Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Чабак Л.А. Аналітика сприйняття літературного тексту в українському естетичному дискурсі [Автореферат] : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Чабак Л.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
2.
Малыхин Ю.В. Аппроксимативные свойства функциональных классов и их приложения к задачам регрессии [Автореферат] : автореф. ... канд. физ.- мат. наук : 01.01.01 / Малыхин Ю.В. ; Математический ин-т им. В. А. Стеклова; Российская акад. наук. – Москва, 2010
3.
Зыкин А.И. Асимптотические свойства глобальных полей [Автореферат] : автореф. ... физ.- мат. наук : 01.01.06 / Зыкин А.И. ; Математический ин-т им Стеклова ; РАН. – Москва, 2010
4.
Тимченко І.В. Вдосконалення системи комп"ютеризованого екологічного моніторингу перевантаження шкідливих рідин в акваторіях морських портів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Тимченко І.В. ; М-во освіти і науки України; Нац. ун-т кораблебуд. ім. Макарова. – Миколаїв, 2010
5.
Вознюк О.М. Візія України в польській еміграційній літературі (на прикладі творчості Єжи Стемповського та Юзефа Лободовського) [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Вознюк О.М. ; НАН України , Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2010
6.
Григоренко О.Г. Джон Кейдж і музична культура США ХХ століття [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Григоренко О.Г. ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2010
7.
Онищенко Г.В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Онищенко Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
8.
Миронов В.О. Експериментальне дослідження просторово-часових характеристик завад від морської поверхні й неоднорідностей тропосфери для оптимізації пристроїв обробки сигналів радіотехнічних систем [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Миронов В.О. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
9.
Мокан В.І. Ефективність виборчих технологій у сучасному електральному процесі [Автореферат] : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Мокан В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
10.
Панова А.М. Закономірності впливу окиснення різних модифікацій нановуглецю на властивості продукту детонаційного синтезу алмазу [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Панова А.М. ; НАН України ; Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. – Київ, 2010
11.
Белава В.Н. Захисні реакції сортів пшениці різних за стійкістю до Pseudocercosporella herpotrichoides [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Белава В.Н. ; КНУТШ. – Київ, 2010
12.
Барбарук В.М. Інформаційні технології в системах навчання оперативного технічного персоналу екологічно-небезпечних виробництв [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Барбарук В.М. ; М-во освіти і науки України; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2010
13.
Гур"єва Н.С. Інформаційні технології перетворення колірних даних у відкритих поліграфічних системах [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Гур"єва Н.С. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
14.
Смирнова О.В. Масообмінні процеси в анодно-мембранному блоці паливного елемента [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Смирнова О.В. ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-техн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2010
15.
Бобало Ю.Я. Математичне моделювання та автоматизоване керування процесами забезпечення якості радіоелектронної апаратури за техніко-економічними критеріями [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Бобало Ю.Я. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2010
16.
Попов О.О. Математичне та комп"ютерне моделювання техногенних навантажень на атмосферу міста від стаціонарних точкових джерел забруднення [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Попов О.О. ; НАН України; Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2010
17.
Сахно Н.В. Математичні моделі та методи підтримки прийняття рішень для убезпечення експлуатації патогенераторів АЕС [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Сахно Н.В. ; НАН України ; Нац. космічне агенство України ; Ін-т космічних досліджень. – Київ, 2010
18.
Золотавкін Є.А. Методи та засоби підвищення стеганографічної стійкості захисту інформації до пасивних атак [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Золотавкін Є.А. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010
19.
Лукічов В.В. Методи та засоби стеганографічного захисту інформації в комп"ютерних системах і мережах на основі вейвлет-перетворень [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Лукічов В.В. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010
20.
Задорожній Р.О. Методи та моделі підвищення точності вимірювання геометричних розмірів об"єктів зондовими мікроскопами [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Задорожній Р.О. ; Нац. наук. центр "Інститут метрології". – Харків, 2010
21.
Воловик О.П. Методичні засади організації та проведення практикуму з розв"язування математичних задач у класичних університетах [Автореферат] : автореф. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Воловик О.П. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010
22.
Старкова О.В. Моделі і методи оптимізації ТСР-сеансів у мультисервісних телекомунікаційних мережах [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Старкова О.В. Харк. нац. ун- т радіоелектроніки. – Харків, 2010
23.
Гоголєва М.О. Моделі та метод розподілу каналів в багатоканальних mesh-мережах стандарту 802.11 [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Гоголєва М.О. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
24.
Захарова Т.М. Нанесені на Si-вмісні сполуки Cu-Co-Fe оксидні каталізатори в реакції окиснення CО [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Захарова Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
25.
Катеринич Л.О. Нейромережеві методи побудови експертних систем з асоціативними моделями подання знань [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.03 / Катеринич Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex