Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Alma mater [Журнал] = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
2.
Business Spotlight [Журнал] = Бизнес спотлайт : профессиональный успех с английским / ООО "Издательство "Экономика". – Киев, 2006-
3.
Diplomat [Журнал] = Дипломат : журнал об иностранцах для русских / ГлавУпДК при МИД России. – Москва, 1994-
4.
GEO [Журнал] = ГЕО : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 1999-. – ISSN 1029-5828
5.
Smouchtchynska I. Stylistique des figures: les tropes [Книга] : manuel / Irina Smouchtchynska ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 206c. – ISBN 978-966-439-095-5
6.
The Holodomor 1932-1933. Genocide Against the Ukrainian people [Книга] / Ukrainian institute of national memory ; authors: D. Hetman, I. Yukhnovskiy ; on exhibition worked: V. Verstiuk, O. Ivankiv, M. Klymenko. – Kiev : Olena Teliha Publishers, 2008. – 48c.
7.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 1996-
8.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 1996-
9.
Азия и Африка сегодня [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
10.
Безносюк О.О. Актуальні аспекти євроатлантичної інтеграції України: кредитно-модульна система навчання [Книга] : навч. посібник / О.О. Безносюк ; Військ. ін-т КНУ ім. Тараса Шевченка. – Вид. 2-е, допов. – Київ : Інфодрук, 2008. – 253 с.
11.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
12.
Актуальні проблеми міжнародних відносин [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1996-
13.
Актуальні проблеми міжнародних відносин [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1996-
14.
Актуальні проблеми міжнародних відносин [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1996-
15.
Туркевич В. Америка відкрита знову [Книга] = America: discovered anew : практикум з англійської мови, країнознавства та туризму / Валентина Туркевич, Анатолій Кадук, Борис Афанасьєв ; Мін-во культури і туризму України ; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : ДАКККіМ, 2008. – 212с. – ISBN 978-966-452-009-3
16.
Отенко І.П. Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства [Книга] : наукове видання / Отенко І.П., Мелярець Л.М., Іващенко Г.А. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 348с. – ISBN 966-676-219-6
17.
Глушенкова Е.В. Английский язык для студентов экономических специальностей [Книга] : учебник / Е.В. Глушенкова, Е.Н. Комарова. – Москва : Астрель; АСТ, 2003. – 352с. – ISBN 5-17-012069-9
18.
Англо-русский словарь. Русско-английский словарь [Книга] = English-russian dictionary. russian-english dictionary : 33 000 слов + грамматическй словарь. – 9-е изд., стер. – Москва ; Минск : Локид-Пресс ; Современное слово, 2005. – 640 с. – ISBN 5-320-00374-9
19.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
20.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
21.
Мамонтова Т.В. Апоптоз мононуклеарів периферичної крові при атопічній бронхіальній астмі [Дисертація] : Дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.09 - імунологія / Мамонтова Т.В. ; Вищий держ. навч. заклад України "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 2009
22.
Археологія [Журнал] : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
23.
Археологія [Журнал] : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
24.
Білун С.В. Асоціативні алгебри та алгебри Лі з обмеженнями на системи підалгебр і ідеалів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 - алгебра та теорія чисел / Білун С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
25.
Безпека життєдіяльності [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex