Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ. – ISBN 978-966-551-328-5
602.
Григорук В.І. Прикладна фізична оптика [Книга] : навч. посіб. / В.І. Григорук, В.І. Кисленко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 111, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 103. – ISBN 978-966-439-570-7
603.
Природа и Человек. XXI век [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал для народного чтения / ООО "Пич XXI век". – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
604.
Приусадебное хозяйство [Журнал] : ежемесячный иллюстрированный журнал / Издательский дом "Сельская новь". – Москва, 1981-. – ISSN 0207-2173
605.
Проблеми експериментальної ботаніки та біотехнології [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ : Фітосоціоцентр. – ISBN 978-966-306-165-3
606.
Проблеми законності [Журнал] : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
607.
Проблеми законності [Журнал] : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
608.
Проблеми законності [Журнал] : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
609.
Проблеми законності [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
610.
Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій [Журнал] = Проблемы вычислительной механики и прочности конструкций = Problems of computational mechanics and strength of structures : збірник наукових праць / М-во освіти, науки, молоді і спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Ліра. – ISSN 2079-1836
611.
Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій [Журнал] = Проблемы вычислительной механики и прочности конструкций = Problems of computational mechanics and strength of structures : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ. – ISSN 2079-1836
612.
Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; Укр. н.-д. ін-т еколог. проблем. – Харків : Райдер. – ISBN 978-966-1511-38-4
613.
Проблемы истории и археологии Украины [Книга] = Проблеми історії та археології України : материалы VIII Междунар. науч. конф., 9-10 нояб. 2012 г. / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Харьк. обл. ист.-археол. о-во ; [отв. за вып. С.В. Дьячков]. – Харьков : ООО "НТМТ", 2012. – 97, [3] с. – Доп. тит. л. укр. - Ст. рос., укр. – ISBN 978-617-578-105-0
614.
Проблемы управления и информатики [Журнал] : международный научно-технический журнал / НАНУ. Ин-т киберн. им.В.М.Глушкова. Ин-т космич. исслед. – Киев : Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 1956-. – ISSN 0572-2691
615.
Проблемы управления и информатики [Журнал] : международный научно-технический журнал / НАНУ. Ин-т киберн. им.В.М.Глушкова. Ин-т космич. исслед. – Киев : Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 1956-. – ISSN 0572-2691
616.
Гребіник С.М. Продукування активних форм кисню та зміна рівня цитозольного Ca2+ у трансформованих T-клітинах за дії фотозбудженого фулерену C60 [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гребіник Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
617.
Психологический журнал [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
618.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7549
619.
Развитие личности в развивающем образовании [Книга] : монография / [Дусавицкий А.К. и др.] ; под ред.: А.К. Дусавицкого, Е.В. Заики ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011. – 290, [2] с. : табл., ил. – Авт. указ. в конце кн. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-623-836-1
620.
Регіональна економіка [Журнал] = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
621.
Давибіда Л.І. Регіональний довгостроковий прогноз природного режиму грунтових вод із використанням геоінформаційних технологій (на прикладі Житомирської і Дніпропетровської областей) [Дисертація] : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.05 / Давибіда Лідія Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012
622.
Петрук А.М. Регулювання світового ринку інтелектуальної власності в умовах інтернаціоналізації економіки знань [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Петрук Андрій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012
623.
Тарнавська С.В. Реорганізація та розвиток вищої освіти в УСРР (1920-ті - початок 1930-х років) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Тарнавська Сніжана Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
624.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
625.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,