Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>
714001
  Іщук О.І. Методи організації і пошуку інформації в інформаційно-аналітичних системах / О.І. Іщук, О.В. Огневий // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 2014. – № 4. – С. 149-152. – ISSN 2219-9365
714002
  Цалкін Г.М. Методи організації податкової роботи. / Г.М. Цалкін. – К., 1949. – 120с.
714003
  Світіна Г. Методи отримання мультипотентних стовбурових клітин плаценти у щурів / Г. Світіна, Л. Гарманчук, В. Шаблій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 73-77. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Плацента є цінним джерелом мультипотентних стовбурових клітин (ПМСК), які широко починають використовуватися у клітинній терапії. Таким чином, пошук найбільш оптимального методу отримання таких клітин є відкритим. Метод посадки експлантів та ...
714004
  Циганок Віталій Володимирович Методи отримання та обробки кардинальних експертних оцінок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.03 / Циганок В.В.; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
714005
  Домрачев В.М. Методи оцінки банком ризиків кредитування окремих галузей економіки України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 63-70
714006
   Методи оцінки біологічної повноцінності білка кормів і тваринницької продукції / В.І. Гноєвий, І.В. Гноєвий, О.К. Трішин, Г.І. Котець // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 69-75 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2313-092X
714007
  Крикун В.А. Методи оцінки вартості банківського бренду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 91-92
714008
  Нестеренко В.П. Методи оцінки вартості комерційних банків України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 133-137
714009
  Задерей В.Ю. Методи оцінки вартості компаній // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 48-54. – ISSN 2306-6792
714010
  Матієнко В.М. Методи оцінки венчурних проектів / В.М. Матієнко, О.І. Щукін, С.М. Войт // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 2 (16). – С. 87-90. – ISSN 1729-7206
714011
  Щукін О.І. Методи оцінки венчурних проектів: особливості та можливі підходи / О.І. Щукін, В.М. Матієнко // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 70-75. – ISSN 2074-5354
714012
   Методи оцінки витрат на розробку програмного забезпечення : монографія / В.О. Гороховатський, В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін [та ін.] ; ДВНЗ Ун-т банк. справи Харків. навч.-наук. ін-т. – Київ : Компанія СМІТ, 2016. – 108, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 91-97. – ISBN 978-617-621-061-0
714013
  Богомазова В.М. Методи оцінки впливу зовнішніх припущень та внутрішніх передумов на розвиток економіки / В.М. Богомазова, В.С. Гвоздь // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 177-183
714014
  Антошкін В.К. Методи оцінки економічної безпеки регіонів України // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 1 (9). – С. 155-162
714015
  Брінцева О. Методи оцінки економічної та соціальної ефективності консалтингових послуг з управління персоналом // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 8. – С. 34-38
714016
  Шараєвський Д.В. Методи оцінки ефективності діяльності банків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 17-22
714017
  Кобушко І.М. Методи оцінки ефективності інвестицій в залежності від виду інвестиційного проекту / І.М. Кобушко, С.П. Нємцева // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 22, листопад. – С. 20-24. – ISSN 2306-6814
714018
  Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні їх реалізації / А.Ф. Гойко. – Київ : Віра-Р, 1999. – 320с. – ISBN 966-95440-3-3
714019
  Теліженко О.М. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 43-44. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто методи оцінки ефективності інвестиційних проектів.
714020
  Волга В.О. Методи оцінки ефективності мікрофінансової діяльності МФО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 147-160. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовані концептуальні засади оцінок ефективності діяльності мікрофінансових організацій (МФО) шляхом поєднання державного регулювання і механізму саморегулювання МФО, визначені коротко- і середньострокові завдання формування ресурсної ...
714021
  Хвостіна І.М. Методи оцінки ефективності організації інформаційного забезпечення управлінського персоналу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 119-122
714022
  Линовицька С.А. Методи оцінки ефективності пристосування вітчизняних підприємств до зміни зовнішнього середовища : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 49-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
714023
  Яковлєв А.І. Методи оцінки ефективності створення робочих місць : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С. 10-15 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
714024
  Малахова Н.Б. Методи оцінки ефективності суб"єктів природних монополій // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 2. – С. 96-106. – ISSN 1811-3141
714025
  Чавичалов І.І. Методи оцінки ефективності управлінського персоналу підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 41-44. – ISSN 2306-6814
714026
  Малярчук К.С. Методи оцінки ефективності філіальної мережі банку : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 265-269. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
714027
  Чесноков А. Методи оцінки зовнішньоекономічної безпеки України // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 136-143. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
714028
  Чібісова І.В. Методи оцінки і прогнозування банкрутства підприємств // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 389-394. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  В статті розглянуто сутність банкрутства підприємств, описані різні підходи до прогнозування ймовірності банкрутства підприємств. Зроблений огляд експертних методів, економіко-математичних методів, штучних інтелектуальних систем, методів оцінки ...
714029
  Кошай Ю А. Методи оцінки інноваційного потенціалу / Ю А. Кошай, // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 43-48. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
714030
  Дорошенко Т.В. Методи оцінки інтермодуляційних завад при множинних впливах на вхідні каскади радіоприймального пристрою : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Дорошенко Т.В.; Українська держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
714031
  Сафарова А.Т. Методи оцінки ймовірності банкрутства підприємства / А.Т. Сафарова, І.В. Поліщук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 158-162. – (Серія "Економічні науки" ; № 4 (253)). – ISSN 1729-360Х
714032
  Баранюк Х.О. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємств: дослідження та удосконалення // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 113-118. – ISSN 2309-1533
714033
  Багрова І.В. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства / І.В. Багрова, О.Г. Нефедова // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 94-98.
714034
  Лисенко Н.О. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції м"ясопереробних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 61-68 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
714035
  Харабара В. Методи оцінки кредитоспроможності позичальника в механізмі споживчого кредитування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 116). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто методи оцінки кредитоспроможності позичальника в механізмі споживчого кредитування України. In article methods of an estimation of credit status of the borrower in the mechanism of consumer crediting of Ukraine are considered.
714036
  Мельничук Є.Д. Методи оцінки криптографічної придатності вузлів нелінійних замін блокових симетричних шифрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Мельничук Євген Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
714037
  Крупка Я. Методи оцінки майна та інвестицій в обліку й звітності // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 1. – С. 76-83. – ISSN 2411-4014
714038
  Голяк О. Методи оцінки масштабів „тіньової" економіки в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 585-590. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
714039
  Силованюк В.П. Методи оцінки міцності попередньо напружених ізотропних і трансверсально-ізотропних матеріалів з включеннями і тріщинами. : Автореф... доктор техн.наук: 05.02.07 / Силованюк В.П.; НАН України. Фіз.-мат. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1997. – 30л.
714040
  Крисак А.О. Методи оцінки потенціалу малих підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 205-212


  Запропоновано підхід до оцінки потенціалу малих підприємств, який є синтезом якісних та кількісних методів, і дасть змогу провести оцінку потенціалу малого підприємства для посилення його конкурентної позиції на ринку. The author suggests a new ...
714041
  Камінський Б. Методи оцінки праці викладача вищого навчального закладу // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 9-12. – ISSN 1818-2682
714042
  Камінський Б. Методи оцінки праці викладача вищого навчального закладу // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 9-12. – ISSN 1818-2682
714043
  Володькіна М.В. Методи оцінки привабливості стратегічних галузей бізнесу при переході до ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-13. – (Економіка ; Вип. 48)


  Досліджується стратегія розвитку фірми у перехідній економіці.
714044
   Методи оцінки психологічних якостей офіцерів для визначення рівня готовності до управлінської діяльності / М.Г. Маслова, О.Л. Тракалюк, А.П. Дебренюк, В.Л. Володарський, А.Л. Краснопольский // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-33. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  У статті надано комплекс психодіагностичних методик (три комп"ютерних і шість бланкових) дослідження професійно важливих психологічних якостей офіцерів для оцінки їх управлінської діяльності і прийняття кадрових рішень. Результати проведених ...
714045
  Петренко С. Методи оцінки ризику при виробленні стратегії аудиту // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 10. – С.49-52
714046
  Ланде Д.В. Методи оцінки рівня дискримінантної сили слів у текстах з правової тематики // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 5-9
714047
  Ільченко В.М. Методи оцінки сталого розвитку регіону: індикатори та їх характеристика // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (30). – С. 50-61. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
714048
  Яременко О.Л. Методи оцінки сталого соціально-економічного розвитку як атрибут реалізації регіональної політики / О.Л. Яременко, М.М. Наркізов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 72-76
714049
  Настенко А.О. Методи оцінки стійкості блокових симетричних шифрів на основі показників випадковості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Настенко Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
714050
  Іоффе К.І. Методи оцінки та засоби вимірювання характеристик джерел світла за циркадним ефектом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.07 / Іоффе Кристина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т міського госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
714051
  Дідковська Марина Віталіївна Методи оцінки та засоби підвищення надійності програмного забезпечення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Дідковська М.В.; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
714052
  Піхняк Т.А. Методи оцінки та механізм управління фінансовою безпекою підприємства // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 109-113. – ISSN 2308-1988
714053
  Залуніна О.М. Методи оцінки та прогнозування стану регіонального енергетичного комплексу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.01 / Залуніна О.М.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
714054
  Пилипченко О.О. Методи оцінки тіньової економіки та їх класифікація // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 57-64
714055
  Лучко Й.Й. Методи оцінки тріщиностійкості та довговічності залізобетонних елементів конструкцій. : Автореф... доктор техн.наук: 01.02.04 / Лучко Й.Й.; НАН України. Фіз.-матем. ін-тут ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1999. – 34л.
714056
  Когут М.С. Методи оцінки тріщиностойкості конструкційних матеріалів і їх зварних з"єднань в умовах крихкого та квазікрихкого руйнування : Автореф... докт. техн. наук: 01.02.04 / Когут М.С.; НАН Укр.фіз-мех.ін-т. – Львів, 1994. – 38л.
714057
  Буратинський В.В. Методи оцінки фінансових вкладень у цінні папери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 57-61. – (Економіка ; Вип. 54)


  Висвітлено основні теоретичні засади оцінки фінансових вкладень у цінні папери. Розглянута методика, що застосовується у промислово-розвинених країнах. Дається порівняльна характеристика П(С)БО і Міжнародних облікових стандартів.
714058
  Гиря М.П. Методи оцінки якості електротехнічного обладнання для безпечної експлуатації АЕС : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Гиря Марина Павлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
714059
  Пономаренко М.М. Методи оцінювання візуальної якості та подібності цифрових зображень для засобів телекомунікацій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Пономаренко Микола Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 39 назв
714060
  Бондаренко М.В. Методи оцінювання джиттера в цифрових антенних решітках : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Бондаренко Максим Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т Укр. "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
714061
  Горбова Х.В. Методи оцінювання економічної ефективності концесійного проекту нафтогазових компаній // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.8. – С. 183-191. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
714062
  Лук"янихіна О.А. Методи оцінювання ефективності системи управління персоналом організації / О.А. Лук"янихіна, В.О. Лук"янихін, І.О. Кіясова // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2008. – С. 26-33. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
714063
  Рудавський Д.В. Методи оцінювання залишкової довговічності елементів конструкцій за параметрами магнетопружної і акустичної емісії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.10 / Рудавський Денис Володимирович ; Нац. акад. наук України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
714064
  Семчук Ж.В. Методи оцінювання інвестиційних ресурсів і ефективності соціальних проектів промислових підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 36-38. – ISSN 2306-6806


  Запропоновано економетричну модель і методи оцінювання інвестиційних проектних ресурсів промислових підприємств за умови кризового стану з урахуванням ефективності соціальних проектів при протіканні нерівноважних процесів у ринковому середовищі, ...
714065
  Карпінський Р.Л. Методи оцінювання інвестиційного ризику // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 221-228


  У статті розглянуто методи оцінювання інвестиційного ризику. Розглядаючи економічні, адміністративні, правові методи оцінювання інвестиційного ризику, автор намагається визначити ті, що здатні найбільше забезпечити надійну основу розвитку ...
714066
  Левченко Н.В. Методи оцінювання інвестиційної привабливості сільського господарства регіонів України в контексті стратегічного планування / Н.В. Левченко, В.В. Огліх // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 285-293 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
714067
  Ситник О. Методи оцінювання комунікативності композиційно-графічного моделювання новинних інтернет-ресурсів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 3 (236). – C. 46-48. – ISSN 2076-9326
714068
  Жирицький В.П. Методи оцінювання надійності тестів у системі дистанційного навчання "VITAVA" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 159-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглянуті методи побудови оцінок надійності тестів, які реалізовані у системі дистанційного навчання "VITAVA". Наведені переваги та недоліки кожного методу. This paper deals with methods for constructing estimates of tests" reliability that ...
714069
  Черниш О.М. Методи оцінювання параметрів тіньової економіки та їхня характеристика // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 8-11
714070
  Саланда І.П. Методи оцінювання показників функціональної стійкості розгалужених інформаційних мереж на основі обчислення ймовірності зв"язності її графа : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Саланда Іванна Петрівна ; Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
714071
  Шевчук О.О. Методи оцінювання ризиків у страховій діяльності / О.О. Шевчук, М.І. Гулик // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 291-299. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
714072
  Благун І.С. Методи оцінювання рівня інтернаціоналізації підприємств / І.С. Благун, П.Г. Ільчук // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 4. – С. 97-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
714073
  Картузов Є.П. Методи оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 115-123 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
714074
  Сторожук А.Ю. Методи оцінювання та обгрунтування стійкості потокових шифрів відносно статистичних атак на основі алгебраїчно вироджених наближень булевих функцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Сторожук Артем Юрійович ; М-во освіти інауки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
714075
  Давидова О.Г. Методи оцінювання туристичної привабливості регіонів країни // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (55). – С. 97-107. – ISSN 1681-116Х
714076
  Ткач А.А. Методи оцінювання управлінського персоналу промислових підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 222-225. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
714077
  Хохлачова Ю.Є. Методи оцінювання уразливостей та оптимізації інформаційних систем в умовах інформаційних впливів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Хохлачова Юлія Євгеніївна ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 29 назв
714078
  Бырюков А.В. Методи оцінювання якості комп"ютерного перекладу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 77-81. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
714079
  Хільчевський В.К. Методи очистки вод / В.К. Хільчевський, Л.М. Горєв, В.І. Пелешенко. – Киев, 1993. – 118с.
714080
  Хільчевський В.К. Методи очистки води / В.К. Хільчевський. – К., 1993. – 117с.
714081
  Гребенюк Т.В. Методи очистки води на рибоводних підприємствах в умовах вирощування риби в установках замкнутого водопостачання / Т.В. Гребенюк, Г.В. Константиненко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 110-114 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
714082
  Цмоць Іван Григорович Методи паралельних обчислень і спеціалізовані засоби технологій цифрової обробки сигналів у реальному часі : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.06 / Цмоць І.Г.; НАНУ, Держ. наук.-досл. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 2002. – 32 с.
714083
  Кінах Я.І. Методи паралельних обчислень та обгрунтування рівня криптографічного захисту інформації в комп"ютерних мережах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Кінах Я.І.; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
714084
   Методи пасивного та активного гасіння ефективної площі цілі / С.В. Лєнков, М.І. Наученко, А.В. Головань, В.В. Маміч, І.М. Плосконос // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 171-177


  У даній статті розглядаються пасивне та активне гасіння ефективної площі цілі. Пасивне гасіння відноситься до методів зниження ефективної площі цілі, які передбачають введення вторинного (допоміжного) розсіювана з метою компенсації відбиття від ...
714085
  Кошечко Н. Методи педагогічної діяльності в науково-педагогічних дослідженнях С. Ананьїна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 113-116. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано методи виховання та навчання, представлені в науково-педагогічній спадщині С. Ананьїна. Детально розглянуто зміст методів морального, трудового, естетичного виховання. Особливий акцент зроблено на екскурсійному методі. Розкрито можливі ...
714086
  Наритник Т.М. Методи передачі інформації стохастичними сигналами / Т.М. Наритник, Р.М. Дідковський // Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2014. – Вип. 15. – С. 7-28. – ISSN 2307-9754
714087
  Василяйко І. Методи перекладу кінематографічних термінів // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 14-21. – ISSN 2311-5165
714088
  Дзера О. Методи перекладу поетичних уривків із "Аліси в Країні Чудес": орієнтація на цільового читача // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С.110-118
714089
  Галунько В.В. Методи переконання і примусу при здійсненні охорони власності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 192-196. – ISSN 1563-3349
714090
  Гербич Л.А. Методи переоцінювання заставного майна за іпотечними кредитами банку // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 93-100
714091
  Міщанин Л.В. Методи перетворення сигналів. Практикум : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів, які навчаються за спец. "Радіофізика та електроніка", "Оптоелектроніка", "Прикладна фізика", "Мікроел. і напівпровід. прилади", "Фізична та біомед. електроніка" / Л.В. Міщанин, О.В .Коваленко, С.О. Омельченко; МОНУ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2008. – 324с. – ISBN 978-966-348-130-2
714092
  Конюшенко О.В. Методи персоналізації в системах електронногонавчання агентного типу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 151 : Комп"ютерні науки. – С. 118-121. – ISSN 1996-5931
714093
  Щапов П.Ф. Методи підвищення вірогідності контролю та діагностики стохастичних параметрів об"єктів різної фізичної природи : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Щапов П.Ф. ; Нац. техн. ун-т "Харк.політехн. ін-т". – Харків, 2009. – 37 с. – Бібліор.: 40 назв
714094
  Іванюта О.М. Методи підвищення власної добротності резонатора поверхневої електромагнітної хвилі / О.М. Іванюта, О.В. Прокопенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 248-250. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Теоретично та експериментально розглянуті методи підвищення власної добротності резонатора поверхневої електромагнітної хвилі. Показано, що для збільшення власної добротності РПХ необхідно максимально віддалити його від стінок хвилеводу, а також ...
714095
  Марчук А.В. Методи підвищення достовірності передачі інформації в системах радіодоступу МІМО : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Марчук А.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
714096
  Горячев О.Є. Методи підвищення достовірності передачі інформації в цифрових системах на основі двійково-кодованих перестановок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Горячев Олексій Євгенійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
714097
  Тучак О.І. Методи підвищення ефективності викладання фізіології студентам медичних вузів // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2015. – Вип. 2, т. 4 (121). – C. 53-55. – ISSN 2077-4214
714098
  Кубах С.М. Методи підвищення ефективності використання координатної основи кадастрових робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Кубах Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архітектури. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
714099
  Барибін О.І. Методи підвищення ефективності використання струменевих аераторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Барибін Олексій Ігорович ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
714100
  Доронін В.В. Методи підвищення ефективності експлуатації водного транспорту засобами електронно-картографічної інтелектуалізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.20 / Доронін Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
714101
  Заїка Володимир Терентійович Методи підвищення ефективності електропостачання і енерговикористання підземних гірничих машин та установок вугільних шахт : Автореф. дис. .. д-ра техн. наук: 05.09.03 / Заїка В. Т.; МО і НУ, Нац. гірн. акад. України. – Дніпропетровськ, 2001. – 34 с. – Бібліогр.: 27 назв.
714102
  Чунарьова А.В. Методи підвищення ефективності захищених інформаційно-комунікаційних систем на основі ідентифікації кодових конструкцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Чунарьова А.В. ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 34 назв.
714103
  Джусов О. Методи підвищення ефективності інвестування на міжнародному ринку акцій // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Том 5, (№ 1). – С. 67-84. – ISSN 1684-906Х
714104
  Джусов О. Методи підвищення ефективності інвестування на міжнародному ринку акцій // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Т. 5, № 1. – С. 67-84. – ISSN 1684-906Х
714105
  Мех О.В. Методи підвищення ефективності інформації в роботі прес-служби з телебаченням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 35-38. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Розглядається питання про те, як зробити інформацію такою, що досягає мети, яким чином впливати на аудиторію, як будувати новину, котра зацікавить журналістів.
714106
  Турченко І.В. Методи підвищення ефективності обробки даних багатопараметричних сенсорів в розподілених комп"ютерних системах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Турченко І.В.; Тернопільський національний економічний ун-т. – Тернопіль, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
714107
  Дрєєв О.М. Методи підвищення ефективності передачі інформації в корпоративних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Дрєєв Олександр Миколайович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
714108
  Жмурко Т.О. Методи підвищення ефективності протоколів квантової криптографії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Жмурко Тетяна Олександрівна ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
714109
  Кіца М. Методи підвищення ефективності реклами у пресі: теоретичні аспекти // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 339-348. – ISSN 2524-0331
714110
  Рудник І.А. Методи підвищення ефективності селекції плідників молочної худоби : Автореф... доктор с.-г.наук: 06.02.01 / Рудник І.А.; Укр. Академія аграрних наук. Ін-т розведення і генетики тварин. – с. Чубинське, 1997. – 33л.
714111
  Аль-Хенті Мухаммед Фавзі Методи підвищення ефективності та забезпечення достовірності передачі інформації в мобільних телекомунікаційних системах : Автореф. дис. ... канд. тех. наук : 05.13.06 / Аль-Хенті Мухаммед Фавзі ; Мін-во освіти України. Київський міжнародний університет цивільної авіації. – Київ, 1997. – 15 с.
714112
  Сидорова Н.В. Методи підвищення ефективності та якості викладання нарисної геометрії / Н.В. Сидорова, В.В. Думанська, Ю.В. Доценко // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (159). – С. 161-166. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
714113
  Горяєва С.М. Методи підвищення ефективності телекомунікаційних сенсорних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.12.02 - телеком. системи та мережі / Горяєва С.М. ; Держ. ун-т інформ.- комунікац. технол. – Харків, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 21 назва
714114
  Гунченко Ю.О. Методи підвищення ефективності тренажерів фахівців спецпідрозділів за рахунок оптимального планування та управління процесом тренувань / Ю.О. Гунченко, С.А. Шворов, А.А. Гончарук // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 38
714115
  Скакун І.Г. Методи підвищення ефективності уроків з теми "Окисли, основи, кислоти і солі" / І.Г. Скакун. – К., 1965. – 83с.
714116
  Воробйов Віктор Васильович Методи підвищення єфективності вибухового руйнування гірських порід на основі управління квазистатичною дією продуктів детонації : Автореф... д-ра техн.наук: 05.15.11 / Воробйов Віктор Васильович; Мін-во праці та соц. політ. України. Комінет по нагляд. за охорон. праці. Нац. наук. - дослі. – К., 1998. – 35л.
714117
  Свид І.В. Методи підвищення завадостійкості каналів передачі інформації запитальних систем спостереження повітряного простору : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Свид Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
714118
  Гаркуша С.В. Методи підвищення завадостійкості ліній доступу до базових станцій транкінгових систем зв"язку : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Гаркуша С.В.; Українська державна академія залізничого транспорту. – Харків, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
714119
  Ахмед Джаміль Муслім Методи підвищення завадостійкості систем безпроводового доступу WI-MAX : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ахмед Джаміль Муслім ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
714120
  Булай А.М. Методи підвищення завадостійкості систем вторинної радіолокації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.17 / Булай А.М.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 16 назв
714121
  Будько Микола Миколайович Методи підвищення захищеності інформаційних ресурсів автоматизованих систем спеціального призначення та оптимізації структур систем їхнього технічного захисту : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.21 / Будько М. М.; НАНУ ін-т проблем моделюв. в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. – Київ, 2002. – 22 с.
714122
  Корчинський В.В. Методи підвищення конфіденційності передавання інформації на основі енергетичної, структурної, інформаційної прихованості : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.13.21 / Корчинський Володимир Вікторович ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
714123
  Марченко Б.Г. Методи підвищення надійності / Б.Г. Марченко. – Київ, 1969. – 48с.
714124
  Алалі Абдулла Методи підвищення пропускної здатності базових станцій мережі LTE шляхом раціонального використання ресурсів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Алалі Абдулла ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
714125
  Одарченко Р.С. Методи підвищення пропускної здатності каналів стільникових мереж четвертого покоління : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Одарченко Роман Сергійович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 33 назви
714126
  Ікрам Кадір Абдуллах Методи підвищення пропускної здатності систем радіодоступу з поляризаційно-ортогональними антенами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ікрам Кадір Абдуллах ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
714127
  Кравчук С.О. Методи підвищення пропускної здатності телекомунікаційних систем широкосмугового радіодоступу : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Кравчук С.О. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 98 назв.
714128
  Войтенко Ю.Ю. Методи підвищення пропускної здатності транспортного з"єднання радіомереж зі змінною топологією на основі надширокосмугових радіосигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Войтенко Юрій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 27 с. – Бібліогр.: 6 назв
714129
  Часов Д.П. Методи підвищення рівня сприйняття та засвоєння матеріалу, викладеного під час лекційних занять / Д.П. Часов, М.О. Король // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський, державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30). – С. 221-224. – ISSN 2519-2884
714130
  Бабак Віталій Павлович Методи підвищення розрізнювальної здатності ультразвукових систем неруйнівного контролю : Автореф... докт техннаук: 05.11.13 / Бабак Віталій Павлович; КПІ. – К, 1995. – 32л.
714131
  Барсуков О.М. Методи підвищення скритності хаотичних сигналів та їх обробки : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.17 / Барсуков О.М. ; МОНУ ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
714132
  Ніколаєнко С.В. Методи підвищення стійкості квантових протоколів безпечного зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Ніколаєнко Сергій Валентинович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
714133
  Кузьминич І.В. Методи підвищення стійкості радіоприйому в мережах зв"язку підрозділів Національної гвардії України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Кузьминич Ілля Володимирович ; М-во внутрішніх справ України, Нац. акад. Нац. гвардії України. – Харків, 2017. – 27 с. – Бібліогр.: 29 назв
714134
  Іваненко Д.В. Методи підвищення стійкості схем направленого шифрування в кільцях зрізаних поліномів до атак спеціального виду на реалізацію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Іваненко Дмитро Вікторович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
714135
  Вовк О.О. Методи підвищення стійкості та пропускної здатності систем прихованої передачі інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Вовк Олеся Олегівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
714136
  Грищенко В І. Методи підвищення структурної живучості телекомунікаційних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Грищенко Інна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. транспорту. – Харків, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
714137
  Самойліченко О.В. Методи підвищення точності визначення метрологічних характеристик стандартних зразків при атестації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Самойліченко О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
714138
  Гусельніков О.В. Методи підвищення точності вимірювальних автогенераторних перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Гусельніков Олексій Вікторович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
714139
  Осмоловський О.І. Методи підвищення точності і швидкодії комп"ютеризованих систем контролю геометричних характеристик складних поверхонь : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / О.І. Осмоловський ; Нац. авіац. ін-т. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
714140
  Ткаченко В.М. Методи підвищення точності керування температурними режимами технологічних процесів теплової обробки матеріалів. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.07 / Ткаченко В.М.; КПІ. – К., 1998. – 32л.
714141
  Потильчак О.П. Методи підвищення точності тензорезисторних засобів вимірювальної техніки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.15 / Потильчак О.П.; Держ. ком. України з питань технічноло регулювання та споживчої політики; Нац. наук. центр "Інститут метрології". – Харків, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 15 назв
714142
  Літвіх В.В. Методи підвищення точності широкосмугових вольтметрів середньоквадратичної напруги : Автореф...док.техн.наук:05.11.05 / Літвіх В.В.;НАНУ. – Київ, 2001. – 36с. – Бібліогр.:с.29-33
714143
  Марченко В.В. Методи підвищення частотної точності акустооптичного аналізатора спектра радіосигналів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Марченко В.В. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
714144
  Крижановський В.В. Методи підвищення шумових та енергетичних параметрів надвисокочастотних аналогових інтегральних схем з ключовими режимами роботи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Крижановський Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
714145
  Файзулаєва О.М. Методи підвищення якості виділення мовних сигналів для голосової аутентифікації користувачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Файзулаєва Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
714146
  Кобрін А.В. Методи підвищення якості обслуговування на основі потокових агентів на стику мобільних і стаціонарних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Кобрін Артем Віталійович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
714147
  Колтиков О.В. Методи підвищення якості передачі інформації у відкритих оптичних системах зв"язку : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.12.02. - телеком. системи та мережі / Колтиков О.В. ; Харьківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
714148
  Калашніков Олександр Миколайович Методи підоптимального синтезу функціональних пристроїв обробки сигналів з підвищенним завадозахистом : Автореф... докт. техн. наук: 05.13.05 / Калашніков Олександр Миколайович; Одеськ. держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1999. – 31с.
714149
  Копистира А.М. Методи підрахунку обсягів тіньової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 335-339
714150
  Краснова М.В. Методи підрахунку шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу, та їх правові засади // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 43-50.
714151
  Каденко С.В. Методи підтримки прийняття рішень на основі ординальних оцінок з урахуванням досвіду : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Каденко С.В. ; НАН України ; Ін-т моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
714152
  Пукас А.В. Методи планування експериментів для оптимізації математичних моделей на основі інтервальних даних : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Пукас А.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
714153
  Єлець П О. Методи планування прибутку / П О. Єлець, О.Л. Грюкова // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – С. 90-92. – ISBN 978-617-645-227-0
714154
  Стенін О.А. Методи побудови автоматизованих навчаючих систем для операторів технологічних процесів та рухомих об"єктів. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.13.01 / Стенін О.А.; КПІ. – К, 1994. – 32л.
714155
  Сохань О.В. Методи побудови архівної малтигіртекстової інформаційно-пошукової системи : Автореф... канд. техніч.наук: 05.25.05 / Сохань О.В.; НАН України НБ України ім. В.І.Вернадського. – К., 1996. – 24л.
714156
  Свірін П.В. Методи побудови брокерів для децентралізованих грід-середовищ із застосуванням додаткових інформаційних джерел : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Свірін Павло Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
714157
  Волинський О.І. Методи побудови високопродуктивних спецпроцесорів на основі теоретико-числового базису Крестенсона : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Волинський Орест Ігорович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
714158
  Дурняк Б.В. Методи побудови графічних засобів захисту документів / Б.В. Дурняк, В.З. Пашкевич // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 2 (52). – С. 75-79. – ISSN 0554-4866
714159
  Гофман Є.О. Методи побудови дерев розв"язків в інтелектуальних системах діагностування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Гофман Євгеній Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
714160
  Субботін С.О. Методи побудови діагностичних моделей на основі нейро-нечітких мереж в інтелектуальних системах діагностування : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Субботін Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
714161
  Глибовець А.М. Методи побудови ефективних розподілених систем інтелектуального типу з використанням агентного підходу : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення автоматизованих машин і систем / Глибовець А.М. ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – Киев, 2009. – 166л. + Додатки : л.132-166. – Бібліогр. : л.124-131
714162
  Глибовець А.М. Методи побудови ефективних розподілених систем інтелектуального типу з використанням агентного підходу : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Глибовець А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
714163
  Ларін В.Ю. Методи побудови і технічної реалізації приладів і систем на основі фери- та феромагнітних перетворювачів : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Ларін В.Ю. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 39 с. – Бібліогр.: 47 назв
714164
  Бень А.П. Методи побудови інтелектуальних адаптивних інтерфейсів "людина-комп"ютеризована система" на основі моделі користувача : Автореф...канд.техн.наук:05.13.06 / Бень А.П.;МОіНУ.ХДТУ. – Херсон, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.16-18
714165
  Джулій В.М. Методи побудови інформаційних систем на основі смарт-технологій / В.М. Джулій, В.М. Зінченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 174-177


  У статті представлено підхід до розробки інтегрованої 1С ВНЗ із застосуванн механізму ідентифікації доступу на основі смарт-технологій. Мультифункціональність сма карти дозволяє зберігати повну хронологічну історію одержання студентом оцінних балів і ...
714166
  Коробчинський М.В. Методи побудови інформаційної розподіленої функціонально стійкої системи управління компонентами рухомих об"єктів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Коробчинський Максим Володимирович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2014. – 37 с. – Бібліогр.: 42 назви
714167
  Цвелих І.С. Методи побудови малошумлячих транзисторних генераторів сантиметрового та міліметрового діапазонів довжин хвиль : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Цвелих Іван Сергійови ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
714168
  Кулян В.Р. Методи побудови множинної оцінки параметрів математичних моделей динамічних процесів : Дис... канд. техн.наук: 05.13.16 / Кулян В. Р.; КУ ім. Т Шевченка. – К., 1993. – 100л. – Бібліогр.:л.90-100
714169
  Кулян Віктор Романович Методи побудови множинної оцінки параметрів математичних моделей динамічних процесів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.16 / Кулян Віктор Романович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 12 с.
714170
  Федотов М.В. Методи побудови обчислювальних структур та принцип організації моделювання сітьових задач. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.13 / Федотов М.В.; АН України. Ін-т проблем моделювання в енергетиці. – К., 1994. – 33л.
714171
  Бичков О.С. Методи побудови оптимальних оцінок для дослідження неперервно-дискретних процесів як розв"язків гібридних автоматів // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (51). – С. 48-54. – ISSN 1997-9568


  У статті пропонується для дослідження стійкості лінійних гібридних автоматів використовувати оптимізаційний підхід. Побудовано оптимізаційну задачу, яка випливає з теорем про стійкість розв"язків гібридного автомату. Доведено теореми про існування ...
714172
   Методи побудови породжуючих послідовностей максимальних покриттів при синтезі ІДНФ булевих функцій n-змінних / Ю. Іванов, І. Пампуха, О. Захарова, А. Краснік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 75-77. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано метод побудови породжуючих послідовностей розгортання n-мірних кубів Е n, тобто максимальних покриттів при синтезі інфімумних диз"юнктивних нормальних форм булевих функцій від n-змінних. Explained is the method to create initiating ...
714173
  Каблак Н.І. Методи побудови регіональних моделей атмосферної затримки для застосування RTK технологій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.01 / Каблак Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2014. – 38 с. – Бібліогр.: 45 назв
714174
  Шворов С.А. Методи побудови роботизованих систем спеціального призначення // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 246-250


  У статті розглядаються методи побудови й методичні основи оргаї функціонування мобільних роботизованих систем спеціального призначення. Запропоновані методика синтезу роботизованих систем, яка включає методи структурного і параметричноя ...
714175
  Білецький О.А. Методи побудови симетричних алгоритмів криптографічного захисту інформації з динамічно керованими примітивами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Білецький Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 43 назви
714176
  Сергєєв А.В. Методи побудови систем доставки контенту з застосуванням розподілених хеш-таблиць / А.В. Сергєєв, К.О. Ільченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 9-16. – ISSN 1995-0519


  Описано основні проблеми, що виникають у сучасних комп"ютерних мережах в умовах великих навантаженнях та у випадку розподілу динамічного контенту. Показано доцільність створення гібридних систем доставки контенту, побудованих на основі розподілених ...
714177
  Тітова О.В. Методи побудови та оцінки агрегованих асоціативних правил в інтелектуальних базах даних : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец. 05.13.23 / Олена Вітольдівна Тітова; МОНУ; Харк. нац. ун--т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.:12 назв
714178
  Зайцев С.О. Методи побудови штучних імунних систем в інтелектуальних системах діагностування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Зайцев Сергій Олексійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
714179
  Тирса В.В. Методи побудування високоточних перетворювачів ЧАС-Код : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.08 / Тирса В. В.; Хар. Держ. політехн. ун-т. – Х., 1996. – 21л.
714180
  Бойко А.О. Методи побудування кодів автентифікації повідомлень з підвищеною швидкодією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Бойко Артем Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
714181
  Ярошенко О.М. Методи подалання прогалин у трудовому праві України // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 78-87. – ISSN 0201-7245
714182
  Кудріна О.Ю. Методи податкового планування на підприємстві: призначення та загальна характеристика // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 146-151. – (Економічні науки)
714183
  Криницький І. Методи податкового та податково-процесуапьного права точки зіткнення та підстави розмежування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 63-67.
714184
  Бойко Ю.В. Методи покращення ефективності для систем високошвидкісної класифікації пакетів / Ю.В. Бойко, К.С. Дєєв // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1131. – С. 5-12. – (Серія "Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління" ; вип. 25). – ISSN 2304-6201
714185
  Марченко Сергій Вікторович Методи покращення характеристик п"єзомагнітних перетворювачів числа обертів валів робочих механізмів : Автореф. дис. ... канд. фіз.--мат.наук: 05.13.05 / Марченко С.В.; Черкаський державний технологічний ун-т. – Черкаси, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 29 назв
714186
  Кетько М.А. Методи поліпшення електрокардіосигналів / М.А. Кетько, П.А. Коротков, М.Д. Мазур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 35-36. – (Фізика ; Вип. 4)


  Досліджувалася фільтрація завад за допомогою набору лінійних фільтрів. Запропоновано оптимальний фільтр для електрокардіосигналів.
714187
  Порохня В.М. Методи поліпшення фінансово-економічного стану підприємства / В.М. Порохня, О.М. Крайник, Є.В. Порохня // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 207-212. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
714188
  Педченко Г.М. Методи порівняльного оцінювання варіантів системи військового призначення / Г.М. Педченко, В.І. Шарий, А.І. Невольниченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 169-178


  Запропоновано основні методи порівняльного оцінювання систем управління військового призначення. Показано, що наведені у статті підходи дозволяють здійснювати порівняльне оцінювання альтернативних варіантів систем військового призначення та ефективно ...
714189
  Неуймін О.С. Методи послідовного виявлення траєкторії цілі з використанням вирішальних статистик відміток : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Неуймін Олександр Станіславович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
714190
  Шматко В.С. Методи пошуку відмов та управління надійністю телекомунікаційної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Шматко Володимир Степанович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
714191
  Бабіч Г.В. Методи пошуку несправностей в локальних обчислювальних мережах та їх сегментах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Бабіч Г.В.; МОіНУ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 25 назв
714192
  Задорожний Б.Ю. Методи правового регулювання // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 174-177
714193
  Вінник О. Методи правового регулювання акціонерних відносин: проблеми відповідальності акціонерних товариств, пов"язані з їх капіталом // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 32-37. – ISSN 0132-1331
714194
  Усачов Олександр Михайлович Методи представлення й обробки інформації в експертній системі для управління телекомунікаційною мережею спеціального призначення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Усачов О.М.; Українська державна академія залізничного транспорту. – Харків, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
714195
  Хамзе Білал Методи представлення кодування і декодування узагальнених каскадних кодів зменшеної складності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Хамзе Білал ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків, 2014. – 15 с. – Бібліогр.: 12 назв
714196
  Коваленко Д.А. Методи призначення допусків і вибору елементів радіоапаратури з урахуванням дії зовнішніх впливів та цінових показників : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Коваленко Д.А. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв
714197
  Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень : підручник для студ. вищих навчальних закладів / І.Б. Гевко. – Київ : Кондор, 2009. – 187 с. – ISBN 978-966-351-235-8
714198
  Олешко О.І. Методи прискореного криптоаналізу БСШ на основі аналізу показників стійкості зменшених моделей прототипів : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.13.21 / Олешко О.І. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 24 с. – Бібліогр. : 12 назв
714199
  Левченко А.Ю. Методи прискорювання обчислень в задачах оптимальної маршрутизації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Левченко Антон Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
714200
  Топузов Олег Методи проблемного навчання в процесі викладання географії : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 35-39. – Бібліогр.: 6 назв
714201
  Трохименко О.М. Методи пробопідготовки при визначенні загального йоду в зразках з органічною матрицею / О.М. Трохименко, В.В. Сухан // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 44
714202
  Медведєв Едуард Миколайович Методи прогнозу пилових обставин та розробка технічних засобів підвищення ефективності обезпилення на вугільних шахтах України : Автореф... доктора техн.наук: 05.26.01 / Медведєв Едуард Миколайович; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 1998. – 31л.
714203
   Методи прогнозування в системах підтримки прийняття рішень : науково-навчальне видання / Довгий С.О. [та ін.] ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору. – Київ : Азимут-Україна, 2011. – 608 с. : табл. – Бібліогр.: с. 600-607. – ISBN 978-966-1541-25-1
714204
  Корнійчук В.П. Методи прогнозування валового внутрішнього продукту // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 14-17. – Бібліогр.: на 17 пунктів
714205
  Яценко В. Методи прогнозування виробничих витрат // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 5. – С. 30-35.
714206
  Хуторський П.О. Методи прогнозування вірогідності банкрутстства / П.О. Хуторський, К.О. Келембкт // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – С. 109-111. – ISBN 978-617-645-235-5
714207
  Рамазанова З.У. Методи прогнозування вітрового енергетичного потенціалу регіону : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.14.08 / Рамазанова З.У.; НАН Украъни.Ін-т відновлювання енергетики. – Київ, 2007. – 19с. – Бібл.: 14 назв
714208
  Калінчук С.М. Методи прогнозування кон"юнктури фондового ринку та оцінка їх ефективності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.107-117
714209
  Мітус О.О. Методи прогнозування параметрів ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 136-140.
714210
  Слободянюк Р. Методи прогнозування у ЗМІ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 52-66. – (Журналістика ; Вип. 4)
714211
  Войтенко В.В. Методи програмної підтримки складних екологічних моделей та побудова інформаційної системи захисту довкілля : 01.05.02:Дис...канд техн. наук. / Войтенко В.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 127л. – Бібліогр.: C.118-127
714212
  Войтенко Володимир Володимирович Методи програмної підтримки складних екологічних моделей та побудова інформаційної системи захисту довкілля : Автореф... кандид. техн.наук: 01.05.02 / Войтенко Володимир Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 20л.
714213
  Войтенко В.В. Методи програмної підтримки складних екологічних моделей та побудова інформаційної системи захисту довкілля : Автореф...канд. технічних наук: 01.05.02 / Войтенко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.16-17
714214
  Фомічова О.В. Методи проектно-тренінгової технології формування інноваційної поведінки студентів // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – C. 284-294. – ISSN 2074-8167


  У статті описано особливості професійної діяльності студентів спеціальності "Технології електронних мультимедійних видань" (ТЕМВ), визначені компетентності необхідні студентам у майбутній професійній діяльності. На основі відібраних компетентностей ...
714215
  Томашевський В.М. Методи проектування інтерактивних систем імітаційного моделювання. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.04 / Томашевський В.М.; Нац. техн. ун-т України. – К., 1996. – 31л.
714216
  Герман Е.Є. Методи проектування нечітких контролерів для цифрових систем управління промислового призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Герман Едуард Євгенович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
714217
  Копотун І. Методи протидії сепаратизму / І. Копотун, А. Місюра // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 167-171. – ISSN 2306-9082
714218
  Бишевець О.В. Методи психологічного впливу як засіб його здійснення в сфері кримінального судочинства // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 95-102
714219
  Левицька Оксана Методи радянізації Західної України у 1939-1940 рр. ( на основі атхівних документів Стаіславської області ) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 75-81. – ISSN 1728-9343
714220
  Ясинський Є.В. Методи реалізації на комп"ютерах стохастичних моделей вартостей акцій і облігацій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 169-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглянуто моделювання на комп"ютерах ймовірнісних (стохастичних) моделей вартостей акцій, а також прямого та опосередкованого підходів вартостей облігацій. Це є дуже важливим для опису стану портфеля цінних паперів інвестора.
714221
  Казакова Н.А. Методи регіонального аналізу водно-ресурсного потенціалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-61. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Показано, що водно-ресурсний потенціал - складовий елемент економічних ресурсів суспільства, фактор виробництва регіонального рівня, а при вирішенні питань територіального перерозподілу водних ресурсів зручно користуватися методом лінійного ...
714222
  Столбовий В. Методи регулювання зовнішніх міграційних процесів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 72-75.
714223
  Щербань О.Д. Методи регулювання та оптимізації структури капіталу підприємства / О.Д. Щербань, О.В. Насібова, Р.В. Сухоруков // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – C. 82-88. – ISSN 2306-6806
714224
   Методи рейтингування діяльності підприємств / Ольга, Мельник, , Ю.Л. Логвиненко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 84-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
714225
  Коваленко І.І. Методи робастної обробки неоднорідних вимірювальних даних в системах управління. : Автореф... доктор техніч.наук: 05.13.04 / Коваленко І.І.; Нац. техн. ун-тет України. – К., 1996. – 31л.
714226
  Кириченко К.В. Методи роботи укладачів легендарної частини літописів Великого князівства Литовського: на прикладі запозичень із тексту Іпатіївського літопису // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (515) березень - квітень. – С. 177-203. – ISSN 0130-5247
714227
  Кушнір І.А. Методи розв"язання задач з геометрії : Книжка для вчителя / І.А. Кушнір. – Київ : Абрис, 1994. – 464с. – ISBN 5-86828-017-2
714228
  Осетров А.О. Методи розв"язання задач згину та коливань пологих оболонок на основі теорії R-функцій і сплайнапроксимації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Осетров Андрій Олександрович ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
714229
  Богдановський С.О. Методи розв"язання моделі Леонтьева в умовах великої розмірності та нечітких даних / С.О. Богдановський, О.Ф. Волошин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 185-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Головна проблема, яка розглянута у роботі, є аналіз балансової моделі Леонтьева великої розмірності. Задача аналізу містить у собі дві підзадачі - чіткий та нечіткий аналіз. Подібний аналіз дає відомості про розв"язок задачі при звичайній та нечіткій ...
714230
  Засядько А.А. Методи розв"язання некоректних задач на основі багатокритеріальної оптимізації і диференціальних перетворень для автоматизованих систем управління : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.13.06 / Аліна Анатоліївна Засядько; МОНУ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2006. – 38с. – Бібліогр.: 40 назв
714231
  Замалетдінова Ф.І. Методи розв"язування диференціальних рівнянь / Ф.І. Замалетдінова. – Львів, 1961. – 200с.
714232
  Охріменко М.Г. Методи розв"язування некоректно поставлених задач : підручник для студ. вищ. навч. закладів / М.Г. Охріменко , О.А. Жуковська, О.О. Купка; Нац. технічний ін-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 166с. – Шифр дубл51 Охрім. – ISBN 978-966-364-576-6
714233
  Бондаренко Л.А. Методи розвитку фортепіанної техніки Ф. Бузоні в нструментально-виконавській підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 496-501
714234
  Антал І.П. Методи розділення та концентрування речовин в аналізі : навч. посібник / І.П. Антал, Я.Р. Базель, Ж.О. Кормош ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Хім. ф-т, Каф. аналіт. хімії та екотехнологій. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015. – 299, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 297-299. – ISBN 978-966-600-8


  В пр. №1708992 напис: в дар бібліотеці хімічного факультету від авторів. 20.10.2016 р. Підпис. / Кормош Ж.О. /
714235
  Козіна Ю.Ю. Методи розпізнавання зображень у просторі вейвлет-перетворення при контролі якості шаблонів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Козіна Ю.Ю. ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 13 назв
714236
  Білас О.І. Методи розпізнавання та класифікації станів систем управління засобами нейромережевих технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Білас О.Є.; Держ. комітет зв"язку та інформатиз. України, НАН України. – Львів, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
714237
  Огнєва Алла Миколаївна Методи розподілу інформаційних ресурсів в корпоративних системах виробничих організацій : Автореф. дис. ... кандидата техн. наук: 05.13.06 / Огнєва А.М.; Мін-во промислової політики України. Наук.-виробнича корпор. "Київський інститут інформатики". – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
714238
  Здоренко Ю.М. Методи розподілу ресурсів телекомунікаційних каналів на основі використання нечітких нейронних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Здоренко Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
714239
  Демчінський В.В. Методи розподілу ресурсів у системі керування трафіком на основі зворотного зв"язку в комп"ютерних мережах із заданою якістю обслуговування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Демчінський В.В.; Національн. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 4 назв.
714240
  Яковлєв А.І. Методи розрахунку величини соціально-економічних збитків від перебоїв у подачі електроенергії : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 3-12 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
714241
  Маляр Василь Сафронович Методи розрахунку динамічних режимів електромеханічних перетворювачів на основі сплайн-функцій : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.09.01 / Маляр В.С.; НУ " Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 36 с.
714242
  Рогальский Б.С. Методи розрахунку елетроспоживання і компенсуючих установок та системи управління ними (на промилов. підпр., включаюи нерудні кар"єри) : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Рогальский Б. С.; Нац. гірн. акад. Укр. – Дніпропетровськ, 1999. – 35л.
714243
  Пилипенко Б.Г. Методи розрахунку ефективності фінансування довгострокових венчурних проектів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 450-460. – ISSN 1993-6788
714244
  Крикунов Ю.В. Методи розрахунку ємнісних та сітчастих екранів в пристроях високої напруги : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.05 / Крикунов Ю.В.; НАН України. Ін-тут електродинаміки. – Київ, 1997. – 16л.
714245
  Гайдай Ю.О. Методи розрахунку задач ближньопольової НВЧ мікроскопії / Ю.О. Гайдай, В.С. Сидоренко, О.В. Сінькевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 279-284. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлено огляд основних чисельних методів що найчастіше використовуються для вирішення задач прикладної електродинаміки. На прикладі ближньопольової мікроскопії розглянуто їх особливості переваги та недоліки. Ключові слова: комп"ютерне ...
714246
  Гуль А.Є. Методи розрахунку затримки транспорту / А.Є. Гуль, О.В. Степанчук // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (17). – С. 69-77. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-929-439-5
714247
  Богініч О.Є. Методи розрахунку коливань кінематично збуджуваних нелінійних механічних системах гістерозисного типу : Автореф... докт. техн.К.наук: 02.02.09 / Богініч О. Є.; НАН України, Ін-т проблем міцності. – К., 1997. – 30л.
714248
  Трапезон О.Г. Методи розрахунку коливань механічних систем та їх використання при експериментальному вивчені втоми матеріалів. : Автореф... доктор техн.наук: 05.02.09 / Трапезон О.Г.; НАН України. Ін-т проблем міцності. – К., 1997. – 30л.
714249
  Делявський Михайлов Володимирович Методи розрахунку напружено-дефоромованого стану та граничної рівноваги структурно-неоднорідних матеріалів з тріщинами : Автореф... д-ра техн.наук: 05.02.07 / Делявський Михайлов Володимирович; НАН України. Фіз.-механ. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1995. – 30л.
714250
  Маньківський В.Б. Методи розрахунку пропускної здатності та продуктивності гілок мережі MPLS при обслуговуванні голосових повідомлень : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Маньківський Володимир Броніславович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
714251
  Джус С.Д. Методи розрахунку та використання MOVING AVERAGE (ковзного середньго значення) в технічному аналізі статистичного прогнозування фондового ринку України // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; редкол.: Редько О.Ю., Шевчук В.О., Теловата М.Т. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (18). – С. 14-27
714252
  Самійленко Н.О. Методи розрахунку та оцінювання звукоізоляції складних огороджувальних конструкцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Самійленко Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
714253
  Карачун В.В. Методи розрахунку хвильових процесів та захист приладів при акустичному навантаженні : Автореф... докт. техн.наук: 05.11.01 / Карачун В. В.; КПІ. – К., 1993. – 33л.
714254
  Костів О.В. Методи розробки алгоритмів : Тексти лекцій / О.В. Костів, С.А. Ярошко; Мін-во освіти і науки України. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 98 с.
714255
  Холод Д.В. Методи розробки додаткових модулів тестування для системи Microsoft Class Server // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 278-283. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті викладаються основні принципи розробки додаткових модулів тестування для системи Microsoft Class Server з можливостями автоматичної перевірки завдань. Висвітлюється досвід використання системи Microsoft Class Server для організації процесу ...
714256
  Мушак Андрій Ярославович Методи розробки інтерактивних дистанційних мультимедійних програм навчального призначення : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Мушак А.Я.; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
714257
  Мірошніченко О.В. Методи розширення інформаційної здатності систем пеленгації джерел шумових завад : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 20.02.14 / Мірошніченко О.В.; КНУТШ, Військовий ін-т. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
714258
  Власенко В.А. Методи синтеза быстрых алгоритмов свертик и спектрального анализа сигналов / В.А. Власенко. – Москва, 1990. – 179с.
714259
  Почанський О.М. Методи синтезу адаптивних Web-сторінок на основі інтелектуального аналізу інформаційних ресурсів мережі Інтернет : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Почанський Олег Михайлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
714260
  Соколов А.В. Методи синтезу багатобайтових нелінійних підстановок для підвищення ефективності сучасних шифрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Соколов Артем Вікторович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
714261
  Зеленьова Ірина Яківна Методи синтезу багаторівневих структур керуючих автоматів на програмованих логічних пристроях : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Зеленьова І.Я.; Донецьк. нац. техн. ун-тет. – Донецьк, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 8 назв
714262
  Аднан Ібрахім Сулейман Аль-Рабіс Методи синтезу багаторівневих схем композиційних мікропрограмних пристроїв керування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Аднан Ібрахім Сулейман Аль-Рабіс ; Донецьк. нац. техн. ун-тет. – Донецьк, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
714263
  Лебедев О.Г. Методи синтезу дискретних сигналів з пакращеними властивостями для автоматизованих систем керування : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Лебедев О. Г.; МОУ, Хар. держ. техн. ун-т. – Х., 1997. – 18л.
714264
  Глушакова Ганна Юріївна Методи синтезу і моделі компонентів нетрадиційних нейромереж : Автореф. дис. ...канд. техн. наук:01.05.02 / Глушакова Г.Ю.; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 20 с.
714265
  Мартиненко С.С. Методи синтезу і оцінки функціональної ефективності системи діагностування за цифровими медичними зображеннями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.09 / Мартиненко Сергій Сергійович ; НАН України ; М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій і систем. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
714266
  Красічков Олексій Олександрович Методи синтезу керуючих автоматів на конфігурованих логічних блоках : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Красічков О.О.; Донецький нац. техн. ун-тет. – Донецьк, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв.
714267
  Черкашин Вячеслав Анатолієвич Методи синтезу композиційних мікропрограмних пристроїв керування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Черкашин В.А.; Донецький нац. ун-т. – Київ, 2001. – 15 с.
714268
  Мірошкін О.М. Методи синтезу композиційних мікропрограмних пристроїв керування з модифікацією системи адресації мікрокоманд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Мірошкін Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2012. – 25 с. – Бібліогр.: 36 назв
714269
  Савченко І.В. Методи синтезу коректорів міжсимвольної інтерференції з використанням кумулянтних функцій третього порядку : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.13 - Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій / Савченко І.В. ; МОНУ, Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
714270
  Трохименко Я.К. Методи синтезу лінійних радіосхем. / Я.К. Трохименко. – К., 1966. – 167с.
714271
  Басманов Олексій Євгенович Методи синтезу марковських процесів та їх застосування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.02 / Басманов О.Є.; Харк. держ. техн. ун-тет. – Харків, 2001. – 20 с.
714272
  Хайдара А.А. Методи синтезу оптичної транспортної мережі WDM з використанням моделі багатошарових графів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Хайдара Абдалла Абдулрахман ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
714273
  Лаврік О.С. Методи синтезу пристроїв керування із множинними джерелами кодів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Лаврік О.С.; Ларік Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки молоді та спорту України ; Держ. вищий навчальний заклад "Донецьк. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
714274
  Калоша Вадим Олександрович Методи синтезу робастних регуляторів для багатов"язних квазістаціонарних об"єктів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.03 / Калоша В.О.; Харків. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
714275
  Аль-Аззех Рашед Мухаммед Методи синтезу самоперіверяємих схем вбудованного контролю для функціонального діагностування обчислювальних пристроїв, що не відчувають збоїв : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.08 / Аль-Аззех Рашед Мухаммед; Одеський держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1996. – 15л.
714276
  Борисевич О.В. Методи синтезу структурних текстів для цифрових синхронних схем на основі апаратних засобів, що реконфігуруються : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Борисевич О.В. ; Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 16 назв
714277
  Попов О.С. Методи синтезу схем взбудованого контролю матричних арифметичних пристроїв з кругленням. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.08 / Попов О.С.; Одеський держ. політехн. ун-т. – Одеса, 1995. – 16л.
714278
  Абу Усбах Олексій Нідалійович Методи синтезу та спосіб обчислення булевих функцій спеціального класу для засобів захисту інформації : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.21 / Абу Усбах Олексій Нідалійович; НАНУ. Ін-тут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 10 назв.
714279
  Кхалфауі Неджіб Методи синтезу швидкодіючих схем мікропрограмних автоматів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Кхалфауі Неджіб ; Державний вищий навчальний заклад " Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2008. – 17с. – Бібліогр.:
714280
  Приходько С.І. Методи синтезу, кодування та декодування згорткових кодових конструкцій : автореф. ... д-р техн. наук : 05.12.02 / Приходько С.І. ; Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2010. – 35 с. – Бібліогр. : 38 назв
714281
  Губа А.А. Методи синхронізації агентів при верифікації систем в термінах мультиагентних середовищ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 115-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядаються методи синхронізації поведінок агентів при верифікації систем у термінах мультиагентних середовищ. Описані сценарний і подійний підходи при декомпозиції MSC-сценаріїв і діаграм послідовності подій UML opt-областей на базові ...
714282
  Свентицька В. Методи систематизації знань з фізики на основі використання математичного апарату диференціального числення / В. Свентицька, А. Муранов // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 209-213


  Розглянуто роль математичної підготовки для узагальнення знань із фізики слухачів підготовчих курсів, як один із важливих чинників реалізації принципу наступності навчання фізики на суміжних сходинках освітньої системи.
714283
  Іволгіна Т.О. Методи системи стабілізації руху вимірювальної головки координатно-вимірювальної машини : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.03 / Іволгіна Т.О.; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 25 назв
714284
  Сисак Р.М. Методи системи статистичної діагностики дизель-генераторів на базі циклічних процесів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.16 / Сисак Р.М.; НАНУ. – К, 2001. – 20л. – Бібліогр.:с.17
714285
  Марценюк В.П. Методи системного аналізу медико-біологічних процесів = System analysis methods of medical and biological processes / В.П. Марценюк, О.Г. Наконечний. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. – 241с. – На тит. листі напис: англійською мовою. – ISBN 966-673-031-6
714286
  Іванченко С.М. Методи соціальної взаємодії як складова соціально-психологічного супроводу освітніх та суспільнихї реформ // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г. Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (17). – С. 161-170. – ISSN 2411-1449
714287
  Різун В.В. Методи соціальнокомунікаційних досліджень / В.В. Різун, Т.В. Скотнікова // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Проаналізовано наявний методичний рівень наукових робіт у галузі соціальних комунікацій і подано рекомендації щодо застосування методів відповідно до завдань дослідження. The article analyses the existing methodological level of scientific researches ...
714288
  Ніколаєнко Л.Г. Методи соціологічного пояснення : Монографія / Л.Г. Ніколаєнко; Мін-во культури і туризму України; ДАКККіМ. – Київ : ДАКККіМ, 2005. – 200с. – ISBN 966-8683-35-8
714289
  Муравський Л.І. Методи спекл-кореляції для дослідження механічних властивостей конструкційних матеріалів / Л.І. Муравський ; НАНУ, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2010. – 208 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0959-3
714290
   Методи спектрофотометричного визначення сульфаніламідів : огляд / М.Я. Смолінська, О.Я. Коркуна, І.Я. Коцюмбас, Т.Я. Врублевська, Г.Ю. Тесляр // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; голов. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2016. – Т. 11, № 1/2. – С. 51-80. – ISSN 1991-0290
714291
  Герасін С.М. Методи стабілізації та розрахунку розподілів неоднорідних систем марковського типу : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.05.02 / Сергій Михайлович Герасін; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 39 назв
714292
  Чаповський М.З. Методи стабілізації транзисторних підсилювачів / М.З. Чаповський. – Київ : Техніка, 1964. – 195 с.
714293
  Бялик О. Методи статевого виховання учнівської молоді в закладах освіти країн Євросоюзу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 3-11. – ISSN 2312-5993
714294
  Головко І.В. Методи статистичного аналізу консолідованої фінансової звітності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження щодо узагальнення, систематизації та адаптації до П(С)БО наявного теоретичного й практично-го матеріалу з метою створення методологічного апарату, який би слугував для подальшого аналізу конкретних розрахунків. Is out spent ...
714295
  Федоренко К.В. Методи статистичного моделювання випадкових функцій у задачах моніторингу навколишнього середовища : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.05 / Федоренко Катерина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 157 арк. – Додатки: арк. 155-157. – Бібліогр.: арк. 6-9, 142-154 та в додатках: арк. 155-157
714296
  Федоренко К.В. Методи статистичного моделювання випадкових функцій у задачах моніторингу навколишнього середовища : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.05 / Федоренко Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
714297
  Мех Я.В. Методи статистичної вибірки в аудиті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 15-18. – (Економіка ; Вип. 53)


  Розглянуто сутність вибірки в аудиті, її суттєві характеристики, види вибірок, міжнародна практика і особливості національного застосування.
714298
  П"янило Я.Д. Методи статистичної обробки даних вимірювань в базисі многочленів якобі для екологічного моніторингу : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Я.Д. П"янило, О. Готра // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 221-230 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
714299
  Муляр І.В. Методи створення і перевірки хешу графічних зображень / І.В. Муляр, А.В. Джулій, Є.В. Гіль // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 216-221


  У статті розлянуті підходи для обчислення статистичних значень графічних зображень, які захоплять головні особливості зображення і залишаються по суті незміненними через прийнятні перетворення. Запропоновані методи є гнучкими і можуть використовуватися ...
714300
  Юнг-Янг Сон Методи створення тривимірних зображень : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Юнг-Янг Сон ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехнічний ін-т". – Київ, 2011. – 35 с. – Бібліогр.: 33 назви
714301
  Любашенко О.В. Методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів університетів (на матер. вивчення гуман. дисциплін). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Любашенко О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 18л.
714302
  Любашенко О.В. Методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів університетів (на матеріалі вивчення гуманітарних дисциплні) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Любашенко О. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 183л. – Бібліогр.:л.147-161
714303
  Горячка О.О. Методи стимулювання персоналу інноваційних креативних колективів промислових підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 66-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
714304
  Андрушко Л.М. Методи стимулювання творчого процесу у студентів та курсантів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 253-262. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
714305
  Кривенко С.С. Методи стиснення та фільтрації даних дистанційного зондування землі із забезпеченням високої візуальної якості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / Кривенко С.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. аерокосмічн. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 23 назв.
714306
  Бойко І.Ф. Методи стохастичного аналізу систем обробки інформації з використанням ортогональних функціоналів від безмежно подільних процесів : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.14 / Бойко І. Ф.; МО України, КІІЦА. – К, 1993. – 32л.
714307
  Прохорова В.В. Методи стратегії управління фінансовою реструктуризацією підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 142-145. – ISSN 2075-4892
714308
  Підлипна Р.Б. Методи стратегічного планування та контролінгу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.3. – С. 238-242. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
714309
  Тесля С. Методи стратегічного фінансового планування діяльності суб"єктів господарювання / С. Тесля, О. Нестор // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 242-248. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто основні методи стратегічного фінансового планування, що застосовуються суб"єктами господарювання України в сучасних умовах. Визначено переваги та недоліки їхнього застосування, умови, особливості та чинники, що впливають на вибір того чи ...
714310
  Пащенко Юрій Вікторович Методи структуризації предметного середовища для комп"ютерної системи сертифікації плавскладу : Автореф. дис.... канд. техн. наук: 05.13.06. / Пащенко Юрій Вікторович; НАНУ, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2001. – 18 с.
714311
  Трофименко І.В. Методи структурно-параметричної компараторної ідентифікації моделей багатофакторного оцінювання і вибору рішень : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Трофименко І.В.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
714312
   Методи структурного дослідження мови.. – К., 1968. – 187с.
714313
  Юдін О.К. Методи структурного кодування даних в автоматизованих системах управління : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.06 / Юдін О.К.; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 38 назв
714314
  Карпенко Є. Методи сучасної психотерапії : навч. посібник / Євген Карпенко ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Львів ; Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 119, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 87-90 та в кінці тем. – ISBN 978-966-384-339-4
714315
  Михайленко В.М. Методи та алгоритм варіантного аналізу та синтезу проектних рішень по розподілу підприємств по регіонам / В.М. Михайленко, В.В. Максимова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 254-258. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В статті розглянуто методи та алгоритм варінтного аналізу та синтезу проектних рішень по розподілу підприємств по регіонам. Алгоритм написаний з урахуванням еколого-економічних аспектів. Це може бути застосовано при прийнятті оптимального рішення при ...
714316
  Вавіленкова А.І. Методи та алгоритми автоматизованого формування логіко-лінгвістичних моделей текстової інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Вавіленкова А.І. ; НАНУ ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 21 назва
714317
  Русакова Л.Т. Методи та алгоритми аналізу чинників, що впливають на здоров"я в гігієнічних дослідженнях. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.02 / Русакова Л.Т.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 19л.
714318
  Винничук Степан Дмитрович Методи та алгоритми вирішення задач аналізу, проектування і управління розподілом потоків в гідравлічних розподільчих мережах : Автореф. дис. ... д-ра. технічних наук: 01.05.02 / Винничук С.Д.; НАН України Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2006. – 35 с. – Бібліогр.: 33 назви
714319
  Шутко В.М. Методи та алгоритми виявлення-вимірювання інформаційних сигналів із застосуванням сплайн-перетворень. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Шутко В.М.; Київ. міжнар. ун-т цивільної авіації. – К., 1998. – 20л.
714320
  Порхун О.В. Методи та алгоритми для розв"язання задач класифікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 212-220. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена розгляду задачі класифікації та методам її розв"язання. Розглядаються існуючі методи визначення числа класів. Запропоновано евристичний алгоритм, який грунтується на використанні нейронної мережі Кохонена та методі ідеальної ...
714321
  Семенів О.В. Методи та алгоритми ідентифікації в задачах моніторингу і прогнозування стану рослинності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Семенів О.В. ; НАН України, Нац. космічне агентство України, Ін-т космічних досліджень. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
714322
  Чінь Нгуєн Тхієу Методи та алгоритми ідентифікації повідомлень обмеженою в"єтнамською мовою в автоматизованих системах : Автореф... канд. техніч.наук: 05.13.06 / Чінь Нгуєн Тхієу; Одеський держ. політехн. ун-т. – Одеса, 1999. – 20с.
714323
  Манакова Наталія Олегівна Методи та алгоритми корекції інформації при управлінні регіональними інженерними мережами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Манакова Н.О.; Харків. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
714324
  Косинський К.О. Методи та алгоритми обробки нечітких даних в інформаційних системах : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Косинський К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
714325
  Косинський К.О. Методи та алгоритми обробки нечітких даних в інформаційних системах : дис. ... канд. техн. наук: 01.05.03 / Косинський К.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 170 л. + Додатки: л. 149-170. – Бібліогр.: л. 143-148
714326
  Любчак В.О. Методи та алгоритми обчислень : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Любчак В.О., Назаренко Л.Д. ; МОНУ ; Сумський державний ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 313 с. – ISBN 978-966-657-194-9
714327
  Воробкало Тетяна Василівна Методи та алгоритми оцінювання кута надходження гармонічного сигналу на антенну решітку при негауссівських завадах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Воробкало Т.В.; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
714328
  Думич С.С. Методи та алгоритми підвищення ефективності комутації інформаційних потоків у оптичних транспортних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Думич Степан Степанович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
714329
  Красько О.В. Методи та алгоритми підвищення ефективності функціонування конвергентних оптичних мереж доступу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Красько Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 24 назви
714330
  Дідик Олексій Олександрович Методи та алгоритми побудови моделей процесів управління на основі ретроспективних даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Дідик О.О.; МОіНУ. Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
714331
  Савчук Т.О. Методи та алгоритми покомпонентного даігностування цифрових пристроїв, що базуються на реконрфгуації їх структури : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.16 / Савчук Т. О.; Вінн. ДУ. – Вінниця, 1999. – 20л.
714332
  Строєва В.О. Методи та алгоритми розв"язання неперервних нелінійних багатопродуктових задач оптимального розбиття множин : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.01 / Строєва Вікторія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
714333
  Федоров Д.М. Методи та алгоритми розпізнавання облич за телевізійними зображеннями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Федоров Дмитро Михайлович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
714334
  Ключка К.М. Методи та алгоритми розрахунку перехідних процесів в електричних колах на основі інтегральних динамічних моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Ключка Костянтин Миколайович ; Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
714335
  Гарагуля Олександр Віталійович Методи та алгоритми синтезу перетворювачів кодів за способом дорахування і накопичування еквівалентів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.08 / Гарагуля Олександр Віталійович; Мін-во освіти України. Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектрон. – Харків, 1996. – 22л.
714336
  Томашевський Олег Михайлович Методи та алгоритми системи захисту інформації на основі нейромережевих технологій : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.23 / Томашевський О.М.; Держ. ком. зв"язку та інформ. України НАНУ, Держ. наук.-досл. ін-т інформ. інфраструкт. – Львів, 2002. – 20 с.
714337
  Височіненко М.С. Методи та алгоритми управління якістю сервісу у безпроводових мережах з різними статистиками трафіку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Височіненко Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
714338
  Багацький О.В. Методи та аналого-цифрові пристрої визначення якості комунальних послуг : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Багацький Олексій Валентинович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назва
714339
  Кожушко Д.Г. Методи та апаратні засоби нанесення текстур для синтезу зображень зворотним трасуванням у системах візуалізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Кожушко Д.Г. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
714340
  Мілевський В.Є. Методи та апаратні засоби тестування інтраокулярних лінз / В.Є. Мілевський, І.Г. Чиж // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 7-14. – ISSN 1997-9266
714341
  Васильєв Микола Валерійович Методи та апаратно-орієнтовані алгоритми синтезу процесорів швидких перспективних перетворень у системах візуалізації : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.13.13. / Васильєв М.В.; ХНУР. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
714342
  Петровський М.С. Методи та апаратно-програмні засоби спеціалізованих комп"ютерних систем для класифікації зображень плям лазерних пучків : автореф дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Петровський Микола Сергійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
714343
  Оксанич Анатолій Петрович Методи та апаратура контролю структурно-геометричної досконалості напівпровідникових матеріалів та структур в умовах їх серійного виробництва : Автореф. дис. ... д-ра. техн. наук:05.27.06 / Оксанич А.П.; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 34 с.
714344
  Марушкевич А.А. Методи та етапи науково-педагогічного дослідження / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 16-36. – ISBN 978-966-439-865-4
714345
  Ночевнов Дмитро Павлович Методи та засоби адаптивного інформаційного пошуку на основі моделі користувача : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Ночевнов Д.П.; Черкаськ. держ. технолог. ун-т. – Черкаси, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
714346
  Кулик А.Я. Методи та засоби адаптивного передавання інформації у проблемно-орієнтованих розподілених комп"ютерних системах : автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Кулик А.Я.; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – 36с. – Бібліогр.: 73 назв.
714347
  Іляш Ю.Ю. Методи та засоби адаптивного стиснення інформаційних потоків на основі рекурентних кодових послідовностей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Іляш Юрій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
714348
  Ву Дик Тхінь Методи та засоби адміністрування компонентами захисту інформації в розподілених комп"ютерних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Ву Дик Тхінь ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
714349
  Качер Володимир Семенович Методи та засоби аналізу динамічного стану протезованої ноги людини : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.17 / Качер В.С.; ХНУ радіоелектроніки. – Харків, 2004. – 22с. – Бібліогр.: 17 назв
714350
  Бельхадрі Нуреддін Методи та засоби аналізу контролепридатності апаратних компонент зот : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.13 / Бельхадрі Нуреддін; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – К., 1998. – 16л.
714351
  Яковина В.С. Методи та засоби аналізу надійності функціонування програмного забезпечення з урахуванням етапів життєвого циклу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Яковина Віталій Степанович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
714352
  Савенко О.С. Методи та засоби анитвірусного комбінованого діагнтостування персональніх комп"ютерів : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Савенко О. С.; Вінницьк. держ. техн. ун-т. – Вінниця, 1999. – 18л.
714353
  Курінний Михайло Сергійович Методи та засоби антиаліайзингу контурів об"єктів у системах комп"ютерної графіки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Курінний М.С.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
714354
  Романюк О.Н. Методи та засоби антиаліайзингу контурів об"єктів у системах комп"ютерної графіки : Монографія / О.Н. Романюк, М.С. Курінний; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 164 с. – ISBN 966-641-182-2
714355
  Лаврів М.В. Методи та засоби багатоканального перетворення форми інформації на основі аналого-цифрового перетворювача Монте-Карло : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Лаврів М.В. ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назв.
714356
  Колос Л.М. Методи та засоби багатокритеріального оцінювання програм та проектів в сфері космічних досліджень : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Колос Л.М. ; НАН України ; Нац. космічне агенство України, Ін-т космічних досліджень. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
714357
  Кльоц Ю.П. Методи та засоби безсловникового тестування цифрових систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Кльоц Ю.П.; М-во пром. політики України; Державне п-во "Науково-виробнича корпорація"Київський інститут автоматики"". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
714358
  Владов С.І. Методи та засоби визначення гемодинамічних показників при діагностуванні порушень системи кровообігу людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Владов Сергій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
714359
  Стрілець В.О. Методи та засоби вимірювання великих довжин для метрологічного забезпечення систем зовнішньотраєкторних вимірювань : Автореф. дис... канд. технічних наук: 05.11.15. / Стрілець В.О.; Харківськ. держ. науково-дослідний інститут метрології. – Харків, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв.
714360
  Азархов О.Ю. Методи та засоби вимірювання глибинних температур біологічних об"єктів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.17 / Азархов О.Ю.; МОіНУ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 10 назв
714361
  Філинюк М.А. Методи та засоби вимірювання параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників : монографія / М.А. Філинюк, К.В. Огородник, Л.Б. Ліщинська ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-641-342-3
714362
  Казимиров О.В. Методи та засоби генерації нелінійних вузлів заміни для симетричних криптоалгоритмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Казимиров Олександр Володимирович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
714363
  Литвиненко В.І. Методи та засоби гібридних штучних імунних систем в задачах інтелектуального аналізу даних : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Литвиненко В.І. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
714364
  Шаховська Н.Б. Методи та засоби дистанційної освіти для заохочення і залучення сучасної молоді до самостійних наукових досліджень / Н.Б. Шаховська, В.А. Висоцька, Л.В. Чирун // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 832. – С. 254-284. – (Серія: Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
714365
  Страшненко Г.М. Методи та засоби діагностики і прогнозування первинної відкритокутової глаукоми : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Страшненко Ганна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 34 назви
714366
  Бодров С.В. Методи та засоби діагностування системи інтелектуального відеоконтролю прикордонних пунктів пропуску на основі блукаючого діагностичного ядра : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бодров Сергій Володимирович ; Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
714367
  Дзюба В.Г. Методи та засоби для розв"язку прикладних задач комп"ютерного аналізу зображень : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Дзюба В.Г. ; Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
714368
  Швороб І.Б. Методи та засоби екстракції та аналізу слабоструктурованих текстових даних на основі документо-орієнтованого графа : автореф. дис. ... канд.техн. наук : 10.02.21 / Швороб Ірина Богданівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
714369
  Романкевич Віталій Олексійович Методи та засоби ефективного визначення параметрів відмовостійких багатопроцесорних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.13 / Романкевич В.О.; НТУУ "КПІ". – Київ, 2001. – 20 с.
714370
  Сімоненко В.П. Методи та засоби ефективного розв"язання задач статичного і динамічного планування в розподілених системах : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.13 / Сімоненко В.П.; КПІ. – К., 1997. – 32л.
714371
  Стіренко С.Г. Методи та засоби ефективної обробки паралельних задач в комп"ютерних кластерних системах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Стіренко Сергій Григорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 41 с. – Бібліогр.: 40 назв
714372
  Шевчук О.А. Методи та засоби ЕЦП з заданим рівнем захищеності та підвищеною швидкодією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Шевчук Олексій Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
714373
  Аль-Амморі Алі Методи та засоби забезпечення ефективності інформаційно-управляючих систем повітряних суден : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Аль-Амморі Алі ; Нац. трансп. ун-т. – Київ, 2010. – 39 с. – Бібліогр.: 51 назв.
714374
  Казимира Ірина Ярославівна Методи та засоби забезпечення ефективності процедур оптимального проектування ІС на схемотехнічному етапі : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.12 / Казимира Ірина Ярославівна; Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 1998. – 16л.
714375
  Скляров В.В. Методи та засоби забезпечення єдності вимірювань об"ємної активності радону-222 в Україні : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.15 / Скляров В.В.; Держ. ком. України з питань технічного регулювання та споживчої політики; Нац. наук. центр "Інститут метрології". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
714376
  Флейтман Д.В. Методи та засоби забезпечення живучості інформаційних систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Флейтман Д.В.; НАНУ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім Г.Є. Пухова. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
714377
  Мельничук С.М. Методи та засоби захисту розподільних електричних мереж від неповнофазних режимів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Мельничук Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
714378
  Акимишин О.І. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об"єктів комп"ютерної томографії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Акимишин О.І.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
714379
  Микіч Х.І. Методи та засоби ідентифікації проблемних ситуацій на основі онтологічного підходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Микіч Христина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
714380
  Самсонов В.В. Методи та засоби Інтернет-технологій : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом "Комп"ютерні науки" / В.В. Самсонов, А.Л. Єрохін. – Харків : СМІТ, 2008. – 264с. – ISBN 978-966-8530-19-5
714381
  Гудим Василь Ілліч Методи та засоби керування режимами систем електропостачання потужних дугових сталеплавильних печей : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.09.03 / Гудим В.І.; НАНУ, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2002. – 37 с.
714382
  Свинарьов А.В. Методи та засоби комбцнованих несиметричних криптографічних перестворень інформації із зменшеною обчислювальною складністю : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Свинарьов А. В.; МОУ Хар. держ. техн. ун-т радіоелектрон. – Х., 1998. – 17л.
714383
  Контрерас Д.Е. Методи та засоби комп"ютерної реалізації інтегродиференційних моделей динамічних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Контрерас Д.Е.; НАНУ, Ін-тут ім. Г.Є.Пухова. – Київ, 2002. – 19 с.
714384
  Гончар С.Ф. Методи та засоби компенсації динамічних похибок часового зсуву у радіовимірювальних приладах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.08 / Гончар С.Ф.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 20 назв
714385
  Кіренко І.О. Методи та засоби компресії інформативних сигналів систем керування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Кіренко І.О.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 14 назв
714386
  Жук І.А. Методи та засоби контролю ізоляції відносно "землі" мереж оперативного постійного струму гідроелектростанцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Жук Ігор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
714387
  Балабаєв Володимир Миколайович Методи та засоби контролю похибок вимірювальних каналів автоматизованих систем контролю та керування. : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.15 / Балабаєв Володимир Миколайович; Харків. політех. ун-т. – Харків, 1999. – 19л.
714388
  Омельченко С.В. Методи та засоби контролю якості передачі мови в цифровій телефонії : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец. 05.12.13 / Сергій Васильович Омельченко; Харківський нац. у-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
714389
  Сало А.М. Методи та засоби конфігурування архітектури програмованих спеціалізованих процессорів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Сало А.М. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 19 с. – Бібліогр.; 13 назв
714390
  Мичуда Зиновій Романович Методи та засоби логарифмічного аналого-цифрового перетворення : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.13.05 / Мичуда З.Р.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 35 с. – Бібліогр.: 48 назв
714391
  Пелех Ю.М. Методи та засоби маркерування мовних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Пелех Юрій Миронович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
714392
  Коркішко Л.М. Методи та засоби маскованої арифметики для пристроїв систем захисту інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Коркішко Леся Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
714393
  Верес З.Є. Методи та засоби масштабування рухомих та нерухомих зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Верес Зеновій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
714394
  Третяк В.А. Методи та засоби математичного моделювання процесів теплообміну у двофазовому середовищі (на прикладі лазерно-дугового наплавлення) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Третяк Валерія Анатоліївна.; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
714395
  Петрище М.О. Методи та засоби метрологічного забезпечення вимірювання електричної енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Петрище Микола Олександрович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
714396
  Кочан Р.В. Методи та засоби метрологічної самоперевірки прецизійних аналого-цифрових перетворювачів у процесі експлуатації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.05 / Кочан Роман Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 37 с. – Бібліогр.: 68 назв
714397
  Яциковська У.О. Методи та засоби моделювання безпечної комунікації в системі клієнт-сервер : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Яциковська Уляна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
714398
  Жежнич Павло Іванович Методи та засоби моделювання часового параметру в інформаційних системах на основі реляційних баз даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Жежнич П.І.; НУ "Львів. політехн.". – Львів, 2001. – 16 с.
714399
  Юзвенко Володимир Федорович Методи та засоби модельної підтримки прийняття рішень в системах проектування та випробування елементів механічних конструкцій : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.13.06. / Юзвенко В.Ф.; Нац. акад. наук України; Ін-тут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова. – Київ, 2003. – 24 с. – Бібліогр: 8 назв
714400
  Марушкевич А.А. Методи та засоби навчання. Особливості використання методів навчання у вищій школі / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 201-209. – ISBN 978-966-439-865-4
714401
  Морозов Є.М. Методи та засоби надщільної і довготермінової оптичної реєстрації інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Морозов Євгеній Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
714402
  Куперштейн Л.М. Методи та засоби нейроподібної обробки даних для систем керування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Куперштейн Л.М.; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 21 назва
714403
  Васюра А.С. Методи та засоби нейроподібної обробки даних для систем керування : монографія / А.С. Васюра., Т.Б. Мартинюк, Л.М. Куперштейн ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 175 с. – ISBN 978-966-641-279-2
714404
  Превисокова Н.В. Методи та засоби обробки інформації в комп"ютерних системах на основі теоретико-числових перетворень : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Превисокова Н.В. ; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв.
714405
  Кулик Я.А. Методи та засоби оброблення дискретних сигналів у мережах з високим рівнем завад : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Кулик Ярослав Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 28 назв
714406
  Райтер П.М. Методи та засоби оброблення інформації для контролю структури та витрати фаз газоріднних потоків : монографія / П.М. Райтер, О.М. Карпаш ; МОН України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф-ра техн. діагностики і моніторингу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 262 с. – ISBN 978-966-694-114-8
714407
  Ненько Леонід Федорович Методи та засоби оперативного управління інтегрованими організаційно-технологічними системами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Ненько Л.Ф.; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 20 с.
714408
  Болюбаш Ю.Я. Методи та засоби опрацювання інформаційних ресурсів великих даних в системах територіального управління : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Болюбаш Юрій Ярославович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
714409
  Яровий А.А. Методи та засоби організації високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних систем із рекурсивною архітектурою : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Яровий Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
714410
  Гроль Володимир Васильович Методи та засоби організації псевдовипадкового тестування цифрових схем : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 06.13.08 / Гроль Володимир Васильович ; Нац. техн. ун-т України , КПІ. – Київ, 1995. – 30 с.
714411
  Ленюк Н. Методи та засоби організації самостійної роботи студентів технічних спеціальностей у навчанні німецької мови // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 83-87
714412
  Бенч Андрій Ярославович Методи та засоби оцінки показників надійності цифрових пристроїв із вбудованими схемами контролю : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.13 / Бенч А.Я.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 30 назв
714413
  Бортник Г.Г. Методи та засоби оцінювання параметрів абонентських ліній зв"язку / Г.Г. Бортник , В.М. Кичак, В.Ф. Яблонський ; МОНУ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 144 с. – ISBN 966-641-183-0
714414
  Гізун А.І. Методи та засоби оцінювання параметрів безпеки для виявлення кризових ситуацій в інформаційній сфері : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Гізун Андрій Іванович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
714415
  Шенгур С.В. Методи та засоби оцінювання точності вимірювань характеристик випадкових кутів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Шенгур Світлана Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
714416
  Хом"юк Віктор Вікторович Методи та засоби паралельних перетворень векторних масивів даних : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.13.13 / Хом"юк В.В.; Вінницький націон. технічний ун-тет. – Вінниця, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назв.
714417
  Мартинюк Т.Б. Методи та засоби паралельних перетворень векторних масивів даних : Монографія / Т.Б. Мартинюк, В.В. Хом"юк; Мін-во освіти і науки України; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Універсум, 2005. – 203с. – ISBN 966-641-114-8
714418
  Кадацька Ольга Йосипівна Методи та засоби перетворення однократних часових інтервалів в системах вимірювання та керування : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.05 / Кадацька Ольга Йосипівна; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектрон. – Харків, 1999. – 19л.
714419
  Пелішок В.О. Методи та засоби підвищення ефективності безпровідних систем та мереж з нестаціонарним каналом зв"язку : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Пелішок В.О. ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 40 с. – Бібліогр. : 43 назви
714420
  Тептя В.В. Методи та засоби підвищення ефективності виробництва і транспортування електроенергії за диференційованих критеріїв оптимальності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Тептя Віра Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
714421
  Носова Т.В. Методи та засоби підвищення ефективності діагностики опорно-рухового апарату людини : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.11.17 / Тетяна Віталіївна Носова; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.:
714422
  Алі Тауфік Окла Аль-Хавальді Методи та засоби підвищення ефективності застосування контрольних сум, ехоплексу та циклічних кодів для виявлення помилок передачі даних в комп"ютерних системах і мережах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец.05.13.13 / Алі Тауфік Окла Аль-Хавальді; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
714423
  Іяд Методи та засоби підвищення ефективності ідентифікації абонентів багатокористувацьких систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Іяд (М.М.) А. Шахрурі ; Нац. техн. ун-т "Київський політехн. ун-т". – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
714424
  Пономарьова О.А. Методи та засоби підвищення ефективності інклінометричних перетворювачів спеціалізованої комп"ютерної системи орієнтації бурового інструмента : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Пономарьова Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
714425
  Єрмоленко Є.О. Методи та засоби підвищення ефективності комп"ютерних систем вимірювання вольт-амперних характеристик напівпровідникових приладів : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.05 / Єрмоленко Євген Олександрович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
714426
  Клименко І.А. Методи та засоби підвищення ефективності обробки інформації в реконфігуровних комп"ютерних системах на базі ПЛІС : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Клименко Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 48 с. – Бібліогр.: 47 назв
714427
  Турута О.П. Методи та засоби підвищення ефективності обслуговування запитів в інформаційній мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Турута О.П. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 15 назв.
714428
  Растгу Садег Методи та засоби підвищення ефективності обчислень у кластерних системах з мультиядерною архітектурою : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Растгу Садег ; Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
714429
  Луай Дарвіш Методи та засоби підвищення ефективності передачі даних в захищених комунікаційних середовищах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Луай Дарвіш.; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
714430
  Хайдер Мирослав Ричард Методи та засоби підвищення ефективності розподілених систем на основі багатоканальних зв"язків : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.13 / Хайдер М.Р.; Нац. технічний ун-т України; " Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 73 назви
714431
  Бахтарі Хедаятоллах Методи та засоби підвищення ефективності розрахунку надійності відмовостійких багатопроцесорних систем : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. - 05.13.05. - Комп"ютерні системи та компоненти / Бахтарі Хедаятоллах ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
714432
  Сайко В.Г. Методи та засоби підвищення ефективності функціонування мереж цифрового радіозв"язку по багатопроменевим каналам : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Сайко Володимир Григорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – 29 с. – Бібліогр.: 60 назв
714433
  Стелюк А.О. Методи та засоби підвищення ефективності функціонування системи автоматичного регулювання частоти та потужності ОЕС України : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.02 / Стелюк А.О.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
714434
  Вовк О.Б. Методи та засоби підвищення життєздатності веб-сайту як інформаційного продукту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Вовк Олена Борисівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
714435
  Орнатський Д.П. Методи та засоби підвищення метрологічних характеристик дистанційних вимірювань механічних величин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Орнатський Дмитро Петрович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
714436
  Коваленко А.А. Методи та засоби підвищення оперативності передачі даних у мультисервісних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Коваленко А.А. ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв
714437
  Назаркевич М.А. Методи та засоби підвищення рівня захищеності друкованих документів на основі Ateb-функцій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.05.01 / Назаркевич Марія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 60 назв
714438
  Золотавкін Є.А. Методи та засоби підвищення стеганографічної стійкості захисту інформації до пасивних атак : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Золотавкін Є.А. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
714439
  Берназ Н.М. Методи та засоби підвищення функціональної стійкості корпоративних інформаційних мереж на основі інтегрування мобільної системи в мережу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Берназ Наталія Маноліївна ; Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
714440
  Веретельник В.В. Методи та засоби підвищення швидкості та достовірності доступу до конфіденційних інформаційних ресурсів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Веретельник Віталій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаськ. держ. технолог. ун-т. – Черкаси, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
714441
  Гапон Д.А. Методи та засоби підвищення якості функціювання автоматичного частотного розвантаження енергосистеми в аварійних режимах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Гапон Дмитро Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
714442
  Ришковець Ю.В. Методи та засоби побудови Веб-галерей з урахуванням інтересів користувача : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Ришковець Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 24 назви
714443
  Даниляк Сергій Миколайович Методи та засоби побудови електронних зварювальних тренажерних і контролюючих систем : Автореф... д-ра техн.наук: 05.13.05 / Даниляк Сергій Миколайович; Ін-т проблем моделювання в енергетиці АН України. – К., 1993. – 32л.
714444
  Сєров Ю.О. Методи та засоби побудови ефективних віртуальних спільнот на основі веб-форумів : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Сєров Ю.О. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 33 назв.
714445
  Литвин В.В. Методи та засоби побудови інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень на основі адаптивних онтологій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Литвин Василь Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 67 назв
714446
  Порєв Г.В. Методи та засоби побудови інформаційних технологій на основі територіально розосереджених сервіс-орієнтованих однорангових мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Порєв Геннадій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
714447
  Буров Є.В. Методи та засоби побудови програмних систем на основі онтологічних моделей задач : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Буров Євген Вікторович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
714448
  Пелещишин А.М. Методи та засоби позиціонування сайтів в системі World Wide Web : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Пелещишин А. М. ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 36 с. – Bibliogr.: 46 назв
714449
  Ферчук К.В. Методи та засоби покращення параметрів низькочастотного каналу вихрострумового товщиноміра сталевих листових конструкцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.05 - прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин / Ферчук К.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
714450
  Крилов Є.В. Методи та засоби поліпшення якості спеціального програмного забезпечення систем контролю складних об"єктів : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.11 / Крилов Є.В.; КПІ. – К., 1994. – 15л.
714451
  Кустра Н.О. Методи та засоби попереднього опрацювання наборів однотипних зображень : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:05.13.23 - системи та засоби штуч. інтелекту / Кустра Н.О. ; Нац. ун-т "Львів. акад.". – Львів, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
714452
  Колахі Реза Джавад Методи та засоби посегментного контролю наближених результатів у матричних обчислювальних пристроях : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Колахі Реза Джавад ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
714453
  Любінець Я.В. Методи та засоби представлення та обробки інформації з часовим параметром в реляційних базах даних. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 05.13.17 / Любінець Я.В.; Київ. міська держ. адмін. ін-тут прикладної інформатики.. – К., 1994. – 23л.
714454
  Демківська Тетяна Іванівна Методи та засоби прогнозування екологічних та економічних процесів на основі комп"ютерного моделювання часових рядів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Демківська Т. І.; Нац. акад. наук України; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
714455
  Банзак О.В. Методи та засоби радіаційної модифікації властивостей напівпровідникових матеріалів та приладів : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.27.01 - твердотільна електроніка / Банзак О.В.; Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 16 назв
714456
  Пантелеймонов Андрій Анатолійович Методи та засоби реінженерії мобільних застосувань із графічним інтерфейсом : Автореф. дис. ... канд.техн. наук: 01.05.03 / Пантелеймонов А.А.; Національний технічний університет КПІ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
714457
  Грінченко Тамара Олексіївна Методи та засоби репрезентації і обробки символьної інформації в інтелектуальних обчислювальних системах : Автореф... д-ра фіз.-мат.наук: 05.13.17 / Грінченко Тамара Олексіївна; Київ. міська держ. адміністр. Ін-т прикладної інформатики. – К., 1994. – 47л.
714458
  Верес Олег Михайлович Методи та засоби розв"язання слабоструктурованих задач формування розкладів та розподілу ресурсів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Верес О.М.; Нац. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 2002. – 18л. – Бібліогр.: 12 назв.
714459
  Семчишин Ю.Б. Методи та засоби розподілення обчислень в задачах теплового проектування електронних пристроїв : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Семчишин Ю.Б. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
714460
  Чайковський Д.Ю. Методи та засоби розподіленого агентного діагностування комп"ютерних систем : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Чайковський Д.Ю.; Терноп. нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
714461
  Спасітєлєва С.О. Методи та засоби розподілу ресурсів в обчислювальних системах з жорсткими часовими обмеженнями : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 05.13.11 / Спасітєлєва С.О.; АН України. Ін-т кібернетики ім. В.Глушкова. – К., 1993. – 17л.
714462
  Оксамитна Любов Павлівна Методи та засоби самоорганізації моделі знань в автоматизованих системах контролю знань та навчання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Оксамитна Л.П.; Черк. держ. техн. ун-тет. – Черкаси, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
714463
  Рудницький С.В. Методи та засоби синтезу операцій матричного криптографічного перетворення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Рудницький Сергій Володимирович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
714464
  Мельник Р.П. Методи та засоби синтезу операцій розширеного матричного криптографічного перетворення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Мельник Руслан Павлович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
714465
  Вовченко О.В. Методи та засоби синхронізації модемів комп"ютерних систем із шумовими сигналами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Вовченко Олександр В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
714466
  Шпак Зореслава Ярославівна Методи та засоби сповільненого відтворення мовної інформації в інтерактивних системах керування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.03 / Шпак З.Я.; Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
714467
  Фігура Р. Методи та засоби сповільненого відтворення польських дифтонгів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Фігура Роман ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
714468
  Шкуліпа І.Ю. Методи та засоби створення автоматизованої системи проектування паралельних алгоритмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Шкуліпа І.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
714469
  Шкуліпа І.Ю. Методи та засоби створення автоматизованої системи проектування паралельних алгоритмів : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03. / Шкуліпа І.Ю. ; М-во освіти України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 168 л. + Додатки: л. 146-168, [3]. – Бібліогр.: л. 134-145
714470
  Веренич Олена Володимирівна Методи та засоби створення мультимедіальних дистанційних курсів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Веренич О.В.; НАНУ МО і НУ. – Київ, 2001. – 20 с.
714471
  Лукічов В.В. Методи та засоби стеганографічного захисту інформації в комп"ютерних системах і мережах на основі вейвлет-перетворень : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Лукічов В.В. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
714472
  Яцків Наталія Георгіївна Методи та засоби стиснення даних в розподілених комп"ютерних системах на основі кодів поля Галуа : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Яцків Н.Г.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
714473
  Локазюк В.М. Методи та засоби текстового комбінованного діагностування цифрових структур з компонентами підвищеного ступеню інтеграції : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.08 / Локазюк В.М.; Вінницкий держ.ун-т. – Вінниця, 1995. – 32л.
714474
  Матринов Д.О. Методи та засоби термостабілізації характеристик мікроелектронних сенсорних пристроів : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.01 / Матринов Д.О.; Особливе констрктор. бюро "Рута". – Чернівці, 1997. – 22л.
714475
  Ткаченко Р.О. Методи та засоби управління крановими установками / Р.О. Ткаченко, І.О. Вербенко, І.О. Малець // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 63-71 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2078-4643
714476
  Федак В.І. Методи та засоби усунення спотворень відеосигналів з використанням їх надлишковостей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Федак Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
714477
  Щербак С.С. Методи та засоби формування баз онтологічних знань на підставі джерел табличних структур : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец. 05.13.23 / Сергій Сергійович Щербак; Харківський нац. у-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
714478
  Касім А.М. Методи та засоби формування динамічних сценаріїв в навігаційно-керувальних комплексах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Касім Аніса Мохаммадівна ; Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
714479
  Романюк О.В. Методи та засоби формування зображень рельєфних поверхонь у системах комп"ютерної графіки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Романюк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 39 назв.
714480
  Протасов С.Ю. Методи та засоби формування і комп"ютерної реалізації інтегральних макромоделей стаціонарних динамічних об"єктів з розподіленими параметрами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Протасов Сергій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
714481
  Горбатий І.В. Методи та засоби формування й оброблення сигналів для підвищення ефективності телекомунікаційних систем та мереж передавання даних : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Горбатий Іван Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 71 назва
714482
  Озеранський В.С. Методи та засоби формування штучних підструктур у задачах декомпозиційного діагностування цифрових пристроїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Озеранський Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
714483
  Безвербний І.А. Методи та засоби цифрового аналізу тональних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Безвербний І.А.: НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв.
714484
  Смірнов О.А. Методи та засоби цифрової стеганографії з використанням складних дискретних сигналів для захисту інформаційних ресурсів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.05.01 / Смірнов Олексій Анатолійович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 58 назв
714485
  Яремчук Ю.Є. Методи та засоби шифрування інформації на основі рекурентних послідовностей : Автореф...канд.техн.наук:05.13.21 / Яремчук Ю.Є. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.16.
714486
  Богдан І.В. Методи та інструментальні засоби верифікації моделей об"єктно-орієнтованих програм : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Богдан Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
714487
  Павлєнко С.В. Методи та інструментальні засоби ідентифікації нелінійних динамічних систем на основі моделей Вольтерра : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Павлєнко Сергій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 28 назв
714488
  Файнзільберг Леонід Соломонович Методи та інструментальні засоби оцінювання стану об"єктів за сигналами з локально зосередженими ознаками : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.13.06 / Файнзільберг Л.С.; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. – Київ, 2004. – 35с. – Бібліогр.: 41 назв.
714489
  Журавель В.В. Методи та інструментальні засоби перевірки цілісності інформації в експертизі матеріалів та апаратури цифрового звукозапису : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Журавель Вадим Васильович ; Одес. нац. політехн. ун-т, М-во освіти і науки України. – Одеса, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 30 назв
714490
  Баскаков А.Ю. Методи та інструменти бюджетного менеджменту в системі бюджетного регулювання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 43-48


  Досліджено теоретичні підходи до визначення складових бюджетного менеджменту. На основі вивчення зарубіжного досвіду визначено традиційні та сучасні методи бюджетування, а також можливості їх використання у вітчизняній практиці. Охарактеризовано ...
714491
  Ісмаїлов В.Б. Методи та інструменти залучення довгострокового капіталу : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 97-101 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
714492
  Транченко Л.В. Методи та інструменти посилення впливу механізму управління на діяльність підприємств : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 92-97 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
714493
  Маринюк Л.В. Методи та інструменти системи ціноутворення банків // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (77). – C. 78-82. – ISSN 2307-9878
714494
  Худолій Л.М. Методи та інструменти фінансового забезпечення аграрного бізнесу України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 9-14. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розкрито теоретико-методологічні підходи щодо визначення фінансового забезпечення українських аграрних підприємств. Проаналізовано стан їх фінансового забезпечення. Виявлено причини, що стримують подальше нарощування обсягів виробництва ...
714495
  Ірадж Ельясі Комарі Методи та інформаційна технологія аналізу та зменшення критичності відмов інформаційно-управляючих систем високої готовності : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ірадж Ельясі Комарі.; МОНУ; Національний аерокосмічний ут-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інстититут". – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
714496
  Черненко М.В. Методи та інформаційна технологія інтеграції баз даних корпоративних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Черненко Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
714497
  Одейчук А.М. Методи та інформаційна технологія прогнозування нестаціонарних часових рядів з оцінкою ризику в інформаційних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Одейчук Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
714498
  Фурманов О.А. Методи та інформаційна технологія розробки багатоверсійних сервіс-орієнтованих веб-систем з урахуванням уразливостей компонентів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Фурманов Олексій Аркадійович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
714499
  Мохамед Саїд Газал Методи та інформаційна технологія розробки бездротових локальних мереж з керованими параметрами канального рівня : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мохамед С.Г. – Харків, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв.
714500
  Бородавка Н.П. Методи та інформаційна технологія розробки компонентних функціональних структур для забезпечення живучості бортових інформаційно-управляючих систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Бородавка Н. П.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
714501
  Колбасін В.О. Методи та інформаційні технології забезпечення достовірності діалогу з користувачем у системах комп"ютерної телефонії : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Колбасін В.О.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
714502
  Гончаров С.В. Методи та інформаційні технології формування галузевих електронних бібліотечних ресурсів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Гончаров С.В.; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
714503
  Боцула Мирослав Павлович Методи та інформаційно-вимірювальні системи для технічної діагностики силових косинусних конденсаторів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.16 / Боцула М.П.; Вінницький держ. техн. ун-тет. – Вінниця, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв.
714504
  Грабко В.В. Методи та інформаційно-вимірювальні системи для технічної діагностики силових косинусних конденсаторів : Монографія / В.В. Грабко, М.П. Боцула; МОіНУ. Вінницький нац. техн. ун-тет. – Вінниця : Універсум, 2003. – 144с. – ISBN 966-641-069-9
714505
  Тернов А.С. Методи та комп"ютерні засоби дослідження мімічних проявів на обличчі людини для відтворення і розпізнавання жестової мови : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Тернов Антон Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Донецк. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 23 назви
714506
  Дзьоба В.Б. Методи та критерії в системі контролінгу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 12, червень. – С. 69-73. – ISSN 2306-6814
714507
  Селіверстова Л.С. Методи та критерії формування дивідендної політики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 117-124. – ISSN 1993-6788
714508
  Бринза Н.О. Методи та математичні моделі прийняття багатокритеріальних рішень в умовах різнорідної інтервальної невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Бринза Наталя Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
714509
  Краснокутський Д.Є. Методи та мережеві моделі на основі нечіткої логіки для аналізу станів складних об"єктів : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту / Краснокутський Д.Є.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
714510
  Прохоренко Д.В. Методи та моделі автоматизованого управління розвитком промислового підприємства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Прохоренко Д.В.; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв.
714511
  Польшаков І.В. Методи та моделі адаптації проектів в проектно-орієнтованих організаціях : Автореф. дис. ... канд. технітних наук: 05.13.22 / Польшакова І.В.; МОіНУ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
714512
  Гололобов А.Ю. Методи та моделі адаптивних систем оцінки ризиків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Гололобов Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
714513
  Кобилін О.А. Методи та моделі адаптивної нормалізації в системах технічного зору : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Кобилін О.А.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
714514
  Павлов Д.О. Методи та моделі аналізу розвитку нечітких онтологій складних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.23 - системи та засоби штуч. інтелекту / Павлов Д.О. ; Харк. нац. ун-т радіоел. – Харків, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
714515
  Мантула О.В. Методи та моделі багатовимірного прогнозування візуальної інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мантула Олена Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
714516
  Погребняк І.Ф. Методи та моделі багатокритеріальної оптимізації управління виробничими об"єктами в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Погребняк Ірина Федорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 27 назв
714517
  Прус Р.Б. Методи та моделі динамічного управління ресурсами захисту інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Прус Руслана Богданівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
714518
  Соколовська З.М. Методи та моделі діагностики інвестиційних альтернатив підприємств : навч. посібник / З.М. Соколовська. – Одеса : Астропринт, 2016. – 289, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 277-289. – ISBN 978-966-927-222-5
714519
  Майстренко С.Я. Методи та моделі забезпечення достовірності інформації в автоматизованих системах організаційного управління : Автореф. дис. ...канд. техн..наук: Спец.05.13.06 / Світлана Яківна Майстренко; АНА України; Ін-т проблем математ. машин і систем. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 16 назв
714520
  Александер М.Б. Методи та моделі забезпечення захисту безпроводових сенсорних мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Александер Марек Богуслав ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: 35 назв
714521
  Маклакова Г.Г. Методи та моделі забезпечення якості інформаційно-комунікаційних сервісів в децентралізованих системах дистанційного навчання : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Маклакова Г.Г. ; Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
714522
  Берко Андрій Юліанович Методи та моделі інтеграції даних у системах електронного бізнесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 17-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто особливості організації інформаційних ресурсів систем електронного бізнесу як інтегрованої множини різнорідних даних. Запропоновано моделі та методи інтеграції баз даних та різних видів слабкоструктурованого контенту.
714523
  Замула А.О. Методи та моделі інтелектуального управління банківською діяльністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Замула Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
714524
  Цимбал О.М. Методи та моделі інтелектуальної підтримки прийняття рішень у автоматизованому керуванні гнучким інтегрованим радіоелектронним виробництвом : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Цимбал Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: 55 назв
714525
  Добровольський Є.Л. Методи та моделі інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень в сфері інформаційної безпеки держави : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Добровольський Євген Леонідович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
714526
  Ясенова І.С. Методи та моделі інформаційної технології управління навчальним навантаженням у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.13.06. - інформ. технол. / Ясенова І.С.; Ясенева І.С. ; МОНУ ; Київський нац. ун-т буд-ва та арх. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
714527
  Губаренко Є.В. Методи та моделі керування сталим розвитком соціально-економічних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Губаренко Євген Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
714528
  Височина О.С. Методи та моделі класифікації та прогнозування станів інформаційно-обчислювальних систем на базі модифікованих імовірносних нейронних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Височина О.С. ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 6 назв
714529
  Амер Мухсін Салман Методи та моделі класифікації та прогнозування станів телекомунікаційних систем на базі модифікованих нейронних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Амер Мухсін Салман ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 4 назви
714530
  Білощицький А.О. Методи та моделі комплексеного інформацйно-освітнього середовища в умовах розвитку вищого навчального закладу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Білощицький А.О.; МОіНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
714531
  Макутоніна Л.В. Методи та моделі криптографічних перетворень з доказовою стійкістю, що засновані на ідентифікаторах та алгебраїчних решітках : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Макутоніна Лідія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
714532
  Прохоров Олександр Валерійович Методи та моделі логістичного аналізу процесів прийняття рішень і управління автоматизованими багаторівневими розподіленими системами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Прохоров О.В.; Нац. аерокосм. ун-тет ім. М.Є.Жуковського. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
714533
  Ворочек Ольга Григорівна Методи та моделі метаконтексного обміну даними в інформаційних системах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Ворочек О.Г.;Харків. нац. ун-тет радіоелектр. – Харків, 2002. – 19 с.
714534
  Климов І.М. Методи та моделі моніторингу і оптимізації ризиків надзвичайних ситуацій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Климов Ілля Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
714535
  Даюб Ясер Методи та моделі оптимізації переміщення вантажів підвищеної небезпеки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Даюб Ясер ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
714536
  Рабчун А.О. Методи та моделі оптимізації показників систем захисту інформації в умовах інформаційного протиборства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Рабчун Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
714537
  Трегубенко І.Б. Методи та моделі оптимізації системи управління навчальним процесом в вищих закладах освіти : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Трегубенко І.Б.; Черкаський держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 21 назва
714538
  Шматков С.І. Методи та моделі організації часопараметризованих паралельних процесів в адаптивних обчислювальних мережах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Шматков Сергій Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 38 с. – Бібліогр.: 48 назв
714539
  Терещенко Т.О. Методи та моделі оцінки рівня фінансово-банківської кризи / Т.О. Терещенко, Н .П. Лйтвиненко, В.М. Богомазова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 98-104
714540
  Шпирко В.В. Методи та моделі оцінювання банкрутства страхових компаній : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Шпирко Віктор Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 193 л. – Додатки: л. 175-193. – Бібліогр.: л. 160-174
714541
  Шпирко В.В. Методи та моделі оцінювання банкрутства страхових компаній : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Шпирко Віктор Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
714542
  Лєншин Анатолій Валерійович Методи та моделі оцінювання зрілості процесів захисту інформації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05. 13. 21 / Лєншин А. В.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібл.: 22 назв
714543
  Кулинич В.С. Методи та моделі оцінювання і забезпечення функціональної безпеки бортових інформаційно-керуючих систем літальних апаратів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кулинич Вікторія Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
714544
  Сергеєв-Горсинський Методи та моделі підвищення завадостійкості інформаційно-телекомунікаційних систем медичного призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Сергеєв-Горсинський О.О.; Сергеєв-Горчинський Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
714545
  Муштак Таліб Аль-Шурайфі Методи та моделі підвищення пропускної здатності в коміркових мережах на основі технології LTE : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Муштак Таліб Аль-Шурайфі ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
714546
  Задорожній Р.О. Методи та моделі підвищення точності вимірювання геометричних розмірів об"єктів зондовими мікроскопами : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Задорожній Р.О. ; Нац. наук. центр "Інститут метрології". – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
714547
  Кайдан М.В. Методи та моделі побудови енергоефективних фотонних транспортних мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Кайдан Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 76 назв
714548
  Святкін Я.В. Методи та моделі побудови інтелектуальних адаптивних гіпермедіасистем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Святкін Ярослав Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
714549
  Филипська Д.І. Методи та моделі прийняття рішень у слабоформалізованих системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Филипська Д.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
714550
  Лебьодкіна А.Ю. Методи та моделі прискореної нейромережевої обробки даних у розподіленому обчислювальному середовищі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Лебьодкіна Алла Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
714551
  Горда О.В. Методи та моделі розпізнання дефекту типу "тріщина" на цифрових зображеннях в оптичному діапазоні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Горда Олена Володимирівна ; М-во освіти науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
714552
   Методи та моделі розроблення комп"ютерних систем і мереж : монографія / Пономаренко В.С., Мінухін С.В., Кавун С.В, Лосєв М.Ю., Павленко Л.А . [ та ін.. ]. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 316с. – ISBN 978-966-676-309-2
714553
  Щербінін К.С. Методи та моделі сегментації відео для систем метричного пошуку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Щербінін Костянтин Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 14 назв.
714554
  Шубкіна О.В. Методи та моделі семантичного анотування текстових документів з використанням штучних нейронних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Шубкіна Ольга Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
714555
  Соколова Н.А. Методи та моделі системи управління сталим розвитком об"єктів господарчої діяльності : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.06 / Соколова Н.А.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 60 назв
714556
  Бойко Ю.П. Методи та моделі стиску інформаційних потоків в системах підтримки прийняття рішень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бойко Юлія Петрівна ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
714557
  Пономаренко О.І. Методи та моделі сучасних фінансів : [навчальний посібник] / О.І. Пономаренко. – Ніжин : Лисенко М.М., 2011. – 211, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 209-211


  Розглянуто основні економіко-математичні моделі, що пов"язані з теоріями споживання та виробництва, ринковою економікою, теорією загальної економічної рівноваги, кооперативними рішеннями та теорією добробуту, динамічними багатогалузевими моделями та ...
714558
  Олешко Т.І. Методи та моделі управління девелоперськими проектами // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут прблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова. – Київ, 2013. – Вип. 67. – С. 47-57
714559
  Болгаров О.Д. Методи та моделі управління Державною програмою інформатизації України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Болгаров Олександр Дмитрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
714560
  Райко Г.О. Методи та моделі управління процесами функціонування та розвитку вищого навчального закладу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Райко Г.О.; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
714561
  Мисник Л.Д. Методи та моделі управління тестовими технологіями у ВНЗ в умовах впровадження Болонського процесу : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мисник Л.Д. ; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
714562
  Каратанов О.В. Методи та моделі формування єдиного інформаційного простору для підтримки процесів розроблення авіаційної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Каратанов Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 19 назв
714563
  Валенда Н.А. Методи та моделі функціонально-семантичної обробки текстів природної мови у системах штучного інтелекту : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.23 / Наталя Анатоліївна Валенда; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
714564
  Головянко М.В. Методи та модель верифікації знань для інтелектуалізації Web-контенту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Головянко М.В. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 12 назв
714565
  Єременко Н.В. Методи та модель інформаційної технології логістичного управління вантажоперевезеннями в різнорідній транспортній мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Єременко Наталія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
714566
   Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур : монографія / [Ю.В. Бойко та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра фіз.-мат. наук, проф. А.В. Анісімова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 447, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 420-442. – ISBN 978-966-439-858-6
714567
   Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / КНУ імені Тараса Шевченка; Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 4, № 2. – 2009. – Резюме укр. рос., англ. мовами
714568
   Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / КНУ імені Тараса Шевченка; Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 4, № 1. – 2009. – Резюме укр. рос., англ. мовами
714569
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 5, № 3/4. – 2010. – С. 106-234. – Резюме укр. рос., англ. мовами
714570
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 5, № 1/2. – 2010. – 102 с. – Резюме укр. рос., англ. мовами
714571
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 6, № 1/2. – 2011. – 120 с. – Резюме укр. рос., англ. мовами
714572
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 6, № 3/4. – 2011. – С. 124-254. – Резюме укр. рос., англ. мовами
714573
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 7, № 1/2. – 2012. – 104 с. – Резюме укр. рос., англ. мовами
714574
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 7, № 3/4. – 2012. – С. 108-206. – Резюме укр. рос., англ. мовами
714575
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 8, № 3/4. – 2013. – С. 104-213. – На обкл. "Методы и объекты химического анализа". - Також див. назву укр. мовою. - Резюме укр., рос., англ. мовами
714576
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 8, № 1/2. – 2013. – 99 с. – На обкл. "Методы и объекты химического анализа". - Також див. назву укр. мовою. - Резюме укр., рос., англ. мовами
714577
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Методы и обьекты химического анализа = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 9, № 1/2. – 2014. – 100 с. – На обкл. назв. рос. мовою: "Методы и объекты химического анализа". - Резюме укр., рос., англ. мовами
714578
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Методы и обьекты химического анализа = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 9, № 3/4. – 2014. – 152 с. – На обкл. назв. рос. мовою: "Методы и объекты химического анализа". - Резюме укр., рос., англ. мовами
714579
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Методы и обьекты химического анализа = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 10, № 1/2. – 2015. – 92 с. – На обкл. назв. рос. мовою: "Методы и объекты химического анализа". - Резюме укр., рос., англ. мовами
714580
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Методы и обьекты химического анализа = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 10, № 3/4. – 2015. – С. 93-203. – На обкл. назв. рос. мовою: "Методы и объекты химического анализа". - Резюме укр., рос., англ. мовами
714581
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Методы и обьекты химического анализа = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; голов. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 11, № 1/2. – 2016. – 106 с. – На обкл. назв. рос. мовою: "Методы и объекты химического анализа". - Резюме укр., рос., англ. мовами
714582
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Методы и объекты химического анализа = Methods and objects of chemical analysis : научный журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 12, № 1. – 2017. – 56 с. – На обкл. назв. рос. мовою: "Методы и объекты химического анализа". - Резюме англ. мовою та мовою статті
714583
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Методы и объекты химического анализа = Methods and objects of chemical analysis : научный журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 12, № 2. – 2017. – С. 57-102. – На обкл. назв. рос. мовою: "Методы и объекты химического анализа". - Резюме англ. мовою та мовою статті
714584
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Методы и объекты химического анализа = Methods and objects of chemical analysis : научный журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 12, № 3. – 2017. – С. 103-151. – На обкл. назв. рос. мовою: "Методы и объекты химического анализа". - Резюме англ. мовою та мовою статті
714585
  Горбань Г.В. Методи та об"єктно-орієнтована інформаційна технологія інтелектуального аналізу багатовимірних даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Горбань Гліб Валентинович ; М-во освіти і науки України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
714586
  Іванова О. Методи та прийоми активізації пізнавальної діяльності студентів як один із чинників підвищення мотивації навчання // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 77-82. – ISSN 1682-2366


