Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Древняя Русь. Вопросы медиевистики [Журнал] / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2000-. – ISSN 2071-9574
277.
Друга іноземна мова в європейській системі освіти [Книга] : матеріали I Міжн. науково-практичної конф. "Сучасні тенденції викладання другої іноземної мови в школах і вищих навчальних закладах" 19 листопада 2010 року / МОНУ, Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов ; [відп. ред. С.П. Грушко]. – Горлівка : [ГДПІІМ], 2010. – 216 с.
278.
Дружба народов [Журнал] : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
279.
Савчин М.В. Духовний потенціал людини [Книга] : монографія / Мирослав Савчин. – 2-е вид., перероб. і доп. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. – 508 с. – ISBN 978-966-428-166-6
280.
Кобилюх В.О. Душа Японії: айни очима українця і санскриту [Книга] / Василь Кобилюх. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 135 с. – Бібліогр.: с. 116-119. – ISBN 978-966-634-518-3
281.
Корсун Л. Еврика на все життя [Книга] / Лідія Корсун. – Київ : Молодь, 2010. – 688 с. – ISBN 978-966-7615-95-6
282.
Якубін О.Л. Евристичний потенціал методології політичного часу [Дисертація] : дис. ... канд. політичних наук : 23.00.01 / Якубін О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010
283.
Шеремета В. Екологічний дороговказ [Книга] / Володимир Шеремета ; Бюро Києво-Галицького Архиєписковпства УГКЦ із питань екології. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-398-043-0
284.
Гандзюра В.П. Екологія [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Гандзюра. – Вид. 2-ге, переробл. і доп. – Київ : Сталь, 2009. – 375 с. – ISBN 978-966-1555-28-9
285.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
286.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
287.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
288.
Ілляшенко С.М. Економічний ризик [Книга] : навчальний посібник / С.М. Ілляшенко ; МОНУ ; Сумський держ. ун-т. – Вид. 2-ге, доп., перероб. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с. – ISBN 966-8365-75-5
289.
Мовчан В.С. Етика [Книга] : навчальний посібник / В.С. Мовчан. – 3-тє вид., вип. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 483с. – ISBN 966-346-239-6
290.
Мокан В.І. Ефективність виборчих технологій у сучасному електоральному процесі [Дисертація] : дис. ... канд. політичних наук : 23.00.02 / Мокан В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
291.
Євробюлетень [Журнал] : інформаційне видання Представництва Європейського Союзу в Україні / Представництво Європейського Союзу в Україні. – Київ, 2000-. – ISSN 1725-0811
292.
Ким М.Н. Жанры современной журналистики [Книга] / М.Н. Ким. – Санкт-Петербург : Издательство Михайлова В.А., 2004. – 336 с. – (Библиотека современного журналистики). – ISBN 5-8016-0226-7
293.
Самохіна В.О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії і США: текстуальний та дискурсивний аспекти [Дисертація] : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.04 / Самохіна В.О. ; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010
294.
Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним [Книга] = Les protokoles аdditionnels aux conventions de Geneve du 12 Aout 1949. – Изд. 4-е, испр. – Москва : Международный Комитет Красного креста, 2005. – 344 с. – ISBN 5-88044-158-X
295.
Кругляк М.Е. Життя та побут студентства підросійської України другої половини XIX - початку XX ст. [Дисертація] : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.01 / Кругляк М.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2010
296.
Журнал аналитической химии [Журнал] / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
297.
Журнал аналитической химии [Журнал] / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
298.
Журнал нано- та електронної фізики [Журнал] = Журнал нано- и электронной физики; Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / Мін. освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 1994-. – ISSN 2077-6772
299.
Журнал общей химии [Журнал] / Российская академия наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-. – ISSN 0044-460Х
300.
Журнал прикладной химии [Журнал] / РАН. – Санкт-Петербург : Наука, 1928-. – ISSN 0044-4618
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex