Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Геолого-мінералогічний вісник Криворізького технічного університету [Журнал] / Мін-во освіти і науки України ; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг, 1999-
227.
Геолого-мінералогічний вісник Криворізького технічного університету [Журнал] / Мін-во освіти і науки України ; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг, 1999-
228.
Геолого-мінералогічний вісник Криворізького технічного університету [Журнал] / Мін-во освіти і науки України ; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг, 1999-
229.
Геополітика України: історя і сучасність [Журнал] = Geopolitics of Ukraine: history and contemporaneity : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Закарпат. держ. ун-т ; ННІ євроінтеграц. досліджень ; Братислав. екон. ун-т. – Ужгород. – ISSN 2078-1431
230.
Ігнатьєв П.М. Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці [Книга] : підручник. – Чернівці ; Київ : Книги - XXI, 2014. – 363, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 363. – Бібліогр.: с. 347-362. – ISBN 978-617-614-071-9
У прим. № 1693701 напис: Шановному академіку НАН України, ректору Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка Л.В. Губерському від автора. 25.11. 2015. Підпис.
231.
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія [Журнал] = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
232.
Настюк М.Г. Гідролого-руслознавчий аналіз даних гідрометричних спостережень у басейнах Верхнього Пруту та Сірету [Дисертація] : дис. … канд. геогр. наук : 11.00.07 / Настюк Микола Григорович; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014
233.
Карпенко О.П. Гідронімікон Центрального Полісся [Книга] / О.П. Карпенко ; [відп. ред. І.М. Желєзняк] ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КИЙ, 2003. – 317, [1] с. – Покажчики: с. 279-317. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-02-2636-5
У пр. № 1696057 напис: Бібліотеці ім. М. Максимовича від автора. 2.04.2015. Підпис
234.
Ткач М.М. Гірка ягода калини [Книга] : повість, оповідання / Михась Ткач ; [ред. В. Сапон]. – Чернігів : Редакційно-видавничий відділ обласного комітету у справах преси та інформації, 1996. – 95, [1] с. : іл. – У змісті також: Марево ночі : оповідання ; Душа не камінь : оповідання ; Помилка Матьохи : оповідання. – ISBN 5-7707-9288-4
235.
Куцик П.О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку [Книга] : монографія / Куцик П.О., Ковтун О.І., Башнянин Г.І. ; Львів. комерційна акад. – Львів : Видавництво ЛКА, 2015. – 583, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 570-583. – ISBN 978-617-602-123-0
236.
Грані [Журнал] : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 1998-. – ISSN 2077-1800
237.
Грані [Журнал] : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 1998-. – ISSN 2077-1800
238.
Гріш і математика [Журнал] : математико-економіко-соціологічний вісник. – Львів ; Луцьк : Вид-во Тараса Сороки. – ISBN 966-8460-14-6
239.
Кулик Ж.І. Громадсько-політична та культурницька діяльність Олени Теліги [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кулик Жанна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
240.
Громадсько-політичне життя України [Журнал] : бібліографічний покажчик. – Київ
241.
Громадсько-політичне життя України [Журнал] : бібліографічний покажчик. – Київ
242.
Грунтознавство [Журнал] = Gruntoznavstvo=Soil science : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2001-. – ISSN 1684-9094
243.
Гуманізація навчально-виховного процесу [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
244.
Гуманізація навчально-виховного процесу [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
245.
Дваесет години самостоjност на Република Македониjа (1991-2011) [Книга] = Twenty years of independence of the Republic of Macedonia (1991-2011) : мегународен научен собир одржан на 24-25 ноември 2011 година / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. одбор: Георги Старделов (претседател) [та ін.]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2013. – 241, [1] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-608-203-102-6
246.
Держава і право. Серія "Юридичні науки" [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
  вип. 67. – 2015. – 470 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
247.
Держава та регіони. Серія: Право [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (46). – 2014. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
248.
Державне регулювання інвестиційного процесу в умовах функціонування ринку цінних паперів [Книга] : монографія / Куцик П.О. [та ін. ; за заг. ред. П.О. Куцика] ; Львів. комерційна акад. – Львів : Растр-7, 2014. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-354. – ISBN 978-617-7045-67-9
249.
Державне управління та місцеве самоврядування [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 1999-
250.
Клемпарський М.М. Державні службовці як суб"єкти трудового права України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Клемпарський Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex