Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Губарев В.К. История Украины [Книга] : универсальный иллюстр. справочник / Губарев В.К. ; [ред. : О.В. Завязкин, Е.Н. Кипкаева]. – Донецк : БАО, 2010. – 573, [3] с., [16] с. ил. : ил. – ISBN 978-966-481-358-4
452.
Ілюстрований довідник з морфології квіткових рослин [Книга] : навч.-метод. посібник / С.М. Зиман, С.Л. Мосякін, Д.М. Гродзинський, О.В. Булах, Н.Г. Дремлюга ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Фітосоціоцентр, 2012. – 175, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 172-174. – ISBN 978-966-306-164-5
453.
Вовк В.М. Інвестування [Книга] : навч. посібник [для вищих навч. закладів] / В.М. Вовк, І.М. Паславська ; [ред. Н.Й. Плиса] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів ; Дрогобич : Львівський національний університет ім. Івана Франка ; Коло, 2011. – 464, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 451-464. – ISBN 978-966-613-879-1
454.
Інвестування [Книга] : підручник / Омелянович Л.О. [та ін.] ; за ред. Л.О. Омеляновича. – Київ : Знання, 2012. – 278, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-278. – ISBN 978-966-346-779-5
455.
Інвестування [Книга] : практикум / Майорова Т.В. [та ін.] ; за наук. ред. Т.В. Майорової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В, Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 577, [1]с. : іл., табл. – Додатки: с. 542-572. – Бібліогр. в кінці розділу. – ISBN 978-966-483-520-3
456.
Радченко Б. Інститути громадянського суспільства у захисті прав дитини [Книга] / Б. Радченко, І. Дубровський ; заг. ред. Бондаренко В.С ; Ін-т соціальної безпеки України. – Харків : Коваленко В.Ф., 2012. – 143, [1] с. – Додатки: с. 80-143. – Бібліогр.: с. 74-75. – ISBN 978-966-2509-11-3
457.
Інтелектуальна власність в Україні [Журнал] : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
458.
Семикіна М.В. Інтелектуальний потенціал: соціальні виміри використання та розвитку [Книга] : колективна монографія / Семикіна М.В., Гунько В.І., Пасєка С.Р. ; [наук. ред. Семикіна М.В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Маклаут, 2012. – 335, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 319-335. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2200-18-8
459.
Литовченко І.Л. Інтернет-маркетинг [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Л. Литовченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 331, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-331. – ISBN 978-611-01-0346-6
460.
Кам"янець А.Б. Інтертекстуальна іронія і переклад [Книга] / Анжела Кам"янець, Тетяна Некряч ; [вип. у світ: О. Бабич]. – Київ : Вадим Карпенко, 2010. – 176 с. – Бібліогр.: с. 163-171. – ISBN 966-1516-17-4
461.
Клименко О.Ф. Інформатика [Книга] : підручник / О.Ф. Клименко, Н.Р. Головко ; за заг. ред. О.Д. Шарапова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 579, [1] с. : іл. – На обкл. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (1906-2011). – Бібліогр.: 569-570. – ISBN 978-966-483-476-3
462.
Інформатика. Комп"ютерна техніка. Комп"ютерні технології [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.А. Баженов [та ін.] ; [наук. ред. : Г.А. Шинкаренко, О.В. Шишов] ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т" ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2012. – 496 с. – Бібліогр.: с. 495. – ISBN 966-8019-05-9
463.
Маслов А.О. Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення [Книга] : монографія / А.О. Маслов. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2012. – 431, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 404-431. – ISBN 978-617-646-068-8
464.
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-
465.
Казьмирчук Г.Д. Історична бібліографія [Книга] : курс лекцій і метод. матеріалів для магістрів іст. ф-ту / Казьмирчук Григорій Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. історії для гуманіт. ф-тів. – Київ : Логос, 2012. – 160 с. : табл. – Бібліогр.: c. 145-147 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-580-5
466.
Історична пам"ять [Журнал] : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
467.
Історія в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
468.
Історія в школі [Журнал] : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
469.
Трофанчук Г.І. Історія держави та права України [Книга] : навч. посіб. / Г.І. Трофанчук ; [спец. ред. Л.О. Лоха] ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 381, [3] с. – Бібліогр.: с. 379-381. – ISBN 978-966-667-414-5
470.
Історія релігій в Україні [Журнал] : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів : Логос. – ISBN 966-7379-70-1
471.
Історія релігій в Україні [Журнал] : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів : Логос. – ISBN 966-7379-70-1
472.
Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV - початку XXI століть [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Горбань Ю.А. [та ін.] ; за ред. Ю.А. Горбаня. – 4-те вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 438, [2] с. – Бібліогр.: с. 435-438. – ISBN 978-617-07-0018-6
Висвітлено найважливіші події світової історії від початків індустріальної епохи до наших днів. Головний предмет вивчення — суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації людських спільнот, їх багатовіковий культурно-цивілізаціїйний поступ, міжнародні, міждержавні відносини з їх обумовленістю та конкретними наслідками.
473.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
474.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
475.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex