Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Пальчик А.О. Автономна система енергозабезпечення об"єктів господарювання на основі паливних елементів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Пальчик Андрій Олександрович ; Кабінет Міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012
2.
Бухаров С.В. Вдосконалення мікрохвильових пристроїв та методів дослідження параметрів діелектричних речовин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Бухаров Сергій Володимирович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
3.
Гераскін О.А. Вібродіагностика ушкоджень роторів потужних асинхронних двигунів на основі польових метематичних моделей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Гераскін Олександр Анатолійович ; НАН України ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2012
4.
Корабльов М.М. Гібридні методи і моделі обробки нечіткої інформації на основі штучних імунних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Корабльов Микола Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
5.
Мосюк М.І. Гідродинаміка і тепломасообмін під час сушіння подрібненої "енергетичної" верби в стаціонарному шарі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Мосюк Микола Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
6.
Долгорукова С.В. Діагностика та ідентифікація вірусів рослин у представників флори Антарктиди [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Долгорукова Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
7.
Стаценко О.В. Електромеханічні системи з підвищеним співвідношенням "момент-струм" при частотно-струмовому керуванні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Стаценко Олексій Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2012
8.
Науменко В.В. Завадостійкі біспектрально-організовані методи модуляції в сучасних цифрових системах зв"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Науменко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2012
9.
Назарова В.В. Зниження рівня забруднення робочої зони у технологічному процесі переробки свинцево-кислотних акумуляторів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Назарова Валерія Валеріївна ; М-во енергетики та вугільної промисловості України ; Держ. Макіївський наук.-дослід. ін-т з безпеки робіт у гірничій промисловості (МакНДІ). – Макіївка, 2012
10.
Козій І.С. Зниження техногенного навантаження від пилових викидів підприємств хімічної промисловості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Козій Іван Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2012
11.
Чернякова Ж.Ю. Інтернаціоналізація освітнього простору старшої школи Великої Британії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Чернякова Жанна Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2012
12.
Музика І.О. Інформаційна технологія підтримки рішень для автоматизованого керування буровибуховими роботами з мінімізацією енерговитрат [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Музика Іван Олегович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв, 2012
13.
Гусев О.О. Керування трифазними фільтрокомпенсуючими перетворювачами з властивостями адаптивності до характеру навантаження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Гусев Олександр Олександрович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2012
14.
Жердєва А.М. Легенда як специфічна форма культурної свідомості (на матеріалі кримських текстів) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Жердєва Анастасія Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2012
15.
Сіра О.В. Математичне та інформаційне забезпечення логістичної системи управління в умовах багаторівневої невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.03 / Сіра Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харківський політех. ін-т". – Харків, 2012
16.
Іванешкін О.І. Методи і засоби оптимізації управління інформаційними потоками у вузлах мереж комутації пакетів і повідомлень [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Іванешкін Олександр Іванович ; НАН України ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2012
17.
Пономаренко М.М. Методи оцінювання візуальної якості та подібності цифрових зображень для засобів телекомунікацій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Пономаренко Микола Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2012
18.
Свид І.В. Методи підвищення завадостійкості каналів передачі інформації запитальних систем спостереження повітряного простору [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Свид Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
19.
Ключка К.М. Методи та алгоритми розрахунку перехідних процесів в електричних колах на основі інтегральних динамічних моделей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Ключка Костянтин Миколайович ; Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2012
20.
Одейчук А.М. Методи та інформаційна технологія прогнозування нестаціонарних часових рядів з оцінкою ризику в інформаційних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Одейчук Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
21.
Копитова О.О. Методи управління надійністю надання послуг в мультисервісних мережах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Копитова Олена Олександрівна ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
22.
Крючковський В.В. Моделі та інформаційні технології нормативної теорії прийняття рішень в умовах багатокритеріальності і інтервальної невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Крючковський Віктор Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2012
23.
Воробйов А.В. Моделі та методи локального динамічного розподілу трафіка в телекомунікаційних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Воробйов Андрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2012
24.
Хряпкін О.В. Моделі та методи синтезу інформаційних та технічних засобів системи навчання фахівців [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Хряпкін Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
25.
Тер-Аветисян Некоторые уравнения типа свертки в диссипативном и консервативном случаях [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.03 / Тер-Аветисян Вананд Варданович ; Ин-т математики НАН РА. – Ереван, 2012
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,