  Представлений досвід Народної української академії в реалізації концепції безперервної економічної освіти і здійсненні соціально-освітнього проекту " Школа підприємництва" як способу підвищення пізнавальної діяльності студентів.
714587
  Котляр М.Л. Методи та прийоми аналізу фінансового стану підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 57-61.
714588
  Ісаєва А.А. Методи та прийоми дослідження, які використовуються під час аудиту цінних паперів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 3-6.
714589
  Іванова К.В. Методи та прийоми підвищення адаптивності логістичної підсистеми управління // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 41-44 : табл. – Бібліогр.: 23 назв.
714590
  Мосенцова Л.В. Методи та прикладні програмні засоби розв"язання нелінійних задач інтерпретації результатів спостережень в інтегральній постановці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мосенцова Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
714591
  Николайчук М.Я. Методи та прилади контролю переміщень на основі безконтактних перетворювачів фаза-код : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Николайчук М.Я.; І.Франк. держ. техн. ун-т. – Івано-Франківськ, 1999. – 19л.
714592
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 5. – 2000
714593
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 6. – 2000
714594
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 7. – 2001
714595
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 8. – 2002
714596
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 9. – 2002
714597
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 10. – 2003
714598
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 11. – 2003
714599
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 12. – 2004
714600
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 13. – 2005
714601
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. Спецвип. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 14 : Спецвипуск з нагоди 15-річчя НВФ "Зонд". – 2005
714602
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. Спецвипуск. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 15. – 2005
714603
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 16. – 2006
714604
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 17. – 2006
714605
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 18. – 2007
714606
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 19. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
714607
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 20. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
714608
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 21. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
714609
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 22. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
714610
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 23. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
714611
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 24. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
714612
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 25. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
714613
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 26. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
714614
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 27. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
714615
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 1 (28). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
714616
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 2 (29). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
714617
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 1 (30). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
714618
   Методи та прилади контролю якості = Methods and devices of quality control : науково-технічний журнал / Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 2 (31). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
714619
   Методи та прилади контролю якості = Methods and devices of quality control : науково-технічний журнал / Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 1 (32). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
714620
   Методи та прилади контролю якості = Methods and devices of quality control : науково-технічний журнал / Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 2 (33). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
714621
   Методи та прилади контролю якості = Methods and devices of quality control : науково-технічний журнал / Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 1 (34). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
714622
  Гбур З.В. Методи та принципи державного управління економічною безпекою. // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 113-117. – ISSN 2306-6814
714623
  Таврасенко Ю.В. Методи та принципи здійснення фінансового забезпечення освіти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 970. – С. 314-321. – (Економічна ; Вип. 81). – ISSN 0453-8048
714624
  Приймак Ю.Ю. Методи та принципи організації електронного уряду // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 328-334. – (Право. Економіка. Управління)
714625
  Ємельянова І.Ф. Методи та принципи оцінки конкурентоспроможності підприємств // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – № 1 (62). – С. 12-22. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
714626
  Бабенко О.А. Методи та принципи розроблення серії карт банківської системи України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 22-29


  Проаналізовано методологію створення карт банківської системи яка відображає багатоаспектність вивчення структури і функціонування об"єкта. Запропоновано системний підхід, завдяки якому серія карт банківської системи України відображається як цілісна ...
714627
  Белялов Т.Е. Методи та принципи стратегічного управління в страхових компаніях : гроші, фінанси і кредит / Т.Е. Белялов, А.М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 191-200 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
714628
  Бердянський Юхим Натан-Анатолійович Методи та пристрої автоматиченого контролю геометрії перерізу великогабаритного круглого проката і труб (розробка та впровадження) : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.13 / Бердянський Юхим Натан-Анатолійович; Харківський держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1996. – 20л.
714629
  Раєвський М.В. Методи та пристрої для діагностики дефектів біморфних п"єзоелектричних елементів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Раєвський М.В.; Черкаський держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 26 назв
714630
  Салєм Ханна Муса Мадаін Методи та пристрої комплексного неруйнівного контроля електромагнітних параметрів провідних виробів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.13 / Салєм Ханна Муса Мадаін; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 2000. – 18л.
714631
  Воловик А.Ю. Методи та пристрої обробки радіосигналів інваріантні до порушень працездатності авіаційної системи посадки : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Воловик А.Ю. ; МОНУ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
714632
  Семенець А.В. Методи та програмні засоби оцінки знань в медичній освіті : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Семенець А.В. ; М-во охорони здоров"я України ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2011. – 218 л. + Додаток: л. 162-201. – Бібліогр.: л. 202-218
714633
  Семенець А.В. Методи та програмні засоби оцінки знань в медичній освіті : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Семенець А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
714634
  Ткаченко Олексій Миколайович Методи та програмні засоби сервісів мережних навчальних комплексів : Дис. ... на здоб. вченого ступ. канд. техн. наук: 01.05.03 / Ткаченко О.М; КНУТШ. – Київ, 2005. – 125л. + Додатки: л. 118 - 125. – Бібліогр.: л. 106 - 118
714635
  Ткаченко Олексій Миколайович Методи та програмні засоби сервісів мережних навчальних комплексів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Ткаченко О.М; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. + Додатки: л. 118 - 125. – Бібліогр.: 7 назв
714636
  Бестань Сергій Геннадійович Методи та програмно-апаратні засоби оптимального планування експерименту при дослідженні технологічних процесів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Бестань С.Г.; Харківський нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
714637
  Варфоломєєв А.Ю. Методи та програмно-апаратні засоби підвищеної ефективності для відслідковування об"єктів на відеопослідовностях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Варфоломєєв Антон Юрійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
714638
  Якимець Н.В. Методи та програмно-технічні засоби створення відмовостійких цифрових систем управління з програмованою логікою з використанням генетичних алгоритмів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.03 / Якимець Н.В.; МОНУ; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.С. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
714639
  Юровський О.В. Методи та результати розрахунку радіаційного, теплового та водного балансів системи океан-атмосфера : Автореф. дис. ...канд.географ. наук; Спец. 11.00.08 / Олександр Васильович Юровський; Морський гідрофізичний інститут, НАНУ. – Севастополь, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 18 назв
714640
  Ратушний П.М. Методи та система оброблення слабоконтрастних зображень для оцінювання показників мікрокапілярів кінцівок людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Ратушний П.М. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
714641
  Волонтир Л.О. Методи та системи відтворення зображень на базі логіко-часових перетвореннь : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Волонтир Л.О. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв.
714642
  Мягкохліб К.Б. Методи та системи електромагнітного збудження вібрацій та ударів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.09 - динаміка та міцність машин / К Б. Мягкохліб ; НАНУ ; Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 27 назв
714643
  Банзак О.В. Методи та системи спектрометрії іонізуючих випромінювань та контроля радіаційної безпеки на основі напівпровідникових детекторів нового покоління : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.01.02 / Банзак Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Одеська держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 28 назв
714644
  Сисак Р.М. Методи та системи статистичної діагностики дизель-генераторів на базі циклічних процесів : Автореф...канд.техн.наук:05.11.16 / Сисак Р.М.;НАНУ.ІЕ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.17
714645
  Куц Юрій Васильович Методи та системи статистичної фазометрії : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.11.16 / Куц Ю.В.; Нац. авіаційний ун-тет. – Київ, 2004. – 35с. – Бібліогр.: 36 назв
714646
  Гуменюк Р.М. Методи та спецпроцесори подвійного згортання для спектрального аналізу сигналів діагностування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Гуменюк Р.М.; Тернопільський держ. економ. ун-т. – Тернопіль, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
714647
  Малахов М.А. Методи та способи корекції поведінки дезадаптованих військовослужбовців-контрактників // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 265-270


  У даній статті розглянуто питання виникнення процесу дезадаптації військовослужбовців військової служби за контрактом та шляхи їх подолання.. Розглянуто аналіз причин суїцидальних спроб згідно з матеріалами психіатричних відділень Головного Військового ...
714648
  Стрілець Н.О. Методи та технології архівування електронних бібліотечних ресурсів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 40-46


  У статті аналізуються та характеризуються методи та технології архівного збереження електронних документів, які використовують бібліотеки у своїй діяльності. Проведено порівняльну характеристику узагальнених методів та технологій архівування ...
714649
  Джига Тетяна Василівна Методи та технології впливу політичної реклами ( на прикладі передвиборної кампанії) : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.03 / Джига Тетяна Василівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 295л. + додаток В ( відеокасета "Відеороліки українських політичних партій"). – Бібліогр.: л. 167 - 177
714650
  Джига Тетяна Василівна Методи та технології впливу політичної реклами (на прикладі передвиборної кампанії) : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Джига Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. + додаток ( відео касета). – Бібліогр.: 4 назв.
714651
  Єльнік Н.М. Методи та технології для сталого розвитку хімічної освіти в школі // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 17/18 (365/366), вересень. – С. 34-38
714652
  Касаткіна Н.В. Методи та технології інтелектуального аналізу в системах реляційних баз даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 -інформаційні технології / Касаткіна Н.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 24 с. – Бібліогр. : 12 назв.
714653
  Барко В.І. Методи та технології реадаптації працівників Національної поліції України – учасників АТО / В.І. Барко, Л.А. Кирієнко // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 236-245. – ISSN 2072-8670
714654
  Архипова С.П. Методи та технології роботи соціального педагога : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / С.П. Архипова, Г.Я. Майборода, О.В. Тютюнник ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-е вид. – Київ : Слово, 2013. – 492, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-966-194-079-5
714655
  Сафонов М.С. Методи та технології узгодження гетерогенних даних в розподілених інформаційних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Сафонов Михайло Сергійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 24 назви
714656
  Голубєв О.С. Методи та технологія адміністрування ресурсів розподіленої сервісної інформаційної системи : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Голубєв О.С. ; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
714657
  Абрамова І.М. Методи та фактори управління фінансової стійкістю підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 146-150. – ISSN 1993-6788
714658
  Власенко С.І. Методи та форми використання нацистською окупаційною владою трудових ресурсів українського села (1941–1944 рр.) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 2 (290), березень - квітень. – C. 128-141. – ISSN 0320-9466
714659
  Сушинський О. Методи та форми здійснення контрольної влади // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.54-62. – ISBN 966-73-53-51-Х
714660
  Степашко В. Методи та форми управління науково-дослідною діяльністю студентів вищих навчальних закладів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 3-6. – ISSN 0131-6788
714661
  Барковська О.Ю. Методи та ярусно-паралельні моделі прискореної обробки напівтонових зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Барковська О.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
714662
  Партико З.В. Методи творчого редагування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 114-120. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
714663
  Вовк Р. Методи теорії ігр у прийнятті групових рішень в соціально-економічних системах // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 28. – С. 51-55. – ISSN 2078-5860
714664
  Білоус Юрій Васильович Методи територіально-частотного планування стільникових систем рухомого радіозв"язку та аналіз їх ефективності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Білоус Ю.В.; Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
714665
  Бартіш Михайло Ярославович Методи типу Ньютона для розв"язування нелінійних операторних рівнянь і задач на екстремум : Дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.05.02 / Бартіш М.Я.; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів, 2003. – 284с. – Бібліогр.: л. 262 - 284
714666
  Бартіш Михайло Ярославович Методи типу Ньютона для розв"язування нелінійних операторних рівнянь і задач на екстремум : Автореф. дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Бартіш М.Я.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 34с. – Бібліогр.: 43 назв.
714667
  Мармазов В. Методи тлумачення норм європейського права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 65-70


  У статті аналізується методологія тлумачення норм європейського права на прикладі Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
714668
  Чукліна О.С. Методи трансферного ціноутворення: переваги, недоліки та ієрархія застосування // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 5/6 (70/71). – С. 170-175
714669
  Чуб П. Методи трансферу кредитного ризику банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 79-85. – ISSN 1605-2005
714670
  Мазуренко О.В. Методи тривимірного просторового розділення сигналів в безпроводових телекомунікаціях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Мазуренко Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
714671
  Сергеєв Г.Г. Методи удосконалення оперативного управління завантаженням технологічного обладнання в умовах автоматизованного виробництва : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.07 / Сергеєв Г.Г.; Мін-во освіти та науки Укр.Севастоп.держ.техн.ун-т. – Севастополь, 2000. – л.
714672
  Калакура Я.С. Методи українознавчих досліджень [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 224-225
714673
  Мартиненко В.П. Методи управління валютним ризиком комерційного банку / В.П. Мартиненко, Б.О. Ширяєва // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 49-55. – ISSN 2415-3583
714674
  Пустова І.В. Методи управління витратами в сучасних умовах: ефективність застосування, переваги та недоліки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 11, червень. – С. 39-42. – ISSN 2306-6814
714675
  Череп А.В. Методи управління витратами виробництва продукції та їх порівняльний аналіз / А.В. Череп, лазнева // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 67-76. – Бібліогр.: на 6 пунктів
714676
  Грінченко А.В. Методи управління витратами та ефективність їх застосування на вітчизняних підприємствах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 306-311
714677
  Марчин М.І. Методи управління витратами у цукровій промисловості Англії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 52-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
714678
  Кальєніна Н.В. Методи управління витратами, їх переваги та недоліки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 32-34. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
714679
  Орлова Н.О. Методи управління економікою / Н.О. Орлова, Л.Д. Мішина. – К., 1972. – 46с.
714680
  Фльорко В.А. Методи управління інвестиційними ризиками на підприємстві // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2004. – С. 166-173. – (Економіка ; № 6 (65))
714681
  Лукашенко В.В. Методи управління комп"ютерною мережею за наявності затримок управляючої інформації : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Лукашенко В.В. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв.
714682
  Онищенко В.О. Методи управління кредитним портфелем банку / В.О. Онищенко, Н.І. Волкова // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 5 (48), листопад. – С. 3-9. – ISSN 2218-1199
714683
  Толстошеєва А. Методи управління кредитним ризиком банку в Україні // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 59-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
714684
  Кісельова Г.А. Методи управління кредитними ризиками комерційного банку // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – С. 49-51. – ISBN 978-966-2410-87-7
714685
  Копитова О.О. Методи управління надійністю надання послуг в мультисервісних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Копитова Олена Олександрівна ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.:15 назв
714686
  Пилипенко Л.М. Методи управління ризиками аудиторської діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 315-321. – ISSN 0321-0499
714687
  Потоцька С.В. Методи управління ризиком забезпечення кредиту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 67-72
714688
  Пась Я.І. Методи управління розвитком банківського бізнесу // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 10/1. – C. 60-66. – (Серія: Економіка ; вип. 11 (1)). – ISSN 2312-6779
714689
  Смачило І.І. Методи управління сталим розвитком підприємства // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 2 (62). – С. 115-120. – ISSN 1683-1942
714690
  Павець В.І. Методи управління фінансовим станом підприємства // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 277-279. – ISBN 978-966-188-219-4
714691
  Шабадаш Д.В. Методи урахування невизначеності інформаційної грануляції даних при моделюванні предметної області в системах штучного інтелекту : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Шабадаш Д.В.; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
714692
  Клювак А.В. Методи усунення локальних спотворень зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Клювак Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
714693
  Дедекаєв В. Методи ухилення від сплати податків при зовнішньоекономічних операціях // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2005. – № 9/10. – С. 28-30. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISSN 1728-6220
714694
  Горбатюк І. Методи ухилення від сплати податків як основа тіньової економіки // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – С. 58-62. – (Економічні науки ; вип. 20). – ISSN 1818-2682
714695
  Поляков Гліб Олександрович Методи ущіплення даних без втрат інформації з використанням конкуруючих моделей інформаційного джерела : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Поляков Г.О.; Нац. авіаційний ун-тет. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
714696
  Топчієв О.Г. Методи факторного аналізу в дослідженнях географії сільського господарства : галузі господарства / О.Г. Топчієв, Н.П. Бондарева // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 67-74 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
714697
  Кетько М.А. Методи фільтрації в системах автоматичного аналізу електрокардіосигналів / М.А. Кетько, П.А. Коротков, М.Д. Мазур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 35-39. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  Досліджувалася фільтрація завад за допомогою набору лінійних фільтрів. Запропоновано і розроблено оптимальний фільтр для електрокардіосигналів.
714698
  Софина О.Ю. Методи фільтрації текстурованих зображень у задачах розпізнавання та класифікації : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Софина О.Ю. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
714699
  Мурашко В. Методи фінансово-господарського контролю діяльності підприємств // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.133-138
714700
  Нестеренко А.С. Методи фінансово-правового регулювання фінансової системи України // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 150-158. – ISSN 2307-3427
714701
  Семеніхін І.М. Методи фінансового контролю у Збройних силах України / І.М. Семеніхін, І.В. Ващенко, О.В. Алексеєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 51-53. – Бібліогр.: Біліогр.: С. 50. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються методи фінансового контролю у збройних силах і їх вплив на якість проведення контрольно-ревізійної роботи. The methods of the financial control in the Armed Forces and their influence on the quality of realisation of the financial audit ...
714702
  Кінащук Л.Л. Методи фінансового контролю: теоретико-методологічний аналіз // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 44-50. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
714703
  Білик М.Д. Методи фінансового плвнуввння і прогнозування є управлінні фінансами підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 79-85
714704
  Ковтун Н.В. Методи фінансової статистики в аналізі інвестиційної діяльності: сфера та особливості використання // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 15-20.
714705
  Козяєв Л.Л. Методи формалізації і моделі морфологічних структур та їх застосування в системах штучного інтелекту : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.23 / Леонід Леонідович Козяєв; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 8 назв
714706
  Вадньов Д.О. Методи формалізації подання нечітких величин на основі спеціальних послідовностей простих чисел : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Вадньов Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
714707
  Вадньов Д.О. Методи формалізації подання нечітких величин на основі спеціальних послідовностей простих чисел : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Вадньов Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Київ, 2016. – 135, [1] арк. – Додатки: арк. 130-135, [1]. – Бібліогр.: арк. 123-129
714708
  Лисечко В.П. Методи формування ансамблів складних сигналів із покращеними взаємокореляційними властивостями для систем радіоз"язку з кодовим розділенням каналів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Лисечко В.П.; Українська держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
714709
  Дуцяк І.З. Методи формування гіпотез : Монографія / І.З. Дуцяк; Ред. М.М. Мартиняк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 173с. – ISBN 966-594-827-X
714710
  Дуцяк І.З. Методи формування гіпотез: теоретичні і практичні аспекти : Дис. ... доктора філософськ. наук. Спец. 09.00.06 - логіка / МОНУ; КНУТШ; Дуцяк І.З. – Київ, 2007. – 402л. + Додатки: л.388-402. – Бібліогр.: л.377-387
714711
  Іваніна Т.В. Методи формування ономастичних відповідників при перекладі топонімів (на матеріалі англо-українських словників) // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 116-120. – Бібліогр.: С. 120; 16 назв
714712
  Антропова О.Ю. Методи формування портфеля інвестицій компаніями з управління активами // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 86-88
714713
  Кучерук М.В. Методи формування резервного капіталу підприємств України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 121-122. – ISBN 978-617-7069-02-6
714714
  Гук О. Методи формування соціально активної життєвої позиції підлітків / О. Гук, В. Михайленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Обґрунтовано організаційно-педагогічні умови формування соціально активної життєвої позиції підлітків, і виявлено такі форми і методи роботи з підлітковою молоддю, які ґрунтуються на активній взаємодії, партнерській співпраці педагогів із вихованцями і ...
714715
  Гринчишин Т.М. Методи формування та цифрового оброблення сигналів в комп"ютерних системах з відкритими оптичними каналами : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Гринчишин Т.М. ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
714716
  Мельничук С.І. Методи формування та цифрової обробки сигналів в роподіленних системах керування. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.05 / Мельничук С.І.; М-вод освіти Укр.Держ.ун-т."Львів.політехн.". – Львів, 2000. – 16л.
714717
  Єсіна Н.О. Методи формування творчих умінь студентів в інтелектуально-ігровій діяльності // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 48. – С. 93-99. – ISBN 978-617-7225-58-3. – ISSN 2312-2471
714718
  Міщенко О. Методи формування усної мовленнєвої компетенції на уроках німецької мови засобами сучасних навчальних технологій // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 3. – С. 69-72
714719
  Лисенко Д.С. Методи формування цифрового потоку для систем широкосмугового радіодоступу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Лисенко Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
714720
  Мельник О.Г. Методи формування, поповнення та використання виробничих запасів / О.Г. Мельник, Л.С. Ноджак, Л.М. Ганас // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 29-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв.
714721
  Дуцяк І.З. Методи формулювання гіпотез: теоретичні та практичні аспекти : Автореф. дис. ... д-ра філософських наук: 09.00.06 / Дуцяк І.З.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 33с. – Бібліогр.: 31 назв
714722
  Савченко А.М. Методи форсайт як інструмент розвитку корпоративного сектора національної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 12 : Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні. – С. 62-68. – ISSN 2222-4459
714723
  Мельник В.М. Методи фотограмметричного опрацювання і калібрування РЕМ-зображень / В.М. Мельник, Ю.А. Мельник // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (94). – C. 38-41 : мал. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2311-9780
714724
  Процик М.Т. Методи фотограмметричного та картографічного супроводу багаторівневої системи моніторингу ерозійних грунтових процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Процик Михайло Теодорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
714725
  Артюшенко М.В. Методи фрактального аналізу даних і управління аерокосмічним гіперспектральним геомоніторингом : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.07.12 / Артюшенко Михайло Віталійович ; НАН України, Держ. установа "Наук. центр аерокосм. дослідж. Землі Ін-ту геол. наук НАН України". – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 37 назв
714726
  Ляховецький О.М. Методи функціонально-логічного проектування швидкодіючих арифметичних пристроїв на основі симетричних булевих функцій. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Ляховецький О.М.; Одес. держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1999. – 19с.
714727
  Герасименко К.Є. Методи функціонального тестування критичних систем керування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Герасименко Костянтин Євгенович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
714728
  Проняєв Д.В. Методи хірургічної обробки кукси червоподібного відростка / Д.В. Проняєв, Є.В. Гораш // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 12, № 2 (44). – С. 73-75. – ISSN 1727-0847
714729
  Бохан К.А. Методи цифрової обробки сигналів : програмна реалізація з використанням бібліотеки STL : навчальний посібник / К.А. Бохан, Г.А. Кучук ; МНО Украины ; Нац. аэрокосм. ун-т им. М.Е. Жуковского " Харьк.авиационный ин-т". – Харків : НАУ "ХАІ", 2008. – 84 с.
714730
  Білий О.Л. Методи ціноутворення на банківські послуги / О.Л. Білий, О.Г. Череп // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 107-110
714731
  Харченко О.І. Методи частотного та часового аналізу в системах обробки випадкових сигналів типу електроенцефалограм : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.17 / Харченко О.І.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 13 назв
714732
  Гладкий А.В. Методи числового моделювання екологічних процесів : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл., які навч. за направл. "Комп. науки" / А.В. Гладкий, В.В. Скопецький; МОіНУ; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ : Політехніка. Періодика., 2005. – 152с. – ISBN 966-622-177-2
714733
  Бевз О.М. Методи шифрування на основі високонелінійних бульових функцій та кодів з максимальною відстанню : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Бевз О.М.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
714734
  Саженюк В.С. Методи штрафу та фіктивних областей для параболічних варіаційних нерівностей другого порядку з обмеженням на границі області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 186-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається клас параболічних, варіаційних нерівностей другого порядку з обмеженням на границі області. Отримані оцінки швидкості збіжності методів штрафу та фіктивних областей. Ключові слова: варіаційна нерівність, метод штрафу, метод фіктивних ...
714735
  Войцехівський С.О. Методи штрафу та фіктивних областей для чисельного розв"язування одного класу нелінійних варіаційних нерівностей в області довільної форми / С.О. Войцехівський, В.С. Саженюк, П.О. Сущенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 141-146. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядається проблема векторизації растрового зображення. Кожен виділений з зображення об"єкт можна розглядати як бінарне растрове зображення, яке містить маску даного об"єкту. Введено необхідний теоретичний апарат і запропоновано алгоритм ...
714736
  Баланенко І.Г. Методи якісного аналізу оптимізаційних задач для вироджених параболічних рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Баланенко Ірина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
714737
  Кияк Б.Р. Методи, алгоритми та моделі інформаційних технологій наукового прогнозування : (гранти і пріоритети для фундаментальних досліджень) / Б.Р. Кияк; Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень. – Київ, 2001. – 172с. – ISBN 5-7778-0271-0
714738
  Турянський Ю.І. Методи, види і джерела формування державних доходів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.8. – С. 297-301. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
714739
  Захожай Олег Ігорович Методи, моделі і алгоритми інформаційного запезпечення процесу пайки п"єзокераміки з металом : Автореф. дис. ... канд. техніч. наук: 05.13.06 / Захожай О.І.; Одеський нац. політехнічний ун-тет. – Одеса, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
714740
  Калачова Вероніка Валеріївна Методи, моделі і процедури синтезу організаційної структури логістичних інформаційних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Калачова В.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
714741
  Сидоров В.М. Методи, моделі і структури обчислювачів для описання газодінамічних об"єктів та синтезу їх зображень у системах візуалізації : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Сидоров В.М.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
714742
  Шелестов А.Ю. Методи, моделі і технології аналізу та створення Grid-систем для задач дослідження Землі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13,06 - інформ. технол. / Шелестов А.Ю. ; НАНУ ; МОНУ ; Міжнар. науково-техн. центр інформ. технол. та систем. – Київ, 2008. – 32 с. – Бібліогр.: 84 назви
714743
  Євланов М.В. Методи, моделі і технологія розробки інформаційних систем при зміні вимог : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформ. технол. / Євланов М.В. : Харк. нац. ун-т радіолектроніки. – Харків, 2008. – 32 с. – Бібліогр.: 55 назв
714744
  Білецький Євген Володимирович Методи, моделі та алгоритми контекстного обміну даними та їх використання при проектуванні інформаційних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Білецький Є.В.; Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2000. – 19 с.
714745
  Кошовий М.Д. Методи, моделі та засоби для управління процесами нанесення покриттів : Автореф... д-ра техн.наук: 05.13.03 / Кошовий М.Д.; Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Х., 1999. – 34л.
714746
  Ульяницька К.О. Методи, моделі та засоби проектування і управління бізнес-процесами для організаційно-технічних об"єктів управління : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.13.06 / Ульяницька К.О. ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2010. – 24 с. – Бібліогр.: 9 назв
714747
  Чоха Ю.М. Методи, моделі та інформаційна технологія прийняття рішень щодо діагностування складних об"єктів авіатехніки : Автореферат дис. ... доктора технічних наук: спец.05.13.06-Інформаційні технології / Чоха Ю.М.; Нац.аерокосмічний ун-т ім.М.Є. Жуковського ; " Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2008. – 32с. – Бібл.:42 назви
714748
  Галушка І.М. Методи, моделі та інформаційна технологія розробки спеціалізованих систем інтеграції корпоративних даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Галушка Ілона Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
714749
  Кузьомін О.Я. Методи, моделі та інформаційні техногогії моніторингу і ліквідації наслідків надзвичайних природних ситуацій : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.13.06 / Кузьомін О.Я.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 31с. – Бібліогр.: 36 назв
714750
  Глушенкова І.С. Методи, моделі та інформаційні технології оцінювання станів просторово розподілених об"єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Глушенкова Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
714751
  Загарук О. Методи, прийоми та засоби організації семінарських занять у школі
714752
  Мамедов А.М. Методик обучение грамматике в азербайджанской начальной школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Мамедов А.М.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1969. – 35л.
714753
  Гиттис И.В. Методика -- основне наставе историiе. / И.В. Гиттис. – Београд, 1946. – 164с.
714754
   Методика : учеб. пособ. – Москва : Русский язык, 1988. – 180 с. – (Заочный курс повышения квалификации филологов-русистов). – ISBN 5-200-00057-2
714755
  Мусієнко В.В. Методика / В. Мусієнко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 240-241. – ISBN 966-642-073-2
714756
  Вінник Н.Д. Методика "Духовна культура особистості педагога" // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 10 (163). – С. 36-41
714757
  Гаврильченко А.А. Методика "Життевих ситуацій" як перспективний підхід до профілактики вживання наркотичних речовин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 58-61. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 14)
714758
  Самсонова Я.А. Методика "занурення" як технологія навчання іноземних мов // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 67-69
714759
  Коржова Е.Ю. Методика "Психологическая автобиография" в психодиагностике жизненных ситуаций. / Е.Ю. Коржова. – К., 1994. – 106с.
714760
   Методика i результати оцінки якості радіозображень в РЛС з інверсним синтезуванням апертури в умовах дестабілізуючих впливів / Ю.Л. Барабаш, Г.Д. Братченко, О.Б. Лантвойт, Д.О. Перегудов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 70-73. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Представлено методику оцінки якості відновлених двовимірних радіозображень (РЗ) в РЛС із широкосмуговим (ШС) зондувальним сигналом (ЗС) та інверсним синтезуванням апертури (ІСА) в умовах дестабілізуючих впливів, пов"язаних з випадковими змінами ...
714761
  Гугушвили Гия Костантинович Методика абхазского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.09 / Гугушвили Гия Костантинович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 22л.
714762
  Заляев Н.З. Методика автоматизированной интерпретьации геофизических исследований скважин / Н.З. Заляев. – Минск, 1990. – 142с.
714763
  Іванчук О. Методика автоматизованого визначення координат центрів вузлів тест-об"єкта за його РЕМ-зображеннями з використанням засобів VatLab / О. Іванчук, О. Тумська // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 158-165 : рис, табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1819-1339
714764
  Бабков Г.А. Методика аграрно-экономических исследований / Г.А. Бабков. – Кишинев, 1985. – с.
714765
  Юдин Ф.А. Методика агрохимических исследований / Ф.А. Юдин. – Москва, 1980. – 366с.
714766
  Мазулевський О.Є. Методика адаптивного контролю захищеності комп"ютерної мережі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 69-72. – Бібліогр.: С. 72. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Робота сучасних систем аналізу захищеності має реактивний запізнений характер та потребує від адміністратора виконання ручних підготовчих операцій, крім того, ще одним з недоліків, під час використання систем аналізу захищеності є те, що вони створюють ...
714767
  Ласточкін А.В. Методика адаптивного придушення шуму на основі хвилькового перетворення в сигналах з різкою зміною середнього рівня // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 387-399. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Запропоновано адаптивний метод видалення шуму, адаптований до різких змін рівня сигналу. Метод є розвитком відомої методики придушення шуму на основі хвилькового перетворення з пороговою обробкою. Приводиться порівняння хвилькових методів між собою і з ...
714768
  Качерович А.Н. Методика акустического расчета звуковых кинтеатров / А.Н. Качерович, А.И. Индлин. – Москва, 1936. – 124 с.
714769
  Чистяков І.І. Методика алгебри / І.І. Чистяков. – Х., 1935. – 260 с.
714770
  Бронштейн С С. Методика алгебры / С С. Бронштейн, . – М, 1935. – 328с.
714771
  Бронштейн С С. Методика алгебры / С С. Бронштейн, . – М, 1937. – 392с.
714772
   Методика алгоритмизации и построения систем управления производством с применением вычислительной техники.. – К., 1966. – 6с.
714773
  Грубов В.И. Методика алгоритмизации объектов химической промышленности / В.И. Грубов, Н.Г. Сенаторов; Гос.плановый комитет СМ УССР. Укр.НИИ НТИ и ТЭИ. Мин.пищевой пром. УССР. Вычисл.центр КГУ им.Т.Г.Шев. – Киев, 1967. – 28с. : Ил.3 + Табл.4. – Библ.:15. – (Химическая промышленность)


  В брошюре изложена методика проведения работ по исследованию химико-технологических объектов с целью определения перспектив и путей повышения технико-экономической эффективности действующего промышленного оборудования
714774
  Сопко В. Методика анализа баланса предприятия / В. Сопко. – К., 1994. – 24с.
714775
  Торочешников Н.С. Методика анализа гороючих газовых смесей / Н.С. Торочешников, В.А. Семенова. – М, 1965. – 28с.
714776
   Методика анализа и коррекции поисковых профилей абонентов системы ИРИ по результатам обратной связи.. – М., 1975. – 20с.
714777
  Бро Г.Г. Методика анализа и прогнозирования производительности труда / Г.Г. Бро, Л.М. Шнайдман. – Л., 1974. – 164с.
714778
  Хмелевский Н.Н. Методика анализа использования основных фондов в колхозах / Н.Н. Хмелевский. – М, 1964. – 134с.
714779
  Щепилова Л.В. Методика анализа литературного произведения / Л.В. Щепилова. – Москва, 1961. – 32 с.
714780
  Щипилова Л.В. Методика анализа литературного произведения / Л.В. Щипилова. – Москва, 1963. – 32с.
714781
  Еремина Н.А. Методика анализа литературного произведения в казахской аудитории / Н.А. Еремина. – Алма-Ата, 1973. – 59с.
714782
  Ткаченко А.Н. Методика анализа неблагоприятных экзогенных процессов и морфометрических показателей рельефа в целях сельськохозяйственной мелиорации : географические аспекты противоэрозионных мероприятий // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 111-118 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
714783
  Мурадов Б.Г. Методика анализа образов азербайджанской советской литературы в старших клаасах азербайджанских школ : Автореф... канд. пед.наук: / Мурадов Б.Г.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1962. – 28л.
714784
  Черненко Л.Д. и др. Методика анализа первичной информации об организации научных исследований в промышленности Украинской ССР и их эффективности / Л.Д. и др. Черненко. – К., 1969. – 224с.
714785
  Медякова Л.В. Методика анализа перекрытых и параллельных Т-образных четырехполюсников : Автореф... канд. технич.наук: / Медякова Л.В.; Министерство кинематографии СССР. Управление учебными заведениями. Ленинградский институт киноинженеров. – Ленинград, 1951. – 8 с.
714786
  Сыркин-Шкловский Методика анализа произодственных резервов машиностроительного завода / Сыркин-Шкловский. – М., 1956. – 399с.
714787
  Саваровский М.Я. Методика анализа себестоимости в горнодобывающей промышленности / М.Я. Саваровский. – Москва, 1955. – 224 с.
714788
  Калачева С.В. Методика анализа сюжета и композиции литературного произведени : Пособие к практич. занятиям / С.В. Калачева. – Москва, 1973. – 95 с.
714789
  Сильванская Г.Н. Методика анализа факторов, влияющих на конкурентоспособность круизных компаний / Г.Н. Сильванская, С.Ю. Лопухин // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 6. – С. 16-30 : табл., рис., фото. – Библиогр.: 7 назв
714790
  Смирнов И.А. Методика анализа хозяйственной деятельности совхозов и колхозов / И.А. Смирнов. – М., 1970. – 232с.
714791
  Смирнов И.А. Методика анализа хозяйственной деятельности совхозов и колхозов / И.А. Смирнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1974. – 303с.
714792
  Мегела К. Методика аналізу відтворення дискурсивних маркерів


  Висвітлено основні методи, які дозволяють дослідити специфіку художнього перекладу важливих елементів діалогічного мовлення, акцентовано на необхідності врахування комунікативних смислів дискурсивних маркерів у перекладі художніх діалогів. ...
714793
  Резникова К.О. Методика аналізу геоекологічних ризиків (на прикладі Волинської області) : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.11 / Резникова К.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
714794
  Резникова К.О. Методика аналізу геоекологічних ризиків (на прикладі Волинської області) : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Резникова К.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 267л. + Додатки: л. 205 - 267. – Бібліогр.: л. 188 - 204
714795
  Чистяк Д.О. Методика аналізу давньогрецького міфологічного інтертексту у франкомовному художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 426-431


  Стаття присвячена розробці методики виявлення структурно-семантичних компонентів давньогрецького міфологічного інтертексту в художньому тексті. Пропонується співвіднести міфеми і міфологеми із наративними структурами Агенса, Ознаки та Предиката з ...
714796
  Чистяк Д. Методика аналізу давньогрецької міфічної ізотопії у франкомовному художньому тексті


  У статті на матеріалі франкомовного художнього тексту розглядається структура давньогрецької міфічної ізотопії. Пропонується лінгвоміфопоетична методика аналізу міфологічного інтертексту у текстовому семіозисі.
714797
  Бодюк А.В. Методика аналізу динаміки показників прибуткового податку з громадян // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.24-30
714798
  Піскова Ж. Методика аналізу діяльності комунальних підприємств теплопостачання : економічний аналіз // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 11. – С. 30-37 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
714799
  Бугайко Ф Ф. Методика аналізу епічних творів у середній школі. : Дис... наук: / Бугайко Ф.Ф,; НКО УРСР, Укр. наук.-дослід. інст. педагогіки. – К., 1945. – 319л. – Бібліогр.:л.306-317
714800
  Откаленко О.М. Методика аналізу ефективності використання фінансових ресурсів вищими навчальними закладами державного сектора. // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 4 : Сучасна промислова політика: моделі та інструменти її реалізації. – C. 220-225. – ISSN 2222-4459
714801
  Кулинич М. Методика аналізу ефективності інноваційних проектів та її вплив на фінансову ефективність підприємств України та Польщі / М. Кулинич, А. Круглій // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 6. – С. 62-67. – ISSN 2306-028X
714802
  Герасимчук З. Методика аналізу інфраструктурного забезпечення транскордонного співробітництва / З. Герасимчук, Г. Повх // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 11-18. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
714803
  Савчук Н. Методика аналізу історичного роману Ліни Костенко "Маруся Чурай"


  У статті подано найоптимальнішу парадигму вивчення цього рекомендованого шкільною програмою художнього тексту, всебічно проаналізовано дві основні сюжетні лінії та найважливіші образи-персонажі.
714804
  Парасій-Вергуненко Методика аналізу клієнтської бази банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 68-75 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
714805
  Радєва М.М. Методика аналізу конкурентоспроможності підприємства на основі розрахунку критерію ринкових модливостей // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 215-220. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
714806
  Нетребчук Л.О. Методика аналізу консолідованої фінансової звітності банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 50-51. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Наведено напрями приведення фінансової звітності до прийнятного для проведення аналітичних розрахунків вигляду. Особливістю аналізу є викладення методики розрахунку показників ефективності окремих видів діяльності банків, а саме: операційної, ...
714807
  Понеділко В. Методика аналізу основних форм занять, що застосовуються в системі підвищення кваліфікації державних службовців / В. Понеділко, М. Снітчук // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.345-349. – ISBN 966-73-53-51-Х
714808
  Бакало Н. Методика аналізу ринку готельних послуг / Н. Бакало, І. Черниш // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 203-206. – ISSN 1818-2682
714809
  Беркита К.Ф. Методика аналізу розвитку соціальної сфери села : фінансовий механізм / К.Ф. Беркита, Б.П. Ярема // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 63-68 : Табл.
714810
  Остапенко П. Методика аналізу стану використання та прогнозування розвитку території історичної Волині // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 49-56. – ISSN 2413-7154


  До теперішнього часу, методика аналізу сучасного соціально-економічного стану та прогнозування його розвитку для адміністративно-територіальних одиниць застосовувалась лише при прогнозуванні розвитку території АР Крим, областей та груп районів, при ...
714811
  Токар Л.О. Методика аналізу та забезпечення електромагнітної сумісності в задачах конверсії ресурсу радіочастотного спектру : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Токар Л.О. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
714812
  Гадзевич О. Методика аналізу та оцінки інноваційної діяльності підприємства / О. Гадзевич, І. Матвійчук // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 100-106. – ISSN 2411-4014
714813
   Методика аналізу та оцінки процесів трансформації та управління змінами у збройних силах з метою виконання завдань з забезпечення воєнної безпеки держави / В.В. Балабін, В.В. Вишнівський, А.М. Іващенко, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 67-73


  Запропоновано методику розрахунку індексу військової трансформації. Дана методика дає можливість об"єктивно оцінювати ефективність процесу трансформації збройних сил певної країни, а також" відображати зміни міжнародної ситуації з точки зору ...
714814
  Яцишин Н. Методика аналізу фінансового стану підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 439-445. – ISSN 1993-0259
714815
  Мазур В.А. Методика аналізу фінансового стану підприємства відповідно до вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів / В.А. Мазур, О.Ф. Томчук, Ю.Ю. Браніцький // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 3 (19). – С. 7-20. – ISSN 2411-4413
714816
  Головко Т. Методика аналізу фінансової діяльності підприємства / Т. Головко. – Київ : Компас, 2000. – 32с. – (Бухгалтерський облік - 2000)
714817
  Череп А.В. Методика аналізу формування та використання фінансових ресурсів підприємств машинобудування : монографія / А.В. Череп, Ю.О. Швець ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-232. – ISBN 978-966-599-438-1
714818
  Трефяк Н.І. Методика аналізу художнього стилю в працях представників філологічної школи українського та російського літературознавства // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 90-94. – Бібліогр.: Літ.: с. 94; 8 п. – ISSN 1729-360Х
714819
  Сурніна К. Методика аналітичних процедур при аудиті фінансової звітності (на прикладі хлібопекарних підприємств України) // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 5. – С. 41-48 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
714820
  Пономаренко В.С. Методика анкетування цільових груп що користуються послугами ВНЗ / В.С. Пономаренко, Т.С. Мілевська // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 68-101. – ISBN 978-966-8177-75-0


  Трактування поняття якості освіти. Методика отримання комплексної оцінки якості освітніх послуг ВНЗ. Методика анкетування цільових груп ВНЗ. Анкети: випускника спеціальності "Економіка", "Бізнес-аналітик", "Інформаційні управляючі системи та ...
714821
  Березанская Е.С. Методика арифметики / Е.С. Березанская. – М, 1934. – 279с.
714822
  Снигирев Методика арифметики / Снигирев, Я.Ф. Чекмарев. – Москва, 1934. – 224 с.
714823
  Шохор-Троцкий Методика арифметики / Шохор-Троцкий. – М.-Л., 1935. – 344с.
714824
  Снигирев Методика арифметики / Снигирев, Я.Ф. Чекмарев. – изд.2-е. – Москва, 1936. – 256 с.
714825
   Методика арифметики. – Москва, 1937. – 320 с.
714826
  Богданов І.М. Методика арифметики / І.М. Богданов, В.Т. Снігірьов. – К.-Х., 1938. – 160 с.
714827
   Методика арифметики. – Киев, 1939. – 335 с.
714828
  Снигирев Чекмарев В.Т. Методика арифметики / Чекмарев В.Т. Снигирев. – 3-е изд. – Москва, 1939. – 288 с.
714829
  Снигирев Методика арифметики / Снигирев, Я.Ф. Чекмарев. – 5-е изд. – Москва, 1940. – 339 с.
714830
  Снигирев Методика арифметики / Снигирев, Я.Ф. Чекмарев. – изд. 6-е. – Москва, 1946. – 368 с.
714831
  Снігірьов Методика арифметики / Снігірьов, Я.Ф. Чекмарьов. – 3-є вид. – Киев, 1947. – 291с.
714832
  Бережанська Є.С. Методика арифметики / Є.С. Бережанська. – Вид. 3-є, переробл. і доп. – К, 1955. – 527с.
714833
  Березанская Е.С. Методика арифметики / Е.С. Березанская. – Изд. 5-е, переработ. – М, 1955. – 542с.
714834
  Волковский Д.Л. Методика арифметики в начальной школе / Д.Л. Волковский. – Москва, 1934. – 304с.
714835
  Волковский Д.Л. Методика арифметики в начальной школе / Д.Л. Волковский. – Изд. 2-е. – Москва, 1935. – 296с.
714836
  Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования / Б.Г. Бархин. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1982. – 224 с.
714837
  Калинин Ю.А. Методика атеистического воспитания в трудовых коллективах / Ю.А. Калинин. – К., 1982. – 24с.
714838
  Дроздова І. Методика аудиторних і позааудиторних занять як основа розвитку професійного мовлення студентів-нефілологів


  У статті здійснюється аналіз методики аудиторних і позааудиторних занять як основи розвитку професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ. Розглянуто основні організаційні форми, зокрема, проаналізовано різноманітні види лекцій як ...
714839
  Шавлюк А.О. Методика аудиту ефективності ділового партнерства на підприємствах торгівлі // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 239-245. – ISSN 2309-1533
714840
  Бралатан В. Методика аудиту статутного капіталу як основної частини власного капіталу підприємств / В. Бралатан, Т. Горобець // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 386-388. – ISSN 1993-0259
714841
  Петренко Н.І. Методика аудиту фінансової звітності та шляхи її удосконалення // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 105-111. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
714842
  Моргун В.Ф. Методика багатовимірного аналізу досягнень учня з метою профілювання та профоріїнтації / В.Ф. Моргун; МОУ, Ін-т педагогики і психол. професійно освіти АПH Укра ни, Полтавський обл. ін-т післядипломно ос. – Полтава, 1997. – 16с. – ISBN 9667215156
714843
  Іленко Є.Ю. Методика багатокритеріального вибору розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів для Збройних Сил України / Є.Ю. Іленко, П.М. Стешенко // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (50). – C. 67-70. – ISSN 1997-9568
714844
  Гащук М.П. Методика багатокритеріального формування складу парку транспортних засобів відділів прикордонної служби та мобільних підрозділів органів охорони державного кордону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 25-29


