Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Дніпро [Журнал] : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
277.
Дніпро [Журнал] : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
278.
Довідник нотаріуса [Журнал] : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
279.
Стазілова Т.М. Договір управління майном у міжнародному приватному праві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стазілова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
280.
Кирилюк О.Ю. Договори, що укладаються з використанням електронних засобів зв"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кирилюк Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
281.
Джафарова О.В. Дозвільна діяльність органів публічної адміністрації в Україні: питання теорії та практики [Книга] : монографія / О.В. Джафарова ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Діса плюс, 2015. – 685, [1] с. – Бібліогр.: с. 628-685 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-80-9
282.
Бондарчук Я.О. Документи профспілок як джерело вивчення становлення системи соціально-трудових відносин у незалежній Україні [Книга] : монографія / Ярослав Бондарчук ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Наукова думка, 2015. – 245, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 221-243. – ISBN 978-966-00-1537-1
283.
Досвід децентралізації у країнах Європи [Книга] : [зб. док. : пер. з іноз. мов] / Верховна Рада України, Ін-т законодавства ; [заг. ред. та вступ. слово В.Б. Гройсмана ; упоряд.: О.Л. Копиленко та ін. ; переклад: Р.В. Алямкін та ін.]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 765, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7008-15-5
284.
Радзинский Э.С. Драмы революции [Книга] / Эдвард Радзинский. – Москва : АСТ, 2007. – 476, [4] с., [16] л. фотоил. : ил. – Содерж.: Палач ; Наполеон. – ISBN 5-17-041343-2
285.
Европейский журнал психоанализа [Журнал] = European journal of psychoanalysis / Украинская Ассоциация Психоанализа. – Киев : Международный Ин-т Глубинной Психологии. – ISSN 2306-8922
286.
Екологічна біотехнологія [Книга] : навч. посібник для студентів базового напряму "Біотехнологія" ВНЗ : у 2 кн. / О.В. Швед, О.Б. Миколів, О.З. Комаровська-Порохнявець, В.П. Новіков ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". – ISBN 978-966-553-900-1
287.
Екологічна біотехнологія [Книга] : навч. посібник для студентів базового напряму "Біотехнологія" ВНЗ : у 2 кн. / О.В. Швед [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". – ISBN 978-966-553-900-1
288.
Екологічний вісник [Журнал] : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
289.
Екологія [Журнал] = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації. – Київ, 2004-
290.
Екологія [Журнал] = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації. – Київ, 2004-
291.
Коваленко І.М. Екологія рослин нижніх ярусів лісових екосистем [Книга] : монографія / І.М. Коваленко. – Суми : Університетська книга, 2015. – 360 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 332-360. – ISBN 978-966-680-756-7
292.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
293.
Економіка і право охорони здоров"я [Журнал] = Экономика и право здравоохранения=Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ.установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Київ, 2014-. – ISSN 2415-8763
294.
Економіка і право охорони здоров"я [Журнал] = Экономика и право здравоохранения=Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Київ, 2015-
295.
Економіка і регіон [Журнал] = Экономика и регион = Economics and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
296.
Економіка природокористування і охорони довкілля [Журнал] : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ. – ISSN 1818-4170
297.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
298.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
299.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
300.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,