Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Іноземні мови в навчальних закладах [Журнал] : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
577.
Катигробова О.В. Інституціоналізація інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації [Дисертація] : дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Катигробова О.В. ; Мін-во освіти і науки України; КНУТШ. – Київ, 2009
578.
Катигробова О.В. Інституціоналізація інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Катигробова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
579.
Інтелектуальна власність [Журнал] : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
580.
Інтелектуальна власність [Журнал] : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
581.
Дмитришин В.С. Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в Україні [Книга] / Володимир Дмитришин, Вероніка Березанська. – Київ : Вірлен, 2005. – 312 с. – ISBN 966-8786-19-Х
582.
Лещинська О.Л. Інтелектуальні методи синтезу семантичних моделей програм [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту / Лещинська О.Л. ; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
583.
Олійник А.О. Інформаційна технологія структурно-параметричної ідентифікації систем ГТД на основі адаптивних багатокомпонентних моделей [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олійник А.О. ; Мін-во освіти і науки України ; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського " Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2009
584.
Швайка М.А. Інформаційно-економічні проблеми міжнародних відносин [Книга] / Швайка М.А., Коломієць О.В., Кублій Л.І. ; Київський міжнародний ун-т. – Київ : Київський міжнародний університет, 2009. – 214 с. – ISBN 5-7763-2385-1
585.
Міхнік А. Історична політика : російський варіант [Брошура] / Адам Міхнік ; [ наук. ред. М.В. Кірсенко ] ; переклад з польської Е.М. Андреєвої. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 24 с. – ISBN 966-518-377-Х
586.
Історичний журнал [Журнал] : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
587.
Історія в школах України [Журнал] : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
588.
Історія в школі [Журнал] : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
589.
Омельченко І.К. Історія держави і права зарубіжних країн [Книга] : навчально-методичний посібник / І.К. Омельченко, О.В. Сорокін, В.В.Череватий ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2000. – 136с. – ISBN 966-02-1736-6
590.
Дукас С. [Історія одного полоненого [Книга] / Стратіс Дукас. – Афіни : Кедрос, 1995. – 66, [4] с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0084-9
591.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
592.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
593.
Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця 19 - початку 20 століття [Книга] : підручник / О.А. Галич, О.О. Бровко, І.А. Веретейченко, Л.Л. Нежива, Т.П. Шестопалова ; МОНУ; Луганський нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-617-184-2
594.
Історія України. Джерельний літопис [Книга] / за ред В.І. Червінського, М.І. Обушного ; [ упорядники : В.І. Червінський, М.І. Обушний, Т.Ю. Горбань та ін. ]. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 800 с. – ISBN 978-966-96605-3-4
595.
Історія. Філософія. Релігієзнавство [Журнал] : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
596.
Катренко А.М. Їх об"єднували сповідувані демократичні ідеали та любов до України і її народу. (Листи І.Л. Шрага М.С. Грушевському) [Книга] / Катренко А.М., Катренко Я.А. – Київ : Знання, 2009. – 64 с.
597.
Лідл Р. [Кавафіс [Книга] : критична біографія / Роберт Лідл ; переклад Кеті Логотеті-Андерсон. – Афіни : Ікарос, 1980. – 285 с. – Видання новогрецькою мовою
598.
Циркас С. [Кавафіс і його час [Книга] / Стратіс Циркас. – 9-е вид. – Афіни : Кедрос, 1995. – 501 с. – Видання новогрецькою мовою
599.
Сабат Г.П. Казки Івана Франка як естетико-поетикальна система [Дисертація] : дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.06 ; 10.01.01 - терія літератури ; українська література / Сабат Г.П. ; Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2009
600.
Календар знаменних і пам"ятних дат [Журнал] : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: І.А. Ігнатецька, В.В. Патока, О.А. Рожнятовська [та ін.]. – Київ : Книжкова палата України. – ISSN 0130-2043
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex