Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
502.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
503.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
504.
Макаренко А.Н. Космический источник энергии в недрах Земли и планет [Книга] / А.Н. Макаренко. – Saarbrucken : LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 199 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 167-186. – ISBN 978-3-659-64215-9
505.
Країна знань [Журнал] : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2001-
506.
Країна знань [Журнал] : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2001-
507.
Козлітін В.Д. Країни Європи і Північної Америки в 1944-1974 рр. [Книга] : навч. посібнник / Козлітін Володимир Дмитрович. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2016. – 738, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7092-80-2
508.
Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи [Книга] : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – 266, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7888-2
509.
Кращі конкурсні уроки української мови та літератури [Книга] / [Ведмідь І.Г. та ін. ; уклад. Є.І. Науменко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 7 (104)). – ISBN 978-617-00-1391-0
510.
Васильева Л.Н. Кремлевские жены [Книга] : факты, воспоминания, документы, слухи, легенды и взгляд автора / Лариса Васильева. – Москва : Вагриус ; Высшая школа, 1993. – 542, [2] с., [16] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 535-543. – ISBN 5-339-00927-0
511.
Криміналістичний вісник [Журнал] : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-4437
512.
Старенький О.С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб"єкта доказування у досудовому розслідуванні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Старенький Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
513.
Крисоватий Андрій Ігорович [Брошура] : (до 50-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажчик / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Б-ка ; [уклад.: В.В. Гриськів, Г.А. Філіповська ; відп. за вип. та вступ. ст.: К.З. Возьний]. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 58, (2) с., [4] арк. фотоіл. : іл. – (Серія "Вчені Тернопільського національного економічного університету"). – ISBN 978-966-654396-0
514.
Кривуля С.В. Критерії дорозвідки великих родовищ вуглеводнів у нижньопермсько-верхньокам"яновугільних відкладах Дніпровсько-Донецької западини [Книга] : монографія / Кривуля Сергій Вікторович ; Укр. НДІ природ. газів (УкрНДІгаз), Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Ексклюзив, 2014. – 173, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 160-172. – ISBN 978-966-2166-93-4
515.
Джуда Б. Крихка імперія [Книга] = Fragile empire: How Russia fell in and out of love with Vladimir Putin : як Росія полюбила і розлюбила Владіміра Путіна / Бен Джуда ; [пер. з англ.: П. Білак, С. Мензелевський]. – Київ : Медуза, 2015. – 414, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Вих. дан. ориг.: Newhaven ; London : Yale University press, 2013. – Бібліогр.: с. 409-414 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7242-15-3
516.
Скрипка Х.В. Культурно-мистецькі аспекти діяльності української діаспори Великобританії (друга половина XX - початок XXI ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Скрипка Христина Василівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016
517.
Кур"єр Кривбасу [Журнал] : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
518.
Герман Є.С. Кураторська практика в сучасному мистецтві. Світовий досвід та український контекст [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Герман Єлизавета Сергіївна ; М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. – Київ, 2016
519.
Левицький С.М. Лазерно-індуковане формування бар"єрних структур для ядерних детекторів та розробка термоелектричних перетворювачів енергії на основі халькогенідів другої та четвертої груп [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Левицький Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. – Київ, 2016
520.
Латинская Америка [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
521.
Латинская Америка [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
522.
Ластовець М.Ю. Лінгвопоетика латинськомовних авторів ранньомодерної України кінця XVII - початку XVIII ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Ластовець Марія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
523.
Наєнко М.К. Література - вікнами до сонця [Книга] : діалог Володимира Коскіна з Михайлом Наєнком. – Київ : Освіта України, 2016. – 51, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7241-77-4
У пр. №1705175 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка. Підпис. 06.04.2016.
524.
Література Франції [Книга] : навч. посібник для студентів 4 курсу / Нар. укр. акад. ; [авт.-упоряд. І.Л. Ануфрієва]. – Харків : Видавництво НУА, 2016. – 167, [1] с. – Авт.-упоряд. на обкл. зазнач. як автор. – Бібліогр.: с. 167. – ISBN 978-966-8558-82-9
525.
Лавріненко Ю. Літературний світ. Передачі на радіо "Свобода" з 12.XI.1959 по 01.III.1966 [Книга] / Юрій Лавріненко ; [передм., підгот. тексту та прим. В. Шевчука]. – Київ : Твім інтер, 2013. – 774, [10] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 760-775. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7430-46-4
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,