Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Ковалюк О.О. Моделі та інформаційна технологія прийняття рішень в управлінні розподіленими динамічними системами [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.технічних наук: спец.05.13.06-Інформаційні технології / Ковалюк О.О.; Вінницький нац. тех. ун-т. – Вінниця, 2009
677.
Крылова Н.Г. Мой русский букварь [Книга] / Н.Г. Крылова, Т.С. Залманова, Е.В. Фомина ; руководитель проект. Ю.Е. Прохоров ; Гос. ин-т русского языка им. А.С. Пушкина. – Москва : Русский язык - Медиа, 2007. – 192 с. : илл. – Проект "Русский язык для всех детей и для каждого ребенка". – ISBN 978-5-9576-0299-6
678.
Басс В.П. Молекулярная газовая динамика и ее приложения в ракетно-космической технике [Книга] / В.П. Басс ; НАНУ ; Национальное космическое агентство Украины ; Ин-т технической механики. – Киев : Наукова думка, 2008. – 272 с. – Проект "Наукова книга". – ISBN 978-966-00-0746-8
679.
Битов А. Моление о чаше. Последний Пушкин [Книга] / Андрей Битов. – Москва : Фортуна ЭЛ, 2007. – 176 с. – ISBN 978-5-9582-0026-9
680.
Яковець Л.М. Монастирі та собори України як уособлення християнської писемної культури [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Яковець Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
681.
Гринчишин Н.І. Моральна відповідальність особи в етичній концепції Емануеля Левінаса [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.07 - етика / Гринчишин Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
682.
Гуменюк С.М. Морально-релігійні засади філософських пошуків острозьких традиціоналістів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11-Релігієзнавство / Гуменюк С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
683.
Кудрявцев М.П. Москва - Третий Рим [Книга] : историко-градостроительное исследование / М.П. Кудрявцев. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Троица, 2008. – 288 с. : илл. – ISBN 5-85482-008-7
684.
Мы живем в России [Книга] : [ для детей младшего и среднего школьного возраста ]. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 96 с. : илл. – ISBN 978-5-373-01773-2
685.
Паскаль Б. Мысли [Книга] / Блез Паскаль ; [ пер. с французского Ю. Гинзбург ]. – Москва : АСТ ; Фолио, 2003. – 336 с. – Текст печатается по изданию : Паскаль Б. Мысли. - М. : Изд-во имени Сабашниковых, 1995. – (Книга на все времена). – ISBN 5-17-017584-1
686.
Конограй А.Ф. Найкращі тригонометричні наближення та поперечники класів періодичних функцій багатьох змінних [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.01 - математичний аналіз / Конограй А.Ф. ; НАНУ.Ін-т математики. – Київ, 2008
687.
Томіло В.І. Нанокомпозити на основі термопластів та модифікованого полімерною четвертинною амонієвою сіллю монтморилоніту [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.17.06 - технологія полімерних і композиційних матеріалів / Томіло В.І. ; ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет". – Дніпропетровськ, 2008
688.
Залесский К.А. Наполеоновские войны 1799-1815 [Книга] : биографический энциклопедический словарь / К.А. Залесский. – Москва : Астрель ; АСТ, 2003. – 831 с., [ 16 ] л. илл. – ISBN 5-17-016115-8
689.
Нариси історії біологічного факультету [Книга] / В.І. Чопик, Б.О. Цудзевич, М.Є. Кучеренко, Л.І. Остапченко, М.С. та ін. Мірошниченко; В.І. Чопик, Б.О. Цудзевич, М.Є. Кучеренко, Л.І. Остапченко, М.С. Мірошниченко та ін. ; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2004. – 276 с. – ISBN 966-306-070-1
690.
Народна творчість та етнографія [Журнал] = Folk art and ethnography : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
691.
Народний депутат [Журнал] : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
692.
Народонаселение [Журнал] = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
693.
Народы Российской империи [Книга] / [ ред. Д. Ващенко ]. – Москва : Белый город, 2008. – 256 с. : илл. – Текст печатается по изданию: Большая энциклопедия. В 22 томах / под ред. С.Н. Южакова . - М., 1898-1909. – ISBN 978-5-7793-1406-0
694.
Натали [Журнал] / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
695.
Наука в России [Журнал] : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
696.
Наука и религия [Журнал] : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
697.
Наука и техника [Журнал] : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
698.
Наука і суспільство [Журнал] : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
699.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
700.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,