Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Пелех Ю.М. Методи та засоби маркерування мовних сигналів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Пелех Юрій Миронович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
452.
Верес З.Є. Методи та засоби масштабування рухомих та нерухомих зображень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Верес Зеновій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
453.
Гізун А.І. Методи та засоби оцінювання параметрів безпеки для виявлення кризових ситуацій в інформаційній сфері [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Гізун Андрій Іванович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015
454.
Федак В.І. Методи та засоби усунення спотворень відеосигналів з використанням їх надлишковостей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Федак Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
455.
Бойко Ю.П. Методи та моделі стиску інформаційних потоків в системах підтримки прийняття рішень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бойко Юлія Петрівна ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015
456.
Артюшенко М.В. Методи фрактального аналізу даних і управління аерокосмічним гіперспектральним геомоніторингом [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.07.12 / Артюшенко Михайло Віталійович ; НАН України, Держ. установа "Наук. центр аерокосм. дослідж. Землі Ін-ту геол. наук НАН України". – Київ, 2015
457.
Кліменкова А.М. Методика емпіричної ідентифікації культурних кодів комерційної реклами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Кліменкова А.М.; Кліменко Анастасія Михайлівна ; М-во освіти і навки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
458.
Литвиненко І.Ю. Методика навчання студентів технічних спеціальностей англомовного читання на засадах інтеграції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Литвиненко Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015
459.
Методические указания по организации и проведению научно-исследовательской практики магистров для студентов специальности 8.03050801 "Финансы и кредит" дневной и заочной форм обучения [Брошура] / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Экон. фак. ; [сост.: О.В. Чеберяко, Т.В. Грищенко]. – Киев : [б. и.], 2015. – 21 с. : табл. – Без тит. л.
460.
Методические указания по организации и проведению педагогической (ассистентской) практики магистров для студентов специальности 8.03050801 "Финансы и кредит" дневной и заочной форм обучения [Брошура] / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Экон. фак. ; [сост.: Т.В. Грищенко, О.В. Чеберяко]. – Киев : [б. и.], 2015. – 17 с. : табл. – Без тит. л. – Библиогр.: с. 17
461.
Крижанівський В.П. Методичні рекомендації з вивчення курсу "Історія української культури" [Брошура] / Крижанівський Віталій ; М-во освіти і науки України, Глух. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, Каф. історії. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2014. – 34, [1] с. – Бібліогр. на початку тем
462.
Данченко О.Б. Методологія інтегрованого управління відхиленнями в проектах [Автореферат] : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.13.22 / Данченко Олена Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015
463.
Шитіков Д.В. Механізми розвитку вікових змін Т-клітинної ланки імунної системи на моделі гетерохронного парабіозу та розробка способу їх корекції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Шитіков Дмитро В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
464.
Згурська М. Микола Амосов [Книга] / М. Згурська ; пер. з рос. Л. Кіцила. – Харків : ПЕТ, 2015. – 128 с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 126. – ISBN 978-617-7155-67-5
465.
Коляда І. Микола Лисенко [Книга] / І. Коляда, Ю. Коляда, С. Вергун. – Харків : ПЕТ, 2015. – 126, [2] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 126. – ISBN 978-617-7155-66-8
466.
Мистецтвознавчі записки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
467.
Михась (Михайло) Михайлович Ткач [Брошура] : (бібліогр. покажчик) / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; [складачі: І.Я. Каганова, Л.В. Студьонова ; вступ. ст. В.І. Кузьменко]. – Чернігів : [б. в.], 2013. – 43 с. – (Серія "Письменники - наші земляки")
468.
Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство [Журнал] = International journal. Culturology. Philology. Musicology : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ : Міленіум, 2013-. – ISSN 2312-4679
469.
Мікробіологія і біотехнологія [Журнал] = Microbiology & biotechnology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2006-. – ISSN 2076-0558
470.
Точений В.А. Моделі і методи розрахунку техніко-економічних характеристик вітрових електростанцій [Автореферат] : авореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Точений Вадим Анатолійович ; НАН України, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2015
471.
Карпуша М.В. Моделювання та ідентифікація в задачах оптимізації портфеля та керування ризиками [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Карпуша Марина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
472.
Шкандрій М.Б. Модерністи, марксисти і нація. Українська літературна дискусія 1920-х років [Книга] / Мирослав Шкандрій ; [авториз. пер. з англ. Т. Цимбала ; наук. ред. Я. Цимбал]. – 2-ге вид. – Харків : Ніка-Центр, 2015. – 382, [2] с. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. вид.: Modernists, marxists and the nation: the ukrainian literary discussion of the 1920s / Myroslav Shkandrij. Edmonton,1992. – Бібліогр.: с. 359-367. – ISBN 978-966-521-669-8
473.
Моренко А.Г. Мозкові процеси під час виконання мануальних рухів у осіб із різними характеристиками альфа-ритму [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Моренко Алевтина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
474.
Молодь і ринок [Журнал] : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
475.
Молодь і ринок [Журнал] : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,