Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Світлична В.В. Історія України [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.В. Світлична. – 4-е вид. – Київ : Каравела, 2009. – 400 с. : табл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 378-382 та в кінці розділів. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6
477.
Історія України [Книга] : ... навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / О.Г. Бажан, О.А. Білоусько, В.С. Власов, Ю.А. Мицик; Олег Бажан, Олександр Білоусько, Віталій Власов, Юрій Мицик. – Київ : Дельта, 2006. – 639, [1] с. : мапи. – ISBN 966-8797-17-5
478.
Чуткий А.І. Історія України [Книга] : [у 2-х кн.] / Андрій Чуткий. – Ніжин : Milanik ; Вид-во НДУ. – ISBN 966-7391-63-9
479.
Грушевський М.С. Історія України з ілюстраціями і доповненнями [Книга] / М.С. Грушевський ; [уклад. : Й.Й. Брояк, В.Ф. Верстюк ; автор статті В.К. Губарев ; пер. з рос. : К.Ф. Салівон, І.Г. Данилюк]. – Донецьк : БАО, 2011. – 526, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-481-561-8
480.
Історія України. Новітня доба [Книга] : навч. посібник / В.М. Литвин [та ін.] ; за ред. В.М. Литвина. – Київ : Академвидав, 2012. – 479, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-572-038-7
481.
Календарь дат и событий [Журнал] : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
482.
Календарь дат и событий [Журнал] : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
483.
Карантин і захист рослин [Журнал] : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин; Головна державна інспекція захисту рослин України; Головна державна інспекція з карантину рослин України. – Київ
484.
Беркем Каратель [Книга] : [фантастическая авантюра] / Беркем аль Атоми. – Санкт-Петербург : Крылов, 2008. – 374, [10] с. – (Атомный город). – ISBN 978-5-9717-0593-2
485.
Вакарчук І.О. Квантова механіка [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів / І. О. Вакарчук ; [ред. М. Білоус]. – Вид. 4-те, допов. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2012. – 870, [2] с. – Бібліогр.: с. 862-864. – ISBN 978-966-613-921-7
486.
Квіти України [Журнал] : двомісячний популярний ілюстрований журнал. Додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
487.
Жук С.М. Киевская Русь [Книга] / С.М. Жук ; [науч. ред. Д.А. Ванюков]. – Москва : Мир книги, 2007. – 236, [4] с., [16] с. ил. – Библиогр.: с. 234-235. – (История России). – ISBN 978-5-486-01277-8
488.
Київ [Журнал] : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
489.
Виленская Н.Ю. Кипарисовы стихи [Книга] / Наталия Виленская ; [худож. А. Клавиттер]. – Киев : [б. и.], 2010. – 95, [1] с., [2] л. цв. ил. – ISBN 978-966-8559-24-2
490.
Кіно - Театр [Журнал] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
491.
Рыбалкин В.С. Классическое арабское языкознание [Книга] / В.С. Рыбалкин ; [ред. Мазниченко Е.И.] ; Нац. акад. наук Украины ; Ин-т востоковедения им. А. Крымского. – Киев : Стилос, 2003. – 405, [3] с. – Библиогр.: с. 356-402 и в подстроч. примеч. – ISBN 966-8009-29-0
492.
Клио [Журнал] : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
493.
Клінічна психологія [Книга] : словник-довідник / авт.-уклад. С.В. Діденко. – Київ : Академвидав, 2012. – 315, [3] с. – Покажч.: с. 303-316 .- Сер. засн. в 1995 р. – Бібліогр.: с. 300-302. – (Nota bene!, ISSN 978-617-572-037-0). – ISBN 978-617-572-037-0
494.
Ключ от морга [Книга] : сборник зарубежных детективов. – Москва : Молодая гвардия ; Крим-пресс ; Асмадей ; Грэгори, 1992. – 381, [3] с. – Содерж.: Труп, который перебрался наверх / Ф. Грубер. Великолепная западня / Д. Энефер. Ключ от морга / Р. Мартин. – (Зарубежный детектив / [подг. : К. Андронкин, Н. Демидов ; ред. Л. Моргун]). – ISBN 5-235-02033-2
495.
Книги Российской Федерации [Журнал] : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т.7). – ISSN 0201-6354
496.
Книги Российской Федерации [Журнал] : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-79-1(т.8). – ISSN 0201-6354
497.
Книги Российской Федерации [Журнал] : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т.8). – ISSN 0201-6354
498.
Данилевский Г. Княжна Тараканова. Сожженная Москва [Книга] / Григорий Данилевский ; [ред. Ю.Е. Ефременкова]. – Донецк : БАО, 2012. – 414, [2] с. – (Русская историческая проза). – ISBN 978-966-481-761-2
499.
Нечуй-Левицький Князь Єремія Вишневецький [Книга] / І.С. Нечуй-Левицький ; [ред.-уклад. О.В. Зав"язкін ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2011. – 413, [3] с. – Зміст також: Побіда Хмельницького під Збаражем і Зборовом ; Брюховецький та Тетеря. – (Видатні українські твори. Історія в романах та повістях). – ISBN 978-966-481-557-1
500.
Шевченко Т.Г. Кобзар [Книга] / Тарас Шевченко ; [передм. П. Мовчана ; примітки Є. Нахліка ; худож. оформл. В. Соловйова]. – Київ : Просвіта, 2008. – 351, [1] с. – ISBN 966-7551-14-8
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,