Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Чміль Г. Візуалізація реального в сучасному культурному просторі [Книга] : монографія / Ганна Чміль, Надія Корабльова ; [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2013. – 255, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 249-255. – ISBN 978-966-2241-33-4
Монографію присвячено надзвичайно актуальній проблемі дослідження сучасного культурного поля, перетвореного на екранну реальність, яка впливає на глядача, його світоглядну та життєву позиції. Саме конструювання реальності з закладеними в ній смислами задопомогою візуальних образів допомагають через кінематограф сформувати культурну реальність, а через неї здійснювати демонстрації життєвих світів, як фізичної реальності.
Використання різних версій філософії культури дозволяє констатувати, що розуміннялюдиною культурних смислів і настанов здійснюється переважно на основі візуального досвіду.
Для науковців (культурологів, філософів, мистецтвознавців), викладачів, аспірантів, докторантів і всіх, хто цікавиться проблемами візуалізації реального в сучасному культурному просторі.
277.
Сидоренко В.Д. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань [Книга] : розвиток візуального мистецтва України XX-XXI століття / Віктор Сидоренко ; Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : ВХ[студіо], 2008. – 187, [1] с. : іл. – Покажч. імен: с. 177-185. – Бібліогр.: с. 146-153. – ISBN 978-966-2260-20-5
У представленому виданні вперше у вітчизняному мистецтвознавстві комплексно розглянуто шлях, пройдений візуальним мистецтвом упродовж ХХ – початку ХХІ ст. Усебічно досліджено явище авангарду початку ХХ ст., мистецько-культурні аспекти еволюції нонконформізму та візуальне мистецтво на перетині новітніх мистецьких парадигм. Монографію доповнено хронологією мистецьких подій.
278.
Бошков В.М. Вільна словом моя мова... [Книга] : вірші, переклади : [збірка] / Віталій Бошков. – Одеса : Астропринт, 2016. – 174, [2] с. : іл. – Текст: болг., гагауз., рос., укр., та фр. мовами. – ISBN 978-966-927-133-4
279.
Вісник аграрної науки Причорномор"я [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 1997-. – ISSN 2313-092X
280.
Вісник аграрної науки Причорномор"я [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 1997-. – ISSN 2313-092X
281.
Вісник аграрної науки Причорномор"я [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 1997-. – ISSN 2313-092X
282.
Вісник аграрної науки Причорномор"я [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 1997-. – ISSN 2313-092X
283.
Вісник аграрної науки Причорномор"я [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 1997-. – ISSN 2313-092X
284.
Вісник аграрної науки Причорномор"я [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 1997-. – ISSN 2313-092X
285.
Вісник аграрної науки Причорномор"я [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 1997-. – ISSN 2313-092X
286.
Вісник Вищого адміністративного суду України [Журнал] : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 2006-
287.
Вісник Дніпропетровського університету [Журнал] = Visnik Dnipropetrovs"kogo universitetu = Visnyk of Dnipropetrovsk university : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Дніпропетровськ : Ліра, 1993-. – ISSN 2310-0842
288.
Вісник економіки транспорту і промисловості [Журнал] = The bulletin of transport and industry economics : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків. – ISSN 2075-4892
289.
Вісник економіки транспорту і промисловості [Журнал] : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків. – ISSN 2075-4892
290.
Вісник економіки транспорту і промисловості [Журнал] = The bulletin of transport and industry economics : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків. – ISSN 2075-4892
291.
Вісник економіки транспорту і промисловості [Журнал] = The bulletin of transport and industry economics : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків. – ISSN 2075-4892
292.
Вісник економіки транспорту і промисловості [Журнал] = The bulletin of transport and industry economics : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків. – ISSN 2075-4892
293.
Вісник економіки транспорту і промисловості [Журнал] = The bulletin of transport and industry economics : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків. – ISSN 2075-4892
294.
Вісник економіки транспорту і промисловості [Журнал] = The bulletin of transport and industry economics : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків. – ISSN 2075-4892
295.
Вісник економіки транспорту і промисловості [Журнал] = The bulletin of transport and industry economics : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків. – ISSN 2075-4892
296.
Вісник економіки транспорту і промисловості [Журнал] = The bulletin of transport and industry economics : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків. – ISSN 2075-4892
297.
Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет
  № 2. – 2015. – 230 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
298.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія [Журнал]. – Київ : Київський університет
  вип. 1 (124). – 2015. – 61 с. – До 1996 р. була інша назва: "Історичні науки". - Резюме укр., англ. мовами
299.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія [Журнал]. – Київ : Київський університет
  вип. 1 (52). – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 1994 р. вих. рос. мовою
300.
Вісник Конституційного Суду України [Журнал] : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 2310-6158
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,