Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Патриляк І.К. Діяльність українського націоналістичного підпілля та повстанської армії в роки Другої світової війни [Дисертація] : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Патриляк Іван Казимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
227.
Дніпро [Журнал] : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
228.
Лук"яненко Л. До історії Української Гельсинської спілки [Книга] / Л. Лук"яненко. – Київ : Фенікс, 2010. – 318, [2] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-651-813-5
229.
Орлов І.В. Додаткові розділи сучасного природознавства. Варіаційне числення у просторі Соболєва Н1 [Книга] : навч. посібник / Орлов І.В., Божонок К.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2011. – 144 с. – Бібліогр.: с. 139-142. – ISBN 978-966-491-247-8
230.
Пастернак Б.Л. Доктор Живаго [Книга] : роман / Борис Пастернак. – Москва : Эксмо, 2012. – 622, [2] с. – (Русская классика). – ISBN 978-5-699-40643-2
231.
Пастернак Б.Л. Доктор Живаго. Повести [Книга] / Борис Пастернак. – Москва : Эксмо, 2012. – 765, [3] с. – (Библиотека всемирной литературы / оформл. А. Бондаренко). – ISBN 978-5-699-54382-3
232.
Манн Т. Доктор Фаустус [Книга] : роман / Томас Манн ; [пер. с нем. : Н. Ман, С. Апта]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2011. – 570, [6] с. – (Золотая классика). – ISBN 978-5-17-046251-3
233.
Доктрина национального единства Казахстана [Брошура] = Казакстаннык ел бірлігі доктринасы : [научно-практ. комментарий] / [Ассамблея народа Казахстана ; сост. : Н.П. Калашникова, Ж.У. Байбосынов ; под. общ. ред. Тугжанова Е.Л.]. – Астана : ТОО "Дэме", 2011. – 58, [2] с. : табл. – Текст книги на казахском и русском языках. – ISBN 9965-23-271-7
234.
Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві ХVI-XVIII cт. [Книга] : з фондів національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : збірник документів / НАН України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; авт.-уклад.: Ю. А. Мицик, С. В. Сохань, Т. В. Міцан, I. Л. Синяк, Я. В. Затилюк. – Київ : [б. в.], 2011. – 558, [1] с. : [31] іл. : іл. – Бібліогр.: с. 521-522 та в підряд. прим. – ISBN 978-966-02-6328-4
235.
Дончик В.Г. Доля української літератури - доля України [Книга] : монологи й полілоги / Віталій Дончик ; [ред. С. Онисенко]. – Київ : Грамота, 2011. – 639, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада. : Б.І. Олійник (гол.), Л.І. Андрієвський, С.А. Гальченко та ін.). – ISBN 978-966-349-296-4
236.
Марсюк В.А. Донецька прелюдія [Книга] : роман у віршах / Василь Марсюк. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2003. – 142, [2] с. – ISBN 966-7018-79-2
237.
Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки [Книга] : збірник наукових праць / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [ред. кол.: О.С. Онищенко, В.П. Леонов, П.Т. Тронько [та ін.]]. – Київ, 2011. – 260, [3] с. – Бібліогр.: с. 247-261 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5961-4
238.
Крук-Мазепинець (Юліан Редько) Дурні діти (Хроніка наших днів) [Книга] / Ю.Р. Крук-Мазепинець (Юліан Редько). – Львів : Друкарські куншти, 2012. – 221, [3] с. – Справжнє ім"я авт.: Юліан Редько
Статті, спогади про Український таємний університет у Львові (1920-25 рр.)
239.
Дуслык [Журнал] = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
240.
Андрос О.Є. Екологістські рухи в сучасному політичному процесі [Книга] : монографія / Андрос Олег Євгенійович. – Київ : Стилос, 2012. – 206 с. : табл. – Бібліогр.: с. 181-205. – ISBN 978-966-2399-14-1
241.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
242.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
243.
Економічна політика в Україні: вихід з кризи та перехід на шлях інноваційного розвитку [Книга] : матеріали II Пленуму Спілки економістів України та Всеукр. науково-практичної конф. / Спілка економістів України ; [за заг. ред. В.В.Оскольського ; упоряд. М.Ф. Ярош] ; Спілка економістів України. – Київ : [Друк СПД Жителєв С.І.], 2010. – 364, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці доп.
244.
Економічна теорія. Політекономія [Книга] : практикум : навч. посібник / В.Д. Базилевич [та ін.] ; за ред. В.Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 494, [2] c. : табл. – Бібліогр.: с. 493-494 та в кінці розділів. – ISBN 978-617-07-0056-8
245.
Економічний часопис - 21 [Журнал] : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
246.
Васик Г.В. Екстатичність у західноєвропейській та японській екзистенційній філософії: порівняльний аналіз [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Васик Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
247.
Стаценко О.В. Електромеханічні системи з підвищеним співвідношенням "момент-струм" при частотно-струмовому керуванні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Стаценко Олексій Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2012
248.
Сергієнко І.В. Елементи загальної теорії оптимальних алгоритмів та суміжні питання [Книга] / І.В. Сергієнко, В.К. Задірака, О.М. Литвин ; НАН України ; Ін-т кіберн. ім. В.М. Глушкова. – Київ : Наукова думка, 2012. – 399, [5] с. : іл., табл. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр.: с. 379-396. – ISBN 978-966-00-1086-4
249.
Європейська стратегія розвитку Дунайського регіону [Брошура] : глосарій термінів / МБО "Екологія - Право - Людина" ; Центр регіон. досліджень ; Громад. експерт. рада при укр. частині Комітету з питань співроб. між Укр. та ЄС ; [упоряд. : Дьяков О.А., Кравченко О.В., Студенников І.В., Хомечко Г.І. ; за заг. ред. Кравченко О.В.]. – Львів : [Манускрипт], 2012. – 34, [2] с.
250.
Женский журнал Здоровье [Журнал] : здоровые идеи для красивой жизни / ООО "Перехид Вименс Паблишинг". – Киев, 2002-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex