Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Торик О. Флавіан [Книга] : повість / Протоієрей Олександр Торик ; пер. з рос. [протоієрея Олега Кожушного ; іл. худож. Ю. Тимошенко]. – Київ : Кращі традиції, 2014. – 253, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-2503-30-2
427.
Юдкін І.М. Формування визначників української культури [Книга] : культурологічні студії / Ігор Юдкін. – Київ : Інститут культурології Академії мистецтв України, 2008. – 182, [2] с. – Бібліогр.: с. 165-182. – ISBN 978-966-2241-02-0
У дослідженні висвітлено деякі аспекти історичної динаміки розвитку картин світу в українській культурі Нового часу. Висунуто тезу про логоцентризм фольклору як відображення мовної картини світу, простежено історичні трансформації фольклору як чинники зміни суспільної свідомості, готової до формування наукової та художньої картин світу.
428.
Ястремська О.М. Формування відносин підприємства із суб"єктами зовнішнього середовища [Книга] : монографія / Ястремська О.М., Письмак В.О., Ястремська О.О. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 239, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 172-196. – ISBN 978-966-676-512-6
429.
Сегеда А.С. Хімія. Понятійний апарат [Книга] : навч. посібник для студ. / А.С. Сегеда, О.А. Лобода. – Київ : Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2013. – 436 с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 412-436. – Бібліогр.: с. 409-411. – (Серія: Хімічні науки). – ISBN 978-966-306-169-8
430.
Мурашкин М.Г. Храм-свидетельства [Книга] / Михаил Мурашкин. – Днепропетровск : Акцент ПП, 2014. – 50, [2] с. – ISBN 978-617-7109-38-8
431.
Кальченко О.І. Хроматографія в хімії каліксаренів [Книга] = Chromatography in calixarene chemistry / О.І. Кальченко, В.І. Кальченко ; [НАН України, Ін-т орган. хімії]. – Київ : Наукова думка, 2013. – 197, [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 177-195. – (Проект "Наукова книга" = Project "Scientific book"). – ISBN 978-966-00-1322-3
432.
Цивільне право України. Загальна частина [Книга] : підручник для студ. ВНЗ : [академічний курс] / Бошицький Ю.Л. [та ін.] ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2013. – 759, [1] с. – Бібліогр. на початку гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-62-2
433.
Мелков Ю.А. Человекомерность постнеклассической науки [Книга] / Ю.А. Мелков ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка, Филос. фак. – Киев : ПАРАПАН, 2014. – 253, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 233-252 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2564-05-1
434.
Мариновський Ю.Ю. Черкаська минувшина [Книга] / Юрій Мариновський ; [худож. оформ.: В.А. Олексенко]. – Черкаси : Відлуння. – ISBN 966-95018-7-3
У пр. №1689542 напис: Київському національному університету імені Т.Г. Шевченка від автора, Підпис, 08.09.2014 р.
435.
Мариновський Ю.Ю. Черкаська минувшина [Книга] / Юрій Мариновський ; [худож.-дизайнер С.А. Кандич]. – Черкаси : Відлуння-Плюс. – ISBN 966-693-004-8
У примірнику №1689541 напис:
Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. 08.09.2014 р. Підпис
436.
Жадько В.О. Черкащина. Універсальна енциклопедія [Книга] : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / Віктор Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – 1101, [1] с., [48] арк. кольор. іл. – Авт. на обкл. не зазначено. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-8567-14-8
437.
Недоля А.В. Чисельні методи [Книга] : навч. посібник для студ. освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" напряму підгот. "Прикладна фізика" / А.В. Недоля ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" м-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Просвіта. – ISBN 978-966-653-306-0
438.
Чумарочка рябесенька [Книга] : укр. нар. пісні у записах Надії Данилевської та Миколи Ткача / [упоряд. та ред.: Н. Данилевська, М. Ткач]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 223, [1] с. : іл., ноти. – ISBN 978-966-340-413-4
439.
Шевченко-художник [Книга] : бібліогр. покажчик (1839-2012) : до 200-ліття Тараса Шевченка : [у 2 т.] / [упоряд.: Н.І. Орлова, Л.І. Буряк, Б.А. Короленко, Т.В. Привалко ; редкол.: Стус Д.В. (голова) та ін.] ; Укр. ін-т нац. пам"яті, Нац. музей Т. Шевченка. – Київ : Пріоритети. – ISBN 978-966-8809-62-0
440.
Мариновский Ю.Е. Шофар [Книга] : документы и материалы по истории евреев на Черкасщине. Нач. XIX ст. - 1960-е годы : ист.-краевед. альманах / Юрий Мариновский. – Черкассы : Вертикаль, 2004. – 279, [1] с., [6] л. цв. фотоил. : ил., табл. – Библиогр. в примеч. и коммент.: с. 245-277. – ISBN 966-8438-02-7
Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від автора, 08.09. 2014 р. Підпис
441.
Донцова Д.А. Экстрим на сером волке [Книга] : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2005. – 348, [1] с. – Сериал "Любительница частного cыска Даша Васильева". – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-11709-1
442.
Таранец В.Г. Энергетическая теория речи [Книга] : монография / В.Г. Таранец ; Междунар. гуманит. ун-т. – 2-е изд., доп. – Одесса : Печатный дом, 2014. – 186, [1] с. : ил., табл. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 162-182. – ISBN 978-966-389-344-0
443.
Лаврецкий И.Р. Эрнесто Че Гевара [Книга] / И. Лаврецкий. – Москва : Терра - Книжный клуб, 2002. – 334, [2] с. – Настоящая фамилия авт.: Григулевич. – Библиогр.: с. 333-334 и подстроч. примеч. – (Портреты). – ISBN 5-275-00694-2
444.
Котуха О.С. Юридичний практикум [Книга] : комплекс навч.-метод. забезпечення (для студ., викладачів та початківців консультантів-правників) / [Котуха О.С., Гентош Р.Є., Федик Є.І.] ; Ліга студентів-правників Львівської комерційної акад. – Львів : [б. в.], 2007. – 115, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2910-05-6
445.
Шеляженко Ю.В. Я - традиція [Книга] : ідеалістична проза / Юрій Шеляженко. – Київ : Ю.В. Шеляженко, 2013. – 126, [2] с. – ISBN 978-966-97276-5-7
446.
Язык как инструмент познания и зеркало эпохи [Книга] : VII Кирилло-Мефодиевские чтения : материалы междунар. науч.-практ. конф., 22-23 мая 2014 г. (г. Симферополь) / Крым. гос. мед. ун-т им. С.И. Георгиевского, Каф. рус. языка, Каф. философии и соц. наук ; [редкол.: А.А. Ховалкина и др.]. – Симферополь : Дом Писателей им. Домбровского, 2014. – 121. [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-2625-07-3
447.
Керниган Б.У. Язык программирования С [Книга] = The C programming language / Брайн Керниган, Деннис Ритчи ; [пер. с англ. и ред. В.Л. Бродового]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва [и др.] : Вильямс, 2008. – 289, [1] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: 284-289. - Пер. изд. : The programming language / B. W. Kernighan, D. M. Ritchie. Upper Saddle River, 1988. – (Серия книг по программированию от Prentice Hall). – ISBN 978-5-8459-0891-9
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,