  У статті проведено виклад результатів наукового дослідження щодо впровадження нового для галузі формування складу парку транспортних засобів відділів прикордонної служби багатокритеріального методичного підходу та виділення перспективних напрямів ...
714845
  Писарчук О.О. Методика багатокритеріальної ідентифікації технічних засобів та контрольованих ситуацій за скупністю ознак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 90-96
714846
  Симакова Т.Л. Методика бактериологического и биохимического исследования почв / Т.Л. Симакова. – М - Л, 1931. – 104с.
714847
  Прихода А.Г. Методика барометрического нивелирования / Мин-во геологии и охраны недр СССР ; Сибирский научно-исследовательский ин-т геологии, геофизики и минерального сырья ; А.Г. Прихода ; ред. Д.Ф. Уманцев. – Новосибирск : СНИИГГИМС, 1961. – 171 с. – (Бюллетень научно-технической информации)
714848
  Савина И.А. Методика библиографического описания : практич. пособ. / Савина И.А. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 144 с. – Шифр. дубл. 02 Сави. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 63). – ISBN 5-85129-175-3
714849
  Зайцев Г.Н. Методика биометрических расчётов / Г.Н. Зайцев. – М., 1973. – 256с.
714850
  Батєєва Н.П. Методика біомеханічного аналізу хореографічних рухів (на прикладі "гранд батман жете") // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 04. – С. 3-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1818-9172
714851
   Методика боевой подготовки.. – М., 1958. – 350с.
714852
   Методика ботаніки.. – К., 1965. – 408с.
714853
  Гура Н. Методика бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 10. – С. 3-8 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
714854
  Коваль О. Методика бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій : зовнішньекономічна діяльність / О. Коваль, Н. Балабайкіна // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 4. – С. 31-35 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
714855
  Берман И.М. Методика введения грамматического материала при обучении иностранному языку в втузе. / И.М. Берман. – Одесса, 1976. – 28с.
714856
  Романова Р.М. Методика вводных и вставных предложений в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Романова Р. М.; ЛГУ. – Л., 1971. – 20л.
714857
  Кульматова Н.С. Методика вдосконалення картографічного дизайну // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 40-45. – ISBN 966-7650-87-1
714858
  Мазулевський Олег Євгенович Методика вдосконалення контролю захищенності комп"ютерної мережі автоматизованої системи управління військового призначення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 20. 02. 12 / Мазулевський О. Є.; КНУТШ. Військовий інститут. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 10 назв
714859
   Методика вертикальной планировки. – Вып. 1. – Киев : КВКФ
Общие сведения о применении способа наименьших квадратов к решению задач вертикальной планировки. – 1958. – 117 с.
714860
   Методика вертикальной планировки : Академия строительства и архитектуры УССР ; Ин-т градостроительства. – Вып. 2. – Киев : КВКФ
Графо-аналитический метод решения задач вертикальной планировки. – 1958. – 81 с.
714861
  Серова Т.С. Методика взаимосвязанного обучения устной речи и чтению на иностранном языке в техническом вузе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Серова Т.С.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1970. – 26л.
714862
  Войнаренко М. Методика вибору ефективної системи управління виробничими запасами на підприємствах харчової промисловості : економіка підприємства / М. Войнаренко, Л. Юрчишена // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 48-51 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
714863
  Жук О.Г. Методика вибору параметрів сигналу засобів радіозв"язку в умовах імітаційних завад // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 27-32
714864
  Сторубльов О.І. Методика вивчення алгоритмів автоматичного захоплення та супроводу повітряних об"єктів у пристроях обробки радіолокаційної інформації / О.І. Сторубльов, І.А. Рєзніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-73. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Предметом данної статті є опис алгоритмів автозахоплення та автосупроводу об"єктів, на основі яких функціонують пристрої обробки радіолокаційної інформації. Алгоритми вивчаються з погляду розробки та створення комплексу програмних засобів для ...
714865
  Строєв К.Ф. Методика вивчення економічної географії СРСР / К.Ф. Строєв. – Київ : Радянська школа, 1974. – 240с.
714866
  Балик Надія Романівна Методика вивчення експертних систем у курсі інформатики та обчислювальної техніки. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Балик Надія Романівна; Укр. держ. пед. ун-т. – К., 1995. – 24л.
714867
  Воїнственський М.А. Методика вивчення корисних птахів і використання іх у боротьбі з шкідниками сільскогосподарських культур. / М.А. Воїнственський. – Київ, 1954. – 52с.
714868
  Черниш Н. Методика вивчення ліричного твору у біографічному, ісмторичному та загальномистецькому контекстах (5-7 класи) // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 263-268. – ISSN 2077-1827
714869
  Кудирко Василь Методика вивчення математичної основи карт, як основи формування об"єктивного географічного образу території : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 33-36. – Бібліогр.: 12 назв
714870
  Єгоренков А.І. Методика вивчення молекулярної біофізики дезоксирибонуклеїнової кислоти в медичному вузі з використанням нових інформаційних технологій : Автореф... канд. пед. наук: 13.00.02 / Єгоренков А.І.; Ін-т.пед.і просолог.профес.освіти акад.пед.наук Укр. – К, 1997. – 23л.
714871
  Астахов О.І. Методика вивчення на уроках хімії синтетичних полімерів. Демонстрація та прак. спроби / О.І. Астахов, Т.П. Севрук. – Київ, 1963. – 84с.
714872
  Паламар С. Методика вивчення сонетів Д. Павличка в спецкурсі "Сонет в історії української і світової літератури"
714873
  Апанасенко В.Д. Методика вивчення та застосування механізмів емоційно-вольової регуляції як засіб розв"язання проблеми формування особистості військовослужбовця // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 53-57. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Ідеться про необхідність системного використання психологічних засобів впливу на емоційний стан людини та передбачає загальну методику організації практичного вивчення запропонованої проблеми.
714874
  Коляда І. Методика вивчення теми "Формування індустріального суспільства Наддніпрянської України в складі Російської імперії на початку XX ст." // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 6 (118). – С. 25-31
714875
   Методика вивчення української мови в школі: Пос. для вчит.. – К., 1987. – 244с.
714876
  Однорог М.А. Методика визначення ефективності інвестиційного забезпечення на сучасному етапі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 11. – С. 7-10
714877
  Волик Н.Г. Методика визначення ефективності управління хеджевим портфелем банку / Н.Г. Волик, З.М. Саліхова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 203-206. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
714878
  Невзоров Андрій Володимирович Методика визначення залишкового ресурсу сучасних радіоелектронних засобів озброєння : Автореф. дис. ... канд. технічних наук:20.02.14 / Невзоров А.В.; КНУТШ Військовий Інститут. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
714879
  Ващук Б.Л. Методика визначення компенсації моральної шкоди у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 269-281. – (Юридична ; Вип. 1)
714880
  Гладкий О.В. Методика визначення меж моноцентричних господарських агломерацій // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 53-57. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-521-126-9
714881
   Методика визначення морозостійкості плодових дерев.. – К., 1966. – 22с.
714882
  Козик В.В. Методика визначення оптимального моменту переходу на випуск інноваційного виду продукції / В.В. Козик, Ю.І. Сидоров // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 286-291 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
714883
  Легеза В.П. Методика визначення параметрів настройки кульового гасителя коливань із лінійно-в"язким опором / В.П. Легеза, В.О. П"ятецький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-78. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для віброзахисної системи "кульовий гаситель - рухоме несуче тіло" з використанням двох критеріїв якості визначено необхідні параметри настройки гасителя.
714884
  Бодюк А.В. Методика визначення платежів за використання природно-промислових ресурсів : Монографія / А.В. Бодюк. – Київ, 2001. – 211с. – ISBN 966-646-042-4
714885
  Шпотенко В.Д. Методика визначення розміру плати за навчання студентів вищих навчальних закладів : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 43-50 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
714886
  Лук"янчук І.Ю. Методика визначення функцій корпоративного центру багатопрофільного об"єднання підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 189-196. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
714887
  Слєпкань З.І. Методика викладання алгебри і початку аналізу. / З.І. Слєпкань. – К., 1978. – 224с.
714888
  Пчолко О.С. Методика викладання арифметики в початковій школі / О.С. Пчолко. – К, 1947. – 318с.
714889
  Кузнецова В.І. Методика викладання біології : практикум / В.І. Кузнецова. – Київ : Вища школа, 1993. – 159 с. : табл.
714890
  Всесвятський Б.В. Методика викладання ботаніки в середній школі / Б.В. Всесвятський, В.Н. Вутетіч. – Изд. 2-е. – Київ, 1939. – 312с.
714891
  Гриньова М.В. Методика викладання валеології : Навчально-методичний посібник / М.В. Гриньова; МОіНУ; Полтавський держ. педагог. ун-тет ім. В.Г. Короленка. – 2-е вид., доп. – Полтава : АСМІ, 2003. – 220с. – ISBN 966-7653-23-4
714892
  Шипович Є.Й. Методика викладання географії / Є.Й. Шипович. – Київ : Вища школа, 1981. – 175с.
714893
  Аксьонова О.В. Методика викладання економіки : Навчальний посібник / О.В. Аксьонова; МОУ. Київськ. нац. економ. ун-т. – Київ : КНЕУ, 1998. – 280с. – ISBN 966-574-190-Х
714894
  Балягіна І.А. Методика викладання економіки : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / І.А. Балягіна, М.А .Богорад, Г.О. Ковальчук ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2003. – 340, [1] с. – Бібліогр.: с. 309-310 та в кінці тем. – ISBN 966-574-539-5
714895
  Аксьонова О.В. Методика викладання економічних дисциплін : навчальний посібник для викладачів і студентів / О.В. Аксьонова ; МОНУ ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2006. – 708 с. – ISBN 966-574-871-8
714896
  Поданчук В.Д. Методика викладання економічної географії СРСР в середній школі / В.Д. Поданчук. – Київ : Радянська школа, 1959. – 269с.
714897
  Бєляєв М.М. Методика викладання зоології / М.М. Бєляєв, Н.Г. Кременецький. – Пер. з 2-го випр. рос. вид. Вид. 2-е. – К., 1939. – 567с.
714898
  Яхонтов О.О. Методика викладання зоології. / О.О. Яхонтов, К.О. Фльорова. – К., 1958. – 484с.
714899
   Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : Підручник для студентів вищих закладів освіти. – 2-ге вид. випр. і перероб. – Київ : Ленвіт, 2002. – 328с. – ISBN 966-7043-45-2
714900
  Андрієвська Н.В. Методика викладання історіі в семірічній школі / Н.В. Андрієвська, В.М. Бернадський. – Київ, 1948. – 220с.
714901
  Прокопчук В.Є. Методика викладання історії : Робоча програма та метод. рекомендації / В.Є. Прокопчук; Волин. держ. ун-тет ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 44c.
714902
  Мельник Л.Г. Методика викладання історії в середній школі : навчальний посібник / Л.Г. Мельник. – Київ : Вища школа, 1974. – 222 с.
714903
  Агібалова К.В. Методика викладання історії середніх віків в 6 класі / К.В. Агібалова, Г.М. Донськой; Агибалова Е.В., Донской Г.М. – Київ : Радянська школа
26. – 1971. – 208 с.
714904
  Коровкін Ф.П. Методика викладання історії стародавного світу / Ф.П. Коровкін. – Київ, 1975. – 207 с.
714905
  Лисенко М.М. Методика викладання історії Української РСР / М.М. Лисенко. – Київ
1. – 1970. – 191с.
714906
  Лисенко М.М. Методика викладання історії Української РСР / М.М. Лисенко. – К.
2. – 1971. – 160с.
714907
  Лисенко М.М. Методика викладання історії Української РСР / М.М. Лисенко. – 2-е вид. перероб. і доп. – К., 1985. – 271с.
714908
  Чжан Я. Методика викладання китайської мови іноземцям = The approach of teaching Chinese as a foreign language / Яцзюнь Чжан. – Пекін : Сяньдай чубаньше, 1990. – 381 с. – Видання китайською мовою
714909
   Методика викладання класичних мов. – Львів, 1965. – 75с.
714910
  Бабенко О.К. Методика викладання коливальних і хвильових явищ у середній школі : посібник для вчителів / О.К. Бабенко. – Київ : Радянська школа, 1958. – 363 с.
714911
   Методика викладання креслення в школі: Пос. для вчит.. – К., 1989. – 127с.
714912
  Лушников О.М. Методика викладання курсу суспільствознавства в школі / О.М. Лушников. – Київ, 1974. – 196с.
714913
   Методика викладання математики. – Київ, 1956. – 468 с.
714914
   Методика викладання математики. – Київ
2. – 1959. – 616 с.
714915
  Власенко О.І. Методика викладання математики / О.І. Власенко. – Київ, 1974. – 207с.
714916
  Бевз Г.П. Методика викладання математики / Г.П. Бевз. – Вид. 2-е перероб. і доп. – Київ, 1977. – 375с.
714917
  Бевз Г.П. Методика викладання математики : Навч. посібник / Г.П. Бевз. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Київ : Вища школа, 1989. – 366с. – ISBN 5-11-001323-3
714918
  Тесленко І.Ф. Методика викладання математики в 4 та 5 класах. Геометрія / І.Ф. Тесленко. – К, 1974. – 104с.
714919
   Методика викладання математики в середній школі. – Х., 1992. – 303с.
714920
  Брадіс В.М. Методика викладання математики в середній школі. / В.М. Брадіс. – К., 1951. – 472с.
714921
  Брадіс В.М. Методика викладання математики в середній школі. / В.М. Брадіс. – 2-е вид. – К., 1954. – 484с.
714922
  Боголюбов Л.Н. Методика викладання новітньої історії / Л.Н. Боголюбов. – Київ : Радянська школа, 1969. – 224с.
714923
   Методика викладання плавання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2003. – 26с.
714924
  Бігун В.С. Методика викладання права: традиції та інновації // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 39-59. – ISBN 966-8009-46-0
714925
  Гуз А.М. Методика викладання правознавства в школі : Навчально-методичний посібник / Анатолій Михайлович Гуз. – Київ : КНТ, 2006. – 180с. – ISBN 966-373-106-0
714926
  Скаткін М.М. Методика викладання природознавства в початковій школі. / М.М. Скаткін. – 2-е вид. – К., 1953. – 227с.
714927
  Нарочна Л.К. Методика викладання природознавтства / Л.К. Нарочна. – К, 1981. – 200с.
714928
  Нарочна Л.К. Методика викладання прородознавства / Л.К. Нарочна, Г.В. Ковальчук, К.Д. Гончарова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1990. – 301с.
714929
  Власова О.І. Методика викладання психології : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Власова О.І. – Київ : Геопринт, 2012. – 369, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-7863-99-9
714930
  Мацевко-Бекерська Методика викладання світової літератури : навчально-методичний посібник / Лідія Мацевко-Бекерська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2011. – 320 с. : іл., табл. + Додатки: с. 273-312. – Бібліогр.: с. 269-272. – ISBN 978-966-613-791-6
714931
  Шляхтун П.П. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / П.П. Шляхтун. – Київ : Академія, 2011. – 224 с. : табл. + Додатки: с. 212-217. – Бібліогр.: с. 223. – (Альма-матер, ISSN 978-966-580-310-2). – ISBN 978-966-580-358-4 (978-966-580-310-2 серія)


  У навчальному посібнику охарактеризовано соціально-гуманітарні науки - історію України, філософію, економічну теорію, соціологію, політологію, культурологію як навчальні дисципліни у вищій школі України
714932
   Методика викладання стереометрії. – Київ, 1956. – 280 с.
714933
  Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.М. Нагаєв; МОНУ; Харк. нац. аграрний ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 232с. – ISBN 966-364-368-4
714934
  Еш С. Методика викладання у вищому навчаьному закладі // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 94-108. – ISSN 1682-2366
714935
  Куцевол О.М. Методика викладання української літератури : (креативно-інноваційна стратегія) / Ольга Куцевол. – Київ : Освіта України, 2009. – 464с. – ISBN 978-966-188-033-6
714936
  Бугайко Г.Ф. Методика викладання української літератури в V-VII класах. / Г.Ф. Бугайко. – Київ, 1950. – 208 с.
714937
  Бугайко Т.Ф. Методика викладання української літератури в VIII-X класах середньої школи. / Т.Ф. Бугайко, Ф.Ф. Бугайко. – К., 1952. – 283с.
714938
  Пасічник Е.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах : Навчальний посібник / Е.А. Пасічник. – Київ : Ленвіт, 2000. – 384 с. – ISBN 966-7043-33-9
714939
  Чавдаров С.Х. Методика викладання української мови / С.Х. Чавдаров. – К, 1939. – 191с.
714940
  Чавдаров С.Х. Методика викладання української мови / С.Х. Чавдаров. – 3=є вид. – Київ; Харків, 1946. – 213с.
714941
  Горбачук В.Т. Методика викладання української мови / В.Т. Горбачук. – К., 1971. – 190с.
714942
  Горбачук В.Т. Методика викладання української мови : Бібліогр. покажч. за 1966-1975 рр. / В.Т. Горбачук. – Харків, 1976. – 80с.
714943
   Методика викладання української мови : Быблыогр. покажч., 1976-1985. – Одеса, 1988. – 72с.
714944
  Чавдаров С.Х. Методика викладання української мови в початковій школі / С.Х. Чавдаров. – К, 1937. – 240с.
714945
  Грибан Г.В. Методика викладання української мови в середнії школі. : Зошит-посібник для лабораторних робіт студентів-філологів вищих педагогічних навчальних закладів / Г.В. Грибан, О.А. Кучерук. – Київ : Кондор, 2003. – 120с. – ISBN 966-7982-07-6
714946
   Методика викладання української мови в середній школі.. – К., 1954. – 348с.
714947
   Методика викладання української мови в середній школі.. – К., 1962. – 372с.
714948
  Дмитровський Є.М. Методика викладання української мови в середній школі. / Є.М. Дмитровський. – К., 1965. – 286с.
714949
   Методика викладання української мови в середній школі. : навчальний посібник. – Київ : Вища школа, 1979. – 311 с.
714950
   Методика викладання української мови в середній школі:. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1989. – 437с.
714951
   Методика викладання українсьокї мови. – К., 1991. – 282с.
714952
  Білий М.С. Методика викладання фізики в семирічній школі / М.С. Білий. – Київ, 1954. – 282 с.
714953
  Соколов І.І. Методика викладання фізики в середній школі. / І.І. Соколов. – Київ, 1952. – 528 с.
714954
  Буданов В.П. Методика викладання фізичної географії. : Посібник для вчителів середньої школи / В.П. Буданов. – 2-е изд. – Киев : Радянська школа, 1949. – 184с.
714955
  Найдьонов І.М. Методика викладання фінансово-економічних дисциплін : Навчальний посібник / І.М. Найдьонов, А.І. Ігнатюк. – Київ : Купріянова О.О., 2002. – 384с. – ISBN 966-96252-0-3
714956
  Любарська А.А. Методика викладання французської мови в середній школі / А.А. Любарська. – Вид. 2-е. – Київ, 1939. – 180 с.
714957
  Астахов О.І. Методика викладання хімії / О.І. Астахов. – Київ, 1953. – 252с.
714958
   Методика викладання хімії в неповній середній школі.. – К., 1941. – 179с.
714959
  Андрусишин Б.І. Методика викладання шкільного курсу "Основи правознавства" : підручник / Б.І. Андрусишин, А.М. Гуз. – Київ : Знання, 2008. – 301с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-352-0
714960
   Методика викладання шкільного курсу хімії. – К., 1991. – 350с.
714961
  Фріндт М. Методика використання ГІС для оцінки факторів впливу на утворення зсувів автомобільної дороги Сімферополь - Ялта - Севастополь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 41-44. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.- мінералог. наук, проф. В.В. Шевчуком) В статті запропоновано методику використання ГІС для оцінки факторів впливу на утворення зсувів. Розроблено концептуальну модель. Наведено структуру бази ...
714962
  Манойлова С.В. Методика використання комп"ютерних технологій навчання на заняттях з теми "Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома." : Навчальний посібник / С.В. Манойлова; МОНУ. Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 96с.
714963
  Коляда Ігор Методика використання міжпредметних зв"язків з історії України та української літератури з теми: "Коліївщина 1768 року в поемі Т.Г. Шевченка "Гайдамаки" / Коляда Ігор, Микитчук Сергій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 23-28. – Бібліогр. в кінці ст.
714964
  Коляда Ігор Методика використання міжпредметних зв"язків з історії України та української літератури з теми: "Коліївщина 1768 року в поемі Т.Г. Шевченка "Гайдамаки" / Коляда Ігор, Микитчук Сергій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 23-28. – Бібліогр. в кінці ст.
714965
   Методика використання міжпредметних зв"язків з історії України та української літератури з теми: "Коліївщина 1768 року в поемі Т.Г. Шевченка "Гайдамаки" / Коляда, , Ігор, , Микитчук, , Сергій // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5. – Бібліогр. в кінці ст.
714966
   Методика вимірювання розподілу локальної висоти тунельного бар"єру на поверхні твердого тіла / С.Ю. Булавенко, П.В. Мельник, М.Г. Находкін, І.Е. Оносов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 305-312. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описується методика вимірювання локальної висоти тунельного бар"єру. Наведено результати її випробування на чистій поверхні Si(111) 7x7 та на інтерфейсі Bi/Si(111) 7x7.
714967
  Макаренко А.С. Методика виховної роботи / А.С. Макаренко. – К., 1990. – 366с.
714968
   Методика виховної роботи в школі-інтернаті... – К., 1963. – 224с.
714969
  Балабін В.В. Методика виявлення ознак маніпулювання свідомістю в інформаційних текстових повідомленнях засобів масової інформації / В.В. Балабін, О.М. Бабіч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 27-31. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті викладена методика виявлення ознак маніпулювання свідомістю в інформаційних текстових повідомленнях забезпечує процес моніторингу ЗМІ. Її застосування сприятиме захисту інформаційної безпеки держави від деструктивних інформаційних впливів, що ...
714970
  Вишнівський І. Методика виявлення та розслідування злочинів у сфері земельних відносин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 38-46.
714971
  Андришин В.П. Методика виявлення умов і джерел формування та ефективного використання конкурентних переваг регіону на світовому ринку // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 22-25. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
714972
   Методика внутризаводского экономического анализа.. – Свердловск, 1964. – 99с.
714973
  Назарова Г.Б. Методика внутрішнього аудиту доходів підприємства / Г.Б. Назарова, Т.В. Фоміна // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 99-104
714974
   Методика военно-научного исследования.. – М., 1959. – 267с.
714975
  Светловский Н.И. Методика воспитания детей и подростков в школе / Н.И. Светловский. – М., 1959. – 145с.
714976
   Методика воспитательного процесса. Лекции по педагогике. – Москва : Просвещение, 1969. – 336 с.
714977
  Осипова М.П. Методика воспитательной работы / М.П. Осипова. – Минск, 1991. – 199с.
714978
  Стрельцов Ю.А. Методика воспитательной работы в клубе / Ю.А. Стрельцов. – М., 1979. – 224с.
714979
  Богданова О.С. Методика воспитательной работы в начальных классах / О.С. Богданова, В.И. Петрова. – 2-е изд., испр. – М, 1980. – 208с.
714980
   Методика воспитательной работы в школе-интернате.. – Одесса, 1969. – 10с.
714981
  Поляков Е.Н. Методика воспитательной работы классного руководителя / Е.Н. Поляков, В.И. Балаева. – Саратов, 1980. – 65с.
714982
   Методика воспитательной работы.. – М., 1990. – 173с.
714983
   Методика воспитательной работы: Уч. пособ. для студ. пед.инст.. – М., 1989. – 335с.
714984
  Харченко Т.Б. Методика впровадження системи управління якістю на підприємстві : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 152-156. – Бібліогр.: 11 назв
714985
   Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України. – Київ, 2001. – 48 с. – ISBN 5-8238-0721-Х
714986
  Данович В.Д. Методика выбора оптимальных параметров рессорного подвешивания грузовых вагонов : Автореф... канд. техн.наук: 433 / Данович В.Д.; Днепропетр. ин-т инженеров ж.-д. транспорта. – Днепропетровск, 1968. – 19л.
714987
  Полян П.М. Методика выделения и анализа опорного каркаса расселения / П.М. Полян. – М.
Ч. 2. – 1988. – 64с.
714988
   Методика выполнения библиографических справок : реком. в помощь унив. науч. биб-кам. – М., 1984. – 43с.
714989
   Методика выполнения библиографических справок:. – М., 1985. – 43с.
714990
   Методика выполнения и тематика реферативных работ по курсу политической экономии. – Белая Церковь, 1984. – 58с.
714991
  Новакова Д.И. Методика выполнения курсовой работы по политической экономии. / Д.И. Новакова. – М., 1960. – 18с.
714992
   Методика выполнения курсовых и дипломных работ.. – 2-е изд., доп. – Рига : ЛатвГУ, 1980. – 40 с.
714993
   Методика выполнения курсовых проектов и работ. – Москва : Высшая школа, 1988. – 199с.
714994
   Методика выполнения курсовых работ по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности предприятий.. – Чебоксары, 1975. – 32с.
714995
  Пронштейн А.П. Методика выполнения письменных работ по истории СССР. / А.П. Пронштейн, А.Г. Задера. – М., 1968. – 19с.
714996
  Пронштейн А.П. Методика выполнения письменных работ по истории СССР. / А.П. Пронштейн, А.Г. Задера. – М., 1980. – 23с.
714997
   Методика выразительного чтения.. – М. : Просвещение, 1977. – 176 с.
714998
   Методика выразительного чтения.. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1985. – 208 с.
714999
  Каленицкий Анатолий Иванович Методика высокоточной гравиразведки применительно к задачам поисков полиметаллических месторождений в Рудном Алтае : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Каленицкий Анатолий Иванович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т геологии и геофизики. Совет по геол.-минерал. наукам. – Новосибирск, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
715000
   Методика выявления изобретений.. – Кемерово, 1978. – 144с.
<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,