Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Клімов О.С. Адаптивна поляриметрія послідовного зондування однорідних анізотропних об"єктів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Клімов О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
2.
Глинчук Л.Я. Алгоритми архівації на основі системи числення Штерна-Броко [Дисертація] : дис. . канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Глинчук Л.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010
3.
Білик С.М. Антропологічні ідеї в релігійно-філософській спадщині Григорія Богослова [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Білик С.М. ; КНУТШ, Філософ. ф-т, Каф. релігієзнавства. – Київ, 2010
4.
Шкіль Л.Л. Безумство, сексуальність, влада у філософії Мішеля Фуко [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Шкіль Л.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010
5.
Дарійчук І.В. Випадкові процеси дробового ефекту [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Дарійчук І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
6.
Пуховець Д.С. Внутрішньополітична діяльність Константина Великого (306-337 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. історичних наук: 07.00.02 / Пуховець Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
7.
Онищук В.І. Геофізичні дослідження верхньої частини розрізу при вивченні техногенного забруднення довкілля [Дисертація] : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Онищук В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
8.
Решетник Г.В. Діагностика вірусних інфекцій пшениці за дії абіотичних чинників [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Решетник Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
9.
Міщенко А.Б. Довіра як складова легітимації влади в умовах сучасної демократії [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Міщенко А.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2010
10.
Онищенко Г.В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Онищенко Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
11.
Гарасим Я.І. Етноестетика українського пісенного фольклору [Дисертація] : дис. ... д-ра філолог. наук: 10.01.07 / Гарасим Я.І. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2010
12.
Козирєв А.В. Закономірності утворення фаз і діаграма стану системи B-Mg-MgO при тиску 2 ГПа [Дисертація] : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.04 / Козирєв А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
13.
Белава В.Н. Захисні реакції сортів пшениці різних за стійкістю до Pseudocercosporella herpotrichoides [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.12 / В.Н. Белава. – Київ : [б. в.], 2010
14.
Васильєва Т.О. Іспаномовний дискурс урядових прес-конференцій [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Васильєва Т.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
15.
Круківська О.В. Лексико-граматичний і комунікативно-прагматичний аспекти дефініцій у франкомовному законодавчому дискурсі [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Круківська О.В. ; КНУТШ, Ін-т філолог. – Київ, 2010
16.
Канський В.С. Лісові антропогенні ландшафти Поділля: функціонування, структура, раціональне використання [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.11 / Канський В.С. ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Каф. фізичної географії. – Вінниця, 2010
17.
Юрченко В.В. Матеріали цензурних установ у м. Києві як історичне джерело (1838-1917 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іторичних наук: 07.00.06 / Юрченко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
18.
Клименко О.В. Міркування як текстово-дискурсивна одиниця художнього твору (на матеріалі французької новели ІІ половини ХХ століття) [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Клименко О.В. ; Запорізьк. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2010
19.
Косовець-Скавронська Надходження хімічних речовин з атмосферними опадами на територію України та оцінка їх ролі у формуванні хімічного складу річкових вод [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.07 / Косовець-Скавронська О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
20.
Захарова Т.М. Нанесені на Si-вмісні сполуки Cu-Co-Fe оксидні каталізатори в реакції окиснення CО [Дисертація] : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.04 / Захарова Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
21.
Козловець М.А. Національна ідентичність у контексті глобалізації: соціально-філософський аналіз [Дисертація] : дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.03 / Козловець М.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
22.
Катеринич Л.О. Нейромережеві методи побудови експертних систем з асоціативними моделями подання знань [Дисертація] : дис. ... фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Катеринич Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
23.
Мускеєв А.О. Нерівноважні функції розподілу обмежених систем [Дисертація] : дис. ... фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Мускеєв А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
24.
Кобильник В.В. Особливості демократичної трансформації політичних режимів України та Польщі [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Кобильник В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
25.
Ігнатьєв П.М. Політика Республіки Індії в Південній Азії [Дисертація] : дис. ... д-ра політ наук: 23.00.04 / Ігнатьєв П.М. ; ІВМ, КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex