Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
552.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
553.
Мартемьянов А.П. Общинные отношения в селах Нижней Мезии и Фракии в первых веках нашей эры [Книга] / А.П. Мартемьянов ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 222, [2] с., [8] л. фотоил. : ил. – Библиогр.: с. 203-222 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-623-901-6
554.
Азархін К.А. Онтологічні інтенції свідомості: феноменологія і прагматика [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Азархін Кирило Андрійович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
555.
Карюк В.І. "Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності на промислових підприємствах" [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Карюк Вікторія Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
556.
Освітні коментарі [Журнал] : щомісячник. – Київ : Світоч, 2011-
557.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
558.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
559.
Прогонюк Л.Ю. Особливості припинення трудового договору за п. 3 ст. 40 Кодексу законів про працю України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Прогонюк Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013
560.
Открытое образование [Журнал] : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 1997-. – ISSN 1818-4243
561.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2007-
562.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2007-
563.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2007-
564.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2007-
565.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2007-
566.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2007-
567.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
568.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Офіційне вид. – Офіційне видання. – Київ, 1997-
569.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
570.
Педагогика, психология и соционика образования [Журнал] : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2012-
571.
Педагогические технологии [Журнал] : профессиональный журнал для технологов образования: научных работников, преподавателей и аспирантов педагогических образовательных учреждений, системы повышения квалификации, методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2001-
572.
Автомонов П.П. Педагогіка діалогу. Інновації зарубіжної школи [Книга] : навч. посібник / П.П. Автомонов ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 271, [1] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці гл,. – ISBN 978-966-439-569-1
573.
Педагогічна думка [Журнал] / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
574.
Боднар В.В. Переважні права в цивільному праві України [Дисертація] : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Володимир Вікторович Боднар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 2013
575.
Передумови становлення інформаційного суспільства в Україні [Книга] / [Баховець О.Б. та ін.] ; за ред. С.О. Довгого ; Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ : Азимут-Україна, 2008. – 287, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 278-287. – ISBN 978-966-8405-74-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex