Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>
717001
  Чичкина Светлана "Мексика жива" : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 25
717002
  Терещенко О. "Меланка" в передстеповому й степовому Правобережжі та на Східному Поділлі (порівняльна розвідка) // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблем. н.-д. лаб. по вивч. народ. муз. творч. [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Грица С.И. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 11. – С. 28-49. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 5)


  "...Як виявили польові дослідження останніх тридцяти років, новорічний обрядово-музичний комплекс "Меланка" повсюдно побутував у передстеповому й степовому Правобережжі, тож ареал цього явища значно ширший, ніж досі вважалося. Численні місцеві версії ...
717003
  Лесникова Г. "Меланка" как вид святочного ряженья болгар Южной Бессарабии: к постановке проблемы // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 583-600
717004
  Черносвитов В.М. "Мелкое " дело / В.М. Черносвитов. – М, 1953. – 112с.
717005
  Черносвитов В.М. "Мелкое " дело / В.М. Черносвитов. – М, 1958. – 112с.
717006
  Черносвитов В.М. "Мелкое " дело / В.М. Черносвитов. – М, 1987. – 112с.
717007
  Мурашевич К. "Мелодії чотирьох сезонів" Людмили Скирди
717008
  Нежива Л. "Мелодія барв" та "фарби звуків": імпресіонізм у системі літературної освіти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 11 (668). – С. 57-64. – ISSN 0130-5263
717009
  Гаджилова Г. "Мелодрама завжди в ціні" : "Назар Стодоля" Тараса Шевченка й українська драматургія 60-х років ХІХ століття // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2015. – Вип. 8. – C. 35-45. – ISBN 978-966-920-044-0
717010
  Ёлшина "Мельмот Скиталец" Ч.Р. Метьюрина и творчество Ф.М. Достоевского // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 80-88. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
717011
  Швець Ю. "Мельпомена Тавріїї" - 2017 // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (133). – С. 10-14. – ISSN 1562-3238
717012
   [Мельник Василь Павлович] // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т" ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ, 2018. – № 1. – C. 62-63


  До 70-річчя від дня народження Мельника Василя Павловича - доктора медичних наук, професора, академіка Академії Вищої школи України.
717013
  Усачев В. Межотраслевая и межсекторальная мобильность занятого населения // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2007. – № 9. – С. 41-51.
717014
  Карашев М.А. Межотраслевая концентрация производства в пищевой промышленности / М.А. Карашев. – Москва, 1971. – 112 с.
717015
   Межотраслевая методика расчета социально-экономической эффективности от внедрения достижений эргономики в народное хозяйство. – М, 1988. – 78с.
717016
  Мельничук Н.А. Межотраслевая структура и эффективность средств труда / Н.А. Мельничук, Е.Ю. Болховитинова. – К., 1984. – 110с.
717017
  Проценко О.Д. Межотраслевая структура основных фондов / О.Д. Проценко, Г.П. Симакова. – М., 1968. – 152с.
717018
  Леонтьев В.В. Межотраслевая экономика / В.В. Леонтьев. – Москва : Экономика, 1997. – 479 с. – (Экономисты-лауреаты Нобелевской премии). – ISBN 5-282-00832-7
717019
  Волик В.Ф. Межотраслевое регулирование пропорций общественного труда / В.Ф. Волик. – Киев : Вища школа, 1984. – 183с.
717020
  Коссов В.В. Межотраслевой баланс / В.В. Коссов. – Москва, 1966. – 223с.
717021
  Архангельский Ю.С. Межотраслевой баланс / Ю.С. Архангельский, И.И. Коваленко. – Київ : Вища школа, 1988. – 245с.
717022
  Бреев Б.Д. Межотраслевой баланс движения населения и трудовых ресурсов / Б.Д. Бреев, В.П. Крюков. – М, 1974. – 183с.
717023
   Межотраслевой баланс и планирование в странах -членах СЭВ. – М, 1969. – 392с.
717024
  Анфиногентова А.А. Межотраслевой баланс и планирование в экономическом районе / А.А. Анфиногентова. – Саратов, 1965. – 28с.
717025
  Шмулдер М.В. Межотраслевой баланс народного хозяйства / М.В. Шмулдер. – Рига, 1989. – 43с.
717026
  Анфиногентова А А. Межотраслевой баланс производства и распределение продукции / А А. Анфиногентова, . – Саратов, 1968. – 133 с.
717027
   Межотраслевой баланс производства и распределения продукции экономического района. – М, 1964. – 212с.
717028
  Семенов А.К. Межотраслевой баланс республики / А.К. Семенов. – М., 1972. – 103с.
717029
  Терлемезян Г.Е. Межотраслевой баланс союзной республики и его использование для экономического анализа : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Терлемезян Г.Е. ; Моск. экон. стат. ин-т. – Москва, 1970. – 19 с.
717030
   Межотраслевой баланс экономическог района. – М, 1967. – 332с.
717031
  Костанян Р.А. Межотраслевой баланс экономического района и некоторые вопросы воспроизводства общественного продукта (на прим. межотраслевого баланса Арм.ССР за 1963 г) : Автореф... канд. экон.наук: / Костанян Р. А.; Моск. экон.-стат. ин-т, Каф. полит. экон. – М., 1967. – 17л.
717032
  Ахмедов Ш.М. Межотраслевой институт досудебного соглашения о сотрудничестве в законодательстве зарубежных стран // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 4 (55). – С. 28-31. – ISSN 1812-3910


  Новизна института досудебного соглашения о сотрудничестве уже порождает необходимость научной дискуссии по поводу сущности, юридической природы и его содержания. В статье приводится обобщение тенденций зарубежного законодательства по вопросу о подходах ...
717033
  Глотов И.И. Межотраслевой хозрасчет в АПК / И.И. Глотов. – М, 1989. – 256с.
717034
  Побирченко Виктория Викторовна Межотраслевые аспекты рыночной адаптации территориальных рекреационных систем (на примере Евпаторийской территориальной рекреационной системы Крыма). : Дисс....канд. географ.наук.: 11.00.02 / Побирченко Виктория Викторовна; Таврический нац.ун-тет им.В.И.Вернадского. – Симферополь, 2000. – 211 л. + Приложения л.: 172-211. – Библиогр.: л.: 152-172
717035
   Межотраслевые балансы : опыт, проблемы и перспективы. – Ташкент
Ч. 1. – 1977. – 175 с.
717036
   Межотраслевые балансы в анализе территориальных пропорций СССР : монография ; оптимизация территориальных систем. – Новосибирск : Наука, 1975. – 304 с.
717037
  Клименко Б.И. Межотраслевые балансы капиталистических стран / Б.И. Клименко. – Москва, 1986. – 150 с.
717038
  Белов М.И. Межотраслевые балансы сельского хозяйства союзной республики / М.И. Белов. – М., 1973. – 127с.
717039
   Межотраслевые вопросы безопасности труда. – Москва, 1979. – 140 с.
717040
   Межотраслевые вопросы безопасности труда. – Москва, 1984. – 132 с.
717041
   Межотраслевые вопросы охраны труда. – Москва, 1986. – 124 с.
717042
   Межотраслевые исследования в Венгрии. – М, 1973. – 264с.
717043
   Межотраслевые исследования в экономических районах. – М, 1967. – 382с.
717044
  Салов Андрей Иванович Межотраслевые комплексы в воспроизводстве региона : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Салов Андрей Иванович; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1977. – 22л.
717045
   Межотраслевые комплексы в системе моделей. – М, 1983. – 320с.
717046
  Панченко А.И. Межотраслевые комплексы и целевые программы их развития. / А.И. Панченко. – Новосибирск, 1979. – 253с.
717047
  Павленко В.Ф. Межотраслевые комплексы Средней Азии / В.Ф. Павленко. – Москва : Мысль, 1980. – 153с.
717048
   Межотраслевые методические рекомендации по нормированию труда в период освоения производства. – Москва : НИИтруда, 1976. – 69 с.
717049
   Межотраслевые методические рекомендации по предупреждения переутомления работников физического и умственного труда. – М, 1979. – 72с.
717050
   Межотраслевые методические рекомендации по развитию бригадной формы организации и оплаты труда в отраслях сферы обслуживания населения. – 2-е изд. – М, 1987. – 91с.
717051
   Межотраслевые методические рекомендации по разработке нормативных материалов для нормированного труда в непроизводственных отраслях народного хозяйства. – Москва, 1988. – 93 с.
717052
   Межотраслевые методические рекомендации по созданию системы профессионально-квалификационного продвижения рабочих. – М, 1989. – 38с.
717053
  Чирков В.Г. Межотраслевые научно-технические комплексы / В.Г. Чирков. – К., 1988. – 126с.
717054
  Звонкова Г.Л. Межотраслевые научно-технические комплексы Академии наук Украинской ССР (1980-1990 гг.) // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 7 (91). – С. 94-96. – ISSN 2070-9773
717055
   Межотраслевые предприятия производственных услуг. – К, 1987. – 104с.
717056
   Межотраслевые проблемы научно-технического прогресса. – Алма Ата, 1991. – 210с.
717057
   Межотраслевые проблемы научно-технического прогресса, июль-сентябрь 1987. – Л, 1988. – 48с.
717058
   Межотраслевые проблемы управления промышленным поизводством. – Л, 1989. – 135с.
717059
  Бем И.С. Межотраслевые производства : развитие и размещение / АН УкрССР ; Совет по изучению производительных сил УССР ; И.С. Бем, Б.Н. Крыжановский, Н.В. Тарасова и др. ; [отв. ред. И.С. Бем]. – Киев : Наукова думка, 1979. – 296 с.
717060
   Межотраслевые производственные связи сельского хозяйства. – Киев, 1977. – 204 с.
717061
  Маевский В.И. Межотраслевые пропорции общественного производства / В.И. Маевский. – М, 1986. – 141с.
717062
   Межотраслевые рекомендации по научной организации труда вспомогательных рабочих. – М, 1970. – 176с.
717063
   Межотраслевые рекомендации по НОТ вспомогательных рабочих. – 2-е изд. – М, 1971. – 176с.
717064
   Межотраслевые рекомендации по разработке отраслевах эталонов проектных решений по организации труда и управления производством. – М, 1987. – 46с.
717065
   Межотраслевые рекомендации по разработке рациональных режимов труда и отдыха. – М, 1973. – 116с.
717066
   Межотраслевые рекомендации по разработке рациональных режимов труда и отдыха. – 2-е изд. – М, 1975. – 134с.
717067
  Гайдуцкий П.И. Межотраслевые связи в агропромышленном комплексе / П.И. Гайдуцкий. – Киев, 1988. – 191с.
717068
  Бершеда Е.Р. Межотраслевые связи в инвестиционном процессе / Е.Р. Бершеда. – Киев, 1981. – 224с.
717069
   Межотраслевые связи в народном хозяйстве / Бершеда Е.Р. – К, 1985. – 139с.
717070
  Сингур Г.Н. Межотраслевые связи и аграрно-промышленная интеграция / Г.Н. Сингур. – Кишинев, 1977. – 196с.
717071
   Межотраслевые связи и народнохозяйственные пропорции Восточной Сибири и Дальнего востока. – Новосибирск, 1974. – 315с.
717072
  Черныш Е.А. Межотраслевые связи и пропорции экономического района. / Е.А. Черныш. – Ростов н/Д, 1974. – 104с.
717073
  Павлов В.Н. Межотраслевые системы. Математические модели и методы / В.Н. Павлов. – Новосибирск, 1986. – 218с.
717074
  Воейкова Т.В. Межотраслевые структурные сдвиги, интенсификация и эффективность общественного производства. / Т.В. Воейкова. – Москва, 1985. – 135с.
717075
  Шаблий Олег Иванович Межотраслевые территориальные комплексы (проблемы теории и меторики исследования) : Автореф... д-ра геогр.наук: 11.00.02 / Шаблий Олег Иванович; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1978. – 35л.
717076
  Шаблий О.И. Межотраслевые территориальные системы : (проблемы методологии и теории) : монография / О.И. Шаблий ; отв. ред. А.Т. Ващенко. – Львов : Вища школа, 1976. – 200 с.
717077
   Межотраслевые требование и нормативные материалы по организации труда , которые должны учитываться при проектировании новых и реконструкции действующих предприятий, технологических процессов и обор. – М, 1990. – 208с.
717078
  Янкевич В.Ф. Межотраслевые хоздоговорные связи "наука - машиностроительное производство". / В.Ф. Янкевич. – К., 1970. – 28с.
717079
   Межотраслевые эконометрические модели (вопросы построения и использования). – Новосибирск : Наука, 1983. – 264 с.
717080
  Шибаева Е.А. Межпарламентский Союз / Е.А. Шибаева. – М., 1957. – 48с.
717081
  Швецов В.Л. Межпарламентский Союз : Автореф... канд. юр.наук: / Швецов В. Л.; МГИМО. – М., 1964. – 19л.
717082
  Швецов В.Л. Межпарламентский Союз. / В.Л. Швецов. – 2-е изд. – М, 1969. – 240с.
717083
  Жуков А.Е. Межпартийная борьба в современной Японии по вопросам военной политики / А.Е. Жуков. – М., 1988. – 137с.
717084
  Майкин В.В. Межпередментные проблемные познавательные задачи как среднего формирования интереса к творческой деятельности у школьников : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Майкин В.В. ; НИИ общ. педагог. АН СССР. – Москва, 1977. – 21 с.
717085
   Межпланетная среда и её магнитосферные проявления. – Москва : Издательство АН СССР, 1986. – 176 с.
717086
   Межпланетная среда и магнитосфера Земли. – М, 1982. – 175с.
717087
   Межпланетная среда и физика магнитосферы. – Москва : Наука, 1972. – 211 с.
717088
  Миртов Б.А. Межпланетная станция / Б.А. Миртов. – М., 1960. – 32с.
717089
  Афанасьев Игорь Межпланетная эквилибристика : планетарий / Афанасьев Игорь, Воронцов Дмитрий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 22-30 : Фото
717090
  Штернфельд А.А. Межпланетные полеты / А.А. Штернфельд. – М, 1955. – 56с.
717091
  Кубасов В.Н. Межпланетные полеты / В.Н. Кубасов, А.А. Дашков. – М, 1979. – 271с.
717092
  Перельман Я.И. Межпланетные путешествия / Я.И. Перельман. – Изд. 8-е, перераб. – Л.-М., 1933. – 224с.
717093
  Перельман Я.И. Межпланетные путешествия. / Я.И. Перельман. – 10-е изд. – Л.-М., 1935. – 272с.
717094
  Цап Ю. Межпланетные ударные волны и ускорение солнечных космических лучей / Ю. Цап, Е. Исаева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 29-32. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Рассмотрена связь метровых (m II) и декаметровых-гектометровых (DH II) радиовсплесков II типа с солнечными протонными событиями (СПС). Анализ, включающий 87 СПС (1989-2005), показывает, что коэффициент корреляции между интенсивностью потока протонов и ...
717095
   Межплеменные связи эпохи бронзы на территории Украины. – К, 1987. – 143с.
717096
   Межплитные границы дальневосточного региона России по результатам GPS измерений, сейсморазведочных и сейсмологических данных / П.Ю. Тимофеев, Д.Г. Ардюков, В.М. Соловьв, С.В. Шибаев, А.Ф. Петров; В.Ю. Тимофеев и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 4. – С. 489-507 : рис., табл. – Библиогр.: с. 505-507. – ISSN 0016-7886
717097
  Смолькин А.А. Межпоколенческие конфликты в повседневной жизни // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 11 (319). – С. 110-114. – ISSN 0132-1625
717098
  Канапьянова Гульна Сейльбековна Межполимерные комплексы поливинилпирролидона и полиэтиленгликоля с регулярными карбоксилсодержащими сополимерами на основе малеинового ангидрида и малеиновой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Канапьянова Гульна Сейльбековна; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1981. – 23л.
717099
  Семенович А.В. Межполушарная организация психических процессов у левшей. / А.В. Семенович. – М., 1991. – 95с.
717100
  Котик Б.С. Межполушарное взаимодействие в речевых процессах при билингвизме : Автореф... д-ра психолог.наук: 19.00.04 / Котик Б.С.; Гос. ком. по народ. образов. МГУ. – Ростов-на-Дону, 1989. – 32л.
717101
  Кудуле М.М. Межпопуляционная изменчивость кариотипа у короткощупиковой мошки. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.15 / Кудуле М.М.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1974. – 24л.
717102
  Долгов А.М. Межпородное скрещивание в молочном скотоводстве / А.М. Долгов. – М, 1980. – 64с.
717103
  Михайлова Л.Л. Межпоселковый транспорт городов с расчлененной территорией.. : Автореф... канд. экон.наук: / Михайлова Л.Л.; АН КазССР. Сектор проблем транспорта. – Алма-Ата, 1950. – 8 c.
717104
  Гурбанов Р.А. оглы Межправительственное сотрудничество государств-членов ЕС в сфере уголовного правосудия // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 6 (63). – С. 29-32. – ISSN 1812-3910
717105
  Ашавский Б.М. Межправительственные конференции / Б.М. Ашавский. – Москва, 1980. – 126с.
717106
  Ашавский Б.М. Межправительственные конференции в системе международных отношений (международные аспекты подготовки и деятельности) : Автореф... канд юрид.наук: / Ашавский Б.М.; МГУ. – М, 1976. – 17л.
717107
  Арнаутова Альбина Григорьевна Межпредикативные глагольные корреляции в двух типах сложных синтаксических единств. (В соврем. англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Арнаутова Альбина Григорьевна; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1975. – 25л.
717108
  Румянцева Д.И. Межпредметные и внутрипредметные связи в преподавании основ общественных наук в среднем профтехучилище : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Румянцева Д.И. ; МП УССР , НИИ педагогики УССР. – Киев, 1975. – 27 с.
717109
  Фокин Г.И. Межпредметные комплексные задания как средство развития самостоятельности учащихся / Г.И. Фокин. – М., 1974. – 88с.
717110
   Межпредметные связи - необходимое условие единства обучения и воспитания : Краткий рекомендат. обзор лит-ры в помощь учителю и воспитателю. – Москва, 1965. – 9 с.
717111
  Максимова В.Н. Межпредметные связи в обучении биологии / В.Н. Максимова, Н.В. Груздева. – Москва : Просвещение, 1987. – 192 с. – (Библиотека учителя биологии)
717112
  Соболева К.Б. Межпредметные связи в обучении русскому языку как одно из эффективных средств развития речи учащихся 5-8 классов : Автореф... кандидата пед.наук: / Соболева К.Б.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 15л.
717113
  Никонова С.М. Межпредметные связи в обучении школьников английскому языку. / С.М. Никонова. – М, 1965. – 68с.
717114
   Межпредметные связи в преподавании основ наук в школе. – Челябинск
1. – 1973. – 128с.
717115
   Межпредметные связи в преподавании предметов политехнического цикла. – Куйбышев, 1968. – 87с.
717116
   Межпредметные связи в преподавании русского языка. – М, 1977. – 176с.
717117
  Федорец Г.Ф. Межпредметные связи в процессе обучения / Г.Ф. Федорец. – Л., 1983. – 88с.
717118
  Кулагин П.Г. Межпредметные связи в процессе обучения. / П.Г. Кулагин. – М., 1981. – 96с.
717119
   Межпредметные связи в процессе преподавания литературы в школе. – М, 1987. – 116 с.
717120
   Межпредметные связи в системе профессионально ориентированного обучения иностранному языку как педагогической специальности. – Горький, 1987. – 119с.
717121
  Зверев И.Д. Межпредметные связи в современной школе / И.Д. Зверев, В.Н. Максимова. – М., 1981. – 159с.
717122
  Максимова В.Н. Межпредметные связи в учебно-воспитательном процессе: уч. пособие / В.Н. Максимова. – Л., 1979. – 80с.
717123
  Потапов Ф.И. Межпредметные связи в учебном процессе в среднем сельском профтехучилище / Ф.И. Потапов. – Москва : Высшая школа, 1977. – 100 с.
717124
  Малахов Н.В. Межпредметные связи в формировании картографических знаний : пособие для учителей / Н. В. Малахов. – Москва : Просвещение, 1982. – 128 с.
717125
   Межпредметные связи естественно-математических дисциплин. – М, 1980. – 207с.
717126
  Лошкарева Н.А. Межпредметные связи и их роль в формирвоании знаний и умений школьников. : Автореф... Канд.пед.наук: / Лошкарева Н.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 22л.
717127
  Румянцева Д.И. Межпредметные связи и их роль в формировании коммунистического мировоззрения учащихся профтехучилищ. / Д.И. Румянцева. – К., 1979. – 127с.
717128
  Максимова В.Н. Межпредметные связи и совершенствование процесса обучения: кн. для учителя. / В.Н. Максимова. – М., 1984. – 143с.
717129
  Барышенков Межпредметные связи как средство активизации учебной деятельности студентов / Барышенков, ЛА. – Ульяновск, 1988. – 49с.
717130
  Кадыров Исом Межпредметные связи как средство идейно-политического воспитания старшеклассников (на материале гуманит. дисциплин в общеобразоват. школах Узбекистана) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кадыров Исом; Душанбинский гос. пед. ин-т. – Душанбе, 1981. – 20л.
717131
  Ермкин А.И. Межпредметные связи как средство обеспечения сознательного и прочного усвоения знаний. (На материале изучения, истории, литературы, экон. географии в старших классах сред. школы) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Ермкин А.И.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1968. – 24л.
717132
  Ахундова С.Л. Межпредметные связи как средство реализации интегративных возможностей предмета "познание мира" // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 2 (46). – С. 52-56. – ISSN 1680-2721
717133
   Межпредметные связи как условие совершенствования методической подготовки студентов географов. – Москва, 1985. – 122с.
717134
   Межпредметные связи курса физики в средней школе. – Москва : Просвещение, 1987. – 191 с.
717135
  Елисеев А.Ф. Межпредметные связи между общеобразовательными и специальными предметами. / А.Ф. Елисеев. – Киев, 1978. – 95с.
717136
  Короткова И.И. Межпредметные связи на базе реализации дидактических возможностей информационных и коммуникационных технологий // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2010. – № 11. – С. 121-123. – ISSN 0234-0453
717137
  Федорец Г.Ф. Межпредметные связи педагогики с психологией / Г.Ф. Федорец. – Л., 1988. – 87с.
717138
  Федорак Н.И. Межпредметные связи при изучении географии в школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Федорак Н.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 16 с.
717139
  Румянцева Д.И. Межпредметные связи при изучении истории. / Д.И. Румянцева. – К., 1984. – 151с.
717140
   Межпредметные связи при изучении литературы в школе. – М : Просвещение, 1990. – 221 с.
717141
  Федорова В.Н. Межпредметные связи. / В.Н. Федорова, Д.М. Кирюшкин. – М., 1972. – 152с.
717142
  Михайлов Н.Г. Межпредметные связи: география, черчение, изобразительное искусство : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 69-75 : Рис. – ISSN 0016-7207
717143
  Шлимак И.С. Межпримесная излучательная рекомбинация в германии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат.наук : 049 / Шлимак И.С. ; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф. Иоффе. – Ленинград, 1968. – 14 с.
717144
  Мичев Д. Межрабпом - организация пролетарской солидарности. 1921-1935 / Д. Мичев. – Москва, 1971. – 304с.
717145
  Шафранов Ю.А. Межрайнные складские поставки продукции. / Ю.А. Шафранов, М.Я. Оськина. – М., 1980. – 55с.
717146
  Зайцев И.Ф. Межрайонное и международное социалистическое разделение труда / И.Ф. Зайцев. – М., 1988. – 125,3с.
717147
  Ласис Ю.В. Межрайонные связи и рациональное использование природных ресурсов / Ю.В. Ласис. – Москва : Знание, 1980. – 48 с. – (Библиотечка: " Проблемы природопользования и размещение производительных сил")
717148
  Фомкина А.А. Межрайонные центры социальной инфраструктуры: новый подход к их выделению (на примере Тверской области) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 57-64 : рис., табл. – Библиогр.: с. 62-63. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
717149
  Николаев С.А. Межрайонный и внутрирайонный анализ размещения производительных сил / АН СССР ; Госплан СССР ; Совет по изучению производительных сил ; С.А. Николаев ; [отв. ред. Н.Н. Некрасов]. – Москва : Наука, 1971. – 216с.
717150
  Зайцева Ю. Межрегиональная дифференциация в странах БРИК: возможности оценки // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 5. – С. 44-51. – ISSN 0131-2227
717151
  Рыбаковский О.Л. Межрегиональная миграция населения // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4 (324 ). – С. 34-44. – ISSN 0132-1625


  По материалам отечественной зарубежной науки.
717152
   Межрегиональные межотраслевые балансы. – Новосибирск, 1983. – 223с.
717153
   Межрегиональные межотраслевые модели в исследованиях мировой экономики. – Новосибирск, 1984. – 160с.
717154
   Межрегиональные межотраслевые модели мировой экономики. – Новосибирск, 1983. – 274с.
717155
  Савчук Р.А. Межрелигиозный аспект миссионерской деятельности архиепископа Токийского и всея Японии Николая (Касаткина) (1836 – 1912) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 40-43


  В статье рассматриваются такие аспекты межрелигиозных отношений в деятельности архиепископа Николая Японского, как взаимодействие с языческой культурой, отношение к языческой религиозности и взаимоотношения с другими христианскими миссиями. Прослежено ...
717156
   Межремонтные сроки и удельные затраты денежных средств на ремонт и техническое обслуживание тракторов, самоходных шасси , комбайнов , хлопкоуборочных и сельскохозяйственных машин. – Алма Ата, 1975. – 158с.
717157
  Шпилюк В.А. Межреспубликанская миграция и сближение наций в СССР / В.А. Шпилюк. – Львов, 1975. – 167с.
717158
   Межреспубликанская научная конференция "Приморский межотраслевой комплекс республик Советской Прибалтики" (г. Рига, 24 - 26 ноября 1987 г.) : [тезисы докладов] / Приморский межотраслевой комплекс республик Советской Прибалтики; Научный совет при Президиуме АН СССР по проблеме "Мировая соц. система" ; Ин-т экономики мировой соц. системы АН СССР ; МВиССО Латвийской ССР ; В. Пурин. – Рига : ЛГУ им. П. Стучки
Предпосылки и проблемы развития. – 1987. – 147 с.
717159
   Межреспубликанская научная конференция по вопросам кодификации законодательства Украинской ССР, Белорусской ССР и Молдавской ССР. – К, 1959. – 56с.
717160
   Межреспубликанская студенческая конференция "Биологически активные вещества и функции мембран" : темы докладов. – Одесса, 1982. – 30 с.
717161
   Межреспубликанские технические условия. – Москва, 1965. – 84с.
717162
   Межреспубликанские технические условия. – Москва, 1965. – 96 с.
717163
  Саакян Ш.С. Межреспубликанские экономические связи Армянской ССР и их совершенствование : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Саакян Ш. С.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.24
717164
  Резников В.Т. Межреспубликанские экономические связи Украинской ССР. / В.Т. Резников. – К., 1972. – 28с.
717165
   Межреспубликанский научно-методический семинар заведующих кафедрами языков педагогических институтов. – К, 1959. – 264с.
717166
  Крыжановский Ф.Д. Межродовая гибридизация в семействе пасленовых. : Автореф... канд. биол.наук: / Крыжановский Ф.Д.; Плодоовощной ин-тут им. И.В.Мичурина. – Мичуринск, 1953. – 10 с.
717167
  Скаржинская М.В. Межродовая гибридизация в семействе путем слияния изолирванных протопластов. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.17 / Скаржинская М.В.; Ин-т цитолог.АН СССР. – Л, 1983. – 22л.
717168
  Байгулов И.М. Межсезонье / И.М. Байгулов. – Пермь, 1979. – 376с.
717169
  Маркевич А.М. Межселенные машинно-тракторные станции (база с.-х. реконструкции). / А.М. Маркевич. – М., 1929. – 305с.
717170
  Онищенко Ю.Н. Межселенные центры обслуживания населения / Ю.Н. Онищенко. – Москва, 1976. – 53 с.
717171
  Васюкова Е.Е. Межситуативный перенос вербализованных операциональных смыслов при решении мыслительных задач // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 6. – С.51-65. – ISSN 0205-9592
717172
   Межскважинное дипольное электромегнитное профилирование. – Л, 1978. – 62с.
717173
  Карус Е.В. Межскважинное прозвучивание / Е.В. Карус, О.Л. Кузнецов, И.С. Файзуллин. – Москва : Недра, 1986. – 148с.
717174
   Межславянские культурные связи. – М, 1971. – 240с.
717175
  Касымова А.Г. Межслоевые образования в ионосфере / А.Г. Касымова. – Киев : Наукова думка, 1970. – 131с.
717176
  Гусева Полина Тимофеевна Межсобытийные предикаты-связки в причинно-следственных структурах : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Гусева Полина Тимофеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 163л. – Бібліогр.:л.142-163
717177
  Гусева П.Т. Межсобытийные предикаты --связки в причинно-следственных структурах. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Гусева П.Т.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 16л.
717178
  Дюндик Л.Г. Межсобытийные предикаты в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Дюндик Л.Г.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1979. – 24л.
717179
  Ключко П.Ф. Межсортовые скрещивания как метод повышения урожайных качеств семян озимой ржи и кукрузы. : Автореф... канд. сельхоз.наук: / Ключко П.Ф.; Всесоюз. селекционнл-генетич. ин-тут им. Т.Д.Лысенко. – Одесса, 1954. – 12л.
717180
  Котов Б.С. Межсоюзническая война лета 1913 года в восприятии русского общества : (по материалам прессы) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 3, май - июнь. – С. 101-112. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматривается отношение русского общества к драматическим событиям на Балканах летом 1913 г. Автор анализирует отношение и точки зрения наиболее влиятельных российских газет и журналов к македонскому вопросу, межсоюзнической войне и ...
717181
  Иваненко С.М. Межстилевой жанр "коммюнике" и его лингво-текстовые характеристики (на мат. текстов на нем. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Иваненко С.М.; Киев. гос. пед. ин-тут ин. яз. – К., 1987. – 24л.
717182
  Лебедева Н.М. Межстиливая и внутрстилевая синонимия и ее стилистическое использование : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Лебедева Н. М.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – Киев, 1981. – 24л.
717183
  Нечаев А.А. Межстрановой анализ структуры экономики / А.А. Нечаев. – М., 1988. – 202с.
717184
  Зайцев А. Межстрановые различия в производительности труда: роль капитала, уровня технологий и природной ренты // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 9. – С. 67-93 : табл., рис. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0042-8736
717185
  Казарян А.С. Межтеоретические отношения и системность науки. / А.С. Казарян. – Ереван, 1978. – 113с.
717186
  Большакова Г.Б. Межтканевые взаимоотношения в развитии сердца. / Г.Б. Большакова. – М, 1991. – 87с.
717187
   Межузловой сетевой протокол (сервис и процедуры). – Рига, 1986. – 60с.
717188
   Межузловой сетевой протокол (форматы и формализованное описание). – Рига, 1986. – 68с.
717189
   Межуровневая организация текста в естественном языке. – Челябинск, 1987. – 126с.
717190
   Межуровневые связи в синхронии и диахронии. – Свердловск, 1987. – 120с.
717191
  Шеремета Н.В. Межуровневые структуры глагольного класса. / Н.В. Шеремета. – Минск, 1988. – 154с.
717192
  Шеремета Николай Васильевич Межуровневые структуры глагольного лексико-грамматического класса (на мат. фр. яз.) : Дис... доктор филолог.наук: 10.02.05 / Шеремета Николай Васильевич; МВ и ССО БССР. Минск. гос. пед. ин-тут ин. яз. – Минск, 1987. – 437л. – Бібліогр.:л.431-437
717193
  Шеремета Н.В. Межуровневые структуры глагольного лексико-грамматического класса (на матер. фр. яз.) : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.05 / Шеремета Н. В.; КГУ. – К., 1988. – 45л.
717194
  Макарченко А.Ф. Межуточный мозн и вегетативная нервная система / А.Ф. Макарченко, А.Д. Динабург. – К, 1971. – 323с.
717195
  Попель С.И. Межфазное натяжение на границе черный металл - шлак : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Попель С.И. ; МВО СССР , Уральский политехн. ин-т , Каф. теории металлург. процессов. – Свердловск, 1950. – 7 с.
717196
  Шаров А.Ф. Межфазное натяжение точки нулевого заряда жидких свинца, индия и висмута в расплавленных хлоридах щелочных металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.073 / Шаров А.Ф.;. – Свердловск, 1972. – 18л.
717197
  Дейч Инна Соломоновна Межфазное перераспределение углерода и образование х-карбида при холодной пластической деформации и отпуске углеродистой стали : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Дейч Инна Соломоновна; Урал. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
717198
   Межфазные взаимодействия и механизмы деградации в структурах металл-InP и металл-GaAs / Е.Ф. Венгер, Р.В. Конакова, Г.С. Коротченков, В.В. Миленин, Э.В. Руссу, И.В. Прокопенко; НАНУ. Ин-тут физики проводников.; Авт.: Е.Ф.Венгер, Р.В.Конакова, Г.С.Коротченков, В.В.Миленин, Э.В.Руссу, И.В.рокопенко. – Киев, 1999. – 234 с. – ISBN 966-7700-03-8
717199
  Гудова Элеонора Геннадьевна Межфазные слои на границе раздела твердое тело - расплав полимерной смеси : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Гудова Элеонора Геннадьевна; Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1989. – 16л.
717200
   Межфазные слои полиэлектролитов. – Алма ата, 1987. – 110с.
717201
  Липатов Ю.С. Межфазные явления в полимерах. / Ю.С. Липатов. – К., 1980. – 260с.
717202
  Тарасов Валерий Васильевич Межфазные явления и кинетика экстракции неорганических веществ : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.04 / Тарасов Валерий Васильевич; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1980. – 44л.
717203
  Демлов Э. Межфазный катализ / Э. Демлов, З. Демлов. – М, 1987. – 485с.
717204
  Вебер В. Межфазный катализ в ворганическом синтезе / В. Вебер, Г. Гокель. – Москва : Мир, 1980. – 327 с.
717205
   Межфазный катализ. Химия, катализаторы и применение. – М, 1991. – 159с.
717206
  Бондаренко Б.И. Межфазный углеродообмен: термодинамика и процессы переноса / Б.И. Бондаренко, Б.С. Сорока, В.К. Безуглый ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т газа. – Киев : Наукова думка, 2013. – 222, [2] с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 209-220. – (Проект "Наукова думка"). – ISBN 978-966-00-1287-5
717207
   Межфазовая граница газ-твердое тело. – Москва : Мир, 1970. – 434 с. – Библиогр. в конце глав
717208
  Эльмесов Р.М. Межфазовая ЭДС полиморфизма в сульфатах, вольфрамата и молибдатах щелочных металлов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Эльмесов Р.М. ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1981. – 24 с.
717209
  Эльмесов Р.М. Межфазовая ЭДС полиморфизма в сульфатах, вольфраматах и молибдатах щелочных металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Эльмесов Р.М.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1981. – 24л.
717210
  Ляховицкая Л.М. Межфразовая связь и семантика слов с отрицанием / Л.М. Ляховицкая. – Киев, 1974. – 32с.
717211
  Онисовец В.К. Межхозяйственная кооперация в животноводстве / В.К. Онисовец. – М, 1978. – 64с.
717212
  Трубицын О.Н. Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция - закономерный этап развития современного села. / О.Н. Трубицын. – М., 1980. – 64с.
717213
  Александров Н.П. Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция : (опыт и проблемы) / Н.П. Александров. – Москва : Знание, 1980. – 46 с. – (Библиотека "Сельскохозяйственная наука и укрепление ее связи с производством")
717214
  Грекова Н.Я. Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция : Библиогр. указ. за 1974 - 1982 гг. / Н.Я. Грекова, Л.Г. Романова. – Кишинев, 1984. – 115с.
717215
   Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция в европейских социалистических странах. – Москва : Колос, 1980. – 160 с.
717216
   Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция в сельском хозяйстве. – М, 1978. – 288с.
717217
   Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция в сельском хозяйстве. – М, 1984. – 223с.
717218
  Проценко В.А. Межхозяйственная кооперация и выравнивание экономических условий хозяйствования / В.А. Проценко. – Кишинев, 1982. – 161с.
717219
  Соловьев Вячеслав Григорьевич Межхозяйственная кооперация и ее роль в развитии колхозно-кооперативной формы собственности в условиях зрелого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Соловьев Вячеслав Григорьевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 176л. – Бібліогр.:л.166-176
717220
  Соловьев В.Г. Межхозяйственная кооперация и ее роль в развитии колхозно-кооперативной формы собственности в условиях зрелого социализма : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Соловьев В.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 26 с.
717221
  Передрин С.В. Межхозяйственная кооперация и проблемы правового регулирования труда / С.В. Передрин. – Воронеж, 1988. – 174с.
717222
   Межхозяйственная кооперация и социальный прогресс на селе. – К, 1985. – 151с.
717223
  Шалкарбеков Ж. Межхозяйственная кооперация как форма обобществения производства в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Шалкарбеков Ж.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1981. – 23л.
717224
   Межхозяйственное и агропромышленное кооперирование - эффективный путь роста производства сельскохозяйственной продукции : Рек. указ. лит. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 61с.
717225
  Седых Ю.В. Межхозяйственное и агропромышленное кооперирование / Ю.В. Седых. – М, 1977. – 63с.
717226
  Черняев А.А. др. Межхозяйственное и агропромышленное кооперирование / А.А. др. Черняев. – Саратов, 1979. – 95с.
717227
   Межхозяйственное кооперирование в сельском хозяйстве РСФСР. – М, 1975. – 416с.
717228
  Пикулькин Межхозяйственное кооперирование по облуживанию сельскохозяйственных предприятий / Пикулькин, Н.С. Харитонов. – Москва : Колос, 1979. – 320 с.
717229
  Пузановский А.Г. Межхозяйственное производственное кооперирование в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Пузановский А.Г.; Киев. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1977. – 19л.
717230
   Межхозяйственные связи в АПО района. – К, 1988. – 188с.
717231
  Каралюн В.Ю. Межхозяйственные экономические связи в сельском хозяйстве / В.Ю. Каралюн. – Рига, 1966. – 188с.
717232
  Давалга В.К. Межхозяйственные экономические связи колхозов и совхозов, их роль в развитии общественного производства. (на примере ЛитССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Давалга В.К. ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра экон. сел. хоз-ва. – Москва, 1970. – 24 с.
717233
   Межцентровые переходы носителей заряда в частично разупорядоченном кремнии: расчет / О.В. Третяк, В.С. Львов, В.И. Стриха, А.А. Шматов // ФТТ, 1989. – №11
717234
   Межцентровые переходы носителей заряда в частично разупорядоченном кремнии: эксперимент и обсуждение результатов / О.В. Третяк, В.С. Львов, В.И. Стриха, А.А. Шматов // ФТТ, 1989. – №11
717235
   Межчастичное взаимодействие в жидких металлах. – М, 1979. – 196с.
717236
  Кацнельсон А.А. Межчастичные взаимодействия и своейства металлов / А.А. Кацнельсон, В.С. Степанюк. – Москва, 1987. – 104 с.
717237
   Межшкольные учебно -производственные комбинаты. – М, 1980. – 143с.
717238
  Ровдо И Межъязыковая омонимия в условиях русско-белорусского и белорусско-русского билингвизма : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Ровдо И С.; БГУ. – Минск, 1980. – 19л.
717239
  Никонова В.Г. Межъязыковая речевая корреляция как проблема художественного перевода (на материале русских переводов Шекспира) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 60-65. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
717240
  Таирбеков Б.Г. Межъязыковая транспозиция пословиц и поговорок. (На материале Сочинений В.И.Ленина) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Таирбеков Б.Г. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1965. – 21 с.
717241
   Межъязыковое взаимодействие в Волго-Камье. – Чебоксары, 1988. – 140 с.
717242
  Назаров А.И. Межъязыковые взаимодействия при распознавании слов, выражающих абстрактные и конкретные понятия // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 1. – С.123-133. – ISSN 0042-8841
717243
  Лялько Е.П. Межъязыковые идентификации в английской лексике в условиях искусственного двуязычия : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Лялько Е. П.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1984. – 215л.
717244
  Грабчиков М С. Межъязыковые омонимы и паронимы / М С. Грабчиков, . – Минск, 1980. – 216с.
717245
   Межъязыковые отношения и языковая политика : капиталистические государства и страны "третьего мира". – Киев : Наукова думка, 1988. – 212 с. – ISBN 5-12-000141-6
717246
  Складчикова Н.В. Межъязыковые отношения метафор. / Н.В. Складчикова. – Кемерово, 1987. – 68с.
717247
  Залевская А.А. Межъязыковые сопоставления в психолингвистике / А.А. Залевская. – Калинин, 1979. – 84с.
717248
  Каика Наталья Евгеньевна Межъязыковые фразеологические соответствия (На материале русского и французского языков) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.20 / Каика Наталья Евгеньевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 26л.
717249
  Ляпин В.Г. Межэлектронная корреляция и структура дырочных зон в кристаллах с решеткой алмаза и сфалерита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ляпин В.Г.; АН УССР. Ин-т полупроводников. – Киев, 1967. – 14л.
717250
  Вершинина Н.В. Межэлементные влияния в рентгенонасыщенном слое и флуоресцентный анализ пленочных образцов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07+02.00.02 / Вершинина Н.В.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1987. – 22 с.
717251
  Филин Н.А. Межэлитный конфликт в Иране (1989-2010 гг.) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 1. – С. 57-64. – ISSN 0869-1908
717252
   Межэтнические и межконфессиональные отношения в Крыму: проблемы и их решение : сборник научных работ / Крымское отд. Ин-та востоковед. им. А.Е. Крымского НАНУ ; Всеукр. ассоц. обшественных орг. "Альраид" ; [ред. кол.: Айбабин А.И., Сидоренко В.А., Коноплев В.В. и др.]. – Симферополь : [Тезис], 2009. – 286 с. – ISBN 978-966-470-019-8
717253
  Зюков А. Межэтнические конфликты в государствах - участниках СНГ // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 8 (230). – С. 121-127. – ISSN 1998-1813
717254
   Межэтнические конфликты в странах зарубежного Востока. – М, 1991. – 279с.
717255
  Савинов Л.В. Межэтнические отношения в армии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 7 (339). – С. 143-147. – ISSN 0132-1625
717256
  Гужвенко Ю. Межэтнические отношения в Восточном Казахстане // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 44-47. – ISSN 0321-5075
717257
  Адзиев Х. Межэтнические отношения в Дагестане / Х. Адзиев, Н. Гасанов // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 1 (1608). – С. 21-30. – ISSN 0869-44435
717258
  Харченко С.В. Межэтнические отношения в Казахстане: историческое наследие и современное состояние // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2 (358). – С. 55-58. – ISSN 0132-1625
717259
  Савченко И.В. Межэтнические установки русских студентов г. Москвы // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 5. – С. 55-65. – ISSN 1561-2465


  Рассматриваются межэтнические установки современного русского студенчества, описаны компоненты данных установок: когнитивный, эмоциональный, конативный. На материалах эмпирического исследования представлен анализ факторов, влияющих на формирование ...
717260
  Богатырев К.А. Межэтнический конфликт в Кыргызстане // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 9 (75). – С. 73-81. – ISSN 1812-8696
717261
  Вильнин К. Межэтнический конфликт в Шри-Ланке: причины и основные этапы развития // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 8. – С. 68-75. – ISSN 0131-2227
717262
  Лялько Е.П. Межязыковые идентификации в английской лексике в условиях искусственного двуязычия : Автореф. дис. ... канд. фил. наук : 10.02.04 / Лялько Е.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 22 с.
717263
  Каика Наталия Евгеньевна Межязыковые фразеологические соответствия (На мат-ле русского и французского языков) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.20 / Каика Наталия Евгеньевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 224л. – Бібліогр.:л.196-224
717264
  Вашанау А. Мезалітычныя матэрыялы са стаянкі Белая Сарока 1 на беларуска - украінскім памежжы / А. Вашанау, В. Ашэйчык // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 57. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
717265
  Стогний Н.И. Мезанизм образования окиси углерода в рудничном воздухе при ведении взрывных работ : Автореф... Канд.хим.наук: / Стогний Н.И.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1953. – 16 с.
717266
  Гольдин И.Д. Мезанизция построения наглядных изображений при разведке и разработке недр / И.Д. Гольдин. – Москва : Недра, 1967. – 184с.
717267
  Фалькович Д.Г. Мездрильщик / Д.Г. Фалькович. – К, 1939. – 36с.
717268
  Ларин О.И. Мезенские сюжеты: Очерки. / О.И. Ларин. – М., 1980. – 254с.
717269
   Мезенцев Костянтин Володимирович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 76-77
717270
   Мезенцев Костянтин Володимирович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 150-151 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
717271
   Мезенцев Костянтин Володимирович (1971) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 84-85. – ISBN 966-95774-3-5
717272
  Самойленко Л. Мезенцева Галина Георгіївна // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 250. – ISBN 96966-8060-04-0
717273
   Мезенцева Галина Георгіївна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 199. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
717274
   Мезенцева Наталія Іванівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 77-78
717275
   Мезенцева Наталія Іванівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 151-152 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
717276
   Мезенцева Наталія Іванівна (1966) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 85-86. – ISBN 966-95774-3-5
717277
   Мезерницкий, Юрий Полиенович. Выставка произведений. Ленинград. 1973. – Л., 1973. – 22с.
717278
  Шовкопляс И.Г. Мезинская стоянка / И.Г. Шовкопляс. – К., 1965. – 327с.
717279
  Златковская Т.Д. Мезия в 1 и 2 веках нашей эры / Т.Д. Златковская. – М., 1951. – 136с.
717280
  Богатский А.В. Мезо- и макрогетероциклы / А.В. Богатский. – Киев : Наукова думка, 1986. – 203 с.
717281
  Окунева Г.Л. Мезо- и микробентос открытых прибрежий Южного Байкала : Автореф... канд. биол.наук: / Окунева Г. Л.; ИркутГУ. – Иркутск, 1972. – 28л.
717282
  Гойжевский А.А. Мезо-кайнозойские тектонические движения украинского щита и роль их в образовании полезных ископаемых : Дис... д-ра геол.-минерал.наук: 04.00.01 / Гойжевский А.А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1975. – 327л. – Бібліогр.:л.302-327
717283
  Гойжевский Александр Александрович Мезо-Кайнозойские тектонические движения украинского щита и роль их в образовании полезных ископаемых : Автореф... д-ра геолого-минерал.наук: 04.00.11 / Гойжевский Александр Александрович; МВ и ССО УССР. Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – К., 1975. – 50л.
717284
  Ненашев Н.И. Мезо-кайнозойский магматизм и рудообразование Восточной Якутии / Н.И. Ненашев. – М., 1965. – 168с.
717285
  Пономарев Л.И. Мезоатомные процессы в химических соединениях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пономарев Л.И.; ОИЯИ. Лаборт. теорет. физики. – Дубна, 1965. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
717286
  Комлєв О.О. Мезозой-кайнозойський долинний морфолітогенез і "долинні формації" Українського щита: теоретичний, гносеологічний і прикладні аспекти // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 75-84. – (Географія ; Вип. 41)


  Розвивається запропонована автором у попередніх роботах схема ієрархії давніх похованих долин Українського щита; розглядаються типи долинного морфолітогенезу давніх долин різного рангу. Висувається концепція мезозой-кайнозойських "долинних формацій".
717287
  Комлєв О.О. Мезозой-кайнозойський осадовий покрив території Волино-Поділля та геоморфологічні моделі його організації / О.О. Комлєв, Н.М. Погорільчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 24-27. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 48)


  Розглянуто теоретичні та методичні аспекти вивчення організації частини геоморфолітосфери, сформованої протягом мезозой-кайнозойського етапу її розвитку. На основі концепції геоморфолітосфери і басейнового типу її організації пропонується і ...
717288
  Возбранна О.М. Мезозой-кайнозойські етапи розвитку рельєфу басейнів річок Самари і Конки // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 258-266.
717289
  Павлюк І. Мезозой // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 192. – С. 51-112.
717290
   Мезозой и кайнозой Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1981. – 115с.
717291
   Мезозой и кайнозой Сибири и смежных регионов. Палеонтология, стратиграфия, палеобиогеография. – Новосибирск, 1976. – 128с.
717292
  Вахрамеев В.А. Мезозой Таджикистана / В.А. Вахрамеев, А.В. Пейве, Н.П. Херасков. – Вып.58: Труды экспедиции. 1934 г.: Геология. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1936. – 196с.
717293
   Мезозойская и кайнозойская тектоника и магматизм Монголии. – М., 1975. – 308с.
717294
  Ибрагимбеков Максуд Мамедович Мезозойская история : Пьеса в 2-х действиях / Ибрагимбеков Максуд Мамедович. – Москва : Искусство, 1976. – 68с. – (Сегодня на сцене)
717295
   Мезозойская тектоника Забайкалья. – Новосибирск, 1975. – 207с.
717296
   Мезозойская тектоника и магматизм Восточной Азии. – М., 1983. – 232с.
717297
  Боголепов К.В. Мезозойская тектоника Сибири / К.В. Боголепов. – Москва : Наука, 1967. – 328с.
717298
  Желинский В.М. Мезозойская угленосная формация Южной Якутии / В.М. Желинский. – Новосибирск, 1980. – 119с.
717299
  Брик М.И. Мезозойская флора Восточно-Ферганского каменно-угольного бассейна : (папоротники) / М.И. Брик. – Москва : Госгеолиздат, 1953. – 112с.
717300
  Принада В.Д. Мезозойская флора Восточной Сибири и Забайкалья / В.Д. Принада; Под ред. Турутановой-Кетовой А.И. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 368с.
717301
  Принада В.Д. Мезозойская флора Забайкалья и ее стратиграфическое распределение : Материалы по геологии и полезным ископаемым восточной Сибири / В.Д. Принада. – Вып .22. – Иркутск : Иркутское Областное Государственное из-во, 1950. – 32с.
717302
  Красилов В.А. Мезозойская флора реки Буреи : Ginkgoales u czekanowskiales / В.А. Красилов; Отв. ред. Грамм М.Н. – Москва : Наука, 1972. – 151с.
717303
  Чернышев Б.И. Мезозойские Branchiopoda из Туркестана и Забайкалья / Б.И. Чернышев, 1940. – 46с.
717304
   Мезозойские высшие споровые растения СССР : (справочное руководство). – Москва : Наука, 1980. – 122с.
717305
   Мезозойские голосеменные растения СССР : Справочное руководство. – Москва : Наука, 1980. – 231с.
717306
  Соболев Мезозойские гранитоидные комплексы юга Яно-Колымской складчатой системы / Соболев, П.П. Колесниченко. – М, 1979. – 180с.
717307
  Соболев А.П. Мезозойские гранитоиды Северо-Востока СССР и проблемы их рудоностости / А.П. Соболев. – М, 1989. – 248с.
717308
  Кривцов А.И. Мезозойские и кайнозойские бокситы СССР, их генезис и промышленное значение. / А.И. Кривцов. – Л.
1. – 1968. – 368с.
717309
  Кривцов А.И. Мезозойские и кайнозойские бокситы СССР, их генезис и промышленное значение. / А.И. Кривцов. – Л.
2. – 1969. – 328с.
717310
  Борсук А.М. Мезозойские и кайнозойские магматические формации Большого Кавказа / А.М. Борсук. – Москва : Наука, 1979. – 299с.
717311
   Мезозойские и кайнозойские озера Сибири. – Москва : Наука, 1968. – 231 с.
717312
  Пак А.И. Мезозойские и кайнозоские коры выветривания Западного Узбекистана / А.И. Пак. – Ташкент, 1978. – 155с.
717313
  Блом Г.И. Мезозойские и нижнекайнозойские отложения среднего Поволжья и Прикамья. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Блом Г.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1965. – 26л. – Бібліогр.:с.25
717314
  Саркисян С.Г. Мезозойские и третичные отложения Прибайкалья, Забайкалья и Дальнего Востока / С.Г. Саркисян. – М., 1958. – 339с.
717315
   Мезозойские и третичные отложения центральных областей Русской платформы. – М., 1958. – 282с.
717316
  Добровольская Г.И. Мезозойские конгломераты восточной и центральной частей горного Крыма и их значение для палеогеографии. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Добровольская Г.И.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1967. – 21л. – Бібліогр.:с.21
717317
   Мезозойские кораллы СССР : сборник. – Вып. 4. – Москва : Наука
Труды II Всесоюзного симпозиума по изучению ископаемых кораллов СССР. – 1970. – 123с.
717318
  Абдуллаев Р.Н. Мезозойские магматические формации малого Кавказа и связанные с ними эндогенное оруденение / Р.Н. Абдуллаев, Г.В. Мустафаев, М.А. Мустафаев. – Баку, 1988. – 160с.
717319
   Мезозойские озерные бассейны Монголии: Палеогеография, литология, палеобиогеохимия, палеонтология. – Л., 1982. – 212с.
717320
  Желинский В.М. Мезозойские отложения и генетические типы угольных пластов Южной Якутии / В.М. Желинский. – Новосибирск, 1976. – 126с.
717321
  Пирожников Л.П. Мезозойские отоложения архипелага Земля Франца-Иосифа : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Пирожников Л.П.; ЛГУ. – Л., 1965. – 20л.
717322
  Расницын А.П. Мезозойские перепончатокрылые подотряда Symphyta и эволюция семейства Xyelidae : Автореф... канд. биол.наук: / Расницын А.П.; Палеонтол. ин-т АН СССР. – М., 1967. – 15л.
717323
  Романов Л.Ф. Мезозойские пестроцветы Днестровско-Прутского междуречья / Л.Ф. Романов. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 208с.
717324
  Кормилицын Василий Сергеевич Мезозойские рудные формации Забайкалья. (Систематика и характеристика месторождений, закономерности их размещения и процессы рудообразования) : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 130 / Кормилицын Василий Сергеевич; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1969. – 46л. – Бібліогр.:с.44-46
717325
  Личков Б.Л. Мезозойские тригонии Мангышлака // Террасы Судака / Н.И. Андрусов. – Киев : Имп. Ун-т Св.Владимира, 1912. – [2], 59 с., 4 л. ил.
717326
  Личков Б.Л. Мезозойские тригонии Мангышлака / Б.Л. Личков. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. о-ва Н.Т. Корчак-новицкого, 1912. – [2], 59 с., 4 л. ил. – Авт. и загл. на рус. и фр. яз.; рез. на фр. яз. - Отд.оттиск из Записок Киевского о-ва естествоиспітателей, т.22, с. 89-147


  На обл. надпись: В библиотеку Киевского студ. кружка исследователей природы
717327
  Полянский Б.В. Мезозойские угленосные формации северной окраины мезотетиса / Б.В. Полянский. – М., 1989. – 192с.
717328
  Гудошников В.В. Мезозойские, кайнозойские отложения и коры выветривания Орского Урала : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 120 / Гудошников В.В.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.23
717329
  Комаров Ю.В. Мезозойский внегеосинкинальный магматизм Западного Забайкалья / Ю.В. Комаров. – Новосибирск, 1972. – 156с.
717330
  Киселев А.И. Мезозойский вулканизм Западного Забайкалья : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: / Киселев А.И.; Иркутский гос. ун-т. АН СССР. Сиб. отд. Ин-т земной коры. – Иркутск, 1965. – 25л.
717331
  Абдуллаев Р.Н. Мезозойский вулканизм северо-восточной части Малого Кавказа : (общегеол. вопросы и вулканич. циклы) / Р.Н. Абдуллаев ; Акад. наук АзССР, Ин-т геологии им. акад. И.М. Губкина. – Баку : АН АзССР, 1963. – 228 с., [3] л. черт. карты : ил., карты. – Библиогр.: с. 219-225
717332
  Абдуллаев Р.Н. Мезозойский вулканизм Северо-Восточной части Малого Кавказа. : Автореф... Доктора геол-минарал.наук: / Абдуллаев Р.Н.; Ком высш.и сред.спец.образования СМ Азербайджана. – Баку, 1961. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
717333
  Оболенская Р.В. Мезозойский магматизм Алтае-Саянской складчатой области / Р.В. Оболенская. – Новосибирск, 1983. – 48с.
717334
  Соловьев Н.С. Мезозойский магматизм западной части Урулюнгуйской структурной зоны и некоторые общие вопросы магматизма Юго-Восточного Забайкалья. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 127 / Соловьев Н.С.; ВНИИ геологии. – Л., 1968. – 21л.
717335
  Ляшкевич З.М. Мезозойский магматизм и геодинамика Причерноморско-Крымской нефтегазоносной провинции / З.М. Ляшкевич, О.М. Яцожинский // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 2. – С. 109-119 : Рис., табл. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 0203-3100
717336
  Дук Г.Г. Мезозойский магматизм и метаморфизм зоны сочленения Джугджуро-Становой и Монголо-Охотской складчатых областей. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 127 / Дук Г.Г.; Всесоюзн.науч-исслед.геол.ин-т. – Ленинград, 1968. – 19л.
717337
  Хоренян Римма Арутюновна Мезозойский магматизм северо-западной части Цахкуняцкого антиклинория : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.08 / Хоренян Римма Арутюновна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 28л.
717338
  Цветков А.А. Мезозойский магматизм центральной части Северного Кавказа / А.А. Цветков. – М, 1977. – 183с.
717339
  Благонадеждин Б.И. Мезозойский рудный комплекс станового хребта / Б.И. Благонадеждин, Ю.С. Ляховкин. – Воронеж : Изд-во Воронеж.ун-та, 1990. – 116с.
717340
   Мезозойский тектогенез. – Магадан, 1971. – 320с.
717341
  Горячев А.В. Мезозойско-кайнозойская структура / А.В. Горячев. – М, 1959. – 180с.
717342
   Мезозойско-кайнозойские комплексы Предкавказья. – М., 1988. – 91с.
717343
   Мезозойско-кайнозойские складчатые пояса : Материалы по сравнительной тектонике. – Москва : Мир
Т.1 : Альпийско-Гималайские складчатые области. – 1977. – 453с.
717344
   Мезозойско-кайнозойские складчатые пояса : Материалы по сравнительной тектонике. – Москва : Мир
Т.2 : Циркумтихоокеанские и Карибские складчатые области. – 1977. – 478с.
717345
   Мезозойско-кайнозойский вулканизм и этапы геодинамической эволюции Центральной и Восточной Арктики / Н.Л. Добрецов, В.А. Верниковский, Ю.В. Карякин, Е.А. Кораго, В.А. Симонов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 8. – С. 1126-1144 : рис. – библиогр.: с. 1140-1144. – ISSN 0016-7886
717346
  Ібрагімбеков М. Мезозойська історія / М. Ібрагімбеков. – Київ, 1975. – 87с.
717347
  Ларичева И.П. Мезоиндейские культуры Северной Америки / И.П. Ларичева. – Новосибирск, 1986. – 223с.
717348
  Молокова О.Ф. Мезоконцепт СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ як структурний компонент текстового мегаконцепту ПАМ"ЯТЬ (на матеріалі псевдоавтобіографії П. Модіано) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 257-268


  Статтю присвячено дослідженню текстового мезоконцепту СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ як ієрархічного складника текстового мегаконцепту ПАМ"ЯТЬ у концептуальному просторі псевдоавтобіографічної прози П. Модіано. У результаті дослідження виявлено, що основною ...
717349
  Ошибкина С.В. Мезолит бассейна Сухоны и Восточного Прионежья / С.В. Ошибкина. – Москва, 1983. – 295 с.
717350
   Мезолит Верхнего Приангарья : [сб. статей]. – Иркутск
Ч. 1 : Памятники Ангаро-Бельского и Ангаро-Индинского районов. – 1971. – 242 с.
717351
   Мезолит Верхнего Приангарья : сб. науч. тр. – Иркутск
[Ч. 2] : Памятники Иркутского района. – 1980. – 140 с. + 1 альбом илл. – Приложение: Иллюстрации (63 с.)
717352
  Мацкевой Л.Г. Мезолит и неолит Восточного Крыма / Л.Г. Мацкевой. – К., 1977. – 180с.
717353
  Мацкевой Л.Г. Мезолит и неолит Керченского полуострова : Автореф... канд. ист.наук: 07.575 / Мацкевой Л.Г.; Ин-т археологии АН СССР. – Москва-Ленинград, 1970. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
717354
  Федюнин И.В. Мезолит лесостепного Подонья в ретроспективе и перспективе исследования // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отд-ние Росс. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 43, № 1, январь - март. – С. 16-27. – ISSN 1563-0102
717355
  Зализняк Л.Л. Мезолит Юго-Восточного Полесья / Л.Л. Зализняк. – К, 1984. – 119с.
717356
  Копытин Вячеслав Федорович Мезолит Юго-Восточной Белоруссии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Копытин Вячеслав Федорович; АН СССР. Ленингр. отд. Ин. археологии. – Л., 1977. – 24л.
717357
  Матюшин Г.Н. Мезолит Южного Урала / Г.Н. Матюшин. – М., 1976. – 368с.
717358
   Мезолитическая культура Причерноморья Кавказа : Автореф... канд. ист.наук: 07.575 / Церетели З. Д,; Церетели З. Д,; АН ГССР, Ин-т ист., археол. и этногра. – Тбилиси, 1970. – 32л.
717359
   Мезолитические памятники Карелии. – Петрозаводск, 1978. – 232с.
717360
  Залізняк Л.Л. Мезолітичні витоки перших індоєвропейських культур Європи за даними археології // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2016. – № 3. – С. 3-17. – ISSN 0235-3490
717361
  Телегін Д.Я. Мезолітичні пам"ятки України / Д.Я. Телегін. – Київ, 1982. – 251с.
717362
  Пишняк Д.В. Мезомасштабная доступная потенциальная энергия фронтального раздела как характеристика его конвективной и грозовой активности / Д.В. Пишняк, В.М. Шпиг // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 67-77 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 2311-0899
717363
  Петров В.И. Мезомасштабная структура полей радиоэха конвективных облаков на бризовых фронтах в Северо-Западном Причерноморье : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 69-73 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2914
717364
  Капитанова Т.П. Мезомасштабные волны в струйных течениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.00.09 / Капитанова Т.П.; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – М., 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
717365
  Шелковников М.С. Мезометеорологические процессы в горных районах и их влияние на полеты воздущных судов / М.С. Шелковников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 208с.
717366
  Клинов Ф.Я. Мезометеорология воздушного бассейна Москвы / Ф.Я. Клинов. – Москва, 1991. – 344с.
717367
  Герштейн С.С. Мезомолекулярные процессы. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 1142 / Герштейн С.С.; Объед.ин-тд ядерных исследований. – Дубна, 1962. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
717368
  Целлнер В. Мезон-мезонное взаимодействие при малых энергиях : Автореф... канд. физ.матнаук: / Целлнер В.; ОИЯИ, Лаб. теор. физ. – Дубна, 1961. – 7л.
717369
  Мещеряков В.А. Мезон-неуклонное рассеяние при низких энергиях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мещеряков В.А.; Объед.ин-т ядреных исслед. – Дубна, 1962. – 10л.
717370
  Махлевич Я.Л. Мезонин у Нарзана / Я.Л. Махлевич. – Ставрополь, 1983. – 192 с.
717371
  Гаврилова Т.О. Мезоніми у сфері мікротопонімії (на матеріалі говірок Черкащини) // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 330-336. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
717372
  Паули В. Мезонная теория ядерных сил : Пер. с англ. / В. Паули. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 79с.
717373
  Ким Е. Мезонные атомы и ядерная структура / Е. Ким. – Москва : Атомиздат, 1975. – 224с.
717374
  Швебер С.С. Мезоны и поля / С.С. Швебер, Г. Бете, Ф. Гофман; Пер. с англ. В.Б. Байера; Под ред. И.Е. Тамма. – Москва : Иностранная литература
Т. 1 : Поля. – 1957. – 488с.
717375
  Бете Г. Мезоны и поля : пер. с англ. / Г. Бете, Ф. Гофман. – Москва : Иностранная литература
Т. 2 : Мезоны. – 1957. – 515 с.
717376
   Мезопористые органокремнеземы с мостиковыми арилсульфокислотными группами в алкилировании изобутилена этанолом / С.В. Гринь, С.А. Алексеев, Ю.Н. Кочкин, А.В. Мисчанчук, В.Г. Ильин // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского. – Киев, 2013. – Т. 49, № 6. – С. 364-371. – ISSN 0497-2627
717377
  Балан П.Г. Мезостигматичні та орибатоїдні кліщі (acari: mesostigmata, oribatei) соснових насаджень Чорнобильської зони відчуження та безумовного (обов"язкового) відселення / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, В.М. Войціцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 63-67. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  Проведено вивчення видового складу та щільності населення мезостигматичних та орибатоїдних кліщів грунту і підстилки соснових насаджень Чорнобильської зони відчуження. Для контролю встановили видовийсклад та щільність населення цих кліщів Шацького ...
717378
  Исаев А.А. Мезоструктура полей осадков по данным густой сети и некоторые вопросы ее практического использования. : Автореф... канд. географ.наук: 698 / Исаев А.А.; МГУ. географ. ф-тет. – М., 1971. – 20л.
717379
  Косинская Е.К. Мезотениевые и гонатозиговые водоросли / Е.К. Косинская. – Москва-Ленинград, 1952. – 1-164с.
717380
  Веншев В.П. Мезофазы в системе жестких цилиндров : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Веншев В. П.; Мин-во образования СРФСР, Саратовский гос. пед. ин-т им. К. А. Федина. – Саратов, 1990. – 116л. – Бібліогр.:л.101-116
717381
  Вешнев В.П. Мезофазы в системе жестких цилиндров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Вешнев В.П.; КГУ. – К., 1990. – 12л.
717382
  Макарова А.П. Мезофильные молочнокислые бактерии растительных субстратов Прибайкалья : Автореф... канд. биолнаук: 03.00.07 / Макарова А. П.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.26-27
717383
  Альфонсо Мейашшер акоб / Альфонсо. – Москва, 1983. – 266с.
717384
  Демілл Н. Мейдей : Роман / Н. Демілл, Т. Блок // Всесвіт : журнал іноземної літератури ; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 9/10. – С. 16-130. – ISSN 0320 - 8370
717385
  Демілл Н. Мейдей : Роман / Н. Демілл, Т. Блок // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 7/8. – С. 3-50. – ISSN 0320 - 8370
717386
  Золотарев Д. Мейер. Простой сибиряк = Отечественное светское изобразительное искусство начиналось с портрета, а в Сибири - с пейзажа // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 3 (271). – С. 26-30. – ISSN 0869-8171


  Егор Егорович Мейер (1822-1867) был одним из пионеров по запечатлению красками на холстах красот Сибири. В 1839 году он стал вольноприходящим учеником Императорской Академии художеств
717387
  Соллертинский И.И. Мейербер. (1791-1864) / И.И. Соллертинский. – М., 1962. – 31с.
717388
   Мейерберг, барон. Б.М. и его путешествие по России, 1827
717389
  Дувакин В. Мейерхольд - "великий и ужасный" / В. Дувакин, В. Ардов // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 4. – С. 296-355. – ISSN 0042-8795
717390
  Волков Н.Д. Мейерхольд / Н.Д. Волков. – Москва-Ленинград
2. – 1929. – 494 с.
717391
  Рудницкий К.Л. Мейерхольд / К.Л. Рудницкий. – Москва : Мейерхольд В.Э., 1981. – 423 с., 27 л.ил.,портр.
717392
  Гладков А.К. Мейерхольд : в 2-х т. / А.К. Гладков. – Москва
Т. 1. – 1990. – 284 с.
717393
  Гладков А.К. Мейерхольд : в 2-х т. / А.К. Гладков. – М.
Т. 2. – 1990. – с.
717394
  Гликман И.Д. Мейерхольд и музыкальный театр / И.Д. Гликман. – Л : Советский композитор, 1989. – 349 с.
717395
  Васильев Ю.Р. Меймечит-пикритовые ассоциации Сибири, Приморья и Камчатки (сравнительный анализ, вопросы петрогенезиса) / Ю.Р. Васильев, М.П. Гора // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 8. – С. 1211-1225 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1223-1225. – ISSN 0016-7886
717396
  Вольфсон Л.Ф. Мейнарек Х. Религиозность без Бога // Кризис буржуазной цивилизации и поиски "нового стиля жизни" : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т науч. информации по общественным наукам ; отв. ред. Вольфсон Л.Ф. [и др.]. – Москва, 1985. – Вып. 4. – С. 189-212. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
717397
  Короткий В.А. Мейнерт Теодор / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 211. – ISBN 966-06-0393-2
717398
   Мейнонг (Meinong) Алексіус фон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 822. – ISBN 966-316-069-1
717399
  Божков О.Б. Мейнстрим и боковые течения современной социологии // Социологические исследования : научный и обществ.-политич. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 6 (338). – С. 141-148. – ISSN 0132-1625
717400
  Ганьківська О. Мейнстрим і манівці українського гендеру / О. Ганьківська, А. Сальникова // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 12-17
717401
  Шестопал М. Мейнстрім - журнал прогреса / М. Шестопал. – Київ, 1958
717402
  Ижболдина Л.А. Мейо- и макрофитобентос озера Байкал (водоросли) / Л.А. Ижболдина. – Иркутск : Иркутский университет, 1990. – 176 с.
717403
   Мейобентос как поисковый признак скоплений газообразных углеводородов в донных отложениях Черного моря / В.В. Янко, С.В. Кадурин, А.О. Кравчук, И.И. Кулакова // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2017. – № 2 (48). – С. 26-59 : рис., табл. – Библиогр.: 91 назв. – ISSN 1999-7566
717404
  Константинов А.В. Мейоз / А.В. Константинов. – Минск, 1971. – 180 с. : ил.
717405
  Бутлер С Г. Мейсенская фарфоровая пластика XVIII века в собрании Эрмитажа : каталог / К. Бутлер. – Ленинград : Аврора, 1977. – 33 с.
717406
   Мейсенский фарфор. – Москва, 1984. – 13с.
717407
  Юхимец Г. Мейсенский фарфор: подлинники и подделки // Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2004. – № 1. – С. 82-86.
717408
  Гарднер Э. Мейсон рискует // Задумай число : Роман / А. Бодельсен. – Киев : Альтернатива, 1990. – с.77 - 132. – (Библиотека зарубежного детектива)
717409
  Гарднер Э. Мейсон рискует // Задумай число : [роман] / А. Бодельсен. – Киев : [Альтернатива], 1991. – С. 77-132. – (Библиотека зарубежного детектива). – ISBN 5-7030-0467-5
717410
  Гарднер Э.С. Мейсон рискует / Э.С. Гарднер. – М, 1991. – 528с.
717411
  Гарднер Э.С. Мейсон рискует. Тайна падчерицы / Э.С. Гарднер. – Рига : Intro, 1994. – 383с. – В изд. также: Способ убийства/Э.Макбейн, Невадская кровь. Невадский газ/Р.Чандлер. – (Детективы века). – ISBN 5-86830-029-7
717412
  Менделе Мейсос Бенюмен. Агулише : рассказы на идиш / Менделе, Мойхер-Сфорим : printed in Poland
Т. 10. – 1918
717413
   Мейш Володимир Федорович (до 60-річчя з дня народження) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 113. – (Серія "Гірництво" ; вип. 29). – ISSN 2079-5688
717414
  Пивовар С.Ф. Мекка / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 236-237. – ISBN 966-642-073-2
717415
  Лягушкин Виктор Мекка пещерного дайвинга. Пять тысяч метров под землей. Любопытство и страх / Лягушкин Виктор, Семенов Михаил, // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 86-97 : фото
717416
  Бикбаев Р. Мекка: кульминация палестинской драмы. Будет ли развязка? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 7. – С. 14-15. – ISSN 0234-1670
717417
  Семиволос І. Мекканський Альянс заради єдності та миру // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-29. – ISSN 0868-8273
717418
  Такач Золтан Мекреты змей // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 22 : фото
717419
  Колодиева С.В. Мексика - жизнь и легенды // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2010. – № 4 (38). – С. 164-173


  Выставка в Музее имени Н.К. Рериха современного прикладного и изобразительного искусства Мексики
717420
  Белый Э.Л. Мексика - Израиль: отношения на основе прагматизма // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 46-50. – ISSN 044-748Х
717421
  Боровков А.Н. Мексика - Россия: эволюция избирательных систем. Сравнительный анализ // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 4. – С. 73-85. – ISSN 0444-748Х
717422
  Менжинский Е. Мексика / Е. Менжинский. – Москва, 1937. – 160с.
717423
  Межинский Е.А. Мексика / Е.А. Межинский. – Москва, 1937. – 160с.
717424
  Гончаров А.Н. Мексика / А.Н. Гончаров. – Москва, 1955. – 46с
717425
  Машбиц Я.Г. Мексика : Карты / Я.Г. Машбиц. – Москва, 1958. – 23с.
717426
  Оссовский П.П. Мексика / П.П. Оссовский. – М., 1965. – 56с.
717427
  Клесмет О. Мексика / О. Клесмет. – Москва : Мысль, 1969. – 183с.
717428
  Гончар Б.М. Мексика : історичний нарис // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1981. – Т. 6 : Куликів - Мікроклімат. – С. 440-441
717429
  Гончар Б.М. Мексика : політичні партії, профспілки // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1981. – Т. 6 : Куликів - Мікроклімат. – С. 441
717430
  Максименко Л.Н. Мексика / Л.Н. Максименко. – М., 1983. – 157с.
717431
   Мексика // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 1 : Карта
717432
   Мексика : Черно-белый путеводитель // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 97-103 : Карта
717433
   Мексика : капитализм и общество. – М, 1990. – 190с.
717434
  Яковлев П.П. Мексика 2014 г. Реформы на фоне кровавой драмы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 2. – С. 12-28. – ISSN 0044-748Х
717435
  Тучнин Р.А. Мексика без экзотики / Р.А. Тучнин. – М., 1963. – 127с.
717436
  Сарапин Игорь Павлович Мексика в межамериканских отношениях (конец 70-х - 80-е гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Сарапин Игорь Павлович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 210л. – Бібліогр.:л.192-210
717437
  Сарапин И.П. Мексика в мехамериканских отношения (конец 70-х-80-е гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Сарапин И. П.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1989. – 23л.
717438
  Ватульян В.А. Мексика в системе межамериканских отношений : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Ватульян В.А.; Ин-т Латин. Америки. – М, 1974. – 24л.
717439
  Шевалье М. Мексика до настоящей экспедиции : Статья // [ Африка. Америка. Австралия ] : [ Сборник вырезок ]. – [Б. м.]. – 70 с.
717440
  Соков И.А. Мексика и Канада на рубеже XXI века: новые возможности для расширения сотрудничества // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 72-82. – ISSN 044-748Х
717441
  Рогофф Кенет Мексика лише хороша? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12 березня (№ 44). – С. 9
717442
  Шульговский А.Ф. Мексика на крутом повороте своей истории / А.Ф. Шульговский. – М., 1967. – 348с.
717443
  Симаков Ю.П. Мексика олимпийская / Ю.П. Симаков. – М, 1967. – 80с.
717444
  Дельгадо Сумано Хорхе Мексика становится доступнее // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 66-68 : фото. – ISSN 1998-8044
717445
  Донский Г. Мексика, Куба, Аргентина / Г. Донский. – Москва, Ленингрпад : Московский рабочий, 1929. – 141 с.
717446
  Моротская Стелла Мексика, Чиуауа. Огонь в сосудах // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 4 (2919). – С. 30-41 : фото
717447
  Ивлева Т.Н. Мексика. Водное хозяйство и эконом. развитие / Т.Н. Ивлева. – М., 1973. – 210с.
717448
  Исакина Юлия Мексика. Все будет чиуауа // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 80-87 : фото
717449
  Машбиц Я.Г. Мексика. Гватемала. Гондурас. Британский Гондурас. Никарагуа. Коста-Рика. Панама. Сальвадор / Я.Г. Машбиц. – Москва, 1958. – 54с.
717450
  Пейрар Мишель. Сессини Жером Мексика. Жизнь под прицелом // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 6 (171). – С. 132-142 : фото. – ISSN 1029-5828
717451
  Сидоренко Віктор Мексика. І мертвим і живим : Modus vivendi / Сидоренко Віктор, Йокан Петер, Родригес Едвін // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 86-89 : Фото
717452
  Полюхович Юрій Мексика. Кістяні чаклуни Паленке / Полюхович Юрій, Талах Віктор, Стюфляев Максим // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 100-105 : фото
717453
  Нечинская Мария Мексика. Коати // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 23 : фото
717454
  Косинська Юлія Мексика. Конкістадори на авто : вояж-колекція / Косинська Юлія, Крук Олег // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 70-76 : Фото
717455
   Мексика. Остро, еще острее... // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 4. – С. 64-67 : фото
717456
  Раскин Александр Петрович Мексика. Страны Центральной Америки : Рекоменд. библиогр. указ. / Раскин Александр Петрович, Тепер Ефим Маркович. – Москва, 1985. – 121с. – (Страны и народы мира)
717457
  Дудкін Іван Мексика. Територія екзотики : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 24-41 : Фото
717458
  Машбиц Я.Г. Мексика. Экон-геогр. характеристика. / Я.Г. Машбиц. – М., 1961. – 298с.
717459
   Мексика.Политика.Экономика.Культура. – М, 1968. – 356с.
717460
  Лапшев Е.Г. Мексика: борьба за независимость и социальный прогресс. / Е.Г. Лапшев. – М., 1977. – 64с.
717461
  Школяр Н.А. Мексика: внешнеторговая стратегия на пути из кризиса // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 7-16. – ISSN 044-748Х
717462
  Андрианова О.В. Мексика: европейское направление внешней политики в начале XXI в. / О.В. Андрианова, Л.В. Хадорич // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 9. – С. 30-40. – ISSN 0044-748Х
717463
  Дашивец Илья Мексика: Как послать к черту зиму // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 1. – С. 86-92 : фото
717464
  Визгунова Ю.И. Мексика: метаморфозы демократии // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 13-25. – ISSN 044-748Х
717465
  Пузикова Л Мексика: між минулим і майбутнім / Л Пузикова, Р. Козунова // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 13 (298). – С. 16-19
717466
  Ігнатьєв П. Мексика: особливості політичного розвитку двох останніх десятиріч // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 9. – С. 38-43
717467
  Ігнатьєв П. Мексика: особливості політичного розвитку двох останніх десятиріч // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 10. – С. 36-40
717468
  Шишков А.С. Мексика: от власти каудильо к власти закона // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 61-72. – ISSN 044-748Х
717469
   Мексика: райское наслажденье // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 30-35 : фото
717470
  Визгунова Ю.И. Мексика: стратегия обновления и общество // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С.32-43. – ISSN 044-748Х
717471
   Мексика: тенденции экономического и социально-политического развития. – Москва : Наука, 1983. – 389 с.
717472
  Лондон Д. Мексиканец / Д. Лондон. – М.-Л, 1937. – 47с.
717473
  Лондон Д. Мексиканец / Д. Лондон. – Рязань, 1960. – 151с.
717474
   Мексиканец : детали // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 18. – ISSN 1029-5828
717475
  Травен Б. Мексиканская абра / Б. Травен. – Л, 1937. – 356с.
717476
  Солдатова А.Е. Мексиканская модель поликультурного образования = История формирования и особенности современного этапа развития // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 74-87. – ISSN 044-748Х


  В статье выделяются основные этапы формирования концептуальной базы поликультурного образования в Мексике, исследуется нормативно-правовая основа, обозначены основные формы его внедрения. Автор анализирует причины возникновения проблем в ходе ...
717477
  Асташенков А.А. Мексиканская нарковойна // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 39-47. – ISSN 044-748Х
717478
   Мексиканская повесть. – М, 1985. – 352с.
717479
  Альперович М.С. Мексиканская революция 1910-1917 гг. и политика США / М.С. Альперович, Б.Т. Руденко. – Москва, 1958. – 330с.
717480
   Мексиканская экспедиция 1862 и 63 г. // [ Африка. Америка. Австралия ] : [ Сборник вырезок ]. – [Б. м.]. – 57 с. : 2 карты
717481
   Мексиканские встречи. – Москва : Планета, 1976. – 157с.
717482
   Мексиканские легенды. – Москва : Высшая школа, 1967. – 108с.
717483
  Телевной Игорь Мексиканские мультики // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 58-63 : фото
717484
   Мексиканские рассказы. – М, 1960. – 182с.
717485
   Мексиканские рассказы. – Л, 1982. – 351с.
717486
  Чичеков В.М. Мексиканские рассказы. / В.М. Чичеков. – М., 1966. – 159с.
717487
  Эйзенштейн С.М. Мексиканские рисунки Эйзенштейна / С.М. Эйзенштейн. – Москва, 1969. – 18с.
717488
   Мексиканские Соединенные Штаты. – М, 1986. – 476с.
717489
  Воронов Ю.Н. Мексиканский каучуковый куст - гуаюла / Ю.Н. Воронов. – Ленинград : ВИПБНК, 1928. – 59 с.
717490
   Мексиканский реалистический роман ХХ века. – М, 1960. – 167с.
717491
  Кутейщикова В.Н. Мексиканский роман. Формирование. Своеобразие. Современный этап / В.Н. Кутейщикова. – М., 1971. – 335с.
717492
  Дьякова Л.В. Мексиканское меньшинство в США: особенности происхождения и эволюция сомосознания // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.73-88. – ISSN 044-748Х
717493
  Кідрук Максим Мексиканські хроніки : фрагменти роману / Закінчення. Поч. у №№ 5, 6, 7, 2009 р. // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 8. – С. 79-108. – ISSN 0130-321Х
717494
  Кідрук М. Мексиканські хроніки : роман / Макс Кідрук. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 251, [4] с., [4] арк. іл. : іл., карт. – На обкл. також: МЕХІСО. – ISBN 978-617-12-0843-8
717495
  Андреєва О.М. Мексиканці у Сполучених Штатах Америки / О.М. Андреєва, Т. Леонова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 301-304.
717496
  Синельников Сергей Мексиканцы дают добро : Сферы / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 62-67 : Фото
717497
  Скиба І.І. Мексіка і три Мехіко / І.І. Скиба. – Київ, 1967. – 105с.
717498
   Мексіканські прислів""я та приказки. – К, 1988. – 106с.
717499
  Кідрук Максим Мексіканські хроніки // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 5 (45), липень - серпень. – С. 58-60
717500
  Сабитов Н. Мектебы и медресе у казахов / Н. Сабитов. – Алма-Ата, 1950. – 44с.
717501
  Борзунов В.М. Мел / В.М. Борзунов. – М., 1962. – 1-31с.
717502
   Мел и палеоген Ферганы. – Л, 1936. – 48с.
717503
  Говоров К.А. Меланезия : Автореф... кандид. географич.наук: / Говоров К.А.; Министерство просвещения РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Симферополь, 1951. – 20 с.
717504
  Жданова Н.Н. Меланинсодержащие грибы в экстремальных условиях / Н.Н. Жданова, А.И. Василевская. – Киев, 1988. – 193с.
717505
  Полякова А. Меланін: новий засіб профілактики раку шлунка? / А. Полякова, О. Вороніна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 35-37. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  На сьогодні рак є другою провідною причиною смертності людей після хвороб серця. Тому профілактика передракових захворювань є актуальною проблемою, далекою від вирішення. Останнім часом отримані дані про фармакотерапевтичні ефекти меланіну при ...
717506
  Максим"юк Г. Меланія Байлова // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 127-129. – ISSN 2224-0926
717507
  Макевич І. Меланія Бордун - дослідниця українського духовенства XVIII ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 788-796. – ISBN 966-7379-70-1


  Розглядається життєвий шлях та наукова діяльність учениці Михайла Грушевського, дослідниці соціокультурної історії українського духовенства другої половини XVIII ст. Проаналізовано науковий доробок М. Бордун, розкрито її "творчу лабораторію" ...
717508
  Ревуцький Д. Меланія Овдієвна Загорська, спіробітниця Лисенкова / Д. Ревуцький. – 73-116 с.
717509
  Стайн Г. Меланкта: Кожній своє : роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 3-77. – ISSN 0320 - 8370
717510
  Зенова Г.М. Меланоидные пигменты почвенных актиномицетов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Зенова Г.М. ; МГУ. – Москва, 1966. – 30 с.
717511
  Тетмайер К. Меланхолия / К. Тетмайер; Пер. с пол. Ел. фон-Витторф. – Санкт-Петербург : [В. Ломов]. – 63 с. – (Художественная библиотека ; [№ 7])
717512
  Якунина Е. Меланхолия. Гений и безумие Запада // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2005. – № 6. – С. 18-19
717513
  Костюк В. Меланхолійна реставрація уявного чужинця у "Дванадцяти обручах" Ю. Андруховича // Теоретичні REвізії / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; відп. ред. Т.І. Гундорова. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму. – С. 87-95. – ISBN 978-966-8518-96-6
717514
  Кобилянська О.Ю. Меланхолійний вальс / О.Ю. Кобилянська. – Львів, 1968. – 70с.
717515
  Гундорова Т. Меланхолія по дорозі в Рим, або дискурс українського окциденталізму // Теоретичні REвізії / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; відп. ред. Т.І. Гундорова. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму. – С. 5-44. – ISBN 978-966-8518-96-6
717516
  Котляров П. Меланхтонівська реформа школи Eйслебена: гуманістична парадигма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 32-35. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817
717517
  Кузнецова С.М. Мелатонинергические антидепрессанты в терапии постинсультной депрессии / С.М. Кузнецова, С.Ф. Глушко // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 2. – C. 47-52. – ISSN 2524-0412
717518
   Мелатонінзалежні зміни протеїназної активності ядер тимусу та селезінки щурів / Л.О. Конопліч, Е.Р. Степанська, Л.М. Калинська, К.О. Скрипка, С.В. Демидов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 29-30. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Вивчався вплив мелатоніну на розщеплення пістонів Н1 під дією ядерних протеїназ інтактних і стресованих щурів. Зміни в розщепленні пістонів Н1 ядер селезінки і тимусу щурів під впливом мелатоніну і подальшого стресу вказують на можливість залучення цих ...
717519
   Меленевська Людмила Михайлівна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 49
717520
   Меленський Андрій Іванович (1766-1833) : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 198, [2] с. : іл. – (Видатні зодчі України)
717521
  Біловус Н.Ю. Мелентій Смотрицький - український полеміст і педагог // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 36. – С. 20-23
717522
  Яременко П.К. Мелентій Смотрицький : життя і творчість : монографія / П.К. Яременко. – Киев : Наукова думка, 1986. – 160 с.
717523
  Гудзик К. Мелетій Смотрицький - публіцист, учений і патріот // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 367-376. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
717524
  Новоселецька С. Мелетій Смотрицький // Острозькі просвітники XVI-XX ст. / Ун-тет "Острозька Академія"; У ІТ;Ред.кол.:І.Д.Пасічник,М.П.Ковальський та ін. – Острог, 2000. – С. 84-93. – ISBN 966-7631-05-2
717525
  Миненко Ю. Мелетій Смотрицький в Острозькому культурному осередку // Житомирські літературознавчі студії / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2013. – Вип. 7 : Матеріали конференції "Поліфонія української літератури" з нагоди ювілею В.Т. Чайковської. – С. 57-62. – ISSN 2305-5898
717526
  Львова К.О. Мелетій Смотрицький і його "Тренос" : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 286-291
717527
  Кралюк П.М. Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця 16 - початку 17 ст. / Петро Кралюк. – Острог : Нац. ун-т "Острозька академія", 2007. – 208 с. : іл.
717528
   Мелешко В"ячеслав Володимирович (07.10.1951-14.11.2011) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 60. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817
717529
  Мелещенко О. Мелещенко Олександр Костянтинович : [автобіографія] / Олександр Мелещенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 184-185. – ISBN 978-966-2726-03-9
717530
  Чернышева Е.А. Мелилититы в толще щелочных вулканитов банки горриндж (юго-запад Португалии) / Е.А. Чернышева, Г.С. Харин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 60-68 : табл., рис. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0016-7525
717531
  Шульгин А.М. Мелиоративная география / А.М. Шульгин. – Москва : Высшая школа, 1972. – 214с.
717532
   Мелиоративная география. – Москва, 1973. – 84 с.
717533
  Шульгин А.М. Мелиоративная география / А.М. Шульгин. – Москва : Высшая школа, 1980. – 288с.
717534
  Аношко В.С. Мелиоративная география / В.С. Аношко. – Минск : Вышэйшая школа, 1987. – 254с.
717535
  Дьяконов К.Н. Мелиоративная география : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направл. и спец. "География" / К.Н. Дьяконов, В.С. Аношко. – Москва : Московский университет, 1995. – 254 с. – ISBN 5-211-03382-5
717536
  Аношко В.С. Мелиоративная география Белоруссии : Учебное пособие / В.С. Аношко. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 239с.
717537
  Владимиров А.Г. Мелиоративная гидрогеология : Мелиоративно-гидрогеологические исследования и мероприятия в засушливой зоне / А.Г. Владимиров. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 176с.
717538
  Кац Д.М. Мелиоративная гидрогеология : Учебное пособие / Д.М. Кац, В.М. Шестаков. – Москва : Московский университет, 1981. – 296с.
717539
  Муромцев Н.А. Мелиоративная гидрофизика почв : Методы исследования, гидрофизические закономерности, регулирование водного режима почв и растений / Н.А. Муромцев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 272с.
717540
  Горев Л.Н. Мелиоративная гидрохимия : Учебное пособие / Л.Н. Горев, В.И. Пелешенко. – Киев : Вища школа Головное из-во, 1984. – 256с. : ил.70 + Табл.48. – Библ.:120 назв.
717541
  Тактаев А.А. Мелиоративная кооперация УзССР и ее роль в социалистическом преобразовании сельского хозяйства : Автореф... канд. ист.наук: / Тактаев А.А.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1966. – 24л.
717542
  Гриценко Елена Сергеевна Мелиоративная лексика в английской разговорной речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гриценко Елена Сергеевна; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1986. – 16л.
717543
  Адаменко В.Н. Мелиоративная микроклиматология / В.Н. Адаменко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 184 с. : граф., карт. – Библиогр.: с. 174-179
717544
  Тютюнник Д.А. Мелиоративная оценка территориальной дифференциации агрометеорологических условий УССР и их динамики : естественно-географические аспекты рационального природопользования / Д.А. Тютюнник, А.Я. Короткова, Т.А. Шумило // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 45-50 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
717545
   Мелиоративно-гедротехнические исследования в Казахстане. – Алма-Ата, 1985
717546
   Мелиоративно-гедротехнические условия западного причерноморья СССР. – Кишинев, 1979
717547
  Иванов А.Ф. Мелиоративно-гедротехническое строительство в колхозах и его кредитование Сельхозбанком СССР. / А.Ф. Иванов. – М., 1941. – 68с.
717548
  Баер Р.А. Мелиоративно-гидрогеологические особенности существующего и перспективного орошения на лебовережье Нижнего Днепра. : Дис... канд. геолого-минер.наук: / Баер Р.А. ; Укр. н-и. ин-т гидротехники и мелиорации. Гидрогеолого-мелиорат. экспед. – К.-Н.Каховка, 1965. – 294 л. – Бібліогр.:л.267-294
717549
  Хмельницкая Нина Леонтьевна Мелиоративно-гидрогеологические особенности Южно-Бугского (Очаковского) массива и прогноз их изменений при орошении : Автореф. дис. ... канд. геолого-минералог. наук : 04.00.06 / Хмельницкая Нина Леонтьевна ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 23 с.
717550
  Хмельницкая Нина Леонтьевна Мелиоративно-гидрогеологические особенности Южно-Бугского (Очаковского) массива и прогноз их изменения при орошении : Дис... канд. геолог.наук: / Хмельницкая Нина Леонтьевна; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1975. – 236л. – Бібліогр.:л.209-236
717551
  Алексеевский В.Е. Мелиоративно-гидрогеологическое районирование осушаемых территорий Юго-Западной части Припятского Полесья : Автореф... канд. геол.минерал.наук: / Алексеевский В. Е.; АН БССР, Объед. совет Лаборат. геохим. пробл. и Беолрус. науч. иссл. геол.-разв. ин-та. – Минск, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
717552
  Молчанова Е.Я. Мелиоративное действие постоянного электрического тока на почвы различных типов засоления. : Автореф... канд. биол.наук: 060103 / Молчанова Е.Я.; МГУ. Каф. физики и мелиорации почв ф-та Почвоведения. ВНИИ гидротехники и мелиорации. – М., 1973. – 24л.
717553
  Ярмизин Д.В. и др. Мелиоративное земледелие / Д.В. и др. Ярмизин. – М., 1966. – 424с.
717554
  Михно В.Б. Мелиоративное ландшафтоведение : Учебное пособие / В.Б. Михно. – Воронеж, 1984. – 244с.
717555
  Розов Л.П. Мелиоративное почвоведение / Л.П. Розов. – М., 1936. – 494 с.
717556
  Астапов С.В. Мелиоративное почвоведение : Практикум / С.В. Астапов. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Москва : Сельхозгиз, 1958. – 367с.
717557
  Богданов В.Л. Мелиоративное почвоведение и земледелие / В.Л. Богданов, Г.Н. Кислякова. – Москва : Колос, 1992. – 224с.
717558
   Мелиоративное почвоведение с основами гидрологии : Учебное пособие для студ. вузов / С.Т. Вознюк, П.К. Кузьмич, В.Г. Крыштоф, Т.Н. Кириенко, В.А. Олиневич; Под ред. С.Т. Вознюка, П.К. Кузьмича. – Львов, 1984. – 264с.
717559
  Плюснин И.И. Мелиоративное почвоведение. / И.И. Плюснин. – М.., 1960. – 422с.
717560
  Плюснин И.И. Мелиоративное почвоведение. / И.И. Плюснин. – М.., 1964. – 472с.
717561
  Баер Р.А. Мелиоративные-гидрогеологические особенности районов существующего и перспективного орошения на левобережье Нижнего Днепра : Автореф... канд. геолого-минер.наук: / Баер Р.А.; КГУ. – К, 1966. – 22л.
717562
   Мелиоративные и водохозяйственные проблемы Сибири : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1989. – 232с.
717563
  Шнейдер В.А. Мелиоративные и строительные машины / В.А. Шнейдер, Н.А. Тищенко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1978. – 463с.
717564
   Мелиоративные мероприятия на орошаемых землях. – Москва, 1957. – 240 с.
717565
  Левенец М.В. Мелиоративные особенности подзолисто-глеевых малоокульутренных тяжелосуглинковых почв, на ленточных глинах Ленинградськой области : Автореф... канд. биол..наук: / Левенец М. В.; ЛГУ. – Л., 1955. – 15л.
717566
   Мелиоративные проблемы. – Киев, 1991. – 230 с.
717567
  Козловский Ф.И. Мелиоративные проблемы освоения пойм степной зоны / Ф.И. Козловский, Э.А. Корнблюм. – М, 1972. – 220с.
717568
   Мелиоративные строительные и лесные тракторы. – Минск : Ураджай, 1989. – 335с.
717569
  Марков П.В. Мелиоративный кадастр СССР / П.В. Марков. – М., 1963. – 408с.
717570
  Богушевский А.А. Мелиорации в зоне многолетней мерзлоты / А.А. Богушевский. – Москва : Колос, 1974. – 253с.
717571
  Каценеленбаум З.С. Мелиорации. / З.С. Каценеленбаум. – 4-е изд., перераб. – М., 1922. – 345с.
717572
  Кудрин Б.А. Мелиорацию - на службу сельскому хозяйству. / Б.А. Кудрин. – М., 1970. – 16с.
717573
   Мелиорация - агропромышленному комплексу. – Ленинград, 1990. – 130 с.
717574
  Каценеленбаум З.С. Мелиорация / З.С. Каценеленбаум. – 3-е изд., перераб. – М., 1919. – 416с.
717575
   Мелиорация в СССР. – Москва : Знание, 1983. – 48 с. – (Новое в жизни. науке, технике / О-во "Знание" ; 6 ; Науки о Земле)
717576
  Марков Г.С. Мелиорация заболоченых пойм / Г.С. Марков. – М, 1956. – 110с.
717577
   Мелиорация засоленных земель на Северном Кавказе. – Москва, 1987. – 78 с.
717578
   Мелиорация засоленных и солонцевых почв. – М., 1967. – 100 с.
717579
  Беседнов Н.А. Мелиорация засоленных почв / Н.А. Беседнов. – Москва : Сельхозгиз, 1958. – 148с.
717580
  Рабочев И.С. Мелиорация засоленных почв среднего течения Аму-Дарьи / И.С. Рабочев. – Ашхабад, 1964. – 256с.
717581
  Башкин П.Б. Мелиорация земель - верный путь повышения эффективности сельскохозяйственного производства / П.Б. Башкин. – Омск, 1966. – 18с.
717582
  Ерхов Н.С. Мелиорация земель / Н.С. Ерхов. – 2-е изд. – Москва, 1991. – 317с.
717583
  Максимчук В.Л. Мелиорация земель в зоне влияния водохранилищ с учетом рационального природопользования / В.Л. Максимчук, В.С. Перехрест // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 59-63. – Бібліогр.: 1 назва
717584
   Мелиорация земель в зоне влияния равнинных водохранилищ. – Москва : Колос, 1974. – 255с.
717585
   Мелиорация земель Вологодской области. – М., 1987. – 134 с.
717586
  Нестеренко И.М. Мелиорация земель Евпропейского Севера СССР / И.М. Нестеренко. – Ленинград, 1979. – 360 с.
717587
  Крюкялис Л.Т. Мелиорация земель и ее влияние на дифференциальную ренту в колхозах Литовской ССР. : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Крюкялис Л.Т.; Вильнюс. гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 13л.
717588
   Мелиорация земель и использование водных ресурсов Сибири. – Новосибирск, 1989. – 138с.
717589
   Мелиорация земель и эффективность сельскохозяйственного производства в Чувашской АССР. – Чебоксары, 1986. – 118 с.
717590
   Мелиорация земель низовьев рек Аральского региона. – Ташкент, 1988. – 157с.
717591
  Шубладзе К.К. Мелиорация земель. Мелиорация земель - основа науч.-технич. революции в сел. хоз-ве. / К.К. Шубладзе. – М., 1970. – 120с.
717592
   Мелиорация и водное хозяйство. – К
68. – 1965. – 95с.
717593
   Мелиорация и водное хозяйство. – М
6. – 1984. – 409с.
717594
   Мелиорация и водное хозяйство. – М
3. – 1985. – 448с.
717595
   Мелиорация и водное хозяйство. – М
4. – 1985. – 448с.
717596
   Мелиорация и водное хозяйство : Республиканский межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 68. – 1988
717597
   Мелиорация и водное хозяйство : Республиканский межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 71. – 1989
717598
   Мелиорация и водное хозяйство : Республиканский межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 74. – 1991
717599
   Мелиорация и водное хозяйство : Республиканский межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 75. – 1991
717600
   Мелиорация и водное хозяйство : Справочник. – Москва
Том 7 : Сельскохозяйственное водоснабжение. – 1992. – 287с.
717601
   Мелиорация и водное хозяйство : Республиканский межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 77. – 1992
717602
   Мелиорация и водное хозяйство : Межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 78. – 1993
717603
   Мелиорация и водное хозяйство. 6. Орошение: Справочник : Справочник. – Москва : Агропромиздат
Т. 7 : Сельскохозяйственное водоснабжение. – 1990. – 415с. : Ил.
717604
   Мелиорация и использование мелиорируемых земель в Нечерноземной зоне РСФСР : Сборник научных трудов. – Горький, 1988. – 64с.
717605
   Мелиорация и использование орошаемых земель степной зоны : Сборник научных трудов. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 240с. : Табл. 120, ил. 13
717606
  Лазарчук Н.А. Мелиорация и урожай / Н.А. Лазарчук, Г.С. Потоцкий. – Киев : Урожай, 1986. – 151с.
717607
  Ковриго П.А. Мелиорация климата почв осушаемых территорий. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.02 / Ковриго П.А.; МВ и ССО БССР. – Минск, 1974. – 31л.
717608
   Мелиорация ландшафтов. – Москва, 1988. – 184 с.
717609
  Малышев Ф.А. Мелиорация легких почв торфом. / Ф.А. Малышев. – Минск, 1989. – 159с.
717610
   Мелиорация на Украине. – Киев : Урожай, 1979. – 365с.
717611
   Мелиорация на Украине. – 2-е изд., доп. и перер. – Киев : Урожай, 1985. – 376с.
717612
  Щербаков Б.В. Мелиорация песков и их использование в совхозно-колхозном строительстве / Б.В. Щербаков. – Москва, 1931. – 72 с.
717613
  Зайдельман Ф Мелиорация почв / Ф Зайдельман. – Москва : МГУ, 1987. – 303с.
717614
  Зайдельман Ф.Р. Мелиорация почв : Учебн. для студ. вузов, обучающихся по направлению 510700 "Почвоведение" и специальн. 013000 "Почвоведение" / Ф.Р.Зайдельман. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд-во МГУ, 2003. – 448с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посвящена 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-211-04801-6
717615
   Мелиорация почв в районах земледелия. – М., 1937. – 11 с.
717616
   Мелиорация почв в СССР. – Москва, 1971. – 212 с.
717617
  Карнаухов Н.И. Мелиорация почв. (Учеб. пособие). / Н.И. Карнаухов. – Иркутск, 1977. – 89с.
717618
  Черкасов А.А. Мелиорация почвы. / А.А. Черкасов. – М., 1951. – 40с.
717619
  Зацепина Т.Н. Мелиорация сельскохозяйственных земель: Теория и практика правового регулирования / Т.Н. Зацепина. – Минск, 1991. – 120с.
717620
   Мелиорация солонцов в СССР. – Москва, 1953. – 546 с.
717621
  Новикова А.В. Мелиорация солонцов Крыма / А.В. Новикова. – Симферополь, 1953. – 60с.
717622
  Карнаухов Н.И. Мелиорация солонцов: Учеб. пособие. / Н.И. Карнаухов. – Иркутск, 1980. – 95с.
717623
  Кожевников А.И. Мелиорация степных высококарбонатных малонатриевых солонцов черноземной зоны Кустанайской области. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.01.03 / Кожевников А.И.; Ан Азерб.ССР. – Алма-Ата, 1972. – 21л.
717624
   Мелиорировать- значит улучшать. – Москва, 1977. – 96 с.
717625
  Хучуа П. Мелитон Баланчивадзе / П. Хучуа. – Тбилиси, 1952. – 140с.
717626
  Хучуа П. Мелитон Баланчивадзе : жизнь и творчество / П. Хучуа. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1964. – 139 с.
717627
  Михайлов Б.Д. Мелитополь - медовый город: путеводитель-справочник / Б.Д. Михайлов. – Днепропетровск, 1990. – 92с.
717628
  Михайлов Б.Д. Мелитополь: ист.-краевед. очерк / Б.Д. Михайлов. – Днепропетровск, 1978. – 80с.
717629
  Михайлов Б.Д. Мелитополь: ист.-краевед. очерк / Б.Д. Михайлов. – 2-е изд., доп. – Днепропетровск, 1980. – 95с.
717630
  Тереножкин А.И. Мелитопольский курган / А.И. Тереножкин, Б.Н. Мозолевский. – Киев, 1988. – 260с.
717631
  Авдеев Ю.К. Мелихово : музей-усадьба А.П. Чехова : путеводитель / Ю.К. Авдеев ; [худож.: С.С.- Чехова, С.М. Чехова]. – Москва : Советская Россия, 1958. – 24, [8] с., [9] л. ил. : ил.
717632
  Ліндау Пауль Мелійська Венера : поетична драма в одній дії / Павло Ліндав ; з нім м. пер. В. Щурат. – [Перемишль] : Артистично-літ. новини ; [З друкарні М. Джулинського], 1900


