Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
452.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
453.
Гудзий Н.К. История древней русской литературы [Книга] : [учебник] / Н.К. Гудзий ; [ред. Л.Н. Шипова ; вступ. ст. и коммент. А.М. Ранчина]. – Изд. 8-е. – Москва : Аспект Пресс, 2003. – 590, [2] с. : ил. – Библиогр. в подстр. прим. – (Классический учебник). – ISBN 5-7567-0259-8
454.
Дубинин Ю.А. История международных отношений (1975-1991 гг.) [Книга] : учебник / Ю.А. Дубинин, Б.Ф. Мартынов, Т.В. Юрьева ; [науч. ред. М.М. Наринский ; ред. Л. Макарова] ; Москов. гос. ин-т междунар. отношений (Университет). – Москва : РОССПЭН, 2006. – 335, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – (Учебники МГИМО). – ISBN 5-8243-0713-X
455.
История науки и техники [Журнал] : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
456.
Рікер П. Ідеологія та утопія [Книга] = Lectures on ideology and utopia : [курс лекцій] / Поль Рікер ; [пер. з англ. В. Верлока ; відп. за вип.: К. Сігов та Л. Фінберг ; наук. ред. О. Якубенко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Центр європ. гуманітар. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 378, [6] с. – ISBN 966-7888-80-0
457.
Колотова О.О. Ідея "дзеркала" в естетичному дискурсі та художній творчості [Автореферат] : автореф. дис ... канд. філос. наук : 09.00.08 / /Колотова Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
458.
Супрун В.М. Іміджологія [Брошура] : програма курсу для студентів спец. "Журналістика" / В.М. Супрун. – Київ : Вид-во КНУ ім. Т. Шевченка, 2012. – 23, [1] с. – Бібліогр.: с. 19-23. – ISBN 978-966-2257-50-2
459.
Свергун Н.М. Імунологічні та молекулярно-генетичні фактори прогнозування перебігу лімфоми Ходжкіна [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Свергун Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
460.
Циганівська І.М. Індекси сильно зв"язних орграфів і частково впорядковані множини [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Циганівська Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
461.
Циганівська І.М. Індекси сильно зв"язних орграфів та частково впорядковані множини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Циганівська Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. у-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
462.
Калінеску Т.В. Інновації у соціально-економічному розвитку підприємств регіону [Книга] : монографія / Т.В. Калінеску, О.О. Недобєга, М.О. Наталенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – 270, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 235-270. – Бібліогр.: с. 215-234. – ISBN 978-966-590-965-1
463.
Іноземні мови [Журнал] : науково-методичний журнал / Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
464.
Іноземні мови в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
465.
Трохимчук К.О. Іноземці в соціально-економічному житті Московської держави в другій половині XV - першій половині XVI століть [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Трохимчук Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
466.
Зінченко В.В. Інституційний вимір глобального суспільного розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Зінченко Віктор Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
467.
Інтелектуальна власність в Україні [Журнал] : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
468.
Архипова К.А. Інформативність КВЧ діелектрометрії у визначенні бета-адренергічної активності еритроцитів та тромбоцитів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Архипова Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012
469.
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавництво "Світоч". – Київ, 2005-
470.
Інформатика: інноваційні технології навчання [Книга] : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / М.В. Сільченко [та ін.] ; за заг. ред. О.Д. Шарапова ; [редкол.: О.Д. Шарапов, Ю.М. Красюк, З.П. Бараник та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 467, [5] c. : іл. – Додатки: с. 418-466. – Бібліогр.: с. 467. – ISBN 978-966-483-366-7
471.
Данченко А.Л. Інформаційна технологія моніторингу якості освітніх ресурсів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Данченко Алла Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2012
472.
Бісікало О.В. Інформаційна технологія образного аналізу тексту та синтезу структурно-функціональних моделей системи обробки природномовного контенту [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Бісікало Олег Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2012
473.
Малюга А.В. Інформаційна технологія оцінки якості освіти вищого військового навчального закладу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Малюга Андрій Вячеславович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Військовий ін-т. – Київ, 2012
474.
Малюга А.В. Інформаційна технологія оцінки якості освіти вищого військового навчального закладу [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Малюга Андрій Вячеславович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
475.
Волосюк Ю.В. Інформаційна технологія підвищення ефективності системи дистанційного навчання на основі структурування інформаційного ресурсу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Волосюк Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,