Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
3526.
Дяків О.В. Художні особлівості декоративного мистецтва Західного Поділля 19 - 20 ст. (Історія, типологія, стилістичні відміни) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.06 / Дяків О.В.; МОіНУ; Львівська нац. акад. мистецтв. – Львів, 2007
3527.
Арістархова О.О. Художні рецепції образу гетьмана в українській літературі ХVII-XXI століть (на матеріалі творів про Івана Виговського) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Арістархова О. О.; КНУТШ. – Київ, 2009
3528.
Хорошков М.М. Художній світ Івана Чендея [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Хорошков М.М.; КНУТШ. – Київ, 2007
3529.
Руснак І.Є. Художня модифікація національної історіософії в прозі Уласа Самчука [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Руснак І.Є.; КНУТШ. – Київ, 2007
3530.
Лавренчук В.П. Художня рецепція образу Івана Мазепи в романах Григорія Колісника та Юрія Хорунжого [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Лавренчук В.П.; КНУТШ. – Київ, 2009
3531.
Лавренчук В.П. Художня рецепція образу Івана Мазепи в романах Григорія Колісниках та Юрія Хорунжого [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.01.01 - українська література / Лавренчук В.П. ; Маріупольський держ. гуманіт.ун-т. – Маріуполь, 2008
3532.
Стужук О.І. Художня фантастика як метажанр (на матеріалі української літератури 19-20 ст) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.06 / Олеся Іванівна Стужук; КНУТШ. – Київ, 2006
3533.
Бєдакова С.В. Художньо-естетичні здобутки "празької школи" в контексті творчих пошуків українських композиторів Галичини кінця 19 - першої половинги 20 століття [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Софія Вікторівна Бєдакова; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2006
3534.
Іваненко Тетяна Олександрівна Художньо-образні особливості формоутворення акцидентного шрифту [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 05.01.03 / Іваненко Т.О.; Мін-во освіти і науки України Харківська державна академія дизайну і мистецтв. – Харків, 2006
3535.
Елітіс О. [Цар-Сонце [Книга] / Одісей Елітіс. – 9-е вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 43, [ 2 ] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-99-9
3536.
Софоклъ Царь Эдипъ [Книга] : приспособлено для современной сцены Гуго фонъ- Гофмансталемъ / Софоклъ ; пер. съ нъм. Т. Щепкиной-Куперникъ. – Москва : Театральная библиотека С.О. Разсохина. – 58 с.
3537.
Єна Олександр Григорович Централізатори диференціювань і замкнені раціональні функції від двох змінних [Дисертація] : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра та теорія чисел / Єна Олександр Григорович ; КНУТШ. – Київ, 2008
3538.
Єна О.Г. Централізатори диференціювань і замкнені раціональні функції від двох змінних [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.фіз.-мат. наук: спец.01.01.06-аглебра і теорія чисел / Єна О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2008
3539.
Гуцуляк І.Р. Центральна та Східна Європа у зовнішній політиці республіки Польщі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Гуцуляк І.Р.; КНУТШ. – Київ, 2007
3540.
Левчук М.В. Церковний суд у Київській Русі (історико-правове дослідження) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Левчук М. В.; КНУТШ. – Київ, 2010
3541.
Войнич О.М. Цивілізований лобізм як чинник політичної культури: концептуальний та прикладний виміри [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Войнич О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
3542.
Войнич О.М. Цивілізований лобізм як чинник політичної культури: концептуальний та прикладний виміри [Автореферат] : автореф. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Войнич О.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
3543.
Давидова Н.О. Цивільно-правова охорона особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують ії природне існування [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Давидова Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2005
3544.
Різник В.С. Цивільно-правове регулювання лізингу в Україні [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Віталій Сергійович Різник; КНУТШ. – Київ, 2006
3545.
Осетинська Г.А. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Ганна Анатоліївна Осетинська; КНУТШ. – Київ, 2006
3546.
Зоріна Ю.І. Цивільно-правові відносини при здійсненні рекламної діяльності [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Зоріна Ю.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
3547.
Кохановська О.В. Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні [Автореферат] : Автореф. дис. ...д-ра юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Олена Велеонінівна Кохановська; КНУТШ. – Київ, 2006
3548.
Андрейцева О.Б. Цивільно-правові способи захисту прав на об"єкти промислової власності [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. : 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Андрейцева О.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009
3549.
Андрейцева О.Б. Цивільно-правові способи захисту прав на об"єкти промислової власності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Андрейцева О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009
3550.
Кисіль А.І. Циклоприєднання та ацилювання хлорангідридами карбонових кислот похідних піримідо[2,1-а]ізоіндолону, триазоло[5,1-а]ізоіндолу та імідазо[2,1-а]ізоіндолу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.03 / Кисіль А.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,