Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>
717001
  Гордон О. "...Мов колоски пшениці на землі" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 24 жовтня (№ 21). – С. 14
717002
  Степаненко М. "...мова - народ !" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 3. – С. 60-69.
717003
  Звегинцова М.Э. "Множественно-единичность" как одна из концептообразующих категорий мифопоэтической космологии О. Седаковой // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 118-126
717004
  Гулевич О.А. "Множественное Я":когнитивные модели улучшения межгрупповых отношений / О.А. Гулевич, Е.Р. Агадуллина // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 4. – С. 102-115. – ISSN 0042-8841
717005
  Нагл-Дочекал "Множество форм непубличного рассудка?" Религиозное разнообразие в либеральных демократиях // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С.12-21. – ISSN 0042-8744
717006
  Воздвиженский В.Г. "Моабитские тетради" Мусы Джалиля / В.Г. Воздвиженский. – Москва, 1969. – 156с.
717007
  Горенко О.П. "Мобі Дік" і "Ахав" як іменні формули ієрогліфічної знакової системи // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 55-62
717008
  Калінченко М. "Мобі Дік" крізь призму мультикультуралізму // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – №7/8 (991/992). – С. 230-237. – ISSN 0320-8370


  Уславленому роману Германа Мелвілла "Мобі Дік, або Білий Кит" виповнилося сто шістдесят років.
717009
  Хом"як О.В. "Мобілізація на добровольчих принципах": набір до дивізії Ваффен СС "Галичина" у прифронтових смугах (березень - серпень 1944 року) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 316-329. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
717010
  Тримбач С. "Мов кінь анархії в бою..." // День : щоденна українська газета. – 8. – Київ, 2017. – 7-8 квітня (№ 61/62). – С. 19


  Легендарна стрічка "Тарас Трясило" режисера Петра Чардиніна, за однойменним поетичним романом В. Сосюри.
717011
  Корнійчук В.С. "Мов органи в величному храмі..." : контексти й інтертексти Івана Франка (порівняльні студії) / Валерій Корнійчук ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка ; Львівське відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжнародна асоціація франкознавців. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 304с. – (Франкознавча серія ; Вип. 8). – ISBN 966-613-495-0
717012
  Гриценко В. "Мов паралітик той на роздоріжжу..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 2 червня (№ 11). – С. 18-19


  Творчість Івана Франка.
717013
  Гриценко В. "Мов паралітик той на роздорожжу..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 19 травня (№ 10). – С. 16-17


  Повість Івана Франка "Перехресні стежки".
717014
  Айгі Г. "Мов пилом укрита монета" // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 7. – С. 50-62. – ISSN 0585-8365
717015
  Заза Ю. "Мова rusna” як складова арабської молодіжної субкультури // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 28-38. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
717016
  Петровська Л.Є. "Мова очей" в болгарській культурі спілкування і фразеології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 61-64
717017
   "Мова як світ світів. Поетика і граматика" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Січень (№ 1)


  В Інституті філології пройшла міжнародна наукова конференція "Мова як світ світів. Поетика і граматика". У ній узяли участь понад 200 представників наукової громадськості України й зарубіжжя, викладачі та студенти.
717018
  Шевельов Юрій "Мова, якою говорять мільйони людей, не може бути некрасива" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 30-31. – ISSN 0130-5263
717019
  Данильчук Д. "Мова. Суспільство. Журналістика" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 5)


  В Інституті журналістики відбулася XVI міжнародна науково-практична конференція з проблем функціонування і розвитку української мови "Мова. Суспільство. Журналістика". Особливістю цьогорічної конференції став тематичний круглий стіл "Друга світова ...
717020
  Якуц Р. "Мовленнєвий антисвіт" в Україні: (Мова і нація) // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2002. – № 3/6. – С.53-59. – Бібліогр.: 13 назв
717021
  Лук"яненко О.В. "Мовна безтурботність" колективів педагогічних ВНЗ Української РСР доби "відлиги" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
717022
  Гончаров А.Ю. "Мовна картина світу" і конфліктна модель аргументації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 7-10. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  У статті розглядається проблематика сучасної теорії аргументації, досліджується взаємозв"язок між поняттям "мовна картина світу" і поняттям "конфліктна модель аргументації".
717023
  Музичко О. "Мовна стаття 1978 року: Україна та Грузія" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 серпня - 1 вересня (№ 154/155)


  У Тбілісі - спонтанна демонстрація, у Києві - сотні ряджених вітають російських хомут...
717024
  Євграфова А.О. "Мовне обличчя" воєнної агресії: медійний контент // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 57-62


  У статті розглядається широкий спектр політико- та психосоціальних проблем, актуалізованих в Україні воєнними подіями, які презентовані в медійному дискурсі в бінарних мовних стереотипах.Центральним аспектом дослідження виступають компоненти бінарних ...
717025
  Каленич В. "Мовне питання" на сторіінках регііональноїї преси // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 18-25


  У статті розглянуто особливості висвітлення "мовного питання" у регіональній пресі, подаються міркування щодо мовної ситуації в державі після ухвалення закону про мову. У роботі також визначається вплив газетних текстів на формування національних ...
717026
  Шумлянський С. "Мовне питання" після парламентських виборів: від політичної кон"юктури до державної політики // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 97-105.
717027
  Бабінйотіс Г. [Мова як цінність : на прикладі новогрецької : вибране, дослідження, статті 1978-1993 / Г. Бабінйотіс. – Афіни : Gutenberg, 1994. – 28, 372 с. – Видання грецькою мовою. – ([Біібліотека мовознавця ; 1]). – ISBN 960-01-0459-Х
717028
  Тлостанова М.В. Множественная идентичность в контексте концепции транскультурации // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 4 (59/60). – С. 142-155. – ISSN 1606-951Х
717029
  Ильиных С.А. Множественная маскулинность // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 7 (327 ). – С. 101-109. – ISSN 0132-1625
717030
   Множественное образование адронов. – Алма-Ата : Наука, 1983. – 236 с.
717031
  Юлдашев Б.С. Множественное образование частиц в П- р-взаимодействиях при импульсе Р-4 Гэв/с : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Юлдашев Б.С.; Объедин. ин-т ядерных исследований. 1-6090. Лаб. высоких энергий. – Дубна, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.14-15
717032
   Множественное рождение и структура молекул : тем. сб. науч. трудов. – Баку : Издательство Азербайджанского университета, 1985. – 112 с.
717033
  Кротков Е.А. Множественность мировоззрений - территория конфликтов? // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 1 (январь - февраль). – С. 105-115. – ISSN 0236-2007
717034
  Малков В.П. Множественность преступлений и ее формы по советскому уголовному праву / В.П. Малков. – Казань, 1982. – 174с.
717035
  Семернева Н.К. Множественность преступлений. / Н.К. Семернева. – Свердловск, 1990. – 82с.
717036
  Черепанова В.Ф. Множественность словообразовательной структуры глаголов в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Черепанова В.Ф.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1980. – 19л.
717037
  Ряснянская Р.А. Множественность словообразовательной структуры имен прилагательных в современном русском языке (на матер. отыменных суффиксальн. прилагат. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Ряснянская Р. А.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1980. – 22л.
717038
  Читавичюс Д.Б. Множественные мутанты у дрожжей Saccharomyces cerevisiae. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Читавичюс Д.Б.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1973. – 28л.
717039
  Тувдендорж Дэндэвийн Множественные процессы в неупругих пион-углеродных взаимодействиях при высоких энергиях : Автореф... д-ра физико-математ.наук: 01.04.01 / Тувдендорж Дэндэвийн; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1980. – 19л.
717040
  Кумахов М.А. Множественные процессы в теории взаимодействия ядерных частиц с кристаллами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Кумахов М.А.; Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1968. – 12л.
717041
  Мурзин В.С. Множественные процессы при высоких энергиях / В.С. Мурзин, Л.И. Сарычева. – М., 1974. – 367с.
717042
  Назаренко Н.И. Множество смыслов романа Э. Бронте "Грозовой перевал" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 177-183. – ISBN 966-72-77-79-8


  Статтю присвячено тлумаченню сенсів роману англійської письменниці ХІХ ст Е. Бронте "Грозовий перевал".
717043
  Халтурин Ф.Н. Множим славу боевую. / Ф.Н. Халтурин. – М., 1966. – 55с.
717044
  Кулян В.Р. Множина досяжності в задачах фінансового менеджменту / В.Р. Кулян, В.В. Рутицька, О.О. Юнькова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 179-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається проблема побудови математичної моделі та управління портфелем цінних паперів як задача оптимального керування динамічною системою. Ключові слова:математична модель, оптимальний портфель, оптимальне керування. The problems of construct ...
717045
  Гудзь С.В. Множина теорій ядра як проблема онтологічного самовизначення суб"єкта пізнання // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 59-60
717046
  Тарасюк Г.Т. Множина. / Г.Т. Тарасюк. – Київ, 1982. – 72с.
717047
  Пацюк О. Множини Jа-самоспряжених розширень симетричних операторів та їхні властивості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 14-17. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Досліджено властивості множин Jа-самоспряжених розширень для довільної фундаментальної симетрії Jа із алгебри Кліффорда Cl2(J, R). Показано існування унітарного відображення між довільними двома такими множинами. Properties of sets of Jа-self-adjoint ...
717048
  Шрам В.В. Множини робастної стійкості та стабілізація сімей динамічних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.01 / Шрам Віталій Вікторович ; НАН України ; Ін-т математики. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
717049
  Курченко О.О. Множини слів у скінченному алфавіті без фіксованих комбінацій довжини три // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 46-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Знайдено число елементів множини всіх слів довжини n у алфавіті {0,1,...,m-1}, які не містять фіксованої комбінації букв довжини три. Розглянуто приклади для алфавіта {0,1,2}.
717050
  Терлецький Д.О. Множини як сукупності сутностей-об"єктів // Компьютерная математика : сборник научных трудов. – Киев, 2013. – Вып. 2. – С. 64-71


  Пропонується деяке розширення та формалізація класичної теорії множин у вигляді конструктуивної її версії (CST) в якій вводиться новий рівень - рівень об"єктів, які є складовими для створення множин; концепція класу об"єктів, що дозволяє у певному ...
717051
  Максименко Л.О. Множиннiсть бактерiоцинiв, одержаних з природних iзолятiв пектолiтичних фiтопатогенних бактерiй Рectobacterium carotovorum subsp carotovorum, видiлених у рiзних областях України / Л.О. Максименко, С.І. Войчук // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
717052
  Семененко Г. Множинне заперечення в історії англійської мови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 37-42. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (268) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
717053
  Гарднер Г. Множинні інтелекти. Теорія у практиці : Хрестоматія / Пер. Д.Купко, Р.Свято; Говард Гарднер. – Київ : Мегатайп, 2004. – 288с. – ISBN 5-85722-105-6
717054
  Кучеренко В. Множинні молекулярні форми пероксидаз видів роду Haworthia Duv. (Asphodelaceae) / В. Кучеренко, М. Гайдаржи, Ю. Горіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 31-34. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень множинних молекулярних форм пероксидази видів роду Haworthia Duv. (Asphodelaceae ), що дало можливість підтвердити і розв"язати деякі спірні таксономічні питання. The resalts observations of the multiple molecular forms ...
717055
  Дідух М. Множинні молекулярні форми пероксидази видiв роду Nuphar Smith (Nymphaeaceae Salisb.) / М. Дідух, В. Кучеренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 57-59. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень множинних молекулярних форм пероксидази видів роду Nuphar Smith (Nymphaeaceae Salisb.), що дало можливість підтвердити і розв"язати деякі спірні таксономічні питання. The resalt observations of the multiple molecular ...
717056
  Задорожна С.М. Множинність (плюралізм) визначень загальних принципів сучасного міжнародного права // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 189-194
717057
  Бекмухамедова В.І. Множинність бактеріоцинів PECTOBACTERIUM CAROTOVORUM SUBSP, CAROTOVORUM. Їх кілерна специфічність та деякі властивості / В.І. Бекмухамедова, Л.О. Максименко // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 9-10
717058
  Сафонік Л.М. Множинність буттєвих смислів як дорога до радості буття у філософії Ф. Ніцше // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 158-167
717059
  Головкін Б.М. Множинність злочинів як елемент кримінально-правової структури корисливої насильницької злочинності // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 173-185. – ISSN 0201-7245
717060
  Черниш Н.Й. Множинність ідентичностей та множинність їхніх інтерпретацій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 3-13. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
717061
  Отраднова О.О. Множинність осіб у деліктних зобов"язаннях // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 7 (141). – С. 76-82


  У статті розглядаються випадки множинності осіб у цивільно-правових деліктних зобов"язаннях.
717062
  Шліхар Т.О. Множинність перекладу імперативів у драматичному діалозі на матеріалі п"єси Е. Олбі "Не боюсь Вірджинії Вульф" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 295-300


  Метою статті є виокремити з-поміж інших ілокутивних актів спонукальні директивні акти, визначити їх роль як рушія дії в драматичному творі та показати на прикладах з п"єси Е. Олбі "Не боюся Вірджинії Вульф" у перекладі Я. Стельмаха необхідність ...
717063
  Косів Г.М. Множинність перекладу та межі перекладацької інтерпретації // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 3 (15). – С. 94-99
717064
  Нікульшина Т.М. Множинність світів: вербалізація у логіко-філософському аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 469-474
717065
  Венгренівська М.А. Множинність чи варіативність перекладів? // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 93-97. – ISBN 978-966-581-885-4
717066
  Тыннов М.М. Множители суммируемости в теории рядов Фурье : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тыннов М.М.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 10л.
717067
  Эспенберг Х.А. Множители суссируемых для метода Эйлера-Кноппа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Эспенберг Х.А.; Тарту.гос.ун-т. – Тарту, 1967. – 10л.
717068
  Анисимов П.М. Множительные таблицы для исчисления объема круглых лесоматериалов : Справочник / П.М. Анисимов, Л.М. Кореневич. – Изд. 4-е. – Москва : Экология, 1992. – 57с.
717069
  Комаринцький Т.П. Множити славу батьків / Т.П. Комаринцький. – Київ, 1967. – 47с.
717070
  Пискулов Ю.В. Мнологикая Скандинавия / Ю.В. Пискулов. – М, 1975. – 256с.
717071
  Астафьев В.П. Мною рожденный / В.П. Астафьев. – Москва, 1991. – 606с.
717072
  Писарев В.И. МНП на пути к завершению строительства социализма / В.И. Писарев. – М., 1964. – 160с.
717073
  Сэндэнжав Н. МНР в системе социалистической экономической интеграции. / Н. Сэндэнжав, Х. Наранхуу. – М., 1989. – 38с.
717074
   МНР в современном мире. – М, 1991. – 62с.
717075
  Жамбалсурэн Н. МНР в современном мире / Н. Жамбалсурэн. – Иркутск, 1991. – 61 с.
717076
  Батболд Балжиннямын МНР и страны Латинской Америки: развитие межгосударственных отношений и общественных связей : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Батболд Балжиннямын; АН СССР. Ин-т Латинской Америки. – М., 1979. – 25л.
717077
  Даваадорж Ц. МНР. Итоги шестидесятилетия социально-экономического развития / Ц. Даваадорж, В. Цеденбал. – М., 1981. – 126с.
717078
  Руденко Світлана Степанівна Мнтипероксидантно-пероксидантний статус тварин у біотопах з підвищенною рухомістю алюмінію : Дис... док. біолог.наук: 03.00.16 / Руденко Світлана Степанівна; КУ. – К, 2000. – 300л. – Бібліогр.:л.250-300
717079
  Амр Мо аллаха Амре ибн-Кольсума / Амр, ибн-Кольсум Таглибский. – 6-12с.
717080
  Пасечник В. Мо янь: первое знакомство // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 256-266. – ISSN 0042-8795
717081
  Семков М. Моабит 8085: Димитров пред имперския съд. / М. Семков. – София, 1981. – 320с.
717082
  Джалиль М. Моабитская тетрадь / М. Джалиль. – Москва, 1957. – 210 с.
717083
  Джалиль М. Моабитская тетрадь : стихи / М. Джалиль. – Москва : Художественная литература, 1969. – 183 с.
717084
  Джалиль М. Моабитская тетрадь : цикл стихотворений / М. Джалиль. – Москва : Советская Россия, 1984. – 190 с.
717085
  Джалиль М. Моабитская тетрадь : стихи : [пер. с татар.] / Муса Джалиль ; [вступ. ст. Р. Мустафина ; худож. Т. Хазиахметов]. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1986. – 221, [1] с. : ил. – Перед вып. дан. авт.: Джалилов Муса Мустафович (Муса Джалиль)
717086
  Джалиль М. Моабитская тетрадь : цикл стихотворений / М. Джалиль. – Симферополь, 1988. – 127 с.
717087
  Джаліль М. Моабітський зошит / М. Джаліль. – Київ, 1957. – 184 с.
717088
  Джаліль М. Моабітський зошит / М. Джаліль. – Київ : Дніпро, 1986. – 311с.
717089
  Джаліль М. Моабітський зошит. / М. Джаліль. – К., 1991. – 120с.
717090
  Зохейр С. Абу-С Моаллака Зейхера, сына Абу-Сюдьмы / С. Абу-С Зохейр. – 12-16с.
717091
  Козловский Роман Мобайл-тревеллінг: перспективи для галузі // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 50-52 : фото. – ISSN 1998-8044
717092
  Мелвилл Г. Моби Дик / Г. Мелвилл. – Л, 1968. – 238с.
717093
  Мелвилл Г. Моби Дик , или Белый Кит / Г. Мелвилл. – Калининград
1. – 1978. – 398с.
717094
  Мелвилл Г. Моби Дик , или Белый Кит / Г. Мелвилл. – Калининград
2. – 1978. – 383с.
717095
  Мелвилл Г. Моби Дик , или Белый Кит / Г. Мелвилл. – М, 1981. – 632с.
717096
  Мелвилл Г. Моби Дик , или Белый Кит / Г. Мелвилл. – М, 1982. – 672с.
717097
  Мелвилл Г. Моби Дик , или Белый Кит / Г. Мелвилл. – Кишинев, 1982. – 496с.
717098
  Мелвилл Г. Моби Дик , или Белый Кит / Г. Мелвилл. – Устинов, 1987. – 638с.
717099
  Мелвилл Г. Моби Дик, или Белый Кит / Г. Мелвилл. – М, 1961. – 839с.
717100
  Мелвилл Г. Моби Дик, или Белый Кит / Г. Мелвилл. – М, 1962. – 839с.
717101
  Мелвилл Г. Моби Дик, или Белый Кит / Г. Мелвилл; Пер. с англ. – Москва : Художественная литература, 1967. – 607 с. – (Библиотека Всемирной литературы ; Серия вторая ; Т. 94 : Литература 19 века)
717102
  Лаврентьев В.В. Мобилизация азота гумуса черноземных почв европейской части СССР : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.532 / Лаврентьев В.В. ; АСН, Почвен. ин-т. – Москва, 1970. – 25 с.
717103
  Пешков Александра Александровна Мобилизация азотсодержащих запасов семян в связи со скоростью роста проростка : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Пешков Александра Александровна; Ирукт. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
717104
  Батухин И.Л. Мобилизация внутренних резервов - решающее условие перехода на семичасовой рабочий день / И.Л. Батухин. – Л, 1960. – 48с.
717105
  Архангельский С.М. Мобилизация внутренних ресурсов за счет сверхнормативных и излишних производственных запасов. : Автореф... наук: 595 / Архангельский С.М.; НИИМС. – М., 1969. – 22л.
717106
  Ломова М.А. Мобилизация жиров у животных при воздействии ионизирующей радиации : Автореф... Канд.биол.наук: / Ломова М.А.; АМН СССР. – Москва, 1964. – 17л.
717107
  Попов В.А. Мобилизация и использование трудового потециала производственно-технической и научной интеллигенции в годы Великой Отечественной войны. / В.А. Попов. – Казань, 1991. – 230с.
717108
  Дзюбенко Н.И. Мобилизация и сохранение генетических ресурсов растений для будущих поколений: 126-летний опыт ВИР (VIR) / Н.И. Дзюбенко, Т.Н. Смекалова // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 31-33. – ISBN 978-966-924-274-7
717109
  Вахонин С.Ф. Мобилизация Коммунистической партией советского народа на разгром первого похода Антанты : Автореф... канд. ист.наук: / Вахонин С.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1958. – 21л.
717110
  Ковалев П.А. Мобилизация на тыловые работы населения Туркестана и восстания 1916 года. : Автореф... канд. ист.наук: / Ковалев П.А.; Среднеазиат. гос. ун-тет. – Ташкент, 1953. – 23л.
717111
  Вишнев С.М. Мобилизация промышенности в Северо-Американских Соединенных Штатах. / С.М. Вишнев. – Москва, 1927. – 196с.
717112
  Киреева Л. Мобилизация ресурсов цепочки поставок: прозрачность, контроль, результат // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 4. – С. 8-17 : фото, рис.
717113
  Павлов Я.С. Мобилизация сил и средств Белорусской ССР на отпор врагу в начале Великой Отечественной войны (июнь - август 1941 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Павлов Я.С.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1971. – 24л.
717114
  Каменев Е.В. Мобилизация смыслов: интерпретация М. В. Нечкиной литературного декабризма (на примере произведения А. Д. Улыбышева "Сон") // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 45-54. – (История ; вып. 4). – ISSN 1812-9323


  Статья посвящена исследованию риторических приемов, которые М. В. Нечкина использовала в своей монографии «движение декабристов» при анализе текста члена общества«Зеленая лампа» А. Д. Улыбышева «Сон». Методологическую основу исследования составляют ...
717115
  Кульчицкий Станислав Владиславович Мобилизация финансовых ресурсов для социалистической индустриализации СССР (1926-1937 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Кульчицкий Станислав Владиславович ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1976. – 67 с. – Бібліогр.:с.62-67
717116
  Ковалев А.А. Мобилизм и поисковые геологические критерии / А.А. Ковалев. – Москва : Недра, 1978. – 287с.
717117
  Ковалев А.А. Мобилизм и поисковые геологические критерии / А.А. Ковалев. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1985. – 223с.
717118
  Рудов В.С. Мобилизован партией. / В.С. Рудов, П.И. Емельянов. – Минск, 1971. – 208с.
717119
  Ельницкий С.А. Мобилизующая и организующая роль Коммунистической партии Советского Союза в развитии социалистического соревнования за выполнение четвертого пятилетнего плана восст. и развития народ. хоз. СССР : Автореф... канд. ист.наук: / Ельницкий С.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 18л.
717120
  Нестерович В.П. Мобилизующая сила радио / В.П. Нестерович. – Минск, 1971. – 152с.
717121
  Чурюмов С. Мобилизующий менеджмент, или Как переломить ситуацию // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 12. – С. 20-37
717122
  Беляков М.И. Мобильная операционная система : Справочник / М.И. Беляков, Ю.И. Рабовер, А.Л. Фридман. – Москва : Радио и связь, 1991. – 208 с. – ISBN 5-256-00581-2
717123
  Орлов В.Н. Мобильная операционная система МОС ЕС / В.Н. Орлов. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 207с.
717124
  Шефер Торстен Мобильная связь : трубка мира. Глобализация // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 168-174 : фото. – ISSN 1029-5828
717125
   Мобильная связь и телекоммуникации : Словарь-справочник / И.А. Гепко, В.И. Гупал, И.В. Аблазов, Е.А. Женчур; И.А. Гепко, В.И. Гупал, И.В. Аблазов, Е.А. Женчур; Под ред. В.И. Гупала. – Киев : Марко Пак, 2001. – 196с. – ISBN 966-95865-0-X
717126
  Зимина О.В. Мобильная связь, компьютеры и исправление нравов. / О.В. Зимина, А.И. Кириллов // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 2. – С. 44-49. – ISSN 0321-0383
717127
  Бутов М. Мобильник : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 8. – С.6-42. – ISSN 0130-7673
717128
  Филатова В.Т. Мобильно-проницаемые зоны в фундаменте северо-восточной части Балтийского щита и условия их локализации // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 50-62 : рис. – Библиогр.: с. 61-62. – ISSN 0203-3100
717129
  Новикова М. Мобильное обслуживание в современной России // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 12-13. – ISSN 0869-4915
717130
  Монахов Д.Н. Мобильное обучение в условиях информационного неравенства // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 4. – С. 157-159. – ISSN 0869-3617


  Данная статья посвящена вопросам преодоления цифрового неравенства в информационном пространстве современного общества. В ней раскрывается сущность информационного неравенства, показаны пути его преодоления. В статье рассматривается современный ...
717131
  Куклев В.А. Мобильное обучение завтра? Уже сегодня! // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 3. – С. 68-70. – ISSN 1726-6726
717132
  Куклев В.А. Мобильное обучение: от теории к практике // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 58-95. – ISSN 0869-3617


