Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>
714001
  Круглова В.В. "Ландауцентр" : доторкнися до науки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 7/8 (103). – С. 53-55


  У січні 2014 р. в Харківському нац. ун-ті ім. В.Н. Каразіна за підтримки Асоціації випускників, викладачів і друзів ун-ту було відкрито науково-демонстраційний навчальний центр "Ландау-Центр" - перший в Україні заклад інтелектуального дозвілля при ...
714002
  Круглова В.В. "ЛандауЦентр" ХНУ імені В.Н. Каразіна: новий формат просвітництва в Україні // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; гл. ред. И.Е. Тарапов ; редкол.: Холип Ю.В., Тарапова Е.И., Круглова В.В. [и др.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (64/65). – С. 35-37. – ISSN 1811-2404
714003
  Круглова В. "ЛандауЦентр": науку викликали? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 вересня (№ 31). – С. 11


  "Просвітництво у форматі XXI століття. Що таке просвітництво? Чи актуальне воно у XXI ст.? Хто такий сучасний просвітник? І чи є такі серед нас? Думаю, кожен науковець так чи інакше намагався, принаймні для себе, відповісти на ці запитання. Проте ...
714004
  Позаченюк Е.А. "Ландшафт и туризм": конференция и полевой семинар в Крыму : хроніка / Е.А. Позаченюк, В.Н. Андрейчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 60-62. – ISSN 1561-4980
714005
  Кочерга С. "Ландшафт культури" у творчості Лесі Українки


  У статті дано тлумачення поняття "ландшафт культури" в контексті семіотики тексту. Виокремлено домінантні коди хронологічної вертикалі культурософської концепції Лесі Українки: античність (суспільний код), раннє християнство (код віри), середньовіччя ...
714006
  Жигун С. "Ланка"-МАРС в історії української літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 115-121. – ISBN 978-966-171-312-2
714007
  Лущій С. "Ланка" в літературному дискурсі 20-х років ХХ століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 7 (664). – С. 50-53. – ISSN 0130-5263


  Стаття присвячена одній з найцікавіших літературних організацій 20-х років - "Ланці" (з 1926 р. МАРС). Завдяки невідомим архівним матеріалам, листам, спогадам та художнім творам її членів історія "Ланки" постає у контексті літературного життя 20-х ...
714008
  Савельев Владимир "Ланта-тур вояж" предлагает "Восточную сказку на волнах" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 31 : Фото
714009
  Миленька Г.Д. "Лаокоон" Г.Е. Лессінга: потенціал семантичного підходу // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – С. 23-27. – ISSN 2616-9967
714010
   "Лариса Івшина вміє бачити Велике та Величне" / Л. Шевцова, І. Пасічник, Г. Гопко, М. Марків, А. Баумейстер // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 січня (№ 3/4). – С. 6-7


  До 20-річчя перебування на посаді головного редактора газети "День" Лариси Івшиної.
714011
  Белінг Д.О. "Ласкирний рибець" з Днипрового пониззя / Д.О. Белінг. – Киев : Р. У. П. – 7с. – Окремий відбиток
714012
  Белінг Д.О. "Ласкирний рибець" з Дніпрового пониззя / Д.О. Белінг. – 7с.
714013
  Ковальчук О.В. "Ластівко", відгукнись! : оповідання / О.В. Ковальчук. – Київ, 1976. – 128 с.
714014
  Торохов Б.М. "Ласточка" / Б.М. Торохов. – Сталинград, 1958. – 167с.
714015
  Балодіс З. "Латвія готова поділитися досвідом реалізації реформ в оборонному секторі" / бесіду вів Юрій Кузнецов // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1 (171). – С. 38-41


  Аташе з питань оборони Латвійської Республіки підполковник Зігмундс Балодіс розповідає про становлення війська Латвії та приєднання держави до системи колективної безпеки.
714016
  Ковальова О. "Латентна війна" уряду Дж. Буша проти "нових лівих" в Латинській Америці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 76-87
714017
  Пунтиглиано А.Р. "Латиноамерика": Размышления о глобализации, государстве, национальности и развитии // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2008. – № 4 : Империи, государства, нации: многообразие политий в современном мире. – С. 99-104
714018
  Мисик В.О. Лан / В.О. Мисик. – Київ : Художня література, 1970. – 198 с.
714019
  Радін Г.І. Ланами колективними / Г.І. Радін. – Х.-К., 1930. – 134с.
714020
  Білецький В.С. Лангбейніт ( - рідкісний мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 503. – ISBN 978-966-02-7998-8
714021
  Трубенко А.І. Ланге (Lange) Фрідріх Альберт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 611. – ISBN 966-316-069-1
714022
  Марцинковская Т.Д. Ланге Николай Николаевич (1858-1921) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 61-63. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
714023
  Костриця М.Ю. Ланге Октавій Костянтинович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 502. – ISBN 978-966-02-7998-8
714024
  Щербина Татьяна Лангедок-Руссильон : Путешествие // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 44-59 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
714025
  Короткий В.А. Лангенбек Бернгард Рудольф Конрад / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 161. – ISBN 966-06-0393-2
714026
   Лангеншадтский карманный словарь русского и немецкого языков. – М.
1. – 1995. – 567с.
714027
  Білецький В.С. Лангіт (-рідкісний мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 504. – ISBN 978-966-02-7998-8
714028
  Горобець Ірина Лангкав. Перлини 99 островів / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 34-41 : фото
714029
  Идигорас К.М. Ланда, сын шахтера / К.М. Идигорас. – М, 1986. – 174с.
714030
  Ливанова А.М. Ландау / А.М. Ливанова. – 2-е изд., доп. – Москва : Знание, 1983. – 240 с.
714031
  Говорун Д.М. Ландау Світлана Михайлівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 505. – ISBN 978-966-02-7998-8
714032
  Бессараб М.Я. Ландау. Страницы жизни / М.Я. Бессараб. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 135 с.
714033
  Бессараб М.Я. Ландау. Страницы жизни / М.Я. Бессараб. – 2-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 232 с.
714034
  Бессараб М.Я. Ландау. Страницы жизни / М.Я. Бессараб. – 3-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 287 с.
714035
  Бессараб М.Я. Ландау. Страницы жизни / М.Я. Бессараб. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 319 с.
714036
   Ландкоф Самуїл Наумович (1887-1970) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 256. – ISBN 978-966-439-754-1
714037
  Шевченко Р.Ю. Ландмарки: визначення, класифікація, типізація та функціональність в системі природокористування // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 102-108


  Головним науковим завданням дослідження є термінологічне обгрунтування комплексу геомаркерів, геодатумів, геодезичних та географічних знаків, прокласифікувати ландмарки, провести їх типізацію, здійсніти кореляційний аналіз ландмарків спостереження і ...
714038
  Пивовар С.Ф. Ландскнехт / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 224. – ISBN 966-642-073-2
714039
  Щербак Ю. Ландшафт "містичної оселі" : про "наївний" живопис Михайла Онацька // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 135-139. – ISBN 966-7170-47-0


  Онацько Михайло Олександрович - художник жанру наївного живопису; з 1991 р. член Нац. Спілки майстрів народного мистецтва України, проводить персональні виставки :
714040
  Дончева А.В. Ландшафт в зоне действия промышленности / А.В. Дончева. – Москва : Лесная промышленность, 1978. – 95 с.
714041
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 1. – 2017
714042
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 2. – 2017
714043
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 3. – 2017. – 104 с.
714044
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 4. – 2017. – 104 с.
714045
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 5. – 2017. – 104 с.
714046
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 6. – 2017. – 104 с.
714047
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 1. – 2018. – 127 с.
714048
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 2. – 2018. – 104 с.
714049
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 3. – 2018. – 96 с.
714050
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 4. – 2018. – 96 с.
714051
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 5. – 2018. – 96 с.
714052
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 6. – 2018. – 131 с.
714053
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 1. – 2019. – 127 с.
714054
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 2. – 2019. – 96 с.
714055
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 3. – 2019. – 96 с.
714056
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 4. – 2019. – 96 с.
714057
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 5. – 2019. – 88 с.
714058
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 6. – 2019. – 84 с.
714059
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 1. – 2020. – 143 с.
714060
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 2/3. – 2020. – 88 с.
714061
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 4. – 2020. – 88 с.
714062
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 5. – 2020. – 88 с.
714063
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 6. – 2020. – 80 с.
714064
  Щербань В.К. Ландшафт и архитектура города / В.К. Щербань. – Киев : Будівельник, 1987. – 87с.
714065
   Ландшафт и архитектурно-планировочная структура города. – Киев, 1974. – 108 с.
714066
  Тютюнник Ю.Г. Ландшафт и ландшафтность / Ю.Г. Тютюнник ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т эволюционной экологии. – Київ : ИЭЭ НАНУ, 2019. – 124 с. – Библиогр.: с. 118-124. – ISBN 978-966-02-8767-9
714067
  Дроздов А.В. Ландшафт и планирование : География. География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 9-12. – ISSN 0016-7207
714068
   Ландшафт і архітектура. – Київ
№ 1. – 2021. – 80 с.
714069
   Ландшафт і архітектура. – Київ
№ 2. – 2021. – 88 с.
714070
   Ландшафт і архітектура. – Київ
№ 3. – 2021. – 80 с.
714071
  Булах І.В. Ландшафт і вода, як основа сучасних світових тенденцій в проектуванні медичних закладів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 392-396 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
714072
  Гончаров О. Ландшафт історичної науки крізь призму історії науково-серіальних видань Одеси (ХІХ – початок ХХІ ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 1/2 (90/91). – С. 144-155. – ISSN 2222-5250
714073
  Панченко Т.Ф. Ландшафт Києва як об"єкт історичної культурної спадщини і сучасного зеленого будівництва // Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник / Київський, університет будівництва і архітектури національний. – Київ, 2015. – Вип. 6. – С. 269-273
714074
  Герасимчук О.А. Ландшафт культури у перекладі "Дон-Жуана" Байрона // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 73-84. – ISSN 0207-8287
714075
   Ландшафт моих воображений. – М., 1990. – 621с.
714076
  Григорян А.Г. Ландшафт современного города / А.Г. Григорян. – Москва, 1986. – 133 с.
714077
  Муніч Н.В. Ландшафт у шкільній географічній освіті // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (122). – С. 25-32 : табл., схема. – Бібліогр.: 64 назв.
714078
  Мохначук С. Ландшафт як географічна система // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-10. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розкрито суть категорії ландшафту як географічної системи, її властивостей, структури, способу функціонування та організації. There are exposed the essence of category of landscape as geographical system, its properties, structure, manner of ...
714079
   Ландшафт як інтегруюча концепція 21 століття : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 1999. – 360с. – ISBN 966-02-1072-8
714080
  Пащенко Володимир Ландшафт як основа формування гуманістичного ландшафтного поля // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 15-26. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939
714081
  Круглов І. Ландшафт як реальний об"єкт геоекології // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 13-21. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 47)). – ISSN 2311-3383
714082
  Самойленко Л. Ландшафт, людина і музейна справа / Л. Самойленко, Н. Сокольчук // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 31. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
714083
  Чир Н.В. Ландшафти басейну річки Вижівка: екологічний стан та оптимізація : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Чир Надія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – 282 л. – Додатки: л. 189-282. – Бібліогр.: л. 170-188
714084
  Чир Н.В. Ландшафти басейну річки Вижівка: екологічний стан та оптимізація : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Чир Надія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 13 назв
714085
  Мельник А.В. Ландшафти басейну річки Молода (Українські Карпати) / А.В. Мельник, О.А. Шпильчак // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (84). – С. 21-35. – ISSN 0868-6939


  Проаналізувавши літературні джерела, фондові матеріали (геологічні і лісотаксаційні обстеження) та на підставі власних польових досліджень і використання ГІС-технологій уклали низку карт, що характеризують властивості природних компонентів ландшафтів і ...
714086
  Міщенко О.В. Ландшафти Волинської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 72-77. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
714087
  Уєвич Д С. Мельнійчук Ландшафти Волинської області до осушувальної меліорації / Д С. Мельнійчук Уєвич, Б.М. Ахмедов // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 170-172. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
714088
  Гринасюк А.Р. Ландшафти Волинської області: аналіз естетичних властивостей // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 201-210 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
714089
   Ландшафти і сучасність : Збірник наукових праць. – Київ-Вінниця, 2000. – 289с. – ISBN 966-7874-00-1
714090
  Тимуляк Л.М. Ландшафти міста Івано-Франківська: структура, антропогенні модифікації : природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 17-28. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
714091
  Буряк-Габрись Ландшафти містечок Східного Поділля. сучасний стан і реконструкція : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.11 / Буряк-Габрись Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
714092
  Боса Л. Ландшафти пам"яті: з експедиційних досліджень на Приінгуллі / Л. Боса, О. Босий // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 1 (365), січень - лютий. – С. 89-97. – ISSN 0130-6936
714093
  Вінниченко І.І. Ландшафти Північного Приазов"я та їх раціональне використання / І.І. Вінниченко, С.Р. Кияк, А.М. Ткаченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 30-37 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 31)
714094
  Поривкіна О.В. Ландшафти району Канівського заповідника // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 87-15 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія геології та географії ; № 1, вип. 1)
714095
  Куниця М.О. Ландшафти території України в плейстоцені (за даними малакофауністичного методу) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 3-9 : Карти. – Бібліогр.: 19 назв
714096
  Кирилюк С.М. Ландшафти ударних кратерів місяця / С.М. Кирилюк, О.В. Кирилюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 15-26. – ISSN 0868-6939
714097
  Кучерявий В.П. Ландшафтна архітектура : підручник / Кучерявий Володимир Панасович. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 520, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 516-520. – ISBN 978-917-7519-07-1
714098
  Шумик М.І. Ландшафтна архітектура в ботанічних садах // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.12 : Ландшафтна архітектура в контексті сталого розвитку. – С. 149-152. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
714099
  Дударець В.М. Ландшафтна архітектура і морфологія // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 107-113
714100
   Ландшафтна весна - 2019 // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 2. – С. 79-95 : фото
714101
   Ландшафтна весна // Київський університет. – Київ, 2019. – Червень (№ 6). – С. 4


  "Власне бачення того, як змінювати довкілля на краще та сприяти відновленню і збереженню планети, представили кращі ландшафтні архітектори країни під час щорічного міжнародного фестивалю "Ландшафтна весна-2019" та конкурсу садів під назвою "Green ...
714102
  Гродзинський М.Д. Ландшафтна географія: стара назва нової науки чи відродження майже забутого? // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 2 (98). – С. 59-64 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
714103
   Ландшафтна ГІС як результат ландшафтознавчого прикладного дослідження адміністративного району: методичні аспекти / О.Г. Голубцов, В.В. Путренко, В.М. Чехній, Ю.М. Фаріон // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 141-153 : рис., табл. – Бібліогр.: 40 назв.
714104
  Карабінюк М М. Ландшафтна диференціація негативних фізико-географічних процесів у субальпійському і альпійському високогір"ї Чорногори (ділянка "Шешул-Петрос") // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (95). – С. 7-17. – ISSN 0868-6939


  The paper presents the results of landscape differentiation analysis of geological-geomorphological (rockfall, scree, landslides), hydrometeorological (avalanches, wetlands, linear erosion) and biotic (shrub drying) adverse environmental processes in ...
714105
  Давиденко В.А. Ландшафтна екологія : навч. посібник для студентів екол. спеціальностей ВНЗ / В.А. Давиденко, Г.О. Білявський, С.Ю. Арсенюк. – Київ : Лібра, 2007. – 254, [1] с., [12] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Основ. терміни і поняття: с. 242-253. – Бібліогр.: с. 237-241. – ISBN 978-966-7035-87-7
714106
   Ландшафтна екологія : навч. посіб. для перепідгот. за спец. 7.070801 "Екологія та охорона навколиш. середовища" / О.І. Бондар [та ін.]. – Київ : Олді-плюс ; ДЕА, 2011. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-167. – ISBN 978-966-2393-22-4
714107
  Гродзинський М.Д. Ландшафтна екологія : підручник / М.Д. Гродзинський. – Київ : Знання, 2014. – 550, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2012 р. - Назва сер. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 550 та в підрядк. прим. – (Серія "Університетський підручник"). – ISBN 978-617-07-0163-33


  Висвітлено теоретико-методологічні засади ландшафтної екології. Розглянуто основні проблеми сучасної ландшафтної екології: аналіз структур ландшафту, процесів у ньому, динаміки та еволюції ландшафту, його стійкість до антропогенних навантажень, ...
714108
  Петлін В.М. Ландшафтна екологія, екологія ландшафту, геоекологія - стан і перспективи розвитку // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 22-28. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0868-6939
714109
  Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія. Геохімічний аспект : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.М. Гуцуляк ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., допов. – Чернівці : Наші книги, 2009. – 310, [2] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр.: с. 287-306. – ISBN 978-966-482-018-6
714110
  Муніч Н.В. Ландшафтна екскурсія як вид географічної екскурсії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 42-52 : схема. – Бібліогр.: 38 назв
714111
  Маляренко О.С. Ландшафтна карта як основа для моделювання регіональної екомережі у Північному Приазов"ї // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 1 (40). – С. 111-123. – ISSN 2306-5680


  Обгрунтовано значення ландшафтної карти для геоінформаційного моделювання регіональних екологічних мереж. Запропоновано та розглянуто основні етапи картографування генетико-морфологічної ландшафтної територіальної структури у Північному Приазов"ї, у ...
714112
   Ландшафтна магнітотерапія (на прикладі долини р. Козинка) / О.І. Меньшов, О.В. Круглов, Р.В. Хоменко, А.В. Сухорада // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю, Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (71), липень - вересень. – С. 71-76. – ISSN 1684-2189
714113
  Кушнір М.А. Ландшафтна метафора в латинській анатомічній термінології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 271-278


  Стаття окреслює особливості оприявлення релігійних концептів у сучасному медійному просторі. Представлено авторське бачення поняття "нерелігійна комунікація". У статті подається класифікація вербалізаторів релігійних концептів у нерелігійній ...
714114
  Холявчук Д. Ландшафтна неоднорідність долини Середнього Дністра // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 60-63. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
714115
  Удовиченко В.В. Ландшафтна позиційно-динамічна структура території Лівобережної України: регіональний аспект // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 33-40. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250


