Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>
720001
  Барабаш К. "Кримнаш" проти просвітництва // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 27 (503), 7-13.07.2017 р. – С. 36-38. – ISSN 1996-1561
720002
  Бекірова Г. "Кримом має жити вся Україна і "вболівати" світова спільнота" / розмову вів Дмитро Плахта // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6-7 жовтня (№ 178/179). – С. 18-19


  Про минуле й сьогодення кримських татар в інтерв"ю з кримськотатарським істориком Гульнарою Бекіровою.
720003
  Самовидець Я. "Кримська світлиця" і література півострова // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 29 грудня (№ 52)
720004
  Мельник Н. "Кримська хвиля" студентів прийнята // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 15 квітня (№ 74). – С. 8


  До вищих учбових закладів України перевелося близько 300 студентів, які навчалися у вузах АР Крим. 105 із них прийняв КНУ імені Тараса Шевченка. Зі словами вдячності за тверду громадську позицію та патріотизм до нових студентів звернувся ректор закладу ...
720005
  Машевський О. "Кримське питання" в українсько-німецьких відносинах 1918 року // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 92-99
720006
  Михайлова Н. "Кримське" золото в Амстердамі: політика vs археологія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 грудня (№ 47). – С. 14


  "14 грудня в Амстердамі має відбутися суд, у якому вирішуватиметься доля археологічних шедеврів, що були надані для виставки в музеї Алларда Пірсона чотирма кримськими музеями. Юридично ці експонати є власністю Музейного фонду України. Чому Крим? Земля ...
720007
  Павленко І. "Кримський бумеранг" для Північного Кавказу. Президент Чеченської Республіки Кадиров вирішив анексувати частину території сусідньої Інгушетії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 жовтня (№ 39). – С. 6


  "Плани Рамзана Кадирова приєднати до Чечні деякі території сусідньої Інгушетії, зокрема в Сунженському і Малгобекському районах (з 1929-го по 1934-й рік ці райони були частиною Чеченської автономної області), не нові".
720008
  Туз А. "Кримський кинджал" в руках Кремля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22-23 грудня (№ 232/233). – С. 5


  Російська влада постійно нарощує боєздатність і маневреність окупаційного контингенту в Криму, щоб в будь-який момент використати його проти України.
720009
  Гайворонський О. "Кримських етносів букет" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 49 (369). – С. 28-30. – ISSN 1996-1561


  Як сприймають останні кримські події різні етнічні спільноти півострова.
720010
  Пінчук А. "Кримські екскізи" українського композитора Сергія Борткевича виконали в Києві // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 березня (№ 12). – С. 6
720011
  Левінська С. "Кримські сонети" Адама Міцкевича // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 308-316. – ISBN 966-95452-4-3
720012
  Гуменюк В. "Кримські сонети" Адама Міцкевича в інтерпретації Бориса Тена // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 317-328. – ISBN 966-95452-4-3
720013
  Васейко Ю. "Кримські сонети" Адама Міцкевича у перекладах Левка Боровиковського: лексичні та граматичні трансформації оригіналу // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 120-126
720014
  Чухліб Т. "Кримські татари завжди вміли боротися за свою самобутність і незалежність..." / спілкувався Ігор Світличанин // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 26 травня (№ 21). – С. 4-5
720015
  Семена М. "Кримсько-Азовська" війна? Цілком можливо... // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 14-15 січня (№ 1/2)


  Рівень воєнних загроз Росії в цілому регіоні безпрецендентно зріс. Україні потрібні превентивні заходи захисту.
720016
  Конашевич С. "Криму поза Україною не уявляв" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 4 травня (№ 18). – С. 7


  Петро Дмитрович Підгородецький - видатний вчений, що виявляв схильність до глибокого і всебічного аналізу наукових проблем, фізико-географ, ландшафто- і кримознавець.
720017
  Личковах Володимир "Крин благоуханний" : сигнатура Богородиці у декоративних елементах української народної ікони / Личковах Володимир, Пономаревська Олена // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2009. – № 3 ( 71). – С. 16-19. – ISSN 0130-1799
720018
  Красножон К. "Криниця для спраглих" у піску забуття // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 312-314


  Про фільм "Криниця для спраглих" (режисер Ю.Г. Іллєнко, 1965).
720019
  Ватага О. "Криниця" : новели // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 4 (6). – С. 120-126
720020
  Цеголко П. "Криниця" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 6 (920), червень. – С. 132-150. – ISSN 08-68-4790-1


  Новела.
720021
  Федченко Ю. "Крипта" в податкових обіймах // Юридична газета. – Київ, 2021. – 31 серпня (№ 16). – С. 24
720022
  Калиничева З.В. "Крисалл небес мне не преграда доле..." / З.В. Калиничева. – Л, 1986. – 191с.
720023
  Кулеша Н. "Кристалізація державницького світогляду" - основне гасло гетьманських видань 40-х рр. XX ст. у Німеччині // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 120-130


  Надежда Кулеша "Кристаллизация государственного мировоззрения" - основной лозунг гетманских журналов 40-х гг. XX века в Германии. Утверждается необходимость объединения украинства в эмигрант для достижения окончательной цели в борьбе за собственное ...
720024
  Костюкович И. "Кристалл знаний" – новая Национальная библиотека Республики Беларусь / Ирина Костюкович // Вестник библиотек Москвы : Информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2007. – № 1. – С. 30-34


  Создание новой Национальной библиотеки - событие значительное для всего мирового библиотечного сообщества. На постсоветском пространстве библиотечные проекты такого масштаба реализуются не часто. В статье рассказывается о Национальной библиотеке ...
720025
  Шелухін М.Л. Кримінологічна безпека на транспорті: організаційно-управлінське та оперативно-розшукове забезпечення : монографія / Шелухін М.Л.; Донецький юридичний ін-т Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк : Вебер, 2008. – 365с. – ISBN 978-966-335-197-1
720026
  Доробалюк О.П. Кримінологічна детермінація злочинів, вчинених персоналом Державної пенітенціарної служби України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 32-35
720027
  Давиденко В. Кримінологічна діяльність суб"єктів кримінального судочинства // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-116.
720028
  Джужа О. Кримінологічна експертиза як один з напрямів кримінологічної практики / О. Джужа, А Кирилюк // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.95-100. – ISSN 0132-1331
720029
  Голіна В. Кримінологічна політика в Украні: деякі теоретико-прикладні проблеми // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 182-190. – ISSN 1993-0909
720030
  Ківалов С.В. Кримінологічна політика у сфері боротьби з організованою злочинністю / С.В. Ківалов, В.Н. Дрьомін // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.28-34. – ISSN 1609-0462
720031
  Ліпкан В.А. Кримінологічна та кримінально-правова оцінка тероризму // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2000. – № 4. – С.23-28. – Бібліогр.: 7 н.
720032
  Журавльов В.П. Кримінологічна та психологічна характеристика організованих злочинних форм об`єднань у новому Кримінальному кодексі України / В.П. Журавльов, П.М. Муженко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.44-58. – ISSN 1609-0462
720033
  Корнякова Т. Кримінологічна функція органів прокуратури щодо запобігання злочинам проти довкілля // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 231-239. – ISSN 0132-1331
720034
  Юрчишин В. Кримінологічна функція прокурора у досудовому провадженні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 96-102
720035
  Турлова Ю.А. Кримінологічна характеристика бракон"єрських посягань, що вчиняються групою осіб // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 497-501. – ISSN 1563-3349
720036
  Нєбитов А.А. Кримінологічна характеристика жертви торгівлі людьми // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 160-165
720037
  Гребенюк М. Кримінологічна характеристика злочинів, вчинених із особливою жорстокістю // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 83-88.
720038
  Гайворонський Є.П. Кримінологічна характеристика контрабанди історичних і культурних цінностей // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 159-164. – ISSN 0201-7245
720039
   Кримінологічна характеристика корисливо-насильницької злочинності неповнолітніх та особливості попередження її у великому місті / В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, Б.М. Головкін, В.С. Батиргареєва // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 3-23. – ISBN 966-8759-17-6
720040
  Скулиш Є.Д. Кримінологічна характеристика корупції в Україні на сучасному етапі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 110-115. – (Правознавство ; Вип. 474)
720041
  Мінченко С. Кримінологічна характеристика наркоманії та проституції: сучасний стан і тенденції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 116-122. – ISSN 0132-1331
720042
  Стеблинська О. Кримінологічна характеристика неповнолітніх, які вчиняють злочини в стані сп"яніння // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 75-81.
720043
  Батиргареєва В.С. Кримінологічна характеристика особи жінки-рецидивістки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 133-138
720044
  Дунаєва Т.Є. Кримінологічна характеристика особи злочинця, що вчинив службову недбалість // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 220-229.
720045
  Скриннікова Н.С. Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього злочинця (жіночої статті), яка вчиняє злочини в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 257-260
720046
  Томчук О І. Кримінологічна характеристика особи хабародавця // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 236-241.
720047
  Фіалка М.І. Кримінологічна характеристика особи, яка вчинює службове підроблення // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 6. – С. 177-186. – ISSN 2304-4556
720048
  Круміна М. Кримінологічна характеристика особи, яка вчиняє вбивства і телесні ушкодження з необережності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 82-86. – ISSN 0132-1331
720049
  Глоба К.П. Кримінологічна характеристика особи, яка вчиняє злочини у сфері приватизації майна // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 85-91.
720050
  Ларченко М.О. Кримінологічна характеристика особистості злочинця, винного у статевому злочині : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Ларченко М.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
720051
  Гаращук М.В. Кримінологічна характеристика особистості злочинця: клото, лахесіс // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 542-548. – ISSN 1563-3349
720052
  Туркот М. Кримінологічна характеристика особистості суб"єкта військових злочинів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 76-82. – ISSN 2311-6676
720053
  Василенко К.І. Кримінологічна характеристика проблем суїциду в установах виконання покараннь і слідчих ізоляторах // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2015. – № 2 (10). – С. 8-18
720054
  Ставінський В.А. Кримінологічна характеристика способів вчинення злочинів у нафтогазовому комплексі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 502-508. – ISSN 1563-3349
720055
  Батиргарєєва В.С. Кримінологічна характеристика стану рецидивної злочинності в Украіні (рівень, структура, динаміка) // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 42-62.
720056
   Кримінологічна характеристика та детермінація насильницьких злочинів проти життя та здоров"я особи, що вчиняються неповнолітніми / В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, С.Ю. Лукашевич, М.Г. Колодяжний, О.М. Самойлова // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 3-39
720057
   Кримінологічна характеристика та запобігання корисливій і корисливо-насильницькій злочинності жінок в Україні / Б.М. Головкін, А.Б. Блага, Л.О. Шевченко, С.С. Шрамко // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 102-124.
720058
  Марченко М.Ю. Кримінологічна характеристика та запобігання самовільному зайняттю земельної ділянки та самовільному будівництву : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Марченко Максим Юрійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. пробл. злочинності ім. В.В. Сташиса. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
720059
  Бедриківський В.В. Кримінологічна характеристика учасника банди // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 166-175
720060
  Жаровська Г.П. Кримінологічна характеристика функціональної ролі пособника у злочині // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 118-124. – (Правознавство ; Вип. 385)
720061
  Корнякова Т. Кримінологічне забезпечення національної безпеки України в паливно-енергетичному комплексі України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 357-362. – ISSN 1026-9932
720062
  Машлякевич Д.С. Кримінологічний аналіз абсолютних та відносних показників корупційної злочинності в Україні за 2005-2015 роки // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 117-125
720063
  Марценко Є. Кримінологічний аналіз злочинності в агропромисловому комплексі України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.92-98
720064
  Кулик О. Кримінологічний аналіз злочинності в Україні: напрями вдосконалення методології та методики // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 52-57. – ISSN 0132-1331
720065
  Ващенко І.В. Кримінологічний аналіз причин та умов, що породжують тероризм / І.В. Ващенко, В.П. Захаров // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 6-10. – ISBN 966-435-028-1
720066
  Турлова Ю. Кримінологічний аналіз стану судимості в Україні за екологічні злочини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 142-150. – ISSN 1026-9932
720067
  Демчіхіна Є.С. Кримінологічний аналіз чинників групової некорисливої насильницької злочинності неповнолітніх // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 86-90
720068
  Камлик М.І. Кримінологічні аспекти банківської діяльності // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.82-96. – ISSN 1609-0462
720069
  Гуцул Р. Кримінологічні аспекти діяльності суб"єктів індивідуальної профілактики корисливих злочинів неповнолітніх / Р. Гуцул, С. Якимова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 242-246. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
720070
  Філіппов С.О. Кримінологічні аспекти реалізації антикорупційної політики у державній прикордонній службі України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 4 (70). – С. 45-51
720071
  Гусар Л.В. Кримінологічні аспекти реалізації інституту необхідної оборони // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 118-123. – (Правознавство ; Вип.306)
720072
  Туркевич І.К. Кримінологічні дослідження в трудовому колективі / І.К. Туркевич, С.В. Гаврилюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 68-71. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
720073
  Корнякова Т.В. Кримінологічні засади запобігання органами прокуратури злочинам проти довкілля : монографія / Т.В. Корнякова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т вивч. проблем злочинності. – Київ : Ін Юре, 2011. – 407, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 382-406 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-455-0
720074
  Богатирьов І.Г. Кримінологічні засади запобігання статевим злочинам / І.Г. Богатирьов, М.О. Ларченко ; Поліцейська фінансово-правова акад. – Ніжин : Лисенко М.М., 2010. – 219, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 201-219. – ISBN 978-966-2213-14-0
720075
  Бандоля Л.Г. Кримінологічні засади запобігання ухиленню від відбування покарання, не пов"язаного з позбавленням волі (за матеріалами кримінально-виконавчої інспекції) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бандоля Людмила Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
720076
  Бандоля Л.Г. Кримінологічні засади запобігання ухиленню від відбування покарання, не пов"язаного з позбавленням волі (за матеріалами кримінально-виконавчої інспекції) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бандоля Людмила Григорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2013. – 262 арк. – Додатки: л. 204-262. – Бібліогр.: арк. 184-203
720077
  Головкін Б. Кримінологічні засоби забезпечення безпеки від корисливої насильницької злочинності та її проявів // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 240-246. – ISSN 0132-1331
720078
  Мозоль А.П. Кримінологічні проблеми нелегальної міграції в Україні : Посібник / А.П. Мозоль; За ред. О.М. Джужі; КНУВСУ. – Київ, 2005. – 160с. – ISBN 966-567-109-X
720079
  Кальман О. Кримінологічні проблеми реформування органів кримінальної юстиції України / О. Кальман, О. Чикін // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 33-38. – ISSN 0132-1331
720080
  Головкін Б.М. Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері / Б.М. Головкін. – Харків : ППВ "Нове-слово", 2004. – 252с. – ISBN 966-8430-14-Х
720081
  Александров Ю.В. Кримінологія : Курс лекцій / Ю.В. Александров, А.П. Гель, Г.С. Семаков; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 296с. – ISBN 966-608-238-1
720082
   Кримінологія : Загальна та Особлива частини: Підручник для студ. юрид. спеціальностей іищ. навч. закл. / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисодєд; Мін-во освіти і науки України; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого; За ред. І.М. Даньшина. – Харків : Право, 2003. – 352с. – ISBN 966-7146-75-8
720083
   Кримінологія : Навчально-методичний посібник. – Київ : Атіка, 2003. – 400с. – ISBN 966-8074-30-0
720084
  Янович Р.М. Кримінологія : Конспект лекцій / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ; Р.М. Янович, І.О. Єсип, М.Й. Штангрет. – Львів : ЛьвДУВС, 2006. – 144с.
720085
   Кримінологія : навчальний посібник / О.М. Джужа, В.В. Василевич, Ю.Ф. Іванова, П.М. Опанасенко, В.Г. та ін. Пшеничний; О.М. Джужа, В.В. Василевич, Ю.Ф. Іванов, П.М. Опанасенко, В.Г. Пшеничний та ін. ; МОНУ ; Національна академія внутрішніх справ України ; за заг. ред. О.М. Джужи. – Київ : Прецедент, 2006. – 200 с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-098-4
720086
  Іванов Ю.Ф. Кримінологія : навчальний посібник / Ю.Ф. Іванов, О.М. Джужа ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ. – Вид. 2-ге, доп. та перероб. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 292 с. – ISBN 978-966-437-035-3


  Висвітлюються основні теоретичні і практичні питання Загальної і Особливої частин кримінології на основі сучасних характеристик злочинності в Україні
720087
   Кримінологія : підручник для студ. юрид. спец. вищ. неавч. закл. / Даньшин І.М. [ та ін. ] ; за ред. В.В.Голіни ;МОН України ; Нац. юрид. акад. України ім. ЯрославаМудрого. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-098-1
Загальна та особлива частини. – 2009. – 288 с.
720088
  Михайлов О.Є. Кримінологія : навчальний посібник / О.Є. Михайлов, А.В. Горбань, В.В. Міщук. – Київ : Знання, 2012. – 568 с. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-649-1
720089
   Кримінологія : підручник / [В.В. Голіна та ін.] ; за ред. В.В. Голіни, Б.М. Головкіна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 439, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. та предм. покажчики: с. 435-439. – Бібліогр. : с. 432-434. – ISBN 978-966-458-674-7
720090
  Мартиненко О Кримінологія злочинності в органах внутрішніх справ // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.83-85. – ISSN 0132-1331
720091
   Кримінологія: питання та відповіді / [Авдєєв О.О. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Литвинова ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2015. – 323, [1] с. – Авт. кол. зазнач. на с. 3
720092
  Нікітін Ю. Кримінолого-концептуальна модель запобігання злочинності в сучасному українському суспільстві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 95-100.
720093
  Цимбалюк В.С. Кримінолого-криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються звикористанням комп"ютерних технологій // Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків, 2001. – Вип. 2. – С.79-96. – ISBN 966-7146-60-Х
720094
  Гладкий В.В. Кримінометричний аналіз прийнятності корупції та умов формування ціни корупційної послуги // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 2. – С. 24-39. – ISSN 1993-0909
720095
  Литвак О. Кримінопенологічний аналіз амністії та помилування / О. Литвак, О. Палійчук // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 90-96. – ISSN 0132-1331
720096
  Литвак О. Кримінопенологічний аналіз амністії та помилування / О. Литвак, О. Палійчук // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 90-96. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
720097
  Хільчевський В.К. Кримне (карстове озеро поблизу с. Мельники Шацького району Волинської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 431. – ISBN 978-966-02-7305-4
720098
  Шевчук В.М. Кримніалістична інноватика: поняття, функції, завдання та перспективи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 22. – С. 20-40. – ISSN 1993-0917
720099
   Кримов Олексій Петрович (1872-1954) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 238. – ISBN 978-966-439-754-1
720100
  Непомнящий Кримознавство в орієнталістичній спадщині О. М. Самойловича / Непомнящий, А // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 69-78. – ISSN 1608-0599
720101
  Щипківський Геннадій Кримпульські баляндраси : повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 55-107. – ISSN 0208-0710
720102
  Щипківський Г.П. Кримпульські вибрики : повісті, новели / Геннадій Щипківський. – Одеса : Астропринт, 2017. – 129, [2] с. – ISBN 978-966-927-215-7
720103
  Ляшенко О.О. Кримська автономія у європейському вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 157-161. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено позицію та участь ОБСЄ у процесі визначення статусу Кримської автономії у складі України в 90-х рр. ХХ ст. The article shows the position and participation of the OSCE in the process of definition of the political status of the Crimean ...
720104
  Капітоненко М. Кримська війна XXI століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 березня (№ 53). – С. 4


  Драматичні події на півострові надають нам шанси на формування справді стратегічного мислення.
720105
  Денисенко Г. Кримська війна в культурній спадщині України: історія та сучасний дискурс // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 87-100
720106
  Тарасюк Г. Кримська війна у пророчих візіях Шевченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 14 березня (№ 5). – С. 4-5
720107
  Первих Д.К. Кримська війна як фактор динаміки культури другої половини XIX століття : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Первих Діана Костянтинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійськ. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
720108
  Тинченко Я. Кримська війна: 160 років тому // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 10 (330). – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Тоді в Криму зіштовхнулись армії кількох країн. Загинули стні тисяч російських, французьких, турецьких, англійських та сардинських вояків. А Севастополь став об"єктом пропаганди "слави російської зброї".
720109
  Семена М. Кримська газета оголосила державну мову ворогом кримчан // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20/21 липня (№ 125/126)


  Кому сьогодні вигідно розпалювати міжнаціональну ворожнечу на півострові?
720110
  Манюк В.В. Кримська геологознімальна практика : навч. посіб. для студентів геол. спец. ВНЗ / В.В. Манюк, В.В. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 150, [2] с., [6] арк. кольор. фот. : іл., табл., фот. – Бібліогр.: с. 115-116. – ISBN 978-966-439-760-2
720111
  Кримський І. Кримська декларація та Декларація Уеллса: паралелі минулого та сьогодення // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 20 листопада (№ 22)
720112
  Короткий Т Кримська декларація та її роль в деокупації Криму / Т Короткий, Є. Лукьянченко, Н. Хендель // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 638-646. – ISBN 978-617-7631-10-0
720113
   Кримська Іліада : Східна війна 1853-1856 рр. очима сучасників. Події, судження, долі. – Сімферополь : Таврія, 2004. – 448 с. – ISBN 966-572-631-5
720114
  Віднянський С. Кримська конференція 1945 року (уроки для України) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 12-15. – (Політичні науки)
720115
  Грабовський С. Кримська криза: кінець мрії про без"ядерний світ? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 березня (№ 45). – С. 5
720116
  Логвиненко О. Кримська мелодія на різних інструментах // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 11/12. – С. 171-175. – ISSN 0208-0710
720117
  Каліберда Ю. Кримська Народна Республіка у боротьбі з більшовиками (грудень 1917 - січень 1918 рр.) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 115-123. – ISSN 0869-3595
720118
  Мордовцев Д.Л. Кримська неволя. Сагайдачний / Д.Л. Мордовцев; Данило Мордовець [псевд.]. – Київ : Український центр духовної культури, 1994. – 248 с. – (Український історичний роман). – ISBN 5-7707-6287-Х
720119
  Вишня Остап Кримська ніч та інші оповідання / Вишня Остап. – Київ : ДВУ, 1928. – 23с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
720120
  Лапко М.В. Кримська область : (Географ. нарис) / М.В. Лапко, В.А. Руфін, І.Т. Твердохлєбов. – Київ : Радянська школа, 1961. – 142с. : Карти. – (Області Української РСР)
720121
  Сергійчук В. Кримська політика Павла Скоропадського // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 14-16
720122
  Лосєв І. Кримська політика України // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 23 (343). – С. 12-13. – ISSN 1996-1561


  Що втратила Українська держава внаслідок ампутації Росією її частини.
720123
  Яблоновська Н.В. Кримська преса 1917 року як дзеркало революційних настроїв на півострові // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 103-108. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (33)). – ISSN 2219-8741
720124
  Бикова Т.Б. Кримська проблема у політиці Центральної Ради // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 137-143. – ISBN 966-02-0276-8
720125
  Гай-Нижник Кримська регіональна проросійська ідентичність, шляхи її послаблення в контексті стратегії реінтеграції півострова та реалізації державної політики національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямку розв"язання // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 312-322. – ISBN 978-966-97599-1-7
720126
   Кримська світлиця : всеукраїнська громадсько-політична та літературна газета. – Симферополь, 1992-
№ 2. – 2001
720127
   Кримська світлиця : всеукраїнська громадсько-політична та літературна газета. – Симферополь, 1992-
№ 3-5. – 2001
720128
   Кримська світлиця : всеукраїнська громадсько-політична та літературна газета. – Симферополь, 1992-
№ 6-8. – 2001
720129
   Кримська світлиця : всеукраїнська громадсько-політична та літературна газета. – Симферополь, 1992-
№ 9-11. – 2001
720130
   Кримська світлиця : всеукраїнська громадсько-політична та літературна газета. – Симферополь, 1992-
№ 12-13. – 2001
720131
   Кримська світлиця : всеукраїнська громадсько-політична та літературна газета. – Симферополь, 1992-
№ 14-16. – 2001
720132
   Кримська світлиця : всеукраїнська громадсько-політична та літературна газета. – Симферополь, 1992-
№ 17-19. – 2001
720133
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
1 вересня (№ 35). – 2017. – 8 с.
720134
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
1 грудня (№ 48). – 2017. – 8 с.
720135
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
2 червня (№ 22). – 2017. – 8 с.
720136
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
3 листопада (№ 44). – 2017. – 8 с.
720137
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
3 березня (№ 9). – 2017. – 8 с.
720138
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
3 лютого (№ 5). – 2017. – 8 с.
720139
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
04 серпня (№ 31). – 2017. – 8 с.
720140
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
5 травня (№ 18). – 2017. – 8 с.
720141
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
6 січня (№ 1). – 2017. – 8 с.
720142
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
6 жовтня (№ 40). – 2017. – 8 с.
720143
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
7 липня (№ 27). – 2017. – 8 с.
720144
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
7 квітня (№ 14). – 2017. – 8 с.
720145
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
8 грудня (№ 49). – 2017. – 8 с.
720146
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
8 вересня (№ 36). – 2017. – 8 с.
720147
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
9 червня (№ 23). – 2017. – 8 с.
720148
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
10 листопада (№ 45). – 2017. – 8 с.
720149
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
10 лютого (№ 6). – 2017. – 8 с.
720150
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
10 березня (№ 10). – 2017. – 8 с.
720151
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
11 серпня (№ 32). – 2017. – 8 с.
720152
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
12 травня (№ 19). – 2017. – 8 с.
720153
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
13 січня (№ 2). – 2017. – 8 с.
720154
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
13 жовтня (№ 41). – 2017. – 8 с.
720155
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
14 липня (№ 28). – 2017. – 8 с.
720156
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
14 квітня (№ 15). – 2017. – 8 с.
720157
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
15 грудня (№ 50). – 2017. – 8 с.
720158
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
15 вересня (№ 37). – 2017. – 8 с.
720159
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
16 червня (№ 24). – 2017. – 8 с.
720160
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
17 лютого (№ 7). – 2017. – 8 с.
720161
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
19 травня (№ 20). – 2017. – 8 с.
720162
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
20 січня (№ 3). – 2017. – 8 с.
720163
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
20 жовтня (№ 42). – 2017. – 8 с.
720164
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
21 липня (№ 29). – 2017. – 8 с.
720165
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
21 квітня (№ 16). – 2017. – 8 с.
720166
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
22 грудня (№ 51). – 2017. – 8 с.
720167
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
22 вересня (№ 38). – 2017. – 8 с.
720168
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
23 червня (№ 25). – 2017. – 8 с.
720169
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
24листопада (№ 47). – 2017. – 8 с.
720170
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
24 березня (№ 12). – 2017. – 8 с.
720171
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
24 лютого (№ 8). – 2017. – 8 с.
720172
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
26 травня (№ 21). – 2017. – 8 с.
720173
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
27 жовтня (№ 43). – 2017. – 8 с.
720174
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
27 січня (№ 4). – 2017. – 8 с.
720175
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
28 квітня (№ 17). – 2017. – 8 с.
720176
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
28 липня (№ 30). – 2017. – 8 с.
720177
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
29 вересня (№ 39). – 2017. – 8 с.
720178
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
29 грудня (№ 52). – 2017. – 8 с.
720179
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
30 червня (№ 26). – 2017. – 8 с.
720180
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
31 березня (№ 13). – 2017. – 8 с.
720181
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
1 червня (№ 22). – 2018. – 8 с.
720182
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
2 листопада (№ 44). – 2018. – 8 с.
720183
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
2 лютого (№ 5). – 2018. – 8 с.
720184
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
2 березня (№ 9). – 2018. – 8 с.
720185
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
3 серпня (№ 31). – 2018. – 8 с.
720186
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
4 травня (№ 18). – 2018. – 8 с.
720187
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
5 січня (№ 1). – 2018. – 8 с.
720188
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
5 жовтня (№ 40). – 2018. – 8 с.
720189
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
6 липня (№ 27). – 2018. – 8 с.
720190
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
6 квітня (№ 14). – 2018. – 8 с.
720191
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
7 вересня (№ 36). – 2018. – 8 с.
720192
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
7 грудня (№ 49). – 2018. – 8 с.
720193
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
8 червня (№ 23). – 2018. – 8 с.
720194
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
9 листопада (№ 45). – 2018. – 8 с.
720195
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
9 березня (№ 10). – 2018. – 8 с.
720196
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
9 лютого (№ 6). – 2018. – 8 с.
720197
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
10 серпня (№ 32). – 2018. – 8 с.
720198
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
11 травня (№ 19). – 2018. – 8 с.
720199
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
12 січня (№ 2). – 2018. – 8 с.
720200
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
12 жовтня (№ 41). – 2018. – 8 с.
720201
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
13 липня (№ 28). – 2018. – 8 с.
720202
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
13 квітня (№ 15). – 2018. – 8 с.
720203
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
14 вересня (№ 37). – 2018. – 8 с.
720204
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
14 грудня (№ 50). – 2018. – 8 с.
720205
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
15 червня (№ 24). – 2018. – 8 с.
720206
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
16 лютого (№ 7). – 2018. – 8 с.
720207
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
16 березня (№ 11). – 2018. – 8 с.
720208
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
16 листопада (№ 46). – 2018. – 8 с.
720209
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
17 серпня (№ 33). – 2018. – 8 с.
720210
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
18 травня (№ 20). – 2018. – 8 с.
720211
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
19 січня (№ 3). – 2018. – 8 с.
720212
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
19 жовтня (№ 42). – 2018. – 8 с.
720213
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
20 липня (№ 29). – 2018. – 8 с.
720214
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
20 квітня (№ 16). – 2018. – 8 с.
720215
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
21 вересня (№ 38). – 2018. – 8 с.
720216
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
21 грудня (№ 51). – 2018. – 8 с.
720217
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
22 червня (№ 25). – 2018. – 8 с.
720218
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
23 березня (№ 12). – 2018. – 8 с.
720219
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
23 лютого (№ 8). – 2018. – 8 с.
720220
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
23 листопада (№ 47). – 2018. – 8 с.
720221
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
24 серпня (№ 34). – 2018. – 8 с.
720222
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
25 травня (№ 21). – 2018. – 8 с.
720223
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
26 січня (№ 4). – 2018. – 8 с.
720224
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
26 жовтня (№ 43). – 2018. – 8 с.
720225
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
27 липня (№ 30). – 2018. – 8 с.
720226
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
27 квітня (№ 17). – 2018. – 8 с.
720227
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
28 вересня (№ 39). – 2018. – 8 с.
720228
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
28 грудня (№ 52). – 2018. – 8 с.
720229
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
29 червня (№ 26). – 2018. – 8 с.
720230
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
30 березня (№ 13). – 2018. – 8 с.
720231
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
30 листопада (№ 48). – 2018. – 8 с.
720232
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
31 серпня (№ 35). – 2018. – 8 с.
720233
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Січень (№ 1/2). – 2019. – 8 с.
720234
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Січень (№ 3/4). – 2019. – 8 с.
720235
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Лютий (№ 5/6). – 2019. – 8 с.
720236
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Лютий (№ 7/8). – 2019. – 8 с.
720237
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Березень (№ 9/10). – 2019. – 8 с.
720238
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Березень (№ 11/12). – 2019. – 8 с.
720239
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Березень (№ 13/14). – 2019. – 8 с.
720240
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Квітень (№ 15/16). – 2019. – 8 с.
720241
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Квітень (№ 17/18). – 2019. – 8 с.
720242
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Травень (№ 19/20). – 2019. – 8 с.
720243
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Травень (№ 21/22). – 2019. – 8 с.
720244
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Червень (№ 23/24). – 2019. – 8 с.
720245
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Червень (№ 25/26). – 2019. – 8 с.
720246
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Липень (№ 27/28). – 2019. – 8 с.
720247
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Липень (№ 29/30). – 2019. – 8 с.
720248
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Серпень (№ 31/32). – 2019. – 8 с.
720249
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Серпень (№ 33/34). – 2019. – 8 с.
720250
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Серпень (№ 35/36). – 2019. – 8 с.
720251
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Вересень (№ 37/38). – 2019. – 8 с.
720252
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Вересень (№ 39/40). – 2019. – 8 с.
720253
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Жовтень (№ 41/42). – 2019. – 8 с.
720254
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Жовтень (№ 43/44). – 2019. – 8 с.
720255
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Листопад (№ 45/46). – 2019. – 8 с.
720256
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Листопад (№ 47/48). – 2019. – 8 с.
720257
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Грудень (№ 49/50). – 2019. – 8 с.
720258
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Грудень (№ 51/52). – 2019. – 8 с.
720259
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
3 квітня (№ 7). – 2020. – 8 с.
720260
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
4 грудня (№ 23). – 2020. – 8 с.
720261
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
5 червня (№ 11). – 2020. – 8 с.
720262
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
6 листопада (№ 21). – 2020. – 8 с.
720263
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
6 березня (№ 5). – 2020. – 8 с.
720264
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
7 лютого (№ 3). – 2020. – 8 с.
720265
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
7 серпня (№ 15). – 2020. – 8 с.
720266
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
8 травня (№ 9). – 2020. – 8 с.
720267
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
9 жовтня (№ 19). – 2020. – 8 с.
720268
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
10 липня (№ 13). – 2020. – 8 с.
720269
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
10 січня (№ 1). – 2020. – 8 с.
720270
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
11 вересня (№ 17). – 2020. – 8 с.
720271
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
17 квітня (№ 8). – 2020. – 8 с.
720272
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
18 грудня (№ 24). – 2020. – 8 с.
720273
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
19 червня (№ 12). – 2020. – 8 с.
720274
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
20 березня (№ 6). – 2020. – 8 с.
720275
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
20 листопада (№ 22). – 2020. – 8 с.
720276
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
21 лютого (№ 4). – 2020. – 8 с.
720277
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
21 серпня (№ 16). – 2020. – 8 с.
720278
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
22 травня (№ 10). – 2020. – 8 с.
720279
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
23 жовтня (№ 20). – 2020. – 8 с.
720280
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
24 липня (№ 14). – 2020. – 8 с.
720281
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
24 січня (№ 2). – 2020. – 8 с.
720282
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
25 вересня (№ 18). – 2020. – 8 с.
720283
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Спецвипуск (№ 1). – 2021. – 8 с.
720284
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Спецвипуск (№ 2). – 2021. – 8 с.
720285
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Спецвипуск (№ 3). – 2021. – 8 с.
720286
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Спецвипуск (№ 4). – 2021. – 8 с.
720287
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Спецвипуск (№ 5). – 2021. – 8 с.
720288
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
Спецвипуск (№ 6). – 2021. – 8 с.
720289
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
№ 7. – 2021. – 8 с.
720290
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
№ 8. – 2021. – 8 с.
720291
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
№ 9. – 2021. – 8 с.
720292
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
№ 10. – 2021. – 8 с.
720293
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
№ 11. – 2021. – 8 с.
720294
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
№ 12. – 2021. – 8 с.
720295
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
№ 13. – 2021. – 8 с.
720296
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
№ 14. – 2021. – 8 с.
720297
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
№ 15. – 2021. – 8 с.
720298
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
№ 16. – 2021. – 8 с.
720299
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
№ 17. – 2021. – 8 с.
720300
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
№ 18. – 2021. – 8 с.
720301
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
№ 19. – 2021. – 8 с.
720302
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
№ 20. – 2021. – 8 с.
720303
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
№ 21. – 2021. – 8 с.
720304
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
№ 22. – 2021. – 8 с.
720305
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
№ 23. – 2021. – 8 с.
720306
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 1992-
№ 24. – 2021. – 8 с.
720307
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ
№ 1. – 2022. – 8 с.
720308
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ
№ 2. – 2022. – 8 с.
720309
  Цаль В. Кримська стежина на Тарасову гору. // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2005. – № 7. – С.17-19. – ISSN 0130 - 5263


  Переклади творів Тараса Шевченка кримськотатарською мовою.
720310
  Мельничук І. Кримська стратегія у зовнішній політиці Литви на південно-східному напрямі (XIV - XV ст.) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 1. – С. 282-286. – ISSN 2078-0850
720311
  Конашевич С. Кримська тематика в українській боністиці: перспективи та можливості // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 43/44). – С. 1-2
720312
  Вострикова Р.В. Кримська топоніміка: традиції та новації, проблеми та перспективи // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 22/24 (314/316). – С. 87-89


  Кримська топоніміка (назва географічних об"єктів), як і раніше, сьогодні є предметом активних суперечок і наукових досліджень. Не дивно, що в краєзнавчій літературі й на картах може траплятися різне написання одних і тих же назв. Але проблема не тільки ...
720313
   Кримська хвиля // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 6


  Так можна назвати процес, який відбувся в нашому університеті навесні: з Автономної Республіки Крим перевелися студенти вищих навчальних закладів, які вирішили продовжити навчання на материковій Україні. До КНУ імені Тараса Шевченка перевелися 172 ...
720314
   Кримська хвиля // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 2 : фото


  Понад 100 студентів кримських університетів та інститутів вже навчаються в КНУ.
720315
  Чурюмова Т. Кримська хвиля // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 1


  На сьогоднішній день понад 100 студентів кримських університетів та інститутів навчатимуться в КНУ імені Тараса Шевченка.
720316
   Кримська хвиля // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 14 квітня (№ 14). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Столичні виші останніми днями прийняли першу хвилю кримських студентів. 76 студентів переведено до КНУ імені Тараса Шевченка.
720317
  Вольвач П. Кримське бездоріжжя // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 2 червня (№ 22). – С. 3
720318
  Оболенська Наталя Кримське всесезоння : Україна чудес / Оболенська Наталя, Шамшин Сергій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 108-112
720319
  Данильченко Ніна Кримське натхнення : Моя Україна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 146 : Фото
720320
  Петренко І. Кримське питання в зовнішній політиці уряду Української Держави (квітень - грудень 1918 р.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 20-22
720321
  Іванченко Р.П. Кримське питання в міжнародних відносинах від середини XX ст. // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 146-171. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2221-5719
720322
  Клименко П. Кримське питання в політиці уряду Української Держави П. Скоропадського // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 194-195
720323
  Харченко І. Кримське питання в україно-російських відносинах / І. Харченко, А. Харченко // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали IX всеукр. наук. конф. з міжнар. участю "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", Івано-Франківськ, 16-17 квіт. 2021 р. / "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2021. – С. 229-241. – ISBN 978-966-668-533-2
720324
  Головченко В.І. Кримське питання в українській політиці гетьмана П. Скоропадського // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 7, спецвип. : Павло Скоропадський - останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження). – С. 192-201
720325
  Головченко Володимир Кримське питання у зовнішній політиці Центральної Ради й гетьманату Павла Скоропадського // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 107-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595


  На основі архівних матеріалів, преси й спогадів безпосередніх учасників Української революції 1917-1920 рр. з"ясовано місце кримського питання в політиці УНР доби Центральної Ради й Української Держави та проаналізовано спроби його вирішення.
720326
  Іванець А. Кримське питання у політиці першої УНР (1917 - квітень 1918 рр.): деякі уроки для сучасної України // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 82-91
720327
  Станіславський В. Кримське посольство до Стамбула восени 1706 р. // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 329-350. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
720328
  Мацибок-Стародуб Кримське соло у Мистецькому салоні // Київський університет. – Київ, 2017. – Квітень (№ 4). – С. 6


  "Твори Ференца Ліста, Фридерика Шопена та Мирослава Скорика прозвучали у віртуозному виконанні 11-річної піаністки Христини Михайличенко в Мистецькому салоні Університету під час сольного концерту маленької виконавиці. Юна піаністка виконує класичну ...
720329
  Чухліб Т. Кримське ханство - європейська держава // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 5). – С. 2-3
720330
  Гула В. Кримське ханство в ситемі міжнародних відносин на передодні та під час російсько-турецької війни 1768-1774 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 11-12
720331
  Громенко С. Кримське ханство і Російська імперія // Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко, Г. Єфіменко, М. Майоров. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 271-274. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0142-2
720332
  Гулевич В.П. Кримське ханство й Північне Причорномор"я в період правління Гаджи Гірея (1442–1466 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 4-28. – ISSN 0130-5247
720333
  Стороженко І. Кримське ханство кінця ХV - середини ХVII ст. як складова частина Великого Кордону України // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 5. – С. 3-12. – ISSN 0869-3595
720334
  Лукашевич О.А. Кримське ханство на зламі (70-80 рр. XVIII ст.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ, 2011. – Чис. 18 : Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Перші (міжнародні) Ястребовські читання 20-22 жовтня 2011 р. – С. 136-143


  Стаття присвячена проблемі розвитку державності і права малої держави в умовах конфлікту цивілізацій на прикладі Кримського ханства. Вихід Криму зі складу Османської імперії та захоплення його Росією рівнозначні скачку з однієї цивілізації в іншу. ...
720335
   Кримський А.Ю. // Путівник по фондах відділу рукописів Інституту літератури. – Київ : Спадщина, 1999. – С. 172-174. – ISBN 966-02-0141-9
720336
   Кримський А.Ю. Бібліографічний покажчик / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Ю.М. Кочубей ; редкол.: Ю.М. Кочубей (голова) та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2016. – 275, [1] с. – Покажчики: с. 218-275. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7935-3
720337
  Глушко М. Кримський Аг. Звенигородщина. Шевченкова бюатьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного відтворення з авторського макету. 1930 р. /Автор передм. А. Ю. Чабан. - Черкаси : "Вертикаль", видавець ПП Кандич С. Г., 2009. - XVI+438+10 с, іл // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2010. – Вип. 3. – С. 148-158. – ISBN 978-966-493-266-7
720338
   Кримський Агатангел // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 112-113. – ISBN 966-7263-79-7
720339
   Кримський Агатангел Юхимович // Українські письменники / Білецький О.І. – К., 1963. – 2. – С. 565-588
720340
  Микитась В.Л. Кримський Агатангел Юхимович // Українська літературна енциклопедія / Дзеверін І.О. – Київ : Українська енциклопедія, 1995. – 3. – С. 58-60. – ISBN 5-88500-023-9
720341
   Кримський Агатангел Юхимович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 53-59. – ISBN 966-02-0537-6
720342
  Шаров І. Кримський Агатангел Юхимович // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 200-204. – ISBN 966-7217-54-Х
720343
   Кримський Агатангел Юхимович // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 187-204
720344
  Курас І. Кримський Агатангел Юхимович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 460-462. – ISBN 966-642-207-7
720345
  Кудряченко А. Кримський Агатангел Юхимович // Видатні постаті України : біографічний довідник / МАУП ; редкол.: Щокін Г.В., Головатий М.Ф., Гайченко В.А. [та ін.]. – Київ : МАУП ; Книжкова палата України, 2004. – С. 451-455. – ISBN 966-608-519-4
720346
  Павленко Ю.В. Кримський Агатангел Юхимович // Кияни : Біографічний словник / Л.Г. Андрієнко, В.Г. Гармасар, Ю.К. Дупленко, І.Д. та ін. Зосимович. – Київ : Фенікс, 2004. – С. 195-196. – ISBN 966-651-160-6
720347
  Конта Р.М. Кримський Агатангел Юхимович / Р.М. Конта, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 227. – ISBN 96966-8060-04-0
720348
   Кримський Агатангел Юхимович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 193. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
720349
  Денисенко Г. Кримський Агатангел Юхимович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 287-293. – ISBN 966-02-3529-1
720350
   Кримський Агатангел Юхимович = Діячі культури України. ХХ ст. // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2007. – № 3. – С. 1
720351
  Дзендзелівський Й.О. Кримський Агатангел Юхимович // Українська мова : енциклопедія / НАНУ, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-т укр. мови НАНУ ; Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана ; ред. кол. : В.М. Русанівський (співголова), О.О. Тараненко (співголова), М.П. Зяблюк (заст. голови) [та ін.]. – 3-є вид., зі змінами і доп. – Київ : Вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2007. – С. 295. – ISBN 978-966-7492-43-4
720352
  Ясь О.В. Кримський Агатангел Юхимович // Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2008. – Т. 5 : Кон-Кю / [В.Г. Абліцов, Т.Г. Андрусяк, О.Г. Аркуша та ін.]. – С. 362-364. – ISBN 978-966-00-0855-4
720353
  Гривко А.В. Кримський Агатангел Юхимович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 136-139
720354
  Моклиця М. Кримський Агатангел Юхимович // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.]. – Київ : Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка, 2013. – Т. 3 : І-Л : [містить 1192 статей] / [ред. т. В.Л. Смілянська]. – С. 589-590. – ISBN 978-966-02-6542-4
720355
  Пріцак О.Й. Кримський Агатангел Юхимович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 441-442. – ISBN 978-966-02-7305-4
720356
   Кримський Агатангел Юхимович (1871-1942) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 238. – ISBN 978-966-439-754-1
720357
  Світличний І. Кримський аспект російського "примусу Грузії до миру" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 10 серпня (№ 32). – С. 1, 4-5
720358
  Єщенко М. Кримський бабай / Марина Єщенко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 12 (705). – С. 56-57. – ISSN 0130-5263
720359
  Кульчицький С. Кримський вузол / Станіслав Кульчицький, Лариса Якубова. – Вид. 2-ге. – Київ : Кліо, 2019. – 495, [1] с. : іл., табл. – Покажчик імен: с. 487-495. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-81-3
720360
  Гай-Нижник Кримський вузол і питання Чорноморського флоту РФ у російсько-українських воєнно-політичних взаєминах (1991 - 2013 рр.) // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 105-136. – ISBN 978-617-7638-08-6
720361
  Якубова Л. Кримський вузол на вишиванці // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України, Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 11. – C. 73-100. – ISSN 2519-2760
720362
  Манжола В.А. Кримський вузол: природа конфлікту та шляхи можливого розв"язання проблеми (аналітична доповідь) / В.А. Манжола, І.О. Мінгазутдінов, Г.М. Перепелиця // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 34-51. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
720363
  Капітоненко М. Кримський гамбіт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 грудня (№ 241). – С. 8


  Що потрібно зробити Україні, щоб виграти "партію" у Росії?
720364
  Ліцкевич Н. Кримський епістолярій Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 270-276. – ISBN 978-966-600-358-7
720365
  Якубов Ф. Кримський інженерно-педагогічний університет- інтелектуальна основа інтеграційних процесів у багатонаціональному Криму // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 5-10. – ISSN 1682-2366


  На питання редакції відповідає ректор Февзі Якубов.
720366
  Конашевич С. Кримський медичний університет: історія знищення // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 11 серпня (№ 32). – С. 4-5


   ...
720367
  Зеленін Г.І. Кримський меридіан. : Фотоальбом / Г.І. Зеленін, Л.А. Войтенко. – Київ : Мистецтво, 1980. – 139с.
720368
  Артеменко М.Т. Кримський небокрай : поезії / Артеменко М.Т. – Сімферополь : Кримвидав, 1963. – 56 с.
720369
  Морозова Н.М. Кримський орел : Фаховий сервер № 20. Спецвипуск // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків, 2014. – № 15 (367). – С. 12/14-12/16


  Уродженець Криму, кримський татарин, двічі Герой Радянського Союзу, льотчик-випробувач Амет-Хан Султан.
720370
  Золотухіна Н. Кримський пейзаж у творчості О.В. Купріна // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 129-134. – ISBN 966-7170-47-0
720371
  Грушецький Б.П. Кримський півострів у військово-політичних планах Німеччини в роки Першої світової війни // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 56-57
720372
  Мюнх Ф. Кримський півострів: пробуджені символи царського імперіалізму і сучасні тенденції до ексклавізації // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 16/17 : Нео-анти-колоніалізм vs нео-імперіалізм : релевантність постколоніального дискурсу на пострадянському просторі. – С. 176-190. – ISBN 978-617-578-126-5
720373
  Литвиненко Олександр Кримський проект Російської федерації: спроба реконструкції політики на основі AD НОС рішень // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 5 (109). – С. 73-76
720374
  Мавріна О.С. Кримський рід мурз Меркітських у XIX столітті // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 60. – С. 76-88. – ISSN 1682-671Х
720375
  Верховський В. Кримський слід чорної смерті // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 2 червня (№ 22). – С. 4-5


  "Страшна епідемія бубонної чуми знищила десятки мільйонів людей, підвела риску під Середніми Віками, змінила лад життя, перекроїла мапу тогочасного світу. Прийшовши зі Сходу, пошесть проникла в Європу саме через Крим, як крізь розчахнуті ворота..."
720376
   Кримський соціум: лінії поділу та перспективи консолідації // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 5 (109). – С. 2-72


  Аналітична доповідь Центру Разумкова.
720377
  Ластовський Валерій Кримський хан Саадат-Герай // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 274-277. – ISBN 966-7865-75-4
720378
  Газін В.В. Кримський ханат в умовах московсько-польського протистояння в 1654-1667 рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 428-438. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
720379
  Брехуненко В.А. Кримський ханат і проблема міжнародного визнання Ранньомодерної Української держави та суб"єктивації Війська Запорозького Низового // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 93-103. – ISSN 2309-2262
720380
  Домановський А. Кримський ханат: державний устрій та економіка // Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом : Український шлях до Чорного моря / О. Бачинська, Т. Вінцковський, В. Грибовський, Н. Діанова, А. Домановський, ін. та. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 100-183. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0461-4
720381
  Ткачук А. Кримський чинник в турецько-російських відносинах середини XVII ст. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2020. – С. 26-34. – (Історія ; № 2 (52)). – ISSN 2414-9012
720382
  Гурницький К.І. Кримський як історик / К.І. Гурницький; Академія наук Української РСР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1971. – 184 с.
720383
  Громенко С. Кримський якір // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 49 (369). – С. 32-35. – ISSN 1996-1561


  Що стояло за передачею півострова у 1954 році.
720384
  Башаран Ф. Кримські "кіпрські" тканини // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 203-212


  В результаті польового дослідження, пов"язаного з тканинами походженням з Криму, було виявлено тканини, які називали "кіпрськими". Тканини були відрізами 40-50 см в ширину та 75-90 см у висоту, що ткалися технікою "безаяк" однотонними. По двох коротких ...
720385
  Сільченко А. Кримські артефакти в небезпеці // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 8 грудня (№ 49)
720386
  Семена М. Кримські астрономи мають намір скасувати розпорядження Кабінету Міністрів України через суд // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 січня (№ 6). – С. 8


  Трудовий колектив Науково-дослідного інституту "Кримська астрофізична обсерваторія" має намір подати позов про визнання незаконним розпорядження Кабінету Міністрів України, яким припиняється існування НДІ, і обсерваторія стає підрозділом КНУТШ.
720387
  Тищенко Ю. Кримські виклики // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 24-27. – (Історичні науки)
720388
  Українка Леся Кримські відгуки / Українка Леся. – Сімферополь, 1981. – 131с.
720389
  Українка Леся Кримські вірші / Українка Леся. – Сімферополь, 1961. – 80с.
720390
  Єна В. Кримські вояжі академіка Вернадського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 13
720391
  Рибалко О. Кримські греки Донеччини. Від Константинополя до Урзуфа // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 22 (394), 5-11.06.2015 р. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561
720392
  Яблоновська Н. Кримські дореволюційні ЗМІ: досвід етичної толерантності // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 51-55. – ISSN 2078-1911


  Наведено приклади та проаналізовано засади етичної толерантности, яка відрізняє кримські дореволюційні ЗМІ від сучасних.
720393
  Зленко Г. Кримські імена. Керовпе Кушнерян // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 9 березня (№ 10)


  Керовпе (Керовбе) Кушнерян — вірменський церковний і культурно-освітній діяч, історик, перекладач.
720394
   Кримські караїми в Україні : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ : Книжкова палата. – ISBN 966-7710-11-4
1917-1941. – 2001. – (Етноси України)
720395
  Бикова Т.Б. Кримські крайові уряди 1918-1919 рр. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 34. – С. 72-87
720396
   Кримські легенди. – Сімферополь, 1958. – 144с.
720397
  Данова Л. Кримські мандрівки Лесі Українки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 2 (659). – С. 33-36. – ISSN 0130-5263
720398
   Кримські мотиви на Троєщині // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 4. – С. 14-15 : фото
720399
  Коцюбинський М.М. Кримські оповідання / М.М. Коцюбинський. – Сімферополь, 1964. – 127с.
720400
  Якубчак Н.В. Кримські перегуки : подорожні цикли Лесі Українки й Адама Міцкевича // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 97-100
720401
  Галушка А. Кримські походи на Москву 1571 та 1572 рр. // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 212-217. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
720402
  Сидяченко Н.Г. Кримські почуття, ув"язнені у форму сонета // Мовотворчість українських і польських письменників / Н.Г. Сидяченко. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 77-86. – (Студії з українського мовознавства ; 3). – ISBN 978-966-489-031-8


  Особливості поетики поезії Адама Міцкевича «Акерманські степи» з ліричного циклу «Кримські сонети».
720403
  Сидяченко Н. Кримські почуття, ув"язнені у форму сонета // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9 (585). – С. 96-102. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена аналізові психологічних стимулів до створення Адамом Міцкевичем "Кримських сонетів" та інтерпретації українських перекладів ініціального сонета циклу "керманські степи", які не позбавлені втрат
720404
  Українка Леся Кримські рядки / Українка Леся. – Сімферополь, 1971. – 150с.
720405
  Регістан Г.Г. Кримські самоцвіти / Г.Г. Регістан. – К., 1972. – 83с.
720406
  Міцкевич А. Кримські сонети = Крымские сонеты = Sonety Krymskie / Адам Міцкевич ; [уклад. Л. Кондрашенко] ; передм.: М. Бажана ; худож. О. А. Івахненко. – Сімферополь : Таврія, 1977. – 160, [8] с. : іл. – Зміст: Акерманські степи; Морська тиша; Плавба; Буря; Бахчисарай; Гробниця Потоцької; Могили гарему; Алушта в день; Алушта в ночі; Чатир-даг; Мандрівник; Руїни замка в Балаклаві; Яструб. - Текст укр., рос., пол.
720407
  Міцкевич А. Кримські сонети / А. Міцкевич. – Сімферополь, 1983. – 160с.
720408
  Міцкевич А. Кримські сонети : поет. переклади Л. Степаненко / Адам Міцкевич ; [пер. з пол. та ред.: Л.В. Степаненко ; техн. пер., іл., обкл. та пер. вступ. ст. на пол.: О.О. Степаненко ; передм. С. Шевченко]. – Херсон : ТДС, 2013. – 40, [1] с., включ. обкл. : іл. – На обкл. ред. перекладу зазн. як автори. - Текст, передм. парал. пол., укр. – ISBN 978-966-8915-33-8


  У пр. № 3529BR напис: Читачам бібліотеки КНУ ім. Тараса Шевченка, щиро! Авт. перекл. Підпис
720409
  Українка Леся Кримські спогади / Українка Леся. – Сімферополь, 1986. – 304с.
720410
  Непомнящий Андрій Кримські сторінки біографії Євгенії Спаської // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 5: збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2008. – Вип. 6 (9). – С. 124-133. – ISBN 978-966-8999-16-1
720411
  Короленко Б. Кримські сторінки з життя й творчості М. Костомарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-26. – (Українознавство ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено перебування відомого українського вченого Миколи Костомарова в Криму та показано "кримський вплив" на його творчість. The time of staying of the famous Ukrainian scientist Mykola Kostomarov in the Crimea and "Crimean influence" in ...
720412
   Кримські студії = Documentation of Crimean Tatars : інформаційний бюлетень. – [Б. м.] : [б. в.]
№ 1, січень. – 2000. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами
720413
   Кримські студії = Documentation of Crimean Tatars : інформаційний бюлетень. – [Б. м.] : [б. в.]
№ 3, квітень. – 2000. – 78 с. – езюме укр., англ. мовами
720414
   Кримські студії = Documentation of Crimean Tatars : інформаційний бюлетень. – [Б. в.] : [б. в.]
№ 4, липень. – 2000. – 107 с. – Резюме укр., англ. мовами
720415
   Кримські студії : інформаційний бюлетень: спецвипуск
№ 5/6, верес.-лист. : Крымские татары в " Хронике текущих событий". – 2000
720416
   Кримські студії : інформаційний бюлетень
№ 1 (7). – 2001
720417
   Кримські студії : інформаційний бюлетень
№ 2/3 (8/9). – 2001
720418
   Кримські студії = Documentation of Crimean Tatars : інформаційний бюлетень. – [Б. м.] : [б. в.]
№ 4 (10), вересень. – 2001. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
720419
   Кримські студії : інформаційний бюлетень
№ 5/6 (33/34) : Жовтень 2005-січень 2006. – 2005
720420
   Кримські студії : інформаційний бюлетень
№ 1/2 (41/42). – 2007
720421
  Якубова Л.Д. Кримські студії: політичні і наукові виклики і контексти // Крим - це Україна. Документальні свідчення в архівах України : зб. ст. і матеріалів круглого столу : 15 лют. 2019 р. / М-во юстиції України, Держ. архів. служби України, Центр. держ. архів громад. об"єднань України ; [упоряд.: С.І. Власенко ; редкол.: О.В. Бажан (голова) та ін.]. – Київ : АДЕФ-УКРАЇНА, 2019. – С. 68-95
720422
  Вітман К.М. Кримські татари - національна меншина чи корінний народ? // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 563-571. – ISSN 1563-3349
720423
  Куртієв Р.І. Кримські татари / Р.І. Куртієв, Ф.Г. Туранли // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 453-455. – ISBN 978-966-02-7305-4
720424
  Богомолов О.В. Кримські татари : з досвіду етноконфесійної самоорганізації (кінець XVIII - початок ХХ ст.) / О.В. Богомолов, С.І. Данилов // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 1. – С. 24-33. – ISSN 1608-0599
720425
   Кримські татари 1944-1994 : Статті; Документи; Свідчення очевидців. – Київ : Рідний край, 1995. – 363с. – ISBN 5-7702-0774-4
720426
   Кримські татари 1944-1994 рр. : статті, документи, свідчення очевидців. – Київ : Рідний край, 1995. – 362, [2] с.
720427
  Ярмоленко М. Кримські татари в Автономній Республіці Крим: проблеми мови та історичної топономіки // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 58-62
720428
  Бикова Т.Б. Кримські татари в імперській Росії: витіснення з Батьківщини // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 4 (535), липень - серпень. – С. 47-67. – ISSN 0130-5247
720429
   Кримські татари в наукових розвідках Університету // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 3


  Кримськотатарська тематика – як у історичному зрізі, так і в контексті сучасності – традиційно присутня у наукових дослідженнях випускників КНУ, зокрема у дисертаційних роботах, захищених упродовж останніх років у спеціалізованих вчених радах ...
720430
  Газізова О. Кримські татари в умовах інтеграції в український простір // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 437-446
720431
  Прохоров Д. Кримські татари в умовах реформування системи народної освіти "інородців" в Криму в другій половині XIX ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 65-69
720432
  Ніколаєць Ю. Кримські татари у роки Другої світової війни: сучасний науковий дискурс // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 100-120. – ISSN 2524-0137
720433
  Богомолов О.В. Кримські татари, іслам, мусульмани у російському націоналістичному дискурсі Криму / О.В. Богомолов, І.М. Семиволос // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-60. – ISSN 1608-0599
720434
   Кримські татари: "національна меншина" або "корінний народ" : Політичний та юридичний аспекти питання. – Київ : Укр. незалежний центр політичних досліджень, 1999. – 120с
720435
  Касьяненко М. Кримські татари: з історії повернення // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 365-389. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
720436
  Мартинов А. Кримські татари: сталінський міф про "народ-зрадник" // Умма : офіційне видання Духовного управління мусульман України "Умма". – Київ, 2015. – № 24, квітень. – С. 6


  11 трав. 1944 р. постанова ДКО №5859 «Про кримських татар» була підписана Сталіним. За цим підписом розпочалася примусова депортація кримців із Криму. Так, одним розчерком пера комуністичних правителів СРСР була вирішена доля цілого народу на наступні ...
720437
   Кримські татари: шлях до повернення : Кримськотатарський національний рух (друга половина 1940-х - початок 1990-х років): Очима радянських спецслужб: Збірник документів та матеріалів. – Київ. – ISBN 966-02-3286-1
Ч.1. – 2004. – 395с.
720438
   Кримські татари: шлях до повернення : Кримськотатарський національний рух (друга половина 1940-х - початок 1990-х років): Очима радянських спецслужб: Збірник документів та матеріалів. – Київ. – ISBN 966-02-3287-Х
Ч.2. – 2004. – 362 с.
720439
  Панченко В. Кримські хроніки Михайла Коцюбинського // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 38 (358), 19-25 вересня. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  "Справжнє татарське царство без впливу московщини" - таким побачив Південне узбережжя Криму Михайло Коцюбинський, який понад рік пробув у відрядженні на півострові в середині 90-х років позаминулого століття.
720440
  Бобков А. Кримсько-татарськi формування в складi збройниx сил Третього райxу / А. Бобков, М. Царенко // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 61-67
720441
  Лукашевич О.А. Кримсько-татарська державність на зламі (70-80 рр. XVIII ст.) // Єлисавет : збірник наукових праць / Кіровоградський нац.техн.ун-т. – Кіровоград, 2012. – Вип. 1. – С. 157-170. – (Історичні науки)


  У XVIII ст. доля Кримського ханства залежала від результату боротьби двох імперій - Османської та Російської.
720442
  Халимоненко Г.І. Кримсько-татарські запозичення в українській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-48. – (Східні мови та літератури ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються назви рослин, дерев, тварин, запозичених українцями з кримськотатарської та ногайської мов у XIV - XVII ст.
720443
  Маршалок О. Кримськотатарознавство в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2010-ті роки) // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 127-131
720444
  Гуменюк О.М. Кримськотатарська народна емігрантська пісня кінця XVIII - XIX століть у контексті національних фольклорних традицій : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07 / Гуменюк Ольга Миколаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 19 назв
720445
  Гуменюк О. Кримськотатарська народна пісня в наукових дослідженнях кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ століття // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – С. 103-125. – ISSN 2522-9834
720446
  Гуменюк О.М. Кримськотатарська народна пісня про щасливе кохання. Особливості поетики // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 129-134. – ISSN 1608-0599
720447
  Мустафаєв Ф. Кримськотатарська народна пісня як форма збереження національної пам"яті // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 134-135. – ISBN 978-617-7196-23-4
720448
  Алімова Е.С. Кримськотатарська пісня та романс: риси національної стилістики : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Алімова Ельвіна Смагілівна ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
720449
  Богомолов О.В. Кримськотатарська представницька демократія: самоорганізована громада і діалог із владою // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 1. – С. 131-146. – ISSN 1608-0599
720450
  Юксель Гаяна Заїрівна Кримськотатарська преса в 1917-1928 рр.: тенденції розвитку й національна своєрідність : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 01. 08 / Юксель Г. З.; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – 18с. – Бібл.: 8 назв
720451
  Юксель Г.З. Кримськотатарська преса періоду 1917-1928 років: тенденції розвитку й національна своєрідність : Дис. ....канд. філол. наук: Спец. 10.01.06 - журналистика / Гаяна Заїрівна Юксель; МОН України; КНУТШ. – Сімферополь, 2006. – 193л. – Додатки л.190-193. – Бібліогр.: л.165-193
720452
  Грабовський С. Кримськотатарська революція. Курултай // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 20
720453
  Вирський Д.С. Кримськотатарське військо в поході 1575 р. (за Б. Папроцького "Історією жалісною..." ) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 65-92. – ISSN 2309-2262
720454
  Чобіт Д.В. Кримськотатарське військо у Берестецькій битві. До питання про так звану "зраду хана" / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2013. – 64 с. : іл. – Бібліогр. в приміт.: с. 56-63. – ISBN 966-7544-65-2
720455
  Акчуріна-Муфтієва Кримськотатарське мистецтво періоду Золотої Орди ( XIII - початок XV ст.) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 47-53. – ISSN 1608-0599
720456
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 1. – 1999. – 61 с.
720457
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 2. – 1999. – 61 с.
720458
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 3. – 1999. – 61 с.
720459
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 4. – 1999. – 61 с.
720460
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 5. – 1999. – 61 с.
720461
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 6. – 1999. – 61 с.
720462
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
Ч. 3. – 2000. – 61 с.
720463
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
Ч. 4. – 2000. – 61с.
720464
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
№ 1. – 2001. – 61 с.
720465
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
№ 2. – 2001. – 61 с.
720466
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
№ 4. – 2001. – 61 с.
720467
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
№ 5. – 2001. – 61 с.
720468
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
№ 6. – 2001. – 61 с.
720469
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата: спецвыпуск. – Симферополь, 1999-
№ 7. – 2001. – 61 с.
720470
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата: спецвыпуск. – Симферополь, 1999-
№ 8. – 2001. – 61 с.
720471
   Кримськотатарське питання : журнал про проблеми кримськотатарського народу в Україні. – Сімферополь, 1999-
№ 2 (26) : Мустафа Джемілєв. Доповіді на Курултаях кримськотатарського народу. – 2002. – 180 с.
720472
  Бикова Т. Кримськотатарський аспект національної політики Кремля у Кримській АСРР (1921–1928 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 1 (538), січень - лютий. – C. 98. – ISSN 0130-5247
720473
  Богомолов О. Кримськотатарський газетний дискурс: уявлення про інших / О. Богомолов, І. Семиволос // Критика. – Київ, 2010. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 15-19
720474
  Богомолов О. Кримськотатарський газетний дискурс: уявлення про себе / О. Богомолов, І. Семиволос // Критика. – Київ, 2010. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 12-15
720475
  Гуменюк О. Кримськотатарський льотчик // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 1 жовтняня (№ 40). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Ім"я Амет-Хана Султана мало відоме в Україні, тим паче за кордоном. Але кримські татари бережуть пам"ять про свого героя.
720476
  Васильєва І. Кримськотатарський народ у контекстах Другої світової війни / І. Васильєва, Т. Стріхарська // Полиновий травень 44-го : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін. ; пер.: О.О. Гаращенко та ін.]. – Київ : Аеростат, 2017. – С. 31-44. – ISBN 978-617-7158-09-6
720477
  Романько О. Кримськотатарський національний рух і його політичні взаємини з Німеччиною в період Другої світової війни // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 34-41
720478
  Гіндес О. Кримськотатарський національний рух мовою архівних документів // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 7 лютого (№ 3). – С. 2
720479
   Кримськотатарський національний рух у 1917–1920 рр. за архівами комуністичних спецслужб / М-во інформ. політики України, Галуз. держ. архів Служби безпеки України ; НДІ українознавства М-ва освіти і науки України, Центр дослідж. визвольного руху ; [упоряд.: А. Іванець, А. Когут ; редкол.: В. Хропко та ін.]. – Київ : К.І.С., 2019. – 446, [2] с. : портр., іл., табл. – Покажчики: с. 434-446. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-684-250-7
720480
  Головченко В. Кримськотатарський національно-визвольний рух: партійний вимір // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (55) вересень - жовтень. – С. 260-275
720481
  Власенко В. Кримськотатарський національно-культурний колорит в оповіданнях Михайла Коцюбинського / Валентина Власенко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 57-61. – ISSN 0320-3077
720482
   Кримськотатарський прапор над вишем // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 25 травня (№ 21). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Напередодні 76-х роковин депортації кримських татар у пам"ять про жертв цієї трагедії перед головним корпусом Київського національного університету імені Тараса Шевченка підняли прапор кримськотатарського народу. До участі в ході пам"яті долучилися ...
720483
  Бикова Т. Кримськотатарський рух після повалення самодержавства // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 14 вересня (№ 37). – С. 6
720484
  Бикова Т. Кримськотатарський рух після повалення самодержавства // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 вересня (№ 36). – С. 6
720485
  Адамовський В.І. Кримськотатарський рух у боротьбі за переселення і облаштування в Криму (1970-1980 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 203-211. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
720486
  Газізова О. Кримськотатарський рух у просторі державної етнополітики // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (61). – C. 136-149. – ISSN 2413-7065
720487
  Антонюк Я. Кримськотатарський чинник в діяльності ОУН у 1940-і рр. // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 119-133
720488
  Яблоновська Н.В. Кримськотатарські газети часу он-лайн: сучасний стан та перспективи розвитку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 84-88


  У статті на прикладі кримськотатарських газет досліджується вплив нової медіаплатформи - інтернет - на розвиток етнічної преси: вивчаються зміни, які відбулись у каналах розповсюдження кримськотатарської преси Криму; надається оцінка сучасного стану ...
720489
  Гуменюк О. Кримськотатарські культурні реалії в контексті орієнтальних зацікавлень Адама Міцкевича та Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 224-231
720490
  Вівчар С. Кримськотатарські мотиви в оповіданнях Михайла Коцюбинського // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Листопад (№ 11). – С. 6-9


  "Михайло Коцюбинський (1864-1913) - український письменник і громадський діяч, майстер літературної форми, один із найталановитіших європейських імпресіоністів. Його твори - новаторські за тематикою, композицією, формою і, звичайно ж, за змістом. ...
720491
  Котигоренко В.О. Кримськотатарські репатріати: проблема соціальної адаптації / В.О. Котигоренко; Національна академія наук України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ : Світогляд, 2005. – 222с. – ISBN 966-8837-03-7
720492
  Акчуріна-Муфтієва Кримськотатарські традиції спорудження фонтанів у Криму // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45--51. – ISSN 1608-0599
720493
   Кримськотатарські художники. Кінець 19 - початок 21 століття. Живопис, графіка, скульптура = Qirimtatar ressamlari = Крымскотатарские художники = Crimean tatar artists / автор-укладач І. Заатов. – Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2008. – 208 с. : іл. – ISBN 978-966-354-191-4
720494
  Мазур Є. Кримці та українці. Історія стосунків // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2020. – № 10/12 (578/580), квітень 2020 р. – С. 13-16
720495
  Прокопенко М. Кримчаки, караїми, кримські татари... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9 серпня (№ 138). – С. 10


  9 серпня в Україні вдруге на офіційному рівні відзначають Міжнародний день корінних народів світу. "Ця дата з’явилась у 1995 році за рішенням ООН. Зазвичай корінними називають народи, представники яких є нащадками тих, хто споконвіку населяв території ...
720496
   Кримчани відновили діяльніть Крайової Ради Українців Криму // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 23 вересня - 7 жовтня (№ 37/38). – С. 4
720497
  Юрчишина О. Кримчани вшанували Степана Руданського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 28 травня - 3 червня (№ 22). – С. 16


  Степан Руданський єднає Україну.
720498
  Дьоменко С.В. Кримшально-правова характеристика особливо кваліфікуючих ознак вимагання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 77-83.
720499
  Ющенко О. Криница : стихи ; авт. пер. с укр. / Олекса Ющенко. – Москва : Советский писатель, 1955. – 119 с.
720500
  Шутов И.Н. Криница в овраге. / И.Н. Шутов. – Харьков, 1958. – 214с.
720501
  Вышинский М. Криница светлая водица : рассказы / М. Вышинский; авториз. пер. с белорус. В.Бжезовского. – Москва : Советский писатель, 1984. – 358 с.
720502
  Ющенко А.Я. Криница. / А.Я. Ющенко. – М., 1955. – 120с.
720503
  Аронець М.М. Криниці вогню : поезії / М.М. Аронець. – Ужгород : Карпати, 1982. – 42 с.
720504
  Небиляк М. Криниці моїх очей : Поезії / Михайло Небиляк. – Бухарест : Критеріон, 1972. – 177, [2] с.
720505
  Олійник Б.І. Криниці моралі та духовна посуха / Б.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 275с. – ISBN 5-333-00628-8
720506
  Погрібний Анатолій Криниці, яким не зміліти : Полеміка.Літературні огляди.Діалоги / Погрібний Анатолій. – К. : Український письменник, 1994. – 260с. – ISBN 5-333-01118-4
720507
  Шамякин И.П. Криницы -- Мост : роман, повесть / И.П. Шамякин. – Москва : Известия, 1967. – 535 с.
720508
  Шамякин И.П. Криницы : роман / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1959. – 404 с.
720509
  Шамякин И.П. Криницы : роман / Иван Шамякин; авториз. пер. с белорус. А.Островского. – Минск : Известия, 1972. – 352 с.
720510
  Нагнибеда М. Криницы у дороги : Стихотворения. Баллады. Поэмы / М. Нагнибеда. – Москва : Художественная литература, 1976. – 352с.
720511
  Якушенков А.К. Криницы. / А.К. Якушенков. – Тула, 1979. – 190с.
720512
  Кучер В.С. Криниця : збірка / В.С. Кучер. – Київ, 1955. – 84 с.
720513
  Мирний В.С. Криниця : поезії / В.С. Мирний. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 79 с.
720514
  Колодій В.С. Криниця : поезії / В.С. Колодій. – Львів : Каменяр, 1970. – 119 с.
720515
  Любар М.М. Криниця / М.М. Любар. – К., 1974. – 55с.
720516
  Курильчук М.М. Криниця : роман / М.М. Курильчук. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 208 с.
720517
  Мирний В.С. Криниця : поезії / В.С. Мирний. – Київ, 1985. – 119 с.
720518
  Курильчук М.М. Криниця : романи / М.М. Курильчук. – К., 1986. – 511с.
720519
  Ткач М.М. Криниця : вибрані наукові розвідки, статті, дослідження, роздуми / Микола Ткач. – Київ : Логос, 2012. – 383, [1] с. – ISBN 978-966-171-643-7
720520
  Ніточко І.І. Криниця : вірші : [збірка] / Іван Ніточко. – Одеса : Прес-кур"єр, 2019. – 279, [1] с. – ISBN 978-617-7797-01-1
720521
  Куліш Л.П. Криниця безодня / Л.П. Куліш. – Київ, 1980. – 200с.
720522
  Осипенко О. Криниця Гулаків-Артемовських // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 15 жовтня (№ 39). – С. 5


  Виповнюється 150 років з дня смерті зачинателя української байки.
720523
  Бондаренко Олена Криниця здоров"я : Польща/криниця // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 32-37 : Фото
720524
  Лиходід М.Х. Криниця і небо. / М.Х. Лиходід. – Дніпропетровськ, 1983. – 96с.
720525
   Криниця мудрості дипломатії
720526
  Кравчук М.І. Криниця під вікном : новели / М.І. Кравчук. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 162 с.
720527
  Кравчук М.І. Криниця під вікном : новели / М.І. Кравчук. – Київ : Дніпро, 1982. – 236 с.
720528
  Білаш О.І. Криниця. / О.І. Білаш. – К., 1981. – 72с.
720529
   Криничанському фізико-географічному науково-навчальному стаціонару - 35 років / Г.П. Пилипенко, С.В. Плотницький, П.І. Жанталай, О.І. Цуркан // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (24). – С. 56-70 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
720530
  Дочинець М. Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії : роман / Мирослав Дочинець. – Ужгород : Карпати, 2012. – 326, [2] с. – ISBN 978-966-671-341-7
720531
  Грінченко Б. Криничка, 1896
720532
  Чендей І.М. Кринична вода / І.М. Чендей. – Ужгород : Карпати, 1980. – 288 с.
720533
  Бондаренко О. Криничні спогади Івана Дзюби // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 289-293
720534
   Кринько Юрій Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 284 : фото
720535
  Белоус А.М. Криобиология : НАН Украины. Ин-т проблем криобиологии и криомедицины / А.М. Белоус, В.И. Грищенко. – Киев : Наукова думка, 1994. – 429 с.
720536
   Криобиология : Учебное пособие / И. Тодераш, А. Гуськов, Г. Борончук, А. Тодераш; И.Тодераш, А.Гуськов, Г.Борончук, А.Тодераш; Гос. унив. Республики Молдова, АН Республики Молдова. – Кишинэу : Государственный университет Молдовы, 1999. – 135с.
720537
   Криобиология и беотехнология : [монография]. – Киев : Наукова думка, 1987. – 213 с. : ил., табл. – Библиогр.: в конце глав
720538
  Пушкарь Н.С. Криобиология, ее проблемы и тенденции развития / Н.С. Пушкарь, Ю.В. Калугин. – Киев, 1980. – 64с.
720539
  Дузу П. Криобиохимия / П. Дузу. – Москва : Мир, 1980. – 283 с.
720540
   Криогеника. – М., 1986. – 64с.
720541
  Чистотинов Л.В. Криогенная миграция влаги и пучение горных пород. / Л.В. Чистотинов. – М., 1974. – 46с.
720542
  Фастовский В.Г. Криогенная техника / В.Г. Фастовский. – М, 1967. – 415с.
720543
  Фастовский В.Г. Криогенная техника / В.Г. Фастовский. – Москва, 1974. – 495с.
720544
   Криогенная техника. – Киев : Наукова думка, 1985. – 180 с.
720545
  Вендик О.Г. Криогенная электроника / О.Г. Вендик, Ю.Н. Горин. – Москва, 1977. – 63 с.
720546
  Томирдиаро С.В. Криогенно-эоловые отложения Восточной Арктики и Субарктики. / С.В. Томирдиаро, Б.И. Черненький. – М., 1987. – 196с.
720547
  Орлов В.О. Криогенное пучение тонкодисперсных грунтов / В.О. Орлов. – М., 1962. – 188с.
720548
  Трофимов В.Т. Криогенное строение и льдистость многолетнемерзлых пород Западно-Сибирской плиты / В.Т. Трофимов. – М, 1980. – 246с.
720549
  Усов В.А. Криогенное строение и формирование многолетнемерзлых морских отложений. (На примере соврем. прибрежных осадков морей центр. сектора Советской Арктики и отложений бореальной трансгрессии в аркт.ч...) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Усов В.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 21л.
720550
  Жесткова Т.Н. Криогенное строение мерзлых пород / Т.Н. Жесткова. – М., 1980. – 137с.
720551
  Жесткова Криогенное строение многолетнемерзлых отложений Воркутского угольного месторождения : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Жесткова т. Н.; МГУ. – М., 1964. – 16л.
720552
  Иванов М.С. Криогенное строение четвертичных отложений Лено-Алданской впадины / М.С. Иванов. – Новосибирск, 1984. – 125с.
720553
  Втюрин Б.И. Криогенное строение четвертичных отложений на примере Анадырской низменности. / Б.И. Втюрин. – Москва, 1964. – 152с.
720554
  Мунтян Сергей Васильевич Криогенные дозиметры импульсного высокоэнергетического излучения : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Мунтян Сергей Васильевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1987. – 14л.
720555
  Беляева А.И. Криогенные многослойные покрытия / А.И. Беляева, В.А. Сиренко ; АН Украины, Физ.-техн. ин-т низ. температур. – Киев : Наукова думка, 1991. – 275, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 261-273 (305 назв.). – ISBN 5-12-002334-7
720556
   Криогенные почвы и их рациональное использование. – М., 1977. – 272с.
720557
   Криогенные приборы и устройства в ядерной физике. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 198 с.
720558
   Криогенные процессы. – Москва : Наука, 1978. – 240с.
720559
   Криогенные процессы. – М., 1987. – 185с.
720560
   Криогенные процессы в почвах и горных породах. – М., 1965. – 164с.
720561
  Арчегова И.Б. Криогенные проявления в почвах Коми АССР : доклад на заседании Президиума Коми филиала АН СССР 7 августа 1974 г. / И.Б. Арчегова, И.В. Забоева. – Сыктывкар, 1974. – 36 с. – (Серия препринтов "Научные доклады" / АН СССР, Коми филиал ; Вып. № 10)
720562
  Асиновский Э.И. Криогенные разряды / Э.И. Асиновский, А.В. Кириллин, А.А. Раковец ; отв. ред. Л.М. Биберман АН СССР, Ин-т высок. температур. – Москва : Наука, 1988. – 59 с.
720563
  Архаров А.М. Криогенные системы : основы теории и расчета : учебник для студ. вузов по спец. "Криогенная техника" / А.М. Архаров, И.В. Марфенина, Е.И. Микулин. – Москва : Машиностроение, 1988. – 464 с.
720564
  Баррон Ф Р. Криогенные системы / Р.Ф. Баррон ; пер. с англ. С.П. Горбачева, Е.В. Сидорова Е.В. Сидоова ; под ред. А.К. Городова. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 406, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 395-403. – ISBN 5-283-02431-8
720565
   Криогенные системы.. – М., 1987. – 534с.
720566
  Каплина Т.Н. Криогенные склоновые процессы / Т.Н. Каплина. – Москва : Наука, 1965. – 296с.
720567
  Втюрина Е.А. Криогенные склоновые террасы / Е.А. Втюрина. – Москва : Наука, 1966. – 96с.
720568
  Жесткова Т.Н. Криогенные текстуры и льдообразование в рыхлых отложениях / Т.Н. Жесткова. – М, 1966. – 108с.
720569
  Гречищев С.Е. Криогенные физико-геологические процессы и их прогноз / С.Е. Гречищев, Л.В. Чистотинов, Ю.Л. Шур. – Москва : Недра, 1980. – 383с.
720570
   Криогенные физико-геологические процессы и методы изучения их развития / Гречищев С.Е. – М., 1987. – 176с.
720571
  Попов А.И. Криогенные формы рельефа / А.И. Попов. – Москва, 1983. – 40с.
720572
   Криогенные явления высокогорий. – Новосибирск : Наука, 1978. – 149с.
720573
   Криогенные явления Казахстана и Средней Азии. – Якутск, 1979. – 146с.
720574
  Анисимова Н.П. Криогидрогеохимические особенности мерзлой зоны / Н.П. Анисимова ; отв. ред. П.И. Мельников ; АН СССР, Сиб. отд., Ин-т мерзлотоведения. – Новосибирск : Сибирское отделение, 1981. – 153 с. – Библиогр.: с. 143-152
720575
  Белоус А.М. Криоконсерванты / А.М. Белоус, М.И. Шраго, Н.С. Пушкарь ; АН УССР, Ин-т пробл. криобиологии и криомедицины. – Киев : Наукова думка, 1979. – 198 с. : ил. – Библиогр.: с. 167-197
720576
  Горбунов Л.В. Криоконсервация половых клеток и эмбрионов животных : монография / Л.В. Горбунов, Л.П. Бучацкий ; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2005. – 326 с. – ISBN 966-594-609-9
720577
   Криоконсервирование иммунокомпетентной ткани : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1979. – 180 с. : табл. – Библиогр.: в конце глав
720578
   Криокристаллы. – Киев : Наукова думка, 1983. – 526 с.
720579
  Манжелий В.Г. Криокристаллы: использование в науке и технике / В.Г. Манжелий, И.Я. Фуголь. – Киев : Знание, 1985. – 49 с.
720580
  Лысцов В.Н. Криолиз ДНК. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Лысцов В.Н.; Москов. физ.-тех. ин-т. – М., 1968. – 22л.
720581
  Соловьев П.А. Криолитезона северной части Лено-Амгинского междуречья / П.А. Соловьев. – М., 1959. – 144с.
720582
  Ершов Э.Д. Криолитогенез / Э.Д. Ершов. – М, 1982. – 211с.
720583
  Маймусов Д.Ф. Криолитозона России : География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 32-38. – Бібліогр.: 12 назв
720584
  Гасанов Ш.Ш. Криолитологический анализ / Ш.Ш. Гасанов. – М., 1981. – 195с.
720585
  Попов А.И. Криолитология : Учебное пособие / А.И. Попов. – Москва : Московский университет, 1985. – 239с.
720586
  Кузьмин Р.О. Криолитосфера Марса / Р.О. Кузьмин. – Москва : Наука, 1983. – 141 с.
720587
  Курлянд Валентина Андреевна Криолучевая терапия злокачественных новообразований (экспериментальное исследование) : Автореф... канд. биолог.наук: 14.00.14 / Курлянд Валентина Андреевна; Ин-т проблем онкологии АН УССР. – К., 1983. – 23л.
720588
  Кияшко Н.В. Криометаморфизм почвенных растворов и формирование солевого профиля солончаков Монголии (по результатам моделирования) / Н.В. Кияшко, И.А. Комаров, Д.Л. Голованов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 530-536 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0032-180Х
720589
  Караваева Н.А. Криометаморфический автоморфный глеезем тайги Западной Сибири: химико-минералогические свойства, экология, генезис / Н.А. Караваева, Т.А. Соколова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 899-910 : рис., табл. – Библиогр.: 36 назв. – ISSN 0032-180Х
720590
  Сумарокова Т.Н. Криометрия / Т.Н. Сумарокова. – Алма-Ата, 1989. – 206с.
720591
  Розанов Л.Ф. Криомикроскопическое изучение процессов замораживания и отогрева клеточніх суспензий : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Розанов Л. Ф.; АН УССР, Ин-т физиол. – Киев, 1977. – 23л.
720592
  Грищенко В.И. Криообновление, его роль в сохранении здоровья и долголетия = Cryoregeneration, its role in preservation of health and longevity / В.И. Грищенко, Э. И. Алексеевская ; [ НАН Украины, Ин-т проблем криобиологии и криомедицины ]. – Киев : Наукова думка, 2009. – 288 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0932-1
720593
   Криоповреждение и криозащита биологических объектов : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1988. – 72 с. – ISBN 5-12-000365-6
720594
  Финкельштейн В. Криоскопические исследования бромных растворов / В. Финкельштейн, 1923. – 84-99 с.
720595
  Клячко-Гурвич Криоскопия = Практические работы по физической химии / Клячко-Гурвич. – Москва : Московский университет, 1955. – 23 с.
720596
   Криосохранение семян редких тропических и субтропических орхидных / В. Антипина, Г. Коломейцева, Т. Никишина, А. Попов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 89-91. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Изучены и заморожены в жидком азоте (-196?С) семена трех видов тропических и субтропических орхидей - Coelogyne mooreana, Dendrobium crumenatum и Cymbidium erythrostylum. Глубокое замораживание не оказало отрицательного воздействия на процент всхожести ...
720597
  Сергеев Г.Б. Криохимия / Г.Б. Сергеев, В.А. Батюк. – Москва : Химия, 1978. – 295 с.
720598
   Криохимия / Сергеев Г.Б. – Москва : Мир, 1979. – 594 с.
720599
  Джолли У.П. Криоэлектроника / У.П. Джолли. – Москва : Мир, 1975. – 141с.
720600
  Вендик О.Г. Криоэлектроника / О.Г. Вендик, Ю.Н. Горин. – Ленинград, 1978. – 112 с.
720601
   Криоэлектронные компоненты ЭВМ.. – К., 1977. – 102с.
720602
  Пожаров А.М. Криоэлектронные усилители низких, средних и высоких частот / А.М. Пожаров. – Москва : Радио и связь, 1983. – 103 с.
720603
  Литвин Т.О. Крип"якевич як дослідник бібліотечних знаків у XVIII - XX ст. в Україні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2007. – № 2. – С. 70-74.
720604
   Крипон-85 в атмосфере. – М., 1978. – 64с.
720605
  Салій Т.В. Криптична інвазія клонових гібридних щипівок (Cypriniformes, Cobitidae) групи видів C. elongatoides -taenia-tanaitica у Дніпровському басейні : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / Салій Тетяна Вікторівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв
720606
  Загороднюк І. Криптичне різноманіття біоти, види-двійники та дослідницький дальтонізм // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 3-30. – (Серія біологічна ; вип. 71). – ISSN 0206-5657


  Проведено аналіз концепції "виду" щодо видів-двійників і морфологічно близьких видів, а також проблем їх розрізнення та визнання. Розглянуто три групи факторів, які впливають на опис і визнання криптичного різноманіття біоти (КРБ), у т. ч. ейдологічні, ...
720607
  Бруханський Р.Ф. Криптоактиви у системі бухгалтерського обліку та звітності / Р.Ф. Бруханський, І.В. Спільник // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 145-156. – ISSN 2222-0712
720608
  Кривенко К. Криптоактивність // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 7 вересня (№ 35/36) : Захист бізнесу. – С. 21


  В рейтингу праничих шкіл на другому місті КНУ імені Тараса Шевченка.
720609
  Матвійчук О. Криптовалюта - декларувати чи ні в Україні? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 березня - 22 квітня (№ 12/15). – С. 10. – ISSN 1992-9277
720610
  Мейш А.В. Криптовалюта bitkoin як можлива світова валюта / А.В. Мейш, Р.О. Гавриш // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – C. 254-257. – (Економічні науки ; № 5, т.1). – ISSN 2307-5740
720611
  Божко Н. Криптовалюта в деклараціях чиновників: показати не можна сховати // Юридична газета. – Київ, 2021. – 11 травня (№ 9)
720612
  Ситник І.П. Криптовалюта і її різновиди. Проблеми та перспективи використання в світі й Україні / І.П. Ситник, Т. Бодарева // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (189). – С. 56-60
720613
  Варналій З. Криптовалюта та її вплив на фінансову систему держави / З. Варналій, Р. Білик, А. Мехед // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 41. – С. 68-74. – ISSN 2078-5860
720614
  Туник С.М. Криптовалюта у вимірах трансформації світової валютно-фінансової системи // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 90-92. – ISBN 978-617-696-385-1
720615
  Тарасюк М.В. Криптовалюта як альтернатива сучасним грошам / М.В. Тарасюк, Д.О. Бабін // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 35/1. – C. 281-285. – ISSN 2306-546X
720616
  Власенко М.О. Криптовалюта як грошовий інструмент сучасного бізнесу / М.О. Власенко, З.Г. Фархадов // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 5-8. – ISBN 978-617-645-235-5
720617
  Поліщук Н. Криптовалюта як засіб підвищення інвестиційної привабливості українського бізнесу: правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 100-104. – ISSN 2663-5313
720618
  Гончаренко Н.І. Криптовалюта як інноваційний інструмент міжнародних розрахунків в умовах глобальної фінансизації / Н.І. Гончаренко, О.О. Булгакова, Т.В. Псьота // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 441-448. – ISSN 2222-4459
720619
  Динту В.А. Криптовалюта як інструмент легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 259-262. – ISBN 978-966-419-300-6
720620
  Томчук В О. Криптовалюта як новий фінансовий інструмент: переваги і недоліки її використання та проблеми нормативно-правового регулювання / В О. Томчук, В.А. Фостолович // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2 (30). – C. 67-77. – ISSN 2411-4413
720621
  Поплавський О.О. Криптовалюта як об"єкт економічного аналізу в страхових компаніях // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 178-184. – (Серія : Економічні науки ; вип. 4 (78)). – ISSN 1728-4236
720622
  Крупка Я. Криптовалюта як об"єкт обліку і джерело економічних вигод / Я. Крупка, В. Окренець // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2020. – С. 238-251. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
720623
  Кобильнік Д.А. Криптовалюта як об"єкт податкового права: практичне застосування та правове регулювання / Д.А. Кобильнік, А.Ю. Бурчак // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (30). – С. 24-30. – ISSN 2311-4894
720624
  Безверхий К. Криптовалюта: гроші чи мильна бульбашка? / К. Безверхий, А. Кувшинова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 29-38 : табл. – Бібліогр.: 24 назв.
720625
  Батюк Л.А. Криптовалюта: механізм функціонування та перспективи поширення в умовах глобалізації / Л.А. Батюк, О.М. Кравченко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1/2 (86). – С. 131-139. – ISSN 2309-1533
720626
  Бабінська О.В. Криптовалюта: правовий аспект // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 183-188. – (Економічні науки ; вип. 4 (68)). – ISSN 2310-8185
720627
   Криптовалюта: стан та тенденції розвитку / З.П. Двуліт, Х.С. Передало, Р.Б. Тиліпська, Р.М. Терно, Р.І. Стибель // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 10-14. – ISSN 2306-6806
720628
   Криптовалюти в Україні: технологія, ринок, регулювання : вересень 2018 р. / USAID від америк. народу. – Київ : [б. в.], 2018. – 93 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (USAID від американського народу ; Проект USAID "Трансформація фінансового сектору")
720629
  Паливода А. Криптовалюти і технологія блокчейн. На порозі прийняття державою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 36). – С. 7


  "Проведена в Києві конференція та внесений у ВР законопроект про криптовалюти знову змусили говорити про технологію блокчейн і про все, що з нею пов"язане".
720630
  Шаров О. Криптовалюти: глобальні гроші чи глобальна піраміда // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-27 грудня (№ 48). – С. 1, 7


  "...Протягом тривалого часу ми шукали свою національну ідею. І, нарешті, здається, знайшли: криптовалюта! Принаймні саме таке враження складається, коли чуєш про депутатські ініціативи просування першочергового (ну звісно, адже інших проблем у нас ...
720631
  Корнєєв В. Криптовалюти: ера і сфера фінансових інновацій / В. Корнєєв, О. Чеберяко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Розглянуто сутність криптовалют, їх ризиків і перспектив розвитку в Україні та світі. Описано переваги й недоліки криптовалют. Висвітлено позиції зарубіжних центробанків та інших фінансових регуляторів стосовно криптовалют і ринків криптовалют. ...
720632
  Агапова А.І. Криптовалюти: новий виклик для фінансової системи України / А.І. Агапова, А.О. Сігайов // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 3-8
720633
  Доронін І.М. Криптовалюти: соціально-економічні фактори, право та функції держави // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 85-93
720634
  Красножон С.В. Криптовалюти: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні / С.В. Красножон, В.А. Піддубний // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (203). – С. 65-69
720635
  Коваль С.Ю. Криптовалюти: сьгодення і перспективи // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – С. 54-56. – ISBN 978-966-2410-87-7
720636
  Панфілова Д.А. Криптовалютна детінізація: новели законодавства Європейського Союзу та значення для вітчизняного ринку
720637
  Макурін А.А. Криптовалютні активи у системі фінансового обігу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (45). – С. 184-189. – ISSN 2222-0712
720638
  Клименко Р.В. Криптовалюты. Как цифровые технологии меняют культурный мир / Р.В. Клименко, Я.В. Тарароев // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 84-94. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 54). – ISSN 2226-0994
720639
   Криптогамические исследования на Дальнем Востоке. – Владивосток, 1990. – 183с.
720640
   Криптограми Сходу / [пер. укр. мовою: І.А. Козар та ін. ; літ. ред.: Ю.В. Патлань та ін.]. – Москва ; Київ : Міжнар. Центр Реріхів ; МГО "Укр. Реріховське Т-во" ; Майстерня книги, 2010. – 176 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Жива Етика українською вперше). – ISBN 978-966-2260-35-9
720641
  Молдовян А.А. Криптография / А.А. Молдовян, Н.А. Молдовян, Б.Я. Советов. – Санкт-Петербург : Лань, 2001. – 224с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0246-5


