Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>
716001
  Гучков А.И. "Корабль потерял свой курс" / А.И. Гучков. – Москва, 1991. – 63с.
716002
  Веймарн Е.В. "Корабль" на Каче / Е.В. Веймарн, М.Я. Чореф. – Симферополь, 1976. – 86с.
716003
  Шошоя І. "Коран - священная книга мусульман" // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 111-113
716004
  Хорунжий М. "Кордони як фронти" : вірші // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 96. – С. 44-45
716005
  Троякова Т.Г. "Корейская деревня" в Приморье:один из проектов "национального возрождения" // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 37-43. – ISSN 0869-5415


  "Національне відродження" російських корейців
716006
  Лоссовский И.Е. "Корейская проблема" какглавная угроза региональной безопасности в Восточной Азии и перспективы ее разрешения // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 264-273. – ISBN 978-966-136-196-5
716007
  Волосюк І. "Корейська проблема" в системі сучасних міжнародних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 96-97. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено позиції великих тихоокеанських держав щодо врегулювання ядерної кризи на Корейському півострові. The article is studied the positions of the great Pacific states in redard to settlement of nuclear crisis on the Korean peninsula.
716008
  Гриценко В.С. "Корейська хвиля" у діалектиці культурного розвитку // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – С. 13-17. – ISSN 2616-9967
716009
  Княжицький М. "Корені російського лобі в Європі - з СРСР" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6-7 червня (№ 102/103). – С. 17, 20


  Про роботу медіа в умовах АТО, перспективи суспільного ТБ та російську пропаганду.
716010
  Мельничук Т. "Корида" // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл.відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2016. – Ч. 2 (100). – С. 9-16. – ISBN 966-7109-34-8


  Балада.
716011
  Наєнко М. "Корифеи украинской сцены" у виконанні видавництва "Вік" // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 224-231. – ISBN 978-966-439-809-8


  У 1901 р. київська друкарня Петра Барського опублікувала безіменну книжку "Корифеи украинской сцены", від часу з"яви якої згадане означення й стало вживатися як найточніша характеристика фундаторів нового професійного українського театру.
716012
  Горобець Марися "Корнелія" вінець якості : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 84-87 : Іл.
716013
  Бае Су Хан [Корейсько-українські дипломатичні відносини в сучасності та перспективі] // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 160-182
716014
  Лі Юн [Корейсько-українські торговельні зв"язки: сучасний стан та перспективи] // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 70-91
716015
  Шекспир Уильям [Кориолан] : трагедия / пер. [в стихах] А.В. Дружинина. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. А.Е. Ландау, 1874. – [4], 233 с. – (Европейские классики в русском переводе : (с примеч. и биографиями) : для учащихся / под ред. Петра Вейнберга ; Вып. 2)
716016
  Головко В. Корабль-"черепаха". Прообраз броненосца // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 9 (171). – С. 54-57
716017
  Верн Ж. Корабль-призрак / Ж. Верн. – Москва, 1993. – 352с.
716018
  Травен Б. Корабль мертвых / Б. Травен. – М, 1986. – 366с.
716019
  Криг Сюзанна Корабль мечты : Стиль // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 124-134 : Іл. – ISSN 1029-5828
716020
  Лобачева Е.А. Корабль моей мечты. / Е.А. Лобачева. – Горький, 1964. – 64с.
716021
  Лаханин В.В. Корабль на атомной энергии / В.В. Лаханин, Н.М. Шилов. – М, 1957. – 151с.
716022
  Зарян К. Корабль на горе : роман / К. Зарян. – Москва : Советский писатель, 1969. – 423 с.
716023
  Зарян К. Корабль на горе : роман / К. Зарян. – Москва : Известия, 1974. – 413 с.
716024
  Караченцов Н.П. Корабль плывет / Николай Караченцов ; [ ред.-сост. К. Винокуров ]. – Москва : АСТ ; Зебра Е, 2007. – 480с., [ 44 ] л. илл. – (Актерская книга). – ISBN 978-5-17-045522-5
716025
  Шеффауэр Г. Корабль с шампанским / Г. Шеффауэр. – Москва, 1928. – 44с.
716026
  Рудомазина Т. Корабль Тесея, или Цитата и композиция в древнерусской литературе // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 149-158. – ISSN 0042-8795
716027
  Овчаров Н. Корабоплаванесо по българскосо черноморско крайбрєжиє / Н. Овчаров. – София, 1992. – 173с.
716028
  Огар В. Корали з пограничних турнейсько-візейських відкладів Донбасу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-25. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Досліджено пограничні турнейсько-візейські відклади Донбасу (рудник Центральний). Виявлено різкі зміни літології та коралових комплексів, що пояснюються глобальною евстатичною подією. Boundary Tournaisian-Vis?an layers in the Donets basin (Centralny ...
716029
  Сребродольский Б.И. Коралл / Б.И. Сребродольский. – Москва : Наука, 1986. – 132с.
716030
  Сизов Н.Т. Коралловая брошь : Роман / Н.Т. Сизов. – 2-е изд. – Москва : Правда, 1977. – 48с.
716031
  Ньюман Кэти Коралловое царство. Возвращение в царство / Ньюман Кэти, Дубиле Дэвид // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – ноябрь, № 122. – С. 154-164 : фото
716032
  Мариджан Коралловые четки / Мариджан. – Тбилиси, 1958. – 120с.
716033
  Булычев Кир Коралловый замок / Булычев Кир. – Москва, 1990. – 237с.
716034
  Кудинов И.П. Коралловый камень. / И.П. Кудинов. – Барнаул, 1965. – 107с.
716035
  Кардосо О. Коралловый конь : рассказы ; пер. с испанского / О. Кардосо. – Москва : Художественная литература, 1962. – 158 с.
716036
  Фомичев В.Д. Кораллы Rugosa и стратиграфия средне- и верхнекаменноугольных и пермских отложений Донецкого бассейна / В.Д. Фомичев; Отв. ред. Горский И.И. – Москва : Госгеолиздат, 1953. – 622с. – К книге отдельным выпуском прилагается "Атлас" кораллов на 44-х таблицах, (92с.)
716037
  Краснов Е.В. Кораллы в рифовых фациях мезозоя СССР / Е.В. Краснов; Отв. ред. Соколов Б.С. – Москва : Наука, 1983. – 160с.
716038
  Тяжева А.П. Кораллы и брахиоподы нижнего девона Южного урала / А.П. Тяжева, Р.А. Жаворонкова, А.А. Гарифуллина; Отв. ред. Чибрикова Е.В. – Москва : Наука, 1976. – 228с.
716039
  Тяжева А.П. Кораллы и брахиоподы пограничных отложений силура и нижнего девона западного склона Южного урала / А.П. Тяжева, Р.А. Жаворонкова; Отв. ред. Рождественская А.А. – Москва : Наука, 1972. – 184с.
716040
  Рубакин Н.А. Кораллы и люди : Старинное сказание из жизни далекого Востока / Н.А. Рубакин. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Е.Д. Трауцкой ; [Тип. 1-й СПб Трудовой артели], 1909. – 32 с. – (Библиотека для школ и самообразования)
716041
  Штукенберг А. Кораллы и мшанки Верхнего яруса Среднерусского каменноугольного известняка / [соч.] А. Штукенберга // Естественная история губерний Киевского Учебного округа. Палеонтология. – Киев, 1860. – Часть Систематическая : Об ископаемых рыбах губерний Киевского учебного округа: Вып. 1. Рыбы широкочешуйчатые Placodei Ag. и блестячешуйчатые. Ganoidei Ag. : статья А. Роговича, проф. – [2], 54, [5] с., 4 л. ил. : ил.
716042
   Кораллы и рифы фанерозоя СССР : Труды IV Всесоюзного симпозиума по ископаемым кораллам, Тбилиси,1978. – Москва : Наука, 1980. – 231с.
716043
  Альтмарк М.С. Кораллы нижнего карбона Татарии : монография / М.С. Альтмарк. – Казань : Из-во Казанского университета, 1975. – 195 с.
716044
   Кораллы пограничных слоев силура и девона Алтае-Саянской горной области и Урала. – Москва : Наука, 1968. – 170с.
716045
  Улитина Л.М. Кораллы подотряда Cystiphyllina из девона Закавказья. (Семейства Zonophyllidae, Danskophyllidae, Digonophyllidae). : Автореф... канд. биол.наук: / Улитина Л.М.; Акад. наук СССР. Палеонтол. ин-т. – М., 1963. – 17л.
716046
  Абашкина А.В. Кораллы родов Lithostrotion и Diphyphyllum из верхневизейских отложений бассейна Верхней Печоры и их стратиграфическое значение : автореф. дис. ... канд. геолг-минерал. наук / Абашкина А.В. ; Московск. ин-т цветн. металов и золота им. М.И.Калинана. – Москва, 1953. – 15 с.
716047
  Бульванкер Э.З. Кораллы ругоза силура Подолии / Э.З. Бульванкер. – Москва : Госгеолиздат, 1952. – 47с.
716048
  Искюль Н.В. Кораллы с Подкаменной Тунгуски. / Н.В. Искюль, 1957. – 84-102с.
716049
  Гриценко Владимир Петрович Кораллы силура Волыно-Подолья и их стратиграфичекое значение : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: 04.00.09 / Гриценко Владимир Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 270л.
716050
  Гриценко Владимир Петрович Кораллы силура Волыно-Подолья и их стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.09 / Гриценко Владимир Петрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 25 с.
716051
  Латыпов Ю.Я. Кораллы склерактинии Въетнама / Ю.Я. Латыпов. – Москва : Наука, 1990. – 79с.
716052
  Горский И.И. Кораллы среднего карбона западного склона Урала / И.И. Горский; Отв. ред. Ивановский А.Б. – Москва : Наука, 1978. – 223с.
716053
  Огарь Виктор Владимирович Кораллы среднего карбона и детальное расчилинение башкирского и московского ярусов горной Башкирии : Дис... канд. геолого-минералогическихнаук: 04.00.09 / Огарь Виктор Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 135л.
716054
  Ивановский А.Б. Кораллы: прошлое, настоящее и будущее / А.Б. Ивановский; Отв. ред. Б.С. Соколов. – Москва : Наука, 1989. – 64с. – (Человек и окружающая среда)
716055
  Баллантайн Р.М. Кораловий острів : книга для читання англ. мовою для учнів 8-го класу / Р.М. Баллантайн. – Київ : Рад.школа, 1965. – 108 с. – (Шкільна бібліотека)
716056
  Белентайн Р. Кораловий острів : [повість, для серед. шкільного віку] / Р. Белентайн; Белейтайн Р. ; скор. пер.з англ. О. Тереха. – Київ : Веселка, 1966. – 315 с. : іл. – (У світі пригод)
716057
  Кравченко І.Є. Коралові краплі після дощу : повісті / І.Є. Кравченко. – Київ, 1986. – 248 с.
716058
  Ермакова К.А. Коралы девона Русской платформы и Тимана : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Ермакова К.А. ; Ленингр. горный ин-т. – Ленинград, 1960. – 14 с.
716059
  Огарь В.В. Коралы среднего карбона и детальное расчленение башкирского и московского ярусов горной Башкирии : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.09 / Огарь В.В.; КГУ. – К., 1985. – 28л.
716060
  Монфаред Лайа Садат Бехешті Коран-світ-людина: онтологічно-цінністний аспект // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 6-8
716061
  Якубович М. Коран - українською у Туреччині / розмову вів Віктор Мазаний // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 19 травня (№ 10). – С. 6-7


  "Повний переклад Корану українською мовою, здійснений вперше в Україні канд. істор. наук, головою Центру ісламознавчих досліджень Національного університету "Острозька академія" Михайлом Якубовичем, вийшов у Туреччині".
716062
   Коран. – [Москва] : Б.и. – 580 с. : приложения. – (Исламская библиотека)
716063
   Коран : прилож. – Москва : Б.и. – 580 с. – (Сер.:Исламская библиотека)
716064
   Коран. – 2-е изд. – М., 1986. – 727 с.
716065
   Коран. – М., 1990. – 727с.
716066
   Коран. – Москва : Дом Бируни, 1990. – 510 с.
716067
   Коран : переклад смислів укр. мовою / пер. з араб. Михайло Якубович. – Київ : Середняк Т.К., 2016. – 480 с. – ISBN 978-617-7479-04-7
716068
   Коран : переклад смислів укр. мовою / пер. з араб. мови, передм. й комент. М. Якубовича. – Вид. 11-те, випр. й допов. – Рівне : Волинські обереги, 2020. – 595, [1] с. – ISBN 978-966-416-766-3
716069
  Кручик І. Коран для україномовних // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 5. – С. 184-189. – ISSN 0208-0710


  Переклад тексту священної книги мусульман на мову Кобзаря здійснив кримчанин Валерій Басиров
716070
  Климович Л.И. Коран и его догматы / Л.И. Климович. – Алма-Ата, 1958. – 52с.
716071
  Ариф К.А. Коран и нормативный религиозный плюрализм: тематическое исследование Корана / Ариф Кемил Абдулла ; [пер.: Семен Казаков ; ред. Сергей Бородай]. – Ровно : Международный Институт Исламской Мысли, 2019. – 384, [1] с. – Пер. изд.: The Qur"an and normative religious pluralism: а thematic study of the Qur"an. Arif Kemil Abdullah. - Книга напечатана при поддержке Института Интеграции Знаний. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-416-670-3
716072
  Анохін О.М. Коран і хадіси імама аль-Бухарі про ставлення до сиріт та опіку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 194-198. – ISSN 1563-3349
716073
  Анохін О.М. Коран і хадіси імама аль-Бухарі про ставлення до сиріт та опіку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 110-112. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
716074
  Анохін О.М. Коран і хадіси імаму аль-Бухарі про поводження з полоненими і воєнну здобич // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 136-142. – ISSN 1563-3349
716075
   Коран Магомета
716076
   Коран Магомета. – Москва, 1864. – XXXIII, 468, XVI c.
716077
  Садов"як О.Д. Коран у контексті епістемології мови : культурологія // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 168-171. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))
716078
  Лубська М.В. Коран як головне джерело мусульманського права // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 2. – С. 170-177. – ISSN 1728-3671
716079
  Садов"як О.Д. Коран як сакральний текст релігії ісламу : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Садов"як Ольга Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 184 л. – Бібліогр.: л. 164-184
716080
  Садов"як О.Д. Коран як сакральний текст релігії ісламу : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Садов"як Ольга Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
716081
  Резван Ю. Коран як символ верховної влади // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (344), липень - серпень. – С. 57-61. – ISSN 0130-6936


  До історії "Самаркандського куфічного Корану".
716082
  Авксентьев А.В. Коран, шариат и адаты / Авксентьев А.В. – Ставрополь : Книжное издательство, 1966. – 144 с. : ил.
716083
  Рибалкін В.С. Коран: давні сури (мекканський період) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 139-159. – ISSN 1608-0599


  Перпеклад з арабської та коментарі.
716084
  Рибалкін В.С. Коран: найдавніші сури ("есхатологічні") / коментарі Рибалкін В.С. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 155-174. – ISSN 1608-0599


  Сура - это арабское слово для обозначения одной из 114 глав Корана. Все суры Корана, кроме девятой, начинаются со слов басмалы "Во Имя Аллаха, Милостивого и Милосердного".
716085
   Коран: сказания, предания, притчи.. – М., 1991. – 57с.
716086
  Пиотровский М.Б. Коранические сказания. / М.Б. Пиотровский. – М., 1991. – 217с.
716087
  Кубанч А. Коранические смыслы и каллиграфия // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2011. – Вып. 7. – С. 92-96
716088
  Комленко О.В. Коранічне тлумачення соціальної доктрини ісламу // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 33
716089
  Алієв Р.Г. Коранічне трактування священної війни – "джихаду" / Р.Г. Алієв, В.І. Лубський // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 86-87
716090
  Петренко Є. Корбін пропонує націоналізацію і "зелену" революцію // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 6 грудня (№ 49). – С. 5


  "Кліматичні сюрпризи цьогорічного літа вкотре актуалізували політичні дискусії навколо проблематики захисту навколишнього середовища. Особливо гостро ці питання постають у Німеччині, де триває обговорення наслідків екологічних проблем для сталого ...
716091
   Корбозерова Ніна Миколаївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 219. – ISBN 978-966-439-754-1
716092
  Крючков Г.Г. Корбозерова Ніна Миколаївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 452. – ISBN 978-966-02-7304-7
716093
   Корбозерова Ніна Миколаївна // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 134. – ISBN 978-617-7530-19-9
716094
  Дружинин В.Н. Корвет "Бриль", и другие повести. / В.Н. Дружинин. – Л, 1965. – 566с.
716095
  Армфельт Г. Корвет "Варяг". Воспоминания из кругосветного плавания 1863, 1864, 1865, 1866, 1867 г. / Армфельт Г. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1967. – 267 с.
716096
  Мишле Ж. Кордельеры и Дантон / Жюль Мишле ; пер. Т.А. Быковой ; под ред. и с предисл. О.А. Добиаш-Рождественской. – Петербург : Всемирная литература, 1920. – 137 с.
716097
  Кручковский Л. Кордиан и Хам / Л. Кручковский. – М, 1950
716098
  Агибалова В.В. Кордильеры / В.В. Агибалова, В.Л. Виленкин. – Москва : Географгиз, 1958. – 48 с., ил. – (Рассказы о природе)
716099
   Кордильеры Америки.. – М., 1967. – 242с.
716100
   Кординація в багаторівневій АСУ військами / С.П. Гришин, Л.О. Комарова, А.І. Невольніченко, В.І. Шарий // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 131-142. – ISSN 1028-9763
716101
  Янковський О.К. Кордиш Леон Йосипович // Українська біографістика : зб. наук. пр. / Ін-т біографічних досліджень НБ ім. В.І. Вернадського НАН України. – Київ, 1996. – Вип. 1. – С. 77-79
716102
  Кручковський Л. Кордіан і хам / Л. Кручковський. – Львів, 1955. – 343 с.
716103
  Білецький В.С. Кордієрит (- мінерал класу силікатів) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 456. – ISBN 978-966-02-7304-7
716104
  Кралюк П. Кордни розділення // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 29-30 жовтня (№ 133/134)


  Українські землі, які Росія не подарувала Україні.
716105
  Исаев В.Н. Кордов колодец / В.Н. Исаев. – М, 1980. – 288с.
716106
  Никитюк О.Д. Кордова, Гранада, Севилья / О.Д. Никитюк. – Москва, 1972. – 191 с.
716107
  Папченко Анна Кордова: мавры сделали свое дело : Большое путешествие / Папченко Анна, Семашко Андрей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 42-59 : Фото, карта
716108
  Киселев В.В. Кордойская быль / В.В. Киселев. – Москва, 1975. – 143с.
716109
  Авдєєнко О.О. Кордон : із прикорд. щоденника письменника / О.О. Авдєєнко ; [авториз. пер. з рос. С. Онопрієнка]. – Київ : Дніпро, 1978. – 234 с.
716110
  Слюсаренко А.Г. Кордон державний / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 213. – ISBN 966-642-073-2
716111
  Устич С.І. Кордон, війна та мир в долі сучасного світу. Тріада життя чи колапсу? : монографія / Сергій Устич. – Ужгород : Карпати, 2010. – 326, [2] с. : фотоіл., табл. – Резюме англ. - Імен. покажч.: с. 318-320. - Предм. покажч.: с. 321-324. – Бібліогр.: с. 276-297. – ISBN 978-966-671-235-9
716112
  Боряк О. Кордон, пограниччя, фронтир: до історії осмислення понять // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 54-66. – ISBN 978-617-689-163-5
716113
  Котельников С. Кордон. Справа честі = State border: a watter of honour : фотоальбом / Сергій Котельников ; [ за заг. ред. С. Астахова ; фот. С. Котельникова ]. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : Арт-технологія, 2010. – 120 с. : фот. – Укр., рос., англ. мовою
716114
  Троян С.С. Кордони в сучасній Європі: динамічна взаємодія у просторі історичної пам"яті й ідентичності / С.С. Троян, А.М. Киридон // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 90-96. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
716115
  Гравіна А.Д. Кордони вітрам / А.Д. Гравіна. – К, 1960. – 312с.
716116
  Войтович Л. Кордони Галицько-Волинської держави: продовження дискусії // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Л. Войтович, Я. Онищук, Я. Погоральський [та ін.]. – Львів, 2015. – Вип. 19. – С. 43-104. – ISSN 2078-6093
716117
  Гуржій О. Кордони Гетьманщини у ХVІІІ ст. в картографічному та територіальному вимірах // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 10. – С. 139-158
716118
  Єфіменко Г. Кордони і територія України у XX ст. / Г. Єфіменко, С. Кульчицький // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 135-160. – ISBN 978-966-02-4741-3
716119
  Агафонова Н.В. Кордони половецької землі // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 4-9. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 10)


  В статті на основі парадигми «половці – автохтони» розглядається проблема кордонів Половецької землі. У ході дослідження використано два види джерел: писемні (оригінальна література – літописи, «Слово о полку Ігоревім») і матеріальні (половецькі баби). ...
716120
  Кралюк П. Кордони розділення-5 // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 листопада (№ 139/140). – С. 21


  Українські землі, які Росія не подарувала Україні.
716121
  Кралюк П. Кордони розділення-6 // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 листопада (№ 141/142)


  Українські землі, які Росія не подарувала Україні.
716122
  Кралюк П. Кордони розділення-7 // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 3-4 грудня (№ 143/144)


  Українські землі, які Росія не подарувала Україні.
716123
  Кралюк П. Кордони розділення // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 листопада (№ 135/136). – С. 21


  Українські землі, які Росія не подарувала Україні.
716124
  Кралюк П. Кордони розділення // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 листопада (№ 137/138)


  Українські землі, які Росія не подарувала Україні.
716125
  Світлична Г.П. Кордони серця : вірші / Г.П. Світлична. – Київ : Молодь, 1974. – 111 с.
716126
  Дністрянський М.С. Кордони України / М.С. Дністрянський. – Львів, 1992. – 144с.
716127
  Лісничук О. Кордони України як суспіьно-політичний феномен в часовому, просторовому і смисловому вимірах // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 89-98. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
716128
  Боєчко В. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан = The Boundaries of Ukraine: Historical Retrospect and Current Status / Василь Боєчко, Оксана Ганжа, Борис Захарчук ; Канад. ін-т укр. студій Альбертського ун-ту. – Київ : Основи : Інститут державного управління та місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України, 1994. – 167, [1] с., [2] арк. карти, склад. вдвоє : табл., карт. – Парал. тит. арк. англ. - Додатки укр., рос. мовами. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-7707-6486-4
716129
  Когут З. Кордони України: територіальні візії козаків від гетьмана Б. Хмельницького до гетьмана І. Самойловича // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 50-73. – ISSN 0130-5247
716130
  Весельська Н. Кордони українських земель у наукових роботах польського історика О. Яблоновського // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 83-90
716131
  Логвин В. Кордони, що єднають. Голодомор в Україні й Білорусі // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 387-397
716132
  Логвин В. Кордони, що єднають. Голодомор в Україні й Білорусь // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 198-201
716133
  Гравіна А.Д. Кордони,відкриті вітрам / А.Д. Гравіна. – 2- ге вид. – К, 1975. – 303с.
716134
  Ковальчук Н. Кордонна цивілізація як основа розвитку демократії в Україні // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 100-104
716135
  Яцук Н.Є. Кордоцентризм як один із орієнтирів руху українського соціуму до постіндустріального суспільства // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 282-295. – ISSN 2077-8309
716136
  Ткаченко В. Кордоцентрична модель прози Ганни Барвінок // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 173-180. – ISSN 2411-4146
716137
  Райбедюк Г. Кордоцентричний код художньої антропології поетів Придунав"я // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 140-146. – (Серія "Філологічні науки")
716138
  Винниченко І. Кордт Беньямін-Христофор-Іоанн (Веніамін Олександрович) / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 329-330. – ISBN 978-966-7863-77-7
716139
   Кордт Веніамін Олександрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 52-53
716140
  Верба І.В. Кордт Веніамін Олександрович / І.В. Верба, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 219. – ISBN 96966-8060-04-0
716141
  Кузьминська О. Кордт Веніамін Олександрович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 274-278. – ISBN 966-02-3529-1
716142
   Кордт Веніамін Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 68. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
716143
  Шовкопляс Т.І. Кордт Веніамін Олександрович / Т.І. Шовкопляс, А.Л. Герус // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 478-480. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)


  В 1894-1917 рр. - на посаді бібліотекаря (директора) бібліотеки Університету Св. Володимира у Києві.
716144
  Верба І.В. Кордт Веніамін Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 464. – ISBN 978-966-02-7304-7
716145
  Степченко О.П. Кордт Веніамін Олександрович, член Тимчасового комітету для заснування ВБУ, завідуючий відділом картографії Бібліотеки в 1918-1933 рр. // Українські вчені - фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918-1934) / О.П. Степченко. – Київ : НБУВ, 2008. – С. 77-86. – ISBN 978-966-02-4885-4


  Історик, картограф, бібліограф, археограф, у 1894 р. В.О. Кордт обійняв посаду головного бібліотекаря та завідуючого бібліотекою Університету Св. Володимира.
716146
  Шудря Є. Кордуба Мирон Михайлович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 41-44. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
716147
  Камілар Є. Кордун / Є. Камілар, 1957. – 117с.
716148
   Кордюк Олександр Анатолійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 219-220. – ISBN 978-966-439-754-1
716149
   Кордюм Аркадій Борисович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 53-54
716150
   Кордюм Аркадій Борисович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 103-104 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
716151
   Кордюм Аркадій Борисович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 108-109. – ISBN 978-966-439-961-3
716152
   Кордюм Аркадій Борисович (1941) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 58. – ISBN 966-95774-3-5
716153
  Заславський В.А. Кордюм Єлизавета Львівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 467. – ISBN 978-966-02-7304-7
716154
  Бєліков О.В. Коре Сарам: Корейська діаспора в Україні та країнах СНД // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 55-64. – ISSN 1728-3671
716155
   Коре Сарыг на Буланом коне. – Новосибирск, 1974. – 191с.
716156
  Титов Н.П. Корегентность естественных изоморфизмов в категориях алгебр и модулей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Титов Н. П.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 16л.
716157
  Микитенко В.В. Корегування економічної політики держави в умовах транснаціоналізації світової економіки // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 110-117. – ISSN 1729-7206
716158
  Денисова Т.А. Корегування мети покарання як крок до гуманізації кримінальної політики // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 7-11
716159
   Корегування національної рамки кваліфікацій // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 27 січня (№ 3/4). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  МОН пропонує до громадського обговорення проєкт змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 ""Про затвердження національної рамки кваліфікацій".
716160
  Мартинова Л.Б. Корегування системи соціального захисту з урахуванням змін та економічних наслідків // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 215-221. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
716161
  Бондаренко І. Кореєзнавство в СНД та Україні у пострадянський період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-20. – (Східні мови та літератури ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Головні цілі, які ставить перед собою автор статті, полягають у тому, щоб: а) стисло проаналізувати зміни, які відбулися в кореєзнавстві в країнах СНД після розпаду Радянського Союзу; б) окреслити коло головних проблем, з якими зіткнулися кореєзнавці ...
716162
  Хечоян Л. Кореєць // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 184-187. – ISSN 0320 - 8370
716163
  Сонг Д. Корейская война и изменения в южнокорейском обществе в 1950 гг. / Д. Сонг, Х.Ч. Ким // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 2 (370). – С. 63-71. – ISSN 0132-1625
716164
   Корейская классическая поэзия. – Москва, 1958. – 320 с.
716165
   Корейская классическая поэзия.. – М., 1956. – 259с.
716166
  Аманова Г. Корейская лирика 40-х годов ХХ века // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 9. – С. 66-7О. – ISSN 0321-5075
716167
  Еременко Л.Е. Корейская литература / Л.Е. Еременко, В.И. Иванова. – М., 1964. – 156с.
716168
   Корейская литература.. – М., 1959. – 172с.
716169
  Лобода И.Г. Корейская мозаика / И.Г. Лобода. – Москва, 1985. – 95с.
716170
   Корейская Народная армия, основанная и выпестованная всепобеждающим стальным и гениальным полководцем маршалом Ким Ир Сеном, непобедима.. – Пхеньян, 1968. – 123с.
716171
  Мацуленко В.А. Корейская Народная армия. / В.А. Мацуленко. – Москва, 1959. – 126с.
716172
  Колбин Л.М. Корейская Народно-Демократическая Республика / Л.М. Колбин. – Москва, 1957. – 52с.
716173
  Синицын Б.В. Корейская Народно-Демократическая Республика / Б.В. Синицын. – М., 1985. – 64с.
716174
  Большов И.Г. Корейская Народно-Демократическая Республика / И.Г. Большов, Г.Д. Толорая. – Москва : Мысль, 1987. – 130, [2] с. : ил., карт., фото. – (У карты мира)
716175
   Корейская Народно-Демократическая Республика : Справочник. – Москва : Политиздат, 1988. – 109с.
716176
   Корейская Народно-Демократическая Республика в художественной литературе.. – Л., 1952. – 36с.
716177
  Каршинов Л.Н. Корейская Народно-Демократическая Республика, Экономика и внешняя торговля. / Л.Н. Каршинов. – М., 1958. – 95с.
716178
   Корейская Народно-Демократическая Республика.. – М., 1954. – 448с.
716179
   Корейская Народно-Демократическая Республика.. – Пхеньян, 1958. – 454с.
716180
   Корейская Народно-Демократическая Республика.. – М., 1975. – 156с.
716181
   Корейская Народно-Демократическая Республика.. – М., 1985. – 272с.
716182
   Корейская Народно-Демократическая Республика.. – М., 1988. – 109с.
716183
  Никитина М.И. Корейская поэзия 16-19 вв. в жанре сиджо : (семантическая структура жанра. Образ. Пространство. Время) / М.И. Никитина ; Центр "Петербургское Востоковедение". – Санкт-Петербург : Центр "Петербургское Востоковедение", 1994. – 312 с. – (Orientalia). – ISBN 5-85803-012-2
716184
  Денисов В.И. Корейская проблема / В.И. Денисов. – М., 1988. – 139с.
716185
  Ивашенцев Г. Корейская проблема и безопасность в Северо-Восточной Азии // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 120-132. – ISSN 0130-9625
716186
  Кан Д.С. Корейская проблема и интеграционные процессы в Северо-Восточной Азии // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 149-157
716187
  Кан Д.С. Корейская проблематика контексте новой стратегии Китая // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2015. – Вип. 54. – С. 181-192
716188
  Ким Д. Корейская сосна / Д. Ким. – Москва : Советский писатель, 1971. – 175 с.
716189
  Елисеев Д.Д. Корейская средневековая литература пхэсоль : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Елисеев Д.Д. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 18 с.
716190
  Елисеев Д.Д. Корейская средневековая литература пхэсоль. / Д.Д. Елисеев. – М., 1968. – 136с.
716191
  Троцевич А.Ф. Корейская средневековая повесть. / А.Ф. Троцевич. – М., 1975. – 264с.
716192
  Никитина М.И. Корейская средневековая поэзия в жанрах сичжо и чан-чичжо : Автореф... канд. филол.наук: / Никитина М. И.; ЛГУ. – Л., 1962. – 19л.
716193
  Агеева Г.М. Корейская художественная литература : Указатель переводов и критической литературы, опубликованой на русском языке в 1945-1978 гг. / Г.М. Агеева. – Москва
Вып. 1. – 1980. – 166с.
716194
   Корейская художественная литература : Указ.переводов и крит..лит., опубл. на рус. и др.яз. народов СССР в 1945-1986 гг / Сост.: Г.М. Агеева. – Москва
Вып. 2. – 1987. – 180с.
716195
  Шарко М. Корейская ядерная проблема : в поисках устойчивых решений // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 149-160. – ISSN 0130-9625
716196
   Корейские женщины.. – Пхеньян, 1958. – 68с.
716197
  Ким М.Т. Корейские интернационалисты в борьбе за власть Советов на Дальнем Востоке / М.Т. Ким. – Москва, 1979. – 143 с.
716198
   Корейские музыкальные инструменты.. – Пхеньян, 1959. – 20с.
716199
   Корейские народные пословицы, поговорки и выражения.. – М., 1958. – 71с.
716200
  Ким Чегук Корейские новеллы : из корейских рукописей Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН : факсимиле рукописей / Ким Чегук, Институт востоковедения Российской академии наук, Санкт-Петербургский филиал ; Центр "Петербургское Востоковедение" ; перевод с корейского, предисл. и комментарий Д.Д. Елисеева ; [ под ред. А.Ф. Троцевич ]. – Санкт-Петербург : Петербургское Востоковедение, 2004. – 600 с. – (Памятники культуры Востока : Санкт-Петербургская научная серия / редкол. : Ю.А. Петросян, О.Ф. Акимушкин, И.А. Алимов и др. ; 9). – ISBN 5-85803-282-3
716201
   Корейские повести.. – М., 1954. – 203с.
716202
   Корейские предания и легенды из средневековых книг.. – М., 1980. – 286с.
716203
  Гарин-Михайловский Корейские сказки / Гарин-Михайловский. – М, 1956. – 71с.
716204
   Корейские сказки.. – Пхеньян, 1958. – 140с.
716205
  Печуров С.Л. Корейские уроки для военной коалиции // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 9. – С. 8-10. – ISSN 0321-0626


  Корейська війна, яка розпочалась 25 червня 1950 року
716206
   Корейские шестистишия.. – Алма-Ата, 1956. – 220с.
716207
  Гринюк В.А. Корейский вариант "северных территорий" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3 (632). – С. 36-41. – ISSN 0321-5075
716208
  Бикмурзина Элла Корейский воин племени Мохав : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 122-123 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
716209
  Пигулевская Е.А. Корейский народ в борьбе за независимость и демократию / Е.А. Пигулевская. – М., 1952. – 360с.
716210
   Корейский новеллы.. – М., 1959. – 203с.
716211
  Толорая Георгий Давидович Корейский полуостров в поисках пути к стабильности // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 1. – С. 45-56. – Бібліогр.: с. 46-49, 51-56. – ISSN 0131-2227
716212
  Пак А.В. Корейский полуостров: время новых вызовов // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6. – С. 158-161. – ISSN 0869-1908
716213
  Троцевич А.Ф. Корейский средневековый роман "Облачный сон девяти" Ким Манджуна. / А.Ф. Троцевич. – М., 1986. – 198с.
716214
  Мазур Ю.Н. Корейский язык / Ю.Н. Мазур ; АН СССР, Ин-т Востоковедения. – Москва : Издательство восточной литературы, 1960. – 118 с. – (Языки зарубежного Востока и Африки / под общей ред. Г.П. Сердюченко)
716215
   Корейский язык.. – М., 1961. – 238с.
716216
  Полехин А.С. Корейско-американские торговые связи (середина 20 - начало 21 века) / А.С. Полехин; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : ТЕИС, 2003. – 166 с. – ISBN 5-7218-0567-6
716217
   Корейско-русский военный словарь.. – М., 1966. – 281с.
716218
  Бречалова Е.В. Корейско-русский перевод: неоднозначность морфо-логического и синтаксического типов при анализе текста и принципы ее устранения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 28-43. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
716219
  Холодович А.А. Корейско-русский словарь / А.А. Холодович. – Москва, 1951. – 664 с.
716220
  Холодович А.А. Корейско-русский словарь : около 60 000 слов / А.А. Холодович. – Изд. 2-е, переработ. – Москва, 1958. – 896 с.
716221
  Холодович А.А. Корейско-русский словарь : Около 60000 слов / Сост. А.А.Холодович. – 3-е изд., репродуцировано со 2-го изд. 1958 г. – Москва : Госиздат.иностран. и нац. словарей, 1959. – 896 с.
716222
  Мазур Ю.Н. Корейско-русский словарь : около 30 000 слов / Ю.Н. Мазур, В.М. Моздыков, Д.М. Усатов. – Изд. 3-е, стереот. – Москва : Живой язык, 2002. – 576 с. – ISBN 5-8033-0133-7
716223
  Лешаков П.С. Корейского кино в России // Міжнародна наукова конференція "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю" : [збірка ст. з наук. конф.] / "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 112-117
716224
  Хо Мунен Корейское кино XXI века: свет и тень // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2016. – T. 12, № 4 : Корейское кино сегодня: динамизм и мечты. – С. 10-17. – ISSN 1738-8252
716225
   Корейское классическое искусство : сборник статей. – Москва : Наука, 1972. – 96 с.
716226
  Костяев С. Корейское лобби в США : соглашение о свободной торговле, военное сотрудничество // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 8. – С. 95-101. – ISSN 0131-2227
716227
  Денисов В.И. Корейское Народно-Демократической Республике-40 лет / В.И. Денисов, В.И. Моисеев. – М., 1988. – 62с.
716228
  Ким М.С. Корейское общество и проблема нестандартной занятости после кризиса 1997 г. / М.С. Ким, С.Р. Ким // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 2 (370). – С. 72-82. – ISSN 0132-1625
716229
   Корейское прикладное искусство.. – Пхеньян, 1957. – 243с.
716230
  Артюхов М.Н. Корейское христианство и его особенности // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 128-133. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В данной статье исследуются причины возникновения христианства в Корее и его особенности. Раскрывается, какую роль оно играет в социальной и политической жизни страны, а также каким образом культура и история повлияли на христианское мировоззрение ...
716231
  Джу Хон Ын Корейское чудо : хроника корейского экономического чуда - 1 / [Хон Ын Джу, Ли Ын Хюн, Ян Чжэ Чхан ; ред. ком. хроник: [Чин Нюм, Хюн О Сок, Ким Хо Сик и др. ; пер. Dr. Natalia Osteeanu] ]. – Киев : [б. и.], 2017. – XX, 566, [3] с. : ил., портр. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в подстроч. примеч.
716232
  Дударевич І. Корейська драма як елемент американського телепростору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 39-41. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817
716233
  Кі-чан Квон Корейська історія успіху / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 22-23 травня (№ 94/95). – С. 6-7


  Посол Кі-чан Квон: Кожна країна повинна знайти баланс між стримуванням вірусу і відновленням економіки.
716234
  Бондаренко І.П. Корейська класична поезія: універсальність і самобутність / [І.П. Бондаренко]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 311, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 294-306 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-479-8
716235
  Константинов В. Корейська корозія режиму нерозповсюдження. Чому боротьба з ядерною програмою Пхеньяна неефективна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47)


  "...Корейська ядерна проблема - одна з найгостріших у міжнародній політиці. Уже багато років протистояння КНДР зі США й Південною Кореєю є джерелом напруженості у Південно-Східній Азії. А криза, що вибухнула цього року, загрожує перерости у ...
716236
  Агеева А. Корейська мова : Підручник / А. Агеева, Кім Сук Вон; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 231 с. – ISBN 966-594-486-X
716237
  Переверзєв Д.І. Корейська мова : шляхи формування фонетичного ладу / Переверзєв Д. І. ; [за ред. Ю.Л. Мосенкіса] ; Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених, [Укр. акад. архітектури]. – Київ ; Умань : Жовтий, 2011. – 307, [1] с. : табл. – Авт. на обл. не указ. – Бібліогр.: с. 208-269. – (Енциклопедія сучасних міждисциплінарних досліджень ; т. 8). – ISBN 978-617-525-079-2
716238
  Переверзєв Д. Корейська мова і теорія субстрату // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 155-163. – ISBN 978-2-919320-44-8
716239
  Метлицька О. Корейська мова у висвітленні лінгвоконцептології // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 112-123. – ISBN 978-2-919320-44-8
716240
  Бейдик О.О. Корейська Народно- Демократична Республіка // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 468-469. – ISBN 978-966-02-7304-7
716241
  Тессельман І. Корейська народно-демократична республіка / І. Тессельман. – К, 1950. – 52с.
716242
  Бутирська Н. Корейська парадигма, або Як поєднати непоєднуване // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 березня (№ 11). – С. 5


  "Доводиться тільки здогадуватися, який із методів - "батога чи пряника" - примусив північнокорейського лідера Кім Чен Ина змінити свою войовничу риторику і поновити діалог із південним сусідом, але весна на Корейському півострові обіцяє бути насиченою. ...
716243
  Малишко А.С. Корейська поема / А.С. Малишко : Радянський письменник, 1951. – 40с.
716244
  Кінджибала О. Корейська фольклорна та літературна казка як лінгвосемітичний знак у дослідженнях західних учених // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 225-236. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  З"ясовано концепцію фольклорної та літературної казки у контексті східної та західної історії дослідження казок, зосереджено увагу на основах семіотичних дослідженнях літератури та мови
716245
  Квон Кі-чанг Корейська хвиля успіху // Україна дипломатична : науковий щорічник / Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред.: А. Денисенко, В. Власенко ; ред. рада: Кулеба Д., І. Алєксєєнко, В. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21. – C. 419-423. – ISBN 978-617-7919-14-7. – ISSN 2707-7683
716246
  Бондаренко І.П. Корейська художня література в українських перекладах (бібліографія) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-52. – (Східні мови та літератури ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Публікація носить довідково-інформаційний характер і містить докладний перелік прозових, драматичних і поетичних творів корейських письменників, перекладених і надрукованих українською мовою у післявоєнний період на теренах України, а також творів ...
716247
  Налімова А.О. Корейська художня фантастика ХХІ ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Стаття присвячена сучасним корейським прозовим творам, що містять елементи фантастики. Виокремлено основні риси фантастичної літератури сучасності на матеріалі творів корейських письменників ХХІ ст. У статті автор пропонує власний погляд на трактування ...
716248
  Ткаченко В.. Корейське диво // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 лютого (№ 5/6). – С. 6
716249
  Ткаченко В. Корейське диво // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)


  Науково-технічна політика Південної Кореї.
716250
  Ткаченко В. Корейське диво. Креативний потенціал нації крізь історичні паралелі: Україна - Корея // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18-25 січня (№ 3/4). – С. 6
716251
  Погорєлова І.С. Корейське питання в зовнішній політиці США (90-і рр. 20 - початок 21 ст.) : Дис. ... канд. істор. наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Погорєлова І.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 232с. – Бібліогр.: л. 191-232
716252
  Погорєлова І.С. Корейське питання в зовнішній політиці США (90-і рр. 20 - початок 21 ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.02. / Погорєлова І.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
716253
  Гончар Б.М. Корейське питання в зовнішній політиці США (90-і рр. ХХ - поч. ХХІ ст.) / Б.М. Гончар, І.С. Волосюк // Учёные записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского : Научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского. – Симферополь, 2005. – Том 18, № 1 : История. Специальный выпуск
716254
  Кан Ден Сік Корейське питання в контексті регіональної політики Японії // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 45/46. – С. 33-37. – ISSN 1682-671Х
716255
  Волосюк І. Корейське питання та політика США: джерельна база дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-11. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основну американську джерельну базу для дослідження корейської проблеми в політиці США. American sources of information were analyzed to research the "korean problem" in the policy of the USA.
716256
  Бутирська Н. Корейський клубок. Пхеньян і Вашингтон хочуть продовжити діалог, але не готові йти на поступки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 6


  "Північна Корея повернулася до шантажу США поки що запуском ракет короткого радіуса, намагаючись змусити їх пом"якшити санкційний тиск. Поки Дональд Трамп зайнятий тим, що розв"язує глобальні й внутрішні проблеми, Кім Чен Ин намагається привернути ...
716257
  Мазуренко Л.О. Корейський конфлікт як поле інтересів основних центрів сили в АТР / Л.О. Мазуренко, А.Р. Яцюк // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 110-112. – ISBN 978-966-285-399-5
716258
  Драгініч Д.В. Корейський месія: теорія і практика спасіння світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 92-95. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається синкретичний характер Церкви Уніфікації та її можливий вплив на українське суспільство. In article author is observing history of the origin and syncretism of the Unification Church and its possible influence on Ukrainian society.
716259
  Леванда А.І. Корейський народний танець // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 171-173
716260
   Корейський освітній центр // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15-22 березня (11/12). – С. 3


  У Києві відбулося урочисте відкриття Корейського освітнього Центру. Захід проходив 17 березня у приміщенні Центру за участі Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич, заступника Міністра освіти Республіки Корея Сонг Гін Бе та посла Республіки ...
716261
   Корейський освітній центр запрошує друзів // Світ. – Київ, 2017. – Березень (№ 11/12). – С. 1


  Корейський освітній центр в Києві був створений Урядом Республіки Корея, як організація зі сприяння просування корейської мови та культури, розбудови контактів та співробітництва між корейськими та українськими освітніми установами, організації ...
716262
  Волосюк І. Корейський півострів у стратегічних інтересах Сполучених Штатів Америки (90-і роки ХХ - початок ХХІ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-11. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Доведено, що стратегічним пріоритетом американської політики на Корейському півострові є підтримка Республіки Корея як регіональної противаги КНДР. It is proved, that a strategic priority of the American politics on the Korean peninsula is support of ...
716263
  Бутирська Н. Корейський півострів: довгий шлях до мир // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 квітня -11 травня (№ 16). – С. 5


  "У п"ятницю, 27 квітня, відбувся саміт лідерів Північної та Південної Кореї. У спільній декларації лідери двох країн "урочисто засвідчили, що на Корейському півострові більше ніколи не буде війни, а відкривається нова епоха миру". Також вони ...
716264
  Ковальчук Ю.А. Корейські ландшафти у сприйнятті західних письменників ХІХ – початку ХХ ст. // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 91–97. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
716265
   Корейські народні казки : Навч. матеріали до вивчення дисципліни "Історія зарубіжної літератури (Корея)". – Київ : Київський університет, 2006. – 200с. – ISBN 966-594-756-7
716266
   Корейські народні казки.. – К., 1955. – 176с.
716267
   Корейські прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1978. – 166 с.
716268
   Корейські сюрпризи : тур новини // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 152 : Фото
716269
  Десятніков І. Корейські та тайські купони до військових платіжних сертифікатів США // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (73). – С. 19-25. – ISSN 1811-542X
716270
   Корейсько-українсько-російський словник : [містить понад 1600 слів] / [уклад.: Чой Кванг Сун, Бе Джі Йон ; переклад: М.Ю. Колесник, В.І. Пустова] ; за ред. Чой Кванг Сун. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – 198, [1] с. – Текст укр., корейс., рос. – ISBN 978-966-328-114-8
716271
  Пирогов В.Л. Корейсько-японські мовні зв"язки, віддзеркалені в пареміях // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 154-158. – ISSN 1608-0599
716272
  Безик И.В. Корейцы как рабочая сила на Советском Дальнем Востоке (1950-е гг.) // Вестник Центра корееведческих исследований : сборник научных трудов / Дальневосточный государственный университет. – Владивосток, 2003. – Вып. 1 (4) : Современные корееведческие исследования в ДВГУ. – С. 63-70. – ISBN 5-7444-1559-9
716273
  Рибак В. Корективи потрібно вносити на всіх рівнях : інтерв"ю з головою ВР України // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 4 лютого (№ 5). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Євген Суліма у складі делегації, яка супроводжувала робочий візит гролови ВР України Володимира Рибака до Донецької обл., відвідав Донбаську національну академію будівництва і архітектури (м. Макіївка).
716274
  Столярова Я.Ф. Корективний курс фонетики англійської мови та правила читання / Я.Ф. Столярова. – К., 1963. – 67с.
716275
  Якубяк М. Корективний курс французької мови : Навчальний посібник для студ. вищ. навч.закл. / М. Якубяк. – Львів : Світ, 2004. – 136с. – ISBN 966-603-263-5
716276
  Анісімова Т.Х. Коректна оцінка інформаційної відстані / Т.Х. Анісімова, В.О. Ручкін, В.А. Шенгур // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 198-202. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Відзначаються недоліки відомих мір інформаційної відстані. Пропонується метод оцінки інформаційної відстані, що враховує закономірність зміни ефективності нагромадження сигналу двійкового коду.
716277
  Закутайло Д.О. Коректне проектування апаратно-програмних засобів обчислювальної техніки на основі логічних мов специфікацій і сучасних мов опису дискретних систем : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.13.13 / Денис Олександрович Закутайло; НАН України, Ін-т кибернетики ім. В.М.Глушкова. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
716278
  Манакова О.І. Коректні програми і схеми програм обчислення функцій, зображених степеневими рядами // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 196-201. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Обговорюється питання редукційного конструювання коректних програм і схем програм (програм з оракулами) обчислення функцій, зображених степеневими рядами.
716279
  Анікушин А.В. Коректність постановки задачі Діріхле для інтегро-диференціального рівняння гіперболічного типу / А.В. Анікушин, О.Є. Живолович // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2. – С. 13-23. – ISSN 2706-9680
716280
  Манакова О.І. Коректність програм для задач чисельного інтегрування // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 166-172. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В елементарній програмній логіці виводяться програми з оракулами (схеми програм), що дозволяють підставленням у них відповідних функцій діставати конкретні програми наближеного обчислення визначених інтегралів.
716281
  Манакова О.І. Коректність програм обчислення рекурентних послідовностей // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 255-259. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається редукційне конструювання програм обчислення членів рекурентних послідовностей. Отримані програми коректні. Коретність програм є безпосереднім наслідком їх конструювання.
716282
  Манакова О.І. Коректність програм обчислення функції, зображених степеневими рядами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 186-197. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  В елементарній програмній логіці виводяться програми з оракулами (схеми програм), що дозволяють підставленням у них відповідних функцій діставати конкретні програми обчислення різних функцій, зображених степеневими рядами. Коректність програм є ...
716283
  Манакова О.І. Коректність програм обчислення функцій, заданих операціями мультипліцування // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 164-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В елементарній програмній логіці виводяться коректні програми з оракулами (схеми програм), що дозволяють підставленням у них відповідних функцій діставати конкретні програми обчислення різних добутків. Коректність програм є безпосереднім наслідком їх ...
716284
  Манакова О.І. Коректність програм обчислення функцій, заданих операціями підсумовування // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 178-187. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В елементарній програмній логіці виводяться програми з оракулами (схеми програм), що дозволяють підставлянням у них відповідних функцій діставати конкретні програми обчислення різних сум. Коректність програм є безпосереднім наслідком їх конструювання.
716285
  Манакова О.І. Коректність програм обчислення функцій, зображених ланцюговими дробами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 301-305. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається редукційне конструювання програм обчислення функцій зображених ланцюговими дробами. Отримані програми коректні. Коректність програм є безпосереднім наслідком їх конструювання.
716286
  Серажим Коректність форми викладу інформації у засобах масової комунікації. Основні вимоги викладу інформації через ЗМК і особливостіи їх дотримання / Серажим, к. // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 96-106.
716287
  Вощинский Віктор Станіславович Коректори об`єму для лічильників і витратомірів газу : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.01 / Вощинский Віктор Станіславович; Держ. ун-тет Львівск. політехн. – Львів, 1994. – 17л.
716288
  Кальнік О. Коректувальний контроль у навчанні іноземним мовам // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Архангельская, І. Гарбера, Ю. Голоцукова [та ін.]. – Вінниця, 2020. – Вип. 40, т. 2. – С. 149-156. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
716289
  Шинкар В.А. Коректування позицій України щодо європейських інтеграційних перспектив / В.А. Шинкар, С.В. Сідак, Г.В. Яцко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 229-231. – (Серія : Економіка ; вип. 2 (43)). – ISSN 0869-0782
716290
  Крайнікова Т. Коректура : Підручник для студ. вузів, які навчаються за спеціальностями "Видавнича справа та редагування" і "Журналістика" / Тетяна Крайнікова. – Київ : Наша культура і наука, 2005. – 252с. – ISBN 966-7821-31-5
716291
  Крайнікова Т. Коректура : підручник / Т. Крайнікова ; КНУТШ. – 2-е вид., перероб. – Київ : Київський університет, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-439-199-0
716292
  Крайнікова Т.С. Коректура : підручник для студ. вищих навч. закладів, які навчаються за спец. "Видавнича справа та редагування" і "Журналістика" / Тетяна Крайнікова. – Київ : Наша культура і наука, 2010. – 252 с. : іл. – Бібліогр.: с. 248-251. – ISBN 966-7821-31-5
716293
  Щепунов В.А. Корекция магнитного поля нуклотрона : Автореф... канд.техн.наук: 01.04.13 / Щепунов В.А.; ОИЯИ. – Дубна, 1995. – 20л.
716294
  Иванов В. Корекция на говорните недостатъци у децата / В. Иванов, Г. Коцев. – София, 1979. – 94 с.
716295
  Синьов В. Корекційна медіаосвіта / В. Синьов, А. Шевцов // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 березня - 3 квітня (№ 15/16). – С. 9
716296
  Кузенко О.Й. Корекційна педагогіка : навч. посібник / О.Й. Кузенко ; М-во охорони здоров"я України, Івано-Франків. нац. мед. ун-т. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 213, [1] с. – Бібліогр.: с. 205-213. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-7519-76-7
716297
  Шевченко О.В. Корекційна робота з жінками-злочинницями // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 247-255. – ISSN 2304-4556
716298
  Колодна Н.А. Корекційна робота з формування життєвих планів у дітей з порушеннями зору в умовах НРЦ "Кришталик" // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 57-63. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
716299
  Федоренко С.В. Корекційна тренінгова програма для сприяння зниженню комп"ютерної залежності та для самопізнання у студентів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 1 (166). – С. 28-39
716300
  Новгородський Р. Корекційно-виховна робота в пенітенціарній установі для неповнолітніх (з досвіду Прилуцької виховної колонії) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 77-80. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
716301
  Радько Я.В. Корекційно-педагогічна допомога при аутизмі / Я.В. Радько, О.Ф. Кисла // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 122-125. – ISSN 2304-5809
716302
  Дутковська Р.В. Корекційно-педагогічний супровід індивідуального навчання молодших школярів з порушеннями пізнавальної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Дутковська Роксолана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
716303
  Лазарь О.Ю. Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливостями психофізичного розвитку / О.Ю. Лазарь, О.Ф. Кисла // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 110-113. – ISSN 2304-5809
716304
   Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу у дітей дошкільного віку та школярів "Безпечний простір" : навч.-метод. посібник / [С.О. Богданов, Т.Б. Гніда, О.В. Залеська та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. психології та педагогіки ; Центр психічного здоров"я та психосоц. супроводу [та ін.]. – Київ : НаУКМА ; ЮНІСЕФ, 2017. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – (UNICEF для кожної дитини ) ( Співпраця з Німеччиною Deutsche Zusammenarbeit / UNICEF). – ISBN 978-966-2410-89-1
716305
  Фурман Юрій Миколайович Корекція аеробної та анаеробної лактатної продуктивності організму молоді біговими навантаженнями різного режиму : Дис... доктора біологічних наук: 03.00.13. / Фурман Юрій Миколайович; Вінницький державний педагогічний ун-тет ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2002. – 299 л. + Додатки: л. 297-299. – Бібліогр.: л. 258-296
716306
  Фурман Юрій Миколайович Корекція аеробної та анаеробної лактатної продуктивності організму молоді біговими навантаженнями різного режиму : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.13 / Фурман Ю.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 31 с. – Бібліогр.: 41 назв.
716307
  Орнатський Д.П. Корекція вимірювальних перетворювачів механічних величин з диференціальними параметричними датчиками // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 81-86


  Запропоновано спосіб корекції похибок пов"язаних з синфазними складовими вихідних і сигналів диференціальних параметричних датчиків. Наведено приклад реалізації вимірювального І перетворювача з диференціальними параметричними датчиками ...
716308
  Лизогуб К.І. Корекція гемодинаміки при розширених оперативних втручаннях в онкоортопедії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Лизогуб Ксенія Ігорівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
716309
   Корекція гострого холангіту у щурів водорозчинними [хімічна формула] фулеренами / Г.М. Кузнєцова, Н.В. Дзюбенко, Т.В. Рибальченко, О.В. Оглобля, В.К. Рибальченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 102-108. – ISSN 1025-6415
716310
  Косілова С.Є. Корекція дефіциту йоду як профілактика невиношування вагітності // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 45-48. – ISSN 2226-1230
716311
  Кишакевич І.Т. Корекція дисметаболічних проявів у жінок в перименопаузі та ранньому менопаузальному періоді на фоні фіброзно-кістозної мастопатії / І.Т. Кишакевич, Р.С. Конар // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (30). – С. 82-92. – ISSN 2309-4117
716312
  Маринченко О.Ю. Корекція дитячих страхів / О.Ю. Маринченко, Ю.О. Соловей // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 337-338. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
716313
  Осташевська Т.Г. Корекція електролітних порушень - складова частина ефективної терапії артеріальної гіпертензії / Т.Г. Осташевська, О.В. Карпенко // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2017. – № 7 (213). – С. 35-36. – ISSN 1997-9894
716314
  Коваленко О.М. Корекція ендотеліальної дисфункції в терапевтичній стратегії серцево-судинної патології / О.М. Коваленко, В.В. Родіонова // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 2 (21). – С. 31-38. – ISSN 2312-7015


  Хронічна серцево-судинна патологія залишається провідною причиною смерті від хвороб, в основі яких є атеросклеротичне ураження судин. Ендотеліальна дисфункція є тригерною ланкою розвитку атеросклерозу.
716315
  Черкаська Л.П. Корекція знань і вмінь учнів як засіб забезпечення неперервності математичної освіти / Л.П. Черкаська, О.А. Москаленко, В.О. Марченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 449-457. – ISSN 2312-5993
716316
   Корекція імунних порушень при експериментальній виразковій хворобі шлунка у щурів / І. Якубцова, Т. Хілько, Л. Галазюк, Л. Левківська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 46-47. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Установлено зменшення вмісту лізоциму при етаноловій моделі виразки шлунку. Введення тваринам препарату фенугреку призвело до нормалізації досліджуваного показника. In alcohol ulcer model it was established the decrease of lysozyme level The fenugreek ...
716317
  Бабаніна Н.Ю. Корекція імунної відповіді у пацієнтів з порушеннями нервової системи / Н.Ю. Бабаніна, А.М. Макаренко, Ю.М. Миронюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 150-151. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено можливість комбінованого застосування ноотропного препарату пірацетаму та біостимулятора актовегіну для корекції імунної відповіді у дітей з дитячим церебральним паралічем (ДЦП) у віці від 1-го місяця до 3-х років.
716318
  Непорада К.С. Корекція метаболічних змін у тканинах слинних залоз меланіном за умов гіпергастринемії / К.С. Непорада, А.А. Сухомлин, Т.В. Берегова // Український біофармацевтичний журнал : науковий журнал / М-во охорони здоров"я ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків, 2013. – № 4 (27). – С. 28
716319
  Кузьменко В.М. Корекція метаболічних порушень у хворих з доінсультними формами судинної патології головного мозку за допомогою мікрохвильової резонансної терапії. / В.М. Кузьменко, Б.П. Грубник // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 115-118. – ISSN 1023-2427
716320
  Ромаш І.Р. Корекція метформіном порушень вуглеводного обміну у хворих на параноїдну шизофренію, що отримували терапію нейролептиками / І.Р. Ромаш, М.І. Винник // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (3), липень - вересень 2017 року. – C. 72-77. – ISSN 2521-1455
716321
  Білко Т.М. Корекція мікроекології організму людини синбіотиками останніх поколінь // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 46-50. – ISSN 2413-550Х
716322
  Габелая А. Корекція моделі стійкого зростання фірм // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 8 (213). – С. 122-127 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2305-7645
716323
  Кричевська Т. Корекція монетарної політики під впливом коронакризи та довгострокових чинників // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2021. – № 2. – С. 65-92. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1811-3141
716324
   Корекція мультипробіотиком "Апібакт" змін активності NO-ергічної системи в слинних залозах за умов тривалого застосування інгібіторів протонної помпи / А.А. Сухомлин, Т.В. Берегова, Д.С. Янковський, К.С. Непорада // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 2013. – Вип. 3, т. 1 (102). – С. 217-219. – ISSN 2077-4214


  Вивчення впливу довготривалого введення омепрфзолу на тканини слинних залоз щурів та пошук шляхів корекції патологічних змін за умов розвитку гіпергастринемії.
716325
  Григорук В.І. Корекція невзаємних спотворень поляризації випромінювання у оптичних волокнах за допомогою обернення хвильового фронту / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 339-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано, що поляризація і просторовий розподіл поля випромінювання, яке пройшло через магнітний чи гіротропний багатоходовий волоконний світловод, можуть бути відновленими за умов малості числової апертури вхідного пучка і фарадеєвського кута ...
716326
  Хлопецький В.М. Корекція негативних психічних станів студентів засобами оздоровчого фітнесу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Хлопецький Василь Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 8 назв
716327
  Олійник Василь Корекція ненормативної поведінки особистості прикордонника / Олійник Василь, Титов Юрій // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 3 (33). – С. 63-66. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
716328
  Приймак О.М. Корекція об"єкта соціальних експериментів Д. А. Столипіна / О.М. Приймак, Ю.О. Приймак // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 22, № 3. – C. 77-84. – ISSN 2077-1800
716329
  Чаплінська Ю.С. Корекція образу сім"ї як чинник актуалізації життєвих цінностей молоді : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Чаплінська Юлія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. соц. психології. – Київ, 2013. – 223 л. – Додатки: л. 203-223. – Бібліогр.: л. 174-202
716330
  Чаплінська Ю.С. Корекція образу сім"ї як чинник актуалізації життєвих цінностей молоді : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Чаплінська Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
716331
   Корекція окремих ланок обміну серотоніну за експериментального цукрового діабету 2 типу / Ю.Т. Сергійчук, В.В. Конопельнюк, Т.М. Тихоненко, Т.М. Кучмеровська // Ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 2014. – Т. 19, № 3. – С. 210-216. – ISSN 1680-1466


  Досліджено сумісний вплив нікотинаміду, ацетил-L-карнітину та а-ліпоєвої кислоти на стан окремих ланок обміну серотоніну та рівень NAD у головному мозку щурів з експериментальним цукровим діабетом 2 типу. На тлі розвитку інсулінорезистентності за ...
716332
  Казанцев А.М. Корекція орбіти потенційно небезпечного астероїда Апофіс // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2011. – Т. 17, № 6. – С. 77-83. – ISSN 1561-8889
716333
  Сафонова І. Корекція особистості як мета і результат виховної превентивної діяльності вчителя : міжнародні освітні програми // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 56-62. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1682-2366
716334
  Клюс О.А. Корекція порушення постави під час навчання студентів у ВНЗ засобами фізичного виховання / О.А. Клюс, О.П. Скавронський // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 67-70
716335
  Самойлюк О.В. Корекція порушень біомеханічних властивостей стопи юних спортсменів засобами фізичної реабілітації : автореф. дис. ... канд. з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 / Самойлюк Оксана Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 9 назв
716336
  Дученко К.А. Корекція порушень екскреторної функції нирок у щурів при курсовому застосуванні фуроксану / К.А. Дученко, В.І. Корнієнко, О.В. Ладогубець // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 1. – С. 241-243. – ISSN 2077-1096
716337
  Баусов Є.О. Корекція порушень когнітивних функцій у геронтологічних хворих після невідкладних абдомінальних операцій : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Баусов Євген Олександрович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
716338
  Грищенко О.В. Корекція порушень ліпідного обміну у вагітних із прееклампсією / О.В. Грищенко, І.В. Лахно // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 1 (7). – С. 19-24. – ISSN 2413-550Х
716339
  Марціновська І.П. Корекція посттравматичного стресового розладу у дітей із зони військового конфлікту, які мають психофізичні порушення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Марціновська Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
716340
   Корекція психологічного стану та зниження болю у хворих із дискогенними дорсопатіями за допомогою бінауральної терапії та фотостимуляції / М.В. Чухраєв, О.О. Древицька, О.О. Данілова, В.І. Левковська // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 101-102. – ISSN 1681-276Х


  "...У даний час біль у спині широко поширений, а в розвинених країнах, за даними експертів ВООЗ, досягнув розмірів неінфекційної епідемії, що в більшості випадків пов’язано зі зростаючими навантаженнями на людину. Відмінна риса цих захворювань і станів ...
716341
  Ночвіна О.А. Корекція психоневрологічних станів у жінок з синдромом хронічного тазового болю // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 65-71. – ISSN 2226-1230
716342
   Корекція ризобіальних угруповань грунту за інтродукції Bradyrhizobium japonicum різних генетичних груп / Д.В. Крутило, О.В. Надкернична, О.В. Шерстобаєва, М.А. Ушакова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 2. – С. 73-81 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-4893
716343
  Дорожовець Наталія Михайлівна Корекція статичної похибки вимірювального перетворювача температури : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.04 / Дорожовець Н.М.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
716344
  Ноздренко Д.М. Корекція точного позиціонування ліктьового суглоба кішки при цілеспрямованих моторних реакціях / Д.М. Ноздренко, В.М. Сорока // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 160-166. – ISSN 1023-2427
716345
  Айрапетова Каріна Гаріківна Корекція фізичного стану чоловіків другого зрілого віку в процесі фізкультурно-оздоровчих занять : Автореф. дис. ... канд. фізичного вих. і спортунаук : 24.00.02 / Айрапетова Каріна Гаріківна; Укр. Держ. ун-тет фізичного виховання і спорту. – Київ, 1997. – 24л.
716346
  Дем"янчук О.Г. Корекція фізичного стану школярів 15-16 років засобами спортивного туризму : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Дем"янчук Олена Григорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
716347
  Остап Олег Петрович Корекція характеристик підсилювальних пристроїв для реалізації шумового узгодження з джерелом сигналу в інформаційно-вимірювальних системах / Остап О.П.; Нац.акад. наук України; Фізико-механ. ін-тут ім.Г.В.Карпенка. – Львів, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
716348
  Нікіфорова Я.В. Корекція харчової поведінки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки з ожирінням та гіпертонічною хворобою : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Нікіфорова Яна Василівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
716349
  Білецький О.В. Корекція церебрального кровообігу, респіраторної функції легень та центральної й периферичної гемодинаміки у постраждалих на політравму (клінічне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.30 / Білецький Олексій Володимирович ; МОЗ України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
716350
   Корекція цереброваскулярних захворювань у хворих на гострий інфаркт міокарда / А.А. Хижняк, К.С. Строєнко, В.В. Никонов, М.Г. Мовчан // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 108-110. – ISSN 2224-0586
716351
  Шатинська О. Корекція цитратом магнія оксидативного стресу в крові щурів з експериментальним діабетом / О. Шатинська, Р. Іскра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Досліджували вплив різних концентрацій цитрату магнію (100, 250 і 500 мг/кг маси тіла) на процеси пероксидного окиснення ліпідів та активність системи антиоксидантного захисту в крові щурів з експериментальним цукровим діабетом, який викликали ...
716352
  Губанов П.П. Корела / П.П. Губанов. – Петрозаводск, 1972. – 199с.
716353
  Губанов П.П. Корела / П.П. Губанов. – Петрозаводск, 1982. – 206с.
716354
  Кочкуркина С.И. Корела и Русь / С.И. Кочкуркина. – Ленинград, 1986. – 141 с.
716355
  Кочкуркина С.И. Корела и Русь / С.И. Кочкуркина; отв. ред.: А.Н. Кирпичников. – Ленинград : Наука, 1986. – 144 с.
716356
  Исаев В.И. Корелляция плотностной структуры доюрских отложений и зон нефтегазонакопления вдоль регионального сейсмопрофиля XІІІ (центральная часть Западно-Сибирской плиты) / В.И. Исаев, Г.А. Лобова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 1. – С. 3-27 : Рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0203-3100
716357
  Хавкіна Л.М. Корелювання політичної реклами із феноменом сучасного рекламного міфу в українському медіапросторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 159-164


  Статтю присвячено розробці проблеми вивчення політичної реклами як продукту сучасної міфотворчості (у проекції на комунікативний простір України). У статті розглядається використання архаїчних міфологічних моделей осмислення й відтворення дійсності в ...
716358
  Погребенник В.Ф. Корелят "Письменник і рідна мова" у "Науці про рідномовні обов"язки" Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 180-184. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті проаналізовані наукові праці Івана Огієнка щодо особливостей мови художніх творів українських письменників.
716359
  Задорожна Л. Кореляти засад поезії Т. Шевченка і світосприйняття А. Шопенгауера // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 188-205


  У статті відзначаються перегуки засад поезії Т. Шевченка та філософських трактатів А. Шопенгауера.
716360
  Мацько В. Корелятивна модель "автор - буття" в літературно-художній практиці Ольги Мак (до сторіччя із дня народження письменниці) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (650). – С. 57-62. – ISSN 0236-1477
716361
  Кілочицький П.Я. Корелятивний зв"язок між фенологією та довжиною полярної трубки у мікроспоридій роду AMBLYOSPORA з личинок кровосисних комарів / П.Я. Кілочицький, О.В. Полковенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-57. – (Біологія ; вип. 32)


  Встановлено корелятивний взаємозв"язок фенології та морфології мікроспоридій роду Amblyospora - паразитів кровосисних комарів. Найбільшу довжину полярної трубки мають весняні види мікроспоридій, найменшу - літні, що паразитують у поліциклічних видів ...
716362
  Материнська О.В. Корелятивні відношення в системі меронімів у німецькій та англійській мовах // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 25-40. – ISSN 2075-4205
716363
  Рудий В. Корелятивні особливості німецьких прислів"їв та приказок про природу в зіставленні з українськими // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2013. – С. 294-300. – (Філологія (мовознавство) ; вип. 17). – ISBN 978-966-2337-62-4
716364
  Загнітко А.П. Корелятивність іменників - назв осіб чоловічого і жіночого роду // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1987. – Вип. 14. – С. 67-74
716365
  Сивець Т. Корелятивність концептів "Знання" та "Віра" у києворуських проповідях // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Стаття присвячена проблемі дослідження концепту як структурної складової художньої дійсності у текстах києворуських книжників. Основними концептами для літературознавчого аналізу обрано бінарну модель "Віра/Знання" у проповідях Іларіона Київського, ...
716366
  Калиновський Ю.Ю. Корелятивність політичної та правової культур у вітчизняному суспільстві: ментально-історичне підгрунтя / Ю.Ю. Калиновський, С.Б. Жданенко // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 262-266. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
716367
  Штаблавий І.І. Кореляції вільного об"єму та структури ближнього порядку в металевих розплавах з різним ступенем мікронеоднорідності атомного розподілу : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Штаблавий Ігор Іванович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 53 назви
716368
  Воронов В.Г. Кореляції і шуми в заплутаних станах квантових систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Воронов Володимир Геннадійович ; НАН України ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
716369
  Василенко А. Кореляції рентгенівських спектральних параметрів для активних ядер галактик за даними каталогу Swift/BAT AGNs / А. Василенко, О. Федорова, В. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 39-43. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Створено вибірку 65 галактик з активними ядрами за даними каталогу Swift/BAT AGNs. Проаналізовано рентгенівські спектри, отримані супутниками XMM-Newton та INTEGRAL у сумарному діапазоні енергій 0,5-300 кеВ. Для об"єктів вибірки визначено такі ...
716370
  Лісовий Олег Олегович Кореляції у скінченних граткових спінових системах : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Лісовий О.О.; НАНУ. Ін-т теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
716371
   Кореляційна обробка інформації в плівках залізо-ітрієвого гранату / В.А. Мойсеєнко, Г.А. Мелков, В.І. Васючка, О.В. Прокопенко, Д.В. Слободянюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 221-225. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Дисперсійні багатошарові покриття представляють інтерес як компактні, доступні за ціною пристрої для компенсації часової дисперсії і багатоканальної частотної селекції, їх ефектишність залежить від повної групової затримки і просторового зсуву, які ...
716372
  Анікеєва О. Кореляційна седиментаційна модель верхньоюрських рифогенних відкладів Передкарпатського та Переддобрудзького регіонів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 6-10. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  Представлена кореляційна модель седиментації верхньоюрських відкладів Передкарпатського та Переддобрудзького регіонів України створена на основі седиментаційної моделі верхньої юри-валанжину Українського Передкарпаття, узгодженої з кривою евстатичних ...
716373
  Дулевич Ж.А. Кореляційна спектроскопія паличкоподібного вірусу, що уражає пшеницю / Ж.А. Дулевич, С.О. Смирнова, А.Л. Бойко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 95-99. – (Біологія ; Вип. 25)


  Виявлено паличкоподібні частинки в ізолятах уражених рослин озимої пшениці сортів Миронівська 61 та Донська напівкарликова Київської та Полтавської областей України методом електронної мікроскопії. Кореляційний аналіз, проведений з використанням методу ...
716374
  Заліско О. Кореляційна структура міжнародного ринку акцій: досвід кризового періоду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 200-201
716375
  Каім С.Д. Кореляційна теорія нанокрапель і нанопор : монографія / Сергій Каім. – Одеса : ВМВ, 2016. – 95, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 93-95. – ISBN 975-966-413-589-1
716376
  Ляшик А.М. Кореляційна функція в двовимірній моделі ізінга з точки зору рівняння Пенлеве 5 / А.М. Ляшик, М.З. Іоргов // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 84
716377
  Савченко М. Кореляційний аналіз волатильності криптовалют світу / М. Савченко, А. Завидовська, В. Краєвська // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 2 (75). – С. 122-133. – ISSN 2409-8892
716378
  Столярчук О.А. Кореляційний аналіз вступної, навчальної та професійно орієнтованої мотивації студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 221-228. – (Психологія ; вип. 51). – ISSN 2312-1599


  Проаналізовано результати вивчення мотивації професійного вибору, чинників навчання та мотивації майбутньої фахової діяльності студентів. Встановлено, що переважаючими факторами фахового становлення студентів є професійно орієнтовані мотиви. Розкрито ...
716379
  Круцяк М.О. Кореляційний аналіз динаміки валового внутрішнього продукту і показників функціонування електроенергетики України // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 6 (113). – С. 8-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
716380
  Баран А. Кореляційний аналіз осадових порід Новоградського блоку (Волинський мегаблок Українського щита) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 13-20. – (Геологія ; вип. 4 (75)). – ISSN 1728-3817


  В осадовому чохлі Новоградського блоку ІІ порядку Волинського мегаблоку Українського щита встановлено численні кореляційні залежності, розраховані методом Пірсона, які пов"язані з поверхнями денного рельєфу, докембрійського фундаменту, кристалічних ...
716381
  Макарчук М.Ю. Кореляційний аналіз основних психофізіологічних показників людини / М.Ю. Макарчук, Н.Б. Філімонова, Т.В. Кравець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 72-74. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Визначали значення 16 загальновживаних психофізіологічних показників, а також рівні особистісної та реактивної тривоги й брехні при комп"ютерному тестуванні 96 обстежуваних обох статей, середній вік яких становив 20 +/- 1 рік. Отримано кореляційну ...
716382
  Коваленко Кореляційний аналіз соціально-психологічних ролей в управлінській команді / Коваленко, Л. Слободянюк // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.119-125. – ISBN 966-7411-88-5
716383
  Долінський Л.Б. Кореляційний аналіз спільного дефолту позичальників : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 4 (185). – С. 97-106 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
716384
  Радул В. Кореляційний взаємозв"язок соціальної зрілості та активності особистості // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 6 (1002). – С. 7-12. – ISSN 0131-6788
716385
   Кореляційний зв"язок між метеорологічними величинами при екстремальних значеннях максимальної температури повітря / С.В. Савчук, В.Є. Тимофеєв, О.А. Щеглов, В.А. Артеменко, І.Л. Козленко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (56). – С. 101-112. – ISSN 2306-5680
716386
  Пясецька С.І. Кореляційний зв"язок між окремими метеорологічними величинами у дати відкладення ожеледі на території України за місяці холодного періоду року протягом 2001-2013 рр. та їх просторовий розподіл / С.І. Пясецька, Н.П. Гребенюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 147-148. – ISSN 2306-5680
716387
  Васильєв О.М. Кореляційні властивості багатокомпонентних рідин : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.04.02 - теоретична фізика; Спец. 02.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Васильєв О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 288л. – Бібліогр.: л.270-288
716388
  Васильєв О.М. Кореляційні властивості багатокомпонентних рідин : Автореф. дис. ... доктора фізико-математичних наук: 01.04.14 / Васильєв О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 44 назв.
716389
  Альохін О.Д. Кореляційні властивості подвійного розчину за даними критичної опалесценції нейтронів / О.Д. Альохін, Л.А. Булавін, В.П. Копильчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-23. – (Фізика ; Вип. 1)


  Проведено вимірювання кутової залежності критичної опалесценції нейронів в подвійному розчині 3-метилпирідин - важка вода поблизу нижньої критичної температури розшарування. На основі одержаних даних досліджено температурну залежність осмотичної ...
716390
  Булавін Л.А. Кореляційні властивості подвійного розчину за данними критичної опалесценції нейтронів / Л.А. Булавін, О.Д. Альохін, В.П. Копильчук // Вісник КУ. Фізика, 2000
716391
  Васильєв О.М. Кореляційні властивості просторово обмежених рідких систем в околі критичного стану : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Васильєв; КНУТШ. – Київ, 2000. – 18с. – Бібліогр.:с.15-16
716392
  Васильєв Олексій Миколайович Кореляційні властивості просторово обмежених рідких систем в околі критичного стану : Дисертація...кандидата фізико-математ.наук.Спеціальність 01.04.02 / Васильєв Олексій Миколайович; Мін-во освіти України.КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 158л. – Бібліогр.:л.143-158
716393
  Сливка С. Кореляційні обгрунтування церковного і каноничного права // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2021. – С. 22-31. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 8 № 4 (32)). – ISSN 2415-3818
716394
  Узіюк В. Кореляційні ознаки вугільних пластів кам"яновугільної системи Донецького і Львівсько-Волинського басейнів // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2016. – № 1/2 (168/169). – С. 38-61 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 57-61. – ISSN 0869-0774
716395
  Держипольський А.Г. Кореляційні перетворення оптичних полів та обробка інформації в самоасоціативній схемі фур"є-голографії : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Держипольський Андрій Геннадійович ; НАН України, Ін-т фізики. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
716396
  Албанський І.Б. Кореляційні спецпроцесори опрацювання цифрових даних в кодових системах різних теоретико-числових базисів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Албанський Іван Богданович ; М-во освіти і науки Укрраїни, Терноп. нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
716397
  Портнов Г.Я. Кореляційні та логічні зв"язки між системними параметрами / Г.Я. Портнов, І.Н. Сараєва // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
716398
  Фатюха Н.Г. Кореляційно-регресевний аналіз валютного курсу / Н.Г. Фатюха, Д.В. Циганок // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 22, листопад. – С. 39-41 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
716399
  Кучеренко Т.Є. Кореляційно-регресійний аналіз виробництва продукції сільського господарства та надходження коштів від реалізації / Т.Є. Кучеренко, І.В. Ткачук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 34-38. – ISSN 2221-1055
716400
  Концеба С.М. Кореляційно-регресійний аналіз впливу виробничих ресурсів на виробництво ріпаку в Черкаській області // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 64-68 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
716401
  Романюк В.М. Кореляційно-регресійний аналіз ефективності корпоративного управління ПАТ "Мотор Січ" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 130-135. – ISSN 2306-6814
716402
  Долінський Л. Кореляційно-регресійний аналіз залежності українських фондових індексів від кон"юктури біржових ринків світу / Л. Долінський, К. Ніколаєнко // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 95-104 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
716403
  Крамарьов О.С. Кореляційно-регресійний аналіз залежності ціни зерна пшениці озимої від витрат на внесення добрив // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – С. 54-57 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
716404
  Гайденко С.М. Кореляційно-регресійний зв"язок індексу інфляції з фінансовими показниками підприємницької діяльності будівельного бізнесу // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 68-74. – ISSN 2306-6806
716405
  Герасименко В.І. Кореляція // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 471. – ISBN 978-966-02-7304-7
716406
  Циховська Е. Кореляція "свій-чужий" у Л. Стаффа та М. Метерлінка // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 351-355. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті розглянуто концепт зовнішнього та внутрішнього простору через сприймання "свій-чужий", "безпечний-небезпечний" на матеріалі творчості Л. Стаффа та М. Метерлінка. Автор аналізує замкненість внутрішнього простору від проникнення інформації у ...
716407
  Мізін К.І. Кореляція tertium comparationis із типами міжмовних відношень у царині фразеології // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 369-374. – ISSN 2311-0821
716408
  Кретов П. Кореляція довіри до церкви та ідеології в ситуації постправди / П. Кретов, О. Кретова // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад, Православна Церква України ; редкол.: архімандрит Кирило (Говорун), Христокін Г.В., Єленський В.Є. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 10. – С. 255-263. – ISSN 2519-4348
716409
  Шолухо Н.Є. Кореляція етичного та естетичного у творчості Ізидора Дюкасса: соматичний вимір // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 77-79. – ISBN 978-966-8308-26-0
716410
  Дзівідзінський В.Є. Кореляція змісту права та моралі як регуляторів поведінки людини в умовах трансформації суспільства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 29-40


  У статті йдеться про те, що в період трансформацій суспільне буття пред"являє до індивідів, що свідомо діють, аналізовані нормативні регулятори, такі як мораль та право, які виступають як способи практичного орієнтування людей в соціальному житті. В ...
716411
  Дніпров О. Кореляція категорій "державне управління" та "публічне адміністрування" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 95-99. – ISSN 2663-5313
716412
  Падар Ю.А. Кореляція колективна / індивідуальна оцінка у мові української мемуаристики початку ХХ ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 181-189
716413
  Біскуб І.П. Кореляція концептотворення й категоризації: лінгвоіндуктивний підхід // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 106-113


  У статті висвітлено основні підходи до розуміння механізмів концептотворення й категоризації з огляду на потребу у формалізованому описі лінгвістичної інформації у лексичних базах даних. В статье охарактеризованы основные подходы к ...
716414
  Єрмоленко А. Кореляція культури і цивілізації в становленні української модерної ідентичності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 3-20. – (Серія філософські науки ; вип. 20). – ISSN 2078-6999
716415
  Іванчук А.І. Кореляція мислення-буття: тематика інтенційності у Е. Гусерля та М. Гайдеггера // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 82-83
716416
   Кореляція між вмістом цинка та ефективністю реплікації віруса тютюнової мозаїки у рослинах тютюну / О. Камзел, С. Петренко, І. Будзанівська, О. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 100-101. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано взаємозв"язок між накопиченням рослинами тютюну важкого метала цинка та ефективністю репродукції віруса тютюнової мозаїки. Продемонстровано, що підвищення концентрації віруса у тканинах інфікованих рослин, вирощених у штучно ...
716417
  Співак С.М. Кореляція між функціями власних назв у віршованому тексті та стратегіями його композиції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С.275-279. – ISBN 966-7825-78-7
716418
  Пішкало М.І. Кореляція між числами Вольфа й нахилом геліосферного струмового шару у 21-23 циклах активності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 14-17. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Досліджено кореляцію між цюрихським відносним числом сонячних плям (число Вольфа) і значеннями нахилу геліосферного струмового шару відносно сонячного екватора для 21-23 циклів сонячної активності. Показано, що найвищого значення коефіцієнт кореляції ...
716419
  Чистяк Д.О. Кореляція мовного і міфічного у російськомовній філологічній науці II пол. XIX - поч. XX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 327-333. – (Серія "Філологічна" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-70-2
716420
  Ватаманюк Л. Кореляція наукових підходів щодо дефініції правосуддя // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 42-47. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
716421
   Кореляція печерних і грунтових голоценових відкладів гірських і передгірських районів Криму за магнітними властивостями на прикладі печери-пастки Еміне-Баїр-Хосар та місцезнаходження Біюк-Карасу-XIX / К.М. Бондар, Б.Т. Рідуш, Ж.М. Матвіїшина, В.М. Степанчук // Рельєф і клімат : матеріали Міжнар. симп. (23-25 жовт. 2014) / Каф. фіз. географії та раціон. природокористування Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича [та ін.] ; [редкол.: Б.Т. Рідуш (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – С. 14-15
716422
  Пономаренко О. Кореляція понять "комунікація" та "дискурс" у загальнонауковій, лінгвістичній і дипломатичній парадигмах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 48-52. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  У статті порівняно та розмежовано зміст використовуваних у загальнонауковому обігу, в мовознавстві й у дипломатичному спілкуванні термінів "комунікація" та "дискурс". Спираючись на широко вживані дефініції комунікації, сформульовано власне бачення ...
716423
  Хаботнякова П.С. Кореляція понять "образ", "символ" та "образ-символ" у сучасній лінгвістичній парадигмі (на прикладах творів Френка Перетті) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 190-194. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
716424
  Ригованова В. Кореляція понять авторизації й модусно-диктумного членування речення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 81-83. – ISSN 0320-3077
716425
  Музика Л.А. Кореляція предмета цивільного права та предмета цивільно-правової політики // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – C. 375-382. – ISSN 2072-8670
716426
  Українець Л.Ф. Кореляція приголосних за дзвінкістю-глухістю в українській мові // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1984. – Вип. 12. – С. 41-48
716427
  Корольова Ю. Кореляція принципів верховенства права та верховенства закону в системі джерел права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 183-186. – ISSN 2663-5313
716428
  Сербан Ф.І. Кореляція принципу офіційності і принципів змагальності та диспозитивності в адміністративному судочинстві // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 75-82. – ISSN 2222-5374
716429
  Балабан Р.В. Кореляція протестних настроїв і курсу політичних стратегій // Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень м. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 232-252. – ISBN 978-966-02-9246-8
716430
  Тонкопієва Лариса Сергіївна Кореляція процесу відпалення полімеру з хімічною будовою макромолекул : Автореф. дис. ... канд. хім. наук:02.00.06 / Тонкопієва Л.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
716431
  Тонкопієва Лариса Сергіївна Кореляція процесу відпалення полімеру з хімічною будовою макромолекул : Дис. канд. хімічних наук: 02.00.06 / Тонкопієва Лариса Сергіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 146 л. – Бібліогр.: л.126-146
716432
  Магас Г. Кореляція релігійних та повстанських мотивів у колядках і щедрівках Стрийщини // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 2/3 (14). – С. 54-61. – ISSN 2225-5095


  У статті розглянуто повстанські колядки та щедрівки Стрийщини крізь призму образно-мотивної системи, досліджено традиційне та новаційне у їхній структурі.
716433
  Туровська І.О. Кореляція рівня сформованості культури мовлення студентів-медиків і динаміки формування професійної мовленнєвої компетентності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 274-278. – Бібліогр.: с. 277. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
716434
  Цюпка Т.М. Кореляція семантики із семантикою слова в українській мові (на матеріалі суфікса -ач-) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 39-44. – Бібліогр.: Літ.: с. 44; 13 назв
716435
  Ковбаско Ю.Г. Кореляція ствердження та заперечення у структурі розділового запитання // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 10-17
716436
  Андрійчук О. Кореляція стосунків між державами-членами СУ та комунітарними органами // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 58-62.
716437
  Шпильчак В.О. Кореляція стратонів зеленокам"яних структур Західноприазовської мегаструктури у складі осипенківської серії / В.О. Шпильчак, Л.В. Ісаков // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ, 2017. – № 2. – С. 3-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1682-721X
716438
  Фаріон І. Кореляція суспільного статусу староукраїнської мови та мовно-етнічної (національної) свідомості у XIV-XVII століттях // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 210-220. – ISSN 2413-0923
716439
  Новак Т. Кореляція терас річкових долин Волинської височини на основі морфологічних та літологічних ознак // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 253-265 : рис., схема. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
716440
  Ярун Г.М. Кореляція форми і змісту у розвитку української прислівникової системи / Г.М. Ярун. – Київ : Наукова думка, 1993. – 109с.
716441
  Кульчицький С. Коренева система Євромайдану // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (46). – С. 14-19. – ISSN 1819-7329
716442
   Коренева система сої за дії Bradyrhizobium japonicum / І.І. Гуменюк, С.Ю. Грузінський, І.С. Бровко, Я.В. Чабанюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 138-143 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
716443
  Карпіловська Є.А. Кореневий гніздовий словник української мови : Гнізда слів з вершинами-омографічними коренями / Є.А. Карпіловська. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2002. – 912с. – ISBN 966-7492-11-7
716444
  Сторчоус І.М. Кореневі гнилі озимої пшениці та мікрофлора грунту при застосуванні гербіцидів в умовах північного лісостепу України : Автореф...канд.сільськогоспод.наук:06.01.11. / Сторчоус І.М.;НАУ. – Київ, 2000. – 15с. – Бібліогр.: с.13
716445
  Леонтович Валерій Петрович Кореневі екзометаболіти проростаючого насіння пшениці, їх одержання, дослідження та використання в рослинництві : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.09 / Леонтович Валерій Петрович; Україн. Академ. аграрн. наук. Ін-тут рослинництва ім. В.Я.Юр"єва. – Харків, 1999. – 17л.
716446
   Кореневі екзометаболіти рослин соняшнику як фактор впливу на життєздатність фітопатогенного гриба / Ю.А. Ттуровнік, А.І. Парфенюк, О.С. Дем"янюк, І.В. Безноско // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 102-107 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-4678
716447
  Сейфуллін Т.Р. Кореневі поліноми та кореневі співвідношення системи поліномів. : Автореф... канд.фіз-мат.наук: 01.01.06 / Сейфуллін Т.Р.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 9л.
716448
  Мойсєєва М.Н. Коренеутворення у прищепи при трансплантаціі трав"яних рослин і його заначення для щеплених компонентів. / М.Н. Мойсєєва, 1960. – 19-28с.
716449
  Тосит Д. Корени / Д. Тосит. – 22-го изд. – Београд, 1976. – 265с.
716450
  Бурлак-Вълканов Корени : поетична сбирка / Петър Бурлак-Вълканов ; [ред. и съст. А. Узун]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 192, [4] с., [6] л. фот. : іл., портр., фот. – ISBN 978-966-927-303-1
716451
  Котов К.Ф. Коренизация Советского государственного аппарата Казахстана (1920-1936 гг.) : Автореф... канд. юрид.наук: / Котов К.Ф.; Ин-т права АН СССР. – Москва, 1951. – 20 л.
716452
  Карпенко В. Корені // Пам"ять століть. – Київ, 1997. – № 2. – С. 109-113
716453
  Літовченко В.П. Корені єдності. / В.П. Літовченко, В.М. Некрасов. – К., 1989. – 101с.
716454
  Кищак С. Корені лемківської різьби / Степан Кищак. – Львів : Свічадо, 2003. – 144с., 8с. іл. : іл. – Автор присвячує перевидання цієї Книги-альбому 60-річчю депортації українського населення з Лемківщини. – ISBN 966-561-313-8
716455
   Корені та парості: український генеалогікон / упоряд. тексту та іл., авт. вступ. ст. та приміт. В. Шевчук. – Київ : Либідь, 2008. – 472 с. : іл. – ISBN 978-966-06-0527-5
716456
   Корені трави-2 : Участь громадскості у формуванні політики: У 2-х част. – Київ. – ISBN 966-8136-14-4
Ч. 1. – 2004. – 196с. – У надзаг.: Громадянське суспільство: крок за кроком
716457
   Корені трави-2 : Участь громадськості у формуванні політики; У 2-х част. – Київ. – ISBN 966-8136-14-4
Ч. 2. – 2004. – 304с. – У надзаг. дан.: Громадянське суспільство: крок за кроком
716458
   Корені трави-3 : Участь громадськості в політичних процесах. – Київ : Україна, 2005. – 352с. – У надзаг.: Громадянське суспільство: крок за кроком; На обкл.: Участь громадськості в політичних процесах. – ISBN 966-8136-14-4; 966-8136-29-2
716459
   Корені трави : Громадянське суспільство в Україні: стан та перспективи розвитку. – Київ, 2003. – 288с. – У надзаг.: Громадянське суспільство: крок за кроком. – ISBN 966-8136-07-1
716460
  Зарудний Є.О. Корені українства на теренах світової культури (спроба компаративного аналізу) / Є.О. Зарудний; МОНУ; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2005. – 240 с. – ISBN 966-593-370-1
716461
  Колесник В. Коренізація національних меншин в УСРР: історіографія 1930-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 91-94. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено історіографію 1930-х років політики коренізації національних меншин в УСРР. 1930th historiography of the policy of corenization (rooting) of the USRR"s national minorities is studied.
716462
  Колесник В.Ф. Коренізація національних меншин УСРР в науковій та публіцистично-пропагандистській літературі 1930-х рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 77-91. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
716463
  Колесник В.Ф. Коренізація національних меншин УСРР у 1920-1930-ті рр.: історіографія / В.Ф. Колесник. – Київ : АртЕк, 2015. – 171, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7264-25-4
716464
  Кавун Т. Коренізація нацменшин в УСРР у 20-30-х роках ХХ ст. : сучасна історіографія // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-74.
716465
  Кавун Тетяна Коренізація нацменшин в УСРР у 20 - 30-х роках ХХ ст.: сучасна історіографія // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-74. – Бібліогр. в кінці ст.
716466
  Єфименко Г. Коренізація, українізація, націоналізм // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 11. – С. 46-52.
716467
  Бачурин А.В. Коренная перестройка методов хозяйствования / А.В. Бачурин. – М, 1989. – 221с.
716468
  Белоусов Р.А. Коренная перестройка управления экономикой СССР / Р.А. Белоусов ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва : Мысль, 1989. – 110, [2] с. – (Актуальные проблемы марксистско-ленинской теории). – ISBN 5-244-00373-9
716469
   Коренная перестройка экономики: Науч.-метод.пособие.. – Минск, 1989. – 171с.
716470
  Брутян Г.А. Коренная противоположность диалектики софистике / Г.А. Брутян. – Ереван, 1953. – 77с.
716471
  Дашниц И.С. Коренная противоположность пролетарского интернационализма современному буржуазному космополитизму : Автореф... канд. филос.наук: / Дашниц И.С.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 18л.
716472
  Киселев С.С. Коренная противоположность социалистической и современной буржуазной идеологий / С.С. Киселев. – Л, 1954. – 48с.
716473
  Фурманов Г.Л. Коренное изменение классовой структуры в СССР. / Г.Л. Фурманов. – М., 1959. – 46с.
716474
  Элькин П А. Коренное население Австралии / П А. Элькин. – М, 1952. – 248с.
716475
   Коренное население Северной Америки в современном мире.. – М., 1990. – 396с.
716476
   Коренное население: Глобал. стремление к справедливости.. – М., 1990. – 244с.
716477
  Монаков А.И. Коренное отличие базиса и надстройки социалистического общества от базиса и надстройки капиталистического общества. : Автореф... канд. филос.наук: / Монаков А.И.; АН УССр. Отд. обществ. наук. – К., 1954. – 16л.
716478
  Молодцов В.С. Коренное отличие марксистской философии от буржуазного мировоззрения / В.С. Молодцов. – М., 1948. – 44с.
716479
   Коренное повышение качества продукции - важный фактор ускорения. – Москва, 1988. – 336 с.
716480
  Бар Ф. Коренное преобразование крестьянского хозяйства и общинного землевладения / Ф. Бар. – 2-е изд. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1895. – 142 с. : ил.
716481
  Жуков Борис Коренной американец : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 80-87 : Фото
716482
  Горбачев М.С. Коренной вопрос экономической политики партии / М.С. Горбачев. – Москва : Политиздат, 1985. – 32 с.
716483
   Коренной перелом во всемирной истории.. – Фрунзе, 1958. – 104с.
716484
  Рыленков Н.И. Коренной человек / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1958. – 224с.
716485
  Мейер Коренные американцы / Мейер, , Уильям. – М., 1974. – 94с.
716486
  Фотьев Н.И. Коренные берега / Н.И. Фотьев. – Хабаровск, 1982. – 351с.
716487
   Коренные вопросы советской кинематографии.. – М., 1933. – 164с.
716488
  Васильев И.А. Коренные и приезжие / И.А. Васильев. – Москва, 1980. – 86с.
716489
  Воробьев Л.И. Коренные и пристяжные / Л.И. Воробьев. – Кострома : Костромское книжное издательство, 1957. – 68 с.
716490
  Зернов С.А. Коренные и пришлые элементы фауны СССР и прилегабщих морей. / С.А. Зернов, акад., 1938. – С. 523-574, 2 л. карт. : ил.


  На с. 523 дарств. надпись: Н.Я. Кузнецову ..... за помощь автора. VI.1939
716491
  Вовк Людмила Петровна Коренные изменения в образовании женщин в процессе осуществления ленинской программы культурного строительства. (На материалах УССР, 1917-1941 гг.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Вовк Людмила Петровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 25 с.
716492
  Барышников Н.И. Коренные изменения во взаимоотношениях между Советским Союзом и Финляндией в послевоенные годы (1944-1962 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Барышников Н.И.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 16л.
716493
  Гореликов А.И. Коренные малочисленные народы Дальнего Востока в национально-освободительной борьбе против японских интервентов и белогвардейцев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 258-264. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
716494
  Гореликов А.И. Коренные малочисленные народы Дальнего Востока в условиях НЭПА : выход за рамки натурального хозяйства // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 188-195. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
716495
  Обедков А.П. Коренные малочисленные народы Севера России : география. Регионы России // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 2. – С. 5-13 : Табл. – ISSN 0016-7207
716496
  Обедков А.П. Коренные малочисленные народы Севера России (окончание. Начало см. в №2) : регионы России // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 7-12 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0016-7207
716497
  Соколова З.П. Коренные малочисленные народы Севера. Динамика численности по данным переписей населения / З.П. Соколова, В.В. Степанов // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 75-95. – ISSN 0869-5415
716498
  Максимова Д.Д. Коренные народы Канады: эволюция отношений с государством / Д.Д. Максимова, В.И. Соколов // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 12(492). – С. 55-71. – ISSN 0321-2068
716499
  Соколовский С.В. Коренные народы:от политики стратегического эссенциализма к принципу социальной справедливости // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 59-76. – ISSN 0869-5415


  Про поняття "корінний народ":дискусія
716500
  Шаповалов П.В. Коренные преимущества социалистического сельского хозяйства перед капиталистическим. : Автореф... Канд.экон.наук: / Шаповалов П.В.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма М-ва культуры СССР. – Москва, 1953. – 15 с.
716501
  Маламид М.М. Коренные проблемы планирования и развитие ленинских принципов планового руководства хозяйством / М.М. Маламид. – Воронеж, 1971. – 48с.
716502
  Ильин В.А. Корень : рассказы / В.А. Ильин. – Москва : Советская Россия, 1972. – 111с. – (Короткие повести и рассказы)
716503
  Бойко В.Ф. Корень : стихи и поэма / Владимир Бойко ; [худож. В. Хворост]. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1976. – 80 с. : ил.
716504
  Ливеровский А.А. Корень девясил / А.А. Ливеровский. – Л, 1986. – 397с.
716505
  Скребов Н.М. Корень добра / Н.М. Скребов. – М., 1970. – 80с.
716506
  Пришвин М.М. Корень жизни / М.М. Пришвин. – Москва, 1936. – 383с.
716507
  Черненко А.И. Корень жизни / А.И. Черненко. – Астрахань, 1951. – 80с.
716508
  Бытовой С.М. Корень жизни / С.М. Бытовой. – Л, 1960. – 630с.
716509
  Ащеулов В.А. Корень жизни : стихи / Ащеулов В.А. – Ставрополь : Книжное издательство, 1978. – 153с.
716510
  Борзунов С.М. Корень жизни : очерк / С.М.Борзунов. – Москва : Правда, 1980. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 48)
716511
  Зубенко Л.А. Корень жизни / Л.А. Зубенко. – М, 1989. – 63с.
716512
  Карпов П.Я. Корень жизни. / П.Я. Карпов. – Ашхабад, 1959. – 206с.
716513
  Тамман С.И. Корень жизни. / С.И. Тамман. – Тула, 1963. – 95с.
716514
  Романов И.С. Корень зла / И.С. Романов. – Ставрополь, 1958. – 52с.
716515
  Куканов В.И. Корень зла. / В.И. Куканов. – М, 1953. – 64с.
716516
  Блинов А. Корень перемирия // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2014. – № 37 (399), 12 сентября. – С. 26-28. – ISSN 2075-7093


  Одна из причин прикращения огня - экономическая. Военный конфликт разоряет не только восток Украины и страну вцелом, но также и Россию, и Европейский Союз.
716517
  Попов Г.Х. Корень проблем: О концепции экон. перестройки. / Г.Х. Попов. – М, 1989. – 92с.
716518
  Паламарчук О.Л. Корепанова Алла Пантелеймонівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 217-218. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1952) Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У70-х роках - викладач кафедри слов"янської філології філологічного факультету КУ ім. Т.Г. Шевченка
716519
  Паламарчук О.Л. Корепанова Алла Пантелеймонівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 200. – ISSN 2075-437X
716520
   Кореспондент / ТОВ "Видавництво Український Медіа Дім" ; в. о. ред. О. Крамаренко. – Киев : "Видавництво Український Медіа Дім", 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 1/2 (889/890), 28 січня 2022. – 2022. – 50 с.
716521
   Кореспондент / ТОВ "Видавництво Український Медіа Дім" ; в. о. ред. О. Крамаренко. – Київ : "Видавництво Український Медіа Дім", 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 3 (891), 11 лютого 2022. – 2022. – 50 с.
716522
   Кореспондент / ТОВ "Вид-во Український Медіа Дім"; в. о. ред. О. Крамаренко. – Киев : "Видавництво Український Медіа Дім", 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 4 (892), 25 лютого 2022 року. – 2022. – 50 с. – До 2022 р. журн. вих. рос. мовою "Корреспондент"
716523
  Тимошик-Сударикова Кореспондентська мережа українського періодичного видання в діаспорі (на матеріалах паризького журналу "Тризуб") // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 192-201


  На основі архівних матеріалів уперше досліджено проблему формування кола штатних і позаштатних співробітників українського журналу в діаспорі, порядок створення кореспондентських пунктів у різних країнах світу. Акцентовано увагу на професійних і ...
716524
  Рабинович П.А. Кореспонденция и делопроизводство / П.А. Рабинович. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1970. – 176с.
716525
  Гінзбург О. Кореспонденції громадян на адресу республіканського та союзного партійного керівництва доби перебудови як історичне джерело (за документами фонду Центрального комітету Компартії України ЦДАГО України) // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 109-115. – ISSN 2306-4323
716526
  Галик В. Кореспонденція з сіл Дрогобиччини до Івана Франка // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство "Бойківщина". – Дрогобич, 2012. – Ч. 1/82 (93). – С. 32-41


  Листи з Брогобиччини, і не тільки, до Івана Франка - це особливе історичне першоджерело, яке використовується франкознавцями для реконструкції і дослідження особливостей творчости вченого. Вони доповнюють біографічні матеріали як про Франка, так і про ...
716527
  Рабинович П.А. Кореспонденція і діловодство / П.А. Рабинович. – 2-е, перероб. і доп. – Київ, 1973. – 175с.
716528
  Рабинович П.А. Кореспонденція і діловодство / П.А. Рабинович. – К., 1978. – 160с.
716529
  Головацуький Я. Кореспонденція Якова Головацького в літах 1835-49 / Видав Др. Кирило Студинський. – У Львові (Львів) : Накл. Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зар. К. Беднарського, 1914. – CXXXVIII, 463 с. – Окр. відб.: Збірник фільольогічної секції Наукового Товариства ім. Шевченка.Т. 11, 12


  Павлин Свєнціцький (псевд.: Павло Свій, Павлин Стахурський, Д. Лозовський та ін.; *1841, Варшиця. — †1876), українсько-польський письменник та громадський ...
716530
  Монолатій І. Кореспонденція Якова Оренштайна 1920-1930-x років до інституцій Другої Речі Посполитої та Німецького Райху як джерело до біографії видавця // Judaica Ukrainica : annual journal of jewisn studies / Ed.: Vitaly Chernoivanenko, Shaul Stampfer, Mariya Semashyna [et al.]. – Kyiv, 2015. – Vol. 4. – С. 80-108. – ISSN 2305-4034
716531
  Берзін П.С. Корефей кримінального права : історико-правовий нарис про Сергія Івановича Тихенка // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 171-179
716532
  Берзін П.С. Корефей кримінального права : історико-правовий нарис про Сергія Івановича Тихенка // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 122-133
716533
  Осіпчук Г. Кореференти у структурі художнього тексту: синтаксичний аспект / Галина Осіпчук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 222-227. – ISSN 0320-3077
716534
  Мойсієнко А. Кореферентні номінації в сонетних текстах Максима Рильського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (754), січень. – С. 31-33
716535
  Куриляк Л. Кореферентні співвіднощення номінативних одиниць у художньому тексті : (на матеріалі романів Ю. Яновського "Вершники" та "Чотири шаблі") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 288-293
716536
  Дарчук Н. Кореферентність у поетичних творах Лесі Українки // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (52). – С. 92-115. – ISSN 0320-3077


  Метою цієї статті є дослідження категорії кореферентності в поетичному мовленні Лесі Українки на основі корпусу текстів української мови, розміщеного на порталі mova.info. Матеріалом слугували прижиттєві видання Лесі Українки. Схарактеризовано ...
716537
  Маслова Т.Б. Кореферентність як основна умова зв"язності англомовних текстів наукового стилю // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 206-211
716538
  Коваль А. Корецький Леонід Мусійович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 445. – ISBN 978-966-8567-14-8
716539
  Якушев А.С. Корешок. / А.С. Якушев. – Владивосток, 1988. – 114с.
716540
  Белоконский К.П. Корея / К.П. Белоконский. – Ростов-на-Дону : Изд. "Донская речь", 1904. – 32 с. : ил., карта
716541
   Корея : история ее, политическое устройство, экономическое положение, торговля и промышленность. – С.-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1904. – 64 с. – Издание редакции Нового Журнала Иностранной Литературы (Ф.И. Булгакова)
716542
  Гамильтон А. Корея : история. - География. - Политика. - Религия. - Нравы. - Обычаи. - Земледелие. - Промышленность. - Торговля. - Последние события. - И т.п., и т.п. / А. Гамильтон. – С.-Петербург : Военная Типография (в здании Главного Штаба), 1904. – VIII, 249, XII с. – Изд. журн. Летопись войны с Японией
716543
  Гамильтон А. Корея : приложения: очерк современного государственного устройства Корейской империи. - Язык, литература и образование. - Географическая карта Кореи / А. Гамильтон. – С.-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1904. – 327 с.
716544
  Гамильтон А Корея : Пер. с англ. : Прил.: Очерк современного государственного устройства Корейской империи. Язык, лит. и образование. Геогр. карта Кореи / Ангьюс Гамильтон. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1904. – [4], 327 с., 1 л. карт. табл.
716545
  Добров А.С. Корея : экономико-географическая справка / А.С. Добров. – Москва, 1945. – 23 с.
716546
  Зайчиков В.Т. Корея / В.Т. Зайчиков. – Москва, 1947. – 228с.
716547
  Ковыженко В.В. Корея / В.В. Ковыженко. – Москва, 1950. – 32с.
716548
  Зайчиков В.Т. Корея / В.Т. Зайчиков. – Москва, 1951. – 480с.
716549
  Мартынов В.В. Корея / В.В. Мартынов. – Москва, 1970. – 215с.
716550
   Корея : справочник. – Сеул : Корейская служба информации для зарубежных стран, 1993. – 676 с. : ил. – ISBN 89-7375-003-8 33910
716551
  Зорин Виталий Корея = Один день на Жу-Жу : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 52-56 : Іл.
716552
   Корея : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 34-35 : Фото
716553
   Корея : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 18-19 : Фото
716554
   Корея // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 96-108 : Фото
716555
   Корея борется. Повести, рассказы, очерки.. – М., 1952. – 156с.
716556
   Корея бореться.. – К., 1953. – 232с.
716557
  Тягай Г.Д. Корея в 1893-1896 гг. (Крестьянское восстание и борьба корейского народа против японских милитаристов и их американских пособников) : Автореф... кандид. историч.наук: / Тягай Г.Д.; Академия наук СССР. Институт востоковедения. – Москва, 1951. – 23 с.
716558
  Кожин А.И. Корея в дни войны / А.И. Кожин. – М., 1952. – 223с.
716559
  Ковальчук Ю.А. Корея в європейській літературі подорожей XVI ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 380-389


  У статті аналізується процес формування образу Кореї, представленого в європейській літературі відповідного періоду. В статье анализируется процесс формирования образа Кореи, представленного в европейской литературе соответствующего периода. The ...
716560
  Воронцов В.Б. Корея в планах США в годы второй мировой войны : Автореф... канд. ист.наук: / Воронцов В.Б.; Акад. наук СССР. Ин-т народов Азии. – М., 1961. – 15л.
716561
  Ванин Ю.В. Корея и Гаагская мирная конференция 1907 г. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 6. – С. 45-56. – ISSN 0869-1908
716562
  Воронкова И.Е. Корея и русско-японские отношения в начале XX в. // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 54-58. – ISSN 0321-5075
716563
  Бердышев Г.Д. Корея и социализм / Г.Д. Бердышев. – Киев : Веллмед, 1997. – 111с.
716564
  Хохлов Н.П. Корея наших дней. / Н.П. Хохлов. – Москва, 1956. – 224с.
716565
  Бутин Ю.М. Корея от Чосона к Трём Государствам / Ю.М. Бутин. – Новосибирск, 1984. – 255с.
716566
  Князева Елена Корея. Искать в капусте / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 10 (2925). – С. 50-52 : фото
716567
   Корея. История и экономика.. – М., 1958. – 236с.
716568
   Корея. Краткие сведения.. – Пхеньян, 1959. – 176с.
716569
  Скирюк Дмитрий Корея. По взмаху палочки // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 106-109 : фото
716570
  Пак А.В. Корея: 70 лет после освобождения // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2015. – № 5. – С. 160-165. – ISSN 0869-1908


  Представлен подробный обзор XIX научной конференции "Корея: 70 лет после освобождения", которая прошла 26-27 марта 2015 года в Институте Дальнего Востока РАН.
716571
   Корея: грязьові гірки, грязьові маски та грязьові бої // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 32-33
716572
  Пан Хван Чжу Корея: Крат. свед. / Пан Хван Чжу. – Пхеньян, 1987. – 390с.
716573
  Пан Хван Чжу Корея: Крат. свед. / Пан Хван Чжу. – Пхеньян, 1987. – 389с.
716574
  Панкина И.Ю. Корея: на пороге перемен // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 6. – С. 137-140. – ISSN 0869-1908
716575
   Корея: Север и Юг.. – М., 1965. – 264с.
716576
  Борейко Татьяна Корея: туризм поможет воссоединению : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 43 : Фото
716577
   Коржанський Микола Йосипович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 284-286. – ISBN 978-617-573-038-6
716578
  Бритік В.Г. Коржеві тополі : неймовірні іст. пригоди для справжніх мандрівників-краєзнавців / Валентина Бритік. – Дніпро : Ліра, 2020. – 99, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-981-323-7
716579
  Бердишев Г.Д. Коржинський Сергій Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 491-492. – ISBN 978-966-02-7304-7
716580
  Вижва С.А. Коржнев Михайло Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 492. – ISBN 978-966-02-7304-7
716581
   Коржнев Михайло Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 220. – ISBN 978-966-439-754-1
716582
  Паустовский К.Г. Корзина с еловыми шишками / К.Г. Паустовский. – Калининград, 1973. – 80 с.
716583
  Алиева Ф.Г. Корзина спелой вишни : роман / Фазу Алиева ; пер. с авар. Л. Румарчук. – Москва : Современник, 1975. – 270 с. – (Новинки "Современника")
716584
  Алиева Ф.Г. Корзина спелой вишни : роман / Фазу Алиева ; пер. с авар. Л. Румарчук. – Москва : Известия, 1983. – 622 с. : ил. – (Библиотека "Дружби народов")
716585
  Петров Б.М. Корзина цветов / Б.М. Петров. – Куйбышев, 1966. – 61с.
716586
   Корзов Юрій Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 220. – ISBN 978-966-439-754-1
716587
  Скарга М. Коригування відмінностей у соціально-економічному розвитку територій / М. Скарга, Б. Шелегеда, Р. Баєвська // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 77-87. – ISSN 0131-775Х
716588
  Анісімова О.Ю. Коригування зовнішніх дисбалансів платіжного балансу (на прикладі розвинутих країн) : Автореф. дис. ... канд.економічних наук: Спец. 08.00.02 / Анісімова О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібл.: 8 назв
716589
  Анісімова О.Ю. Коригування зовнішніх дисбалансів платіжного балансу (на прикладі розвинутих країн) : Дис. ... канд. екон. наук. : 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Анісімова Ольга Юріївна ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 228 л. + Додатки: л.192-204. – Бібліогр.: л. 205-228
716590
  Шемет Т.С. Коригування зовнішніх платіжних дисбалансів у системі економічної безпеки держави // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 12. – С. 53-59. – Бібліогр.: 8 назв
716591
  Мазур М.В. Коригування індексу споживчих цін на сезонність // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 26-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
716592
  Гнатюк Л.П. Коригування картини світу як реалізація мовної функції впливу на свідомість // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 119-124


  У статті в контексті проблеми впливу мови на свідомість розглянуто питання про зміни в мові, наслідком яких можуть стати корективи в картині світу людини. В статье в контексте проблемы влияния языка на сознание рассмотрен вопрос об изменениях в языке, ...
716593
  Бородіна О.М. Коригування політики державної підтримки сільського господарства України / О.М. Бородіна, О.М. Могильний // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 6. – С. 55-60.
716594
  Непорожня Л.В. Коригування предметної компетентності учнів гімназії засобами підручника з фізики // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 272-279. – ISBN 978-966-544-404-5
716595
  Кудряшов В.П. Коригування публічних бюджетів у період загострення фіскальних ризиків // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 7 (644). – С. 41-57 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0131-775Х
716596
  Додонов О. Коригування розміру ФОП підприємства з урахуванням показника ""ефективність праці" : виробничий потенціал // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 18-19 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
716597
   Коригування рутином резистентності слизової оболонки шлунка щура за різних моделей гострих уражень / Л.Я. Штанова, Т.М. Говоруха, Т.В. Вовкун, В.М. Бабан, А.М. Косян, Н.Ю. Таран, С.П. Весельський // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжн. наук. конф., присвяч.100-річчю від дня народж. проф. П.Д. Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. акад. Петра Богача, Україна, Київ, 6-8 жовт. 2010 р. : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.І. Остапченко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 240
716598
  Корягін М.В. Коригування фінансової звітності для потреб оцінки вартості підприємства // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 90-95 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
716599
  Тесленко О.К. Корида : повість / О.К. Тесленко. – Київ, 1983. – 119 с.
716600
  Столяров Г.П. Корида // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 46 : фото
716601
  Сідлецький П.І. Корида в коридорі / П.І. Сідлецький. – Ужгород : Карпати, 1988. – 156 с.
716602
  Чопик Р. Корида Максима Гудзя (Ментальні аспекти роману Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?") // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 451-456. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
716603
  Будько Євген Корида. Балет зі смертю : modus vivendi / Будько Євген, Кіхано Хуана // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 58-63 : Фото
716604
  Бээкман В.Э. Коридор : роман в письмах / В.Э. Бээкман; пер. с эст. – Таллин : Ээсти раамат, 1984. – 287 с.
716605
  Каледин С.Е. Коридор / С.Е. Каледин. – М. : Советский писатель, 1987. – 448 с.
716606
  Подгородников М.И. Коридор / М.И. Подгородников. – М, 1990. – 218с.
716607
  Дубровик-Рохова Коридор "Південь - Північ" працюватиме // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 листопада (№ 205/206). – С. 11


  Україна готується з 1 січня отримувати газ із Греції.
716608
   Коридор біорізноманіття - сім складових міського дизайну // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 1. – С. 42-45 : фото
716609
  Риззо Джонн Коридор для ягуара // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 58 : фото
716610
  Полунин Н.Г. Коридор огней меж двух зеркал. / Н.Г. Полунин. – М., 1990. – 184-288с.
716611
  Синяк Д. Коридор смерти // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 34 (492), 26.08.2016. – С. 38-45. – ISSN 2075-7093
716612
  Логвиненко Л. Коридор смерті : повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 42-43
716613
  Тесленко Л. Коридор смерті. Навіть через п"ять років після Іловайської трагедії не названо прізвища її винуватців, але трагічна дата виходу з оточення тепер стала Днем пам"яті захисників України // Україна молода. – Київ, 2019. – 28 серпня (№ 95). – С. 1, 4-5
716614
  Остроушко Л.М. Коридори влади зблизька і на відстані : Про політичну тетралогію Віктора Гамана: "Обкомівські коридори", "Коридори ЦК", "Парламентські коридори", "Урядові коридори" / Леонід Остроушко. – Київ : Логос, 2004. – 120с. – ISBN 966-581-437-0
716615
  Гаман В. Коридори ЦК : Дещо із записників 1968-1972 років та пізніших доповнень / Віктор Гаман. – Київ : Український письменник, Вир, 1997. – 405с. – ISBN 5-333-01416-7
716616
  Корнієнко В.В. Коридори часу: середньовічні київські графіті / Вячеслав Корнієнко ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2016. – 61, [3] с. : іл. – Сер. засн. 2004 р. – (Твій Київ). – ISBN 978-966-06-0707-1
716617
   Коридором смерті // Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ, 2016. – № 1 (3), січень - березень 2016 року. – С. 12-13
716618
  Кропотин В.А. Коридоры памяти / В.А. Кропотин. – М, 1991. – 333с.
716619
  Ерашов В.П. Коридоры смерти / В.П. Ерашов. – М., 1990. – 334с.
716620
  Сталь Ж Коринна или Италия = Corinne ou L"italie / Germaine de Stael / Жермена де Сталь; перевод под ред. М. Вахтеровой. – Москва : Наука, 1969. – 440 с. – В кн. статья: Жизнь и творчество Жермены де Сталь / М.Н. Черневич. – (Литературные памятники : АН СССР)


  переплет: Ледериновый твердый переплет + супер, форма
716621
   Коринф : еженедельник зарубежной экономической информации. – Москва, 1989-
№№ 27-52. – 1995
716622
  Павлуцкий Г.Г. Коринфский архитектурный орден : с 50-ю рис. в тексте и 8-ю фототипичными таблицами / Григорий Павлуцкий. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, 1891. – IV, 196, [3] с.
716623
  Зелінський А.Ф. Корислива злочинна діяльність / А.Ф. Зелінський, М.Й. Коржанський. – К., 1998. – 138,1с.
716624
  Зелінський А.Ф. Корислива злочинна діяльність / А.Ф. Зелінський, М.Й. Коржанський. – Київ : Генеза, 1998. – 144с. – ISBN 966-504-111-8
716625
  Гришко О. Корислива злочинна діяльність щодо осіб похилого віку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 124-127.
716626
  Головкін Б.М. Корислива насильницька злочинність в Україні : феномен, детермінація, запобігання : монографія / Б.М. Головкін ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 431, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 389-431. – ISBN 978-966-458-221-3
716627
  Бугаєць А.В. Корислива насильницька злочинність на залізничному транспорті України : монографія / А.В. Бугаєць ; за заг. ред. проф. В.В. Голіни ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2017. – 192, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 172-188. – ISBN 978-966-937-182-9


  У пр. №1711894 напис: В дар бібліотеці від автора. Підпис
716628
  Головкін Б. Корислива спрямованість особистості злочинця, опосередкована у насильницьких проявах: поняття, зміст, шляхи формування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 221-230. – ISSN 1993-0909
716629
  Золотова О.І. Корисливий мотив як кваліфікуюча ознака умисного вбивства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 513-518. – ISSN 1563-3349
716630
  Головкін Б. Корисливі мотиви тяжких насильницьких посягань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 49-57.
716631
  Слободян Б. Корисливість як кримінально-правова характеристика злочинів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 364-365
716632
  Задоя К.П. Корисливість як ознака суб"єктивної сторони злочинів проти власності // Злочини проти власності : правова кваліфікація і методика розслідування / О.О. Дудоров, К.П. Задоя, Д.О. Калмиков, Д.В. Каменський, М.В. та ін. Карчевський. – Київ : Дакор, 2019. – С. 34-35. – ISBN 978-617-7020-87-4
716633
  Коноваленко О. Корисливо-насильницькі злочини проти власності: їх кількісно-якісний аналіз // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 70-73. – ISSN 0132-1331
716634
  Трегобчук В. Корисна і своєчасна книга для майбутніх фахівців // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 93. – ISSN 0131-775Х
716635
   Корисна модель / Л.Ш. Ніколаєнко, Г.П. Добриніна, Л.А. Меняйло, В.С. Радомський; За ред. В.Л. Петрова; Державне патентне відомство України. – Київ : ІнЮре, 1999. – 128с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-89-0
716636
  Сварог В. Корисне видання // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 106, листопад : листопад. – С. 27-28


  Рецензія на книгу Ігоря Качуровського "Новели як жанр"
716637
  Ветчинов І.А. Корисне видання // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 156-158. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
716638
  Забарний Г.Г. Корисне дослідження у сфері авторського права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 335-336
716639
  Шурин О. Корисне й цікаве спілкування // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Голова студентського парламенту юридичного факультету Олена Шурин розповідає про зустріч викладачів та студентів юридичного факультету з заст. голови Конституційного суду України, докт. юрид. наук, проф., акад. НА правових наук України Юрієм ...
716640
  Недбайло П.О. Корисне системне дослідження правового регулювання в соціалістичному суспільстві / П.О. Недбайло, П.М. Рабінович // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 15
716641
  Пименова О. Корисний досвід // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  У Варшавському ун-ті природничих наук на фак-ті економічних наук пройшла Міжнародна наукова конференція "Фіскальне навантаження на підприємства та фермерські господарства" Україну представляла завідувачка каф. підприємництва ун-ту д-р екон.н., проф. ...
716642
  Головко І. Корисний історичний досвід розвитку технічної освіти в Англії кінця ХІХ – початку ХХ ст. для України // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 132. – C. 34-38. – (Серія: Педагогічні науки)
716643
  Аленін Ю. Корисний навчальний посібник із кримінального процесу [рецензія] / Ю. Аленін, В. Попелюшко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 198-199. – ISSN 1026-9932
716644
  Васильков А.В. Корисний підхід у пізнанні (відображення в умовах невизначеності) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
716645
  Гайдуков Л.Ф. Корисний посібник для дипломата // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 265-270.


  Рецензія на книгу: Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби. - К., 1998. - 222 с.
716646
  Новальська Т. Корисний посібник для фахівців // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (263). – С. 116-117. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн. Бібліотеки наукових установ Національної академії наук України : довідник / НАН України, Інформ.-бібл. рада, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; укладачі : Г.І. Солоіденко, Т.Л. Кулаковська, О.В. Полякова, О.Л. Сокур ; відп. ред. О.М. ...
716647
  Заставний Ф.Д. Корисний посібник з економічної географії України / Ф.Д. Заставний, М.Д. Пістун // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 184-187. – Бібліогр.: 1 назва
716648
  Вітрук М.В. Корисний посібник з теорії держави і права / М.В. Вітрук, П.О. Недбайло, П.М. Рабінович // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 21. – С. 132-140
716649
  Хоменко Володимир Корисний урок: про повені та інші стихійні лиха // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 4, серпень. – С. 48-53 : фото
716650
  Коляда В.М. Корисний холод / В.М. Коляда. – Київ : Знання, 1970. – 64 с.
716651
  Білецький В.С. Корисних копалин збагачення / В.С. Білецький, О.А. Золотко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С.495-496. – ISBN 978-966-02-7304-7
716652
  Вовдюк Людмила Корисні властивості відвару шипшини / Вовдюк Людмила, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 5 : фото
716653
  Ільницька І.М. Корисні властивості гарбузів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 7 : фото
716654
  Треніна А.С. Корисні властивості грибів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 6 : фото
716655
  Усик Світлана Корисні дарунки осені / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 4 : фото
716656
  Воїнственський М.А. Корисні дикі птахи України / М.А. Воїнственський. – Київ : Сільскогосподарської літератури УРСР, 1960. – 100 с.


  У брошурі подано короткі відомості про найбільш поширених на Україні корисних птахів. Для кожного виду визначена назва,подана його характеристика,поширення в природі ,деякі дані з біології, господарське значення.
716657
  Воїнственський М.А. Корисні дикі птахи України. / М.А. Воїнственський. – Київ, 1960. – 100с.
716658
  Корнєєв О.П. Корисні звірі / О.П. Корнєєв. – К., 1953. – 39с.
716659
  Рабінович П. Корисні інформаційні видання про вітчизняні дисертації з правознавства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 158-159. – ISSN 0132-1331
716660
  Воїнственський М.А. Корисні комахоїдні птахи / М.А. Воїнственський. – Київ, 1962. – 45с.
716661
  Воїнственський М.А. Корисні комахоїдні птахи УРСР / М.А. Воїнственський. – Київ : Радянська школа, 1962. – 46 с.


  У брошурі подано короткі відомості про найбільш поширених на Україні корисних комахоїдних птахів. Для кожного виду визначена назва,подана його характеристика,поширення в природі ,деякі дані з біології ,господарське значення.
716662
   Корисні копалини, 1949. – [26] с. – Окр.відб.
716663
  Меркулов П.М. Корисні копалини : природні умови та ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 10-13
716664
  Розов Л.Д. Корисні копалини Полісся УРСР / Л.Д. Розов. – Київ : КДУ, 1955. – С. 91-115. – Окр. відбиток
716665
   Корисні копалини України - на службу комуністичному будівництву. – Київ, 1962. – 271с.
716666
   Корисні копалини України. – Київ, 1960. – 240с.
716667
   Корисні копалини України.. – К., 1934. – 204с.
716668
   Корисні копалини УСРР.. – К.
2. – 1936. – 188с.
716669
  Каневський А. Корисні копалини Харківської області та іх промислове використування. / А. Каневський, Л. Старіков. – Х, 1933. – 32с.
716670
  Жуковский К.А. Корисні копалини Чернігівського Полісся / К.А. Жуковский. – Київ, 1935. – 113с.
716671
  Ставровський О.Є. Корисні копалини. / О.Є. Ставровський. – К., 1952. – 92с.
716672
  Ільченко Н.В. Корисні ліки від природи: гарбуз // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 3 : фото
716673
  Романюк Т.В. Корисні моделі в законодавстві Німеччини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 199-203. – ISSN 2219-5521
716674
  Клименко Н.І. Корисні наукові видання з криміналістичної методики / Н.І. Клименко, П.В. Цимбал // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2013. – № 1 (19). – С. 220-223. – ISSN 1992-4437
716675
  Лавітська З.Г. Корисні нижчі рослини / З.Г. Лавітська. – Київ : Київський університет, 1968. – 227с.
716676
  Федор О.Т. Корисні поради на кожен день // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 34-35
716677
  Ільченко Н. Корисні поради щодо вибору безпечних новорічних прикрас // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 25 : фото
716678
  Іщенко Л. Корисні поради щодо особистої безпеки дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 36-37
716679
  Усик Світлана Корисні продукти взимку / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 4 : фото
716680
  Ільченко Наталія Корисні продукти для вашого імунітету // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 11-12 : фото
716681
  Усик Світлана Корисні продукти навесні / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 3-4 : фото
716682
  Усик Світлана Корисні прянощі і спеції / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 11-13 : фото
716683
  Воїнственський М.А. Корисні птахи України / М.А. Воїнственський. – Київ : Радянська школа, 1950. – 80 с.
716684
  Воїнственський М.А. Корисні птахи України. / М.А. Воїнственський. – Київ, 1950. – 80с.
716685
  Смик Г.К. Корисні та рідкісні рослини України. / Г.К. Смик. – Київ, 1991. – 412с.
716686
  Ільченко Наталія Корисні та шкідливі властивості граната // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 2 : фото
716687
  Бугров В. Корисні уроки // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 22 травня (№ 20)


  Пряма мова проректора КНУ В. Бугрова в День пам"яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
716688
   Корисні юридичні поради щодо... [статуту; ліцензії; штатного розпису; колективного договору; правил внутрішнього розпорядку; положень, інструкцій, політик, порядків, договорів; підписів] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 22 серпня (№ 32/33). – С. 9. – ISSN 2219-5793
716689
   Корисність сучасних знань про норми й аномалії поведінки підлітків для успішного освітнього законодавства / К. Корсак, Ю. Корсак, Л. Антонюк, С. Благініна // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 9 (182)
716690
  Крюкова І.О. Користність та цінність блага з позицій української школи фізичної економії // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2015. – Вип. 48. – С. 242-258. – ISSN 0320-4421
716691
  Усик Світлана Користування громадським транспортом (Пам"ятка для школярів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 26
716692
  Данілова А.Д. Користування додатковими сервісами бази даних CrossRef // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 14. – С. 114-120. – ISBN 978-966-360-337-7 (вип. 14) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
716693
  Трошина Світлана Користування електрообігрівачами - переваги та недоліки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 25-26
716694
  Школьнік М.В. Користування ноутбуком: причини поломок і заходи безпеки // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 125-127. – ISBN 978-966-641-732-2
716695
  Любенко Р. Користування сайтами соціальних мереж та рівень стресу: дослідження серед студентів НаУКМА / Р. Любенко, К. Мальцева // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 159-178. – ISSN 1563-3713
716696
  Кальніченко А. Користування сільськогосподарською землею у радянські часи та нині // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 6-9
716697
  Кальніченко А. Користування сільськогосподарською землею у радянські часи та нині // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 8-12
716698
  Некіт К.Г. Користувацька угода (terms of service) як підстава виникнення права власності на віртуальне майно // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (32). – С. 62-67. – ISSN 2311-4894
716699
  Каліберда Н. Користувач електронного каталогу як об"єкт бібліотекознавчого дослідження // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 91-99. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4687-2 (вип. 20)
716700
  Тарапанова Н. Користувач освітніми послугами як адресат освітньої політики держави // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 54-63


  Проведено аналіз урахування студентства як адресатів державної політики. Розглянуто особливості врахування студентства у процесі виробництва та впровадження державної політики надання освітніх послуг. Акцентовано увагу на особливій ролі студентства як ...
716701
  Киричук Л. Користувач у центрі уваги бібліотекарів: європейський підхід до обслуговування // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (83). – С. 24-26
716702
  Логвиненко Ю.Л. Користувачі підприємницької рейтингової інформації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 303-309


  У статті уточнено сутність поняття "користувач рейтингової інформації" та обґрунтовано його відмінність від категорії "об"єкт рейтингування". Проведено структуризацію споживачів рейтингових оцінок за ознакою середовища впливу та сформовано групи ...
716703
   Користуйтеся обігрівачами безпечно! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 33 : фото
716704
  Семенович Алла Користь відпочинку на морі / Семенович Алла, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 30
716705
  Ільницька І.М. Користь і небезпека кавунів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 9-10 : фото
716706
  Усик Світлана Користь і шкода від сонячних ванн / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 31 : фото
716707
  Усик Світлана Користь і шкода води / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 7 : фото
716708
  Ільченко Н.В. Користь та шкода дарунків осені // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 2-3
716709
  Ільченко Н. Користь та шкода кабачків // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 5-6 : фото
716710
  Клещевніков Андрій Користь хурми для організму людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 2-3 : фото
716711
   Користь, честь і слава : 170 років Київському університету. – Київ : Дельта, 2004
716712
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 1 : Ломоносов : Жизнь и творчество. – 1911. – [4], 88 с.
716713
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 2 : Державин : Жизнь и творчество. – 1911. – [2], 109 с.
716714
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 3 : Карамзин : Жизнь и творчество. – 1911. – [4], 79 с.
716715
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 5 : Грибоедов : Жизнь и творчество. – 1911. – [4], 155 с.
716716
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 6 : Пушкин : Жизнь и творчество. – 1911. – [4], 203 с.
716717
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 7 : Лермонтов : Жизнь и творчество. – 1911. – [4], 278с.
716718
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат "Орос" ; [Тип. Л. Билинского и В. Маслянкевича]
Вып. 8 : Н.В. Гоголь. – 1911. – 180 с.
716719
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 10 : Тургенев : Жизнь и творчество. – 1911. – [4], 192с.
716720
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 14 : Ал. Толстой : Жизнь и творчество. – 1911. – [2], 94 с.
716721
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 15 : Лев Толстой. – 1911. – [4], 246 с.
716722
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 11 : Гончаров : Жизнь и творчество. – 1912. – [4], 233 с.
716723
  Стрельський Г. Корифеї вітчизняного правознавства // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – № 6. – С. 43-45.


  Палтов О.О., Панейко В.Л., Порш М.В., Прокопович В.К., Саліковський О.Х., Садовський В.В.
716724
  Хроменко І.А. Корифеї давньогрецької трагедії: Есхіл і Софокл : 8 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 41-42.
716725
  Шевченко С. Корифеї національного театру в українсько-польських мистецьких зв"язках (середина 1870-х - поч. 1990-х рр.) // Наукові записки : Вип. присвяч. 130-річчю укр. проф. театру / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 163-171. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 113). – ISBN 966-8089-24-3
716726
  Гиріна Т. Корифеї радіосправи української діаспори у глобальному соціокультурному просторі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 7 (264), липень. – С. 33-36. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано роль особистості у втіленні українських радіоініціатив діаспори в історичному аспекті. За результатами вивчення закордонної періодики автор вводить до наукового дискурсу імена радіо-продуцентів українських програм на еміграції, досліджує ...
716727
  Кревецький І.І. Корифеї російської критики і українське письменство / Іван Кревецький. – Львів : З друкарні Наукового Товариства ім. Шевченка
[Вип.] 1 : В.Г. Бєлїнский. – 1905. – 33 с. – Відбитка з "Літерат.-Наукового Вісника", 1905, кн.2 і 4
716728
  Кревецький І.І. Корифеї російської критики і українське письменство / Іван Кревецький. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки
[Вип.] 2 : М.О. Добролюбов. – 1911. – 19 с. – Окремий відбиток з: Літ.-Наук. Вісник. 1911, кн. 10
716729
  Кревецький І.І. Корифеї російської критики і українське письменство / Іван Кревецький. – Київ : Друк. 1-ої Київсько. Друкарськ. Спілки
[Вип.] 2 : М.О. Добролюбов. – 1911. – 19 с. – Відбитка з "Літерат.-Наукового Вісника", 1911, кн.10
716730
  Андрійцьо В. Корифеї театрів Срібної Землі // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 17 травня (№ 15). – С. 6


  Балетмейстер, актор, поет і драматург, керівник агітаційної бригади при Карпатській Січі "Летюча бригада" Микола Чирський.
716731
  Андрійцьо В. Корифеї театру Срібної Земл. Ніна Машкевич (Певна), Микола Певний // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 29 березня (№ 10). – С. 10
716732
  Андрійцьо В. Корифеї театру Срібної Землі. Ніна Машкевич (Певна), Микола Певний // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 5 квітня (№ 11). – С. 4
716733
  Харитонова В.Ф. Корифеї українського театру - творці музичної складової національного професійного театру // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 245-254
716734
  Тобілевич С.В. Корифеї українського театру : портрети, спогади / Софія Тобілевич ; ред., передмова та прим. О. Борщаговського. – Київ : Мистецтво, 1947. – 116 с. : іл.
716735
  Король Н. Корифеї українського театру // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (8), квітень. – С. 3-7
716736
   Корифеї українського театру. : Анотований покажчик літ. – Одеса. – (Майстри мистецтва України)
Вип. 1. – 1955. – 80 с.
716737
   Корифеї українського театру: Матеріали про діяльність театру корифеїв.. – Київ, 1982. – 307с.
716738
  Вергунов В. Корифей аграрной науки. З нагоди 70-річчя М.В. Зубця // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 83-87. – ISSN 0372-6436
716739
  Стам С.М. Корифей Возрождения / С.М. Стам. – Саратов, 1991. – 384 с.
716740
  Воропаєва Т. Корифей духовної і світської музики (до 255-річчя від дня народження Дмитра Бортнянського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 192-193. – ISBN 966-7060-98-5
716741
  Походня І. Корифей зварювальних технологій : До 140-річчя від дня народження академіка Євгена Оскаровича Патона // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 0372-6436
716742
  Мацелюх Б. Корифей мікробіології (До 150-річчя від дня народження С.М. Виноградського) / Б. Мацелюк // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 53-55. – ISSN 0372-6436
716743
   Корифей наукового простору. До 140-річчя від дня народження К.Б. Яцимирського (1916-2005) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2016. – № 2, 2 квартал. – С. 26-35. – ISSN 0130-2043


  Яцимирський Костянтин Борисович - видатний вітчизняний учений у галузі фізико-неорганічної, аналітичної і біонеорганічної хімії, академік НАН України.
716744
  Рожин П.М. Корифей рабочего движения / П.М. Рожин. – Москва, 1961. – 79с.
716745
  Довгий Я. Корифей сучасної електроніки // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (11). – С. 18-22. – ISSN 1819-7329


  До 100-річчя від дня народження двічі лауреата Нобелівської премії Джона Бардіна
716746
  Кирчів Р. Корифей українознавства. До 200-ліття від народження Михайла Максимовича // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2004. – Число 31, весна - літо. – С. 10-12. – ISSN 1563-3977
716747
  Скавронський Павло Корифей українського краєзнавства (До 100-річчя від дня народження Валентина Полікарповича Замкового) : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 44-47 : Фото. – Бібліогр.: 39 назв
716748
  Назаренко Г.І. Корифей української журналістики // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 1 : Доповіді та матеріали третіх наукових читань, присвячених 85-літтю від дня народження Д.М.Прилюка та О.К.Бабишкіна. 28 лист. 2003 р. – С. 38-44


  Прилюк Д.М.
716749
  Кальницький М. Корифей української історії // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2014. – 20 листопада (№ 46). – С. 20-21


  Професор Київського університету Володимир Антонович не лише виховав цілу генерацію вітчизняних істориків, але й став у Києві лідером громадського руху свідомих українців.
716750
  Сулима М. Корифей української медієвістики // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 травня (№ 21). – С. 7


  Леонід Єфремович Махновець — український літературознавець, історик, археолог, перекладач, бібліограф.
716751
  Гожик П.Ф. Корифей української петрології М.І. Безбородько / П.Ф. Гожик, Д.Є. Макаренко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С. 119-120 : фото. – ISSN 0367-4290
716752
   Корифей української правничої науки / підготував Максим Бондар // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 11-24 лютого (№ 6/7)
716753
  Сиваченко М.Є. Корифей української прози / М.Є. Сиваченко. – Київ, 1967. – 215с.
716754
  В-ий М. Корифей української сцени / М. В-ий // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 207-208
716755
  Вахніна Л. Корифей української фольклористики (до 80-річчя від дня народження Наталі Сергіївни Шамади) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С.99-100. – ISSN 0130-6936
716756
   Коричнева книга про підпал рейхстагу і гітлероівський терор.. – К., 1934. – 328с.
716757
   Коричневая книга о поджоге рейхстага и гитлеровском терроре.. – М., 1933. – 368с.
716758
  Иванов В.Г. Коричневая паутина: (Из досье соврем. фашизма). / В.Г. Иванов. – М., 1985. – 156с.
716759
  Урбан А.А. Коричневая плесень / А.А. Урбан. – М., 1987. – 63с.
716760
  Ефремов А.Е. Коричневая угроза / А.Е. Ефремов. – М, 1970. – 152с.
716761
  Банкер М. Коричневий колір в історії шведського королівства (післявиборні нотатки) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 40-41


  Сенсацією останніх парламентських виборів в Швеції став прорив до парламенту правої радикальної партії Шведські демократи (SD).
716762
  Литвинов В. Коричневое "ожерелье" : Документальное повествование о жертвах нацистских преследований - гражданах бывшего СССР / Владимир Литвинов. – Киев : Абрис. – ISBN 966-531-118-2
Кн. 2.; Ч.1. – 2001. – 568с.
716763
  Горбатенко Д.Д. Коричневые "Ястребы" / Д.Д. Горбатенко. – Москва, 1981. – 96 с.
716764
  Черная Л.Б. Коричневые диктаторы: Гитлер, Геринг, Гимлер, Гоббельс, Борман, Риббентроп / Л.Б. Черная. – М., 1992. – 384с.
716765
  Маунтфорд Ч.П. Коричневые люди и красные пески / Ч.П. Маунтфорд. – Москва, 1958. – 143с.
716766
  Погорєлов М.С. Корінне завдання радгоспів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 51-57. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В статье исследуется один из важнейших вопросов производственной деятельности совхозов - снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции. Совхозы, как ведущие сельскохозяйственные предприятия, имеют большой удельный вес в производстве товарной ...
716767
  Кундельський В.В. Корінне населення Правобережної України у міжнаціональних відносинах кінця XVIII - першої половини XIX століття: сучасна історіографія проблеми // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 101-107. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
716768
  Горбачов М.С. Корінне питання економічної політики партії / М.С. Горбачов. – Київ : Політвидав України, 1985. – 32 с.
716769
  Залєвський А.Д. Корінне питання стратегії і тактики комуністів / А.Д. Залєвський, Г.І. Косенко. – Київ, 1967. – 48с.
716770
  Власенко Андрій Корінні кияни : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 128-133
716771
  Віттман К.М. Корінні народи: шлях до міжнародного визнання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 299-310
716772
  Шевченко А.Ю. Корінні переваги соціалістичної системи господарства перед капіталістичною / А.Ю. Шевченко. – Київ, 1954. – 68 с.
716773
  Вовк Л.П. Корінні перетворення в освіті жінок в процесі здійснення ленінської программи культурного будівництва (на матеріалах Української РСР 1917-1941 рр.) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Вовк Л. П.; МВіССО УРСР, КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – К., 1975. – 180л. – Бібліогр.:л.I-XVII
716774
  Бойкова М. Корінні причини фінансово-економічних криз капіталізму і правові шляхи їх усунення : Закінчення. Початок у № 10 за 2012 р. // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 12 (321). – С. 24-29
716775
  Бойкова М. Корінні причини фінансово-економчних криз капіталізму і правові шляхи їх усунення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 10 (319). – С. 7-9
716776
   Корінні соціальні зміни.. – К., 1967. – 327с.
716777
  Бастюк Б.І. Коріння : поезії / Б.І. Бастюк ; вступ. ст.: АбрамКацнельсон. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 39 с. : іл. – (Перша поетична збірка)
716778
  Перович С. Коріння : поезії / Сретен Перович ; пер. із чорногор. й упоряд. Н. Бенедик ; [передм. О.П. Довгий]. – Київ ; Подгориця : Інформаційні системи, 2012. – 147, [1] с. : портр. – Текст парал. укр., чорногор. – (Поезія не знає кордонів). – ISBN 978-966-2249-83-5
716779
  Пастернак Н. Коріння // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 8 вересня (№ 36). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429


  Блаженніший Любомир Гузар - людина, котра стала моральним авторитетом суспільства. Книга В. Чистуха "Завалівське коріння Блаженнішого Любомира Гузара".
716780
  Сюндюков І. Коріння "іншої гілки" // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 166-174. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Про походження "великоросійського" народу й держави: теорія Василя Ключевського.
716781
  Тютюнник Г.М. Коріння (Спогади про автора роману «Вир» Григорія Тютюнника) : повість / Г.М. Тютюнник. – Київ : Дніпро, 1978. – 294 с.
716782
  Буарке Коріння Бразилії = Raizes do Brasil / Сержіу Буарке ді Оланда ; пер. з португ. О. Воронської ; [наук. ред. В. Самойленко]. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2016. – 238, [2] с. – Дані тит. арк. частково парал. англ. - Пер. за вид. : Raizes do Brasil / Sergio Buarque de Holanda. Sao Paulo, 1995. - Імен. покажч.: с. 235-238. – Бібліогр.: с. 225-234 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7192-57-1


  Книжка «Коріння Бразилії» видатного бразильського історика і соціолога ХХ ст. Сержіу Буарке ді Оланди (1902–1982) фокусується на аналізі культурних впливів, які домінували від початку розбудови далекого континенту і формували протягом кількох сторіч ...
716783
  Калаш Н. Коріння вирване - але не всохле // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 16 грудня (№ 50). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Про депортації, вимушені еміграції, евакуації без повернення, трансфери та спеціальні військові операції йдеться в експозиції Національного музею історії України в Другій світовій війні в м. Київ. Науковим консультантом виставки був проф. І. Патриляк - ...
716784
  Ботвінкін Ю.В. Коріння гіндомовної поезії Крішна-бгакті у літературі санскриту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-67. – (Східні мови та літератури ; Вип. 4)


  Розглядається походження популярного у літературі гінді жанру поезії Крішна-бгакті. Наводяться зразки цього жанру в санскритській літературі, простежується розвиток ідеології та виражальних засобів Крішна-бгакті.
716785
  Нижник І.Й. Коріння гір : поезії / І.Й. Нижник. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 79 с.
716786
  Савченко Г. Коріння краєзнавчого пошуку // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 118-119


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
716787
  Гарі Р. Коріння небес : роман / Ромен Гарі ; [пер. з фр. Л.Г. Кононовича]. – Харків : Фоліо, 2013. – 601, [5] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Пер. за вид.: Gary Romain. Les racines du ciel. Paris: Gallimard, 2009. – (Карта світу. Франція). – ISBN 978-966-03-6498-1
716788
  Каширіна Л.С. Коріння райдуги / Л.С. Каширіна. – К., 1985. – 101с.
716789
  Сараб"янов В. Коріння релігійності і робота безвірника / В. Сараб"янов. – Х., 1929. – 86с.
716790
  Бандурка О.М. Коріння родоводу / Бандурка О.М. – Харків : ТД "Золота миля", 2010. – 342, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685
716791
  Білан М.С. Коріння слів. : поезії / М.С. Білан ; худож. О.І. Дмітрієв. – Львів : Каменяр, 1986. – 87 с.
716792
  Смирнов В.В. Коріння СНІДу / В.В. Смирнов, ТАрасишин. – Київ, 1988. – 45с.
716793
  Коротун С. Коріння сучасних екологічних проблем Західного Полісся та перспективи їх розв"язання // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Укр. геогаф. т-во ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2009. – Вип. 19. – С. 63-68
716794
  Старченко В.І. Коріння тиші / В.І. Старченко. – К, 1988. – 40с.
716795
  Сюндюков І. Коріння трагедії сходу та Криму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 липня (№ 130/131). – С. 31


  Інститут історії України НАН України оприлюднив розгорнуту аналітичну доповідь про витоки й передумови російської агресії та проблеми націєтворення на Донбасі та півдні.
716796
  Лисенко М. Коріння Шевченкового роду : генеалогія і спогади / Микола Лисенко. – 2-ге вид., допов. – Львів : Апріорі, 2015. – 335, [1] с., [7] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 132-135. – ISBN 978-617-629-268-5
716797
  Мошуренко В.П. Коріння, або я - Розумівка : образки, медитації, новели, оповідання / Василь Мошуренко. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2016. – 247, [1] с. – ISBN 966-978-130-093-3
716798
   Корінь безсмертної України і українського народу. – Львів : Червона калина. – ISBN 5-7707-0708-9
Ч. 2 : Наукові скрипти. – 1995. – 238с. – Книга як доповнення до Атлясу: Паїк В. Україна в минулому й сьогодні і (історичні й географічні карти)
716799
  Лиходід М.Х. Корінь блискавки. Поезії. / М.Х. Лиходід. – К., 1985. – 206с.
716800
  Лізен О.М. Корінь добра : роман / О.М. Лізен. – Львів : Каменяр, 1973. – 207 с.
716801
  Корж В. Корінь добра: Поезії. / В. Корж. – Дніпропетровськ, 1981. – 110с.
716802
  Бакуменко Д.О. Корінь життя : збірка поезій / Д.О. Бакуменко. – Київ : Рад. письменник, 1955. – 88 с.
716803
  Лук"яненко О.П. Корінь зла / О.П. Лук"яненко. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 87 с.
716804
  Сюндюков І. Корінь зла. Неочевидний // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26 - 27 грудня (№ 237/238). – С. 21


  Чому тоталітаризм було подолано в післявоєнній Німеччині, але він виявився здатним до реставрації у післясталінській Росії.
716805
  Драч І.Ф. Корінь і крона : поезії / І.Ф. Драч. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 111 с.
716806
  Сіренко В.І. Корінь мого роду / В.І. Сіренко. – К, 1990. – 108с.
716807
  Угляренко П.В. Корінь сонця. З доріг життя : оповідання / П.В. Угляренко. – Ужгород : Карпати, 1972. – 208 с.
716808
  Бендюг В.В. Коріолісова дисперсія гармонічної хвилі Релея при малих кутових швидкостях обертання / В.В. Бендюг, І.А. Улітко // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 41-42
716809
  Шекспір В. Коріолян / Уілліям Шекспір ; Пеpеклад П.А. Кулїша; Виданий з пеpедмовою і поясненями Ів. Фpанка. – У Львові (Львів) : [Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. під заpядом К. Беднаpського, 1900. – XI, 169 с. – (Літературно-Наукова Бібліотека Українсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1, ч. 20)
716810
  Осауленко И. Коркино / И. Осауленко, П. Усынин. – Челябинск, 1947. – 24с.
716811
  Короткий В.А. Коркін Олександр Миколайович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 225. – ISBN 966-06-0393-2
716812
  Турсунов З.Т. Корковая регуляция водно-солевого обмена в условиях высокой температуры / З.Т. Турсунов. – Ташкент, 1963. – 176с.
716813
  Юлдашева Т.Ю. Корковая регуляция изменений крови животных в условиях жаркого климата : Автореф... кандидата биол.наук: / Юлдашева Т.Ю.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1964. – 19л.
716814
  Иванова М.П. Корковые механизмы произвольных движений у человека / М.П. Иванова. – Москва : Наука, 1991. – 189с.
716815
  Экимов А.И. Коркунов / А.И. Экимов. – М, 1983. – 290с.
716816
  Косенко С.А. Корм кролику. Памятка комсомольца и пионера о проведении массовых заготовок кормов. / С.А. Косенко, 1932. – 32с.
716817
   Корма и кормление сельскохозяйственных животных: Сб. науч. статей. – Волгоград
7. – 1986. – 109с.
716818
   Корма из отходов АПК.. – Запорожье, 1988. – 128с.
716819
  Томмэ М.Ф. Корма СССР. / М.Ф. Томмэ. – 4-е изд. – М., 1964. – 448с.
716820
   Корманичі й Фредропіль на Перемишльщині : документи, дослідження, спогади, анотації, коментарі, світлини / Львівське регіон. суспільно-культурне тов-во "Надсяння" ; Організаційний комітет, с. Сокільники ; [ упоряд.: О. Гринишин, М. Майданський, Б. Салагай ] ; пер. латинських, німецьких текстів : М. Баран, І. Сварник та ін. – Львів, 2009. – 328 с. : іл. – ISBN 978-966-8734-12-0
716821
  Бондарчук І.О. Корми - основа збільшення продукції тваринництва / І.О. Бондарчук; Бойченко В.А. – Київ : Знання, 1991. – 32с. – (Серія 9 "Земля і люди" ; 3)
716822
  Мальсагов А.П. Кормилец Терек. / А.П. Мальсагов. – Москва, 1984. – 159с.
716823
  Лебедев В.А. Кормильцы / В.А. Лебедев. – Л., 1977. – 285с.
716824
  Золотарев Л.М. Кормильцы / Л.М. Золотарев. – Тула, 1986. – 350с.
716825
  Першин Л.А. Кормление и содержание птицы / Л.А. Першин. – Киров, 1964. – 12 с.
716826
  Лискун Е.Ф. Кормление и стойловое содержание молочного стада / Е.Ф. Лискун. – Москва, 1954. – 32с.
716827
  Суховерхов Ф.М. Кормление карпа отходами промышленности и сельского хозяйства. / Ф.М. Суховерхов. – М, 1957. – 140с.
716828
  Житкова И.Ю. Кормление пушных зверей, разводимых в неволе / И.Ю. Житкова. – М.-Л., 1932. – 104с.
716829
  Кельнер О. Кормление сельскохозяйственных животных в условиях практического хозяйства : Руководство, составленное на основании физиологических исследований и практических наблюдений / О. Кельнер. – Киев, 1907. – 192с.
716830
  Неринг К. Кормление сельскохозяйственных животных и кормовые средства. / К. Неринг. – М., 1959. – 622с.
716831
   Кормление сельскохозяйственных животных и пути его совершенствования : Межвуз. сб. науч. тр. – Воронеж, 1988. – 105 с.
716832
  Томмэ М.Ф. Кормление сельскохозяйственных животных. / М.Ф. Томмэ. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1936. – 352с.
716833
   Кормление сельскохозяйственных животных.. – Л.М., 1960. – 372с.
716834
  Альтмарк М.С. Кормллы нижнего карбона Татарии / М.С. Альтмарк. – Казань, 1975. – 195с.
716835
  Пельменьов К В. Кормова база для бджіл і шляхи іі поліпшення. / К В. Пельменьов, . – К, 1960. – 95с.
716836
  Степасюк А.М. Кормова база, як один із чинників підвищення ефективності виробництва продукції скотарства / А.М. Степасюк, З.М. Тітенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 15-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
716837
  Телекало Н.В. Кормова продуктивність люцерни посівної залежно від агроекологічних прийомів вирощування / Н.В. Телекало, М.В. Мельник // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 2. – С. 76-83 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
716838
  Лукошевичус И.Ю. Кормовая база для развития животноводства Литовской ССР. : Автореф... канд. эконом.наук: / Лукошевичус И.Ю.; Вильнюс. гос. ун-тет. Эконом. ф-тет. Каф. экономики нар. хоз. – Вильнюс, 1950. – 23 с.
716839
   Кормовая база и перспективы развития животноводства в Узбекистане.. – Ташкент, 1953. – 276с.
716840
  Банников П.А. Кормовая ценность полынных пастбищ Западного Казахстана / П.А. Банников. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1941. – 16с.
716841
  Чумак П. Кормові рослини трипсів в оранжереях Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 105-107. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Наведемо результати вивчення трофічних зв"язків трипсів, шкідників оранжерейних рослин. Results of the Investigations of trophic connections of the pests of greenhouse plants are given in this article.
716842
  Вербін А.А. Кормові трави / А.А. Вербін. – Одесса, 1946. – 68 с.
716843
  Бровенко Ф.М. Кормовой люпин / Ф.М. Бровенко. – К., 1953. – 104 с.
716844
  Проскура И.П. Кормовой люпин и приемы возделывания его в условиях западных районов Украины : Автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук : 538 / Проскура И.П. ; Белоцерков. с.-х. ин-т. – Белая Церковь, 1969. – 48 с. – Бібліогр. : с. 46-50
716845
   Кормовые белки и физиологические активные вещества для животноводства.. – МоскваЛ., 1965. – 128с.
716846
   Кормовые бобовые Большого Кавказа.. – Тбилиси, 1966. – 83с.
716847
  Рузикулов У. Кормовые виды сем. Chenopodiaceae vent. в эфемероидных сообществах нишанских адыров Гиссарского хребта и их значение для рационального использования пастбищ. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Рузикулов У.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
716848
  Пинкулис Я.Ж. Кормовые дрожжи и другие ингредиенты в кормовых смесях для растущих откармливаемых свиней : Автореф... канд. с.-х.наук: / Пинкулис Я.Ж.; Гос. ком. высш. и сред. спец. образования при Совете Министров Латв. с.-х. акад. – Рига, 1960. – 38 л.
716849
  Посыпанов Г.С. Кормовые зернобобовые культуры / Г.С. Посыпанов. – М., 1979. – 64с.
716850
   Кормовые и пищевые растения, интродуцированные в Молдавии.. – Кишинев, 1977. – 100с.
716851
  Преображенская М.Д. Кормовые корнеплоды и тыква. / М.Д. Преображенская, В.В. Чернышова. – Владимир, 1951. – 44с.
716852
  Плешко С.И. Кормовые культуры Таджикистана / С.И. Плешко. – Сталинабад, 1953. – 60 с.
716853
   Кормовые культуры.. – Вильнюс, 1955. – 56с.
716854
  Смирнова З.Н. Кормовые лишайники Крайнего Севера СССР / З.Н. Смирнова. – Ленинград, 1962. – 72с.
716855
  Вильнер А.М. Кормовые отравления сельскохозяйственных животных / А.М. Вильнер. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1952. – 368с.
716856
   Кормовые растения естественных сенокосов и пастбищ СССР.. – Ленинград, 1937. – 944с.
716857
  Клинген И.Н. Кормовые растения и польза от них : руководство для удельных арендаторов : в 3 ч. / И.Клинген. – 2-е изд. ; 1909-1911. – Санкт-Петербург : Тип. Главного Управления Уделов
Ч. 2 : Возделывание кормовых трав - каждой в отдельности. Злаки : с 73 рис. в тексте и 4-мя раскрашенными таблицами. – 1909. – [4], 138 с., 4 л. цв. табл. : ил. – Без обл.


  Ред., авт. предисл.: Гоби, Христофор Яковлевич (1847-1919)
716858
  Клинген И.Н. Кормовые растения и польза от них : руководство для удельных арендаторов : в 3 ч. / И.Клинген. – 2-е изд. ; 1909-1911. – Санкт-Петербург : Тип. Главного Управления Уделов
Ч. 3 : Бобовые многолетние кормовые травы : с 49 рис. в тексте и 7-ю табл., из них 4 раскрашенных. – 1909. – [4], 133 с., 7 л. цв. табл. : ил.


  Ред., авт. предисл.: Гоби, Христофор Яковлевич (1847-1919)
716859
  Клинген И.Н. Кормовые растения и польза от них : руководство для удельных арендаторов : в 3 ч. / И.Клинген. – 2-е изд. ; 1909-1911. – Санкт-Петербург : Тип. Главного Управления Уделов
Ч. 1 : Какие бывают кормовые растения, как они живут и как ими пользоваться? Научные основы полевого травосеяния : с 111 рис. в тексте и 3-мя таблицами. – 1911. – [4], 240, [6] с., 3 л. ил. : ил. – Без обл.


  Ред., авт. предисл.: Гоби, Христофор Яковлевич (1847-1919)
716860
   Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР. – Москва
3. – 1956. – 879с.
716861
   Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР.. – МоскваЛ.
Т.1 : Споровые, голосеменные и однодольные. – 1950. – 688с.
716862
  Рубцов И.А. Кормовые растения у сибирских саранчевых. / И.А. Рубцов. – 13-31с.
716863
   Кормовые средства и кормопроизводство. – Москва, 1955. – 231с.
716864
   Кормовые угодья БССР и их улучшение.. – Минск, 1956. – 404с.
716865
   Кормовые угодья и леса Средней Сибири и Забайкалья.. – Иркутск, 1979. – 174с.
716866
  Олейник Я.Б. Кормопроизводство и перспективы его развития / Я.Б. Олейник, Н.И. Корольова // Киевский пригородный агропромышленный комплекс: совершенствование структуры и территориальной организации
716867
  Андреев Н.Г. Кормопроизводство с основами ботаники / Н.Г. Андреев. – Москва, 1953. – 416с.
716868
   Кормопроизводство.. – Рига, 1951. – 92с.
716869
   Кормопроизводство.. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1952. – 256с.
716870
   Кормопроизводство.. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1955. – 336с.
716871
  Олейник Я.Б. Корморесурсный потенциал и территориальная организация регионального АПК / Я.Б. Олейник, И.Н. Пушкарь // Сборник научных трудов
716872
  Маевский В. Корнаи, Шумпетер и экономическая теория // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 8. – С. 145-152. – ISSN 0042-8736
716873
  Корниенко Василий Юрьевич Корневая гниль озимой пшеницы в условиях орошения юга УССР и роль приемов агротехники в борьбе с болезнью : Автореф... канд. с/хнаук: 06.01.11 / Корниенко Василий Юрьевич; Укр. с/х Академия. – Киев, 1974. – 14л.
716874
  Колодийчук В.Д. Корневая гниль озимой пшеницы в условиях полесья Украины и меры борьбы с ней : Автореф... канд. биол.наук: 03.540 / Колодийчук В.Д.; Укр. сель.хоз. академия. – К., 1970. – 20л.
716875
  Соколов Д.В. Корневая гниль от опенка и борьба с ней. / Д.В. Соколов. – Москва, 1964. – 183с.
716876
  Василяускас А.П. Корневая губка в ельниках Литовской ССР и вопросы ее биологии : Автореф... канд. биол.наук: / Василяускас А.П.; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1964. – 24л.
716877
  Помазков Г.П. Корневая земля / Г.П. Помазков. – Ростов-на-Дону, 1978. – 30с.
716878
  Новотельнова Н.С. Корневая и прикорневая гниль культурных растений, вызываемая низшими грибами / Н.С. Новотельнова, К.А. Пыстина. – Л., 1978. – 80с.
716879
  Унгурян В.Г. Корневая система винограда в зависимости от свойств черноземов Молдавии : Автореф... канд. биол.наук: / Унгурян В.Г.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1964. – 21л.
716880
  Ковалева А.Н. Корневая система древесных и кустарниковых растений / А.Н. Ковалева. – М, 1972. – 258с.
716881
  Байтулин И.О. Корневая система древесных интродуцентов в аридных условиях Казахстана / Иса Байтулин, А. Аметов ; АН Казах. ССР, Гл. бот. сад. – Алма-Ата : Наука, 1983. – 88 с.
716882
   Корневая система и продуктивность сельскохозяйственных растений.. – К., 1967. – 204с.
716883
  Колесников В.А. Корневая система плодовых и ягодных растений и методы ее изучения. / В.А. Колесников. – М., 1962. – 160с.
716884
  Колесников В.А. Корневая система плодовых и ягодных растений. / В.А. Колесников. – М., 1974. – 510с.
716885
  Станков Н.З. Корневая система полевых культур / Н.З. Станков. – Москва : Колос, 1964. – 280с.
716886
  Станков Н.З. Корневая система растений / Н.З. Станков. – М., 1969. – 32с.
716887
  Байтулин И.О. Корневая система растений аридной зоны Казахстана / И.О. Байтулин. – Алма-Ата : Наука, 1979. – 184 с. – Библиогр.:c. 174-183
716888
  Качинский Н.А. Корневая система растений в почвах подзолистого типа / Н.А. Качинский. – М., 1925. – 91с.
716889
  Мухитдинов Н.М. Корневая система растений на солонцах и солонцеватых почвах Актюбинской области. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.094 / Мухитдинов Н.М.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
716890
   Корневая система растений пустынь Казахстана.. – Алма-Ата, 1973. – 183с.
716891
  Кружилин А.С. Корневая система яровой пшеницы при орошении в Заволжье / А.С. Кружилин. – М, 1936. – 68с.
716892
   Корневая система. Взятки - норма для высшей школы. / подготовила А. Котова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 24 августа (№ 33/34)


  Украина представила результаты исследования коррупции в системе высшего образования на заседании группы государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (GRECO), прошедшем недавно в Страсбурге. Как сообщила газета “Коммерсант-Украина”, документ ...
716893
   Корневильские колокола. Музыкальная комедия. – Москва, 1934. – 120 с.
716894
   Корневое минеральное питание и продуктивность растений. – К., 1976. – 206 с.
716895
   Корневое питание в обмене веществ и продуктивности растений.. – Москва : Издательство АН СССР, 1961. – 168с.
716896
  Петербургский А.В. Корневое питание растений / А.В. Петербургский. – Москва, 1957. – 171с.
716897
  Мусиенко Н.Н. Корневое питание растений : Учеб. пособие / Н.Н. Мусиенко, А.И. Тернавский. – Київ : Вища школа, 1989. – 203с. – ISBN 5-11-001414-0
716898
  Белоножко М.А. Корневое питание яровой и озимой пшеницы в условиях травопольного севооборота южной части Полесья Украинской ССР : Автореф... кандид. с.-х.наук: / Белоножко М.А.; МВО СССР. Киевский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт. – Киев, 1951. – 12 с.
716899
  Доценко А.И. Корневой метод синтеза и многосвязных систем высокой точности : Автореф... д-ра техн.наук: 254 / Доценко А.И.; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова (Ленина). – Л., 1969. – 36л. – Бібліогр.:с.34-36
716900
  Явич А. Корневы и время / А. Явич. – Москва, 1969. – 512с.
716901
  Морщацкий А.А. Корневые гнили озимой пшеницы в Центральной степи УССР и обоснование мероприятий по борьбе с ними : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 540 / Морщацкий А.А. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 20 с.
716902
  Краева Г.А. Корневые гнили яровой пшеницы в засушливых районах освоения целинных и залежных земель и агробиологическое обоснование мероприятий в борьбе с ними : Автореф... канд. с.-х.наук: / Краева Г.А.; Всесою. ордена Ленина Акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т защиты растений. – Л., 1960. – 22л.
716903
  Солодовников В.В. Корневые методы анализа систем автоматического регулирования / В.В. Солодовников, В.Г. Коньков. – М., 1986. – 60с.
716904
  Иванова Т.С. Корневые нематоды-вирусоносители под отряда / Т.С. Иванова. – Л, 1977. – 95с.
716905
  Потапенко Н.Ф. Корневые отпрыски вишни и их производственное использование. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Потапенко Н.Ф.; Саратов. с.-х. ин-т. – Саратов, 1953. – 16 с.
716906
  Рысс А.Ю. Корневые паразитические нематоды семейства Pratylenchidae (Tylenchida) мировой фауны / А.Ю. Рысс; АН СССР, Зоологич. ин-т. – Ленинград : Наука, 1988. – 367 с.
716907
  Сейфуллин Тимур Рустемович Корневые полиномы и корневые соотношения систем полиномов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сейфуллин Тимур Рустемович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1995. – 104л. – Бібліогр.:л.103-104
716908
  Захарченко А.А. Корневые системы вегетативных подвоев яблони в связи с прививаемыми сортами : Автореф... канд. с.-х.наук: 536 / Захарченко А.А.; Укр. с.-х. акад. – К., 1969. – 22л.
716909
  Рахтеенко И.Н. Корневые системы древесных и кустарниковых пород / И.Н. Рахтеенко. – Москва-Ленинград, 1952. – 108с.
716910
  Петровский М.С. Корней Чуковский / М.С. Петровский. – М., 1960. – 112с.
716911
  Петровский М.С. Корней Чуковский / М.С. Петровский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1962. – 118с.
716912
  Лукьянова И.В. Корней Чуковский / Ирина Лукьянова. – Изд. 2-е, исправл. и доп. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 992с., [ 16 ] л. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1279 (1079)). – ISBN 978-5-235-03050-3
716913
   Корнелий Кекелидзе (1879-1962) : Биобиблиография. – Тбилиси : Мецниереба, 1979. – 228с. – (Грузинские ученые)
716914
  Кнабе Г.С. Корнелий Тацит. : время, жизнь, книги / Г.С. Кнабе. – Москва, 1981. – 206с.
716915
  Полунов Ю.Л. Корнелис Дреббель: нидерландский инженр и химик / Ю.Л. Полунов. – М., 1988. – 158с.
716916
  Кузьмина М.Т. Корнелиу Баба / М.Т. Кузьмина. – М, 1960. – 32с.
716917
  Элиасберг Н.Е. Корнелиу Баба / Н.Е. Элиасберг. – Москва : Изобразительное искусство, 1975. – 56 с.
716918
  Дубинянский М. Корнелиус Вандербильт: шаги Коммодора // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 4 (68). – С. 48-65. – ISSN 1819-6268
716919
  Чорчолини Маргелло Корнелия / Чорчолини Маргелло. – Москва, 1959. – 79 с.
716920
  Павлуцкий Г.Г. Корнелия Тацита: Раговор об ораторах / [соч.] Корнелия Тацита ; Пер. и исслед. Григория Павлуцкого. – Киев : В университетской тип., 1885. – [2], II, 153 с. – Труды 14-го археологического съездав Чернигове (1908). М., 1911, т. II, с. 29-36
716921
  Носенко Т. Корнелій Ірод - український письменник Румунії (феномен творчості) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (706), жовтень. – С. 90-100. – ISSN 0236-1477
716922
  Глушко М. Корнелій Кутельмах - дослідник традиційної календарно-побутової обрядовості поліщуків / М. Глушко, І. Гілевич // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 6 (102), листопад - грудень. – С. 1051-1055. – ISSN 1028-5091
716923
  де Лара Філіп Корнеліус Касторіадіс і Венсан Декомб: два концепти політичної модерності // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 4 : Відповідальність інтелектуалів : поллллітичний словник. – С.36-40. – ISSN 0235-7941
716924
  Мориквас Н. Корнелія : роман-есей / Надія Мориквас ; [післям. В. Шевчук]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 205, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-679-136-2
716925
  Сазонова Л.В. Корнеплодные растения: морковь, сельдерей, петрушка, пастернак, редис, редька. / Л.В. Сазонова, Э.А. Власова. – Л., 1990. – 295с.
716926
  Яцкунене А. Корнеплодный азотобактерин и его влияние на организм молодняка свиней : Автореф... кандидата биол.наук: / Яцкунене А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 20л.
716927
  Лукашевич П. Корнеслов греческого языка, составленный Платоном Лукашевичем. – Киев : В унив. тип.
Ч. 1. – 1869. – VI, 278 с.
716928
   Корнєв Костянтин Арсенійович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 2 (60). – С. 151. – ISSN 0374-3896


  Український вчений-хімік, член-кор. НАНУ.
716929
  Харахан І. Корнєєв Віталій Михайлович : [спогади] / Ірина Харахан // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 161. – ISBN 978-966-2726-03-9
716930
  Гродзинський Д.М. Корнєєв Микола Андрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 515. – ISBN 978-966-02-7304-7
716931
   Корнєєв Олександр Порфирович (1903-1987) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 220. – ISBN 978-966-439-754-1
716932
  Альтман М.Е. Корни : рассказы / М.Е. Альтман; пер. с евр. О.Любомирского. – Москва : Советский писатель, 1959. – 132 с.
716933
  Уэскер А. Корни / А. Уэскер. – М, 1963. – 88с.
716934
  Дамиан Л. Корни : сборник стихов / Л. Дамиан; пер. с молд. Н.Коржавин. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1966. – 112 с.
716935
  Жуков Д.А. Корни / Д.А. Жуков. – М., 1977. – 45с.
716936
  Курбаннепесов Керим Корни : стихи / Курбаннепесов Керим; пер. с туркм. О.Дмитриева. – Москва : Советский писатель, 1978. – 143 с.
716937
  Аджинджал Ш.М. Корни : сборник : пер. с абхаз. / Ш. Аджинджал ; [худож. З.К. Джинджолиа]. – Сухуми : Алашара, 1978. – 351 с. : ил.
716938
  Баданов М.А. Корни / Михаил Баданов. – Алма-Ата : Жалын, 1979. – 31 с. – (Первая книга поэта ; [1])
716939
  Романенко Л.Н. Корни / Л.Н. Романенко. – Москва : Советский писатель, 1979. – 135с.
716940
  Кутуй Р. Корни : стихи / Р. Кутуй. – Москва, 1982. – 222с.
716941
   Корни. – Саратов, 1985. – 406с.
716942
  Булгакова О.С. Корни / О.С. Булгакова. – М., 1989. – 253с.
716943
  Бэлс А.А. Корни Албертс Бэлс : роман / А.А. Бэлс; пер. с латыш. С.Цебаковского. – Рига : Лиесма, 1985. – 285 с.
716944
  Кестель С.И. Корни басенного жанра и история развития басни в России // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 37-38
716945
  Толстой К.К. Корни безпросветного пессимизма : "Оптимистическая" философия проф. И.И. Мечникова / К.К. Толстой. – С.-Петербург : Типо-литография Евг. Тиле пр., 1909. – 193 с.
716946
  Обухов М.М. Корни врастают в землю / М.М. Обухов. – Белгород, 1960. – 163с.
716947
  Луконин М.К. Корни гор / М.К. Луконин. – Тбилиси, 1966. – 220с.
716948
  Агаларова Д.А. Корни грязевых вулканов Азербайджана / Д.А. Агаларова; Азербайджанский нефтяной научно-исслед. ин-т. – Баку : Азнефтеиздат, 1945. – 31с.
716949
  Магомедов М. Корни держат дерево : роман / Муса Магомедов ;. – Москва : Советский писатель, 1967. – 335 с.
716950
  Ашитков С.Р. Корни добра : этюды о животных / С.Р. Ашитков. – Москва : Лесная промышленность, 1982. – 62 с.
716951
  Ашитков С.Р. Корни добра : этюды о животных / С.Р. Ашитков. – 2-е доп. – Москва : Лесная промышленность, 1985. – 102 с.
716952
  Ашитков С.Р. Корни добра : этюды о животных / С.Р. Ашитков. – 3-е изд. – Москва : Лесная промышленность, 1988. – 110 с.
716953
  Демыкина Г.Н. Корни дома моего / Г.Н. Демыкина. – М., 1971. – 103с.
716954
  Гали М. Корни дуба : стихи / М. Гали; авториз. пер. с башк. – Уфа : Башкнигоиздат, 1969. – 96 с.
716955
  Овчинников В.В. Корни дуба / В.В. Овчинников. – Москва, 1980. – 300с.
716956
  Неймайр М. Корни животного царства : Введение в науку о происхождении животных : с 28 рис. в тексте / М. Неймар ; Пер. [и предисл.] М.В. Павловой ; ; С предисл. проф. Моск. ун-та А.П. Павлова. – Москва : Тип. А.Г. Кольчугина, 1898. – 228, II, [1] с. : ил. – (Научно-образовательная библиотека)


  Авт. предисл.: Павлов, Алексей Петрович (1854-1929) Пер., авт. предисл.: Павлова, Мария Васильевна (1854-1938)
716957
  Неймайр М. Корни животного царства / М. Неймайр. – Москва, 1919. – 300с.
716958
  Неймайр М. Корни животного царства. Введение в науку о происхождении животных : с 28 рис. в тексте / М. Неймар ; Пер. [и предисл.] М.В. Павловой, с предисл. А.П. Павлова, проф. Моск. ун-та. – Москва : Тип. А.Г. Кольчугина, 1898. – 228, II, [1] с. : ил.


  Авт. предисл. и пере.: Павлов, Алексей Петрович (1854-1929) Павлова, Мария Васильевна (1854-1938)
716959
  Малышев А.А. Корни жизни : повесть об одной судьбе / А.А. Малышев. – Москва : Советский писатель, 1986. – 365 с.
716960
  Рогачков Н.И. Корни жизни: стихи / Н.И. Рогачков. – Хабаровск, 1982. – 31с.
716961
  Шатберашвили Г.И. Корни и ветви : повесть и рассказы / Г.И. Шатберашвили; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1963. – 242 с.
716962
  Макаренко Я.И. Корни и ветви / Я.И. Макаренко. – М, 1977. – 192с.
716963
   Корни и звезды. – М, 1988. – 287с.
716964
  Кожевников В.М. Корни и крона / В.М. Кожевников. – Москва, 1983. – 463с.
716965
  Чванов М.А. Корни и крона. Я біл в Аксакове... / М.А. Чванов. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1991. – 525 с.
716966
  Островский Г.С. Корни и крона: интернационализм как основа формирования и развития нац. худож. культуры / Г.С. Островский, А.И. Попов. – Львов, 1989. – 175с.
716967
  Колычев О.Я. Корни и кроны / О.Я. Колычев. – М., 1973. – 144с.
716968
  Барский Л.А. Корни и лики террора : ист.-публ. детектив / Лев Барский. – Москва : Изд-во ЛКИ, 2007. – 332 с. – ISBN "978-5-382-00034-3
716969
  Рыленков Н.И. Корни и листья / Н.И. Рыленков. – Москва, 1960. – 174с.
716970
  Старожицкая М. Корни и плоды // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 6 (175). – С. 10-14


  Особенности государственного визита президента Украины Виктора Януковича в Польшу
716971
  Подзорова Н.А. Корни и побеги / Н.А. Подзорова. – М, 1979. – 216с.
716972
  Михайлов Н.А. Корни и побеги / Н.А. Михайлов. – Краснодар, 1984. – 207 с.
716973
  Козлов И.П. Корни исторического идеализма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Козлов И.П.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1963. – 27л.
716974
  Кольцов Г. Корни кедра / Г. Кольцов. – Иркутск, 1975. – 23с.
716975
  Мурадова Татьяна Корни крамолы. Масарик, Россия и гуманизм // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 1. – С. 53-56. – ISSN 0235-7089
716976
  Аршинник Татьяна Корни мандрагоры для мужчин, багряные цветы для женщин : citi-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 4. – С. 102-108 : Фото
716977
  Иващенко Л.Я. Корни мужества / Л.Я. Иващенко. – Владивосток, 1980. – 143с.
716978
  Гари Р. Корни неба : Роман / Р. Гари; Пер. с франц. – Санкт-Петербург : Симпозиум, 1999. – 448с. – ISBN 5-89091-094-9
716979
   Корни нынешних событий в Китае. – Москва : Политиздат, 1968. – 64 с.
716980
  Проскурин П.Л. Корни обнажаются в бурю / П.Л. Проскурин. – 4-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 352с.
716981
  Проскурин П.Л. Корни обнажаются в бурю / П.Л. Проскурин. – Хабаровск, 1974. – 334с.
716982
  Проскурин П. Корни обнажаются в бурю. / П. Проскурин : Хабаровское-книжное, 1963. – 264 с.
716983
  Проскурин П.Л. Корни обнажаются в бурю. / П.Л. Проскурин. – 4-е изд. – Москва, 1977. – 368с.
716984
  Бернадский В.А. Корни песни : стихи / В.А. Бернадский. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 54 с.
716985
  Шварев Ю.И. Корни пустоцвета. / Ю.И. Шварев. – Л., 1988. – 126с.
716986
  Сарабьянов В. Корни религиозности и работа безбожника / В. Сарабьянов. – Х., 1929. – 93с.
716987
  Логвинов В.А. Корни родников / В.А. Логвинов. – Ставрополь, 1983. – 46с.
716988
  Хомова Т.М. Корни с чередованием о-а, е-и : (урок русского языка в 4-м классе) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 3. – С. 47-52
716989
  Мишлав Д. Корни сознания = Tre roots of consciousness : психич. исслед. в прошлом и настоящем / Джеффри Мишлав ; [пер. В. Данченко]. – Киев : София, 1995. – 412, [4] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-7101-0053-6
716990
  Васильев А.М. Корни тамариска / А.М. Васильев. – Москва : Наука, 1987. – 382с.
716991
  Черкасов В.Г. Корни твои / В.Г. Черкасов. – М, 1972. – 384с.
716992
  Гаврилов И.Г. Корни твои : роман / И.Г. Гаврилов; авториз. пер. с удмурт. С.Никитина. – Ижевск : Ижевск. кн. изд-во, 1990. – 574 с.
716993
  Гоффман Б. Корни теории относительности : пер. с англ. / Б. Гоффман. – Москва : Знание, 1987. – 255 с.
716994
  Далада Н.Ф. Корни, которые не умирают / Н.Ф. Далада. – Москва, 1965. – 196 с.
716995
  Новиков С.М. Корни. / С.М. Новиков. – М., 1978. – 301с.
716996
  Попов В. Корни. / В. Попов. – М, 1984. – 310с.
716997
  Погромский Н.А. Корни. Стихи. / Н.А. Погромский. – Донецк, 1971. – 64с.
716998
  Купчинська Л. Корнило Романовський: сторінки біографії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 201-208. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Статтю присвячено життю і творчості Корнила Романовського, забутого в історії української культури художника, фотографа і публіциста ХІХ століття. У ній наведено маловідомі факти його біографії, частково висвітлено місце і роль передусім у розвитку ...
716999
  Федорук О.К. Корнило Устиянович. / О.К. Федорук. – К., 1992. – 188с.
717000
  Чаадаева О.Н. Корниловщина / О.Н. Чаадаева. – М.-Л. : Молодая гвардия, 1930. – 207 с.
<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,