  В работе представлена авторская трактовка феномена мобильного обучения. Раскрыты предпосылки его возникновения, рассмотрены педагогическая система и модель мобильного обучения, результаты эксперимента по внедрению компонентов мобильного обучения.
717133
   Мобильное программное обеспечение. – М
1. – 1988. – 80с.
717134
   Мобильное программное обеспечение. – М
2. – 1988. – 80с.
717135
  Шейнаускас Мобильное программное обеспечение САПР / Шейнаускас, А.Э. Таргамадзе. – Вильнюс, 1989. – 178с.
717136
   Мобильное световое программное обеспечение. – Москва, 1989. – 85 с.
717137
  Матлина С.Г. Мобильное, реальное и виреальное... : Социально-культурные аспекты модернизации библиотечного пространства // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 21 (159). – С. 9-15. – ISSN 1727-4893
717138
  Езова С. Мобильность - пусковой механизм коммуникативной компетентности / Светлана Езова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2014. – № 6. – С. 43-45. – ISSN 0869-4915
717139
  Суворов В. Мобильность библиотечного сервиса: инфокоммуникационные услуги и не только // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2011. – № 3. – С. 4-8
717140
   Мобильность генома растений. – М, 1990. – 271с.
717141
   Мобильность кадров. – Киев, 1981. – 218 с.
717142
  Цигулева О.В. Мобильность как условие развития негосударственной высшей школы // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 5 (56). – С. 50-60. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматривается мобильность как одно из основных условий развития частной высшей школы сегодня. Автор полагает, что успешность профессиональной мобильности будущего специалиста зависит от его особенностей и подготовленности, которая является ...
717143
  Сичивица О.М. Мобильность науки / О.М. Сичивица. – Горький, 1975. – 255с.
717144
  Сичивица О.М. Мобильность науки и научно-технический прогресс. : Автореф... доктора филос.наук: 09.00.01 / Сичивица О.М.; Акад.мин.внутренних дел.СССР. – М, 1980. – 29л.
717145
  Стариков Ю.А. Мобильность программ и особенности реализаций языка Си. / Ю.А. Стариков. – М., 1992. – 88с.
717146
  Горелик А.М. Мобильность программ на фортране / А.М. Горелик. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 167с.
717147
   Мобильность программного обеспечения. – М, 1980. – 336с.
717148
   Мобильность рабочей силы при социализме : Социально-экономический механизм регулирования. – М, 1982. – 160 с.
717149
  Серга М.Ю. Мобильность студентов в европейских и национальных программах // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 1 (февраль). – С.62 - 70. – ISSN 0321-0383


  В данной статье рассматриваются современные тенденции развития международной мобильности студентов. Особое внимание уделяется анализу основных европейских программ, содействующих мобильности студентов и аспирантов, а также приводятся статистические ...
717150
  Раднаев Б.Л. Мобильность транспортной системы региона / Б.Л. Раднаев; Отв. ред. В.Ф. Задорожный. – Новосибирск : Наука, 1991. – 136 с.
717151
  Гадецкий В.Г. Мобильность, как один из важнейших социальных аспектов реструктуризации угольной промышленности Украины // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 182-189. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
717152
   Мобильные библиотеки и внестационарное обслуживание населения // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 6, июль - август. – С. 30-33. – ISSN 1726-6726


  О передвижных (мобильных) библиотеках в России.
717153
  Гаген Александр Мобильные болезни роста : DIGITAL // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 142-145 : Іл.
717154
   Мобильные города : Feature // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 62-67 : Фото
717155
  Шиллер Й. Мобильные коммуникации / Йоган Шиллер; Пер. с англ. О.О. Лисового, В.В. Марченко. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 384с. – ISBN 5-8459-0353-Х


  Введение в область мобильных коммуникаций и посвящена вопросам цифровой передачи данных
717156
  Володченко А. Мобильные мини-атласы: новое поколение элекронных атласов // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 5-10


  В статті стисло розглядається одне з цікавих питань сучасної картосеміотики – нове покоління електронних атласів, покоління Мобільних Мультимедійних Мультидисплейних Мініатласів (4М-атласов). В статье коротко рассматривается один из интересных ...
717157
   Мобильные новости : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 10. – 2006. – до № 10 см. назв. "Mobile news Украина""
717158
   Мобильные новости : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 11. – 2006. – до № 10 см. назв. "Mobile news Украина""
717159
   Мобильные новости : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 12. – 2006. – до № 10 см. назв. "Mobile news Украина""
717160
   Мобильные новости : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 1/2. – 2007. – до № 10"2006 см. назв. "Mobile news Украина". Цена за комплект "Mobile radio + Мобильные новости"
717161
   Мобильные новости : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 3. – 2007. – до № 10"2006 см. назв. "Mobile news Украина". Цена за комплект "Mobile radio + Мобильные новости"
717162
   Мобильные новости : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 4. – 2007. – до № 10"2006 см. назв. "Mobile news Украина". Цена за комплект "Mobile radio + Мобильные новости"
717163
   Мобильные новости : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 5. – 2007. – до № 10"2006 см. назв. "Mobile news Украина". Цена за комплект "Mobile radio + Мобильные новости"
717164
   Мобильные новости : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 6. – 2007. – до № 10"2006 см. назв. "Mobile news Украина". Цена за комплект "Mobile radio + Мобильные новости"
717165
   Мобильные новости : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 7/8. – 2007. – до № 10"2006 см. назв. "Mobile news Украина". Цена за комплект "Mobile radio + Мобильные новости"
717166
   Мобильные новости : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 9. – 2007. – до № 10"2006 см. назв. "Mobile news Украина". Цена за комплект "Mobile radio + Мобильные новости"
717167
   Мобильные новости : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 10. – 2007. – до № 10"2006 см. назв. "Mobile news Украина". Цена за комплект "Mobile radio + Мобильные новости"
717168
   Мобильные прямопоисковые технологии: факты обнаружения и локализации каналов вертикальной миграции флюидов - дополнительные свидетельства в пользу глубинного синтеза углеводородов : XV Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти", 10-13 травня 2016 р., Київ / С.П. Левашов, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин, Д.Н. Божежа, В.В. Прилуков // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (58). – С. 5-23 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 1684-2189


  Щорічну конференцію з геоінформатики втретє проведено у стінах КНУ імені Тараса Шевченка. На урочистому відкритті конференції до присутніх звернувся В. А. Михайлов - директор навчально-наукового інституту "Інститут геології" КНУ імені Тараса Шевченка, ...
717169
  Пугач В.Ф. Мобильные студенты в высшем образовании России // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 104-111. – ISSN 0869-3617


  В статье показаны особенности формирования потоков международной студенческой мобильности в Россию как принимающую страну, дан анализ изменения структуры мобильных студентов по странам и регионам их происхождения, дана оценка места России в ...
717170
   Мобильные технологии изменяют лицо индустрии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 9 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
717171
   Мобильные технологии прямых поисков нефти и газа: о целесообразности их дополнительного применения при выборе мест заложения скважин / С.П. Левашов, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин, Д.Н. Божежа // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 5-30 : рис. – Библиогр.: 36 назв. – ISSN 1684-2189
717172
   Мобильные устройства в помощь туристам // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 3 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
717173
  Шляхтина С. Мобильный Интернет: реальность и перспективы // Мир Internet : Ж-л для пользователей сети Internet. – Санкт-Петербург, 2002. – № 4. – С.60-63
717174
  Курилко А. Мобильный роман : проза: роман // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2011. – № 9/10. – С. 3-40. – ISSN 0131-8136
717175
  Мелвілл Г. Мобі Дік : роман / Герман Мелвілл ; пер. з англ. [Д. Радієнко ; передм. О.П. Горенко ; прим. І.В. Летунівської]. – Харків : ТОВ "Бібколектор", 2013. – 570, [4] с., [1] арк. портр. – Пер. вид. : Moby Dick / Herman Melville. Penguin Popular Classics, 1994. – ISBN 978-617-7013-11-1
717176
  Мелвілл Г. Мобі Дік, або Білий Кит : Роман / Г. Мелвілл. – Київ : Дніпро, 1984. – 580с. – (Вершини світового письменства ; Т. 48)
717177
  Мелвілл Г. Мобі Дік, або Білий Кит : роман / Герман Мелвілл ; [пер. з англ. Д. Радієнко ; передм. О.П. Горенко ; прим. І.В. Летунівської] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка АН України. – Харків : Фоліо, 2011. – 570, [3] с., [1] арк. портр. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба [та ін.] ; Література США). – ISBN 978-966-03-4581-2
717178
  Мелвілл Г. Мобі Дік, або Білий Кит : роман / Герман Мелвілл ; [пер. з англ. Д. Радієнко ; передм. О.П. Горенко ; прим. І.В. Летунівської]. – Харків : Фоліо, 2012. – 570, [4] с. – Назва обкл. : Мобі Дік. - Пер. вид. : Mobi Dick / Herman Melville, 1994. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури). – ISBN 978-966-03-5911-6
717179
  Чолій С. Мобілізаційна політика Австро-Угорщини наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття як основна причина "Української зради" в Галичині 1914-1915 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 55-57. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено розгляду процесу еволюції мобілізаційної політики Австро-Угорщини наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття та показано безпосередні результати цієї еволюції. The article describes the processes of evolution of the Austro-Hungarian"s ...
717180
  Якубовський В. Мобілізаційна політика радянської влади і командування Червоної армії на території України в 1943-1945 роках // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 275-277
717181
  Задихайло Д. Мобілізаційна стратегія економічного розвитку в контексті правового господарського порядку: постановка питання // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 158-169. – ISSN 1993-0909
717182
  Сокирко О. Мобілізаційні можливості гетьманського війська у війні за "польську спадщину" 1733-1735 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 39-41. – (Історія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу стану боєздатності козацького війська Лівобережної Гетьманщини у війні за "польську спадщину" 1733-1735 рр. The article analyzes the military efficiency of the Left-Bank Cossack Hetmanate troops in the Polish heritage War ...
717183
  Токар В.В. Мобілізаційно-інноваційна модель розвитку КНР // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 52-55
717184
  Сахновський Є. Мобілізація інтелекту: організація британської зовнішньополітичної пропаганди на початку Першої світової війни // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 21 : Спеціальність "Історія". – С. 34-47
717185
  Яременко В. Мобілізація класиків літератури на броротьбу з російським фашизмом // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 5 червня (№ 11). – С. 4-5


  Слово - зброя: Борис Грінченко.
717186
  Большаков С. Мобілізація колісних транспортних засобів в зону АТО: оцінка та оформлення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 9. – С. 44-52


  Розкрито особливості оцінки колісних транспортних засобів у разі мобілізації їх до зони АТО. Зроблено наголос на особливостях оцінки колісних транспортних засобів не тільки під час відправлення їх до зони бойових дій, а й під час повернення їх із зони ...
717187
  Татаринов І.Є. Мобілізація людських та матеріальних ресурсів Бессарабської губернії під час Першої світової війни (1914 - 1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Татаринов Іван Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
717188
  Татаринов І.Є. Мобілізація людських та матеріальних ресурсів Бессарабської губернії під час Першої світової війни (1914 - 1917 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Татаринов Іван Євгенович ; М-во освіти і науки України, Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т. – Ізмаїл, 2016. – 238 арк. – Додатки: арк. 211-238. – Бібліогр.: арк. 176-210
717189
  Зуйковська А. Мобілізація масової свідомості українських громадян у контексті вираження політичних інтересів // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 6 (74), листопад - грудень. – С. 269-280
717190
  Татаринов І.Є. Мобілізація священнослужителів Бессарабії до духовного загону (1914 р.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 307-316. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
717191
  Ротарева І.В. Мобілізація соцієтального капіталу розвитку людства в Україні // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 148-153
717192
  Калачиков О.Т. Мобілізація та імобілізація кальцію в трунті = Die mobilisation und die immobilisation des kalziums im boden / О.Т. Калачиков; НКЗС УСРР;Київська крайова с.-г. дослідна станція;Агрохімічний відділ. – Київ
Вип.№38. – 1929. – 41с.
717193
  Михальчук Н.М. Мобілізаціяподаткового боргу: перспективи зміцнення бюджетної безпеки держави / Н.М. Михальчук, К.А. Нечипорук // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 1 (9). – С. 50-55. – ISSN 2221-8440
717194
  Салига Т. Мобілізований добою : До 120-річчя від дня народження Юрія Дарагана // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 березня (№ 13). – С. 10-11
717195
  Зубрицька Л.Й. Мобілізуюча роль міфу у поглядах Жоржа Сореля // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 79-81
717196
  Андрусяк Василь Мобільна загроза // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 37 : фото
717197
  Кондратюк Віталій Мобільна комерція в Україні : економіка країни // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 43-44. – Бібліогр.: 8 назв
717198
  Пархоменко О. Мобільна культура японської Молоді.ФеноМен "гяру моджі" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Користування Інтернетом і мобільним телефоном вже давно стало невід"ємною частиною життя більшості японців. І як результат - поява своєї "мови спілкування". Особливо слід відзначити відправлення СМС повідомлень за допомогою використання ...
717199
  Мельник Ю. Мобільна редакція як метод ефективної організації роботи журналістів // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 46-47. – ISSN 2078-1911
717200
  Заколодяжний В.О. Мобільна стратегія як інноваційна складова розвитку страхової компанії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 108-111. – ISSN 2306-6806
717201
  Петренко-Лисак Мобільна телефонія в матриці міського життя // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (8). – C. 69-73. – ISSN 2306-3974
717202
  Локоть Н. Мобільна школа комп"ютерної та інтернет-грамотності для людей з особливими потребами: досвід та здобутки // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 3 (37). – С. 8-12. – ISSN 1811-377X
717203
  Лубна Є. Мобільне навчання у дидактиці вищої школи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 61-67. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 2)
717204
  Грунтова Т.В. Мобільне навчання як сучасна технологія організації самоосвітньої діяльності студентів // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2016. – № 7/8. – С. 180-185. – ISSN 2519-2361
717205
  Савчук М. Мобільне нещастя : з нового гумору й сатири / Микола Савчук ; [іл. Ігоря Бежука]. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. – 55, [1] с. : іл. – (Наш сміх ; 6). – ISBN 978-966-2988-88-8
717206
  Макаренко Л. Мобільний бум - маркетологам "на руку". Підказки фахівцям // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 3 (72). – С. 25-30. – ISSN 1606-3732
717207
  Коваль В. Мобільний друг і помічник та його вплив на організм людини / В. Коваль // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 5-6
717208
  Вилегжаніна Т. Мобільний комплекс інформаційно-бібліотечного обслуговування // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 2 (56). – С. 4-5
717209
   Мобільний комплекс метрового діапазону хвиль для вимірювань радіошумів атмосферного та іоносферного походження / С.І. Мусатенко, С.М. Кутузов, М.М. Медведський, П.Ф. Кравчук, А.Л. Пастернак, А.О. Сухий, В.П. Трофімюк, В.М. Федун // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 84-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Розроблено, виготовлено та випробувано мобільний вимірювальний комплекс на [лямбда] = 2 м. Він складається з 4 розбірних радіотелескопів - синфазних лінійних антенних ґраток. Чотири елементи кожної ґратки - безтраверсні антени типу (хвильовий канал). ...
717210
  Тринчук В. Мобільний маркетинг страхових компаній / В. Тринчук, Б. Лисак // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 1. – С. 36-41 : табл. – ISSN 1810-7923
717211
  Мельник Алена Мобільний телефон для дитини - безпека чи небезпека? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 28-29 : фото
717212
  Якименко І.Л. Мобільний телефон і здоров"я людини / І.Л. Якименко, Є.П. Сидорик. – Київ : Знання, 2010. – 94 с. – Бібліогр.: с. 88-91. – (Бібліотечка товариства "Знання" : Cерія "Здоров"я" ; № 1-2 - 2010). – ISBN 978-966-346-866-2
717213
  Якименко І.Л. Мобільний телефон і твоє здоров"я : Cell phone and your health / [Якименко І.Л., Сидорик Є.П., Цибулін О.С. ; відп. ред. В.Ф. Чехун]. – Київ : Діа, 2014. – 22, [2] с. : іл., портр. – Без тит. арк. - Авт. на обкл. не зазнач. - Текст парал. англ., укр. – Бібліогр.: с. 22
717214
  Копей Б.В. Мобільні вимірювальні системи в нафтогазовій та гірничій промисловості : монографія / Копей Б.В., Лопатін В.В., Стефанишин О.І. ; МОНУ ; НАНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; Ін-т геотехнічної механіки ім. Н.С. Полякова НАН України. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 392 с. : іл. – Бібліогр.: с. 380-392. – ISBN 978-966-964-128-5
717215
  Кунах В.А. Мобільні генетичні елементи і пластичність геному рослин / В.А. Кунах ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. – Київ : Логос, 2013. – 297, [2] с. : іл., табл. – Анот., зміст, вступ, підсумок парал. укр., англ. - Словник: с. 265-298. – Бібліогр.: с. 235-264. – ISBN 978-966-171-721-2


  У пр. №1708155 напис: Кафедрі загальної і молекулярної генетики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від автора - випускника кафедри 1969 р. 17.07.2015 р. Підпис
717216
  Черноусов А. Мобільні групи з моніторингу дотримання конституційних прав та свобод громадян: на шляху до впровадження національного превентивного механізму із запобігання тортурам // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 25-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
717217
  Черноусов А. Мобільні групи з моніторингу дотримання конституційних прав та свобод громадян: на шляху до впровадження національного превентивного механізму із запобігання тортурам // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 25-30. – ISSN 0132-1331
717218
   Мобільні групи з моніторингу забезпечення прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ : практичний посібник / В.Соболєв, Ю. Бєлоусов, А. Черноусов, Д. Кобзін ; Офіс Координатора проектів ОБСЄ в Україні ; Харківський ін-т соціальних досліджень. – Харків : Права людини, 2006. – 360 с. – ISBN 966-8919-16-5
717219
  Рашевська Н.В. Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Рашевська Н.В. ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 27 назв
717220
  Шульц Р.В. Мобільні комплекси лазерного сканування залізничних колій / Р.В. Шульц // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 9-14 : мал., табл. – Бібліогр.: 18 назв
717221
  Рашкевич С.А. Мобільні навчально-консультаційні пункти - можливість "достукатись" до свідомості людей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 22-23
717222
  Сайко В.Г. Мобільні радіотехнології в освіті // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 2. – С. 55-60
717223
  Берлоус Ю. Мобільні технології в бібліотеці: просто та зручно // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 4. – С. 18-24
717224
  Бондаренко В. Мобільні технології у бібліотеці: OR-код // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 1. – С. 55-59


  Висвітлюється впровадження у практику бібліотечного обслуговування інноваційних мобільних технологій. Розкрито суть, специфіку використання бібліотеками QR-кодів у контексті розширення спектру послуг і залучення нових користувачів. Визначено основні ...
717225
  Бондаренко В. Мобільні технології у бібліотеці: QR-код / Вікторія Бондаренко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 6 (224). – С. 28-32. – ISSN 1029-7200


  Висвітлюється впровадження у практику бібліотечного обслуговування інноваційних мобільних технологій. Розкрито суть, специфіку використання бібліотеками QR-кодів у контексті розширення спектру послуг і залучення нових користувачів. Визначено основні ...
717226
  Шамардіна В.М. Мобільність- шлях інтеграції в європейський освітній простір // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 3 (11), тематич. вип. : Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. – С. 24-26. – ISSN 2307-9770
717227
  Голубовська І. Мобільність викладачів або проблеми інтеграції освітянських просторів і наукових традицій // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 2011. – 7-14 грудня (№ 50)


  Про конкурсну програму ERASMUS MUNDUS в Київськом національном університеті ім.Т. Шевченка.
717228
  Пустоловська О.О. Мобільність еліт: досвід політичного дослідження // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 334-342
717229
  Маріна О.С. Мобільність парадоксальних поетичних образів (на матеріалі сучасного англомовного поетичного дискурсу) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 49-53
717230
  Ручка А.О. Мобільність соціальна / А. Ручка // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 250-251. – ISBN 966-642-073-2
717231
  Демидович О. Мобінг не має національності // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 21-24.
717232
  Митцель О. Мобінг у трудовому колективі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 113-115.
717233
  Баклан А.А. Моблогінг як новий засіб масової інформації в інтернет-журналістиці // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 491-492
717234
  Рябічев В.Л. Моблогінг як один із різновидів соціальних медіа / В.Л. Рябічев, А.О. Баклан // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 159-161


  Розглянуто новий різновид соціальних медіа - моблогінг. Проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку соціальних медіа в Україні та європейських країнах, зокрема у Швеції. Подано статистичні дані щодо місця України в європейській ...
717235
  Гінзбург В.З. Мов журавлиний ключ... / В.З. Гінзбург. – Ужгород, 1987. – 101с.
717236
  Базилевський Володимир Мов камінь із праці... : вірші // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 9-15. – ISSN 0130-1608
717237
  М"ястківський А.П. Мов ключ журавлиний : повість / А.П. М"ястківський. – Київ, 1964. – 63 с.
717238
  Гусленко Р. Мов ті діди високочолі, дуби з гетьманщини стоять // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 14-20 квітня (№ 15). – С. 12-13


  До питання переказів про Шевченків дуб у Лазірках. Шлях від Іванівки до Ісківець (відстань 16 км від Лазірок) пролягав через Величків хутір (околиця Лазірок). Власником його був Величко - найвпливовіший поміщик Лазірок, мав маєток, великий парк та ...
717239
  Занік Г. Мова - душа народу // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2007. – № 1. – С. 19-22.
717240
  Лізавенко К. Мова - заповіт предків: зцілення мовою // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 236-239. – Бібліогр.: Літ.: с.-239; 6 назв
717241
  Глазова Олександра Мова - найважливіший засіб спілкування, пізнання та впливу : вступний розділ підручника "Рідна мова. 8 клас" / Глазова Олександра, Кузнецов Юрій // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 25-29
717242
   Мова - народ : висловлювання про мову та її значення в житті народу. – Київ : Смолоскип, 2007. – 416 с. – ISBN 966-8499-53-0
717243
  Мацько Л.І. Мова - основа духовного й інтелектуального розвитку особистості молодої людини // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 60-66. – ISBN 978-966-660-472-2
717244
  Дяченко-Лисенко Любов Мова - скарбниця духовності народу : вступний урок у 7класі / Дяченко-Лисенко Любов, , Коваленко Сергій // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 6-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
717245
  Плющ Н. Мова - солов"їна. То чому ж цвірінькаємо? // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 4. – С.19-21


  Про вимовні норми в умовах українсько-російської двомовності
717246
  Мовчан П.М. Мова - явище космічне / П.М. Мовчан. – К, 1994. – 169с.
717247
  Кушляк В. Мова -наша остання барикада // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 1-8 травня (№ 18/19). – С. 8
717248
  Кіт Л. Мова – це стильно // Київський університет. – Київ, 2016. – Листопад (№ 10). – С. 2


  "Україна на зламі тисячоліть" – тема цьогорічного радіодиктанту, який у черговий раз об’єднав українців навколо рідного слова та вкотре довів, що українська мова – це стильно, українська мова – сучасна. Всеукраїнський радіодиктант національної єдності ...
717249
   Мова. – К, 1937. – 44с.
717250
   Мова. – К, 1977. – 236с.
717251
   Мова : Науково-теоретичний часопис з мовознавства. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966-318-189-3
№ 7 : Текст і його складники; Присвячено пам"яті професора кафедри російської мови ОНУ Любові Максимівни Лосєвої (1917-1976). – 2002
717252
   Мова : Науково-теоретичний часопис з мовознавства. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966-318-189-3
№ 8 : Рік Росії в Україні. – 2003
717253
   Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 1993-. – ISSN 2307-4558
№ 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – 2014. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
717254
   Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 1993-. – ISSN 2307-4558
№ 21. – 2014. – 267 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
717255
   Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 1993-. – ISSN 2307-4558
№ 22. – 2014. – 276 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
717256
   Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 1993-. – ISSN 2307-4558
№ 23. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
717257
   Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 1993-. – ISSN 2307-4558
№ 25. – 2016. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
717258
  Коваленко Б.О. Мова "народних оповідань" А. Свидницького // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 215-220. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
717259
  Тома Н.М. Мова "Требника" Петра Могили // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – Вип. 37 : Мовознавчі студії. – С. 87-89


  У статты розглянуто мовны особливосты "Требника" Петра Могили. Уточнено змыст поняття абстрактна лексика, наведено тематичны групи слыв з абстрактним значенням, з"ясовано роль запозичень у творы
717260
  Іванова О.Ю. Мова vs етнос // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 350-354
717261
  Тертишник В.М. Мова в діяльності юриста / В.М. Тертишник, А.М. Поповський // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 3-14. – ISSN 2078-3736
717262
  Хом"як О.І. Мова в ієрархії культурних цінностей сучасної України // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 22-28.