  У статі знайшли своє відображення сутність поняття позиційно-динамічної структури території, система її таксономічних одиниць, критерії виділення й розуміння. Із найбільшим ступенем детальності схарактеризовано систему критеріїв виділення ...
714116
  Діброва І.О. Ландшафтна практика зі студентами-географами Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 220-225 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
714117
   Ландшафтна програма Черкаської області: методичні підходи та основні результати планування / Л.Г. Руденко, О.Г. Голубцов, С.А. Лісовський, О.Є. Маруняк, Ю.М. Фаріон, В.М. Чехній // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 30-39 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
714118
  Гришко С. Ландшафтна структура Алтагирського лісового масиву // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 76-84 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
714119
  Ільїн Л.В. Ландшафтна структура ключової ділянки "Оржів" (Волинська височина - Волинське Полісся) / Л.В. Ільїн, В.О. Мартинюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 25-31 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
714120
  Ланько А.І. Ландшафтна структура лівобережжя Середнього Придніпров"я і особливості місцевих фізико-географічних процесів (на прикладі Бориспільського району) / А.І. Ланько, В.П. Конопелько // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 3-7 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географії ; Вип. 10)
714121
   Ландшафтна структура Національного природного заповідника Сива Брада протягом 1877 - 2015 років / Е. Міхаелі, В. Солар, М. Іванова, Й. Вілчек, А. Лісняк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 83-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
714122
  Гостюк З.В. Ландшафтна структура Покутських Карпат / З.В. Гостюк, А.В. Мельник // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 38-47. – ISSN 0868-6939
714123
  Сизенко О.В. Ландшафтна структура проектованого національного природного парку "Орільський" у межах Петриківського району Дніпропетровської області // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 114-120 : рис. – Бібліогр.: с. 119-120. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
714124
  Буряник О.О. Ландшафтна структура Сколівських Бескид / О.О. Буряник, А.В. Мельник // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 21-30. – ISSN 0868-6939


  Здійснено огляд історії вивчення ландшафтної структури Сколівських Бескид, які є окремим фізико-географічним районом в межах Середньогірно-скибової області Українських Карпат. Проаналізовано фактори формування ландшафтної структури території, якими є ...
714125
  Ланько А.І. Ландшафтна структура та особливості грунтів Снігурівського району (в межах до 30.ХІІ 1962 р.) / А.І. Ланько, П.Д. Бабич // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 73-78 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геології та географії ; № 7)
714126
  Герасименко Н.П. Ландшафтна структура території м. Київ та прилеглих районів впродовж широкинського етапу еоплейстоцену та завадівського етапу середнього неоплейстоцену / Н.П. Герасименко, П.М. Лук"янчук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (84). – С. 49-56. – ISSN 0868-6939


  Наведено реконструкції ландшафтів території м. Київ та прилеглих районів для двох часових зрізів плейстоцену: другої підстадії оптимуму грунтоутворення ранньоширокинського підетапу sh1b2 (пізній еоплейстоцен) та першої підстадії оптимуму ...
714127
  Сизенко О. Ландшафтна структура територій Орільсько-Самарської низовинної області, проектованих для заповідання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 67-69. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему виділення та класифікації ландшафтних геосистем нижчого рангу на основі результатів польових маршрутних досліджень. Коротко охарактеризовані природні умови досліджуваної території та їх вплив на ландшаф- тне різноманіття. Визначено ...
714128
  Костів Л.Я. Ландшафтна структура Центрального Поділля // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 122-133 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0868-6939
714129
  Шищенко П.Г. Ландшафтна структура Черкаської області / П.Г. Шищенко, С.П. Романчук, Ю.В. Щур // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 3-9. – Бібліогр.: 3 назв. – (Географія ; Вип. 30)
714130
  Багрова Л.А. Ландшафтна характеристика східної частини південного берега Криму // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 52-55
714131
  Радловська К.О. Ландшафтна, екологічна та геоекологічного районування картосхеми Рогатинського Опілля // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 35-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
714132
   Ландшафтная архитектура. – Киев, 1965. – 47с.
714133
   Ландшафтная архитектура. – Киев, 1976. – 90 с.
714134
  Мильков Ф.Н. Ландшафтная география и вопросы практики / Ф.Н. Мильков. – Москва : Мысль, 1966. – 256с.
714135
  Кондратова Ю.И. Ландшафтная дифференциация высокогорья. (На примере Приэльбрусья) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.01 / Кондратова Ю.И.; МГУ. Геогр. фак. – М., 1974. – 31л.
714136
  Баканина Ф.М. Ландшафтная зональность как научная проблема и обьект школьного изучения (на примере Нижегородской области) : География / Ф.М. Баканина, А.А. Юртаев // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 8. – С. 34-36. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0016-7207
714137
   Ландшафтная индикация для рационального использования природных ресурсов. – Москва, 1988. – 179с.
714138
  Дончева А.В. Ландшафтная индикация загрязнения природной среды / А.В. Дончева. – Москва, 1992. – 254 с.
714139
   Ландшафтная индикация и её использование в народном хозяйстве. – Москва, 1979. – 106с.
714140
   Ландшафтная индикация и её использование в народном хозяйстве. – Москва, 1981. – 191с.
714141
  Викторов С.В. Ландшафтная индикация и ее практическое применение. / С.В. Викторов, А.Г. Чикишев. – Москва : Московский университет, 1990. – 199с.
714142
  Обуховский Ю.М. Ландшафтная индикация четвертичных отложений и почв Припятского Полесья / Ю.М. Обуховский; Под ред. Левкова Э.А. – Минск : Наука и Техника, 1990. – 191с.
714143
  Викторов С.В. Ландшафтная индикация. / С.В. Викторов, А.Г. Чикишев; Отв.ред. Н.А.гвоздецкий. – Москва : Наука, 1985. – 96с.
714144
  Любушкина С.Г. Ландшафтная карта Подмосковья и ее использование в школьном курсе географии : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 59-68 : Рис., карта. – Бібліогр. 18 назв. – ISSN 0016-7207
714145
  Лейкина Д.К. Ландшафтная организация промышленных узлов / Д.К. Лейкина. – Москва : Стройиздат, 1984. – 116 с.
714146
   Ландшафтная реконструкция городских садов и парков. – Киев, 1982. – 60 с.
714147
  Исаченко А.Г. Ландшафтная структура Земли, расселение, природопользование / А.Г. Исаченко ; С.-петерб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург : Изтадельство Санкт-Петербургского государственного университета, 2008. – 317, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 312-318. – ISBN 978-5-288-04836-4
714148
  Александров М.В. Ландшафтная структура и картирование оазисов Земли Эндерби / М.В. Александров ; под ред. Е.С.Короткевича. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 152 с.
714149
  Надольная Г.Н. Ландшафтная структура Киевского и Житомирского Полесья и ее антропогенные изменения // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 54-59 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
714150
  Крауклис А.А. Ландшафтная структура нижнего Приангарья. : Автореф... канд. географ.наук: 690 / Крауклис А.А.; Латв. гос. ун-тет им. П.Стучки. – Рига, 1968. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
714151
  Долбик М.С. Ландшафтная структура орнитофауны Белоруссии / М.С. Долбик. – Минск, 1974. – 311с.
714152
  Панин А.Г. Ландшафтная структура территории заповедника "Мыс Мартьян" на Южном берегу Крыма : теория и методы комплексных географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 22. – С. 75-78. – Бібліогр.: 5 назв
714153
  Мильков Ф.Н. Ландшафтная сфера Земли / Ф.Н. Мильков. – Москва : Мысль, 1970. – 208с.
714154
  Воробьев Герман Алексеевич Ландшафтная типология малых озер и возможности их хозяйственного использования. (На примере зап. части Вологод. обл.) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.01 / Воробьев Герман Алексеевич; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 15л.
714155
  Аптахазва И.С. Ландшафтная характерискика бассейна реки Арагви : Автореф... канд. геогр.наук: / Аптахазва И.С.;. – Тбилиси, 1964. – 29л.
714156
  Маргвелани Г.А. Ландшафтная характеристика бассейна реки Квирила (выше г.Зестафони) : Автореф... канд. геогр.наук: 11690 / Маргвелани Г.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 22л.
714157
  Любушкина С.Г. Ландшафтная характеристика Брянско-Жиздринского Полесья (в границах Калужской обл.) и опыт его оценки для сельского хозяйства). : Автореф... канд. географ.наук: / Любушкина С.Г.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
714158
  Атаханов О. Ландшафтная характеристика долины среднегод течения р. Аму-Дарьи. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Атаханов О.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ашхабад, 1962. – 19л.
714159
   Ландшафтная экология насекомых. – Новосибирск, 1988. – 116с.
714160
   Ландшафтне картографування НПП "Слобожанський" засобами мобільних, настільних та веб-додатків ARCGIS / Бодня Оксана, Сінна Олена, Олійников Іван, Овчаренко Аліна // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 23. – С. 15-21 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
714161
  Аріон О.В. Ландшафтне обгрунтування заходів оптимізації природоохоронних геосистем // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-5. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 44)


  Показано, що ландшафтні дослідження, як основа наукового обгрунтування заходів оптимізації природоохоронних територій, базуються на положенні про ландшафтний аналіз як процес пізнання ландшафтів як природно-антропогенних систем.
714162
  Савицька О.В. Ландшафтне планування в Україні / О.В. Савицька, Ю.А. Кулініч // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 275-287 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
714163
  Руденко Л.Г. Ландшафтне планування та його роль у вирішенні завдань сталого просторового розвитку України / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 1 (77). – С. 3-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
714164
  Савицька О.В. Ландшафтне планування як інструмент збалансованого природоохоронного та рекреаційного природокористування (на прикладі РЛП "Лиса гора") / О.В. Савицька, Є.Ю. Циганок // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 93-102. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто основні принципи складання та елементи ландшафтного плану регіонального ландшафтного парку (РЛП) "Лиса гора", що знаходиться в м. Київ. Проведено аналіз природних умов, сучасного екологічного стану, наявних конфліктів природокористування на ...
714165
  Голубцов О.Г. Ландшафтне планування як інструмент реалізації екологічних вимог у територіальне планування України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 4 (96). – С. 29-36 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1561-4980
714166
  Стрєлко І.В. Ландшафтне планування як інструмент управління організацією території // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 175-177
714167
  Голубцов О.Г. Ландшафтне планування: основні положення та досвід реалізації в Україні // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 1 (113). – С. 63-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1561-4980
714168
  Буряник О. Ландшафтне районування Сколівських Бескидів / О. Буряник, А. Мельник // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 36-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
714169
  Барщевська Н.М. Ландшафтне різноманіття та антропогенна трансформація правобережної заплави Дніпра в межах Київської міської агломерації // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1 (73). – С. 98-103. – ISSN 0868-6939


  У статті охарактеризоване ландшафтне різноманіття руслово-заплавних природних комплексів правобережжя Дніпра в межах м. Києва. Виділено сім нових типів урочищ. Проаналізовано антропогенну трансформацію природних ландшафтів правобережної заплави ...
714170
  Барщевська Ландшафтне різноманіття території паркових зон м. Києва (на прикладі парку-пам"ятки садово-паркового мистецтва "Феофанія" / Барщевська, Ю.Г. Тютюнник // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 70-74. – ISSN 0868-6939


  Охарактеризоване ландшафтне різноманіття парку "Феофанія". Виділено 8 ландшафтних виділів рангу фізико-географічної місцевості - чотири природних та чотири антропогенних. В межах природних ландшафтів виділено 13 урочищ та підурочищ. The article ...
714171
  Бобра Т.В. Ландшафтний геоситуаційний підхід як основа геосистемного моніторінгу : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 17-22 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0201-4122
714172
  Матвієнко О.М. Ландшафтний дизайнер - професія майбутнього // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 10 (121). – С. 42-43
714173
  Божук Т.І. Ландшафтний кадастр гірських територій: методичні аспекти // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 40-44 : мал. – Бібліогр.: 16 назв
714174
  Божук Тетяна Іванівна Ландшафтний кадастр українського Мармарошу : Автореф. дис. ... канд. техн.: 05.24.04 / Божук Т.І.; МОіНУ; Нац. ун-тет "Лвів. політехн.". – Львів, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 29 назв.
714175
  Байдіков І.А. Ландшафтний каркас як просторова й структурна основа екомережі / І.А. Байдіков, В.М. Пащенко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 11-19. – Бібліогр. 13 назв. – ISSN 1561-4980
714176
  Мельник А.В. Ландшафтний моніторинг / А.В. Мельник, П Г. Міллер, . – Київ, 1993. – 148с.
714177
  Муніч Н.В. Ландшафтний профіль: ретроспектива та перспектива // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 53-60 : табл., граф., схема. – Бібліогр.: 31 назв.
714178
  Цюп"як І.К. Ландшафтний світ Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С.278-285
714179
  Баранник Н.В. Ландшафтний урбанізм в практиці європейського містобудування / Н.В. Баранник, Г.О. Осиченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 9-15 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-3455
714180
  Воловик В.М. Ландшафтний фактор формування етнокультурного середовища регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 274-279. – Бібліогр.: 22 назв.
714181
  Саббатеева Ирина Ландшафтний фестиваль. Природа - человек. Растения - пионеры. Контраст - контакт - контракт. Экология и ландшаф. И другие важные тезисы // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 5. – С. 14-21 : фото
714182
   Ландшафтний фітодизайн : навч. посібник / А.М. Кабар [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Нова Ідеологія, 2012. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 261-268. – ISBN 978-966-8050-99-2
714183
  Шидловський П. Ландшафтні зміни в Середньому Подніпров"ї на межі плейстоцену - голоцену: археологічні свідчення // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 55-56. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
714184
  Цапок І.Л. Ландшафтні комплекси Багненської долини // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 67-71. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
714185
  Гостюк З.В. Ландшафтні комплекси Покутських Карпат: структура, процеси, охорона : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Гостюк Зоряна Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Львів, 2021. – 259 арк. – Додатки: арк. 235-259. – Бібліогр.: арк. 214-234
714186
  Топорков В.Г. Ландшафтні компоненти в структурі багатофункціональних комплексів / В.Г. Топорков, Т.К. Чудновцева // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 421-425 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
714187
  Самойленко В.М. Ландшафтні межі берегової зони водосховищ / В.М. Самойленко, І.О. Діброва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 181-200.
714188
  Дорфман Я.Р. Ландшафтні методи в районному плануванні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 63-68. – Бібліогр.: 7 назв
714189
  Буряник О.О. Ландшафтні особливості поширення диких тварин у зимовий період у Сколівських Бескидах (на прикладі басейну р. Рибник Майданський) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 63-68. – ISSN 0868-6939


  Викладено методику проведення обліку, дослідження поведінки і поширення диких тварин. Представлені результати аналізу їхнього обліку і поширення в басейні р. Рибник Майданський, що характеризується типовими для Сколівських Бескид ландшафтними умовами, ...
714190
  Гродзінський М.Д. Ландшафтні яруси західної частини рівнинного Криму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 18-24 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 28)
714191
   Ландшафтно-архітектурні комплекси міста Києва / О. Дмитрук, Ю. Олішевська, С. Дем"яненко, Т. Купач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-27. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано ландшафтно-архітектурну структуру території міста Києва. Представлено карту ландшафтно-архітектурних комплексів міста Києва із застосуванням новітніх інформаційних технологій. The landscape-architectural structure of territory of city ...
714192
  Курм Х.Х. Ландшафтно-болотоведческая характеристика болот Эстонской ССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Курм Х.Х.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 28л. – Бібліогр.:с.27
714193
  Дорфман Я.Р. Ландшафтно-географическая характеристика города Черновцы и его пригородного района : Автореф... канд. геогр.наук: / Дорфман Я.Р.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1966. – 19л.
714194
  Берг Л.С. Ландшафтно-географические зоны СССР / Л.С. Берг. – Ленинград
1 : Введение. Тундра. Лесная зона. – 1930. – 401с.
714195
  Берг Л.С. Ландшафтно-географические зоны СССР / Л.С. Берг. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз
1. – 1931. – 401 с.
714196
  Михеев В.С. Ландшафтно-географическое обеспечение комплексных проблем Сибири / В.С. Михеев; Отв.ред.В.В.Воробьев. – Новосибирск : Наука, 1987. – 204с.
714197
  Мартинюк В.О. Ландшафтно-географічна модель екологічного паспорта басейнової системи озера Озерце (Волинської області) / В.О. Мартинюк, І.В. Зубкович // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 29-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1992-4224
714198
  Філіпович Ф.Є. Ландшафтно-геоіндикаційні та атмогеохімічні дослідження при вивченні нафтогазоносних структур ДДЗ / Ф.Є. Філіпович, Д.О. Тарангул // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 47-53 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 42)


  Розглянуто проблему прогнозу нафтогазоносності на локальному рівні, як одну із найбільш актуальних і складних. Особливо гостро вона стоїть у розвинутих нафтогазоносних районах. Саме в них основні нерозвідані ресурси тісно пов"язані з малими та ...
714199
  Умаров А.У. Ландшафтно-геоморфологическая классификация горных территорий Кугитанг-Байсунтау и перспективы их освоения. / А.У. Умаров. – Ташкент, 1974. – 24с.
714200
  Бортник С.Ю. Ландшафтно-геоморфологічна індикація геотектонічних чинників морфогенезу / С.Ю. Бортник, Т.М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 12-19. – ISSN 0868-6939


  У статті розкрито можливості застосування методу ландшафтно-геоморфологічної індикації геотектонічних чинників морфогенезу шляхом дослідження гіпсометричної та латеральної організації території. The applicability of the method of the ...
714201
  Гнибедюк Ю. Ландшафтно-геофізичний стан Кіровоградської області та його вплив на здоров"я населення // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1 (73). – С. 104-113. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано ландшафтно-геофізичне середовище Кіровоградської області та його вплив на рівень захворюваності населення даного регіону. На основі оцінки впливу геофізичних аномалій на рівень захворюваності в адміністративних районах подана їх ...
714202
   Ландшафтно-геохимические аспекты здоровья населения Полесья Украины и Беларуси / Л.С. Галецкий, Т.М. Егорова, А.В. Матвеев, В.Е. Бордон // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 124-132 : схема. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
714203
   Ландшафтно-геохимические исследования. – Москва, 1973. – 60с.
714204
   Ландшафтно-геохимические исследования антропогенных систем. – Москва : АН СССР, 1990. – 108с.
714205
  Алексеенко В.А. Ландшафтно-геохимические исследования и окружающаая среда / В.А. Алексеенко; Отв.ред.А.И.Перельман. – Ростов : Университетское, 1989. – 121с.
714206
  Хорошев А.В. Ландшафтно-геохимические основания планирования экологического каркаса агроландшафта (на примере среднетаежного ландшафта в Архангельской области) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 19-27 : рис., табл. – Библиогр.: с. 25-26. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
714207
   Ландшафтно-геохимические основы фонового мониторинга природной среды. – Москва : Наука, 1989. – 263с.
714208
  Гуцуляк В.Н. Ландшафтно-геохимические особенности среднего Приднестровья Черновицкой области / В.Н. Гуцуляк, О.Н. Вилянская // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип.27. – С. 29-33 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
714209
  Снытко В.А. Ландшафтно-геохимические особенности южной темнохвойной тайги Нижнего Приангарья : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Снытко В.А. ; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1966. – 25 с.
714210
  Гуцуляк В.Н. Ландшафтно-геохимические системы долины р.Сирет (Буковинское Предкарпатье) : мелиоративная география Украины // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1984. – Вип.31. – С. 59-63 : Табл., рис. – ISSN 0201-4122
714211
  Тютюнник Юлиан Геннадиевич Ландшафтно-геохимический анализ атмосферного загрязнения большого города тяжелыми металлами : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Тютюнник Юлиан Геннадиевич ; АН УССР, Отделение географии Ин-та геофизики им. С.И. Субботина. – Москва, 1987. – 17 с.
714212
  Снытко В.А. Ландшафтно-геохимический анализ геосистем КАТЭКа / В.А. Снытко; Отв. ред. Воробьев В. В. – Новосибирск : Наука, 1987. – 112с.
714213
  Нечаева Е.Г. Ландшафтно-геохимический анализ динамики таежных геосистем / Е.Г. Нечаева. – Иркутск, 1985. – 209с.
714214
  Щетников А.И. Ландшафтно-геохимический анализ мерзлотно-таежных геосистем. / А.И. Щетников. – Новосибирск, 1989. – 127с.
714215
  Семенов Ю.М. Ландшафтно-геохимический синтез и организация геосистем / Ю.М. Семенов. – Новосибирск, 1991. – 144с.
714216
  Малышева Л.Л. Ландшафтно-геохимическое прогнозирование перераспределения загрязнений в зонах влияния энергетических объектов : теория и практика экологических исследований в физической географии // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 50-60 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
714217
  Мицкевич Б.Ф. Ландшафтно-геохимическое районирование - основа поисков месторождений полезных ископаемых по вторичным ореолам и потокам рассеяния : методы и результаты прикладных геохимических исследований / Б.Ф. Мицкевич, Ю.Я. Сущик // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 3-9. – Бібліогр.: 8 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
714218
  Гуцуляк В.Н. Ландшафтно-геохимическое районирование Черновицкой области (для целей медицинской географии) : принципы и методы исследования антропогенно преобразованных ландшафтов // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 49-52 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
714219
  Чертко Н.К. Ландшафтно-геохимическое состояние выработанных торфяных месторождений Белорусского Полесья, их оптимизация и рациональное использование / Н.К. Чертко, А.А. Карпиченко, П.В. Жумарь // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 83-88. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2077-4893
714220
  Гуцуляк В.М. Ландшафтно-геохімічна екологія : навчальний посібник / В.М. Гуцуляк. – Чернівці : Рута, 1995. – 317 с.
714221
  Мартинюк В.О. Ландшафтно-геохімічна модель озера Сосно (Рамсарська транскордонна територія міжнародного значення "Прип"ять- Стохід- Простир") // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 135-144 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
714222
  Малишева Л.Л. Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану територій : Монографія / Л.Л. Малишева. – Київ : Київський університет, 1998. – 267с. – ISBN 966-594-086-4
714223
  Єгорова Т.М. Ландшафтно-геохімічна структура території України як методологічна основа еколого-геохімічних досліджень // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 71-76 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
714224
  Петрина Н.В. Ландшафтно-геохімічне картографування: зміст та основні напрямки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 12-14. – Бібліогр.: 19 назв. – (Географія ; Вип. 44)


  Проаналізовано зміст, методичні підходи та основні напрямки розробки ландшафтно-геохімічних карт.
714225
  Карпець К.М. Ландшафтно-геохімічне моделювання на підставі геоінформаційних моделей водозборів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 44-48 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
714226
  Петрина Н.В. Ландшафтно-геохімічне обгрунтування мережі агроекологічного моніторингу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 22-24. – Бібліогр.: Біюліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 45)


  Обгрунтовується необхідність створення в Україні єдиної системи агроекологічного моніторингу та наводиться загальна програма ландшафтно-геохімічних досліджень з метою обгрунтування мережі агроекологічного моніторингу в межах адміністративної області.
714227
  Петрина Н.В. Ландшафтно-геохімічне обгрунтування мережі агроекологічного моніторингу (на прикладі Київської обл.) : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.11 / Петрина Н. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – 198л. – Бібліогр.:л.164-176
714228
  Петрина Наталія Василівна Ландшафтно-геохімічне обгрунтування мережі агроекологічного моніторингу (на прикладі Київської області) : Автореф... кандид. географ.наук: 11.00.11 / Петрина Наталія Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. Географічний факультет. – К., 2000. – 18л.
714229
  Тараненко О.С. Ландшафтно-геохімічні особливості Рахівського кристалічного масиву // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 116-121 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
714230
  Шапарь А.Г. Ландшафтно-гидрографические подходы к созданию экологической сети / А.Г. Шапарь, О.А. Скрипник // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 67-70. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
714231
  Кавришвили В.И. Ландшафтно-гидрологические зоны Грузинской ССР. / В.И. Кавришвили. – Тбилиси, 1955. – 172с.
714232
   Ландшафтно-гидрологические характеристики Западной Сибири. – Иркутск, 1989. – 221с.
714233
   Ландшафтно-гидрологический анализ территории. – Новосибирск, 1992. – 206с.
714234
  Голубчиков С. Ландшафтно-гидроэкологические последствия многовекового лесопользования // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 21-26. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
714235
  Гопченко Є.Д. Ландшафтно-гідрогеологічні основи басейнових та руслових систем паводкоутворення / Є.Д. Гопченко, В.Г. Явкін // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 29-37
714236
  Єгорова Т.М. Ландшафтно-гідроекологічні особливості агросфери України // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 2. – С. 6-12 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
714237
  Мирон І.В. Ландшафтно-гідрологічна просторова класифікація басейну Десни (в межах України) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 803-807. – Бібліогр.: 4. – ISBN 966-521-129-3
714238
  Корнус Анатолій Ландшафтно-гідрологічне районування території Сумської області / Корнус Анатолій, Данильченко Олена // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 49-56 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
714239
  Гребінь В.В. Ландшафтно-гідрологічний аналіз та його застосування для досліджень території України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 46-54. – Бібліогр.: 6 назв
714240
  Петлін В.М. Ландшафтно-екологічна експертиза : (навч. посібник) / В.М. Петлін; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 236с. – ISBN 966-613-163-3
714241
  Стадник А.П. Ландшафтно-екологічна оптимізація систем захисних лісових насаджень України : Автореф. дис. ... доктора сільськогосподарських наук: 03.00.16 / Стадник А.П.; Ін-т агроекології української академії аграрних наук. – Київ, 2008. – 45с. – Бібліогр.: 55 назв
714242
  Квартенко Р.О. Ландшафтно-екологічна оцінка міграційної сприятливості сполучних територій Борівського району Харківської області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 91-98 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
714243
  Шульгач А.С. Ландшафтно-екологічне обгрунтування національного природного парку "Лісова пісня" : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Шульгач Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
714244
  Шульгач А.С. Ландшафтно-екологічне обгрунтування національного природного парку "Лісова пісня" : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Шульгач Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 222 арк. – Додатки: арк. 191-222. – Бібліогр.: арк. 172-190
714245
   Ландшафтно-екологічне обгрунтування розміщення енергетичних об"єктів / П.Г. Шищенко, Л.Л. Малишева, С.П. Романчук, Ю.В. Щур // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 57-60. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 31)
714246
  Максименко Н.В. Ландшафтно-екологічне планування, як підгрунтя управлінських рішень про надання екосистемних послуг // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 153-158 : рис. – Бібліогр.: 38 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
714247
  Максименко Н.В. Ландшафтно-екологічне планування: теорія і практика : монографія / Н.В. Максименко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 214, [2] с., [8] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 174-214. – ISBN 978-966-285-461-9
714248
  Білоус Людмила Федорівна Ландшафтно-екологічний аналіз агрогеосистем для цілей управління : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук:11.00.11 / Білоус Л.Ф.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
714249
  Білоус Л.Ф. Ландшафтно-екологічний аналіз агрогеосистем для цілей управління : Дис....канд.геогр.наук:11.00.11 / Білоус Л.Ф.; КУ ім.Т.Шевченка.Географічний факультет. – Київ, 2001. – 200л. – Додатки: л.154-200. – Бібл.:л.137-154
714250
  Журавкевич А. Ландшафтно-екологічний аналіз геосистем Дністровсько-Дніпровського краю для агроуправлінських потреб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 177-180. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано теоретико-методичні засади ландшафтно-екологічного аналізу територій для агроуправлінських потреб. Визначено позиційно-динамічний підхід найдоречнішим в обґрунтуванні оптимальної ландшафтно-агрогосподарської організації територій. ...
714251
  Савицька Олена Вікторівна Ландшафтно-екологічний аналіз зеленої зони столичного міста ( на прикладі міст Києва і Берліна) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.01 / Савицька О.В.; НАНУ. Ін-тут географії. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
714252
  Воровка В.П. Ландшафтно-екологічний аналіз парадинамічної системи північно-західного приазов"я // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 108-113. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0868-6939
714253
  Удовиченко Вікторія Віталіївна Ландшафтно-екологічний аналіз природокористування (на прикладі території Сумської області) : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Удовиченко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 257 л. – Бібліогр.: л.195-209; Дод.: л. 209-257
714254
  Удовиченко Вікторія Віталіївна Ландшафтно-екологічний аналіз природокористування (на прикладі території Сумської області) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Удовиченко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 22с. – Бібліогр.: 7 назв.
714255
  Гаврилюк О.В. Ландшафтно-екологічний аналіз регіонального природокористування (на прикладі Івано-Франківської області) : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.11 / Гаврилюк Оксана Вікторівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 178 л. – Бібліогр.: л. 163-178
714256
  Гаврилюк О.В. Ландшафтно-екологічний аналіз регіонального природокористування (на прикладі Івано-Франківської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Гаврилюк Оксана Вікторівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр. : 12 назв
714257
  Меліхова Т.Л. Ландшафтно-екологічний аналіз території великих міст за станом міського середовища : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.11 / Меліхова Т.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 19л.
714258
  Меліхова Тамара Леонтіївна Ландшафтно-екологічний аналіз території великих міст за станом міського середовища /на прикладі м.Рівного/ : Дис... канд.географ.наук: 11.00.11 / Меліхова Тамара Леонтіївна; Ріненський деж.техн.ун-тет. – К., 2000. – 179л. – Бібліогр.:л.146-163
714259
  Щербина В.М. Ландшафтно-екологічний підхід до дослідження біорізноманіття лісових екосистем // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 28-30. – Бібліогр.: Біюліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 45)
714260
  Вожегова Р.А. Ландшафтно-екологічний стан та упорядкування сільськогосподарських угідь Південного Степу України / Р.А. Вожегова, С.П. Голобородько // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 62-68 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-4893
714261
  Сохнич А.Я. Ландшафтно-екологічні аспекти управління земельними ресурсами / А.Я. Сохнич, Л.М. Тібілова // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 24-29
714262
  Стецько Н. Ландшафтно-екологічні дослідження річки Серет в межах Теребовлянського району // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 150-153 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
714263
  Гаджиева Г.А. Ландшафтно-зональное районирование северо-восточного склона азербайджанской части Малого Кавказа в сельскохозяйственных целях, (включая наклонные равнины правобережья Куры) : Автореф... канд. геогр.наук: / Гаджиева Г.А.; СССР. Ин-т географии АН АзССР. – Баку, 1962. – 22л.
714264
  Булава Л.Н. Ландшафтно-индикационные исследования формирования поверхности отвалов Кривбасса : теория и практика ландшафтно-географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 30-36. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
714265
  Бортник С.Ю. Ландшафтно-індикаційний метод дослідження процесів сучасного геоморфогенезу / С.Ю. Бортник, Т.М. Лаврук, Л.М. Тимуляк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 13-16. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуто можливості використання ландшафтно-індикаційного методу для дослідження процесів сучасного геоморфогенезу, зокрема при дослідженнях на рівні фацій та урочищ. Цей метод має свої переваги і при дослідженні антропогенно змінених ...
714266
  Бондар В.В. Ландшафтно-інженерні системи - основа майбутніх антропогенних заповідних об"єктів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 100-104. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
714267
  Килинская К.И. Ландшафтно-мелиоративное районирование предгорного региона Украинских Карпат : теория и практика ландшафтно-географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 36-43 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
714268
  Мащенко О.Н. Ландшафтно-мелиоративное районирование Сумской области : вопросы теории и проблемы оросительных мелиораций // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 65-68. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0201-4122
714269
  Гриневецкий В.Т. Ландшафтно-мелиоративное районирование территорий интенсивного природопользования / В.Т. Гриневецкий, П.Г. Шищенко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 30-38. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0201-4122
714270
  Шищенко П.Г. Ландшафтно-мелиоративное районирование Украинской ССР // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 3-8. – Бібліогр.: 15 назв
714271
  Кратко Л.А. Ландшафтно-мелиоративные системы и комплексы покутско-буковинского Предкарпатья / Л.А. Кратко. – Черновцы, 1987. – 78с.
714272
  Ханмагомедов Х.Л. Ландшафтно-рекреационные системы как факторы реализации экономического потенциала Приморской низменности Дагестана (Россия) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 34-36. – Библиогр.: 11 назв.
714273
  Танасійчук О.Ю. Ландшафтно-рекреаційна система як об"єкт конструктивно-географічного дослідження // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 20-28. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуто основні методологічні підходи до дослідження ландшафтно-рекреаційної системи з позицій конструктивної географії. The article deals with the basic methodological approaches to landscape and recreational system research from the ...
714274
  Танасійчук О.Ю. Ландшафтно-рекреаційна система як об"єкт конструктивно-географічного дослідження // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 302-305
714275
  Дмитрук О.Ю. Ландшафтно-рекреаційна характеристика мінеральних вод Закарпаття / О.Ю. Дмитрук, С.І. Уліганець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-10 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються природно-ландшафтні умови, подається коротка історія вивчення та використання мінеральних вод Закарпаття, а також розроблена авторами картосхема ландшафтно-бальнеологічного районування Закарпатської області.
714276
  Панченко Т.Ф. Ландшафтно-рекреаційне планування природно-заповідних територій / Тамара Панченко. – Київ : Логос, 2015. – 174, [2] с. : іл., табл. – Словник екол. термінів заповід. сфери. – Бібліогр.: с. 173-175. – ISBN 978-966-171-945-2
714277
  Питуляк М. Ландшафтно-рекреаційний потенціал Бережанського горбогір"я / М. Питуляк, М. Питуляк // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 242-244. – ISBN 978-617-7069-75-8
714278
  Гетьман В.І. Ландшафтно-рекреаційні ресурси екотуризму Українських Карпат : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11. / Гетьман В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 228 л. – Додатки: л. 198-228. – Бібліогр.: л.185-197
714279
  Гетьман В.І. Ландшафтно-рекреаційні ресурси екотуризму Українських Карпат : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11. / Гетьман В.Ы. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 22с. – Бібліогр.: 21 назва
714280
  Ярков С.В. Ландшафтно-технічні системи Кривого Рогу: екотопічні умови сингенезу // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 246-254. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
714281
  Яцентюк Юрій Васильович Ландшафтно-технічні системи міст центрального лісостепу України (на прикладі міста Вінниці) : Дис. ... канд.географічних наук: 11.00.11 / Яцентюк Ю.В.; Вінницький держ. педагог. ун-тет ім.М.Коцюбинського. – Київ, 2004. – 198л. + Дод.: л.175-198. – Бібліогр.: л.153-174
714282
  Яцентюк Юрій Васильович Ландшафтно-технічні системи міст центрального лісостепу України (на прикладі міста Вінниці) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Яцентюк Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв.
714283
  Бибаева А.Ю. Ландшафтно-типологическое картографирование для оценки эстетических ресурсов территории // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 16-23 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
714284
  Нестерчук І.К. Ландшафтно-типологічна структура території Житомирської області // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 41-52. – ISSN 0868-6939


  У статті подано аналіз історії формування сучасних ландшафтів, їх морфологічної структури й тенденцій, якісних змін під впливом людської діяльності, вивчено особливості просторової ландшафтної диференціації території та її ландшафтно-типологічної ...
714285
  Дмитрук Олександр Юрійович Ландшафтно-урбанізаційні системи України : Дис. ... доктора географ. наук: 11.00.11 / Дмитрук О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 428л. + Додатки: л. 357 - 410. – Бібліогр.: л. 320 - 357
714286
  Дмитрук Олександр Юрійович Ландшафтно-урбанізаційні системи України : Автореф. дис. ... доктора географ. наук: 11.00.11 / Дмитрук О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 39с. – Бібліогр.: 36 назв
714287
  Дмитрук О.Ю. Ландшафтно-урбанізаційні системи: конструктивно-географічні основи оптимізації та управління / О.Ю. Дмитрук; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2004. – 216 с. – ISBN 966-95774-2-Х
714288
  Гавриленко О.П. Ландшафтно-функціональне зонування території як етап геоекологічного обгрунтування схем і проектів природокористування // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 40-50. – ISSN 0868-6939
714289
  Гродзинський М.Д. Ландшафтно-функціональний підхід до раціональної організації території / М.Д. Гродзинський, О.Ю. Верех // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 11-15 : карта, рис. – Бібліогр.: 1 назв. – (Географія ; Вип. 29)
714290
   Ландшафтно-экологические исследования в приангарской тайге. – Иркутск, 1988. – 149с.
714291
   Ландшафтно-экологические исследования и природопользование. – Москва, 1985. – 146с.
714292
  Гродзинский М.Д. Ландшафтно-экологический анализ в мелиоративном природопользовании / М.Д. Гродзинский, П.Г. Шищенко. – Київ : Либідь, 1993. – 224с. – ISBN 5-325-00377-1
714293
  Гавриленко Е.П. Ландшафтно-экологическое обоснование территориальных схем и проектов природопользования : Монография / Е.П. Гавриленко. – Киев : Фитосоциоцентр, 2003. – 188с. – ISBN 966-306-021-2
714294
  Палентреер С.Н. Ландшафтное искусство / С.Н. Палентреер. – Ярославль, 1963. – 135 с.
714295
  Боговая И.О. Ландшафтное искусство / И.О. Боговая, Л.М. Фурсова. – Москва, 1988. – 220 с.
714296
  Исаченко А.Г. Ландшафтное картирование / А.Г. Исаченко. – Ленинград, 1959. – 28с.
714297
   Ландшафтное картирование Туркменистана. – Ашхабад, 1978. – 48с.
714298
   Ландшафтное картографирование и физико-географическое районирование горных областей. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 235с.
714299
  Семетов Ю.М. Ландшафтное картографирование как основа территориальной дифференциации стоимости экосистемных услуг / Ю.М. Семетов, Г.И. Лысанова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 37-45 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
714300
  Атрихин В.Г. Ландшафтное лесоводство / В.Г. Атрихин, В.Я. Курамшин. – Москва : Экология, 1991. – 177с.
714301
  Горбацкий Г.В. Ландшафтное мерзлотоведение и гляциология / Г.В. Горбацкий. – Л., 1960. – 32с.
714302
  Лисецький Ф.Н. Ландшафтное обоснование оросительной мелиорации эродированых почв при контурной организации территории : вопросы теории и проблемы оросительных мелиораций / Ф.Н. Лисецький, В.Д. Ковтун // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 56-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0201-4122
714303
  Тимашев И.Е. Ландшафтное обоснование проектных проработок по проблеме крупных межбассейновых перебросок речного стока / И.Е. Тимашев. – Москва : Изд-во МГУ, 1984. – 59 с.
714304
  Хайланд Ш. Ландшафтное планирование в Германии - инструмент упреждения экологических проблем территории / Ш. Хайланд, А. Май // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 3-10. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
714305
   Ландшафтное планирование: общие основания. Методология, технология : [Труды Международной школы-конференции "Ландшафтное планирование"]. – Москва, 2006. – 282с. – ISBN 5-89575-114-8
714306
  Храмцов Л.И. Ландшафтное растениеводство : монография / Л.И. Храмцов, В.Л. Храмцов. – Дніпропетровськ : Пороги, 2007. – 372с. – ISBN 978-966-525-819-3
714307
  Оленич І.М. Ландшафтнознавча організація геоінформаційних систем рекреаційних туристичних ресурсів Карпатського національного природного парку : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Оленич Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
714308
  Лихоман М.А. Ландшафтные границы / М.А. Лихоман. – Саратов, 1970. – 24с.
714309
  Викторов С.В. Ландшафтные индикаторы гидрогеологических и инженерно-геологических условий в районах орошения и обводнения пустынь / С.В. Викторов. – Москва : Недра, 1976. – 56с.
714310
  Винокуров Ю.И. Ландшафтные индикаторы инженерно- и гидрогеологических условий предалтайских равнин / Ю.И. Винокуров; Отв.ред.С.В.Викторов. – Новосибирск : Наука, 1980. – 192с.
714311
   Ландшафтные индикаторы инженерно-геогкриологических условий севера Западной Сибири и их дешифровочные признаки. – М., 1974. – 133с.
714312
  Преображенский В.С. Ландшафтные исследования / В.С. Преображенский. – Москва : Наука, 1966. – 128с.
714313
   Ландшафтные исследования в Молдавии. – Кишинёв, 1970. – 96с.
714314
  Коломыц Э.Г. Ландшафтные исследования в переходных зонах: : (Методологический аспект) / Э.Г. Коломыц. – Москва : Наука, 1987. – 115с.
714315
  Миллер Г.П. Ландшафтные исследования горных и предгорных / Г.П. Миллер. – Львов, 1974. – 202с.
714316
  Шкаликов Виктор Андреевич Ландшафтные исследования для целей мелиорации земель. (На примере Смол. Поозерья) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Шкаликов Виктор Андреевич ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1975. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
714317
   Ландшафтные исследования на Марткопском стационаре. – Тбилиси, 1976. – 51с.
714318
   Ландшафтные исследования на Урале. – Свердловск, 1985. – 113с.
714319
  Галицкий В.И. Ландшафтные исследования природных и мелиорированных пойм рек Киевского Полесья / В.И. Галицкий, О.Н. Петренко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 38-47 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
714320
   Ландшафтные исследования региональных проблем природопользования : принципы и методы исследования антропогенно преобразованных ландшафтов / А.М. Маринич, П.Г. Шищенко, М.И. Щербань, Г.П. Миллер, П.Д. Подгородецкий // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 3-12. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0201-4122
714321
  Любушкина С.Г. Ландшафтные комплексы Подмосковья как обьекты краеведческой деятельности : География. Региональная география / С.Г. Любушкина, И.Ю. Данилина // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 32-40 : Карта. – Бібліогр.: 8 назв
714322
  Геренчук К.И. Ландшафтные основы организации природных парков на Украине // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 105-112. – Бібліогр.: 5 назв
714323
   Ландшафтные основы эколого-географического районирования. – Кишинёв, 1990. – 93с.
714324
  Соколов А. Ландшафтные особенности антропогенной трансформации природной среды Брестской области // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 80-84. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Анализируются закономерности антропогенной трансформации ландшафтов в Брестской области, оцениваемой по значению таких показателей, как лесистость (и основанный на ней геоэкологический коэффициент), плотность сельского населения, доля селитебных ...
714325
  Ена В.Г. Ландшафтные памятники / В.Г. Ена. – Симферополь : Крым, 1964. – 76с.
714326
  Ена В.Г. Ландшафтные памятники / В.Г. Ена. – Изд. 2-е испр. и доп. – Симферополь : Крым, 1966. – 70 с. – (При рода Крыма)
714327
  Дроздов К.А. Ландшафтные парагенетические комплексы среднерусской лесостепи. / К.А. Дроздов. – Воронеж, 1978. – 160 с.
714328
  Геренчук К.И. Ландшафтные полевые исследования на Украине и их практическое значение / К.И. Геренчук. – Л, 1959. – 12с.
714329
  Лонзингер Г.К. Ландшафтные предпосылки клещевого сыпного тифа Азии в западных предгорьях.Салаира. : Автореф... Канд.биол.наук: / Лонзингер Г.К.; Новосиб.гос.мед.ин-т. – Новосибирск, 1965. – 26л.
714330
   Ландшафтные цветочные композиции. – К., 1973. – 326с.
714331
  Кратко Л.А. Ландшафтный анализ и прогноз развития современных процессов в целях мелиорации (на прим. Покутско-Буковинского Предкарпатья) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.01 / Кратко Л.А.; Ин-тут геофизики АН УССР. – К., 1984. – 23л.
714332
   Ландшафтный анализ природопользования. – Москва, 1987. – 104с.
714333
  Клицунова Н.К. Ландшафтный анализ территории района для целей сельскохозяйственной планировки. : Автореф... канд. географ.наук: 690 / Клицунова Н.К.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. Географ. ф-тет. – Минск, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
714334
  Феофилактова Ксения Ландшафтный архитектор работает с самим временем // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 5. – С. 40-44 : фото
714335
  Сычева А.В. Ландшафтный дизайн / А.В. Сычева, Н.П. Титова. – Минск, 1984. – 127 с.
714336
  Астахова Е.В. Ландшафтный дизайн : соврем. решения / Е. Астахова, Т. Крупа, М. Череватенко. – Харьков ; Белгород : Книжный клуб семейного досуга, 2007. – 317, [3] с., [4] л. цв. фотоил. : ил. – Указатели: с. 315-317. – ISBN 978-966-343-489-6
714337
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 2. – 2011
714338
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 3. – 2011
714339
   Ландшафтный дизайн = Is part of Mediatest : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 4. – 2011
714340
   Ландшафтный дизайн = Is part of Mediatest : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 5. – 2011
714341
   Ландшафтный дизайн = Is part of Mediatest : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 6. – 2011
714342
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 1. – 2012
714343
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 2. – 2012
714344
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 3. – 2012
714345
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 4. – 2012
714346
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 5. – 2012
714347
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 6. – 2012
714348
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 1. – 2013
714349
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 2. – 2013
714350
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 3. – 2013
714351
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 4. – 2013
714352
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 5. – 2013
714353
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 6. – 2013
714354
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 1. – 2014
714355
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 2. – 2014
714356
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 3. – 2014
714357
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 4. – 2014
714358
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 5. – 2014
714359
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 6. – 2014
714360
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 1. – 2015
714361
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 2. – 2015
714362
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 3. – 2015
714363
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 4. – 2015
714364
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 5. – 2015
714365
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 6. – 2015
714366
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 1997-
№ 1. – 2016
714367
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 1997-
№ 2. – 2016. – 80 с.
714368
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 1997-
№ 3. – 2016. – 80 с.
714369
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 1997-
№ 5. – 2016. – 80 с.
714370
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 1997-
№ 6. – 2016. – 80 с.
714371
  Альтер С.П. Ландшафтный метод дешифрирования аэрофотоснимков : Общие положения и принципы / С.П. Альтер; Отв. ред. Сочава В.Б. – Москва; Ленинград : Наука, 1966. – 88с.
714372
   Ландшафтный метод дешифрирования проявлений новейшей современной тектоники для поисков погребённых нефтегазоносных структур. – Ленинград : Наука, 1971. – 116с.
714373
  Орлова М. Ландшафтный подход в регулировании застройки территорий: к постановке вопроса // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 392-394. – ISBN 978-617-7069-15-6
714374
  Кривульченко А.И. Ландшафтный подход как принципиальная основа производства солевых съемок : ландшафтные исследования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип.29. – С. 9-15 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0201-4122
714375
  Камоликова Ольга Ландшафтный рынок Украины в эпоху пандемии // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 4. – С. 12-19 : фото
714376
   Ландшафтный сборник. – Москва : Издательство Московского университета, 1970. – 424с.
714377
   Ландшафтный сборник. – Тбилиси, 1972. – 170с.
714378
   Ландшафтный сборник. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1973. – 288с.
714379
   Ландшафтный фактор в формировании гидрологии озёр Южного Урала. – Ленинград, 1978. – 248с.
714380
  Тумашик Екатерина Ландшафтный фестиваль в Беларуси. Полесские болота как источник вдохновения // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 3. – С. 12-13 : фото
714381
   Ландшафтоведение. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 176с.
714382
  Николаев В.А. Ландшафтоведение : Семинарские и практические занятия / В.А. Николаев; МГУ им. М.В.Ломоносова. Географ. фак-тет. – Москва : Московский университет, 2000. – 94с. – ISBN 5-211-04242-5
714383
  Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование / А.Г. Исаченко. – Москва : Высшая школа, 1991. – 365с.
714384
  Кузнецов П.С. Ландшафтоведение как наука / П.С. Кузнецов. – Саратов, 1983. – 33 с.
714385
  Гродзинський М.Д. Ландшафтознавство : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Д. Гродзинський М.Д., Савицька ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-439-080-1
714386
  Дудка І.Г. Ландшафтознавство (практикум) / Інна Дудка, Борис Чернов ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. географії, екології і методики навчання. – Київ : КНТ, 2019. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 196-197. – ISBN 978-966-373-794-2
714387
   Ландшафтознавство в Інституті географії Національної академії наук України / В.Т. Гриневецький, В.С. Давидчук, Л.М. Шевченко, Л.Ю. Сорокіна, В.М. Чехній, О.Г. Голубцов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 4 (100). – С. 3-12. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
714388
  Романчук С.П. Ландшафтознавство історичне // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 518. – ISBN 978-966-02-7998-8
714389
   Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи : матеріали міжнар. наук. конф. присвяч.: 70-річчю каф. фіз. географії Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 60-річчю Львів. шк. ландшафтознавства, 110-річчю з дня народж. проф. К. І. Геренчука, 80-річчю з дня народж. проф. Г.П. Міллера : 24-27 вер. 2014 р. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Геогр. ф-т, Каф. фіз. географії, Карпат. нац. природний парк ; [редкол.: А. Мельник (відп. ред.) та ін.]. – Львів ; Ворохта : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014. – 197, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 191-192. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
714390
  Міллер Г.П. Ландшафтознавство: теорія і практика / Г.П. Міллер, В.М. Петлін, А.В. Мельник; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 172с. – ISBN 966-613-163-3
714391
  Гуцуляк В.М. Ландшафтознавство: теорія і практика : навч. посібник / В.М. Гуцуляк. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – 167, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 151-165. – ISBN 978-966-2147-20-9
714392
   Ландшафтознавство: традиції та тенденції : матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої: 100-річчю з дня народж. проф. К. Геренчука, 70-річчю з дня народж. проф. Г. Міллера, 60-річчю заснування каф-ри фізичної географії..., (8-12 вересня 2004 р.). – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 286с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-613-335-0
714393
  Шищенко П.Г. Ландшафтознавча концепція в науці, практиці, культурі, освіті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-8. – Бібліогр.: 16 назв. – (Географія ; Вип. 46)


  Аналізується об"єктно-предметне поле ландшафтознавства як фундаментальної науки.
714394
  Мартинюк В.О. Ландшафтознавче картографування озерно-річкової басейнової геосистеми / В.О. Мартинюк, Л.В. Ільїн // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 794-803 : Рис. – Бібліогр.: 9. – ISBN 966-521-129-3
714395
  Харченко В"ячеслав Валерійович Ландшафтознавче обгрунтування вирішень локальних геоекологічних проблем (на прикладі Боярського природно-господарського підрайону) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.01 / Харченко В.В.; НАН України; Ін-т географії. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
714396
  Гавриленко О.П. Ландшафтознавчий аналіз для оптимізації природоохоронного природокористування в урбанізованому середовищі / О.П. Гавриленко, Є.Ю. Циганок // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 1 (101). – С. 24-29 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
714397
  Сплодитель А.О. Ландшафтознавчий підхід як методологічна основа оптимізації діяльності національних природних парків // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 55-62. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто особливості і перспективи використання ландшафтознавчого підходу як теоретико-методологічної основи оптимізації діяльності національних природних парків. Визначено базові положення та принципи організації ландшафтів, що мають визначальне ...
714398
  Казакова Т.А. Ландшафтознавчий принцип у визначенні змісту основних понять техногенного туризму // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 76-82. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0868-6939
714399
   Ландшафтознавчі аспекти організації перспективної мережі заповідних територій України / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, В.М. Чехній, О.Г. Голубцов, Є.І. Іваненко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 3 (95). – С. 18-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
714400
  Фаріон Ю.М. Ландшафтознавчі аспекти створення екомережі України / Ю.М. Фаріон, В.М. Чехній // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 36-43. – Бібліогр. 18 назв. – ISSN 1561-4980
714401
  Давидюк М.В. Ландшафтознавчі дослідження станів природи // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (94). – С. 52-59. – ISSN 0868-6939
714402
  Петлін В.М. Ландшафтознавчі підходи до аналізу та витрішення проблем виникнення екологічних конфліктів, криз та катастроф : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-35. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1561-4980
714403
  Тимошицький В.В. Ландшафтознавчо-екологічний аналіз заповідного комплексу "Озеро Сомине" / В.В. Тимошицький, А.Д. Калько, І.В. Гопчак // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 295-303. – ISSN 2308-135X
714404
  Ковальчук І.П. Ландшафтознавчо-лімнологічний аналіз озерно-басейнової системи (на прикладі озера Ніговище) / І.П. Ковальчук, В.О. Мартинюк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 60-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
714405
  Конякін С.М. Ландшафтознавчо-фітоценологічні основи локальної екомережі Уманського району / С.М. Конякін, С.В. Совгіра, Г.Є. Гончаренко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 32-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
714406
  Мартинюк Віталій Ландшафтометрична оцінка геокомплексів фізико-географічного району (на прикладі Волинського Полісся) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 65-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
714407
  Кияк С.Р. Ландшафтрые основы рационализации сельскохозяйственного землепользования на эрозионно опасных территориях : географические аспекты противоэрозионных мероприятий // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 105-110. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0201-4122
714408
   Ландшафты. – Москва : Знание, 1983. – 48с. – (Наука о Земле ; №7)
714409
  Исаченко А.Г. Ландшафты / А.Г. Исаченко, А.А. Шляпников. – Москва : Мысль, 1989. – 503с. – (Природа мира)
714410
   Ландшафты Австрии. – Вена. – 123 с.
714411
  Набиев В.Н. Ландшафты Алазано-Авторанской долины. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Набиев В.Н.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1965. – 25л.
714412
  Сахарова О.Д. Ландшафты Алайской долины и ее районирование для целей сельского хозяйства / О.Д. Сахарова. – Фрунзе, 1973. – 132 с.
714413
  Григорян Г.Б. Ландшафты бассейна озера Севан : ( структура рационального использования и охрана) / Г.Б. Григорян. – Ереван, 1984. – 144с.
714414
   Ландшафты Белоруссии. – Минск, 1989. – 238с.
714415
  Преображенский В.С. Ландшафты в науке и практике / В.С. Преображенский. – Москва : Знание, 1981. – 48с. – (Науки о Земле ; 3/1981)
714416
  Цепурит Г.Я. Ландшафты Восточного Присаянья. / Г.Я. Цепурит. – Ирскутск, 1969. – 64с.
714417
  Погосян Д.А. Ландшафты Зангезура : Автореф... канд. геогр.наук: / Погосян Д.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 22л.
714418
   Ландшафты Западной Сибири. – Иркутск, 1984. – 114с.
714419
  Селиверстов Ю.П. Ландшафты и бокситы / Ю.П. Селиверстов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1983. – 260с.
714420
  Мирзоев М.Г. Ландшафты и природные районы Карабахского вулканического нагорья : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Мирзоев М.Г. ; АН АзССР , Ин-т географии. – Баку, 1967. – 24 с.
714421
  Джумабаев Т.Д. Ландшафты и типы сельскохозяйственных земель бассейна р.Санзар Самаркандской области : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Джумабаев Т.Д. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 18 с.
714422
  Варшавский С.Н. Ландшафты и фаунистические комплексы наземных позвоночных Северного Приаралья в связи с их значением в природной очаговости чумы : Автореф... доктор биол.наук: / Варшавский С.Н.; Всесоюзный науч.-исслед. противочумный ин-т "Микроб". – Саратов, 1965. – 76л.
714423
  Керемов Н.К. Ландшафты и физико-географические районы Большого Кавказа в пределах Азербайджана : Автореф... д-ра геогр.наук: / Керемов Н.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Гоегр. фак. – Л., 1966. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
714424
  Молдагулов Н. Ландшафты и физико-географические районы среднего течения реки Урал : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Молдагулов Н. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1967. – 22 с.
714425
   Ландшафты и экономическая география Северного Кавказа. – Ставрополь, 1977. – 179с.
714426
  Порывкина О.В. Ландшафты Киевской области и их хозяйственная трансформация / О.В. Порывкина, Н.П. Сирота // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 8-14. – Бібліогр.: 3 назви
714427
   Ландшафты криолитозоны Западно-Сибирской газоносной провинции. – Новосибирск, 1983. – 165с.
714428
  Матео Родригес Хосе Мануэль Ландшафты Кубы : Автореф. дис. ... канд. геог. наук : 11.00.01 / Матео Родригес Хосе Мануэль ; МГУ. – Москва, 1979. – 26 с.
714429
   Ландшафты культуры. Славянский мир. – Москва : Прогресс-Традиция, 2007. – 352 с. – ISBN 5-89826-285-7
714430
  Александрова Т.Д. Ландшафты малых котловин горной тайги / Т.Д. Александрова, В.С. Преображенский ; Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, Забайк. комплексный науч.-исслед. ин-т, Ин-т географии. – Москва : Наука, 1964. – 88 с. : ил. – Библиогр.: с. 86-87
714431
  Лихоман М.А. Ландшафты междуречья Волги и верховья Медведицы. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Лихоман М.А.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1966. – 20л.
714432
  Санеблидзе Лали Мелитовна Ландшафты междуречья Куры и Иоры (в пределах Грузинской ССР) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.01 / Санеблидзе Лали Мелитовна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 38л.
714433
   Ландшафты Молдавии и их рациональное использование. – Кишинёв, 1987. – 121с.
714434
   Ландшафты Московской области и их современное состояние / Г.Н. Анненская, В.К. Жучкова, В.Р. Калинина, И.И. Мамай, В.А. Низовцев, М.А. Хрусталева, Ю.Н. Цесельчук; Г.Н. Анненская, В.К. Жучкова, В.Р. Калинина, И.И. Мамай, В.А. Низовцев, М.А. Хрусталева, Ю.Н. Цесельчук ; под ред. И.И. Мамай. – Смоленск : Смоленский гуманитарный университет, 1997. – 296 с. – ISBN 5-88984-011-8
714435
   Ландшафты Нечерноземья и их мелиорации. – Горький, 1987. – 171с.
714436
  Игнатьев Григорий Михайлович Ландшафты островов юго-западной части Тихого океана : Автореф... доктора геогр.наук: 11.00.01 / Игнатьев Григорий Михайлович; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 50л.
714437
   Ландшафты поймы р.Припяти и их антропогенизация под влиянием инженерных сооружений и мелиорации / Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицунова, А.Н. Мотузко, В.Г. Синякова // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 68-74. – Бібліогр.: 5 назв
714438
  Саидов А.С. Ландшафты правобережья Среднего Зарафшана / А.С. Саидов. – Ташкент, 1972. – 132с.
714439
  Саидов А.С. Ландшафты правобережья Среднего Зарафшана. / А.С. Саидов. – Ташкент : ФАН, 1972. – 132с.
714440
  Максютов Ф.А. Ландшафты предгорий / Ф.А. Максютов. – Уфа, 1980. – 75 с.
714441
   Ландшафты пригородной зоны Киева и их рациональное использование. – Киев : Наукова думка, 1983. – 242с.
714442
  Гораш И.К. Ландшафты Приднестровского левобережья Молдавии : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Гораш И.К. ; Львов. ГУ. – Львов, 1968. – 18 с.
714443
  Анненская Г.Н. Ландшафты Рязанской Мещеры и возможности их освоения / Г.Н. Анненская, И.И. Мамай, Ю.Н. Цесельчук : под. ред. Н.А. Солнцева. – Москва : Московский университет, 1983. – 247 с. – Библиогр.: с. 236-244
714444
  Дементьев В.А. Ландшафты северной и средней Белоруссии (опыт классификации) / В.А. Дементьев, Г.И. Марцинкевич. – Минск : БГУ, 1968. – 32 с.
714445
  Исаченко А.Г. Ландшафты СССР / А.Г. Исаченко. – Ленинград : ЛГУ, 1985. – 320с.
714446
  Шальнов В.А. Ландшафты Ставропольской возвышенности : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Шальнов В.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 20 с.
714447
  Эргешов Ш. Ландшафты Сурхандарьинской области / Ш. Эргешов. – Ташкент, 1974. – 156с.
714448
  Селезнева Н.С. Ландшафты Тобол-Ишимской равнины и тенденции их развития : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 690 / Селезнева Н.С. ; Географ.факт. каферда физ.географии СССР. – Москва, 1971. – 28 с.
714449
   Ландшафты Туркменистана. – Ашхабад, 1980. – 95с.
714450
   Ландшафты Узбекистана. – Ташкент : ФАН
Вып.1. – 1966. – 136с.
714451
  Макунина А.А. Ландшафты Урала / А.А. Макунина. – Москва, 1974. – 158 с.
714452
  Кузыбаев М. Ландшафты Ферганской котловины и их морфологическая структура : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Кузыбаев М. ; Ленингр.гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 24 с.
714453
  Рахматуллаев А. Ландшафты хребта Актау, их рациональное хозяйственное использование и охрана / А. Рахматуллаев. – Ташкент : Фан, 1991. – 108с. : Ил. – Библиор.: с.105-108
714454
  Орозгожоев Б.О. Ландшафты Центрального Тянь-Шаня, их особенности и закономерности развития / Б.О. Орозгожоев. – Фрунзе, 1982. – 207с.
714455
  Бугровский В.В. Ландшафты центральной Азии. / В.В. Бугровский. – Пущино : АН СССР
1. – 1991. – 208с.
714456
   Ландшафты Чернобыльской зоны и их оценка по условиям миграции радионуклидов. – Киев : Наукова думка, 1994. – 109с.
714457
  Сорокин А.Л. Ландшафты шельфа Кольского полуострова: геолого-геоморфологические основы формирования / А.Л. Сорокин. – Мурманск, 1987. – 125с.
714458
   Ландшафты юга Дальнего Востока. – Новосибирск, 1973. – 187с.
714459
  Бондарев Л.Г. Ландшафты, металлы и человек / Л.Г. Бондарев. – Москва : Мысль, 1976. – 72с
714460
   Ландшафты. Нагрузки. Норма. – Иркутск, 1989. – 156с.
714461
   Ландщафтний підхід до територіального планування в умовах децентралізації в Україні / С.Ю. Бортник, Т.М. Лаврук, Л.М. Тимуляк, Н.М. Погорільчук, О.В. Ковтонюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 26-31. – ISSN 0868-6939
714462
   Ланды и Ландцы // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2001. – № 1. – С.2-3. – ISSN 0321-0669


  Народные нравы. Костюмы. Юго-Западная Франция
714463
  Холошенко О.Ф. Ландышевые весны / О.Ф. Холошенко. – Донецк, 1968. – 79с.
714464
  Гамазина Ф.В. Ландышевый остров / Ф.В. Гамазина. – Ярославль, 1982. – 120с.
714465
  Карпенко Г. Ландыши Киевской Украйны : [Кунволія] / Кн.3, 1851
714466
  Карпенко Г. Ландыши Киевской Украйны в 13 кн. : [Кунволія] / Кн.2-3, 1851
714467
  Карпенко Г. Ландыши Киевской Украйны в 13 кн. : [Кунволія]
Кн. 2-3. – 1851
714468
  Дудин М.А. Ландыши на минном поле / М.А. Дудин. – Москва, 1980. – 336с.
714469
  Прежихов Воранц Ландыши. / Прежихов Воранц. – Москва, 1959. – 400с.
714470
  Гор С Г. Ланжеро / С Г. Гор. – Л., 1938. – 188с.
714471
  Пархомов М.Н. Ланка вирушає в путь / М.Н. Пархомов. – Київ : Молодь, 1950. – 96 с.
714472
  Атлей Ф. Ланкашир и Дальний Восток / Ф. Атлей; Звавич И. – Москва-Л., 1934. – 298с.
714473
  Гаско М.Е. Ланки життя / М.Е. Гаско. – К., 1967. – 106с.
714474
  Гутман Д. Ланкова з Дніпрово-Кам"янки / Д. Гутман. – Дніпропетровськ, 1957. – 48с.
714475
  Гребінь В.В. Ланна ( - річка у Красноградському районі Харьківської області та Карлівському районі Полтавської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 520. – ISBN 978-966-02-7998-8
714476
   Лановенко Ігор Петрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 287-289. – ISBN 978-617-573-038-6
714477
  Кокошкин Константин Лансароте. Лунный остров // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 1 (202), январь. – С. 58-63 : фото. – ISSN 1029-5828
714478
  Гончар Б.М. Лансінга-Ісії угода 1917 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 712. – ISBN 966-316-039-X
714479
   Лантаноиды. – Ростов-на-Дону, 1980. – 296 с.
714480
  Минеев Д.А. Лантаноиды в минералах = Статистическое исследование относительной распространенности и распределения / Д.А. Минеев. – Москва : Недра, 1969. – 182с.
714481
  Минеев Д.А. Лантаноиды в рудах редкоземельных и комплексных месторождений / Д.А. Минеев. – Москва : Наука, 1974. – 238с.
714482
   Лантаноиды и актиноиды. – М, 1977. – 287с.
714483
  Гаврилов В.М. Лантухи вкрадених вір і надій / Володимир Гаврилов. – Чернігів, 1998. – 63с. – ISBN 966-533-069-1
714484
  Єременко Л.К. Ланцюг прогресу: потреба - технологія - дизайн / Л.К. Єременко, А.О. Єременко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 117-123. – ISSN 2077-3455
714485
  Шушарін Ю.В. Ланцюги Маркова для неперервних випадкових величин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 205-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі дано узагальнення ланцюга Маркова для неперервних випадкових величин, що можна застосувати для аналізу фінансових потоків при інвестиціях. Виведено функціональні та моментні різницеві рівняння, що визначають лінійні перетворення безперервних ...
714486
  Григорців М.В. Ланцюги та стадії життєвого циклу якості продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 109-112
714487
  Єременко М.І. Ланцюгова круговерть / М.І. Єременко. – Київ, 1985. – 102 с.
714488
  Яворівський В.О. Ланцюгова реакція : роман-хроніка про будівництво Чорнобильської АЕС / В.О. Яворівський. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 496 с.
714489
  Ганюшкін О.Г. Ланцюговий розклад часткових підстановок та класи спряжених елементів напівгрупи IS[нижній індекс n] / О.Г. Ганюшкін, Т.В. Кормишева // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 10-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В даній роботі розглядається розклад часткових підстановок із симетричної інверсної напівгрупи IS[нижній індекс n] на цикли і ланцюги. Досліджено асимптотичну поведінку максимальних порядків циклічної інверсної моногенної напівгрупи із IS[нижній індекс ...
714490
  Даник Ю.Г. Ланцюгові ефекти в кібердіях / Ю.Г. Даник, С.Г. Вдовенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 64. – С. 71-90. – ISSN 2524-0056


  У статті представлені результати досліджень особливостей гібридної війни, яка відбувається в Україні та інших державах в кіберпросторі. Встановлені роль і місце ланцюгових ефектів та асиметричних деструктивних дій у сфері інформаційної та кібербезпеки. ...
714491
  Щепанский Я. Ланч в Гарварде : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 94-96. – ISSN 1130-6545
714492
  Перепелиця Г. Ланч у Мюнхені / Г. Перепелиця, І. Капсамун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 лютого (№ 28/29). – С. 4


  "Зовнішню політику у нашій країні більшою мірою обслуговує олігархат, тому на першому місці - не національні, а особисті інтереси", - експерт."
714493
  Шашков А. Лань - река лесная : повесть / А. Шашков; пер. с белорус. Л,Н,Теляк. – Минск : Юнацтва, 1990. – С. 171-287
714494
   Ланько Андрій Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 60-61
714495
   Ланько Андрій Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 122-123 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
714496
   Ланько Андрій Іванович (1915-1988) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 67. – ISBN 966-95774-3-5
714497
  Андреус А.П. Лао-цзи // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 56-57. – ISBN 966-316-069-1
714498
   Лао-цзы : Жизнь, учение, мысли, афоризмы; Лао-цзы- учитель Конфуция; великая книга Лао-цзы "Дао"-полный текст с подробными комментариями; словарь Дао. – Минск : Современное слово, 2004. – 224с. – ISBN 985-443-406-0
714499
   Лао Шэ : Библиогр. указ. – Москва : Книга, 1983. – 120 с.
714500
  Болотина О.П. Лао Шэ. / О.П. Болотина. – Москва, 1983. – 231с.
714501
  Лессінг Г.Е. Лаокоон : [перю з нім.] / Г.Е. Лессінг. – Київ : Мистецтво, 1968. – 290, [2] с., [1] арк. порт. – (Пам"ятники естетичної думки)
714502
  Лессинг Г.Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии / Г.Э. Лессинг ; Пер. с нем. М.Э. Гуковский и Л.Р. Бродовский. – Одесса : Знание ; Ин-т граф. искусств "Порядок", 1898. – 160 с. – Статья М.И. Мандеса, указанная в прил., отсутствует
714503
  Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии / Г.Э. Лессинг, 1933. – 206с.
714504
  Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии : [перю с нем.] / Готхольд Эфраим Лессинг. – Москва : Художественная литература, 1957. – 519 с. – (Памятники мировой эстетической и критической мысли)
714505
  Кожевников В.А. Лаос / В.А. Кожевников, Седов, ЛА. – Москва, 1962. – 46с.
714506
  Кожевников В.А. Лаос / В.А. Кожевников. – Москва, 1962. – 32с.
714507
  Бейдик О.О. Лаос ( Народна Демократична Республіка Лаос) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 529-530. – ISBN 978-966-02-7998-8
714508
  Иванов Н.И. Лаос борется. / Н.И. Иванов. – М., 1963. – 70с.
714509
  Павловский В.В. Лаос в борьбе за свободу / В.В. Павловский. – М, 1963. – 162с.
714510
  Морев Л.Н. Лаос. На пути к статусу "развивающейся страны" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 2 (631). – С. 31-36. – ISSN 0321-5075
714511
  Вантханувонг С. Лаос. Полвека дружбы и сотрудничества // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 9 (638). – С. 56-60. – ISSN 0321-5075
714512
  Ильинский М.М. Лаос: огненный коридор / М.М. Ильинский. – Москва, 1972. – 96с.
714513
  Ионесян С.И. Лаос: социально-экономическое развитие. / С.И. Ионесян. – М., 1972. – 184с.
714514
   Лаос: Справочник.. – М., 1980. – 263с.
714515
  Ильинский М.М. Лаос: чампа - цветок революции / М.М. Ильинский. – Москва, 1980. – 174с.
714516
  Михеев Ю.Я. Лаосская Народно-Демократическая Республика / Ю.Я. Михеев. – М., 1985. – 111с.
714517
   Лаосская Народно-Демократическая Республика в советской печати (1975-1985) : Библиогр. указ. – Москва, 1985. – 67с.
714518
  Иоанесян С.И. Лаосская Народно-Демократическая Республика. / С.И. Иоанесян. – Москва : Мысль, 1979. – 109с.
714519
  Кобелев Е.В. Лаосская Народно-Демократическая Республтка / Е.В. Кобелев. – Москва : Знание, 1978. – 64с.
714520
  Морев Л.Н. Лаосский язык. / Л.Н. Морев. – М., 1972. – 255с.
714521
  Морев Л.Н. Лаосско-русский словарь : Около 25000 слов / Л.Н. Морев, В.Х. Васильева, Ю.Я. Плам; Под ред. Пхайротха Вонгвиратха. – Москва : Русский язык, 1982. – 951с.
714522
  Лукьянов А.Е. Лаоцзы : (Философия раннего даосизма) / А.Е. Лукьянов. – Москва : Изд. УДН, 1991. – 164 с. – ISBN 5-209-00347-7
714523
  Семенов-Тян-Шанский Лапандский заповедник. / Семенов-Тян-Шанский, Н.Н. Дельвин. – М., 1984. – 158с.
714524
  Москаленко В.В. Лапароскопічне міні-шунтування шлунка в лікуванні хворих на морбідне ожиріння : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Москаленко Віталій Вікторович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
714525
  Варшавский А.С. Лаперуз / А.С. Варшавский. – Москва : Географгиз, 1957. – 54с. – (Замечательные географы и путешественники)
714526
  Паламарчук О.Л. Лапинська Тетяна Володимирівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 220. – ISSN 2075-437X


  Лапинська Т.В., кандидат філологічних наук, доцент. З1985 р. - доцент кафедри слов"янської філології Київського університету ім. Т.Г. Шевченка
714527
  Чмир О.Р. Лапинська Тетяна Володимирівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 202. – ISSN 2075-437X
714528
  Старун Василь Лапідарій : поезія // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 56-61
714529
  Завірюхіна Марія Лапландія. Край зимових чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 24-28 : фото
714530
   Лапландский государственный заповедник. – М, 1937. – 136с.
714531
   Лапландский государственный заповедник. (Научно-популярный очерк).. – М., 1937. – 136с.
714532
  Пелле Лариса Лапландское сафари : Дорожный блокнот. Медвежий угол // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 96-104 : Фото. – ISSN 1813-4777
714533
  Семенов-Тян-Шанский Лапланский государственный заповедник. / Семенов-Тян-Шанский. – Мурманск, 1960. – 136с.
714534
  Воронцов-Вельяминов Лаплас / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1937. – 280с.
714535
  Воронцов-Вельяминов Лаплас / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Журнально-газетное объединение, 1937. – 281 с. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 23-24)
714536
  Воронцов-Вельяминов Лаплас / Воронцов-Вельяминов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Наука, 1985. – 285 с.
714537
  Ковешников Е.В. Лапласов детерминизм: от истории идеи к современным проблемам / Е.В. Ковешников, В.Н. Савченко // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 5 (50). – С. 116-122. – ISSN 1811-0916
714538
  Чернобаев А.А. Лаппо-Данилевский в новейшей российской историографии // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2013. – № 12 (84). – С. 40-45. – ISSN 2070-9773
714539
  Афиани В.Ю. Лаппо-Данилевский и В.И. Вернадский: стремление к генерализации прошлого // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2013. – № 12 (84). – С. 55-57. – ISSN 2070-9773
714540
  Полищук Рада Лапсердак из лоскутов = Три фрагмента новой книги : к 65-летию Победы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 3. – С. 88-112. – ISSN 0012-6756
714541
  Смолин Ю.Н. Лапта / Ю.Н. Смолин. – М., 1961. – 56с.
714542
   Лаптєв Олексій Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 52. – ISBN 966-8352-11-4
714543
   Лаптєв Олексій Олексійоіич (1922-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 256-257. – ISBN 978-966-439-754-1
714544
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – Москва
1. – 1935. – 239с.
714545
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – Изд. 3-е. – Москва
2. – 1935. – 297с.
714546
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – Москва
4. – 1937. – 305с.
714547
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – Москва, 1950. – 872с.
714548
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – Москва : Современник, 1976. – 797с. – (Библиотека российского романа)
714549
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – Москва, 1989. – 718с.
714550
   Лапушкін Ігор Тимофійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 291 : фото
714551
  Аляєв Г.Є. Лапшин Іван Іванович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1031-1032. – ISBN 966-316-069-1
714552
  Малишева Ірина Лара Крофт - нова візитка Камбоджі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 86-87 : фото
714553
   Ларец жемчужин. Азербайджанские народные четверостишия-баяты и пословицы.. – Москва, 1968. – 213 с.
714554
  Сидорова А. Ларец императора Павла / А. Сидорова, Е. Исаева // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 4, спец. вып. : Александр II. Реформы. – С. 116-119. – ISSN 0235-7089
714555
  Парнов Е.И. Ларец Марии Медичи / Е.И. Парнов. – М., 1987. – 411с.
714556
  Парнов Е.И. Ларец Марии Медичи / Е.И. Парнов. – М., 1990. – 528с.
714557
  Иванов В.М. Ларец мудреца / В.М. Иванов. – Ленинград, 1973. – 216с.
714558
   Ларец мудрости. Древние китайские басни.. – Л., 1961. – 111с.
714559
   Ларец острословов : Афоризмы. Парадоксы. Шутки. Эпиграммы. – Москва : Политиздат, 1991. – 511с.
714560
  Чесноков С.В. Ларинский и Миасский гнейсовые купола Восточно-Уральского антиклинория и их эволюция : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук / Чесноков С.В. ; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. Каф. геологии. – Москва, 1967. – 28 с.
714561
  Арабей Л.Л. Лариса : повести [для ст. школ. возраста : авториз. пер. с белорус.] / Лидия Арабей ; [худож. Л.Н. Гончарова]. – Минск : Юнацтва, 1982. – 254 с. : ил.
714562
   Лариса : Книга о Л.Шепитько. Воспоминания, выступления, интервью, киносценарий, статьи. – Москва : Искусство, 1987. – 289с. : ил.
714563
   Лариса (Леся) Григорівна Рева : біобібліографічний покажчик / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [укл.: Н.М. Рева]. – Київ : Книжкова палата України, 2008. – 48 с.
714564
  Кононенко В.Є. Лариса Архипівна Руденко / В.Є. Кононенко, М.Л. Мар"яненко. – К., 1963. – 35с.
714565
   Лариса Вахніна // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 93. – ISSN 2664-4282
714566
  Густавсон Л. Лариса Густавсон: "Нобеліські премії на деревах не ростуть..." / розмову вела Ірина Ніколайчук // Світ. – Київ, 2018. – Квітень (№ 13/14). – С. 3


