Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Краснова Ю.А. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Краснова Ю.А. ; КНУТШ, Юрид. ф-т. – Київ, 2010
27.
Кравцова І.В. Просторово-часовий аналіз формування та функціонування садово-паркових ландшафтів Правобережного лісостепу України [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.11 / Кравцова І.В. ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010
28.
Семенака В.В. Прямий синтез різнометалічних комплексів хрому (ІІІ) з N,O - донорними лігандами за участю солі Рейнеке [Дисертація] : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.01 / Семенака В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
29.
Мархонос С.М. Регіональні аспекти використання працересурсного потенціалу туристичної сфери України [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Мархонос С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
30.
Мороз І.М. Регіональні аспекти інвестиційної діяльності в сільському господарстві та харчовій промисловості України [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Мороз І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
31.
Бугрій В.Г. Розв"язання геолого-технологічних задач за даними інклінометрії та сейсмоакустичних досліджень в процесі буріння свердловин [Дисертація] : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.22 / Бугрій В.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010
32.
Круглова Н.В. Розподіл даяких функціоналів від поля Ченцова [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Круглова Н.В. ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ, 2010
33.
Гайдук С.Є. Символічна парадигма романтичного бестіарію та проблеми її інтерпретації [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.06 / Гайдук С.Є. ; Дрогоб. держ. педаг. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2009
34.
Титаренко В.А. Співвідношення моралі і релігії у філософських вченнях І. Канта та Г.В.Ф. Гегеля [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Титаренко В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
35.
Школяренко В.І. Становлення фразеологічної системи німецької мови (на матеріалі писемних пам"яток VIII-XVII століть) [Дисертація] : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.04 / Школяренко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
36.
Зубко О.Є. Створення та діяльність Українського вищого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в Празі (1923-1933 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Зубко О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010
37.
Рижева Н.О. Суднобудування в Україні: етапи й особливості розвитку (від давнини до початку ХХ ст.) [Дисертація] : дис. ... д-ра істор. наук : 07.00.01 / Рижева Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
38.
Шпорт К.С. Усна епічна традиція концепту героя у творчій рецепції Яраша Кемаля [Дисертація] : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.01.07 / Шпорт К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
39.
Пацко О.В. Фізіологічні основи використання асоціацій діазотрофів з метою підвищення ефективності симбіотичної азотфікації [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.12 / Пацко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
40.
Боднарчук Т.В. Формування гідролого-гідрохімічного режиму та якості води у верхів"ях басейнів Дністра та Західного Бугу [Дисертація] : Дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Т.В. Боднарчук ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2010
41.
Чуча П.О. Французьке складне слово: функціонально-когнітивний аспект (на матеріалі художнього та публіцистичного дискурсів) [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Чуча П.О. ; Запорізьк. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2010
42.
Комінярська І.М. Художнє втілення національної ідентичності героя в прозі Уласа Самчука [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Комінярська І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
43.
Іутинська О.А. Цитоморфологічні та біологічні особливості перебігу інфекції вірусу тютюнової мозаїки за хронічного впливу іонів важких металів [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.06 / Іутинська О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,