Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Козлов О.А. Обгрунтування параметрів технології переходу техногенних зон очисними комплексами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Козлов Олексій Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2012
27.
Ложніков О.В. Обгрунтування та розробка технології формування відвалів з об"єднаною поверхнею для збільшення площі рекультивованих земель при розробці горизонтальних родовищ [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Ложніков Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2012
28.
Сурганова Ю.О. Особливості трансформації форми державного правління в сучасній Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Сурганова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
29.
Івченко В.Д. Очищення стічних і поверхневих вод від іонів амонію та феруму глинистими мінералами Сумської області [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Івченко Вікторія Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2012
30.
Юрченко А.А. Підвищення екологічної безпеки масових вибухів в залізорудних кар"єрах за пиловим чинником [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Юрченко Аннета Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2012
31.
Фаткуліна Г.В. Підвищення екологічної безпеки техногенних регіонів за рахунок застосування технологій очищення води в установках з фазовим і без фазового переходу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Фаткуліна Ганна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2012
32.
Колченко В.О. Підвищення ефективності функціонування мережі мобільного зв"язку на базі демодуляторів OFDM [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Колченко Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технол. – Київ, 2012
33.
Булгач С.В. Поліпшення надійності функціонування систем мобільного радіозв"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Булгач Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технол. – [Київ], 2012
34.
Пілецький Є.А. Православна аскеза як психологічне явище: релігієзнавчий аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Пілецький Євген Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
35.
Муха Т.О. Прикладні програмні засоби моделювання процесу тепловідведення кипінням і випаровуванням в електронних пристроях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Муха Тарас Орестович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
36.
Беленко В.В. Разработка методики создания картографической базы данных ГИС для геоэкологической оценки застраиваемых территорий [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. техн. наук : 25.00.33 / Беленко Виктор Владимирович ; [Московский гос. ун-т геодезии и картографии]. – Москва, 2012
37.
Бачурін Л.Л. Розробка способу визначення ефективності поверхневої енергії гірських порід для прогнозування стану гірничого масиву [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Бачурін Леонід Леонідович ; НАН України, Ін-т фізики гірничих процесів. – Донецьк, 2012
38.
Пащетник О.Д. Розробка та дослідження способів визначення елементів внутрішнього орієнтування неметричних цифрових знімальних камер [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Пащетник О.Д.; Пащеткин Олеся Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
39.
Білик Т.Ю. Структурні, електричні та оптичні властивості пористого кремнію для фотоелектричних перетворювачів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Білик Тетяна Юріївна ; М-во освіти, науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехнічний ін-т". – Київ, 2012
40.
Вакуленко О.Л. Структурно-динамічні характеристики етнонаціональних ідентитетів української молоді [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : 19.00.05 / Вакуленко Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки, молоі та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
41.
Магаляйш Сучасні трансформації мультикультуральної стратегії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.02 / Магаляйш де Соуза Остапенко Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2012
42.
Чирва А.С. Тенденції інтернаціоналізації змісту вищої освіти в університетах Канади [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Чирва Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2012
43.
Тищенко М.А. Тривимірна реконструкція людського обличчя в задачах ідентифікації особи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Тищенко Максим Анатолійович ; НАН України ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2012
44.
Гусєва О.В. Удосконалення методів вимірювання електричних величин у системі електропостачання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Гусєва Олена Віктаріївна ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь, 2012
45.
Сунічук С.В. Удосконалення методів розрахунку проскоку гідравлічного удару в напірних системах із зрівнювальними резервуарами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.16 / Сунічук Сергій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2012
46.
Джоші О.І. Фільтраційна консолідація глинистих грунтів гребель хвостосховищ в умовах наявності градієнта концентрації сольового порового розчину [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.16 / Джоші Олена Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2012
47.
Симак Д.М. Фільтраційне сушіння дрібнодисперсних залізовмісних матеріалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Симак Дмитро Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
48.
Працюк Б.Б. Фільтри НВЧ на складених діелектричних резонаторах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Працюк Борис Борисович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012
49.
Мороз Л.О. Формування асортименту та якості модифікованих пентафталевих емалей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / Мороз Людмила Омелянівна ; Центр. спілка споживчих товариств України ; Львів. комерційна акад. – Львів, 2012
50.
Алексєєнко С.В. Чисельне моделювання процесів гідроаеродинаміки та тепломасопереносу в областях з вільними границями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Алексєєнко Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,