Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Савчин В.П. Електронне перенесення в напівпровідниках та напівпровідникових структурах [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.П. Савчин, Р.Я. Шувар ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2008. – 688 с. – ISBN 978-966-613-569-1
277.
Енциклопедія видавничої справи [Книга] : [навчальний посібник] / В.П. Ткаченко, І.Б. Чеботарьова, П.О. Киричок, З.В. Григорова. – Харків : Прапор ; ХНУРЕ, 2008. – 320 с. – Бібліогр.: с. 309-311. – ISBN 978-966-1643-01-6
278.
Енциклопедія історії України [Книга] : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0855-4
279.
Ройдес Е. [Есе [Книга] / Еммануїл Ройдес ; за ред. Алкі Ангелу. – Афіни : Ерміс, 1986. – 350, [ 2 ] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
280.
Пушкін О.С. Євгеній Онєгін [Книга] = Евгений Онегин : роман у віршах / Олександр Пушкін ; переклад М. Рильського ; [ упоряд. М. Рильський (онук) ; малюнки О.С. Пушкіна, Н.М. Рушевої, художнє оформл. В. Ярош ]. – Київ : Успіх і кар"єра, 2008. – 312 с. : ил. – Текст паралельно російською та українською мовами. – ISBN 988-966-2082-08-01
281.
Шнирков О.І. Європейський Союз у глобальному інноваційному просторі [Книга] : монографія / О.І. Шнирков ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 144 с. – ISBN 978-966-439-101-3
282.
Женский журнал Здоровье [Журнал] / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
283.
Титаренко Т.М. Життєві кризи : технології консультування [Книга] / Тетяна Титаренко. – Київ : Главник. – (Психологічний інструментарій). – ISBN 966-8774-36-2
Книжку присвячено особистості, яка повсякденно створює, вибудовує світ, у якому живе.В ній ідеться про просторово-часові виміри життєвого світу особистості,про такі несхожі чоловічі і жіночі світи,про взаємовплив індивідуальної та загальнолюдської іс
284.
Титаренко Т.М. Життєві кризи : технології консультування [Книга] / ТетянаТитаренко. – Київ : Главник. – (Психологічний інструментарій). – ISBN 966-8774-38-X
Книжку присвячено особистості, яка повсякденно створює, вибудовує світ, у якому живе.В ній ідеться про просторово-часові виміри життєвого світу особистості,про такі несхожі чоловічі і жіночі світи,про взаємовплив індивідуальної та загальнолюдської іс
285.
Жінка [Журнал] : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
286.
Журналіст України [Журнал] / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
287.
Михайлин І.Л. Журналістика як всесвіт [Книга] : вибрані медіадослідження / І.Л. Михайлин. – Харків : Прапор, 2008. – 512 с. – ISBN 978-966-8690-99-0
288.
Світличний І. З живучого племені Дон Кіхотів [Книга] / Іван Світличний, Надія Світлична ; [ упоряд. М.Х. Коцюбинської, О.І. Неживого ; передмова, примітки і бібліографія М.Х. Коцюбинської ]. – Київ : Грамота, 2008. – 816 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : П.А. Загребельний, І.М. Дзюба, Р.М. Лубківський та ін.). – ISBN 978-966-349-128-8
289.
Лазаревський О.О. З оточення пророка. Тарас Шевченко та родина Лазаревських [Книга] : есей / Олександр Лазаревський. – Київ : Пульсари, 2009. – 164 с., [ 16 ] с. іл. : іл. – ISBN 978-966-2171-31-0
290.
Максим"юк Т.І. З Україніки Причорномор"я [Книга] / Тарас Максим"юк. – Одеса : Маяк, 2008. – 264 с. – ISBN 978-966-587-165-1
291.
Задачи и упражнения по математическому анализу для втузов [Книга] : [ учебное пособие для студентов высших технических учебных заведений ] / Г.С. Бараненков, Б.П. Демидович, В.А. Ефименко, С.М. Коган, Г.С. Лунц и др. ; под ред. Б.П. Демидовича. – Москва ; Владимир : Астрель ; АСТ ; ВКТ, 2008. – 496 с. – ISBN 978-5-17-002965-5
292.
Довлатов С. Заповедник [Книга] : избранная проза / Сергей Довлатов. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 560с. – ISBN 978-5-91181-437-3
293.
Довженко О.П. Зачарована Десна. Оповідання. Щоденник (1941-1956) [Книга] / Олександр Довженко. – Київ : Дніпро, 2008. – 504 с. – ISBN 966-578-144-8
294.
Кащенко А.Ф. Збірка творів [Книга] / А. Кащенко. – Харків : Оберіг, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-8689-08-6
295.
Метаксас Воспорітіс [Звичаї бедуїнів [Книга] / Константінос Метаксас Воспорітіс. – Афіни : Нефелі, 1988. – 159, [6] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 18]). – ISBN 960-211-007-4
296.
Здоровье [Журнал] : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
297.
Здоровье [Журнал] : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
298.
Землевпорядний вісник [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
299.
Гоголь М.В. Зібрання творів [Книга] : у 7 т. / Микола Гоголь ; НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [ упоряд. П.В. Михед ; редкол. : М.Г. Жулинський, П.В. Михед, А.Я. Бельдій та ін. ; вступне слово М.Г. Жулинського ; передмова П.В. Михеда ; коментарі : П.В. Михеда, Т.В. Михед ]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0895-3
300.
Гоголь М.В. Зібрання творів [Книга] : у 7 т. / Микола Гоголь ; НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [ редкол. : М.Г. Жулинський, П.В. Михед, А.Я. Бельдій та ін. ; упоряд. П.В. Михед ; коментарі П.В. Михеда, Т.В. Михед ]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0900-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,