Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Visions of Azerbaijan [Журнал] / The European Azerbaijan society. – Baku. – ISBN 978-9952-806-82-3
27.
Viva ! Украина [Журнал] : Украина. Лучший журнал о звёздах / Эдипресс Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
28.
Collie J. What"s it like? [Книга] : life and culture in Britain today : [student"s book] / Joanne Colline & Alex Martin. – 8th print. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2009. – 96 p. : ill. – 1st publ. 2000. – ISBN 978-0-521-58662-7
29.
Collie J. What"s it like? [Книга] : life and culture in Britain today : teacher"s book / Joanne Collie & Alex Martin. – 5th print. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2008. – 96 p. : tab. – 1st publ. 2000. – ISBN 978-0-521-58661-0
30.
Wyciszkiewicz E. Wspolczesna Rosja wobec Zachodu [Книга] / Ernest Wyciszkiewicz ; Interdyscyplinarny zespol badan sowietologicznych Uniw. Lodzkiego. – Lodz : Ibidem, 2003. – 154, [1] s. – Бібліогр.: с. 101-106 та в підрядк. прим. – (Idee w Rosji / kom. red.: Roman Backer [et al.]). – ISBN 83-88-679-26-0
31.
Yearbook of private intemational law [Книга] / founding ed.: P. Sarcevic, P. Volken ; ed.: A. Bonomi, G.P. Romano ; publ. in assoc. with Swiss inst. of comparative law, Lausanne -. – Munich : Sellier european law publishers. – ISBN 978-3-86653-189-5
32.
Скотт В. Айвенго [Книга] : роман / Вальтер Скотт ; [пер. с англ. Е.Г. Бекетовой ; послесл. и прим. Н.Д. Билык]. – Харьков : Фолио, 2012. – 571 с., [3] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5842-3
33.
Академический Летописец [Журнал] : студенческий журнал Киевской Духовной Академии и Семинарии Украинской Православной Церкви / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев
34.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] = Actual problems of economics : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
35.
Голубовська І.О. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики [Книга] : курс лекцій : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / І.О. Голубовська, І.Р. Корольов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 223, [1] с. – Бібліогр. в кінці лекції. – ISBN 978-966-439-487-8
36.
Акустичний текстурний аналіз тектофонацій метаморфічних порід Криворіжжя [Книга] : монографія / Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва, Д.А. Безродний, І.М. Безродна ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 368 с., іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 355-365. – ISBN 978-966-439-454-0
37.
Грин А. Алые паруса [Книга] / Александр Грин ; [послесл. : Т.В. Надозирной ; худ.-оформ. : Ю.Ю. Романика]. – Харьков : Фолио, 2012. – 410 с., [4] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5726-6
38.
Мартіні Ф. Анатомічний атлас людини [Книга] = Atlas of the human body : переклад з 8-го англ. видання / Фредерік Мартіні ; відп. за дизайн та іл. В. Обер ; наук. ред. перекладу В.Г. Черкасов ; [пер. з англ. О.І. Ковальчук ; обкл. з малюнками виконав худ. П. Резніков]. – Київ : Медицина, 2011. – 114, [2] с. : іл. – Шифр. дубл. 59 Март. (доп. карт.). – ISBN 978-617-505-062-0
39.
Сидоренко П.І. Анатомія та фізіологія людини [Книга] : підручник для студентів вищих мед. навч. закладів I-II рівнів акредитації / П.І. Сидоренко, Г.О. Бондаренко, С.О. Куц. – 3-тє вид., випр. – Київ : Медицина, 2011. – 200, [48] с. : іл. – Бібліогр.: с. 199. – ISBN 978-617-505-143-6
40.
Дайнеко В.В. Англійська мова в дипломатичному листуванні [Книга] = A guide to diplomatic correspondence : навч. посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / В.В. Дайнеко, С.В. Васильєв, М.В. Грищенко ; за ред. В.В. Дайнеко ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Три крапки, 2009. – VI, 344 с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 342-344. – ISBN 966-95634-1-0
41.
Возна М.О. Англійська мова для старших курсів [Книга] : навчальний посібник / М.О. Возна; за заг. ред. В.І. Карабана ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 224 с. – Бібліогр.: с. 222-223. – ISBN 978-966-439-530-1
42.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
43.
Штангрет А.М. Антикризове управління підприємством [Книга] : навчальний посібник / А.М. Штангрет, О.І. Копилюк. – Київ : Знання, 2007. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 319-335. – ISBN 966-346-253-1
44.
Антропологія права [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [Кушерець В.І. та ін.] ; за ред. В.І. Кушерця ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Ун-т сучасних знань. – Київ : Знання України, 2011. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 214-223. – ISBN 978-966-316-290-4
45.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
46.
Конышев В.Н. Арктика в международной политике [Книга] : сотрудничество или соперничество? / В.Н. Конышев, А.А. Сергунин ; Рос. ин-т стратег. исслед. – Москва : Рос. ин-т стратег. исслед., 2011. – 191, [6] с. : карты. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7893-0135-7
47.
Археология, этнография и антропология Евразии [Журнал] : научный журнал / Сибирское отделение Рос. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
48.
Матяш І.Б. Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку [Книга] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / Ірина Матяш ; НАН України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 515, [1] с. – Додатки: с. 475-515. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-592-5
49.
Атестаційний вісник [Журнал] : інформаційний бюлетень / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2011-
50.
Дрозд І.К. Аудит у зарубіжних країнах [Книга] : навч. посіб. для студ. освітньо-квіліфікаційного рівня "Бакалавр" зі спец. "Міжнародна економіка" денної та заоч. форм навч. / [І.К. Дрозд] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Економічний ф-т, Каф. обліку та аудиту. – Київ : Кафедра. – ISBN 978-966-188-264-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex