Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Іноземні мови [Журнал] : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
352.
Іноземні мови в навчальних закладах [Журнал] : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
353.
Інтегративна антропологія [Журнал] = Integrative antropology : міжнародний медико-філософський журнал / Одеський державний медичний університет. – Одеса, 2002-
354.
Гладка І.А. Інтеграція англійської мови з географією у 6-7 класах [Книга] / І.А. Гладка. – Харків : Основа, 2010. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 10(94)). – ISBN 978-617-00-0708-7
355.
Інтелектуальна власність [Журнал] : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
356.
Інтелектуальна власність [Журнал] : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
357.
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ : Освіта України, 2005-
358.
Інформаційний бюлетень з охорони праці [Журнал] / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. ННДІПБОП. – Київ : ННДІПБОП, 1996-
359.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
360.
Золотарьова І.О. Інформаційні системи та технології в банківській сфері [Книга] : навч. посіб. / Золотарьова І.О., Бутова Р.К., Гаврилова А.А. ; МОНУ, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 328 с. – ISBN 978-966-676-373-3
361.
Климов А. Історичні краєзнавчі розвідки [Книга] : монографія / Анатолій Климов ; МОНУ ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевенка". – Вид. 2-ге, доп. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 368 с. – ISBN 978-966-617-230-6
362.
Історія в школах України [Журнал] : науково-методичний журнал. Спецвипуск / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
363.
Осауленко О.І. Історія вчень про державу і право [Книга] : посібник для підготовки до іспитів / О.І. Осауленко, А.О. Осауленко, В.К. Гіжевський ; МОНУ. – Київ : Ліпкан О.С., 2010. – 196 с. – (Студент XXI століття). – ISBN 978-966-2439-08-3
364.
Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до нашіх днів [Книга] = Historie diplomatique de 1919 a nos jours / Жан-Батіст Дюрозель ; пер. з фр. Є. Марічев, Л. Погорєлова, В. Чайковський. – Київ : Основи, 2005. – 903с. – ISBN 966-500-226-0
365.
Овчінніков В. Історія книги [Книга] : становлення сучасного книгодрукарського мистецтва : навчальний посібник для сту., які навч. за спец. "Образотворче мистецтво"] / Володимир Овчінніков. – Львів : Українська академія друкарства. – ISBN 978-966-322-205-9
366.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
367.
Владимиров В.М. Історія української журналістики (1917-1991) [Книга] : навч. посібник / В.М. Владимиров ; МАУП. – Київ : МАУП, 2007. – 174 с. – ISBN 966-608-700-6
368.
Історія України - очима молоді [Книга] : практична допомога музеїв ВНЗ : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 14-15 грудня 2009 р. / Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут" ; [укл.: С.М. Ховрич ; ред. кол.: Ільченко М.Ю., Воронов С.О. та ін.]. – Київ : [б.в.], 2009. – 119 с. – До 350-річчя Конотопської Битви
369.
Алексієнко В.Р. Іхтіологія [Книга] : посібник з курсу " Іхтіологія" для студентів біологічних факультетів / В.Р. Алексієнко. – Київ : Укр. фітосоціол. центр, 2007. – 116с. – ISBN 966-306-137-6
370.
Календарь дат и событий [Журнал] : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 2004-
371.
Кельтская мифология [Книга] : энциклопедия. – Москва : Эксмо, 2002. – 640 с. – ISBN 5-699-01165-X
372.
Шип Н.А. Київська духовна академія в культурно-освітянському просторі України (1819-1919) [Книга] / Н.А. Шип ; Мін. фін. України ; Укр. держ. ун-т фінанс. та міжнар. торгівлі ; Мін. культури і туризму України ; Нац. Києво-Печерський іст.-культ. заповідник. – Київ, 2010. – 436 с. – ISBN 978-966-2465-05-1
373.
Київська старовина [Журнал] : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
374.
Київський університет і розвиток генетики на Україні [Книга] / С.В. Демидов, Г.Д. Бердишев, Д.М. Голда, Н.М. Топчій; Демидов С.В., Бердишев Г.Д., Голда Д.М., Топчій Н.М. – Київ : Фітосоціоцентр, 2007. – 100с. – ISBN 966-306-131-7
375.
Книги Российской Федерации [Журнал] : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,