Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Архів психіатрії [Журнал] = Архив психиатрии = Archives of psychiatry : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 1995-. – ISSN 2410-7484
127.
Макогін В.І. Асимптотична поведінка та потраєкторні властивості автомодельних дробових випадкових полів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Макогін Віталій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
128.
Аспекти публічного управління [Журнал] = Public administration aspects / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2013-. – ISSN 2311-6420
129.
Аудит оцінювання потенційних об"єктів інвестування [Книга] : монографія / [Дрозд І.К. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І.К. Дрозд. – Київ : СОВА, 2015. – 237, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 154-172. – ISBN 978-966-97269-9-5
130.
Дубягін О.Б. Балансовий метод статистичного аналізу результатів педагогічного експерименту [Книга] : монографія / О.Б. Дубягін, О.М. Печко. – Чернігів : Видавництво ЧНТУ, 2015. – 257, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 232-235. – ISBN 978-966-2188-69-1
131.
Банківська справа [Журнал] : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
132.
Аристов Е.В. Бедность: понятие и явление [Книга] : юрид. аспект : науч. специальность 12.00.02 "Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право" / Е.В. Аристов. – Москва : Закон и право ; ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 79, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Научные издания для юристов"). – ISBN 978-5-238-02779-1
133.
Матвеев А.И. Берега любви [Книга] : стихи, лирические песни, переводы / Александр Матвеев. – Киев ; Москва : Наукова думка ; Московская областная и Московская городская организации Союза писателей России, 2006. – 269, [3] с., [1] л. портр : ил. – ISBN 966-00-0448-6
134.
Библиотечное дело [Журнал] / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
135.
Библиотечное дело [Журнал] / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
136.
Мельникова Е.Б. Биолюминесценция в функционировании экосистем пелагиали Черного моря [Книга] = Bioluminescence in functioning of the Black Sea pelagic ecosystems / Ye. B. Melnikova : науч. изд. / Е.Б. Мельникова. – Киев : Фитосоциоцентр, 2014. – 174, [1] с., [4] л. фот. : ил., табл. – Библиогр.: с. 163-174. – ISBN 978-966-306-175-6
137.
Бізнес Інформ [Журнал] = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
138.
Панасюк Л.В. Білінгвізм як чинник політичного розвитку України [Дисертація] : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Панасюк Леонід Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
139.
Заіка С.А. Біологічні властивості бактеріофагів фітопатогенних бактерій-представників родин pseudomonadaceae і enterobacteriaceae та перспективи їх застосування в профілактиці бактеріозів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Заіка Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
140.
Біологія і хімія в рідній школі [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
141.
Благоразумие мудрости [Книга] : Соломон Мудрый, Эпиктет : [сборник]. – Симферополь : Реноме, 2003. – 363, [3] с. : ил. – В содерж.: Экклезиаст, Песнь песней, Притчи / Соломон Мудрый ; Беседы / Эпиктет. – Библиогр. в примеч.: с. 341-364. – (Интеллектуальная библиотека). – ISBN 966-7198-43-X
142.
Блокнот командира міномета [Книга] : навч. посібник / [П.Є. Трофименко та ін.] ; М-во освіти і науки України, М-во оборони України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 121, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 89-90. – ISBN 978-966-657-565-7
143.
Юрченко С.В. "Большая тройка" и другие официальные лица. Крымская конференция 1945 года в портретах её участников [Книга] / С.В. Юрченко. – Севастополь : Мир, 1999. – 149, [1] с. : ил. – Указ. имен: с. 147-148. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-87314-092-8
Дар Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
144.
Ботанический журнал [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
145.
Ботанический журнал [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
146.
Щербаков Я.І. Буддійські мотиви в драмі доби Юань (1271-1368) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Щербаков Ярослав Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
147.
Букурешкиот мировен договор, Македониjа и Балканот [Книга] = Peace treaty of Bucharest, Macedonia and the Balkans : мегународен научен собир по повод 100-годишнината од потпишуваньето на Букурешкиот мировен договор одржан на 31 октомври и 1 ноември 2013 година / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уредувачки одбор: Владо Камбовски (претседател), Блаже Ристовски, Драги Горгиев]. – Скопje : МАНУ, 2014. – 306, [4]с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-608-203-119-4
148.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
149.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
150.
В мире растений [Журнал] / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,