Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ. – ISBN 978-966-551-327-8
477.
Ігнатенко І.В. Народне православ"я у традиційній культурі українців (друга половина XIX - початок XX ст.) [Брошура] : навч. комплекс й методичні рекомендації до лекції для студ. істор. ф-ту, спеціальність - етнологія / І.В. Ігнатенко ; [уклад. Ігнатенко І.В.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Істор. факультет, Каф. етнології та краєзнавства. – Київ : Логос, 2012. – 60 с. : табл. – Бібліогр. в кінці лекцій. – ISBN 978-966-171-587-4
478.
Народонаселение мира в 2011 году [Книга] : люди и возможности в мире с населением 7 миллиардов / Фонд ООН в обл. народонаселения (ЮНФПА) ; [редкол.: Р. Коллодж и др. – Нью-Йорк : ЮНФПА, 2011. – IV, 132 с. : ил. – ISBN 978-0-89714-994-5
479.
Натали [Журнал] / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
480.
Наука и жизнь [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
481.
Савойська С.В. Наукове кредо Володимира Панібудьласки у новітніх парадигмаг історично-політичного простору [Книга] : монографія / С.В. Савойська. – Київ : Просвіта, 2012. – 380, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 350-380. – ISBN 978-966-2133-77-6
482.
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки [Журнал]. – Луцьк : Вежа, 1996-. – ISSN 1729-360Х
483.
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ [Журнал] : науковий журнал. – Київ, 1996-
484.
Наукові записки з української історії [Журнал] : збірник наукових статей. – Тернопіль : Астон. – ISBN 978-966-308-217-2
485.
Наукові записки з української історії [Журнал] : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький. – ISBN 978-966-308-311-7
486.
Наукові записки з української історії [Журнал] : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький. – ISBN 978-966-308-311-5
487.
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Журнал]. – Київ : НБУВ, 1998-
488.
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Журнал]. – Київ : НБУВ, 1998-
489.
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Журнал]. – Київ : НБУВ, 1998-. – ISSN 2224-9516
490.
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Журнал]. – Київ : НБУВ, 1998-. – ISSN 2224-9516
491.
Наукові праці співробітників Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України [Книга] : бібліографічний покажчик (2005-2009) : до 60-річчя Інституту / НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин ; [відп. ред. М. Павлюк ; упоряд. : Н. Гапчин, М. Козак, М. Семенюк та ін.]. – Львів : ІГГГК НАН України, 2011. – 356, [2] с. – ISBN 978-966-02-5894-5
492.
Науково-практичний коментар "Цивільного процесуального кодексу України" [Книга] : станом на 1 січня 2012 р. / [Забарський В.В. та ін.] ; за заг. ред. Богатиря В.В. – Київ : Професіонал, 2012. – 751, [1] с. – Додатки: с. 526-751. – ISBN 978-966-370-163-9
493.
Ротань В.Г. Науково-практичний коментар законодавства України про працю [Книга] : законодавство враховано станом на 1 вересня 2011 р. / В.Г. Ротань, І.В. Зуб, О.Є. Сонін ; [відп. за вип. О.В. Діордійчук]. – 14-те вид., допов. та переробл. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 671, [1] с. – Бібліогр.: с. 625-663. – ISBN 978-611-01-0307-7
494.
Науково-практичний коментар Закону України "Про захист прав споживачів" [Книга] : станом на 5 верес. 2011 р. / [Антуха Г.Г. Афанасьєв Д.І., Денисюк В.В. та ін.]. – Київ : Професіонал, 2011. – 387, [1] с. – Додатки: с. 153-387. – ISBN 978-966-370-160-8
495.
Науково-практичний коментар Закону України "Про охорону праці" [Книга] : станом на 1 січня 2012 р. / [Артеменко О.В. та ін.] ; за ред. Артеменко О.В. – Київ : Професіонал, 2012. – 591, [2] с. : табл. – Додатки: с. 431-591. – ISBN 978-966-370-164-6
496.
Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення [Книга] : станом на 2 квітня 2012 р. / [Бортник Н.П. та ін.] ; за заг. ред.: Пєткова С.В., Морозова С.М. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 1246, [1] с. – Додатки: с. 832-1246. – ISBN 978-611-01-0364-0
497.
Національні та міжнародні системи класифікації запасів і ресурсів корисних копалин: стан та перспективи гармонізації [Книга] = National and international systems of mineral resources classiification: state and perspectives of alignment : монографія / Г.І. Рудько [та ін.]. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2012. – 231, [9] с. : табл. – Додаток: с. 205-218. - Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 223-226. – ISBN 978-966-399-407-9
498.
Наша Берегиня [Журнал] : народознавчий науково-методичний часопис / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
499.
Петрушевская Л.С. Не садись в машину, где двое [Книга] : истории и разговоры : [сб.] / Людмила Петрушевская ; [ред. Л. Алексеева]. – Первое изд. – Москва ; Санкт-Петербург : АСТ ; Астрель-СПб, 2011. – 443, [5] с. – ISBN 978-5-17-072665-3
Вы держите в руках новый сборник Л.С.Петрушевской "Не садись в машину, где двое", который представляет собой то, чего обычно никто из читателей не видит, то есть копию блокнотов автора. Именно там она записывает все, что приходит в голову (а может, и бьет в самое сердце),- свои сюжеты, пьесы, рассказы, сказки и много чего еще. В книге есть любовные новеллы, есть мистика, есть смешные и неожиданные пьесы и те сказки, что автор уже давно называет "нынешние".
500.
Рудой А.И. Неболение [Книга] / Анатолий Рудой. – Киев : Освита Украины, 2011. – 327, [1] с. : портр., ил. – Библиогр.: с. 326. – ISBN 978-966-188-251-4
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,