Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Блажієвська І.П. Кумулянтні методи в задачах оцінювання перехідних функцій однорідних лінійних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Блажієвська Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
427.
Ландшафтный дизайн [Журнал] : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
428.
Лінгвостилістичні студії [Журнал] : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014-. – ISSN 2413-0923
429.
Література [Книга] : для дітей серед. шкільного віку / [уклад. Скляренко В.М.]. – Київ : Кордон, 2015. – 317, [3] с. : іл., портр. – Зміст: Звідки пішло слово ; Міфи та легенди ; Літературні жанри ; Письменник та його твори ; Літературна майстерня ; Класична спадщина ; Сучасна проза. – ISBN 978-966-97331-4-6
430.
Скляренко В.М. Література України [Книга] : для дітей серед. шк. віку / В.М. Скляренко, Я.О. Батій. – Харків : Бібколектор, 2015. – 318, [2] с. – Зміст: Фольклор ; Літописи ; "Історія Русів" ; Література XVII-XVIII ст. ; Література XIX-XX ст. ; "Розстріляне відродження" ; Письменники діаспори. - Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-617-7013-32-6
431.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
432.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
433.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
434.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
435.
Кириленко І.С. Локальна нормотворчість в сучасному суспільстві: теоретико-правові аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кириленко Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
436.
Лучевая диагностика, лучевая терапия [Журнал] : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
437.
Корнійчук В. Марія Заньковецька. Світова велич генія національного [Книга] : мистецтвознав. дослідж. / Володимир Корнійчук ; передм. Леоніда Андрієвського. – 3-тє вид., допов. – Київ : Криниця, 2015. – 496 с. : іл. – До 160-річчя від дня народж. – ISBN 978-966-2434-28-6
438.
Ларіонов М.Г. Математичне моделювання процесу опору руху стрічки глибокої жолобчатості по роликоопорах конвеєра [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Ларіонов Микола Григорович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015
439.
Математичні методи та фізико-механічні поля [Журнал] = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
440.
Математичні методи та фізико-механічні поля [Журнал] = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
441.
Математичні методи та фізико-механічні поля [Журнал] = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
442.
Супрун Л.В. Медіакультура [Брошура] : навч.-метод. вказівки [для магістрантів спец. "Журналістика"] / Л.В. Супрун, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2014. – 23, [1] с. : табл. – Бібліогр. в тексті
443.
Вояковський Д. Ментальні кордони в Європі без кордонів [Книга] = Mentalne granice w Europie bez granic / Даріуш Вояковський ; пер. з пол. [В.Ф. Саган]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Ніка-Центр, 2015. – 319, [1] с. : рис., табл. – Парал. тит. арк. частково пол. - Імен. покажч.: с. 316-318. – Бібліогр.: с.19-20, 300-315 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-668-1
444.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
445.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
446.
Клепач М.М. Метод та технічні засоби контролю якісних показників нафтопродуктів з використанням нейромережевих технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Клепач Марко Миколайович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015
447.
Єлізаренко А.О. Методи забезпечення необхідної надійності каналів рухомого технологічного радіозв"язку в умовах впливу інфраструктури залізниць [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Єлізаренко Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. транспорту. – Харків, 2015
448.
Куля Ю.Е. Методи збільшення часу життя автономної безпроводової сенсорної мережі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Куля Юлія Едуардівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
449.
Грищенко В І. Методи підвищення структурної живучості телекомунікаційних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Грищенко Інна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. транспорту. – Харків, 2015
450.
Гусельніков О.В. Методи підвищення точності вимірювальних автогенераторних перетворювачів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Гусельніков Олексій Вікторович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2015
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,