Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>
717001
  Прусенко Г.Е. "Крещеный китаец" и "Записки чудака" Андрея Белого: архитекстуальные особенности // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2009. – Вып. 13. – С. 230-241. – ISBN 978-966-8906-28-2
717002
  Горблянський Ю. "Кривава фієста сучасності" в одкровенні Ліни Костенко (зауваги про "Записки українського самашедшего") / Ю. Горблянський, М. Кульчицька // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5 (605). – С. 73-83. – ISSN 0236-1477


  Здійснено аналітичний зондаж сучасного українського літературного процесу в контексті постмодерного сьогодення, що позиціонує себе як буфонадний балаган. Проаналізовано роман Ліни Костенко "Записки українського самашедшего" крізь призму специфіки ...
717003
  Чубик В. "Кривавий літопис" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 70-74. – ISSN 08-68-4790-1


  "Гіркими сльозьми плаче Україна", "В листопадовій сирості минає цей день", "В душі повеселіло. Аж хочеться жити", "І тяжко, і важко, і гірко до болю...", "Рідна мово - мамина молотво", "Подвиг".
717004
  Балан Н.В. "Кривавий меридіан" К. Маккарті як антивестерн // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 68-73


  Стаття присвячена дослідженню антивестерну "Кривавий меридіан" К. Маккарті. Окреслюються риси канонічного вестерну та визначаються їх авторські модифікації цих рис, а також значення мотиву насилля в контексті роману. Статья посвящена исследованию ...
717005
  Савчук В. "Кривавий тан" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 11 (913), листопад. – С. 131-151. – ISSN 08-68-4790-1


  Драма на три дії.
717006
  Жолтікова Г. "Криваві землі..." // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 7 (177). – С. 45-49


  Видатний американський історик Тімоті Снайдер, автор бестселера "Криваві землі: Європа між Гітлером та Сталіним." За радянських часів існувало неписане правило округляти числа, особливо якщо йшлося про жертви та кількість загиблих на полі бою. ...
717007
  Демартіно А. "Криве дзеркало": роль соціальних мереж в операції Російської Федерації з анексії Криму = "False mirror": the role of social media in the Russian Federation"s operation to annex Crimea = "Кривое зеркало": роль социальных сетей в операции Российской Федерации по аннексии Крыма : аналіт. записка / Андрій Демартіно ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Саміт-Книга, 2020. – 240, [3] с. : іл., табл. – Текст укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці кн. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-966-02-9243-7
717008
  Рягузова Г.М. "Криві дзеркала" сатири і дійсність / Г.М. Рягузова. – Київ : Манускрипт, 1996. – 195с.
717009
  Крылова И.А. "Кривые зеркала" библиометрии и наукометрии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 7. – С. 41-51. – ISSN 0235-1188


  В статье анализируется проблема адекватности количественной оценки эффективности научной деятельности в России, обсуждается проблема объективности показателей научной продукции на основе биометрических данных, исследуются причины недооценки вклада ...
717010
  Тарнакоп П. "Крига під сонцем" : повість // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 6 (8). – С. 45-67
717011
  Супрун-Яременко "Криза самоідентифікації - страшний процес на Кубані, який лише посилюється" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 44 (364). – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Дослідниця традиційного мелосу та культури на Кубані розповіла про трансформації традиційного середовища й історичної пам"яті кубанських українців.
717012
  Павленко В.В. "Криза" як субконцепт концепту "війна" в британському воєнному медіадискурсі // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 86-90. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Досліджено один з основних субконцептів концепту «війна» в сучасному британському воєнному медіадискурсі – «криза». Проаналізовано тенденції досліджень концептів у когнітивній науці та обгрунтовано можливість застосування їхніх результатів у ...
717013
  Ачкасов В.А. "Кризис будущего" - кризис универсальных ценностей? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 31-35. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
717014
  Лукьянова Е.Л. "Кризис где-то и параллельно": особенности изучения молодежи в условиях экономического спада / Е.Л. Лукьянова, Г.А. Сабирова // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 5 (337). – С. 79-88. – ISSN 0132-1625
717015
  Кирис А.Ю. "Кризис основного закона" и усиление исполнительной власти в конституции буржуазной Эстони 1933 года : Автореф... канд. юрид.наук: / Кирис А.Ю.; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1972. – 48л.
717016
  Барзыкин Юрий "Кризис подтолкнет к созданию эффективных механизмов развития туризма..." : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 23
717017
  Кременюк В.А. "Кризисная стратегия" на службе империализма / В.А. Кременюк. – К., 1979. – 145с.
717018
  Покровская И.С. "Кризисная стратегия" США в Центральной Америке на рубеже 70-80-х годов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 42-48. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 19)
717019
  Гончар Б.М. "Кризова дипломатія": СРСР і США в конфліктах "третього світу" (70-80-і роки) / Б.М. Гончар. – Київ, 1992. – 172 с.
717020
  Pyrlic N. "Кризові" промови в жанровому просторі англійськомовного політичного дискурсу // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 148-152. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
717021
  Опимах И. "Крик" Эдварда Мунка // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 9. – С. 69-81
717022
  Тимочко І. "Криком розрубані..."; "Голод. Під ребрами томиться смерть..."; "Зморщений вечір у пошуках смерті..."; "Розжарені леза на ржавих терезах..."; "Чуєш, сиплеться пісок..."; "Розбивається день..."; Вовк; "Чуєш? Згортається спалена кров..." : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 212-218
717023
  Гайворонський О. "Крим був країна небагата. Податків на власне утримання хани не збирали" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 47 (150). – С. 54-57


  Столиця кримського ханства почалася з альтанки посеред саду. У Бахчисарайському палаці кожен хан намагався щось добудувати. Турецький культурний вплив на Крим посилювався з кожним століттям, навіть десятиліттям. Він був тотальним.
717024
  Стус В. "Крим знову стане частиною України в найближчі п"ять років" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 31 (234). – С. 19-21


  Широка антиросійська коаліція формується навколо України, але вона не є проукраїнською. США, ісламський світ і Китай найбільше зацікавлені в розпаді авторитарної Росії. Події в Україні - нагода реалізувати глобальні стратегічні плани - вважає ...
717025
  Папенко М. "Крим лише для росіян" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 6 квітня (№ 60). – С. 10


  На півострові - "хвиля" переселення з Росії.
717026
  Марчук Є. "Крим можна повернути" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26 березня (№ 54). – С. 4
717027
  Сигалов А. "Крим пов"язаний з Україною набагато більше, ніж з Росією". 65 років тому Крим повернувся в лоно матері-України // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 19). – С. 8-9


  "Коли Путін і його оточення розробляли плани відторгнення Криму, вони спрямували нищівну критику на одну-однісіньку людину. Ця людина - Микита Хрущов. Мовляв, зініційована ним передача Криму Україні - це чистісінький волюнтаризм, порушення всіх ...
717028
  Стус В. "Крим, який ми любимо" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 28 вересня (№ 38). – С. 15


  Під такою назвою в київському університетському видавництві "Пульсари" надруковано тематичну антологію творів про Крим.
717029
  Строкова Л. "Крим. Золотий острів у Чорному морі" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Липень (№ 29/30). – С. 3


  Хроніка боротьби за "скіфське золото" України.
717030
  Кориневич А. «Крим завжди був і буде частиною України» / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7). – С. 4


  Представником Президента України в Автономній Республіці Крим став заступник директора Інституту міжнародних відносин Антон Кориневич.
717031
  Белый А. Крещеный китаец / А. Белый. – Москва : Никитинские субботники, 1927. – 235 с.
717032
  Белый А. Крещеный китаец / Андрей Белый. – [репринт. изд.]. – Москва : Панорама, 1992. – 235 с. – ISBN 5-85220-064-6
717033
  Шудря Є. Кржемінський Костянтин Іполитович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 76-78. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
717034
  Карцев В.П. Кржижановский / В.П. Карцев. – Москва, 1980. – 383с.
717035
  Карцев В.П. Кржижановский / В.П. Карцев. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 383с.
717036
  Чайкін О. Крива Кузнеця: погляд з позиції екологічної сертифікації виробництва // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 6 (332), червень. – С. 53-55. – ISSN 1810-3944
717037
  Твердохліб І.П. Крива Лаффера як інструментальний засіб оцінювання ефективності фіскальної політики держави: проблеми застосування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 270-280 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
717038
  Гребінь В.В. Крива Руда (- річка у Глобинському та Семенівському районах Полтавської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 309. – ISBN 978-966-02-7305-4
717039
   Крива співіснування розчину ізомасляна кислота-вода в термінах різних параметрів порядку / А.М. Репула, О.Д. Альохін, Ю.Л. Остапчук, Є.Г. Рудніков // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 20
717040
   Крива співіснування розчину ізомасляна кислота-вода в термінах різних параметрів порядку / А.М. Репула, О.Д. Альохін, Ю.Л. Остапчук, Є.Г. Рудніков // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 55
717041
  Осауленко Євген Крива усмішка лукавого // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 78-81. – ISSN 0130-5212
717042
  Лизанчук В. Кривава "йолка" Януковича // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 5 грудня (№ 47). – С. 4-5
717043
  Білян П. Кривава бійня від Льєжа до Львова // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2014. – № 5 (135). – С. 25-28. – ISSN 1230-2759


  Перша світова війна.
717044
  Ольховський І. Кривава Волинь / Іван Ольховський. – Київ : Гарт. – ISBN 978-966-2964-00-4
Кн. 1 : Українсько-польське протистояння на теренах Любомльського та Шацького районів у 1939-1945 роках. – 2008. – 248 с. – На тит. арк. Невинно убієнним у 1939-1945 роках волинянам присвячую
717045
  Глінн А. Кривава земля = Bloodland : роман / Алан Глінн ; [пер. з англ. В. Горбатька]. – Харків : Фоліо, 2015. – 476, [4] с. – Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. Ірландія). – ISBN 978-966-03-7209-2
717046
  Барбюс Анрі Кривава нафта : з франц. / Барбюс Анрі; А. Барбю. – Київ : ДЛВ, 1960. – 18 с.
717047
  Чобіт Д.В. Кривава п"ятниця Одеси : корот. іл. нарис / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2014. – 48 с., [8] арк. фотоіл. – ISBN 978-966-7544-70-6
717048
  Конашевич С. Кривава риска на незавершеному ескізі // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 8). – С. 5


  Стаття присвячена дослідженню творчості кримського художника Михайла Казаса (1889–1918).
717049
  Фостій І. Кривава розправа комуністичної влади над банилівчанами // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 82-89


  Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Йдеться про спроби опору українського населення с. Банилова Чернівецької обл. політиці радянізації ВКП(б) у 1940-1941 рр.
717050
  Нікітенко К. Криваве "золото" вересня 1939-го. Радянізація Західної України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 12-18 вересня (№ 33). – С. 15


  1 вересня 1939 р. нападом Адольфа Гітлера на Польщу розпочалася Друга світова війна. Вже 17 верес. у війну на боці фашистської Німеччини вступив СРСР. Сил боротися одразу з двома наддержавами Польща, звісно, не мала. Країну було окуповано і згідно з ...
717051
  Гарсіа Лорка Федеріко Криваве весілля : Драматичні твори / Гарсіа Лорка Федеріко. – Київ : Мистецтво, 1989. – 460с.
717052
  Бондар-Терещенко Ігор Криваве колесо долі // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-72. – ISSN 0130-5212
717053
  Бондар-Терещенко Криваве колесо долі // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-72. – ISSN 0130-5212


  Родоначальник українського авангарду Василь Єрмілов
717054
  Файзулін Я. Кривавий Базар // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 48 (213). – С. 44-46. – ISSN 1996-1561


  21 листопада 1921 року більшовики зупинили Другий зимовий похід Армії УНР, який мав стати сигналом для загальної боротьби проти радянської влади.
717055
  Кашин В.Л. Кривавий блиск алмазів : роман / В.Л. Кашин. – Київ : Український письменник, 1992. – 186 с.
717056
  Майданська Софія Кривавий скарб : культурологічний проект часопису "Наш Гоголь" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 17. – ISSN 0868-9644
717057
  Цивірко Микола Кривавий тайнопис // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-49. – ISSN 0130-5212
717058
  Гук Б. Кривавий терор на Любачівщині у 1944 - 1946 роках // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 4 березня (№ 9). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  За 17 місяців органи Республіки Польщі вбили 609 українців.
717059
  Баар Г.І. Кривавий ювілей / Баар Г.І. – [Б. м.] : На варті. – 39 с.
717060
  Лукьянович Я Д. Криваві вибори / Я Д. Лукьянович, . – Львів, 1953. – 48с.
717061
  Лізов Б. Криваві заграви : Інтервенції проти СРСР. Минулі та загроза майбутніх / Б. Лізов. – Харків : Радянська школа, 1931. – 168 с.
717062
  Сорока П. Криваві зарубки на серці, або літопис становлення душі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 28червня (№ 13). – С. 4


  Рецензія на книжку Олеся Волі "Щоденник. Сорок років (1969-2009 рр.)
717063
  Филипчук О. Криваві ландшафти Буковини: пам"ять і забуття // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 133-137
717064
  Голованов С.О. Криваві процеси в Афінському полісі наприкінці V ст. до н.е. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 92-97. – ISBN 966-614-021-7
717065
  Орсаг-Гвєздослав Криваві сонети / Орсаг-Гвєздослав. – Пряшів, 1961. – 56с.
717066
  Сапиро С.И. Кривая инженера Стрепетова / С.И. Сапиро. – Пермь, 1962. – 247с.
717067
  Федосеев Семен Кривая наводка // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 102-108 : фото, рис.
717068
  Янес Х. Кривая падения / Х. Янес. – Алма-Ата, 1987. – 159 с.
717069
  Янсен Х.Я. Кривая падения // Не прикасайтесь к лезвию / Н.С. Сватков. – Киев : Молодь, 1988. – С. 109-229. – ISBN 5-7720-0233-3
717070
  Киреев В. Кривая разбега / В. Киреев. – Москва, 1933. – 83 с.
717071
  Барышев М.И. Кривая роста : [начало - лиха беда] : повести / М.И. Барышев ; ил. Ю. Аратовский. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 400 с. : ил.
717072
  Никольский Н.Н. Кривая сила -- длительности как показатель возбудимости и скорости реагирования : Автореф... канд. биол.наук: / Никольский Н. Н.; Ин-т физиол. – Л., 1958. – 18л.
717073
  Булавин Л.А. Кривая сосуществования жидкость-пар смеси Не-СО в переменных плотность-температура и концетрация-температура / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко // Журнал физ. хим, 1987. – №7


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
717074
  Булавин Л.А. Кривая сосуществования этана / Л.А. Булавин, Ю.Б. Майстренко, П.Г. Иваницкий // УФЖ, 1982. – №7


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
717075
  Дмитриев Т. Кривая тропа. / Т. Дмитриев. – Москва, 1928. – с.
717076
   Кривда Наталія Юріївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 235. – ISBN 978-966-439-754-1
717077
  Іщук-Пазуняк Кривда, помста і каяття в поемах Т. Шевченка "Варнак" і "Москалева криниця" // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 180-193. – ISBN 978-966-355-044-2
717078
  Дорохов М. Криве дзеркало // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 1 (115). – С. 26-27


  Примітивізм, схоластика і невідповідність історичним реаліям - ось неповний перелік тих "чеснот", якими нашпиговані "опуси" зі шкільних підручників
717079
  Соколов Б. Криве дзеркало "Молодої гвардії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22-23 травня (№ 87/88). – С.17-18


  Полказаний у Росії серіал став головною прем"єрою до 70-річчя Перемоги. Тему обрано було не випадково - з проекцією на нинішню війну на Донбасі.
717080
  Нечуй-Левицький І.С. Криве дзеркало української мови Івана Нечуя-Левицького. – Київ : Друк. І.І. Чоколова, 1912. – 96 с.
717081
  Головенкін В. Криве дзеркало: ЗНО-2015 з математики // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С. 73-87. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються особливості дворівневого зовнішнього незалежного оцінювання з математики у 2015 році. Розкриваються позитивні аспекти цього тестування, так і помилки, що привели до викривлення реального рівня знань школярів.
717082
  Турелик Галина Криве люстерце : Поезії // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 65-66
717083
  Білоцерківець Н. Кривенька качечка, або Ще раз про трагедію Центрально-Східної Європи // Критика. – Київ, 1998. – Лютий, (число 2). – С. 4-6
717084
  Жадько В. Кривець (- село Маньківського р-ну) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 483. – ISBN 978-966-8567-14-8
717085
   Кривець Ольга Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 113 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
717086
   Кривець Ольга Олександрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 118. – ISBN 978-966-439-961-3
717087
  Яно К. и Бохнер С. Кривизна и числа Бетти / К. и Бохнер С. Яно. – Москва, 1957. – 152 с.
717088
   Кривий Ріг = Кривой Рог : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1976. – [13] с., [57] арк. фотоіл. : фотоіл. – Текст кн. на укр. та рос. мовах
717089
   Кривий Ріг = It is devoted to the 225th anniversary of Kryvyi Rih : Присвячується 225-річчю міста Кривого Рогу. – Запоріжжя : Тандем-У, 2000. – 120с. : з іл. – ISBN 966-7089-75-4
717090
   Кривий ріг. Сталеве серце України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 114-115 : фото
717091
   Кривий ріг. Тур & Індустрія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 126-128 : фото
717092
  Будько Євген Кривий Ріг. Усе буде індастріал! / Будько Євген, Герасименко Арсеній // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 106-109 : фото
717093
  Пацюк Вікторія Кривий ріг: промисловість - теж атракція! / Пацюк Вікторія, Казаков Володимир // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 52-55 : фото. – ISSN 1998-8044
717094
  Самойлов Юрій Кривий Ріг: ставка на індустріальний туризм // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 30-35 : фото. – ISSN 1998-8044
717095
   Кривий Сергій Лук"янович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 235-236. – ISBN 978-966-439-754-1
717096
  Седов В.В. Кривичи и словяне : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Седов В.В. ; АН СССР , Ин-т истории материальной культуры. – Москва, 1954. – 109 с.
717097
  Чурюмов К.І. Криві блиску комет з урахуванням фазової залежності / К.І. Чурюмов, В.С. Філоненко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 34-40. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Запропоновано метод побудови фазових залежностей блиску комет на основі надійних візуальних кривих блиску. Досліджено 9 комет, для побудови кривих блиску яких застосовано більше 6000 оцінок блиску. Для 5 комет побудовано фазові криві та знайдено фазові ...
717098
  Величко Ф. Криві блиску, показники кольору, фазові залежності блиску астероїдів 433 ЕРОС та 1627 ІВАР / Ф. Величко, А. Ріхтегар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-43. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Наведені результати фотометричних спостережень астероїдів 433 Ерос та 1627 Івар, які наближаються до Землі. Спостереження проведені на 70-см рефлекторі Чугуївської спостережної станції НДІ астрономії Харківського національного університету імені В.Н. ...
717099
  Мовчан В.П. Криві Коліна крізь терни і роки : історії села - історія України : історико-краєзнавча, художньо-публіцистична оповідь / В.П. Мовчан, І.А. Нерубайський, В.Й. Олійник. – Київ : КВІЦ, 2010. – 712 с. – ISBN 978-966-2003-56-7
717100
  Власюк Ганна Григорівна Криві скінчених сум у геометричнному моделюванні просторових обводів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Власюк Г.Г.; КНУ буд. і архітектури. – Київ, 2000. – 32 с.
717101
  Кириченко В.В. Криві та поверхні другого порядку : Навчальний посібник для студентів механіко-математичного факультету / В.В. Кириченко. – Київ, 1997. – 64с.
717102
  Кришталева О. Криво, рівно і чарівно : моя Україна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 144-145 : Фото
717103
  Хан-Магометодв Кривоарбатский переулок / Хан-Магометодв. – Москва, 1984. – 61 с.
717104
  Бурба Георгий Кривобокий магнит : Планетарий // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 83-90 : Іл.
717105
  Казанцева Л.В. Криводубський Валерій Никифорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 359. – ISBN 978-966-02-7305-4
717106
  Кристи А. Кривой дом : сборник детективных романов / Агата Кристи ; [перевод с англ. О. Кучеров]. – Киев : Мистецтво, 1993. – 343, [9] с. – В кн. также : Леди в озере / Р. Чандлер. – ISBN 5-7715-0673-7
717107
  Синицына Л.А. Кривой четверг / Л.А. Синицына. – М., 1991. – 93с.
717108
  Дубов П.Л. Криволинейная симметрия : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Дубов П.Л.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Ленинград, 1971. – 11л.
717109
  Пилипишин Б.В. Криволинейное суммирование сейсмических сигналов / Б.В. Пилипишин, М.И. Червонский. – Москва : Недра, 1974. – 80с.
717110
  Кравцов Г.С. Криволинейные профили регистрации в сейсмической разведке : Автореф... канд. техн.наук: / Кравцов Г.С.; М-во высш. образования СССР. Ленингр. гор. ин-т. – Л., 1955. – 14л.
717111
   Криволинейные суммирование сейсмических сигналов. – М., 1974. – 80с.
717112
   Кривому Рогу 200. – Днепропетровск, 1975. – 207с.
717113
  Іваничук Роман Криворівенські етюди : есе // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 1/2. – С. 103-120. – ISSN 0130-1608
717114
  Новицька Лариса Криворізька подолянка : Любов Іванівна Гавриленко // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 14
717115
  Лисенко В.С. Криворізька сторінка Катинської трагедії / В.С. Лисенко, В.А. Булгакова // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 96-98. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
717116
  Думанський В. Криворізька сторінка Катинської трагедії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 21-27 березня (№ 10). – С. 15


  Жахлива загибель президента Польщі Леха Качинського 10 квіт. 2010 р. під Смоленськом, змусила світові, ще раз нагадати про лиховістну Катинь, - символ сталінських злочинів. Трагедія яка розігралася в 1940 р., де загинуло бл. 15 тис. польських ...
717117
   Криворізьке рудоуправління імені Ф.Е. Дзержинського.. – Дніпропетровськ, 1973. – 216 с.
717118
   Криворізький державний педагогічний університет : на шляху до оновлення змісту освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 11-19. – ISSN 1682-2366
717119
   Криворізький ДУЕТ презентував науково-освітній простір ТехноНUB // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2 (198). – С. 5-6. – ISSN 1682-2366


  В м. Кривий Ріг під час координаційної наради на тему "Технологічна освіта у твоєму місті" за ініціативи Центру експертизи у гірничо-металургійній галузі Державного університету економіки і технологій (ДУЕТ) відбулася презентація Концепції майбутнього ...
717120
   Криворізький національний: 90-ліття // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 26 вересня - 3 жовтня (№ 41/42)


  Університет займає одне із провідних місць серед ВНЗ України. Йдучи до свого ювілею, університет готується гідно зустріти своє 90 - ліття. Тут постійно проводиться цілеспрямована робота з модернізації змісту освіти, впровадження нових технологій.
717121
  Готше О. Криворізький прапор / О. Готше. – Дніпропетровськ, 1961. – 232с.
717122
  Тарабара О. Криворізькими стежками Панаса Феденка // Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 128-140
717123
   Криворізькі усмішки : гумор та сатира письменників Криворіжжя. – Київ : Радянська Україна, 1961. – 63
717124
   Криворізькому державному педагогічному університету - 70. – Кривий Ріг, 2000. – 152с. – ISBN 966-7793-02-8
717125
   Криворожский ботанический сад: Путеводитель. – Киев : Наукова думка, 1989. – 94с.
717126
   Криворожский железо-рудній бассейн
1. – 60с.
717127
   Криворожский железо-рудній бассейн. – Москва
1. – 1951. – 178 с.
717128
   Криворожский металлургический завод. – Л., 1929. – 426с.
717129
  Бордунов И.Н. Криворожско-Курская эвгеосинклиналь / И.Н. Бордунов; Отв.ред. Н.П.Семененко. – Киев : Наукова думка, 1983. – 302с.
717130
   Криворожское землетрясение 25 декабря 2007 г. / В.В. Кутас, В.Д. Омельченко, Г.М. Дрогицкая, И.А. Калитова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 1. – С. 42-52 : Рис. – Бібліогр.: с. 51-52. – ISSN 0203-3100
717131
   Криворожское землетрясение 25 декабря 2007 г. Инструментальные данные / А.В. Кендзера, О.Е. Старовойт, В.Д. Омельченко, Л.И. Надежка, Ю.М. Вольфман, И.П. Габсатарова, С.П. Пивоваров, Ю.В. Лесовой; А.В. Кендзера // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 60-71 : рис., табл. – Библиогр.: с. 70-71. – ISSN 0203-3100
717132
  Готше О. Криворожское знамя / О. Готше. – М, 1971. – 463с.
717133
  Готше О. Криворожское знамя / О. Готше. – М, 1977. – 437с.
717134
   Криворожье. – Днепропетровск, 1963. – 162с.
717135
   Кривоченко Людмила Миколаївна // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 127-128


  Привітання з 80-річчям.
717136
  Терес Н.В. Кривошея Галина Мефодіївна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 51-52 : фото
717137
   Кривошея Григорій Петрович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 164. – ISBN 978-966-2726-03-9
717138
   Кривошея Григорій Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 236. – ISBN 978-966-439-754-1
717139
   Кривошея Сергiй Арсенович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 284 : фото
717140
   Кривошея Сергій Арсентійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 160. – ISBN 978-966-439-757-2
717141
  Байдебура П.А. Кривою дорогою / Павло Байдебура. – Сталіно : Донбас. кн. вид., 1959. – 31с. : іл. – (Оповідання-газета ; № 3)
717142
   Кривченко Георгій Олексійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 57-58
717143
   Кривченко Георгій Олексійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 114-115 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
717144
   Кривченко Георгій Олексійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 118-120. – ISBN 978-966-439-961-3
717145
   Кривченко Георгій Олексійович (1883-1960) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 63-64. – ISBN 966-95774-3-5
717146
   Кривченко Георгій Олексійович (1883-1960) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 236. – ISBN 978-966-439-754-1
717147
   Кривые в кинематиках и смежные вопросы физики и космологии. – Сыктывкар
22. – 1976. – 16 с.
717148
  Эпштейн Л.А. Кривые в многообразвии с обобщенным чебышевским линейным элементом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 006 / Эпштейн Л.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1972. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
717149
  Эпштейн Л.А. Кривые в многообразии с обобщенным чебышевским линейным элементом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Эпштейн Л.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1973. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
717150
  Мордашова Г.Ф. Кривые второго порядка / Г.Ф. Мордашова. – Горький, 1967. – 13с.
717151
  Ямщиков Е.Ф. Кривые дисперсии некоторых органических и неорганических жидкостей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 044 / Ямщиков Е.Ф. ; АН УССР , Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1969. – 16 с.
717152
  Бураков Д.А. Кривые добегания и расчет гидрографа весеннего половодья / Д.А. Бураков. – Томск, 1978. – 130с.
717153
  Брус Д. Кривые и особенности / Д. Брус, П. Джиблин. – Москва : Мир, 1988. – 262 с.
717154
   Кривые и сопряжения. – Л., 1962. – 80с.
717155
  Демьянова С.М. Кривые поверхности / С.М. Демьянова. – М., 1979. – 43с.
717156
  Мариничев А.Н. Кривые постоянства распределения компонента между фазами и азеотропные свойства тройных систем : Автореф... канд. хим.наук: / Мариничев А.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 10л.
717157
  Липкин М.И. Кривые распределения в экономических исследованиях. / М.И. Липкин. – М., 1972. – 144с.
717158
  Лахтин Л.К. Кривые распределения и построение для них интнрполяционных формул по способам Пирсона и Бунса / Л.К. Лахтин. – М, 1922. – 152с.
717159
  Митропольский А.К. Кривые распределения. Лекции по мат. статистике / А.К. Митропольский. – Ленинград, 1960. – 172 с.
717160
  Земманекк Е.Н. Кривые роста и магнитное усиление спектральных линий солнечных пятен : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Земманекк Е.Н.; Одесский ун-т. – Одесса, 1967. – 8л.
717161
  Залгаллер В.А. Кривые с ограниченной вариацией поворота на выпуклой поверхности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Залгаллер В.А.; ЛГУ. – Ленинград, 1951. – 8 с.
717162
  Блохин А.В. Кривые силы света, структура комы и амплитудно-временные характеристики метеоров с учетом дробления. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.03.02 / Блохин А.В.; Одесский гос.ун-т. – Одесса, 1985. – 16л.
717163
  Ромашов А.М. Кривые тропы / А.М. Ромашов. – М, 1962. – 64с.
717164
  Ромашов А.М. Кривые тропы / А.М. Ромашов. – М, 1965. – 80с.
717165
  Аверченко А.Т. Кривые углы : рассказы / Аверченко А.Т. – Рассказы. – Москва : Советская Россия, 1989. – 304 с. : ил.
717166
  Рудникова Е.Г. Кривые энергий бальмеровских линий для протуберанцев. Однородный шар / Е.Г. Рудникова, Н.А. Яковкин // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев : Вища школа, 1983


  Решена десятиуровенная задача для водородного атома в однородном шаре в приближении усредненных по объему параметров. Определены населенности второго - десятого уровней, оптические толщины и энергии излучения в водородных линиях, бальмеровский ...
717167
  Рудникова Е.Г. Кривые энергий бальмеровских линий для протуберанцев. Плоский слой // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев : Вища школа, 1983


  На основе решения десятиуровенной задачи для водородного атома в плоском вертикальном слое с приближённым учетом диффузии излучения построены кривые энергий На-Н10, а также определены бальмеровские декременты для протуберанцев в широком диапазоне ...
717168
  Голубев В.Н. Кривыми тропами / В.Н. Голубев. – Москва, 1965. – 102с.
717169
  Козупєєв Олександр Крига зрушила, або красивим дворам і паркам бути // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 3. – С. 94-95 : фото
717170
  Сорока В. Крига потроху скресає // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 13. – ISSN 2219-5793
717171
  Птахів Семен Крига скресла? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 55 : фото. – ISSN 1998-8044
717172
  Мізюн Г.М. Криголам / Г.М. Мізюн. – Київ, 1967. – 79с.
717173
  Моляко В.О. Криголами. / В.О. Моляко. – К., 1972. – 701с.
717174
  Кубанов Р.А. Кридитно-модульна організація навчального процесу студентів у вищому навчальному закладі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 245-254. – ISSN 2312-5993
717175
  Сафонова І. Криж (хрест) - найголовніший сакрально-лапідарний об"єкт ставрографії // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 27-28


  Дефіцит ставрографічних та історико-археологічних досліджень, брак достатньої кількості мистецтвознавчих розвідок хрестів (крижів) обумовили пошук, аналіз і вивчення наявних опублікованих матеріалів, які їх аналізують. Отже, недостатня ...
717176
  Германн Ю. Крижана блакить // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С.364-389.
717177
  Крижанівський А.. Крижана усмішка. : гуморески, афоризми, пародії / А. Крижанівський. – Київ : Молодь, 1972. – 116с.
717178
  Усик С. Крижане щастя. За рибою - по краєчку життя // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 28
717179
  Лажечников І.І. Крижаний дім. / І.І. Лажечников. – Київ, 1965. – 310с.
717180
  Лажечников І.І. Крижаний палац. / І.І. Лажечников. – Х.-К., 1930. – 264с.
717181
  Сартаков С.В. Крижаний скарб / С.В. Сартаков. – К., 1965. – 442с.
717182
   Крижанівський (Крижановський) Олег Прокопович (1944-2010) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 237. – ISBN 978-966-439-754-1
717183
  Фурса С.Я. Крижанівський Віктор В"ячеславович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 45. – ISBN 978966-97130-0-1
717184
   Крижанівський Володимир Прокопович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 236-237. – ISBN 978-966-439-754-1
717185
  Матвієнко В.М. Крижанівський Володимир Прокопович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 395. – ISBN 978-966-02-7305-4
717186
  Казьмирчук Г.Д. Крижанівський Олег Прокопович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 226. – ISBN 96966-8060-04-0
717187
   Крижанівський Олег Прокопович / Колектив кафедри історії стародавнього світу середніх віків Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Квітень (№ 4)


  Крижанівський Олег Прокопович (1944 - 2010) - доктор історичних наук, професор кафедри історії стародавнього світу історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Некролог
717188
  Казьмирчук Г.Д. Крижанівський Олег Прокопович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 397-398. – ISBN 978-966-02-7305-4
717189
  Коцур Г.Г. Крижановський Володимир Степанович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 53-54 : фото
717190
   Крижановський Олег Прокопович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 45. – ISBN 966-8352-11-4
717191
  Сливинський О. Крижмо : З українських медитацій перед народженням нового віку / О. Сливинський. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2002. – 296с. – ISBN 966-7825-52-3
717192
  Івченко Володимир Крижні у великому місті // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 3 (140). – С. 20-21 : Фото
717193
  Огнев"юк В. Криза - момент істини для університетської освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 5-16. – ISSN 1682-2366


  Обгрунтовано доцільність запровадження нових принципів розвитку університетської освіти в умовах сучасності : академічна свобода, диверсифікація фінансової бази, оптимизація науково-дослідної роботи тощо.
717194
  Акімова Ірина Михайлівна Криза - це не завжди погано : [інтерв"ю з народним депутатом України І.М. Акімовою] / Акімова Ірина Михайлівна, Чорнолуцька Тетяна // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 20-21. – ISSN 0130-5212
717195
  Доломан О. Криза - це шлях до очищення // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 11. – С. 16-19. – ISSN 1812--514Х


  Перший Президент України, Л. Кравчук про кризову ситуацію в країні та шляхи виходу з неї.
717196
  Войцеховський Віктор Криза - час оновлення! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 26-27 : фото. – ISSN 1998-8044
717197
  Андрєєва О.М. Криза "локального" та "універсального" вимірів української національної ідентичності пострадянського періоду // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 7-14. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 1)
717198
  Кандзюба М.О. Криза автентичності сучасного мистецтва: культурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кандзюба Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Ураїни ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв.
717199
  Шишка Р. Криза авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 6 (50). – С. 14-19
717200
  Кан Д.С. Криза американо-північнокорейських відносин нелегке завдання уряду Мун Дже Іна // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 197-207. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
717201
  Полубатко Н.С. Криза американських геостратегій "уніполя" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 243-249


  У статті розглядаються наслідки світової фінансової кризи для національної безпеки США, трансформація зовнішньої політики та геостратегій у постбіполярному світі, аналізуються проблеми і перспективи збереження глобального лідерства США у видимому ...
717202
  Зайцев М. Криза антропоцентризму і проблема людської індивідуальності // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 179-185. – ISBN 978-966-8009-72-3
717203
  Атамась Н.І. Криза банківської системи в доларизованій економіці України // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 29-34. – (Економічні науки)
717204
  Ликун Н. Криза банківської системи України: передумови та наслідки // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 199-203. – (Економічні науки ; Вип. 6)
717205
  Табачковський В.Г. Криза буржуазного раціоналізму та проблема людської особистості / В.Г. Табачковський. – Киев, 1974. – 159с.
717206
  Забігайло В.К. Криза буржуазної правової ідеології / В.К. Забігайло. – Київ, 1981. – 48 с.
717207
  Бабкін В.Д. Криза буржуазної теорії держави і права / В.Д. Бабкін. – Київ, 1968. – 107с.
717208
  Бабкін В.Д. Криза буржуазної теорії держави і права / В.Д. Бабкін. – Київ : Політвидав України, 1968. – 107 с. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
717209
  Зубарева М.А. Криза в газорозподільній галузі: комунікативним аспект // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 36-38


  Виконано системний аналіз кризи з погляду різних теоретико-методологічних підходів, визначено її особливості в контексті теорії комунікації. Розглянуто проблемне поле та специфіку кризи у газорозподільчій галузі сучасної України. Охарактеризовані ...
717210
  Домрачев В.М. Криза в єврозоні та перспективи євроінтеграції України / В.М. Домрачев, В.Г. Кабанов, Д.В. Баранов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 3 (68). – С. 145-152
717211
  Ніколайчук С. Криза в єврозоні: результат відсутності фіскальної дисципліни чи накопичення зовнішніх дисбалансів? / С. Ніколайчук, В. Хом"як // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 2 (204). – С. 22-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
717212
  Варуфакіс Я. Криза в Іспанії - шанс для Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 189). – С. 10


  Як у майбутньому уникнути виникнення живильного середовища для націоналізму?
717213
  Паніотто В. Криза в методах опитування та шляхи її подолання / В. Паніотто, Н. Харченко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 1 січень - березень. – С. 3-19. – ISSN 1563-3713
717214
  Ягольник О. Криза в порядку денному // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10. – С. 4-7. – ISSN 1608-6422
717215
  Петренко Є. Криза в Туркменистані // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 вересня (№ 39). – С. 5
717216
  Сіренко В.Ф. Криза в Україні – оцінки правих і лівих // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 8-13. – ISSN 2524-017X
717217
  Держалюк О.М. Криза в Україні 2006 року та її наслідки / О.М. Держалюк. – Київ : Преса України, 2006. – 128с. – ISBN 966-8373-38-3
717218
  Павленко О.О. Криза в фізиці на рубежі XIX - XX ст. і ії філософський аналіз // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 40-42
717219
  Гончаров Н.К. Криза в школі і педагогіки в США / Н.К. Гончаров. – К, 1950. – 32с.
717220
  Степаненко В.П. Криза валютно-фінансової системи капіталізму / В.П. Степаненко. – К., 1972. – 47с.
717221
  Андрушків Б. Криза взаємовідносин у загальній теорії криз / Б. Андрушків, Ю. Вовк, О. Погайдак // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 2). – С. 121-131. – ISSN 1684-906Х
717222
  Макаренко П.О. Криза видобування енергоресурсів в Україні (географічний аспект) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 170-177. – ISSN 2308-135X
717223
  Тапол А.І. Криза візуальних практик Модерну // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (5). – С. 41-47. – ISSN 2616-9967


  Стаття присвячена аналізу розмивання базових настанов візуальних практик Модерну, зокрема режиму та способу сигніфікації. Описується загальна динаміка історичних типів візуальних практик та місце режиму бачення Модерну в ній. Визначаються візуальні ...
717224
  Іванова А.Ю. Криза влади і позадержавне судівництво: з досвіду української революції 1917-1921 рр // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 16-20. – ISSN 2219-5521
717225
  Балинська О.М. Криза влади: філософсько-правовий погляд // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – C. 3-11. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
717226
  Залогіна К.І. Криза власників в умовах перехідної економіки України: можливості вирішення в рамках антикризового управління підприємством // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 42-48. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
717227
  Мандрик І.О. Криза Габсбурзької імперії та перші спроби примирення з Угорщиною в кінці 50-х - на початку 60-х років XIX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – C. 210-216. – (Історія ; Вип. 25)
717228
  Сорос Дж. Криза глобального капіталізму : Відкрите суспільство під загрозою / Дж. Сорос. – Київ : Основи, 1999. – 259с. – ISBN 966-500-131-0
717229
  Замікула М. Криза грузинської мрії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 - 15 червня (№ 22)


  "З 31 травня у Грузії тривають масові протести. Тисячі людей вийшли на вулиці, вимагаючи від влади справедливості та правосуддя. Дуже скоро громадянський спротив набув політичного забарвлення, - протестувальники наполягають на відставці уряду Георгія ...
717230
  Давиденко Е.М. Криза гуманістичної парадигми сучасного суспільства // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 2 (58). – С. 7-18. – (Серія: Гуманітарні науки). – ISSN 2079-4819
717231
  Кіндрачук Н. Криза демократії глобального світу в умовах пандемії коронавірусу // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 14. – С. 37-38
717232
  Барабаш О.В. Криза демократії і складнощі лібералізму: причини виникнення, механізми та перспективи розвитку // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 2 (41). – С. 103-117. – (Серія: Політологія). – ISSN 2075-7190
717233
  Бороденко А.В. Криза держави за визначенням Є.В. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 125-128. – ISBN 978-617-7133-95-6
717234
  Чабан А.А. Криза державного управління та шляхи її подолання // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 48-53
717235
  Шарий В. Криза державного управління: виникнення. наслідки. шляхи запобігання // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.59-64
717236
  Литвиненко О.М. Криза державності як загроза загальнолюдським цінностям // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 82-85. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Протягом ХХ ст. спостерігається процес зміни парадигми міжнародних відносин, який пов"язаний з розвитком наддержавних і субдержавних структур і одночасним зниженням рівня державного суверенітету на їх користь. Його причини мають в основному об"єктивний ...
717237
  Шумило М.М. Криза джерел права соціального забезпечення як причина кодифікації пенсійного законодавства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 281-285. – ISSN 1563-3349
717238
  Петрик О. Криза довіри : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 5 (171). – С. 6-11 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
717239
  Горбулін В. Криза довіри: у пошуках нового фундаменту стійких альянсів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 березня (№ 10). – С. 1, 3


  "Трохи провокаційний футуролог і адепт технологічної сингулярності Реймонд Курцвейл дуже точно зауважив, що еволюційний процес має тенденцію прискорюватися, а його результати, за складністю та можливістю, - змінюються експоненційно. Те, що ми сьогодні ...
717240
  Рудий Б.А. Криза еволюціонізму / Богдан Рудий. – Київ : Четверта хвиля, 2003. – 116с. – ISBN 966-529-034-7
717241
  Довбенко М.В. Криза економіки - не криза науки : монографія / Михайло Довбенко. – Київ : Академія, 2009. – 301, [3] с. – Бібліогр.: с. 292-301 та у підрядк. прим. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-306-5
717242
  Степанков В.В. Криза елітотворення у козацькій Україні // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 181-194. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
717243
  Жовтянський В.А. Криза енергетична // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 406-407. – ISBN 978-966-02-7305-4
717244
  Гуссерль Е. Криза європейських наук: трансцендентальна феноменологія. Вступ до феноменологічної філософії // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.134-149
717245
  Лапаєв Ю. Криза за розкладом // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 38 (670), 18-24.09.2020. – С. 26-27. – ISSN 1996-1561


  Які ризики несе ймовірний аншлюс Білорусі Росією.
717246
  Яворська Є.Ф. Криза західної культури як занепад просвітницької місії європейської інтелігенції // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 80-86. – ISBN 978-966-171-498-3
717247
  Ткач А.О. Криза зовнішньої політики урядів Дж. Буша та Б. Обами в країнах Латинської Америки // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 63-66


