Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Всесвітня література та культура в навчальних закладах України [Журнал] : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
227.
Всесвітня література та культура в навчальних закладах України [Журнал] : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
228.
Бровко О.О. Вставна новела в українській літературі: типологія і модифікаціЇ [Дисертація] : Дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / Олена Олександрівна Бровко ; М-во освіти, науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2012
229.
Козак Л.В. Вступ до фізики космічної плазми [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Л.В. Козак ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 318 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 313. – ISBN 978-966-439-351-2
230.
Высокомолекулярные соединения. Серия А и Серия Б [Журнал] : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / РАН. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0507-5475
231.
Высшее образование в России [Журнал] : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 1992-. – ISSN 0869-3617
232.
Высшее образование сегодня [Журнал] = Higher education today : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва : Логос, 2000-. – ISSN 1726-667Х
233.
Высшее образование сегодня [Журнал] = Higher education today : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва : Логос, 2000-. – ISSN 1726-667Х
234.
Ролинг Дж.К. Гарри Поттер и философский камень [Книга] / Дж. К.Ролинг ; пер. с англ. И.В. Оранского. – Москва : Росмэн, 2002. – 400 с. – ISBN 5-353-00308-X
235.
Генерал Петро Григоренко [Книга] : спогади, статті, матеріали / упоряд. О. Обертас ; [пер. з рос. мови : Я. Левчук, Д. Кислиці]. – Київ : Смолоскип, 2008. – 826, [4] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-8499-80-7
236.
Масляк П.О. Географія. Тести для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання [Книга] : навчальний посібник / П.О. Масляк, С.П. Капіруліна. – Київ : Знання, 2012. – 488 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-639-2
Це унікальний навчальний посібник. Серед інших він вирізняється тим, що спрямований не лише на тренувальні вправи, актуалізацію знань, активізацію мислення, а й на безпосередню психологічну підготовку до незалежного зовнішнього оцінювання. За своєю будовою, формою подання матеріалу посібник до дрібниць відображає тести у зошитах, які пропонуються учням під час зовнішнього незалежного оцінювання. Цим посібник сприятиме формуванню психологічної впевненості учня у готовності до тестування. За змістом посібник відповідає чинній програмі з географії для загальноосвітніх навчальних закладів. Робота над виконанням тестових завдань стане для випускників серйозним тренінгом і допоможе кожному пересвідчитися у власній готовності до зовнішнього незалежного оцінювання з географії.

Для випускників загальноосвітніх навчальних закладів та абітурієнтів, а також студентів географічних факультетів.
237.
Маляр В.О. Геологічна модель Кобзівського родовища на основі комплексування даних сейсморозвідки та промислової геофізики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.22 / Маляр Віктор Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
238.
Фощий Н.Н. Геолого-экономическая оценка проявлений окаменелого дерева юго-восточной части Украины [Дисертація] : дисс. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Фощий Николай Николаевич ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Государственное Высшее Учебное Заведение "Нац. горный ун-т". – Днепропетровск, 2012
239.
Шевчук В.В. Геометричні основи геологічного картування [Книга] : [навч. посібник до нормативної навч. дисципліни "Структурна геологія та геологічне картування" для студ. напряму "Геологія"] / В.В. Шевчук, Д.В. Кравченко ; КНУТШ, Геологічний ф-т, Каф. загальної та іст. геології. – Київ : Обрії, 2008. – 118 с. : іл., табл.
240.
Недуха О.М. Гетерофілія у рослин [Книга] / О.М. Недуха ; НАН України ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Альтерпрес, 2011. – 191, [1] с., XVI с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 148-184. – ISBN 978-966-542-494-9
241.
Гетьман [Журнал] : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
242.
Моторіна А.С. Гібридні плівки на основі діоксиду силіцію і сульфонатних поліелектролітів для спектрофотометричного та люмінесцентного визначення формальдегіду і тетрацикліну [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. хім. наук : 02.00.02 / Моторіна Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
243.
Моторіна А.С. Гібридні плівки на основі діоксиду силіцію і сульфонатних поліелектролітів для спектрофотометричного та люмінесцентного визначення формальдегіду і тетрацикліну [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Моторіна Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
244.
Поливана Т.М. Глобалізація фінансових систем країн Центральної та Східної Європи [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Поливана Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
245.
Голодомор [Книга] = Holodomor (death by enforced starvation) : дві п"єси : до 75-ї річниці геноциду мільйонів жертв України, 1933-2008 / упоряд. і авт. передмови Л. Залеська Онишкевич. – Київ : Смолоскип, 2008. – 112 с. – Зміст: Тисяча дев"ятсот тридцять третій рік /С. Кокот-Ледянський. Голод / Б. Бойчук. - Паралел. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 978-966-1676-10-6
246.
Господарський процесуальний кодекс України [Книга] : із змінами і доповненнями станом на 1 вересня 2008 р. / [упоряд. : В.В. Комаров, М.В. Жушман]. – Харків : Право, 2008. – 128 с. – Інша назва на обкл. : Господарсько-процесуальний кодекс України. – ISBN 978-966-458-077-6
247.
Грані [Журнал] : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 1998-. – ISSN 2077-1800
248.
Слободенюк А.О. Графен та нерелятивістський двовимірний електронний газ у неоднорідному магнітному полі [Автореферат] : автореф. дис. ,,. канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Слободенюк Артур Олексійович ; НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2011
249.
Колотуха С.М. Гроші та кредит [Книга] : навчальний посібник / С.М. Колотуха, С.А. Власюк. – Київ : Знання, 2012. – 495 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 487-495. – ISBN 978-966-346-949-2
250.
Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Д.І. Коваленко ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 3-тє вид., допов. та перероб. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 352 с. : табл. – Бібліогр.: с. 346-348. – ISBN 978-966-364-912-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex