Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>
716001
  Гінда В. "Конторою глибокого бурєнія" називали КГБ працівники"Перця" : (Про єдиний гумористичний журнал у Радянській Україні згадує 72-річний поет-сатирик Владислав Бойко.Він чверть століття пропрацював у цьому виданні) // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 12 (65). – С. 53-57
716002
  Аллахвердієва І. "Контракт століття": азербайджанський вимір (до 75-річчя Угоди) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 97-102


  Розглянуто передумови підписанні "Контракту століття" у 1994 р., його геополітичне значення та наслідки для економічного і зовнішньополітичного розвитку Азербайджанської Республіки.
716003
  Ланиця М. "Контрасти" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 8 (922), серпень. – С. 156-158. – ISSN 08-68-4790-1


  Новела.
716004
  Маргвелашвілі Г. "Контролювати систему освіти має громадянське суспільство" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 травня (81). – С. 9


  Міністр освіти Грузії Георгій Маргвелашвілі, а тепер і кандидат на посаду президента від "Грузинської мрії" - про те, скільки отримують вчителі й викладачі в Грузії, за чий рахунок роблять ремонт у школах і яким чином держава планує забезпечити всіх ...
716005
  Половніков В.Г. Контамінація "розуміння", "знання", "пізнання" в епістемології класичного емпіризму : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Половніков Віктор Геннадієвич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 206 л. – Бібліогр.: л. 184-206
716006
  Половніков В.Г. Контамінація "розуміння", "знання", "пізнання" в епістемології класичного емпіризму : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.05 / Половніков Віктор Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
716007
  Осадца К. Контамінація жанрів житія та рицарського роману у середньовічній сербській літературі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 115-123. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
716008
  Ніколаєв Б.І. Контамінація топіки героїзму і танатичного комплексу в романах О. Памука "Сніг" і О. Забужко "Музей покинутих секретів" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 117-123


  Об"єктом аналітичного розгляду в статті є типологічно споріднені долі двох персонажів метароманів Орхана Памука "Сніг" й Оксани Забужко "Музей покинутих секретів": Ладжіверта у турецького автора й Адріяна Ортинського в українського. У цих образах ...
716009
  Косович О.В. Контамінація у дзеркалі неономінації. Лінгвокреативні можливості // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 96-104


  У статті розглядається контамінація (блендинг) як самостійний спосіб словотворення, виявляються універсальні і лінгвокреативні особливості контамінацій (блендів), які функціонують в сучасній французькій мові, що дозволяє розглядати контамінацію ...
716010
  Косович О.В. Контамінація у розрізі інноваційних процесів. Нова тенденція, новий спосіб? // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 17 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т лінгвістики, Каф. теорії, практики та перекладу фр. мови ; [редкол.: О.Р. Валігура та ін.]. – Київ : Кафедра, 2014. – С. 121-123. – ISBN 978-966-2705-80-5


  В сучасному мовознавсті використовуються різін терміни для опису феномена контамінації, наслідків процесу створення контамінованих одиниць у французькій мові. Аналіз теоретичного матеріалу продемонстрував, що жоден з класів слів, що існують у мові, не ...
716011
  Векуа О.В. Контамінація філософування й художнього відображення у філософських поемах Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 24-32. – ISSN 2520-6346
716012
  Косович О.В. Контамінація як одна з форм мовної економії // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 25-29. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 33). – ISSN 2411-5991
716013
  Тиха О.В. Контамінація: теоретичний рух від позитивізму до неопозитивізму // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (3). – С. 51-56


  Досліджуються особливості розвитку поняття "контамінація" в умовах європейської некласичної естетики, зокрема у теоретичних рухах позитивізму та неопозитивізму. Проаналізовано розширення меж естетичної проблематики.
716014
  Степанянц А.У. Контатнты дальнего взаимоедйствия протонов и конфигурации мостиковых бициклических соединений. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 040 / Степанянц А.У.; АН СССР.Ин-т хим.физики. – М, 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
716015
  Грибов Ю.Т. Контеевские вечера / Ю.Т. Грибов. – Москва, 1982. – 304с.
716016
  Тутенко Надія Контейнерне озеленення: нові підходи до озеленення вулиць та площ // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 68-69 : фото
716017
  Астановский Г.Б. Контейнерные перевозки на железнодорожном транспорте / Астановский Г.Б., Смирнов В.Т. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 152 с.
716018
  Моримура С. Контейнеры смерти: Роман. / С. Моримура. – Москва, 1984. – 327с.
716019
  Гобова Є.В. Контексні зміни тонімів у китайській мові // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 60. – С. 3-11. – ISSN 1682-671Х
716020
  Банникова И.А. Контексные характеристики семантически осложненных слов в современном английском языке : автореф. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Банникова Инесса Александровна ; Ленинград. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1974. – 31 с.
716021
   Контекст - 1981 : Литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука, 1982. – 303с.
716022
   Контекст - 1983 : Литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука, 1982
716023
   Контекст : литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука
1984. – 1986
716024
   Контекст : литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука
1985. – 1986
716025
   Контекст : литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука
1986. – 1987
716026
   Контекст : литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука
1987. – 1988
716027
   Контекст : литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука
1988. – 1989
716028
   Контекст : литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука
1989. – 1989
716029
   Контекст : литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука
1990. – 1990
716030
   Контекст : литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука
1991. – 1991
716031
   Контекст. – Київ
№ 6. – 2001
716032
   Контекст. – Київ
№ 7. – 2001
716033
   Контекст. – Київ
№ 8. – 2001
716034
   Контекст. – Київ
№ 9. – 2001
716035
   Контекст. – Київ
№ 10. – 2001
716036
   Контекст. – Київ
№ 11. – 2001
716037
   Контекст. – Київ
№ 12. – 2001
716038
   Контекст. – Київ
№ 1. – 2002
716039
   Контекст. – Київ
№ 2. – 2002
716040
   Контекст. – Київ
№ 3. – 2002
716041
  Мозгова Т.А. Контекст "логіки небуття" в японській культурно-філософській традиції // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1039. – С. 112-116. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 47). – ISSN 2226-0994
716042
  Моїсєєв О.М. Контекст висновку експерта // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 132-139. – ISBN 966-8467-20-5
716043
  Ткачук Ю. Контекст для культурної катастрофи: роман "Надзвичайно голосно та неймовірно близько" Дж.С.Фоера як пошук історії-зцілення // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1 (577). – С. 38-44. – ISSN 0236-1477
716044
  Безруков В.И. Контекст и прямое значение слова / В.И. Безруков. – Тюмень, 1962. – 20 с.
716045
  Сухомлин В.В. Контекст і комунікативна компетенція як невід"ємні компоненти дискурсу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 391-399. – Бібліогр.: Літ.: с. 398-399; 14 п.


  Характеристика комунікативної компетенції і контексту як складових публіцистичного дискурсу, що обумовлено подальшим семантико-синтаксичним аналізом текстів засобів масової інформації. Характеристика коммуникативной компетенции и контекста как ...
716046
  Гергун А. Контекст і судження: справедливість поза межами традиції // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 211-221. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Стаття присвячена розгляду низки теоретичних проблем, що постають унаслідок спроб редукувати поняття справедливості до соціального контексту спільноти та історичної традиції. Реконструюючи лінію аргументації прихильників партикуляристського розуміння ...
716047
  Вербицкий А.А. Контекст как психологическая категория / А.А. Вербицкий, В.Г. Калашников // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 6. – С. 3-14. – ISSN 0042-8841
716048
  Мейзерська Т. Контекст ліберально-демократичного українського панства у формуванні світоглядних позицій Тараса Шевченка: коло Рєпніних // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 368-375


  Визначаючи світоглядне і творче зростання Тараса Шевченка, автор зосереджується на основних його складових, які простежуються у двох площинах: ментальній та історико-культурній. До першої віднесено поняття геніальності Шевченка як природного дару. ...
716049
  Рева Л. Контекст неореалізму у літературознавстві і філософії // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 60-72. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті аналізується розмаїття концепцій неореалізму у світовій філософії і україно-російському літературознавстві через парадигму рецепції і взаємовпливу. Окрему увагу надано категорії наративу, шлях якої до літературознавства йшов від ...
716050
  Касьян А.А. Контекст образования: Наука и мировоззрение / А.А. Касьян. – Нижний Новгород, 1996. – 184с.
716051
  Ревенко О.В. Контекст та інтертекст у політичному газетному тексті // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 46-48.
716052
  Булатецька Л. Контекст у контексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 60-73. – ISBN 966-581-388-9
716053
   Контекст. 1975 : литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука, 1977
716054
   Контекст. 1976 : литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука, 1977
716055
   Контекст. 1977 : литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука, 1978
716056
   Контекст. 1978 : литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука, 1978
716057
   Контекст. 1979 : литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука, 1980
716058
   Контекст. 1980 : литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука, 1980
716059
   Контекст. 1981 : литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука
1981. – 1982
716060
   Контекст. 1982 : литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука, 1983
716061
   Контекст. 1983 : литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука
1983. – 1984
716062
  Бабій Н. Контексти Василя Красьохи // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 102-105. – ISSN 0130-1799
716063
  Городенко Л.М. Контексти виникнення мережевої комунікації // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 16-25. – ISSN 2312-5160


  З"ясовуються науково-теоретичні передумови ви никнення явища "мережева комунікація", а також встановлю-ються контекстуальні зв"язки мережевої комунікації в різних галузях науки. Це дослідження показує, як інформаційні та комунікаційні технології - ...
716064
  Борзенко О. Контексти київського романтизму: "український німець" Микола Гулак // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (723). – С. 16-27. – ISSN 0236-1477
716065
  Данилова Т.В. Контексти культури Е. Холла / Т.В. Данилова, Я. Стихальська // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 24-25
716066
  Мірошниченко Л.Я. Контексти літературного скептицизму // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 7-29. – ISBN 978-966-11-0683-2


  Бібліографія по темі "літературний скептицизм" - С. 363-383.
716067
  Кравченко Е. Контексти розпізнавання конотоніма // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Вип. 35. – С. 71-75. – ISSN 1815-3070
716068
  Водотика Т. Контексти та моделі підприємництва у другій половині XIX - на початку XX століття // Історії успіху: видатні українські бізнесмени ХІХ ст. / Т.С. Водотика. – Харків : Фоліо, 2020. – С. 7-37. – (Справжня історія). – ISBN 978-966-03-8934-2
716069
  Яремчук В.П. Контексти української історії у неканонічних інтерпретаціях істориків УРСР (середина 50-х - початок 70-х рр.) // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 107-123
716070
  Вельможко Я.Ю. Контексти щоденникової спадщини Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 51-56
716071
  Кубаєвський Микола Контекстна буттєвість етносу в глобалізованому просторі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 59-64. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
716072
  Шипнівська О.О. Контекстна детермінація міжчастинномовних морфологічних омонів сучасної української мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 120-122. – Бібліогр.: С. 122. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються принципи формування правил автоматичного усунення міжчастиномовної морфологічної омонімії на основі діагностувальних контекстів. Визначаються головні параметри необхідного й достатнього текстового оточення та його діагностувальна ...
716073
  Мамонова О.І. Контекстна модель професійно спрямованої мовної підготовки майбутніх правоохоронців : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Мамонова Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Старобільськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
716074
  Носенко Ю.М. Контекстна реклама - ефективний інструмент цифрового маркетингу / Ю.М. Носенко, Л.В. Лук"янчук, Л.М. Сінельник // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черчель В.Ю., Гирка А.Д., Адамчик Й. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 4, № 2. – С. 410-418. – ISSN 2523-4544
716075
  Губайловский Владимир Контекстная атака : DIGITAL // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 156-159 : Фото


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
716076
  Щепин А.Г. Контекстная омонимия в русском языке : Автореф... канд.филол.наук: / Щепин А.Г.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1963. – 23л.
716077
  Образ Оксана Григорьевна Контекстная реализация условных высказываний в современном французском языке : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Образ Оксана Григорьевна ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 25 с.
716078
  Образ Оксана Григорьевна Контекстная реализация условных высказываний в современном французском языке : Дис... канд. филологическихнаук: 10.02.05 / Образ Оксана Григорьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 170л. – Бібліогр.:л.151-170
716079
  Зернова Л.Г. Контекстная реализация фразеологических единиц испанского языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Зернова Л.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
716080
  Зернова Любовь Георгиевна Контекстная реализация фразеологических единиц испанского языка (на материале произведений Бенито Переса Гальдеса) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Зернова Любовь Георгиевна; Мин. просвещ. УССР. Киевск. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1984. – 220л.
716081
   Контекстная реклама - работа на результат : Спецвыпуск - Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 38-40 : Фото
716082
  Колшанский Г.В. Контекстная семантика / Г.В. Колшанский; АН СССР, Институт языкознания. – Москва : Наука, 1980. – 150с.
716083
  Бродюк Ю. Контекстне вивчення творчості Р.М. Рільке на уроках зарубіжної літератури / Ю. Бродюк, М. Пангелова // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Левченко Т.М., Тютюнник О.М., Калько В.В. [та ін.]. – Переяслав, 2023. – С. 21-31. – (Серія "Педагогіка", Серія "Філологія" ; вип. 36). – ISSN 2309-1517
716084
  Желанова В.В. Контекстне навчання майбутнього вчителя початкових класів: теорія і технологія : монографія / В.В. Желанова ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 484 с. : іл., табл. – Анот. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 354-419, 477-478. – ISBN 978-966-617-340-2
716085
  Сударева Г. Контекстне навчання як засіб розвитку професійної компетентності педагога в умовах післядипломної освіти // Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 листоп. 2020 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – С. 357-359. – (Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union). – ISBN 978-966-698-305-6
716086
  Возна З. Контекстний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів суспільних дисциплін // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 237-241. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
716087
  Попова О.В. Контекстний підхід як детермінанта професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – C. 156-165. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Розглянуті проблеми реалізації контекстного підходу в межах процесу професійно-мовленневої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської педагогічної освіти.
716088
  Добровольський Є.В. Контекстні методи моделювання навантаження у пакетних мережах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец. 05.12.02 / Євген Валерійович Добровольський; Одес. нац. акад. зв"язку. – Одеса, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
716089
  Долженков О.О. Контекстні особливості становлення політичних систем пострадянських країн // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 52-56. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896
716090
  Косухіна О.С. Контекстні технології при розробці методики дистанційної освіти на прикладі деяких розділів математики / О.С. Косухіна, Т.О. Гранкіна // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. (Технічні науки, секція "Освіта") : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Тематичний випуск : Міжнародна науково-практична конференція "Інновації у вищій освіті - 16 червня 2017". – С. 79-87. – ISSN 2519-2884
716091
  Бохан Ю.В. Контекстні хімічні завдання як засіб реалізації інтегрованої підготовки майбутніх учителів природознавчих дисциплін / Ю.В. Бохан, Т.О. Форостовська // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 82-87. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
716092
  Мосійчук Т. Контекстність вищої освіти як чинник безпеки соціально-професійних відносин / Т. Мосійчук, І. Крапіва // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2016. – № 2, квітень - червень. – С.133-140. – ISSN 1563-3713
716093
  Мостова А. Контекстність культури й ефективність професійного спілкування страхового агента // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 4. – С. 54-57 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-7923
716094
  Дем"яненко Н. Контекстність освітнього простору вищої школи: рівень магістратури // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 50-56. – ISSN 2078-1016


  Обгрунтовано співвідношення компетентнісного підходу і контекстного навчання у вищій школі як методології і практики, доведено переваги освітнього середовища контекстного типу на рівні педагогічної магістратури. Розкрито роль квазіпрофесійної ...
716095
  Савчинський Б.Д. Контекстно-вільні граматичні конструкції для розпізнавання зоброжень текстових та графічних документів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Савчинський Б.Д.; НАНУ; МОіНУ; Міжнар. науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
716096
  Кисельова А.Г. Контекстно-залежна система керування напівпровідниковими перетворювачами електроенергії в мікрогрід : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Кисельова Анна Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
716097
  Вербицкий А.А. Контекстно-компетентностный подход к модернизации образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5. – С. 32-37. – ISSN 0869-3617


  В статье обсуждаются возможности плодотворного синтеза принципов контекстного обучения и компетентностного подхода для обеспечения процессов модернизации отечественного образования. Potentialities of productive synthesis of context education theory ...
716098
  Бруєва В.А. Контекстно-концентричний підхід до професійної підготовки магістрів з управління інтелектуальною власністю // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 67. – С. 55-64. – ISSN 2074-8922
716099
  Вербицкий А.А. Контекстное образование: теория и технологии, адоптированные к обучению в ситуации пандемии // COVID-19 в измерениях философии, психологии и педагогики : пособие / В.В. Байдык, А.А. Вербицкий, А.В. Вознюк, Гапанович-Кайдалова, Т.Б. и др. Гнедая. – Киев ; Днепр ; Кременчуг : Щербатых А.В., 2020. – С. 345-354. – ISBN 978-617-639-276-4
716100
  Вербицкий А. Контекстное обучение в компетентностном подходе. / А. Вербицкий. // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С.39-46. – ISSN 0869-3617
716101
  Макаренко Н.Н. Контекстное обучение как процесс динамического движения к практической деятельности студентов // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 160-169. – (Психологія ; вип. 51). – ISSN 2312-1599


  Рассмотрена одна из основных проблем высшей школы на этапе реформирования - минимальная практическая направленность образования. Представлен авторский вариант решения проблемы на неспециализированных факультетах – внедрение системы контекстного ...
716102
  Далингер В.А. Контекстные задачи по математике как средство диагностики уровня сформированности предметной компетенции у студентов инженерных специальностей / В.А. Далингер, О.В. Янущик // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 10. – С. 65-67. – ISSN 1726-667Х
716103
  Яныгина Ольга Иннокентьевна Контекстный анализ сочетаемости синонимического ряда английских прилагательных с общим значением "острый" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Яныгина Ольга Иннокентьевна; Московск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1979. – 16л.
716104
  Богатырева М.А. Контекстный подход к обучению языку специальности в корпорации // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 12. – С. 66-69. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается ключевая составляющая кросскультурного тренинга для сотрудников фирм - развития стратегий учения и коммуникации на иностранном языке.
716105
  Портнов А. Контекстуалізація Степана Бандери // Критика. – Київ, 2010. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 14
716106
  Андреєва Т.М. Контекстуальна адаптація власне українських і запозичених фразем у мові Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 5-11. – ISBN 978-966-171-251-4
716107
  Завірюхіна І.Г. Контекстуальна парадигма художньо-інноваційних процесів в українській драматургії кінця XIX - початку XX століття : [дис. ... канд. філолог. наук] / Завірюхіна І.Г. ; КНУТШ, Ін-т філології, К-ра історії укр. літератури і шевченкознавства. – Київ, 2011. – 212 л. – Бібліогр.: л. 194-212
716108
  Завірюхіна І.Г. Контекстуальна парадигма художньо-інноваційних процесів в українській драматургії кінця XIX - початку XX століття : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Завірюхіна І.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв
716109
  Темченко А. Контекстуальна семантика числа три в українських замовляннях // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 38-41
716110
  Семак Л. Контекстуальна синоніміка в романі Галини Пагутяк "Урізька готика" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 35-42
716111
  Басок В.А. Контекстуальна синонімія та її місце в загальній теорії синонімії // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 21-25. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 966-638-08406
716112
  Левина Ц.А. Контекстуальная актуализация сематико-социалистических потенций причастий в функции определения и обстоятельства : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Левина Ц. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1978. – 24л.
716113
  Агамджанова В.И. Контекстуальная избыточность лексического значения слова / В.И. Агамджанова. – Рига, 1977. – 123с.
716114
  Донская Ирина Васильевна Контекстуальная обусловленность структуры французского глагольного сказуемого : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Донская Ирина Васильевна; МВ и ССО СССР, Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1987. – 23 с.
716115
  Панков Ф.И. Контекстуальная парадигма наречий (фрагмент лингводидактической модели русской грамматики) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 7-29. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
716116
  Сухова Л.В. Контекстуальная связь предложений / Л.В. Сухова. – К, 1982. – 159с.
716117
   Контекстуальная семантика. – Рига, 1982. – 123с.
716118
  Панасенко Н.В. Контекстуальная синонимия в лексике современного немецкого языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Панасенко Н.В.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1981. – 18л.
716119
  Теремко В.І. Контекстуальний вплив соціальних трансформацій в Україні на розвиток вітчизняної видавничої сфери // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2012. – Вип. 2 (39). – С. 3-21. – ISSN 1998-6912
716120
  Антонюк Н. Контекстуальний елемент воєнних злочинів: зміст і необхідність встановлення // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 5 : Воєнні злочини: погляд крізь призму національного кримінального права. – С. 30-38. – ISSN 1026-9932
716121
  Лісневська А.О. Контекстуальний інформаційний вплив // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 31-40. – ISBN 978-966-8063-99-45
716122
  Марчук С.Ю. Контекстуальний підхід в ревалоризації архітектурно-історичного середовища малого міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 147-152. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
716123
  Кирчів Р. Контекстуальний фон у сприйнятті, фіксації, публікації і дослідженні політичних анекдотів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збіринк наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 119-124. – (Серія філологічна ; Вип. 47)
716124
  Міщенко Д.С. Контекстуальні варіації іспанських сюжетів у творчості українських поетів ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 88-102


  У статті йдеться про проблеми літературних ремінісценцій, функціонування традиційного сюжетно-образного матеріалу в українській літературі ХХ століття, контекстуальні інтерпретації іспанських сюжетів у творчості українських поетів ХХ століття. В ...
716125
  Штонь Г. Контекстуальні виміри загальнолітературного поступу // Вісник Міжнародного інституту лінгвістики і права (Літературознавчі студії) / Міжнародний інститут лінгвістики і права. – Київ, 2000. – Вип. 2. – С. 110-124. – ISBN 5-7763-2385-1
716126
  Мозгова Т. Контекстуальні особливості концепту "буття" в японській культурній традиції // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2012. – Вип. 28. – С. 15-23. – ISSN 2075-1443
716127
  Майданік І.П. Контекстуальні параметри зворотної трудової міграції в Україну // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (36). – С. 81-95. – ISSN 2072-9480
716128
  Лященко О. Контекстуальні прийоми реалізації дискурсу наратора і дискурсу персонажа в повісті "Еней і життя інших" Ю. Косача // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 212-215


  У повісті «Еней і життя інших» автор зображує генерацію українських емігрантів, блукачів, позбавлених рідної Вітчизни, що в екзистенційній ситуації залишаються вірними національній ідеї. Головний герой, Еней, виступає фактично alter ego самого автора, ...
716129
  Горбик О.О. Контекстуальність історичної архітектури Києва щодо світового стилетворчого процесу: периферійні інтерпритації середньовічних та новочасових стилів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 404-408. – ISSN 2077-3455
716130
  Левицька О.С. Контекстуальність хронотопу. Роман Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта" : монографія / Оксана Левицька. – Львів : Українська академія друкарства, 2014. – 230, [2] с. : табл. – Покажчики: с. 222-231. – Бібліогр.: с. 193-214 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-322-399-5
716131
  Петрущенков С.П. Контекстуальність як метод реконструкції науки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 42-45. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Стаття присвячена питанням виокремлення "контекстуальності" як методу реконструкції науки і застосування його для аналізу сучасних концепцій філософії науки. Процес включення нових об"єктів у контекст реконструкції розглядаються з позиції історичного ...
716132
  Окраса Эдвард Контекстуально-речевая синонимизация в индивидуально-авторском стиле С.Есенина : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Окраса Эдвард; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 180л. – Бібліогр.:л.157-180
716133
  Окраса Э Контекстуально-речевая синонимизация в индивидуально-авторсокм стиле С. Есенина : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Окраса Э; КГУ. – Киев, 1988. – 24л.
716134
  Николаева О.М. Контекстуально-речевые лексические синонимы (на матер. сов. рус. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Николаева О. М.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1973. – 22л.
716135
  Ляшенко М.В. Контекстуально-синонімічні засоби увиразнення в новелі В.Винниченка "Момент" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 108-109. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
716136
   Контекстуально обусловленная вариативность единиц языка. – Рига, 1989. – 207с.
716137
  Кербс Александр Готфридович Контекстуальное взаимодейстиве средств лексического и грамматического уровнений в создании отрицательного образа. (На материале именных определит. и глагольно-именных словосочетаний в прозе Г.Гейне) : Автореф... канд. фило.наук: 02.04 / Кербс Александр Готфридович; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1972. – 27л.
716138
  Осетрова Е.О. Контекстуальные изменения группы существительного в немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Осетрова Е.О.; ЛГУ. – Л, 1971. – 28л.
716139
  Гильченок Н.Л. Контекстуальные сложные существительные немецкого языка и их перевод на русский язык. : Автореф... Кад.филол.наук: / Гильченок Н.Л.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1965. – 22л.
716140
  Абдуллина А.Р. Контекстуальные трансформации фразеологических единиц в английском и русском языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20 / Абдуллина А.Р.; Казанский гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 2007. – 21с. – Библиогр.: 7 назв.
716141
  Цыпышева М.Е. Контекстуальный анализ английских омонимов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Цыпышева М.Е. ; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 16 с.
716142
  Титовец А. Контексты фольклорной традиции // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України ; редкол.: Курас І.Ф., Слюсаренко А.Г., Гладких М.І. [та ін.]. – Київ, 1999. – [Вип. 1] : Традиційна етнічна культура слов"ян. – С. 124-128
716143
  Титовец А. Контексты фольклорной традиции // Етнічна історія народів Європи : Традиційна етнічна культура слов"ян. Зб. наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ : Стилос, 1999. – [Вип. 2]. – C. 124-128. – ISBN 966-7321-42-8
716144
  Толчеєва Т.С. Контенсивна типологія сигніфікативних артефактів у різносистемних мовах : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Толчеєва Т.С. ; Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ, 2009. – 416 л. – Бібліогр.: л. 368-416
716145
  Толчеєва Т.С. Контенсивна типологія сигніфікативних артефактів у різносистемних мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15. / Толчеєва Т.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32с. – Бібліогр.: 29 назв
716146
  Шутова М.О. Контенсивно-формальна типологічна таксономія етнокультурних стереотипів // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 205-214. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821
716147
  Лебедь С.О. Контент- аналіз офіційних документів щодо обігу фальсифікованих ліків в Україні за 2017-2020 роки / С.О. Лебедь, А.С. Немченко // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / Нац. фармацевт. ун-т ; ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; голов. ред. Трохимчук В.В. ; редкол.: Анісімов В.Ю., Бєленічев І.Ф., Бабінцева Л.Ю. [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 76, № 4, липень - серпень. – С. 3-15. – ISSN 0367-3057
716148
  Марков В.А. Контент-анализ в комплексном исследовании функционирования прессы : Автореф.дис... канд. филол. наук: 10.01.10 / Марков В.А.; МГУ. – Москва, 1974. – 28л.
716149
  Смагулов К.Е. Контент-анализ посланий Президента Республики Казахстан // Социологические исследования : научный и обществ.-политич. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 6 (338). – С. 54-61. – ISSN 0132-1625
716150
  Федотова Л.Н. Контент-аналитические исследования средств массовой информации и пропаганды : учеб.-метод. пособие / Л.Н. Федотова. – Москва, 1988. – 77с.
716151
  Саламатов В. Контент-аналіз відображення сенсу національних інтересів у стратегічних нормативно-правових документах / В. Саламатов, Г. Колісник // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 8 (388). – С. 22-28. – ISSN 2313-559X
716152
  Белова І.М. Контент-аналіз дефініцій облікової політики інституційних одиниць та підходів до її формування / І.М. Белова, Н.В. Семенишена // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 198-211. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 2410-1125
716153
  Бережняк О.В. Контент-аналіз місцевих періодичних видань як джерел краєзнавчої інформації (на прикладі Рівненщини) / О.В. Бережняк, М.С. Костенко // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 86-91. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
716154
  Бойко С. Контент-аналіз освітнього проекту "Міжнародний конкурс з українознавства" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 106-110
716155
  Хрустапьова М.С. Контент-аналіз періодичних видань у вивченні іміджу та деяких аспектів маркетингової стратепї ВНЗ // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 236-241. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
716156
  Дріга Т.Г. Контент-аналіз поняття "асертивність" // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 158-165. – ISSN 2219-2654
716157
  Овсіюк О. Контент-аналіз публікацій в "Українському історичному журналі": сучасний стан дослідження історії України у Другій світовій війні // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (62/63). – C. 119-128. – ISSN 2413-7065
716158
  Краснодемська І.Й. Контент-аналіз публікацій західних мас-медіа (2014 - 2015 рр.) про російсько-українську війну на сході України
716159
  Дем"янюк О.Й. Контент-аналіз сайту Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки / О.Й. Дем"янюк, Н.Г. Конон // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 15 квіт. 2022 р., м. Львів, Україна / "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – Т. 2. – С. 127-129. – ISBN 978-617-8037-62-8
716160
  Петровська О.В. Контент-аналіз тезаурусу кваліфікаційного призначення адміністративного апарату освітніх інституцій // Методологія неперервної освіти та наукового дослідження : колект. монографія / Н.М. Рідей, Е.В. Лузік, Г.М. Падалка, В.М. Боголюбов, Ю.М. та ін. Лисецький. – Київ : Компринт, 2020. – С. 391-400. – ISBN 978-617-8007-63-8
716161
  Степаненко Г.О. Контент-аналіз тижневика "Weekly.ua" за 2011 рік // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 545-546


  Стаття присвячена особливостям контент-аналізу тижневика "Weekly.ua", визначенню жанрової специфіки журналу, а також характеру висвітлення основних інформаційних подій на шпальтах видання.
716162
  Сметана К.М. Контент-аналіз тижневика "Фокус" за 2011 рік // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 541-543


  Журнал "Фокус" - суспільно-політичний, загальнонаціональний тижненвик, який виходить у 40 містах України. Його мета - розповісти читачам, про те, що сталося важливого у світі, на чому треба сфокусувати свою увагу. За графічними зображеннями, ...
716163
  Суматохіна І.М. Контент-аналіз у дослідженнях природно-туристичних атракцій / І.М. Суматохіна, Н.М. Дук, О.Ю. Данилюк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 67-76. – ISSN 2308-135X
716164
  Хилько М.М. Контент-аналіз у журналістикознавстві: принципи, умови ,вимоги, етапи методу // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 96. – С. 32-39
716165
  Герасимчук Н. Контент-аналіз у системі сучасних методів дослідження публіцистичних текстів // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 156-163


  У статті йдеться про особливості контент-аналізу, його складники та можливість застосування для аналізу публіцистичних текстів. The features of content analysis, its constituents and possibility of application for analysis of publicistic texts are ...
716166
  Фесенко Тетяна Григорівна Контент-аналіз управління проектами гендерного бюджетування / Фесенко Тетяна Григорівна, Фесенко Галина Григорівна // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 84-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2219-5300
716167
  Федоренко О.Д. Контент-аналіз як метод дослідження впливу демінутивних форматів на емоційно-оцінне забарвлення газетних текстів (на матеріалі молодіжної преси) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 90-96


  У статті розглядається питання впливу демінутивних формантів на емоційно-оцінне забарвлення газетних текстів. Зважаючи на дані контент-аналізу, констатуємо, що суфікси пестливості використовуються у медіа-текстах з метою передачі емоційно-негативних ...
716168
   Контент-аналіз як метод дослідження ЗМК. – Київ, 1998. – 13с.
716169
  Топка Р.В. Контент-аналіз як метод моніторінгу висвітлення українсько-польських відносин засобами масової інформації. // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 2. – С. 71-76.
716170
  Семотюк О.Л. Контент-аналіз як метод семантичної експертизи в судовій лінгвістиці / О.Л. Семотюк, Х.М. Гайдис // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 198-202. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
716171
  Неліпа Д. Контент-аналіз як технологія збору первинних даних при здійсненні системного аналізу політичних явищ та процесів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 332-336
716172
  Чекмишев О.В. Контент-аналіз, анкетування та фокус-групові дослідження як апробація новітньої методології соціальних комунікацій у Сумському регіоні (2009-2010) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 139-143


  У статті розглянуто досвід проведення новітніх досліджень соціальних комунікацій у Сумській області, що поєднують методи медіамоніторингу, анкетування журналістів, топ-менеджерів та медіаекспертів, а також фокус-групове дослідження аудиторії ЗМІ. In ...
716173
  Юськів Б.М. Контент-аналіз. Історія розвитку і світовий досвід / Б.М. Юськів. – Рівне : Перспектива, 2006. – 203с. – ISBN 966-7643-77-8
716174
  Іванов В.Ф. Контент-аналіз. Методологія і методика дослідження ЗМК : Навч. посібник для студ.спец."Журналістика" / В.Ф. Іванов; МОУ; Ін-т сист. дослід. освіти; КУ ім. Т. Шевченка; Наук.ред.А.З.Москаленко. – Київ : ІСДО, 1994. – 112с. – ISBN 5-7763-2361-4
716175
  Супрун Л. Контент-аналітична репрезентація концептуальних детермінантів "Літературно-Наукового Вістника" (1898-1939 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 415-421. – ISSN 1561-6224


  Досліджено специфіку мовної ментальності провідних публіцистів "Літературно-Наукового Вістника" ("Вістника") (1898-1939) з використанням методу контент-аналізу. Мовну ментальність І. Франка визнано націєцентричною, М. Грушевського - україноцентричною, ...
716176
  Шилінгер В. Контент-аналітичне дослідження юридичної преси (на прикладі видання "Судебно-юридическая газета") // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 150-156
716177
  Коваленко Ю.О. Контент-маркетинг як складова інноваційної діяльності підприємств на зовнішніх ринках // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – С. 21-23. – ISBN 978-9934-571-43-5
716178
  Гайсина А. Контент-менеджер - проводник в виртуальном мире // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 27 - 28. – ISSN 0869-4915
716179
  Грек-Тарасевич Контент-менеджмент сайта: опыт Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 1 (219). – С. 8-11. – ISSN 1029-7200


  В статье представлен опыт отдела маркетинговых исследований ЦНБ НАН Беларуси по управлению сайтом организации. Раскрываются задачи, функциональное предназначение контент-менеджера сайта библиотеки, методы оптимизации веб-ресурса под конкретные цели, ...
716180
  Мар"їна О.Ю. Контент-менеджмент як інструмент реалізації медіа-стратегії бібліотеки // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 24-28
716181
  Лебідь Н.М. Контент-план при SMM просуванні персонального бренда в соціальній мережі Instagram // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 81-86. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (38)). – ISSN 2219-8741
716182
  Мар"їна О. Контент-стратегія бібліотек у цифровому середовищі // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 4 (234). – С. 8-12. – ISSN 1029-7200


  Розкриваються зміст, особливості формування контент-стратегії бібліотеки у цифровому середовищі, яка грунтується на технологіях створення, транслювання та моделювання інформаційних активів.
716183
  Коваль О. Контент авторських статей часопису "Образ" (2007-2010) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 175-181


  У статті здійснено контент-аналіз щорічного наукового збірника "Образ" за 2007 - 2010 рр., використовуючи типові одиниці комунікативного процесу. Виявлено особливості редакторської позиції часопису. В статье проведен контент-анализ ежегодного научного ...
716184
  Звелідовська Л.І. Контент авторських шпальт сучасних іспанських письменників Хав"єра Маріяса, Рози Монтеро та Артуро Переса-Реверте : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Звелідовська Леся Ігорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 208 л. – Додатки: л. 166-208. – Бібліогр.: л. 149-165
716185
  Звелідовська Л.І. Контент авторських шпальт сучасних іспанських письменників Хав"єра Маріяса, Рози Монтеро та Артуро Переса-Реверте : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Звелідовська Леся Ігорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
716186
  Сащук Т.І. Контент аналітичного видання: тенденції впливу на соціум (на прикладі журналу "Український тиждень") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 169-172


  У статті досліджено контент аналітичного видання з позиції його впливу на емоційно-дійову здатність реципієнтів зокрема і на соціум загалом, запропоновано типологію викликаних комунікативних ефектів, що ґрунтується на аналізі зафіксованих реакцій ...
716187
   Контент в интернете: эра мобильного потребления / беседу вела Е. Бейлина // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – апрель. – С. 26-31. – ISSN 1726-6726


  Книги, видео, товары и услуги следом за пользователем пришли в Сеть. Согласно исследованиям, сегодня появляется новый тип потребителя - люди, активно применяющие мобильные устройства для приобретения и использования информации, товаров и услуг. ...
716188
   Контент в сети: правовой ликбез // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – март. – С. 42-46. – ISSN 1726-6726


  Мы столько раз обсуждали вопросы авторского права в сегменте книгоиздания в Интернете и проблемы взаимодействия участников информационного рынка, что порой кажется, что озвучены почти все наболевшие проблемы. Осталось только приступить к их ...
716189
  Сищук О.А. Контент веб-сайтів органів виконавчої влади України // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 487-489
716190
  Колісник О.В. Контент гри у соціальних практиках сьогодення // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 69-72
716191
  Загороднюк В. Контент дитячого телевізійного каналу "Піксель": функціональне спрямування // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 13. – С. 214-225. – ISSN 2078-1911


  У статті подано опис контенту першого українського спеціалізованого дитячого каналу "Піксель", а також результати типологічного аналізу ефірного наповнення каналу за функціональним спрямуванням.
716192
  Загороднюк В.Є. Контент дитячого телевізійного каналу "Плюсплюс": функціональне спрямування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 82-90. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  У статті висвітлено контент спеціалізованого дитячого каналу "ПЛЮСПЛЮС", а також результати типологічного аналізу ефірного наповнення каналу за функціональним спрямуванням. Запропоновано поділ контенту за такими типами: розважально-виховний, ...
716193
  Андарачна М.М. Контент жіночності (на матеріалі текстів Оксани Забужко "Сестро, сестро", "Я, Мілена" та повісті "Дівчатка") / М.М. Андарачна, Ю.М. Єгорова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 3-10. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  Постать Оксани Забужко належить до когорти імен, які на сьо годні стали відомими в Україні. Її полігранна творчість розвивається як в Україні, так і поза межами Батьківщини.
716194
  Горбик Р.О. Контент ілюстрованої розважальної преси 20-х - поч. 30-х рр. XX ст. в системах соціальних комунікацій України та Німеччини : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Горбик Роман Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 218 арк. – Додатки: арк. 200-218. – Бібліогр.: арк. 179-199
716195
  Горбик Р.О. Контент ілюстрованої розважальної преси 20-х - поч. 30-х рр. XX ст. в системах соціальних комунікацій України та Німеччини : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Горбик Роман Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
716196
  Арутюнян Р.Г. Контент інтернет-каналу "Студент-TV" . // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 167-169


  У статті розглянуто контент нового телевізійного інтернет-каналу, орієнтованого в основному на студентську аудиторію. Визначено особливості функціонування телевізійного каналу "Студент-TV" в мережі інтернет. The content of new internet television ...
716197
  Пилипенко А. Контент літературного журналу: принципи моделювання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 2 (187). – С. 16-19. – ISSN 2076-9326
716198
  Школьна О. Контент наукових здобутків (збірники "Журналістика" та "Образ") / О. Школьна, К. Покляцька // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 103-112
716199
  Подобна Є.В. Контент періодичних видань Полтавської губернії (1838-1917 р.р.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Подобна Євгенія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 22 назви
716200
  Подобна Є.В. Контент періодичних видань Полтавської губернії (1838-1917 рр.) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Подобна Євгенія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. історії журналістики. – Київ, 2017. – 181 арк. – Бібліогр.: арк. 161-181
716201
  Кохан О.В. Контент порталу RISU для молодіжної аудиторії // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 200-204
716202
  Щегельська Ю.П. Контент рекламної та PR-активності Харькова як міста-господаря Євро-2012 // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  У статті подано результати аналізу контенту рекламної та PR-активності міста Харкова напередодні, підчас та після проведення футбольного чемпіонату Євро-2012.
716203
  Білоус Р. Контент телевізійного інтерв"ю Наталії Влащенко (ZIK) і Яніни Соколової (5 канал): порівняльний аспект // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 218-224. – ISSN 2078-1911
716204
  Мілянович О. Контент української Вікіпедії: національна специфіка світового тренду // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 213-217
716205
  Коробко В.І. Контент української телевізійної журналістики як "нова хвиля" в документалістиці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 45-49. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (34)). – ISSN 2219-8741
716206
  Шварцман М.Е. Контент, интероперабельность и другие критерии оценки электронно-библиотечных систем // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 4. – С. 38-43. – ISSN 0869-608Х
716207
  Платонова А.В. Контентне наповнення та аудиторні характеристики рекламних матеріалів кримських газет : дис. ... канд. наук соц. комунікацій : 27.00.06 / Платонова Айше Вадимівна ; Укр. католицький ун-т. – Львів, 2012. – 257 л. – Бібліогр.: л. 205-257
716208
  Платонова А.В. Контентне наповнення та аудиторні характеристики рекламних матеріалів кримських газет : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Платонова Айше Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
716209
  Іванов В.Ф. Контентний аналіз: можливості та вимоги // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 141-152. – (Журналістика ; [Вип. 1])
716210
  Костюк К.Н. Контентные ресурсы для вузов и библиотек // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – декабрь. – С. 36-38. – ISSN 1726-6726


  Библиотечная отрасль богата конференциями – интересными, насыщенными, иной раз проходящими в самых живописных уголках планеты. Так было и на этот раз. «1-я конференция НЭИКОН о российских и иностранных электронных ресурсах, публикациях и жур на лах», – ...
716211
  Русас Д.Д. Контигуальность вероятностных мер. Применения к статистике. / Д.Д. Русас. – М., 1975. – 254с.
716212
  Жиляєв І.Б. Контингент студентів / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 41-45. – ISBN 978-966-7909-71-0
716213
  Гуртов В. Контингент студентов и государственные гарантии / В. Гуртов, С. Сигова // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С. 22-25. – ISSN 0869-3617
716214
   Контингент учнів, слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Спецвип. № 2 (3) : (Основні положення інформаційно-статистичного бюлетеня "Освіта в Україні: базові індикатори", підготовленого до Всеукраїнської серпневої конференції 21 серпня 2018 р.). – С. 96-99
716215
  Раянгу В. Контингенты подготовки, использование и потребность в кадрах по видам образования / В. Раянгу. – Таллин, 1983. – 143с.
716216
  Штерн Г. Континент будущего / Г. Штерн, Э. Кель. – Новосибирск, 1966. – 128с.
716217
  Польшиков П.И. Континент в движении: Актуальные проблемы экон. развития Африки / П.И. Польшиков. – М., 1976. – 216с.
716218
  Шир Луна Континент вне времени : экология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C.30 : Фото
716219
  Русин Н.П. Континент за облаками / Н.П. Русин. – Москва, 1959. – 175с.
716220
  Тармас Олаф Континент избранных : Неизвестная Австралия. Иммиграция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 96-98 : Іл. – ISSN 1029-5828
716221
  Ланге П.В. Континент коротких теней : История географических открытий / П.В. Ланге. – Москва : Прогресс, 1990. – 285с.
716222
  Волоско І. Континентальна модель суду присяжних (на прикладі Франції) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 198-200
716223
  Злотников М.Ф. Континентальная блокада и Россия / М.Ф. Злотников. – Москва-Ленинград, 1966. – 360с.
716224
  Семененко Н.П. Континентальная кора / Н.П. Семененко. – Киев : Наукова думка, 1975. – 198с.
716225
  Крук Н.Н. Континентальная кора Горного Алтая: этапы формирования и эволюции, индикаторная роль гранитоидов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 8. – С. 1403-1423 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1419-1423. – ISSN 0016-7886
716226
  Тейлор С.Р. Континентальная кора: ее состав и эволюция : Рассмотрение геохимической летописи, запечатленной в осадочных породах / С.Р. Тейлор, Мак-Леннан; Под ред. Л.С. Бородина. – Москва : Мир, 1988. – 379с.
716227
  Вахштайн В. Континентальная модель образовательных систем. Система высшего образования в Нидерландов. // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 24-38
716228
  Писарев А.А. Континентальная онтология события: настройка оптики // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 42-44
716229
  Куликов Н.В. Континентальная радиоэкология : (почвенные и пресноводные экосистемы) / Н.В. Куликов, И.В. Молчанова. – Москва : Наука, 1975. – 184 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 159-182
716230
  Гончар Б.М. Континентальний конгрес // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 665-666. – ISBN 966-316-039-X
716231
   Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – 64 с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
716232
  Білявський Г.О. Континентальний шельф // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 354-355. – ISBN 978-966-02-7304-7
716233
  Зубчик Олег Анатолійович Континентальні витоки аналітичної філософії: історико-філософське дослідження : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Зубчик О.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 178 л. – Бібліогр.: л.155-178
716234
  Зубчик Олег Анатолійович Континентальні витоки аналітичної філософії: історикр-філософське дослідження : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Зубчик О.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
716235
  Зубчик О.А. Континентальні джерела аналітичної філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43-44. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
716236
  Колісник П.І. Континентальність клімату та методи її визначення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 74-82 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 6)
716237
  Колісник П.І. Континентальність клімату України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 36-41 : Карта. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 22)
716238
  Свиренко Е.А. Континентальные верхнемиоценовые-плиоценовые отложения Северной Украины // Геологія та рудоносність України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Н.-д. ін-т геології. – Дніпро, 2016. – Т. 2, вип. 1. – С. 107-126. – Библиогр.: 77 назв. – ISSN 2415-7848
716239
  Кепежинскас В.В. Континентальные вулканические ассоциации / В.В. Кепежинскас, И.В. Лучицкий. – М, 1974. – 72с.
716240
   Континентальные и островные шельфы. – Москва, 1981. – 271с.
716241
  Парфенов Л.М. Континентальные окраины и островные дуги мезозоид северо-востока Азии / Л.М. Парфенов. – Новосибирск, 1984. – 191с.
716242
  Аношко Я.И. Континентальные палеоген-неогеновые отложения юго-востока Белоруссии : минер. состав и условия формирования / Я.И. Аношко ; АН БССР, Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Навука і Тэхніка, 1990. – 155, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 142-156 (329 назв.). – ISBN 5-343-00586-1
716243
   Континентальные перерывы и коры выветривания в докембрии Восточно-Европейской и Сибирской платформы. – Москва : Наука, 1985. – 152с. + Карта
716244
   Континентальные рифты. – Москва : Мир, 1981. – 483с.
716245
   Континентальные третичные толщи Северо-Востока Азии : (Стратиграфия, корреляция, палеоклиматы). – Новосибирск, 1979. – 231с.
716246
  Самарин Марат Александрович Континентальные угленосные отложения мезозойского и кайнозойского осадочного чехла центральной и северо-западной частей Украинского щита : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.01 / Самарин Марат Александрович; АН УССР. Ин-т геолог. наук. – К., 1978. – 23л.
716247
   Континентальный верхний палеозой и мезозой Сибири и Центрального Казахстана : биостратиграфия и палеонтология; сборник статей; монография. – Москва; Ленинград : Наука, 1966. – 184 с.
716248
   Континентальный и океанский рифтогенез. – Москва : Наука, 1985. – 221с. + Схема
716249
   Континентальный и прибрежно-морской литогенез. – Новосибирск, 1977. – 123с.
716250
   Континентальный литогенез. – Новосибирск, 1976. – 165с.
716251
  Шумилов Ю.В. Континентальный литогенез и россыпеобразование в криолитозоне / Ю.В. Шумилов. – Новосибирск, 1986. – 171с.
716252
   Континентальный лифтогенез. – М., 1977. – 107с.
716253
  Борн А. Континентальный охват / А. Борн, П. Матье // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2015. – Вып. 52, № 2 : Можно ли жить на 1,25 доллара в день?. – С. 34-37. – ISSN 1020-8151


  Африканские банковские группы расширяют свое присутствие в регионе, ставя перед традиционными участниками рынка и органами надзора новые задачи.
716254
  Лавров В.В. Континентальный палеоген и неоген Арало-Сибирских равнин / В.В. Лавров. – Алма-Ата, 1959. – 232с.
716255
  Комия Ц. Континентальный рециклинг или истинный континентальный рост // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2011. – Т. 52, № 12. – С. 1927-1944 : рис. – Библиогр.: с. 1940-1944. – ISSN 0016-7886
716256
  Разваляев А.В. Континентальный рифтогенез и его предыстория / А.В. Разваляев. – Москва : Недра, 1988. – 188с.
716257
  Кнорре Е.С. Континенты встречаются в космосе / Е.С. Кнорре, Э.А. Васкевич. – М., 1980. – 160с.
716258
  Гулям Х. Континенты не спят : балллады / Х. Гулям; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1961. – 120 с.
716259
  Полькен К. Континенты с птичьего полета / К. Полькен. – Москва, 1966. – 279с.
716260
  Пергаменщик Віктор Михайлович Континуальна теорія просторого обмеженого нематичного рідинного кристалу : Автореф... доктора фіз.-мат.наук: 01.04.15 / Пергаменщик Віктор Михайлович; НАНУ. Ін-тут фізики. – К., 2000. – 33л.
716261
  Лихачев В.А. Континуальная теория дефектов (Структурно-аналитическая механика материалов) / В.А. Лихачев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1986. – 227 с.
716262
  Вит Р де Континуальная теория дисклинаций / Р де Вит. – Москва, 1977. – 208с.
716263
  Эшелби Дж. Континуальная теория дислокаций : пер. с англ. / Дж. Эшелби. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 247с.
716264
  Качанов Марк Лазаревич Континуальная теория упругой среды с трещинами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Качанов Марк Лазаревич; Ин-т проблем механики АН СССР. – М., 1972. – 14л.
716265
  Симонов И.Н. Континуальная электродинамика / И.Н. Симонов. – Киев : УкрИНТЭИ, 2001. – 256с. – ISBN 966-7505-20-0
716266
  Протас М. Континуальне мистецтвознавство і візуальні практики // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 51-69. – ISBN 966-7021-87-4
716267
  Щербак В.І. Континуальність і дискретність водоростевих угрупувань антропогенно порушеної затоки Канівського водосховища / В.І. Щербак, Н.В. Майстрова, Н.Є. Семенюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 158-168. – Бібліогр.: 7 назв
716268
  Бурак А.Й. Континуально-термодинамічні моделі механіки твердих розчинів / Я.Й. Бурак, Є.Я. Чапля, О.Ю. Чернуха; НАН України; Центр мат. моделювання ін-ту прикладних проблем механіки і мат. ім. Я.С. Підстригача. – Київ : Наукова думка, 2006. – 272с. – (Наукова книга). – ISBN 966-00-0478-8
716269
  Мазманишвили А.С. Континуальное интегрирование как метод решения физических задач / А.С. Мазманишвили. – Киев : Наукова думка, 1987. – 222 с.
716270
  Раскин Л.Г. Континуальное линейное программирование : Монография / Л.Г. Раскин, И.О. Кириченко; МВДУ; Военный ин-т внутренних войск МВД Украины. – Харьков, 2005. – 176 с. – ISBN 966-8726-07-3
716271
  Валеева Е.В. Континуальность как методологический принцип исследования современного образовательного пространства // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 3. – С. 58-61. – ISSN 2073-9702


  Образовательний континуум, обладающий рядом специфических черт, - это форма конструирования целостности образовательного пространства на основе единства пространства и времени.
716272
  Смолянов О.Г. Континуальные интегралы / О.Г. Смолянов, Шавгулидзе. – Москва : Из-во Московского университета, 1990. – 150с. – ISBN 5-211-00944-4
716273
  Попов В.Н. Континуальные интегралы в квантовой теории поля и статистической физике / В.Н. Попов. – Москва : Атомиздат, 1976. – 256с.
716274
  Полищук Е.М. Континуальные средние и вопросы анализа в функциональных пространствах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Полищук Е.М. ; МГУ. – Москва, 1969. – 43 с.
716275
  Рудь М.О. Континуїтет / М. Рудь // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 210. – ISBN 966-642-073-2
716276
  Панченко А.И. Континуум и физика. Филос. аспекты. / А.И. Панченко. – Москва, 1975. – 119с.
716277
  Лепетюха А.В. Континуум лексична - лексико-синтаксична - синтаксична синонімія в процесі каузації мовно-мовленнєвого акту (на матеріалі сучасної французької художньої прози) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; голов. ред. Корбозерова Н.М. : редкол.: Акінсі М.А., Буає Генрі, Волкова С.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 41. – С. 7-20. – ISSN 2413-5593
716278
  Георгіева С.Л. Континуум метрополії як база формування болгарських переселенських говірок // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 27-43. – ISSN 2075-437X


  У статті зроблено типологічний аналіз болгарського діалектного континууму метрополії та його проекція на болгврські переселенські говірки діаспори. Наведено перелік важливіших диференційних ознак діалектних типів, що може служити матрицею під час ...
716279
  Охріменко В.І. Континуум модальних значень достовірності мікрополя вірогідності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 308-313. – ISBN 978-966-581-958-5
716280
  Охріменко В.І. Континуум модальних значень достовірності мікрополя істинності // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 130-139.
716281
  Охріменко В.І. Континуум модальних значень можливості в італійській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 171-177
716282
  Охріменко В.І. Континуум модальних значень необхідності в італійській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 231-236. – ISBN 978-966-171-013-8
716283
  Дроб О.М. Континуум поглядів на стратегічне мислення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 8-18 : табл. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
716284
  Васильченко Л.С. Континуум рекламних технологій і маркетингового ціноутворення при формуванні споживчої поведінки / Л.С. Васильченко, С.М. Пепчук, А.О. Боковня // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 201-207. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
716285
  Охріменко В.І. Континуум сингулярних термів просторової модальності (логічний аспект) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 387-394. – ISBN 978-966-171-092-3
716286
  Ивашов П.В. Контнентальные юрские отложения северо-востока Русской платформы / П.В. Ивашов. – М, 1981. – 176с.
716287
  Ландкоф С.Н. Контокорент і кредитова реформа / С.Н. Ландкоф. – Х., 1931. – 168с.
716288
  Боровик Г.А. Контора на улице Мостора / Г.А. Боровик. – Москва : Советская Россия, 1978. – 96 с. – (По ту сторону)
716289
  Новосельский А.С. Контора пишет!.. / А.С. Новосельский. – Свердловск, 1962. – 63с.
716290
   Конторович Владимир Алексеевич : (к 50-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 1. – С. 158 : фото. – ISSN 0016-7886
716291
  Мірошниченко О.А. Конторські метаморфози : веселі та сумні історії / О.А. Мірошниченко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 222 с.
716292
   Контр-адмирал Владимир Иванович Истомин : [Крат. биогр. очерк]. – Санкт-Петербург : тип. Деп. уделов, 1872. – 7 с.
716293
  Зеленский Ю.И. Контрабанда - язва империализма / Ю.И. Зеленский. – М., 1985. – 207с.
716294
  Шевчук В.М. Контрабанда автомобілей іноземного виробництва: особливості криміналістичної характеристики і виявлення ознак злочину // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.52-60
716295
  Кириченко І. Контрабанда алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Україні: кримінологічний аспект // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 78-82. – ISSN 0132-1331
716296
  Омельчук Л.В. Контрабанда в кримінальному праві України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 35-36
716297
  Борейко В.Е. Контрабанда диких животных, растений и их дериватов в Украине : аналит. обзор по материалам независимого расследования / В.Е. Борейко ; Киев. эколого-культурный центр. – Киев : Логос, 2012. – 43, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 41-43. – (Охрана дикой природы ; Вып. 65). – ISBN 978-966-171-539-3
716298
  Омельчук Олег Миколайович Контрабанда за кримінальним правом України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Омельчук Олег Миколайович; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – 239 л. + Додатки: л.: 234 - 239. – Бібліогр.: л.: 208 - 234
716299
  Омельчук О.М. Контрабанда за кримінальним правом України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Омельчук О.М.; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
716300
  Османова Д. Контрабанда и ее влияние на развитие национальной экономики / Д. Османова, Ф. Жаксыбекова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 426-431. – Библиогр: 21 назв. – ISSN 1993-6788
716301
  Сучков Ю.И. Контрабанда и ответственность / Ю.И. Сучков. – Калининград, 1975. – 40с.
716302
  Сучков Ю.И. Контрабанда и ответственность. / Ю.И. Сучков. – Изд. 2-е, доп. – Калининград, 1976. – 63с.
716303
  Крушельницька Т. Контрабанда і фальсифікація на алкогольно - тютюновому ринку України // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 7/9. – С. 107-117
716304
  Букрєєв О.І. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів як загроза національній безпеці України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 580-582. – ISBN 978-966-458-403-3
716305
  Лук"яненко О. Контрабанда не пройде. Кримінально-правові методи боротьби з контрабандою тютюнових виробів та алкогольних напоїв // Юридична газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 52). – С. 14
716306
  Крупник Л. Контрабанда правди. Як комуністичні спецслужби боролися з вивезенням українського самвидаву на захід // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 16 (700), 23.04- 29.04.2021. – С. 58-61. – ISSN 1996-1561
716307
  Картленд Б. Контрабанда, шпионаж...и любовь / Б. Картленд; пер. с англ. М.В. Кузина. – Москва : Вече, АСТ, 1997. – 368 с. – ISBN 5-7838-0140-2
716308
  Костін М.І. Контрабанда. Доказування обставин вчинення злочину на досудовому слідстві : монографія / М.І. Костін. – Київ : ДІЯ, 2003. – 185, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-185. – ISBN 966-7665-52-6
716309
   Контрабанда: засоби попередження та протидії : Навчальний посібник. – Київ : МІВВЦ, 2001. – 118с. – ISBN 966-95763-7-7
716310
  Процюк О.В. Контрабанда: кримінально - правовий аналіз предмета злочину // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2004. – № 4. – С.43-48
716311
  Стрельцов Є.Л. Контрабанда: склад злочину : науково-практичний коментар / Є.Л. Стрельцов, А.М. Притула ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Міжнар. гуманіт. ун-т. – Одеса : Фенікс, 2012. – 48, [2] с. – Додатки: с. 38-40. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Коментар до законодавства"). – ISBN 978-966-438-520-3
716312
  Сіленко В.В. Контрабанда: уточнення предмету злочину // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 79. – С. 19-23.
716313
  Крыничук А.И. Контрабандисты отравленного оружия / А.И. Крыничук. – Харьков, 1984. – 110с.
716314
  Сытин А.П. Контрабандисты Тянь-Шаня. / А.П. Сытин. – Тбилиси, 1964. – 191с.
716315
  Лемак В. Контрабанді - надійні бар"єри // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.21-24
716316
  Михайлов В.М. Контрабандная единица / В.М. Михайлов. – Ярославль, 1974. – 32с.
716317
  Залесская О.В. Контрабандная торговля с Китаем на советском Дальнем Востоке. 1920-1930-е годы // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 146-150. – ISSN 0042-8779
716318
  Скулиш Є.Д. Контрабандний транзит наркотиків через територію України: стан, загрози та напрями протидії // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 1 (29). – C. 80-92. – ISSN 1609-0462
716319
  Ловцов Н. Контрабандный трест / Н. Ловцов. – Москва. – 165 с.
716320
  Зюскінд П. Контрабас / Патрік Зюскінд; Пер. нім.І.С.Фрідріх. – Харків : Фоліо, 2005. – 127с. – (Література). – ISBN 966-03-2804-4
716321
  Зюскинд П. Контрабас : [пьеса, повесть, рассказы] / Патрик Зюскинд ; [пер. с нем.: Н. Литвинец, Э. Венгеровой]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. – 217, [3] с. – Пер. изд.: Der Kontrabass / P. Suskind, 1984. - В содерж. также: Голубка : повесть ; Три истории... ; ...И одно наблюдение. – ISBN 5-91181-087-5
716322
  Печиборщ В.Ю. Контраверсійні теми в історії Швейцарської Конфедерації періоду Другої світової війни. (Історіографічний аналіз праць Незалежної комісії Швейцарії - "Друга світова війна") // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 126-134
716323
  Кравченко О.В. Контраверсійність наукової репрезентації ідеї культурології // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 15-25


  Досліджуються особливості дисциплінарного статусу культурології у вітчизняній науковій практиці. Аналізуються концептуальні основи структурування культурологічного знання. З"ясовується взаємозалежність між функціональними, інституціональними, ...
716324
  Ковінько М.В. Контраверсійність тлумачення сучасної казки-притчі (на матеріалі твору Емми Андієвської "Говорюща риба") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 389-395


  Стаття присвячена розгляду проблеми неоднозначності інтерпретації сучасної казки-притчі. Проаналізовано твір Емми Андієвської "Говорюща риба" як яскравий приклад смислової гри між автором і читачем. Статья посвящена рассмотрению проблемы ...
716325
  Сударушкин Б.М. Контрагенты. / Б.М. Сударушкин. – Ярославль, 1977. – 224с.
716326
  Никитский В.А. Контрагированый разряд с холодным катодом для плазменных источников электронов : Автореф... канд. техн.наук: / Никитский В. А.; Том. политехн. ин-т. – Томск, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.14
716327
  Лимаренко О.А. Контрадикторність як лінгвоконітивна іпостась протиріччя // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 238-245. – Бібліогр.: Літ.: с. 244-245; 16 назв
716328
  Биць І. Контракт - особлива форма трудового договору // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 36. – С. 3


  Роз"яснює головний спеціаліст Юридичного департаменту Міністерства соціальної політики України Ігор Биць.
716329
  Гаврилюк Оксана Владимировна Контракт в трудовом праве Украины : Дис... канд. юридическихнаук: 12.00.05 / Гаврилюк Оксана Владимировна; Харьков. госуд. педагог. ун-тет им. Г.С.Сковороды. – Харьков, 1998. – 146л. – Бібліогр.:л.136-146
716330
  Гаврилюк Оксана Володимирівна Контракт в трудовому праві України : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Гаврилюк Оксана Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17с.
716331
  Баграмян И.С. Контракт века : (о газопроводе Зап. Сибирь - Зап. Европа) / И.С. Баграмян, А.Ф. Шакай. – Москва : Политиздат, 1984. – 94 с.
716332
  Багдашкіна С. Контракт зі спортсменом # трудовий договір? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 36)
716333
  Скопенко В.В. Контракт і вуз : На запитання редакції відповідає ректор КУ В.В.Скопенко // Київський університет, 1993. – №14
716334
  Баранюк Ю.В. Контракт как вид трудового договора : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Баранюк Ю.В. ; НАН Украины, Ин-т гос. и права им. В.М. Корецкого. – Киев, 1999. – 158 л. – Бібліогр.:л.149-158
716335
  Смолин Я.В. Контракт міжнародного факторингу, як підстава виникнення факторингових правовідносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 267-274
716336
  Шевченко Л. Контракт про найом працівника: теоретико-інституціональний аналіз // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – С. 8-13
716337
  Худякова О.В. Контракт про проходження служби в Національній поліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 176-183. – ISSN 1999-5717
716338
  Хорошковский В. Контракт с властью / Интервью взяла Карпенко К. // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 37 (525). – С. 20-23


  Первый вице-премьер Валерий Хорошковский - о вреде дела Юлии Тимошенко, журналистике на телеканале Интер и тройке своих могучих друзей
716339
  Дерюгин Ю.И. Контракт со смертью / Ю.И. Дерюгин. – М, 1987. – 205с.
716340
  Назарова И.Б. Контракт университета с преподавателем: права и обязанности // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 3. – С. 69-77


  Обязательства и достижения вузов. Кадровая политика. Структура заработной платы педагогических работников, занимающихся наукой. Стимулирующие выплаты. Типы контрактов с преподавателями.
716341
  Баранюк Ю.В. Контракт як вид трудового договору : Автореф. дис...канд. юрид. наук:12..00.05 / Баранюк Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 16с. – Бібліогр.:с.14
716342
  Баранюк Юлія Валеріївна Контракт як вид трудового договору. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Баранюк Юлія Валеріївна; КУ іи. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
716343
  Дмитренко Ю.П. Контракт як особливий вид договору про працю (соціально-правовий аспект) / Ю.П. Дмитренко, Д.О. Ківа // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 131-135. – ISSN 2219-5521


  Дмитренко Ю. П., Ківа Д. О. Контракт як особливий вид договору про працю (соціально-правовий аспект). У статті досліджено контракт як особливий вид договору про працю, його соціально-правовий аспект та відмінність від трудового договору, здійснено їх ...
716344
  Кириллов И. Контрактация и ее значение в сельском хозяйстве. / И. Кириллов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.Л., 1930. – 192с.
716345
  Гайдуцкий П.И. Контрактация сельскохозяйственной продукции / П.И. Гайдуцкий. – Киев, 1989. – 173с.
716346
  Чукаєва І.К. Контракти життєвого циклу: можливості та ризики використання в рамках державно-приватного партнерства в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (215). – С. 24-31
716347
  Аксьонова О. Контракти та трансакційні витрати: інституційний аспект // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 278-283. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
716348
  Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності : Навчальний посібник / В.В. Луць. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 560 с. – ISBN 966-7302-71-7
716349
  Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності : Навч. посібник / В.В. Луць; Прикарпатський ун-т ім.В.С.Стефаника. – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 560с. – Шифр дублетний. – ISBN 966-7784-67-3
716350
  Мортіков В. Контракти: економіко-правові аспекти // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 43-46. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
716351
  Веймарн фон П.П. Контрактивные векториальные энергии объема и поверхности и тепловое состояние веществ / П.П. Фон-Веймарн. – Санкт-Петербург : Экономическая типо-лит., 1913. – 8 с. – Отд. оттиск: Записки Горного института. 1913, т. 4


  На обл. печать: От автора
716352
  Веймарн П.П. Контрактивные и экспансивные энергии объема и поверхности, физико-химические свойства и тепловое состояние веществ : (Частота колебаний атомов в элементах и их соединениях и период. закон Менделеева) : Докл. Рус. хим. о-ву 4 дек. 1914 г. / Проф. П.П. фон-Веймарн, зав. Лаб. физ. химии Горн. ин-та имп. Екатерины II. – Петроград : Типо-лит. М.П. Фроловой, 1915. – [8], 58 с., 1 л. табл.
716353
  Маначинський Олександр Контрактна армія - "за" і "проти" / Маначинський Олександр, Рудницький Борис // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 50-53
716354
  Лисенко О.В. Контрактна армія США : історія становлення, соціально-економічні та політичні проблеми функціонування : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Лисенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 247 л. – Бібліогр.: л. 182-247
716355
  Лисенко О.В. Контрактна армія США: історія становлення, соціально-економічні та політичні проблеми функціонування : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Лисенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр. : 6 назв.
716356
  Шапошнікова І. Контрактна група // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 18 травня (№ 19/20) : Інтелектуальна власність. – С. 17


  Законодавство прямо допускає можливість звільнення вагітної жінки або працівниці з дітьми після закінчення строку контракту в разі виконання окремих умов роботодавцем.
716357
  Камінська Т.М. Контрактна економіка: еволюція та роль в охороні здоров"я // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 27-31. – ISSN 2415-8763
716358
  Дибський П.О. Контрактна задача для тіл, розмежованих тонкою прокладкою. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.02.07 / Дибський П.О.; Харків.авіац.ін-т. – Харків, 1996. – 16л.
716359
  Мінюков П.І. Контрактна форма трудового договору з керівником підприємства, установи, організації , закладу освіти, педагогічним працівником : Навч.посібник для студ.юрид.та економ.спец. / П.І. Мінюков; Мін.освіти України.Інститут системних досл.освіти.Інститут підв.кваліфікації керівних працівників і. – Київ, 1993. – 128с. – ISBN 5-7763-1697-9
716360
  Волков А.П. Контрактная задача теории упругости для штампов полигональной формы в плане : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Волков А.П.; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1968. – 8л.
716361
  Салтыкова Г.А. Контрактная система найма и оплаты труда работников предприятий / Г.А. Салтыкова. – Л, 1991. – 93с.
716362
  Петрусенко Т.В. Контрактная система: тема школы комплектатора / Татьяна Викторовна Петрусенко // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 5 (35). – С. 58-61. – ISSN 2072-3849
716363
  Бабій Л.В. Контрактне виробництво в контексті національної економічної безпеки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 161-166
716364
   Контрактне навчання здорожчає? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 6 березня (№ 44). – С. 10
716365
  Мороз О.В. Контрактне регулювання в системі енергетичного менеджменту підприємств / О.В. Мороз, О.С. Штанько // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 11/12 (1). – С. 37-39. – ISSN 1728-6220


  Розкрито зміст теорії контрактів в економіці. Розглянуто основні проблеми використання енергоресурсів в вітчизняному АПК.
716366
  Рогач О.І. Контрактні форми діяльності транснаціональних корпорацій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 37-42. – (Міжнародні відносини ; Вип. 10)


  Розглядаються нові форми "неакціонерних інвестицій" транснаціональних корпорацій. Аналізуються контракті "продакшн шеринг" у добувній промисловості, субконтрактні угоди та управлінські контракти ТНК. Показано механізм френчайзингових угод, ...
716367
  Антоніо Нуньєс Контрактні форми та трудові відносини на португальських фірмах / Антоніо Нуньєс, Ана Уссман // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 421-430 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
716368
   Контрактное право. Мировая практика : Собрание документов в 3-х томах. – Москва. – ISBN 5-86044-017-0
Т. 1 : Сделки. – 1992. – 390с.
716369
   Контрактное право. Мировая практика : Собрание документов в 3-х томах. – Москва. – ISBN 5-86044-038-3
Т. 2 : Компании. – 1992. – 316с.
716370
   Контрактное право. Мировая практика : Собрание документов в 3-х томах. – Москва. – ISBN 5-86044-059-6
Т. 3 : Недвижимость. – 1992. – 416с.
716371
  Гюльханданян М.З. Контрактные взаимодействия бислойных липидных мембран : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 03.00.02 / Гюльханданян М.З. ; АН СССР. – Пущино, 1978. – 26 с. – Бібліогр.:с.26
716372
  Ступницкий А.И. Контрактные условия как средство борьбы развивающихся стран против неоколониальной экспансии ТНК / А.И. Ступницкий, В.А. Еременко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 91-95. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 23)
716373
  Кудрявцев Л. Контрактова площа - найдревніша із часів Київської Русі // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 31-35. – ISSN 0130-7037
716374
  Середницький Я. Контрактовий полковник Війська польського Павло Шандрук у Вересневій кампанії 1939 року // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 8 вересня (№ 36). – С. 9-10. – ISSN 0027-8254
716375
  Гинжул И. Контрактовый дом: утром и днем торговали, а по вечерам выпивали // Сегодня. – Киев, 2018. – 2 июля (№ 113). – С. 22


  Подано замітку про Контрактовий дім на Подолі м. Києва.
716376
  Ворона В.А. Контрактуалізм і права тварин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-16. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються дві основні форми контрактуалізму в контексті іх стосунку щодо проблеми дискримінації тварин, зокрема практики тваринництва. Здійснюється порівняльний аналіз між версією контрактуалізму Гоббса та версією контрактуалізму Роулза ...
716377
   Контракты космических сил США // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 6 (167). – С. 4
716378
  Громов Н.А. Контракции и аналитические продолжения классических групп. Единый подход / Н.А. Громов. – Сыктывкар, 1990. – 220 с.
716379
  Осипов М.А. Контракция гранитоидов и эндогенное минералообразование / М.А. Осипов. – Москва : Наука, 1974. – 158с.
716380
  Зонненбург Р. Контракция разряда в инертных газах при давлениях в сотни тор : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Зонненбург Р.; ЛГУ. – Ленинград, 1979. – 17л.
716381
  Сидоренко И.И. Контракция сельскохозяйственных культур и материальная заинтересованность колхозов и колхозников в развитии колхозного производства. : Автореф... канд. экон.наук: / Сидоренко И.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1956. – 15л.
716382
  Бардик В.Ю. Контракція водних розчинів метанолу / В.Ю. Бардик, М.В. Тимофєєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  В роботі досліджується контракція (коефіцієнт стисливості) розбавленого водного розчину метанолу в наближенні віріального розкладу рівняння стану. Вона визначається усередненими, радіально симетричними, потенціалами взаємодії між молекулами води та ...
716383
  Хаксли Олдос Контрапункт / Хаксли Олдос; Пер. с англ. И.К. Романовича; Предисл. Д. Мирского. – Москва : Гослитиздат, 1936. – 470с.
716384
  Межелайтис Э. Контрапункт : лирика. проза / Эдуардас Межелайтис ; авториз. пер. с лит. – Москва : Известия, 1972. – 448 с.
716385
  Хаксли Олдос Контрапункт : Роман; Новеллы / Олдос Хаксли. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 603с. – ISBN 5-289-01068-8
716386
  Хаксли Олдос Контрапункт : Роман / Хаксли Олдос; Вступ.статья Н.Дьяковой; Пер. с англ. И.Романовича под ред. Н.Русецкой. – Санкт-Петербург : Амфора, 1999. – 603с. – (Millennium. Тысячелетие). – ISBN 5-8301-0004-5; 5-8301-0008-8
716387
  Юткевич С.И. Контрапункт режиссера. / С.И. Юткевич. – М., 1960. – 448с.
716388
  Мазяр О.В. Контрапунктний дисонанс особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 166-173. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 26). – ISSN 2072-4772
716389
  Шаповал Ю.И. Контраргумент - правда / Ю.И. Шаповал. – Киев, 1989. – 115с.
716390
   Контрасний твердофазний реагент для моніторингу нітроароматичних сполук / О.М. Іванова, В.І. Харченко, В.А. Халаф, Н.А. Гонта, В.М. Зайцев // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 316
716391
  Знась О.Ф. Контраст як мовне явище у новелах Й.В. Гете // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 135-138
716392
  Кондратенко Н.Ю. Контраст як один із основних принципів розгортання мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 206-209. – ISBN 966-8188-07-1
716393
  Гриня Н. Контраст як семантико-функціональна категорія тексту (на матеріалі лексикографічних джерел та лінгвістичних учень) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 86-93. – (Серія іноземні мови ; Вип. 19). – ISSN 2078-340X
716394
  Святовець В. Контраст як стилістична фігура у творчості Т. Шевченка // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 198-208. – ISBN 966-95452-3-9
716395
  Винниченко В.К. Контрасти / В.К. Винниченко. – Харків : Держвидав, 1925. – 44с.
716396
  Винниченко В.К. Контрасти / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 40с.
716397
  Доріченко О.В. Контрасти : поезії / О.В. Доріченко. – Київ : Молодь, 1971. – 72 с.
716398
   Контрасти. – К., 1978. – 328с.
716399
  Ковальчук Л.З. Контрасти : поезії / Л.З. Ковальчук. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 110 с.
716400
   Контрасти. – К., 1983. – 309с.
716401
  Сурнін В.Б. Контрасти 1941 року. До питання про причини поразки Червоної Армії на початку війни // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 100-109. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))
716402
  Рева Л.В. Контрасти буття у повісті "На той бік" В. Винниченка // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 2 (156). – С. 250-256
716403
  Гуменюк Віктор Контрасти та нюанси : Статті про творчість Володимира Винниченка / Гуменюк Віктор; Таврійськ.нац.ун-тет ім.В.І.Вернадського;КРІППО. – Сімферополь : Доля, 2001. – 80с. – ISBN 966-95494-7-7
716404
   Контрасти. Фінансовий інтернаціонал. – Київ : Серж, 2002. – 104с. – ISBN 966-95159-3-9
716405
   Контрастив морфолокиjа = Контрастивная морфология : (тематический сборник научных трудов). – Баку : Азербайджанский гос. ун-т, 1987. – 97 с. – Книга на азербайджанском языке


  У зіставно-контрастивному плані розглянуто українсько-польські мовні співвідношення на всіх рівнях. Викладено основні положення щодо лексико-граматичної системи двох споріднених слов’янських мов.
716406
  Бобух Н.М. Контрастиви в мовно-художній картині світу Григорія Коваля // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2017. – 2017. – C. 13-23. – ISSN 2313-4437
716407
  Поповичь Л. Контрастивна граматика српског и украjинског jезика: таксис и евиденциjалност = Contrastive grammar of serbian and ukrainian language: taxis and evidentiality / Льудмила Поповичь ; уред. Предраг Пипер ; Српска академиjа наука и уметности ; Одельенье jезика и кньижевности. – Београд : САНУ, 2014. – 446 с. – Библиогр.: с. 431-445. – (Српски jезик у поредженьу са другим jезицима ; кн. 3). – ISBN 978-86-7025-576-0


  Літери сербського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
716408
  Кононенко В.І. Контрастивна граматика української та польської мов : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Кононенко, І.В. Кононенко. – Київ : Вища школа, 2006. – 391с. – Парал. тит. арк. польською мовою. – ISBN 966-642-314-6


  У зіставно-контрастивному плані розглянуто українсько-польські мовні співвідношення на всіх рівнях. Викладено основні положення щодо лексико-граматичної системи двох споріднених слов’янських мов.
716409
  Кононенко В.І. Контрастивна граматика української та польської мов = Gramatyka konfrontatywna jezyka ukrainskiego i polskiego : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.І. Кононенко, І.В. Кононенко ; [відп. за вип. Кальченко Н.]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Слово, 2010. – 389, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. польською мовою. – Бібліогр.: с. 387-389. – ISBN 978-966-194-045-0
716410
  Поміркована Н.І. Контрастивна фразеологія як сфера максимального вияву етномовної специфіки фразеологізмів (на матеріалі ФО із зоокомпонентом української та французької мов) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 189-195. – ISBN 966-581-476-1
716411
  Ярцева В.Н. Контрастивная грамматика / В.Н. Ярцева. – Москва, 1981. – 111 с.
716412
   Контрастивная грамматика. – Калинин, 1984. – 162с.
716413
  Ахунзянов Э.М. Контрастивная грамматика: морфология русског и тюркского языков : учеб. пособие / Э.М. Ахунзянов. – Казань : Издательство Казанского университета, 1987. – 151 с.
716414
   Контрастивная и функциональная грамматика. – Калинин, 1985. – 171с.
716415
   Контрастивная и функциональная грамматика. – Калинин, 1986. – 156с.
716416
   Контрастивная и функциональная грамматика. – Калинин, 1987. – 163с.
716417
   Контрастивная лингвистика. – Калинин, 1983. – 160с.
716418
   Контрастивная лингвопсихология как направление сравнительного языкознания / В.З. Демьянков, Д.В. Сергеева, А.И. Сергеев, Л.В. Воронин // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 22-29. – ISSN 1811-1629
716419
  Селиверстова О.Н. Контрастивная синтаксическая семантика / О.Н. Селиверстова. – М, 1990. – 151с.
716420
  Григорьян Е.Л. Контрастивная синтаксическая семантика и языковая картина мира // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 21-25. – ISSN 2311-0821
716421
  Чернякова В.А. Контрастивная специфика женской речи в политическом дискурсе Испании, Латинской Америки и Украины // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 34-41. – ISSN 2307-4558
716422
  Фокін С.Б. Контрастивне дослідження категорії повторюваності: нові завдання для корпусної лінгвістики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 348-355


  Проаналізовано переваги й недоліки комп"ютерної вибірки прикладів при контрастивному дослідженні типової реалізації категорії повторюваності: анафоричого і контактного повторів. Виявлено, що анафоричний повтор більше властивій іспанській художній ...
716423
  Мойсей Л.Т. Контрастивне дослідження концептосфер жіночого та чоловічого родів у давньоанглійскій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 326-332


  У статті проаналізовано концептосферу жіночого роду давньоанглійської мови. Виокремлено домінантні концепти концептосфери та лексичні одиниці, що їх вербалізують. Проведено внутрішнє контрастивне дослідження концептосфер жіночого та чоловічого родів. ...
716424
  Лялька О.М. Контрастивне зіставлення "народного" комунікативного кодексу української та німецької мов на матеріалі паремій // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 191-196
716425
  Боброва Л.В. Контрастивний аналіз відображень стандартніх референтних ситуацій в різноструктурних мовах (англо-україно-російськомовні паралелі) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.17 / Боброва Л. В.; Донецьк. ДУ. – Донецьк, 2000. – 22л.
716426
  Вовк П.С. Контрастивний аналіз звукової будови української та східних мов / Вовк П.С. ; КНУТШ, Інститут філології. – Київ
Вип. 1 : Палатограми японських приголосних. – 2006. – 16 с.
716427
  Іщук М.М. Контрастивний аналіз символічних значень природних явищ в українській та англійській мовах / М.М. Іщук, М.П. Янісів // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 2. – С. 188-200. – ISSN 2312-0665
716428
  Вовк П. Контрастивний аналіз української мови та мов Сходу за експериментально-фонетичними даними. Зіставлення української та китайської мов / Поліна Вовк; КНУТШ, Лабораторія експериментальної фонетики, Кафедра китайської, корейської та япон. філології. – Київ, 2007. – 32с.
716429
  Орендарчук О.Л. Контрастивний аспект дослідження валентністних відношень дієслів TO HEAR/ЧУТИ (на матеріалі англійської та української мов) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 101-109. – Bibliogr.: Літ.: с. 109; 16 п.


  Статтю присвячено дослідженню валентнісних відношень англійського дієслова to hear та українського- чути у складі концепту СЛУХ у сучасному англійському та українському художньому мовленні.
716430
  Кучма О.І. Контрастивні дослідження німецьких емоційно-експресивних часток та їх еквівалентів у інших мовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-64. – (Іноземна філологія ; Вип. 30)


  В даній статті аналізуються підходи деяких авторів, а також, частково, результати їхніх досліджень, які можуть бути корисними при дослідженні українських відповідників. Відомий цілий ряд робіт німецьких та зарубіжних авторів, які досліджували ...
716431
  Дуганджич А. Контрастивні дослідження української фразеології в Хорватії // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 52-64. – ISSN 2075-437X


  У статті говориться про контрастивні дослідження української фразеології в Хорватії, тобто про дослідження M. Поповича і Р. Тростинської, підкреслюється їх оригінальність і новизна. В статье говорится o контрастивних исследованиях украинской ...
716432
  Рудківський О.П. Контрастивні дослідження фонологічних систем германських та слов"янських мов // Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., Київ-Дніпропетровськ, 23-24 трав. 2016 р. / [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – С. 58-61. – ISBN 978-617-645-237-9


  Інновації в педагогічній діяльності.
716433
  Шевченко Л. Контрастивність кольору у фольклорі й сучасних мас-медіа / Л. Шевченко, Д. Дергач // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 337-341


  У статті проаналізовано контрастивність семантики кольору у фольклорі та сфері масової інформації як репрезентантах форм мовної свідомості соціуму. The contrasts in colornames’ semantic in folklore and mass-media as representative spheres of society’s ...
716434
  Шевченко Л. Контрастивність кольору у фольклорі й сучасних мас-медіа / Л. Шевченко, Д. Дергач // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 326-330


  У статті проаналізовано контрастивність семантики кольору у фольклорі та сфері масової інформації як репрезентантах форм мовної свідомості соціуму. The contrasts in colornames’ semantic in folklore and mass-media as representative spheres of society’s ...
716435
  Фокін С. Контрастивно-перекладознавчий аналіз іспанських та українських підрядних означальних речень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 35-38. – (Іноземна філологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто системні, нормативні й узуальні розбіжності українських та іспанських підрядних означальних речень, їхній зв"язок з різними семантичними полями. Виявлені асиметричні риси потребують компенсації при перекладі і призводять до перекладацьких ...
716436
  Вергун Л.І. Контрастивно-перекладознавчий аналіз лексико-семантичного поля "освіта" в англійській та українській мовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-120. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Стисло проаналізовано структуру лексико-семантичного поля "освіта" в англійській та українській мовах. За результатами контрактивного порівняння лексико-семантичних полів "система освіти" в українській та англійській мовах виділено три типи ...
716437
  Зернецький П.В. Контрастивно-типологічна характеристика мовленнєвих актів у дискурсі британського та українського парламентів / П.В. Зернецький, Г.Л. Рябоконь // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 164 : Філологічні науки [Мовознавство]. – С. 60-65. – ISSN 1996-5931


  Статтю присвячено зіставно-протиставному аналізу та характеристиці мовленнєвих актів як складників комунікації та їх вживанню в дискурсі Палати громад британського парламенту та Верховної Ради України. Наведено стислий огляд мовленнєвих актів та зразки ...
716438
  Величкова Л.В. Контрастивно-фонологический анализ и обучение иноязычному произношению / Л.В. Величкова. – Воронеж, 1989. – 197с.
716439
   Контрастивное исследование оригинала и перевода художественного текста. – Одесса, 1986. – 163с.
716440
  Сокольская Татьяна Георгиевна Контрастивное исследование разноуровневых ритмизующих повторов (На материале оригиналов и переводов англоязычной художественной прозы) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.20 / Сокольская Татьяна Георгиевна; Одесский государственный ун-т им. Мечникова. – Одесса, 1987. – 16л.
716441
   Контрастивное исследование русского и немецкого языков. – Воронеж, 1986. – 170с.
716442
   Контрастивные исследования русского и немецкого языков : сборник для преподавателей, переводчиков, составителей словарей и учебных пособий. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1986. – 171 с.


  У зіставно-контрастивному плані розглянуто українсько-польські мовні співвідношення на всіх рівнях. Викладено основні положення щодо лексико-граматичної системи двох споріднених слов’янських мов.
716443
  Литвак С. Контрастивный анализ грамматических категорий глагола в языке идиш и других западногерманских языках // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (19-20 апр. 2018 г.) / Запорож. нац. ун-т ; Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [сост.: И. Пискарева, В. Базилевский ; редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Украинский институт изучения Холокоста "Ткума", 2019. – С. 148-151. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-981-172-1
716444
  Гольдберг В.Б. Контрастивный анализ лексико-семантических групп / В.Б. Гольдберг. – Тамбов, 1988. – 54 с.
716445
  Джакипов Сахи Контрастивный анализ словесного ударения в немецком и каракалпакском языках : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04., 10.02.02. / Джакипов Сахи; МВиССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 211л. – Бібліогр.:л.197-211
716446
  Джакипов С. Контрастивный анализ словесного ударения в немецком и каракалпацком языках : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04, 10.02.02 / Джакипов С.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 18 с.
716447
   Контрастна чутливість як метод раннього виявлення порушень рефракції у дітей різного віку / Л.Б. Харченко, О.І. Плиска, М.М. Груша, І.С. Кондраток, І.Д. Шкробанець // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (95). – С. 16-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-7477
716448
  Григолава В.В. Контрастная иллюзия, установка и бессознательное / В.В. Григолава. – Тбилиси, 1987. – 208с.
716449
  Кріслата О. Контрастне позиціонування Євробачення-2017 у інтернет-виданнях і соціальних мережах в умовах гібридної війни // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 231-238. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
716450
  Сізова К. Контрастні образи братів у повістіТтараса Шевченка "Близнюки": визначення національного ідеалу // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 260-262
716451
  Кетько М.О. Контрастно-частотний метод в дослідженні зорової системи за допомогою ПК / М.О. Кетько, П.А. Коротков // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 377-382. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглянуто використання вимірів контрастної чутливості зорової системи в офтальмології. Створено програму для офтальмологічної діагностики, яка базується на вимірюванні контрастної чутливості зорового апарату.
716452
  Мурадян И.В. Контрастное представление персонажей через контрастное изображение их одежды в романе Л.Н. Толстого "Анна Каренина" / И.В. Мурадян, А.В. Витюховская // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов ; редкол.: А.М. Варинська, Н. Вульфф, В.Л. Іващенко [та ін.]. – Одеса, 2022. – № 37. – С. 41-45. – ISSN 2307-4558


  Метою цієї статті є дослідження описів Л.М. Толстим одягу різних протиставлених персонажів роману «Анна Кареніна». Об"єктом вивчення є лексеми, використані Л.М. Толстим в описі вбрання героїв. Предметом дослідження є методи контрастного зображення ...
716453
  Туренко В.Э. Контрастность культур любви в контексте повседневности: философская постановка проблемы // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 167-169
716454
  Имерманис А.А. Контрасты : стихи / Анатоль Имерманис ;. – Москва : Советский писатель, 1952. – 86 с.
716455
  Имерманис А.А. Контрасты : стихи / А.А. Имерманис. – Москва : Советский писатель, 1962. – 86 с.
716456
  Винокуров Е.М. Контрасты / Е.М. Винокуров. – Москва, 1975. – 127с.
716457
  Алдан-Семенов Контрасты : стихи и поэмы / Андрей Алдан-Семенов. – Москва : Совецкий писатель, 1983. – 167 с.
716458
  Красный С. Контрасты / С. Красный. – М., 1990. – 176с.
716459
  Шомина Е.С. Контрасты американского города / Е.С. Шомина. – М, 1986. – 220с.
716460
  Корда Б.Н. Контрасты двух миров. / Б.Н. Корда. – К., 1988. – 248с.
716461
  Кузьмичев И.С. Контрасты осязаемого времени / И.С. Кузьмичев, Г.М. Цурикова. – Ленинград, 1988. – 350 с.
716462
  Майер Э.Г. Контрасты. Конфликты / Э.Г. Майер. – Ленинград : Музыка, 1984. – 215 с.
716463
  Ткачев М.М. Контрафакт в системе неформальной экономики / М.М. Ткачев, П.Г. Перерва, Е.Г. Приходько // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 142-146. – ISBN 978-617-696-925-9
716464
  Новожилов Є. Контрафакт не пройде // Юридична газета. – Київ, 2017. – 19 вересня (№ 38). – С. 18-19


  Практичні проблеи знищення контрафакту, митне оформлення якого призуинене.
716465
  Штефан О. Контрафакт у сфері авторського права та суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 22-28
716466
  Кохановський В. Контрафакт: поняття, ознаки і цивільно-правові аспекти захисту // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 156
716467
  Позова Д.Д. Контрафакція та недобросовісна конкуренція // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 87-93. – (Юридичні науки ; № 3)
716468
  Муртазалієв О.Н. Контрафакція як вид порушення авторських прав. Поняття та види // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 102-104
716469
  Резникова Т.П. Контрацептивное поведение молодежи // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 1. – С.131-136. – ISSN 0132-1625
716470
  Попеску И. Контрибуций ла струдиеря граюрилор молдовешеть дин режиуня Чернэуць / И. Попеску. – Чернэуць, 1970. – 48с.
716471
  Мельвиль А.Ю. Контркультура и "новый" консерватизм / А.Ю. Мельвиль, К.Э. Разлогов. – Москва, 1971. – 264с.
716472
  Коваль М.І. Контрміра евтоназії - паліативне лікування // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2015. – № 3 (65). – С. 54-58. – ISSN 1681-2786
716473
   Контрнаступление Антанты на западном фронте в 1918 году. – М., 1936. – 175с.
716474
  Шиловский Е.А. Контрнаступление Красной Армии в Белоруссии. / Е.А. Шиловский. – М., 1940. – 176с.
716475
  Жилин П.А. Контрнаступление Кутузова в 1812 г. / П.А. Жилин. – М, 1950. – 192с.
716476
  Жилин П.А. Контрнаступление русской армии в 1812 году / П.А. Жилин. – 2-е изд. – М, 1953. – 400с.
716477
  Болтин Е.А. Контрнаступление Южной группы Восточного фронта и разгром Колчака : 1919 г. / Е.А. Болтин. – Москва : Воениздат, 1949. – 136 с. + Приложение.: схемы на 8 листах
716478
   Контрная вспышка на склонах и обоснование параметров лемешно-отвальной поверхности горного плуга : Автореф... канд. техн.наук: / Караханян К. Г,; Караханян К. Г,; Арм. с. х. ин-т. – Ереван, 1970. – 25л.
716479
  Притуляк В.Г. Контроверза "націоналізм-соціалізм" у суспільній практиці Німеччини першої половини XX сторіччя // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 378-382. – ISBN 978-966-428-404-9
716480
  Мороз О.Я. Контроверза: штучний інтелект - природний інтелект? (проблема комп"ютерного розуміння) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 37-45
716481
  Носова Г. Контроверзи класичного та некласичного розуміння: "історичне" та "неісторичне", міф та образ // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 4. – С.104-127
716482
  Порпуліт О. Контроверсійна природа та соціальний вимір медіапростору // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 6 (263), червень. – С. 24-28. – ISSN 2076-9326
716483
  Коляда І. Контроверсійний портрет патріарха Української православної церкви Київського патріархату владики Філарета: родина, дитинство, шкільні роки / І. Коляда, О. Шубер // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (223), травень - червень 2020. – С. 31-36
716484
  Мусіяка В. Контроверсійні поправки до Основного Закону // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 19 (375). – С. 8-9
716485
  Гарматій О. Контроверсійні теми як різновид конфлікту в науковій журналістиці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 22-28. – (Серія : Журналістські науки ; вип. 3). – ISSN 2663-9793
716486
  Гарматій О. Контроверсійні теми як різновид конфлікту в науковій журналістиці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 22-28. – (Серія : Журналістські науки ; вип. 3). – ISSN 2663-9793
716487
  Панченко В.Г. Контроверсійність наслідків санкцій в міжнародній економічній політиці у процесі еволюції інструментів багатосторонньої дипломаті // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814
716488
  Івашко Р. Контроверсіні рішення Базельського собору // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 72
716489
  Слюсарчук І. Контрозвідувальна стратегія України: інтеграція громадянського суспільства та сектору безпеки в умовах децентралізації // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 180-185. – ISBN 978-617-7638-06-2
716490
  Сагунов В.И. Контролепригодность структурно связанных систем / В.И. Сагунов, Л.С. Ломакина. – М., 1990. – 110с.
716491
  Дубинин П Н. Контролирование естественного мутационного процесса / П Н. Дубинин, . – Москва, 1960. – 10 с.
716492
  Кокен Ф.П. Контролирование качества цементирования обсадных колонн в скважинах методом акустического каротажа / Ф.П. Кокен, М. Гросменгин. – М., 1961. – с.
716493
  Царев А.В. Контролируемая нормотермия у пациентов в критическом состоянии с травматическим повреждением головного мозга // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 66-72. – ISSN 2224-0586
716494
  Пекарь Г.С. Контролируемый рост монокристаллов и природа локальных цетров в сульфиде кадмия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.049 / Пекарь Г.С.; АН УССР.Ин-т полупроводников. – К, 1972. – 28л.
716495
  Поздняков О.А. Контролирует общественность. / О.А. Поздняков. – Л, 1965. – 40с.
716496
   Контролирующая группа по курсу ботаники. – К
1. – 1975. – 85с.
716497
   Контролирующая программа по курсу ботаники. – К
2. – 1976. – 153с.
716498
  Залюбовский Виктор Григорьевич Контролирующая функция сознания личности (методологический аспект исследования) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Залюбовский Виктор Григорьевич; КГУ. – К., 1984. – 175л. – Бібліогр.:л.144-175
716499
  Залюбовский Виктор Григорьевич Контролирующая функция сознания личности (методологический аспект исследования) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Залюбовский Виктор Григорьевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
716500
  Афонинский И.Н. Контролирующий прибор МИФИ А-3 : из опыта Москов. инженерно-физического ин-та / И.Н. Афонинский; Афонский И.Н. ; Информационный центр высшей школы, Экспресс-информация. – Москва : [б. и.], 1970. – 24 с.
716501
  Рудницький В. Контролінг - нова галузь знань і практика управління діяльністю підприємств // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 52-57. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
716502
  Одноволик В.І. Контролінг - сучасна концепція забезпечення стабільного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 127-130. – ISSN 1993-6788
716503
   Контролінг : навчальний посібник / Г.О. Швиданенко, В.В. Лаврененко, О.Г. Дерев"янко, Л.М. Приходько ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 264 с. – ISBN 966-574-958-7
716504
  Давидович І.Є. Контролінг : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Є. Давидович ; МОН України ; Терноп. нац. економ. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 552с. – ISBN 978-966-364-759-3
716505
  Портна О.В. Контролінг : підручник / Портна О.В. ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 263, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 246-248. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-086-6
716506
  Білорус Т. Контролінг в системі стратегічного управління кадровим потенціалом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 51-53. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Доведено необхідність застосування контролігну як одного з головних етапів стратегічного управління кадровим потенціалом. Розглянуто систему показників, які характеризують кадровий потенціал та здійснено їх класифікацію на первинні, вторинні та ...
716507
  Цигилик І.І. Контролінг в системі управління / І.І. Цигилик, О.І. Мозіль, Н.В. Кірдякіна // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 117-123. – Бібліогр.: на 14 пунктів
716508
  Самофалов П.П. Контролінг в системі управління діяльністю фінансових посередників // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 15-19. – Бібліогр.: на 6 пунктів
716509
  Косович Б. Контролінг в системі управління підприємством // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 60-63. – ISSN 2078-5860
716510
  Божанова О.В. Контролінг в системі управління промисловим підприємством: теоретико-методологічний аспект // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 144-146. – ISSN 2075-4892
716511
  Дзьоба В.Б. Контролінг в системі фінансового менеджменту банківських установ : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Дзьоба Володимир Богданович ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. фінансова акад. – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
716512
  Антохова І.М. Контролінг в системі фінансового менеджменту підприємства / І.М. Антохова, С.М. Давидова // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 132-135
716513
  Скнарь А.О. Контролінг в соціально-культурній сфері = Controlling within the social and cultural field : монографія / Андрій Скнарь. – Київ : НАКККіМ, 2010. – 428 с. – ISBN 978-966-452-036-9
716514
  Чиж В.І. Контролінг в управлінні виробничими затратами / В.І. Чиж, О.І. Тищенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 108-112. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
716515
  Савчук Д.Г. Контролінг витрат в антикризовому фінансовому управлінні підприємством // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (66). – С. 140-145. – ISSN 2307-9878
716516
  Гриценко Л.Л. Контролінг грошових потоків підприємств : економіка та управління підприємствами / Л.Л. Гриценко, І.М. Боярко, В.В. Роєнко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 148-154 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
716517
  Маркіна І.А. Контролінг для менеджерів : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.А. Маркіна, О.М. Таран-Лала, М.В. Гунченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 303, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 277-279. – Бібліогр.: с. 298-303. – ISBN 978-611-01-0483-8
716518
  Малярець Л.М. Контролінг зовнішньоекономічної діяльності підприємства: аналітичний підхід : монографія / Малярець Л.М., Проскурніна Н.В. – Харків : Харків. Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 226, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 185-203. – ISBN 978-966-676-518-8
716519
  Фарюн В. Контролінг інвестиційних проектів // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 215-217. – ISSN 1815-3232
716520
  Бойко В.В. Контролінг інвестиційної діяльності на автотранспортних підприємствах / В.В. Бойко, Л.Г. Рябоштан // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2017. – Вип. 20, ч. 2. – С. 5-12. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
716521
  Князевич А.О. Контролінг інноваційних проектів / А.О. Князевич, С.О. Крайчук, С.М. Демидюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8, квітень. – С. 5-10. – ISSN 2306-6814
716522
  Панас Я.В. Контролінг інноваційної діяльності як засіб довготривалої конкурентоздатності організації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 362-366. – ISSN 0321-0499
716523
  Мельник Л.Ю. Контролінг інформаційної системи управління нематеріальними активами підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 34-37. – Бібліогр.: на 9 пунктів
716524
  Жигулін О. Контролінг методів управління підприємством в епоху клієнтської економіки // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 3 (87). – С. 22-26. – ISSN 1728-9343
716525
  Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.П. Яковлєв; МОНУ; Херсонськ. економіко-правовий ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 318с. – ISBN 966-364-187-8
716526
  Килимнюк В. Контролінг на підприємстві / В. Килимнюк, П. Килимнюк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 3. – С. 48-51. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1810-3944
716527
  Верховод І. Контролінг персоналу: нові підходи відповідно до потреб підприємств сфери інтелектуального бізнесу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Т.М. Кір"ян, О.М. Варецька, О.В. Терещенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 42-48 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-6912 03
716528
  Лиходєдова О. Контролінг персоналу: сутність та особливості на сучасному етапі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 304-306. – ISSN 1993-0259
716529
  Терещенко О.О. Контролінг поведінки в концепції біхевіористичних фінансів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 104-116 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
716530
  Ільіна С.Б. Контролінг процесів господарської діяльності в харчовій промисловості : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Ільіна С.Б., Журба Т.С.; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2008. – 592с. – ISBN 978-966-370-086-1
716531
  Бабяк Н.Д. Контролінг ризиків проектів державно-приватного партнерства // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 6 (223). – С. 95-111. – ISSN 2305-7645
716532
  Островська Н. Контролінг ризиків у банку: теоретичний аспект // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 129-139 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1818-5754
716533
  Островська Н.С. Контролінг ризиків у банку: теорія і практика : монографія / Островська Н.С. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Чернівці : Технодрук, 2019. – 305, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-305. – ISBN 978-617-7611-46-1
716534
  Будник В.А. Контролінг тарифів на перевалку вантажів у морських портах України / В.А. Будник, Є.Л. Шкурко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 100-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2222-0712
716535
  Баюра Д.О. Контролінг у корпоративному управлінні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 24, грудень. – С. 6-8. – ISSN 2306-6814
716536
  Куцик П.О. Контролінг у системі економічної безпеки підприємства // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 161-163. – ISBN 978-617-571-130-9
716537
  Вергун В.А. Контролінг у системі міжнародного бізнесу : навч. посібник / В.А. Вергун, О.І. Ступницький ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 318, [1] с. : табл. – Ювілейне вид. до 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-439-671-1
716538
  Ушакова М. Контролінг у системі управління підприємствами // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 119-126 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
716539
  Верхоглядова Н.І. Контролінг у системі управління підприємством / Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 16-21. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
716540
  Шевчук К.В. Контролінг у системі управління підприємством // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 210-214. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
716541
  Криворотько І.О. Контролінг у системі управління підприємством і прийняття управлінських рішень // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 117-121. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
716542
  Бєлоусов Я. Контролінг у системі управління промисловим підприємством // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 3 (94) : Економіка. – С. 17-21. – ISSN 1728-9343
716543
  Литвин О.О. Контролінг у системі управління промисловими підприємствами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 215-220. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
716544
  Сова О.Ю. Контролінг як ефективний інструмент управління підприємством // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 119-123. – ISSN 2307-9878
716545
  Сопко В.В. Контролінг як засіб забезпечення системи економічної безпеки підприємства / В.В. Сопко, О.М. Ромашко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 176-179. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
716546
  Семанюк В.З. Контролінг як інноваційний інструмент підвищення ефективності бізнесу // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – Вип. 2 (18). – С. 132-138. – ISSN 1998-6912
716547
  Хоменко І. Контролінг як інструмент підтримки достатнього рівня економічної безпеки та конкурентоспроможності промислового підприємства / І. Хоменко, І. Садчикова, М. Колоток // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 2 (26). – С. 25-36. – ISSN 2411-5215
716548
  Тарасюк М.В. Контролінг як інструмент подолання негативних проявів глобалізації в торговельному бізнесі : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 16-17. – Бібліогр.: 7 назв
716549
  Олійничук В.М. Контролінг як інформаційно-інноваційний ресурс управління мікроекономічною системою : економіка та управління підприємствами / В.М. Олійничук, А.В. Фаїзов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 120-127 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
716550
  Лала О.М. Контролінг як процес в управлінні // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2004. – № 1. – С. 88-91. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічні науки)
716551
  Заглада Р. Контролінг як система ефективного управління підприємством / Р. Заглада, К. Дерев"янко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 12-15. – ISSN 1728-9343
716552
  Писарчук О.В. Контролінг як складова організації інвестиційного проекту на підприємстві / О.В. Писарчук, В.В. Слабунова // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 68-75. – (Економічні науки ; Т. 12, № 2). – ISSN 1562-9961
716553
  Бердар М.М. Контролінг як сучасна концепція управління промисловим підприємством // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 11. – С. 39-43. – ISSN 2306-6806
716554
  Островська Г. Контролінг як сучасна концепція управління фінансовим станом підприємства // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 2. – С.55-58. – ISBN 966-654-085-1
716555
  Гребець О.Б. Контролінг як сучасна система управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 71-72
716556
  Григораш І.О. Контролінг як сучасна система управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 96-107. – ISSN 1993-6788


  Controlling as contemporary system of enterprise management.
716557
  Семенов А.Г. Контролінг, як база обгрунтування й прийняття управлінських рішень / А.Г. Семенов, Н.В. Таран // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 154-159. – ISSN 1729-7206
716558
  Чумаченко М. Контролінг: основи трансформації повноважень головного бухгалтера : управлінський облік / М. Чумаченко, С. Петренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 9. – С. 10-16 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
716559
  Аксентюк М.М. Контролінгове забезпечення стратегії розвитку підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 40-42.
716560
  Скнарь А. Контролінгові аспекти реінжинірингу бізнес-процесів підприємства // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 3 (87). – С. 81-87. – ISSN 1605-2005
716561
  Желюк Т. Контролінгові важелі в системі внутріорганізаційного менеджменту державних установ // Наука молода : Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3 : Економічні науки. – С. 6-12. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – ISBN 966-654-147-5
716562
  Сухарева Л.А. Контроллинг-основа управления бизнесом / Л.А. Сухарева, С.Н. Петренко. – Київ : Эльга, Ника-Центр, 2002. – 208с. – ISBN 966-521-152-8
716563
  Петренко С.Н. Контроллинг : Учебное пособие / С.Н. Петренко. – Киев : Ника-Центр. Эльга, 2004. – 328с. – ISBN 966-521-208-7
716564
   Контроллинг в бизнесе : Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А.М. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько. – 2-е изд. – Москва : Финансы и статистика, 2002. – 256с. – ISBN 5-279-02431-7
716565
  Абрамова Л.В. Контроллинг в системе информационно-библиотечного менеджмента // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2009. – № 2. – С. 198-202. – ISSN 1997-0803
716566
  Додонова М.В. Контроллинг в системе управления организацией / М.В. Додонова, Н.А. Бунчук // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет". – Сімферополь, 2009. – Вип. 121 : Економічні науки. – С. 114-121
716567
  Манн Р. Контроллинг для начинающих / Р. Манн, Э. Маейр. – Изд. 2-е, прераб. и доп. – М., 1995. – 304с.
716568
  Ивженко А.С. Контроллинг как инструмент профилактики кризиса на промышленном предприятии // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 2. – С. 51-57. – ISSN 1729-7206
716569
   Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкин, Н.Г. Данилочкина, О.В. и др. Дерипаска; Под ред. Н.Г. Данилочкиной. – Москва : ЮНИТИ, 2002. – 279с. – ISBN 5-85177-039-2
716570
  Набиева Ю Л. Контроллинг как новая экономическая категория науки управления : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 28-29. – Бібліогр.: 6 назв
716571
  Канатбекова А. Контроллинг как современная инновационная концепция управления промышленным предприятием // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 302-307 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
716572
  Катаев В.А. Контроллинг как эффективный инструмент управления организациями культуры // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 6. – С. 133-136
716573
  Валуев Б. Контроллинг: некоторые спорные положения концепции / Б. Валуев, Ю. Валуев // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 7 (273). – С. 56-60. – ISSN 1810-3944
716574
  Садченко О.В. Контроллінг : навч.-метод. посібник / О.В. Садченко, Н.С. Нічітайлова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2013. – 171, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-171. – ISBN 978-617-689-042-3
716575
  Красностанова Н.Е. Контролювання розвитку інноваційно активних підприємств / Н.Е. Красностанова, Н.В. Привалова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 99-104
716576
  Білецька І. Контролювання якості послуг підприємствами туристсько-рекреаційного комплексу // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 11-14. – ISSN 1818-2682
716577
  Яковець Наталія Контролюємо паніку під час пандемії короновірусу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 15
716578
  Ковальчук І. Контролююча функція крайових судів у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1850 - 1918 рр.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 42-45
716579
  Цина А. Контролюючий компонент самостійної роботи студентів : А. Цина // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 6. – С. 197-205. – (Педагогічні науки)
716580
  Огняник М.С. Контролюючий моніторинг на територіях із забрудненням легкими нафтопродуктами / М.С. Огняник, Н.К. Парамонова, О.М. Шпак // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 98-104 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
716581
  Єфремов А. Контролюючий орган як суб"єкт податкових відносин: доктринальні підходи до визначення правового статусу // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 82-92. – ISSN 1026-9932
716582
  Кобзєва Т.А. Контролюючі органи в системі державних суб"єктів управління фінансовою системою України // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2016. – № 3 (62). – С. 51-55. – ISSN 1727-1584
716583
  Денисенко М.В. Контроль "залишкових знань" студентів як метод оцінки якості освіти // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 420-427
716584
  Любимова Н.О. Контроль багатокомпонентного забруднення навколишнього середовища відходами енергетичних та енергоємних підприємств : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Любимова Ніна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв
716585
  Литвин Ю.Н. Контроль банка за пусковыми расходами / Ю.Н. Литвин. – М., 1979. – 64с.
716586
  Попович В.І. Контроль болю і запалення у хворих на неперфоративний гострий середній отит // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень - лютий. – С. 47-56. – ISSN 0044-4650
716587
  Чечуліна О.О. Контроль бюджетних повноважень при виконанні бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 64-68 : Табл.
716588
   Контроль в бюджетних установах : навч. посібник для студентів ВНЗ / Воронко Р.М., Крохта Р.В., Любенко С.Д., Стеців І.І. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 503, [1] с. : табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 496-503. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-133-1
716589
  Вальков В.М. Контроль в ГАП / В.М. Вальков. – Ленинград, 1986. – 230с.
716590
  Рогатин Б.Н. Контроль в комсомольской деятельности. / Б.Н. Рогатин. – Москва, 1982. – 143с.
716591
  Коросташова І.М. Контроль в митній службі України: критерії ефективності // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 6. – С. 39-44
716592
   Контроль в обучении иностранным языкам в средней школе. – М., 1986. – 109с.
716593
  Абдуллаев А.А. Контроль в процессах транспорта и хранения нефтепродуктов / А.А. Абдуллаев, В.В. Бланк, В.А. Юфин. – Москва : Недра, 1990. – 262, [1] с. ил. : ил. – Библиогр.: с. 259-261
716594
   Контроль в системе внутрипроизводственного хозрасчёта. – М., 1987. – 238с.
716595
  Улупова Е.Д. Контроль в системе социалистического планового управления. / Е.Д. Улупова. – М., 1986. – 87с.
716596
  Климов В.А. Контроль в системе социалистического управления : некоторые вопросы теории и практики / В.А. Климов. – Саратов, 1987. – 111с.
716597
  Пісьмаченко Л.М. Контроль в системі державного управління економікою: стан, проблеми та напрями вирішення // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 67-69 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
716598
  Гуцаленко Л.В. Контроль в системі управління // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (83). – C. 5-10. – ISSN 2307-9878
716599
  Бєлік В.Д. Контроль в системі управління підприємством // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 15-23. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
716600
  Свиридов В.В. Контроль в сложных системах. / В.В. Свиридов. – М., 1978. – 63с.
716601
  Запорожанов В.А. Контроль в спортивной тренировке / В.А. Запорожанов. – Киев, 1988. – 144с.
716602
  Заєць Н.М. Контроль в сфері державних закупівель та вплив його результатів на ефективність здійснення процедур закупівель // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 216-223. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
716603
  Колешко В.М. Контроль в технологии микроэлектроники / В.М. Колешко, П.П. Гойденко, Л.Д. Буйко. – Минск : Наука и Техника, 1979. – 312 с.
716604
  Зінченко О.В. Контроль в управлінні витратами виробництва продукції // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 26-38
716605
  Пшенишнюк І.О. Контроль в управлінні підприємством: маркетинговий аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 67-69
716606
  Новікова Н.М. Контроль в управлінській діяльності // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 179-182. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
716607
   Контроль в учебном процессе. – К, 1967. – 28с.
716608
  Майданник О.О. Контроль Верховної Ради України за виконанням прийнятих нею законів та інших актів // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 15-24.
716609
  Элькинд Ю.М. Контроль вибрации мощных гидрогенераторов / Ю.М. Элькинд. – Москва : Энергия, 1979. – 166 с.
716610
   Контроль випадків зупинки серця в позалікарняних умовах - Реєстр випадків зупинки серця для збільшення частки виживання (CARES) у США за період 1 жовтня 2005 р. - 31 грудня 2010 р. / Б. Макналі, Р. Робб, М. Мехта, К. Веллано, А.Л. Валдеррама, П.В. Еон, К. Сассон, А. Крауч, А.Б. Перез, Р. Меррітт // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 1 (17). – С. 55-81. – ISSN 2312-7104
716611
  Сергієнко Н. Контроль відповідності національних законів положенням Європейської Конвенції про захист прав та основних свобод людини 1950 року-нова функція органів конституційної юрисдикції європейських держав // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 92-111
716612
   Контроль вірусу репродуктивного та респіраторного синдрому свиней за використання методів серологічної діагностики / О.А. Іващенко, І.Г. Будзанівська, І.В. Іващенко, В.П. Поліщук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2014. – № 3. – С. 32-35. – ISSN 2077-4893
716613
  Секанов Ю.П. Контроль влажности зерна в колхозах и совхозах / Ю.П. Секанов. – Москва : Знание, 1977. – 64с.
716614
  Кричевский Е.С. Контроль влажности твердых и сыпучих материалов / Е.С. Кричевский. – М, 1987. – 136с.
716615
  Бычков О.Д. Контроль внутренних поверхностей / О.Д. Бычков. – М, 1975. – 116с.
716616
  Богун Г.С. Контроль вторичных металлов на взрывобезопасность / Г.С. Богун, Н.Н. Никифоров. – М., 1961. – 109с.
716617
  Урдзік С.М. Контроль геодезичних вимірювань при проведенні навчальної геодезичної практики // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 188-190 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
716618
  Лазарев Л.П. Контроль геометрических и оптических параметров волокон / Л.П. Лазарев, С.Д. Мировицкая. – Москва, 1988. – 280 с.
716619
  Волошин А.И. Контроль герметичности шахтных трубопроводов сжатого воздуха по методу фиксированных объемов / А.И. Волошин, С.Н. Пономаренко, Д.И. Губенко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 42-52 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
716620
  Піхоцький В.Ф. Контроль готівкових розрахунків : на допомогу контролеру-ревізору // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 144-150
716621
  Кагановська Т.Є. Контроль громадянського суспільства за органами державної влади України // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 5-7. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
716622
   Контроль данных морской геологии и геофизики в международном формате. – Геленджик, 1985. – 58с.
716623
  Таукин Б.П. Контроль деятельности администрации / Б.П. Таукин, В.Д. Новиков. – Л., 1974. – 56с.
716624
  Потапов В.А. Контроль деятельности администрации в практике работы первичных партийных организаций на современном этапе. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Потапов В.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. парт. строительства.. – М., 1975. – 25л.
716625
   Контроль деятельности преподавателей средних профтехучилищ. – Л., 1986. – 28с.
716626
  Дятлов В.А. Контроль динамических систем / В.А. Дятлов. – Л., 1978. – 88с.
716627
  Евланов Л.Г. Контроль динамических систем / Л.Г. Евланов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 431с.
716628
  Сидоренко-Мельник Контроль ділової активності підприємства за ключовими показниками ефективності / Сидоренко-Мельник, Ю.А. Козлова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 74-75 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
716629
  Андрущенко Г І. Контроль діяльності банків як важливий напрям боротьби зі злочинністю / Г І. Андрущенко, А.П. Гусєва // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 103-110.
716630
  Вітвіцький С.С. Контроль діяльності публічної адміністрації в Україні: теорія і практика : монографія / С.С. Вітвіцький ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2015. – 367, [1] с. : Бібліогр.: с. 303-367. – ISBN 978-966-383-686-7
716631
  Обиход К.О. Контроль діяльності установ державного сектора в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 221-227. – ISSN 2222-4459
716632
  Вініченко О.М. Контроль договорів сервітуту як фактора ризику діяльності підприємства // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 43-50. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
716633
   Контроль додаткового дозового навантаження на пацієнта під час терапії системою КіберНіж / Л.І. Асламов, Є.В. Куліч, С.М. Лучковський, Н.В. Меленевська, Л.П. Лук"янчук // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки ; Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 2 (62). – С. 29-31. – ISSN 2073-6231


  Однією з найсучасніших та ефективних систем опромінення в клінічній радіотерапії на сьогоднішній день є система КіберНіж, яка дає змогу проводити локальне опромінення пухлин із збереженням сусідніх органів та тканин.
716634
  Литвинов В.А. Контроль достоверности и восстановление информации в человеко-машинных системах / В.А. Литвинов, В.В. Крамаренко. – Киев, 1986. – 199с.
716635
  Федотова Оксана Контроль друкованої продукції в Україні під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 116-120. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті досліджується історія цензури друкованих видань в Україні за період Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років. Висвітлюються основні тенденції формування цензурної політики по нагляду за бібліотечними фондами, книготоргівлею, збереженням ...
716636
  Чеснакова Л.С. Контроль економії ресурсів на вантажних перевезеннях в системі управлінського обліку / Л.С. Чеснакова, І.О. Карлова // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 3-9
716637
  Дрозд І.К. Контроль економічних систем / І.К. Дрозд. – Київ : Імекс ЛТД, 2004. – 312с. – На тит. арк.: До 170 -річчя Київськ. національного університету Т.Г.Шевченко. – ISBN 966-7822-74-5
716638
   Контроль економічної діяльності сільськогосподарських підприємств : підручник / Камінська Т.Г., Краєвський В.М., Шатковська Л.С. [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – 212, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 212. – ISBN 978-966-999-295-6
716639
  Савенець М.В. Контроль екстремальних відхилень даних радіозондування атмосфери // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 150-152. – ISSN 2306-5680
716640
  Малісевич В.В. Контроль енергетичної цінності природного газу із застосуванням термоанемометричних перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Малісевич Віталій Васильович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
716641
   Контроль ефективності засвоєння практичних навичок випускниками Донецького національного медичного університету за спеціальністю "Медицина" / Ю.В. Думанський, П.Г. Кондратенко, М.В. Конькова, О.В. Кєтінг // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 46-47. – ISSN 1681-2751
716642
  Нетребчук Л.О. Контроль ефективності створення банком холдингових груп // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 141-146. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
716643
  Анищенко П.М. Контроль з соблюдением правил торговли / П.М. Анищенко, А.И. Губенков. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1965. – 88с.
716644
  Чичирко Т. Контроль за банківськими установами // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 18. – С.24-25
716645
  Борисполець Ю. Контроль за безпекою посилюється // Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 2002. – № 6. – С.23-24


  Охорна праці в будівництві
716646
  Луценко Контроль за безпекою продукції: досвід ЄС для України / Луценко, дм. // Парламент : інформаційно-аналітичне видання / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001. – № 6. – С.40-48
716647
  Козодавлев О.А. Контроль за благонадежностью студентов и преподавателей Харьковского университета (1804-1825 гг.): к постановке проблемы // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С.279-287.


  1804-1825
716648
  Андрійко О.Ф. Контроль за виконанням договорів про оборонні закупівлі в умовах правового режиму воєнного стану в Україні / О.Ф. Андрійко, Ж.В. Завальна // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 34. – С. 337-347. – ISSN 0869-2491
716649
  Гура Р. Контроль за виконанням покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.232-238
716650
  Машков К.Є. Контроль за виконанням працівниками трудових обов"язків за проектом трудовогго кодексу // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 97-99. – ISBN 978-966-7166-36-6
716651
  Носов К. Контроль за використанням землі. Можливі наслідки // Юридична газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 40)
716652
  Малюга Л. Контроль за відповідністю проектів нормативно-правових актів соціального законодавства України праву Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (282). – С. 51-57. – ISSN 2663-5313
716653
  Суворова Р.В. Контроль за вчиненням злочину як ефективний захід отримання доказів у кримінальному провадженні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 117-121
716654
  Кушпіт В.П. Контроль за вчиненням злочину як один із видів негласних (слідчих) розшукових дій / В.П. Кушпіт, І.І. Цилюрик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 93-97. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 23). – ISSN 2415-3818
716655
   Контроль за ГМО // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 8
716656
  Терещук О.А. Контроль за делегованими повноваженнями органів місцевого самоврядування: польський досвід та українські перспективи // Реформа місцевого самоврядування в Україні: сучасні тендеції та виклики : матеріали круглого столу : 18 трав. 2018 р., м. Львів / Львів. облрада ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка (юрид. ф-т) ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 92-95. – ISBN 978-617-644-044-4
716657
  Шорина Е.В. Контроль за деятельностью органов государственного управления в СССР / Е.В. Шорина. – М, 1981. – 301с.
716658
  Дацій О.І. Контроль за дієвістю податкової політики // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 37-42. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
716659
  Іванов В. Контроль за діяльністю засобів масової комунікації: ознака авторитаризму чи необхідність / Валерій Іванов, Тетяна Іванова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 56-67. – (Журналістика ; Вип. 3)
716660
  Яценко О.А. Контроль за діяльністю іноземних військових формувань з боку місцевих органів влади у Криму : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 102-105. – Бібліогр.: 32 назви
716661
  Лубенець І. Контроль за діяльністю інститутів спільного інвестування в Україні та за кордоном // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 82-85
716662
  Синчук В.Л. Контроль за діяльністю органів прокуратури України: адміністративно-правові засади : монографія / В.Л. Синчук ; [за заг. ред. С.М. Гусарова]. – Харків : НікаНова, 2014. – 423, [1] с. – Бібліогр.: с. 380-421 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-95-0
716663
  Музичук О.М. Контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні : монографія / О.М. Музичук ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – 654 с. : табл. – Бібліогр.: с. 458-518 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-610-082-7


  У пр. № 1749966 напис: Шановній Ірині Миколаївні, подрузі та наставнику у науці з повагою та найкращими побажаннями від автора. 25.09.10 /Підпис/
716664
  Мельник І.С. Контроль за діяльністю приватніх виконавців: проблемні аспекти // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 90-93. – ISBN 978-966-8830-75-4
716665
  Теличко В.М. Контроль за дотриманням адміністративно-правової процедури державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – № 3 (13)


  The article is devoted to analysis of the control over observance of administrative legal procedure of state registration of material rights on the real estate and their burdens in Ukraine. The author emphasizes important issues of it`s classifi ...
716666
  Волохов О.С. Контроль за дотриманням міжнародно-правових актів у сфері праці: сучасний стан та перспективи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 203-207
716667
  Криштопа І.І. Контроль за ефективністю використання нематеріальних активів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 110-113. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
716668
  Султанов С.А. Контроль за заводением нефтяных пластов / С.А. Султанов. – М., 1974. – 223с.
716669
   Контроль за захистом населення від наслідків аварії на ЧАЕС : монографія / В.К. Колпаков [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2010. – 320 с. – Бібліогр.: с. 294-320. – ISBN 978-966-423-089-3
716670
  Янок Д. Контроль за здійсненням стягнень грошових коштів у сфері безготівкових розрахунків : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 71-74
716671
  Саблук С. Контроль за злочинністю в умовах реалізації репресивної політики під час колективізації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (293). – С. 305-311. – ISSN 2663-5313
716672
  Саблук С. Контроль за злочинністю на визволених територіях України під час Другої світової війни // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 197-202. – ISSN 2663-5313
716673
  Евдокимов В.А. Контроль за использование Государственного бюджета СССР / В.А. Евдокимов. – М., 1974. – 224с.
716674
  Филюк В.В. Контроль за концентрацією ринків в Україні: проблеми та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 7-8 (146-147). – С. 15-22
716675
  Новікова О.С. Контроль за концентрацією як один із намрямків регулювання монопольного становища суб"єктів господарювання / О.С. Новікова, Н.О. Тимчур // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 60-62. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
716676
  Соловей Д. Контроль за концентраціями в Україні: як це відбувається // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 2). – С. 22-23
716677
  Савка С. Контроль за концентраціями як напрям гармонізації конкурентного законодавства України з правом ЄС // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С.100-104. – ISSN 2663-5313
716678
   Контроль за лютеовірусними інфекціями в різних агроценозах України / В.П. Поліщук, А.Л. Бойко, І.Г. Будзанівська, Т.П. Тивончук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 57-58. – (Біологія ; Вип. 28)


  Досліджено поширення вірусів групи Luteovirus (ВЖКЯ, ВСПБ, ВСЛК) у різних екологічних регіонах України за допомогою ELISA-тесту. Показано неоднакову частоту вияву цих вірусів у досліджених агроценозах та виявлено можливі резерванти вірусів в умовах ...
716679
  Чубенко А. Контроль за надходженням і використанням коштів в органах внутрішніх справ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.62-64
716680
  Шпілька Ю. Контроль за нотаріальною діяльністю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – C. 441
716681
  Чижмарь К. Контроль за нотаріальною діяльністю: окремі аспекти // Юридична газета. – Київ, 2017. – 29 серпня (№ 35). – С. 16-17
716682
  Орлинский Б.М. Контроль за обводнением продуктивных пластов методами промысловой геофизики / Б.М. Орлинский, В.М. Арбузов. – Москва : Недра, 1971. – 153с.
716683
  Орлинский Б.М. Контроль за обводнением Ромашкинского нефтяного месторождения нейтронными методами радиометрии. : Автореф... Канд.геол.-минарал.наук: / Орлинский Б.М.; Моск.ин-т нефтехим.и газовой промышленности. – М, 1966. – 27л.
716684
  Тимербаев Р.М. Контроль за ограничением вооружений и разоружением / Р.М. Тимербаев. – Москва : Междунар. отношен., 1983. – 215 с.
716685
  Данюк В Л. Контроль за організацією нотаріальної діяльності (проблемні питання) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 36-39. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
716686
  Вівчаренко О.А. Контроль за охороною земель в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 421-426. – ISSN 1563-3349
716687
  Федотов О.П. Контроль за переміщенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.14-20
716688
  Тропіна О. Контроль за переміщенням об"єктів інтелектуальної власності через митний кордон України // Юридический вестник : Наукове видання / Одесская национольная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 2. – С.101-104. – ISSN 1561-4999
716689
  Петрова Т. Контроль за переміщенням товарів на митному кордоні України // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 12. – С.32-35. – ISSN 1608-6422
716690
  Козодавлев О.А. Контроль за политической благонадежностью высших учебных заведений Харьковского учебного округа в годы революционного кризиса 1905-1907 гг. // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.1 : Актуальні проблеми освіти. – С. 111-120. – ISSN 1993-5560
716691
  Голутвина М.М. Контроль за поступлением радиоактивных веществ в организм человека и их содержанием / М.М. Голутвина, Ю.В. Абрамов. – Москва, 1989. – 173с.
716692
   Контроль за преподаванием истории и обществоведения. – Новосибирск, 1970. – 15с.
716693
   Контроль за преподаванием учебных предметов. – К., 1988. – 143с.
716694
   Контроль за процесами створення, реорганізації суб"єктів господарювання,придбання, передачі в оренду майна // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ, 2001. – № 1 : Антимонопольне законодавство України. – С.133-232
716695
  Махонько К.П. Контроль за радиоактивным загрязнением природной среды в окрестностях АЭС / К.П. Махонько, А.Н. Силантьев, И.Г. Шкуратова. – Ленинград, 1985. – 136 с.
716696
   Контроль за разработкой газовых и газокондентсатных местородений. – М., 1979. – 270с.
716697
  Орлинский Б.М. Контроль за разработкой залежей нефти геофизическими методами / Б.М. Орлинский. – Москва : Недра, 1977. – 239 с.
716698
  Шаповаленко О.Г. Контроль за расходами на управление / О.Г. Шаповаленко. – М., 1976. – 95 с.
716699
  Жиляков В.В. Контроль за расходованием средств на содержание аппарата управления / В.В. Жиляков, В.П. Безруков. – Москва, 1981. – 94 с.
716700
  Якушев Ю.В. Контроль за расходованием средств социального страхования / Ю.В. Якушев. – Москва, 1976. – 64 с.
716701
  Дядин В.И. Контроль за расходованием фондов заработной платы в строительстве. / В.И. Дядин. – М., 1955. – 116с.
716702
  Стеклова А.Н. Контроль за расходованием фондов заработной платы. / А.Н. Стеклова. – Москва : Финансы, 1976. – 80 с.
716703
  Держалюк О.М. Контроль за реалізацією запитів народних депутатів України (на прикладі міністерств і відомств) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 210-215. – ISSN 1563-3349
716704
  Кульпінський С.В. Контроль за рухом іноземного капіталу в системі контролю за фінансовими ринками // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 92-97
716705
  Воронцов С.М. Контроль за соблюдением правил торговли / С.М. Воронцов. – Москва, 1980. – 55с.
716706
  Голутвина М.М. Контроль за содержанием радиоактивных веществ в организме человека. / М.М. Голутвина, Н.М. Садикова. – Москва, 1979. – 135с.
716707
   Контроль за сохранностью социалистического имущества на предприятиях. – М., 1983. – 118с.
716708
  Ващенко Ю.В. Контроль за справлянням акцизного збору за законодавством ЄС // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 63-67. – (Правознавство ; Вип.286)
716709
  Синекоп О.С. Контроль за створенням іншомовних колективних публікацій студентами технічних спеціальностей // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 10, № 5. – С.42-47. – ISSN 1815-2066


  Розглядається проблема контролю у навчанні студентів технічних спеціальностей написання іншомовних колективних публікацій; проаналізовано досвід учених щодо розробки критеріїв для оцінювання одноосібних письмових текстів та визначено критерії з ...
716710
  Лажеа Контроль за температурной бетона / Лажеа, Марэи и. – М., 1962. – 15с.
716711
  Ломейко Ю.А. Контроль за трансфертним ціноутворенням в Україні: переваги та недоліки // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 127-135. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
716712
  Ткаченко М.Л. Контроль за тренировочными нагрузками различной направленности и адаптации к ним в годичном цикле подготовки квалифицированных легкоатлетов-спринтеров. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Ткаченко М.Л.; Киев. ин-т физ. культуры. – К., 1986. – 23л.
716713
  Маланчук Т.В. Контроль за якістю і безпечністю продукції як фундаментальна функція держави щодо гарантування захисту прав споживачів // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 62-67


  У статті досліджуються питання щодо закріпленого ст. 14 Закону України "Про захист прав споживачів" права споживача на те, щоб продукція за звичайних умов її використання, зберігання і транспортування була безпечною для його життя, здоров"я, ...
716714
  Коваль Н. Контроль за якістю освіти в Україні // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Червень (№ 6). – С. 39
716715
  Бойко І.В. Контроль забезпечення проведення перевірок службової діяльності органів Національної поліції України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (55). – С. 60-71. – ISSN 2072-8670
716716
  Волков Э.П. Контроль загазованности атмосферы выбросами ТЭС / Э.П. Волков. – Москва, 1986. – 255с.
716717
  Штраус В. Контроль загрязнения воздушного бассейна / В. Штраус, С.Д. Мэйнуорринг. – Москва : Стройиздат, 1989. – 139с.
716718
  Критенко О.О. Контроль закупівель за бюджетні кошти в Україні: сучасний стан та шляхи удосконалення // Наукові розвідки з державного муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 323-341
716719
  Кривуля Г. Контроль залишкових знань / Г. Кривуля, О. Шкіль, В. Каук // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 97-110. – ISSN 1682-2366
716720
  Горська С. Контроль заради ефективності // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 - 25 січня (№ 3/4)


  Яким чином розвивати та покращувати вищу школу в Україні? Нарада-семінар з питань забезпечення якості вищої освіти, що відбулася в приміщенні конференц-зали Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича- Сагайдачного
716721
  Кривоклякина С.С. Контроль затрат по оказанию маркетингових услуг // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 38-41
716722
  Чуйко М.М. Контроль змочування рідинами твердих тіл імпедансним методом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Чуйко Мирослава Михайлівна ; М-во освіти і науки України ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
716723
  Панфилов С.А. Контроль знаний на ЭВМ : Учеб. пособие / С.А. Панфилов. – Саранск, 1987. – 75с.
716724
  Мирошникова М.М. Контроль знаний по математике с применением ЭВМ / М.М. Мирошникова, В.Б. Ожегов, Л.А. Черкас; Под ред. М.М. Мирошниковой. – Москва : Высшая школа, 1990. – 191с.
716725
   Контроль знаний студентов по курсу теоретической механики. – Алма-Ата, 1990. – 30с.
716726
  Рысс В.Л. Контроль знаний учащихся / В.Л. Рысс. – Москва : Педагогика, 1982. – 81 с.
716727
   Контроль знаний учащихся по физике. – Москва : Просвещение, 1982. – 208 с.
716728
  Прісовська Г.Є. Контроль знань іноземних студентів з мови (елементарний рівень) за допомогою тестування на сайті Online Test Pad / Г.Є. Прісовська, О.В. Іванова // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов ; редкол.: А.М. Варинська, Р. Гусман Тирадо, Т.І. Домброван [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 32. – С. 80-88. – ISSN 2307-4558
716729
  Панченко Г.В. Контроль знань студентів дистанційної форми навчання / Г.В. Панченко, Л.С. Устюгова // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 249-257. – (Серія "Управління" ; вип. 2)
716730
  Гаврилюк О. Контроль знань та вмінь з англійської мови у майбутніх учителів у закладі вищої освіти як педагогічна проблема // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 9 (93). – С. 155-165. – ISSN 2312-5993
716731
  Дроздова І. Контроль знань, умінь і навичок студентів спеціальності "дизайн" як необхідний компонент навчання української мови за професійним спрямуванням // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 43-47
716732
  Андерс В.Р. Контроль и автоматизация процессов переработки нефти и газа / В.Р. Андерс. – Москва, 1964. – 390с.
716733
  Добролюбов И А. Енин Контроль и диагностика дискретных схем управления / И А. Енин Добролюбов. – Минск, 1974. – 160с.
716734
   Контроль и диагностика радиоэлектронной аппаратуры и изделий электронной техники. – Пенза, 1990. – 152 с.
716735
   Контроль и диагностика систем управления : учеб. пособие для студентов направления бакалавр. подгот. 6.050201 "Системная инженерия" и спец. 151 "Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии" (факультативно) / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. политехн. ун-т ; сост.: А.Г. Кисель, С.А. Положаенко. – Одесса : Экология, 2017. – 75, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 75. – ISBN 978-617-7046-38-6
716736
  Ярмолик В.Н. Контроль и диагностика цифровых узлов ЭВМ / В.Н. Ярмолик. – Минск : Наука и Техника, 1988. – 240с.
716737
  Сергеев Б.Г. Контроль и диагностика ЭВМ / Б.Г. Сергеев, Б.М. Басок. – М., 1986. – 63с.
716738
  Малинский В.Д. Контроль и испытания радиоаппаратуры / В.Д. Малинский. – Москва, 1970. – 336 с.
716739
  Рожков Л.И. Контроль и комутация оборудования в системах передачи данных / Л.И. Рожков. – М, 1979. – 240с.
716740
  Улиско А.Н. Контроль и надзор в капитальном строительстве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Улиско А.Н.; Сарат. юрид. ин-т им. Д.И. Курского. – Саратов, 1974. – 16л.
716741
  Беляев В.П. Контроль и надзор как средства реализации правовой политики // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.40-52. – ISSN 1608-8794
716742
  Краснов С.К. Контроль и настройка цветных телевизионных приёмников / С.К. Краснов, В.Г. Иванов. – Москва, 1973. – 104 с.
716743
  Сухов А.Н. Контроль и обеспечение достоверности информации в АСУ. / А.Н. Сухов. – М, 1977. – 64с.
716744
  Апресян В.Ю. Контроль и отрицание: взаимодействие значений // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2, март - апрель. – С. 3-26. – ISSN 0373-658Х


  В статье рассматривается семантическая структура разных типов предикатов и их взаимодействие с отрицанием.
716745
   Контроль и оценка качества материалов геологосъёмочных работ. – Л., 1986. – 62с.
716746
  Писарева И Л. Контроль и оценка качества образования в ФРГ / Л.И. Писарева // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2006. – № 6. – С. 100-107. – ISSN 0869-561Х
716747
  Кузнецов П.И. Контроль и поиск неисправностей в сложных системах / П.И. Кузнецов. – М., 1969. – 240с.
716748
  Богомолов А.М. Контроль и преобразования дискретных автоматов / А.М. Богомолов, И.С. Грунский, Д.В. Сперанский ; АН УССР, Ин-т прикл. математики и механики. – Киев : Наукова думка, 1975. – 174 с. – Библиогр.: с. 172-173
716749
  Гончаренко Б.Т. Контроль и проверка исполнения - важное средство воспитания ответственности кадров / Б.Т. Гончаренко. – Москва, 1980. – 65с.
716750
  Шорина Е.В. Контроль и проверка исполнения - важные средства укрепления государственной дисциплины / Е.В. Шорина. – М, 1978. – 37с.
716751
  Веселов Н.А. Контроль и проверка исполнения в деятельности КПСС / Веселов Н.А. – Москва, 1984. – 172 с.
716752
  Шаибов Вайдулла Мхмудович Контроль и проверка исполнения как средство повышения активности и ответственности коммунистов в современных условиях : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шаибов Вайдулла Мхмудович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра парт. стр-ва. – М., 1975. – 24л.
716753
  Пыркин Н.В. Контроль и проверка исполнения как средство повышения ответственности кадров : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.14 / Пыркин Н.В. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1978. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
716754
  Егорова С.К. Контроль и ревизия в бытовом обслуживании / С.К. Егорова. – М., 1990. – 207с.
716755
  Мурашко В.М. Контроль и ревизия в оптовой торговле / В.М. Мурашко. – Киев, 1982. – 152с.
716756
  Смирнов А.И. Контроль и ревизия в сберегательных кассах / А.И. Смирнов. – М., 1949. – 80с.
716757
  Белов Н.Г. Контроль и ревизия в сельском хозяйстве : [учеб. для вузов по спец. "Бухгал. учет и анализ хоз. деятельности в сел. хоз-ве"] / Н.Г. Белов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 319, [1] с. – (Учебники и учеб. пособия для студентов вузов)
716758
  Белов Н.Г. Контроль и ревизия в сельском хозяйстве. : учебник / Н.Г. Белов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статистика, 1981. – 308 с.
716759
  Белов Н.Г. Контроль и ревизия в сельскохозяйственных предприятиях : учебник для студентов с.-х. вузов по спец. "Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве" / Н.Г. Белов. – Москва : Статистика, 1976. – 360 с.
716760
  Бутынец Ф Ф. Контроль и ревизия в сельскохозяйственных предприятиях / Ф Ф. Бутынец, . – К., 1979. – 271с.
716761
  Белов Н.Г. Контроль и ревизия в сельскохозяйственных предприятиях / Н.Г. Белов. – Москва : Статистика, 1980. – 183 с.
716762
  Крамаровский Л.М. Контроль и ревизия в строительстве / Л.М. Крамаровский. – М., 1974. – 232с.
716763
   Контроль и ревизия в строительстве. – М., 1989. – 303с.
716764
  Криницкий Р.И. Контроль и ревизия в условиях автоматизации бухгалтерского учета / Р.И. Криницкий. – М., 1990. – 117с.
716765
  Скородумов В.А. Контроль и ревизия в условиях АСУ. / В.А. Скородумов. – Л, 1985. – 53с.
716766
  Гайдуцкий П.И. Контроль и ревизия деятельности межхозяйственных предприятий и организаций / П.И. Гайдуцкий. – Москва, 1986. – 142с.
716767
  Штейнман М.Я. Контроль и ревизия на сельскохозяйственных предприятиях / М.Я. Штейнман, Н.Ф. Евсеев. – М, 1985. – 288с.
716768
  Белов Н.Г. Контроль и ревизия на сельскохозяйственных предприятиях : учеб. пособие для обучения работников учета и контрольно-измерительного аппарата / Н.Г. Белов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 256 с. – (Учеб. пособие для факультктов повышения квалификации)
716769
  Савицкий А.М. Контроль и ревизия с применением средств вычислительной техники. / А.М. Савицкий. – М., 1985. – 104с.
716770
  Митрофанов В.М. Контроль и ревизия хозяйственной деятельности предприятий. / В.М. Митрофанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1971. – 280с.
716771
  Бобыр С.И. Контроль и ревизия хозяйственной деятельности промышленных предприятий : [учеб. для вузов по специальностям "Финансы и кредит" и "Бухгалтерский учет"] / С.И. Бобыр. – Москва : Высшая школа, 1975. – 392 с
716772
  Новиченко П.П. Контроль и ревизия хозяйственной деятельности промышленных предприятий / П.П. Новиченко. – Изд. 2-е, перераб. доп. – М, 1987. – 158с.
716773
  Митрофанов В.М. Контроль и ревизия хозяйственной деятельности промышленных предприятий. / В.М. Митрофанов. – М., 1965. – 259с.
716774
  Мурашко В.М. Контроль и ревизия хозяйственной деятельности торговых организаций / В.М. Мурашко. – Киев, 1974. – 271с.
716775
   Контроль и регулирование процесса алмазного бурения по диаграммам затрат мощности. – Л., 1976. – 41с.
716776
   Контроль и регуляция имунного ответа. – Л., 1981. – 311с.
716777
  Леонтьев О.П. Контроль и рекулирование режима колонкового бурения / О.П. Леонтьев, П.М. Бройтман. – М, 1972. – 20с.
716778
  Каренко Г.П. Контроль и руководство завучем школы учебно-воспитательным процессом на уроке : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Каренко Г.П. ; Киевск. гос. пед. ин-т. – Киев, 1968. – 19 с.
716779
   Контроль и стандартизация средств специфической профилактики и диагностики туберкулёза, бруцеллеза и вирусных болезней животных. – М., 1988. – 174с.
716780
  Шульгин В.А. Контроль и управление в больших системах / В.А. Шульгин. – Ленинград, 1981. – 170 с.
716781
  Арипов М.И. Контроль и управление в стеях передачи данных с коммутацией пакетов / М.И. Арипов, С.П. Присяжнюк, Р.А. Шарифов ; Ташк. электротехн. ин-т связи. – Ташкент, 1988. – 160 с. – Библиогр.: с. 155-158
716782
   Контроль и управление в технических системах. – Винница, 1992. – 253с.
716783
  Аристов О.В. Контроль и управление качеством в радиоэлектронике и элкетротехнике : учеб. пособие / Аристов О.В., Богданов В.М., Зекунов А.Г. – Москва : Издательство стандартов, 1977. – 212 с. – Библиогр.: с. 208-210
716784
   Контроль и управление работой электрических сетей. – Ташкент, 1990. – 124 с.
716785
  Стукова А.А. Контроль издержек производства в машиностроении и металлообработке. : Автореф... Канд.экон.наук: 601 / Стукова А.А.; Моск.экон-ста.ин-т. – М, 1968. – 26л.
716786
  Левин В.С. Контроль издержек производства в условиях нормативного учета. / В.С. Левин. – М., 1990. – 158с.
716787
  Вовк И.В. Контроль излучения звука потоком в нерегулярном канале / И.В. Вовк, В.С. Малюга // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1
716788
   Контроль интегральных микросхем на герметичность по большим и средним течам. – М., 1976. – 15с.
716789
  Кордеро Контроль инфляции на основе кривой Филлипса / Кордеро, Х.-М // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 33-43. – (Экономика ; Вып .4). – ISSN 1026-356X
716790
  Иванищева Н.П. Контроль исполнения в деятельности местных Советов депутатов трудящихся / Н.П. Иванищева. – Саратов, 1967. – 108с.
716791
  Харитонов М.И. Контроль исполнения решений Совета / М.И. Харитонов. – Ленинград, 1971. – 52с.
716792
  Федорова Н.В. Контроль использования трафика в мультисервисной макросети / Н.В. Федорова, К.К. Елиссави // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2017. – № 4 (48). – С. 43-48. – ISSN 2518-7678
716793
  Сушарник Я. Контроль і бюджетування при впливі на прийняття рішень // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 95-99. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (312)). – ISSN 1729-360Х
716794
  Роїк О.М. Контроль і діагностика радіоелектронної апаратури на етапах її виробництва : монографія / О.М. Роїк. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2000. – 170 с. – ISBN 966-641-022-2
716795
  Лукінюк М.В. Контроль і керування хіміко-технологічними процесами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напрямом підготовки "Хімічна технологія та інженерія" : [ у 2 кн.] / М.В. Лукінюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Політехніка. – ISBN 978-966-622-530-9
Кн. 1 : Методи та технічні засоби автоматичного контролю хіміко-технологічних процесів. – 2012. – 335, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 328-330
716796
  Лукінюк М.В. Контроль і керування хіміко-технологічними процесами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напрямом підготовки "Хімічна технолія та інженерія" : [ у 2 кн.] / М.В. Лукінюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Політехніка. – ISBN 978-966-622-531-6
Кн. 2 : Керування хіміко-технологічними процесами. – 2012. – 335, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 328-330
716797
  Козинець О. Контроль і координація як елементи механізму управління розвитком шкіл передового досвіду в системі вітчизняної медичної освіти другої половини ХХ ст. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 3-13. – ISSN 2312-5993
716798
  Єсаулов С.М. Контроль і моделювання параметрів для теплової діагностики порушень силового електрообладнання / С.М. Єсаулов, О.Ф. Бабічева, М.М. Ковалик // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 19-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
716799
  Мазна Ю.І. Контроль і моніторинг бром- та йодвмісних аніонів у водних об"єктах довкілля : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 21.06.01 / Мазна Юлія Ігорівна ; НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
716800
  Делікатний К.Г. Контроль і оцінка знань учнів : Навчальний посібник / К.Г. Делікатний; МВ і ССО УКраїни. Навч.-метод каб.з вищої освіти КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : НМК ВО, 1991. – 136с.
716801
  Майєр Н.В. Контроль і оцінювання тестової компетентності майбутніх учителів іноземних мов і культур // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (101). – С. 19-25. – ISSN 1817-8510
716802
  Повар О.О. Контроль і перевірка виконання партійних рішень - ленінський стиль в роботі. / О.О. Повар. – Львів, 1970. – 31с.
716803
  Білуха М.Т. Контроль і ревізія : практикум з госп. діяльності пром. підприємств : [навч. посіб. для студентів екон. ін-тів з спеціальності "Бухгалтерський облік"] / М.Т. Білуха. – Київ : Вища школа, 1974. – 96 с. : схем.
716804
  Вітвицька Н.С. Контроль і ревізія : Навч.-метод. посібник / Н.С. Вітвицька, О.Е. Кузьмінська; МОіНУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 166с. – ISBN 966-574-149-7
716805
  Усач Б.Ф. Контроль і ревізія : Підручник для студ.вищ.навч.закладів / Б.Ф. Усач. – 4-тє вид., стереотип. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 253с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-46-9


  Розглядаються організація і методика контрольноревізійної роботи з урахуванням різних форм власності. Вперше в навчальній літературі описано прийоми і способи ревізії в умовах застосування національних стандартів бухгалтер-ського обліку. Визначено ...
716806
  Усач Б.Ф. Контроль і ревізія : Підручник / Б.Ф. Усач. – 5-те вид., стереотип. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 253с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-019-8


  Розглянуто організацію і методику контрольно-ревізійної роботи з урахуванням різних форм власності. Висвітлено прийоми і способи ревізії в умовах застосування національних стандартів бухгалтерського обліку
716807
  Павлюк В.В. Контроль і ревізія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Павлюк, В.М. Сердюк, Ш.М. Акаєв; МОНУ; Макіївський економіко-гуманіт. ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 196с. – ISBN 966-364-161-4
716808
  Усач Б.Ф. Контроль і ревізія : підручник / Б.Ф. Усач. – Київ : Знання, 2007. – 264с. – Шифр. дубл. 65 Усач. Доп.карт всем каб. – ISBN 978-966-346-419-0


  Викладено систему організації і методику контрольно-ревізійної роботи в умовах реформування обліку і фінансової звітності, застосування нового плану рахунків і національних стандартів бухгалтерського обліку.
716809
  Дікань Л.В. Контроль і ревізія : навчальний посібник / Л.В. Дікань. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 327 с. – ISBN 966-346-345-7
716810
  Стрєльніков Р.М. Контроль і ревізія : практикум: навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Р.М. Стрєльніков, Т.В. Свірідова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 336с. – ISBN 978-966-364-502-5
716811
  Усач Б.Ф. Контроль і ревізія : підручник / Б.Ф. Усач. – 7-ме вид., перероб. і допов. – Київ : Знання-Прес, 2008. – 264с. – ISBN 978-966-311-059-2
716812
  Дікань Л.В. Контроль і ревізія фінансових операцій : навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Дікань Л.В., Голуб Ю.О., Синюгіна Н.В. ; [відп. ред. Сєдова Л.М. ; ред. Гуляєва К.В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 231, [1] с. : табл., іл. – Додатки: с. 155-231. – Бібліогр.: с. 146-154. – ISBN 978-966-676-494-5
716813
  Бардаш С.В. Контроль і ревізія. Практикум : навч. посібник / С.В. Бардаш, В.А. Дерій, Н.І. Петренко; МОі НУ. ЖІТІ ; за ред.Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : Рута, 2000. – 384 с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7570-57-6
716814
  Найдьонов О.Г. Контроль і регулювання витрат на підприємстві / О.Г. Найдьонов, І.П. Мережко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 238-241. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
716815
  Циба Т.Є. Контроль і регулювання діяльності корпорації - необхідний етап забезпечення ефективності управління // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 102-107.
716816
   Контроль і управління в складних системах (КУСС - 2001) = Мeasurement and control in complex systems (MCCS-2001): Proceedings of VI International conference : Матеріали шостої міжнародної науково-технічної конференції м. Вінниця, 8-12 жовтня 2001 року. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця. – ISBN 966-641-039-7
Том 2. – 2002. – 219с.
716817
   Контроль і управління в технічних системах (КУТС-97) : Книга за матеріалами четверто міжнародно науково-технічно конференці , м.Вінниця,21-23 жовтня 1997 р. – Вінниця : УHІВЕРСУМ. – ISBN 966-7199-09-6
Том 2. – 1997. – 208с.
716818
  Янчев А.В. Контроль інформаційної безпеки в системах електронного документообігу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 199-204. – ISSN 2222-4459
716819
  Горшенев В.М. Контроль как правовая форма деятельности / В.М. Горшенев, И.Б. Шахов. – М., 1987. – 175с.
716820
  Мажуолене З.К. Контроль как средство интенсификации обучения изчающему чтению научной литературы (англ. яз. неязыков. вуз) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Мажуолене З. К.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1988. – 24л.
716821
  Мецаев Б.К. Контроль как средство правовой политики // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 2. – С.15-19. – ISSN 1608-8794
716822
  Беляев В.П. Контроль как форма юридической деятельности и гарантия законности // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 2. – С.9-20. – ISSN 1811-9018
716823
  Сулейманов А.Ф. Контроль как функция управления // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 109-113. – (0). – ISSN 2078-9165
716824
  Кот О.С. Контроль капіталу банків у площині міжнародної інтеграції // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 73-77
716825
  Федоров А.В. Контроль карбованцем / А.В. Федоров. – К., 1970. – 32с.
716826
  Хэнсен Б.Л. Контроль качества / Б.Л. Хэнсен. – М, 1968. – 520с.
716827
  Гульмира Тусибаева Контроль качества аудиторской работы / Гульмира Тусибаева, Мурат Алиев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 459-464 : табл., рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
716828
   Контроль качества биологических ветеринарных препаратов. – М., 1987. – 156с.
716829
  Гуревич М.С. Контроль качества бытовых электротоваров в торговле / М.С. Гуревич, В.А. Трепель. – М., 1978. – 94с.
716830
  Седых Н.В. Контроль качества в биотехнологии / Н.В. Седых, М.Ж. Кристапонс. – Рига, 1990. – 333с.
716831
   Контроль качества в мелиоративном строительстве. – К., 1990. – 190с.
716832
  Антонов Г.А. Контроль качества в системах управления качеством продукции : учеб. пособие / Г.А. Антонов, С.К. Розанова ; МВ и ССО РСФСР, Ленингр. финан.-экон. ин-т им. Н.А. Вознесенского. – Ленинград, 1982. – 64 с.
716833
  Емцова М.К. Контроль качества галантерейных товаров в торговле / М.К. Емцова, В.С. Дианов. – Москва, 1981. – 64с.
716834
  Зыков А.К. Контроль качества и ремонта оборудования электростанций / А.К. Зыков. – М., 1982. – 112с.
716835
  Жукова И.В. Контроль качества игрушек в торговле. / И.В. Жукова. – М., 1979. – 64с.
716836
  Карипиди С.Д. Контроль качества кинопоказа / С.Д. Карипиди. – 2-е изд. – М, 1964. – 172с.
716837
  Румянцев С.В. Контроль качества металлов гамма-лучами / С.В. Румянцев, Ю.А. Григорович. – Москва, 1954. – 248с.
716838
  Панасенко В.А. Контроль качества обувных товаров. / В.А. Панасенко, Р.М. Магомедов. – К., 1985. – 88с.
716839
  Легкун Я.А. Контроль качества одежды в торговле / Я.А. Легкун. – М., 1977. – 80с.
716840
   Контроль качества поверхностных вод. – Л,, 1988. – 140с.
716841
  Басов Н.И. Контроль качества полимерных материалов / Н.И. Басов, В.А. Любартович, С.А. Любартович ; под ред. В.А. Брагинского. – 2-е изд., перераб. – Ленинград : Химия ; Ленингр. отд-ние, 1990. – 111, [2] с.
716842
  Клюев В.В. Контроль качества продукции / В.В. Клюев. – Москва, 1979. – 38с.
716843
  Фейгенбаум А.В. Контроль качества продукции / А.В. Фейгенбаум. – М, 1986. – 470с.
716844
  Бухтияров И.Д. и др. Контроль качества продукции / И.Д. и др. Бухтияров. – М., 1988. – 62с.
716845
  Иванов В.С. Контроль качества продукции в машиностроении. / В.С. Иванов, А.Н. Зуев. – М., 1990. – 96с.
716846
  Голодницкий А.Б. Контроль качества радиотоваров в торговле / А.Б. Голодницкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 71с.
716847
  Артемов М.Е. Контроль качества ремонта сельскохозяйственных машин : справочник / М.Е. Артемов, Г.Г. Ковалевский, Ю.П. Шатров. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 190 с.
716848
  Мишкинис Б.Я. Контроль качества рентгенодиагностического процесса / Б.Я. Мишкинис. – Москва, 1991. – 191с.
716849
   Контроль качества с помощью персональных компьютеров. – Москва, 1991. – 221с.
716850
  Яковлева З.Т. Контроль качества тканей в торговле / З.Т. Яковлева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Экономика, 1983. – 56 с.
716851
  Цветкова А.Ф. Контроль качества трикотажных товаров в тоговле / А.Ф. Цветкова. – 2-е изд., переработ. – М., 1983. – 3с.
716852
  Цветкова А.Ф. Контроль качества трикотажных товаров в торговле / А.Ф. Цветкова. – М., 1978. – 72с.
716853
   Контроль качества химиотерапевтических препаратов. – Москва, 1987. – 139с.
716854
  Вагин Л.М. Контроль качества хлебных изделий в торговле / Л.М. Вагин. – Москва, 1982. – 47с.
716855
  Томас Л.Ф. Контроль качества. / Л.Ф. Томас. – М., 1968. – 184с.
716856
  Глузман Л.Д. Контроль коксохимического производства / Л.Д. Глузман, И.И. Эдельман. – 3-е изд. испр. и доп. – Москва : Металлургиздат, 1946. – 455 с.
716857
  Бойцов П.А. Контроль коллективный, действенный / П.А. Бойцов, И.Б. Западалов. – Л., 1964. – 56с.
716858
  Рабінович П. Контроль Конституційного Суду України за додержанням процедури внесення змін до Конституції України як засіб забезпечення її верховенства // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 42-52
716859
  Малько А.О. Контроль концентрації поверхнево-активних речовин у рідинних середовищах за динамічним поверхневим натягом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Малько Анастасія Олександрівна ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
716860
  Панченко Є. та інш. Контроль кредитного портфеля як складова частина банківського менеджменту // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2002. – № 6. – С.13-15. – ISSN 0131-775Х
716861
  Цыркин Э.З. Контроль лопаточного аппарата паровых турбин / Э.З. Цыркин. – М., 1978. – 96с.
716862
  Баянов Б.Я. Контроль масс в условиях развитого социализма / Б.Я. Баянов. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1977. – 217 с.
716863
  Рыбкин В.А. Контроль материалов и работ в литейном производстве / В.А. Рыбкин. – М., 1980. – 128с.
716864
  Костів М.А. Контроль матеріальних витрат на підприємствах електротехнічної галузі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-64. – (Економіка ; Вип. 53)


  Проблема обліку і калькулювання витрат на виробництво набуває особливої актуальності у сучасних умовах, коли результати роботи кожного підприємства, конкурентоздатність його продукції знаходиться у все більшій залежності від рівня здійснених ним ...
716865
  Котик Ф.И. Контроль металлов и сплавов в машиностроении / Ф.И. Котик, С.Г. Ибрагимов. – Москва, 1983. – 248 с.
716866
  Авторгов А. Контроль Мін’юсту за приватними виконавцями: захист прав сторін чи засіб тиску? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 34). – С. 14-15
716867
   Контроль мінімальної заробітної плати в умовах децентралізації: реалії та перспективи / Л.П. Шевчук, А.В. Драбаніч, О.П. Казмір, А.А. Шевчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 181-184. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
716868
  Ведміцький Ю.Г. Контроль моменту інерції електротехнічних комплексів та систем на основі удосконаленої теорії електродинамічних аналогій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Ведміцький Юрій Григорович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 31 назва
716869
  Скобелев Г.Н. Контроль на уроках математики / Г.Н. Скобелев. – Минск, 1986. – 104 с.
716870
  Кальнік О.П. Контроль навчальних досягнень студентів в класичних університетах ХІХ сторіччя // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 313-321. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471


  "У статті узагальнюється досвід реалізації контролю навчальних досягнень в класичних університетах ХІХ століття, відслідковується процес утвердження основних форм і методів контролю навчальних досягнень, які використовуються у сучасних ВНЗ". "Згідно ...
716871
  Староста В.І. Контроль навчальних досягнень студентів: мотиваційний аспект / В.І. Староста, Г.В. Товканець // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 39-42. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
716872
  Власов В. Контроль навчальних досягнень учнів на уроках історії // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 34-38.
716873
  Мартиненко О.В. Контроль навчальної діяльності студентів педагогічних університетів при вивченні фундаментальних математичних дисциплін / О.В. Мартиненко, Я.О. Чкана // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 252-255. – ISSN 2413-1571
716874
  Харт Дж. Контроль над біологічною зброєю і роззброєння / Харт Джон // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 383-385. – ISBN 978-966-2050-07-3
716875
  Ляховскі Ждіслав Контроль над звичайними озброєннями / Ляховскі Ждіслав, Свеня Пост // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 361-383. – ISBN 978-966-7272-95-1
716876
  Тікк Енекен Контроль над кібернетичною зброєю і стійкість // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 421-440. – ISBN 978-0-19-883999-6
716877
  Кучеренко А. Контроль над миграционными процессами в США: тенденции эволюции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 2. – С. 75-83. – ISSN 0131-2227
716878
  Бромлі М. Контроль над передачами технологій і прямими іноземними інвестиціями: обмеження експортного контролю / М. Бромлі, К. Брокманн // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 475-482. – ISBN 978-0-19-883999-6
716879
  Казанський Д. Контроль над Північчю // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 27 (503), 7-13.07.2017 р. – С. 22-23. – ISSN 1996-1561
716880
  Почепцов Г.Г. Контроль над розумом / Георгій Почепцов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 349, [3] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-518-586-4


  "В книге на большом объеме материала рассматриваются информационные механизмы современного общества. Объектом анализа становятся такие исторические феномены, как перестройка и ГКЧП, оккультизм и масонство, Голливуд и гарвардский проект, мегацеркви и ...
716881
  Санжаровець В. Контроль над соціальними послугами громадянського суспільства / В. Санжаровець, М. Панченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Громадянське суспільство має бути активним, контролювати здійснення соціальних послуг, тому що воно є замовником якісної соціальної роботи. Вибір фахової соціальної допомоги клієнтами соціальної роботи допоможе подолати негативні наслідки на місцевому ...
716882
  Бромлі Марк Контроль над торгівлею товарами подвійного використання і зброєю // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 441-442. – ISBN 978-0-19-883999-6
716883
  Шеннон Контроль над ядерною зброєю і нерозповсюдження / Шеннон, Кайл // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 335-360. – ISBN 978-966-7272-95-1
716884
  Кайл Контроль над ядерною зброєю і нерозповсюдження / Кайл, Шеннон // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 339-363. – ISBN 978-966-7272-99-9
716885
  Арбатов А.Г. Контроль над ядерным оружием: конец истории? // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 5. – С. 5-18. – ISSN 0131-2227


  Процесс переговоров по сокращению ядерного оружия (ЯО) и его нераспространению зашел в небывало глубокий тупик, а система договоров и институтов подвергается политической и военно-технической эрозии. Она может быть разрушена уже в ближайшее время. ...
716886
  Заренин Ю.Г. Контроль надежности элементов и систем / Ю.Г. Заренин. – Киев, 1968. – 24с.
716887
  Заренин Ю.Г. Контроль надежности элементов и систем / Ю.Г. Заренин. – К, 1968. – 24с.
716888
   Контроль надёжности элементов и систем автоматики. – Рига, 1976. – 129с.
716889
   Контроль народный, действенный. – Минск, 1979. – 231с.
716890
  Пришляк Г. Контроль народу за діяльністю органів місцевого самоврядування (теоретичний аспект) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 96-99
716891
  Журавльова Г.С. Контроль органів державної податкової служби України: питання теорії іпрактики // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 85-88. – ISSN 1563-3349
716892
  Барышев В.А. Контроль ориентации метеорологических спутников / В.А. Барышев, Г.Н. Крылов. – Ленинград : ГИМИЗ, 1968. – 211 с. – Библиогр.: с. 207-210
716893
  Барышев В.А. Контроль ориентации спутников с помощью визирования земного горизонта : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.009 / Барышев В.А.; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ. – Л., 1972. – 6л.
716894
   Контроль оценок прогнозных ресурсов рудоносных объектов : Методические рекомендации. – Ленинград, 1990. – 101с.
716895
  Батавин В.В. Контроль параметров полупроводниковых материалов и эпитаксиальных слоев / В.В. Батавин. – Москва : Совтское радио, 1976. – 102 с. : ил. – Список лит.: с. 95-101. – (Массовая б-ка инженера : Электроника ; 9)
716896
  Абу Хадид Салах Мустафа. Контроль параметров электропотребления промышленных объектов. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.03 / Абу Хадид Салах Мустафа.; КПИ. – К, 1993. – 15л.
716897
  Крупка І.К. Контроль парійний, народний / І.К. Крупка. – Х, 1965. – 56с.
716898
  Кузьмінський Б.Ю. Контроль переоцінки конфіскованих активів суб"єктів міжнародної економічної діяльності // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 136-137. – ISBN 978-611-01-0721-1
716899
  Доценко Є. Контроль питомого електричного опору сталевих виробів плоскої форми чотиризондовим методом / Є. Доценко, М. Карпаш // Вісник Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя : науковий журнал / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – № 3 (71). – С. 88-98. – ISSN 1727-7108
716900
  Гаврилов Николай Николаевич Контроль пленочных схем в процессе производства по тепловому излучению : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.03 / Гаврилов Николай Николаевич; МВ и ССО СССР. Днепропетровский гос. ун-т. – М., 1973. – 16л.
716901
  Самойлов Юрий Контроль по-европейски. Что дальше? : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 40-41 : Фото. – ISSN 1998-8044
716902
  Москалев М.А. Контроль по-ленински / М.А. Москалев. – Москва
. – 1963. – 32с.
716903
  Дударчик А.И. Контроль полупроводниковых приборов жидкими кристаллами / А.И. Дударчик, В.А. Семин, Б.И. Горбунов. – Минск, 1983. – 119 с.
716904
   Контроль постоянный, действенный. – Калининград, 1981. – 88с.
716905
  Калюга Є. Контроль правомірності надання, розрахунку та відображення в обліку відпусток // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 42. – С.22-27
716906
  Кравчук І. Контроль правотворчого процесу з метою адаптації права України до права ЄС // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 75-77. – ISSN 0132-1331
716907
  Хома І.Б. Контроль прийняття рішень у точці біфуркації в процесі перебігу підприємницької діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 103-108. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
716908
  Байбаков Ф.Б. Контроль примесей в сжатых газах / Ф.Б. Байбаков, В.М. Шарапов. – Москва : Химия, 1989. – 157, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 151-158
716909
  Попович А.Ф. Контроль производства азотной кислоты нитратов и аммиачных солей / А.Ф. Попович. – М.-Л., 1934. – 167с.
716910
  Майзель Ц.Г. Контроль производства аммиака, азотной кислоты и их солей / Ц.Г. Майзель, Р.И. Меламед. – Х.-К, 1934. – 149с.
716911
  Ицкович Э.Л. Контроль производства с помощью вычислительных машин / Э.Л. Ицкович. – М., 1975. – 417с.
716912
  Шрайбман С.С. Контроль производства хлора и каустика электролизом поваренной соли / С.С. Шрайбман. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 196 с.
716913
  Сошникова Контроль профкома за соблюдением законодательства о труде / Сошникова, Б.А. Шеломов. – М, 1987. – 157с.
716914
  Назаров А.Б. Контроль профсоюзов за соблюдением трудового законодательства на предприятии. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.05 / Назаров А.Б.; Высш.школа движинея ВЦСПС. – 24л.
716915
  Золотницкий Д.М. Контроль процессов обработки кинопленки / Д.М. Золотницкий. – Л, 1967. – 356с.
716916
  Гордон Г.М. Контроль пылеулавливающих утановок / Г.М. Гордон, И.Л. Пеисахов. – М, 1961. – 308с.
716917
  Зайченко А.И. и др. Контроль радиационной безопасности / А.И. и др. Зайченко. – М, 1989. – 192с.
716918
  Кравченко Т.В. Контроль рецептивних видів діяльності у ВНЗ на базі тестів // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 74-79. – ISBN 978-617-7037-08-7


  "Студентів ВНЗ треба навчити різним стратегіям аудіювання та усного мовлення (аудіювання з загальним розумінням тексту, детальним розумінням та вибірковим здобуванням інформації, монолог, діалог та ін.). Незнання стратегій аудіювання або усного ...
716919
   Контроль речевых умений в обучении иностранным языкам. – М., 1970. – 120с.
716920
  Шубчинський В.Д. Контроль розвитку технологічної компетентності у вищій школі при викладанні спеціальних дисциплін / В.Д. Шубчинський, Ю.В. Мєнафова // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 172-174. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
716921
   Контроль розрахункових операцій - основа фінансової стабільності місцевих бюджетів / Л.П. Шевчук, В.В. Рафальський, А.В. Шаварський, А.А. Шевчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 168-171. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150


  В статті розглянуто розвиток контролю розрахункових операцій в умовах децентралізації. Передумовою розвитку економіки кожного регіону є достатня наявність фінансових ресурсів, які прямо пов’язані з новим баченням контролю розрахункових операцій ...
716922
  Сосновский А.В. Контроль рублем за оборотом и состоянием запасов товарно-материальных ценностей снабженческо-сбытовых и оптовых торговых организаций. : Автореф... канд. экон.наук: / Сосновский А.В.; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1966. – 20л.
716923
  Гастер Л.М. Контроль рублем и вопросы совершенствования калькулирования себестоимости продукции домостроительных комбинатов : Автореф... канд. экон.наук: 08.601 / Гастер Л.М.; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1969. – 16л.
716924
  Авдеева А.А. Контроль сжигания газообразного топлива / А.А. Авдеева. – Москва : Энергия, 1971. – 256 с. : ил. – Библиогр.: с. 246-254
716925
   Контроль состояний окружающей среды. – М., 1983. – 95с.
716926
  Шилин Б.В. Контроль состояния окружающей среды тепловой аэросъемкой / Б.В. Шилин, И.А. Молодчинин. – Москва : Недра, 1992. – 62с.
716927
  Приходько Н.Е. Контроль сохранности социалистической собственности на предприятии / Н.Е. Приходько. – Москва, 1987. – 95с.
716928
  Шилін С.І. Контроль спінового стану та явище спінового переходу в комплексах заліза(ІІ) з заміщеними піразинами / С.І. Шилін, І.О. Гуральский, І.О. Фрицький // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 61
716929
  Афонин Д.А. Контроль стабильности пунктов плановой геодезической сети при геодезическом контроле деформаций инженерных сооружений // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 6-11 : табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
716930
  Коломієць Т.В. Контроль стану біогеометричного профілю постави дітей старшого дошкільного віку у процесі фізичної реабілітації : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 / Коломієць Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
716931
  Татулич І.Ю. Контроль суду за виконанням судових рішень в цивільному судочинстві // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 101-103. – ISBN 978-966-8830-75-4
716932
  Пальченкова В.М. Контроль суспільства за виконанням покарань у допенітенціарний період (на прикладі Київської Русі) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 3-7. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
716933
  Гурак Р. Контроль сфери освіти: досвід країн ЄС // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 19 жовтня (№ 42). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Голова Державної інспекції навчальних закладів Руслан Гурак розповів про контрольно-моніторингові системи оцінювання якості освіти, які діють у країнах Європейського Союзу.
716934
  Сімоненко Л. Контроль сформованості методичної компетентності як наукове поняття // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 156-166
716935
  Тарасюк М.В. Контроль та аналіз в системі контролінгу в управління торговельними мережами // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 107-112. – ISSN 0321-0499
716936
  Гнилицька Л. Контроль та аналіз у бюджетуванні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 7. – С. 12-24
716937
  Пісьмаченко Л.М. Контроль та аудит іноземних інвестицій: необхідність і технологія здійснення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 150-154. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
716938
  Шарманська В.М. Контроль та бухгалтерський облік // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 170-173. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядається проблема, пов"язана з висвітленням співвідношення місця і ролі бухгалтерського обліку та контролю діяльності робітників в управлінні виробництвом.
716939
  Космач О.П. Контроль та діагностика вузлів тертя з композиційних матеріалів методом акустичної емісії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Космач Олександр Павлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
716940
   Контроль та керування корпоративними комп"ютерними мережами: інструментальні засоби та технології : Навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів / А.М. Гуржій, С.Ф. Коряк, В.В. Самсонов, О.Я. Соляров. – Харків : Компанія СМІТ, 2004. – 544с. – ISBN 966-8530-18-7
716941
  Чорна В.О. Контроль та комплексний захист тягового електроприводу постійного струму рудничних контактних електровозів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Чорна Вікторія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
716942
  Ярмакі Х.П. Контроль та нагляд в діяльності митних органів України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 4. – С. 32-36
716943
  Гнот Х.Я. Контроль та нагляд за виконанням судових рішень установами виконання покарань в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 473-480. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
716944
  Гузир В. Контроль та нагляд за діяльністю спеціальних служб // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 13-17.
716945
  Власенко Д.О. Контроль та нагляд за додержанням законодавства з надання адміністративних послуг суб"єктами публічної адміністрації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 109-114. – ISSN 2219-5521
716946
  Швець В.Д. Контроль та нагляд щодо додержання законів в сфері землекористування // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 225-229. – ISSN 2306-9082
716947
  Чорна В.Г. Контроль та нагляд як адміністративно-правові засоби регулювання у сфері позашкільної освіти України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 92-98. – ISSN 2227-796X


  У статті аналізується поняття засобів адміністративно-правового регулювання у сфері позашкільної освіти, контролю, нагляду, їх ознаки та особливості у сфері позашкільної освіти. This article analyzes the concept of "means of the administrative and ...
716948
  Комзюк М.А. Контроль та нагляд як засоби забезпечення законності застосування органами внутрішніх справ заходів адміністративного примусу, що обмежують особисту свободу громадян // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 53-59
716949
  Панасюк О. Контроль та нагляд як функція трудового права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 108-112. – ISSN 0132-1331
716950
  Стражнікова І. Контроль та оцінка знань, умінь та навичок студентів // Педагогіка вищої школи : навч.-метод. посібник / І. Стражнікова. – Івано-Франківськ : НАІР, 2018. – С. 92-102
716951
  Тарасова Т.Б. Контроль та оцінювання в сучасній вищій школі // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 158-163. – ISBN 978-617-8037-94-9
716952
  Шостачук А.М. Контроль та оцінювання загальноінженерної та математичної підготовки студентів-механіків перед вивченням дисципліни "Теорія механізмів та машин" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 243-246 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 245-246. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
716953
  Локшина О.І. Контроль та оцінювання навчальних досягнень шкільної молоді: сучасні підходи // Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти / Г.С. Єгоров, М.Ю. Красовицький, О.І. Локшина, В.М. Мадзігон, Б.Ф. Мельниченко. – Київ : Богданова А.М., 2006. – С. 23-34. – ISBN 966-96711-2-4
716954
  Курило Л.В. Контроль та оцінювання професійно орієнтованого наукового писемного мовлення майбутніх викладачів англійської мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 4 (76). – С. 29-34. – ISSN 1817-8510
716955
  Кавицька Т.І. Контроль та оцінювання у навчанні граматики англійської мови студентів-філологів / Т.І. Кавицька, В.В. Осідак // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (1-2018). – C. 45-55. – ISBN 978-617-7507-84-9
716956
   Контроль та перевірки в Україні. Нормативна база. – 3-є вид., випр. та доп. – Київ : КНТ, 2006. – 468с. – ISBN 966-373-042-0
716957
  Максимович В.О. Контроль та поліпшення теплового стану людини : монографія / В.О. Максимович, І.І. Солдак, О.С. Горецький; Під ред. І.І. Солдак. – Донецьк, 1997. – 158 с. : табл., іл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISBN 5-86938-094-4
716958
  Русінко П.М. Контроль та прогноз утворення радіоактивних відходів діючих АЕС України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Русінко Павло Михайлович ; НАН України, Ін-т ядерних дослідж. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
716959
  Палійчук О.В. Контроль та прогнозування техногенно-екологічної безпеки в районі Калуського гірничопромислового комплексу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Палійчук О.В. ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
716960
  Добровольська В. Контроль та ревізія у сфері господарювання: поняття та види // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 8 (98). – С. 34-37
716961
  Калашнік І.І. Контроль та управління якістю продукції на промислових підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 53-58. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
716962
  Шохін Б.П. Контроль та управління якістю процесів на стадіїї виробництва продукції / Б.П. Шохін, Т.Б. Твердушка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 25-29. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 22). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається методологія управління якістю процесів. На основі елементів прикладної статистики пояснюються основні інструменти контролю та управління якістю на стадії виробництва продукції. Ключові слова: якість, прикладна статистика, In ...
716963
  Белосельский Б.С. Контроль твердого топлива на электростанциях / Б.С. Белосельский, В.С. Вдовченко. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 176 с.
716964
  Балабанов А.Н. Контроль технической документации / А.Н. Балабанов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Изд-во стандартов, 1988. – 350, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 350 (18 назв.)
716965
  Готра З.Ю. Контроль технологии гибридных интегральных схем / З.Ю. Готра. – Львов, 1981. – 96 с.
716966
  Саградян А.Л. Контроль технологического процесса флотационных фабрик. / А.Л. Саградян. – Москва, 1954. – 496с.
716967
  Тищенко В.О. Контроль тренувальної діяльності як основа успішної реалізації підготовки гандбольних команд вищої кваліфікації // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2015. – № 06. – С. 35-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1818-9172
716968
   Контроль у бюджетних установах: теорія та практика : монографія / [Л.В. Дікань та ін.] ; за заг. ред. канд. екон. наук. проф. Л.В. Дікань. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 330, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 185-208. – ISBN 978-966-676-625-3
716969
  Барбаш Є.М. Контроль у вітчизняних підручниках з іноземних мов (60-80-ті роки XX століття) // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт" ; голов. ред. С.Ю. Ніколаєва. – Київ, 2017. – № 1 (89). – С. 3-9. – ISSN 1817-8510
716970
  Деркач А.Л. Контроль у галузі забезпечення ядерної та радіаційної безпеки: призначення, основні риси, поняття // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 356-362. – ISSN 1563-3349
716971
  Бобровник С. Контроль у демократичному ракурсі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 271-273. – ISSN 1026-9932
716972
  Фріс П. Контроль у кримінально-правовій політиці // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 16-22
716973
  Залевадна В. Контроль у навчанні іноземної мови // Лабораторний практикум з віртуальними лабораторними стендами : навч. посібник / А.М. Артеменко, Н.В. Зачепа, Ю.В. Зачепа, С.А. Сергієнко, В.К. та ін. Титюк. – Кременчук : NOVABOOK, 2022. – С. 183-187. – ISBN 978-617-639-379-5
716974
  Філіпенко А.С. Контроль у системі адміністративно-правового регулювання // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 90-95
716975
  Франчук Т. Контроль у системі компетентнісної професійної освіти як умова забезпечення її неперервності // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 255-258


  Досліджуються проблеми модернізації системи контролю в умовах переходу на стандарти компетентнісної професійної освіти, що набуває тенденцію до саморозвитку впродовж життя.
716976
  Роман О.Т. Контроль у системі управління фінансовою діяльністю держави // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 131-139
716977
  Малков Д. Контроль у сфері боротьби із згубною податковою конкуренцією як новий вид міжнародного контролю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 112-115
716978
  Щукін О.М. Контроль у сфері державних закупівель // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 7. – С. 29-38. – ISSN 2222-5374
716979
  Чечетов М. Контроль у сфері приватизації // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 18-30 : Табл.1. – ISSN 0131-775Х
716980
  Сушинський О.І. Контроль у сфері публічної влади: теоретико-методологічні та організаційно-правові аспекти / О.І. Сушинський ; Львівський регіональний ін-т держ. управління Української Академії держ. управління при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ УАДУ, 2002. – 468 с. – Бібліогр.: с. 444-467. – ISBN 966-619-041-9
716981
  Харрис П.Т. Контроль удельного сопротивления в вытянутых кристаллах кремния / П.Т. Харрис, А. Трейнор. – М, 1960. – с.
716982
  Трейнор А. Контроль удельного сопротивления в вытянутых кристаллах кремния / А. Трейнор, П.Т. Харрис. – М., 1960. – 8с.
716983
  Бабиков О.И. Контроль уровня с помощью ультразвука / О.И. Бабиков. – Ленинград : Энергия, 1971. – 79 с. : ил. – Список лит.: с. 77-78 (22 назв.). – (Б-ка по автоматике ; вып. 459)
716984
  Гура В.А. Контроль уровня языковой компетенции иностранных студентов подготовительного факультета // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 50-55. – (Русская филология ; № 4 (66) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  У статті розглянуто питання контролю у процесі системного формування граматичної компетенції як необхідної складової комунікативно-мовленнєвої компетенції іноземних студентів підготовчого факультету. Мета статті – визначення змісту лексико-граматичної ...
716985
  Скакун В.А. Контроль уроков производственного обучения. / В.А. Скакун. – М., 1985. – 64с.
716986
  Тихонов Иван Иванович Контроль усвоения и его рациональная организация и эффективность в обучениии : Обзорная информация / Тихонов Иван Иванович; НИИ проблем высш. школы; Отд. науч. информации. – Москва : МВ и ССО УССР, 1976. – 82с. – Автор указ. на обор. тит. л. – (Обучение и коммунистическое воспитание в высших и средних спец. учеб.заведениях)
716987
  Тихонов Иван Иванович Контроль усвоения, организация и эффективность при программированном обучении / Тихонов Иван Иванович. – Москва : Знание, 1967. – 37с.
716988
   Контроль усилий бесклеевыми тензорезисторными датчиками. – К., 1971. – 160с.
716989
  Шипицо Л.В. Контроль устной речи. : на начальном этапе обучения / Л.В. Шипицо. – Москва : Московский государственный университет, 1985. – 88 с.
716990
  Жердев Н.К. Контроль устройств на интегральных схемах / Н.К. Жердев, Б.П. Креденцер, Р.Н. Белоконь. – Киев, 1986. – 159 с.
716991
  Косицын Ю.Д. Контроль ФЗМК за соблюдение законодательства о заработной плате. Справочная книга. / Ю.Д. Косицын. – М., 1968. – 143с.
716992
  Цепин А.И. Контроль ФЗМК за соблюдением законодательства о труде. / А.И. Цепин. – М, 1975. – 175с.
716993
  Рябчиков М.П. Контроль финансово-хозяйственной деятельности на промышленных предприятиях / М.П. Рябчиков. – М., 1989. – 159 с.
716994
  Ладиняк А.Б. Контроль фізичних навантажень на уроках фізичної культури / А.Б. Ладиняк, В.В. Ліщук // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 93-97. – Бібліогр.: 8 назв.
716995
  Кужельний М.В. Контроль фінансової звітності та правильності її складання : Навчально методичний посібник для студ.економ.спец.і прац.обліково-аналіт.і контр.-ревізійних служб підприємств, орг.і установ / М.В. Кужельний, Є.В. Калюга, О.В. Калюга; Мін-во освіти і науки України. Київ.нац.економ.ун-тет. – Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2001. – 240с. – ISBN 966-521-118-8


  Розглядаються питання, щодо проведення контролю за правільностю трансформації статей фінансової звітності, в тому числі для відкритих акціонерних товариств, підприємств
716996
  Івахненков С.В. Контроль фінансової інформації: сучасні технології : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 1 (170). – С. 87-97 : Табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв
716997
  Коломієць Л.П. Контроль фітопатогенних вірусів в агроекосистемах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 16-18. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Досліджено склад популяції вірусів картоплі в зоні Полісся України. Показано суттєву роль штаму вірусу в перебігу інфекції та необхідність вивчення штабового складу поширених у регіоні патогенів для об"єктивної оцінки розвитку вірусних інфекцій в ...
716998
  Фролов М.В. Контроль функционального состояния человека-оператора / М.В. Фролов. – Москва, 1987. – 195с.
716999
   Контроль функционирования больших систем. – М., 1977. – 356с.
717000
  Харт Дж. Контроль хімічної зброї і роззброєння / Джон Харт // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 376-382. – ISBN 978-966-2050-07-3
<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,