  У статті розглядаються проблеми мовно-культурної політики України в контексті глобально-цивілізаційних тенденцій сучасного світу. The article touches upon the problems of the linguistical and cultural Ukrainian policy within the modern world"s ...
717263
   Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації : матеріали науково-практичної конференції, 25-26 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля ; [редкол. : Клименко О.С., Фесенко Ю.П., Хомяк Н.В. та ін.]. – Луганськ : Східноукраїнський національний ун-т ім. В. Даля, 2012. – 72 с. – Бібліогр. в кінці доповідей
717264
  Русанівський В.М. Мова в нашому житті. / В.М. Русанівський. – К., 1989. – 109с.
717265
  Шевченко Л. Мова в операціональній теорії інтелекту Ж. Піаже. Погляд лінгвіста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 148-150. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Пропонується лінгвістичний аналіз теорії інтелекту швейцарського психолога Ж.Піаже в контексті сучасних дослідницьких дискурсів гуманітарної науки.
717266
   Мова в системі українознавства : дидакт. матеріал для слухачів курсів підвищення кваліфікації. – Київ : Міленіум, 2005. – 140, [1] с. : іл. – Назва на обкл.: Мова в системі українознавства. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 966-8063-81-1
717267
  Радчук В. Мова в Україні й українська мова // Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАНУ. Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 4 : У ріднім слові - духовність народу. Антологія: статті, есеї, поезії. – С. 82-89. – ISBN 966-95452-3-7
717268
  Рудишин С. Мова в Україні: погляд із позицій рефлекторної теорії поведінки та психолінгвістики // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр". – Київ, 2015. – № 5 (9). – С. 36-38
717269
  Панько Т. Мова в утвердженні України як самостійної держави // Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАНУ. Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 4 : У ріднім слові - духовність народу. Антологія: статті, есеї, поезії. – С. 68-76. – Бібліогр.: Літ.: с. 76, 13 поз. – ISBN 966-95452-3-7
717270
  Богуш А.М. Мова ваших дітей : [Посібник] / А.М. Богуш. – Київ : Радянська школа, 1989. – 128 с. : іл. – Бібліогр.: с. 126-127. – (Бібліотека для батьків)
717271
  Баран Г. Мова віршованої молитви Дмитра Павличка // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 9 (84). – С. 105-108
717272
  Сербенська Олександра Антонівна Мова газети і мовотворчість журналіста в аспекті соціально-культурного розвитку сустпільства : автореф. ... д-ра філол. наук: 10.01.10 / Сербенська Олександра Антонівна ; Киев. гос. ун-т им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1992. – 38 с.
717273
  Бініон М. Мова глобалізації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 39 (307). – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Англійська мова як інструмент "м"якої" сили" Великої Британії. Мова забезпечує конкурентною перевагою у сфері культури, дипломатії, журналістики, науки та високих технологій.
717274
  Зубков М.Г. Мова дiлових паперiв : Комплексний довідник / М.Г.Зубков. – Харків : Фоліо, Майдан, 2001. – 288с. – ISBN 966-03-1502-3
717275
   Мова державна - мова офіційна : Збірник матеріалів наукової конференції "Мова державна - мова офіційна". – Київ : Просвіта, 1995. – 176с. – ISBN 5-7707-7069-4
717276
  Балушок В. Мова державна, мова офіційна й інформаційна безпека // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 7-13 червня (№ 20). – С. 14


  Чергові президентські вибори в Україні вкотре спровокували так зване мовне питання. Зокрема, очільники Партії регіонів і пов"язані з нею кандидати у президенти заявляли, що лише надання російській статусу державної, мовляв, єдине, що може втихомирити ...
717277
  Шинкаренко Т.І. Мова дипломатичних документів : навч. посібник / Т.І. Шинкаренко, А.Г. Гуменюк, О.Ю. Ковтун ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 112 с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 110. – ISBN 978-966-439-244-7
717278
  Паламар Л.М. Мова ділових паперів : Навчальний посібник / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. – 3-тє вид., перероблене і доповнене. – Київ : Либідь, 1993. – 192с. – ISBN 5-325-00399-2
717279
  Паламар Л.М. Мова ділових паперів / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. – вид. 2-е, пеpеpоб. i доп. – Київ : Либiдь, 1994. – 208с. – ISBN 5325005944
717280
  Паламар Л.М. Мова ділових паперів : Практ. посібник / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. – Київ : Либідь, 1995. – 208с. – ISBN 5-325-00734-3
717281
  Паламар Л.М. Мова ділових паперів / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Либідь, 1996. – 208с. – ISBN 5-325-00269-4
717282
  Паламар Л.М. Мова ділових паперів : Практичний посібник / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець, Кацавець Ганна Миколаївна. – 3-тї видання, перероб. і доп. – Київ : Либідь, 1998. – 296с. – Бібліогр.С.289. – ISBN 966-06-0074-7
717283
  Паламар Л.М. Мова ділових паперів : Практичний посібник / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. – 4-те видання. – Київ : Либідь, 2000. – 296с. – Бібліогр.С.289. – ISBN 966-06-0142-5
717284
  Кацавець Г.М. Мова ділових паперів : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г.М. Кацавець, Л.М. Паламар. – Київ : Алерта, 2004. – 320 с. – ISBN 966-8533-01-1
717285
  Кацавець Г.М. Мова ділових паперів : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г.М. Кацавець, Л.М. Паламар; Міністерство освіти і науки України. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Алерта, 2005. – 328с. – ISBN 966-8533-23-2
717286
  Кацавець Г.М. Мова ділових паперів : Підручник / Г.М. Кацавець, Л.М. Паламар; МОНУ. – 3-є вид., переробл. і доповн. – Київ : Алерта, 2006. – 328с. – ISBN 966-8533-45-3
717287
  Кацавець Г.М. Мова ділових паперів : підручник / Г.М. Кацавець, Л.М. Паламар ; МОНУ. – 4-те вид. перероб. і доп. – Київ : Алерта, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-8533-87-7
717288
  Біскуб І. Мова експертних систем: штучна чи природна? // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 171-177. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (305) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
717289
  Коробейнікова Д.С. Мова ЄС - Євролект чи переклад? // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 56-61


  Стаття присвячена дослідженню лінгвальних та екстралінгвальних особливостей мови законодавчих актів ЄС з метою визначити її специфіку задля адекватного відтворення при перекладі цільовою мовою, а також з"ясувати конотацію поняття євролект та його місце ...
717290
  Горяйнова Ю.В. Мова жестів античного театрального та ораторського мистецтв // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 202-209. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглянуто театральну акторську гру в мімічному та жестовому аспектах в античній Греції та Римі. Виявлено вплив на сприйняття глядацької аудиторії невербального спілкування під час виступу оратора. Аналіз мови жестів античного театрального ...
717291
  Крак Ю. Мова жестів може бути мовою міжнаціонального спілкування // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  Про інтерес у науковців та розробників технічних засобів до методів передачі інформації за допомогою рухів людини. Важливим складником передачі інформації за допомогою рухів є спілкування мовою жестів людей з вадами слуху. Про наукові досягнення в цій ...
717292
  Родина С.М. Мова з Украины [України] : Сбоpник сочинений на южно-pусском языке / зложення С.М. Родыны [псевд.] [Уклад. С.Л. Метлинський]. – Киев : Губеpн. Тип.,
Подил 1 : [Віpші С.Л. Метлинського]. – 1858. – XIV, 53, [2] с. – Пеpедм. pос. - Під пеpедм. підпис: К. [С.Л. Метлинський] ; Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  Семен Лук"янович (літ. псевд.— Семен Родина; рр. н. і см. невідомі) — укр. поет і етнограф 50—60-х рр. 19 ст. Брат А. Метлинського
717293
  Жебрівський П. Мова з феномену культури перетворилася на фактор безпеки // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-17 січня (№ 1/2). – С. 14
717294
  Ющук І. Мова завойовника вустах завойованого є мовою раба // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2016. – 30 листопада - 7 грудня (№ 48/50). – С. 3
717295
  Суходубова І.В. Мова закону як умова його ефективності і стабільності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 10-15. – ISSN 0201-7245
717296
  Соколова С. Мова засобів масової комунікації очима майбутніх журналістів // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2014. – № 3 (51). – С. 71-83. – ISSN 1682-3540
717297
  Левченко А. Мова ЗМІ має буути еталоном // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 174-177
717298
  Тищенко К. Мова зникає тому, що нею не говорять ті, хто її знає / текст: Т.Порхун, фото:Н.Чубенко // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 32 (135). – С. 12 : Фото


  Костянтин Тищенко - доктор філологічних наук, автор понад 180 праць із метатеорії мовознавства, знакової теорії мови, лінгвістичних закономірностей, лінгвопедагогіки, проблем розвитку мови, професор кафедри Близького Сходу.
717299
  Тищенко К. Мова зникає тому, що нею не говорять ті, хто її знають // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 47 (150). – С. 12
717300
  Погрібний А.Г. Мова і голос майдану // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 6. – С. 128-142.
717301
  Курченко Л.М. Мова і демократія: до питання розвитку гендерно чутливої мови в Австрії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 338-344


  У статті розглядається історія виникнення та розвитку гендерної течії в германістиці з 1970-х рр. і до нашого часу з акцентом на антисексистській мовній політиці Австрії. Показано науковий внесок австрійських лінгвісток до гендерних студій. ...
717302
  Науменко А.М. Мова і діалог культур // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 123-137. – (Лінгвістичні науки ; № 22)
717303
  Плотникова Л.Ф. Мова і духовний світ українського народу // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 113-120. – Бібліогр.: в приміт.; С. 113-120


  Стаття присвячена осмисленню і розкриттю ролі української мови як універсального чинника самопізнання і самотворення українського народу і, зокрема, формуванню світогляду, свідомості та культури народу.
717304
  Манакін В.М. Мова і загальна симетрія універсуму // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 26-40. – ISSN 0027-2833
717305
  Хоменко І. Мова і зміст радіодрами (мовна специфіка українського радіомистецтва) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 33-36. – (Журналістика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив реальної мовної ситуації в Україні на форму і зміст художніх радіопрограм. The article is devoted to influence of language situation in Ukraine on the form and contest of art radio programs.
717306
  Білодід І.К. Мова і ідеологічна боротьба / І.К. Білодід. – К., 1974. – 84с.
717307
  Озьмінська І.Д. Мова і її роль у координатах розвитку спільноти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 208-212. – ISSN 2076-1554
717308
  Вороновська Л.Г. Мова і картина світу в релігійній парадигмі мислення // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – С. 98-102. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (6))
717309
   Мова і культура. – Київ : Наукова думка, 1986. – 185 с.
717310
   Мова і культура : Дев"ята міжнар. наукова конференція ім.С.Б. Бураго: Програма. – Київ, 2000. – 44с.
717311
   Мова і культура = Язык и культура : науковий щорічний журнал. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго
Т. 1, вип. 1. – 2000. – (Філологія)
717312
   Мова і культура = Язык и культура : науковий щорічний журнал. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго
Т. 1, вип. 2. – 2000. – (Філологія)
717313
   Мова і культура = Язык и культура : науковий щорічний журнал. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго
Т. 2, вип. 2. – 2000. – (Філологія)
717314
   Мова і культура = Язык и культура : науковий щорічний журнал. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго
Т. 3, вип. 1. – 2000. – (Філологія)
717315
   Мова і культура = Язык и культура : науковий щорічний журнал. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго
Т. 3, вип. 2. – 2000. – (Філологія)
717316
   Мова і культура = Язык и культура : науковий щорічний журнал. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго
Т. 4, вип. 1 (А-К). – 2000. – (Філологія)
717317
   Мова і культура = Язык и культура : науковий щорічний журнал. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго
Т. 4, вип. 1 (Л-Я). – 2000. – (Філологія)
717318
   Мова і культура = Язык и культура : науковий щорічний журнал. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго
Т. 5, вип. 1. – 2000. – (Філологія)
717319
   Мова і культура : ХІ Міжнар. наукова конференція ім.С.Б. Бураго: Програма. – Київ, 2002. – 76с.
717320
   Мова і культура = Язык и культура : Наукове видання. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000-
Вип. 4, Том 4, ч. 2 : Мова і художня творчість. – 2002. – (Філологія)
717321
   Мова і культура = Язык и культура : Наукове видання. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000-
Вип. 4, Том 4, ч. 1 : Мова і художня творчість. – 2002. – (Філологія)
717322
   Мова і культура = Язык и культура : Наукове видання. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000-
Вип. 4, Том 3, ч. 1 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – 2002. – (Філологія)
717323
   Мова і культура = Язык и культура : Наукове видання. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000-
Вип. 4, Том 3, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – 2002. – (Філологія)
717324
   Мова і культура = Язык и культура : Наукове видання. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000-. – ISBN 966-7825-44-2
Вип. 4, Том 1, ч. 1 : Філософія мови і культури. – 2002. – (Філологія)
717325
   Мова і культура = Язык и культура : Наукове видання. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000-
Вип. 6, Том 6, ч. 2 : Художня література в контексті культури. – 2003. – (Філологія)
717326
   Мова і культура = Язык и культура : Наукове видання. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000-
Вип. 6, Том 6, ч. 1 : Художня література в контексті культури. – 2003. – (Філологія)
717327
   Мова і культура = Язык и культура : Науковий щорічний журнал. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000-
Вип. 6, т. 5, ч. 1 : Національні мови в їхній специфіці та взаємодії. – 2003. – (Філологія)
717328
   Мова і культура = Язык и культура : Наукове видання. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000-
Вип. 7, Том 7, ч. 2 : Художня література в контексті культури. – 2004. – (Філологія)
717329
   Мова і культура = Язык и культура : Наукове видання. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000-
Вип. 7, Том 7, ч. 1 : Художня література в контексті культури. – 2004. – (Філологія)
717330
   Мова і культура = Язык и культура : Наукове видання. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000-
Вип. 7, Том 8 : Теорія і практика перекладу. – 2004. – (Філологія)
717331
   Мова і культура = Язык и культура : Наукове видання. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000-
Вип. 7, Том 2 : Культурологічний підхід до викладання мови і літератури. – 2004. – (Філологія)
717332
   Мова і культура = Язык и культура : Наукове видання. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000-
Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – 2005. – 351 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті. – (Філологія)
717333
   Мова і культура = 16 Международная науч. конференция им. проф. Сергея Бураго = 16 International Scientific Conference named after prof. S. Burago : 16 Міжнародна наукова конференція ім.С.Б. Бураго: програма. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2007. – 84с.
717334
   Мова і культура (Хроніка) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 7. – ISSN 0205-471Х
717335
  Голубовська І. Мова і культура в їх взаємодії та взаємовпливі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 105-110. – Бібліогр.: Літ.: С.109-110; 18 поз. – ISBN 966-7825-79-5
717336
  Хом"як О.І. Мова і культура суспільства: ідіостилістика художнього тексту в контексті національної культури : навчальний посібник / Оксана Хом"як ; [за ред. Л.І. Шевченко] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 170 с. – Бібліогр.: с. 164-168. – ISBN 966-594-934-9
717337
  Андрейчук Н. Мова і культура у контексті системного підходу в науках про людину // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 169-174. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
717338
  Поляренко В.С. Мова і культура. Риси характеру українського народу як складова національної культури // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 181-187. – ISSN 2305-3852
717339
  Дроздова І. Мова і література в закладах нового типу та ВНЗ // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (80). – С. 37-42


  Формування професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ під час навчання усного мовлення
717340
  Шелюх О. Мова і література як націотворчі чинники у культурологічному дискурсі Василя Сімовича // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 443-450. – ISBN 978-966-2248-36-4
717341
  Кононенко П. Мова і майбутнє України // Товариство "Рідна школа": історія і сучасність : Науковий альманах / Львівське крайове т-во" Рідна школа", Львів.нац.ун-т. – Львів, 2005. – № 3. – С. 7-15. – ISBN 966-613-236-2
717342
  Манакін В.М. Мова і міжкультурна комунікація : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / В.М. Манакін. – Київ : Академія, 2012. – 284, [2] с. – Сер. засн. в 1999 р. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-390-4
717343
  Дем"яненко О.Ф. Мова і мовлення : конспект лекцій для студентів-заочників гуманітарних і загальнонаукових вузів з курсу "Загальне мовознавство" / О.Ф. Дем"яненко; МО УССР ; Київський держ.пед. ін-т іноз. мов. – Київ, 1966. – 38 с.
717344
  Дахній А. Мова і мовлення як предмет герменевтичної феноменології Мартина Гайдеггера // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 6. – С. 71-88. – ISSN 0235-7941
717345
  Іванишин П. Мова і можливість літературної герменевтики // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 304-311. – (Літературознавство ; Вип. 27)
717346
  Іванишин В. Мова і нація / В. Іванишин, Радевич-Вінницький. – 4-те вид. доп. – Дрогобич, 1994. – 226с.
717347
  Панько Т.І. Мова і нація в естетичній концепції І. Франка / Т.І. Панько. – Львів, 1992. – 188с.
717348
  Шинкарук В.Д. Мова і нація у творчості Михайла Грушевського // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 278-286. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
717349
  Радевич-Винницький Мова і нація. Тези про місце і роль мови в національному відродженні України / Ярослав Радевич-Винницький, Василь Іванишин ; [за ред. Я. Радевича-Винницького]. – Вид. 6-те, доповн. – Львів : Апріорі, 2012. – 210, [2] с. – ISBN 978-617-629-091-9
717350
  Штоквиш О.А. Мова і Пам"ять. Лінгвокультурологічний аспект проблематики memory studies // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 245-267. – ISBN 978-966-8809-48-4
717351
  Масенко Л. Мова і політика / Л. Масенко. – Київ : Соняшник, 1999. – 100с. – ISBN 966-7274-40-3
717352
  Петренко В.В. Мова і політика // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 117-123. – ISBN 966-628-108-8
717353
  Масенко Л.Т. Мова і політика / Лариса Масенко. – Вид. 2-ге , допов. – Київ : Соняшник, 2004. – 119, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-622-165-9
717354
  Любченко М. Мова і право: питання співвідношення // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 2 (81). – С. 36-44. – ISSN 1993-0909
717355
  Гринів О. Мова і проблеми пролітичної ідентичності в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 46-50.
717356
  Погиба Л.Г. Мова і професія / Л.Г. Погиба, Т.О. Грибіниченко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 95--99
717357
  Іванишин Б.М. Мова і процес національної самоідентифікації українців // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 133-143. – ISBN 978-966-428-305-9
717358
   Мова і процеси суспільного розвитку. – К, 1980. – 211 с.
717359
  Лафарг П. Мова і революція / П. Лафарг. – Харків, 1936. – 95с.
717360
  Левченко С.П. Мова і стиль драм О. Е. Корнійчука (Загибель ескадри, Платон Кречет, Богдан Хмельницький : Дис... канд. філол.наук: / Левченко С. П.;. – К., 1946. – 227л. – Бібліогр.:л.1-9
717361
  Гнатюк І. Мова і стиль науково-популярний праць Лесі Українки // Українська мова : Науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 18-25. – ISSN 1682-3540
717362
  Савчин М. Мова і стиль Основного Закону. У світлі доктрини горизонтального ефекту Конституції // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 9-15 червня (№ 23)
717363
  Масальский Вол. Мова і стиль поезій Т.Г.Шевченка : Дис... наук: / Масальский Вол.;. – 197л.
717364
  Бєляєва Т.В. Мова і стиль публічного мовлення / Т.В. Бєляєва, І.В. Тимченко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 150-156
717365
  Білодід І.К. Мова і стиль романа "Вершники" Ю. Яновського : Дис... кандид. дис.наук: / Білодід І. К.;. – К., 1947. – 216л. – Бібліогр.:л.211-216
717366
  Білодід І.К. Мова і стиль романа "Вершники" Ю. Яновського / І.К. Білодід. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1955. – 129с.
717367
  Масальський В.І. Мова і стиль творів М.Коцюбинського / В.І. Масальський. – Київ, 1965. – 125с.
717368
  Бутрин М.Л. Мова і стиль українських письменників / М.Л. Бутрин. – Львів, 1966. – 256с.
717369
  Горобець В.Й. Мова і стиль юридичних актів XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – C. 76-83. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  Звертається увага на загальномовний аналіз слідчої та оповіщувальної документації з урахуванням формулярних особливостей акта, що засвідчує послідовне відтворення народно-розмовної стихії в записах, котрі фіксують виступи свідків. Серед книжних ...
717370
  Масенко Л. Мова і суспільство : постколоніальний вимір / Лариса Масенко. – Київ : КМ Академія : Просвіта, 2004. – 163 с. – ISBN 966-518-255-2
717371
   Мова і суспільство = Language and society : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010-
Вип. 1. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
717372
   Мова і суспільство = Language and society : збірник наукових праць. – Львів, 2010-
Вип. 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
717373
  Зацний Ю.А. Мова і суспільство: збагачення словникового складу сучасної англійської мови : навчальний посібник / Ю.А. Зацний, Т.О. Пахомова ; МОНУ, Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя : ЗДУ, 2001. – 243 с. – ISBN 966-599-127-2
717374
  Єрмоленко С. Мова і українознавчий світогляд : монографія / Світлана Єрмоленко; МОНУ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : НДІУ, 2007. – 444с.
717375
   Мова і час. – Київ, 1977. – 239 с.
717376
  Бокова П.М. Мова і час // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 18-21. – ISBN 966-581-373-0
717377
  Цяцько А. Мова і язык. Російські україністи розповіли, чому українці в Москві не вчать українську // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 1 жовтня (№ 40)


  Проблеми викладання української мови в Росії. З цього року розпочала свою роботу російсько-українська магістратура під назвою "Східно-європейські дослідження". Це спільний проект МДІВ (МГИМО) з КНУ ім. Т. Шевченка, після якого й українські, й ...
717378
  Жилко Ф.Т. Мова Івана Франка / Ф.Т. Жилко. – Київ-Львів, 1949. – 31с.
717379
  Тищенко О. Мова інтернет-спілкування: стиль, норма, освіта // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / МОНУ ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2011. – № 12 (657). – С. 35-39. – ISSN 0130-5263


  У статті описано прикметні риси мови інтернет-спілкування: розкрито стилістичні особливості віртуальної комунікації, схарактеризовано новий тип мовної особистості - члена інтернет-спільноти, порушено питання мовного етикету в мережі й потреби подолання ...
717380
  Бєляков К.І. Мова інформаційно-правових досліджень: проблеми формування // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 4 (36). – С. 3-9
717381
  Таборанський С.П. Мова історика в рецепції учасників XV Міжнародного конгресу історичних наук у Бухаресті (1980 р.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 37-41. – ISSN 2077-1800
717382
   Мова й дискурс: вимір і вимірювання : до 75-річчя з дня народження д-ра філол. наук, проф. Академії наук вищої школи України Світлани Олексіївни Швачко / Басиров Ш.Р. [та ін.] ; МОНУ ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 235 с. : іл. – ISBN 978-966-657-310-3
717383
  Мушкетик Л. Мова й етнокультура угорців Закарпаття // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 106-111. – ISBN 978-96602-6551-6
717384
  Туркіна О.М. Мова й ідіостиль Томаса Манна в художньому дискурсі XX ст. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 65-69. – Бібліогр.: 37 назв. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
717385
   Мова й література в масовій школі профосу : (Програмово-бібліографічний довідник). – Київ : Держвидав України
Т. 1. – 1929. – 80с.
717386
  Дудик П. Мова й мовлення: деякі спільні й диференційні ознаки / П. Дудик, В. Теклюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 3-7. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
717387
  Жовта Н.М. Мова казки в порівнянні з мовою міфу // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 38-42. – ISBN 978-2-919320-34-9
717388
  Пляченко А.Г. Мова Київської Русі // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 99-105. – ISBN 978-966-927-118-1
717389
  Мосенкіс Ю.Л. Мова кімерійців: проблема східних і західних зв"язків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 35-37. – (Східні мови та літератури ; Вип. 5)


  Мова кімерійців розглядається у світлі кімерійської ономастики та її зв"язків із давніми мовами Сходу і Заходу.
717390
  Оліщук Р.Л. Мова латиномовного документа початку XIX ст.- Statuta Societatis Presbytorum ritus graeco-catholici Galiciensium / Р.Л. Оліщук, Л.Ю. Смольська // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 76-82. – ISBN 966-581-295-6
717391
  Лазаренко О. Мова листування Лазаря Барановича з козацькими гетьманами // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 177-181. – ISBN 966-95758-1-8
717392
  Кравчук Л.В. Мова мас-медіа як основне джерело збагачення новотворами загальномовного словника // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 53-58. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
717393
  Галицька Т.М. Мова мистецтв як вираз ціннісно-смислового поля образу світу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 230-237
717394
  Шумарова Н. Мова міста в соціолінгвістичному вимірі // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 10-17. – Бібліогр.: Літ.: с. 17; 8 назв
717395
  Степанов Є. Мова міста як соціолінгвістична проблема // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 65-71. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 2)
717396
  Миколенко Т.М. Мова міста: динаміка та сучасний етап вивчення // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С.77-82


  У статті проаналізовано динаміку розвитку досліджень мови міста, виокремлено основні його етапи та напрямки, акцентовано увагу на особливостях міського мовлення минулого та сьогодення. В статье проанализирована динамика развития исследований язика ...
717397
  Дзюба І. Мова мітингу - не мова науки й культури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29-30 січня (№ 14/15). – С. 22-23


  Ситуація навколо висунення на здобуття Національної премії імені Тараса Шевченка професора Гарвардського університету (США) Григорія Грабовича.
717398
  Смолич Ю.К. Мова мовчання : Кримінальна новела / Ю.К. Смолич. – Харків : Юрвидав НКО УРСР, 1929. – 32с.
717399
  Іванченко О. Мова моя // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Квітень (№ 5)


  Вірші. З поетичного зошита Олеся Іванченка.
717400
  Олійник О.Б. Мова моя калинова : Навчальний посібник для учнів старших класів, абітурієнтів, слухачів підготовчих відділень / О.Б. Олійник. – Київ, 1993. – 292с.
717401
  ищенко Мова на сторожі історичної пам"яті українців. Інтерв"ю з професором Костянтином Тищенком / Спілкувалися О. Кульчинський , К. Криконюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3/4 (1011/1012). – С. 157-166. – ISSN 0320-8370


  Інтерв"ю з професором Костянтином Тищенко - лінгвіст-політолог з енциклопедичними знаннями, творець першого і єдиного у світі Лінгвістичного музею, видатний педагог Київського національного університету ім.Т.Шевченка, автор численних книжок.
717402
  Мамчич І.П. Мова наказів про зовішнє незалежне оцінювання // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 118-124
717403
  Різник С. Мова народу - це його дім і фортеця: (Міжнародний день рідної мови - 21 лютого) // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 91. – ISSN 0236-1477
717404
  Труш О. Мова наукових праць Івана Франка як об"єкт вивчення // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 369-379. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
717405
  Михайленко О.О. Мова наукової статті: українсько-англійські паралелі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 119-127
717406
  Терещенко В.М. Мова національних меншин // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 6 (190). – С. 37
717407
   Мова наша - українська : навч.-метод. посібник для вчителя : [10 кл.] / Л.І. Мацько [та ін.] ; за ред. Л.І. Мацько. – Київ : Богданова А.М., 2011. – 511, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 505-510. – ISBN 978-966-2184-14-3


  Кобень Тетяні із найкращими побажаннями. Підписи. 18.01.2011. Київ
717408
  Ющук І.П. Мова наша Українська : Статті, виступи , роздуми. : Десятій річниці незалежності України присвячується / І.П. Ющук. – Київ : Просвіта, 2001. – 144с. – ISBN 966-7551-34-2
717409
  Березяк Віктор Мова наших пращурів: від сивої давнини до сьогодення // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 7 (156). – С. 26-29 : фото
717410
  Березяк Віктор Мова наших пращурів: від сивої давнини до сьогодення // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 20-22
717411
  Чмир О. Мова нашого Первослова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 вересня (№ 166/167). – С. 20


  Як виникла писемно-літературна традиція Кирила і Мефодія.
717412
  Чмир О. Мова нашого Первослова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9-10 вересня (№ 161/162). – С. 14


  Як виникла писемно-літературна традиція Кирила й Мефодія.
717413
  Дончик В. Мова не винна (Про суржик, двомовність і грамотність на українському ТБ) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 2. – С. 68-78. – ISSN 0236-1477
717414
  Дончик В. Мова не винна (Про суржик, двомовність і грамотність на Українському телебаченні) / Дончик Віталій // Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАНУ. Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 4 : У ріднім слові - духовність народу. Антологія: статті, есеї, поезії. – С. 147-160. – ISBN 966-95452-3-7
717415
  Дончик В. Мова не винна:(Про суржик, двомовність і грамотність на українському ТБ) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.15-20
717416
   Мова неба : молоді укр. письменники грузин. мовою / Тбіліський держ. ун-т ім. Іване Джавахішвілі, Ін-т україністики ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії літ., компаративістики і літ. творчості ; [упоряд.: С. Чхатарашвілі, І. Мчеделадзе, Н. Наскідашвілі]. – Тбілісі : Видавництво Тбіліського університету імені Іване Джавахішвілі, 2016. – 244, [2] c., [18] арк. фотоіл. : фото іл. – ISBN 978-9941-13-525-5
717417
   Мова Нечуя-Левицького. – К, 1948. – 15с.
717418
  Кощій О.М. Мова новолатинської історичної поеми в Україні кінця XVI ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Кощій О.М. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
717419
  Кощій О.М. Мова новолатинської історичної поеми в Україні кінця XVI ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Кощій О.М. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 286 л. + Додаток: л. 228-286. – Бібліогр.: л. 206-227
717420
  Кощій О.М. Мова новолатинської поезії: статика і динаміка // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 169-177


  У статті розглядаються статичні і динамічні особливості пізньосередньовічної та ранньомодерної латини на матеріалі новолатинської поезії та з"ясовуються і аналізуються чинники, які вплинули на появу відповідних особливостей, оскільки структура ...
717421
  Семенюк Г. Мова об"єднує // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 14 листопада (№ 45). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Напередодні Дня української писемності та мови пройшла розмова з директором Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка Григорієм Фоковичем Семенюком щодо змін у розвитку філологічної освіти та науки в Інституті. Григорій Фокович розповів, що поряд ...
717422
  Білецький П.О. Мова образотворчих мистецтв. / П.О. Білецький. – К., 1973. – 128с.
717423
  Барабанов О.В. Мова опису апаратних засобів VHDL : Навчальний посібник / О.В. Барабанов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 60с. – ISBN 966-594-393-6
717424
  Донченко А.В. Мова опису шаблонів документів, базованих на табличних даних для прототипіювання Internet/lntranet вузла // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 133-140. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  У роботі розглянуто проблематику побудови інформаційно-довідкових систем у межах великих мереж (WAN-nelworks) з функціональної точки зору. Наведено структуру інструментального засобу, що дозволяє будувати та підтримувати малі та середні ...
717425
  Олійник О.Б. Мова офіційних документів : Навчальний посібник / Ін-тут післядипломної освіти; КНУТШ; Ольга Олійник. – Київ : Київський університет, 2002. – 261с. – ISBN 966-7863-08-5
717426
  Зубрицька М. Мова очей і голос душі: невербальні засоби комунікування у творчості Лесі Українки та їх рецепція // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 127-133. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 8)
717427
  Цимбалюк Т.В. Мова перекладу Миколи Лукаша. / Т.В. Цимбалюк. – Київ, 1996. – 238с.
717428
  Коломієць Л.В. Мова перекладу як реалізація методологічної моделі тексту перекладу (на матеріалі українських перекладів історичної хроніки В. Шекспіра "Генріх IV") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 99-103. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Досліджено мову перекладу як реалізацію методологічної моделі тексту перекладу. Увагу зосереджено на українському перекладі історичної хронічки В. Шекспіра "Генріх IV".
717429
  Назаров Б.В. Мова персонажів як важливий засіб їх індивідуалізації у творчості А.Тесленка // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С.69-73. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
717430
  Сулейменов О. Мова письма : Погляд в доісторію - про походження писемности і мови Малого людства / Олжас Сулейменов; Пер. з російської В. Василенко. – Київ : Юніверс, 2006. – 480с. – ISBN 966-8118-34-0
717431
  Юрачківський А.П. Мова підручників для середньої школи // Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – С. 79. – ISBN 5-77-63-2310-X
717432
  Зінич Олена Мова пластики в сучасному французькому балетному (пластичному) театрі : метаморфози форм руху // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 80-89. – ISSN 1728-6875
717433
  Зінич О. Мова пластики Джорджа Баланчіна: від естетики авангардизму до балетної неокласики = Researches of the Fine Arts / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2012. – Ч 3. (39 ) : Театр, Музика. Кіно. – С. 24-36. – ISSN 1728-6875
717434
  Гливінська Л.К. Мова поезії: у пошуках методики дослідження // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 63-66
717435
  Косьянова О.Г. Мова політики та політичний дискурс як взаємозалежні категорії // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 20-23


  Представлено аналіз мови політики та англомовного політичного дискурсу як взаємозалежних категорій.
717436
  Влад М.М. Мова полонин. / М.М. Влад. – Київ, 1981. – 189с.
717437
  Артикуца Н.В. Мова права і юридична термінологія : Навчальний посібник для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / Н.В. Артикуца; Нац. ун-тет "Києво-Могилянська академія"; Центр інноваційних метод. правничої освіти. – Київ : Стилос, 2002. – 198с. – (Правнича лінгвістика). – ISBN 966-8009-25-8
717438
  Артикуца Н.В. Мова права і юридична термінологія : Навчальний посібник для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / Н.В. Артикуца; Нац. ун-тет "Києво-Могилянська академія"; Центр інноваційних методик правничої освіти. – 2-ге вид., змін. і доп. – Київ : Стилос, 2004. – 277с. – (Сер. "Правнича лінгвістика"). – ISBN 966-80-09-37-1
717439
  Балтаджи П.М. Мова правових актів як показник правової культури суспільства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 24-28. – ISSN 1563-3349
717440
  Балтаджи П.М. Мова правових актів: реалії та перспективи // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 39-40.
717441
  Ткаченко Є. Мова правосуддя в Криму українська чи російська? // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 1. – С. 52-55.
717442
  Сербенська О.А. Мова преси в контексті вимог перебудови: навч. посіб. / О.А. Сербенська. – К., 1989. – 62с.
717443
  Рожнятовська А. Мова приватних оголошень. Стилістичний і лексико-синтасичний аналіз // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – C. 214-216
717444
  Корочкін О.В. Мова програмування Ада як базова під час підготовки фахівців з комп"ютерної інженерії // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 80-82. – ISBN 966-8847-12-1
717445
  Ціхоцький І. Мова прози Івана Франка (стилістичні новації) / Іван Ціхоцький; Мін-во освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 280с.
717446
  Мірошниченко П.В. Мова радіомовлення як провідна ознака етнічної диференціації споживача інформації в медійному контексті України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 85-89. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (24)). – ISSN 2219-8741
717447
  Пономаренко Л.Г. Мова регіональних україномовних ЗМІ: етнолінгвістичний аспект (на прикладах "Запорізької правди" та "Запорізької січі") // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 144-149. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
717448
  Костенко Л. Мова реклами: неоднозначна позиція законодавця // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 134-136.
717449
   Мова рідна, слово рідне : Рекоменд. покажч. літ, 1989-1992 рр. – Київ, 1992. – 29с.
717450
  Олійник О. Мова русів у фінікійській та етруській епіграфіці 10 ст. до Хр. - 3 ст. н. е. (до основ української епіграфіки) / Олександр Олійник. – [Торонто : б. в., 1999. – 208 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208. – ISBN 0-921537-26-3
717451
   Мова руських літописів // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 181-187. – ISBN 978-966-00-1476-3
717452
  Лысенко П.С. Мова села Михайло-Коцюбинського Чернігівської області : Дис... канд. филол.наук: / Лысенко П. С.; Ін-т мовозн. ім. О. Потебні АН УРСР. – Київ, 1948. – 225л. – Бібліогр.:л.213-223
717453
  Науменко М.В. Мова соціології: проблема штучних та природних (повсякденних) понять // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 86-91. – ISSN 2077-1800
717454
  Півньова Л. Мова спеціального призначення як об"єкт лінгвістичних студій // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 117-125. – ISSN 1682-3540
717455
  Матвійчук Уляна Мова суспільно-політичних передач на українському телебаченні // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 246-252. – Бібліогр.: Літ.: С. 251; 4 поз. – ISSN 2078-1911
717456
  Марахова А.Ф. Мова сучасних ділових документів. / А.Ф. Марахова. – К., 1981. – 140с.
717457
  Сапожнікова О.В. Мова сучасних текстів : навч. посіб. з укр. мови для студ.-іноземців / О.В. Сапожнікова ; [кер. проекту: Т.В. Табенська] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 118, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-439-430-4
717458
  Непийвода Василь Петрович Мова сучасних шкільних підручників: нотатки нефахівця // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  У статті обговорено мовні аспекти низької якості підручників, грунтуючись передовсім на огляді трьох із них, які широко використовують у середній школі. До основних чинників, що негативно впливають на мовну правильність цих підручників, можна ...
717459
  Гладкий М. Мова сучасного українського письменства / М. Гладкий. – Х., 1930. – 160с.
717460
  Гладкий М. Мова сучасного українського письменства / М. Гладкий // Українські граматики / Український вільний університет. Філософічний Факультет. – Мюнхен, 1992. – Вип. 9. – С.1-159
717461
  Макогон К. Мова сучасної журналістики: виражає чи вражає? // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 210-212
717462
   Мова сучасної масово-політичної інформації. – К, 1979. – 241с.
717463
  Білоус В. Мова та "наріччє" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27-28 травня (№ 91/92). – С. 12


  Про що писав Даль ще 150 років тому.
717464
  Раєвська І.В. Мова та діалект: італізація діалектів та діалектизація італійської літературної мови // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 107-110
717465
  Кузенко Г.М. Мова та емоції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 62-66. – ISBN 966-581-102-9
717466
  Гурко Олександр Мова та етнічна самоідентифікація послідовників нових релігій у Білорусі // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 6 : Беларуская этналогія - Білоруська етнологія. – С. 78-81. – ISSN 0130-6936
717467
  Чередниченко О. Мова та ідентичність у глобальному світі // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 67-72. – ISSN 1682-2366
717468
  Богачов А.Л. Мова та істина: метафізика vs герменевтика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Автор зіставляє метафізичну та риторичну моделі мови. У статті також аналізуються автором слабкість метафізичної моделі, вказує на значущість риторичної моделі для філософської герменевтики. Автор сопоставляет метафизическую и риторическую модели ...
717469
   Мова та історія : переодичний збірник наукових праць. – Київ, 1993-
Вип. 83 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Ніни Федіровни Клименко і кандидата філологічних наук, доцента Тамари Степанівни Міщенко. – 2005. – 180 с.
717470
   Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 1993-
Вип. 111 : Випуск пам"яті почесного професора Киівського національного університету імені тараса Шевченка Станіслава Володимировича Семчинського. – 2009. – 73 с. – Випуск здійснено за сприяння Ради молодих учених Академії наук вищої освіти України
717471
   Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 1993-
Вип. 116 : Випуск на пошану кандидата філологічних наук, професора Володимира Васильовича Чумака. – 2010. – 47 с. – Випуск здійснено за сприяння Ради молодих учених Академії наук вищої освіти України
717472
   Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 1993-
Вип. 119. – 2010. – 26 с. – Випуск здійснено за сприяння Ради молодих учених Академії наук вищої освіти України
717473
   Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 1993-
Вип. 126 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Григорія Івановича Халимоненка. – 2010. – 58 с. – Випуск здійснено за сприяння Ради молодих учених Академії наук вищої освіти України
717474
   Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 1993-
Вип. 127 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Лариси Георгіївни Скалозуб. – 2010. – 50 с. – Випуск здійснено за сприяння Ради молодих учених Академії наук вищої освіти України
717475
   Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищої освіти України ; Рада молодих учених ; Укр. акад. архітектури ; Європ. акад. наук, мистецтв та літератури (Франція) [та ін.]. – Київ, 1993-
Вип. 259 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Михайла Кузьмовича Наєнка. – 2013. – 99 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
717476
  Захарчук О.І. Мова та комунікація // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 151-152
717477
  Навроцький Б. Мова та поезія: Нарис з теорії поезії. : Нарис з теорії поезії / Б. Навроцький. – Київ : Книгоспiлка, 1925. – 240 с.
717478
  Білоус В.Б. Мова та революційні перетворення : (соціальне та лінгвокультурне дослідження на матеріалі драматичних творів Володимира Винниченка) / Віктор Білоус. – Кіровоград, 2008. – 128с.
717479
  Бугров В.А. Мова та символ в контексті проблем розуміння : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Бугров В. А.; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 17 с.
717480
  Бугров В.А. Мова та символ в контексті проблеми розуміння : Дис... канд. філос.наук: 09.00.01 / Бугров В.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 156л. – Бібліогр.:л.141-156
717481
  Гуменюк В.О. Мова та стиль конституційних актів періоду Української Центральної Ради // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 9-14. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
717482
  Грицютенко І.Є. Мова та стиль художніх творів Панаса Мирного ("Хіба ревуть воли, як ясла повні?") / І.Є. Грицютенко. – К., 1959. – 156с.
717483
  Нетлюх Ю. Мова танцю в романі "Страждання молодого Вертера" Й.В. Гете // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 129. – С. 216-224. – ISSN 2078-340X
717484
  Ващенко В.С. Мова Тараса Шевченка / В.С. Ващенко. – Харків : ХДУ, 1963. – 252с.
717485
  Ващенко В.С. Мова Тараса Шевченка / В.С. Ващенко. – Київ, 1963. – 252с.
717486
  Білодід І.К. Мова твоpiв Олександpа Довженка : (збірник "Зачарована Десна") / І.К. Білодід; АН УРСР. Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні. – Київ : АH УРСР, 1959. – 96с.
717487
  Білодід І.К. Мова творів Лесі Українки // Курс історії української літературної мови / МО УРСР; НМКЗНВ; За заг. ред. І.К.Білодіда. – Київ : Радянська школа, 1956. – Вип.12 : Мова творів Лесі Українки: Посібник для студентів-заочників/І.К.Білодід. – С.1-52
717488
  Кравченко Оксана Мова творів Олеся Гончара у сприйнятті сучасного школяра // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 210
717489
  Пічахчі Н. Мова творів П. Загребельного як стильовий і націєтворчий чинник // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 178-179. – ISBN 978-966-439-357-4


  Автор статті аналізує художній світ письменника П. Загребельного, мова творів якого створює яскраві, життєво достовірні образи, надає мовленню персонажів смислової єдності, виразності та самобутності
717490
   Мова торгівлі. – Vienna : USIA Regional Program office, 2005. – 139 с.
717491
  Кононенко В.І. Мова у контексті культури / Віталій Кононенко ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Акад. пед. наук України. – Київ ; Івано-Франківськ : Плай, 2008. – 389, [3] с. : фот. – Бібліогр.: с. 366-381. – ISBN 978-966-640-237-3
717492
  Казакевич О. Мова у повсякденному спілкуванні української інтелігенції (друга половина ХІХ століття) // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 47-52. – ISSN 2311-9896
717493
  Кацавець Р.С. Мова у професії юриста : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Р.С. Кацавець, Г.М. Кацавець; МОНУ. – Київ : Алєрта, 2005. – 284с. – ISBN 966-8533-27-5
717494
  Кацавець Р.С. Мова у професії юриста : підручник для студ. ВНЗ / Руслан Кацавець. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 303, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 300. – ISBN 978-966-364-541-4
717495
  Винничук Ю. Мова у ролі ворога // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 7-13 грудня (№ 49). – С. 11
717496
  Шаглі Г.І. Мова у ролі індикатора культурної орієнтації етносу (на прикладі турецької мови) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2008. – № 44. – С. 145-158. – ISSN 1682-671Х
717497
   Мова у соціальному і культурному контексті. – Київ, 1997. – 268 с.
717498
  Фіголь Н.М. Мова українських видань : навч. посібнник для студентів ВНЗ / Н.М. Фіголь ; [відп. ред. О.В. Тріщук] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – 257, [3] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-622-656-6
717499
  Матвіяс І. Мова українських колядок і щедрівок // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 76. – С. 148-155. – ISSN 0201-419
717500
  Дель Гаудіо Мова українських мігрантів в Італії : соціальні та лінгвістичні характеристики / Сальваторе Дель Гаудіо. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2012. – 56, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 53-56 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-162-9
717501
  Рудик С. Мова українських тваринників = Language of Ukrainian livestock breeders / Станіслав Рудик. – Київ, 2003. – 108с. – ISBN 966-95902-6-4
717502
  Калєтнік А.А. Мова українського письменства в аналізі Миколи Зерова: до питання про лінгвістичні ідеї неокласиків // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 158-162. – ISBN 966-8188-07-1
717503
  Данилюк Н. Мова українського фольклору в дослідженнях XIX - першої половини XX століть // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 145-150


  У статті розглянуто досягнення українських учених XIX - I половини XX ст., у яких закладено основи сучасної етнолінгвістики та лінгвофольклористики
717504
  Козачевська Л. Мова української діаспори як віддзеркалення мовної свідомості та мовної діяльності носіїв-білінгів / Л. Козачевська, О. Сидоренко // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 142-151


  У статті розглянуто особливості мови української діаспори, що є наслідком впливу білінгвізму, мовної та етнічної асиміляції. На основі матеріалів засобів масової інформації та спостережень за усним мовленням представників діаспори автор доходить до ...
717505
  Тараненко О.О. Мова української західної діаспори і сучасна мовна ситуація в Україні : (на загальнослов"янському тлі) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 63-100. – ISSN 0027-2833


  У мовному житті сучасної України досить помітною є присутність ознак такого явища, як мова укр. західної діаспори, виявляючись у впливах як на статус, так і на корпус укр. "материкової" мови. У цьому знаходить свій вияв, з одного боку, прагнення нац. ...
717506
  Шабі С. Мова української казки = Фразеологізми із семантикою кількості як особливий вид кількісних одиниць // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 18, вересень. – С. 11-15
717507
  Януш Я.В. Мова української класичної драматургії / Я.В. Януш. – Львів, 1983. – 147с.
717508
  Жовтобрюх М.А. Мова української періодичної преси (кінець XIX - початок ХХ ст.) / М.А. Жовтобрюх; Акад. наук УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1970. – 303 с.
717509
  Гнатюк І. Мова української популярної медичної літератури 20-х років XX століття // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 3. – С. 51-60. – ISSN 2413-0923
717510
  Жовтобрюх М.А. Мова української преси (до середини дев"яностих років XIX ст.) / М.А. Жовтобрюх; Акад. наук УРСР, Ін-т мовознавства ; відпов. ред. І.К. Білодід. – Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1963. – 415 с.
717511
  Осадча О. Мова української фантастики (на матеріалі творів українських письменників-фантастів початку ХХ століття) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 145-158. – ISSN 2075-437X


  У статті досліджено мовні засоби творення фантастичного світу в українській фантастичній літературі. В статье исследованы языковые средства создания фантастического мира в украинской фантастической литературе. The article explores linguistic means of ...
717512
  Поповський А.М. Мова фольклору та художньої літератури Південної України ХІХ - початку ХХ століття: навч. посіб. / А.М. Поповський. – Дніпропетровськ, 1987. – 83с.
717513
  Данилюк Н. Мова фольклору у працях з етнолінгвістики та лінгвокультурології // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 86-92


  У статті розглянyто дослідження з етнолінгвістики та лінгвокультурології другої половини ХХ – початку ХХІ ст., в яких використано фольклорні джерела. The article deals with the analysis of the anthropological linguistics and linguistic ...
717514
  Мялковська Л. Мова художніх творів І. Нечуя-Левицького: етнокультурний аспект // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 3. – С. 110-117. – ISSN 2413-0923
717515
  Ярова Алла Мова художніх творів Івана Багряного : дієслівна синоніміка / Ярова Алла. – Суми : Мрія-1, 2002. – 112с. – ISBN 966-566-196-5
717516
  Жовтані Р. Мова художнього перекладу // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 268-273.
717517
  Бандура О.М. Мова художнього твору / О.М. Бандура. – Київ : Дніпро, 1964. – 121 с. – (Бесіди про художню літературу)
717518
  Вежель Л. Мова церкви - це мова народу (за матеріалами публіцистики Г.Костельника) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 236-253
717519
  Вакуленко М. Мова Шевченка і тенденції вживання часрвих зворотів у сучасній українській мові // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 198-205


  У роботі розглянуто проблему вживання різних українських числівників і прийменників для позначення моментів часу на основі застосування статистичного та аналітичного методів науки термінології. Подано рекомендації щодо вживання відповідних зворотів
717520
  Баран Г. Мова Шевченкових переспівів Давидових псалмів / Г. Баран, І. Баран // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 36-58. – ISSN 1682-3540
717521
  Сергєєва Ю О. Мова як важливий чинник у посиленні ролі національних меншин // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 169-171. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
717522
  Кравченко О.В. Мова як визначальна ознака етнонаціональної ідентичності сучасної української молоді діаспори // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 421-426
717523
  Осадча О. Мова як виразник свідомості письменника-фантаста // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 192-197. – ISBN 978-2-919320-35-6
717524
  Миронова Г.М. Мова як вияв духовної та матеріальної культури східних слов"ян // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 88-92. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  Розглянуто морально-етичні норми, вироблені та закладені попередниками в пареміях - найдавнішому жанрі усної народної творчості.
717525
  Бурда О.В. Мова як віддзеркалення національної ментальності (на прикладі перекладу німецьких і українських міфологем) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 74-80. – ISBN 966-581-388-9
717526
  Лаврусенко М. Мова як джерело реконструкції дохристиянських часів у науково-популярній прозі Докії Гуменної та Валерія Шевчука // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 163-172. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
717527
  Бігун О. Мова як еманація святості: церковнослов"янізми Тараса Шевченка крізь призму семіозису // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 8 (632). – С. 72-78. – ISSN 0236-1477


  Досліджені церковнослов"янізми Шевченкових творів як явища мовної та метамовної рефлексії. Проаналізовано генетичні та функціональні чинники полікодовості в мовній компетенції українського поета
717528
  Москалюк В.М. Мова як естетична засада національного бутя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 26-30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується феномен мови як естетичної засади національного буття. Розглядається український мовний простір як невимірне багатство життєтворчих смислів і сенсів, котрі й становлять буття нації. Мова аналізується як ядро найважливіших ...
717529
  Костянтинова С. Мова як етнокультурний феномен: (Мовотворчість суспільства та індивідуума) // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.89-91
717530
  Мудра І. Мова як засіб маркетингу в пресі // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 102-107


  У статті з"ясовано причини виникнення двомовних та багатомовних газет в Україні, визначено потребу в запровадженні багатомовності в інтернет-ЗМІ, розглянуто мовний чинник як складник редакційної політики видання. Language is not only a means of ...
717531
  Дішкант Г.П. Мова як засіб наукового пізнання / Г.П. Дішкант, Р.М. Ахматова, Н.А. Ярошенко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
717532
  Колошук Н.Г. Мова як засіб освоєння/протистояння "антисвітові" у табірній прозі // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 161-169. – ISSN 1729-360Х


  У статті йдеться про особливості використаних українськими авторами в художньо-документальній/автобіографічній прозі мовностильових засобів на позначення реалій концтабірної дійсності, у витворенні образу антисвіту
717533
  Шавардова О.Ю. Мова як засіб політичної комунікації : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Шавардова Олена Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
717534
  Шавардова О.Ю. Мова як засіб політичної комунікації : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Шавардова Олена Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 187 л. – Бібліогр.: л. 169-187
717535
  Юзба Л.В. Мова як інструмент впровадження стратегії "м"якого примушення" (крізь призму культурного впливу на міжнародні відносини) // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 108-112. – ISBN 978-617-7037-08-7
717536
  Фаріон І. Мова як інструмент окупації та деокупації // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 грудня (№ 51). – С. 2
717537
  Засєкіна Л.В. Мова як когнитивно-дискурсивна психомеханіка свідомості // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2014. – Вип. 23. – С. 112-126. – ISSN 2227-1376
717538
  Володченко О.М. Мова як комунікаційна технологія у спілкуванні з цільовими аудиторіями у туристичних виданнях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті йдеться про використання технології мовного оперування при створенні медіатекстів в тури стичних виданнях. Ця технологія використовується з метою налагодження ефективного спілкування з пев ними цільовими аудиторіями. The article deals with ...
717539
  Брижнік В.М. Мова як культурний феномен індустріального суспільства (на матеріалах робіт Макса Горкгаймера, Теодора Адорно і Герберта Маркузе) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 11-17. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється аналіз соціокультурного феномена мови, котрий, історично реалізувавшись у межах індустріального соціуму чинником впливу "технологічної" влади, діалектично постає ефективним засобом емансипації особи і суспільства від даної ...
717540
  Гаврош О. Мова як море і дикий українсько-російський суржик // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 2-8 жовтня (№ 40). – С. 7


  Діалектні форми. Наукові дослідження Володимира Гнатюка.
717541
  Демчук Л.Р. Мова як національна ознака українця // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 216-223
717542
  Грицях Д.І. Мова як об"єкт державної політики, статусна і корпусна мовна політика // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 641-646. – ISSN 1563-3349
717543
  Лопушинський І. Мова як об"єкт політичної боротьби в ході виборчих перегонів 2006 року // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 160-168.
717544
  Калакура Я. Мова як об"єкт та інструмент історичного дослідження // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 96-101.
717545
  Мітіна Л.С. Мова як об"єкт теорії : навчальний посібник / Л.С. Мітіна, Д.С. Трушевський , О.М. Білик; Мін-во культури і мистецтв України; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК, 2005. – 104с. – ISBN 966-7352-73-0
717546
  Ющишин О. Мова як основа буття нації і засіб спілкування в сучасному науково-богословському дискурсі: українська проекція // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 24-31. – (Філософські і психологічні науки ; вип. 19). – ISSN 2312-1211
717547
  Блуд О.О. Мова як основа людського буття: аспект трансценденції // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 7-8
717548
  Сеник Р.М. Мова як предмет філософської рефлексії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 246-250. – ISSN 2076-1554
717549
  Погасій Л.П. Мова як предмет філософської рефлексії: особливості й закономірності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 69 (1). – С. 136-140. – ISSN 2072-1692
717550
  Ращенко А. Мова як світ світів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  До Дня української писемності та мови кафедра сучасної української мови Інституту філології традиційно влаштовує Міжнародну наукову конференцію "Мова як світ світів: граматика і поетика текстових структур". На пленарному засіданні головував зав. ...
717551
  Мойсієнко К А. Мова як світ світів. Поетика текстових структур / Анатолій Мойсієнко ; КНУТШ, Ін-т філології. – Умань : [ Б.в. ], 2008. – 280 с. – ISBN 978-966-2113-38-9
717552
  Шишкін В.І. Мова як складник державотворення // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 221-231. – ISSN 0027-2833


  У статті розглядаються актуальні проблеми щодо ролі мови титульної нації як складника державотворення; визначення її як спільного природного права індивідуумів, які ідентифікують себе з відповідним мовним етносом; статус і значення держ. мови, їх ...
717553
  Петькун С.М. Мова як складова людської культури в умовах світової глобалізації // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 1. – С. 97-101. – ISSN 1728-3671
717554
  Гірняк С.П. Мова як соціальне явище в концепції Романа Смаль-Стоцького та Ярослава Рудницького // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 11. – С. 38-45. – (Серія: Мовознавство ; вип. 20 (1)). – ISSN 2312-2919
717555
  Соколіна О.В. Мова як соціокультурна проблема в конкретному історичному вимірі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 16. – С. 97-106


  У статті розглядається мова як соціокультурний феномен в конкретно- історичному дискурсі. Підкреслюється виняткова важливість мови як для окремої людини, так і для суспільства в цілому. The article examines the language as social and cultural ...
717556
  Загороднюк В.В. Мова як спосіб вирішення суперечностей концепції Дж. Лока // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 75-77
717557
  Сеник Р.М. Мова як суб"єкт і об"єкт філософії // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 57. – С. 51-62. – ISSN 2072-1692
717558
  Блуд О.О. Мова як трансценденція : Дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 - онтологія, гносеологія, феноменологія / Блуд О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 200 л. – Бібліогр.: л. 183-200
717559
  Блуд О.О. Мова як трансценденція : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.01 / Блуд О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
717560
  Шишко І.А. Мова як універсальна форма існування культури // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 12 (116), грудень. – С. 31-35. – ISSN 2077-1800
717561
  Вернудіна І. Мова як феномен естетичної свідомості й національної ідентичності українського народу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – C. 16-18
717562
  Григоришин С. Мова як феномен культури у контексті розвитку трансцендентальної феноменології // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 : Феноменологія сьогодні. – С. 54-65. – ISSN 0235-7941
717563
  Рудяков П.М. Мова як цінність у теорії та на практиці // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (54) липень - серпень. – С. 55-64
717564
  Чабанов В.Г. Мова як чинник етнокультурного розвитку українців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 89-93. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається мова та її роль в збереженні національно-культурної самобутності українців. Охарактеризовано особливості мови як однієї з основних диспозиційних основ етнокультурного розвитку. В статье рассматривается язык и его роль в ...
717565
  Скрипник Г. Мова як чинник загальнонаціональної консолідації // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 7. – С.6-7
717566
  Данилюк І. Мова як чинник згуртованості групового "Ми" // Соціальна психологія : український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 105-112.
717567
  Ворона Н.О. Мова як чинник існування і розвитку нації в публіцистиці Сергія Єфремова // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 240-243


  В статті розглядається взаїмозв"язок мовного і національного питань. На матеріалі публіцистики Сергія Єфремова в газеті "Рада" доводиться, що одним із найважливіших чинників існування і розвитку націїї є мова.
717568
  Халимоненко Г.І. Мова як чинник класифікації турецької середньовічної прози // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 51-53. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Подається класифікація турецької середньовічної прози за критерієм ускладненості мови: проста, середня та ошатна проза. Класифікація підкріплюється прикладами прозових творів XV-XVII cm. There has been made a classification of the Middle-Age Turkish ...
717569
  Харахаш Б. Мова як чинник націогенезу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 70-72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Аналізується вплив мови на процеси формування нації.
717570
  Євсєєва Галина Мова як чинник національної самоідентифікації та державотворення в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 1 (1). – С. 3-13
717571
  Козловець М.А. Мова як чинник формування національної ідентичності // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 183-192. – Бібліогр.: Літ.: с.191-192; 24 назви
717572
  Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму) / Р. Кісь. – Львів : Літопис, 2002. – 304 с. – ISBN 966-7007-34-5
717573
   Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – 270, [2] с. : табл., іл. – Анот. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-1673-17-4
717574
  Ставицька Л. Мова, освячена статтю (універсальні та національні комунікативні стратегії) // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 147-165. – ISBN 966-95452-3-9


  Проблему універсальних і комунікативних стратегій автор трактує в ракурсі врахівання особливостей лінгвістичної гендерології, яка співвідносить мову з особистістю за ознокою соціальної статі
717575
  Сніжко Валерій Мова, раса, археологічна культура // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 241-247
717576
   Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – 462, [1] с. – Текст: укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Бібліотека інституту філології)


  Уміщено наукові розвідки молодих науковців - викладачів, аспірантів, студентів, присвячені аналізу різних векторів сучасної філологічної науки.
717577
   Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – 356 с.
717578
  Косинська Ю. Мова, як і музика, потребує постійних тренувань // Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 2000. – 11 квітня (№ 46). – С. 1


  В Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка відбулася науково-практична конференція "Молодь і державна мова".
717579
  Горбань Н.С. Мова, якою здійснюється нотаріальна діяльність: актуальні проблеми // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 60. – С. 292-298. – ISSN 1563-3349


  У статті, на основі аналізу чинного законодавства обгрунтовано актуальність дослідження проблем, пов"язаних із реалізацією положень ст. 15 Закону України "Про нотаріат" - "Мова нотаріального діловодства".
717580
  Баукова У. Мова, якою Україна може розповісти про себе світові // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2010. – № 4 (67). – С. 52-53
717581
  Потебня Олександр Мова. Hаціональність. Денаціоналізація = Language. Nationality. Denationalization : Статті і фрагменти / Потебня Олександр; Укр. Вільна АН у США ; Упоряд. і вступ. ст. Шевельова Ю. – Hью-Йорк : Укр. Вільна Акад.Hаук у США, 1992. – 156 с. – ISBN 0916381080
717582
  Кононенко В. Мова. Культура. Стиль / Віталій Кононенко; Мін-во освіти і науки України; Акад. педагогічних наук України. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 460с. – ISBN 966-640-116-9
717583
   Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей. – Київ : КНЛУ, 2006. – 352с. – На тит. арк.: До 70-річчя професора М.П. Кочергана
717584
   Мова. Суспільство. Журналістика : зб. матеріалів XVIII міжнар. наук.-практ. конф. з пробл. функціонування і розвитку укр. мови "Мова. Суспільство. Журналістика" : (на пошану проф. А.І. Мамалиги та О.Д. Пономарева з нагоди ювілеїв), (Київ, 6 квіт. 2012) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [ред.-упоряд. Д. Данильчук]. – Київ : Київський університет, 2012. – 278, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
717585
   Мова: класичне - модерне - постмодерне = Language: classic - modern - postmodern : зб. наук. статей / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [редкол.: Ожоган В.М. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА. – ISBN 978-617-7092-36-9
Вип. 1. – 2014. – 206 с. – Дод. тит. арк. англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
717586
  Коваленко Л.М. Мовами світу / Л.М. Коваленко. – К, 1984. – 295с.
717587
  Баграмян М.М. Мовес Мовсесович Баграмян / М.М. Баграмян. – М., 1981. – 15с.
717588
  Пономарьова О. Мовець як суб"єкт мовлення/свідомості у французькому детективному гумористичному романі кінця 20 століття // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 141-145. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
717589
  Світич С.І. Мови богослужіння у контексті системи цінностей сучасної культури // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 129-139


  Мови культу, відмінні від мов повсякденного спілкування, існують у всіх релігійних традиціях, стверджує автор, але разом з тим у ході процесу секуляризації змінюється і сама релігія, і відношення до мови богослужіння. Це проявляється в обмирщенні ...
717590
  Саєнко С.Г. Мови в Європі та європейські мовні пріоритети // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 129-132. – ISBN 966-8188-08-X
717591
  Саєнко С.Г. Мови в Європі та європейські мовні пріоритети // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 129-132. – Бібліогр.: Літ.: С. 132; 3 поз. – ISBN 966-8188-07-1
717592
  Токменко О.П. Мови в професійній освіті: ключові концепції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – C. 294-298. – ISBN 966-594-420-7
717593
   Мови європейського культурного ареалу: розвиток й взаємодія. – Київ : Довіра, 1995. – 270с. – ISBN 5-85154-034-6
717594
  Василенко В. Мови Європи // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 20 (133). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  У практиці європейських держав є кілька моделей правової регламентації статусу офіційної (державної) мови.
717595
   Мови Європи. Календар на 2001 рік : За матеріалами Лінгвіст.навч.музею КУ ім.Т.Шевченка : Кальварія, 2001. – 25с.
717596
  Помірко Р. Мови і мовна політика в історії становлення романських держав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-7. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню розвитку мови і мовної політики в історії становлення романських держав. Проаналізовано соціально-історичні, політичні та економічні фактори впливів на мови та мовну політику, які за певних історичних обставин сприяли утвердженню ...
717597
  Саєнко С.Г. Мови і нація в Бельгії: сучасні проблеми європейської регіоналізації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 52-56. – ISBN 966-594-420-7
717598
  Чередниченко О.І. Мови і переклад у сучасному світі // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – C. 3-4. – ISBN 966-7890-03-1
717599
  Чередниченко О.І. Мови і переклад у сучасному світі // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
717600
  Гладких М.І. Мови ностратичні / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 251. – ISBN 966-642-073-2
717601
  Антонов В.М. Мови опису та гіпермедійного моделювання : довідник / В.М. Антонов. – Київ : [Київський університет], 2011. – 167, [1] с. : іл., табл. – На обкл. кн. : В.М. Антонов, Ю.В. Антонова-Рафі. Мови інтернету: опису та гіпермедійного моделювання - На обкладинці назва: Мови Інтернету: опису та гипермедійного моделювання. – Бібліогр.: с. 140-142. – ISBN 978-966-439-389-5
717602
   Мови программування. – К, 1994. – 26с.
717603
  Трушевський В.М. Мови програмування для штучного інтелекту: програмування мовою Prolog : навчальний посібник / В.М. Трушевський ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 150 с.
717604
   Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 17 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т лінгвістики, Каф. теорії, практики та перекладу фр. мови ; [редкол.: О.Р. Валігура та ін.]. – Київ : Кафедра, 2014. – 261, [1] с. – Текст укр., рос., англ., фр., нім. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2705-80-5
717605
  Калєтнік А.А. Мови спеціального призначення в аспекті горизонтального і вертикального членування // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 95-105
717606
  Гайдамаха А. Мови спотикання // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 18 (131). – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Бельгія знову стоїть на межі розколу внаслідок конфлікту між франкомовною та нідерландськомовною громадами.
717607
   Мови та культури у новій Європі: контакти і самобутність : збірник доповідей на Міжнар. наук. читан., присвяч. 70-річчю від дня народж. чл.-кор. НАНУ, д-ра філол. наук, проф. Ніни Федорівни Клименко / КНУТШ, Ігфілол. ; НАНУ [та ін.] ; [ред. кол.: П.ОБех, В.М. Бріцин та ін.]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2009. – 672 с. – ISBN 978-966-489-040-0
717608
  Крижанівський О. Мови, писемність, освіта, наукові знання, література, архітектура та мистецтво Стародавньої Індії. Буденне життя : З циклу "Культура та релігія Стародавнього Сходу". Стаття дев"ята // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 44-48.
717609
  Маріна О.В. Мовленєва маніпуляція в американському політичному дискурсі // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 116-120. – ISSN 2312-0665
717610
  Башук А. Мовленнева стратегія єдності в ритуальних текстах політичної комунікації // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 193-199


  У статті розглянуто специфіку політичного ритуалу, проаналізовано домінуючу мовленнєву стратегію єдності в інавгураційній промові. The article considers specific of the political ritual and analyses the dominated language strategy of unity in the ...
717611
  Волошинович Н. Мовленнєва агресія в інтернет-комунікації // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 32-38. – ISSN 2410-0927
717612
  Завражина Г.В. Мовленнєва агресія та засоби її вираження в масмедійному політичному дискурсі України ( на матеріалі російськомовної газетної комунікації) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.02.02 - російська мова / Завражина Г. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ін-т філології. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
717613
  Ігнатьєва С. Мовленнєва агресія у сучасному щоденниковому дискурсі // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 177-183. – ISBN 978-617-7009-07-7
717614
  Засєкіна Л.В. Мовленнєва адаптація особистості як предмет психолінгвістичного дослідження // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 104-116


  У статті проаналізовано структурно-функціональні особливості мовленнє-вої адаптації, яка вивчається з позиції всіх рівнів методології сучасної психо-лінгвістики. До основних структурних компонентів мовленнєвої адаптації нале-жать когнітивні ...
717615
  Грипич С.В. Мовленнєва дія і проблема щирості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 47-48. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
717616
  Савенкова Л.О. Мовленнєва діяльність викладача : навчальний посібник / Л.О. Савенкова ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 192 с. – ISBN 966-574-868-8
717617
  Сватко Ю.І. Мовленнєва діяльність і навчальний текст як вторинний інформаційний продукт // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 84 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
717618
  Приходько А.М. Мовленнєва діяльність у лінгвофілософських вимірах // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 11. – C. 133-140. – (Серія: Мовознавство ; вип. 20 (1)). – ISSN 2312-2919
717619
  Калмикова Л. Мовленнєва діяльність як складова частина предмета психолінгвістики // East european journal of psycholinguistics / Lesya Ukrainka Eastern national university. – Lutsk, 2015. – Vol. 2, № 1. – С. 59-67. – ISSN 2312-3265
717620
  Орап М.О. Мовленнєва здатність та мовленнєва компетенція як елементи внутрішньої підструктури мовленнєвого досвіду особливості // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 117-129. – ISSN 2309-1797
717621
  Прожогіна І.М. Мовленнєва інерція в спонтанному усному мовленні (на матер. телеінтерв"ю). : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.02 / Прожогіна І.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 20с.
717622
  Хом"як І. Мовленнєва компетентність викладача вищої школи // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 1 (682). – С. 13-17. – ISSN 0130-5263
717623
  Орап М. Мовленнєва компетентність та мовленнєва діяльність сучасної молоді // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 84-88
717624
  Кіндрась І. Мовленнєва компетенція учнів у говорінні турецькою мовою у вищих навчальних закладах // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 238-243. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто проблему формування мовленнєвої компетенції учнів у говорінні турецькою мовою. The article is about the problem of speech competence of pupils in speaking Turkish. Статья рассматривает проблему формирования речевой компетенции учеников в ...
717625
  Нагорняк М.В. Мовленнєва культура майбутнього радіожурналіста: реальність і шляхи вдосконалення // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 15. – С. 297-310. – ISSN 2309-1797


  У статті висвітлено проблему українського медійного сьогодення, зумовленї вкрай низьким рівнем мовленнєвої культури студентів, які оволодівають спеціалізацією "Радіожурналістика"; здійснено спробу накреслити шляхи піднесення культури мовлення майбутніх ...
717626
  Екшмідт В.Р. Мовленнєва маніпуляція: персуазивність та сугестія // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 275-281


  У статті розглянуто поняття мовного впливу, мовної маніпуляції, визначено істотні ознаки таких видів мовленнєвого впливу, як персуазивність та сугестія, проаналізовані відмінності між ними та їх вплив на адресата мовлення. В статье рассмотрены понятия ...
717627
  Ніколенко А.Г. Мовленнєва маска як засіб розкриття персонажів у дискурс американського ігрового кіно // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 268-278


  Стаття досліджує використання прийому "мовної маски" для розкриття кіноперсонажа в дискурсі американського ігрового кіно, розглядаючи актора, як перетворену мовну особистість ? тимчасово, в певній ситуації імітуючи інший мовний образ, що включає іншу ...
717628
  Лактіонова А.В. Мовленнєва нормативність в комунікативній філософії К.О. Апеля // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С.194-203
717629
  Сборик С.П. Мовленнєва реалізація когнітивної простоти-складності у творах М. Дребл // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 35-39. – (Філологічні науки)
717630
  Власенко М.С. Мовленнєва реалізація прагматичного аспекту іспаномовного законодавчого тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 69-76. – ISBN 966-581-231-9
717631
  Власенко М.С. Мовленнєва реалізація прагматичного аспекту іспаномовного законодавчого тексту // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
717632
  Майборода Н.Г. Мовленнєва стилізація у творах Володимира Даниленка // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 14. – С. 116-123


  Розглянуто поняття стилізації, визначено засоби стилізації художнього тексту, які Володимир Даниленко використовує для створення мовленнєвого портрета персонажа.
717633
  Смирнова Т.В. Мовленнєва структура рекламного тексту як засіб формування впливу на соціальну поведінку людини // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 5. – С.81-83
717634
  Лепетюк І.Г. Мовленнєва структура та філософський характер роману Яна Потоцького "Рукопис, знайдений у Сарогосі" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 283-288


  В статті робиться спроба шляхом лінгвістичного аналізу віднайти відповідність між мовленнєвою структурою тексту роману Яна Потоцького та його основними філософськими ідеями. В статье производится попытка путем лингвистического анализа найти ...
717635
  Воробей В.В. Мовленнєвий акт "клятва": лінгвокогнітивний та лінгвопрагматичний аспекти (на матеріалі творів Дж.Р.Р. Толкіна) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 110-114


  У статті розглядаються лінгвокогнітивні та лінгвопрагматичні особливості функціонування мовленнєвого акту "клятва" у сучасному британському фентезі дискурсі. Проаналізовано типи клатв та виділено ряд їх функцій
717636
  Осовська І.М. Мовленнєвий акт відмови: критерії визначення та види (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 335-339. – ISBN 966-7890-03-1
717637
  Дороз В. Мовленнєвий акт і текст як комунікативне вираження крос-культурного дискурсу на уроці української мови // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 8 (86). – С. 37-45
717638
  Подолкова С.В. Мовленнєвий акт як компонент прагматичного аспекту науково-технічних текстів // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 3. – С. 82-89. – ISSN 2077-804X
717639
  Пшенична Т.О. Мовленнєвий вплив на емоції адресата інтерв"ю : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Пшенична Т.О. ; Нац. техн. ун-т України, "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – 185 л. + Додаток: л. 182 - 185. – Бібліогр.: л. 162 - 181
717640
  Пшенична Т.О. Мовленнєвий вплив на емоції адресата інтерв"ю : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Пшенична Т.О. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
717641
  Петлюченко Н.В. Мовленнєвий вплив харизматичної публічної особи // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 78-83. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
717642
  Живило Т.С. Мовленнєвий вплив як проблема мовленнєвого спілкування // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 107-111. – ISBN 966-638-08406
717643
  Чередниченко О.І. Мовленнєвий етикет : Українсько-французький довідник / О.І. Чередниченко, В.І. Мельник, Г.Г. Соколова. – Київ, 1996
717644
  Касіян Г.В. Мовленнєвий етикет як засіб реалізації комунікативних стратегій у суспільно-політичному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 145-153


  Статтю присвячено дослідженню реалізації комунікативних стратегій негативної і позитивної ввічливості через етикетні мовленнєві акти у сфері суспільно-політичного спілкування. Статья посвящена исследованию реализации коммуникативных стратегий ...
717645
  Шутова М.О. Мовленнєвий етикет як система координат у міжособистісній і міжкультурній комунікації // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 134-142. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821
717646
  Корольов І.Р. Мовленнєвий жанр і комунікативна ситуація співвідношення понять // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 130-134. – Бібліогр.: Літ.: с. 133-134; 25 назв.


  У статті розглядається співвідношення понять " мовленнєвий жанр" і "коммунікативна ситуація". The article deals with relations between concepts "speech genre" end "communicative situation".
717647
  Бацевич Ф. Мовленнєвий жанр і регістр дискурсу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 86-96. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 2)
717648
  Бурмістенко Т.В. Мовленнєвий жанр офіційної промови у прагмалінгвістичному висвітленні (на матеріалі французької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – C. 151-155


  У статті пропонується комплексний підхід до вивчення особливостей та структури французької офіційної політичної промови. Спираючись на загальну теорію дискурсу, теорію комунікативних відносин, прагматику і теорію аргументації, офіційну промову ...
717649
  Авраменко О.В. Мовленнєвий жанр перекладання та його мовленнєва реалізація у драматичному творі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 380-384. – ISBN 966-581-727-2
717650
  Попович О.В. Мовленнєвий жанр прохання: прагматичні особливості та місце в системі спонукальних МЖ // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 203-210. – Бібліогр.: Літ.: с. 209-210; 15 назв. – ISSN 1729-360Х
717651
  Бацевич Ф.С. Мовленнєвий жанр у дискурсі: проблеми виділення і комунікативного аналізу // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 41-50. – ISSN 0027-2833
717652
  Бойко О.О. Мовленнєвий жанр усної реклами у контексті проблем прикладної лінгвістики (на матеріалі французької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 125-134


  У статті проаналізовано ефективність використання мовленнєвого жанру реклами як одного із засобів навчання французькій мові. Здійснено спробу вивчення рекламного жанру у світлі лінгвометодичного підходу. В статье анализируется эффективность ...
717653
  Шевчук М.В. Мовленнєвий жанр як категорія організації мовного коду в комунікативному дискурсі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 464-467. – Бібліогр.: Літ.: с. 467; 8 назв. – ISSN 1729-360Х
717654
  Форманова С.В. Мовленнєвий конфлікт у сфері вербальної комунікації // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 266-268. – ISSN 2219-4290
717655
  Афанасьєва О. Мовленнєві акти в структурі сучасного дискурсу cуспільно-політичних наук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-26. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню лінгвопрагматичних особливостей використання мовленнєвих актів як носіїв авторської настанови у французькому політологічному дискурсі. Статья посвящена исследованию лингвопрагматических особенностей использования речевых ...
717656
  Терещенко Тетяна Вікторівна Мовленнєві акти з перформативними виразами в сучасній німецькій мові : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.02.04 / Терещенко Т.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
717657
  Терещенко Тетяна Вікторівна Мовленнєві акти з перформативними виразами в сучасній німецькій мові : Дис....канд.філолог.наук:10.02.04 / Терещенко Тетяна Вікторівна; Волинський державний ун-тет ім.Л.Українки. – Луцьк, 2001. – 203л. + Додатки:л.:201-203. – Бібліогр.: л.:164-187
717658
  Доан О.В. Мовленнєві акти політичного дискурсу в передкризовий період // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 81-86


  Проаналізовано основні комунікативні стратегії політичного дискурсу в період розгорання світової фінансово-економічної кризи в Україні. Незважаючи на багатовекторність політичних перформативів, особливість структури й змісту висловлювань вітчизняної ...
717659
  Галаджун З. Мовленнєві аспекти роботи телеведучого (на прикладі роботи ведучих програм телеканалу "1+1") / З. Галаджун, С. Войцехівська // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 367-376. – ISSN 1561-6224


  Проаналізовано значення правильного мовлення у роботі телеведучого на прикладі ведучих програм телеканалу "1+1", виокремлено основні порушення мовних норм та запропоновано шляхи їх усунення. Згадуються професори КУ - В. Гоян, Г. Почепцов.
717660
  Гріпцов В.І. Мовленнєві вияви різних норм спілкування на прикладі речень з прямим мовленням // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 356-360. – ISBN 966-638-142-7
717661
  Зав"ялова О.А. Мовленнєві жанри у практичному мовленні: жанрова форма "закон" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 145-167
717662
  Стащенко Наталія Мовленнєві особливості весільних пісень Східного Поділля / Стащенко Наталія, Сторожук Антоніна // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 28-30. – Бібліогр. в кінці ст.
717663
  Толстова О.Л. Мовленнєві особливості іспаномовного sms-сленгу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 169-174


  Стаття присвячена розгляду іспанського молодіжного sms-сленгу. Виявленo його мовленнєві особливості. Виділено та досліджено дві основні групи лінгвістичних засобів, відповідно до їхніх функцій у sms-листуванні: економії мовних засобів та апроксимації ...
717664
  Кульбабська О. Мовленнєві пріоритети адресанта у виборі синтаксичних засобів // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 1 (9). – С. 11-17. – ISSN 2311-9896
717665
  Божко Галина Павлівна Мовленнєві тактики в репертуарі російської мовної особистості на матеріалі комунікативної ситуації "примирення") : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.02 / Божко Г.П.; КНУТШ. Ін-тут філолгії. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назв.
717666
  Шалацька Т. Мовленнєві форми вираження психології персонажів малої прози І. Чендея // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 203-206. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
717667
  Крижановська М.В. Мовленнєві чинники формування дискурсивного простору телевізійного ток-шоу (на матеріалі сучасної італійської мови) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Крижановська М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 245л. + Додатки : л.239-245. – Дисертація. – Бібліогр. : л.200-236
717668
  Крижановська М.В. Мовленнєві чинники формування дискурсивного простору телевізійного ток-шоу (на матеріалі сучасної італійської мови) : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Крижановська М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв.
717669
  Гідора А.Л. Мовленнєво-етикетні закономірності вживання фактичних висловлювань у сучасному англомовному діалозі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 74-79. – ISBN 978-966-2668-24-7
717670
  Марченко В. Мовленнєво-музичний твір як елемент пісенного дискурсу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 102-106. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
717671
  Пономаренко О.В. Мовлення дипломатів VS дипломатичний дискурс // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 218-221


  У статті йдеться про розмежування понять політичного та дипломатичного дискурсу, виокремлення останнього як окремого виду та його дефініцію. В статье речь идет о разделении понятий политического и дипломатического дискурса, выделении последнего как ...
717672
  Безпаленко А.М. Мовлення як агресія // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 9-12


  Стаття є продовженням серії публікацій автора, де комунікативна ситуація розглядається з позицій ґештальт-теорії. Стверджується, що будь-який дискурс так чи інакше являє собою номінативний імператив і є прямим або прихованим прагненням мовця навернути ...
717673
  Маленький Б.І. Мовна адаптація та функціонально-прагматичний потенціал англіцизмів у німецьких фінансових та економічних текстах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 463-475


  У статті розглянуто процес інтеграції англіцизмів до німецької фахової мови економіки. Здійсненно спробу визначення основних рівнів фахової комунікації в межах німецького фахового дискурсу у сфері економіки та фінансів. Проаналізовано основні макро- та ...
717674
  Скляр В. Мовна асиміляція (зросійщення) українців у незалежній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 51-53. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу статистичних матеріалів переписів населення досліджуються процеси асиміляції в мовному середовищі українців у сучасній Україні. The assimilation processes of Ukrainians in language environment in modern Ukraine are investigated on ...
717675
  Парфіненко А.О. Мовна варіативність у фокусі сучасних лінгвістичних досліджень (на матеріалі праць британських та американських вчених) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 116-120


  У статті розглянуто проблему визначення явища варіативності у сучасному мовознавстві. Проводиться аналіз британських та американських досліджень переважно кінця XX-початку XXI ст. Зроблено спробу подати різні погляди на проблему варіативності. У роботі ...
717676
  Загнітко А. Мовна війна в державному просторі: етапи й рівні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 15-21 жовтня (№ 41). – С. 2-3
717677
  Пастушенко Т.В. Мовна гармонія кольору: досвід лінгвоестетичного аналізу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 277-284. – Бібліогр.: 24 назв.
717678
  Дякун О. Мовна гібридизація в повісті М.А. Астуріаса "Дерево хреста" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 61-65
717679
  Лазаренко Т.Д. Мовна гібридизація як результат взаємодії культур (на прикладі мовних діалектів мекикано-американських громад США) / Т.Д. Лазаренко, О.М. Захаренко, В.Г. Хоменко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 161-165.
717680
   Мовна гра // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 827-828. – ISBN 966-316-069-1
717681
  Масенко Л. Мовна гра в літературній антропонімії роману Юрія Андруховича "Дванадцять обручів" // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 6. – С. 18-20.
717682
  Космеда Т. Мовна гра у системі лінгвістичних термінів // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 137-141. – ISSN 0201-419
717683
  Ільченко Г.О. Мовна гра у теоретико-ігровій семантиці // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 20-26


  Проводиться аналіз поняття мовної гри Л. Вітгенштайна та виділяються йо- го характерні риси. Розглядається поняття гри теоретико-ігровій семантиці Я. Хінтікки та аналізується його зв"язок з мовною грою. Проводится анализ понятия языковой игры Л. ...
717684
  Білозуб А. Мовна гра як відображення постмодерного світорозуміння // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 198-206. – ISSN 1728-9572
717685
  Гиріна Т.С. Мовна гра як інструмент фатичної трансформації радіоефіру // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 87-91. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
717686
  Потапова А.Є. Мовна гра як одна з центральних проблем перекладу сучасної літературної казки: онім, каламбур, оказіоналізм // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 353-360
717687
  Гнатюк Л.П. Мовна гра як спосіб осягнення світу: на матеріалі староукраїнських текстів кінця XVI-XVIII ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 93-97. – ISBN 966-8188-07-1
717688
  Жигун С. Мовна гра як стилетвірний чинник у творчості Юрія Яновського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – ISSN 0130-5263
717689
  Добжинська Т. Мовна гра як форма персвазії в суспільному дискурсі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 73-80. – ISSN 0236-1477
717690
  Добжинська Тереза Мовна гра як форма персвазії в суспільному дискурсі / пер. Н. Сидяченко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 73-79. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Нині в Польщі посилилася тенденція до використання елементів гри в офіційній сфері суспільного життя і, зокрема, у політичному дискурсі. У статті детально розглядаються різні види мовної гри, створюваної відомими риторико-стилістичними прийомами, ...
717691
  Зарінова М. Мовна дискусія кінця XIX - початку XX століть і формування літературного стандарту // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 179-187. – ISSN 0201-419
717692
  Манакін В.М. Мовна енергетика й соціальні комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 98-102


  У статті розглянуто загадковий феномен енергії людської мови як одного з базових чинників соціальної комунікації у широкому розумінні цього терміна. Зроблено спробу наукового пояснення цього феномену з погляду різних галузей знань. The paper deals ...
717693
  Луценко О.І. Мовна естетика українського художнього тексту: лінгвостилістичні ідеї дослідження // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 30-32
717694
  Оліфіренко Л.В. Мовна естетика художнього твору: категорійні ознаки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 1 (108), січень. – С. 56-61. – ISSN 2308-4634
717695
  Смущинська І.В. Мовна і контекстуальна енантіосемія: синхронний і діахронний аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 195-202


  У статті аналізуються проблеми енантіосемії, її представлення у сучасній французькій мові, робиться спроба розробки класифікації. Особлива увага приділяється різним підходам до аналізу та інтерпретації зазначеного мовного феномену. В статье ...
717696
  Феллер М. Мовна і мовленнєва картини світу, антропометричні характеристики автора і читачів і процес літературної обробки тексту // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 142-149
717697
  Кулик О. Мовна і мовленнєва особистість: проблема дефініцій / О. Кулик, І. Рубан // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 76-89
717698
  Міняйло О.О. Мовна ідентичність у процесі соціалізації / О.О. Міняйло, В М. Сидоров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 6-9. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання мовної ідентичності, її виникнення та функціонування. Мовна ідентичність розглядається як складний соціально-психологічний феномен, основа формування етнічної ідентичності.
717699
  Гримич М. Мовна ідентичність українців Бразилії: історія досліджень // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 62-65
717700
  Шародо П. Мовна ідентичність, культурна ідентичність: парадоксальне взаємовідношення / переклад з фр. Т.В. Угрин // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – C. 48-66
717701
  Бородина Д.С. Мовна ідеологія в академічній англійській лінгва франка (ААЛФ) // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2012. – Т. 9, № 1 (25). – С. 14-22. – ISSN 2075-4205
717702
  Бадьйор Д.О. Мовна ідеологія як предмет дослідження в сучасній соціальній антропології // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 61-63


  "... Поняття "ідеологія" та "мова" з"являються разом в дослідженнях з антропології, соціальної лінгвістики та культурології. Нашим завданням є окреслити межі проблемного поля, в якому йдеться про зв"язок цих понять".
717703
  Калита О.М. Мовна інтерпретація семантичної опозиції "свій - чужий" у поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки" // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 50-55


  У статті розкрито специфіку мовної реалізації семантичної опозиції "свій - чужий" у поемі Т. Шевченка "Гайдамаки" в єдності її образного, інформаційного та ціннісного компонентів, а також виявлені ядро і периферія лексико-семантичного наповнення цих ...
717704
  Шевченко Л.І. Мовна картина світу в інтерпретації професора Л.А. Лисиченко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 140-150


  Проаналізовано коло ідей, що об"єднують авторську концепцію мовної картини світу, дослідницький контекст розв"язання дискусійних мовознавчих питань, методи і фактологію лінгвістичної праці. This article analyses complex of ideas, which combine ...
717705
  Шевченко Л.І. Мовна картина світу в інтерпретації професора Л.А. Лисиченко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 217-223


  Нова книга видатного укр. мовознавця Лідії Андріївни Лисиченко "Лексикосемантичний вимір мовної картини світу" відкривається символічною і водночас такою логічною, якщо йдеться про науковий масштабі творчу послідовність науковця, передмовою "Ця ...
717706
  Данилюк Н. Мовна картина світу в поезії Агатангела Кримського // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 30-36. – (Серія: Філологічні науки ; № 6 (307) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто засоби творення мовної картини світу в текстах Агатангела Кримського зі збірки "Пальмове гілля. Екзотичні поезії" (1901).
717707
  Данилюк Н. Мовна картина світу в поезії Василя Гея // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 231-235. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
717708
  Ріпун-Юдкін Мовна картина світу в українському романтизмі // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 1 : Архітектура .Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 7-16. – ISSN 1728-6875
717709
  Хом"як О.І. Мовна картина світу в функціонально-стилістичному дискурсі // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 99-104.
717710
  Масло О. Мовна картина світу епістолярію Лесі Українки / О. Масло, Ю. Трохименко // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 127-134. – ISSN 2413-0923
717711
  Кравець Л. Мовна картина світу і національний світогляд // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 21-27. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
717712
  Кінджибала О.С. Мовна картина світу корейської фантастичної казки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 192-197


  Роботу присвячено комплексному аналізу мовної картини світу в корейській фантастичній казці. Було проведено семантико-логічний і комплексний аналіз полів Людини, Простір і Час, системний аналіз явищ категорій вказівності
717713
  Метлицька О. Мовна картина світу корейців: методологія, основні напрямки та гіпотези дослідження // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 306-315. – ISBN 978-2-919320-35-6
717714
  Шабликіна Т. Мовна картина світу крізь призму категорії простору // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 25-28. – Бібліогр.: с. 28; 5 назв. – ISSN 0320-3077
717715
  Совтис Н.М. Мовна картина світу Лева Евгеніуша Венглінського (на матеріалі віршованих казок, написаних українською мовою) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 312-317


  Стаття присвячена дослідженню творчості письменника українсько- польського пограниччя Л.Е. Венглінського. На матеріалі віршованих казок з україномовних збірок зроблено спробу розкрити мовне світобачення письменника. Виділено основні слова-символи та ...
717716
  Галів У. Мовна картина світу Ліни Костенко та Василя Стуса: діаллог зі світовою та національною традиціями // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 63-74. – ISBN 966-7773-70-1
717717
  Беркещук І.С. Мовна картина світу Марії Дзюби // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 67-68
717718
  Кияк Т. Мовна картина світу нації та міжкультурна комунікація // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 17-22. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
717719
  Юсип-Якимович Мовна картина світу письменника і фоностиль (фонопоетика Василя Пачовського) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 85-89. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
717720
  Чорна Н.В. Мовна картина світу постмодерну у творчості сучасних латиноамериканьких авторів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 482-490


  Статтю присвячено дослідженню мовної картини світу постмодерного художнього дискурсу у творчості сучасних латиноамериканських авторів. Мовна картина світу постмодерну розглядається як сукупність уявлень про децентрований відкритий постмодерний світ у ...
717721
  Плахтій А.О. Мовна картина світу та концепт: теоретичний аспект // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 7. – С. 144-151. – ISSN 2409-3238
717722
  Ашиток Н.І. Мовна картина світу у філософсько-освітньому аспекті // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – C. 40-43. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (12))


  Розглянуто специфіку формування сучасної мовної картини світу в свідомості молоді у філософсько-освітньому контексті, досліджено проблеми, які виникають під час цього процесу.
717723
  Жовта Н.М. Мовна картина світу української народної чарівної казки: ономастичний та реконструктивний аспекти // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 43-51. – ISBN 978-2-919320-34-9
717724
  Межжеріна Г.В. Мовна картина світу часів Київської Русі: соціально-етичний портрет воїна // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 131-138. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821


  Стаття присвячена експлікації фрагмента мовної картини світу часів Київської Русі, виявленню соціально-етичних орієнтацій людини раннього Середньовіччя. Визначено семантичний обсяг, функції іменників і прикметників, які моделюють соціально-етичний ...
717725
  Філіппов Мовна картина світу як внутрішній аспект культури / Філіппов, Л // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 38-40. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано проблему співвідношення культури як символічно-знакової реальності та мовної картини світу як певної сукупності смислових інформаційних кодів культури. Автор зіставляє у цьому зв"язку філософські концепції Р. Барта та Ю. ...
717726
  Полякова Т. Мовна картина світу як елемент національно-світоглядного самовираження українського народу (теоретичний аспект) // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 141-145. – (Філологічні науки ; вип. 1)
717727
  Ашиток Н.І. Мовна картина світу як концепт дослідження з позиції освітніх викликів сучасності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 79-86
717728
  Міняйло Р.В. Мовна картина світу як продукт діяльнісного освоєння соціуму та власних сутнісних сил / Р.В. Міняйло, В.О. Сабадуха // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.125-134
717729
  Трифонова О.С. Мовна картина світу як чинник формування мовленнєвої особистості старших дошкільників // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (23). – С. 107-113
717730
  Огуй О.Д. Мовна картина світу: проблема організації складників // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 15-26. – ISSN 0027-2833
717731
  Хлистун О.С. Мовна картина світу: рефлексійний досвід // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 106-111. – ISSN 2226-0285


  Стаття присвячена аналізу інтерпретацій вченими-лінгвістами і культорологами мовної картини світу у загальному контексті розвитку духовної культури людства. Згадуються професори Конверський А., Русин М., Горбаченко Т.
717732
  Стасюк Т.В. Мовна категоризація первинного та вторинного знання // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 13-20. – ISSN 2313-4437
717733
  Патен І.М. Мовна категоризація фразем з ідеєю руху в польській, англійській, українській та російській лінгвокультурах // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 72-77. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
717734
  Романовський О. Мовна компетентність як необхідна складова виховання освіченого та інтелігентного українця / О. Романовський, Ю. Романовська, О. Романовська // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С.88-98. – ISSN 1682-2366
717735
  Шумарова Н.П. Мовна компетенція особистості в ситуації білінгвізму : Монографія / Н.П. Шумарова; МОНУ, Київськ. держ. лінгвістичний ун-т. – Київ : КДЛУ, 2000. – 283 с. – ISBN 966-638-016-1
717736
  Ласінська Т.А. Мовна компетенція перекладача та переклад творів, що містять архаїчну лексику // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 260-265


  У статті розглядаються проблеми перекладу архаїчних елементів сучасних та віддалених у часі текстів. Автор аналізує основні типи рішень з вибору загальних стратегій перекладу архаїчних елементів і пояснює можливі результати та підстави особистого ...
717737
  Яковлева О. Мовна компетенція студентства та мовна ситуація в українських ВНЗ у контексті наближення України до європейського освітнього простору // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 24-30. – ISSN 2078-1016
717738
  Яковлева О.В. Мовна компетенція студентства та мовна ситуація в українських університетах у контексті наближення України до європейського освітнього простору // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 178-193. – (Філософія ; вип. 45, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947


  Характер і особливості будь-якого підходу до проблеми мовної ситуації в українських ВНЗ, у системі освіти загалом, а також у сфері мовної компетенції учнівської і студентської молоді прямо залежать від розуміння тих цілей і завдань, які ставляться та ...
717739
  Виноградова О. Мовна компетенція як соціолінгвістична прорблема // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 60-64. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 2)
717740
  Мірошниченко І.Г. Мовна компресія як чинник функціонування стислого тексту // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 220-229. – ISSN 2313-4437


  Статтю присвячено аналізові мовної компресії як чинника функціонування стислих текстів, а саме: дослідженню рівнів та засобів компресії повідомлення та їхнього впливу на видовий тип стислого тексту. У стислих текстах використовують компресію на всіх ...
717741
  Сахнюк О.С. Мовна концептуалізація болю: когнітивний та лінгвопрагматичний аспекти (на матеріалі близько- і неблизькоспоріднених мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Сахнюк Оксана Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
717742
  Сахнюк О.С. Мовна концептуалізація болю: когнітивний та лінгвопрагматичний аспекти (на матеріалі близько- і неблизькоспоріднених мов) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Сахнюк Оксана Степанівна ; Нац. ун-т "Острозька акад.". – Острог, 2014. – 186 л. – Бібліогр.: л. 167-186
717743
  Мазепова О.В. Мовна концептуалізація внутрішнього світу людини в перському лінгвоментальному просторі : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.13 / Мазепова Олена Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 482 арк. – Додатки: арк. 454-482. – Бібліогр.: арк. 405-453
717744
  Мазепова О.В. Мовна концептуалізація внутрішнього світу людини в перському лінгвоментальному просторі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.13 / Мазепова Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 36 c. – Бібліогр.: 28 назв
717745
  Гач Н.О. Мовна концептуалізація культурного континууму в американській поезії XIX-XXI століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гач Наталія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 229 л. – Бібліогр.: л. 193-229
717746
  Гач Н.О. Мовна концептуалізація культурного континууму в американській поезії XIX - XXI століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гач Наталія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
717747
  Вільчинська Т. Мовна концептуалізація образу Христа у творчості Лесі Українки (на матеріалі драматичної поеми "В катакомбах") // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 41-47. – ISSN 2413-0923
717748
  Нагорняк М.В. Мовна культура ведучого інформаційних радіопрограм // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 52-56. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Ідеться про культуру мови ведучого інформаційних програм радіо як головний чинник формування іміджу журналіста-філолога, який працює у прямому ефірі; визначено найтиповіші мовні помилки та шляхи їх подолання.
717749
  Антонюк І.О. Мовна культура мешканців Кам"янця-Подільського / І.О. Антонюк, Л.М. Марчук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 30-32. – (Філологічні науки ; вип. 8)
717750
  Білецька О.О. Мовна культура сучасної молоді України : автореф. дис. ... канд. культурологіі : 26.00.01 / Білецька О.О. ; Київський нац. ун-т культ. і мистецтв. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 14 назв
717751
  Бас-Кононенко Мовна культура сучасної реклами // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 78. – С. 124-129. – ISSN 0201-419
717752
  Крайнікова Т. Мовна культура українських ЗМІ: тлумачення інтернет-користувачів // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 107-115


  Досліджено тлумачення інтернет-користувачами проблеми мовної культури українських ЗМІ. Виокремлено основні топіки дискурсу. З"ясовано значення комунікаційних позицій медіаспоживачів для діяльності ЗМК. We study interpretation of the issues of ...
717753
  Лисенко А. Мовна культура як підгрунтя розбудови громадянського суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 338-341. – ISSN 2076-1554
717754
  Беценко Т.П. Мовна майстернійсть І.С. Нечуя-Левицького як пейзажиста. / Т.П. Беценко, С.П. Сергієнко // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 3-10. – ISSN 2075-437X


  У статті зроблено спробу схарактеризувати мовні засоби моделювання пейзажу в творчості І. С. Нечуя-Левицького. Описано лексико-семантичні групи слів, активізовані для творення словесно-образних картин природи. В статье предпринята попытка ...
717755
  Бойко М.Ф. Мовна майстерність прози М.Стельмаха / М.Ф. Бойко. – К., 1960. – 32с.
717756
  Милик О.В. Мовна маніфестація феномену "здоров"я держави" у Тіта Лівія // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 66-70. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
717757
  Ребрій О.В. Мовна мода та міжмовні паралелі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 95-101. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
717758
  Бондаренко Н. Мовна надмірність і мовна недостатність в системі роботи зі стилістики і культури мовлення у старших класах // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 8 (86). – С. 13-16
717759
  Кравчук А. Мовна норма в польських словниках // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 161-173. – ISSN 0203-9494
717760
  Голікова Н.С. Мовна норма в художній літературі початку ХХІ століття // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 3-10


  Розглядається норма української літературної національної мови в художньо-літературному стилі, а також вплив нової художньої літератури на виникнення специфічних рис української мови початку ХХІ ст.
717761
  Голікова Н.С. Мовна норма і мовостиль П. Загребельного // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 112-121. – ISSN 2313-4437
717762
  Пилинський М.М. Мовна норма і стиль / М.М. Пилинський. – К., 1976. – 288с.
717763
  Лахтіонова К.М. Мовна норма та італійські діалекти: чи є в них майбутнє? // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 248-251. – ISBN 966-8188-07-1
717764
  Семеренко Г. Мовна норма як основний критерій культури мовлення // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 7/8 (127/128). – С. 17-19
717765
  Пономарів О. Мовна норма: залізні лещата чи рамка гри / підготувала Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 22 травня (№ 20)


  Лекція українського мовознавця щодо мовних правил.
717766
  Фаріон Ірина Мовна норма: знищення, пошук, віднова // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 2 (86) березень-квітень. – С, 4-15


  У витягу з монографії Ірини Фаріон показано приклади втручання різних окупаційних влад у фонетичну та лексико-граматичну матрицю української мови.
717767
  Фаріон І. Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей) : монографія : (науково-навч. вид.) / Ірина Фаріон. – Вид. 2-ге, доп. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. – 336 с. + компакт-диск. – Бібліогр.: с. 285-289. – ISBN 978-966-428-138-3
717768
  Крамар Н.А. Мовна об"єктивація концепту САМОГУБСТВО в давньогрецькій трагедії класичної доби // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 230-239


  У статті досліджується вербалізація концепту САМОГУБСТВО у трагедіях Есхіла, Софокла і Еврипіда. Виділено базисні й оказіональні моделі метафоризації концепту САМОГУБСТВО. Проаналізовано образний та ціннісний складники концепту в давньогрецькій картині ...
717769
  Копильна О.М. Мовна оригінальність у творах О. Генрі як перекладознавча проблема // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 242-248
717770
  Талалай Ю.О. Мовна освіта в Австрії: пропаганда мультилінгвізму // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 276-278. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
717771
  Зеркаль М.М. Мовна освіта етносів України: тенденції змін 1990-2000 років // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 15-19. – ISSN 2077-1800
717772
  Мацько Л.І. Мовна освіта і мовна культура в системі профільного навчання // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 35-43. – ISBN 978-966-660-472-2
717773
  Фаріон І. Мовна осінь // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 листопада (№ 43). – С. 4
717774
  Нікіфорова Є.Ю. Мовна особистість "Троль" в англомовній форумній комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 149-157


  Статтю присвячено лінгвістичному дослідженню мовної особистості "Троль" у віртуальному просторі. У роботі розглянуті основні риси віртуальної особистості "Троль" та проаналізовано конфліктні комунікативні стратегії та тактики. Статья посвящена ...
717775
  Мацько Л. Мовна особистість А. Малишка як лінгвокультурологічний феномен // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 78. – C. 7-11. – ISSN 0201-419
717776
  Касян Л. Мовна особистість Бориса Антоненка-Давидовича в українознавчому вимірі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 196-200
717777
  Загнітко А. Мовна особистість в епістолярному дискурсі: типологія лінгвоіндивідуацій і лінгвоіндивідуалізацій // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 58-71. – ISSN 2413-3094
717778
  Скалевська Г.О. Мовна особистість Джона Ешбері в контексті сучасного українського перекладознавства // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 153-160


  Стаття присвячується розкриттю особливостей мовної особистості видатного американського поета двадцятого століття Джона Ешбері. Досліджуються лінгвістичні та екстралінгвістичні чинники, що визначають дану мовну особистість, аналізується рівень та ...
717779
  Лисиченко Т.Ю. Мовна особистість Максима Рильського в контексті поетичних шукань початку XX ст. // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 34/36 (290/292). – С. 60-63


  У становленні М.Т. Рильського як поета і мовної особистості важливу роль відіграли сімейне виховання й освіта, оточення української культурної еліти кінця XIX - початку XX ст.Ці фактори зумовили інтелектуалізм, що рано виявився у майбутнього поета, ...
717780
  Михайлець В.О. Мовна особистість Марка Аврелія у творі "Роздуми до самого себе" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 38-42. – Бібліогр.: Літ.: С. 42 ; 4 поз.


  Стаття присвячена дослідженню мовної особистості імператора Марка Аврелія в авторському творі "Роздуми до самого себе" у нерозривному зв"язку із соціальними, психологічними та морально-цінністними засадами її формування.
717781
  Черемська О.С. Мовна особистість Олекси Синявського в історії Харківської філологічної школи 20-30 рр. XX ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 47-53. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
717782
  Верзун Л.В. Мовна особистість перекладача як експресивно-стилістичний фактор перекладу художнього твору // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 72-76
717783
  Іваницька М.Л. Мовна особистість перекладача як чинник впливу на продукт перекладу (на матеріалі роману Б. Лєберта "Крейзі") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 147-159


  У статті досліджується вплив мовної особистостї перекладача на відтворення оригіналу на матеріалі перекладу роману Беньяміна Лєберта “Крейзі”, виконаного Софією Онуфрів. Аналіз перекладацьких рішень дозволив виокремити риси мовної особистості ...
717784
  Корольова В.В. Мовна особистість персонажа сучасної української драми абсурду // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 44-47. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
717785
  Видайчук Т. Мовна особистість староукраїнської доби: проблеми та перспективи дослідження // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 6 (116). – С. 4-8


  Стаття присвячена актуальним і перспект ивним проблемам мовної особистості, які розглянуті у психолінгвістичному, культурологічному, акмеологічному, соціолінгвістичному, прагматичномиу та семантичному аспектах. Досліджується мовна особистість епохи ...
717786
  Дика Н. Мовна особистість сучасного вчителя-словесника в умовах модернізації освіти // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 9 (161), вересень. – С. 31-34


  Висвітлено поняття "мовна особистість сучасного вчителя-словесника" в умовах модернізації освіти. Згадується професор КУ - Мацько Л.
717787
  Мацько Л. Мовна особистість Тараса Григоровича Шевченка як чинник формування українських філологів // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 174-190. – ISSN 2304-9383
717788
  Космеда Т. Мовна особистість Тараса Шевченка як дзеркало розвитку української мови сер. XIX ст.: проблемні аспекти // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 139-148. – ISSN 2304-9383
717789
  Назарова К.С. Мовна особистість у контексті глокалізації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 189-197


  Розглядається феномен "глокалізації", що виник на тлі глобалізаційних процесів, які сприймаються негативно загалом дослідників. Надається характеристика деяких тенденцій розвитку мовлення окремих учасників світового глобалізаційного процесу. Ідея ...
717790
  Мацько Л.І. Мовна особистість українського словесника у світлі вимог модернізації освіти // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 67-73. – ISBN 978-966-660-472-2
717791
  Голубовська І.О. Мовна особистість як лінгвокультурний феномен // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 25-32. – Бібліогр.: Літ.: с. 32-33; 18 п.


  У статті узагальнюються існуючі точки зору на поняття "мовна особистість", уточнюється його структура з огляду на участь мовної особистості у комунікативних актах, окреслюються обрії вивчення цього складного феномена як предмет зіставної ...
717792
  Радзієвська Т.В. Мовна особистість, мовна гра, лінгвістичні концепти крізь призму роману В.В. Набокова "The Real Life of Sebastian Knight" // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 146-155. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821
717793
   Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика : [зб. статей за матеріалами доп. III Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми мов. особистості: лінгвістика і лінгводидактика"] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Київ ; Черкаси : Чабаненко Ю.А. – ISBN 978-966-920-139-3
Вип. 3 : / [наук. ред.: В.П. Мусієнко (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип.: Корновенко Л.В., Шведова М.О.]. – 2016. – 268, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
717794
  Карпенко Є.Д. Мовна оцінка в сучасних ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 153-160


  Стаття присвячена проблемі наявності оціночних понять у сучасних ЗМІ, їх впливу на суспільство, меті їх використання. У роботі наведено приклади з сучасних українських ЗМІ. Досліджено природу оцінки у ЗМІ. Статья посвящена проблеме оценочных понятий в ...
717795
  Жалко Т.Й. Мовна парадигма рекламних повідомлень // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 36. – С. 148-153
717796
  Бірюкова О. Мовна парадигма у перекладознавчому просторі: симетрія та асиметрія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 385-394. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
717797
  Калита О. Мовна підготовка студентів-юристів засобами інноваційних технологій / Олена Калита, Галина Скуратівська // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 133-139. – ISSN 0320-3077
717798
  Пасинок В.Г. Мовна підготовка студентів як загальнопедагогічна проблема / В.Г. Пасинок; МОУ. Харьківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 1999. – 154с. – ISBN 966-7728-04-8
717799
  Ковтун О.В. Мовна підготовка фахівців авіаційної галузі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 74-77
717800
  Бонаренко А. Мовна поведінка майбутніх учителів: генезис, корекція // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.56-59. – ISSN 0131-6788
717801
  Корж А.В. Мовна політика - вагома складова суспільних реформ кінця XX-початку XXI ст. // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 597-604. – ISSN 1563-3349
717802
  Вусик Г.Л. Мовна політика 20-30 років в Україні та її вплив на розвиток освітньої справи мовами національних меншин // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 36-40. – ISBN 966-594-420-7
717803
  Куць О.М. Мовна політика в державотворчих процесах України : Навчальний посібник для поглибленого вивчення студентами проблем політології / О.М. Куць; МОіНУ. ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2004. – 275 с. – ISBN 966-623-280-4
717804
   Мовна політика в Україні / за матеріалами газети "День" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 10. – С. 4-6


  16-17 квітня в Конгресійній залі Національного університету "Києво-Могилянська академія" відбувався публічний звіт групи науковців, які кілька років працювали над проектом "Мовна політика в Україні: антропологічні, лінгвістичні аспекти та подальші ...
717805
  Шульженко Світлана Мовна політика в Україні (1917-1940) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 40-42. – Бібліогр. в кінці ст.
717806
  Матета О.А. Мовна політика в Україні: національна консолідація чи політичний ризик / О.А. Матета, О.С. Доскач // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 113-121
717807
  Ярмоленко М.І. Мовна політика в УРСР у 40-80-х роках XX століття // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (65), травень - червень. – С. 365-377
717808
  Васильченко М. Мовна політика держави та відбір документів у бібліотеки - проблеми національної ваги / Микола Васильченко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 1 (43). – С. 31-35. – ISSN 1811-377X


  Стислий огляд історії дискримінації української мови і комплектування публічних бібліотек творами титульної нації.
717809
  Вітман К. Мовна політика Естонії: джерела і наслідки застосування // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 55-65.
717810
  Бедзіля Ю. Мовна політика ЗМІ в політичному середовищі (на прикладах сучасних періодичних видань Закарпаття) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 6-17
717811
  Стріха М. Мовна політика й мовне законодавство України // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2001. – № 5/6. – С.9-20
717812
  Сіромський Р. Мовна політика Квебекського уряду Рене Левека (1976-1985 рр.) // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року, Чернівці / Міжнародна конференція з Канадознавства. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – С. 105-110
717813
  Вітман К.М. Мовна політика Латвії як механізм інтеграції латвійського суспільства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 532-540. – ISSN 1563-3349
717814
  Вітман К.М. Мовна політика Молдови - заручник геополітики // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 37-39. – ISSN 0868-8117
717815
  Шевчук Г. Мовна політика після Помаранчевої революції / Г. Шевчук, Н. Трач // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – Вип. 37 : Мовознавчі студії. – С. 97-104. – Бібліогр.: С. 103-104; 21 назва
717816
  Єпик Л.І. Мовна політика радянської влади в Україні (1918-1923 рр.): між інтернаціоналізмом і "червоним патріотизмом" // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 37-43
717817
  Вітман К.М. Мовна політика республіки Вірменії // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 42-43. – ISSN 0868-8117
717818
  Поліщук Ю. Мовна політика російської влади в Україні (кінець XVIII - середина XIX ст.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (78), липень - серпень. – С. 218-240
717819
   Мовна політика та мовна ситуація в Україні : аналіз і рекомендації / за ред. Ю. Бестерс-Дільгер. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 364с. – На тит. арк.: Проект INTAS "Language Policy in Ukraine: Anthropological, Linguistic and Further Perspectives" (2006-2008). – ISBN 978-966-518-461-4
717820
   Мовна політика та мовна ситуація в Україні : аналіз і рекомендації / [за ред. Юліане Бестерс-Дільгер]. – 2-ге вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 364 с. – Додатки: с. 340-363. - На тит. арк.: Проект INTAS "Language Policy in Ukraine: Anthropological, Linguistic and Further Perspectives" (2006-2008). – ISBN 978-966-518-547-5
717821
  Лапушанська О.В. Мовна політика у галузі освіти: теоретико-правові основи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 363-366


  У даній статті автором зроблено спробу наукового аналізу сучасної доктрини та законодавчих актів, норми яких регулюють мовну політику Української держави у галузі освіти. За підсумками дослідження надано авторські визначення, зроблено висновки та ...
717822
  Дацюк В. Мовна політика України мовою закону. Хронологія подій 2010-2012 років // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 серпня (№ 31/32)
717823
  Панасюк Л.В. Мовна політика урядів Української держави 1917-1920 рр. в освітній царині // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 165-167
717824
  Князев Надія. Мовна політика Уряду Юлії Тимошенко // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 95-103. – Бібліогр.: С. 102; 16 назв
717825
  Мазука Л.І. Мовна політика щодо освіти національних меншин в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2013. – № 4 (29). – С. 106-112. – ISSN 2306-5664
717826
  Пелагеша Н.Є. Мовна політика як інструмент розвитку комунікативного простору Європейського Союзу // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 28-39
717827
  Карпчук Н.П. Мовна політика як основа ефективної публічної сфери Європейського Союзу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 21 (246). – С. 65-68. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
717828
  Чередник Наталія Мовна політика як складова політики мультикультуралізму в Канаді / Чередник Наталія, Чередник Юлія // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 2 (2). – С. 28-34
717829
  Кобанець А.В. Мовна політика як фактор впливу на суспільну свідомість (на прикладі видання "Громадська думка" / "Рада" (1905-1914)). // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 69-73.
717830
  Савойська С.В. Мовна політика: закордонний досвід для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 120, (ч. 2). – С. 30-40. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовано позитивні і негативні аспекти мовної політики закордонних держав, де двомовність, багатомовність і мультикультуралізм створюють багато проблем. Зазначено, що мовні конфлікти в Україні мають політичне забарвленняі пов"язані із ...
717831
  Лопушинський І. Мовна політика: понятійний апарат та її сутнісні характеристики щодо галузі освіти // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 413-419. – Бібліогр.: с.418-419 (15 назв).
717832
  Рибалкін С.В. Мовна поліфонія в поетичному доробку Мухаммада Бенніса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 227-233


  У статті подано огляд творчості сучасного марокканського поета, прозаїка, літературного критика і суспільного діяча Мухаммада Бенніса ( нар. 1948). На прикладі авторських перекладів було розглянуто характерні особливості віршового та критичного доробку ...
717833
  Нечипоренко М.Ю. Мовна практика героїв роману Ю. Андруховича "Рекреації" та особливості її відтворення у перекладах різноструктурними мовами // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 196-205. – ISBN 966-581-727-2
717834
  Гнатюк Л.П. Мовна практика і мовна свідомість Григорія Сковороди // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 17 : На пошану професора Світлани Яківни Єрмоленко. – С. 65-75.
717835
  Богданова І. Мовна практика харківських романтиків у формуванні мови української ліричної поезії // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 70-73.
717836
  Рибалка Я.І. Мовна природа і функції епітета в сучасній дитячій літературі / Я.І. Рибалка, О.К. Степаненко // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 17. – С. 144-152. – ISSN 2313-4593
717837
  Мельник С. Мовна проблема в контексті українського романтизму // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 256-260


  У статті аналізується мовна проблема в контексті українського романтизму. Автор зосереджує увагу на розвитку мовного дискурсу на почпткових етапах романтичної традиції
717838
  Рижко О. Мовна проблематика в греко-католицьких мас-медіа // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 32-39


  У статті проаналізовано документи УГКЦ і публікації греко-католицьких видань, в яких ідеться про розуміння суті та функцій мови. Також означено усвідомлення загроженості української мови в Україні та основні аспекти висвітлення мовної проблематики, до ...
717839
  Біловус Л. Мовна проблематика в інформаційному просторі українців США / Леся Біловус // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)
717840
  Луцишин А. Мовна проблематика в сучасній філософії: прагматичний аспект // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 3 (123). – С. 132-136. – ISSN 1728-9343
717841
  Осовська І.М. Мовна репрезентація асоціативного комплексу образів FAMILIE в німецькомовному етнопросторі // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 94-98. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
717842
  Гонсалєс-Муніс Мовна репрезентація гендера в поезії Едріенн Річ // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 22-28. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (2)). – ISSN 2312-2919
717843
  Яроцька Г.С. Мовна репрезентація економічної свідомості в російській лінгвокультурі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02 / Яроцька Галина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 34 с. – Бібліогр.: 53 назви
717844
  Кость І. Мовна репрезентація емоції радості : (На матеріалі трилогії Ірини Вільде "Метелики на шпильках") // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 17. – С. 86-94. – ISBN 966-7773-70-1
717845
  Янченко Ю.А. Мовна репрезентація емоцій як засіб персоналізації в поетичному мовленні Аркадія Казки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 76-79. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
717846
  Калашник В.С. Мовна репрезентація зіткнення етнічних концептосфер у драматичній поемі Лесі Українки "Бояриня" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 88-91. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
717847
  Калашник В. Мовна репрезентація зіткнення етнічних концептосфер у драматичній поемі Лесі Українки "Бояриня" // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 339-343. – ISSN 2223-1196
717848
  Руда Н.В. Мовна репрезентація категорії демінутивності (на матеріалі української, англійської та латинської мов) // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 365-385. – ISBN 978-966-439-842-5
717849
  Руда Н.В. Мовна репрезентація категорії демінутивності: універсальне та ідіоетнічне : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Руда Н.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
717850
  Руда Н.В. Мовна репрезентація категорії демінутивності: універсальне та ідіоетнічне : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Руда Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 305 л. + Додатки: л.226-305. – Бібліогр.: л. 185-225
717851
  Угрин Т.В. Мовна репрезентація українських політиків у французьких медіа в 2004-2009 роках // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 386-391


  У статті подаються основні результати проведеного автором аналізу мовної репрезентації українських політиків у французькому медійному дискурсі 2004–2009 років. Після стислого обґрунтування об"єкту дослідження, мети, основних завдань та актуальності ...
717852
  Селігей П.О. Мовна свідомість : структура, типологія, виховання / Пилип Селігей ; НАН України ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебені. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 118, [2] с. : іл. – Бібліограф. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-595-6
717853
  Гнатюк Л.П. Мовна свідомість і мовна практика Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжкової традиції : дис. ... д-ра філологічних наук : 10.02.01 / Гнатюк Л.П. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010. – 497 л. – Бібліогр.: л. 430-497
717854
  Гнатюк Л.П. Мовна свідомість і мовна практика Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Гнатюк Л.П. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 28 назв
717855
  Собуцький М.А. Мовна свідомість і мовно-культурні стереотипи межі VI - VII століть (Ісідорові "Етимології") // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 60-62. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 6)


  Досліджуються конкретні прояви ранньосередньовічної диглосії в мовній теорії та мовній практиці Ісідора Севільського.
717856
  Гапченко О. Мовна свідомість людини як об"єкт лінгвістичних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 31-34. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто статус мовної свідомості людини в сучасному мовознавстві, її види, одиниці й методи дослідження. The status of linguistic consciousness is examined in modern linguistics, its aspects, units and research methods in the article.
717857
  Болтівець С. Мовна свідомість народу: напучування митрополіта Іларіона - Івана Огієнка // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 1 (41). – С. 29-32
717858
  Коць Т.А. Мовна свідомість у синхронії та діахронії // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Україн. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 49-56. – ISSN 0027-2833
717859
  Гнатюк Л. Мовна свідомість як об"єкт досліджень у західноєвропейській лінгвістиці (огляд німецькомовних праць) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 73-83. – ISSN 0320-3077


  У статті здійснено огляд праць німецькомовних лінгвістів (передусім німецьких та австрійських), які досліджують мовну свідомість у різних аспектах, зокрема мовну свідомість людей минулого, мовну свідомість діалектоносіїв, гендерну мовну свідомість, ...
717860
  Терехова Д.І. Мовна свідомість як об"єкт психолінгвістичних досліджень // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 194-201.
717861
  Горбик Р. Мовна ситуаціія на сторіінках україїнськоїї розважальноїї преси другоїї половини 20--х рр.. XX ст.. // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 26-37


  У статті розглянуто проблему оцінювання політики українізації в матеріалах розважальної ілюстрованої періодики другої половини 20-х рр. ХХ ст. Результати дослідження вказують на усвідомлення неефективності українізації авторами видань, документовані ...
717862
  Ломака О. Мовна ситуація в системі засобів масової інформації на Кіровоградшині у другій половині XX століття // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 23-26. – (Історичні науки ; вип. 1 (41), червень). – ISSN 2078-2128
717863
   Мовна ситуація в Україні та дискусії навколо українського правопису : Семінар. – Київ, 2002. – 72 с.
717864
  Данилюк Н.О. Мовна ситуація в Україні та європейський досвід // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 7-14. – Бібліогр.: Літ.: с. 13-14; 27 назв. – ISSN 1729-360Х
717865
  Жорнова О.І. Мовна ситуація в Україні та російськомовна спільнота (аналіз та інтерпретація емпіричних даних) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-27. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається ставлення російськомовної спільноти до мовної ситуації в Україні. Змістовими складниками такого ставлення є спрямованість на підтримку змін у наявній мовній ситуації, урахування мовних інтересів різних етнічних груп, а також роль ...
717866
  Ющук І.П. Мовна ситуація в Україні у світлі українського та міжнародного законодавства // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 136-141. – ISBN 978-966-1673-17-4
717867
  Узунов С. Мовна ситуація в Україні: білінгвізм чи диглосія? // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (44). – С. 81-93. – ISSN 0320-3077


  У статті розглянуто загальні соціолінгвістичні поняття білінгвізму та дилгосії, схарактеризовано мовну ситуацію в Україні. Зроблено висновок, що в Україні в кінці XX-на початку XXI століття мовна ситуація має ознаки диглосії, а не білінгвізму, що ...
717868
  Ковалів Ю.І. Мовна ситуація в Україні: коментар філолога (за матеріалами преси) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 290-301
717869
   Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом / НАНУ, Інститут політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; [ ред. кол.: О.М. Майборода, М.І. Шульга, В.П. Горбатенко та ін. ]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2008. – 398 с. – ISBN 978-966-02-4849-6
717870
  Черненко Г. Мовна ситуація в Україні: шляхи гармонізації // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 3-13. – ISSN 1682-3540
717871
  Кулигіна Н. Мовна ситуація в Японії VII-X ст. та процес становлення японської китайськомовної поезії кансі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 522-529


  Стаття містить аналіз мовної ситуації в Японії VII – X ст. та процесу становлення японської китайськомовної поезії кансі. Статья содержит анализ языковой ситуации в Японии VII – X вв. и процесса становления японской китайскоязычной поэзии канси. The ...
717872
  Загнітко А.П. Мовна ситуація Донеччини: типологійний і соціолінгвістичний виміри / А.П. Загнітко, І.О. Кудрейко // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 49-66. – ISBN 978-966-1673-17-4
717873
  Собуцький М.А. Мовна ситуація західноєвропейського середньовіччя в аспекті мовно-культурної взаємодії : Автореф...док.філолог.наук:10.02.15 / Собуцький М.А.;КНУТШ. – Київ, 1999. – 32с. – Бібліогр.:с.26-29
717874
  Собуцький Михайло Анатолійович Мовна ситуація західноєвропейського середньовіччя в аспекті мовно-культурної взаємодії : Дис... доктора філологічнихнаук: 10.02.15 / Собуцький Михайло Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 457л. – Бібліогр.:л.390-457
717875
  Собуцький Михайло Анатолійович Мовна ситуація західноєвропейського середньовіччя в аспекті мовно-культурної взаємодії : Автореф... доктора філолог.наук: 10.02.15 / Собуцький Михайло Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 32л.
717876
  Лисак Н. Мовна ситуація і мовна політика в республіці Ірландія та Північній Ірландії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 123-131. – ISSN 0320-8370
717877
  Кочерган М. Мовна ситуація і мовна політика в Україні // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 2 (10). – С. 18-23. – ISSN 1819-7329
717878
  Гетьман З.О. Мовна ситуація Каталонії: від диглосії до білінгвізма // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 82-85. – ISBN 966-581-295-6
717879
  Залізняк Г.М. Мовна ситуація Києва: день нинішній та прийдешній / Наук.-дослід. ін-тут соц.- економ. пробл. Києва; Ганна Залізняк, Лариса Масенко. – 2-е вид., зі змінами. – Київ : Урок Української, 2002. – 32 с. – Українознавчі зошити "Уроку Української": Вип.1
717880
  Залізняк Г.М. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній / Г.М. Залізняк, Л.Т. Масенко; Науково-дослід. ін-тут соц.- економ. пробл. Києва. – Киев : КМ Академія, 2001. – 95 с. – ISBN 966-518-128-9
717881
  Соколова С. Мовна ситуація Києва: погляд зовні // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – № 4. – С. 3-17. – ISSN 1682-3540
717882
  Огуй О. Мовна ситуація на Буковині в австрійський період: динаміка крайових мов у соціолінгвістичному аспекті (1774-1918) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 250-255. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (269) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
717883
  Сюсько М. Мовна ситуація на Закарпатті (20-30 роки 20 ст.) : орієнтація на українську літературну мову // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 354-370
717884
  Ковач Л. Мовна ситуація та мовна політика в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 138-158
717885
  Фудерер Т. Мовна ситуація України в категоріях концепції Клода Ажежа // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 62-71. – Бібліогр.: С. 70-71; 15 назв
717886
  Шумлянський С. Мовна ситуація: виміри кофліктності // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 39-42
717887
  Горбань Т.Ю. Мовна складова етнонаціональних відносин у російській імперії: український вимір (кінець ХІХ- початок ХХ ст.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 8 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – С. 161-169.
717888
  Кравченко О.В. Мовна складова національної культурної політики в Україні // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 56-66
717889
  Пілик В. Мовна специфіка інформаційних жанрів турецької газети // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – C. 247-251
717890
  Ковальчук І.А. Мовна специфіка спілкування в Інтернеті // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – Вип. 37 : Мовознавчі студії. – С. 45-48. – Бібліогр.: С. 48; 5 назв
717891
  Рєзнікова Н.В. Мовна специфіка українсько-японського поетичного перекладу // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 3. – С. 86-94. – ISSN 1608-0599
717892
  Кузьміна К.А. Мовна структура і явище номіналізації у перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 206; 7 поз.
717893
  Кузьміна К.А. Мовна структура і явище номіналізації у перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 203-206. – ISBN 966-7890-03-1
717894
  Белецька А.В. Мовна сугестія політичного дискурсу сучасної партійної преси України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 50-53


  У статті наводяться результати дослідження оцінної лексики публіцистики сучасної партійної преси. На матеріалі газет, засновниками яких є політичні партії України, показано, що актуалізація емотивності текстів є не тільки стилістичним засобом ...
717895
  Бойко А. Мовна сугестія як інструмент маніпулювання під час політичного виступу // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 279-285


  У статті висвітлені основні аспекти мовленнєвої сугестії та рівні, на яких вона відбувається. За допомогою промов сучасних політичних діячів, було проаналізовано, яким чином відбувається маніпуляція за допомогою слів, словосполучень та речень. Розкрито ...
717896
  Піскун О. Мовна та етнокультурна складові ідентифікаційних процесів (на матеріалах Південної Слобожанщини і Бєлгородщини: порівняльний аспект) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 101-106. – ISBN 966-02-3167-9


  У статті на основі результатів анкетування та власних польових матеріалів автора розкрито особливості мовної та культурної ідентифікації населння обстеженої території. З"ясовано думку респондентів щодо функціонування української та російської мов на ...
717897
  Білодід І.К. Мовна типізація персонажів роману "Прапороносці" О. Гончара // Наукова сесія, 6-а. Тези доповідей. Філологія. – Київ, 1948. – C. 7-9
717898
  Сухомлин О.Ю. Мовна толерантність у журналістському тексті: параметри категорії // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 42-47


  Статтю присвячено явищу мовної толерантності як самостійному феноменові медіатексту. Увагу зосереджено на параметрах досліджуваного явища, різних підходах до його розуміння і трактування у журналістикознавчому дискурсі. Виокремлено засоби мовної ...
717899
  Гуйванюк Н. Мовна толерантність як соціолінгвістична категорія // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 37-46. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 2)
717900
  Сахарчук Л.І. Мовна триєдність та соціальне спілкування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-11. – (Іноземна філологія ; Вип. 30)


  Присвячено актуальній проблемі сутності мови та пов"язаних з нею функцій, які реалізують мову як інструмент соціального спілкування.
717901
  Пономарів О.Д. Мовне багатство - мовленнєве різнобарв"я = Синонімічне різноманіття мови // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 9, травень. – С. 7-10
717902
  Маленицька О. Мовне бачення Всевишнього в поезії Богдана Ігоря Антонича // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 159-168. – ISSN 2304-9383
717903
  Стойкова Г.Г. Мовне будівництво у Вінницькій області // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 154-160
717904
  Васютенко І.О. Мовне вираження концепту серце в поетичній мові Миколи Бажана // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 31-37
717905
  Семиряк В.Д. Мовне вираження невербальних компонентів спілкування у гуморесках Остапа Вишні // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 109-112. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
717906
  Коваленко Г. Мовне вираження семіотичного характеру моди // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 205-209. – Бібліогр.: Літ.: С. 208-209 ; 15 поз.(тільки іноземними мовами);. – ISBN 966-7825-79-5


  Існує думка, що мода є своєрідною семіотичною системою. Предмети одягу можна розглядати як знаки, які несуть певну інформацію. Метою цієї статті є розкриття семіотичної суті моди через аналіз лінгвістичного матеріалу - текстів, присвячених моді.
717907
  Шевчук В. Мовне віддзеркалення основних державно-правових категорій Київської Русі в контексті досвіду лінгвістичної реконструкції права // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 198-203. – ISBN 978-2-919320-35-6
717908
  Фоменко О.С. Мовне відображення американської національної ідентичності в кодах культури (на матеріалі прізвиськ американських штатів і міст) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 303-316. – Бібліогр.: Літ.: С. 323; 14 поз.
717909
  Андрійченко Ю.В. Мовне відображення емотивних структур у складі художнього тексту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 3-5. – ISBN 966-581-622-5
717910
  Верьовкін В.В. Мовне відображення концептуальних уявлень людини про війну в греко-римському, давньослов"янському і давньогерманському культурних просторах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 22-32


  Статтю присвячено ідентифікації концептуальних уявлень людини про війну та їх вербалізації в греко-римському, давньослов"янському і давньогерманському культурних просторах в контексті багатогранної проблеми еволюції античних поглядів на феномен війни в ...
717911
  Бистров Я.В. Мовне втілення фрактальної моделі концентричних кіл у структурі біографічного наративу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 40-47


  У статті представлено фрактальну динаміку розвитку біографічного наративу із застосуванням моделі концентричних кіл. Самоорганізація біографічного наративу в романі Б. Елліса “Lunar Park” досягається прирощенням і дисипацією смислових елементів на ...
717912
  Козьмук Б. Мовне законодавство і мовна політика потребують вдосконалення. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.70-72. – ISSN 0132-1331
717913
  Горда О. Мовне законодавство і розвиток функції української мови у школах Галичини (друга половина XIX ст.) // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 46-54. – Bibliogr.: С. 52-54; 28 назв
717914
  Курінний О.В. Мовне законодавство України: основні засади, актуальна проблематика й шляхи подолання суперечностей // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 105-135. – ISBN 978-966-1673-17-4
717915
  Козловська Л. Мовне коло кольору в сучасній українській поезії // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 373-375
717916
  Радевич-Винницький Ярослав Мовне мислення білінгва в умовах непаритетної двомовності // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 89-97. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються природа мовного мислення, особливості мовного мислення білінгва, аберації мовного мислення в умовах українсько-російської двомовності.
717917
  Сокирко О. Мовне небуття // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 23 (240). – С. 22-25. – ISSN 1996-1561


  Що буде з країною років через 10, якщо запрацює мовний закон
717918
  Абакумов О. Мовне невігластво та українофобія знаного метра поезії // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 1-7 марта (№ 9). – С. F 4-5


  "Потішив" візит Оксани Шкоди до оргкомітету "Із протидії вступу України до Митного союзу" ("З УПА в комсомол" // "2000", №6, 8-14 лют., 2013, A1, A6-7). Один з членів зазначеного форуму, поет Д. В. Павличко, скористався нагодою, аби виразити свою ...
717919
  Семака Л. Мовне обличчя державного службовця // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2013. – № 3 (86). – С. 16-18


  Інтерв"ю з докт. філолог. наук, зав. кафедрою мови та стилістики Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Наталією Шумаровою про культуру мовлення.
717920
  Черненко Г. Мовне обличчя ейджизму: до постановки проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-44. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему мови дискримінації за віком - ейджизму. Особливу увагу приділено ціннісному концепту ПОВАГА і його деформації в дискримінаційний концепт НЕПОВАГА ДО МОЛОДШИХ. The problem of the language of ageism is discussed. Special attention is ...
717921
  Перемолова О. Мовне оформлення людського досвіду як набуття істини для себе // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 128-134.
717922
  Белей Л.Л. Мовне очуднення як інструмент маніпулятивного творення "русинської" мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 19-31. – ISSN 0027-2833
717923
  Кебуладзе В. Мовне питання // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 9 (485), 3-9.03.2017 р. – С. 42. – ISSN 1996-1561


  "Небажання говорити й писати українською свідчить не так прагнення захистити право на користування рідною російською, як небажання покинути комфортну багнюку "русского мира".
717924
  Лисюк Н. Мовне питання в дзеркалі сучасного фольклору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 50-53. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі сучасного міського фольклору, що побутує в Україні, досліджено ставлення його носіїв до двох близькоспоріднених мов (української та російської) та їх соціолектів, і продемонстровано їх симбіоз у практичній площині та протиставлення - у ...
717925
  Румянцева С.С. Мовне питання в діяльності національної інтелігенції Наддніпрянської України (1900-1917 рр.) : Автореф. дис. ... канд. історичн. наук:07.00.01 / Румянцева С.С.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
717926
  Румянцева Світлана Сергіївна Мовне питання в діяльності національної інтелігенції Наддніпрянської України (1900 - 1917 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Румянцева Світлана Сергіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 196 л. – Бібліогр.: л.: 181 - 196
717927
  Рубашова С.О. Мовне питання в діяльності українських громад 60-х рр. ХІХ сторіччя // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 8 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – С. 133-136.
717928
  Дзьомба Н. Мовне питання в публіцистичному дискурсі українських шістдесятників // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 227-238. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
717929
  Безверха Т. Мовне питання в сучасній державній політиці України // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 4. – С. 93-99.
717930
  Казакевич О. Мовне питання у науково-публіцистичній спадщині Сергія Шелухіна // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 80-84


  У статті проаналізовано погляди громадсько-політичного діяча, правознавця, письменника Сергія Шелухіна на мовне питання в Україні на початку ХХ ст. В статье проанализированы взгляды общественно-политического деятеля, юриста, писателя Сергея Шелухина ...
717931
  Ковач Л. Мовне питання у працях зарубіжних і українських дослідників // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 74-80
717932
  Клинченко Т. Мовне питання як предмет політичної боротьби і громадського дискурсу // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна Академія наук України. – Київ, 2000. – С. 155-165. – (Політологія і етнологія ; Вип. 12). – ISBN 966-02-1643-0
717933
   Мовне питання. МОН і громадські активісти дійшли згоди щодо поправок до статті 7 законопроекту "Про освіту" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 24 жовтня (№ 41/42). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Представники Міністерства освіти і науки України та громадські активісти знайшли порозуміння та напрацювали спільний текст поправок до статті 7 законопроекту "Про освіту".
717934
  Мацнєва Є.А. Мовне регулювання у поліетнічному суспільстві // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 100-106. – ISSN 1728-3671
717935
  Ткаченко О. Мовне самоствердження українців на тлі історичного досвіду народів світу // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 96-130. – ISBN 966-95452-3-9


  Розглядається проблема мовного самоствердження українців, що простежується на широкому тлі історичного досвіду народів світу. Автор аналузує його в контексті процесів, що відбувалися в Україні протягом століть, і набули особливого значення в період ...
717936
  Христич Н. Мовний аналіз портретних описів персонажів детективних оповідань // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 413-422


  Стаття присвячена феномену портретного опису, який досліджується на матеріалі англійських детективів Конана Дойля та Агати Крісті. Лінгвістичнийй аспект вивчення портретних описів художнього тексту являє собою особливий інтерес для дослідників на ...
717937
  Назаревич Г.Я. Мовний антропоцентризм французького речення : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Назаревич Г.Я.; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – 190л. – Бібліогр.: л.158-190
717938
  Назаревич Г.Я. Мовний антропоцентризм французького речення : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук:10.02.05 / Назаревич Г.Я.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
717939
  Бутиріна М. Мовний аспект вивчення стереотипів масової свідомості // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 46-50
717940
  Котигоренко В.О. Мовний аспект державної етнополітики в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 2 (3). – С. 137-146.
717941
  Фронощук М. Мовний аспект діяльності українських видавництв релігійної літератури // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 136-143


  Аналізується мовний аспект репертуару вітчизняних видавництв релігійної літератури, досліджуються принципи формування згаданого репертуару та особливості перекладу книжок релігійного характеру з метою визначення того, наскільки обґрунтованими є ...
717942
  Тарнавський М.Т. Мовний аспект національно-патріотичного виховання. Уроки історії та реалії сучасності // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 295-306. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
717943
   Мовний баланс України // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 9. – С. 69-89. – ISSN 0585-8365
717944
  Моклиця А.В. Мовний вимір гротескного образу (роман В. Гомбровича "Фердидурке") // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 1. – С. 106-111. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
717945
  Ковач Л.Л. Мовний вимір міжрегіональних протиріч в сучасній Україні // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 72-78. – ISBN 978-966-171-277-4
717946
  Фоменко О. Мовний вимір феномену американизація // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 635-643. – ISBN 966-581-481-8
717947
  Шкіцька І. Мовний вияв позитивної поведінки інтелектуальних якостей адресата в ситуаціях маніпулювання // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 80-83


  Розкрито особливості вербалізації позитивної оцінки інтелектуальн. якостей адресата в ситуаціях міжособистісного маніпулювання. Визначено мовні засоби, що найчастіше репрезентують згаданий різновид оцінки в маніпулятивному дискурсі.
717948
  Куляс П. Мовний експеремент Оксани Забужко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.92-96


  Художньо-стильові особливості книги О.Забужко "Шевченків міф України"(К.:Абрис,1997)
717949
  Дунь Н. Мовний експеримент у зоровіршуванні (переважно в шахопоезії та паліндромії) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1 (589). – С. 57-66. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються мовні експерименти в царині української візуальної поезії, переважно на прикладах шахопоезії та паліндромії
717950
  Горобець В.Й. Мовний етикет в українській епістолярії XVIII ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С. 40-48.
717951
  Голікова Н.С. Мовний етикет у художньо-літературному дискурсі // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 32-38
717952
  Богдан Світлана Мовний етикет українців: традиції і сучасність / Богдан Світлана. – Київ : Рідна мова, 1998. – 476с. – ISBN 5-7707-9731-2; 5-7707-9730-4
717953
  Богдан С. Мовний етикет як елемент мовної каотини світу волинян (За твором Бориса Харчука "Волинь") // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.11-14. – ISSN 0130-5263
717954
  Гульпа Д. Мовний етикет як об"єкт дослідження в угорському та українському мовознавстві // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 223-227. – ISBN 978-966-8760-98-3
717955
  Сокіл Б. Мовний закон для народних та середніх шкіл у Галичині 1867 року та дискусії навколо нього // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 101-109. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
717956
  Воробйова Г.Ю. Мовний імідж політика // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 69
717957
  Радевич-Вінницький Мовний компонент ідентичності в неодномовному суспільстві: українські реалії // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С.203-216


  Розглядається природа ідентичності індивіда і спільноти, мовний компонент ідентичності української етнічної та української політичної нації, різні вияви та причини аберацій в українській ідентичності (біетнічність, відкладеність, дифузність, ...
717958
  Бєляков О. Мовний конфлікт між журналістом та аудиторією // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 23-24
717959
  Курінний О. Мовний конфлікт України // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 4-7.
717960
  Курінний О. Мовний конфлікт України: деякі уточнення // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 4-8.
717961
  Гавдида Н. Мовний концепт невербального доробку Якова Струхманчука / Н. Гавдида, Л. Назаревич // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 105-108. – ISSN 2411-4146


  У статті крізь призму інтермедіальності проаналізовано ілюстрації Я. Струхманчука до сатири "Ревун" О. Маковея, нарису "Дві сили" М. Козоріса, шаржів на М. Грушевського, М. Козоріса, Д. Рудика, Д. Загула, М. Кічуру та ін. Розглянуто проблему аналізу ...
717962
  Хентшель Г. Мовний ландшафт Центральної України: українська мова, російська мова, "суржик" / Г. Хентшель, О.О. Тараненко // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 3-25. – ISSN 0027-2833
717963
  Фаріон І. Мовний лібералізм в освіті: українська стоп!!! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 2


  Щодо "...антиукраїнськомовного Закону про освіту, проголосованого 6 жовтня в першому читанні у ВР 277-ма депутатами Закону про освіту (3491-д від 04.04.2016)".
717964
  Белей Л.Л. Мовний маркетинг як інструмент мовної політики // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 3-12. – ISSN 0027-2833
717965
  Пасюрківська М.В. Мовний образ бика, вола й тура у польській та українській фразеології // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 194-201. – ISBN 966-581-589-Х
717966
  Данилюк Н. Мовний образ Божої Матері в Євангелії та в поезії Тараса Шевченка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 252-263. – ISSN 2304-9383
717967
  Пасюрківська М.В. Мовний образ ворона, ворони та сороки у польській фразеології // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 244-250. – ISBN 966-638-142-7
717968
  Фінчук А. Мовний образ жінки в газетному дискурсі волинських ЗМІ // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – С. 56-59. – ISSN 2226-8669
717969
  Чечель Н. Мовний образ культури українського романтизму // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 18-27


  Виходячи із розуміння мови як соціокультурного й психологічного феномену, в статті відтворено мовний образ культури українського романтизму. З огляду на теорію масових комунікацій канадійського філософа Г. Маклюєна, український театр XIX cm. ...
717970
  Сирко І. Мовний образ людини в текстах щоденника М. Галабурди-Чигрин // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 201-211. – ISSN 2304-9383
717971
  Войцева О.А. Мовний образ польського моряка в повісті З. Батко "Ласкаві океани" // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 29-37


  Статтю присвячено дослідженню мовних засобів, за допомогою яких Зигмундт Батко у повісті "Ласкаві океани" змоделював образ польського моряка. Встановлено, що мовна особистість моряка формується в процесі фахової діяльності, а категорійний статус цього ...
717972
  Піддубна Н.В. Мовний образ священослужителя в "Співомовках" Степана Руданського // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 160-168. – ISSN 2312-0665


  До 180-річчя від дня народження письменника.
717973
  Щепанська Х. Мовний образ серця в баладах Т. Шевченка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 156-161. – (Серія філологічна ; Вип. 57). – ISSN 2078-5534
717974
  Красавіна В. Мовний образ України, українського народу в історичних романах про добу козацтва // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 266-268
717975
  Гоцинець І.Л. Мовний образ Чорнобиля в поезії Бориса Олійника // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 167-171
717976
  Бавус Т. Мовний образ як компонент мовно-національної та індивідуально-авторської картин світу / Тетяна Бавус // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 242-247. – (Серія філологічна ; вип. 63). – ISSN 2078-5119
717977
  Щепанська Х.А. Мовний образ, концепт, вербальний символ і їх функціювання в художньому тексті // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 66-71
717978
  Марчук Л. Мовний портрет інтелігента - мешканця Кам"янця-Подільського // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 181-188. – Бібліогр.: С. 187; 13 назв.
717979
  Квіренко Л.О. Мовний портрет носіїв берлінського міського діалекту // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 232-239


  Стаття присвячена дослідженню мовного портрету носіїв берлінського міського діалекту. Розглянуто природу та структуру мовної особистості та мовного портрету. На основі аналізу статей із щоденної берлінської газети "Берлінер Моргенпост" визначено ...
717980
  Сологуб Н.М. Мовний портрет Яра Славутича / Надія Сологуб. – Київ ; Вінніпег : Дніпро ; Українська Вільна Академія Наук, 1999. – 152 с. – Бібліогр.: с. 146-149. – ISBN 0-919867-00-7
717981
  Фабрична Я. Мовний портфель з перекладу для майбутніх викладачів англійської мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт" ; голов. ред. С.Ю. Ніколаєва. – Київ, 2017. – № 1 (89). – С. 39-50. – ISSN 1817-8510
717982
  Колодько Т.М. Мовний потенціал викладача іноземної мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 245-252


  У статті проаналізовано роль викладача іноземної мови в сучасному навчальному процесі; розглянуто шляхи та засоби зрощення мовного потенціалу викладача; акцентовано увагу на необхідності врахування сучасних мовних стратегій у викладанні. В статье ...
717983
  Скубашевська О. Мовний потенціал викладача іноземної мови: проблема зрощення // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 219-223. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
717984
   Мовний простір граматики: актуальні студії : зб. наук. праць : на честь 60-річчя чл.-кор. НАН України Анатолія Загнітка / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; [редкол.: І. Вихованець та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – 484, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-639-659-7
717985
  Алтухов В. Мовний простір Донбасу: чи є українська мова державною? // Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 79-86. – ISBN 978-966-397-111-2
717986
  Пепа В. Мовний психоз // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 березня (№ 13). – С. 6, 7
717987
  Лінькова Д. Мовний пуризм чи глобалізація? // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 248-252
717988
  Коротіч Т.А. Мовний рівень аналізу художнього тексту (на прикладі позначень кольору та світла) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 205-209. – ISBN 966-581-498-2
717989
  Фаріон І. Мовний рубікон з поляками: Люблинська унія 1569 року // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 11-17 серпня (№ 32). – С. 10


  Рубіконовою подією для України в загальнополітичному й мовному плані стала Люблинська унія 1569 року. Унійний акт, затверджений сеймом 1 липня 1569 року, проголошував утворення нової федеративної держави "двох народів" (українці до них не належали) – ...
717990
  Сербенська О.А. Мовний світ Івана Франка : статті, роздуми, матеріали / Олександра Сербенська ; Мін-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006. – 372 с. – ISBN 966-613-474-8
717991
  Загнітко А. Мовний світ Олекси Тихого та мовнодержавні реалії сьогодення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19-25 січня (№ 3). – С. 7
717992
  Загнітко А. Мовний світ Олекси Тихого та мовнодержавні реалії сьогодення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 26 січня - 1 лютого (№ 4). – С. 10


  Парадоксально те, що на 26-му році Незалежності Української Держави вся спадщина Олекси Тихого надзвичайно актуальна, змінилися лише адресати офіційних звернень.
717993
  Сологуб Н.М. Мовний світ Олеся Гончара / Н.М. Сологуб. – К., 1991. – 136с.
717994
  Юрченко Т. Мовний світ Павла Загребельного // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 321-324. – ISBN 978-966-2248-36-4
717995
  Сандуляк В.С. Мовний світ поеми "Катерина" Тараса Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 5 (297). – С. 29-32
717996
  Домилівська Л.В. Мовний світ Ю. Яновського : монографія / Людмила Домилівська ; за ред. Шевченко Л.І. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Київський університет, 2011. – 196 с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 164-195. – ISBN 978-966-439-400-7
717997
  Швець Я.І. Мовний символ як особливий мовний знак // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 225-228. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
717998
  Гладка Валентина Анатоліївна Мовний синкретизм питальних та відносних займенників у французькій мові : діахронія та синхронія : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 02. 05 / Гладка В. А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 14 назв
717999
  Гладка В.А. Мовний синкретизм питальних та відносних займенників у французькій мові: діахронія та синхронія : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.05 - романські мови / Валентина Анатоліївна Гладка; Чернівецький нац. ун-т ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2006. – 207л. – Бібліогр.: л.175-205
718000
  Москалюк В. Мовний соціокод як комунікативна реальність національного соціуму // Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / В. Ільганаєва, Х. Ельбесхаузен, О. Горошко, О. Холод, А. [та ін.] Sуnоwіес. – Київ : КНУКіМ, 2015. – С. 124-155. – ISBN 978-966-8299-26-2
<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,