  Зміст: 1. Істория культу Шевченка серед гімназіяльної молодіжи / Віктор Петрикевич 2. Короткий звіт з подорожи по взірцевих гімназиях за грницею / Дир. А. Алиськевич 3. Шкільні вісти Дирекції
717633
   Меліновський Микола Павлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 317 : фото
717634
   Меліоративна гідрогеологія : навчальний посібник / І.Є. Жернов, А.Г. Солдак, П.Ю. Кущ, О.О. Гриза; І.Є. Жернов, А.Г. Солдак, П.Ю. Кущ, О.О. Гриза; за ред. І.Є. Жернова. – Київ : Вища школа, 1972. – 330 с.
717635
  Буднік І.П. Меліоративна ефективність лісових насаджень в умовах Житомирського Полісся / І.П. Буднік, А.О. Піціль, С.П. Ковальова // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 194-201 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
717636
  Тютюнник Д.А. Меліоративно-географічний аналіз та оцінка порушень ПТК осушуваних територій / Д.А. Тютюнник, І.М. Гнатюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 38-47. – (Географія ; Вип. 40)


  Розглянуто особливості природно-меліоративних комплексів осушуваних територій, запропонована їх класифікація з виділенням типів за ступенем напруженості екологічної обстановки, підтипів - за ступенем порушеності та родів за конкретними процесами ...
717637
  Гаркавко В.К. Меліораційне кредитування як запорука економічного зростання в галузях сільського господарства / В.К. Гаркавко, В.Ю. Баранюк // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 100-104. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
717638
   Меліорація - могутній резерв урожаю. – Львів : Каменяр, 1967. – 102с.
717639
  Кравченко В.П. Меліорація з основами геодезії / В.П. Кравченко. – К., 1983. – 264с.
717640
  Гаркуша М.А. Меліорація земель / М.А. Гаркуша. – Київ : Знання, 1973. – 48 с.
717641
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 79. – 1993
717642
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 80. – 1994
717643
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 81. – 1994
717644
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 83. – 1996
717645
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-
Вип. 84. – 1997
717646
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-
Вип. 85. – 1998. – резюме - рос., англ. мовами
717647
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISBN 966-540-042-8
Вип. 87. – 2001. – резюме - рос., англ. мовами
717648
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISBN 966-540-042-8
Вип. 88. – 2002. – резюме - рос., англ. мовами
717649
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Ювілейний вип. – Київ : Аграрна наука, 1965-
Вип. 90 : Присв. 75-річчю від дня заснування Ін-ту гідротехн. і меліораціїї УААН. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
717650
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 91. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
717651
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-
Вип. 92. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
717652
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 96. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
717653
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 97. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
717654
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 100, т. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
717655
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 100, т. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
717656
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 101. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
717657
  Черкасов О.О. Меліорація і сільськогосподарське водопостачання. / О.О. Черкасов. – К., 1954. – 527с.
717658
  Бакшеєв Ю.О. Меліорація на Україні / Ю.О. Бакшеєв, Б.П. Карук. – Київ : Знання, 1971. – 46с.
717659
  Перехрест С.М. Меліорація надмірно зволожених мінеральних земель України : (західних областей і Полісся) / С.М. Перехрест. – Київ : Наукова думка, 1966. – 130с.
717660
  Єрмоленко С.С. Меліорація оригіналу в художньому перекладі як явище лінгво-культурної адаптації // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 91-97. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Розглядаючи переклад як процес контактів на рівні як мови, так і культури, автор на матеріалі слов’янізмів у російському перекладі англомовної прози показує, що вплив мови перекладу, використання властивого їй канону художнього мовлення взагалі і слів ...
717661
  Шуйський Ю.Д. Меліорація прибережних лиманів на північному заході Чорного моря / Ю.Д. Шуйський, Г.П. Міщенко, Г.І. Кормильцев // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 109-113. – Бібліогр.: 8 назв
717662
  Сторожук Т.А. Меліорація я к фактор інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. / Т.А. Сторожук. – К., 1966. – 28с.
717663
   Мелітополь. – Київ, 1983. – 143с.
717664
  Алексєєв М.О. Мелітополь. Історико-географічний нарис / М.О. Алексєєв. – Запоріжжя, 1962. – 68с.
717665
  Гинда В.А. Мелкая бентосная фауна ордовика юго-запада Восточно-Европейской платформы / В.А. Гинда; отв. ред. Пастернак С.И. – Киев : Наукова думка, 1986. – 153с.
717666
  Левковский А.И. Мелкая буржуазия / А.И. Левковский. – М, 1978. – 192с.
717667
   Мелкая земская единица. – С.-Пб. – 421с.
717668
   Мелкая земская единица. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Обществанная польза", 1915. – 471 с.
717669
   Мелкая земская единица в 1902-1903 г.г. : Сборник статей. – Санкт-Петербург : Тип.Спб.акц.общ.печатн. и писчебум.дела "Слово"
в.2. – 1903. – 272 с.
717670
   Мелкая пластика Румынии. – М., 1979. – 10с.
717671
  Вильрат В.Г. Мелкая промышленность 13 районов Восточно-Сибирского края / В.Г. Вильрат, Г.И. Дробышева. – Иркутск, 1930. – 105с.
717672
   Мелкая промышленность СССР по данным всесоюзной переписи 1929 г.. – М.-Л.
2. – 1932. – 195с.
717673
   Мелкая промышленность СССР по данным всесоюзной переписи 1929 г.. – М.-Л.
3. – 1932. – 528с.
717674
   Мелкая промышленность СССР по данным всесоюзной переписи 1929 г.. – М.
1. – 1933. – 199с.
717675
  Ольховая Л.В. Мелкая промышленность Урала в начале ХХ века (1903-1905 гг.) : Автореф... канд. истнаук: / Ольховая Л. В.; Урал .ГУ. – Свердловск, 1964. – 18л.
717676
  Голубицкий Ю. Мелкая промышленность, диковинки и статистика московская, или Как зарождался в столице малый бизнес (русский физиологический очерк 1830-1840-х годов) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 123-129. – ISSN 0042-8736
717677
   Мелкая промышленность. По материалам Международного симпозиума по промышленному развитию (Афины, ноябрь - декабрь 1967 года). – Нью-Йорк, 1969. – 45с.
717678
  Бронгулеев В В. Мелкая складчатость платформы / В В. Бронгулеев, . – М, 1951. – 152с.
717679
  Квасница В.Н. Мелкие алмазы / В.Н. Квасница. – К., 1985. – 215с.
717680
  Полканов Ю.А. Мелкие алмазы песчаных отложений : Распространение. Свойства. Происхождение. Значение / Ю.А. Полканов. – Симферополь : Барановский А.Э., 2009. – 228 с. – ISBN 966-2969-05-5
717681
  Рамзес В.Б. Мелкие и средние предприятия в послевоенной Японии. / В.Б. Рамзес. – М, 1965. – 174с.
717682
  Бруннек Н.И. Мелкие изденлия из теста / Н.И. Бруннек. – М, 1990. – 111с.
717683
  Круликовский Л. Мелкие лепидоптерологические заметки, 1904. – С. 90. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. обозр., № 2-3, 1904 г.
717684
  Круликовский Л. Мелкие лепидоптерологические заметки, 1908. – 6 с. – Отд. оттиск
717685
  Шелюжко Л.А. Мелкие лепидоптерологические заметки / Л. Шелюжко. – [Санкт-Петербург], 1910. – 3 с. – Шифр. док. у ген. каталоге: 59 Чешу...- Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение, 1909, № 1, с. 383–385
717686
  Швецов Ю.Г. Мелкие млекопитающие Байкальской котловины. / Ю.Г. Швецов. – Новосибирск, 1977. – 158с.
717687
  Герд С.В. Мелкие млекопитающие в неволе / С.В. Герд. – М.-Л., 1928. – 184с.
717688
   Мелкие млекопитающие заповедных территорий. – М., 1984. – 148с.
717689
  Тимофеева А.А. Мелкие млекопитающие и их эктопаразиты на Сахалине и Курульских островах в связи с эпидемиологическим занчений этих животных : Автореф... канд. биол.наук: / Тимофеева А. А.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
717690
  Шевченко А.И. Мелкие млекопитающие из полиоценовых и раннеантропоненовых отложений юго-западной части Русской равнины и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Шевченко А. И.; Геол. ин-т АН СССР, Ин-т геол. АН УССР. – К., 1963. – 19л.
717691
  Соколов В.Е. Мелкие млекопитающие лесов Монгольской Народной Республики: Chiroptera, Lagomorha, Rodentia / В.Е. Соколов. – М., 1985. – 103с.
717692
  Ревин Ю.В. Мелкие млекопитающие олекмо-чарского нагорья (состав, экология, движение численности) : Автореф... канд. биологическихнаук: 097 / Ревин Ю.В.; АН СССР. Сибирское отделение. Объедин. учен. совет по биол. наук. – Новосибирск, 1969. – 24л.
717693
  Крохмаль А.И. Мелкие млекопитающие плейстоцена и их роль в стратиграфии отложений лессово-почвенной формации юга Восточной Европы // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 52-60 : рис. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0367-4290
717694
   Мелкие млекопитающие Приамурья и Приморья. – Владивосток, 1970. – 196с.
717695
  Юдин Б.С. Мелкие млекопитающие севера Дальнего Востока. / Б.С. Юдин. – Новосибирск, 1976. – 270с.
717696
  Карнеев А. Мелкие разыскания в области духовного стиха. / А. Карнеев. – 209-226с.
717697
  Толстой Л.Н. Мелкие рассказы / Л.Н. Толстой. – Берлин. – 46с.
717698
  Николаев М.П. Мелкие рассказы Н. Г. Чернышевского / М.П. Николаев, 1939. – [14] с.
717699
  Иловайский Д.И. Мелкие сочинения, статьи и письма 1857-1887 гг. : в 2 вып. / [соч.] Д.И. Иловайского. – 1888-1896. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова (б. М.Н. Лаврова и К*)
[Вып. 1] : По вопросам о преподавании истории; Путевые заметки и воспоминания; Публицистика по восточному вопросу; Публицистика по внутренним делам; О последнем фазисе восточного вопроса. – 1888. – [4], 416 с.
717700
  Разумнова И.И. Мелкие фирмы в США / И.И. Разумнова. – М, 1989. – 124с.
717701
  Сулимов Б.Г. Мелкие хитрости / Б.Г. Сулимов. – Казань, 1989. – 127с.
717702
  Дубровинский Б.М. Мелкие хищения и их предупреждение / Б.М. Дубровинский. – Москва, 1974. – 32 с.
717703
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес / Ф.К. Сологуб. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1988. – 588, [2] с. – В изд. также: Петербург / Белый А. – ISBN 5-7644-0156-9
717704
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес : Роман / Ф.К. Сологуб. – Москва : Художественная литература, 1988. – 303с.
717705
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес : роман. Рассказы / Ф.К. Сологуб; [Сост. и вступ. статья В.В. Ерофеева]. – Москва : Правда, 1989. – 480с.
717706
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес / Ф.К. Сологуб. – М., 1990. – 300с.
717707
  Сологуб Ф. Мелкий бес / Ф. Сологуб. – М., 1991. – 528с.
717708
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес / Федор Сологуб. – Москва : АСТ ; Астрель ; Полиграфиздат, 2011. – 384 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-071375-2


  Одно из величайших и оригинальных произведений Серебряного века. Роман, в котором традиции психологического реализма Достоевского и сатирического гротеска Салтыкова-Щедрина соседствуют с мотивами сюрреализма и магического реализма. Маленький ...
717709
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес. Два готика : Роман. Рассказ / Ф.К. Сологуб. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2000. – 384с. – (Классики ХХ века). – ISBN 5-222-01385-5
717710
   Мелкий бизнес и эффективность американской экономики. – М., 1990. – 42с.
717711
  Попов А.В. Мелкий бизнес Индонезии / А.В. Попов. – М, 1991. – 186с.
717712
  Роздобудько И.В. Мелкий бисер : [пер. з укр. мови] / Ирэн Роздобудько. – Харьков : Фолио, 2011. – 154, [2] с. – Сер. осн. в 2004 г. – (Граффити = Graffiti). – ISBN 978-966-03-3616-2
717713
  Гырляну Э. Мелкий случай / Э. Гырляну. – Бухарест, 1978. – 48с.
717714
   Мелкоамплитудная разрывная тектоника Восточного Приазовья / В.А. Корчемагин, В.С. Емець, Ю.А. Коробов, Л.К. Мирошниченко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 64-69 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 13). – ISSN 0203-7319
717715
  Хенкин С.М. Мелкобуржуазная демократия в Бразилии, 20-30-е гг. ХХ в. / С.М. Хенкин. – М., 1985. – 173с.
717716
  Петров В.И. Мелкобуржуазная политическая экономия / В.И. Петров, Б.В. Титов, 1958. – 68с.
717717
   Мелкобуржуазная экономия и мелкобуржуазный социализм. – М.-Л.
5. – 1926. – 277с.
717718
  Михайлов М.И. Мелкобуржуазное бунтарство в эпоху промышленного капитализма / М.И. Михайлов. – М., 1988. – 262с.
717719
  Ленин В.И. Мелкобуржуазный и пролетарский социализм / В.И. Ленин. – Москва, 1978. – 16с.
717720
  Лейбзон Б.М. Мелкобуржуазный революционаризм (Об анархизме, троцкизме и маоизме) / Б.М. Лейбзон. – М., 1967. – 160с.
717721
   Мелкобуржуазный социализм и руководители КПК. – М., 1964. – 30с.
717722
   Мелков Геннадій Андрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 58. – ISBN 966-8352-11-4
717723
  Соловьев В.А. Мелководные лиманы / В.А. Соловьев. – Саратов, 1954. – 56с.
717724
   Мелководья Кременчугского водохранилища. – Киев : Наукова думка, 1979. – 284 с. : ил., табл. – Список лит.: с. 269-279
717725
  Иванов А.В. Мелкодисперсное космическое вещество в земных отложениях. : Автореф... канд. геол.-минерал..наук: 121 / Иванов А.В.; АН СССР. Ин-тут геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1969. – 27л.
717726
  Рубе В.А. Мелкое и среднее предпринимательство в условиях господства монополий. / В.А. Рубе. – М, 1978. – 213с.
717727
  Савельев Н.А. Мелкое производство в Индии / Н.А. Савельев. – М, 1964. – 140с.
717728
  Савельева Т.К. Мелкое производство в странах Востока: соц.-экон. и полит. аспекты / Т.К. Савельева. – М., 1992. – 201с.
717729
  Белокреницкий В.Я. Мелкое производство в экономике Пакистана (1947-1970) / В.Я. Белокреницкий. – М, 1972. – 167с.
717730
   Мелкое производство города в Азии и Африке. – М., 1974. – 383с.
717731
  Лушина Н.Л. Мелкое производство и социализм. / Н.Л. Лушина. – М., 1988. – 127с.
717732
  Стрищенец Н.М. Мелкое товарное производство и зарождение мануфактур на Украине во второй половине 16 -- середине 17 вв. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 / Стрищенец Н.М,; МВ и ССО УССР.КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 37 с.
717733
  Стришенец Николай Михайлович Мелкое товарное производство и зарождение мануфактур на Украине во второй половине XVI - середине XVII в.: (на материалах сельских промыслов) : Дис... доктора ист.наук: 07.00.03 / Стришенец Николай Михайлович; МВ и ССО УССР, Тернопольский ин-т народн. хозяйства. – Тернополь, 1990. – 430л. – Бібліогр.:л.358-406
717734
  Грабовецкий Богдан Владимирович Мелкое товарное производство и становление мануфактуры на Прикарпатье в XVI--XVII вв. : Дис... канд. истор.наук: 07.00.02 / Грабовецкий Богдан Владимирович; Киевский государственный педагогический ин-т им. А.М.Горького. – К., 1984. – 182л. – Бібліогр.:л.182-211
717735
  Грабовецкий Б.В. Мелкое товарное производство и становление мануфактуры на Прикарпатье в XVI-XVIII вв. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Грабовецкий Б.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 25 с.
717736
  Ковалкин А.А. Мелкое хулиганство и меры борьбы с ним. : Автореф... канд. юридич.наук: 711 / Ковалкин А.А.; Воронеж. гос. ун-тет им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1969. – 22л.
717737
   Мелкой дробью. – Воронеж, 1965. – 88с.
717738
  Уляхин В.Н. Мелкокапиталистическое предпринимательство в странах Востока. / В.Н. Уляхин. – М., 1988. – 142с.
717739
  Карлин Л.Н. Мелкомасштабная структура гидрофизических полей верхнего слоя океана / Л.Н. Карлин. – М, 1988. – 162с.
717740
  Бабий В.И. Мелкомасштабная структура поля скорости звука в океане / В.И. Бабий; Под ред.В.В.Богородского. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 200с.
717741
  Кингсеп А.С. Мелкомасштабная турбулентность и турбулентный нагрев плазмы : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.08 / Кингсеп А.С.; Ин-т атом. энергии им. И.В.Курчатова. – М., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
717742
   Мелкомасштабные карты оценки природных условий : Содержание, принципы и методы разработки. – Москва : Московский университет, 1970. – 150 с.
717743
  Ямниченко И.М. Мелкорослые гастроподы юрских отложений Донбасса и Днепровско-Донецкой впадины : монография / И.М. Ямниченко; Отв. ред. Макаренко Д.Е. – Киев : Наукова думка, 1987. – 176с.
717744
  Круглов В.В. Мелкотоварное земледелие в условиях современного капитализма / В.В. Круглов. – Л, 1983. – 153с.
717745
  Реверчук Сергей Корнеевич Мелкотоварное производство в системе современной капиталистической эксплуатации. (На примере стран развитого капитализма) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Реверчук Сергей Корнеевич; Львовск. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1983. – 23с.
717746
  Давыдов А.Д. Мелкотоварное хозяйство в странах Ближнего и Среднего Востока / А.Д. Давыдов. – М., 1989. – 215с.
717747
  Тихонов И.Н. Мелкофокусная сейсмичность в тылу Японо-Сахалинской островной дуги и ее возможная тектоническая природа / И.Н. Тихонов, В.Л. Ломтев // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 3. – C. 105-117 : рис. – Библиогр.: с.114-117. – ISSN 0203-3100
717748
  Скаженик М. Мелоареали ранньотрадиційних зимових наспівів басейну Уборті (Середнє Поолісся) // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Проблемна н.-д. лабораторія етномузикології [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Амбразявічюс Р. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 41-53. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 6). – ISSN 2522-4212


  "Статтю присвячено зимовим пісенним традиціям Середнього Полісся, локалізованим у басейні ріки Уборть (українсько-білоруське пограниччя). У центрі уваги – найпоширеніші в цій місцевості ритмокомпозиційні типи (‹V55,р4›, ‹V55;Р45›, ‹V55р3;Р553›, ...
717749
  Вербицкая З.И. Меловая растительность и угли Приморского угленосного бассейна / З.И. Вербицкая, Дзенс-Литовская, Б.М. Штемпель; Отв. ред. Любер А.А. – Москва-Ленинград : Наука, 1965. – 120с.
717750
  Верещагин В.Н. Меловая система Дальнего Востока. : Автореф... д-ра геол. -минерал.наук: 128 / Верещагин В.Н.; Мин-во геологии СССР. – Л., 1971. – 39л.
717751
  Криштофович А.Н. Меловая флора Сахалина / А.Н. Криштофович, Т.Н. Байковская; Отв. ред. Турутанова-Кетова. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1960. – 124с.
717752
  Красилов В.А. Меловая флора Сахалина : Проект 58 (Средний мел) Международной программы геологической корреляции / В.А. Красилов; Отв. ред. Захаров Ю.Д. – Москва : Наука, 1979. – 183с.
717753
   Меловой биоценотический кризис и эволюция насекомых. – Москва : Наука, 1988. – 227с. – ISBN 5-02-004646-9
717754
  Гугушвили В.И. Меловой вулканизм Грузинской глыбы : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Гугушвили В.И.; АН ГрузССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1964. – 19л.
717755
  Кульчицкий Я.О. Меловой и палеогеновый флиш юго-восточной части Восточных Карпат : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Кульчицкий Я.О.; Львовск. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1959. – 16л.
717756
   Меловой период = Палеогеография и палеоокеанология. – Москва : Наука, 1986. – 261с.
717757
  Красилов В.А. Меловой период. Эволюция земной коры и биосферы / В.А. Красилов. – Москва : Наука, 1985. – 240с.
717758
  Ализаде А.А.-М. Меловые белемниты Азербайджана / Ализаде А. А.-М. ; АН АзССР, Ин-т геологии им. акад. И.М. Губкина. – Москва : Недра, 1972. – 279 с. : ил. – Библиогр.: с. 201-208
717759
  Джалилов М.Р. Меловые брюхоногие юго-востока Средней Азии / М.Р. Джалилов; Под ред. Хакимова Ф.Х. – Душанбе : Дониш, 1977. – 202с.
717760
  Дробинина Н.Я. Меловые и палеогеновые глины Юго-Западного Таджикистана и перспективы их практического использования : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералогич. наук / Дробинина Н.Я. ; Таджик. гос. ун-т. – Душанбе, 1966. – 14 с.
717761
   Меловые отложения востока Средней Азии. – М., 1979. – 95с.
717762
   Меловые отложения Восточного Кавказа и прилегающих областей. – М., 1967. – 104с.
717763
  Чернов В.Г. Меловые отложения Мармарошской зоны Восточных Карпат. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Чернов В.Г.; МГУ. Геол. ф-т. Каф. динамич. геологии. – М., 1965. – 16л.
717764
   Меловые отложения обрамления Каспийского моря. – М., 1980. – 243с.
717765
  Конов Б.И. Меловые отложения северной окраины Днепровско-Донецкой впадины. (Стратиграфия, тектоника и палеография) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Конов Б.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 24л.
717766
  Жураковский А.Г. Меловые отложения скибовой зоны Украинских Карпат и перспективы их нефтегазоносности : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Жураковский А. Г.; МВиССО УССР, Льв.ГУ. – Львов, 1968. – 20л.
717767
  Папулов Г.Н. Меловые отложения Урала / Г.Н. Папулов. – М., 1974. – 202с.
717768
  Рухин Л.Б. Меловые отложения Ферганской котловины / Л.Б. Рухин, Е.В. Рухина. – Ленинград, 1961. – с.
717769
  Борнеман Б.А. Меловые отложения юго-востока Средней Азии / Б.А. Борнеман. – Ташкент, 1940. – 156с.
717770
  Соловьев В.И. Меловый вулканизм Северо-Востока СССР / В.И. Соловьев. – Новосибирск, 1986. – 260с.
717771
  Хай М. Мелогеографічні особливості структури танцювально-приспівкових форм у традиції українців // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С. 86-99. – ISSN 1728-6875
717772
  Титов Анатолий Федорович Мелодии будней : Стихи / Титов Анатолий Федорович. – Ленинград : Сов.писатель, Ленингр.отд-ние, 1975. – 80с. + портр.
717773
  Паулс Р. Мелодии в ритме жизни / Р. Паулс. – М., 1989. – 315с.
717774
  Землянский А.Ф. Мелодии века / А.Ф. Землянский. – Москва, 1969. – 165с.
717775
  Лукив М. Мелодии для мамы и любимой: стихи / М. Лукив. – М., 1991. – 158с.
717776
   Мелодии друзей 70, 1970. – 20 с.
717777
  Кешт М. Мелодии земли : поэмы / М. Кешт; пер. с кабард. Г.Валиков. – Москва : Советский писатель, 1977. – 95 с.
717778
  Токомбаев А. Мелодии комуза : Поэма / А. Токомбаев. – Фрунзе : Киргизское государственное изд-во, 1962. – 162 с.
717779
  Авдонин А.Н. Мелодии любви / Александр Авдонин. – Тула : Приокское книжное издательство, 1978. – 223 с. : ил. – (Книжная лирика)
717780
  Михайлова Е. Мелодии любви // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 4. – С. 172-187.


  Любов Ференца Ліста
717781
   Мелодии Монголии. – М, 1970. – 32с.
717782
  Турусов Е. Мелодии ночи : повести / Ерикинбек Турусов; пер. с каз. Ю.Кунгурцева. – Алма-Ата : Жазушы, 1990. – 271 с.
717783
  Родин Г.И. Мелодии полета: короткие рассказы. / Г.И. Родин. – М., 1978. – 96с.
717784
   Мелодии русского леса. – Москва, 1983. – 167с.
717785
  Сыдыкбеков Т. Мелодии старика : поэма / Т. Сыдыкбеков; пер. с кирг. В.Сорин. – Москва : Советский писатель, 1969. – 70 с.
717786
  Нармаев М.Б. Мелодии степей и гор : стихи и поэмы / М.Б. Нармаев. – Элиста : Калмыцкое книжное издательство, 1968. – 96 с.
717787
  Матковски Д.Л. Мелодика : стихи / Д.Л. Матковски; пер. с молд. Л.Васильева. – Москва : Советский писатель, 1971. – 143 с.
717788
  Тевцорадзе И.Ч. Мелодика повествовательного предложения грузинского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.677 / Тевцорадзе И.Ч.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 32л.
717789
  Кузнецова Г.М. Мелодика простого распространенного предложения в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузнецова Г.М.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 16л.
717790
  Эйхенбаум Б.М. Мелодика русского лирического стиха / Б. Эйхенбаум. – Петербург : Опояз, 1922. – 200 с. – (Сборники по теории поэтического языка)
717791
  Елатов В.И. Мелодические основы белорусской народной музыки. / В.И. Елатов. – Минск, 1970. – 144с.
717792
  Чеснокова М.В. Мелодические особенности речи американцев различных возрастных групп // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 370-379. – ISBN 978-617-7132-02-07
717793
  Иванова Е.Л. Мелодия / Е.Л. Иванова. – Ставрополь, 1971. – 64с.
717794
  Четверикова Т.Г. Мелодия / Т.Г. Четверикова. – Новосибирск, 1977. – 27с.
717795
  Хентова С.М. Мелодия великого времени / С.М. Хентова. – Москва, 1986. – 44с.
717796
  Абилев Д. Мелодия весны : стихи и поэмы / Д. Абилев. – [Москва] : Молодая гвардия, 1958. – 95 с.
717797
  Суворова Л.Н. Мелодия виолончели. / Л.Н. Суворова. – Киров, 1981. – 15с.
717798
  Кобликов В.В. Мелодия Дворжака / В.В. Кобликов. – Тула, 1974. – 213с.
717799
  Чернышов А. Мелодия для капкана = Медиамузыкальные проявления кинематографа // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 5. – С. 119-125. – ISSN 0130-6405
717800
  Берсенева А. Мелодия для любимой / А. Берсенева. – Москва, 1996. – 384с.
717801
  Бальзак Л. Мелодия для флейты и органа // Вісник Українського товариства охорони пам"яток історії та культури : загальнодержавний бюлетень / Українське товариство охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 1999. – № 1. – С. 106-111.
717802
  Берегов С. Мелодия души / С. Берегов. – К, 1997. – 55с.
717803
  Мелконян А.А. Мелодия жизни / А.А. Мелконян. – Москва, 1978. – 5с.
717804
  Лагучев Д. Мелодия зурны : поэма / Д. Лагучев; пер. с абазин. – Москва : Современник, 1980. – 76 с.
717805
  Кован Д. Мелодия как охраняемый авторским правом элемент музыкального произведения // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 2. – С. 30-33. – ISSN 0201-7059
717806
  Байрвмов Н. Мелодия Каракумов / Н. Байрвмов. – М., 1974. – 95с.
717807
  Ланда Е.В. Мелодия книги : Александр Блок - редактор / Е. Ланда. – Москва : Книга, 1982. – 143 с.
717808
  Пурлиев Мелодия любви / Пурлиев, , Бекге. – Ашхабад, 1961. – 126 с.
717809
  Фаррух Б. Мелодия молодости : стихи и поэмы / Б. Фаррух. – Душанбе : Ирфон, 1972. – 128 с.
717810
  Афанасьев А.В. Мелодия на два голоса / А.В. Афанасьев. – Москва, 1983. – 336с.
717811
   Мелодия небесной росы. – Ижевск, 1988. – 118с.
717812
  Маликова М. Мелодия огней : повести и рассказы / М. Маликова; пер. с татар. Р.Фаткуллиной. – Москва : Советский писатель, 1986. – 349 с.
717813
  Порумбаку В. Мелодия света / В. Порумбаку. – М., 1963. – 103с.
717814
  Доспанбетов У. Мелодия старого кобыза / У. Доспанбетов. – Москва, 1989. – 313с.
717815
   Мелодіії комфорту // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 3 (129), червень - липень. – С. 56-59 : фото
717816
   Мелодії Агіделі. – Дніпропетровськ, 1980. – 223с.
717817
   Мелодії вірменського народу. – К., 1973. – 414с.
717818
   Мелодії джазу. – К., 1970. – 272с.
717819
  Луків М.В. Мелодії для матері і коханої : поезії / М.В. Луків. – Київ, 1991. – 189 с.
717820
  Дрок К.Л. Мелодії життя : поезії / К.Л. Дрок. – Київ : Дніпро, 1972. – 133 с.
717821
  Світличний І.М. Мелодії життя і праці : поезії / І.М. Світличний. – Донецьк : Донбас, 1979. – 60 с.
717822
   Мелодії кодр. – К., 1984. – 199с.
717823
  Кикоть В. Мелодії на двох // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 2-. – ISSN 0130-321Х
717824
  Довженко В. Мелодії оновленого краю / В. Довженко. – Київ, 1968. – 40с.
717825
  Дергач В.О. Мелодії рідних доріг / В.О. Дергач. – Дніпропетровськ, 1972. – 59с.
717826
  Степаненко О. Мелодії старого міста : акварель : [зб. акварелей старої центр. частини м. Херсона] / Олександр Степаненко ; [авт. вступ. ст. В.Г. Чуприна]. – Херсон : [б. в.], 2007. – 24 с. : фотоіл., портр. – Зб. акварелей старої центр. частини м. Херсона
717827
  Влад М.М. Мелодії травня. / М.М. Влад. – Київ, 1975. – 71с.
717828
  Скирда Л. Мелодії чотирьох сезонів / Людмила Скирда ; пер. кит. Улан Хана ; [іл. худож. Гао Мана]. – Пекин : Peking univ. press, 2011. – 309, [1] с., [2] арк. фотогр. : іл. – До 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та КНР. - Текст парал. укр., кит. – ISBN 978-7-301-19176-7
717829
  Сіренко Михайло Мелодії, близькі серцю = Штрихи до портрета композитора Михайла Катричка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (989). – С. 16. – ISSN 0868-9644
717830
  Гардер І. Мелодії, навіяні вітром / І. Гардер. – Київ, 1976. – 136с.
717831
  Григорчук П.С. Мелодійний пролетарський рух на Україні в 1917 році : Дис... канд. іст.наук: / Григорчук П.С.; МВ і ССО УРСР. КДУ. – К., 1971. – 250л. – Бібліогр.:л.I-XXIV
717832
  Марчун О. Мелодійний супровід української колисанки (типи, форми, функціональність) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 163-168
717833
  Бортняк А.А. Мелодія : лірика / А.А. Бортняк. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 98 с.
717834
  Пахмутова О.М. Мелодія / О.М. Пахмутова. – К., 1974. – 5с.
717835
  Мартинова М. Мелодія "Лісової пісні". За драмою-феєрією "Лісова пісня" Лесі Українки / М. Мартинова, Л. Павленко // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 10 (162), жовтень. – С. 39-43
717836
  Смирнов Л.В. Мелодія берези / Л.В. Смирнов. – К., 1977. – 158с.
717837
  М"ястківський А.П. Мелодія високої трави : поезії / А.П. М"ястківський. – Київ, 1988. – 146 с.
717838
  Сердюк Ю.О. Мелодія вогню : поезії / Ю.О. Сердюк. – Київ : Дніпро, 1982. – 157 с.
717839
  Кононенко П. Мелодія душі Павла Тичини // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 79-81. – ISSN 0201-419
717840
  Гурницька Н. Мелодія кави у тональності кардомону : історія забороненого кохання : роман / Наталія Гурницька. – 2-ге вид. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 395, [5] с. : іл. – На обкл.: Роман, що зігріває душу. – ISBN 978-966-14-6302-7
717841
  Стефурак Н.В. Мелодія краплин : поезії / Н.В. Стефурак. – Ужгород : Карпати, 1978. – 95 с.
717842
  Нестерук М.М. Мелодія світанку : поезії / М.М. Нестерук. – Львів, 1985. – 54с.
717843
  Черевко А. Мелодія українського духу = "Українська душа й духовність там, де українська пісня", - вважає Леопольд Ященко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 жовтня (№ 35). – С. 10


  Про видатного хорового диригента, фольклориста і патріота України Леопольда Ященко.
717844
  Шатіліна Світлана Мелодія Фарерів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 96-101 : фото
717845
  Білаш О.І. Мелодія. / О.І. Білаш. – К., 1977. – 71с.
717846
  Гайдаш А. Мелодрама в американському театрі першої половини 19 ст.: п"єса А.К. Моуетт "Мода" (1850) // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 170-175
717847
  Атаманчук В. Мелодрама чи трагедія? (Проблеми "нового побуту" радянського міщанства у п"єсі М.Куліша "Зона")
717848
  Журавльова Т.В. Мелодраматизм в українській екранній культурі : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Журавльова Тетяна Василівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2016. – 24 c. – Бібліогр.: 10 назв
717849
  Покровская Т.В. Мелойдогиноз и борьба с галловыми нематодами / Т.В. Покровская; АН СССР;Гельминтологическая лаборатория;Отв. ред.:Е.С.Турлыгина. – Москва : Наука, 1988. – 111с. – ISBN 5-02-004667-1
717850
  Покровская Т.В. Мелойдогиноз и борьба с галловыми нематодами / Т.В. Покровская. – М., 1988. – 110с.
717851
  Георгиев М. Мелом и углем / М. Георгиев. – М, 1956. – 63с.
717852
  Грица С.Й. Мелос українскої народної апіки / С.Й. Грица. – Київ, 1979. – 248 с.
717853
  Грица С.Й. Мелос українскої народної епіки / Софія Грица ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 338, [6] с. : іл., табл., ноти. – Предм. покажч.: с. 330-338. – Бібліогр.: с. 313-329. – ISBN 978-617-7349-16-6


  В пр. №1706826 напис: Бібліотеці ун-ту ім. Т. Шевченка від автора. Підпис.
717854
  Малютіна Н.П. Мелос як втілення екзистенції ліричного героя в поетичних циклах Лесі Українки (на прикладі циклу "Сім струн") // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 61- 66. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7
717855
  Водолазкин Мелочи академической жизни: : О Пушкинском Доме, Академии художеств, курилках, зонтиках и др. / Водолазкин, // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 29. – ISSN 1727-4893
717856
  Лесков М.С. Мелочи архиерейской жизни / М.С. Лесков. – Орёл, 1960. – 148с.
717857
  Салтыков-Щедрин Мелочи жизни / Салтыков-Щедрин. – М., 1955. – 356с.
717858
  Салтыков Е М. Мелочи жизни. / Е М. Салтыков. – Л., 1939. – 308с.
717859
  Салтыков-Щедрин Мелочи жизни. / Салтыков-Щедрин. – М., 1975. – 270с.
717860
   Мелочи жизни. (Русская сатира и юмор второй половины XIX - начала XXв.). – Москва : Художественная литература, 1988. – 415с. – (Классики и современники : Русская классическая литература)
717861
  Каменецкий Ю. Мелочи жизни: Роман. / Ю. Каменецкий. – М. : лирус, 1994. – 688 с.
717862
  Дмитриев М.А. Мелочи из запаса моей памяти / [соч.] М.А. Дмитриева. – 2-м тиснением, с знач. доп. по рукописи авт. – Москва : Изд. Русского архива ; Тип. Грачева и комп., 1869. – 299 с.
717863
  Бобров Е.А. Мелочи из истории русской литературы : Тетрадь четвертая. XV - XVII. – Варшава : Тип. Варшавского учкбного округа, 1908. – 14 с. – Отд. оттиск из : Русский филологический вестник
717864
  Бобров Е.А. Мелочи из истории русской литературы : Тетрадь пятая. XIX - XX. – Варшава : Тип. Варшавского учкбного округа, 1909. – 14 с. – Отд. оттиск из : Русский филологический вестник
717865
  Бем А.Л. Мелочи о Пушкине : (Из писем княгини Е.Н. Мещерской и С.Н. Карамзиной) / А.Л. Бем. – Петроград : Тип. Имп. Акад наук, 1917. – [2], 6с. – Отд. оттиск: Пушкин и его современники : материалы и исследования : Повременное издание Комиссии для издания сочинений Пушкина при Отделении Русского языка и словесности Российской Академии Наук. Пг., 1918, вып. 29-30, с. 28-33
717866
  Шпильманн Д. Чернышова Мелочи сквозь увеличительное стекло? Причинение существенного вреда: обзор первых двух лет практики Европейского Суда по правам человека // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2012. – № 5 (90). – С. 127-136. – ISSN 1812-7126
717867
  Кристаке Н. Мелочная лавка / Н. Кристаке. – Бухарест, 1980. – 46с.
717868
  Пархоменко В. Мелхиседек Значко-Яворский : К столетию со дня смерти. – 6 с.
717869
  Петровський А. Мелхісидек Значок-Яворський - одна з найяскравіших постатей української історії XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 186-188. – ISBN 966-650-037-X
717870
  Кобилянська О.Ю. Мелянхолійний валець [Меланхолійний вальс] : новеля / Ольга Кобилянська. – [Коломия] : Галицька Hакладня Я. Оpенштайна. [З дpук. А.В. Кисїлевського і Ски], 1914. – 71 с. – Рік вид. встановлено за кн.: Укpаїнські письменники: Біо-бібліогp. слов. Т. 2., К., 1963. – (Загальна бібіліотека ; № 80)
717871
  Тетмайєр К. Мелянхолія : [поезії в пpозі] / Пеpеклав М. Лебединець. – [Київ] : Вид-во "Грунт" ; [Дpук. Т-ва "Робітн. Книгаpня"], 1918. – 61 с. – книжка-малютка. – (Універсальна бібліотека ; № 8)
717872
  Поршнев Б.Ф. Мелье. (1664-1729) / Б.Ф. Поршнев. – М., 1964. – 240с.
717873
  Кононенко Т.П. Мельє Жан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 359. – ISBN 966-316-069-1
717874
  Марьина Т. Мелькают сны подстреленною птицей : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. " Москва". – Москва, 2011. – № 12. – С. 91-94. – ISSN 0131-2332
717875
   Мельков Генадій Андрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 314-315 : фото
717876
  Метьюрин Ч.Р. Мельмот скиталец / Чальз Роберт Метьюрин. – Ленинград : Наука, 1976. – 740 с., 1 л. порт. : портр. – (Литературные памятники)
717877
  Метьюрин Ч.Р. Мельмот Скиталец / Чарльз Роберт Метьюрин ;. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1983. – 700 с., 1 л. порт. : портр. – Парал. тит. л. на англ. яз. – (Литературные памятники)
717878
   Мельник O. Перша всеукраїнська наукова конференція "Кочубїїв - Хаджибей – Одеса". - C. 109-112.
717879
  Іваницька Л.В. Мельник Василь Якович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 61 : фото
717880
   Мельник Євгенія Федорівна // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 52-53. – ISBN 966-7024-23-1
717881
  Санд Жорж Мельник из Анжибо : [роман] / Жорж Санд ; пер. с фр. А. Рудковской и А. Ясной. – Москва : Правда, 1958. – 303 с.
717882
  Фурса С.Я. Мельник Ірина Степанівна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 48. – ISBN 978966-97130-0-1
717883
  Аблесимов А.О. Мельник колдун, обманщик и сват : комическая опера в 3 д. / соч. А. Аблесимовым. – Москва : Тип. Высч. утвер. Т-ва И.Д. Сытина, 1895. – 36 с.
717884
  Латиш Ю.В. Мельник Леонід Герасимович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 251. – ISBN 96966-8060-04-0
717885
   Мельник Петро Вікентійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 315-316 : фото
717886
   Мельник Юрій Полікарпович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 316 : фото
717887
  Д"яченко А.В. Мельниківські збройні формування та їх прихильники в роки радянсько-німецької війни (1941-1945 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 51-56. – ISSN 2076-1554
717888
   Мельников Дмитро Федорович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 194-197. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
717889
   Мельников Олександр Валерійович : бібліографічний покажчик / [ укл. О.М. Василишин ]. – Львів : Українська академія друкарства, 2009. – 78 с. – ISBN 978-966-322-131-1
717890
   Мельников Олександр Валерійович : бібліогр. покажч. / [авт. передм. та нарису про науковця, укладач покажч. Я.В. Котляревський]. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 184, [2] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 164-184. – ISBN 978-611-01-0754-9
717891
  Русаков Е.Е. Мельница-метелица: стихи / Е.Е. Русаков. – Л., 1980. – 60с.
717892
  Гасанбек Ю. Мельница : стихи / Юсиф Панах оглы Гасанбек; пер. с азерб. А.Ахундова. – Москва : Детская литература, 1986. – 126 с.
717893
  Борута К. Мельница Балтарагиса : старинная повесть-предание / К. Борута. – Москва : Художественная литература, 1966. – 239 с.
717894
  Альмквст К. Мельница в Шельнуре / К.И.Л. Альмквист ; Пер. со швед. [и предисл.] Ю. Балтрушайтиса. – Москва : Книгоиздат. "Польза" В. Антик и К* ; [Тип. В.М. Саблина], 1914. – 101 с. – С. 3-8: Карл Ионас Лове Альмквист. (1793-1866) / Ю. Балтрушайтис. – (Универсальная библиотека ; № 925)
717895
  Бобровский И. Мельница Левина / И. Бобровский. – М, 1970. – 215с.
717896
  Лупан А.П. Мельница моего детства / А.П. Лупан. – М., 1975. – 268с.
717897
  Эме М. Мельница на Сурдине / М. Эме. – М, 1937. – 223с.
717898
  Элиот Дж. Мельница на Флоссе / Дж. Элиот. – Л.-М., 1963. – 559с.
717899
  Панченко В.И. Мельница: Стихи. / В.И. Панченко. – Рига, 1981. – 72с.
717900
  Волковинский В.А. Мельницы - вентиляторы / В.А. Волковинский. – Москва, 1971. – 288с.
717901
  Шелдон С. Мельницы богов / С. Шелдон. – М., 1995. – 620с.
717902
   Мельниченко Василь Миколайович: кандидат історичних наук, професор : біобібліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наукова бібліотека ; [ уклад.: Л.І. Синявська, О.З. Силка ; авт. вступ. ст. А.Ю. Чабан ; наук. ред. Н.А. Тарасенкова ]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 52 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; 12)
717903
  Могильний Л.П. Мельниченко Ганна Михайлівна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 62 : фото
717904
   Мельниченко Людмила Юріївна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 49-50
717905
   Мельничук Анатолій Леонідович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 152-153 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
717906
   Мельничук Анатолій Леонідович (1973) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 86. – ISBN 966-95774-3-5
717907
   Мельничук Іван Васильович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 78-79
717908
   Мельничук Іван Васильович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 153-155 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
717909
   Мельничук Іван Васильович (1937-2008) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-66. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Спогади про Мельничука Івана Васильовича (1937-2008) - професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувача кафедри геоморфології та палеогеографії (1994-2002)
717910
   Мельничук Іван Васильович (1937) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 87-88. – ISBN 966-95774-3-5
717911
   Мельничук Ігор // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 1 : Мельничук Ігор. – 3-22
717912
  Василенко М. Мельпомена національного етносу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 21липня (№ 133). – С. 9


  Книга Анатолія Сірика "Чуднів на самій бистрині історії".
717913
  Крапивин В.П. Мельчик со шпагой / В.П. Крапивин. – М., 1976. – 320с.
717914
  Погосов Ю.В. Мелья / Ю.В. Погосов. – М., 1968. – 144с.
717915
   Мембрана щёточной каймы. – Рига, 1990. – 180с.
717916
  Коновалова В.В. Мембрани з іммобілізованими бактеріями та їх функціональні властивості : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.18 / В.В.Коновалова; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
717917
  Брок Т.Д. Мембранная фильтрация / Т.Д. Брок. – М, 1987. – 462с.
717918
  Гойда О.А. Мембранний електрогенез та швидкість споживання кисню в ранньому розвитку зародків риб / О.А. Гойда, Н.М. Бойко, В.Ю. Полуйко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 27-35. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  На зародках прісноводної риби в"юна (Misgurnus fossilis J.) з використанням мікроелектродної техніки та полярографії вивчено динаміку трансмембранного потенціалу (ТМП) паралельно з визначенням швидкості споживання кисню (ШСК) в період синхронних ...
717919
  Рябушко О.П. Мембранний електрод на основі оксихінолінату алюмінію / О.П. Рябушко, Л.О. Батковська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 81-86. – (Хімія ; Вип. 32)


  Виготовлений індикаторний плівковий полівінілхлоридний мембранний електрод на основі оксихінолінату алюмінію, який мав нернстівську функцію, близьку до теоретичної, і чутливий до іонів алюмінію у діапазоні концентрацій 0,1-0,0005 моль/л. Визначені ...
717920
   Мембранний механізм як нова складова розвитку анемії при злоякісних новоутвореннях травного каналу / Л.М. Гуніна, Б.В. Сорокін, В.Б. Коробко, С.А. Олійник, В.М. Войціцький, Р.С. Гуменюк, А.В. Савоста // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 6
717921
  Рибальченко В.К. Мембранні ефекти ангіотензину-1 / В.К. Рибальченко, Г.М. Шамоніна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 52-54. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  Встановлено, що ангіотензину-1 притаманні поверхнево-активні властивості, пептид взаємодіє з ліпідними штучними мембранами різного ступеня організації. На ці процеси впливають іони калію і кальцію та хімічний склад мембран. Припускається, що перехід ...
717922
  Давидовська Тамара Леонідівна Мембранні та клітинні механізми дії імуноактивних речовин на електрогенез та скорочення гладеньких м"язів : Дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.02 / Давидовська Т.Л.; КНУТШ. – Киев, 2003. – 343с. – Бібліогр.: л. 299 - 343
717923
  Давидовська Тамара Леонідівна Мембранні та клітинні механізми дії імуноактивних речовин на електрогенез та скорочення гладеньких м"язів : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.02 / Давидовська Т.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 38с. – Бібліогр.: 45 назв.
717924
   Мембранное пищеварение и всасывание. – РИга, 1986. – 178с.
717925
  Дытнерский Ю.И. и др. Мембранное разделение газов / Ю.И. и др. Дытнерский. – М, 1991. – 341с.
717926
   Мембранные катализаторы, проницаемые для водорода и кислорода. – М., 1985. – 204с.
717927
  Горбань Е.Н. Мембранные механизмы регуляции функций экндокринных желез при старении : Автореф... докт. мед.наук: 14.00.17 / Горбань Е. Н.; АМН СССР, Ин-т геронтологии. – К., 1991. – 39л.
717928
   Мембранные процессы в органах пищеварительной системы. – Львов, 1968. – 110с.
717929
  Иванов М.Г. Мембранные решения в моделях типа супергравитации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Иванов М.Г.; РАН. – М., 2000. – 17л.
717930
  Бирюзова В.И. Мембранные структуры микроорганизмов / В.И. Бирюзова. – Москва : Наука, 1973. – 162 с. : рис.
717931
  Лакшминараянайах Н. Мембранные электроды / Н. Лакшминараянайах; под ред. канд. хим. наку А.А. Белюстина. – Ленинград : Химия, 1979. – 358 с.
717932
  Яндер Г. Мембранные, целла- и ультратонкие фильтры. / Г. Яндер, И. Заковский. – Л., 1937. – 162с.
717933
  Шуба Е.П. Мембранный потенциал клеток некоторых злокачественных новообразований : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шуба Е.П.; АН УССР. Ин-т физиологии им. А.А. Богомольца. – Киев, 1965. – 16 с.
717934
  Мартыненко О.А. Мембранный потенциал мышечных волокон скелетной мышцы теплокровных в онтогенезе : Автореф... канд. биол.наук: / Мартыненко О.А.; АН УССР. Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – К., 1967. – 22л.
717935
  Котык А. Мембранный транспорт : междисциплинарный подход / А. Котык, К. Яначек; Под ред. Ю.А. Чизмаджева. – Москва : Мир, 1980. – 341 с.
717936
   Мембранный транспорт и биоэлектрическая активность растений. – Горький, 1990. – 89с.
717937
   Мембранный транспорт и биоэлектрогенез у растений. – Горький, 1987. – 84с.
717938
  Халмурадов А.Г. Мембранный транспорт коферментных витаминов и коферментов / А.Г. Халмурадов. – Киев, 1982. – 280с.
717939
  Тоцкий В.Н. Мембранный транспорт некоторых коферментных витаминов. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.04 / Тоцкий В.Н.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1980. – 41л.
717940
  Овчинников Ю.А. и др. Мембрано-активные комплексоны / Ю.А. и др. Овчинников. – М, 1974. – 463с.
717941
  Антонченко В.Я. Мембраноне опреснение и свойства жидкой воды в порах / В.Я. Антонченко, В.В. Ильин. – Київ, 1979. – 24с.
717942
  Жерносеков Дмитрий Данилович Мембраносвязанная аминопептидаза нервной ткани, гидролизующая энкефалины : Дис... канд. истор.наук: 03.00.04 / Жерносеков Дмитрий Данилович; МВ ССО УССР. – Днепропетровск, 1986. – 125л. – Бібліогр.:л.108-125
717943
  Шамоніна Г.М. Мембранотропна активність ангіотензинів і брадикініну як фактор іх біологічної активності. : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.11,03.00.04 / Шамоніна Г.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 20л.
717944
  Лукошко С.О. Мембранотропна активність диметилетаноламіну : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04, 14.00.23 / Лукошко С.О.; МО України. КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 24 с.
717945
  Рибальченко В.К. Мембранотропна активність нейрогіпофізарних гормонів / В.К. Рибальченко, Г.В. Островська; Київ.ун-т ім.Тараса Шевченка.НДІ фізіології.Біологічний фак. – Луганськ : Елтон-2, 1998. – 82 с. – ISBN 966-7350-83-5
717946
  Мельник Ю.М. Мембранотропна активність оптичних кіоторфіну / Ю.М. Мельник, Г.В. Островська, С.М. Цівінська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 57-60. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  Досліджено мембранотропну активність чотирьох оптичних ізомерів дипептиду кіоторфіну (Tyr-Arg), який має анальгетичні властивості, з метою встановлення взаємозв"язку мембранотропної та анальгетичної дії, а також визначення ролі оптичної ізомерії у ...
717947
   Мембранотропна активність регуляторів росту рослин івіну та потейтину / В.П. Лозовий, О.М. Ляхов, С.В. Яблонська, О.М. Філінська, Т.В. Рибальченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 9
717948
   Мембранотропна активність фітопрепарату Поліфітол-1 / Г.В. Островська, В.В. Поканевич, Т.П. Гарник, О.М. Філінська, В.К. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-44. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 7)


  У дослідах на модельних моношарових мембранах показано, що фітопрепарат Поліфітол-1 (ПФ-1) є поверхнево-активною і мембранотропною речовиною, що може лежати в основі поліфункціональності його дії. Визначено, що процес взаємодії ПФ-1 з мембранами має ...
717949
  Шамонина Анна Михайловна Мембранотропная активность ангиотензинов и брадикинина как фактор их биологической активности. : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.11, 03.00.04 / Шамонина Анна Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1995. – 95л. – Бібліогр.:л.96
717950
   Мембранотропная активность гетерополиядерных комплексов Cu(II)/Co(III) с диэтаноламином / Е.М. Филинская, Т.В. Рыбальченко, Г.В. Островская, В.Г. Маханькова, С.В. Яблонская, В.Н. Кокозей, В.К. Рыбальченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 179-183. – ISSN 1025-6415
717951
  Лукошко С.А. Мембранотропная активность диметилэтаноламина : Дис... Канд. биол. наук: 14.00.23 / Лукошко С.А.; КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1994. – 169л. – Бібліогр.:л.146-169
717952
  Синельник Т.Б. Мембранотропні ефекти урсодезоксихолевої кислоти в процесах секреції жовчі при експериментальних ураженнях печінки / Т.Б. Синельник, О.Д. Синельник, В.К. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-15. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Проаналізовано протективні ефекти урсодезоксихолевої кислоти в умовах експериментального ураження печінки. Виявлено, що мембранпротектна дія урсодезоксихолевої кислоти - збереження структурної та функціональної цілісності плазматичних мембран ...
717953
  Харчук Ірина Василівна Мембранотропні і цитолого-гістологічні ефекти кардіотонічного препарату суфану : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:14.03.09 / Харчук І.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
717954
  Харчук Ірина Василівна Мембранотропні і цитолого-гістологічні ефекти кардіотонічного препарату суфану : Дис....кандид.біолог.наук:14.03.09 / Харчук Ірина Василівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 161л. – Бібл.:с.136-161
717955
  Лишко В.К. Мембраны и жизнь клетки / В.К. Лишко, М.И. Шевченко. – Киев : Наукова думка, 1987. – 104с.
717956
  Черкасов А.Н. Мембраны и сорбенты в биотехнологии / А.Н. Черкасов, В.А. Пасечник. – Л, 1991. – 239с.
717957
  Саляев Р.К. и Чернышов В.И. Мембраны изолированной протоплазмы / Р.К. и Чернышов В.И. Саляев. – Новосибирск, 1978. – 96с.
717958
  Гельман Н.С. Мембраны растений и дыхательная цепь / Н.С. Гельман, А М. Лукоянова, Д.Н. Островский. – Москва : Наука, 1972. – 246 с. : ил., табл. – Библиогр.: Літ.: с. 214-244
717959
  Бергельсон Л.Д. Мембраны, молекулы, клетки / Л.Д. Бергельсон; АН СССР. – Москва : Наука, 1982. – 183с. – (От молекул до ороганизма)
717960
   Мембраны: ионные каналы : сборник статей. – Москва : Мир, 1981. – 320 с.
717961
  Герман М. Мемлинг / М. Герман. – Ленинград : Искусство, 1983. – 151 с.
717962
  Влахов Д.И. Мемоари / Димитр Влахов. – Скопие : Нова Македониjа, 1970. – XVI, 370 с., 16 л. портр. : ил.
717963
  Генадиев Никола Мемоари / Генадиев Никола. – София : На Отечествения Фронт, 1985. – 241с.
717964
  Данев С. Мемоари / С. Данев. – София : Св. Георги Победоносец, 1992. – 290 с.
717965
  Митрев А. Мемоари огледи статии. / А. Митрев. – Скопіе, 1974. – 260с.
717966
  Слюсаренко Ю.А. Меморандум / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 237. – ISBN 966-642-073-2
717967
   Меморандум ІІІ Всероссийского социологического конгресса // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3 (299). – С.5-7. – ISSN 0132-1625
717968
  Холл А. Меморандум Квиллера / Адам Холл // В одном немецком городке / Ле Карре Джон. – Москва : Прогресс, 1990. – С. 331-448. – (Политический роман). – ISBN 5-01-002092-0
717969
   Меморандум між Міністерством молоді та спорту України і Міністерством молоді та спорту Республіки Болгарія про співробітництво в молодіжній сфері : меморандум від 30 червня 2016 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 58, 2 серпня 2016 року. – С. 204-206
717970
   Меморандум о подлинной автономии для тибетского народа / Департамент информации и международных отношений ; Центральная тибетская администрация, Дхарамсала ; [пер. : Ю. Жиронкина, Н. Иноземцева]. – [Дхарамсала] : [Центральная тибетская администрация], 2009. – 32 с. – Приложение: с. 22-32
717971
   Меморандум о сотрудничестве // Права людини : Громадянська освіта. Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 15. – С.5


  Документ Международной конференции "Образование в области прав человека в СНГ", Боржоми, Грузия, 7 апреля 2002г.
717972
   Меморандум Президента Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міжнародної фінансової корпорації Раді виконавчих директорів про стратегію допомоги Україні на 2004-2007 роки. – Київ, 2003. – 96с. – ISBN 966-514-050-7
717973
   Меморандум про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України та Румунським космічним агентством стосовно співробітництва у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях : дата підписання: 27 квітня 2017 р.; набрання чинності для України: 27 квітня 2017 р. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 15, 20 лютого 2018 року. – С. 152-154
717974
   Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і Урядом Держави Катар про співробітництво в галузі освіти і наукових досліджень // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 24, 1 квітня 2016 року. – С. 851-854


  Уряд затвердив Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і Урядом Держави Катар про співробітництво в галузі освіти і наукових досліджень, вчинений 8 травня 2012 року у м. Досі. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України ...
717975
   Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством молоді та спорту України і Міністерством освіти Португальської Республіки про співробітництво у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту : дата підписання: 18 грудня 2017 р.; Дата набрання чинності для України: 18 грудня 2017 р. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 15, 20 лютого 2018 року. – С. 167-169
717976
   Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством молоді та спорту України і Міністерством освіти та досліджень Естонської Республіки про співробітництво у молодіжній сфері : Дата підписання: 22 травня 2018 р.; Дата набрання чинності для України: 22 травня 2018 р. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 48, 22 червня 2018 року. – С. 259-260
717977
   Меморандум про співпрацю // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 20 березня (№ 11)


  Державна інспекція навчальних закладів, Студентське антикорупційне агентство та Українська асоціація студентського самоврядування підписали тристоронній Меморандум про співпрацю.
717978
   Меморандум про співробітництво в молодіжній сфері між Міністерством молоді та спорту України та Міністерством демографії, сім"ї, молоді та соціальної політики Республіки Хорватія : меморандум між Міністерством молоді та спорту України та Міністерством демографії, сім"ї, молоді та соціальної політики Республіки Хорватія від 13 липня 2017 р. реєстраційний код 87487/2017 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 82, 20 жовтня 2017 року. – С. 246-247
717979
  Братина М. Меморандум про співробітництво з "Кібер клінікою Спіженка" // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 2


  Підписано Меморандум між КНУ імені Тараса Шевченка та Медичним центром "Кібер клініка Спіженка" про співробітництво в освітній та науковій сферах, сприяння ефективному втіленню державної політики в галузі впровадження новітніх технологій та підготовки ...
717980
   Меморандум про співробітництво між Міністерством освіти і науки України та Радою вищої освіти Турецької Республіки у сфері вищої освіти : дата підписання: 14 квітня 2017 р.; Дата набрання чинності для України: 14 квітня 2017 р. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 15, 20 лютого 2018 року. – С. 149-151
717981
   Меморандум про співробітництво між Національною академією наук України та Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти : від 17 жовтня 2018 року // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 207). – С. 4
717982
   Меморандум про співробітництво між Національною академією наук України та Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти від 17 жовтня 2018 року : від 17 жовтня 2018 року // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 207). – С. 4
717983
   Меморандум про співробітництво у сфері вищої освіти між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти і зайнятості Республіки Мальта : дата підписання: 16 травня 2017 р.; Дата набрання чинності для України: 16 трвня 2017 р. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 15, 20 лютого 2018 року. – С. 160-161
717984
  Малацай І. Меморандум словацького народу 1861 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-38. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються причини та передумови створення Меморандуму словацького народу 1861 р., як головного програмного документу словацького національного руху другої половини ХІХ ст. В статье исследуются причины и предпосылки создания Меморандума ...
717985
  Шумська С. Меморандум уряду України з економічної політики(1997 - 1998 рр.) і завдання держави у ринковій економіці : запрошуємо до дискусії / С. Шумська, І. Луніна, Т. Вахненко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 45-49. – Бібліогр.: 9 назв
717986
   Меморандум Форуму // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 грудня (№ 50). – С. 2


  Меморандум Форуму "Українська ініціатива", який відбувся 15 грудня у Київському будинку вчителя.
717987
   Меморандуми з вишами США // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15 травня (№ 18/19). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Національний університет біоресурсів і природокористування України підписав меморандум про співпрацю з Університетом штату Пенсильванія (Сполучені Штати Америки), який входить до ТОП-100 найкращих вишів світу.
717988
  Ададуров Вадим Валентинович Меморандуми польських авторів початку XIX ст. як джерело уявлень уряду Наполеона Бонапарта про південно-західні окраїни Російської імперії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 154-171. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті проаналізовано меморандуми польських авторів, які на початку XIX ст. лобіювали перед французьким урядом ідею відбудови незалежної Речі Посполитої. Твори цих авторів стали одним із головних інформаційних джерел формування уявлень імператора ...
717989
  Ададуров В.В. Меморандуми польських авторів початку ХІХ ст. як джерело уявлень уряду Наполеона Бонопарта про південно-західні окраїни Російської імперії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 154-171. – ISSN 0130-5247
717990
  Ведмідь Л.А. Меморандуми Української Гельсінської групи як джерело до вивчення правозахисного руху в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 121-124. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу меморандумів показано правозахисну діяльність Української Гельсінської групи. On the basis of analysis of memorandums it is showed the remedial movement of Ukrainian Helsinki Group.
717991
  Симонідес Д. Меморат і фабулат у сучасній фольклористиці // Народна творчість та етнографія : Спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 1 : Etnologia polsra - Польська етнологія. – С. 120-125. – ISSN 0130-6936
717992
  Вайзенборн Г. Мемориал / Г. Вайзенборн. – Москва : Прогресс, 1973. – 203 с.
717993
  Вайзенборн Г. Мемориал / Г. Вайзенборн. – Москва, 1978. – 206с.
717994
  Васильев А.С. Мемориал / А.С. Васильев. – Москва, 1986. – 284с.
717995
   Мемориал над Днепром. – К., 1985. – 191с.
717996
  Ольшанский В.Д. Мемориал над Днепром / В.Д. Ольшанский, А.И. Филатова. – К., 1987. – 263с.
717997
  Брицкий В.Г. Мемориал Николая Островского в Шепетовке / В.Г. Брицкий, А.П. Царик. – Львов, 1983. – 48 с.
717998
   Мемориал Солдатской Славы в Полтаве. – Х., 1986. – 76с.
717999
   Мемориал у Цемесской бухты. – Москва, 1983. – 40с.
718000
   Мемориалы Сокольского. – Минск, 1989. – 192с.
<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,