Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>
711001
  Будзівула Ірина Курс- на Фьюджи // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 74-75 : фото
711002
  Лебєдєв Є.О. Курс лекций з теорії ймовірностей / Є.О. Лебєдєв, М.М. Шарапов ; МОН України ; КНУТШ. – Київ : Норіта-плюс, 2007. – 168 с.
711003
  Галеев Эльфат Михайлович Курс лекций по вариационному исчислению и оптимальному управлению : Учебное пособие / Галеев Эльфат Михайлович; МГУ им.М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – Москва : МГУ, 1996. – 160с. – ISBN 5-87597-024-3
711004
  Тихомиров А.А. Курс лекций по зоологии позвоночных животных / А.А. Тихомиров. – М. : Птгр, ГИЗ, 1923. – 528с.
711005
  Пышко М.Н. Курс лекций по инженерной графике / М.Н. Пышко, З.С. Тыхеева. – Иркутск, 1985. – 194с.
711006
  Курбанов С.О. Курс лекций по истории Кореи: с древности до конца 20 века / С.О. Курбанов; Санкт-Петербургский гос. ун-т. – Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2002. – 626 с. – ISBN 5-288-03016-2


  Краткое изложение истории Кореи в форме лекций, охватывающих период с древнейших времен до конца XX столетия
711007
   Курс лекций по политической экономии. – Москва : Высшая школа, 1962. – 628 с.
711008
   Курс лекций по политической экономии. – Москва : Высшая школа, 1963. – 575 с.
711009
   Курс лекций по политической экономии : Досоциалистические формации. – Москва : Издательство Московского университета, 1963. – 656 с.
711010
  Цытович Н.М. Курс лекций по полицейскому праву : (на правах рукописи) / Н.М. Цытович. – Киев : Тип. Я. Б. Неймана, И. Т. Фельдзера и Ш. Б. Горенштейна, 1907. – 124 с. – Конволют


  Содержани е конволюта: 1. Курс лекций по полицейскому праву:(на правах рукописи)/Н.М. Цытович.- Киев:Тип. Я. Б. Неймана, И. Т. Фельдзера и Ш. Б. Горенштейна, 1907.- 144 с. 2. Конспект особенной части полицейского права 3. Программа по ...
711011
   Курс лекций по социологии образования : учебное пособие для студ. высших учебных заведений / под ред. В.И. Астаховой ; Нар. укр. акад. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : НУА, 2009. – 464 с. – ISBN 978-966-8558-83-2
711012
  Ржевкин С.Н. Курс лекций по теории звука / С.Н. Ржевкин. – Москва : Издательство Московского университета, 1960. – 336 с.
711013
  Миркин Б.М. Курс лекций по устойчивому развитию / Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова. – Москва : Тайдекс Ко, 2005. – 248с. – (Библиотека журнала "Экология и жизнь"). – ISBN 5-94702-027-0
711014
  Ніколайчук В.І. Курс лекцій генетики з основами слекціі / В.І. Ніколайчук, Б.Б. Надь. – Ужгород, 1997. – 199с.
711015
  Шапочка І.В. Курс лекцій з алгебри : навч. посібник / Ігор Шапочка ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Говерла, 2013. – 220, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 218-220. – Бібліогр.: с. 217. – ISBN 978-966-2095-79-1
711016
   Курс лекцій з вибіркової дисципліни "Теорія емоційного інтелекту" із завданнями для самоконтролю / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; [уклад.]: Носенко Е.Л., Четверик-Бурчак А.Г. – Дніпропетровськ : Акцент, 2016. – 113, [1] с. : іл., табл. – На обкл., тит. арк. уклад. зазнач. як автори. – Бібліогр.: с. 99-112. – ISBN 978-966-92-085-2
711017
   Курс лекцій з внутрішньої медицини : навч.-наочний посібник для студентів закладів вищої мед. освіти / Держ. заклад "Дніпропетр. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; [упоряд.: Т.О. Перцева, Л.І. Конопкіна, О.В. Мироненко та ін. ; за ред. Т.О. Перцевої]. – Дніпро : Ліра, 2020. – 126, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-981-308-4
711018
  Антонович В.Б. Курс лекцій з джерелознавства 1880-1881 : історія України в університетських лекціях / В.Б. Антонович ; упоряд. О. Василюк ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995. – 107, [2] с. – Текст рос. – Бібліогр. в прим.: c. 77-102. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-7702-0571-7
711019
   Курс лекцій з дисципліни "Управління повсякденною діяльністю підрозділів у мирний час" / О.Ю. Казанцев, В.М. Гап"юк, В.М. Вергуненко, А.А. Каленський, М.Г. Мазуренко, В.К. Шваб; КНУТШ; Казанцев О.Ю., Гап"юк В.М., Вергуненко В.М., Каленський А.А. та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – 124с.
711020
  Савчук М.П. Курс лекцій з ембріології. / М.П. Савчук. – Одеса, 1964. – 218с.
711021
  Савчук М.П. Курс лекцій з ембріології. / М.П. Савчук. – Одеса, 1964. – 218с.
711022
   Курс лекцій з історії КПРС. – 2-е вид. доп. і ререроб. – Київ : Політвидав України
Ч. 2. – 1966. – 598 с.
711023
   Курс лекцій з історії КПРС. – Київ : Вища школа
Ч. 1 : (1883-1920). – 1970. – 410 с.
711024
   Курс лекцій з історії КПРС. – К
Ч. 2. – 1970. – 356с.
711025
  Свідерський Ю.Ю. Курс лекцій з історії України : у 2 ч. / Свідерський Ю.Ю., Окаринський В.М. ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль
Ч. 1 : (Від найдавніших часів до останньої чверті ХVІІ ст.). – 2010. – 400 с. : іл., табл. – Кн. опис. на авт. частини. – Бібліогр. в кінці лекцій
711026
   Курс лекцій з історії України : ХХ - початку ХХІ століття : у 2 ч. / Коріненко П.С. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль
Ч. 1 : (Поч. ХХ ст. - 1939 р.). – 2010. – 375, [1] с. – Бібліогр. в кінці лекцій
711027
   Курс лекцій з історії України : ХХ - початку ХХІ століття : у 2 ч. / Коріненко П.С., Бармак М.В., Терещенко В.Д., Старка В.В. ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль
Ч. 2 : (1939 - 2010 рр.). – 2010. – 391, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці лекцій
711028
  Михальчук П.А. Курс лекцій з історії України : у 2 ч. / Михальчук П.А., Куций І.П., Брославський В.Л. ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль
Ч. 2 : (Кінець ХVІІ - початок ХХ ст.). – 2010. – 411, [1] с. : табл. – Кн. опис. на авт. частини. – Бібліогр. в кінці лекцій
711029
  Наєнко Г.М. Курс лекцій з історії української мови. Фонетика : Навчальний посібник / Г.М. Наєнко; КНУТШ; Філологічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 118с. – ISBN 966-594-281-6
711030
  Іваненко О.О. Курс лекцій з математичного аналізу : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / О.О. Іваненко, Т.В. Іваненко. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2010. – 534 с. : іл. – Бібліогр.: с. 523. – ISBN 978-966-657-330-1
711031
  Скляніченко Г.В. Курс лекцій з порівняльної типології англійської та української мов : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Скляніченко Г.В. ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 224 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 220-223 та в кінці розд.
711032
  Оляницька Л.Г. Курс лекцій з систематики нижчих рослин / Л.Г. Оляницька. – Київ : Фітосоціоцентр, 1999. – 72с. – ISBN 966-7459-50-0
711033
  Пушкар М.А. Курс лекцій з сучасної чеської літературної мови / М.А. Пушкар. – Львів
Ч. 2. – 1963. – 128с.
711034
  Пушкар М.А. Курс лекцій з сучасної чеської літературної мови / М.А. Пушкар. – Львів
Ч. 3. – 1963. – 176с.
711035
  Єлейко Я. Курс лекцій з теорії випадкових процесів / Ярослав Єлейко, Ірина Базилевич ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 163, [1] с.
711036
  Моцний Ф.В. Курс лекцій з теорії ймовірностей : навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей фінансово-економічного профілю денної та заочної форм навчання / Ф.В. Моцний ; Держ. ком. статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2010. – 123, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 117-120. – ISBN 978-617-571-010-4
711037
  Моцний Ф.В. Курс лекцій з теорії ймовірностей = Lectures on probability theory : навч. посібник [для студентів ВНЗ, які навч. за фін.-екон. напрямками підгот.] / Ф.В. Моцний ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – 2-ге вид., допов. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – 207, [1] с. : іл., табл. – Другий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 198-201. – ISBN 5-06-003464-X


  У прим. № 1692903 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КДУ імені Тараса Шевченка від автора з найкращими побажаннями. 26.02.2015. Київ, НАСОА. Підпис.
711038
  Лобанов В.В. Курс лекцій з теорії хімічного зв"язку та основ хемосорбції = Lectures on chemical bonding theory and fundamentals of chemosorption / В.В. Лобанов, П.Є. Стрижак. – Київ : Наукова думка, 2007. – 284, [1] с. : іл., табл. – Зворот тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 284. – ISBN 978-966-00-0653-9
711039
  Герасимчук А.А. Курс лекцій з філософії : Навч. посібник / А.А. Герасимчук, ТимошенкоЗ.І; Європейський Університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 422с. – Бібліогр.:с.415-418. – ISBN 966-7508-09-9
711040
  Кузьмін А.В. Курс лекцій та лабораторний практикум із комп"ютерної алгебри / А.В. Кузьмін, С.В. Денисов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-239
711041
  Ванин С.И. Курс лесной фитопатологии / С.И. Ванин. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз
1 : Болезни и повреждения вызываемые грибами. – 1931. – 326с.
711042
  Мазунин Н.А. Курс леций по зоологии позвоночных / Н.А. Мазунин. – Алма-Ата, 1975. – 317с.
711043
  Рублев А.Н. Курс линейной алгебры и аналитической геометрии : Учебник для втузов / А.Н. Рублев. – Москва : Высшая школа, 1972. – 422с.
711044
  Городецький В.В. Курс лінійної алгебри в теоремах і задачах : [навч. посібник] / В.В. Городецький, Р.С. Колісник, В.С. Сікора. – Чернівці : [б. в.]
Ч. 1. – 2014. – 335, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 332-333
711045
  Висоцький Ю. Курс лісознавства / Юрій Висоцький. – Харків
[Ч.] 3 : Наука про лісову пертиненцію. – 1929. – 80 с. – Додаток до журналу "Український лісовод"
711046
  Бандурка О.М. Курс логіки : Підручник / О.М. Бандурка, О.М. Тягло. – Київ : Літера ЛТД, 2002. – 160с. – ISBN 966-7543-19-6
711047
  Ковальчук І.А. Курс логіки на гуманітарних факультетах - проблеми нерозуміння // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 44-46
711048
  Фавар Ж. Курс локальной дифференциальной геометрии / Ж. Фавар. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 559 с.
711049
  Бахурин И.М. Курс м аркшейдерского дела Спец. часть / И.М. Бахурин. – Изд. 2-е. – М, 1962. – 494с.
711050
  Шерклиф Д. Курс магнитной гидродинамики / Д. Шерклиф. – Москва : Мир, 1967. – 320 с.
711051
  Логачев А.А. Курс магниторазведки : Учебник для техникумов / А.А. Логачев. – Москва : Госгеолтехиздат, 1955. – 302 с.
711052
  Логачев А.А. Курс магниторазведки. / А.А. Логачев. – Москва, 1951. – 307с.
711053
  Логачев А.А. Курс магниторазведки. / А.А. Логачев. – Ленинград, 1962. – 360с.
711054
   Курс марксистско-ленинской философии. – М, 1974. – 510с.
711055
  Спиркин А.Г. Курс марксистской философии / А.Г. Спиркин. – М., 1963. – 503с.
711056
  Спиркин А.Г. Курс марксистской философии / А.Г. Спиркин. – М., 1964. – 503с.
711057
  Спиркин А.Г. Курс марксистской философии / А.Г. Спиркин. – 2-е изд., перера. и доп. – М., 1966. – 542с.
711058
   Курс маркшейдерского дела для горняков. – К, 1962. – 227с.
711059
  Шумаков В. Курс математики / В. Шумаков. – Ч.1. – Х, 1931. – 173 с.
711060
  Пизо Ш. Курс математики / Ш. Пизо, М. Заманский. – Москва : Наука, 1971. – 656 с.
711061
   Курс математики. – М, 1976. – 400с.
711062
  Кабдыкаиров К.К. Курс математики / К.К. Кабдыкаиров. – Алма-Ата, 1982. – 216 с.
711063
   Курс математики : Навчальний посібник. – Київ : Вища школа, 1995. – 392с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 5-11-004280-2
711064
  Тіц О.В. Курс математики для вищих навчальних закладів / О.В. Тіц. – Харків : Тех. теор. вид-во, 1933. – 379с.
711065
  Брусиловский Г.К. Курс математики для индустриальных техникумов / Г.К. Брусиловский. – Москва - Ленинград
1. – 1933. – 415 с.
711066
   Курс математики для техникумов. – М, 1976. – 368с.
711067
   Курс математики для физико-математических школ. – М, 1971. – 224с.
711068
  Гурса Э Курс математического анализа / Э Гурса. – М.-Пг.
1. – 1923. – 308 с.
711069
  Гурса Э Курс математического анализа / Э Гурса. – М.-Пг.
2. – 1923. – 308 с.
711070
  Билибин А.Я. Курс математического анализа / А.Я. Билибин. – Л., 1932. – 576 с.
711071
  Гурса Э. Курс математического анализа / Э. Гурса ; пер. с франц. А.И. Некрасова ; под ред. Б.К. Млодзеевского. – Изд. 2-е, перераб. по 5-му франц. изд. – Москва ; Ленинград : ГТТИ
Т. 2, ч. 1 : Теория аналитических функций. – 1933. – 271с. – Парал. тит. л. на фр. яз.
711072
  Гурса Э Курс математического анализа / Э Гурса. – Москва-Ленинград
1. – 1936. – 591с.
711073
  Немыцкий В.В. Курс математического анализа / В.В. Немыцкий. – Москва
1. – 1940. – 458 с.
711074
  Гребенча М.К. Курс математического анализа / М.К. Гребенча, С.И. Новоселов. – Москва
Ч. 1. – 1941. – 640 с.
711075
  Немыцкий В.В. Курс математического анализа / В.В. Немыцкий. – Москва
Т. 2. – 1944. – 404 с.
711076
  Гребенча М.К. Курс математического анализа / М.К. Гребенча, С.И. Новоселов. – Изд. 2-е. – Москва
1. – 1948. – 520 с.
711077
  Гребенча М.К. Курс математического анализа / М.К. Гребенча, С.И. Новоселов. – Москва
2. – 1949. – 560 с.
711078
  Бермант А.Ф. Курс математического анализа / А.Ф. Бермант. – Изд.6-е. – Москва, 1950. – 564 с.
711079
  Бермант А.Ф. Курс математического анализа / А.Ф. Бермант. – Изд.6-е. – Москва, 1950. – 564 с.
711080
  Бермант А.Ф. Курс математического анализа / А.Ф. Бермант. – Изд.4-е. – Москва, 1950. – 444 с.
711081
  Бермант А.Ф. Курс математического анализа / А.Ф. Бермант. – Изд. 6-е. – Москва, 1951. – 564 с.
711082
  Бермант А.Ф. Курс математического анализа / А.Ф. Бермант. – Изд. 4-е. – Москва, 1951. – 443 с.
711083
  Гребенча М.К. Курс математического анализа / М.К. Гребенча, С.И. Новоселов. – Изд. 3-е. – Москва
1. – 1951. – 544 с.
711084
  Гребенча М.К. Курс математического анализа / М.К. Гребенча, С.И. Новоселов. – Киев
2. – 1951. – 560 с.
711085
  Бермант А.Ф. Курс математического анализа / А.Ф. Бермант. – Изд. 7-е. – Москва, 1953. – 467 с.
711086
  Бермант А.Ф. Курс математического анализа / А.Ф. Бермант. – Изд. 5-е. – Москва, 1953. – 359 с.
711087
  Бермант А.Ф. Курс математического анализа / А.Ф. Бермант. – Изд. 5-е. – Москва, 1953. – 359 с.
711088
  Гребенча М.К. Курс математического анализа / М.К. Гребенча, С.И. Новоселов. – Изд. 4-е. – Москва
1. – 1953. – 544 с.
711089
  Толстов Г.П. Курс математического анализа / Г.П. Толстов. – Москва
1. – 1954. – 552 с.
711090
  Бермант А.Ф. Курс математического анализа / А.Ф. Бермант. – Изд.9-е стереотип. – Москва, 1956. – 466 с.
711091
  Берман А.Ф. Курс математического анализа / А.Ф. Берман. – 7-е стереотип. – М., 1956. – 358 с.
711092
  Немыцкий В.В. Курс математического анализа / В.В. Немыцкий. – Москва
1. – 1957. – 487 с.
711093
  Толстов Г.П. Курс математического анализа / Г.П. Толстов. – Москва
1. – 1957. – 551с.
711094
  Толстов Г.П. Курс математического анализа / Г.П. Толстов. – Москва
2. – 1957. – 543 с.
711095
  Немыцкий В.В. Курс математического анализа / В.В. Немыцкий. – Москва
Т. 2. – 1957. – 499 с.
711096
  Бермант А.Ф. Курс математического анализа / А.Ф. Бермант. – Изд. 11-е. – Москва, 1958. – 466 с.
711097
  Бермант А.Ф. Курс математического анализа / А.Ф. Бермант. – Изд. 8-е стереотип. – Москва, 1958. – 358 с.
711098
  Фролов Н.А. Курс математического анализа / Н.А. Фролов. – Москва, 1959. – 351с.
711099
  Гребенча М.К. Курс математического анализа / М.К. Гребенча, С.И. Новоселов. – Москва
1. – 1960. – 543 с.
711100
  Боровенский С.И. Курс математического анализа : Введение и анализ / С.И. Боровенский. – Новосибирск, 1961. – 124 с.
711101
  Гребенча М.К. Курс математического анализа / М.К. Гребенча, С.И. Новоселов. – Изд. 3-е. – Москва
2. – 1961. – 560 с.
711102
  Бохан К.А. Курс математического анализа / К.А. Бохан. – Москва
1. – 1966. – 435 с.
711103
  Уваренков И.М. Курс математического анализа / И.М. Уваренков, М.З. Маллер. – М
1. – 1966. – 640с.
711104
  Бохан К.А. Курс математического анализа / К.А. Бохан. – Москва
2. – 1966. – 380 с.
711105
  Бохан К.А. Курс математического анализа / К.А. Бохан. – Москва
2. – 1966. – 435 с.
711106
  Бохан К.А. Курс математического анализа / К.А. Бохан. – 2-е изд. – Москва
1. – 1972. – 511 с.
711107
  Никольский С.М. Курс математического анализа / С.М. Никольский. – Москва : Наука
Т. 1. – 1973. – 431 с.
711108
  Никольский С.М. Курс математического анализа / С.М. Никольский. – Москва : Наука
Т. 2. – 1973. – 391 с.
711109
  Никольский С.М. Курс математического анализа / С.М. Никольский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука
Т.1. – 1975. – 431с.
711110
  Никольский С.М. Курс математического анализа / С.М. Никольский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука
Т. 2. – 1975. – 407 с.
711111
  Уваренков И.М. Курс математического анализа / И.М. Уваренков, М.З. Маллер. – М
2. – 1976. – 479с.
711112
  Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа : В 2-х томах: Учебник для студ. физ.-мат. и инж. спец. вузов / Л.Д. Кудрявцев. – Москва : Высшая школа
Т. 1. – 1981. – 687с.
711113
  Емельянов В.Ф. Курс математического анализа / В.Ф. Емельянов. – Саратов
Ч.1. – 1981. – 174 с.
711114
  Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа : в 2-х томах: учебник для студ. физ.-мат. и инж.-физ. спец. вузов / Л.Д. Кудрявцев. – Москва : Высшая школа
Т. 2. – 1981. – 584 с.
711115
  Никольский С.М. Курс математического анализа : учебник для физических и механико-математических специальностей вузов / С.М. Никольский. – 3-е изд., перераб и доп. – Москва : Наука
Т. 1. – 1983. – 464 с.
711116
  Никольский С.М. Курс математического анализа : учебник для студентов физических и механико-математических специальностей вузов / С.М. Никольский. – 3-е изд., перераб и доп. – Москва : Наука
Т. 2. – 1983. – 448 с.
711117
  Емельянов В.Ф. Курс математического анализа / В.Ф. Емельянов. – Саратов
2. – 1983. – 168 с.
711118
  Тер-Крикоров Курс математического анализа : учеб. пособие / Тер-Крикоров, М.И. Шабунин. – Москва : Наука, 1988. – 815 с.
711119
  Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа : В 3-х т. / Учебник / Л.Д. Кудрявцев. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-001290-5
Т. 1. – 1988. – 712с.
711120
  Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа : В 3-х т. / Учебник / Л.Д. Кудрявцев. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-001452-5
Т. 2. – 1988. – 576с.
711121
  Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа : Учебник для студ. ун-тов и вузов / В 3-х т. / Л.Д. Кудрявцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-001516-5
Т. 3. – 1989. – 352 с.
711122
  Никольский С.М. Курс математического анализа : Учебнтк для вузов / С.М. Никольский. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-014424-Х
Т.1. – 1990. – 528с
711123
  Никольский С.М. Курс математического анализа : Учебник для студентов физических и механико-математических специальностей вузов / С.М. Никольский. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-014425-8
т.2. – 1991. – 544с.
711124
  Камынин Л.И. Курс математического анализа : Учебник для студ. ун-тов по спец. "Математика", "Прикладная математика" / Л.И. Камынин. – Москва : МГУ. – ISBN 5-211-02265-3
Т. 1. – 1993. – 400с.
711125
  Камынин Л.И. Курс математического анализа : Учебник для студ.высших учеб. заведений, обучающихся по спец. "Математика", "Прикладная математика и информатика" / Л.И. Камынин. – Москва : МГУ. – ISBN 5-211-02265-0
Т.2. – 1995. – 624с.
711126
  Тер-Крикоров Курс математического анализа : Учебное пособие для студ. вузов / Тер-Крикоров, М.И. Шабунин. – Москва : МФТИ, 1997. – 717с. – ISBN 5-89155-006-7
711127
  Тер-Крикоров Курс математического анализа : Учебное пособие для студ. физико-математ. и инженерно-физич.спец.вузов / Тер-Крикоров, М.И. Шабунин. – 2-е изд., перераб. – Москва : МФТИ, 2000. – 720с. – ISBN 5-89155-006-7
711128
  Никольский С.М. Курс математического анализа : Учебник для вузов / С.М. Никольский. – 6-е изд., стереотип. – Москва : Физматлит, 2001. – 592с. – ISBN 5-9221-0160-9
711129
  Гурса Э. Курс математического анализа [Электронный ресурс] / Э. Гурса ; пер. с франц. А.И. Некрасова ; под ред. Б.К. Млодзиевского. – просм. перераб. по 5-му франц. изд. – Москва-Ленинград : ГТТИ
Т. 1, ч. 1 : Производные и дифференциалы. Определенные интегралы. – 1933. – 368 с.
711130
  Гурса Э. Курс математического анализа [Электронный ресурс] / Э Гурса ; пер. с франц.А.И. Некрасова под ред. Б.К.Млодзеевского. – Изд. 2-е, перераб. по 5-му франц. изд. В.В. Степановым. – Москва ; Ленинград : ГТТИ
Т. 1, ч. 2 : Разложения в ряды. Геометрические приложения. – 1933. – 235 с.
711131
  Гурса Э. Курс математического анализа [Электронный ресурс] / Э. Гурса ; пер. с фр. А.И. Некрасова под ред. Б.К. Млодзеевского ; перераб. по 5-му фр. изд. В.В. Степановым. – Москва ; Ленинград : ГТТИ
Т. 2, ч. 2 : Дифференциальные уравнения. – 1933. – 287 с.
711132
  Гурса Э. Курс математического анализа [Электронный ресурс] : пер. с 4-го франц. изд. С.И. Каменецкой и С.А. Каменецкого / Э. Гурса ; под ред. В.В. Степанова. – Москва ; Ленинград : ГТТИ
Т. 3, ч. 1 : Бесконечно близкие интегралы. Уравнения с частными производными. – 1933. – 276 с. – Парал. тит. л. на фр. яз.
711133
  Гурса Э. Курс математического анализа [Электронный ресурс] / Э. Гурса ; пер. с 5-го франц. изд. М.Г. Шестопал ; под ред. В.В. Степанова. – Москва-Ленинград : ГТТИ
Т. 3, ч. 2 : Интегральные уравнения. Вариационное исчисление. – 1934. – 320 с.
711134
  Бермант А.Ф. Курс математического анализа для втузов / А.Ф. Бермант. – М., 1939. – 451 с.
711135
  Бермант А.Ф. Курс математического анализа для втузов / А.Ф. Бермант. – М., 1939. – 451 с.
711136
  Бермант А.Ф. Курс математического анализа для втузов / А.Ф. Бермант. – 3-е. – М, 1946. – 344 с.
711137
  Бермант А.Ф. Курс математического анализа для втузов / А.Ф. Бермант. – 3-е. – М, 1948. – 344 с.
711138
  Бермант А.Ф. Курс математического анализа для втузов. / А.Ф. Бермант. – Изд. 2-е. – Маріуполь, 1944. – 324 с.
711139
  Бермант А.Ф. Курс математического анализа для вузов / А.Ф. Бермант. – Москва, 1939. – 451 с.
711140
  Полунин И.Ф. Курс математического программирования. / И.Ф. Полунин. – Минск : Вышэйшая школа, 1970. – 320 с.
711141
  Полунин И.Ф. Курс математического программирования. / И.Ф. Полунин. – 3-е изд., доп. – Минск, 1975. – 380с.
711142
  Тирринг В. Курс математической и теоретической физики / В. Тирринг; Ин-т теор. физики им. Н.Н.Боголюбова; НАНУ; Пер. с нем. Ю.А.Данилова и С.С.Москалюка; Под ред.: С.С.Москалюка. – Киев : TIMPANI, 2004. – 1040c. – (Методы математического моделирования). – ISBN 966-76-49-13-Х
711143
  Михлин С.Г. Курс математической физики / С.Г. Михлин. – Москва : Наука, 1968. – 576 с.
711144
  Михлин С.Г. Курс математической физики : Учебник / С.Г. Михлин. – 2-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2002. – 576с. – ((Учебники для вузов. Специальная литература)). – ISBN 5-8114-0468-9
711145
  Давидов М.О. Курс математичного аналізу / М.О. Давидов. – Київ : Вища школа
1. – 1976. – 368 с.
711146
  Давидов М.О. Курс математичного аналізу / М.О. Давидов. – Київ : Вища школа
2. – 1978. – 390 с.
711147
  Давидов М.О. Курс математичного аналізу : підручник. У трьох частинах / М.О. Давидов. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-002153-8
Ч. 1 : Функції однієї змінноі. – 1990. – 384 с.
711148
  Давидов М.О. Курс математичного аналізу : підручник у трьох частинах / М.О. Давидов. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-002284-4
Ч. 2 : Функції богатьох змінних і діференціальні рівняння. – 1991. – 366 с.
711149
  Давидов М.О. Курс математичного аналізу : підручник. У трьох частинах / М.О. Давидов. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-003763-9
Ч. 3 : Елементи теорії функцій і функціонального аналізу. – 1992. – 359 с.
711150
   Курс математичного аналізу. Функції однієї змінної : Навч. посібник для студ. вищ. педагог. навч. закл. / А.Ф. Баранівська, О.Ф. Герус, М.М. Осадчий, Л.П. Таргонський. – Житомир : ЖДПУ, 2002. – 328с. – ISBN 966-7603-57-1
711151
  Каменев В.И. Курс машиностроительного черчения. / В.И. Каменев. – 10-е изд. – М., 1967. – 184с.
711152
  Каменев В.И. Курс машиностроительного черчения. (Для вузов). / В.И. Каменев. – 9-е изд., переработ. – М., 1964. – 184с.
711153
  Свитальский Н.И. Курс медных месторождений : Учебник / Н.И. Свитальский. – Ленинград; Москва; Новосибирск
Том 1 : Месторождения магматические. – 1933. – 370с.
711154
  Каченовский Д. Курс международного права / Д. Каченовского. – 1863-1866. – Харьков : В унив. тип.
Кн. 2, [отдел 2]. – 1866. – С. 121-336


  В конце кн. на обложке надпись от руки
711155
  Анцилотти Д. Курс международного права / Анцилотти Д. ; под ред. Д.Б. Левина ; пер. с 4-го итальянск. изд. А.Л. Сакатти и Э.М. Фабрикова. – Москва : Иноиздат
Т. 1 : Введение. Общая теория. – 1961. – 448 с.
711156
   Курс международного права. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва, 1966. – 648с.
711157
   Курс международного права. – Москва : Наука
Т. 1 : Понятие и сущность современного международного права. – 1967. – 284с.
711158
   Курс международного права. – Москва : Наука
Т. 2 : Основные принципы современного международного права. – 1967. – 331с.
711159
   Курс международного права. – Москва : Наука
Т. 3 : Основные институты и отрасли современного международного права. – 1967. – 452с.
711160
   Курс международного права. – Москва : Наука
Т. 4. – 1968. – 434с.
711161
   Курс международного права. – Москва : Наука
Т. 5. – 1969. – 446с.
711162
   Курс международного права. – Москва, 1972. – 384с.
711163
   Курс международного права. – Москва : Наука
Том 6. – 1973. – 384с.
711164
   Курс международного права : В 7-ми т. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-012926-7
Том 1 : Понятие, предмет и система международного права. – 1989. – 360 с.
711165
   Курс международного права : В 7-ми т. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-012927-5
Том 2 : Основные принципы международного права. – 1989. – 240 с.
711166
   Курс международного права : В 7-ми т. – Москва : Наука
Том 3. – 1990. – 360с.
711167
   Курс международного права : В 7-ми т. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-012976-3
Том 5 : Отрасли международного права/Отв. ред. тома В.С. Верещетин. – 1992. – 336 с.
711168
   Курс международного права : В 7-ми т. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-013001-Х
Том 6 : Отрасли международного права/Отв. ред. тома Н.А. Ушаков. – 1992. – 312 с.
711169
  Каченовский Д. Курс международного права по лекциям профессора Харьковского университета Дим. Ив. Каченовского / сост. Ал. Дорошенко 1871/1872 года. – Харьков, 1872. – 230, [7], [6] с. – В кн. вставка в с. 86-90, находится в конце кн. с. [1-6]. - Литогр., написана от руки


  В конце кн. на обложке надпись от руки
711170
   Курс международного права. : В 7-ми т. – Москва : Наука
Том 4. – 1990. – 269 с.
711171
  Тынель А. Курс международного торгового права / А. Тынель, Я. Функ, В. Хвалей. – 2-е изд. – Минск : Амалфея, 2000. – 704с. – ISBN 985-441-105-2
711172
  Лунц Л.А. Курс международного частного права / Л.А. Лунц. – Москва, 1963. – 362с.
711173
  Лунц Л.А. Курс международного частного права / Л.А. Лунц. – Москва, 1966. – 188с.
711174
  Лунц Л.А. Курс международного частного права / Л.А. Лунц. – Изд. 3-е, доп. – Москва : Юридическая литература, 1973. – 384 с.
711175
  Лунц Л.А. Курс международного частного права / Л.А. Лунц. – Москва
2. – 1975. – 499с.
711176
  Лунц Л.А. Курс международного частного права / Л.А. Лунц. – Москва : Юридическая литература
Т. 3 : Международный гражданский процесс. – 1976. – 263 с.
711177
  Лунц Л.А. Курс международного частного права : В 3 т. / Л.А. Лунц. – Москва : Спарк, 2002. – 1007с. – ISBN 5-88914-182-1
711178
  Волков А.Ф. Курс международной хлебной торговли / А.Ф. Волков. – Москва, 1928. – 324с.
711179
  Уткин Э.А. Курс менеджмента : Учебник для вузов / Э.А. Уткин. – Москва : Зерцало, 1998. – 448с. – ISBN 5-8078-0014-1
711180
  Уткин Э.А. Курс менеджмента : Учебник для вузов / Э.А. Уткин. – Москва : Зерцало, 2000. – 448с. – ISBN 5-8078-0014-1
711181
  Уткин Э.А. Курс менеджмента : Учебник для вузов / Э.А. Уткин; ФА при правит.РФ. – Москва : Зерцало, 2001. – 448с. – ISBN 5-8078-0014-1
711182
   Курс месторождений неметаллических полезных ископаемых : Учебное пособие для вузов. – Москва : Недра, 1969. – 472с.
711183
  Чирвинский П.Н. Курс месторождений полезных ископаемых / П.Н. Чирвинский
1. – 1926. – 354с.
711184
   Курс месторождений полезных ископаемых : Учебник для вузов. – М.-Л : Гостоптехиздат, 1946. – 592с.
711185
   Курс месторождений полезных ископаемых. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1964. – 590с.
711186
   Курс месторождений твердых полезных ископаемых : Учебное пособие. – Ленинград : Недра, 1975. – 631с.
711187
  Кащенко Г.А. Курс металловедения / Г.А. Кащенко. – Л.-М., 1940. – 436с.
711188
   Курс метеорологии. – 2-е издание. – Москва : Сельхозгиз, 1936. – 352 с.
711189
  Оболенский В.Н. Курс метеорологии / В.Н. Оболенский. – Свердловск-Москва, 1944. – 684с.
711190
   Курс метеорологии : Учебное пособие для вузов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1951. – 888с.
711191
  Тверской П.Н. Курс метеорологии : (Физика атмосферы) / П.Н. Тверской. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 700с.
711192
  Бенуа К.М. Курс метеорологии для судоводителей : Учебное пособие для техникумов / К.М. Бенуа, М.В. Никитин. – Ленинград : Ленгострансиздат, 1933. – 492с.
711193
  Броунов П.И. Курс метеорологии. /В двух частях/ / П.И. Броунов. – Москва : Гос.техническое из-во, 1927. – 260с. : рис.195. – (Б.Сер.4. Инженерно-Промышленная библиотека ; №13)
711194
  Оболенський В.Н. Курс метеорології. / В.Н. Оболенський. – Х., 1936. – 128с.
711195
  Бардієр Л.А. Курс методики викладання іноземних мов у світлі сучасних вимог професійної підготовки вчителів / Л.А. Бардієр, О.І. Ігнатова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 103-108. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Присвячена проблемі методичної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов.
711196
  Сухарев А.Г. Курс методов оптимизации / А.Г. Сухарев, А.В. Тимохов, В.В. Федоров. – Москва : Наука, 1986. – 328с.
711197
  Веселовский И.Н. Курс механики в элементарном изложении для самообразования / И.Н. Веселовский. – Изд. 2-е, перераб. – Москва-Ленинград, 1951. – 612с.
711198
  Веселовский И.Н. Курс механики для техникумов / И.Н. Веселовский. – Москва-Ленинград, 1947. – 592с.
711199
  Голубева О.В. Курс механики сплошных сред / О.В. Голубева. – Москва : Высшая школа, 1972. – 368 с.
711200
  Жермен П. Курс механики сплошных сред. Общая теория : пер. с фр. / П. Жермен. – Москва : Высшая школа, 1983. – 399 с.
711201
   Курс микробиологии : для с.-х. вузов. – Москва ; Ленинград, 1932. – 532 с.
711202
  Войткевич А.Ф. Курс микробиологии молока и молочных продуктов / А.Ф. Войткевич. – Москва-Ленинград, 1940. – 324с.
711203
  Нуреев Р.М. Курс микроэкономики : Учебник для вузов / Р.М. Нуреев. – Москва : Норма - Инфра-М, 1998. – 572с. – ISBN 5-89123-183-2; 5-86225-834-5
711204
  Нуреев Р.М. Курс микроэкономики : Учебник для вузов / Р.М. Нуреев. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 572с. – ISBN 5-89123-183-2; 5-86225-834-5
711205
  Нуреев Р.М. Курс микроэкономики : Учебник для вузов / Р.М. Нуреев. – Москва : Норма - Инфра-М, 2000. – 572с. – ISBN 5-89123-183-2; 5-86225-834-5
711206
  Нуреев Р.М. Курс микроэкономики : Учебник для вузов / Р.М. Нуреев. – 2-е изд. измененное. – Москва : Норма - Инфра-М, 2001. – 572с. – ISBN 5-89123-470-Х; 5-16-000390-8
711207
  Нуреев Р.М. Курс микроэкономики : Учебник для вузов, обуч. по эконом. спец. / Р.М. Нуреев. – 2-е изд., измененное. – Москва : Норма-Инфра-М, 2002. – 572с. – ISBN 5-89123-470-Х; 5-16-000390-8
711208
  Нуреев Р.М. Курс микроэкономики : Учебник для студ. вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Р.М. Нуреев. – 2-е изд. изм. – Москва : Норма, 2004. – 562с. – ISBN 5-89123-470-Х
711209
  Нуреев Р.М. Курс микроэкономики : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обуч. по эконом. спец. / Р.М. Нуреев. – 2-е изд., измен. – Москва : Норма, 2005. – 576с. – ISBN 5-89123-470-Х
711210
  Нуреев Р.М. Курс микроэкономики : учебник для вузов : . учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по экон. спец. / Р.М. Нуреев. – 2-е изд., измененное. – Москва : Норма, 2006. – 576 с. – ISBN 5-89123-470-Х


  Лекции по современной экономической теории (экономиксу). Учебник для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов
711211
  Нуреев Р.М. Курс микроэкономики : учебник для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по экономическим специальностям / Р.М. Нуреев. – 2-е изд., измененное. – Москва : НОРМА, 2007. – 562с. – ISBN 5-89123-470-X
711212
  Нуреев Р.М. Курс микроэкономики : учебник для студентов высших учеб. заведений / Р.М. Нуреев. – 2-е изд., измененное. – Москва : Норма, 2008. – 12 с., 562 с. – ISBN 978-5-89123-470-3


  Лекции по современной экономической теории (экономиксу). Учебник для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов
711213
   Курс минералогии : Учебное пособие. – Ленинград-Москва : ОНТИ, 1936. – 1050с.
711214
  Бетехтин А.Г. Курс минералогии : Учебное пособие / А.Г. Бетехтин. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 542с.
711215
  Бетехтин А.Г. Курс минералогии : Учебное пособие / А.Г. Бетехтин. – 2-е изд. испр. – Москва : Госгеолтехиздат, 1956. – 558с.
711216
  Бетехтин А.Г. Курс минералогии : Учебное пособие / А.Г. Бетехтин. – 3-е изд. испр. – Москва : Госгеолтехиздат, 1961. – 539с.
711217
  Лазаренко Е.К. Курс минералогии / Е.К. Лазаренко. – Москва : Высшая школа, 1963. – 559с.
711218
  Лазаренко Е.К. Курс минералогии / Е.К. Лазаренко. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1971. – 607с.
711219
  Торопов Н.А. Курс минералогии и петрографии с основами геологии / Н.А. Торопов, Л.Н. Булак. – М, 1953. – 488с.
711220
  Торопов Н.А. Курс минералогии, кристаллографии и петрографии с основами геологии / Н.А. Торопов, Л.Н. Булак. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1964. – 444с.
711221
  Федоровский Н.М. Курс минералогии. / Н.М. Федоровский. – изд. доп. и перераб. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1930. – 460с.
711222
  Федоровский Н.М. Курс минералогии. / Н.М. Федоровский. – 4-е изд. – М.-Л.-Новосибирск, 1932. – 456с.
711223
  Лазаренко Е.К. Курс минералогии. / Е.К. Лазаренко. – М., 1951. – 688с.
711224
  Лазаренко Є.К. Курс мінералогії / Є.К. Лазаренко. – Львів : Львівський університет
Ч.I : Загальна мінералогія. – 1958. – 287с.
711225
  Лазаренко Є.К. Курс мінералогії / Є.К. Лазаренко. – Львів : Львівський університет
ЧII : Опис мінералів. – 1959. – 655с.
711226
  Лазаренко Є.К. Курс мінералогії / Є.К. Лазаренко. – Львів : Львівський університет
Ч III : Мінералогія гірських порід і мінеральних родовищ. – 1961. – 306с.
711227
  Лазаренко Є.К. Курс мінералогії / Є.К. Лазаренко. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1970. – 599с.
711228
  Дзандзава Г. Курс молодого бійця: випробування першим судовим засіданням // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
711229
  Ахметов К.С. Курс молодого бойца / Ахметов К.С. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : [б. и.], 1995. – 380 с.
711230
  Ахметов К. Курс молодого бойца / К. Ахметов. – Москва : Компьютер, 1996. – 310с.
711231
  Ілюхін А. Курс музикальної грамоти / А. Ілюхін. – Київ
Ч. 1. – 1939. – 120 с.
711232
   Курс на "новую социалистическую партию" в Японии : научно-аналитический обзор. – Москва, 1989. – 43 с.
711233
  Венсан К. Курс на автоматизацию / К. Венсан, В. Гроссен. – Москва, 1959. – 199с.
711234
  Бугуцький О.А. Курс на високопродуктивну працю / О.А. Бугуцький. – Київ, 1989. – 47с.
711235
  Пиоч Йохен Курс на Гибралтар и Италию / Пиоч Йохен, Петерс Стефани, Кульмани Кристиан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 128-131 : карти. – ISSN 1029-5828
711236
  Березин В.Н. Курс на добрососедство и сотрудничество и его противники / В.Н. Березин. – М, 1977. – 144с.
711237
   Курс на європейську інтеграцію // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах.Суспільно-політичний журнал. / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 11. – С.3-11. – ISSN 0868-8273
711238
  Ковальчук Л.В. Курс на знищення: іноземні дипломатичні представництва Одеси у вирі політичних репресій 1930-х років / Л.В. Ковальчук, Е.П. Петровський // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 147-169. – ISSN 2312-6825
711239
   Курс на интенсификацию : реализация современной аграрной политики КПСС на Украине. – Харьков : Вища школа, 1986. – 196 с.
711240
  Вегера Л. Курс на інноватику. Трохи про основні напрями діяльності Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 3 грудня (№ 49)
711241
  Бородатий В.П. Курс на інтексифікацію / В.П. Бородатий. – К, 1964. – 48с.
711242
  Марков Ю. Курс на Марс / Ю. Марков. – М, 1989. – 213с.
711243
  Буяльский Б.А. Курс на мастерство / Б.А. Буяльский. – К, 1970. – 206 с.
711244
  Буяльский Б.А. Курс на мастерство / Б.А. Буяльский. – К : Радянська школа, 1974. – 222 с.
711245
  Тимохин М.Н. Курс на повышение эффективности промышленного производства / М.Н. Тимохин. – М. : Мысль, 1972. – 79с.
711246
  Гуцуляк І. Курс на подвійне лідерство, або еволюція політичного виміру польсько-укарїнського стратегічного партнерства // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 37-40. – ISSN 0868-8273
711247
  Черноруцкая Л.И. Курс на равноправное и взаимовыгодное сотрудничество / Л.И. Черноруцкая. – Москва, 1989. – 186 с.
711248
  Дукачев А.С. Курс на Севастополь / А.С. Дукачев. – Симферополь, 1974. – 302с.
711249
  Дукачев А.С. Курс на Севастополь / А.С. Дукачев. – 2-е изд., доп. – Симферополь, 1983. – 271с.
711250
  Аникин Андрей Курс на юго-запад : автодор / Аникин Андрей, Беднарский Владимир // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 6. – С. 90-101 : Фото
711251
  Петрушевский Ф.Ф. Курс наблюдательной физики : Университетские чтения Ф.Ф. Петрушевского : в 2 т. – Санкт-Петербург : В тип. и лит. А. Траншеля
Т. 1. – 1870. – VIII, IV, [2], 534, [8] с. : рис. в тексте
711252
  Петрушевский Ф.Ф. Курс наблюдательной физики : Университетские чтения Ф.Ф. Петрушевского : в 2 т. – Санкт-Петербург : В тип. и лит. А. Траншеля
Т. 2. – 1872. – II, VI, 858, XVI, IV, с.; 1л. черт., 13 л. табл. : рис. в тексте
711253
  Петрушевский Ф.Ф. Курс наблюдательной физики : Университетские чтения Ф.Ф. Петрушевского : в 2 т. – 2-е изд., изм. и доп. – Санкт-Петербург : В тип. и лит. А. Траншеля
Т. 1. – 1874. – IV, [2], 680 : рис. в тексте
711254
  Дюринг Е. Курс национальной и социальной экономии со включением наставления к изучению и критике теории народного хозяйства и социализма : Пер. с 3-го [нем.] изд.: Dr. E. Duhring. Cursus der National-und Socialokonomie nebst einer Anleitung zum Studium und zur Beurtheilung von Volkswirthshaftslehre und Socialismus. Leipzig, 1892 / Евгений Дюринг. – Санкт-Петербург ; Москва : [Типо-лит. Шредера], 1893. – XIV, 557 с.
711255
   Курс начертательной геометрии. – Москва, 1956. – 435 с.
711256
  Гордон В.О. Курс начертательной геометрии / В.О. Гордон, Семенцов-Огиевский. – Москва : Гос. из-во физ-матем. литературы, 1962. – 360с.
711257
  Чалый А.Т. Курс начертательной геометрии / А.Т. Чалый. – 2-е испр. изд. – Москва, 1962. – 279 с.
711258
  Чалый А.Т. Курс начертательной геометрии / А.Т. Чалый. – Москва : Машиностроение, 1964. – 279 с.
711259
   Курс начертательной геометрии. – М, 1968. – 267с.
711260
   Курс начертательной геометрии. – М, 1983. – 175с.
711261
  Гордон В.О. Курс начертательной геометрии : Учеб.пособие / В.О. Гордон, Семенцов-Огиевский. – 23-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1988. – 270с.
711262
  Ананов Д.Г. Курс начертательной геометрии для индустриальных вузов : атлас чертежей / Ананов Д.Г. – Ленинград : Кубуч, 1935. – 191 с.
711263
  Зеленин Е.В. Курс начертательной геометрии с задачами и упражнениями / Е.В. Зеленин. – Москва, 1959. – 386 с.
711264
  Зеленин Е.В. Курс начертательной геометрии с задачами и упражнениями / Е.В. Зеленин. – Москва, 1961. – 392 с.
711265
  Субботин М.Ф. Курс небесной механики / М.Ф. Субботин. – Ленинград, Москва : ОНТИ
Т. 2. – 1937. – 404 с.
711266
  Субботин М.Ф. Курс небесной механики / М.Ф. Субботин. – Москва, Ленинград : Гостехиздат
Т. 3. – 1949. – 280 с.
711267
  Неллер Курс немецкого языка / Неллер. – 5-160с.
711268
  Бабаян М. Курс немецкого языка / М. Бабаян, С. Ряжская. – Значит. испр. и доп. изд. "Учебника разговорного намецкого язык". – Москва ; Ленинград : Изд. т-во иностр. рабочих в СССР, 1935. – 260 с.
711269
  Каминская Л.М. Курс немецкого языка / Л.М. Каминская. – Москва, 1941. – 432 с.
711270
   Курс немецкого языка. – М, 1964. – 419с.
711271
   Курс немецкого языка. – М, 1973. – 376с.
711272
   Курс немецкого языка. – М, 1979. – 359с.
711273
   Курс немецкого языка. – М, 1985. – 415с.
711274
  Иогансон В.Г. Курс немецкого языка для втузов и вузов / В.Г. Иогансон. – Л-М, 1938. – 272 с.
711275
  Реми Г. Курс неорганической химии / Г. Реми; под ред. А.В. Новоселовой. – Москва : Иностранная литература
Т. 1. – 1963. – 920с.
711276
  Реми Г. Курс неорганической химии / Г. Реми; под ред. А.В. Новоселовой. – Москва : Мир
Т. 2. – 1966. – 836с.
711277
  Реми Г. Курс неорганической химии / Г. Реми. – Москва : Мир
Т. 1. – 1972. – 824с.
711278
  Реми Г. Курс неорганической химии / Г. Реми. – Москва
Т. 2. – 1974. – 775с.
711279
   Курс нерудных месторождений. – М.-Л, 1934. – 600с.
711280
   Курс нерудных месторождений. – М.-Л, 1935. – 335с.
711281
  Курсанов Л.І. Курс нижчих рослин / Л.І. Курсанов. – К.-Х, 1937. – 352с.
711282
  Артамонов Н.Д. Курс низшей геодезии / [соч.] Н.Д. Артамонова. – 3-е изд. доп. – Санкт-Петербург : Книгопеч. Шмидт, 1908. – XII, 424, 12 с., 2 л. карт. : черт.
711283
  Соловьев С.М. Курс низшей геодезии : Лекции, читанные в Институте инженеров путей сообщения Императора Николая II и в Константиновском межевом институте / С.М. Соловьев. – 3-е изд., доп. и испр. – Москва : Типо-литогр. Ю. Венер преемн. О. Фальк, 1914. – XXXII, 1396 с. – При переплете утрачен тит. л. и ориг. обл., новый тит. л. нап. на принтере. – Библиогр.: "Сочинения бывшие под реками, при составлении курса" (с. 1391-1396)


  В кн. на формуляре назв. Геодезия
711284
  Бик А.Н. Курс низшей геодезии / А.Н. Бик, И.А. Иверонов, А.С. Чеботарев; Перераб. и доп. Ивероновым И.А., Чеботаревым А.С. – 8-е изд. доп. – Москва; Ленинград : Сельхозиздат, 1930. – 884 с.
711285
  Бик А.Н. Курс низшей геодезии / А.Н. Бик, И.А. Иверонов, А.С. Чеботарев. – 9-е изд. – Москва; Ленинград : Госиздат сельскохозяйственной и колхозно-кооперативной лит-ры
1. – 1931. – 368с. – Печатается с 8-го издания без изменений
711286
  Курсанов Л.И. Курс низших растений / Л.И. Курсанов. – Москва-Л, 1933. – 312с.
711287
  Курсаков Л.И. Курс низших растений / Л.И. Курсаков, Н.А. Комарницкий. – Изд. 3-е, переработ. и расширен. – М, 1945. – 488с.
711288
   Курс низших растений. – Москва : Высшая школа, 1981. – 520 с.
711289
  Будзынский С.Я. Курс новой истории. Лекция 41-я. Польша после мировой войны : Стенограмма лекции тов. Будзынского С.Я., прочитанной 19 октября 1936 г. / С.Я. Будзынский. – Москва, 1937. – 41, [2] с.
711290
  Кудринский Ф.А. Курс новой русской литературы в органически-конспективном виде : в 2 вып. / Ф.А. Кудринский. – 1912-1913. – Вильна : Электро-тип. М.А. Дворжеца
Вып. 2 : (Белинский, Тургенев, Достоевский, Некрасов, А. Толстой, Островский, Гончаров и Л. Толстой) : Учеб. пособие для учащихся послед. классов сред. учеб. заведений М-ва нар. прос., Ведомства имп. Марии Феодоровны, воен. уч-щ и коммерч. уч-щ. – 1912. – 132 с.
711291
  Кудринский Ф.А. Курс новой русской литературы в органически-конспективном виде : в 2 вып. / Ф.А. Кудринский. – 1912-1913. – Вильна : Тип. М.А. Дворжеца
Вып. 1 : Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, Гоголь, Кольцов. – 1913. – VI, [2], 281, [6] с.
711292
  Глаголев Н.А. Курс номографии / Н.А. Глаголев. – 2-е изд. – Москва, 1961. – 270 с.
711293
  Нартова Л.Г. Курс номографии / Л.Г. Нартова. – М, 1972. – 89с.
711294
  Тужеляк Курс норвежского / Тужеляк, Ю. Землицкая // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2015. – 5 мая (№ 18/19). – С. 13. – ISSN 1563-6755


  "... Украине в контексте реформирования юстиции стоит присмотреться к системе восстановительного правосудия Норвегии".
711295
  Огнев И.Ф. Курс нормальной гистологии / И.Ф. Огнев. – Москва : Т-во Печатня С.П. Яковлева
Ч. 1 : Учение о клетке. – 1903. – V, 414 с.
711296
  Краузе Р. Курс нормальной гистологии : руководство для практического изучения гистологии и микроскопической анатомии / Р. Краузе. – С.-Петербург : Тип. В. Безобразов и К. (Вл. Н.П. Зандман), 1913. – VII, 438 с. – Дефект. кн. № 89206 - 430 стр.
711297
  Бабский Е.Б. Курс нормальной физиологии / ред. Е.Б. Бабский. – Москва ; Ленинград, 1938. – 684 с.
711298
  Гинецинский А.Г. Курс нормальной физиологии. / А.Г. Гинецинский, А.В. Лебединский. – М., 1956. – 536с.
711299
  Тананаев М. Курс об"ємної аналізи для технікумів та вишів. / М. Тананаев. – К., 1929. – 221с.
711300
  Тананаев М. Курс об"ємної аналізи для технікумів та вишів. / М. Тананаев. – Х.-К., 1932. – 260с.
711301
   Курс обучения иностранным языкам в средней школе. – М, 1971. – 230с.
711302
   Курс обучения чтению. – Саратов, 1974. – 80с.
711303
   Курс обучения чтению. – Саратов, 1975. – 61с.
711304
  Орлов В.Е. Курс обучения чтению на немецком языке / В.Е. Орлов. – Казань, 1970. – 131с.
711305
  Кравков С.П. Курс общего земледеления / С.П. Кравков. – М-Л
2. – 1928. – 170с.
711306
  Вильямс В.Р. Курс общего земледелия. / В.Р. Вильямс. – Москва, 1910. – 205с.
711307
  Кравков С.П. Курс общего земледения / С.П. Кравков. – 4-е изд. – М-Л
1. – 1931. – 332с.
711308
  Захаров Н.А. Курс общего международного права / Н.А. Захаров. – Петроград (Санкт-Петербург) : Тип. Д.П. Вейсбрут, 1917. – 476 с. – Экз. № 130342 дефект., отсут. с. 465-476 и без обложки
711309
  Федоров Н.Т. Курс общего цветоведения : учебник / Н.Т. Федоров. – Москва : ОНТИ, 1935. – 218 с.
711310
  Блажко С.Н. Курс общей астрономии : учебник / С.Н. Блажко. – Москва; Ленинград : Гостехиздат, 1947. – 500 с.
711311
  Полак И.Ф. Курс общей астрономии / И.Ф. Полак. – Изд-е шестое, переработанное. – Москва-Ленинград : Гос. изд-во технико-теоретической лит-ры, 1951. – 388с.
711312
  Полак И.Ф. Курс общей астрономии / И.Ф. Полак. – Изд-е седьмое, переработанное. – Москва : Гос. изд-во технико-теоретической лит-ры, 1955. – 372с.
711313
  Бакулин П.И. Курс общей астрономии : [для физ. и мех.-мат. фак ун-тов] / П.И. Бакулин, Э.В. Кононович, В.И. Мороз. – Москва : Наука, 1966. – 527 с., 1 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 517
711314
  Бакулин П.И. Курс общей астрономии : [учебник для ун-тов по спец. "Астрономия"] / П.И. Бакулин, Э.В. Кононович, В.И. Мороз. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Наука, 1970. – 536 с., 2 л. карт. : ил. – Библиогр.: с. 518
711315
  Бакулин П.И. Курс общей астрономии : [учебник для ун-тов по спец. "Астрономия"] / П.И. Бакулин, Э.В. Кононович, В.И. Мороз. – Изд. 3-е, испр. – Москва : Наука, 1974. – 512 с., 2 л. ил. и карт. : ил. – Список лит.: с. 501
711316
  Бакулин П.И. Курс общей астрономии : [учебник для вузов по спец. "Астрономия"] / П.И. Бакулин, Э.В. Кононович, В.И. Мороз. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1977. – 543 с., 1 л. ил., 1 отд. л. карт. : ил. – Список лит.: с. 529
711317
  Бакулин П.И. Курс общей астрономии : [учебник для ун-тов] / П.И. Бакулин, Э.В. Кононович, В.И. Мороз. – 5-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1983. – 560 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 544-545
711318
  Мартынов Д.Я. Курс общей астрофизики / Д.Я. Мартынов. – Москва, 1963. – 591с.
711319
  Мартынов Д.Я. Курс общей астрофизики / Д.Я. Мартынов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1971. – 616 с.
711320
  Мартынов Д.Я. Курс общей астрофизики / Д.Я. Мартынов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1979. – 640 с.
711321
  Мартынов Д.Я. Курс общей астрофизики : учебник / Д.Я. Мартынов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1988. – 640с. – ISBN 5-02-013875-4
711322
  Лондон Е.С. Курс общей биологии / Е.С. Лондон, И.И. Крыжановский. – Петербург
Вып. 1. – 1920. – 105с.
711323
  Бляхер Л.Я. Курс общей биологии : для мед. ин-тов / Л.Я. Бляхер. – Москва; Ленинград : Биомедгиз, 1935. – 555 с. : рис.
711324
  Кометиани П.А. Курс общей биохимии / П.А. Кометиани, 1941. – 449с.
711325
  Цабель Н.Е. Курс общей ботаники : в 2 т. / Н.Е. Цибель. – Москва : Изд. тип. А.А. Карцева, коммиссионера Имп. О-ва люб. естеств., антроп. и этногр.
Ч. 2 : Растения безцветковые или споровые. – 1886. – XVIII, 130 с. – Без обл.
711326
  Любименко В.Н. Курс общей ботаники / В.Н. Любименко. – Берлин, 1923. – 1042с.
711327
  Хржановский В.Г. Курс общей ботаники / В.Г. Хржановский. – Москва
1. – 1976. – 272с.
711328
  Хржановский В.Г. Курс общей ботаники / В.Г. Хржановский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва
Ч. 1. – 1982. – 384с.
711329
  Хржановский В.Г. Курс общей ботаники / В.Г. Хржановский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва
Ч. 2. – 1982. – 544с.
711330
  Мушкетов Д.И. Курс общей геологии / Д.И. Мушкетов. – Москва, 1934. – 404 с.
711331
   Курс общей геологии. – Москва : Из-во литературы по геологии и охране недр, 1960. – 635с.
711332
   Курс общей геологии. – Ленинград : Недра, 1976. – 535с.
711333
  Черноусов М Я. Курс общей геологии угольных месторождений. / М Я. Черноусов, . – М, 1962. – 295с.
711334
  Гусев М А. Курс общей геофизики.Основы океанологии : Уч. пос. для вузов / М А. Гусев. – Москва : Из-во Московского университета, 1983. – 248с.
711335
  Хлопин Г.В. Курс общей гигиены / Г.В. Хлопин. – 2-е испр., доп. изд. – Москва-Ленинград : Типография Печатный Двор, 1930. – 556 с.
711336
  Советов С.А. Курс общей гидрологии / С.А. Советов. – Москва-Ленинград, 1929. – 311с.
711337
  Советов С.А. Курс общей гидрологии / С.А. Советов. – Москва-Ленинград, 1931. – 280с.
711338
  Книпович Н.М. Курс общей зоологии / Н.М. Книпович. – 3-е изд. – Ленинград
1. – 1924. – 460с.
711339
  Книпович Н.М. Курс общей зоологии : Руководства и научные пособия для высшей школы / Н.М. Книпович. – 3-е изд. – Ленинград : ОГИЗ
Часть 2. – 1924. – 348с.
711340
  Книпович Н.М. Курс общей зоологии для высших учебных заведений и самообразования : с 372 рис.в тексте, 4 цветными таблицами и картой / сост. Н. Книпович, ст. зоолог Зоол. музея Имп. Акад. наук, проф. Психоневрол. ин-та. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена ; Сенатская тип., 1909. – VIII, 596, [8] с., 5 л. цв. ил., карт. : ил., карт.


  На тит. л. дарств. надпись: Многоуважаемому Н.Я Кузнецову от автора
711341
  Книпович Н.М. Курс общей зоологии для высших учебных заведений и самообразования : с 428 рис.в тексте, 4 цветными таблицами и картой / сост. Н. Книпович, проф. Психоневрологического и Женского Медицинского ин-та. – 2-е изд. – Петроград : Изд. А.Ф. Девриена ; [Тип. Кюгельген, Глич и Ко], 1915. – VI, [2], 680, [8] с., 5 л. цв. ил., карт. : ил., карт.
711342
  Михайленко Я.И. Курс общей и неорганической химии / Я.И. Михайленко. – Москва : Высшая школа, 1966. – 663 с.
711343
  Раковский А.В. Курс общей и неорганической химии. / А.В. Раковский. – М-Л
1. – 1933. – 420с.
711344
  Соссюр Фердинанд де Курс общей лингвистики : изданный Ш. Бальи и А. Сешеэ при участии А. Ридлингер / Соссюр Фердинанд де; пер. со второго франц. изд. А. Сухотина ; под ред. и с прим. Р.И. Шор ; вводная статья Д.Н. Введенского. – Москва : СОЦЭКГИЗ, 1933. – 272 с. – (Языковеды запада / под ред. Р.И. Шор)
711345
  Соссюр Фердинанд де Курс общей лингвистики / Соссюр Фердинанд де; Пер.с франц.А.Сухотина.Научн.ред.М.Э.Рут. – Екатеринбург : Уральский университет, 1999. – 432 с. – ISBN 5-7525-0689-1
711346
  Соссюр Фердинанд де Курс общей лингвистики / Соссюр Фердинанд де; Пер.с франц.А.Сухотина;Науч.ред.Н.А.Слюсаревой. – Москва : Логос, 1999. – 296 с. – (Феноменология. Герменевтика. Философия языка). – ISBN 5-8163-0005-9
711347
  Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии / Л.Т. Матвеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 751с.
711348
  Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы : Учебник для вузов / Л.Т. Матвеев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 639с.
711349
  Мельчук И.А. Курс общей морфологии = Cours de morphologie generale / И.А. Мельчук ; под общей ред. Н.В. Перцова, Е.Н. Саввиной ; пер. с франц. Е.Н. Саввиной. – Москва ; Вена : Языки славянских культур ; Венский славистический альманах. – ISBN 5-9551-0111-Х
Т. 5 : Ч. 6 : Морфологические модели. Ч. 7 : Принципы морфологического 2 описания. – 2006. – 546 с.
711350
  Догель В.А. Курс общей паразитологии / В.А. Догель. – Л., 1941. – 287с.
711351
  Юркевич П. Курс общей педагогики с приложениями / П. Юркевича. – Москва : Тип. Грачева и К°, 1869. – XVI, 404 с.
711352
  Некраш Л.В. Курс общей теории статистики : Учебное пособие / Л.В. Некраш. – Москва - Ленинград : Госпланиздат, 1939. – 392 с.
711353
  Жученко А Г. Яблочник Курс общей теории статистики для студентов-иностранцев / А Г. Яблочник Жученко. – Киев, 1971. – 367с.
711354
  Фредерикс В.К. Курс общей физики : Учебник для вузов и втузов / В.К. Фредерикс, А.П. Афанасьев; ЛГУ; Ленинградский ндустриальный институт. – 2-е. – Ленинград, 1935. – 440 с.
711355
  Афанасьев А.П. Курс общей физики / ред. А.П. Афанасьев. – Ленинград
Т.1. – 1941. – 429 с.
711356
  Фриш С.Э. Курс общей физики / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – Москва; Ленинград, 1951. – 612с.
711357
  Фриш С.Э. Курс общей физики / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – Москва; Ленинград, 1951. – 797с.
711358
  Фриш С.Э. Курс общей физики : Учебн. пособие для физических и физико-технических фак. гос. ун-тов / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – 4-е. – Москва; Ленинград : Физматгиз
Т. 1 : Физические основы механики, молекуляоная физика. Колебания и волны. – 1952. – 560с.
711359
  Фриш С.Э. Курс общей физики : Учебн. пособие для физических и физико-технических фак. гос. ун-тов / С.Э. Фриш , А.В. Тиморева. – 5-е , испр. – Москва ; Ленинград : Физматгиз
Т. 1 : Физические основы механики, молекуляоная физика. Колебания и волны. – 1953. – 464 с.
711360
  Фриш С.Э. Курс общей физики : Учебн. пособие для физических и физико-технических фак. гос. ун-тов. / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – 3-е, исправл. – Москва : Физматгиз
Т. 3 : Оптика. Атомная физика. – 1953. – 644 с.
711361
  Фриш С.Э. Курс общей физики : Учебн. пособие для физических и физико-технических фак. гос. ун-тов / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – 6-е изд. – Москва; Ленинград : Физматгиз
Т. 1 : Физические основы механики, молекуляоная физика. Колебания и волны. – 1955. – 463c.
711362
  Фриш С.Э. Курс общей физики : Учебн. пособие для физических и физико-технических фак. гос. ун-тов / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – Москва; Ленинград : Физматгиз
Т. 1 : Физические основы механики, молекуляоная физика. Колебания и волны. – 1956. – 463с.
711363
  Фриш С.Э. Курс общей физики : Учебн. пособие для физических и физико-технических фак. гос. ун-тов / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – 8-е. – Москва; Ленинград : Физматгиз
Т. 1 : Физические основы механики, молекуляоная физика. Колебания и волны. – 1957. – 464 с.
711364
  Фриш С.Э. Курс общей физики : Учебник для физико-математических и физико-технических фак. гос. ун-тов / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – 6-е изд, исправл. и доп. – Москва : Физматгиз
Т. 2 : Электрические и электромагнитные явления. – 1957. – 504с.
711365
  Фриш С.Э. Курс общей физики : Учебник для физико-математических и физико-технических фак. гос. ун-тов / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – 4-е изд., перераб. – Москва : Физматгиз
Т. 3 : Оптика. Атомная физика. – 1957. – 608с.
711366
  Фриш С.Э. Курс общей физики : Учебн. пособие для физических и физико-технических фак. гос. ун-тов / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – 10-е изд. – Москва; Ленинград : Физматгиз
Т. 1 : Физические основы механики, молекуляоная физика. Колебания и волны. – 1961. – 466c.
711367
  Фриш С.Э. Курс общей физики : Учебн. пособие для физических и физико-технических фак. гос. ун-тов / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – 8-е изд. – Москва; Ленинград : Физматгиз
Т. 2 : Электрические и электромагнитные явления. – 1961. – 509c.
711368
  Фриш С.Э. Курс общей физики : Учебн. пособие для физических и физико-технических фак. гос. ун-тов / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – Москва; Ленинград : Физматгиз
Т. 3 : Отика. Атомная физика. – 1961. – 608c.
711369
  Фриш С.Э. Курс общей физики / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – Москва : Физматгиз
Т. 1. – 1962. – 466с.
711370
  Фриш С.Э. Курс общей физики : Учебник / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – 9-е изд., испр. и доп. – Москва : Физматгиз
Т. 2 : Электрические и электромагнитные явления. – 1962. – 514с.
711371
  Фриш С.Э. Курс общей физики : Учеб.пособие / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва : Физматгиз
Т. 3 : Оптика. Атомная физика. – 1962. – 644с.
711372
   Курс общей физики : учеб. пособие. – Москва : Издательство Московского университета
вып. 4 : Оптика. – 1963. – 144 с.
711373
  Зисман Г.А. Курс общей физики / Г.А. Зисман, О.М. Тодес. – 2-е изд. – Москва
2. – 1964. – 366 с.
711374
  Савельев И.В. Курс общей физики / И.В. Савельев. – Москва : Наука
Т. 2 : Электричество. – 1964. – 336с.
711375
  Зисман Г.А. Курс общей физики / Г.А. Зисман, О.М. Тодес. – 2-е изд. – Москва : Наука
Т.3 : Оптика,физика атомов и молекул, физика атомного ядра и микрочастиц. – 1965. – 495с.
711376
  Курдиновский Ю.П. Курс общей физики / Ю.П. Курдиновский. – Москва, 1966. – 304с.
711377
  Зисман Г.А. Курс общей физики / Г.А. Зисман, О.М. Тодес. – 3-е изд. – Москва
2. – 1967. – 366с.
711378
  Савельев И.В. Курс общей физики / И.В. Савельев. – Москва
Том 3. – 1967. – 415с.
711379
  Савельев И.В. Курс общей физики : учебное пособие / И.В. Савельев. – 3-е изд. – Москва : Наука
Т. 2 : Электричество. – 1968. – 145с.
711380
  Зисман Г.А. Курс общей физики : учеб. пособие / Г.А. Зисман, О.М. Тодес. – 3-е изд. – Москва : Наука
Т. 3 : Оптика, физика атомов и молекул, физика атомного ядра и микрочастиц. – 1968. – 495 с.
711381
  Шубин А.С. Курс общей физики : учеб.пособие / А.С. Шубин. – Москва : Высшая школа, 1969. – 576с.
711382
  Зисман Г.А. Курс общей физики : учеб. пособие / Г.А. Зисман, О.М. Тодес. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 1 : Механика, молекулярная физика, колебания и волны. – 1969. – 339 с.
711383
  Зисман Г.А. Курс общей физики / Г.А. Зисман, О.М. Тодес. – 4-е изд. – Москва : Наука
Т. 2 : Электричество и магнетизм. – 1969. – 367 с.
711384
  Савельев И.В. Курс общей физики : Механика, колебания и волны, молекулярная физика / И.В. Савельев. – 4-е изд., перераб. – Москва : Наука
Т.1. – 1970. – 511с.
711385
  Савельев И.В. Курс общей физики / И.В. Савельев. – 4-е изд., перераб. – Москва : Наука
Т. 2. – 1970. – 431с.
711386
  Савельев И.В. Курс общей физики : Оптика, атомная физика, физика атомного ядра и элементарных частиц / И.В. Савельев. – 3-е изд., перераб. – Москва : Наука
Т. 3. – 1971. – 528с.
711387
  Геворкян Р.Г. Курс общей физики / Р.Г. Геворкян, В.В. Шепель. – М, 1972. – 599 с.
711388
  Зисман Г.А. Курс общей физики : учеб. пособие / Г.А. Зисман, О.М. Тодес. – 5-е изд. – Москва : Наука
Т. 1. – 1972. – 339с.
711389
  Зисман Г.А. Курс общей физики : учеб.пособие / Г.А. Зисман, О.М. Тодес. – 5-е изд.,стереотип. – Москва : Наука
Т. 2 : Электричество и магнетизм. – 1972. – 368 с.
711390
  Зисман Г.А. Курс общей физики : учеб. пособие / Г.А. Зисман, О.М. Тодес. – 5-е изд.,стереотип. – Москва : Наука
Т. 3 : Оптика, физика атомов и молекул, физика атомного ядра и микрочастиц. – 1972. – 496 с.
711391
  Савельев И.В. Курс общей физики : Учебное пособие / И.В. Савельев. – Изд. 5-е, стереотип. – Москва : Наука
Т.1 : Механика колебаеия и волны, молекулярная физика. – 1973. – 511с.
711392
  Савельев И.В. Курс общей физики : Электричество / И.В. Савельев. – 5-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 2. – 1973. – 429с.
711393
  Савельев И.В. Курс общей физики : Квантовая оптика, атомная физика, физика атомного ядра и элементарных частиц / И.В. Савельев. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 3. – 1973. – 529с.
711394
  Дмитриев Э.М. Курс общей физики / Э.М. Дмитриев. – М.
Ч. 1. – 1974. – 120с.
711395
  Зисман Г.А. Курс общей физики : учеб. пособие / Г.А. Зисман, О.М. Тодес. – 6-е изд., перераб. – Москва : Наука
Т. 2 : Электричество и магнетизм. – 1974. – 352 с.
711396
  Шубин А.С. Курс общей физики : Учебн.пособие для инж.-эконом. спец. / А.С. Шубин. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1976. – 479с.
711397
  Савельев И.В. Курс общей физики : Учебное пособие / И.В. Савельев. – Москва : Наука
Т. 1 : Механика. Молекулярная физика. – 1977. – 416с.
711398
  Савельев И.В. Курс общей физики / И.В. Савельев; Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. – Москва : Наука
Т. 2. – 1978. – 480 с.
711399
  Савельев И.В. Курс общей физики : В 3-х т.: Учеб. пособие / И.В. Савельев. – Москва : Наука
Том 3 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. – 1979. – 304с.
711400
  Савельев И.В. Курс общей физики : учеб. пособие / И.В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука
Т. 1 : Механика. Молекулярная физика. – 1982. – 432с.
711401
  Савельев И.В. Курс общей физики : Учебное пособие / И.В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука
Т. 2 : Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. – 1982. – 496с.
711402
  Савельев И.В. Курс общей физики / И.В. Савельев. – Изд. 2.е, испр. и доп. – Москва : Наука
Том 3 : Квантовая физика. Атомная физика. Физика евердого тела. – 1982. – 304с.
711403
  Савельев И.В. Курс общей физики : В 3-х т. Учеб. пособие / И.В. Савельев. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука
Том 1 : Механика. Молекулярная физика. – 1986. – 432с.
711404
  Савельев И.В. Курс общей физики : учеб. пособие для студентов высших техн. учеб. завед. В 3-х томах / И.В. Савельев. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука
Том 1 : Механика. Молекулярная физика. – 1987. – 432с.
711405
  Савельев И.В. Курс общей физики : В 3-х т. Учеб. пособие / И.В. Савельев. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука
Том 3 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. – 1987. – 320с.
711406
  Савельев И.В. Курс общей физики : В 3-х т. Учеб. пособие / И.В. Савельев. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука
Т. 2 : Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. – 1988. – 496с.
711407
   Курс общей физики. – Киев : Дніпро
Ч. 1 : Механика. Основы термодинамики, физики реальных газов, жидкостей и твердого тела. – 1994. – 350с.
711408
   Курс общей физики. – Киев : Дніпро
Ч. 2 : Электричество и магнетизм. – 1994. – 383с.
711409
   Курс общей физики. – Киев : Дніпро
Ч. 3 : Оптика. Физика атома и атомного ядра. – 1994. – 512 с.
711410
  Пономаренко В.И. Курс общей физики : учебник для студентов физ. и мат. фак. ун-тов, физ.- техн. и инж. фак. вузов / В.И. Пономаренко, Ю.М. Ильин ; М-во образования Украины, Симфероп. гос. ун-т. – Киев : [б. и.]. – ISBN 5-7763-8556-3
Т. 1 : Механика. – 1997. – 211, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 212


