Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Редінг Б. Жидівка [Брошура] / Барбара Редінг. – Вінниця : Простір Літератури, 2016. – 25, [2] с. – (Проект актуальних дискурсів "Простір Літератури" ; вип. 2)
377.
Уэлдон Ф. Жизненная сила [Книга] : роман / Фэй Уэлдон ; [пер. с англ.: У.В. Сапциной]. – Москва : АСТ ; Ермак, 2003. – 285, [3] с. – Пер. с изд.: The life force / Fey Weldon, 1992. – ISBN 5-17-015316-3
378.
Махорін Г. Житомир. Сто підстав пишатися нашим містом [Книга] / Г. Махорін, І. Саюк. – Житомир : О.О. Євенок, 2015. – [56] с. : фот. – Без тит. арк. – ISBN 978-617-7265-50-3
379.
Мартиненко Н.М. Життєвий шлях і творча діяльність Джона Генрі Дерла в контексті руху "Мистецтва і Ремесла" (друга половина XIX - перша третина XX століття) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Мартиненко Наталія Миколаївна ; М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. – Київ, 2016
380.
Жадан С. Життя Марії [Книга] : [книга віршів і перекладів] / Сергій Жадан ; [фот.: С. Жадан, І. Павлов]. – Чернівці : Meridian Czernowitz ; Книги - XXI, 2015. – 183, [1] с. : фот. – ISBN 978-617-614-085-6
У пр. № 1705741 напис: Удачі!. Жадан.
381.
Кругляк М.Е. Життя та побут студентства підросійської України другої половини XIX - початку XX ст. [Книга] : монографія / Марина Кругляк. – Житомир : Волинь, 2015. – 462, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 391-447 та в кінці розд. – ISBN 978-966-690-205-7
У пр. № 1705732 напис: Уважаемой Татьяне Владимировне, самому лучшему научному руководителю, от первой аспирантки Марины Кругляк. 01.12.15. Подпись
382.
Журнал аналитической химии [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
383.
Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень [Журнал] = Journal of Clinical and Experimental Medical Research = Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2309-2394
384.
Журнал математической физики, анализа, геометрии [Журнал] : ежеквартальный научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины. – Харьков, 2005-. – ISSN 1812-9471
385.
Журнал математической физики, анализа, геометрии [Журнал] = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : ежеквартальный научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины. – Харьков, 2005-. – ISSN 1812-9471
386.
Журнал математической физики, анализа, геометрии [Журнал] = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : ежеквартальный научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины. – Харьков, 2005-. – ISSN 1812-9471
387.
Журнал неорганической химии [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
388.
Журнал общей химии [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-. – ISSN 0044-460Х
389.
Журнал органической химии [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург : Наука, 1965-. – ISSN 0514-7492
390.
Журнал физической химии [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1930-. – ISSN 0044-4537
391.
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ [Журнал] : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків : Права людини, 1994-. – ISSN 2313-5883
392.
З Україною в серці [Книга] = With Ukraine in our hearts : спогади випускників україністики вчительської студії в Щеціні (1959-1963) / Микола Дупляк, авт.-упоряд.- ред. ; Михайло Шумада, консультант. – Кліфтон : [б. в.], 2015. – 696 с. : фот. – Бібліогр. в підрядк. прим.
393.
Небесняк Є. З червоної калини на червону рожу [Книга] : До століття поселення українців у Манчестер, Великобританія: 1897-1997 / о. Євген Небесняк. – Рим ; Львів ; Манчестер : САЛВИД ; СОПВИД. – (Історична Бібліотека ; ч. 1)
394.
Пасько Н.Б. Забезпечення надійності діяльності операторів систем обробки інформації і управління при розподілі функцій між ними [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.04 / Пасько Надія Борисівна ; М-во освіти і наукиУкраїни, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2016
395.
Слепченко А.А. Забезпечення права на екологічну освіту громадян в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Слепченко Анжела Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
396.
Ярема В.А. Забезпечення трудових прав суддів у контексті судової реформи в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ярема Валерій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
397.
Ярема В.А. Забезпечення трудових прав суддів у контексті судової реформи в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ярема Валерій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
398.
Закон України "Про державну допомогу сім"ям з дітьми" [Брошура] : станом на 8 груд. 2015. р. : офіц. вид. / Верх. Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – 15, [1] с. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-922-024-0
399.
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" [Брошура] : станом на 29 верес. 2015 р. : офіц. вид. / Верх. Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – 79, [1] с. – Сер. засн. 1997 р. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-922-014-1
400.
Закордонне українство й Україна: взаємодія на шляху утвердження Незалежності [Книга] : матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 20 серпня 2015 р. / Укр. Всесвіт. Координац. Рада ; М-во культури України ; М-во освіти і науки України ; [упоряд. М. Ратушний ; редкол.: Т. Бойко та ін. ; відп. ред. О. Кобець]. – Київ : Українська Всесвітня Координаційна Рада, 2016. – 157, [1] с. – Загол. обкл.: Україна і діаспора. Разом у боротьбі за Незалежність. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-1513-32-6
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,