Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Костюк В.Л. Правосуб"єктність у трудовому праві: проблеми теорії та практики [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Костюк Віктор Леонтійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2013
602.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
603.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
604.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
605.
Ляшенко Р.О. Приведення судових рішень у цивільних справах до примусового виконання [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ляшенко Руслан Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
606.
Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ. – ISBN 978-966-551-328-5
607.
Григорук В.І. Прикладна фізична оптика [Книга] : навч. посіб. / В.І. Григорук, В.І. Кисленко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 111, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 103. – ISBN 978-966-439-570-7
608.
Природа и Человек. XXI век [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал для народного чтения / ООО "Пич XXI век". – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
609.
Приусадебное хозяйство [Журнал] : ежемесячный иллюстрированный журнал / Издательский дом "Сельская новь". – Москва, 1981-. – ISSN 0207-2173
610.
Проблеми експериментальної ботаніки та біотехнології [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ : Фітосоціоцентр. – ISBN 978-966-306-165-3
611.
Проблеми законності [Журнал] : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
612.
Проблеми законності [Журнал] : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
613.
Проблеми законності [Журнал] : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
614.
Проблеми законності [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
615.
Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій [Журнал] = Проблемы вычислительной механики и прочности конструкций = Problems of computational mechanics and strength of structures : збірник наукових праць / М-во освіти, науки, молоді і спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Ліра. – ISSN 2079-1836
616.
Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій [Журнал] = Проблемы вычислительной механики и прочности конструкций = Problems of computational mechanics and strength of structures : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ. – ISSN 2079-1836
617.
Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; Укр. н.-д. ін-т еколог. проблем. – Харків : Райдер. – ISBN 978-966-1511-38-4
618.
Проблемы истории и археологии Украины [Книга] = Проблеми історії та археології України : материалы VIII Междунар. науч. конф., 9-10 нояб. 2012 г. / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Харьк. обл. ист.-археол. о-во ; [отв. за вып. С.В. Дьячков]. – Харьков : ООО "НТМТ", 2012. – 97, [3] с. – Доп. тит. л. укр. - Ст. рос., укр. – ISBN 978-617-578-105-0
619.
Проблемы управления и информатики [Журнал] : международный научно-технический журнал / НАНУ. Ин-т киберн. им.В.М.Глушкова. Ин-т космич. исслед. – Киев : Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 1956-. – ISSN 0572-2691
620.
Проблемы управления и информатики [Журнал] : международный научно-технический журнал / НАНУ. Ин-т киберн. им.В.М.Глушкова. Ин-т космич. исслед. – Киев : Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 1956-. – ISSN 0572-2691
621.
Гребіник С.М. Продукування активних форм кисню та зміна рівня цитозольного Ca2+ у трансформованих T-клітинах за дії фотозбудженого фулерену C60 [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гребіник Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
622.
Психологический журнал [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
623.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7549
624.
Развитие личности в развивающем образовании [Книга] : монография / [Дусавицкий А.К. и др.] ; под ред.: А.К. Дусавицкого, Е.В. Заики ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011. – 290, [2] с. : табл., ил. – Авт. указ. в конце кн. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-623-836-1
625.
Регіональна економіка [Журнал] = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,