Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Вокруг света [Журнал] : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 1861-
327.
Вопросы атомной науки и техники [Журнал] = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т.". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
328.
Вопросы атомной науки и техники [Журнал] = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т.". – Харьков : Научный центр "ХФТИ", 1998-. – ISSN 1562-6016
329.
Мизрахи В.М. Вопросы цвета, супергравитации и времени [Книга] = Питання кольору, супергравітації та часу : сб. статей / В.М. Мизрахи, В.П. Титарь ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ин-т голографии. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2013. – 75 с. : ил. – Библиогр. в конце тем
330.
Воловик О.В. Вплив аномальних явищ природи на соціально-економічне життя Російської імперії XVIII ст. [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Воловик Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
331.
Задира С.В. Вплив антропогенного забруднення довкілля важкими металами на природні популяції мишоподібних гризунів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Задира Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
332.
Ротт Н.О. Вплив вібраційної дії малої питомої потужності на структуру і властивості евтектичних матеріалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Ротт Наталія Олександрівна, М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва і архітектури". – Дніпропетровськ, 2014
333.
Круц В.О. Вплив співвідношення характеристик неоднорідності та розсіювання енергії на коливання регулярних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.09 / Круц Вадим Олексійович ; НАН України, Ін-т проблем міцності ім. Г.С. Писаренко. – Київ, 2014
334.
Косьміна В.В. Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток експортного потенціалу нових індустріальних країн Азії [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Косьміна Валентина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
335.
Косьміна В.В. Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток експортного потенціалу нових індустріальних країн Азії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Косьміна Валентина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
336.
Солодкий Є.В. Вплив фазо- та структуроутворення в умовах іскроплазмового спікання на формування властивостей оксидних керамік B6O, Ce0,8Sm0,2O1,9 [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.06 / Солодкий Євген Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
337.
Всенародний пам"ятник Матері-Вдові [Книга] : [листи, документи, статті, поезії, оповідання, фото] / [упоряд., члени ред.: В. Бабанюк та ін. ; голова редкол. Б. Олійник ; авт. проекту В.В. Біленко]. – Київ : Український фонд культури, 2013. – 163, [1] с. : фотоіл., портр. – ISBN 978-966-2003-97-0
338.
Всесвіт [Журнал] = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
339.
Всесвіт [Журнал] = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
340.
Всесвітня література в сучасній школі [Журнал] : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
341.
Всесвітня література в школах України [Журнал] : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
342.
Всеукраїнська конференція "Фінансова безпека аграрного бізнесу" [Книга] : м. Житомир, 22-23 жовт. 2014 р. : тези виступів / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Ф-т обліку і фінансів ; [редкол.: В.М. Жук та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-683-418-1
343.
Горевалов С.І. Вступ до спеціальності кіно-, телемистецтво [Книга] : навч. посібник / Горевалов С.І., Десятник Г.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка ; САММІТ-КНИГА, 2014. – 131, [1] с. – Бібліогр.: с. 130-131. – ISBN 966-594-785-0
344.
Галицький економічний вісник [Журнал] = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-
345.
Соболевська М.О. Генеза та розвиток концепцій соціального порядку та соціальної інтеграції у неофункціоналістських та постструктуралістських соціологічних теоріях [Дисертація] : дис. ... д-ра соціол. наук: 22.00.01 / Соболевська Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
346.
Кривошеїн О.О. Геоінформаційне моделювання потенційної продуктивності землеробських ландшафтів України [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кривошеїн Олександр Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
347.
Лижаченко Н.М. Геолого-економічні аспекти графітовидобування в Україні на прикладі Завалівського родовища [Автореферат] : автореф. дис. … канд. геол. наук : 04.00.19 / Лижаченко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
348.
Геохімія та рудоутворення [Журнал] = Геохимия и рудообразование=Geochemistry and ore formaftion : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1972-
349.
Геохімія та рудоутворення [Журнал] = Геохимия и рудообразование=Geochemistry and ore formaftion : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1972-. – ISSN 2224-6487
350.
Геохімія та рудоутворення [Журнал] = Геохимия и рудообразование=Geochemistry and ore formaftion : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1972-. – ISSN 2224-6487
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex