Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Библиотекарь: юридический консультант [Журнал]. – Москва
27.
Библиотечное дело и библиография [Журнал] : библиографическая информация / Российская гос. б-ка Информкультура; Всеросс. гос. б-ка иностр. лит-ры им. М.И. Рудомино; Центр междунар. библиотековедения. – Москва, 1974-. – ISSN 0869-8007
28.
Брандштеттер Р. Біблійне коло [Книга] / Роман Брандштеттер ; пер. з польської Н. Попач. – Київ : Кайрос, 2003. – 200 с. – ISBN 966-7562-02-6
29.
Бізнес: законодавство та практика [Журнал] : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
30.
Кумаритова А.А. Благотворительные организации: гражданско-правовое положение [Книга] / А.А. Кумаритова ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва : Контракт, 2008. – 144с. – ISBN 978-5-98209-053-9
31.
Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України [Книга] : монографія / Рада національної безпеки і оборони України ; Національний ін-т проблем міжнародної безпеки ; відп. ред. Б.О. Парахонський. – Київ : Фоліант, 2008. – 591 с. – ISBN 978-966-8474-61-3
32.
Мойсеєнко В.С. Боги, потопи і люди (ілюстрована історія біблійного Чорноморського потопу) [Книга] / Валентин Мойсеєнко. – Київ : Богдана, 2008. – 92 с. – ISBN 978-966-425-000-6
33.
Бюлетень Вищої атестаційної комісії України [Журнал] / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
34.
Бюлетень законодавства і юридичної практики України [Журнал] : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
35.
Бюлетень законодавства і юридичної практики України [Журнал] : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
36.
Бюлетень Міністерства юстиції України [Журнал] : офіційне видання. – Київ, 1999-
37.
Бюллетень Европейского Суда по правам человека [Журнал] : российское издание / Московский клуб юристов. – Москва, 2002-
38.
Бюллетень Европейского Суда по правам человека [Журнал] : российское издание / Московский клуб юристов. – Москва, 2002-
39.
В мире науки [Журнал] = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
40.
Семенюк Г.Ф. Версифікація: Теорія і практика віршування [Книга] : підручник / Г.Ф. Семенюк, А. Б. Гуляк, О. Є. Бондарева ; КНУТШ. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Київський університет, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-439-082-5
41.
Вестник древней истории [Журнал] = Journal of ancient history / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва : Наука, 1937-. – ISSN 0321-0391
42.
Вестник Евразии [Журнал] = Acta Eurasica : независимый научный журнал. – Москва, 1995-. – ISSN 1727-1770
43.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право [Журнал]. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2009
44.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки [Журнал]. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2009
45.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18. Социология и политология [Журнал]. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2009. – мова резюме англ.,рос.
46.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20. Педагогическое образование [Журнал]. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2009
47.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20. Педагогическое образование [Журнал]. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2009
48.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика [Журнал]. – Москва : Московский университет
  № 1. – 2009
49.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия [Журнал]. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2009
50.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История [Журнал]. – Москва : Московский университет
  № 2. – 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex