Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Островерхий О.В. Нейромережна обробка багатовимірних сигналів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Островерхий О.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
27.
Колосов О.Є. Обгрунтування процесів та обладнання для одержання виробів з композицій епоксиполімерів ультразвуковою модифікацією [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.17.08 / Колосов О.Є. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
28.
Маланюк Л.Б. Обгрунтування режимів рухової активності чоловіків 18-25 років з різним рівнем фізичного здоров"я [Автореферат] : автореф. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Маланюк Л.Б. ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2010
29.
Красовська Є.В. Організація високопродуктивних та економічних обчислювачів для спеціалізованих систем [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Красовська Є.В. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010
30.
Кобильник В.В. Особливості демократичної трансформації політичних режимів України та Польщі [Автореферат] : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Кобильник В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
31.
Мішина О.О. Підвищення вірогідності результатів клініко-діагностичних досліджень на основі концепції невизначеності [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Мішина О.О. ; Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
32.
Краснова Ю.А. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Краснова Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
33.
Чепка О.В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів в умовах навчального комплексу "педагогічний коледж - педагогічний університет" [Автореферат] : автореф. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чепка О.В. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010
34.
Коваль К.О. Радіовимірювальні прилади на основі ємнісного ефекту в транзисторних струртурах з від"ємним опором [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.08 / Коваль К.О. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010
35.
Мархонос С.М. Регіональні аспекти використання працересурсного потенціалу туристичної сфери України [Автореферат] : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мархонос С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
36.
Мороз І.М. Регіональні аспекти інвестиційної діяльності в сільському господарстві та харчовій промисловості України [Автореферат] : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мороз І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
37.
Кравець І.М. Розподілення навантаження в базах даних великого об"єму методом горизонтальної фрагментації [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Кравець І.М. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010
38.
Ніколаєнко Д.В. Розробка і дослідження методів синтезу швидкодіючих мікропрограмних пристроїв керування [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Ніколаєнко Д.В. ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2010
39.
Козак О.Ф. Розроблення методу експрес-контролю якості технологічних рідин за потенціалом протікання [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Козак О.Ф. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010
40.
Христофоров Д.В. Сильная асимптотика аппроксимаций Паде и интерполяционных многочленов [Автореферат] : автореф. ... канд. физ.- мат. наук : 01.01.01 / Христофоров Д.В. ; Математический ин-т им. В. А. Стеклова РАН. – Москва, 2010
41.
Гайдук С.Є. Символічна парадигма романтичного бестіарію та проблеми її інтерпретації [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Гайдук С.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010
42.
Боршуляк А.М. Стильова еволюція символіки "пасіонності": бароко та романтизм [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Боршуляк А.М. ; Одес. держ. музична акад. ім. А. В. Нежданової. – Одеса, 2010
43.
Сидорчук О.О. Суд присяжних у Правобережній Україні: створення та діяльність (1880-1917 рр.) [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Сидорчук О.О. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010
44.
Карасев Р.Н. Теоремы типа Борсука-Улама в комбинаторной и выпуклой геометрии [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра физ.- мат. наук : 01.01.04 / Карасев Роман Николаевич ; РАН, Математический ин-т им. В. А. Стеклова. – Москва, 2010
45.
Найда С.А. Теорія та проектування широкосмугових електроакустичних трактів для медичних приладів [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.09.08 / Найда С.А. ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
46.
Канашевич Г.В. Технологічні основи керування якістю поверхневого шару оптичних матеріалів при електронно-променевій мікрообробці [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.03.07 / Канашевич Г.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
47.
Артеменко Н.Ф. Управління професіоналізацією кадрів державної служби України [Автореферат] : автореф. ... канд. наук з державного управління : 25.00.03 / Артеменко Н.Ф. ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2010
48.
Євпак І.В. Фізико-хімічні та агрохімічні властивості чорнозему типового Правобережного лісостепу за мінімізації обробітку грунту і біологізації землеробства [Автореферат] : автореф. ... канд. с.- г. наук : 06.01.03 / Євпак І.В. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010
49.
Кандрачук І.В. Фізичні поля прийомних криволінійних акустичних антен з екранами [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Кандрачук І.В. Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
50.
Комінярська І.М. Художнє втілення національної ідентичності героя в прозі Уласа Самчука [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Комінярська І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,