  Як живеться колишнім українським ученим у Швеції - розмова з біологом, доцентом Шведського сільськогосподарського університету Ларисою Густавсон.
714567
   Лариса Денисенко // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 44
714568
  Орлова О. Лариса з Мавчиного роду // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 197-200. – ISSN 2075-1222


  Українська художниця Лариса Лукаш: закінчила Львівський Поліграфічний інститут ім. І. Федорова, фак-т графіки; член Національного союзу художників України. Прцює в технніці батік. Інші види творчості: текстильні колажі, авторскі листівки, прикраси
714569
   Лариса Іванівна Прокопова // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 94-96. – ISSN 0027-2833


  Некролог. Лариса Іванівна Прокопова (04.03.1925-19.12.2013), доктор філологічних наук, професор, ветеран праці навчалася, а згодом і працювала на посаді завідувача кафедри німецької мови (1972-1975 р.) в Київському національному університеті імені ...
714570
   Лариса Іванівна Шевченко: горизонтами модерної лінгвістики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [уклад.: Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; редкол.: Г.Ф. Семенюк та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 317, [1] с., [1] арк. портр. – Бібліогр.: с. 295-310, в підрадк. приміт. та наприкінці ст. – ISBN 978-966-439-749-7
714571
   Лариса Івшина - почесний доктор Стусівського університету // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27-28 квітня (№ 75/76). – С. 17


  "Вчена рада вишу 42 голосами із 42 присутніх сказала "так".
714572
  Брюховецька Л. Лариса Кадочникова: вчора і сьгодні // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 47-49. – ISSN 1562-3238
714573
  Кириллова Л.Н. Лариса Кирилловна / Л.Н. Кириллова. – Москва, 1980. – 48с.
714574
   Лариса Крушельницька : Бібліографічний покажчик. – Львів, 1998. – 84с. – ISBN 5-87332-087-Х
714575
  Худицький В. Лариса Крушельницька. Творець історії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 30 березня - 5 квітня (№ 12). – С. 11


  5 квітня 2013 р. відомий вчений-археолог, бібліотекознавець, д-р істор. наук (1991), професор (1999), активний громадський діяч Лариса Іванівна Крушельницька відзначає своє 85-ліття.
714576
   Лариса Лужина. – М., 1969. – 13с.
714577
  Лук"янова Л. Лариса Лук"янова: Для того, щоб держава змінювалася, її громадяни мають навчатися / спілкувался Світлана Галата // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 5 жовтня (№ 39). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793
714578
   Лариса Николаевна Яременко (к 90-летию со дня рождения) // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 104-105 : фото. – ISSN 0203-3100
714579
  Уманська Тетяна Лариса Новицька: "Географія має допомогти кожному учневі відчути себе особисто" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 28
714580
   Лариса Петрівна Косач-Квітка (Леся Українка) = Larysa Petrivna Kosach-Kvitka (Lesia Ukrainka) : Біографічні матеріали. Спогади. Іконографія. – Нью-Йорк ; Київ : Факт, 2004. – 447 с. – ISBN 966-8408-63-2
714581
  Соловей Э.С. Лариса Рейснер / Э.С. Соловей. – Москва, 1985. – 160 с.
714582
   Лариса Рейснер в воспоминаниях современников.. – Москва, 1969. – 199с.
714583
  Грисенко Л.Н. Лариса Руденко / Л.Н. Грисенко. – К., 1978. – 56с.
714584
   Лариса Серединская: "Мы идем в ногу со временем и хотим чтобы наши клиенты могли с радостью и удовольствием принимать у себя гостей, показывая им свои замечательные сады, а в них - красивые и качественные растения Европейского уровня // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 6. – С. 30-32 : фото
714585
  Гільберг Т.Г. Лариса Синиця: "Я знала, що між дітьми буду щасливою..." // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 24-25 : фото
714586
  Копанева Е. Лариса Тронько: "Петр Тимофеевич как-то сказал: "Я не могу прожить меньше, чем моя мать. Она умерла в 96 лет". Так и вышло" // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 12 сентября (№ 162). – С. 6


  О том, каким был Петр Тимофеевич в жизни, рассказала его дочь Лариса Тронько
714587
  Бокшицкая Е.С. Лариса Удовиченко / Е.С. Бокшицкая. – М, 1988. – 32с.
714588
  Шулепов Лариса Чемоданова / Шулепов, В.Ф. Пономарев. – Киров, 1989. – 94с.
714589
   Лариса Шепитько. – М, 1982. – 39с.
714590
  Поліщук Т. Лариса, "Марія" і всі-всі-всі... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 жовтня (№ 179). – С. 7


  15-річчя Міжнародного театрального фестивалю жіночих монодрам та ювілей засновниці "Марії", української актриси Лариси Кадирової.
714591
  Шкварець В. Ларіон Захарович Загородній – Миколаївський та Холодноярський отаман // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 1 (1), липень - вересень. – С. 59-60
714592
  Лазеба О.А. Ларіса Івановна Прокопова. Некролог / О.А. Лазеба, О.О. Туришева // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 5-8. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2307-1591
714593
  Білецький В.С. Ларніт (- рідкісний мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 553. – ISBN 978-966-02-7998-8
714594
  Скаковский Н.К. Ларское месторождение кровельных сланцев. / Н.К. Скаковский. – М., 1931. – 68с.
714595
  Работнов Н.С. Ларчик можно не открывать. Квантовый туннельный эффект: Полвека загадок и открытий / Н.С. Работнов. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 168с.
714596
  Сефриуи Ахмед Ларчик чудес. / Сефриуи Ахмед. – М., 1970. – 168с.
714597
  Федулов М.М. Ларьок № 5. / М.М. Федулов. – К., 1939. – 11с.
714598
  Цвид А. Лас-Вегас - у жебрацькій країні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 17 грудня (№ 48). – С. 5


  Роман Олександра Бакуменка "Король ринкової вулиці".
714599
  Малишева Ірина Лас-Вегас. Прощавайте грошики! : США. Спецрепортаж / Малишева Ірина, Сагайдак Максим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 76-78 : Фото
714600
  Ткач М.М. Ласий ведмідь : казки : [для дошкільнаят та дітей мол. шк. віку] / Михась Ткач ; худож. Оксана Коршун ; [ред. Христина Ткач]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2005. – 39, [1] с. : іл. – ISBN 966-340-082-X
714601
  Арсланов Максим Ласий шматок українського неба // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 28-30 : фото. – ISSN 1998-8044
714602
  Решетник М.Д. Ласк (Lask) Еміль // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 612. – ISBN 966-316-069-1
714603
  Юргенсон П.Б. Ласка / П.Б. Юргенсон. – М., 1932. – 26 с.
714604
  Зорин В.Г. Ласка / В.Г. Зорин. – Воронеж, 1971. – 121с.
714605
  Трусан О. Ласка / О. Трусан. – Харків : Прапор, 1971. – 62 с.
714606
  Григоров К. Ласка. / К. Григоров. – София, 1978. – 153с.
714607
  Гайдай І.І. Ласкаво просимо : гумористичні оповідання / І.І. Гайдай. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 243с.
714608
   Ласкаво просимо в "Лісотель" // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 6 (2897). – С. 27 : фото
714609
   Ласкаво просимо в Kyiv. США відтепер правильно писатимуть назву столиці України // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 14-15 червня (№ 66). – С. 5


  "Рада США з географічних назв ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України з російськомовної "Kiev" на україномовну - "Kyiv" у міжнародній базі, якою послуговуються, зокрема, всі аеропорти світу. З відповідним проханням свого часу до ...
714610
  Воловенко Ю. Ласкаво просимо на IX наукову міжнародну конференцію з хімії "Київ-Тулуза" // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017
714611
  Горобець Ірина Ласкаво просимо на борт / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 44-47 : фото
714612
  Хома Василь Ласкаво просимо на Рахівщину! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 68 : Фото
714613
  Задорожний М.П. Ласкаво просимо у 20-ті роки! // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 1/2 (215/216). – С. 2
714614
  Чалий Б.Й. Ласкаво просимо! / Б.Й. Чалий. – Київ, 1969. – 214 с.
714615
  Терентьева Н.А. Ласкарина Бубулина - портрет на фоне Греческой революции / Наталья Терентьева, Елена Терентьева. – Тбилиси : MPG, 2011. – 100 с. : ил., табл. – Библиогр. в примеч.: с. 81-90. – ISBN 978-9941-9160-5-2
714616
  Зак В.Г. Ласкер / В.Г. Зак. – М, 1963. – 198с.
714617
  Седов Л.А. Ласки М.Дж. Утопия и революция. О происхождении метафоры, или несколько иллюстраций к проблеме политического темперамента и интеллектуального климата, а также к вопросу о том, как исторически взаимосвязаны идеи, идеалы и идеологии // Социокультурные утопии XX века : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по офщественным наукам ; отв. ред. Чаликова В.А. – Москва, 1979. – [б/н]. – С. 88-113. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
714618
  Вострышев И.В. Ласкины / И.В. Вострышев. – Москва, 1968. – 264с.
714619
  Харт К. Ласковая дикарка / Кэтрин Харт ; [пер. с англ. Т. Мелеховой ; худож. В. Любин]. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 1995. – 398 с. : ил. – (Волшебный Купидон). – ISBN 5-87322-288-6
714620
  Селиванов Ф.Т. Ласковое сердце / Ф.Т. Селиванов. – М, 1967. – 79с.
714621
  Пушкин В.В. Ласковый тренер : повесть / В.В. Пушкин. – Москва : Детская литература, 1970. – 111 с.
714622
  Боцманов Андрей Ласковый хищник. Домашняя дикость / текст: Боцманов Андрей; фото: Дзюбанова Елена // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 98-101 : фото
714623
  Широкауэр А. Лассаль / А. Широкауэр. – Ленинград, 1924. – 204 с.
714624
  Заславский Д.И. Лассаль / Д.И. Заславский. – Л., 1925. – 117с.
714625
   Лассаль и Родбертус в избранных отрывках. – М.-Л, 1925. – 312с.
714626
  Білаш О.І. Ластів"яні ноти / О.І. Білаш. – Київ, 1984. – 78 с.
714627
  Шевченко Оксана Ластівка - листівка з минулого // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 80-81. – ISSN 0130-5212
714628
  Гетьман В.П. Ластівка / В.П. Гетьман. – Одеса, 1971. – 128 с.
714629
  Дубова Л.О. Ластівка в болгарській мовній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 243-247. – Бібліогр.: Літ.: с .246-247; 21 поз.
714630
  Куць М. Ластівка в стужу : драма в 5 ч. / Микола Куць. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2012. – 315, [5] с. : портр. – ISBN 978-966-355-077-0
714631
  Пархоменко О.І. Ластівка день починає / О.І. Пархоменко. – Київ, 1981. – 297 с.
714632
   Ластівка з Пряшівщини. – К, 1960. – 248с.
714633
  Савченко М.М. Ластівка. / М.М. Савченко. – К., 1961. – 37с.
714634
  Невінчана В.Д. Ластівки : поезії / В.Д. Невінчана. – Київ, 1962. – 58 с.
714635
  Волошина Л.К. Ластівки відлетіли. / Л.К. Волошина. – Харків, 1972. – 55с.
714636
  Сосюра В. Ластівки на сонці / В. Сосюра. – Київ : ДЛВ, 1960. – 240с.
714637
  Лазаренко К.А. Ластівки над вікном. / К.А. Лазаренко. – Одеса, 1979. – 48с.
714638
  Дрок К.Л. Ластівки над землею : поезії / К.Л. Дрок. – Київ, 1985. – 141 с.
714639
  Аренштейн О.Й. Ластівки прийдешньої весни : повість : [для серед. і старш. шкільного віку / О.Й. Аренштейн ; з рос. пер. О. Аврамчук ; іл. А. Силаєв. – Київ : Веселка, 1969. – 180 с. – (Історична бібліотека)
714640
  Храплива Л. Ластівочка / Леся Храплива. – Клівленд ; Огайо : Батурин, 1957. – 20 с. – (Пластова бібліотека ; ч. 4)
714641
  Наумов С.П. Ластногие Охотского моря / С.П. Наумов, 1941. – 74с.
714642
   Ластовка. Сочинения на малороссийском языке. – Санкт-Петербург : Издание книгопродавца Василья Полякова, 1841
714643
  Тимошик М.С. Ластовский Валерій Васильович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 564. – ISBN 978-966-02-7998-8
714644
  Бест Г. Ластоногие пловцы / Г. Бест. – Л., 1966. – 130с.
714645
  Семин В.Н. Ласточка-Звездочка. / В.Н. Семин. – М., 1965. – 322с.
714646
  Додохов Ласточка : на вірменській мові / Додохов. – Тбилиси, 1939. – 104 c.
714647
  Пистоленко В.И. Ласточка / В.И. Пистоленко. – Москва-Л : Детская литература, 1953. – 224 с.
714648
  Пистоленко В.И. Ласточка / В.И. Пистоленко. – Чкалов : Чкаловское кн. изд-во, 1955. – 208 с.
714649
  Годенко М.М. Ласточка / М.М. Годенко. – Москва, 1957. – 87с.
714650
   Ласточка. – М, 1962. – 416 с.
714651
  Черкасов А.Т. Ласточка / А.Т. Черкасов. – Новосибирск, 1963. – 220с.
714652
  Черкасов А.Т. Ласточка / А.Т. Черкасов. – М, 1965. – 384с.
714653
  Хамид Ташпулат Ласточка : стихи / Хамид Ташпулат. – Ташкент, 1969. – 98 с.
714654
   Ласточка. – М, 1971. – 80с.
714655
  Кружков Г.М. Ласточка : стихи / Г.М. Кружков. – Москва : Советский писатель, 1982. – 71с.
714656
  Романченко О.И. Ласточка в доме / О.И. Романченко. – М., 1977. – 112с.
714657
  Эмин Г. Ласточка из Аштарака : стихи / Георг Эмин ; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1988. – 253 с.
714658
  Рябинин Н. Ласточка перед дождем / Н. Рябинин. – Саратов, 1987. – 47с.
714659
  Дубровин Е.П. Ласточка с дождем на крыльях / Е.П. Дубровин. – Воронеж, 1989. – 271с.
714660
  Шишов А.Ф. Ласточка света / А.Ф. Шишов. – М, 1970. – 25с.
714661
  Туманова З.А. Ласточка. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1959. – 206с.
714662
   Ласточки. – Ереван, 1956. – 336с.
714663
  Сказбуш Н.И. Ласточки / Н.И. Сказбуш. – К, 1957. – 138с.
714664
  Бакалдин В.Б. Ласточки : поэма / В.Б. Бакалдин. – Краснодар : Кн. изд-во, 1960. – 20 с.
714665
  Колоярцев М.В. Ласточки / М.В. Колоярцев. – Л., 1989. – 246с.
714666
  Атабаев М. Ласточки вернулись : стихотворения, поэм / Магомед Атабаев ; пер. с кумык. И. Фаликов ; худож И. Суслов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 94 с. : ил.
714667
  Аренштейн А.И. Ласточки грядущей весны : для сред. и старш. возраста / А.И. Аренштейн ; ил. В. Панов. – Москва : Детская литература, 1965. – 224 с.
714668
  Рансом А. Ласточки и амазонки : книга для чтения на англ. яз. / А. Рансом. – Ленинград : Просвещение, 1980. – 159 с.
714669
  Кривенко Е.И. Ласточки летают высоко. Лирика. / Е.И. Кривенко. – К., 1959. – 96с.
714670
  Шейхзаде М. Ласточки на проводах : стихи / М. Шейхзаде; пер. с узбек. – Москва : Советский писатель, 1967. – 140 с.
714671
  Перепелка В.И. Ласточки над городом / В.И. Перепелка. – Л., 1973. – 254с.
714672
  Порудоминский В.И. Ласточки над снежным полем / В.И. Порудоминский. – М., 1989. – 173с.
714673
  Захарченко В.Д. Ласточки прилетают из Африки. / В.Д. Захарченко. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 157с.
714674
  Герцман С.М. Ласточки прилетают из Москвы / С.М. Герцман, А.Б. Мельников. – Москва, 1983. – 223с.
714675
  Исфандияр Ласточки Сослана / Исфандияр. – Ташкент, 1981. – 184 с.
714676
  Баруздин С.А. Ласточкин младший и Ласточкин старший : для сред. и старш. шк. возраста / С.А. Баруздин ; ил. И. Коминариц. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 116 с. : ил.
714677
  Баруздин С.А. Ласточкин младший и Ласточкин старший : повесть : для сред. и старш. шк. возраста / С.А. Баруздин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 144 с. : ил.
714678
  Матвеева Н.Н. Ласточкина школа / Н.Н. Матвеева. – М., 1973. – 119с.
714679
  Фаликов И.З. Ласточкино лето / И.З. Фаликов. – М, 1990. – 112с.
714680
  Гельви М.Э. Ласточкины гнезда / М.Э. Гельви. – Тбилиси, 1966. – 74с.
714681
  Баруздін С.О. Ласточкін-молодший і Ласточкін-старший : [нова адреса Ніни С трешнєвої]: повісті : для сер. шкільн. віку / С.О. Баруздін ; Авториз. пер. з рос. Надії Орлової ; Іл.: Євген Котляр і Галина Бабенко. – Київ : Веселка, 1975. – 319 с.
714682
   Латафат-наме = Книга о красоте. – Ташкент, 1976. – 199с.
714683
   Латвийская Советска Социалистическая. – Рига, 1967. – 28с.
714684
  Витолинь Я.Я. Латвийская ССР / Я.Я. Витолинь, Н.Э. Грюнфельд. – Москва : Музгиз, 1954. – 42 с.
714685
  Витолинь Я.Я. Латвийская ССР / Я.Я. Витолинь, Н.Э. Грюнфельд. – 2-е изд. – Москва, 1957. – 94с.
714686
  Вейс Э.Э. Латвийская ССР : Экономико-географическая характеристика / Э.Э. Вейс, В.Р. Пурин. – Москва : Географгиз, 1957. – 440с.
714687
   Латвийская ССР. – Рига, 1961. – 28с.
714688
   Латвийская ССР. – М, 1969. – 14с.
714689
  Тидрикис А.М. Латвийская ССР / А.М. Тидрикис. – Рига : Лиесма, 1975. – 31с.
714690
   Латвийская ССР. – Рига, 1976. – 226с.
714691
   Латвийская ССР. – Рига, 1981. – 235с.
714692
   Латвийская ССР. – Рига, 1986. – 200с.
714693
   Латвийская ССР в 1968. – Рига, 1969. – 338с.
714694
   Латвийская ССР в цифрах. – Рига, 1984. – 236с.
714695
   Латвийская ССР в цифрах в 1960 году. – Рига, 1961. – 344с.
714696
   Латвийская ССР в цифрах в 1961 году. – Рига, 1962. – 200с.
714697
   Латвийская ССР в цифрах в 1962 году. – Рига, 1963. – 212с.
714698
   Латвийская ССР в цифрах в 1969 году. – Рига, 1969. – 467с.
714699
   Латвийская ССР в цифрах в 1969 году. – Рига, 1971. – 624с.
714700
   Латвийская ССР в цифрах в 1972 году. – Рига, 1973. – 416с.
714701
   Латвийская ССР в цифрах в 1973 году. – Рига, 1974. – 401с.
714702
   Латвийская ССР в цифрах в 1976 году. – Рига, 1977. – 316с.
714703
   Латвийская ССР в цифрах в 1985 году. – Рига, 1986. – 258с.
714704
   Латвийская ССР в цифрах в 1987 году. – Рига, 1988. – 226с.
714705
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1972. – 258с.
714706
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1978. – 308с.
714707
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1979. – 286с.
714708
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1980. – 297с.
714709
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1981. – 307с.
714710
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1985. – 232с.
714711
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1989. – 191с.
714712
  Шустиков Н.И. Латвийская ССР. / Н.И. Шустиков. – М, 1952. – 32с.
714713
  Колотиевский А.М. и др. Латвийская ССР. (Эконом.-географ. очерк) / А.М. и др. Колотиевский. – М., 1955. – 120с.
714714
  Пурин В.Р. Латвийская ССР. Экон.-географ. характеристика : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Пурин В.Р. ; АН ЛатвССР , Ин-т экономики. – Рига, 1954. – 23 с.
714715
   Латвийский государственный университет им. П. Стучки. – Рига : Звайгзне, 1966. – 60с.
714716
   Латвийский государственный университет им. Петра Стучки. – Рига : Звайгзне, 1964. – 48с.
714717
   Латвийский государственный университет им. Стучки. – 49с.
714718
  Ниедре А. Латвийский комсомол в пятой пятилетке / А. Ниедре. – Рига, 1959. – 48с.
714719
   Латвийский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет. – Рига : Авотс, 1982. – 107с.
714720
   Латвийский средена Трудового Красного Знамени государственный университет : Информ. материал. – Рига, 1974. – 60с.
714721
   Латвийский средена Трудового Красного Знамени государственный университет им. Стучки. – Рига : Звайгзне, 1967. – 60с.
714722
  Ринг И.Г. Латвийский фашизм в подготовке инвентаризации / И. Ринг. – Москва-Ленинград : Партиздат, 1932. – 88 с.
714723
  Типайнис Н.П. Латвийский этнографический музей / Н.П. Типайнис. – Рига : б/в, 1960. – 36с.
714724
  Альтман М Латвия / М Альтман. – Москва; Ленинград : Московский рабочий, 1931. – 60с.
714725
  Ринг И.Г. Латвия / И.Г. Ринг. – Ленинград : Соцэкгиз, 1936. – 275 с. – (Капиталистический мир в очерках)
714726
  Жирмунский Латвия / Жирмунский, .М. – М., 1940. – 82с.
714727
   Латвия : специальное приложение // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 1 (178), 11 января 2018. – С. 27-61
714728
  Штейнберг В.А. Латвия во внешнеполитическом противоборстве Советской России и держав Запада, 1917-1920 / В.А. Штейнберг. – Рига, 1979. – 171с.
714729
   Латвия за годы Советской власти. – Рига, 1967. – 404с.
714730
   Латвия и ее армия. – М, 1938. – 92с.
714731
   Латвия на грани эпох. – Рига, 1987. – 94с.
714732
   Латвия на грани эпох. – Рига, 1988. – 174с.
714733
   Латвия на грани эпох. – Рига, 1990. – 187с.
714734
  Дризул А.А. Латвия под игом фашизма / А.А. Дризул. – Рига, 1960. – 388с.
714735
  Каннер Л.Ф. Латвия. / Л.Ф. Каннер. – Л., 1936. – 44с.
714736
   Латвия. Литва. Эстония // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 2-3 : Карта
714737
   Латвия. Литва. Эстония. Черно-белый путеводитель // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 97-107 : Фото
714738
  Майборода Наталья Латвия. Солнце внутри // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 3 (2930). – С. 39-43 : фото
714739
  Кочетков Ю. Латвия: 20 лет упущенных возможностей // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 6. – С. 84-87. – ISSN 0131-2227
714740
  Гончаров Владимир Латвия: перспективы для Украины : у соседей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 50-55 : Фото
714741
  Неправская Наталия Латвия: туристические инновации // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 42-45 : фото. – ISSN 1998-8044
714742
  Рубен В.П. Латвійска Радянська Соціалістична Республіка / В.П. Рубен. – Київ, 1972. – 103с.
714743
  Бірон А. Латвійська РСР / А. Бірон, Е. Чівкуль. – Київ, 1969. – 108с.
714744
  Марочко В. Латвійські дипломати 1932 - 1933 рр. про голод в Україні // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 231-232. – ISBN 978-617-642-388-1
714745
  Шноре Е. Латвійські та естонські дипломати про Голодомор в Україні / Е. Шноре, І. Паавле // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 6 (507). – С. 85-95. – ISSN 0130-5247


  На початку 1930-х рр. латвійська та естонська громадськість була доволі добре поінформована стосовно того, що відбулося у СРСР, у тому числі про голод в Україні. Хоча офіційна реакція Латвія та Естонія на український голодомор була доволі пасивною, ...
714746
  С"янітс Атіс Латвійці зняли мовне питання : [інтерв"ю з Надзвичайним і Повноважним послом Латвійської Республіки в Україні А. С"янітсом] / С"янітс Атіс, Шаров Володимир // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 36-38. – ISSN 0130-5212
714747
  Боляновський А. Латвійці і галицькі українці у збройних силах Німеччини в 1943-1945 рр.: порівняльний аналіз // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 125-133
714748
  Лосєв І. Латвію збережено. На даному етапі... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 лютого (№ 32)


  Перемога корінних жителів на референдумі про надання російській мові статусу державної є історично-доленосною подією для латиського народу.
714749
  Коваль О. Латвія перезавантажила парламент // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 жовтня (№ 38). – С. 5


  "Парламентські вибори в Латвії 6 жовтня показали, що ідеї "русского мира" і гасло про Росію, "граница которой нигде не заканчивается", не привабливі навіть для самих росіян, які живуть у Європі. Кремлю не вдалося вплинути на результати голосування в ...
714750
  Будько Євген Латвія. Затишний вітер Лієпаї // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 98-104 : фото
714751
  Горобець Іван Латвія. Ризький бальзам на душу : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 60-64 : Фото
714752
  Літковець Т. Латвія: на мовному фронті без змін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20-21 квітня (№ 70/71)
714753
  Петренко Є. Латвія: реформа освіти // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 52). – С. 5


  "Латвійська влада запровадила обов"язок вивчення латвійської мови у школах для російської меншини, де навіть учителі не демонструють вільного володіння цією мовою".
714754
   Латгальская керамика. – М, 1982. – 21с.
714755
  Буль А.К. Латгальская организация Коммунистической партии Латвии в борьбе против диктатуры буржуазии (1920-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Буль А. К.; Латв.ГУ. – Рига, 1967. – 23л.
714756
  Нобль Р.Д. Латекс в технике. / Р.Д. Нобль. – Л., 1962. – 896с.
714757
   Латексы. – Воронеж, 1973. – 122с.
714758
   Латексы. – Воронеж, 1975. – 87с.
714759
  Цуканов Б.И. Латенный период реакции и отражение деятельности : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Цуканов Б. И. ; МП УССР, НИИ психол. УССР. – Киев, 1982. – 23 с.
714760
  Пелехатий М. Латенські поселення Західної України // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 425-428. – ISBN 978-966-171-795-3
714761
  Коцур А. Латентна доба української державності: погляд науковців на особливості історії Литовсько-Руської держави XIV-XV ст. // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 161-165. – ISBN 978-966-2464-25-2
714762
  Литвак О. Латентна злочинність: деякі аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.63-64. – ISSN 0132-1331
714763
  Путятицька О. Латентна інформація як джерело реконструкції контексту творчої біографії Гліба Таранова (на прикладі одного листа) // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр музичної україністики. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 194-222. – ISBN 978-617-640-162-9
714764
  Курілло В.Є. Латентна політика. Потайні напрями політичної діяльності : навч. посібник / В.Є. Курілло. – Миколаїв : Іліон, 2009. – 592 с. – ISBN 978-611-534-005-7


  Ця книга містить систематизований виклад матеріалу нової галузі політичної науки – політичної латентології, яка розглядає теоретичні засади та основні напрями прихованої політичної діяльності (політичну розвідку, силові спецоперації, інформаційні та ...
714765
  Шкаріна Віталіна Латентна та афінна підсистеми довідково-бібліографічного апарвту бібліотеки // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 5 (241). – С. 20-26. – ISSN 1029-7200


  У статті окреслено підходи до визначення структури довідково-бібліографічного апарату бібліотеки як системи, розкривається значення для його повноцінного функціонування латентної та афінної бібліографічної інформації
714766
  Щеглова Т.К. Латентная преступность и ее значение для определения эффективнсти уголовно-правовых норм : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.08 / Щеглова Т.К.; МГУ. – Москва, 1973. – 16л.
714767
  Ковалкин А.А. Латентная преступность и методика ее выявления // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР. – Москва, 1973. – № 24. – С. 78-89
714768
  Бышевский Ю.В. Латентная преступность и правосознание / Ю.В. Бышевский, А.А. Конев. – Омск, 1986. – 73с.
714769
  Бышевский Ю.В. Латентная преступность и правосознание / Ю.В. Бышевский, А.А. Конев. – Омск, 1986. – 73с.
714770
  Бойчук А.Р. Латентний атеїзм дитячої літератури радянського часу // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 61-77. – ISSN 2306-2908
714771
  Головкін Б. Латентний вимір корисливої насильницької злочинності в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 110-116.
714772
  Медведєв І.А. Латентний зміст ідеї сучасного університету : державно-управлінські виміри // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 208-212. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401


  У статті розглянуто проблему реалізації ідеї сучасного університету, проаналізовано загальні підходи до розгляду державно-управлінського впливу на університет як інституцію
714773
  Медведєв І.А. Латентний зміст ідеї сучасного університету: державно-управлінські виміри // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 208-212. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
714774
  Виноградов Г.М. Латентний іудейський вплив на формування давньоруської державності: парадокси монополітеїстичного діалогу (Хорс і Семаргл) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – C. 5-17. – ISSN 2312-2587
714775
  Янковий О.Г. Латентні ознаки в економіці : монографія / О.Г. Янковий. – Одеса : Атлант, 2015. – 168, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 120-131, 168. – ISBN 978-617-7253-44-9
714776
  Ішханішвілі А.А. Латентні прояви кровної помсти в сучасному соціокультурному просторі (Ісламська Держава: каменярі джихаду або помста за вкрадений халіфат) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 19-23


  Розглядаються приховані прояви кровної помсти в сучасному світі. Звертається увага на роль помсти в становленні Ісламської держави та зв"язок фундаментальних основ останньої з поняттям помсти, а також її реалізації в межах методології дій Ісламської ...
714777
  Сенченко М.І. Латентні структури світової політики : Нариси з конспірології / М.І. Сенченко. – Київ : МАУП, 2003. – 312с. – ISBN 966-608-257-8
714778
  Сенченко М.І. Латентні структури світової політики : Нариси з конспірології / М.І. Сенченко. – 2-ге вид., стер. – Київ : МАУП, 2005. – 312с. – Шифр дубл.9.4 Сенч. – ISBN 966-608-447-3
714779
  Серватюк Л. Латентність адміністративних правопорушень, пов"язаних з порушенням режиму державного кордону // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 255-264. – ISSN 1993-0909
714780
  Губанова О.В. Латентність згвалтування: рівень та основні фактори детермінації // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 454-460. – ISSN 1563-3349
714781
  Доробалюк О.П. Латентність злочинів, вчинених персоналом установ виконання покарань в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 84-88. – (Серія: Право ; № 3 (45)). – ISSN 1813-338Х
714782
  Цимбалюк В.С. Латентність комп"ютерної злочинності // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.176-182. – Бібліогр.: 4 н. – ISSN 1609-0462
714783
  Гринь О.Д. Латентність неналежного виконання професійних обов"язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 78-84. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
714784
  Корж І.Ф. Латентність публічної інформації // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (34). – С. 9-17. – ISSN 2616-6798
714785
  Бочарова К.А. Латентність сучасного вандалізму // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 242-249. – ISSN 2224-9281
714786
  Базярук І. Латентність та злочинність у сфері незаконного переміщення предметів через митний кордон України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 130-134. – ISSN 0132-1331
714787
  Шадріна О.В. Латентність як соціально-політичний феномен // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 152-157. – ISSN 2077-1800
714788
  Абуладзе С К. Латентное возбуждение / К.С. Абуладзе ; АН СССР, Науч. совет по нейрофизиологии и высш. нервной деятельности, Ин-т эксперим. медицины АМН СССР. – Ленинград : Наука, 1971. – 120 с. : ил. – Библиогр.: с. 119
714789
  Кебуладзе В. Латентные смысловые структуры в русской истории, философии и литературе // Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003 / Укр. феноменол. т-во при Укр. філос. фонді ; [редкол.: А.Т. Ішмуратов та ін.]. – Київ : ППС-2002, 2005. – С. 84-93. – ISBN 966-96471-2-6
714790
  Тапалов Умербек Сейдалиевич Латентный период отделения секреции в разных зонах желудка на рефлекторные раздражители : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Тапалов Умербек Сейдалиевич ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1974. – 24 с.
714791
  Суима И.П. Латентный респонсив в современном английском языке // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 80-82. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
714792
  Рягин Ю. Латеральная диверсификация моногородов региона / Ю. Рягин, М. Зайков, В. Зайкова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 10, октябрь. – С. 73-81 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0042-8736
714793
  Курчавов А.А. Латеральная изменчивость вулканитов / А.А. Курчавов. – М, 1979. – 144с.
714794
  Шмидт Г.А. Латеральное изменение индуцирующих способностей в организационном центре бесхвостых земноводных / Г.А. Шмидт, 1936. – 145-174с.
714795
  Боно Э. де Латеральное мышление / Э. де Боно. – Санкт-Петербург : Питер Паблишинг, 1997. – 320 с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88762-371-2
714796
  Бабуркина Е.П. Латеральный релиз и ушивание медиального отдела феморопателлярного сочленения / Е.П. Бабуркина, Б.И. Сименач, Б.А. Пустовойт // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 47-50. – ISSN 0030-5987
714797
  Гатинский Ю.Г. Латеральный структурно-формационный анализ / Ю.Г. Гатинский. – Москва : Недра, 1986. – 195с.
714798
  Марітчак С. Латеранські домовленості: передумови та наслідки підписання // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 105-108
714799
  Білецький В.С. Латерит / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 576-577. – ISBN 978-966-02-7998-8
714800
  Новиков В.М. Латеритные и осадочные бокситы Мугоджар и Орского Зауралья. / В.М. Новиков. – Москва, 1980. – 135с.
714801
   Латеритные коры выветривания КМА и их редкометальность. – М, 1976. – 151с.
714802
   Латериты. – М, 1964. – 139с.
714803
   Латериты Западного Казахстана. – Алма-Ата, 1974. – 102с.
714804
  Глинка К.Д. Латериты и красноземы тропических и субтропических широт и родственные им почвы умеренных широт / К.Д. Глинка. – Б.м. : Б.и., 1903


  Содержание конволюта: 1. Латериты.../К.Д. Глинка 2. Предмет и задачи почвоведения/К.Д. Глинка 3. Жизнь В.В. Докучаева/П.В. Стоцкий 4. Нижегородский период деятельности В.В. Докучаева/А.Р.Ферхмин 5. Общий характер научной деятельности В.В. ...
714805
  Бергман И. Латерна магика / И. Бергман. – М, 1989. – 286с.
714806
  Фецко І. Латинcькомовна термінолексика як джерело збагачення українського термінофонду музейництва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 890. – С. 75-80. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
714807
  Миронова В.М. Латина в Галії до приходу Карла Великого // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 47-54


  У статті розглядаються історичні умови та розвиток розмовної та письмової літературної латини в Галії до приходу Карла Великого. Матеріалом дослідження є твори Григорія Турського, хроніки Фредегара, збірки Анжуйських або Санських висловів. This ...
714808
  Миронова В.М. Латина наприкінці імператорської епохи: стан і проблеми розвитку // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 12-20.
714809
  Миронова В.М. Латина як дипломатична мова української еліти XVI - XVII ст. // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 200-204. – Bibliogr.: Літ.: с. 204; 10 п.


