Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Родригес-Данилевская Учебник испанского языка [Книга] : практический курс для начинающих / Е.И. Родригес-Данилевская, А.И. Патрушев, И.Л. Степунина. – Изд. 9-е, исправл. – Москва : ЧеРо, 2008. – 416 с. – ISBN 5-88711-217-4
577.
Філологічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
578.
Діденко В.Ф. Філософія [Книга] : ескізи для самопідготовки : навчальний посібник / Діденко В.Ф. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 210 с. – ISBN 966-594-859-8
579.
Фінансова справа [Журнал] : всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2000-
580.
Фінансове право [Журнал] : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2007-
581.
Івахненков С.В. Фінансовий контролінг: методи та інформаційні технології [Книга] / С.В. Івахненков, О.В. Мелих. – Київ : Знання, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-346-558-6
Розглянуто ряд теоретичних та практичних питань, пов’язаних з процесом прийняття управлінських рішень у діяльності під­приємств при застосуванні контролінгу. Детально досліджено історичний аспект розвитку контролінгу, уточнено понятійний апарат, висвітлено методику фінансового контролінгу, основні підходи до його автоматизації в діяльності підприємств. Проаналізовано загальнонаукові та загальноекономічні методи фінансового контролінгу. Запропоновано методи прийняття управлінських рішень за допомогою фінансового контролінгу. Значна увага приділена застосуванню моделювання, зокрема, економіко-математичних моделей фінансового контролінгу та моделей прийняття інвестиційних рішень. Описано завдання та функції, які виконує відділ контролінгу на підприємстві, охарактеризовано кваліфікаційні вимоги до працівників такої служби. Представлено ком­п’ютерні інформаційні системи підприємства, які використовують контролінг і з якими працюють фахівці розвинутих країн. Серед таких систем проаналізовано управлінські системи “Галактика” та SAP/R-3.
Розраховано на економістів-практиків, науковців, викладачів та студентів економічних спеціальностей.
582.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
583.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
584.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
585.
Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження України [Книга] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Острог
586.
Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження України [Книга] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, [ Острог, 19-21 травня 1995 р. ]. – Острог
587.
Валаорітіс А. [Фотінос [Книга] / Аристотеліс Валаорітіс ; за ред. Й. П. Саввідиса. – Афіни : Ерміс, 1976. – 197, [ 1 ] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
588.
Химия и жизнь - 21 век [Журнал] : научно-популярный журнал. – Москва : Химия и жизнь, 1996-. – ISSN 1727-5903
589.
Нірванас П. [Хода бога та інші оповідання [Книга] / Павлос Нірванас. – Афіни : Нефелі, 1988. – 121, [2] c. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 12])
590.
Хрестоматія дитячої славістики [Книга] : слов"янська поезія 19 - початку 20 століття / [ упоряд. : Н.О. Лисенко-Єржиківська, Т.П. Руда, І.О. Карєва ; наук. ред. Л.К. Вахніна ]. – Київ : Успіх і кар"єра, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-208-2068-07-4
591.
Палеологос Г. [Художник [Книга] / Григоріос Палеологос. – Афіни : Нефелі, 1989. – 350, [6] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 28]). – ISBN 960-211-046-5
592.
Центральная Азия и Кавказ [Журнал] : журнал социально-политических исследований. – Lulea : CA&CC press. – ISSN 1403-7068
593.
Цивільне право України [Книга] : навч. посібник. – Київ : Прецедент, 2007. – 452 с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 978-966-520-111-3
594.
Рубина Д. Цыганка [Книга] : рассказы / Дина Рубина. – Москва : Эксмо, 2008. – 320 с. – ISBN 978-5-699-23297-0
595.
Часопис Київського університету права [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2001-
596.
Часопис Парламент [Журнал] : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
597.
Часопис Парламент [Журнал] : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
598.
Єфремов С.О. Шевченкознавчі студії [Книга] / С.О. Єфремов ; [ передм. Е. Соловей ; упоряд. О.В. Меленчук ]. – Київ : Україна, 2008. – 368 с. – ISBN 978-966-524-316-8
599.
Шедеври українського живопису [Книга] = Masterpieces of Ukrainian painting = Шедевры украинской живописи = Chefs-d"oeuvre de la peinture Ukrainienne : [ альбом ] / [ вступна стаття, упоряд. Д. Горбачова ; рецензент О. Голубець ; макет і художнє оформлення А. Прибєги ]. – Київ : Мистецтво, 2008. – 608 с. : іл. – Резюме і текстівки англ., російською та франц. мовами. – ISBN 978-966-577-004-6
600.
Кундера М. Шутка [Книга] : роман / Милан Кундера. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 416 с. – ISBN 978-5-91181-335-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,