Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Всесвіт [Журнал] = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
227.
Всесвітня література та культура в навчальних закладах України [Журнал] : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
228.
Высокомолекулярные соединения. Серия А и Серия Б [Журнал] : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / РАН. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0507-5475
229.
Высшее образование в России [Журнал] : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 1992-. – ISSN 0869-3617
230.
Высшее образование сегодня [Журнал] : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2000-. – ISSN 1726-667Х
231.
Высшее образование сегодня [Журнал] : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2000-. – ISSN 1726-667Х
232.
Вячеслав Григорович Кошечко [Книга] / НАНУ ; Ін-т фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського ; [уклад. Я.І. Курись ; авт. вступ. ст. Л.А. Кіпріанова]. – Київ : Академперіодика, 2011. – 114 с. : іл. – Бібліогр.: с. 80-82. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-171-7
233.
Робур Л.И. Генерация оптический второй гармоники при отражении лазерного излучения от поверхности металлов [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Робур Л.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
234.
Генетика. Практикум [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І.Д. Соколов, П.В. Шеліхов, Т.І. Соколова, С.Ю. Наумов, О.І. [та ін.] Сич; [Соколов І.Д. та ін.] ; МОНУ ; Луганський нац. аграрний ун-т. – 4-е вид., випр. та доп. – Київ : Арістей, 2003. – 176 с., [16] с. іл. : іл. + Додатки: с. 136-175. – Бібліогр.: с. 133-135. – ISBN 966-8458-08-7
235.
Янчук О.Є. Геодезичний моніторинг техногенно-навантажених територій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Янчук О.Є. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
236.
Нестерчук І.К. Геоекологічний аналіз: концептуальні підходи, сталий розвиток [Книга] : монографія / І.К. Нестерчук ; за ред. П.Г. Шищенка ; Мін-во освіти і наауки, молоді та спорту України ; Житомир. держ. технолог. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 312 с. – ISBN 978-966-683-299-6
237.
Павлова О.О. Геохронологія діафторинно змінених палеопротерозойських гранітоїдів Волинського мегаблоку Українського щита [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.02 - геохімія / Павлова О.О. ; НАН України, Ін-т геохім., мінералог. та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2011
238.
Гетьман [Журнал] : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
239.
Сіріньок-Долгарьова Глобалізація світового новинного дискурсу (на прикладі англомовних інтернет-медіа США, Великобританії, Індії та Австралії) [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Сіріньок-Долгарьова К.Г. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
240.
Годовой доклад за 2010 год [Книга] / UNFPA. – Нью-Йорк : Фонд ООН в области народонаселения, 2011. – 36 с. : ил. – ISBN 978-0-89714-967-7
241.
Голодомори в Україні, 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 [Книга] : матеріали до бібліографії документальних публікацій. – Київ : [Держ. комітет архівів України], 2005. – 56 с. – ISBN 966-625-026-8
242.
Абдуллаев Ч. Голубые ангелы. Охота на человека [Книга] : романы / Чингиз Абдуллаев. – Ростов-на-Дону ; Харьков : Проф-Пресс ; Грампус Эйт, 1996. – 472 с. – (Перехват). – ISBN 5-88475-190-7
243.
Господарське судочинство в Україні [Книга] : судова практика : податкові правовідносини. – Київ : Ін Юре, 2004. – 583, [1] с. – (Судова практика). – ISBN 966-313-120-9
244.
Коротка Р.О. Господарсько-правове регулювання агентських відносин в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Коротка Роксолана Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011
245.
Государство и право [Журнал] / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
246.
Тищенко О.О. Граматичний рід у системі категорій іменника новогрецької мови [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Тищенко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
247.
Родчанин Е.Г. Гуманист. Мыслитель. Педагог. Об идеалах В.А. Сухомлинского [Книга] / Е.Г. Родчанин, И.А. Зязюн, А.Л. Черненко. – Ростов-на-Дону : Альтаир, 2011. – 160 с. – Библиогр.: с. 158. – ISBN 978-5-91951-029-1
248.
Кулаков В.В. Гуманістичний ресурсний потенціал ландшафтних комплексів (на прикладі півдня Миколаївської області) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Кулаков В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
249.
Двадцать пять тысяч долларов [Книга] : сборник. – Москва : Либрис. – ISBN 5-86568-012-9
250.
Шлапак Ю.Д. Двор приключений [Книга] : воспоминания, свидетельства, письма / Юрий Шлапак. – Киев : Поэзия, 2010. – 336 с. – ISBN 978-966-2170-35-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex