Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Верховна Рада України сьомого скликання [Книга] / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-072-1
252.
Верховна Рада України сьомого скликання [Книга] / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-072-1
253.
Новацкая А.Н. Вершина "Гордость" [Книга] : лирическая поэзия : [сборник стихов] / Анастасия Новацкая. – Одесса : Астропринт, 2016. – 191, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-927-149-5
254.
Вестник аналитики [Журнал] : журнал аналитических материалов. – Москва : ИСОА, 2000-
255.
Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды. Русская филология [Журнал] : [научно-методический журнал] / М-во образования и науки Украины. – Харьков
  № 3 (58). – 2016. – 66 с. – Номера 1-39 вышли под названием "Русская филология. Украинский вестник". - Резюме на рус., укр., англ. яз. – (Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы)
256.
Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды. Русская филология [Журнал] : [научно-методический журнал] / М-во образования и науки Украины. – Харьков
  № 4 (59). – 2016. – 64 с. – Номера 1-39 вышли под названием "Русская филология. Украинский вестник". - Резюме на рус., укр., англ. яз. – (Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы)
257.
Чепелик О.В. Взаємодія архітектурних просторів, сучасного мистецтва та новітніх технологій, або Мультимедійна утопія [Книга] / Оксана Чепелик ; [Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва]. – Київ : Хімджест, 2009. – 269, [3] с. : іл. – Передм. парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 260-270 та в кінці розд. – ISBN 978-966-8537-71-4
У монографії висвітлено технологічні, архітектурно-просторові та сутнісні характеристики взаємодії архітектурних просторів, сучасного мистецтва і новітніх технологій. Розглядаються закономірності формування суспільного простору та особливості процесів, що характеризують зміни культурного пейзажу і семантичну мутацію середовища, викликану впливом інформаційно-комунікаційних технологій.
258.
Олійник Б.І. Вибрані твори [Книга] : у 6 т. / Борис Олійник. – Київ : Просвіта. – ISBN 978-966-7115-71-5
259.
Олійник Б.І. Вибрані твори [Книга] : у 6 т. / Борис Олійник. – Київ : Просвіта. – ISBN 978-966-7115-72-2
260.
Олійник Б.І. Вибрані твори [Книга] : у 6 т. / Борис Олійник. – Київ : Просвіта. – ISBN 978-966-7115-73-9
261.
Олійник Б.І. Вибрані твори [Книга] : у 6 т. / Борис Олійник. – Київ : Просвіта. – ISBN 978-966-7115-74-6
262.
Олійник Б.І. Вибрані твори [Книга] : у 6 т. / Борис Олійник. – Київ : Просвіта. – ISBN 978-966-7115-75-3
263.
Олійник Б.І. Вибрані твори [Книга] : у 6 т. / Борис Олійник. – Київ : Просвіта. – ISBN 978-966-7115-76-0
264.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
265.
Шилін С.І. Вивчення надпровідності класичного і некласичного типів у халькогенідах під високим тиском [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Шилін Сергій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
266.
Вища школа [Журнал] : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ : Знання, 2001-. – ISSN 1682-2366
267.
Макар Ю.І. Від депортації до депортації [Книга] = Od deportacji do deportacji = От депортации до депортации = From deportation to deportation = Von Deportation bis Deportation : cусп.-політ. життя холмсько-підляських українців (1915-1947) : Дослідження. Спогади. Документи : у 3 т. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-577-9
268.
Десятник Г.О. Від задуму до екрана [Книга] : лекції з курсу "Технологія творчо-виробничих відносин в кіно і телебаченні" / Г.О. Десятник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : САММІТ-КНИГА, 2015. – 225, [1] с. – Бібліогр.: с. 224-225
269.
Відносини між Конституційним Судом та Омбудсменом у контексті захисту прав і свобод людини [Книга] : [зб. матеріалів семінару : Київ, 1-2 лип. 1999 р.]. – Київ : [б. в.]. – 135, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в тексті
270.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : нормативний бюлетень / відп. за вип. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське вид-во, 1941-. – ISSN 0320-7978
271.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : нормативний бюлетень / відп. за вип. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське вид-во, 1941-. – ISSN 0320-7978
272.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : нормативний бюлетень / відп. за вип. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське вид-во, 1941-. – ISSN 0320-7978
273.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське вид-во, 1941-. – ISSN 0320-7978
274.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське вид-во, 1941-. – ISSN 0320-7978
275.
Кирилова В.А. Відтворення лінгвопоетики Михайла Коцюбинського у французькому художньому перекладі [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Кирилова Віра Андріянівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,