  Дар Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
711411
  Савельев И.В. Курс общей физики : В 5-ти книгах / И.В. Савельев. – Москва : Астрель. АСТ. – ISBN 5-17-002963-2(Кн.1)
Кн.1 : Механика. – 2002. – 336с.
711412
  Савельев И.В. Курс общей физики : в 5-ти книгах / И.В. Савельев. – Москва : Астрель. АСТ. – ISBN 5-17-002963-2(Кн.1)
Кн.1 : Механика. – 2003. – 336с.
711413
  Савельев И.В. Курс общей физики : в 5-ти книгах / И.В. Савельев. – Москва : Астрель. АСТ. – ISBN 5-17-003760-0 (Кн.2)
Кн.2 : Электричество и магнетизм. – 2003. – 336с.
711414
  Савельев И.В. Курс общей физики : в 5-ти книгах : [учеб. пособие для втузов] / И.В. Савельев. – Москва : Астрель ; АСТ. – ISBN 5-271-01305-7(Кн.3)
Кн. 3 : Молекулярная физика и термодинамика. – 2003. – 208 с. : табл.
711415
  Савельев И.В. Курс общей физики : В 5-ти книгах / И.В. Савельев. – Москва : Астрель. АСТ. – ISBN 5-17-004586-7(Кн.4)
Кн.4 : Волны. Оптика. – 2003. – 256с.
711416
  Савельев И.В. Курс общей физики : в 5 кн. / И.В. Савельев. – Москва : Астрель ; АСТ. – ISBN 5-17-004585-9
Кн. 3 : Молекулярная физика и термодинамика. – 2004. – 208 с.
711417
  Савельев И.В. Курс общей физики : в 5 кн. / И.В. Савельев. – Москва : Астрель; АСТ. – ISBN 5-17-002963-2
Кн. 1 : Механика. – 2005. – 336 с.
711418
  Савельев И.В. Курс общей физики : в 3 т. : учеб. пособ. для студ. вузов / И.В. Савельев. – 4-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0630-4; 5-8114-0629-0
Т. 1 : Механика. Молекулярная физика. – 2005. – 432 с. – Парал. тит. л. на англ. яз.
711419
  Фриш С.Э. Курс общей физики = A course in physics : учебник : [в 3 т.] / С.Э. Фриш, А.В.Тиморева. – Изд. 11-е, стереотип. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань. – (Классическая учебная литература по физике / ред. совет : Ж.И. Алферов и др.). – ISBN 5-8114-0663-0(Т.1)
Т. 1 : Физические основы механики. Молекулярная физика. Колебания и волны. – 2006. – 480 с.
711420
  Фриш С.Э. Курс общей физики = A course in physics : учебник : [в 3 т.] / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – Изд. 10-е, стереотип. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань. – (Классическая учебная литература по физике). – ISBN 5-8114-0664-9(Т.2)
Т. 2 : Электрические и электромагнитные явления. – 2006. – 528 с.
711421
  Фриш С.Э. Курс общей физики = A course in physics : учебник : [в 3 т.] / С.Э. Фриш, А.В.Тиморева. – Изд. 8-е, стереотип. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань. – (Классическая учебная литература по физике / ред. совет : Ж.И. Алферов и др.). – ISBN 5-8114-0665-7(Т.3)
Т. 3 : Оптика. Атомная физика. – 2006. – 656 с.
711422
  Фриш С.Э. Курс общей физики = A course in general physics : учебник : в 3 т. / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – Изд. 12-е, стереотипное. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань. – (Классическая учебная литература по физике : учебники для вузов, специальная литература). – ISBN 978-5-8114-0663-0(Т.1)
Т. 1 : Физические основы механики. Молекулярная физика. Колебания и волны. – 2007. – 480с.
711423
  Зисман Г.А. Курс общей физики = A course in general physics : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по техн. , естественнонауч. и пед. направлениям и спец. / Г.А. Зисман, О.М. Тодес. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Москва ; Краснодар : Лань. – (Учебники для вузов : Специальная литература / ред. совет серии Ж.И. Алферов (пред.), О.Н. Крохин, Г.А. Бордовский и др.). – ISBN 978-5-8114-0753-8 (Т. 1)
Т. 1 : Механика. Молекулярная физика. Колебания и волны. – 2007. – 352с. – Парал. титул. лист. англ. яз. : на обл.: Лучшие классические учебники
711424
  Савельев И.В. Курс общей физики = A course in general physics : учебник : [в 3-х тт.] / И.В. Савельев; И.В. С авельев. – изд. 9-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань. – (Классическая учебная литература по физике / ред. совет серии Ж.И. Алферов (пред.), О.Н. Крохин, Г.А. Бордовский и др.). – ISBN 978-5-8114-0630-2 (Т. 1)
Т. 1 : Механика. Молекулярная физика. – 2007. – 432с. : ил. – Парал. титул. л. на англ. яз
711425
  Савельев И.В. Курс общей физики = A course in general physics : учебник : [в 3-х тт.] / И.В. Савельев; И.В. С авельев. – изд. 9-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань. – (Классическая учебная литература по физике / ред. совет серии Ж.И. Алферов (пред.), О.Н. Крохин, Г.А. Бордовский и др.). – ISBN 978-5-8114-0631-9 (Т. 2)
Т. 2 : Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. – 2007. – 496с. : ил. – Парал. титул. л. на англ. яз
711426
  Зисман Г.А. Курс общей физики = A course in general physics : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по техн. , естественнонауч. и пед. направлениям и спец. / Г.А. Зисман, О.М. Тодес. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Москва ; Краснодар : Лань. – (Учебники для вузов : Специальная литература / ред. совет серии Ж.И. Алферов (пред.), О.Н. Крохин, Г.А. Бордовский и др.). – ISBN 978-5-8114-0754-5 (Т. 2)
Т. 2 : Электричество и магнетизм. – 2007. – 352с. – Парал. титул. лист. англ. яз. : на обл.: Лучшие классические учебники
711427
  Фриш С.Э. Курс общей физики = A course in general physics : учебник : в 3 т. / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – Изд. 11-е, стереотипное. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань. – (Классическая учебная литература по физике : учебники для вузов, специальная литература). – ISBN 978-5-8114-0664-7(Т.2)
Т. 2 : Электрические и электромагнитные явления. – 2007. – 528с.
711428
  Фриш С.Э. Курс общей физики = A course in general physics : учебник : в 3 т. / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – Изд. 9-е, стереотипное. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань. – (Классическая учебная литература по физике : учебники для вузов, специальная литература). – ISBN 978-5-8114-0665-4(Т.3)
Т. 3 : Оптика. Атомная физика. – 2007. – 656с.
711429
  Зисман Г.А. Курс общей физики = A course in general physics : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по техн. , естественнонауч. и пед. направлениям и спец. / Г.А. Зисман, О.М. Тодес. – 6-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Москва ; Краснодар : Лань. – (Учебники для вузов : Специальная литература / ред. совет серии Ж.И. Алферов (пред.), О.Н. Крохин, Г.А. Бордовский и др.). – ISBN 978-5-8114-0755-2 (Т. 3)
Т. 3 : Оптика. Физика атомов и молекул. Физика атомного ядра и микрочастиц. – 2007. – 512с. – Парал. титул. лист. англ. яз. : на обл.: Лучшие классические учебники
711430
  Савельев И.В. Курс общей физики = A course in general physics : учебник : [в 3-х тт.] / И.В. Савельев; И.В. С авельев. – изд. 9-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань. – (Классическая учебная литература по физике / ред. совет серии Ж.И. Алферов (пред.), О.Н. Крохин, Г.А. Бордовский и др.). – ISBN 978-5-8114-0632-6 (Т. 3)
Т. 3 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. – 2007. – 320с. : ил. – Парал. титул. л. на англ. яз
711431
  Александров Н.В. Курс общей физики. Механика : Учеб. пособие для студ.-заочн. физ.-мат. фак. пед. ин-тов / Н.В. Александров, А.Я. Яшкин. – Москва : Просвещение, 1978. – 416 с.
711432
  Ландау Л.Д. Курс общей физики. Механика и молекулярная физика / Л.Д. Ландау, А.И. Ахиезер, Е.М. Лифшиц. – Москва : Наука, 1965. – 384 с.
711433
  Ландау Л.Д. Курс общей физики. Механика и молекулярная физика : Учеб.пособие / Л.Д. Ландау, А.И. Ахиезер, Е.М. Лифшиц. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1969. – 400 с.
711434
  Гершензон Е.М. Курс общей физики: Механика : учеб. пособие / Е.М. Гершензон, Н.Н. Малов. – Москва : Просвещение, 1979. – 240 с.
711435
  Гершензон Е.М. Курс общей физики: Механика : учеб. пособие / Е.М. Гершензон, Н.Н. Малов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 304 с.
711436
  Гершензон Е.М. и др. Курс общей физики: Молекулярная физика : учеб. пособие / Гершензон Е.М. – Москва : Просвещение, 1982. – 207 с.
711437
  Гершензон Е.М. Курс общей физики: Электричество и магнетизм : учеб. пособие / Е.М. Гершензон, Н.Н. Малов. – Москва : Просвещение, 1980. – 223 с.
711438
  Гершензон Е.М. Курс общей физики: Электродинамика : учеб. пособие / Е.М. Гершензон, Н.Н. Малов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1990. – 319 с.
711439
  Бернар Клод Курс общей физиологии: Жизненные явления общие животным и растениям : Лекции, читанные в Музее Естественной истории в Париже : с 45 рис. в тексте и одной таблицей / [соч.] Клод Бернара ; Пер. с франц. М.А. Антоновича. – Санкт-Петербург : Изд. И.И. Билибина, 1878. – [6], XX, 317 с., 1 л. ил. : ил.


  Антонович, Максим Алексеевич (1835-1918) С. III-XV: "Речь Вюльпиана, члена Академии наук, на похоронах Клод Бернара, 16 февраля 1878 г."; с. XVI-XX: "Речь Поля Берта, профессора Парижского университета, на похоронах Клод Бернара". Берт, Поль ...
711440
  Кочкин Н. Курс общей хими : (Химия неорган. и орган.) / Сост. Н. Кочкин, преп. Мор. инж. уч-ща имп. Николая I. – Санкт-Петербург : Морск. инж. уч-ще имп. Николая I, 1904. – XIV, 671 с. : 86 ил. – Библиогр. в предисл.
711441
  Коршун Г.В., Хотинский Е.С. Курс общей химии / Г.В. Коршун, проф. Харьк. ун-та, Е.С. Хотинский, прив.-доц. Харьк. ун-та. – Харьков : Печатное дело
Ч. 1 : Металлоиды. – 1912. – XIV, [2], 508 с., 1 л. табл : ил.
711442
  Щукарев А.Н. Курс общей химии / Проф. А.Н. Щукарев. – Харьков : Тип. и лит. М. Зильберберг, 1914. – 111 с.
711443
  Некрасов Б.В. Курс общей химии / Б.В. Некрасов. – 4-е, стереотип. – Москва
Ч. 2. – 1937. – 417-930с.
711444
  Некрасов Б.В. Курс общей химии / Б.В. Некрасов. – 5-е, стереотип. – М., 1939. – 416с.
711445
  Некрасов Б.В. Курс общей химии / Б.В. Некрасов. – 7-е, стереотип. – М.-Л.
2. – 1945. – 440-796с.
711446
  Некрасов Б.В. Курс общей химии / Б.В. Некрасов. – 10-е, стереотип. – М.-Л., 1953. – 972с.
711447
  Некрасов Б.В. Курс общей химии / Б.В. Некрасов. – 9-е, стереотип. – М.-Л., 1953. – 972с.
711448
  Некрасов Б.В. Курс общей химии / Б.В. Некрасов. – 11-е, стереотип. – Москва : Госхимиздат, 1954. – 971 с.
711449
   Курс общей химии. – Москва, 1981. – 431 с.
711450
   Курс общей химии : учеб. для студ. энергет. спец. вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 446 с.
711451
  Меншуткин Б.Н. Курс общей химии (неорганической) / Б.Н. Меншуткин. – 4-е изд. совершенно перераб. – Л., 1933. – 738с.
711452
  Шойхет Д.Н. Курс общей химии. / Д.Н. Шойхет. – Л.
ч. 1. – 1961. – 92с.
711453
  Шойхет Д.Н. Курс общей химии. / Д.Н. Шойхет. – 2-е изд., перераб. – Л.
ч. 1. – 1964. – 112с.
711454
  Черданцев И.А. Курс общей электротехники : Руководство для энергетических втузов / И.А. Черданцев, З.В. Черданцева. – второе изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград : ОНТИ НТКП, 1933. – 456с.
711455
  Китаев Е.В. Курс общей электротехники / Е.В. Китаев, Н.Ф. Гревцев. – 3-е изд. – Москва, 1945. – 613 с.
711456
  Китаев Е.В. Курс общей электротехники / Е.В. Китаев, Н.Ф. Гревцев. – 5-е изд. – Ленинград, 1960. – 710 с.
711457
  Китаев Е.В. Курс общей электротехники / Е.В. Китаев, Н.Ф. Гревцев. – 6-е изд. – Москва, 1965. – 560 с.
711458
  Берг Р.С. Курс общей эмбриологии : со 126 рисунками в тексте : с разрешения и с доп. автора имеющими во 2-ое нем. изд. / Р.С. Берг ; под ред. [и с предисл.] В.М. Шимкевича, проф. ; пер.: В. Сукачев и А. Липко, хран. Зоотомического. кабинета СПб. ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1900. – VI, [2], 294, [1] с.


  Авт. предисл., ред.: Шимкевич, Владимир Михайлович (1858-1923) Пер.: Сукачев, Борис Владимирович Линко, Александр Кельсиевич
711459
  Захваткин Ю.А. Курс общей энтомологии / Ю.А. Захваткин. – Москва, 1986. – 320с.
711460
  Шванвич Б.Н. Курс общей энтомологии. / Б.Н. Шванвич. – Москва-Л., 1949. – 900с.
711461
   Курс общей, возрастной и педагогической психологии. – М, 1982. – 176с.
711462
  Сударь Курс общественно-политического перевода : Французский язык / Сударь, В.С. Волков. – Москва, 1980. – 247с.
711463
  Каримов А.В. Курс общественно-политического перевода / А.В. Каримов. – Москва, 1981. – 252с.
711464
   Курс обыкновенных дифференциальных уравнений. – Киев : Вища школа, 1974. – 471с.
711465
  Бибиков Ю.Н. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений : Учеб. пос. для студ. ун-тов / Ю.Н. Бибиков. – Москва : Высшая школа, 1991. – 302с. – ISBN 5-06-001006-
711466
  Бушманова Г.В. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений математической физики / Г.В. Бушманова. – Казань, 1962. – 170 с.
711467
  Никитин М.В. Курс океанографии / М.В. Никитин, А.Н. Суворов. – М-Л, 1945. – 463с.
711468
  Вострикова З.П. Курс операторного обслуживания ОС ЕС ЭВМ / З.П. Вострикова, С.Т. Митин. – Москва, 1983. – 248с.
711469
  Вострикова З.П. Курс операторного обслуживания ОС ЕС ЭВМ : Учебное пособие / З.П. Вострикова, С.Т. Митин. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1986. – 318с.
711470
  Баранов В.А. Курс описательной астрономии : лекции, чит. в 1927-27 уч. году в Казанском гос. ун-те им. В.И. Ульянова-Ленина : учеб. пособие для физматов и педфаков. / В.А. Баранов. – Изд. 2-е, перераб. – Казань : Изд-во Физ.-Мат. Кружка им. Н.И. Лобачевского при Казанском гос. ун-те и Восточно- Педагог. ин-та
Ч. 1 : Солнечная система. Закон всемирного тяготения. – 1928. – 153, 258, VI с.
711471
  Баранов В.А. Курс описательной астрономии : лекции, чит. в 1927-27 уч. году в Казанском гос. ун-те им. В.И. Ульянова-Ленина : учеб. пособие для физматов и педфаков. / В.А. Баранов. – Изд. 2-е перераб. – Кзань : Изд-во Физ.-Мат. Кружка им. Н.И. Лобачевского при Казанском гос. ун-те и Восточно- Педагог. ин-та
Ч. 2 : Астрофизика. – 1928. – 153, 258, VI с.
711472
  Болдырев А.К. Курс описательной минералогии / А.К. Болдырев. – Вып.III. – Ленинград-Москва : ОНТИ, 1935. – 187с.
711473
  Чорний С.Д. Курс описової астрономії : підручник / С.Д. Чорний. – Харків; Київ : Держвидав України, 1930. – 260 с.
711474
  Тимошенко С.П. Курс опору матеріалів / С.П. Тимошенко. – Одеса : ДВУ, 1929. – 544с.
711475
  Букреев Б.Я. Курс определенныхъ интегралов : Лекция читанная ординарным профессором университета Св.Владимира в 1902-1903 академическом году / Б.Я. Букреев. – Киев : Издание студентов-математиков II курса, 1903. – 303, (3) c. – Кн.нап.рос.мов.стар.орф
711476
  Шимков А.П. Курс опытной физики : Ч. 1-3, в 3 т. / [Соч.] А.П. Шимкова, проф. Харьк. ун-та. 1-3. – 1878-1881. – Харьков : В университетской тип.
Т. 1 : Общая физика и акустика : с чертежами и рисунками в тексте. – 1878. – [4], 446, [1] с. : ил. – Экз. в разных тип. переплетах
711477
  Шимков А.П. Курс опытной физики : Ч. 1-3, в 3 т. / [Соч.] А.П. Шимкова, проф. Харьк. ун-та. 1-3. – 1878-1881. – Харьков : В университетской тип.
Т. 2 : Свет и теплота : с чертежами и рисунками в тексте. – 1879. – IV, 447-1008, [1] с.
711478
  Шимков А.П. Курс опытной физики : Ч. 1-3, в 3 т. / [Соч.] А.П. Шимкова, проф. Харьк. ун-та. 1-3. – 1878-1881. – Харьков : В университетской тип.
Т. 3 : Магнетизм и электричество : с чертежами и рисунками в тексте. – 1881. – IV, 1009-1601 с. : ил. – Экз. в разных тип. переплетах


  На тит. л. дарственная надпись: Михаилу Петровичу Авенариусу от А. Шимкова
711479
  Шимков А.П. Курс опытной физики : Ч. 1-4, в 3 т. / [Соч.] А.П. Шимкова, проф. Харьк. ун-та. 1-3. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1884-1888. – Харьков : Тип. М.Ф. Зильберберга
Ч. 2 : О свете : с чертежами и рисунками в тексте. – 1884. – 306, [1] с.
711480
  Шимков А.П. Курс опытной физики. Ч. 2 : Ч. 1-4, в 3 т. / [Соч.] А.П. Шимкова, проф. Харьк. ун-та. 1-3 // Курс опытной физики / А.П. Шимков. – 3-е изд., испр. и доп. – Харьков : Тип. Зильберберга, 1892. – Ч. 1 : Общая часть и акустика : с чертежами и рисунками в тексте. – 306, [1] с.
711481
  Шимков А.П. Курс опытной физики : Ч. 1-4, в 3 т. / [Соч.] А.П. Шимкова, проф. Харьк. ун-та. 1-3. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1884-1888. – Харьков : Тип. М.Ф. Зильберберга
Ч. 3 : О теплоте. – 1886. – 270, [1] с. – Экз. в разных тип. переплетах
711482
  Шимков А.П. Курс опытной физики / [Соч.] А.П. Шимкова, проф. Харьк. ун-та. 1-3. – 3-е изд., испр. и доп. – Харьков : Тип. Зильберберга
Ч. 1 : Общая часть и акустика : с чертежами и рисунками в тексте. – 1892. – [6], 480, [1] с. – Конволют. - Пер.: Курс опытной физики, Ч. 2 : О свете, [1884, ценз.] / А.П. Шимкова
711483
  Варбург Э. Курс опытной физики / Э. Варбург : Государственное издательство Украины
Ч.1. – 1923. – 272c.
711484
  Варбург Э. Курс опытной физики : Для слушателей высших учебных заведений / Э. Варбург; Перев. под ред. Д. Хмырова : Государственное издательство Украины
ч.2 : Свет, электричество и магнетизм. – 1923. – 339 c.
711485
  Варбург Э. Курс опытной физики / Э. Варбург. – Москва-Ленинград : Гл.ред. общ. литературы и монографии, 1936. – 622с.
711486
  Демяновский С.Я. Курс органической и биологической химии / С.Я. Демяновский. – М., 1952. – 464с.
711487
  Зайцев А.М. Курс органической химии / Лекции А. Зайцева, проф. Имп. Казан. ун-та. – Казань : Тип. Имп. ун-та
Ч. 1. – 1890. – XII, VI, 530-873 с.
711488
  Зайцев А.М. Курс органической химии / Лекции А. Зайцева, проф. Имп. Казан. ун-та. – Казань : Тип. Имп. ун-та
Ч. 1. – 1890. – [4], XII, VI, 873 с.
711489
  Коршун Ю.В. Курс органической химии / Ю.В. Коршун. – Днепропетровск
1. – 1930. – 261с.
711490
  Хотинский Е.С. Курс органической химии / Е.С. Хотинский. – Л, 1933. – 558с.
711491
  Перекалин Б.А. Курс органической химии / Б.А. Перекалин, В.С. Смирнов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Сельхозгиз, 1935. – 206 с.
711492
  Конант Дж.Б. Курс органической химии / Дж.Б. Конант. – М, 1935. – 559с.
711493
  Каррер П. Курс органической химии / П. Каррер. – М., 1938. – 1008с.
711494
  Каррер П. Курс органической химии / П. Каррер. – М.
1. – 1938. – 402с.
711495
  Каррер П. Курс органической химии / П. Каррер. – М.
2. – 1938. – 1008с.
711496
  Павлов Б.А. Курс органической химии / Б.А. Павлов. – Изд. 2-е. – Москва-Л., 1951. – 528 с.
711497
  Хотинский Е.С. Курс органической химии / Е.С. Хотинский. – Харьков, 1952. – 692с.
711498
  Хотинский Е.С. Курс органической химии / Е.С. Хотинский. – Харьков, 1955. – 706с.
711499
  Павлов Б.А. Курс органической химии / Б.А. Павлов, А.П. Терентьев. – М., 1958. – 592с.
711500
  Хотинский Е.С. Курс органической химии : [Для ун-тов и хим.-технол. ин-тов] / Е.С. Хотинский, заслуж. деятель науки УССР проф. – 4-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Изд-во Харьк. ун-та, 1959. – 724 с. : ил.
711501
  Павлов Б.А. Курс органической химии / Б.А. Павлов, А.П. Терентьев. – Изд. 2-е, стереот., испр. – М., 1960. – 592с.
711502
  Каррер П. Курс органической химии / П. Каррер. – Л., 1960. – 1216с.
711503
  Павлов Б.А. Курс органической химии / Б.А. Павлов, А.П. Терентьев. – Изд. 5-е, стереот. – М., 1965. – 686с.
711504
  Павлов Б.А. Курс органической химии / Б.А. Павлов, А.П. Терентьев. – Изд. 8-е, стереот. – М., 1972. – 647с.
711505
  Писаренко А.П. Курс органической химии : Учебник для нехим. спец. вузов. / А.П. Писаренко, З.Я. Хавин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1975. – 510 с.
711506
  Степаненко Б.Н. Курс органической химии / Б.Н. Степаненко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 432с.
711507
  Писаренко А.П. Курс органической химии : учеб. для нехим. спец. вузов / А.П. Писаренко, З.Я. Хавин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 527с.
711508
  Дрюк В.Г. Курс органической химии / В.Г. Дрюк, М.С. Малиновский. – Київ : Вища школа, 1987. – 400с.
711509
  Степанова А.В. Курс органической химии для медиков и биологов. / А.В. Степанова. – М., 1946. – 356с.
711510
  Степанов А.В. Курс органической химии для медиков. / А.В. Степанов. – М.Л., 1932. – 352с.
711511
  Ардашникова Е.И. Курс органической химии для старшеклассников и поступающих в вузы / Ардашникова Е.И., Казеннова Н.Б., Тамм М.Е. – Москва : Аквариум, 1998. – 272 с. – ISBN 5-85684-237-5
711512
  Фаворский А.Е. Курс органической химии. / А.Е. Фаворский. – Л., 1930. – 608с.
711513
  Голлеман А. Курс органической химии. / А. Голлеман. – Москва : Госиздат, 1930. – 609с.
711514
  Голлеман А. Курс органической химии. / А. Голлеман ; Пер. с 18-го перер. нем. изд. под ред. проф. А. Степанова. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1931. – [7], 607 с. : ил.
711515
  Голлеман А. Курс органической химии. / А. Голлеман ; Пер. с 19-го перер. нем. изд. под ред. проф. А. Степанова. – Москва ; Ленинград : Госхимтехиздат, 1933. – 489 с. : ил.
711516
  Фаворский А.Е. Курс органической химии. / А.Е. Фаворский. – 3-е изд., испр. и доп. – Л., 1938. – 624с.
711517
  Писаренко А.П. Курс органической химии. / А.П. Писаренко, З.Я. Хавин. – М., 1964. – 530с.
711518
  Писаренко А.П. Курс органической химии. / А.П. Писаренко, З.Я. Хавин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1968. – 512с.
711519
  Степаненко Б.Н. Курс органической химии. / Б.Н. Степаненко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1972. – 600с.
711520
  Степаненко Б.Н. Курс органической химии. : [Для мед. ин-тов] / Б.Н. Степаненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1974. – 440 с. : ил.
711521
  Степаненко Б.Н. Курс органической химии. / Б.Н. Степаненко. – Москва
1. – 1976. – 448с.
711522
  Степаненко Б.Н. Курс органической химии. / Б.Н. Степаненко. – Москва
2. – 1976. – 303с.
711523
  Степаненко Н Б. Курс органической химии. / Н Б. Степаненко. – Москва
1. – 1981. – 464с.
711524
  Степаненко Б.Н. Курс органической химии. / Б.Н. Степаненко. – Москва
2. – 1981. – 302с.
711525
  Дрюк В.Г. Курс органической химии. Биологические аспекты : Учебник для нехимических вузов / В.Г. Дрюк, В.Г. Карцев, В.П. Хиля; КНУТШ. – 2-е изд., перераб. – Симферополь - Киев - Москва : Фактор, 2007. – 242с.
711526
  Степаненко Борис Николаевич Курс органической химии. В 2-х ч. : Для фармацевт ин-тов (фак-тов) / Степаненко Борис Николаевич. – 5-е изд. перераб. и доп. – Москва : Высшая школа
Ч.2 : Карбоциклические и гетероциклические соединения. – 1976. – 303с. : ил. – Список лит.: с.288-289. Предм.указ. с.290-297
711527
   Курс органической химиии. Биологические аспекты : Учебник для нехимических вузов / В.Г. Дрюк, В.Г. Карцев, В.П. Хиля, Е.П. Кухта. – Симферополь - Киев - Москва : Таврия, 2001. – 431с. – ISBN 5-7780-0879-1
711528
  Хотинський Є.С. Курс органічної хімії / Є.С. Хотинський. – К, 1948. – 520с.
711529
  Мартинов М.О. Курс органічної хімії / М.О. Мартинов. – Київ, 1960. – 448с.
711530
  Мартинов М.О. Курс органічної хімії / М.О. Мартинов. – Київ, 1965. – 548с.
711531
  Мартинов М.О. Курс органічної хімії / М.О. Мартинов. – К, 1972. – 487с.
711532
  Маковецкий П.С. Курс органічної хімії / П.С. Маковецкий. – 2-е, доп. і перероб. – К., 1980. – 472с.
711533
  Мешков В.В. Курс осветительной техники / В.В. Мешков, И.И. Соколов. – М.-Л, 1953. – 248с.
711534
  Рачинский В.В. Курс основ атомной техники в сельском хозяйстве : Уч. пособие / В.В. Рачинский. – М., 1974. – 392с.
711535
  Рачинский В.В. Курс основ атомной техники в сельском хозяйстве: / В.В. Рачинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 381с.
711536
  Ремез Г.А. Курс основных радиотехнических измерений / Г.А. Ремез. – Москва : Связьиздат, 1956. – 448 с.
711537
  Ремез Г.А. Курс основных радиотехнических измерений / Г.А. Ремез. – Москва : Связь, 1966. – 423 с.
711538
  Криштофович А.Н. Курс палеоботаники : пособие для высших учебных заведений / А.Н. Криштофович. – Ленинград : КУБУЧ, 1928. – 179с.
711539
  Криштофович А.Н. Курс палеоботаники / А.Н. Криштофович. – М-Л, 1933. – 226 с.
711540
  Криштофович А.Н. Курс палеоботаники / А.Н. Криштофович; 2-е изд., доп. – Ленинград; Москва; Грозный; Новосибирск : ОНТИ, НКТП, СССР, 1934. – 414с.
711541
  Крокос В.І. Курс палеозоології : посібник для гірничих Виш"їв та Педвиш"їв / В.І. Крокос. – Харків; Київ : Двоу Держсільгоспвидав
Т. 1 : Безхребетні. – 1931. – 216 с.
711542
  Крокос В.І. Курс палеозоології : посібник для студентів університетів / В.І. Крокос. – Київ; Харків : Радянська школа
Т. 2 : Хребетні. – 1936. – 319с.
711543
  Борисяк А.А. Курс палеонтологии : в 3 ч. / А. Борисяк. – Москва : Изд.М. и С. Сабашниковых. – (Серия учебников по биологии)
Ч. 1 : Безпочвоночные : с 234 рис. – 1905. – [2], VIII, 368 с.
711544
  Борисяк А.А. Курс палеонтологии : [2], / А. Борисяк. – Москва : Изд.М. и С. Сабашниковых. – (Серия учебников по биологии)
Ч. 2 : Позвоночные : с 175 рис. – 1906. – IV, [2], 394 с.
711545
  Борисяк А.А. Курс палеонтологии / А.А. Борисяк. – Петроград : Из-во М. и С. Сабашниковых
Часть 3 : Палеофаунистика и руководящие ископаемые. – 1919. – 58с. – Вып. 1: Палеофаунистика
711546
  Давиташвили Л.Ш. Курс палеонтологии : учебник для геолого-разведочных, нефтяных и горных вузов / Л.Ш. Давиташвили; Ведущ. ред. Маркус М.Г. – Москва-Ленинград : Гостоптехиздат, 1941. – 572с.
711547
  Давиташвили Л.Ш. Курс палеонтологии / Л.Ш. Давиташвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Госгеолиздат, 1949. – 835с.
711548
  Жемчужников Ю.А. Курс палеофаунистики : Учебник / Ю.А. Жемчужников. – Ленинград; Москва; Грозный; Новосибирск : ОНТИ, НКТП, СССР, 1934. – 291с.
711549
  Павловский Е.Н. Курс паразитологии человека / Е.Н. Павловский. – ЛенинградМосква, 1934. – 595с.
711550
  Белоусов Я.Е. Курс партии большевиков на подготовку вооруженного восстания / Я.Е. Белоусов. – Москва, 1957. – 36с.
711551
  Зырянов Ф.П. Курс партии на интенсификацию сельскохозяйственного производства / Зырянов Ф.П. – Москва, 1973. – 64 с.
711552
  Меркулов Г.А. Курс патологогистологической техники / Г.А. Меркулов. – 5-е изд. испр. и доп. – Л., 1969. – 423с.
711553
  Олесницкий М.А. Курс педагогики : Руководство для женск. ин-тов и гимназий, для высших курсов и для всех занимающихся воспитанием детей / М. Олесницкого, экстраорд. проф. Киевск. дух. акад. – Киев : Тип. "Корчак-Новицкого"
Вып. 2 : Теория обучения. – 1887. – [2], IV, 280 с.
711554
  Блонский П.П. Курс педагогики : (Введение в воспитание ребенка) : Пособие для высш. учеб. заведений и учит. ин-тов / П.П. Блонский, прив.-доц. Моск. ун-та. – Москва : Задруга, 1916. – VIII, 286 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Научной биб-ке КДУ от Е.Верисацкой 6/IX 1944 г.
711555
  Смирнов К. Курс педагогики / К. Смирнов. – М.
Ч.1. – 1918. – 256с.
711556
  Демков М.И. Курс педагогики для учительских институтов, высших женских курсков и пед. классов женских гимназий / М.И. Демков. – М.-СПб.-Х, 1918. – 366с.
711557
  Тихомиров В.С. Курс педагогики, дидактики и методики / Сост. применит. к норм. прогр. педагогики для духов. семинарий В. Тихомиров. – 2-е изд. – Вильна : Тип. А.Г. Сыркина, 1884. – X, 384 с.
711558
  Нечаев А.П. Курс педагогической психологии для народных учителей / А.П. Нечаев. – Пг.-М. – 184с.
711559
  Крупнов В.Н. Курс перевода / В.Н. Крупнов. – Москва, 1979. – 231с.
711560
  Гак В.Г. Курс перевода : Французский язык.Общественно-политическая лексика / В.Г. Гак, Ю.И. Львин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Международные отношения, 1980. – 356с.
711561
  Латышев Л.К. Курс перевода / Л.К. Латышев. – Маріуполь : Международные отношения, 1981. – 247с.
711562
  Слепович В.С. Курс перевода : (русский - английский). Translation Course. Учебное пособие для студентов вузов / В.С. Слепович. – Минск : ТетраСистемс, 2001. – 272с. – ISBN 985-6577-84-5
711563
  Рецкер Я.И. Курс перевода с английского языка на русский язык для 3,4,5 курсов переводческого факультета. / Я.И. Рецкер. – М.
Ч.1. – 1973. – 182с.
711564
  Гак В.Г. Курс перевода. Франц. яз. Обществ.-полит. лексика / В.Г. Гак, Ю.И. Львин. – Москва, 1962. – 435с.
711565
  Гак В.Г. Курс перевода. Франц. яз. Обществ.-полит. лексика / В.Г. Гак, Ю.И. Львин. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1970. – 400с.
711566
  Лучицкий В.И. Курс петрографии / В.И. Лучицкий. – 2-е изд., доп. и исправл. – Москва : Госиздат "Книжная помощь", 1922. – 341, III с.
711567
   Курс письмового перекладу : іспанська мова / О.М. Калустова, І.М. Шиянова, К.А. Танич, Н.Ю. Квасюк, М.О. Коломієць. – Granada : Metodo Ediciones, 2000. – 182с. – (Serie Collectae). – ISBN 84-7933-179-8
711568
   Курс письмового перекладу. Іспанська мова : Навчальний посібник для факультетів іноземних мов вищ. закл. освіти / О.М. Калустова, І.М. Шиянова, К.А. Танич, Н.Ю. Квасюк, М.О. Коломієць; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 224с. – ISBN 966-594-149-6
711569
   Курс письмового перекладу. Іспанська мова : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [О.М. Калустова та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Київський університет, 2012. – 271, [1] с. – Текст укр., ісп. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-439-535-6
711570
  Ган Н. Курс пластичної антатомії людини / Н. Ган. – Киев, 1965. – 71с.
711571
  Мадисов В.П. Курс по истечению газов и паров / В.П. Мадисов. – Петроград, 1920. – 128с.
711572
  Павлуцкий Г.Г. Курс по истории средневекового искусства : лекции, читанные на Высших Женских курсах в Киеве в 1907/8 г. / Г. Павлуцкий. – Киев : Изд. слушательниц ; [Тип. 1-й артели печатного дела], 1908. – 84 с.
711573
  Ганев Венелин Курс по обща теория на правото. – София
Т. 1 : Правно явление : Ч. 1. Юридически факти : Отд. 1. Обща характеристика на неправомерни юридически действия. – 1925. – XVII, V, 542 с. – Экз. деф,: без ориг. обл., тит. л. и отстутств. с. I- XVII, V, с. 483-542
711574
   Курс политической экономии. – Изд. 2-е, доп. – М
1. – 1970. – 760с.
711575
   Курс политической экономии. – Изд. 2-е, доп. – М
2. – 1970. – 671с.
711576
   Курс политической экономии. – М
1. – 1973. – 831с.
711577
  Вернадский И.В. Курс политической экономии, или изложение начал, обусловливающих народное благоденствие, Генриха Шторха / Іван Вернадський // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посібник / КНУТШ ; за ред. В.Д. Базилевича ; [уклад. : В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – С. 613-635. – ISBN 978-966-346-746-7
711578
  Конт О. Курс положительной философии = Cours de philosophie positive / Auguste Comte : в 6 т. / Огюст Конт ; полн. пер. с посл. 5-го фр. изд. под ред., с примеч.и ст. проф. С.Е.Савича, С.П.Глазанала, О.Д.Хвольсона, Д.И.Менделеева, К.И.Тимирязева, А.С.Лаппо-Данилоевского, И.М.Гревса и Н.О.Лосского, с прил. ст. проф. Н.И.Кареева. – Санкт-Петербург : Книжный магазин Т-ва Посредник. – (Библиотека положительных наукк, издаваемая З.К. Гартье и Ко)
Т. 1, отд. 2 : Философия математики и механики, лекции 10-18 (конец) и введение к 1 т. / под. ред. С.Е. Санина, привв.-доц. Имп. Спб. ун-та. – 1900. – С. 143-302


  Содержание: Геометрия: 10-я лекция. Общий обзор геометрии 11-я лекция. Общее соображения о специальной или предварительной геометрии 12-я лекция. Основная идея общей или аналитической геометрии 13-я лекция. Общая геометрия двух измерений 14-я ...
711579
  Конт О. Курс положительной философии = Cours de philosophie positive / Auguste Comte : в 6 т. / Огюст Конт ; полн. пер. с посл. 5-го фр. изд. под ред., с примеч.и ст. проф. С.Е.Савича, С.П.Глазанала, О.Д.Хвольсона, Д.И.Менделеева, К.И.Тимирязева, А.С.Лаппо-Данилоевского, И.М.Гревса и Н.О.Лосского, с прил. ст. проф. Н.И.Кареева. – Санкт-Петербург : Книжный магазин Т-ва Посредник. – (Библиотека положительных наукк, издаваемая З.К. Гартье и Ко)
Т. 1, отд. 1 : Философия математики. – 1900. – XVI, 141 с.


  Содержание: От редактора первого тома, прив.-доц. С.Е.Савича Предисловие автора 1-я лекция. Цель этого курса, или общие соображения о природе и значении положительной философии. Синоптическая таблица курса положительной философии 2-я лекция. ...
711580
  Конт О. Курс положительной философии = Cours de philosophie positive / Auguste Comte : в 6 т. / Огюст Конт ; полн. пер. с посл. 5-го фр. изд. под ред., с примеч.и ст. проф. С.Е.Савича, С.П.Глазанала, О.Д.Хвольсона, Д.И.Менделеева, К.И.Тимирязева, А.С.Лаппо-Данилоевского, И.М.Гревса и Н.О.Лосского, с прил. ст. проф. Н.И.Кареева. – Санкт-Петербург : Книжный магазин Т-ва Посредник ; [Тип. путей сообщения (Т-ва И.Н. Кушнерев и К*)]. – (Библиотека положительных наукк, издаваемая З.К. Гартье и Ко)
Т. 2, отд. 2 : Философия физики / пер. В.А. Кашерининовой, под ред.и с примеч. О.Д. Хвольсона, проф. Имп. Спб. ун-та. – 1901. – С. 143-302


  Содержание: Физика 28-я лекция. Философские рассуждения о физике вообще 29-я лекция. Общие рассуждения о барологии 30-я лекция. Общие рассуждения о физической термологии 31-я лекция. Общие рассуждения о математической термологии 32-я лекция. ...
711581
  Саенко Г.В. Курс пользователя персональных компьютеров / Г.В. Саенко, Т.Б. Волобуева. – Донецьк : Поиск, 1994. – 256с. – (Информатика для всех). – ISBN 5-87478-129-3
711582
  Тихомирова Т.С. Курс польского языка : Учебник для студ.вузов, обуч. по спец."Русский язык и литература" / Т.С. Тихомирова. – Москва : Высшая школа, 1988. – 279 с. – ISBN 5-06-001385-5 (в пер.)
711583
   Курс порівняльного трудового права : підручник / [Іншин М.І. та ін.] ; за ред. А.Р. Мацюка. – Харків : НікаНова, 2012. – 979, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 931-968. – ISBN 978-966-2526-37-0
711584
   Курс порівняльного трудового права : підручник : в 2 т. / [М.І. Іншин та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. Акад. політ. наук України А.Р. Мацюка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., змін. і допов. – Харків : Діса плюс. – ISBN 978-617-7064-49-6
Т. 1. – 2015. – 1054, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Термінол. покажч.: с. 1043-1047. - Словник: с. 1048-1054. – Бібліогр. в підрядк. прим.
711585
   Курс порівняльного трудового права : підручник : в 2 т. / [М.І. Іншин та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. Акад. політ. наук України А.Р. Мацюка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., змін. і допов. – Харків : Діса плюс. – ISBN 978-617-7064-50-2
Т. 2. – 2015. – 741, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Термінол. покажч.: с. 687-691. - Словник: с. 680-686. – Бібліогр.: с. 692-741 та в підрядк. прим.
711586
  Захаров С.А. Курс почвоведения / С.А. Захаров. – М.-Л., 1927. – 440с.
711587
  Захаров С.А. Курс почвоведения / С.А. Захаров. – Изд. 2-е испр. и доп. – М.-Л., 1931. – 550с.
711588
  Серебряков Б.П. Курс почвоведения. / Б.П. Серебряков. – М, 1937. – 425с.
711589
  Лушникова М.В. Курс права социального обеспечения / М.В. Лушникова, А.М. Лушников. – 2-е изд., доп. – Москва : Юстицинформ, 2009. – 656 с. – (Образование). – ISBN 978-5-7205-0946-0
711590
  Хвалей В.В. Курс правовых основ внешнеэкономической деятельности государств-участников СНГ (Россия, Беларусь, Украина) / В.В. Хвалей, Я.И. Функ. – Минск : Амалфея, 2000. – 2556с. – ISBN 985-441-108-7
711591
  Котюк І.І. Курс правознавства : Навч. посібник для учнів ліцеїв, гімназій та профільних класів / І.І. Котюк, О.І. Котюк. – Київ : Версія. – ISBN 966-96358-1-0
Ч.1 : Основи теорії держави і права. – 2003. – 225с.
711592
  Котюк І.І. Курс правознавства : Підручник для учнів ліцеїв, гімназій та профільних класів / І.І. Котюк, О.І. Котюк. – Київ : Версія. – ISBN 966-96358-2-9
Ч.2 : Основи публічного права України. – 2004. – 247 с.
711593
  Котюк І. Курс правознавства : навч. посібник для учнів ліцеїв, гімназій та профільних класів / І. Котюк, О. Котюк. – 2-ге вид. доп. і випр. – Київ : Версія ; І. Котюк. – ISBN 966-96358-4-5
Ч. 2 : Основи публічного права України. – 2005. – 261, [1] с. : табл. – На тит. арк. також зазнач.: Згідно з чинним законодавством за станом на 1 жовт. 2005 р.
711594
  Котюк І.І. Курс правознавства : Підручник для учнів ліцеїв, гімназій та профільних класів / І.І. Котюк, О.І. Котюк. – Київ : Версія, Видавець Іван Котюк. – ISBN 966-96358-3-7
Ч.3 : Основи приватного права України. – 2005. – 269с.
711595
  Котюк І.І. Курс правознавства : навч. посібник для учнів ліцеїв, гімназій та профільних класів / І. Котюк, О. Котюк. – 2-ге вид., доп. і випр. – Київ : Версія ; І. Котюк. – ISBN 987-966-439-019-1
Ч. 1 : Основи теорії держави і права. – 2008. – 234, [1] с. : табл.
711596
  Котюк І. Курс правознавства : навчальний посібник для учнів ліцеїв, гімназій та профільних класів / І. Котюк, О. Котюк ; КНУШТ. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-046-7
Ч.2. – 2008. – 832 с.
711597
   Курс практичекой психологии, или как научиться работать и добиваться успеха : Для высшего управленческого персонала. Учебное пособие. – Москва ; Ижевск : АСТ-Пресс, Удмурдский университет, 1999. – 448 с. – ISBN 5-7029-0106-1
711598
  Мартынов Д.Я. Курс практический астрофизики : учебник / Д.Я. Мартынов. – 3-еизд., перераб. – Москва : Наука, 1977. – 543с.
711599
  Володкевич Н.Н. Курс практических занятий по физике для средних учебных заведений / Н. и Н. Володкевич. – Петербург ; Киев : Книгоиздат "Сотрудник", 1910. – XII, 224 с. : ил. – Отд. оттиск из: "Мир Божий", N8-9 август-сентябрь
711600
  Яницкий А. Курс практических работ по физике / сост. А. Яницкий, преп. Коллегии Павла Галана. – Киев : Изд. Т-ва "Физикохимик"
Ч. 1 : (Общий отдел; теплота и звук). – 1912. – XVI, 394 с.


  На экз. № 64675 подпись-фамилия: А. Бадюль. Казань
711601
  Покровский К.Д. Курс практической астрономии / К.Д. Покровский. – Ленинград; Москва : ГТТИ, 1932. – 221 с.
711602
  Блажко С.Н. Курс практической астрономии / С.Н. Блажко. – Москва-Ленинград, 1938. – 282с.
711603
  Блажко С.Н. Курс практической астрономии : учебник / С.Н. Блажко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, Ленинград : ГИТТЛ, 1940. – 320 с.
711604
  Блажко С.Н. Курс практической астрономии : Учебник / С.Н. Блажко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1979. – 432 с.
711605
  Воронцов-Вельяминов Курс практической астрофизики : Учебник для университетов / Воронцов-Вельяминов. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1940. – 648 с.
711606
  Мартынов Д.Я. Курс практической астрофизики : учебник / Д.Я. Мартынов. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 508 с.
711607
  Мартынов Д.Я. Курс практической астрофизики : учебник / Д.Я. Мартынов. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1967. – 543 с.
711608
   Курс практической психологии, или как научиться работать и добиваться успеха. – Ижевск, 1996. – 448с.
711609
  Бернацкий В.А. Курс практической физики : описание задач, поставленных в лаоратории Варшавского Политехнического института : Ч. 1-2 / В.А.Бернацкий. – Варшава : Типо-лит. Сатурн
Ч. 2 : Задачи по теплоте. – 1902. – VIII, 242 с. – Написано от руки. Литография
711610
  Бернацкий В.А. Курс практической физики : описание задач, поставленных в лаоратории Варшавского Политехнического института / В.А.Бернацкий. – Варшава : Типо-лит. "Сатурн"
Ч. 4 : Задачи по электричеству и магнетизму. – 1904. – VIII, 527 с. – Написано от руки. Литография
711611
  Шапошников Н.А. Курс прамолинейной тригонометрии и собрание тригонометрических задач / Н.А. Шапошников. – М.-Птгр., 1923. – 144с.
711612
  Хоскинг А. Курс предпринимательства / А. Хоскинг. – М, 1993. – 349с.
711613
   Курс предпринимательства : Учебник для вузов по спец. "Экономика и управление на предприятии", "Менеджмент",. – Москва : Финансы, Юнити, 1997. – 439с. – ISBN 5-85173-078-1
711614
  Макаров Л.Л. Курс прикладной радиохимии / Л.Л. Макаров. – Л., 1966. – 263с.
711615
  Букреев Б.Я. Курс приложений дифференцального и интегрального исчисления к геометрии: элементы теории поверхностей (Лекции читанные ординарным профессором университета Св.Владимира) / Б.Я. Букреев. – Киев : Императорский Университет Св. Владимира ; Тип. Корчака_Новицкого, 1900. – 318 c. – Кн.нап.рос.мов.стар.орф
711616
  Букреев Б.Я. Курс приложений дифференциального исчисления к геометриии (Лекция, читанная ординарным профессором университета Св.Владимира в 1900-1901 академич...) : Изд.студ.-математиков 2-го курса / Б.Я. Букреев; И.И.Чоколова, Фундуклеевская улица, домъ N22-й. – Киев : Изд.студ.-математиков 2-го курса, 1901. – 318 с. – Кн.нап.рос.мов.стар.орфю Стеклографическое издание
711617
  Трояновский И.И. Курс природоведения. / И.И. Трояновский. – 15-е изд. – Екатеринослав
ч. 1. – 1923. – 236с.
711618
  Трояновский И.И. Курс природоведения. / И.И. Трояновский. – М.
ч. 2. – 1923. – 212с.
711619
  Трояновский И.И. Курс природоведения. / И.И. Трояновский. – 2-е изд., перераб. – М.
ч. 1. – 1924. – 197с.
711620
  Трояновский И.И. Курс природоведения. / И.И. Трояновский. – М.
ч. 3. – 1924. – 240с.
711621
  Жоголев Е.А. Курс программирования / Е.А. Жоголев, Н.П. Трифонов. – Москва, 1964. – 388с.
711622
  Жоголев Е.А. Курс программирования / Е.А. Жоголев, Н.П. Трифонов. – Изд. 2-е, переработ. – Москва, 1967. – 408с.
711623
  Жоголев Е.А. Курс программирования / Е.А. Жоголев, Н.П. Трифонов. – Изд. 3-е, испр. – Москва, 1971. – 400 с.
711624
  Куликов В.Д. Курс программирования : Учеб. пособие для геол. спец. вузов / В.Д. Куликов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1982. – 207с.
711625
  Штернберг Л.Ф. Курс программирования микрокалькуляторов БЗ-34, МК-52, МК-54, МК-56, МК-61 / Л.Ф. Штернберг. – М, 1988. – 203с.
711626
  Шолохович Ф.А. Курс программирования на ассемблере ЕС ЭВМ / Ф.А. Шолохович. – Свердловск, 1980. – 88с.
711627
  Калдербенк В.Дж. Курс программирования на ФОРТРАНе-IV / В.Д. Калдербенк. – Москва, 1976. – 73 с.
711628
  Басков В.И. Курс прокурорского надзора : Учебник для студ. юрид. вузов и фак-ов с приложением нормативных актов / В.И. Басков. – Москва : Зерцало, 1998. – 480 с. – ISBN 5-8078-0004-4
711629
  Жебрак М.Х. Курс промышленного учета / М.Х. Жебрак. – 5-е. – Москва, 1943. – 400с.
711630
  Жебрак М.Х. Курс промышленного учета / М.Х. Жебрак. – 8-е перераб. – М, 1960. – 399с.
711631
  Савинский Д.В. Курс промышленной статистики : учебник / Д.В. Савинский. – Москва : Госпланиздат, 1939. – 256 с.
711632
  Савинский Д.В. Курс промышленной статистики : учебник / Д.В. Савинский. – 2-е изд. – Москва : Госпланиздат, 1944. – 352 с.
711633
  Савинский Д.В. Курс промышленной статистики : учебник / Д.В. Савинский. – 3-е изд. – Москва : Госпланиздат, 1949. – 424 с.
711634
  Савинский Д.В. Курс промышленной статистики. Уч. / Д.В. Савинский. – 5-е изд., доп. и перераб. – М., 1960. – 480с.
711635
  Розенфельд О. Курс профруху / О. Розенфельд. – с.
711636
   Курс психологии. – М, 1967. – 312с.
711637
  Нейман М.С. Курс радиоперадающих устройств / М.С. Нейман. – Москва
Ч. 1. – 1957. – 296 с.
711638
   Курс радиотелеграфиста. – Москва, 1954. – 336 с.
711639
  Фрейман И.Г. Курс радиотехники / И.Г. Фрейман. – Ленинград : Государственное издательство, 1924. – 344 с.
711640
  Изюмов М Н. Курс радиотехники / М Н. Изюмов, . – Москва, 1947. – 428 с.
711641
  Изюмов Н.М. Курс радиотехники / Н.М. Изюмов. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1958. – 688 с.
711642
  Месяцев П.П. Курс радиотехники / П.П. Месяцев, Н.С. Лившиц. – Москва, 1960. – 242 с.
711643
  Власов В.Ф. Курс радиотехники : учеб. пособие / В.Ф. Власов. – Москва; Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 928 с.
711644
  Штандель Е.Н. Курс радянського кооперативного права / Е.Н. Штандель. – 2-е вид. – Х., 1926. – 227с.
711645
  Пашерстник А.Є. Курс радянського трудового права / А.Є. Пашерстник. – К., 1941. – 399с.
711646
  Васильев И.С. Курс разведочного дела / И.С. Васильев. – Ленинград, 1929. – 514 с.
711647
  Пухта Г.Ф. Курс римского гражданского права профессора Г.Ф. Пухты / пер. с послед. нем. изд. проф. Рудорффа. Т. – Москва : Изд. Ф.Н. Плевако ; Тип. "Соврем. изв."
Т. 1. – 1874. – VIII, 550 с. – Экз. № 932 дефектный, без обл. оригинала
711648
  Митюков К.А. Курс римского права // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. 1-94. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
711649
  Митюков К.А. Курс Римского права / К.А. Митюков. – Изд.2-е, с добавлен.Приват доц.Унив.Св.Владимира А.К.Митюкова. – Киев : Лито-тип.Т-ва И.Н.Кушнерев и К, 1902. – 501с. – Кн.нап: рос.мов.стар.орф
711650
  Митюков К.А. Курс Римского права / К.А. Митюков. – Изд.3-е, с добавлен.профессора Московскаго Ун-та А.К.Митюкова. – Киев : Лито-тип.Т-ва И.Н.Кушнерев и К, 1912. – 407с. – Кн.нап: рос.мов.стар.орф
711651
  Сапожников А. Курс рисования / А. Сапожников; под ред.: С.А. Сабанеева. – 4-е изд. – С.-Петербург : Типография и Литография В.А. Тиханова
Тетрадь 2 : Рисование человеческой фигуры и сочинение картин. – 1889. – 106, [1] с.
711652
  Сапожников А. Курс рисования / А. Сапожников; под ред.: Е.А. Сабанеева. – 6-е изд. – С.-Петербург : Типография и Литография В.А. Тиханова
Тетрадь 1-я : Рисование фигур и геометрических тел. – 1890. – VIII, 73 с.
711653
  Андреев В.Л. Курс рисування : для техникумов / Андреев П.П. – Изд. 4-е, стереотип. – Харків ; Київ : ОНТИ НКТП ДНТВУ, 1936. – 356 с.
711654
  Шахинпур М. Курс робототехники / М. Шахинпур. – Москва : Мир, 1990. – 526с.
711655
  Ключевський В.О. Курс російської історії / В.О. Ключевський. – Харків
1. – 1938. – 324с.
711656
  Ключевський В.О. Курс російської історії / В.О. Ключевський. – Харків
2. – 1939. – 360с.
711657
  Ключевський В.Й. Курс російської історії / В.Й. Ключевський. – Київ
Ч. 3. – 1939. – 328с.
711658
  Ключевський В.Й. Курс російської історії / В.Й. Ключевський. – Харків
3. – 1939. – 332с.
711659
  Ключевський В.Й. Курс російської історії / В.Й. Ключевський. – Харків
4. – 1940. – 324с.
711660
  Ключевський В.Й. Курс російської історії / В.Й. Ключевський. – Київ
5. – 1940. – 490с.
711661
  Свитальский Н.И. Курс рудных месторождений : Учебник / Н.И. Свитальский. – Ленинград; Москва; Новосибирск
Том 2 : Месторождения выветривания, осадчные и метаморфические. – 1933. – 167с.
711662
   Курс рудных месторождений : Учебник / В.И. Смирнов, А.И. Гинзбург, В.М. Григорьев, Г.В. Яковлев; Под ред. В.И. Смирнова. – Москва : Недра, 1981. – 348с.
711663
   Курс рудных месторождений. – Москва : Недра, 1986. – 360с.
711664
  Данилевич В.Е. Курс русских древностей. Лекции, читанные на Высших Женских Курсах в весеннем полугодии 1907-08 г. / В.Е. Данилевич, прив.-доц. – Киев : Тип.1-й киевс.артели печатного дела, 1908. – 187 с.
711665
  Энгельман И.Е. Курс русского гражданского судопроизводства / И.Е. Энгельман, заслуж. проф., почет. чл. Ун-тов св. Владимира и Юрьевского. – 3-е изд., испр. и доп.: Учебника рус. гражд. судопроизводства. – Юрьев : В комиссии у И.Г. Крюгера ; [Печ. в тип. К. Маттисена], 1912. – XVI, 632 с. – Библиогр.: "Источники и литература" (с. 1-11)
711666
   Курс русского литературного языка : в трех частях. – С.-Петербург : Изд-во "Вестник знания"
Ч. 1 : Этимология. – 1907. – 76 c. : с рис. в тексте
711667
  Булаховский Аю Л. Курс русского литературного языка / Аю Л. Булаховский. – Х., 1935. – 308с.
711668
  Булаховский Л.А. Курс русского литературного языка / Л. А. Булаховский, проф. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : Радянська школа, 1936. – 327 с.
711669
  Булаховский Л.А. Курс русского литературного языка / Л. А. Булаховский, проф. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : Радянська школа, 1937. – 328 с.
711670
  Булаховский Л.А. Курс русского литературного языка / Л. А. Булаховский, проф. – 3-е изд., испр. и доп. – Харьков : Радянська школа, 1938. – 386 с.
711671
  Булаховский Л.А. Курс русского литературного языка : учебн. пособ. / Л.А. Булаховский. – Киев : Радянська школа
1. – 1952. – 446 c.
711672
  Булаховский Л.А. Курс русского литературного языка / Л.А. Булаховский. – Киев
2. – 1953. – 436с.
711673
  Булаховский Л.А. Курс Русского литературного языка / Л.А. Булаховский. – 4-е изд., перераб. – Киев, 1949. – 408с.
711674
  Лохвицкий А. Курс русского уголовного права / Соч. А. Лохвицкого, д-ра прав. – Санкт-Петербург : Изд. Журн. М-ва юст. ; Печ. в тип. Прав. сената, 1867. – 662, VI, [2] с.
711675
  Бородина Л.Г. Курс русского языка по учебным диафильмам для студентов-иностранцев / Л.Г. Бородина. – Харьков, 1967. – 464 с.
711676
  Ключевский В.О. Курс русской истории : в 4 ч. / [Соч.] Проф. В. Ключевского. – 1904-1910. – Москва : Синодальная тип.
Ч. 1. – 1904. – [4], 456, VI с. – Т. 3: тип. Г. Лисснера и Д. Собко; т. 4: т-во тип. А.И. Мамонтова
711677
  Ключевский В.О. Курс русской истории : в 4 ч. / [Соч.] Проф. В. Ключевского. – 3-е изд. ; 1908-1916. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко]
Ч. 1. – 1908. – [2], 464 с. – Перед загл.: Единственный подлинный текст
711678
  Ключевский В.О. Курс русской истории : в 4 ч. / [Соч.] Проф. В. Ключевского. – 2-е изд. ; 1906-1915. – Москва : [Т-во тип. А.И. Мамонтова]
Ч. 2. – 1908. – [1], 508, IV с. – Перед загл.: Единственный подлинный текст
711679
  Ключевский В.О. Курс русской истории : в 4 ч. / [Соч.] Проф. В. Ключевского. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко]
Ч. 3. – 1908. – [2], 464 с. – Перед загл.: Единственный подлинный текст
711680
  Ключевский В.О. Курс русской истории : в 4 ч. / [Соч.] Проф. В. Ключевского. – Москва : [Т-во тип. А.И. Мамонтова]
Ч. 4. – 1910. – [4], 481 с. – Экз. в разных тип. переплетах
711681
  Ключевский В.О. Курс русской истории : в 4 ч. / [Соч.] Проф. В. Ключевского. – 3-е изд. ; 1908-1916. – Москва : [Тип. Моск. гор. Арнольдо-Третьяковск. училища глухонемых и П.П. Рябушинского]
Ч. 2. – 1912. – [4], 516, IV с. – Перед загл.: Единственный подлинный текст
711682
  Ключевский В.О. Курс русской истории : в 4 ч. / [Соч.] Проф. В. Ключевского. – 2-е изд. ; 1906-1915. – Москва : [Тип. Моск. гор. Арнольдо-Третьяковск. училища глухонем.]
Ч. 3. – 1912. – [4], 480 с. – Перед загл.: Единственный подлинный текст
711683
  Ключевский В.О. Курс русской истории / [Соч.] Проф. В. Ключевского. – 5-е изд. – Москва : [Тип. П.П. Рябушинского [и] Моск. гор. Арнольдо-Третьяк. уч-ща глухонемых]
Ч. 1. – 1914. – [4], 464 с. – Над загл. надпись: Единственный подлинный тект. - Экз. в разных тип. переплетах. - Экз. № 47214 дефектный, отсутствуют тит. л., с. [4], 1-2
711684
  Ключевский В.О. Курс русской истории : в 4 ч. / [Соч.] Проф. В. Ключевского. – 2-е изд. ; 1906-1915. – Москва : [Тип. П.П. Рябушинского]
Ч. 4. – 1915. – [4], 495 с. – Перед загл.: Единственный подлинный текст
711685
  Ключевский В.О. Курс русской истории : в 4 ч. / [Соч.] Проф. В. Ключевского. – 4-е изд. ; 1911-1916. – Москва : [Тип. Моск. гор. Арнольдо-Третьяковск. училища глухонемых [и] т-ва А. Левенсон]
Ч. 2. – 1916. – [2], 516, IV с. – Перед загл.: Единственный подлинный текст
711686
  Ключевский В.О. Курс русской истории : в 4 ч. / [Соч.] Проф. В. Ключевского. – 4-е изд. ; 1911-1916. – Москва : [Тип. Моск. гор. Арнольдо-Третьяковск. училища глухонемых [и] т-ва А. Левенсон]
Ч. 3. – 1916. – [2], 480 с. – Перед загл.: Единственный подлинный текст
711687
  Ключевский В.О. Курс русской истории : в 4 ч. / В. Ключевский. – Петроград : Лит.-изд. отдел Комиссариата нар. прос. ; 4 гос. тип.
Ч. 1. – 1918. – [4], 464 с.
711688
  Ключевский В.О. Курс русской истории / В.О. Ключевский. – Петроград
Т. 2. – 1918. – 492с.
711689
  Ключевский В.О. Курс русской истории / В.О. Ключевский. – Петроград
Т. 3. – 1918. – 471с.
711690
  Ключевский В.О. Курс русской истории : в 4 ч. / В. Ключевский. – Петроград : Лит.-изд. отдел Комиссариата нар. прос. ; 1 гос. тип.
Ч. 4. – 1918. – 480 с.
711691
  Ключевский В.О. Курс русской истории / В.О. Ключевский. – Петроград
5. – 1921. – 352с.
711692
  Ключевский В.О. Курс русской истории / В.О. Ключевский. – 2-е изд. сов. – Москва-Птгр.
2. – 1923. – 492с.
711693
  Ключевский В.О. Курс русской истории / В.О. Ключевский. – 2-е изд. – Москва-Птгр.
3. – 1923. – 471с.
711694
  Ключевский В.О. Курс русской истории / В.О. Ключевский. – 3-е изд. – Москва
1. – 1925. – 464с.
711695
  Ключевский В.О. Курс русской истории / В.О. Ключевский. – 2-е изд. – Москва-Птгр.
4. – 1925. – 480с.
711696
  Ключевский В.О. Курс русской истории / В.О. Ключевский. – Москва
Т. 2. – 1937. – 440с.
711697
  Ключевский В.О. Курс русской истории : в 4 ч. / В. Ключевскbq. – переизд. [с изд. 1906 г.]. – Москва : Госэкономиздат
Ч. 3. – 1937. – 408 с
711698
  Ключевский В.О. Курс русской истории / В.О. Ключевский. – Москва
Т. 4. – 1937. – 388с.
711699
  Ключевский В.О. Курс русской истории / В.О. Ключевский. – Москва
Т. 5. – 1937. – 596с.
711700
  Ключевский В.О. Курс русской истории / В.О. Ключевский. – Минск
3. – 1939. – 353с.
711701
  Ключевский В.О. Курс русской истории [Електронний ресурс] : аудиокнига, время звучания 17 час. 19 мин.; текст прочитан по изд-ю Ключевский В.О. Сочинения. В 9 тт.М.: Мысль, 1989 / В. О. Ключевский, читает В. Герасимов. – 3-е изд. – Москва : Ардис/Art Dictation Studio. – (Историческая библиотека)
Ч.3 : Лекции 41-50, 17 век. – 2006. – 2 CD + буклет (2 с.). – Системн. требования: MPEG-I Layer-3 (mp3), 160 Kbps, 16 bit, 44.1 kHz, Mono.- Загл. с этикетки диска.


  CD 1: 10 часов звучания: 41 41 41-01-41_19 01:12 42 42 42-01-42_19 01:12 43 43 43-01-43_19 01:12 44 44 44-01-44_19 01:12 45 45 45-01-45_19 01:12 46 46 46-01-46_19 ...
711702
  Ключевський В.О. Курс русской истории [Електронний ресурс] : аудиокнига, время звучания 17 час. 36 мин.; текст прочитан по изд-ю Ключевский В.О. Сочинения. В 9 тт. Т.4. Курс русской истории. Ч.4.-М.: Мысль, 1989 / В.О. Ключевський. – 2-е изд. – Москва : Ардис/Art Dictation Studio. – (Историческая библиотека)
Ч.4 : 18 век. – 2006. – 2 CD + буклет (2 с.). – Системн. требования: MPEG-I Layer-3 ( mp3), 160 Kbps, 16 bit, 44.1 kHz, Mono. - Загл. с этикетки диска.


  CD1: 8 часов звучания 59 59 59_01- 59_21 01:11 60 60 60_01- 60_17 00:57 61 61 61_01- 61_21 01:05 62 ...
711703
  Ратц Б.Г. Курс самолетовождения / Б.Г. Ратц. – Москва
1. – 1946. – 163 с.
711704
  Кривоносов Н.К. Курс самолетовождения / Н.К. Кривоносов. – Москва : Военное издательство, 1947. – 136 с.
711705
  Ратц Б.Г. Курс самолетовождения / Б.Г. Ратц. – М
2. – 1947. – 299с.
711706
  Леман В.М. Курс светокультуры растений / В.М. Леман. – М., 1961. – 206с.
711707
  Леман В.М. Курс светокультуры растений : Учеб. пособ. / В.М. Леман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 271с.
711708
  Вейс Ю.А. Курс сельскохозяйственного машиноведения / Ю.А. Вейс. – Изд. 4-е, значит. измененное и доп. – Москва-Ленинград, 1931. – 516с.
711709
  Соколовский А.Н. Курс сельскохозяйственного почвоведения / А.Н. Соколовский. – М-Л, 1934. – 271с.
711710
  Филиппович З.С. Курс сельскохозяйственного почвоведения : Учебник для с.-х. техникумов / З.С. Филиппович; Под ред. В.Р. Вильямса. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1936. – 242с.
711711
  Дебу К.И. Курс сельскохозяйственной технологии. / К.И. Дебу. – М.-Л.
2. – 1927. – 299с.
711712
  Дебу К.И. Курс сельскохозяйственной технологии. / К.И. Дебу. – М.-Л.
2. – 1927. – 299с.
711713
  Загоровский А.И. Курс семейного права / [Соч.] Орд. проф. Имп. Новорос. ун-та, д-ра гражд. права А.И. Загоровского. – Одесса : "Экономическая" тип., 1902. – XII, 460 с.
711714
  Буш Н.А. Курс систематики высших растений / Н.А. Буш. – Изд. 2-е. – Москва, 1944. – 582с.
711715
  Козо-Полянский Курс систематики высших растений / Козо-Полянский. – Воронеж, 1965. – 408с.
711716
  Боголюбский С.Н. Курс систематики позвоночных животных : с 97 рис. в тексте и прилож. систематических таблиц / С.Н. Боголюбский, проф. и В.В. Васнецов. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1926. – VIII, 243 с. : ил. – (Пособия по высшей школы)
711717
  Самбікін М.И. Курс сільсько-господарської метеорології / М.И. Самбікін. – К
1. – 1928. – 268с.
711718
  Флоринский Т.Д. Курс славяно-русской палеографии / сост. слушательницами В. Ж. К. по лекциям проф. Т.Д. Флоринского. – Киев : Типо-литогр. "Труд", 1913. – 127 с.
711719
  Лепешкин А.И. Курс советского государственного права / А.И. Лепешкин. – М.
1,2. – 1961. – 559с.
711720
   Курс советского государственного права. – М
1. – 1961. – 559с.
711721
   Курс советского государственного права. – М
2. – 1962. – 591с.
711722
  Стучка П.И. Курс советского гражданского права. Введение в теорию гражданского права. / П.И. Стучка. – М., 1927. – 230с.
711723
  Стучка П.И. Курс советского гражданского права. Введение в теорию гражданского права. / П.И. Стучка. – Изд. 2-е. – М.
1. – 1931. – 260с.
711724
  Стучка П.И. Курс советского гражданского права. Общая часть гражданского права. / П.И. Стучка. – М.
2. – 1929. – 376с.
711725
  Стучка П.И. Курс советского гражданского права. Особенная часть гражданского права. / П.И. Стучка. – М.-Л.
3. – 1931. – 206с.
711726
   Курс советского гражданского процессуального права. – Москва
Т. 1. – 1981. – 463 с.
711727
   Курс советского гражданского процессуального права. – Москва
Т. 2. – 1981. – 510 с.
711728
  Штандель Е.Н. Курс советского кооперативного права / Е.Н. Штандель. – Х.-К., 1924. – 166с.
711729
  Чельцов-Бебутов Курс советского уголовно-процессуального права / Чельцов-Бебутов. – Москва : Государственное издательство юридической литературы
Т. 1 : Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих феодальных и буржуазных государствах. – 1957. – 839 с.
711730
   Курс советского уголовного права. – Ленинград
Т. 1 : Часть Общая. – 1968. – 646 с.
711731
   Курс советского уголовного права. – Москва : Наука
Т. 1. – 1970. – 312с.
711732
   Курс советского уголовного права. – Ленинград
Т. 2 : Часть общая. – 1970. – 672 с.
711733
   Курс советского уголовного права. – Москва : Наука
Т. 2 : Часть общая. – 1970. – 516 с.
711734
   Курс советского уголовного права. – Москва : Наука
Т. 3. – 1970. – 350с.
711735
   Курс советского уголовного права : в 6 томах. – Москва : Наука
Т. 4 : Государственные преступления и преступления против социалистической собственности : часть особенная. – 1970. – 432 с.
711736
   Курс советского уголовного права. – Москва : Наука
Т. 5 : Преступления против личности, ее прав ; Хозяйственные преступления. – 1971. – 571с.
711737
   Курс советского уголовного права. – Москва : Наука
Т. 6 : Преступления против государственного аппарата и общественного порядка ; Воинские преступления. – 1971. – 559с.
711738
   Курс советского уголовного права. – Ленинград : Ленинградский университет
Т.3 : Часть особенная. – 1973. – 836с.
711739
   Курс советского уголовного права. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета
Т. 5. – 1981. – 654 с.
711740
   Курс советского уголовного права (Часть Особенная). – Ленинград : Ленинградский университет
Т. 4. – 1978. – 557с.
711741
  Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права. Особенная часть. / А.А. Пионтковский. – Москва
Т. 2. – 1959. – 811с.
711742
  Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса / М.С. Строгович. – Москва
Т. 1. – 1968. – 470с.
711743
  Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса / М.С. Строгович. – Москва : Наука
Т. 2. – 1970. – 516с.
711744
   Курс советского уголовного процесса. – М, 1989. – 640с.
711745
   Курс советского хозяйственного права
2. – 1935. – 532 с.
711746
   Курс советского хозяйственного права. – Москва, 1936. – 32 с.
711747
  Соколов А.К. Курс советской истории. 1941-1991 : Учебное пособие для вузов / Под ред.: А.К. Соколова. – Москва : Высшая школа, 1999. – 415с. – (Отечественная война). – ISBN 5-06-003679-0
711748
  Белкин Р.С. Курс советской криминалистики / Р.С. Белкин. – Москва
Т. 1. – 1977. – 340 с.
711749
  Белкин Р.С. Курс советской криминалистики / Р.С. Белкин. – Москва
Т. 3. – 1978. – с.
711750
  Белкин Р.С. Курс советской криминалистики / Р.С. Белкин. – Москва
Т. 4. – 1978. – с.
711751
   Курс советской криминологии. – М
1. – 1985. – 415с.
711752
   Курс советской криминологии. – Москва, 1986. – 350 с.
711753
  Уиттекер Э.Т. и Ватсон Дж.Н. Курс современного анализа / Э.Т. и Ватсон Дж.Н. Уиттекер. – Москва
ч. 1. – 1933. – 336 с.
711754
  Уиттекер Э.Т. и Ватсон Дж.Н. Курс современного анализа / Э.Т. и Ватсон Дж.Н. Уиттекер. – Москва
ч. 2. – 1934. – 468 с.
711755
  Уиттекер Э.Т. Курс современного анализа = A course of modern analysis / Э.Т. Уиттекер, Дж. Н. Ватсон; пер. с англ. под ред. Ф.В. Широкова. – 2-е изд. – Москва : Физматлит
Ч. 1 : Основные операции анализа. – 1963. – 344 с.
711756
  Уиттекер Э.Т. Курс современного анализа = A course of modern analysis / Э.Т. Уиттекер ; пер. с англ. под ред. Ф.В. Широкова. – 2-е изд. – Москва : Физматлит
Ч. 2 : Трансцендентные функции. – 1963. – 515 с.
711757
  Финкель А.М. Курс современного русского литературного языка / А.М. Финкель, Н.М. Баженов. – К, 1960. – 622с.
711758
  Финкель А.М. Курс современного русского литературного языка / А.М. Финкель, Н.М. Баженов. – Изд. 2-е. – К, 1965. – 656с.
711759
  Соловьева К.К. Курс современной машинописи / К.К. Соловьева. – Москва, 1976. – 255с.
711760
  Соловьева К.К. Курс современной машинописи / К.К. Соловьева. – 2-е, испр. и доп. – Москва, 1981. – 272 с.
711761
  Березин Б.Д. Курс современной органической химии : Учебное пособие для вузов / Б.Д. Березин, Д.Б. Березин. – Москва : Высшая школа, 2001. – 768с. – ISBN 5-06-003630-8
711762
  Березин Б.Д. Курс современной органической химии : учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений, обучающихся по химико-технологическим специальностям / Б.Д. Березин, Д.Б. Березин. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Высшая школа, 2003. – 768с. : . – Библиогр.: с. 756. – ISBN 5-06-003630-8
711763
  Тимошенко С.П. Курс сопротивления материалов / С.П. Тимошенко. – 8-е изд. – Москва-Ленинград, 1929. – 587с.
711764
  Тимошенко С.П. Курс сопротивления материалов / С.П. Тимошенко. – 10-е изд. – Москва-Ленинград, 1930. – 587 с.
711765
  Тимошенко С.П. Курс сопротивления материалов / С.П. Тимошенко. – 9-е изд. – Москва-Ленинград, 1930. – 587 с.
711766
  Тимошенко С.П. Курс сопротивления материалов / С.П. Тимошенко. – 10-изд. стереот. – М.-Л. : ГНТИ, 1930. – 587с.
711767
  Тимошенко С.П. Курс сопротивления материалов / С.П. Тимошенко. – 9-изд. стереот. – М.-Л. : ГНТИ, 1930. – 587с.
711768
  Тимошенко С.П. Курс сопротивления материалов / С.П. Тимошенко. – 11-изд. стереот. – М.-Л. : ГНТИ, 1931. – 587с.
711769
  Тимошенко С.П. Курс сопротивления материалов / С.П. Тимошенко. – 11-е изд. – Москва-Ленинград, 1931. – 587 с.
711770
  Тимошенко С.П. Курс сопротивления материалов / С.П. Тимошенко. – 12-е изд. – Москва-Ленинград, 1932. – 587 с.
711771
  Тимошенко С.П. Курс сопротивления материалов / С.П. Тимошенко. – 12-изд. стереот. – М.-Л. : ГНТИ, 1932. – 587с.
711772
  Тихомиров Е.Н. Курс сопротивления материалов / Е.Н. Тихомиров. – Москва; Ленинград : ОНТИ ГТТИ, 1934. – 583с.
711773
   Курс сопротивления материалов. – Изд. 3-е, переработ. – Москва ; Ленинград, 1949. – 528 с.
711774
  Уманский А.А. Курс сопротивления материалов / А.А. Уманский. – Москва : ВВИА им. Жуковского
ч. 1. – 1954. – 552 с.
711775
   Курс сопротивления материалов. – Москва, 1955. – 644 с.
711776
   Курс сопротивления материалов. – Москва
2. – 1955. – 644 с.
711777
   Курс сопротивления материалов : Учебник для вузов / Филоненко-Бородич, С.М. Изюмов, Б.А. Олисов, И.Н. Кудрявцев, Л.И. Мальгинов; М.М Филоненко-Бородич, С.М. Изюмов, Б.А. Олисов, И.Н. Кудрявцев, Л.И. Мальгинов. – 4, перераб. – Москва
Ч. 2. – 1956. – 539 с.
711778
   Курс сопротивления материалов. – Изд. 5-е, переработ. – Москва, 1961. – 656 с.
711779
  Молотников В.Я. Курс сопротивления материалов : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / В.Я. Молотников. – Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Лань, 2006. – 384с. – ISBN 5-8114-0649-5
711780
  Барданов Ю.М. Курс сопротивления материалов в структурно-логических схемах / Ю.М. Барданов. – Киев, 1980. – 38 с.
711781
  Барданов Ю.М. Курс сопротивления материалов в структурно-логических схемах / Ю.М. Барданов. – Киев : Вища школа, 1988. – 215 с.
711782
   Курс социально-экономической статистики. – М, 1982. – 583с.
711783
   Курс социально-экономической статистики. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 607с.
711784
   Курс социально-экономической статистики : Учебник.для студ.высш.учеб.зав. – Москва : Финстатинформ,Юнити, 2000. – 771с. – ISBN 5-238-00149-5
711785
  Горшкова В.Е. Курс специализации переводчиков французского языка (современная макроэкономика) = Le francais de specialite pour la formation des traducteurs\interpretes (Macroeconomie) : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности " Перевод и переводоведение" / В.Е Горшкова, М.А. Горшкова ; Федеральное агенство по образованию Российской Федерации, Иркутский гос. лингвистический университет. – Москва : АСТ ; Восток-Запад, 2005. – 160с. – ISBN 5-17-032296-8
711786
  Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения / Ю.А. Тихомиров; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва : Норма, 1996. – 425 с. – ISBN 5-89123-042-9
711787
  Догель В.А. Курс сравнительной анатомии беспозвоночных / В.А. Догель. – Москва-Петроград : Государственное издательство
Вып.1 : Кожные покровы и скелет. – 1923. – [401: 178, 223]с. : С 116 рис. – В конволюте переплет. Вып. 1, 1923 г. и Вып. 2, 1925 г. – (Нормальные руководства для высшей школы)
711788
  Догель В.А. Курс сравнительной анатомии беспозвоночных / В.А. Догель. – Москва-Пг.
1. – 1923. – 178с.
711789
  Догель В.А. Курс сравнительной анатомии беспозвоночных // Курс сравнительной анатомии беспозвоночных / В.А. Догель. – Москва-Петроград, 1923. – Вып.1 : Кожные покровы и скелет. – 223 с. – (Нормальные руководства для высшей школы)
711790
  Догель В.А. Курс сравнительной анатомии беспозвоночных / В.А. Догель. – Москва-Пг.
2. – 1925. – 223с.
711791
  Шимкевич В. Курс сравнительной анатомии позвоночных животных. / В. Шимкевич. – М.-Птгр., 1922. – 620с.
711792
  Иванова-Казас Курс сравнительной эмбриологии беспозвоночных животных / Иванова-Казас, Е.Б. Кричинская. – Ленинград, 1988. – 349с.
711793
   Курс статистики / Е.М. Бух, А.И. Ежов, А М. Нечетный Каганский, др. и. – Москва-Ленинград
1. – 1940. – 368 с.
711794
  Бунге Н.Х. Курс статистики // Хрестоматия по истории русской статистики : (история теоретических взглядов) / Н.К. Дружинин. – Москва : Госстатиздат, 1963. – С. 249-253
711795
   Курс статистики промышленности. – М, 1978. – 358с.
711796
  Бунге Н.А. Курс статистики, составленный в первой половине 1876 г. для студентов Императорского Университета Св.Владимира / Н.А. Бунге. – Изд. 2-е. – Киев : Университетская типография
Ч. 1. – 1876. – 175 с.
711797
  Ермаков С.М. Курс статистического моделирования : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Прикладная математика" / С.М. Ермаков, Г.А. Михайлов. – Москва : Наука, 1976. – 320 с.
711798
  Ноздрев В.Ф. Курс статистической физики : Учеб.пособие / В.Ф. Ноздрев, А.А. Сенкевич. – Москва : Высшая школа, 1965. – 288 с.
711799
  Радушкевич Л.В. Курс статистической физики / Л.В. Радушкевич. – 2-е. – Москва : Просвещение, 1966. – 415 с.
711800
  Ноздрев В.Ф. Курс статистической физики : учеб. пособие / В.Ф. Ноздрев, А.А. Сенкевич. – 2-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1969. – 288 с.
711801
  Льовшин М.І. Курс стенографії / М.І. Льовшин. – К., 1948. – 188с.
711802
   Курс стрельбы зенитной артиллерии. – Москва, 1947. – 160с.
711803
  Алексеев В.А. Курс стрельбы зенитной артиллерии / В.А. Алексеев, А.А. Гродзинский ; под общ. ред. д-ра техн. наук, проф., ген.-майора инж.-артил. службы Алексеева В.А. – Москва : Воениздат
Кн. 1 : Основные положения стрельбы и внешней баллистики. – 1947. – 240 с. : ил.
711804
  Алексеев В.А. Курс стрельбы зенитной артиллерии / В.А. Алексеев, П.С. Дмитриев ; под общ. ред. д-ра техн. наук, проф., ген.-майора инж.-артил. службы Алексеева В.А. – Москва : Военгиз
Кн. 2 : Теория вероятностей, теория ошибок, рассеивание, действие снарядов и метеорологическая служба. – 1947. – 183 с., [1] л. черт. : ил., черт.
711805
  Авдеев М.И. Курс судебной медицины / М.И. Авдеев. – Москва : Госюриздат, 1959. – 711 с., [5] л. ил. : ил. – Библиогр. в конце гл.
711806
  Биленчук П.Д. Курс судебной микрологии. / П.Д. Биленчук, А.А. Кириченко. – 1994. – Днепропетровск. – 168с.
711807
  Кириченко А.А. Курс судебной микрологии: Учебное пособие. / А.А. Кириченко. – Днепропетровск
Ч.1. – 1994. – 124с.
711808
  Кириченко А.А. Курс судебной микрологии: Учебное пособие. / А.А. Кириченко. – Днепропетровск
Ч.2. – 1994. – 52с.
711809
  Кириченко А.А. Курс судебной микрологии: Учебное пособие. / А.А. Кириченко, Н.И. Клименко. – Днепропетровск
Ч.3. – 1994. – 80с.
711810
  Кириченко А.А. Курс судебной микрологии: Учебное пособие. / А.А. Кириченко, В.Н. Романько. – Днепропетровск
Ч.5. – 1994. – 148с.
711811
  Кириченко А.А. Курс судебной микрологии: Учебное пособие. / А.А. Кириченко, В.Н. Романько. – Днепропетровск
Ч.6. – 1994. – 132с.
711812
  Кириченко А.А. Курс судебной микрологии: Учебное пособие. / А.А. Кириченко, В.Н. Романько. – Днепропетровск
Ч.7. – 1994. – 132с.
711813
   Курс сучаснай беларускай літаратурнай мовы. – Мінськ, 1940. – 264с.
711814
   Курс сучаснай беларускай літаратурнай мовы. – Мінськ, 1959. – 378с.
711815
   Курс сучаснай беларускай літаратурнай мовы. – Мінськ, 1961. – 206с.
711816
  Гурскі К.І. Курс сучаснай беларуская мовы / К.І. Гурскі. – Мінськ, 1940. – с.
711817
  Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології : у трьох книгах / А.П. Закалюк. – Київ : Ін Юре. – ISBN 978-966-313-341-6(Т.1)
Кн. 1 : Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. – 2007. – 424с.
711818
  Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології : у трьох книгах / А.П. Закалюк. – Київ : Ін Юре. – ISBN 978-966-313-342-3(Т.2)
Кн. 2 : Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. – 2007. – 712с.
711819
  Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології : у трьох книгах / А.П. Закалюк. – Київ : Ін Юре. – ISBN 978-966-313-361-4(Т.3)
Кн. 3 : Практична кримінологія. – 2008. – 320с.
711820
  Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови / Б.М. Кулик. – Київ : Радянська школа, 1948. – 332 с.
711821
   Курс сучасної української літературної мови. – Київ : Радянська школа
Т. 1 : (1.Вступ, 2.Лексика, 3.фонетика, 4.Морфологія, 5.Наголос). – 1951. – 520 с.
711822
   Курс сучасної української літературної мови. – Київ : Радянська школа
Т. 2 : Синтаксис. – 1951. – 408 с.
711823
  Жовтобрюх М.А. Курс сучасної української літературної мови : підручник / М.А. Жовтобрюх, Б.М. Кулик. – Вид. 2-ге випр. – Київ : Радянська школа
Ч.1. – 1961. – 408 с.
711824
  Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови : підручник / Б.М. Кулик. – Київ : Радянська школа
Ч.2 : Синтаксис. – 1961. – 287 с.
711825
  Матвіяс І.Г. Курс сучасної української літературної мови / І.Г. Матвіяс. – Київ, 1962. – 164 с.
711826
  Жовтобрюх М.А. Курс сучасної української літературної мови / М.А. Жовтобрюх, Б.М. Кулик. – Вид. 3-є. – Київ
Ч. 1. – 1965. – 423 с.
711827
  Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови : підручник / Б.М. Кулик. – Київ : Радянська школа
Ч. 2 : Синтаксис. – 1965. – 284 с.
711828
  Жовтобрюх М.А. Курс сучасної української літературної мови : підручник / М.А. Жовтобрюх , Б.М. Кулик. – Вид. 4-е. – Київ : Вища школа
Ч. 1. – 1972. – 402 с.
711829
   Курс сучасної української мови з елементами історії. – Київ : Радянська школа, 1949. – 51 с.
711830
  Хандриков М.Ф. Курс сферической астрономии : с чертежами в тексте / [соч.] Митрофана Хандрикова, заслуж. проф. Ун-та Св. Владимира. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книгопрод. Н.Я. Оглоблина ; [Тип. Т-ва печ. и изд. дела и торговли И.Н. Кушнерев и К*], 1904. – [2], IV, 340 с., черт.


  На тит. л. фамимилия-подпись: А. Турчин.
711831
  Фогель Р.Ф. Курс сферической астрономии / [соч.] Р. Фогеля, проф. Ун-та Св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – [2], VIII, 407 с. : черт. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1909


  Экз. № 66690 без обл. и авт. Кудрявцева
711832
  Иванов А.А. Курс сферической астрономии / А.А. Иванов. – 2-е изд. – Пгр., 1915. – 302с.
711833
  Цветков К.А. Курс сферической астрономии : для геодезических институтов / К.А. Цветков. – Москва, Ленинград : ГТТИ, 1933. – 128 с.
711834
  Казаков С.А. Курс сферической астрономии / С.А. Казаков. – М.-Л, 1935. – 313с.
711835
  Казаков С.А. Курс сферической астрономии / С.А. Казаков. – М.-Л, 1940
711836
  Блажко С.Н. Курс сферической астрономии : учебник / С.Н. Блажко. – Москва, Ленинград : Гостехиздат, 1948. – 416 с.
711837
  Блажко С.Н. Курс сферической астрономии : учебник / С.Н. Блажко. – 2-е изд. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 332 с.
711838
  Куликов К.А. Курс сферической астрономии : учебник / К.А. Куликов. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 174 с.
711839
  Пясковский Д.В. Курс сферической астрономии : учебник / Д.В. Пясковский. – Киев : Киевский университет, 1964. – 136 с.
711840
  Куликов К.А. Курс сферической астрономии : учебник / К.А. Куликов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1969. – 216 с.
711841
  Куликов К.А. Курс сферической астрономии : учебник / К.А. Куликов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1974. – 232 с.
711842
  Цветков К.А. Курс сферической и общей астрономии : Учебник / К.А. Цветков, И.Ф. Полак. – Москва : Геодезиздат, 1945. – 320 с.
711843
  Багратуни Г.В. Курс сфероидической геодезии : [для астрон.-геодез. специальностей] / Г.В. Багратуни ; ред. П.С. Закатов. – Москва : Из-во геодезической лит-ры, 1962. – 252 с. : ил., с черт. – Библиогр.: с. 248-250
711844
  Морозов В.П. Курс сфероидической геодезии : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "астрономо-геодезия" / В.П. Морозов. – Москва : Недра, 1969. – 304 с.
711845
  Морозов В.П. Курс сфероидической геодезии : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "астрономо-геодезия" / В.П. Морозов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 296 с.
711846
  Вейцман Р.Я. Курс счетоводства : двойная бухгалтерия в ее применении к различным видам хозяйств / Р.Я. Вейцман. – 12-е совершенно перераб. изд. – Москва : Всероссийский Центральный союз потребительских обществ, 1925. – 445с.
711847
  Вейцман Р.Я. Курс счетоводства : двойная бухгалтерия в ее применении к различным видам хозяйств / Р.Я. Вейцман. – изд.17-е (первое ГНТИ) перераб. – Москва-Ленинград : Государственное научно-техническое издательство, 1931. – 512 с.
711848
  Габричидзе Б.Н. Курс таможенного права Российской Федерации. В 3-х ч. : Учебник для вузов / Б.Н. Габричидзе, А.Г. Чернявский. – Москва : Дело и Сервис, 2002. – 528с. – ISBN 5-8018-0162-6
711849
  Матье Ж.-П. Курс теоретических основ органической химии / Ж.-П. Матье, Р. Панико. – М., 1975. – 556с.
711850
  Темникова Т.И. Курс теоретических основ органической химии. / Т.И. Темникова. – 2-е изд. – Л, 1962. – 948с.
711851
  Темникова Т.И. Курс теоретических основ органической химии. / Т.И. Темникова. – 3-е изд. – Л, 1968. – 1006с.
711852
  Орлов А.Я. Курс теоретической астрономии (определение орбит планет и комет при помощи счетных машин) : учеб.пособие / А.Я. Орлов, Б.А. Орлов. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1940. – 198с.
711853
  Соболев В.В. Курс теоретической астрофизики : учебник / В.В. Соболев. – Москва : Наука, 1967. – 528 с.
711854
  Соболев В.В. Курс теоретической астрофизики : учебник / Соболев. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1975. – 503 с.
711855
  Соболев В.В. Курс теоретической астрофизики : учебник / В.В. Соболев. – 3-е изд. перераб. – Москва : Наука, 1985. – 502с.
711856
  Таннери Ж. Курс теоретической и практической арифметики / Ж. Таннери. – Москва, 1913. – 672 с.
711857
  Бутенин Н.В. Курс теоретической мехаинки / Н.В. Бутенин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.
1. – 1976. – 271с.
711858
  Бутенин Н.В. Курс теоретической мехаинки / Н.В. Бутенин. – 3-е изд., стереотип. – Москва
Т. 1. – 1979. – 271с.
711859
  Бутенин Н.В. Курс теоретической мехаинки / Н.В. Бутенин. – 4-е изд., испр. – Москва
1. – 1985. – 239 с.
711860
  Бутенин Н.В. Курс теоретической мехаинки / Н.В. Бутенин. – Изд. 3-е, испр. – М.
Т. 2. – 1985. – 496с.
711861
  Аппелль П. Курс теоретической механики : Введение в изучение физики и прикладной механики / П. Аппелль, С. Дотевилль; Пер. с франц.И.Л. Левинтова под ред. и с примеч. С.О. Шатуновского. – Одесса
Вып. 1-2. – 1912. – разд. пагин.
711862
  Аппелль П. Курс теоретической механики : Введение в изучение физики и прикладной механики / П. Аппелль, С. Дотевилль; Пер. с франц.И.Л. Левинтова под ред. и с примеч. С.О. Шатуновского. – Одесса
Вып. 2. – 1912. – 354с.
711863
  Мещерский И.В. Курс теоретической механики / И.В. Мещерский. – Изд 3-е. – Ленинград, 1924. – 256 с.
711864
  Мещерский И.В. Курс теоретической механики / И.В. Мещерский. – Москва-Ленинград, 1930. – 202 с.
711865
  Мещерский И.В. Курс теоретической механики / И.В. Мещерский. – Москва-Ленинград, 1930. – 245 с.
711866
  Мещерский И.В. Курс теоретической механики / И.В. Мещерский. – Изд 3-е. – Москва-Ленинград, 1930. – 202 с.
711867
  Лойцянский Л.Г. Курс теоретической механики / Л.Г. Лойцянский, А.И. Лурье. – Ленинград-Москва
1. – 1937. – 342 с.
711868
  Лойцянский Л.Г. Курс теоретической механики / Л.Г. Лойцянский, А.И. Лурье. – Ленинград-Москва
1. – 1938. – 327с.
711869
  Воронков И.М. Курс теоретической механики / И.М. Воронков. – Москва, 1940. – 435 с.
711870
  Воронков И.М. Курс теоретической механики / И.М. Воронков. – Москва, 1940. – 435 с.
711871
  Лойцянский Л.Г. Курс теоретической механики / Л.Г. Лойцянский, А.И. Лурье. – Ленинград-Москва
1. – 1940. – 323 с.
711872
  Лойцянский Л.Г. Курс теоретической механики / Л.Г. Лойцянский, А.И. Лурье. – Москва-Ленинград
2. – 1940. – 468 с.
711873
  Некрасов А.И. Курс теоретической механики / А.И. Некрасов. – Москва
Том 2. – 1946. – 456с.
711874
  Каценеленбоген И.В. Курс теоретической механики / И.В. Каценеленбоген, В.С. Ламовицкий. – Москва, 1947. – 283 с.
711875
  Лойцянский Л.Г. Курс теоретической механики / Л.Г. Лойцянский, А.И. Лурье. – Ленинград-Москва
1. – 1948. – 399с.
711876
  Космодемьянский А.А. Курс теоретической механики / А.А. Космодемьянский. – Москва, 1949. – 428 с.
711877
  Воронков И.М. Курс теоретической механики / И.М. Воронков. – 8-е изд. – Москва, 1950. – 596 с.
711878
  Леви-Чивита Курс теоретической механики / Леви-Чивита, У. Амальди; Пер. с итал. Д.И. Кутилина; Под ред.И.И. Метелицына. – Москва : Изд. иностр. лит.
Том 2 : Динамика систем с конечным числом степеней свободы. Часть 1. – 1951. – 436с.
711879
  Леви-Чивита Курс теоретической механики / Леви-Чивита, У. Амальди; Пер. с итал. Д.И. Кутилина; Под ред. И.И. Метелицына. – Москва : Изд. иностр. лит.
Том 2 : Динамика систем с конечным числом степеней свободы. Часть 2. – 1951. – 556с.
711880
  Леви-Чивита Курс теоретической механики / Леви-Чивита, У. Амальди. – Москва
1. – 1952. – 387с.
711881
  Леви-Чивита Курс теоретической механики / Леви-Чивита, У. Амальди; Пер. с итал. Д.И. Кутилина; Под ред. И.И. Метелицына. – Москва : Изд. иностр. лит.
Том 1 : Кинематика. Принципы механики. Статика. Часть 2. – 1952. – 327с.
711882
  Воронков И.М. Курс теоретической механики / И.М. Воронков. – 4-е изд. – Москва, 1953. – 596 с.
711883
  Некрасов А.И. Курс теоретической механики / А.И. Некрасов. – 2-е изд. – Москва
Том 2. – 1953. – 504 с.
711884
  Воронков И.М. Курс теоретической механики / И.М. Воронков. – 5-е изд. – Москва, 1954. – 596 с.
711885
  Некрасов А.И. Курс теоретической механики / А.И. Некрасов. – 5-е изд. – Москва
Том 1. – 1954. – 388 с.
711886
  Лойцянский Л.Г. Курс теоретической механики / Л.Г. Лойцянский, А.И. Лурье. – М.
1-2. – 1954. – 380, 596с.
711887
  Космодемьянский А.А. Курс теоретической механики / А.А. Космодемьянский. – 2-е изд. доп. и испр. – Москва, 1955. – 656 с.
711888
  Лойцянский Л.Г. Курс теоретической механики : Учебное пособие для высших учебных заведений / Л.Г. Лойцянский, А.И. Лурье. – 5, перераб. – Москва : ГИТТЛ
Т. 2 : Динамика. – 1955. – 595 с.
711889
  Савин Г.Н. Курс теоретической механики / Г.Н. Савин. – Киев, 1957. – 558 с.
711890
  Воронков И.М. Курс теоретической механики / И.М. Воронков. – 7-е изд. – Москва, 1957. – 596 с.
711891
  Лойцянский Л.Г. Курс теоретической механики / Л.Г. Лойцянский, А.И. Лурье. – Москва
1. – 1957. – 379 с.
711892
  Космодемьянский А.А. Курс теоретической механики / А.А. Космодемьянский. – 2-е изд. перераб. и доп.
1. – 1958. – 419 с.
711893
  Финкельштейн Г.М. Курс теоретической механики / Г.М. Финкельштейн. – Москва, 1959. – 443 с.
711894
  Воронков И.М. Курс теоретической механики / И.М. Воронков. – 9-е изд. – Москва, 1961. – 596 с.
711895
  Воронков И.М. Курс теоретической механики / И.М. Воронков. – Москва, 1962. – 596с.
711896
  Яблонский Курс теоретической механики / Яблонский, В.М. Никифорова. – Москва
1. – 1962. – 431с.
711897
  Яблонский А.А. Курс теоретической механики / А.А. Яблонский, В.М. Никифорова. – 2-е изд.,перераб. – Москва
1. – 1964. – 435 с.
711898
  Яблонский А.А. Курс теоретической механики / А.А. Яблонский. – 2-е изд.,перераб. – Москва
2. – 1964. – 376 с.
711899
  Воронков И.М. Курс теоретической механики / И.М. Воронков. – 12-е изд. – Москва, 1965. – 596 с.
711900
  Гернет М.М. Курс теоретической механики / М.М. Гернет. – Москва, 1965. – 407 с.
711901
  Космодемьянский А.А. Курс теоретической механики / А.А. Космодемьянский. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва
1-2. – 1965. – 538-398 с.
711902
   Курс теоретической механики. – Москва, 1966. – 624 с.
711903
  Воронков И.М. Курс теоретической механики / И.М. Воронков. – 13-е изд. – Москва, 1966. – 596с.
711904
  Яблонский А.А. НИкифорова Курс теоретической механики / А.А. НИкифорова Яблонский. – 3-е изд.,испр. и доп. – Москва
1,2. – 1966. – 438 с.
711905
  Бутенин Н.В. Курс теоретической механики / Н.В. Бутенин. – Москва
1. – 1970. – 240 с.
711906
  Бутенин Н.В. Курс теоретической механики / Н.В. Бутенин. – Москва
2. – 1971. – 462с.
711907
  Кильчевский Н.А. Курс теоретической механики / Н.А. Кильчевский. – Москва
Т. 1. – 1972. – 456с.
711908
  Гернет М.М. Курс теоретической механики / М.М. Гернет. – 3-е, доп. и перераб. – Москва, 1973. – 461с.
711909
  Березкин Е.Н. Курс теоретической механики / Е.Н. Березкин. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 646 с.
711910
  Кильчевский Н.А. Курс теоретической механики / Н.А. Кильчевский. – 2-е изд. – Москва : Наука
Т.1 : Кинематика, статика, динамика точки. – 1977. – 479с.
711911
  Кильчевский Н.А. Курс теоретической механики / Н.А. Кильчевский. – Москва : Наука
Т. 2. – 1977. – 543 с.
711912
  Бутенин Н.В. Курс теоретической механики / Н.В. Бутенин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва
2. – 1979. – 543 с.
711913
  Гернет М.М. Курс теоретической механики / М.М. Гернет. – 4-е изд., перераб. и сокр. – Москва, 1981. – 304 с.
711914
  Лойцянский Л.Г. Курс теоретической механики / Л.Г. Лойцянский, А.И. Лурье. – изд. 8-е, перераб. и доп. – Москва : Наука
Т. 1 : Статика и кинематика. – 1982. – 352 с.
711915
  Добронравов В.В. Курс теоретической механики / В.В. Добронравов, Н.Н. Никитин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1983. – 575 с.
711916
  Лойцянский Л.Г. Курс теоретической механики / Л.Г. Лойцянский, А.И. Лурье. – Москва : Наука
Т. 2 : Динамика. – 1983. – 640с.
711917
  Гернет М.М. Курс теоретической механики / М.М. Гернет. – 5-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1987. – 343 с.
711918
  Никитин Н.Н. Курс теоретической механики : Учебник / Н.Н. Никитин. – Москва : Высшая школа, 1990. – 606 с. – ISBN 5-06-000695-6
711919
  Бутенин Н.В. Курс теоретической механики : В 2-х томах: [в одной книге] / Н.В. Бутенин, Я.Л. Лунц, Д.Р. Меркин. – 5-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Лань. – ISBN 5-8114-0052-7
Т.1 : Статистика и кинематика.; Т.2. Динамика.- 4-е изд., испр. – 1998. – 736с.
711920
  Игнатищев Р.М. Курс теоретической механики : введение, статика, кинематика, динамика: учебное пособие для студентов машиностроительных специальностей высших учебных заведений / Р.М. Игнатищев, П.Н. Громыко, С.Н. Хатетовский. – Минск : Технопринт, 2004. – 430с. – ISBN 985-464-515-0
711921
  Яблонский А.А. Курс теоретической механики : Статистика. Кинематика. Динамика .Учебник для студ. высш. учеб. заведений / А.А. Яблонский, В.М. Никифорова. – 9-е изд. стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2004. – 768с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0390-9
711922
  Бутенин Н.В. Курс теоретической механики : В 2-х томах. В одной книге / Н.В. Бутенин, Я.Л. Лунц, Д.Р. Меркин. – 6-е изд., исправлен.,; 5-е изд., исправлен. – Санкт-Петербург : Лань. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0052-7
Т.1 : Статистика и кинематика.; Т.2. Динамика. – 2004. – 736с.
711923
  Леви-Чивита Курс теоретической механики [Электронный ресурс] / Т. Леви-Чивита, У. Амальди ; пер. со 2-го итал.. изд. В.Ф. Кагана. – Москва ; Лнинград : ОНТИ НКТП СССР
Т. 1, ч. 1 : Кинематика. Принципы механики. – 1935. – 385 с.
711924
  Некрасов А.И. Курс теоретической механики в векторном изложении / А.И. Некрасов. – Москва
1. – 1932. – 144с.
711925
  Некрасов А.И. Курс теоретической механики в векторном изложении / А.И. Некрасов. – Москва
Том 2. – 1933. – 135 с.
711926
  Ольховский И.И. Курс теоретической механики для физиков : Учебное пособие / И.И. Ольховский. – Москва : Наука, 1970. – 447 с.
711927
  Ольховский И.И. Курс теоретической механики для физиков : учебник / И.И. Ольховский. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 569 с.
711928
  Ольховский И.И. Курс теоретической механики для физиков / И.И. Ольховский. – 3-е изд. доп. перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1978. – 574с.
711929
  Ольховский И.И. Курс теоретической механики для физиков : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед., обучающ. по направлениям подготовки и специальн. техники и технологий / И.И. Ольховский ; [обл. А.Л. Лапшин]. – Изд. 4-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2009. – 574, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 565-566. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0857-3
711930
  Френкель Я.И. Курс теоретической механики на основе векторного и тензорного анализа / Я.И. Френкель. – Москва-Ленинград, 1940. – 436 с.
711931
  Савин Г.Н. Курс теоретической механики. / Г.Н. Савин. – К., 1954. – с.
711932
  Яблонский А.А. Курс теоретической механики. / А.А. Яблонский, В.М. Никифорова. – 4-е изд.,перераб. – Москва : Высшая школа
Ч.1 : Статика, кинематика. – 1971. – 423с.
711933
  Яблонский А.Я. Курс теоретической механики. / А.Я. Яблонский. – 4-е изд.,перераб. – Москва : Высшая школа
Ч.2 : Динамика. – 1971. – 488 с.
711934
  Савин Г.Н. Курс теоретической механики. / Г.Н. Савин. – Киев : Вища школа, 1973. – 359 с.
711935
  Яблонский А.А. Курс теоретической механики. / А.А. Яблонский, В.М. Никифорова. – 6-е изд., испр. – Москва
1. – 1984. – 343с.
711936
  Яблонский А.А. Курс теоретической механики. / А.А. Яблонский, В.М. Никифорова. – 6-е изд., испр. – Москва
2. – 1984. – 415с.
711937
  Млодзеевский А.Б. Курс теоретической физики : учеб. пособие / А.Б. Млодзеевский. – Москва : ГУПИ
Т. 1 : Термодинамика. – 1939. – 160 с.
711938
  Левич В.Г. Курс теоретической физики : учеб. пособие / В.Г. Левич. – Москва : ГИФМЛ
Т. 1 : Теория электромагнитного поля. Теория относительности. Статистическая физика. – 1962. – 696 с.
711939
  Левич В.Г. Курс теоретической физики : учеб. пособие / В.Г. Левич. – Москва : ГИФМЛ
Т. 2 : Электромагнитные процессы в веществе. Квантовая механика. – 1962. – 819 с.
711940
  Иос Г. Курс теоретической физики : пер. с нем. / Г. Иос. – Москва : ГУПИ
Ч. 1 : Механика. Электродинамика. – 1963. – 579 с.
711941
  Иос Г. Курс теоретической физики : пер. с нем. / Г. Иос. – Москва : Просвещение
Ч. 2 : Термодинамика. Статистическая физика. Квантовая теория. Ядерная физика. – 1964. – 350 с.
711942
  Левич В.Г. Курс теоретической физики : Учеб.пособие / В.Г. Левич. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука
Т. 1 : Теория электромагнитного поля. Теория относительности. Статистическая физика. Электромагнитные процессы в веществе. – 1969. – 911с.
711943
  Левич В.Г. Курс теоретической физики : Учеб.пособие / В.Г. Левич. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука
Т. 2 : Квантовая механика. Квантовая статистика и физическая кинетика. – 1971. – 936с.
711944
  Компанеец А.С. Курс теоретической физики : учебное пособие для физико-математических факультетов педагогических институтов / А.С. Компанеец. – Москва : Просвещение
Т. 1 : Элементарные законы. – 1972. – 512 с.
711945
  Компанеец А.С. Курс теоретической физики : учеб. пособие для физ.-мат. фак. пед. ин-тов / А.С. Компанеец. – Москва : Просвещение
Т. 2 : Статистические законы. – 1975. – 479 с.
711946
  Мултановский В.В. Курс теоретической физики : учеб. пособие / В.В. Мултановский. – Москва : Просвещение, 1988. – 303 с.
711947
  Мултановский В.В. Курс теоретической физики : Классическая электродинамика: учеб. пособие / В.В. Мултановский, А.С. Василевский. – Москва : Просвещение, 1990. – 272 с.
711948
  Мултановкий В.В. Курс теоретической физики : Квантовая механика: Учебн. пос. для студ. физ.-мат. фак. пед. ин-тов / Мултановкий В.В., А.С. Василевский. – Москва : Просвещение, 1991. – 320 с.
711949
   Курс теоретической электротехники. – М.-Л, 1937. – 564с.
711950
   Курс теоретической электротехники. – Москва-Ленинград, 1937. – 564 с.
711951
  Изгарышев Н.А. Курс теоретической электрохимии / Н.А. Изгарышев, С.В. Горбачев. – Москва-Ленинград, 1951. – 504с.
711952
  Ніконова В.Г. Курс теоретичної граматики сучасної англійської мови : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Г. Ніконова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 356, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 354-356. – ISBN 978-966-382-693-6
711953
  Суслов Г.К. Курс теоретичної механіки / Г.К. Суслов. – Харків; Одеса, 1930. – 336с.
711954
  Динник О. Курс теоретичної механіки / О. Динник. – Харків; Дніпропетровськ
1. – 1931. – 95с.
711955
  Кільчевський М.О. Курс теоретичної механіки / М.О. Кільчевський. – Київ
Т.1. – 1950. – 495 с.
711956
  Кільчевський М.О. Курс теоретичної механіки / М.О. Кільчевський. – Київ, 1952. – 430 с.
711957
  Бугаєнко Г.О. Курс теоретичної механіки / Г.О. Бугаєнко. – Київ, 1959. – 360 с.
711958
  Бугаєнко Г.О. Курс теоретичної механіки / Г.О. Бугаєнко. – Київ, 1959. – 360 с.
711959
  Бугаєнко Г.О. Курс теоретичної механіки / Г.О. Бугаєнко. – 2-е вид. доп. – Київ, 1968. – 372 с.
711960
  Кільчевський М.О. Курс теоретичної механіки / М.О. Кільчевський. – Київ
1. – 1972. – 376с.
711961
  Кільчевський М.О. Курс теоретичної механіки: У двох томах. : підручник : у двох томах / М.О. Кільчевський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-184-6
Т.1 : Кінематика, статика, динаміка точки. – 2009. – 499 с.
711962
  Кільчевський М.О. Курс теоретичної механіки: У двох томах. : підручник : у двох томах / М.О. Кільчевський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-185-3
Т.2 : Динаміка систем. – 2009. – 447 с.
711963
  Тімірязєв А.К. Курс теоретичної фізики : посібник / А.К. Тімірязєв. – Київ : Радянська школа
Т. 2 : Кінетична теорія матерії. З коротким нарисом статистичної механіки і квантової статистики. – 1940. – 180 с.
711964
  Бугаєнко Г.О. Курс теоретичної фізики. Електродинаміка. Теорія відносності : підручник / Г.О. Бугаєнко, М.Є. Фонкич. – Київ : Радянська школа, 1965. – 419 с.
711965
  Коновалов В.М. Курс теоретичної фізики. Термодинаміка : підручник / В.М. Коновалов. – Київ : Радянська школа, 1962. – 295 с.
711966
  Паллю Курс теории автоматического управления / Паллю, де Ла Барьер. – М, 1973. – 397с.
711967
  Первозванский А.А. Курс теории автоматического управления / А.А. Первозванский. – Москва : Наука, 1986. – 615с.
711968
  Лозинский А.И. Курс теории балансового учета / А.И. Лозинский. – М., 1938. – 590с.
711969
  Гальперин Я.М. Курс теории бухгалтерского учета / Я.М. Гальперин. – Москва, 1945. – 228с.
711970
  Папковская П.Я. Курс теории бухгалтерского учета : Учебное пособие / П.Я. Папковская. – Минск : Информпресс, 2000. – 216с. – ISBN 985-6583-09-8
711971
  Лахтин Л.К. Курс теории вероятностей / Л.К. Лахтин. – М.-Птгр, 1924. – 275с.
711972
  Гливенко В.И. Курс теории вероятностей / В.И. Гливенко. – Москва-Ленинград, 1939. – 220 с.
711973
  Гельвих П.А. Курс теории вероятностей / П.А. Гельвих. – 3-е изд. – Москва, 1941. – 447с.
711974
  Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей / Б.В. Гнеденко. – 4-е, перер. – Москва : Наука, 1965. – 400 с.


  Изложены основные сведения по теории вероятностей, теории случайных процессов.
711975
  Боровков А.А. Курс теории вероятностей / А.А. Боровков. – М., 1972. – 287 с.
711976
  Чистяков В.П. Курс теории вероятностей / В.П. Чистяков. – Москва : Наука, 1978. – 224с.
711977
  Чистяков В.П. Курс теории вероятностей / В.П. Чистяков. – Москва : Наука, 1982. – 255с.
711978
  Чистяков В.П. Курс теории вероятностей / В.П. Чистяков. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1987. – 240с.
711979
  Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей : Учебник для студ. мат. спец. ун-тов / Б.В. Гнеденко. – 6-е изд. перераб., и доп. – Москва : Наука, 1988. – 446с.
711980
  Севастьянов Б.А. Курс теории вероятностей и математической статистики / Б.А. Севастьянов. – Москва : Наука, 1982. – 256 с.
711981
  Смирнов Н.В. Курс теории вероятностей и математической статистики для технических приложений / Н.В. Смирнов, Дунин-Барковский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1965. – 511с.
711982
  Смирнов Н.В. Курс теории вероятностей и математической статистики для технических приложений / Н.В. Смирнов, Дунин-Барковский. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1969. – 512с.
711983
  Синай Я.Г. Курс теории вероятности / Я.Г. Синай. – Москва
1. – 1985. – 127 с.
711984
  Синай Я.Г. Курс теории вероятности / Я.Г. Синай. – Москва
2. – 1986. – 110 с.
711985
  Самыгин М.В. Курс теории и техники сочинения : пособие для старших классов гимназий, а также для акстернов / сост. А.В. Савицкий. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Петроград : Изд. Т-ва В.В. Думнов насл. бр. Салаевых, 1916. – IX, 10-242 с.
711986
  Колесник В.Д. Курс теории информации / В.Д. Колесник, Г.Ш. Полтырев. – Москва, 1982. – 416 с.
711987
  Яблонский А.А. Курс теории колебаний / А.А. Яблонский, С.С. Норейко. – 2-е изд., перераб. идоп. – Москва, 1966. – 255 с.
711988
  Яблонский А.А. Курс теории колебаний / А.А. Яблонский, С.С. Норейко. – 3-е изд., испр. идоп. – Москва, 1975. – 248 с.
711989
  Яблонский А.А. Курс теории колебаний : Учебное пособие / А.А. Яблонский, С.С. Норейко. – 4-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 256с. – (Учебники для вузов, Специальная литература). – ISBN 5-8114-0519-7
711990
  Яблонский А.А. Курс теории колебаний : учеб. пособ. для студентов техн. вузов / А.А. Яблонский, С.С. Норейко. – Изд. 5-е стер. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2007. – 336 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 333-334 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-94157-989-1
711991
  Артоболевський И.И. Курс теории механизмов и машин : учебник для вузов / И.И. Артоболевський; Артоболевский И.И. – Москва ; Ленинград : Гостехиздат, 1945. – 450 с. : фиг.
711992
  Баранов Г.Г. Курс теории механизмов и машин / Г.Г. Баранов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Машгиз, 1958. – 488 с. : ил.
711993
  Багатуров С.А. Курс теории перегонки и ректификации : учеб. пособ. для вузов / С.А. Багатуров. – Москва : Гостоптехиздат, 1954. – 479 с.
711994
  Дергачев Н.И. Курс теории поля : учеб. пособие / Н.И. Дергачев. – Пермь : Издательство Пермского университета, 1973. – 162 с.
711995
  Мороз А.И. Курс теории систем: Для вузов по спец. "Прикл. математика". / А.И. Мороз. – Москва : Высшая школа, 1987. – 304 с.
711996
  Петров К.П. Курс теории словесности с приложением кратких сведений по психологии, логике и эстетике : (философская пропедевтика) / К.П. Петров. – Москва : Типо-лит. А.Э. Винеке, 1906. – XVI, 354, 18 с. – С. 354 ошибочно помечена: 254
711997
  Вентцель А.Д. Курс теории случайных процессов : Учебное пособие / А.Д. Вентцель. – Москва : Наука, 1975. – 320с.
711998
  Лейбензон Л.С. Курс теории упругости / Л.С. Лейбензон. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва-Ленинград, 1947. – 464с.
711999
  Тимошенко С.П. Курс теории упругости / С.П. Тимошенко. – К. : Наук.думка, 1972. – 507с.
712000
  Гастев В.А. Курс теории упругости и основ теории пластичности. / В.А. Гастев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1973. – 180 с.
<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,