  В статті розглядаються особливості зовнішньої політики США щодо країн Латинської Америки; проаналізовано концептуальне забезпечення зовнішньої політики США, здійснено порівняльний аналіз зовнішньої політики щодо Латинської Америки, подано докладний ...
717248
  Ткач А.О. Криза зовнішньої політики урядів Дж. Буша та Б. Обами у країнах Латинської Америки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 31-34. – (Політологія ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості зовнішньої політики США щодо країн Латинської Америки; проаналізовано концептуальне забезпечення зовнішньої політики США, здійснено порівняльний аналіз зовнішньої політики щодо Латинської Америки, подано докладний аналіз впливу ...
717249
   Криза і видавничі перспективи // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 7. – С. 28-33
717250
  Гудзяк Б. Криза і реформа : Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії / Б. Гудзяк; Ін-тут Історії Церкви. Львів.Богослов.Акад.;Пер. з англ. М.Габлевич; Під.ред.О.Турія. – Львів, 2000. – 430c. – ISBN 966-7034-17-8
717251
  Гальчинський А. Криза і цикли світового розвитку / Анатолій Гальчинський. – Київ : АДЕФ-Україна, 2009. – 392 с. – ISBN 978-966-187-045-0
717252
  Сисак М.М. Криза ідей світського гуманізму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 66-68
717253
  Зварич О.Р. Криза ідентичності у творчості Юрія Косача (на матеріалі повістей "Рубікон Хмельницького", "Еней та життя інших") // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 88-92. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
717254
  Вірченко А.А. Криза ідеології економічного лібералізму в контексті глобальних фінансово-економічних потрясінь 2008-2010 рр. // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 88-89
717255
  Андрієвський Т.Г. Криза інституту демократії в умовах гібридної війни: електоральний ракурс // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 4-15. – ISSN 2411-7587
717256
  Бовсунівська Т.В. Криза класичних понять у XXI ст.: мімесис // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 49-54


  Поняття мімесису зазнало значних трансформацій від античності до ХХІ ст. У сучасній теорії мистецтва воно має суперечливі визначення і часто заперечується теоретиками. У статті описані постулати декількох із них: Вейдле, Беньямін, Краусс, Манн, ...
717257
  Бовсунівська Т. Криза класичної поетики наприкінці XX - початку XXI століть та можливості ії подолання // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 3 (188). – С. 193-199. – ISSN 2522-493Х
717258
  Оніщук М. Криза Конституційного Суду України: причини та наслідки // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-37.
717259
  Барчій І.М. Криза контркультури в США в другій половині XX століття / І.М. Барчій, О.І. Шафраньош // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 7 (111), липень. – С. 77-82. – ISSN 2077-1800
717260
  Сміт Ден Криза контролю над ядерною зброєю // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 4-9. – ISBN 978-0-19-883999-6
717261
  Онікієнко С.В. Криза концепції пруденційного регулювання банківської діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 23-28


  Розглядаються теоретичні і практичні аспекти регулювання банківської діяльності в контексті положень, запропонованих Базельським комітетом. Проаналізовано можливі пояснення невдач пруденційного регулювання, що пропонуються Базель ІІ.
717262
  Перга Т. Криза кризою, а екологія - пріоритет // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 5. – С. 46-49
717263
  Чорнолуцька Тетяна Криза крокує світом // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 44-45. – ISSN 0130-5212
717264
   Криза культури : Матеріали парламентських слухань і ВРУ 5 листопада 2003 року. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 104 с. – ISBN 966-611-326-0
717265
  Карпова С. Криза культури чи культура кризи? // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 604-616. – ISBN 978-966-423-392-4
717266
  Жилюк Т.А. Криза ліквідності банківської системи України та заходи щодо її подолання // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 422-423. – ISBN 978-966-188-219-4
717267
  Безнощенко М.В. Криза ліквідності як наслідок кризи довіри в банківській системі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 29-34. – Бібліогр.: 10 назв.


  The article analyzes the roots of liquidity crisis in banking systems of the developed countries and peculiaritises of the liquidity crisis in Ukraine in 2007-2009. The author shows the nature of liquidity risks in banking system and analyzes the ...
717268
  Моісєєнков М. Криза маскулінності в сучасному українському суспільстві // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 321-323
717269
  Рябчук С.М. Криза маскулінності в україхнській експериментальній прозі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 20-26. – (Гуманітарні науки ; № 1/2). – ISSN 1813-341Х


  Статья затрагивает вопрос "авангардности" четырех єкспериментальных романов, написаных между 1928-1932 гг. украинскими писателями Д. Бузьком, М. Йогансеном, Л. Скрипником и Г. Шкурупием
717270
  Ороховська Л.А. Криза медіакультури інформаційного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-36. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості розвитку медіакультури інформаційної доби та основні виміри її кризи: дегуманізація культури, перетворення мас-медіа на засіб маніпулювання свідомістю, розміщення в ЗМІ недостовірної інформації, комерціалізація ...
717271
  Юськів Б. Криза міграційної системи Європейського Союзу: достатні умови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 48-54. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито проблеми біженців із країн Близького Сходу до Європи, яка актуалізувалась і становить реальний виклик як Шенгенській системі, так і ЄС загалом. Доведено, що така ситуація з біженцями містить ознаки кризи міграційної системи ЄС і ...
717272
  Пасько М.В. Криза міжнародної заборгованості та сучасна система регулювання зовнішнього боргу через міжнародні економічні організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 143-150. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу дослідити кризу міжнародної заборгованості та практику регулювання зовнішнього боргу країн через міжнародні економічні організації. Розглянуто історію виникнення кризи та поступову зміну ролей МВФ та МБРР у врегулюванні ситуації. ...
717273
  Гон Максим Криза міжнаціональних взаємин часів Другої світової війни: витоки трагедії // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 39-43. – Бібліогр. в кінці ст.
717274
  Філіпенко Л.В. Криза моральних цінностей в результаті глобалізації культурного простору // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2019. – Vol. 2, iss. 2. – C. 132-141. – ISSN 2618-1274
717275
  Дорошенко І. Криза на ринках фінансового капіталу // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 10 (575). – С. 41-53. – ISSN 0131-775Х
717276
  Кильчинська Ю. Криза на ринку електроенергії: як із неї вийти? / Ю. Кильчинська, О. Городнюк // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 липня (№ 14). – С. 6-7
717277
  Остапчук Я. Криза на ринку МБК другої половини 1990-х років: причини та наслідки // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 79-82. – Бібліогр.: 6 назв
717278
  Гой В.А. Криза на терені колишньої Югославії та міжнародне співтовариство / В.А. Гой, А.Г. Степанова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-7. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Наведено реакцію світу на конфлікти в колишній Югославії в 1991-1995 рр. Проаналізовано різні підходи світового співтовариства до війни та терені колишньої Югославії. Головний висновок полягає в тому, що, на жаль, світовому співтовариству не вдалося ...
717279
  Ленін В.І. Криза наблизилась / В.І. Ленін. – Харків. – 23с.
717280
  Виговський Л.А. Криза навколишнього середовища як чинник екологізації релігійного феномена / Л.А. Виговський, Т.В. Виговський // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 62-63. – ISSN 2521-6570
717281
  Яворська Г.М. Криза навколо Конституції ЄС та євроінтеграційні перспективи України ( про необхідність застосування багатоваріантних сценаріїв у політичній практиці) // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 51-56
717282
  Яворська Г.М. Криза навколо Конституції ЄС та євроінтеграційні перспективи України (про необхідність застосування багатоваріантних сценаріїв у політичній практиі) // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 51-56
717283
  Менон Р. Криза насувається / Р. Менон, О. Мотиль // Критика. – Київ, 2011. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 2-3


  Політика адміністрації Віктора Януковича.
717284
  Міхньов Р.М. Криза НАТО / Р.М. Міхньов. – Київ, 1966. – 48с.
717285
  Метеленко Н.Г. Криза національної банківської системи: причини, тенденції та шляхи подолання / Н.Г. Метеленко, М.В. Хацер // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 69-73. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4/5 (91/92 )). – ISSN 1814-1161
717286
  Кузьменко Ю. Криза національної ідентичності в Японії першої третини ХХ ст. (на матеріалі романів Танідзакі Джюн"ічіро "Любов бовдура" і "Сипучий пісок") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 58. – С. 163-168


  Вестернізаційні, модернізаційні й урбанізаційні процеси в Японії кінця ХІХ - початку ХХ ст. справили значний вплив на становлення сучасного японського суспільства. Проте вони мали й негативні наслідки - тогочасні японці опинилися на роздоріжжі між ...
717287
  Черцова О.В. Криза неоліберальної моделі демократії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 248-257


  У статті висвітлено причини кризи неоліберальної моделі демократії. Доведено, що криза неоліберальної моделі демократії є важливою частиною криз глобальної системи, що триває з часу розпаду біполярної системи. Відмічено, що після ослаблення США ...
717288
  Циганов С.А. Криза неплатежів в економіці Україні: причини та шляхи подолання / С.А. Циганов, Н.В. Циганова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-26. – (Економіка ; вип. 44)


  Подана стаття присвячена надзвичайно актуальній проблемі подолання кризи неплатежів в економіці України. Платіжно-розрахункова криза як елемент загальної кризи, пов"язаної з ринковими перетвореннями, відрізняється від інших її видів тим, що вона є ...
717289
  Самсонова М. Криза ООН: системне чи тимчасове явище? // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 198-199
717290
  Горєлов М.Є. Криза організацій українського буржуазного націоналізму на сучасному етапі / М.Є. Горєлов. – К, 1985. – 133с.
717291
  Супрун А.Г. Криза освіти в контексті педагогічно-антропологічних проблем // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 208-210
717292
  Косова Б. Криза освіти і завдання університетів та суспільних наук // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 3 (46). – С. 16-23. – ISSN 2078-1016


  Звернено увагу на можливості і роль університету й соціальних наук в епоху кризи освіти.
717293
  Подоляк Л.Г. Криза освіти. Основні напрями реформування вищої освіти та науки у XXI столітті / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко // Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – С. 8-19. – ISBN 978-966-8019-00-8
717294
  Зуєв В. Криза освіти: український контекст / В. Зуєв, В. Зуєва // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 7-13. – ISSN 2078-1016
717295
  Яговкін А.С. Криза Османської імперії завершальних років правління Сулеймана Кануні // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 346-354. – ISBN 978-617-689-216-8
717296
  Цвіліховський В. Криза очима Ремарка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 20 червня (№ 12). – С. 18, 19


  Криза. Наскільки співмірна світова економічна криза з українською? Що таке криза очима європейського письменника Е.М. Ремарка? Про це йдеться в дослідженні Віктора Цвіліховського "Криза очима Ремарка".
717297
  Шаров О.М. Криза парадигми світової економічної системи (грошово-валютні аспекти) // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 1/2 (1). – С. 49-52. – ISSN 1728-6220
717298
  Рассамакін М. Криза Партії демократичного соціалізму Німеччини після успіху 1998 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-45. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Спираючись на німецькомовні документи і матеріали, автор висвітлює наслідки успіху Партії демократичного соціалізму у виборах різних рівнів 1998 року, які призвели до внутрішньопартійної кризи. Based on the documents and materials in German language, ...
717299
  Ставнюк Віктор Володимирович Криза патріархального укладу в Аттиці та пошуки шляхів її подолання. "Кілонова смута". З циклу "Антична цивілізація" : стаття сьома // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 51-53
717300
   Криза підвищила активність російських шпигунів у Німечині // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 2-3
717301
  Штангрет А.М. Криза підприємства: позитивні і негативні аспекти / А.М. Штангрет, В.І. Воробйов // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2009. – Вип. 2 (16). – С. 157-163. – ISSN 1998-6912
717302
  Петраускас О.О. Криза політики врегулювання міжнародних конфліктів ООН у контексті війни в Іраку // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 160-169
717303
  Лібанова Е.М. Криза політики доходів в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 8 (657). – С. 62-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
717304
  Грубов В.М. Криза політики мультикультуралізму в європейському суспільному просторі / В.М. Грубов, Ю.І. Кулагін // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 98-115


  Досліджується феномен політики мультикультуризму, механізми та проблеми її реалізації провідними країнами Європи на національному рівні. Ключові слова: політика, мультикультуралізм, еміграція неінформаційна культура, національні інтереси, ...
717305
  Павленко Р. Криза пострадянського парламентаризму? Напрями подальшої конституційної реформи в Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 3. – С. 28-40.
717306
  Забігайло К.С. Криза правових основ зовнішньої політики імперіалізму / К.С. Забігайло. – К., 1981. – 48 с.
717307
  Малишев Б.В. Криза правової ідеології і державна влада України // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 20-23. – ISBN 978-966-7166-36-6
717308
  Бесараб Микола Криза представницьких органів влади та самоврядування як чинник нестабільності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 3-5


  Упродовж останніх років в Україні дедалі більше поглиблюється криза державної влади та місцевого самоврядування. Першим драматичним кроком став невдалий політичний експеримент довільного запровадження в 2003 році виборів частково за пропорційною ...
717309
  Шевченко В. Криза професійного становлення студента-психолога / В. Шевченко, С. Макушева // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 207-211. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
717310
  Латиш Ю. Криза радянської моделі соціалізму наприкінці 1970-х - на початку 1980-х рр. І причини перебудови: історіографія // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 116-122. – (Історія ; вип. 2 (44)). – ISSN 2414-9012
717311
  Бакаєв М.Ю. Криза раціональності і проблема ідеології / М.Ю. Бакаєв, В.Я. Пугач // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 75-77
717312
  Бєлєнцов В.М. Криза регіонів України: соціально-економічний і політичний аспект // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 7-11. – ISSN 1729-7206
717313
  Васьківський Ю. Криза реклами в медіах: соціокультурні наслідки / Ю. Васьківський, І. Тихолаз // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 294-298
717314
  Козловський І.А. Криза реставраційного руху у США у другій половині XIX століття // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту М-ва освіти і науки України і Нац. акад. наук України ; Головне упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 3 (55). – С. 70-78. – ISSN 1728-3671
717315
  Пищуліна О.М. Криза розподільчої пенсійної системи в Україні та напрями диверсифікації "пенсійного портфеля" : аналітична доповідь / Пищуліна О.М., Коваль О.П., Авчухова А.М. ; [за ред. Я.А. Жаліла] ; Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 104 с. – ISBN 978-966-554-110-3
717316
  Козловська Л.Г. Криза світового капіталізма / Л.Г. Козловська. – Київ, 1970. – 158с.
717317
  Загородній В.И. Криза світового капіталізму / В.И. Загородній. – Київ, 1965. – 113с.
717318
  Сорос Д. Криза світового капіталізму. Відкрите суспільство в небезпеці // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 211-213. – ISBN 978-966-668-480-9
717319
  Пашков В.О. Криза системи вищої освіти у сучасній Україні у контексті викликів національній безпеці // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Богомолов О.В. ; редкол.: Веселовський А.І., Года С., Донай Л. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 80-93. – ISSN 2616-9460
717320
  Цибулько Л.Г. Криза сім"ї й сімейних стосунків як фактор соціального сирітства // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 3. – С. 69-74. – ISSN 1817-3764


  Стаття присвячена теоретичному обгрунтуванню негативного впливу кризи сім"ї та сімейних стосунків на виникнення й посилення такого негативного явища, як соціальне сирітство.
717321
  Кац Е.Я. Криза сім"ї: аспект політичної соціалізації // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 136-145
717322
  Бойченко М.І. Криза соціальна / М. Бойченко, О. Чорний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 215-216. – ISBN 966-642-073-2
717323
  Харченко О.С. Криза соціальної держави: причини та шляхи подолання : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Харченко Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 224 арк. – Бібліогр.: арк. 182-224
717324
  Харченко О.С. Криза соціальної держави: причини та шляхи подолання : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Харченко Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
717325
  Галушко К.Ю. Криза соціальної теорії англосаксонського консерватизму в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11-13. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано саморефлексію англосаксонського консерватизму, оцінено стан його соціальної теорії в умовах неготовності до виклику глобалізації. Охарактеризовано відхід від концепції індивідуалізму на користь комунітаризму - захисту спільноти замість ...
717326
  Денисенко І.Д. Криза соціології: визначення, ознаки, причини виникнення
717327
  Денисенко І.Д. Криза соціології: визначення, ознаки, причини виникнення // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 298-305. – (Сер. "Філософія, філософія права, політологія, соціологія" ; № 2 (12)). – ISSN 2075-7190
717328
  Денисенко І.Д. Криза соціології:визначення, ознаки, причини виникнення / І.Д. Денисенко,
717329
  Бутук О. Криза спекулятивно-олігархічного капіталізму // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 6 (90). – С. 10-16. – ISSN 1605-2005
717330
  Іщенко Н. Криза суспільного мовлення в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 жовтня (№ 183/184). – С. 25, 29
717331
  Хуткий Д.О. Криза суспільства чи криза світової системи суспільств? // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 217-224. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
717332
  Верніков М.М. Криза сучасного ідеализму. / М.М. Верніков. – Київ, 1975. – 46с.
717333
   Криза сучасної буржуазної науки та марксизм : Збірник. – Харків : Держвидав України, 1929. – 72 с.
717334
  Гончаренко М.В. Криза сучасної буржуазної філософії / М.В. Гончаренко. – Київ, 1969. – 53с.
717335
  Антузінська К.Ю. Криза сучасної держави в поглядах Є. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 196-199. – ISBN 978-617-7133-95-6
717336
  Цвібель А.О. Криза сучасної моралі як проблема взаємодії "людина-культура-ідеологія" // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 208-209
717337
  Ларіна О. Криза сучасної науки: знайти вихід // Світ. – Київ, 2020. – Березень (№ 11/12). – С. 3


  Відбулися XVII Академічні читання пам"яті професора Віталія Стріхи. Академік АН вищої школи України А.С. Філіпенко (КНУ імені Тараса Шевченка) виступив с доповідю "Цифрова економіка: штрихи до портрету". З доповідями на конференції виступили ...
717338
   Криза сучасної системи міжнародної безпеки: причини та наслідки (за матеріалами наукової конференції) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – С. 6-9. – (Політичні науки)


  Про кризу сучасної системи міжнародної безпеки, її причини та наслідки говорили експерти вітчизняних і зарубіжних аналітичних установ, науковці та публіцисти, політики й дипломати під час міжнародної конференції, яку організував Центр дослідження Росії ...
717339
  Ігошкін Г.С. Криза сучасної соціал-демократії / Г.С. Ігошкін. – Київ, 1970. – 48с.
717340
  Ковбасюк С. Криза та "Компроміс": нідерландська політична еліта та Габсбурги в другій половині XVI ст. (1555 - 1568) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 482-485. – ISBN 978-966-171-893-6
717341
  Гаврилюк О.В. Криза та ефективність: нова парадигма // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 13-19


  Розглянуто новий взаємозв"язок між ефективністю виробництва та конкурентоспроможністю економіки в умовах кризи. Аргументовано можливості та суперечності застосування таких інструментів, як валютний курс і протекціонізм для пом"якшення наслідків ...
717342
  Кривовов"язюк І.В. Криза та інноваційна діяльність промислових підприємств України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 218-223 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
717343
  Семенченко А.І. Криза та комплесний механізм антикризового стратегічного управління у сфері забезпечення національної безпеки / А.І. Семенченко, В.К. Горовенко // Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-6.
717344
  Бунецький Л.Л. Криза та політичний транзит України: інституційний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 192-197. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються деякі проблеми трансформації політичних інститутів держав транзитивного типу, характер та резерви їх подальшого розвитку. Здійснюється аналіз особливостей реформаційних процесів інституційної системи політичних відносин та влади ...
717345
  Кравченко І. Криза та регулювання фінансової системи: уроки і перспективи : макроекономіка / І. Кравченко, Г. Багратян // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 19-28. – Бібліогр.: 9 назв
717346
  Кравченко І. Криза та регулювання фінансової системи: уроки і перспективи / І. Кравченко, Г. Багратян // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 19-23
717347
  Живачівський А. Криза тімарної системи в Османській імперії XVI-XVII ст.: причини та наслідки / А. Живачівський, О. Жерноклеєв // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 55-61. – (Історія ; Вип. 17)


  Аналізуються причини та передумови, які призвели до занепаду військово-ленної системи в Османській державі. Тімарна система давала можливість утримувати численну армію при скромних фінансових видатках і нерозвиненій фіскальній організації. Ця система ...
717348
  Толстов С. Криза традиційного політичного істеблішменту в США та феномен Дональда Трампа / С. Толстов, А. Годлюк // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; Укр. асоц. американістики ; редкол.: Перга Т.Ю., Машевський О.П., Таран М..А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 17-34. – ISSN 2521-1706
717349
  Мних О.Б. Криза транспортного машинобудування в Україні і маркетинговий підхід до формування ринкової вартості машинобудівних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – С. 77-86. – ISSN 1993-6788
717350
  Макогон Ю.В. Криза у світовій економіці: стратегічні пріоритети металургії України / Ю.В. Макогон, М.Г. Шпундра // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 86-95
717351
  Єщенко П. Криза української економіки і як з неї вийти // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 33-50. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141


  Згадуються українські вчені-економісти М. Бунге, О. Миклашевський, М. Туган-Барановський.
717352
  Тропін З.В. Криза універсалізму в діяльності мирних засобів вирішення міжнародних спорів та їх регіоналізація // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 351-355
717353
  Бикова Т. Криза уряду Сулеймана Сулькевича // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 10 січня (№ 1)
717354
  Бикова Т. Криза уряду Сулеймана Сулькевича // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 24 січня (№ 2)
717355
  Синиця А. Криза формалістського підходу до мови в аналітичній філософії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 201-210. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті проведено системно-критичний аналіз формалістського підходу до мови, який розвивали в ранній аналітичній філософії Г. Фреге, Дж. Е. Мур, Б. Рассел, Л. Вітґенштайн, Р. Карнап, А. Тарський. У межах цього підходу виокремлено епістемологічний, ...
717356
  Лясота А.Є. Криза цивілізаційної ідентичності сучасного українського суспільства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 319-323. – ISSN 2076-1554
717357
  Корнівська В. Криза цінностей - криза професіоналізму - криза довіри // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 68-72. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
717358
  Олексин І.Я. Криза цінностей сучасної цивілізації // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (57). – C. 84-90


  В статті проводиться аналіз кризової ситуації, що склалась в техногенній цивілізації в цілому. Автор стверджує, що саме криза цінностей сучасної цивілізації лежить в основі загальнокультурних, загальноцив ілізаційних кризових процесів.
717359
  Вилегжаніна Т. Криза читання як одна із проблем українських реалій // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (87). – С. 4-7
717360
  Вилегжаніна Т. Криза читання як сучасна проблема світового рівня // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 4 (54). – С. 4-6
717361
  Тараненко О. Криза як міфологічний символ в сучасній українській журналістиці // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 6. – С. 26-27
717362
  Дудар О.М. Криза як об"єкт управління в антикризовому менеджменті // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 55-59.
717363
  Кисельов Сергій Криза як поштовх до реформ : [інтерв"ю з експертом Школи політичної аналітики при Національному університеті "Києво-Могилянська Академія" С. Кисельовим] / Кисельов Сергій, Шаров Володимир // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 22-23. – ISSN 0130-5212
717364
  Джерелюк Ю.О. Криза як фактор порушення стійкості в економічних системах // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 15-21. – ISSN 2222-4459
717365
  Бодик О. Криза як фактор поступу в українському театрі і драматургії кінця ХІХ ХІХ-- - початку ХХ століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С.42--51. – ISBN 966-8110-14-5
717366
  Петров А.М. Криза як чинник політичної модернізації України : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Петров Антон Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 201 арк. – Бібліогр.: арк. 5-7, 181-201
717367
  Петров А.М. Криза як чинник політичної модернізації України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Петров Антон Михайлович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
717368
  Старіков Н. Криза. Як це робиться : [криза не випадковість - це зброя] / Ніколай Старіков. – Київ : Саммит-книга, 2010. – 307, [1] с. : табл. – На обкл. також: Криза не випадковість - це зброя. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7889-37-1
717369
   Кризата на антисъветизма. – София : Издателство "Наука и изкуство", 1977. – 274 с.
717370
  Таран М.А. Кризи 1995-96 рр. у Тайванській протоці: ключові стимули та моделі поведінки трьох сторін // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 88-93. – ISSN 1608-0599
717371
  Гринь В.П. Кризи в бухгалтерському обліку: стратегічний аспект // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – C. 261-267. – ISSN 2222-4459
717372
  Тюріна Н.М. Кризи в економіці України: причини, наслідк, шляхи подолання / Н.М. Тюріна, Н.С. Карвацка, Т.В. Назарчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 12-21. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
717373
   Кризи життєвого простору особистості, сім"ї та соціальних інституцій : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції (з міжнар. участю), 15-17 лют. 2013 р. / [Атаманчук Н.М. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка [та ін.]. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2013. – 250, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 248-250. – Бібліогр. наприкінці ст.
717374
  Зеленько Г. Кризи політичного розвитку в Україні: причини та зміст // Політичні дослідження : український науковий журнал / Ін-т політ. і етнонаціонал. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Рафальський, О. Майборода, Ю. Шайгородський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 33-61
717375
  Лавриненко Г.А. Кризи політичної модернізації та пошук альтернативних варіантів розвитку держав // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 94-99. – ISSN 2077-1800
717376
  Буряк О.П. Кризи регіональних і національних банків США та перспективи посткризового розвитку США // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 298-305. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
717377
  Тюріна Н.М. Кризи у розвитку соціально-економічних систем та причини їх виникнення / Н.М. Тюріна, Н.С. Карвацка, Т.В. Назарчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – C. 198-203. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
717378
  Верменич Я.В. Кризи українських регіональних самоідентифікацій: рефлексії та рецепції в координатах 1917-2017 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 104-128. – ISSN 0130-5247
717379
  Савельєв Є. Кризи як природний стан економіки і управління ними // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 17-22. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
717380
  Алексашенко С. Кризис-2008: пора ставить диагноз // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 25-37. – ISSN 0042-8736
717381
  Алексашенко С. Кризис-2008: пора ставить диагноз // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 25-37. – ISSN 0042-8736
717382
  Переяслов Н. Кризис - категория управляемая // Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2010. – № 4. – С. 8-11. – ISSN 0868-488Х


  О взаимосвязи состояния финансовой системы страны и текущего литературного процесса
717383
  Киш Г. Кризис / Г. Киш. – Москва, 1934. – 44с.
717384
  Иванов А. Кризис : проза: повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 5. – С. 6-59. – ISSN 0321-1878
717385
  Баграмян Н.С. Кризис "верхов" в период подготовки реформы 1861 года (по проектам и запискам помещиков) : Автореф... канд.ист.наук: / Баграмян Н.С.; Моск. гос. пед ин-т им В.И.Ленина. – М, 1964. – 19л.
717386
  Лазарев В.С. Кризис "деятельного подхода" в психологии и возможные пути его преодоления // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 3. – С.33-47. – ISSN 0042-8744
717387
  Тартаковский Б.Г. Кризис "старых" буржуазных партий Германии накануне прихода фашизма к власти : Автореф... канд. ист.наук: / Тартаковский Б.Г.; Моск. орд. Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 16 с.
717388
  Лапыренок Р.В. Кризис 129 г. до н. э. и судьба аграрной реформы Тиберия Гракха / Р.В. Лапыренок, А.М. Сморчков // Вестник древней истории / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2014. – № 3 (290), июль - август- сентябрь. – С. 47-58. – ISSN 0321-0391
717389
  Кутаев О.Ю. Кризис 1929 г. и германский национал-социализм // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 92-108. – ISSN 0042-8779
717390
  Холодков В.Г. Кризис 1990-х годов как форма становления новой экономической системы в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 152-168. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
717391
  Ахрам А.И. Кризис авторитаризма и перспективы краха государственности в странах Арабского Востока // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 4-24. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076
717392
   Кризис аграрной отрасли. Пути к ее возрождению и развитию : Материалы междун. науч.-практ. конференции 8 июля 2000 года. – Київ, 2000. – 184с. – ISBN 966-611-060-1
717393
  Симонова М.С. Кризис аграрной политики царизма на кануне первой российской революции / М.С. Симонова. – Москва, 1987. – 252с.
717394
  Гурко Л. Кризис американского духа / Л. Гурко. – М., 1958. – 309с.
717395
  Кирьянова О.Г. Кризис американской семьи / О.Г. Кирьянова. – М., 1984. – 224с.
717396
  Кирьянова О.Г. Кризис американской семьи / О.Г. Кирьянова. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 238с.
717397
  Кирьянова О.Г. Кризис американской семьи. / О.Г. Кирьянова. – Минск, 1986. – 215с.
717398
   Кризис антимарксистских концепций социализма а современном этапе соревнования двух систем. – К., 1979. – 280с.
717399
   Кризис антимарксистских концепций социализма а современном этапе соревнования двух систем. – К.
2. – 1979. – 307с.
717400
   Кризис антимарксистских концепций социализма а современном этапе соревнования двух систем. – К.
3. – 1979. – 124с.
717401
   Кризис антисоветизма. – М., 1978. – 270с.
717402
  Штаерман Е.М. Кризис античной культуры / Е.М. Штаерман. – М., 1975. – 183с.
717403
  Лифшиц М. Кризис безобразия. / М. Лифшиц, Л. Рейнгардт. – М., 1968. – 202с.
717404
  НазарчукМ.И и др. Кризис биржевой фондовой торговли и формирование стратегии развития фондовых бирж Украины // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.164-169
717405
  Брейди Роберт Кризис Британии / Брейди Роберт. – М., 1952. – 428с.
717406
  Зигфрид А. Кризис Британии XX века / А. Зигфрид. – М.-Л, 1931. – 175с.
717407
  Датт Палм Кризис Британии и Британской империи. / Датт Палм. – М., 1954. – 587с.
717408
  Датт Палм Кризис Британии и Британской империи. / Датт Палм. – М., 1959. – 739с.
717409
  Кандуба Т.Ю. Кризис Британии: состояние экономики в 40-е - 70-е гг. ХХ в. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 65-68. – ISSN 1728-3671
717410
  Чернецкий С.А. Кризис британского империализма и Лейбористская партия Великобритании (1870-е - середина 1980-х годов) / С.А. Чернецкий ; отв. ред. Г.Г. Дилигенский ; АН СССР, Ин-т междунар. рабочего движения. – Москва : Наука, 1988. – 188, [2] с.
717411
  Датт Палм Кризис Британской империи / Датт Палм. – Москва, 1950. – 232с.
717412
  Веселкин Е.А. Кризис британской социальной антропологии / Е.А. Веселкин. – Москва : Наука, 1977. – 171с.
717413
  Замошкин Ю.А. Кризис буржуазного индивидуализма и личность / Ю.А. Замошкин. – М., 1966. – 328с.
717414
  Замошкин Ю.А. Кризис буржуазного индивидуализма и личность / Ю.А. Замошкин. – М., 1967. – 62с.
717415
  Виноградов В.Н. Кризис буржуазного либерализма в Веймарской республике в 1928-1933 г. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Виноградов В.Н.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1981. – 26л.
717416
  Гарибджанян Б.Г. Кризис буржуазного общества и футурология в США / Б.Г. Гарибджанян. – Ереван, 1980. – 142с.
717417
  Гарибджанян Баграт Геворкович Кризис буржуазного общества и футурология в США. (Критика "оптимистического" направления) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гарибджанян Баграт Геворкович; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 22л.
717418
  Баскин М.П. Кризис буржуазного сознания. Индивидуализм и его крах / М.П. Баскин. – Москва : Акад. наук СССР, 1962. – 304 с.
717419
  Можнягун С.Е. Кризис буржуазной "массовой культуры" / С.Е. Можнягун. – К., 1981. – 151с.
717420
  Митин М.Б. Кризис буржуазной демократии. / М.Б. Митин. – Москва, 1948. – 24с.
717421
  Колдаев В.М. Кризис буржуазной демократии. / В.М. Колдаев. – М., 1973. – 51с.
717422
  Зивс С.Л. Кризис буржуазной законности в современных империалистических государствах / С.Л. Зивс; Отв. ред. М.П.Карева. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 296 с.
717423
  Попов С.И. Кризис буржуазной идеологии как духовное выражение общего кризиса капитализма / С.И. Попов. – Москва, 1975. – 68 с.
717424
  Боголюбова Е.В. Кризис буржуазной культуры и "неогуманизм" / Е.В. Боголюбова. – М., 1969. – 49с.
717425
   Кризис буржуазной культуры и музыка. – М.
Вып. 4. – 1983. – 235с.
717426
   Кризис буржуазной культуры и музыка. – Л.
Вып. 5. – 1983. – 216с.
717427
   Кризис буржуазной культуры и музыка.. – М., 1972. – 288с.
717428
   Кризис буржуазной культуры и музыка.. – М.
2. – 1973. – 245с.
717429
   Кризис буржуазной культуры и музыка.. – М.
3. – 1976. – 208с.
717430
  Афанасьев В.С. Кризис буржуазной политической экономии / В.С. Афанасьев. – Москва, 1963. – 62с.
717431
  Кон Ф.Я. Кризис буржуазной Польши / Ф.Я. Кон. – М, 1923. – 70с.
717432
   Кризис буржуазной социальной мысли. – М., 1980. – 220с.
717433
  Решетник Михаил Дмитриевич Кризис буржуазной философии антропологии (критический анализ концепций М.Шелера, Э.Кассирера и др.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Решетник Михаил Дмитриевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 22л.
717434
  Решетник Михаил Дмитриевич Кризис буржуазной философской антропологии : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Решетник Михаил Дмитриевич; КГУ. – К, 1983. – 204л. – Бібліогр.:л.190-204
717435
   Кризис буржуазной цивилизации и поиски "нового стиля жизни" : реферативный сборник. – Москва
Вып. 4. – 1985. – 212 с. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
717436
   Кризис буржуазных концепций "массового общества" : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1979. – 182 с. – Библиогр. в начале и в конце ст., а также в подстроч. примеч. – (Серия "Социология за рубежом" / редкол.: И.С. Андреева [и др.])
717437
  Шемятенков В.Г. Кризис буржуазных теорий прибыли. / В.Г. Шемятенков. – М., 1977. – 64с.
717438
  Коллонтай В.М. Кризис буржуазных теорий развития освободившихся стран / В.М. Коллонтай. – Москва, 1982. – 174с.
717439
  Дубинин С.К. Кризис бюджетно-финансового регулирования экономики капитализма / С.К. Дубинин. – М, 1984. – 99с.
717440
  Мельянцев В. Кризис в арабском мире: экономические и социальные аспекты // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 10. – С. 73-83. – ISSN 0131-2227
717441
  Красильщиков В. Кризис в Восточной Азии: 10 лет спустя // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 7. – С. 35-48. – ISSN 0869-44435
717442
  Квашнин Ю. Кризис в Греции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 4. – С. 70-78. – ISSN 0131-2227
717443
  Прохоренко И.Л. Кризис в еврозоне как вызов испанской модели развития // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 69-99. – (Международные отношения и мировая политика ; № 3). – ISSN 0201-7385
717444
  Черкасов В. Кризис в Еврозоне: вызовы и ответы / В. Черкасов, С. Шарова // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 9. – С. 12-24. – ISSN 0131-2227
717445
  Буторина О.В. Кризис в зоне евро: ошибки или закономерность? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (50). – С. 82-94. – ISSN 0201-7083
717446
  Тоцкий Н.М. Кризис в науке государственного права / Николай Тоцкий. – Санкт-Петербург : Тип. "Правда", 1914. – 122, [2] с. – Библиогр. в примеч.
717447
  Аль-Дин Сас Имад Кризис в Персидском заливе и эволюция ирано-иракских отношений // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 113-115. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
717448
  Федорова Е. Кризис в России и его распространение на страны СНГ: оценка каналов трансмиссии // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 7. – С. 78-92 : табл., рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0042-8736
717449
  Некипелов А. Кризис в России: логика развития и варианты экономической политики // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 8/9. – С. 5-21. – ISSN 0207-3676
717450
  Рамазанов С.П. Кризис в российской историографии начала ХХ века : В 2 частях / С.П. Рамазанов; МОПО РФ; ВГУ; Волжский гуманитарный ин-т. – Волгоград : Изд.ВГУ. – ISBN 5-85534-233-6
Ч.1 : Постановка и попытка решения проблемы. – 2000. – 144с.
717451
  Рамазанов С.П. Кризис в российской историографии начала ХХ века : В 2 частях / С.П. Рамазанов; МОПО РФ; ВГУ; Волжский гуманитарный ин-т. – Волгоград : Изд.ВГУ. – ISBN 5-85534-296-4
Ч.2 : Методологические искания послеоктябрьской исторической мысли. – 2000. – 164с.
717452
  Гуреев М.С. Кризис в Северной Ирландии в начале 1960-х гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 4. – С. 167-170. – ISSN 0042-8779
717453
  Коробков В.С. Кризис в Северо-американских соединенных штатах / В.С Коробков. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1930. – 176 с.
717454
  Пылин А. Кризис в странах СНГ на фоне глобального спада: механизмы и факторы распространения // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 10. – С. 62-69. – ISSN 2074-6040


  В статье дается обзор развития региона в докризисный период, исследуется воздействие внешних шоков на национальные экономики, проводится типология стран СНГ по каналам распространения кризиса.
717455
  Липкова Л. Кризис в южной периферии еврозоны - пример Кипра // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 12 (150). – С. 419-428. – ISSN 1993-6788
717456
  Комиссаров В.П. Кризис валютной системы капитализма / В.П. Комиссаров. – М., 1974. – 64с.
717457
  Лопоусов Ю.А. Кризис веры / Ю.А. Лопоусов. – М, 1991. – 319 с.
717458
  Владимиров С.А. Кризис внешней политики империализма / С.А. Владимиров. – Москва, 1965. – 48с.
717459
  Цветков Г.Н. Кризис внешнеполитической теории в США // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1979. – С. 3-11. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 9)
717460
  Андрианова О.В. Кризис гватемальской герильи 1960-х годов: внешние и внутренние факторы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 6. – С. 64-79. – ISSN 0044-748Х
717461
  Космач Г.А. Кризис германского либерализма в годы Веймарской республики: Идеология и политика Нем. демокр. партии в 1918-1929 гг. / Г.А. Космач. – Минск, 1989. – 188с.
717462
  Головачев В.Ц. Кризис глобальной идентичности и духовная деколонизация Тайваня // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1 (630). – С. 38--39. – ISSN 0321-5075
717463
  Глазьев С. Кризис глобальной финансовой системы // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 9 (1604). – С. 5-20. – ISSN 0869-44435
717464
   Кризис государственно-монополистического регулирования в развитых капиталистических странах. – М., 1982. – 225с.
717465
   Кризис государственно-монополистического регулирования экономики. – М., 1980. – 136с.
717466
  Гуревичев М.М. Кризис государственного регулирования капиталистической экономики / М.М. Гуревичев. – Киев : Знание, 1985. – 48 с.
717467
  Флоринский М.Ф. Кризис государственного управления в России в годы первой мировой войны / М.Ф. Флоринский. – Ленинград, 1988. – 207с.
717468
  Колычев К.В. Кризис государственной власти в России: история и современность // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 7-11. – ISSN 1812-3805
717469
  Павлова Л.П. Кризис государственных финансов современного капитализма / Л.П. Павлова. – Москва, 1981. – 175с.
717470
  Кормилец А.А. Кризис двухпартийной системы США накануне и в годы гражданской войны. / А.А. Кормилец, С.А. Поршаков. – М., 1987. – 176с.
717471
  Ковлер А.И. Кризис демократии? : Демократия на рубеже ХХІ века / А.И. Ковлер; Ин.-т государства и права РАH. Отв. ред. Б.H.Топорин. – Москва, 1997. – 101 с. – ("Hовое в юридической науке и практике"). – ISBN 5-201-1351-1
717472
   Кризис денежно-кредитной и финансовой системы капитализма. – М., 1977. – 336с.
717473
  Смирнов А.М. Кризис денежной системы Французской революции / Проф. А.М.Смирнов : Право, 1921. – 150, [1] с. – (Экономика ; Вып.2)
717474
  Мирза Л. Кризис доверия суду // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 12. – С. 51-58. – ISSN 0132-0831
717475
  Груша А.И. Кризис доверия? = Crisis of trust? : появление и утверждение правового документа в Великом Княжестве Литовском (конец XIV - первая треть XVI в.) / А.И. Груша. – Москва ; Санкт-Петербург : Центр гуманитарных инициатив, 2019. – 607, [1] с. – Тит. л. и содерж. парал. рус., англ. - Резюме англ. - Сер. осн. в 2015 г. - Указатели: с. 535-590. – Библиогр.: с. 499-529 и в подстроч. примеч. – (MEDIAEVALIA / сост. и гл. ред. А.К. Гладков ; Средневековье как историко-культурный феномен). – ISBN 978-5-98712-845-9
717476
  Шишков Ю. Кризис Еврозоны: выводы для архитекторов ЕврАзЭС // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 6. – С. 13-22. – ISSN 0131-2227
717477
   Кризис европейской интеграции: уроки для постсоветского пространства // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 1. – С. 84-174. – ISSN 0130-9625


  О Международной конференции, состоявшейся в Ялте в октябре 20123 г.
717478
  Комиссарова Л. Кризис жанра // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 20 - 24. – ISSN 0869-4915
717479
  Юхневич М. Кризис жанра. Новые решения // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 9 (277). – С. 9-12. – ISSN 0869-8171


  Образовательный музей: школьный и др.
717480
  Павлова О.Н. Кризис женской идентичности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 4. – С.111-118. – ISSN 0235-1188
717481
  Померанц Г.С. Кризис Запада и ислам // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2008. – № 1 : Мусульмане в Европе; существуют ли пределы интеграции?. – С. 44-60. – ISSN 0235-5620
717482
  Горелов Н.Е. Кризис зарубженых организаций украинских буржуазных националистов на современном этапе (начало 80-х г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Горелов Н. Е.; Ужгрод.ГУ. – Ужгород, 1985. – 23л.
717483
  Кононов И.Ф. Кризис и война как травматические события в биографиях жителей Донбаса // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / В.С. Бакіров. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 143-156. – ISSN 2073-9591
717484
   Кризис и загнивание капиталистической промышленности. – Москва : Партиздат, 1934. – 239 с.
717485
  Клейнер В.Г. Кризис и коррупция: взаимосвязь и перспективы // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 63-77. – ISSN 0869-0499


  В статье автор анализирует состояние коррупции в России, которое существенно ухудшилось на рубеже 2003-2005 гг. и находится на крайне высоком уровне уже 10 лет. В результате коррупция пронизывает принятие решений в большинстве сфер жизни общества: в ...
717486
  Исмайлов К Я. Кризис и ликвидация монархии в Афганистане : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Исмайлов Я.К.оглы; АН АзССР, Ин-т востоковедения. – Баку, 1985. – 18 с.
717487
  Баканурский Г.Л. Кризис и модернизация иудаизма / Г.Л. Баканурский. – Москва, 1980. – 64с.
717488
  Хамадан А. Кризис и обострение классовой борьбы в японской деревне / А. Хамадан, Г. Смольянинов. – Москва : Партиздат, 1934. – 72 с.
717489
  Бектимирова Н.Н. Кризис и падение монархического режима в Кампучии (1953-1970) / Н.Н. Бектимирова. – Москва : Наука, 1987. – 237, [2] с. – Библиогр.: с. 232-236
717490
  Яковлев П.П. Кризис и политический поворот в Испании // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 4. – С. 25-42. – ISSN 044-748Х
717491
  Селиваненко А.Г. Кризис и распад колониальной системы империализма / А.Г. Селиваненко. – Киев
1. – 1974. – 29с.
717492
  Селиваненко А.Г. Кризис и распад колониальной системы империализма. Особенности экономики империализма развивающихся стран / А.Г. Селиваненко. – Киев, 1975. – 32 с.
717493
  Масленников В.А. Кризис и распад колониальной системы империализма. Учеб. материал / В.А. Масленников. – Москва, 1956. – 36с.
717494
  Белоусов А.А. Кризис и распад колониальной системы империализма.Особенности экономики развивающихся стран / А.А. Белоусов. – Москва : Высшая школа, 1970. – 136 с.
717495
  Егоров Ю.В. Кризис и распад французской системы союзов в Дунайском бассейне. : Автореф... Канд.ист.наук: / Егоров Ю.В.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1960. – 20л.
717496
  Макогон Б.В. Кризис и социальное законодательство в современной России в условиях глобализации / Б.В. Макогон, И.С. Крамской // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 77-79. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
717497
  Яницкий О.Н. Кризис и социология // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5 (301). – С.3-12. – ISSN 0132-1625
717498
  Малинецкий Г. Кризис и судьба российского образования // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 10 (988). – С. 28-37. – ISSN 0130-1640
717499
  Гальчинский А.С. Кризис и циклы мирового развития / Анатолий Гальчинский. – Изд. 2-е, доп. – Киев : Адеф-Украина, 2010. – 479, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 462-472. – ISBN 978-966-187-054-2
717500
  Баландин А. Кризис и Япония // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 8. – С. 6-7
717501
  Труфанова Е.О. Кризис идентичности как следствие бытия человека в эпоху постмодерна // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 88-89
717502
  Шабад Б.А. Кризис идеологии антикоммунизма / Б.А. Шабад. – М., 1973. – 222с.
717503
  Голованов Б.Д. Кризис идеологии и маргинализация общественного сознания // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 305-314. – ISSN 2076-7382
717504
  Чернецовский Ю.М. Кризис идеологии и политики современного реформизма / Ю.М. Чернецовский. – Ленинград, 1965. – 40с.
717505
  Яроцкий П.Л. Кризис иеговизма / П.Л. Яроцкий. – К, 1979. – 303с.
717506
  Рябов В.Ф. Кризис или возрождение / В.Ф. Рябов. – Л., 1991. – 141с.
717507
  Покатаева Т. Кризис империалистического колониального господства в Бирме : Автореф... канд. экономич.наук: / Покатаева Т.; АН СССР. Ин-т экономики. – Москва, 1953. – 16 c.
717508
  Замошкин Юрий Александрович Кризис индивидуализма и личность. (Социол. анализ некоторых тенденций в обществ. психологии США) : Автореф... д-ра филос.наук: / Замошкин Юрий Александрович; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1963. – 30л.
717509
  Бердяев Н.А. Кризис искусства / Н.А. Бердяев. – Репринт. изд. – Москва : Интерпринт, 1990. – 47 с. – Вых. дан. ориг.: М.: Изд-во Лемана и Сахарова, 1918. – ISBN 5-7100-0005-1
717510
  Хренов Н.А. Кризис искусства в ХХ веке: искусствоведческая констатация и культурологическая интерпретация // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 31-34. – ISSN 2073-9702


  Автор исследует развитие современного искусства в широком философском, социально-психологическом и историко-культурном контексте
717511
  Хренов Н.А. Кризис искусства в ХХ веке: искусствоведческая констатация и культурологическая интерпретация // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 2. – С. 45-52. – ISSN 2073-9702


  Автор исследует развитие современного искусства в широком философском, социально-психологическом и историко-культурном контексте. Ключевые слова: культурология, культура, литература, история, искусство как социальный институт, гуманитарные науки
717512
  Качанов В.А. Кризис канадского федерализма. (Франко-канад. проблема в канад. федерации) : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Качанов В.А.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1970. – 20л.
717513
  Колмаков Г.Е. Кризис капитализма и "интеграция". (Соц.-экон. очерк раннего периода капиталистич. "интеграции" (1947-1962 гг.) и основных черт ее развития в последние годы (1963-1965 гг.) : Автореф... доктора экон.наук: / Колмаков Г.Е.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 69л.
717514
   Кризис капитализма и классовая борьба. – Прага, 1979. – 144с.
717515
  Лукачевский А.Т. Кризис капитализма и международный безбожный фронт / А.Т. Лукачевский. – Москва : Московский рабочий, 1931. – 44 с.
717516
  Дзарасов Р.С. Кризис капитализма и общественный строй новой России // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 4 (124). – С. 41-59. – ISSN 0321-2017
717517
  Лапинский П. Кризис капитализма и социал-фашизм. Очерки о "третьем периоде" / П. Лапинский. – Москва ; Ленинград, 1930. – 237 с.
717518
  Декайо М. Кризис капитализма сегодня и завтра / М. Декайо, Ж.Л. Гомбо. – Москва, 1983. – 240 с.
717519
   Кризис капитализма: в поисках выхода. – М., 1980. – 287с.
717520
  Андерс Р.Я. Кризис капиталистического машиностроения и импорт машин в СССР / Р.Я. Андерс. – М.-Л., 1934. – 192с.
717521
  Али А.И. Кризис капиталистического пути развития (на примере стран Ближнего и Среднего Востока) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Али А. И.; Львов. ГУ им. Ивана Франко. – Львов, 1987. – 19 с.
717522
  Ларионов К.А. Кризис капиталистической валютной системы / К.А. Ларионов. – М., 1969. – 56с.
717523
   Кризис капиталистической экономики и идеологическая борьба. – Москва, 1985. – 206с.
717524
  Тонг Д. Кризис кипения и критический тепловой поток. : пер. с англ. / Д. Тонг. – Москва : Атомиздат, 1976. – 100с.
717525
  Ланда Р.Г. Кризис колониального режима в Алжире / Р.Г. Ланда. – М., 1980. – 270с.
717526
   Кризис колониальной системы. – М.-Л., 1949. – 289с.
717527
  Антонов В.В. Кризис конституционной законности в современном империалистическом государстве : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Антонов В.В. ; ЛГУ. – Ленинград, 1955. – 20 с.
717528
  Кирабаев Н.С. Кризис корпоративного университета и возможные пути выхода из него / Н.С. Кирабаев, М.В. Тлостанова // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 10. – С. 35-48. – ISSN 1561-2465
717529
  Евлахов А.А. Кризис КПСС. / А.А. Евлахов. – Москва, 1991. – 64с.
717530
  Фирсова Е.И. Кризис крепостнического хозяйства Белоруссии и крестьянское движение в 40-50-х гг. XIX века : Автореф... канд. ист.наук: / Фирсова Е.И.; Акад. наук Белорус. ССР. Ин-т истории. – М., 1956. – 20л.
717531
  Лысенко М.Г. Кризис крепостного хозяйства и реформа 1861 г. в Могилевской губернии. : Автореф... канд. ист.наук: / Лысенко М.Г.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1955. – 26л.
717532
  Агапова Т.И. Кризис крепостной горной промышленности Сибири (конец XVIII - первая половина XIX в.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Агапова Т.И. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1953. – 19 с.
717533
  Новинская М.И. Кризис культуры и "новые религии" в США // Кризис буржуазной цивилизации и поиски "нового стиля жизни" : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т науч. информации по общественным наукам ; отв. ред. Вольфсон Л.Ф. [и др.]. – Москва, 1985. – Вып. 4. – С. 159-188. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
717534
  Мочульский Н.Ф. Кризис лейбористской партии в 1931 году / Н.Ф. Мочульский. – М, 1956. – 236с.
717535
  Щукин Д.А. Кризис межличностного доверия в моральном дискурсе современной России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 49-53. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
717536
  Кириленко Г.Г. Кризис методологических основ буржуазной "философии науки". / Г.Г. Кириленко. – Москва, 1982. – 120с.
717537
  Неклесса А.И. Кризис мировидения // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2013. – № 3 (135). – С. 6-29. – ISSN 0321-2017
717538
  Браславский И.М. Кризис мирового капитализма / И.М. Браславский. – Киев, 1969. – 35с.
717539
  Сорос Дж. Кризис мирового капитализма : Открытое общество в опасности / Дж. Сорос. – Москва : Инфра-М, 1999. – 262с. – ISBN 5-16-000002-Х
717540
  Батуева Т.М. Кризис мирового капитализма и революционное движение рабочего класса / Т.М. Батуева ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : Ленинградский государственный университет, 1976. – 24 с. – Список лит.: с. 24
717541
  Чередняк П.Г. Кризис мирового капитализма и революционное движение рабочего класса. / П.Г. Чередняк. – М., 1974. – 42с.
717542
  Арзуманян А.А. Кризис мирового капитализма на современном этапе / А.А. Арзуманян ; Акад. наук СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : АН СССР, 1962. – 147 с.
717543
  Михальков Р.П. Кризис мирового капитализма. Учеб. пособие по курсу политической экономии для студентов заоч. фак-та. / Р.П. Михальков. – Куйбышев, 1962. – 72с.
717544
  Абрамишвили Г.Г. Кризис мирового капиталистического хозяйства, 80-е годы / Г.Г. Абрамишвили [и др.] ; под ред. А.Д. Бородаевского и др.] ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва : Международные отношения, 1986. – 430, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 416-428
717545
  Бовин А.Е. Кризис мирового социализма / А.Е. Бовин. – Москва : Знание, 1991. – 63 с.
717546
  Султан-Заде Кризис мирового хозяйства и новая военная гроза / Султан-Заде, 1921. – 150с.
717547
  Драбок Кризис мировой финансовой системы: пора спасать капитализм от него самого / Драбок, м. // Досье секретных служб. – Киев, 2001. – № 1. – С.14-17


  Потрясения на финансовых рынках мира.
717548
  Боголюбов Н.М. Кризис мифологического сознания в Индии и в Древней Греции / Н. Боголюбов, свящ. – Нежин : Типо-литогр. насл. В.К. Меленевского, 1912. – 60 с.
717549
  Мамаев А.В. Кризис муниципальных финансов в России в 1917 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 73-83. – ISSN 0042-8779
717550
   Кризис на юге Африки. – М., 1984. – 269с.
717551
  Кальченко Т.В. Кризис национальной государственности в постиндустриальной парадигме развития: экономические причины и последствия // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 47 : Экономические науки. – С. 107-112
717552
  Ачкасов В.А. Кризис национальной идентичности и проблемы безопасности России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 63-67. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
717553
  Мельникова С.В. Кризис национальной идентичности и социальный вопрос в Ирландии начала XX века // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 171-180. – (Гуманитарные науки ; № 1/2). – ISSN 2076-4685
717554
  Добреньков В.И. Кризис нашего времени в контексте теории социокультурной динамики П.А. Сорокина: пророчество о судьбах мира и России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 5-21. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
717555
  Шаповалов В.А. Кризис нашего времени в научном наследии П.А. Сорокина / В.А. Шаповалов, В.В. Василенко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 29-44. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
717556
  Фридлендер П. Кризис неоколониализма / П. Фридлендер, Г. Либшер. – Москва, 1981. – 130с.
717557
  Калашников М. Кризис неразвития // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 8. – С. 10-12.


  Методы, которыми США пытаются спасти свою финансовую систему, приведут к технологическому застою и социальным потрясениям.
717558
  Кумбс Ф.Г. Кризис образования в современном мире / Ф.Г. Кумбс. – М., 1970. – 262с.
717559
  Косова Б. Кризис образования и задача университетов и общественных наук // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 25-30. – ISSN 2078-1016


  У статті дано загальну характеристику кризи освіти і її віявів, розглянуто чотири періоди науково-педагогічного осмислення освіти. Розкрито зміну сенсу освіти і її ролі в суспільстві у контексті зміни цінності освіти й цінностей у сучасній освіті. ...
717560
  Розин В.М. Кризис образования и новый опыт преподавания // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 117-123. – ISSN 0869-3617
717561
  Розин В.М. Кризис образования и новый опыт преподавания // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 11. – С. 31-44. – ISSN 1561-2465


  Анализируется кризис образования и пути его преодоления; освещаются идеалы образованного человека, а также затруднения и колебания в определении целей образования. Рассматриваются новые тенденции в формировании содержания образования (рефлексивность ...
717562
  Розин В.М. Кризис образования и новый опыт преподавания // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 117-123. – ISSN 0869-3617


  Анализируется кризис образования и пути его преодоления. Переходность эпохи ставит педагогику в сложную ситуацию, поскольку становится невозможным понять, кого школа должна формировать, каковы идеалы образованного человека; как следствие, затруднения и ...
717563
  Чередниченко Т.В. Кризис общества - кризис искусства / Т.В. Чередниченко. – М., 1985. – 191с.
717564
  Чередниченко Т.В. Кризис общества - кризис искусства / Т.В. Чередниченко. – 2-е изд. – М., 1987. – 187с.
717565
  Чумакова М.Л. Кризис общественной безопасности // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 1. – С. 4-21. – ISSN 0044-748Х
717566
  Костенко И.П. Кризис отечественного математического образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 7. – С. 41-49. – ISSN 0869-561Х


  Прослежена динамика изменения качества школьного математического образования, начиная с 1920-х гг. Сделаны сравнительные количественные оценки. Определены периоды роста и моменты падения качества знаний. Указаны некоторые факторы, влиявшие на рост и на ...
717567
  Ширков А.В. Кризис открытого регионализма в АТЭС и формирование новой концепции интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе в конце 1990-х гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 57-68. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385


  Принцип відкритого регіоналізму як політична основа організації Азіатсько-Тихоокеанского економічного співробітництва
717568
  Ленин, Н. Кризис партии. – М., 1921. – 16с.
717569
  Розин В.М. Кризис педагогики знания и становлений новой образовательной формации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (75). – С. 66-82. – ISSN 2073-8528
717570
  Сысоев И.Н. Кризис платежных балансов империалистических стран и проблема их балансирования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Сысоев И.Н.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР. – М., 1972. – 18л.
717571
  Петрова Т.П. Кризис по-португальски // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 43-54. – ISSN 044-748Х
717572
   Кризис политической системы капитализма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. – М., 1982. – 233с.
717573
  Эльсберг Ж. Кризис попутчиков и настроения интеллигенции / Ж. Эльсберг. – Ленинград : Прибой, 1930. – 353с.
717574
  Морщакова Т. Кризис правосудия // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 25/26. – С. 98-101.
717575
  Мироненко Ирина Анатольевна Кризис психологии: перманентный и системный или локальный? // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 119-127. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Оценка современного состояния психологической науки как кризисного, распространенная в науковедческой литературе, опирается на анализ кризиса мировой психологии конца XIX - начала XX в. Принято считать, что кризис имеет перманентный и системный ...
717576
  Патлажан Е.И. Кризис рабовладельсческого строя и революционное движение эксплуатируемых масс в восточной части Римоской империи в посредней трети 4 в. : Автореф... Канд.ист.наук: / Патлажан Е.И.; Ростовский гос.ун-т. – Станислав, 1953. – 15л.
717577
  Штаерман Е.М. Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях Римской империи / Е.М. Штаерман. – М., 1957. – 512с.
717578
  Штаерман Е.М. Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях Римской империи. : Автореф... док. ист.наук: / Штаерман Е.М.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1956. – 28л.
717579
  Русакова Т.Ю. Кризис режима? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 26-35. – ISSN 044-748Х
717580
  Кудряшов Г.Е. Кризис религии / Г.Е. Кудряшов. – Чебоксары, 1981. – 112с.
717581
  Никифорова Б.З. Кризис религии в современном капиталистическом мире / Б.З. Никифорова. – Львов, 1986. – 74с.
717582
  Миропольский Валерий Петрович Кризис религии и немарксистские формы атеизма в современном буржуазном обществе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Миропольский Валерий Петрович; АН УССР. Ин-т философии. – Киев, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.23
717583
  Арсенкин В.К. Кризис религиозности и молодежь : Методологические аспекти исследования / Арсенкин В.К. ; отв. ред. В.Д. Тимофеев ; АН СССР, Филос. о-во СССР. – Москва : Наука, 1984. – 264 с.
717584
  Большов Д.Г. Кризис реформистских иллюзий "демократического социализма" / Д.Г. Большов. – Москва, 1961. – 461с.
717585
  Бенклиев С.Н. Кризис римской демократии и заговор Катилины : Автореф... канд. историч.наук: / Бенклиев С.Н.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 20 с.
717586
  Ващева И.Ю. Кризис римской идентичности в IV-VII вв. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 10. – С. 110-117. – ISSN 0042-8779


  Разрушение традиционной системы римских ценностей, трансформация и переосмысление базовых понятий и установок римского менталитета, с одной стороны, стали проявлением системного кризиса античного общества, а с другой стороны, составили самостоятельное ...
717587
  Обижаева А. Кризис рубля в декабре 2014 года // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 5. – С. 66-86 : табл., рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0042-8736
717588
  Сперанский Н. Кризис русской школы : Торжество полит. реакции. Крушение ун-тов / Н. Сперанский. – Москва : типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1914. – VIII, 271 с.
717589
  Девятов А. Кризис с китайской спецификой // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 1. – С. 51-54. – ISSN 2074-6040
717590
   Кризис самодержавия в России, 1895-1917. – Л., 1984. – 664с.
717591
  Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880-х годов / П.А. Зайончковский. – М., 1964. – 511с.
717592
  Шеманский А. Кризис самодержавия. / А. Шеманский, С. Гейченко. – М.-Л., 1932. – 63с.
717593
   Кризис сельского хозяйства США и положение фиермеров. – Москва, 1955. – 211с.
717594
  Арендсе Д.Н. Кризис системы апартеида и проблемы перехода к демократии в ЮАР. : Дис. ... канд. политич. наук: 23.00.02 / Арендсе Джон Невилл ; МО Украины, КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1993. – 124 л. – Библиогр.: л. 116-124
717595
  Савчук Владимир Сафронович Кризис системы мирохозяйственных отношений между империалистическими государствами и развивающимися странами : Дис... докт. экон.наук: 08.00.01 / Савчук Владимир Сафронович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 446л. – Бібліогр.:л.415-446
717596
  Савчук В.С. Кризис системы мирохозяйственных отношений между империалистическими государствами и развивающимися странами : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.01 / Савчук В. С.;. – Киев, 1987. – 36 с.
717597
  Сабов З.А. Кризис системы социальной защиты в Германии: финансовый аспект // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 64-73. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
717598
  Козеровская Н.М. Кризис современного буржуазного индивидуализма. : Автореф... Канд. филос.наук: 620 / Козеровская Н.М.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1968. – 19л.
717599
   Кризис современного государственно-монополистического регулирования. – Горький, 1983. – 108с.
717600
   Кризис современного западного общества в представлении основных политических течений : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1984. – 278, [1] с. – Библиогр. в конце ст. – (Серия "Социально-политические проблемы капиталистических стран Европы")
717601
  Ойзерман Т.И. Кризис современного идеализма / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1972. – 63с.
717602
  Иоффе И.И. Кризис современного искусства : с 8 рисунками / И.И. Иоффе. – Ленинград : Прибой, 1925. – 64 с.
717603
  Великович Л.Н. Кризис современного католицизма / Л.Н. Великович. – Москва, 1967. – 160с.
717604
  Губман Б.Л. Кризис современного неотомизма / Б.Л. Губман. – М, 1983. – 143с.
717605
  Новиков М.П. Кризис современного православного богословия. / М.П. Новиков. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
717606
  Новгородцев П.И. Кризис современного правосознания / П. Новгородцев. – Москва : [Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнарева и К], 1909. – XII, 392, [2] с. – (Введение в философию права ; [Ч.] 2)
717607
  Новгородцев П.И. Кризис современного правосознания. Введение // Сочинения / П.И. Новгородцев. – Москва : Раритет, 1995. – С. 328-339. – (Библиотека духовного возрождения). – ISBN 5-85735-012-3
717608
  Гараджа В.И. Кризис современного протестантизма и поиски "новой теологии" / В.И. Гараджа. – Москва, 1973. – 64с.
717609
  Шварцман К.А. Кризис современной буржуазно-этической мысли. : Автореф... Доктора филос.наук: / Шварцман К.А.; Ин-т философии АН СССР. – М, 1966. – 31л.
717610
  Лисицын Е.Н. Кризис современной буржуазной демократии. / Е.Н. Лисицын, Ю.С. Пивоваров. – М., 1986. – 39с.
717611
   Кризис современной буржуазной идеологии. – Л., 1978. – 119с.
717612
  Блюмин И.Г. Кризис современной буржуазной политической экономии / И.Г. Блюмин. – М, 1959. – 564с.
717613
  Афанасьев В.С. Кризис современной буржуазной политической экономии / В.С. Афанасьев ; О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаг. эконом. теории и эконом. политики КПСС. – Москва : Б.и., 1979. – 48 с. : Библиогр.: с. 48. – (В помощь лектору)
717614
   Кризис современной буржуазной политэкономии. – М., 1980. – 287с.
717615
  Зыков П.Г. Кризис современной буржуазной социологии права / П.Г. Зыков. – М., 1963. – 32с.
717616
  Шварцман К.А. Кризис современной буржуазной этики. / К.А. Шварцман. – М., 1969. – 32с.
717617
  Смыслов Д.В. Кризис современной валютной системы капитализма и буржуазная политическая экономия / Д.В. Смыслов. – Москва, 1979. – 423с.
717618
  Вышинский В.А. Кризис современной теоретической физики // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. ; голов. ред. І.В. Троцишин. – Хмельницький, 2017. – № 3. – С. 39-49. – ISSN 2219-9365
717619
   Кризис современной христианской апологетики. – Москва, 1981. – 64с.
717620
  Задирако П.С. Кризис социально-экономических доктрин "свободного общества" / П.С. Задирако. – Киев, 1981. – 182 с.
717621
  Денисов Г.И. Кризис социальной политики современного буржуазного государства (на примере США) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Денисов Г. И.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1979. – 24л.
717622
  Делокрамматик М.Н. Кризис социальной теории и практики империализма. (Критика методологии плюрализма) : Автореф... канд. философ.наук: / Делокрамматик М.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1966. – 12л.
717623
  Балацкий Е. Кризис социальных наук в свете эволюции рынков // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 5. – С.14-35. – ISSN 0207-3676
717624
  Феннел Дж. Кризис средневековой Руси 1200-1304 / Дж. Феннел. – М, 1989. – 291с.
717625
  Вейс Алекс Кризис среднего возраста у обезьян // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 28 : фото. – ISSN 1029-5828
717626
   Кризис стратегии современного антикоммунизма. – Москва, 1984. – 319с.
717627
   Кризис театра. – 187с.
717628
  Кесова Л.А. Кризис теплообмена в кольцевых каналах при высоких скоростях и низких давлениях : Автореф... канд. техн.наук: / Кесова Л.А.; Киевск. политехн. ин-т. Кафедра парогенераторстроения и инж. теплофизики. – К., 1966. – 24л.
717629
  Швецов В.Л. Кризис теплообмена при кипении воды в кольцевых каналах при обговоре внутренней поверхности : Автореф... канд. техн.наук: 01.058 / Швецов В. Л.; АН УССР, Ин-т техн. теплофиз. – К., 1972. – 20л.
717630
  Винярский Л.С. Кризис теплообмена при поверхностном кипении воды и водо-спиртовых растворов при вынужденном движении в трубах малого диаметра /0,4-1,0 мм/. : Автореф... канд. техн.наук: / Винярский Л.С.; Киев. политех. ин-т. – Киев, 1966. – 19л.
717631
  Тищенко А.М. Кризис традиционной энергетики в развивающихся странах // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 88-92. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 20)
717632
  Выготский Л.С. Кризис трех лет // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 113-121. – ISBN 978-966-222-967-7
717633
  Казначеева Н.Л. Кризис труда и капитала: проявление и преодоление // Вестник Томского государственного университета : научный журнал / Томский государственный университет. – Томск, 2007. – С. 23-34. – (Экономика ; № 1)
717634
  Мирзоян В.А. Кризис трудовой мотивации: опыт философского анализа // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 3-13. – ISSN 0042-8744
717635
  Дергачев В. Кризис украинской государственности // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2007. – № 4. – С. 148-167.
717636
  Селиванов В.Н. Кризис управления капиталистическим производством / В.Н. Селиванов. – К, 1978. – 53с.
717637
  Конарева Л.А. Кризис управления: американские пророки и российская реальность // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 1 (493). – С. 109-122. – ISSN 0321-2068
717638
  Паньков В. Кризис управляемости мировой экономики в условиях глобализации // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2009. – № 2 (36). – С. 327-334. – ISSN 1607-7334
717639
  Потемкин Ф.В. Кризис феодально-абсолютистского порядка и буржуазная революция 1789-1794 годов во Франции. / Ф.В. Потемкин, А.И. Молок. – Москва, 1952. – 47с.
717640
   Кризис феодально-крепостнических отношений в сельском хозяйстве России. – Владимир, 1984. – 138с.
717641
  Кондрашов П.Н. Кризис философии как кризис в преподавании философии // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 10, октябрь. – C. 20-25. – ISSN 1026-955X


  Анализируется кризис в отечественной философии через кризисное положение дел с преподаванием философии в современной России, в котором доминирует несистемный, некритический и эклектический подход к философии, а также отсутствие единой методологической ...
717642
  Коротков Н.Д. Кризис философии католицизма / Н.Д. Коротков. – К.., 1987. – 173с.
717643
  Момджян К.Х. Кризис фрагментации в современной социальной философии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 61-71. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
717644
  Гутермут Р. Кризис французского империализма после второй мировой войны / Р. Гутермут. – М., 1955. – 360с.
717645
  Иванов Н.А. Кризис французского протектората в Тунисе. / Н.А. Иванов. – М, 1971. – 400с.
717646
  Мануильский Д.З. Кризис французской Коммунистической партии. / Д. Мануильский. – Харьков : Изд. отд. ЦККП(б)У, 1923. – 36 с.
717647
   Кризис хозяйственного механизма современного государственно-монополистического капитализма. – Москва, 1985. – 159с.
717648
  Загладин Н.В. Кризис цивилизации или гуманитарного знания ? // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 2 (116). – С. 146-157. – ISSN 0321-2017
717649
   Кризис цитадели империализма. – Минск, 1972. – 311с.
717650
  Кальницкий Э.А. Кризис человечества: герменевтико-феноменологический анализ // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 63-73. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190
717651
  Плохотник Татьяна Михайловна Кризис чтения или смена модели? : особенности библиотечного обслуживания в закрытом городе // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 39-42. – ISSN 1727-4893


  В городе Саров Нижегородской области 14-17 октября 2008 года состоялась научно-практическая конференция "Стратегия и мониторинг развития библиотечного обслуживания детей и подростков ЗАТО".
717652
  Гончаров Н.К. Кризис школы и педагогики в США / Н.К. Гончаров. – Москва, 1950. – 32с.
717653
  Альберди П.Г. Кризис экономики Аргентины / П.Г. Альберди. – Москва, 1950. – 160с.
717654
  Хасан А.М. Кризис экономики Египта / А.М. Хасан. – М, 1955. – 108с.
717655
  Ногаев И.В. Кризис экономической теории и концепция "рассеянного знания" Ф. Хайека // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 4 (520). – С. 74-89. – ISSN 0321-2068
717656
  Глазьев С. Кризис, антикризисные меры и стратегия инновационного народнохозяйственного развития в зеркале теории долгосрочной мегатехнологической динамики // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2008. – № 12. – С. 3-9. – ISSN 0130-9757
717657
  Савватеев И.М. Кризис, распад и крушение колониальной системы империализма / И.М. Савватеев. – Саратов, 1973. – 38с.
717658
  Зорькин Валерий Кризис, собственность и верховенство права // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 1 (74)


  Проблема собственности выступает на первый план в современном мире, особенно в условиях финансово-экономического кризиса. Автор ставит конкретные вопросы, решение на которые нужно найти России. Как исправить ошибки, сделанные в ходе приватизации? ...
717659
  Клочковский Л.Л. Кризис, трансформационные сдвиги в мировой экономике и Латинская Америка // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 4-29. – ISSN 044-748Х
717660
  Шутова Наталья Кризис: все пройдет, только верить надо / Шутова Наталья, Ермилов Сергей // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 16-19
717661
  Ольшевский А. Кризис: каков он и каку с ним справиться? // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 9. – С. 19-25.
717662
  Горшкова Т. Кризис: крах или обновление? // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 6. – С.39-42
717663
  Блок Хана Кризисная картография : география // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 28 : Фото
717664
  Арпентьева М. Кризисная помощь и стихотерапия // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 16-31


  Статья посвящена стихотерапии как одному из наиболее продуктивных методов психотерапевтической работы с детьми и взрослыми, в частности, работы, направленной на преодоление негативных переживаний и состояний, затруднения в функционировании и развитии ...
717665
  Карпова С.Г. Кризисное мышление русской религиозной философии конца XIX- начала XX века // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 89-95. – ISSN 2312-4342
717666
  Грушенко В.И. Кризисное состояние предприятия: поиск причин и способов его преодололения / В.И. Грушенко, Л.В. Фомченкова // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 7. – С. 2-9.
717667
  Веретенников Владимир Кризисное управление // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №11 (2950). – С. 80-84 : фото
717668
  Новикова О.Н. Кризисное урегулирование в Афганистане // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 3. – С. 65-93. – ISSN 0235-5620
717669
  Волкова Наталия Кризисные процессы,или три зла // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 55-56. – ISSN 0869-4915
717670
  Корыхалова Н.П. Кризисные тенденции в буржуазном массовом музыкальном воспитании / Н.П. Корыхалова. – М., 1989. – 111с.
717671
  Лобанов А.В. Кризисные черты музыкального театра экспессионизма. / А.В. Лобанов. – Киев, 1985. – 136с.
717672
  Судоплатов А.В. Кризисные явления в демографическом развитии России / А.В. Судоплатов, О.Б. Хорева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.55-63. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
717673
  Сахно А.В. Кризисные явления в медицине капиталистических стран / А.В. Сахно. – Москва : Медицина, 1986. – 205с. – (Империализм: фикты, события, документы)
717674
  Москаленко М.Н. Кризисные явления в сфере международного частного права и развитие цивилистических концепций // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 6 (93). – С. 17-19. – ISSN 1812-3910
717675
  Парубоча Наталья Кризисный барометр от UN WTO : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 98-101 : Фото
717676
  Глущенко В. Кризисология: управленческий подход // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 6-12. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  В рамках системно-управленческого подхода сформулированы объект, предмет, функции и роли кризисологии, функции и роли кризиса, приведена классификация кризисов, рассмотрен механизм их протекания, выделены стабилизационный и институциональный ...
717677
  Берлинрауть А.Л. Кризисъ Интернаціонала / Л. Берлинраутъ. (Арский). – 4-е изд. – Москва : Книгоиздат "Перевалъ" : Тип. "Наше слово", 1917. – 16 с.
717678
  Авдошина З. Кризисы в развитии социально-экономических систем // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 10. – С. 2-9.
717679
  Шавшуков В.М. Кризисы глобальных финансов (1997-2013 гг.) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 87-109. – (Серия 5 "Экономика" ; вып. 4). – ISSN 1026-356X
717680
  Рапош П. Кризисы и современный капитализм. / П. Рапош. – М, 1986. – 223с.
717681
   Кризисы теплообмена и еколокритическая область. – Л., 1977. – 202с.
717682
  Предборський В.А. Кризова гібридизація як тіньовий засіб гальмування суспільного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (197). – С. 30-36
717683
  Синишина В.М. Кризова інтервенція у психологічній допомозі дітям, що пережили психотравмуючі події / В.М. Синишина, Т.М. Траверсе // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 115-120
717684
  Подольська Є.А. Кризова свідомість : категоріальний аналіз та проблемне поле // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.28-31. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
717685
  Березко І.В. Кризова ситуація: біфуркація у життєвому сценарії // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; редкол.: Максименко С.Д., Чепелєва Н.В., Моляко В.О. [та ін.]. – Житомир, 2014. – C. 109-122. – (Психологічна герменевтика ; т. 2, вип. 8). – ISSN 2072-4772
717686
  Норкіна І. Кризове втручання у випадку психотравмуючої ситуації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 75-78. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання діяльності психолога щодо допомоги особистості в кризовій ситуації. Важливим чинником кризового втручання є розуміння психологом сутності кризової ситуації, ступеню тяжкості й механізми її переживання. Важливе місце відведено ...
717687
  Титаренко Т.М. Кризове психологічне консультування : програма навчального курсу / Т.М. Титаренко ; Акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 64 с. – Бібліогр.: с. 62-63
717688
  Рихло П.В. Кризовий інтервал: німецькомовна література Буковини на зламі століть // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 142-156. – ISSN 2306-2908


  The article under studies deals with the German language literature of Bukovyna at the turn of the century, which may be referred to as the crisis interval of its development. It was the so-called “respite” between the two periods: the 60s-80s of the ...
717689
  Гусак О. Кризовий інформаційний менеджмент організації: теоретичны аспекти // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 385-387
717690
  Запорожець О.Ю. Кризовий комунікативний менеджмент у сфері міжнародних відносин : Монографія / КНУШ; Ін-т міжнародних відносин; О.Ю. Запорожець. – Київ : Центр вільної преси, 2006. – 102с. – ISBN 966-7181-92-8
717691
  Хіт Р. Кризовий менеджмент для керівників = Crisis managment for managers and executives / Роберт Хіт; Пер. з англ. Р.Л.Ткачук, С.М.Рябчук, Н.І.Мішеніна. – Київ : Всеувито.Наукова думка, 2002. – 566 с. – (Усе про менеджмент). – ISBN 966-000-085-5
717692
  Ворожбит О. Кризовий менеджмент по-кремлівськи / О. Ворожбит, Л. Огризко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 42 (362), 17-23 жовтня. – С. 20-21. – ISSN 1996-1561


  Сильний лівий рух, економічна криза та євроскептицизм створюють Кремлю широке поле для маніпуляцій у південних країнах ЄС.
717693
  Гусак О.П. Кризовий менеджмент як напрям зв"язків із громадськістю // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 22-24


  У статті проаналізовано поняття "кризи" та "кризового менеджменту", розглянуто особливості кризового менеджменту як напряму PR. The concepts of crisis and crisis management are analysed in the article. Peculiarities of crisis management as a branch of ...
717694
  Віднянський Кризовий миротворець / Віднянський, с., А. Мартинов // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 46-49. – ISSN 0372-6436
717695
  Мартинов А. Кризовий німецько-французький саміт // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18 жовтня (№ 42). – С. 4


  Днями в Парижі відбулися переговори Емманюеля Макрона та Ангели Меркель.
717696
  Розумний М.М. Кризовий потенціал асиметрії міжнародних відносин // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1. – С. 28-34
717697
  Пояркова Т.К. Кризовий синдром модернізації незалежної України : причини виникнення та засоби подолання : монографія / Т.К. Пояркова. – Суми : Університетська книга, 2015. – 351, [1] с. – Бібліогр.: с. 315-351. – ISBN 978-966-680-734-5
717698
  Хомин П. Кризовий стан аграрного сектору України як наслідок його асиметрії / П. Хомин, М. Палюх // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 278-284. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
717699
  Яроцький П.Л. Кризовий стан і критерії реформування католицької церкви у верифікації її останніх понтифіків // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 28-33


  У статті досліджуються чинники, які в кінці II – на поч. III тис. спричинили інституалізаційну кризу сучасного католицизму, що виявилася передовсім у надмірній централізації і клерикалізації церковних структур, почавши від Ватикану до низових ...
717700
  Гридковець Л.М. Кризовий чинник у релігійному розвитку особистості // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (39). – С. 49-56
717701
  Мойсеєнко Б. Кризові аспекти грошово-кредитної політики країн світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується досвід грошово-кредитної політики країн світу у подоланні наслідків фінансової кризи. In this paper is the experience of monetary policy countries in overcoming the consequences of financial crisis.
717702
  Кривоус В. Кризові вияви в інноваційній сфері, європейський формат та реалії України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 295-301. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
717703
  Любчик Л.М. Кризові моделі економічної динаміки / Л.М. Любчик, Г.Л. Грінберг, А.В. Воронін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – C. 92-97. – ISSN 2222-4459
717704
  Карпова С.Г. Кризові побудови в філософії О. Зінов"єва // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 70-72
717705
  Предборський В.А. Кризові процеси сучасної елітної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 62-65
717706
  Гуменюк Т.І. Кризові процеси у розвитку європейських країн на сучасному етапі ЄС // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 113-124. – (Серія "Право" ; вип. 11 (23)). – ISSN 2078-6670


  За результатами дослідження встановлено, що здебільшого керівні органи Євросоюзу повністю усвідомлюють необхідність структурної конвергенції – подолання структурних та циклічних розбіжностей серед економік країн – членів єврозони, а також основні та ...
717707
  Запорожець Оксана Юріївна Кризові репутаційні стратегії держав у міжнародних відносинах (на прикладі України та Російської Федерації) : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Запорожець О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 201 л. – Бібліогр.: л.180-201
717708
  Запорожець Оксана Юріївна Кризові репутаційні стратегії держав у міжнародних відносинах (на прикладі України та Російської Федерації) : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Запорожець О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
717709
  Кулінська А.В. Кризові ситуації, які викликають загрозу індикаторам економічної безпеки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 1. – С. 53-55. – ISSN 2306-6806
717710
  Попова Н. Кризові тенденції розвитку Європейського Союзу на сучасному етапі та їх вплив на відносини України-ЄС // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 151-160. – ISSN 2519-4518
717711
  Циганова Н.В. Кризові тенденції у банківській галузі: передумови та наслідки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 118-124
717712
  Єфименко Т.І. Кризові трансформації соціально-економічних систем // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (312). – С. 7-20. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 2305-7645
717713
  Шингур М. Кризові цикли інвестиційних проектів та підходи до їх вирівнювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 40-43. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто проблеми практичної реалізації інвестиційних проектів. Обгрунтовано поняття кризових явищ, кризового циклу інвестиційного проекту та розглянуто підходи до їх подолання або вирівнювання. Проаналізовано нетехнічні фактори успішної реалізації ...
717714
  Головін Р. Кризові явища адміністративних реформ у провідних країнах світу // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 96-106
717715
  Попельнюк Б. Кризові явища в економіці давньогрецьких полісів (V - IV ст. до н.е.): історіогрфія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 112-117


  У статті розглянуті специфіка та сутність кардинальних перетворень в економіці полісногосуспільства у зазначений період. Здійснено аналіз опублікованих вітчизняних та зарубіжних історичних праць. Розглянуті здобутки та існуючі прогалини в історіографії ...
717716
  Ковалюк О. Кризові явища в економіці України: зовнішні та внутрішні чинники // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 50-55. – ISSN 0201-758Х
717717
  Андрієвський І.Д. Кризові явища в мінерально-сировинному комплексі України: причини виникнення та небезпека подальшого розвитку // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 68-75
717718
  Мазанова О.В. Кризові явища в Польщі та політика римсько-католицької церкви (70-80-ті роки XX століття) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 51-54. – (Історія ; вип. 37)
717719
  Приймак В. Кризові явища в соціальній політиці уряду східних земель Німеччини в кінці 1980-х років // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 516-519. – ISBN 978-966-171-893-6
717720
  Бурма Т.Г. Кризові явища в управлінні нафтопереробною промисловістю України / Т.Г. Бурма, Є.В. Маказан // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 12-15 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
717721
  Підопригора А.Ю. Кризові явища економічної історії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 53-56. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
717722
  Шаповаленко М.В. Кризові явища політичної системи // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 9-12. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
717723
  Шатілова О.В. Кризові явища як об"єкт управління // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 155-159. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
717724
   Кризский Микола Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 237. – ISBN 978-966-439-754-1
717725
  Панов М. Криінальна відповідальність: поняття, принципи, підстава // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 249-260. – ISSN 1026-9932
717726
  Осадчий В.І. Криінально-правові заходи протидії проявам злочинних угруповань у місцях позбавлення волі / В.І. Осадчий, О.І. Плужник // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.229-231. – ISSN 1609-0462
717727
  Вільчинський О.К. Криївка : повість / Олександр Вільчинський. – Харків : Фоліо, 2015. – 218, [4] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-7188-0
717728
  Воробьев К.Д. Крик / К.Д. Воробьев. – Вильнюс, 1976. – 464 с.
717729
  Бокеев О. Крик : повести / О. Бокеев. – Москва : Советский писатель, 1984. – 334 с.
717730
  Красников Г.Н. Крик / Г.Н. Красников. – М., 1988. – 112с.
717731
  Тарнавський Ю. Крик : Міні-роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 169. – С. 3-11
717732
  Олійник Б.І. Крик : поезії з життєвого шляху / Борис Олійник ; [передм. М.В. Шевченка] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : Український письменник, 2015. – 379, [1] с. – Зміст: Пора! ; В сльозі пророка ; Молитва з осені ; Це ти? ; Поеми. – (Серія "Бібліотека українського воїна"). – ISBN 978-966-579-463-9
717733
  Зуборев Л.И. Крик буревестника / Л.И. Зуборев. – Минск, 1989. – 326с.
717734
  Сухнев В.Ю. Крик в вышине, и другие рассказы. / В.Ю. Сухнев. – М, 1991. – 267с.
717735
  Ван Сона Крик в гортани немого : Поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 1 (1017). – С. 115-122. – ISSN 0130-7673
717736
  Шеметов А.И. Крик вещей птицы / А.И. Шеметов. – Москва, 1990. – 558с.
717737
  Вересов Д. Крик Ворона : Сериал "Черный Ворон" / Дмитрий Вересов. – СПб., Москва : Нева; ОЛМА-ПРЕСС. – (Огни большого города). – ISBN 5-7654-1710-8
Кн.3. – 2001. – 429с.
717738
  Вересов Д. Крик Ворона : Роман / Дмитрий Вересов. – СПб. : Нева, 2004. – 479с. – На обл.: Литературный и телевизионный проект "Черный ворон". – ISBN 5-7654-2253-5
717739
  Вильпен Д. Крик горгульи : Главы из книги // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 221-245. – ISSN 1130-6545
717740
  Черкашин Н.А. Крик дельфина / Н.А. Черкашин. – М, 1984. – 272с.
717741
  Черкашин Н.А. Крик дельфина / Н.А. Черкашин. – Краснодар, 1989. – 282с.
717742
   Крик дерева. – М., 1991. – 559с.
717743
  Шукрулло Крик души : пьесы / Шукрулло ; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1991. – 284 с.
717744
  Ільчишин М.В. Крик душі / Микола Ільчишин. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2009. – 168 с. – ISBN 978-611-7009-06-8


  У пр. 1723825 напис: Для бібліотеки Київського університету ім. Т. Шевченка від М. Ільчишина. 08.04.2019 р. Підпис
717745
  Шавалюк Л. Крик душі в Давосі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 5 (637), 31.01.-6.02.2020. – С. 8-9. – ISSN 1996-1561


  Про головні тенденції цьогорічної зустрічі Світового економічного форуму.
717746
  Сахнин А.Я. Крик из глубины / А.Я. Сахнин. – Москва, 1966. – 64с.
717747
  Евсеенко И.И. Крик коростеля / И.И. Евсеенко. – Москва, 1982. – 320с.
717748
  Колыхалов В. Крик коростеля / В. Колыхалов. – Томск, 1991. – 376с.
717749
   Крик мамонта. – М., 1991. – 222с.
717750
  Ли М. Крик молчания / М. Ли. – М., 1993. – 192с.
717751
  Кочетков Н. Крик на болоте / Н. Кочетков. – Москва, 1960. – 144 с.
717752
  Марчук Г.В. Крик на хуторе : романы / Теоргий Марчук ; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1989. – 491 с.
717753
  Петросян В. Крик Немой горы : роман.повесть,рассказы / Вардгес Петросян ; пер. с арм. А.Тер-Акопян. – Москва : Советский писатель, 1982. – 352 с.
717754
  Кочетков В. Крик ночной птицы : Стихи / В. Кочетков. – Москва : Советский писатель, 1981. – 143 с.
717755
  Воронов Н.П. Крик о помощи / Н.П. Воронов. – Москва, 1986. – 46с.
717756
  Горлов А.Г. Крик певчей птицы / А.Г. Горлов. – Ставрополь, 1974. – 224с.
717757
  Михайленко В.М. Крик перелітного птаха : поезія / Валентина Михайленко ; худож. Марина Скоробагатько. – Чернігів : Лозовий В.М., 2014. – 71, [1] с. – ISBN 978-617-7223-40-4
717758
  Шевчук В.О. Крик півня на світанку : повість / В.О. Шевчук. – Київ : Молодь, 1979. – 240 с.
717759
  Богачук О.Ф. Крик попелу / О.Ф. Богачук. – К, 1978. – 71с.
717760
  Павлюк І. Крик пораненого вогню : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 11-19. – ISSN 0868-4790
717761
  Кутырев Владимир Александрович Крик против небытия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 60-72. – Бібліогр.: с. 62, 64-66, 69-71. – ISSN 0042-8744
717762
  Дрозд В.Г. Крик птаха в сутінках / В.Г. Дрозд. – Київ, 1982. – 312 с.
717763
  Фаик С. Крик птиц / С. Фаик. – Москва : Советский писатель, 1974
717764
  Каинчин Д. Крик с вершины : совр. сибир. повесть / Д. Каинчин. – Барнаул, 1983. – 288 с.
717765
  Базен Э. Крик совы = Cri de la chouette : кн. для чтения для студ. пед. ин-тов : на фр. языке / Эрве Базен ; обраб. и коммент. А.Н. Тетеревниковой. – Ленинград : Просвещение, 1976. – 191 с.
717766
  Базен Э. Крик совы : роман / Эрве Базен ; пер. с фр Н. Брандис, А. Тетеревниковой. – Ленинград : Художественная литература, 1977. – 182 с.
717767
  Панченко П.Е. Крик сойки : стихи / П.Е. Панченко; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1977. – 142 с.
717768
  Бешлягэ В.В. Крик стрижа : роман / В.В. Бешлягэ. – Москва, 1969. – 247 с.
717769
  Бешлягэ В.В. Крик стрижа; У родного порога / В.В. Бешлягэ. – Москва, 1981. – 575 с.
717770
  Акерман Г. Крик тривоги... / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 24-25 травня (№ 89/90). – С. 30-31


  Французька письменниця Галя Акерман - про феномен "безсмертного полку" та мілітаризацію Росії.
717771
  Воронель А. Крик у Стены Плача // Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 2002. – № 11. – С.24-25. – ISSN 0137-0723


  Израильско-палестинский конфликт
717772
  Воробьев К.Д. Крик. Вот пришел великан... : повести / К.Д. Воробьев; сост. В.В. Воробьева. – Москва : Советский писатель, 1985. – 476, [2] с. : [1] л.
717773
  Канониди З.М. Крикетный мяч. / З.М. Канониди. – М. : Молодая гвардия, 1966. – 207 с.
717774
  Панасюк Л. Крики рук = Крики рук : стихотворения / Лесик Панасюк ; пер. с укр.: С. Бельский, Е. Деришева, Ия Кива, В. Коркунов, Д. Кузьмин ; [послесл. О. Коцарева]. – Харьков : Kntxt, 2018. – 101, [10] с. : ил. – Текст укр., рус. – (Книжная серия журнала "Контекст" ; кн. 1)
717775
  Панасюк Л. Крики рук : стихотворения / Лесик Панасюк ; пер. с укр.: С. Бельский, Е. Деришева, Ия Кива, В. Коркунов, Д. Кузьмин. – Харьков : Kntxt, 2018. – 55, [5] с. : ил. – (Книжная серия журнала "Контекст" ; кн. 1)
717776
   Криклій Артур Станіславович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 237-238. – ISBN 978-966-439-754-1
717777
  Кузьміч В. Крила / В. Кузьміч. – Х, 1930. – 605с.
717778
  Смілянський Л.І. Крила : Оповідання / Л.І. Смілянський. – Київ : ДЛВ, 1954. – 144с.
717779
  Корнійчук О.Є. Крила : П"єса на 4 дії, 5 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 112с.
717780
  Корнійчук О.Є. Крила : П"єса на 4 дії, 5 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : ДЛВ, 1956. – 104с.
717781
  Нагнибіда М.Л. Крила : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Дніпро, 1966. – 195с.
717782
  Скирда Л.М. Крила : поезії / Л.М. Скирда. – Київ, 1979. – 99 с.
717783
  Драч І.Ф. Крила : поезії / Іван Драч. – Харків : Фоліо, 2001. – 78с. – (Українська поезія 20 століття). – ISBN 966-03-1609-7
717784
   Крила : літературно-художній альманах. – Київ, 2001-. – ISBN 966-622-057-1
Вип. 1. – 2001
717785
   Крила : Літературно-художній альманах. – Київ, 2001-. – ISBN 966-622-109-8
Вип. 2. – 2002
717786
   Крила : Літературно-художній альманах. – Київ, 2001-. – ISBN 966-622-193-4
Вип. 3 (за2003/2004). – 2004
717787
   Крила : літературно-художній альманах / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2001-
2005/2006. – 2009
717788
  Драч І. Крила : поезія: вірші // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 106-107. – ISSN 0130-321Х
717789
  Драч І.Ф. Крила : поезії 1980-1990 років / Іван Драч ; [упоряд. І.С. Рябчій ; передм. А. Ткаченка]. – Харків : Фоліо, 2016. – 414, [2] с. – Бібліогр.: Бібілогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-03-7588-8
717790
  Забашта Л.В. Крила Арсена Дороша : повість / Л.В. Забашта. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 171 с.
717791
  Антоненко-Давидович Крила Артема Летючого : оповідання / Б.Д. Антоненко-Давидович. – Київ : Дитвидав УРСР, 1959. – 76 с.
717792
  Учурханова Л. Крила білої горлиці // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 2. – С. 16-17. – ISSN 0868-4790
717793
  Стоян Ю.О. Крила Великого почину. / Ю.О. Стоян. – К., 1985. – 159с.
717794
  Гулько В Крила душі : [збірка духовної поезії] / Володимир Гулько. – Київ : ЛОТОС, 2017. – 95, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2263-86-2


  Інституту Філології з побажанням світла, добра, радості, любові від автора: вчителя захист Вітчизни гімназії № 283. Підпис. 22.11.2017 р.
717795
  Михайлевський А.Ф. Крила любові : поезії / А.Ф. Михайлевський. – Одеса : Маяк, 1983. – 96 с.
717796
  Божаткін М.І. Крила міцніють в польоті : документальна повість / М.І. Божаткін. – Одеса : Маяк, 1965. – 99 с.
717797
  Полонський Р.Ф. Крила мого міста. / Р.Ф. Полонський. – Х., 1977. – 134с.
717798
  Шкварко І.П. Крила мужності / І.П. Шкварко. – К, 1989. – 47с.
717799
  Раков М В. Крила над морем. / М В. Раков. – К, 1979. – 460с.
717800
  Раков В.І. Крила над морем. / В.І. Раков. – К, 1986. – 431с.
717801
   Крила нашої весни. – Одеса, 1985. – 269с.
717802
  Остролуцька Л. Крила Олександра Лелеченка // Світ. – Київ, 2021. – Квітень (№ 15/16)


  На 35-і роковини аварії на Чорнобильській АЕС на території НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" відкрито пам"ятник одному з перших ліквідаторів, колишньому випускнику електроенергетичного факультету КПІ, заступнику начальника електричного цеху на ЧАЕС ...
717803
  Дабіжа Н.Т. Крила під сорочкою / Н.Т. Дабіжа. – К., 1989. – 37с.
717804
   Крила подвигу : поезії / [упоряд.: Л. Кривошеєнко, В. Березінський]. – Одеса : Волгоград : Маяк ; Нижньо-Волз. кн. вид-во, 1981. – 189, [1] с. : іл. – Текст укр. і рос. мовами. - Мініатюрне видання
717805
   Крила почину. – К., 1979. – 168с.
717806
  Новицька Лариса Крила птахи людського щастя : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 30-31 : Іл.
717807
  Харук А. Крила революції // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 34 (302). – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Попри матеріально-технічні та кадрові труднощі періоду Визвольних змагань, в українських арміях було створено власну авіацію, що виконувала допоміжні функції під час бойових дій.
717808
  Трублаїні М.П. Крила рожевої чайки : вибрані твори / Микола Трублаїні. – Київ : Веселка, 1972. – 274 с. – (Шкільна бібліотека)
717809
  Трублаїні М.П. Крила рожевої чайки : оповідання: Для дошкільн. та мол. шкільн. віку / М.П. Трублаїні. – Київ : Веселка, 1982. – 31 с.
717810
  Тростянецький А.А. Крила романтики / А.А. Тростянецький. – Київ, 1962. – 175 с.
717811
  Гей В.С. Крила світязя : поезії / В.С. Гей. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 87 с.
717812
  Самсонова М.Б. Крила соколині : повість / М.Б. Самсонова. – Київ, 1958. – 314 с.
717813
  Самсонова М. Крила соколині : повість / М. Самсонова. – Київ : Молодь, 1958. – 311 с.
717814
   Крила сучасності. – Львів, 1963. – 71с.
717815
  Ковтюк М.Г. Крила України / М.Г. Ковтюк, М.Б. Ляховецький. – К., 1971. – 48с.
717816
  Бурбак М.І. Крила фламінго / М.І. Бурбак. – Ужгород, 1969. – 69с.
717817
  Іваненко І.П. Крила юності / І.П. Іваненко. – К., 1970. – 48с.
717818
  Яворівський В.О. Крила, вигострені небом / В.О. Яворівський. – Київ, 1975. – 112 с.
717819
  Манов Г. Крилат Димо. Роман / Г. Манов. – София, 1975. – 167с.
717820
  Ковальова В. Крилата доля. Київському авіазаводу виповнилося сто років // Україна молода. – Київ, 2020. – 11-12 вересня (№ 86). – С. 13


  "Державний авіаційний завод № 12" - така перша назва Київсь- кого авіазаводу. Організований він був за рішенням Ради воєнної промисловості № 15187 від 9 вересня 1920 року на базі розріз- нених напівкустарних майстерень з ремонту авіаційної техніки, ...
717821
  Віват Г.І. Крилата душа : поезія : [збірка] / Ганна Віват ; [худож. Л.А. Швидко ]. – Одеса : Студія "Негоціант", 2002. – 70, [1] с. : іл., портр. – ISBN 966-691-039-X
717822
  Лубенський П.О. Крилата молодість / П.О. Лубенський, О. Артамонов. – К., 1959. – 118с.
717823
  Терещенко М.І. Крилате відлуння : вибране / Микола Терещенко. – Київ : Дніпро, 1966. – 199 с.
717824
  Ворошилюк І. Крилате дерево = Молода муза : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 10 (804). – С. 23-29. – ISSN 0868-4790
717825
  Волошин І.І. Крилате зерно : нариси / І.І. Волошин. – Київ, 1956. – 68 с.
717826
  Коваль А.П. Крилате слово / А.П. Коваль. – К, 1983. – 222с.
717827
  Воронько П.М. Крилатий ведмідь / П.М. Воронько. – Київ, 1992. – 78 с.
717828
  Дмитерко Л.Д. Крилатий кінь : поезії / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 103 с.
717829
   Крилатий кінь. – К., 1983. – 208с.
717830
  Лютий Г.І. Крилатий корінь / Г.І. Лютий. – К., 1984. – 62с.
717831
  Соколов Н. Крилатият град / Н. Соколов. – София, 1956. – 80с.
717832
  Карпов О.О. Крилаті акакують. (Спогоді про бойові подвиги льотчиків штурмового авіац. полку у роки Великої Вітчизн. війни.) / О.О. Карпов. – К., 1975. – 228с.
717833
  Арсланов Максим Крилаті амбіції українських перевізників // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 20-21 : фото. – ISSN 1998-8044
717834
  Коваль А.П. Крилаті вислови в українській літературній мові / А.П. Коваль, В.В. Коптілов. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1975. – 335с.
717835
  Борух О.Є. Крилаті вислови з Біблії й Корану та їх трансформація в сучасній турецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 109-115


  У статті розглянуто вплив релігійних текстів на формування фразеологічного фонду турецької мови, зокрема, проаналізовано крилаті вислови з Біблії та Корану та виявлено типові моделі їх трансформації. Статья показывает влияние религиозных текстов на ...
717836
  Дядечко Л.А. Крилаті вислови рекламного походження в аспекті психолінгвістичних досліджень // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 3-19


  В основі пропонованої наукової розвідки лежить асоціативний експеримент, респондентами якого стали носії української мови, які проживають у різних регіонах України. Дослідження скеровано на визначення семантичних асоціативних полів крилатих висловів ...
717837
  Дядечко Л.А. Крилаті вислови рекламного походження. Асоціативно-атрибутивний словник / Л.А. Дядечко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 96, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
717838
  Гнатюк Л. Крилаті вислови Шевченка в лексикографічному висвітленні / Л. Гнатюк, Л. Дяченко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (756), березень. – С. 31-36
717839
  Цимбалюк Ю.В. Крилаті латинські вислови / Ю.В. Цимбалюк, Г.О. Краковецька. – Київ : Вища школа, 1976. – 191с.
717840
  Флеріке К. Крилаті мандрівники / К. Флеріке. – Х., 1930. – 94с.
717841
  Недбайло А.К. Крилаті месники: Повість. / А.К. Недбайло. – Київ, 1983. – 256с.
717842
  Забашта Л.В. Крилаті мої кораблі : роман-хроніка / Л.В. Забашта. – Київ : Дніпро, 1983. – 328 с.
717843
  Дядечко Людмила Петрівна Крилаті слова в російській мові: системно-функціональний та лексикографічний аспекти : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.02.02 / Дядечко Л.П.; КНУТШ. Ін-тут філології. – Київ, 2003. – 34с. – Бібліогр.: 48 назв
717844
  Забіяка В.І. Крилаті слова, вислови, фразеологізми. Лексич. завд. і головоломки : Посібник для початкової школи / В.І. Забіяка, І.М. Забіяка. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 72с. – ISBN 966-562-221-8
717845
   Крилете на дружбата. – София, 1976. – 445 с.
717846
  Караславов Г. Крилете на човека / Г. Караславов. – София, 1955. – 172с.
717847
  Олійник Б.І. Крило : Поема: Для средн. та ст. шк. віку / Б.І. Олійник. – Київ : Веселка, 1982. – 48с.
717848
  Демків Б.М. Крило зорі / Б.М. Демків. – К, 1978. – 96с.
717849
  Сич М.С. Крило Ікара : поезїі / М.С. Сич. – Київ : Молодь, 1988. – 92 с.
717850
  Рубчак Б. Крило Ікарове / Б. Рубчак. – К., 1991. – 204с.
717851
  Черкас Б. Крило Мувала і його кордони. Спроба реконструкції // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 10. – С. 127-138
717852
  Соколов В.В. Крило під вітром. / В.В. Соколов. – Донецьк, 1966. – 103с.
717853
  Мороз В.Л. Крило трави : поезії / В.Л. Мороз. – Одеса : Маяк, 1978. – 78 с.
717854
  Деркач Б.А. Крилов і розвиток жанру байки в українській дожовтневій літературі / Б.А. Деркач. – Київ : Наукова думка, 1977. – 312 с.
717855
  Короткий В.А. Крилов Микола Митрофанович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 309. – ISBN 966-06-0393-2
717856
  Пертрик В. Крилоський катедральний монастир 16 - 18 ст. // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-17. – ISSN 0131-2685
717857
  Ступицын Антон Крилья России : Мозаїка // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 30-32 : Фото. – Бібліогр 1 назва. – ISSN 1029-5828
717858
  Навроцький В. Крим - анексований, злочини - продовжуються // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-16 березня (№ 10). – С. 4. – ISSN 1992-9277
717859
  Навроцький В. Крим - анексований, злочини - продовжуються // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 17-23 березня (№ 11). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
717860
   Крим - диво України. Фотолітопис // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-63. – ISSN 0869-3595
717861
  Лебедько Сергій Крим - інвестиційний магніт // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 48-51


  Сумарний інвестринок Криму оцінюється значною, як для України, сумою - в 20 млрд. дол. США. Поки що. На переконання Жана Тьєррі, президента швейцарського консорціуму SWISSTEAMS Group, Україна в найближчі 60 років потребуватиме 10 трлн. євро ...
717862
  Лебедько Сергій Крим - інвестиційний магніт // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 48-51


  Сумарний інвестринок Криму оцінюється значною, як для України, сумою - в 20 млрд. дол. США. Поки що. На переконання Жана Тьєррі, президента швейцарського консорціуму SWISSTEAMS Group, Україна в найближчі 60 років потребуватиме 10 трлн. євро ...
717863
  Світличанин І. Крим - колиска українських "есерів"? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 17 серпня (№ 33). – С. 6


  До 130-річчя Миколи Залізняка.
717864
   Крим - Кубань. – Сімферополь, 1979. – 56 с.
717865
  Кочевих Олег Крим - місце наступної "кольорової" революції // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 36-37. – ISSN 0130-5212
717866
  Наєнко М. Крим - наша прадавня земля // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 348-349. – ISBN 978-617-7993-01-7
717867
  Малко Роман Крим - не російський // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 37 (86). – С. 32-35
717868
  Буткевич В. Крим - не тільки зона відпочинку / В. Буткевич, Б. Горинь, А. Свідзинський. – Львів : Поклик сумління, 1993. – 104с.


  Розглядаються основні поняття системи міжнародного права, джерел, суб"єктів правотворчого і правозастосовчого прцесів, забезпечення міжнародного права
717869
  Шушарін Д. Крим - сьогоднішній Перл-Харбор // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 березня (№ 46/47). – С. 4


  Припущення, що одним із завдань Путіна є денонсація Біловезьких угод.
717870
  Матат Д. Крим - Україна, Донбас - Україна // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6 червня (№ 22). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Розроблено нові механізми проходження ДПА та прийому до вишів для абітурієнтів із Криму і Донбасу: визначили окремі терміни та перелік навчальних закладів.
717871
  Газін В.В. Крим - Україна: політичні стосунки періоду гетьманування Павла Тетері (1663-1665 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.62-73. – ISSN 0130-5247
717872
  Мацибок-Стародуб Крим - це ми // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 18-25 серпня (№ 33/35). – С. 5


  В КНУ імені Тараса Шевченка презентували онлайн-курс "Qirim: Крим - це ми" за особистої участі ректора Володимира Бугрова, проректорки з науково-педагогічної роботи (гуманітарні питання) Інни Степанець. Програма курсу передбачає знайомство із загальною ...
717873
   Крим - це Україна. Документальні свідчення в архівах України : зб. ст. і матеріалів круглого столу : 15 лют. 2019 р. / М-во юстиції України, Держ. архів. служби України, Центр. держ. архів громад. об"єднань України ; [упоряд.: С.І. Власенко ; редкол.: О.В. Бажан (голова) та ін.]. – Київ : АДЕФ-УКРАЇНА, 2019. – 191, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
717874
  Крисаченко В. Крим — чия благословенна земля? / В. Крисаченко, О. Чирков // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 241-246
717875
  Кур"янов М.С. Крим / М.С. Кур"янов. – Київ, 1955. – 102с.
717876
  Кур"янов М.С. Крим / М.С. Кур"янов. – Київ, 1955. – 105с.
717877
   Крим = Крым = Crimea = Krim : Фотоальбом. – Сімферополь : Світ-Крымсоюзпечать, 2004. – [48] л. фот. – ISBN 966-8112-04-0
717878
  Байцар А.Л. Крим : нариси історичної, природничої і суспільної географії : навч. посібник / А.Л. Байцар ; М-во освіти і науки України, ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 224 с.
717879
  Гарбуз Володимир Крим // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 202-206. – ISSN 0869-3595
717880
  Магочій П.-Р. Крим : наша благословенна земля / Павло-Роберт Магочій ; [пер. з англ. О. Сидорчука, Н. Кушко ; карти П.-Р. Магочія]. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2014. – 159, [1] с. : фотоіл., табл., карти. – Бібліогр.: с. 154-158. – ISBN 978-966-387-080-9
717881
  Сацький П.В. Крим : Шлях до України (1945-1954 рр.) : монографія / П.В. Сацький ; М-во освіти і освіти України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2019. – 522, [1] с. – Анот. англ., рос., укр. – Бібліогр.: с. 507-522 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-926-295-0
717882
  Скляренко Г. Крим XX століття в світлі культурно-мистецьких процесів в Україні // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 311-318. – ISSN 1992-5514
717883
   Крим в етнополітичному вимірі. – Київ : Світогляд, 2005. – 533с. – ISBN 966-96360-8-6
717884
  Шумська О. Крим в стратегіях регіональних та позарегіональних акторів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 88-91
717885
   Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940-2015) : зб. док. та матеріалів / НАН України, Ін-т іст. України, Центр. держ. архів громад. об"єднань України [та ін.] ; [упоряд.: О.Г. Бажан (керівник), О.В. Бажан, С.М. Блащук та ін. ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2016. – 1090, [2] с. : табл. – Імен. покажч. : с. 1027-1088. - Текст рос., укр. мовами. – Бібліогр.: с. 1089-1090 та в підрядк. прим. – (Студії з регіональної історії. Джерела). – ISBN 978-966-02-7838-7
717886
   Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940-2015) : зб. док. та матеріалів / НАН України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів громад. об"єднань України [та ін. ; упоряд.: О.Г. Бажан (керівник), О.В. Бажан, С.М. Блащук та ін. ; відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Кліо, 2016. – 1090, [2] с. : табл. – Ст. укр., рос. - Покажчики: с. 1027-1085. – Бібліогр.: с. 1021-1026, 1089-1090 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-48-6
717887
  Біленко Василь Крим для загару. Нотатки з пляжу поблизу Євпаторії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 24-28 : фото
717888
  Литвтн В. Крим дружби, відчуження та ворожнечі // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 15 травня (№ 89). – С. 12-13
717889
  Малей Антоніна Крим екстремальний // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 40-48 : Іл.
717890
  Поровський М. Крим з Україною / розмовляв Олександр Ярошевський // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 15 грудня (№ 50). – С. 3


  Рубіж 80 - 90-х років XX століття - час вибухового зростання громадської активності демократичних та патріотичних сил у конаючому Радянському Союзі та виникнення незалежних держав на його просторі.
717891
  Ленкавський С. Крим і кремлівська "любов" до українського народу // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 листопада (№ 44). – С. 6-7
717892
  Верховський В. Крим і кримчани // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 44). – С. 2
717893
  Киричок П. Крим і українська театральна культура // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 31 березня (№ 13). – С. 6
717894
   Крим на шляху до стабільності й розвитку: проблеми та перспективи : Матеріали круглого столу, (Севастополь, 26-27 жовтня 2006 р.). – Сімферополь : СФ НІСД, 2006. – 136с. – (Серія додатків до наукового журналу "Кримський Архів"). – ISBN 966-435-094-X
717895
  Крушельницька Л. Крим після 1783 року // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30-31 травня (№ 97/98). – С. 21
717896
  Кориневич А. Крим постійно на порядку денному : спілкув. Л. Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Листопад (№ 9) : Так творилася наша держава


  "Про залучення КНУ імені Тараса Шевченка як провідної освітньої та наукової установи до процесу реінтеграції та деокупації Криму, про успіхи й перемоги на цьому тернистому шляху".
717897
  Болебрух К. Крим та кримські татари очима західноєвропейських мандрівників кінця XVIII - початку XIX століття // Історичні етюди - для сучасності 2018 : наук.-дослідниц. роботи учнів-членів Дніпропетр. від-ня Малої акад. наук України : [збірка робіт переможців конкурсу] / Укр. ін-т вивч. Голокосту "Ткума", Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Комунальний позашк. навч. закл. "Мала акад. наук учнівської молоді "Дніпропетр. облради" ; [голов. ред. Д. Шаталов]. – Дніпро : Український інститут вивчення Голокосту "Ткума" ("Відродження") ; Ліра ЛТД, 2018. – С. 178-214. – ISBN 978-966-981-012-0
717898
  Макаров Ю. Крим татарський. Територія справедливості // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 11 (487), 17-23.03.2017 р. – С. 17. – ISSN 1996-1561
717899
  Бачинська К. Крим тепер у КНУ // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 3 вересня (№ 128). – С. 3


  У КНУ імені Тараса Шевченка відкрили кафедру кримськотатарської філології.
717900
  Понипаляк О. Крим у військово-політичній стратегії Німеччини в період Другої світової війни // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 102-106
717901
  Литвин В. Крим у геополітичному вимірі революційної доби 1917-1920 років // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 26 травня (№ 96). – С. 4-6
717902
  Власенко С.І. Крим у документах Центрального державного архіву громадських об"єднань України // Крим - це Україна. Документальні свідчення в архівах України : зб. ст. і матеріалів круглого столу : 15 лют. 2019 р. / М-во юстиції України, Держ. архів. служби України, Центр. держ. архів громад. об"єднань України ; [упоряд.: С.І. Власенко ; редкол.: О.В. Бажан (голова) та ін.]. – Київ : АДЕФ-УКРАЇНА, 2019. – С. 32-67
717903
  Купчик О. Крим у зовнішній торгівлі УСРР (початок 1920-х років) // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 100-101
717904
  Берковський В.Г. Крим у кінодокументах Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пшеничного // Крим - це Україна. Документальні свідчення в архівах України : зб. ст. і матеріалів круглого столу : 15 лют. 2019 р. / М-во юстиції України, Держ. архів. служби України, Центр. держ. архів громад. об"єднань України ; [упоряд.: С.І. Власенко ; редкол.: О.В. Бажан (голова) та ін.]. – Київ : АДЕФ-УКРАЇНА, 2019. – С. 129-142
717905
   Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – 131, [1] с. – На тит. арк.: На підтримку дипломатичної ініціативи України "Кримська платформа". – Бібліогр. в підрядк. прим.
717906
  Ціватий В. Крим у міжнародних відносинах і політико-дипломатичних траєкторіях Європа - Туреччина - Росія наприкінці раннього Модерного часу: інституціональний і флуктуаційний дискурси // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 76-81
717907
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 6 жовтня (№ 40). – С. 8
717908
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 15 грудня (№ 50). – С. 8


  Німецький письменник Генріх Белль - з 1939 р. солдат Другої світової війни, воював у Криму.
717909
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 квітня (№ 16). – С. 8
717910
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 26 січня (№ 4). – С. 8
717911
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури / В. Верховський, Веремко-Бережний // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 25 травня (№ 21). – С. 8


  Пригодницькі повісті про українського козака Клита, на позивний "Вовк" американського письменника Гарольда Лемба.
717912
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 29 червня (№ 26). – С. 8


  Роман англійської письменниці Берил Бейнбридж "Майстер Джорджі".
717913
  Рудницький Г. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 44). – С. 8


  Перший історичний твір Генрика Сенкевича.
717914
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Березень (№ 11/12). – С. 8
717915
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Травень (№ 21/22). – С. 8


  В історичних романах класика румунської літератури Міхаїла Садовяну описане далеке минуле Молдавського князівства.
717916
  Оліфіренко В. Крим у художньому баченні Христі Алчевської // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 135-141. – ISSN 1728-9572
717917
  Овчаренко Е. Крим Федора Захарова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 39). – С. 15


  До 100-річчя від дня народження заслуженого діяча мистецтв, народного художника України Федора Захарова.
717918
  Трикменіді А. Крим як багатоквіття націй // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 1 (334). – С. 14-15
717919
  Короленко Б.А. Крим як місце пам"яті // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 86-99
717920
  Вітман К.М. Крим як потенційне джерело етнополітичного конфлікту між Україною та Росією // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 643-648. – ISSN 1563-3349
717921
  Короленко Б.А. Крим як соціокультурний феномен: моделі пам"яті в історичному контексті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 223-232
717922
  Батурін Д. Крим як суб"єкт і об"єкт регіональної політики // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2003. – С. 48-54. – (Політологія і етнологія ; Вип. 22). – ISBN 966-02-2837-6
717923
  Кисельов Ю.О. Крим як український геопростір // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 48-52. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383


  Відзначено, що Кримський півострів посідає непересічне місце в геопросторі Східної Європи. Розглянуто деякі геополітичні та геософічні аспекти різноманіття ландшафтів Криму та їхньої "внутрішньої сутності". Висвітлено історико-географічні особливості ...
717924
  Демчук Р.В. Крим як Храмова гора // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 179 : Теорія та історія культури. – C. 10-17. – ISSN 1996-5931
717925
  Кіт Л. Крим, Берегове: літо триває // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Про ОСК Берегове, в якому за літній період 2010 року відпочило 860 викладачів та співробітників, 405 студентів університету.
717926
  Конашевич С. Крим, Шевченко і Хоткевич // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 12 січня (№ 2). – С. 7
717927
  Прокопенко М. Крим, який ми знали і не знали // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 16-17


  "У "Мистецькому Арсеналі" триває масштабний проект про культури, що творили історію півострова."
717928
  Листопад О. Крим, який ми любили - 2 // Світ. – Київ, 2021. – Вересень (№ 33/34)


  Про те, як російські окупанти нищать парки українського півострова.
717929
  Листопад О. Крим, який ми любили, або як російські окупанти нищать природу нашого півострова // Світ. – Київ, 2021. – Серпень (№ 31/32)
717930
   Крим, який ми любимо : антологія / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Нац. спілка письменників України ; [упоряд. Л.Б. Тарнашинська]. – Київ : Пульсари, 2016. – 598, [2] с., [8] арк. кольор. іл. : іл. – ISBN 978-617-615-064-0


  До тематичної антології ввійшли твори про Крим як класиків української, кримськотатарської літератури (частково - російської, коли ім"я автора особливим чином пов"язане з Кримом), так і наших сучасників.
717931
   Крим.. – Сімферополь, 1969. – 175с.
717932
  Малєй Антоніна Крим. $ 100 за 100 г равликової ікри : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 46-50 : Фото
717933
  Сулейманов І. Крим. 25 років боротьби за Україну / розмову вів Іван Антипенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 лютого (№ 27-28)


  У Херсоні продовжують працювати над документальним фільмом про історію півострова за часів незалежності.
717934
  Чалова Ганна Крим. Екскурс у літо // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 136-139 : фото
717935
  Котлярчук Андрій Крим. Кам"яна в"язь : Україна чудес / Котлярчук Андрій, Короп Михайло // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 130-135 : Фото
717936
  Велика Валерія Крим. Король левів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 8-10 : фото
717937
  Татар-заде Алі Крим. Легенди про неприступність. Три шляхи захоплення й утримання півострова // Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ, 2015. – № 2, вересень - жовтень 2015 року. – С. 64-65
717938
  Ільченко Руслана Крим. Лікування і не тільки / Ільченко Руслана, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 18-21 : фото
717939
   Крим. Миттєвості і вічність : [фотолітопис] // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 220-239. – ISSN 0869-3595
717940
  Велика Валерія Крим. Про що говорять дельфіни // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 10-12 : фото
717941
  Шульгіна Лілія Крим. Та ну його, те море! : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 24-27 : Фото
717942
  Кравченко Е. Крим. У пошуках храму Діви // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 8 (240), вересень. – С. 8-15. – ISSN 0131-2685


  Присвячена особливостям і результатам археологічних досліджень на території Кримського півострова, зокрема пошукам так званого храму Діви – святилища на честь верховної богині таврів (в інших джерелах – Херсонеса Таврійського) Партенос.
717943
  Іващенко Микола Крим. Чарівний несезон : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 144-148 : Фото
717944
  Перепелиця Г. Крим. Що далі? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18 березня (№ 48). – С. 5


  "Консолідація має відбутися обов"язково, але не навколо влади, а навколо стратегічних рішень і прфесіоналів".
717945
  Горпенюк Максим Крим. Як ми були апьпіністами // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 8-10 : фото
717946
  Охредько О. Крим: вища освіта (2014 - 2016 рр.) // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 11 вересня (№ 17). – С. 1-3
717947
  Охредько О. Крим: вища освіта (2014 - 2016 рр.) // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 25 вересня (№ 18). – С. 4-5
717948
  Самойлов Юрій Крим: віртуальний відпочинок? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 54-56 : фото. – ISSN 1998-8044
717949
  Грабовський Сергій Крим: два століття імперського геноциду // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 213-222
717950
  Грабовський С. Крим: депортації та нищення корінного населення // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2014. – 20.5-17.6.2014 (ч. 16/17). – С. 13
717951
   Крим: дорога тисячоліть. – Сімферополь : Таврія, 2001. – 304с. – ISBN 966-7948-20-Х
717952
  Семена М. Крим: зросійщення громадського простору триває // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 листопада (№ 141/142)


  Громадяни Криму борються проти австрійського проєкту, який має шанс стати потужною ідеологічною зброєю окупантів.
717953
  Левченко Анна Крим: курорт у пріоритеті // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 42-44 : фото. – ISSN 1998-8044
717954
  Семена М. Крим: ліквідація курорту і туризму // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 3-4 грудня (№ 143/144)


  Окупаційна влада змушена приховувати катастрофічний стан галузі, щоб відвернути увагу світу від мілітаризації півострова та створення військової загрози для всієї Європи.
717955
  Савченко С. Крим: мовно-освітня резервація // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 93-95
717956
  Майборода О.М. Крим: на перетині етнополітики і зовнішньої політики // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 160-169. – ISBN 966-7196-06-2
717957
  Самойлов Юрій Крим: окупаційні реалії // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 64-67 : фото. – ISSN 1998-8044
717958
  Капсамун І. Крим: п"ять років у полоні / І. Капсамун, Е. Барієв, Б. Бабін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 35). – С. 4


  "Поки діють двосторонні договори з державою-агресором, розмови про деокупацію - це риторика, а не практика", - експерт.
717959
  Вольвач П. Крим: перші кроки в Україні // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 04 серпня (№ 31)


  Приєднання Криму до України — передача Кримської області РРФСР до складу УРСР, що відбулася на підставі указу Президії Верховної Ради СРСР від 19 лютого 1954 року.
717960
  Карпнеко Л. Крим: реанімація сталінізму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 69). – С. 5


  Справа про заборону меджлісу - це продовження справ 1928 - 1936 років партії "Міллі-Фірка".
717961
  Паганіні П"єрлуїджі Крим: російська кіберстратегія війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 27 березня (№ 55). – С. 6-7


  У 2013 р. уряд РФ оголосив про створення підрозділу з інформаційної війни у складі збройних сил РФ - 70 мільярдів доларів. А як на це відреагувала Україна?
717962
  Самойлов Юрій Крим: санкції наполовину // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 54 : фото. – ISSN 1998-8044
717963
  Самойлов Юрій Крим: слава "всесоюзної оздоровниці" повертається? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 44-47 : фото. – ISSN 1998-8044
717964
  Семена М. Крим: соціально-культурна "переробка" населення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 вересня (№ 166/167). – С. 6-7


  "Ще не можна сказати, що окупанти вже перемогли, але варто визнати, що вони близькі до цього. Потрібна українська система протидії корупції".
717965
  Смелянський Ю. Крим: тенденції, соціально-економічна обстановка, наслідки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 12-18 березня (№ 9). – С. 3
717966
   Крим: три роки окупації / А. Клименко, Ю. Смелянський, Т. Гучакова, О. Корбут // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "Майже 1200 днів Крим перебуває в окупації. Йде четвертий рік війни. Впродовж усіх трьох років фонд "Майдан закордонних справ" і його кримський департамент систематично аналізують ситуацію в окупованому Криму, роблять висновки та прогнози розвитку ...
717967
   Крим: туристів менше, прибутків більше : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 120 : Фото
717968
   Крим: шлях до України. – Сімферополь : Таврія, 2006. – 320 с. – ISBN 966-572-939-X
717969
  Любин В.П. Крими Б. С Ле Пэном на фуражке // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1984. – Вып. 7. – С. 145-147
717970
  Марков В.А. Кримимналистическая экспертиза / В.А. Марков. – М, 1981. – 63с.
717971
  Марков В.А. Кримимналистические экспертизы документов, материалов, веществ и изделий / В.А. Марков. – Куйбышев, 1985. – 88 с.
717972
  Есаян А.К. Криминализация и тенизация хозяйственной деятельности как угрозы экономической безопасности государств Евразии // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 4 (49). – С. 45-47. – ISSN 1812-3910
717973
  Елинский Андрей Криминализация инцеста: конституционно-правовые основания // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 5 (78). – С. 39-50. – ISSN 1812-7126


  Обратившись к зарубежному опыту конституционно-судебной практики, в рамках которой рассматривался вопрос о конституционности уголовно-правового запрещения инцеста (кровосмешения), автор, исходя из устоявшегося понимания инцеста как одного из наиболее ...
717974
  Петросян О.Ш. Криминализация преступлений в сфере обеспечения финансовой безопасности, посягающих на налоговую систему, по уголовному законодательству стран романо-германской правовой семьи // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5 (56). – С. 36-41. – ISSN 1812-3910


  В статье анализируется состояние уголовно-правовой защиты налоговой сферы по уголовному законодательству стран романно-германской правовой семьи.
717975
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 18. – 1979
717976
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 19. – 1979
717977
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 20. – 1980
717978
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 21. – 1980
717979
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 22. – 1981
717980
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 23. – 1981
717981
   Криминалистика и судебная экспертиза : междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 24. – 1982
717982
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 25. – 1982
717983
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 29. – 1984
717984
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 30. – 1985
717985
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 31. – 1985
717986
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 33. – 1986
717987
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 34. – 1987
717988
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 35. – 1987
717989
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 36. – 1988
717990
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 37. – 1988
717991
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 38. – 1989
717992
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 39. – 1989
717993
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 40. – 1990
717994
   Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вып. 41. – 1990
717995
   Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України. – Київ, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вип. 59. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
717996
   Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України. – Київ, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вип. 60 : Присвячується 50-річчю з дня заснування. – 2015. – 751 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
717997
   Криминалистическая характеристика преступлений (Общие положения). – Иркутск, 1991. – 26 с.
717998
  Гончаренко В.И. Криминалистическая характеристика хищений в кооперативах по бытовому обслуживанию населения / В.И. Гончаренко, В.Н. Панасенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 62-65. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  В статье рассматривается проблема применения криминалистической характеристики при разработке целостной методики расследования хищений в кооперативах по бытовому обслуживанию населения. Проводится сравнительный анализ характеристик преступления, ...
717999
  Яблоков Н.П. Криминалистические основы оперативно-розыскной деятельности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 43-60. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
718000
  Громовенко Л.И. Криминалистическое исследование средств и материалов магнитной звукозаписи / Л.И. Громовенко. – Киев, 1981. – 95 с.
<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,