  Тримовність українського письменства є явищем в Європі унікальним. Українська еліта перевагу надавала литинській та польській мовам, Далі йшла староукраїнська - мова домашнього вжитку.
714810
  Шадманов Курбан Бадридинович Латинизмы в английском языке эпохи позднего Возрождения (на материале имен существительных, пополнивших абстрактно-философскую лексику в XVI веке) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 01.02.04 / Шадманов Курбан Бадридинович ; Киевск. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1981. – л.
714811
  Ушаков М.С. Латинизмы в русском языке. / М.С. Ушаков. – Свердловск, 1977. – 60с.
714812
  Лапина М.С. Латинизмы в современных языках: (Учеб. пособие для филол. фак. ун-тов и пед. ин-тов). / М.С. Лапина. – К., 1985. – 191с.
714813
  Сергатюк Я. Латинізми і грецизми у сербських назвах ліків // Збірник молодих сербістів / ред. Деян Айдачич ; мов. ред. Леся Стеблина. – Київ : Освіта України, 2017. – Т. 1. – С. 90-94. – ISBN 978-617-7480-27-2
714814
  Пугачева Екатерина Латино-азиатский замес для гурманов : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 70-71 : Фото
714815
   Латино-армяно-русский словарь низших растений. – Ереван, 1962. – 248с.
714816
  Четыркин Ф. Латино-иезуитская пропаганда в Константинополе в конце XVI и в начале XVII столетия. – 44 с. – Отд. отт.
714817
  Ніка О.І. Латино-польська проповідь другої половини XVII ст.: Дзіловський-Радивиловський // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 226-234


  На матеріалі проповідей А. Радивиловського проаналізовано польський вплив на розвиток ораторсько-проповідницького жанру староукраїнської літературної мови ХVІІ ст. На материале проповедей А. Радивиловского проанализировано польское влияние на развитие ...
714818
  Фомицкий Д.И. Латино-русский карманный словарь / Д.И. Фомицкий. – [Киев], 1909. – 585 c.
714819
  Вольфсон С.И. Латино-русский медицинский словарь / С.И. Вольфсон; под ред.: А.Г.Лушникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медгиз, 1957. – 422 с.
714820
  Киселевский А.И. Латино-русско-белорусский ботанический словарь / А.И. Киселевский. – Минск, 1967. – 160с.
714821
  Литвинов В.Д. Латино-український словник / В.Д. Литвинов, Л.П. Скорина. – К., 1993. – 300с.
714822
  П.В-л. Латино-униатский святой Иосафат Кунцевич : По поводу 300-летнего юбилея Бресткой унии, 1896. – 69 с. – Отд.отт. из : "Под. Епарх. Вед.", 1896
714823
   Латиноамеиканская в США, странах Западной Европы и Японии. – М, 1982. – 147с.
714824
   Латиноамеиканская политика США, 80-е гг.. – М, 1990. – 129с.
714825
  Ларин Е.А. Латиноамериканистика в Институте всеобщей истории РАН // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 4. – С. 3-11. – ISSN 0130-3864
714826
  Пятаков А. Латиноамериканская грань мирового альтерглобализма // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 7. – С. 56-64. – ISSN 0869-44435
714827
  Шелешнева Н.А. Латиноамериканская живопись ХХ в. / Н.А. Шелешнева. – М., 1990. – 253с.
714828
  Жирнов О.А. Латиноамериканская иммиграция в Европе // Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2005. – № 1 : Западная Европа перед вызовом иммиграции. – С. 190-205. – Библиогр.: на 26 пунктів. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
714829
  Романова З.И. Латиноамериканская интеграция: тенденции развития / З.И. Романова. – Москва, 1970. – 136 с.
714830
  Весенский В.П. Латиноамериканская молодежь борется / В.П. Весенский, А.Д. Огородник. – Москва, 1970. – 48с.
714831
  Мерин Б.М. Латиноамериканская молодежь в освободительном движении / Б.М. Мерин. – М., 1972. – 47с.
714832
  Хенкин С.М. Латиноамериканская община в Испании // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 4 : Диаспоры в Европе : новая роль в обществе. – С. 101-119. – ISSN 0235-5620
714833
  Давыдов В.М. Латиноамериканская периферия мирового капитализма / В.М. Давыдов. – М., 1991. – 240с.
714834
   Латиноамериканская повесть. – М
1. – 1989. – 543с.
714835
   Латиноамериканская повесть : В 2-х т. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1989. – 527с.
714836
  Ночев Цветан Петров Латиноамериканская политика администрации Дж. Картера : Дис... кандидата ист.наук: 07.00.05 / Ночев Цветан Петров; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 187л. – Бібліогр.:л.188
714837
  Ночев Цветан Петров Латиноамериканская политика администрации Дж.Картера : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Ночев Цветан Петров ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
714838
  Ночев Цветан Петров Латиноамериканская политика администрации Дж.Картера : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Ночев Цветан Петров; КГУ. – К., 1981. – 24л.
714839
  Гуменюк Б.И. Латиноамериканская политика США и кризис ОАГ / Б.И. Гуменюк, С.Н. Ходаковский // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 79-84. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 21)
714840
  Костюк Р.В. Латиноамериканская политика Франции при Франсуа Олланде (2012-2014 гг.) // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 4. – С. 14-22. – ISSN 0444-748Х
714841
  Комкова Е.Г. Латиноамериканская стратегия Канады // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 21-36. – ISSN 044-748Х
714842
  Забельникова О.В. Латиноамериканские исследователи о сущности Латинской Америки как региональной цивилизации // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2018. – Вып. 1 : 2017 год. – С. 111-114. – ISSN 2616-700X
714843
  Шемякин Я.Г. Латиноамериканский карнавал и карнавализованные формы русской культуры : попытка сравнения / Я.Г. Шемякин, О.Д. Шемякина // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 62-77. – ISSN 044-748Х
714844
  Семенов В.Л. Латиноамериканский опыт может быть полезен России // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 27-38. – ISSN 044-748Х
714845
  Романов П. Латиноамериканский социализм от Уго Чавеса // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 6. – С. 130-140. – ISSN 0130-9625
714846
  Кофман А.Ф. Латиноамериканский художественный образ мира / А.Ф. Кофман ; Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. – Москва : Наследие, 1997. – 318, [1] с. – Предм. указ.: с. 314-318. – Библиогр.: с. 310-313. – ISBN 5-201-13298-7


  У пр. № 1704458 напис: Дар автора библиотеке. Подпись
714847
  Челядинский А.А. Латиноамериканских фашизм сегодня / А.А. Челядинский. – М, 1984. – 184 с.
714848
  Бобровников А.В. Латиноамерикансякая цивилизация в условиях глобализации // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 9. – С. 35-45. – ISSN 044-748Х
714849
  Лукач І. Латиноамериканська дипломатія державного секретаря США Е. Рута (1905-1909) та доктрина Монро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 42-45. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто погляди Державного секретаря США Еліу Рута на роль та місце доктрини Монро в латиноамериканській політиці Сполучених Штатів. Автором також проаналізовано новий правовий підхід Рута до питань відносин з країнами Латинської Америки, основою ...
714850
  Чобанюк М. Латиноамериканська література в руслі теорії концептуального художнього синтезу (Варгас Льйоса) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Федурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – C. 118-126. – (Серія "Філологія" ; вип. 40). – ISSN 2522-4557
714851
   Латиноамериканська повість. – Київ, 1978. – 431 с.
714852
  Богданова Т. Латиноамериканська політика адміністрації Д.Трампа (2017-2018 pp.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 2. – С. 91-96. – ISSN 1998-4634
714853
  Кулінич Т.О. Латиноамериканська регіональна інтеграція в Iбероамериканському контексті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 75-82. – ISSN 2308-6912


  У статті автор робить спробу розкрити різні аспекти латиноамериканської інтеграції в контексті взаємин ібероамериканських країн на сучасному етапі розвитку. Враховуючи актуальність дослідження інтеграційних процесів, а також обов’язкове залучення ...
714854
  Плевако І. Латиноамериканський вектор зовнішньої політики України на сучасному етапі (на прикладі динаміки торговельно-економічних відносин із країнами МЕРКОСУР) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 38-52. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
714855
  Кириченко В.П. Латиноамериканський досвід модернізації суспільства і Україна / В.П. Кириченко, В.М. Матвієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 121-132. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
714856
  Пономарів М.О. Латиноамериканські ЗМІ про Південну Америку, світ і Україну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-71. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Аналізується внутрішня ситуація в ЗМІ Латинської Америки, оцінюється присутність "латинської" інформації у міжнародних мас-медіа. Порівнюється стан українських ЗМІ з латиноамериканськими.
714857
  Головченко В.І. Латиноамериканські обрії дипломатії Української Народної Республіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С.35-40
714858
   Латиноамериканські повісті та оповідання. – Київ : КМЦ "Поезія", 2003. – 198 с. – ISBN 966-7116-66-2
714859
  Синельщикова И.Г. Латиноамериканцы в Испании // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 10. – С. 91-99. – ISSN 044-748Х
714860
  Кузнецов Д.В. Латиноамериканцы и США : взгляд сквозь призму опросов общественного мнения // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 25-36. – ISSN 044-748Х
714861
  Воскобойник-Шпинта Латиномовна ентомологічна номенклатура: структурно-семантичний аспект : монографія / Галина Воскобойник-Шпинта ; [за ред. Звонської Л.Л] ; М-во освіти і науки України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 167-193. – ISBN 978-617-7071-05-0
714862
  Бойко Н. Латиномовна епітафія у Європі та в Україні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 59-62. – ISBN 966-7825-79-5
714863
  Трофимук М.С. Латиномовна література України XV-XIX ст. : жанри, мотиви, ідеї / М.С. Трофимук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 379, [1] с., [8] арк. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 370-379. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0140-4
714864
  Яцкевич І.І. Латиномовний "Літопис Молдавської землі": проблема авторства // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 718. – ISBN 966-581-481-8
714865
  Коріневська О.М. Латиномовний епістоляріум у житті Греко-католицької церкви. Зміни в системі іменника // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 204-207
714866
  Лучканин С.М. Латиномовні граматики румунської мови кінця XVIII - початку XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 48-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Латиномовні граматики румунської мови відіграли помітну роль у формуванні наукового погляду на румунську мову як романську, її "латинське" походження і необхідність заміни кирилиці латиницею, а також представили румунську мову для наукових європейських ...
714867
  Тараніна Б. Латиномовні книги XVI - XVIII ст. з астрології, космографії, космології та астрономії у бібліотеці Києво-Михайлівського монастиря // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 254-260. – ISBN 978-966-95419-8-7
714868
  Маслюк В.П. Латиномовні поетики і риторики ХVІІ-першої половини ХVІІІ ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні / В.П. Маслюк. – Київ : Наукова думка, 1983. – 236 с.
714869
  Кобилецький М. Латиномовні праці європейських дослідників XVI-XVII ст. із проблем магдебурзького права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 56-63. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168


  У статті проаналізовано латиномовні праці європейських науковців XVI-XVII ст., які досліджували магдебурзьке право.
714870
  Щербина Р.А. Латиномовні соціальні терміни в історіографічних текстах про українські землі до XVIII століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 708-711. – ISBN 966-581-481-8
714871
  Рудакова Ю.К. Латиношрифтні видання творів Іоаникія Галятовського у фонді Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: історико-книгознавче дослідження примірників // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 158-181. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
714872
   Латиноязычные источники по истории Древней Руси : Гермния, 9 - пер.пол. 12 в. Сб. текстов. – Москва-Ленинград
[1-я кн.]. – 1989. – 204с.
714873
   Латиноязычные источники по истории Древней Руси : Германия, середина 12 - середина 13 в. Тексты и пер. – Москва
[2-я кн.]. – 1990. – 396 с.
714874
  Маслюк Виталий Петрович Латиноязычные поэтики и риторики XVII - первой половины XVIII в. и их роль в формировании и развитии теории литературы на Украине : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.03, 10.01.08 / Маслюк Виталий Петрович; АН УССР. Ин-т лит. – К., 1980. – 51л.
714875
   Латинская Америка. – Ленинград, 1927. – 131с.
714876
   Латинская Америка. – Москва, 1962. – 311с.
714877
   Латинская Америка. – К, 1963. – 286с.
714878
   Латинская Америка. – Москва, 1975. – 196с.
714879
   Латинская Америка. – Москва, 1975. – 187с.
714880
   Латинская Америка : справочник. – Москва, 1976. – 304с.
714881
   Латинская Америка. – Москва, 1976. – 204с.
714882
   Латинская Америка. – М, 1976. – 255с.
714883
   Латинская Америка. – Америка, 1977. – 460с.
714884
   Латинская Америка. – М, 1978. – 272с.
714885
   Латинская Америка. – М, 1982. – 205с.
714886
   Латинская Америка. – Москва, 1983. – 134с.
714887
   Латинская Америка. – Москва, 1986. – 188 с.
714888
   Латинская Америка. – Москва, 1986. – 269с.
714889
   Латинская Америка. – Москва, 1987. – 224с.
714890
   Латинская Америка. – Москва, 1987. – 179 с.
714891
   Латинская Америка. – Москва, 1988. – 184с.
714892
   Латинская Америка. – Москва, 1988. – 194с.
714893
   Латинская Америка. – Москва : Наука, 1990. – 205с.
714894
   Латинская Америка : Справочник. – Москва : Политиздат, 1990. – 399с.
714895
   Латинская Америка. – Москва, 1991. – 170с.
714896
   Латинская Америка. – М, 1991. – 172с.
714897
   Латинская Америка. – М, 1992. – 151с.
714898
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 1996
714899
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 1996
714900
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 1996
714901
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 1996
714902
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 1996
714903
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 1996
714904
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 1996
714905
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 1996
714906
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2003
714907
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2003
714908
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2003
714909
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2003
714910
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2003
714911
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2003
714912
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2004
714913
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2004
714914
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2004
714915
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2004
714916
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2004
714917
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2004
714918
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2005
714919
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2005
714920
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2005
714921
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2005
714922
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2005
714923
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2005
714924
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2005
714925
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2005
714926
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2006
714927
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2006
714928
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2006
714929
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2006
714930
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2006
714931
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2006
714932
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2006
714933
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2006
714934
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2007
714935
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2007
714936
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2007
714937
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2007
714938
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2007
714939
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2008
714940
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2008
714941
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2008
714942
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2008
714943
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2008
714944
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2008
714945
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2008
714946
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2008
714947
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2008
714948
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2008
714949
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2009
714950
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2009
714951
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2009
714952
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2009
714953
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2009
714954
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2009
714955
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2010
714956
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2010
714957
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2011
714958
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2011
714959
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2011
714960
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2011
714961
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2011
714962
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2011
714963
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2011
714964
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2011
714965
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2012
714966
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2012
714967
  Слинько А.А. Латинская Америка : революционный процесс в условиях глобализации // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 41-48. – ISSN 044-748Х
714968
   Латинская Америка 80-х годов. – Москва, 1988. – 191с.
714969
   Латинская Америка 80-х годов : иностранный предпринимательский капитал. – Москва
1. – 1988. – 187с.
714970
   Латинская Америка 80-х годов : тенденции общественного развития. – Москва
2. – 1988. – 177с.
714971
   Латинская Америка 80-х годов : Андские страны: актуальные проблемы и тенденции развития. – Москва
3. – 1988. – 182с.
714972
   Латинская Америка 80-х годов. – Москва, 1989. – 183с.
714973
   Латинская Америка 80-х годов. – М, 1989. – 185с.
714974
   Латинская Америка 80-х годов. – Москва, 1989. – 179с.
714975
  Трушин А. Латинская Америка бунтует против американцев // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 15/16. – С. 18-19. – ISSN 0234-1670
714976
   Латинская Америка в контексте глобального финансово-экономического кризиса : "Круглый стол" в ИЛА // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 4-26. – ISSN 044-748Х
714977
  Шереметьев И.К. Латинская Америка в конце десятилетия: новые невзгоды и испытания // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 4-10. – ISSN 044-748Х
714978
   Латинская Америка в советской печати. – Москва, 1974. – 225с.
714979
   Латинская Америка в советской печати : Указ. книг. и ст. на рус. яз. о совр. полит. положении, экономике, культуре, географии и истории стран Латинской Америки. 1975-1976 гг. – Москва, 1978. – 244с.
714980
   Латинская Америка в советской печати, 1989-1990. – Москва, 1991. – 212с.
714981
  Клочковский Л.Л. Латинская Америка в современном мире // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 31-49. – ISSN 044-748Х
714982
   Латинская Америка в стратегических планах империализма. – Москва, 1987. – 111с.
714983
   Латинская Америка в трудах и творческом наследии академика Н.И. Вавилова : (к 100-летию со дня рождения). – Москва, 1987. – 74 с.
714984
   Латинская Америка в цифрах. – Москва, 1971. – 394с.
714985
   Латинская Америка в цифрах / Клочковский Л.Л. – Москва, 1979. – 216с.
714986
  Тьери Петер Латинская Америка и Карибский бассейн // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 7 (1614). – С. 229-246. – ISSN 0869-44435
714987
   Латинская Америка и Россия сквозь призму постмодерна. Научная конференция в ИЛА РАН // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 46-64. – ISSN 044-748Х
714988
  Александренков Э.Г. Латинская Америка и цивилизационный подход. По поводу издания "Латиноамериканская цивилизационная общность в глобализирующемся мире" // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 169-182. – ISSN 0869-5415
714989
  Мойсейкин Ю.Н. Латинская Америка перед лицом мирового экономического кризиса / Ю.Н. Мойсейкин, Э. Охеда // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 37-52. – ISSN 044-748Х
714990
  Варламов И. Латинская Америка, такая разная и притягательная // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 19. – С. 34-39. – ISSN 0234-1670


  Подорожі по Латинській Америці
714991
   Латинская Америка: возвращение на авансцену мировой полтитики // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 2. – С. 90-100. – ISSN 0131-2227
714992
   Латинская Америка: вызовы посткризисного периода // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 27-43. – ISSN 044-748Х


  "Круглый стол" в ИЛА РАН.
714993
  Кузьмин В.В. Латинская Америка: интеграция и двусторонние экономические связи // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 35-49. – ISSN 044-748Х
714994
  Дабагян Э. Латинская Америка: итоги избирательного цикла // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 5. – С. 69-75. – ISSN 0131-2227
714995
  Вольский В.В. Латинская Америка: особенности развития и общая характеристика хозяйства : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 3-8 : Табл., карта
714996
  Донечанин Василиан Латинская Америка: перспективы турпотоков : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 58-61 : Фото. – ISSN 1998-8044
714997
  Шереметьев И.К. Латинская Америка: прерванное развитие // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 4-10. – ISSN 044-748Х
714998
   Латинская Америка: проблемы единства антиимпериалистических сил : сборник статей. – Москва : [ИЛА]
Ч. 1. – 1974. – 254 с.
714999
   Латинская Америка: проблемы единства антиимпериалистических сил : сборник статей. – Москва : [ИЛА]
Ч. 2. – 1974. – 243 с.
715000
   Латинская Америка: сельскохозяйственное производство и мировой рынок. – Москва, 1991. – 203с.
<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,