  Для специалистов-криптологов, программистов и всех интересующихся проблемами шифрования информации и разработки систем с ограниченным доступом
720642
  Бабаш А.В. Криптография : Аспекты защиты / А.В. Бабаш, Г.П. Шанкин; Под ред. В.П.Шерстюка, Э.А.Применко. – Москва : Солон-Р, 2002. – 512с. – (Аспекты защиты). – ISBN 5-93455-135-3
720643
  Смарт Н. Криптография / Н. Смарт; Пер. с англ. С.А. Кулешова под ред. С.К. Ландо. – Москва : Техносфера, 2006. – 528с. – ISBN 5-94836-043-1
720644
  Збожинский С. Криптография // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 23 января (№ 4). – С. 11-12. – ISSN 1563-6755
720645
  Кораблев А. Криптография "Мертвых душ" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 9. – С. 131-147. – ISSN 0131-8136
720646
  Вельшенбах М. Криптография на Си и С++ в действии : Учебное пособие / М. Вельшенбах. – Москва : Триумф, 2004. – 464с. + CD - ROM. – ISBN 5-89392-083-X
720647
   Криптография. Скоростные шифры / А.А. Молдовян, Н.А. Молдовян, Н.Д. Гуц, Б.В. Изотов; А.А. Молдовян, Н.А. Молдовян, Н.Д. Гуц, Б.В. Изотов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2002. – 493 c. : ил., табл. – Библиогр.: c. 477-487. – (Научное издание). – ISBN 5-94157-214-X
720648
  Бойчук В.О. Криптографічний метод оптимізації роботи віддалених сервісів на базі розподілених систем / В.О. Бойчук, С.В. Лєнков, О.М. Нікіткін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 150-153
720649
  Яремчук Ю.Є. Криптографічні методи та засоби шифрування інформації на основі рекурентних послідовностей : Монографія / Ю.Є. Яремчук. – Вінниця : Книга-Вега, 2002. – 136с. – ISBN 966-621-117-3
720650
  Антоненко С.А. Криптографічні основи застосування електронного цифрового підпису в Україні // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 4 (40). – С. 19-28
720651
  Акопов Д.О. Криптографія - історія, методи та стандарти // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 44-45
720652
  Войцехівська І.Н. Криптографія / І. Войцехівська // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 216. – ISBN 966-642-073-2
720653
  Юшкова І. Криптографія // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 335-340. – ISBN 978-966-06-0538-1
720654
  Гончар С.А. Криптографія з часовим розкриттям: перспективи розвитку для багатоядерних систем // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 177 : Комп"ютерні науки. – С. 76-82. – ISSN 1996-5931


  У статті розглянуто можливість використання такого напряму криптографії з часовим розкриттям, як часові замки, для сучасних багатоядерних систем та наведено результати експериментальних досліджень, які показали, що кількість часових замків, процеси ...
720655
  Білецький В.С. Криптомелан / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 482. – ISBN 978-966-02-7305-4
720656
  Коритко Роман Криптонім / Коритко Роман. – Львів, 1980. – 150 с.
720657
  Сарміна Г.Л. Криптонім як засіб кодування мовної особистості злочинця (на матеріалі німецькомовних шантажних листів) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 201-205
720658
  Гнатюк М.М. Криптоніми як одна з епістолярних алюзій на роман "Майстер корабля" Юрія Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 102-107. – ISBN 966-8188-10-1
720659
  Чайка Л.О. Криптостійкий генератор бінарної ключової послідовності на основі клітинних автоматів / Л.О. Чайка, В.В. Жихаревич, С.Е. Остапов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 215-219. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі розроблено та реалізовано генератор псевдовипадкової бінарної послідовності на основі одномірних клітинних автоматів. Запропоновано детермінований алгоритм вибору чергового біта послідовності, який може бути легко відтворений на ...
720660
  Дубровский Сергей Крис среднего возраста : Сферы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 17. – С. 62-67 : Фото
720661
  Шумляківська Я. Крислаті надії : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 5-11. – ISSN 0868-4790
720662
  Портяк В.В. Крислачі / В.В. Портяк. – К., 1983. – 151с.
720663
   Крисоватий Андрій Ігорович : (до 50-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажчик / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Б-ка ; [уклад.: В.В. Гриськів, Г.А. Філіповська ; відп. за вип. та вступ. ст.: К.З. Возьний]. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 58, (2) с., [4] арк. фотоіл. : іл. – (Серія "Вчені Тернопільського національного економічного університету"). – ISBN 978-966-654396-0
720664
  Лесаж А.Р. Криспен-соперник своего господина / А.Р. Лесаж. – Москва, 1957. – 42с.
720665
  Брезан Юрий Криста / Брезан Юрий. – Л., 1978. – 110с.
720666
  Ісакова М. Кристал дитинства: слід Л.Керрола в психологічній прозі В.Вульф // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 207-212
720667
   Кристалiчна структура iзовалентно замiщених шаруватих iндатiв Ba1.xSrxLa2In2O7 / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.С. Слободяник, В.В. Чумак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 6. – С. 95-102. – ISSN 1025-6415
720668
  Ярмак О.Ф. Кристали в природі і техніці / О.Ф. Ярмак, М.Г. Соколов. – К., 1965. – 73с.
720669
  Тупіцина І.А. Кристали вольфрамату кадмію з поліпшеними сцинтиляційними параметрами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Тупіцина Ірина Аркадіївна ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
720670
   Кристали вюртциту-сфалериту із Мужіївського золото-поліметалічного родовища в Закарпатті / В.М. Квасниця, Є.В. Науменко, І.В. Квасниця, О.Є. Гречановська // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 4. – C. 36-44. – ISSN 2519-2396
720671
   Кристалізація [хімічна формула] з молібдатних розчинів-розплавів / Н.В. Сухаревська, К.В. Теребіленко, Ю.А. Хіжний, С.Г. Неділько, М.С. Слободяник, В.П. Черній // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 35
720672
  Лисов В. Кристалізація аморфних сплавів // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка : редкол.: Скопенко В.В., Третяк О.В., Литвин В.М. [та ін.] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 11 : Фізичний факультет. – С. 239-245
720673
  Марченко Л.І. Кристалізація в екстракторі при фазовому переході напівгідрату сульфату кальцію в дигідрат у багатокомпонентних системах. : Автореф... канд.наук: 05.05.13 / Марченко Л.І.; Сумьский держ. ун-т. – Суми, 1999. – 19л.
720674
  Головко О.М. Кристалізація дефініцій "кіберпростір" та "інформаційний простір" як концептуального базису інформаційної безпеки / О.М. Головко, Д.С. Бабич // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2016. – Вип. 1 (2). – С. 72-77. – ISSN 2415-3095
720675
   Кристалізація і аморфізація металевих систем : Навч. посібникдля студ. фізичних та інженерно-фіз. спеціальностей взо / А.П. Шпак, В.І. Лисов, Ю.А. Куницький, Т.Л. Цареградська; НАНУ. МОНУ. Ін-т металофіз. им. Г.В. Кудюмова. КНУТШ. Технічний центр НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2002. – 208 с. – ISBN 966-8002-31-8
720676
  Гурдуз А. Кристалізація концептів метапрози Дари Корній у романі "Сузір"я дів" // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 28. – С. 117-125. – ISSN 2312-6809
720677
   Кристалізація лавоподібних паливовмісних матеріалів НБК-ОУ / С.В. Габєлков, І.В. Жиганюк, В.Г. Кудлай, П.Є. Пархомчук, С.А. Чиколовець // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2019. – Вип. 32. – С. 44-51. – ISSN 1813-3584


  "У коричневій, чорній та поліхромній кераміках лавоподібних паливовмісних матеріалів (ЛПВМ) нового безпечного конфайнмента – об’єкта «Укриття» – визначено тип та оцінено вміст кристалічних фаз методом рентгенівської дифракції. Частина з них є похідними ...
720678
  Червінська О. Кристалізація письменницького методу через практику літературного перекладу (Про що говорить переклад Ф. Достоєвським бальзаківської "Євгенії Гранде") / О. Червінська, Р. Дзик // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 5. – С. 40-50. – ISSN 2313-5921
720679
   Кристалізація подвійних молібдатів церію (III) з молібдатно-фторидних розплавів / К.В. Теребіленко, К.Є. Климишина, К.Л. Бичков, М.С. Слободяник // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 84, № 7/8, липень - серпень. – С. 27-32. – ISSN 0041-6045
720680
  Струтинська Н.Ю. Кристалізація розчинів-розплавів системи [хімічна формула] / Н.Ю. Струтинська, О.В. Лівіцька, І.В. Затовський // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5
720681
   Кристалізація складних фосфатів із розчин-розплавів систем K2O-P2O5-Nb2O5-MIII2O3(MIII - Fe,Cr) / І. Затовський, А. Бабарик, М. Слободяник, К. Теребіленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-12. – (Хімія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено закономірності фазоформування складних фосфатів у розчин-розплавах для систем K2O-P2O5-Nb2O5-M[III]2O3 (M[III] - Fe, Cr). Одержано та виявлено умови кристалоутворення гетеровалентно заміщених фосфатів зі структурою лангбейніту та КТiOРО4. ...
720682
  Огородник І.В. Кристалізація складних фосфатів у розплавах системи К2О-Р2О5-ТіО2-ZnO / І.В. Огородник, І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 1
720683
  Гончаренко А.В. Кристалізація та структурні перетворення у фосфатах кальцію з метастабільними та іонозаміщеними фазами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Гончаренко Антон Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
720684
  Теребіленко К.В. Кристалізація ферум (III) фосфатів з вольфраматних разплавів // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 1/2, январь. – С. 27-29. – ISSN 0041-6045
720685
  Безбородько М.І. Кристалічі породи Київщини й Поділля, узбережжів Дніпра й Буга : (в їх геолого-петрографічному протиставленні) // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – [21] с. – Бібліогр.: 22 назви
720686
  Слободяник М.С. Кристалічна будова подвійного тетраметафосфату Li2Mn(po3)4 / М.С. Слободяник, П.Г. Нагорний, О.В. та інш. Петренко // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2013. – Т. 5, № 3/4. – С. 34-38. – ISSN 2078-9912


  Вперше синтезовано новий подвійний фосфвт та проведено його повний рентгеноструктурний аналіз.
720687
   Кристалічна і молекулярна структура 2-хінолінціаноксиму / О.О. Жмурко, В.В. Скопенко, С.Т. Малиновський, М.М. Герасимчук // Доп. АН України. Сер. Математика, природознавство, технічні науки, 1992. – №11
720688
  Комарчук В.В. Кристалічна інженерія тривимірних координаційних полімерів мікропористої будови на основі 4,4-біпіразолів : Автореф. ... дис. канд. хім. наук: Спец.02.00.01 / Комарчук В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
720689
  Комарчук В.В. Кристалічна інженерія тривимірних координаційних полімерів мікропористої будови на основі 4,4"-біпіразолів : Дис. ... канд.хім. наук: Спец. 02.00.01 -неорганічна хімія / Василь Петрович Комарчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 207с. – Додаток л.202-207. – Бібліогр.: л.190-201
720690
   Кристалічна структура BaLa2Ti3O10 / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, В.Я. Марків, М.С. Слободяник, Я.А. Караєвська, В.П. Ящук // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 6
720691
   Кристалічна структура багатих на мідь фаз системи Y-Cu-Ga / Н.М. Білявина, М.В. Тимошенко, Ю.О. Тітов, В.Я. Марків, М.С. Слободяник // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 9/10. – С. 67-72. – ISSN 0041-6045


  Методом порошку визначено кристалічну структуру сполук Ycu6 (структура типу TbCu7), Ycu4 (?), Y14Cu51Gd14Ag51) та фаз: 1 - YCu6.0 -6.5Ga6.0-6.5(ThMn12), 2 - Ycu6.8 gGa4.2 (BaCd11), 3 - Ycu6.4Ga4.6 (SmCu6.2Ga4.8), 4- Y2Cu13.2-8.5GA3.8-8.5 ...
720692
  Здоров Т.П. Кристалічна структура і магнітні властивості антимонідів LN2PD9SB3 (Ln = Ce, Pr, Nd І Sm) / Т.П. Здоров, О.Р. Каричорт, О.В. Жак // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 63
720693
  Заводяний Віктор Володимирович Кристалічна структура сплавів і характер взаємодії металів в системах (Ti, La, Ho) - AL-Ga {Ti, Zr} - Si - Gа : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Заводяний Віктор Володимирович ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 213 л. – Бібліогр. : л. 175-187
720694
  Бєлявіна Н.М. Кристалічна структура сполуки ZrCu[нижній індекс 5]Ga та її аналогів / Н.М. Бєлявіна, В.Я. Марків // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 74-78. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Методами монокристалу і порошку вивчена кристалічна структура ізоструктурних сполук ZrCо[нижній індекс 4,5]Ga[нижній індекс 1,5] і ZrCu[нижній індекс 5]Ga. Встановлено, що вони кристалізуються в тригональній сингонії. ZrCu[нижній індекс 5]Ga - новий ...
720695
  Найдич Б.П. Кристалічна структура та термодинамічні параметри тонкоплівкових конденсатів систем II-VI, IV-VI : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Найдич Богданна Петрівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗТ"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
720696
   Кристалічна структура шаруватого ніобатоцирконату [хімічна формула] / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.С. Слободяник, В.В. Полубінський, В.В. Чумак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 92-98. – ISSN 1025-6415
720697
   Кристалічна та молекулярна структура комплексу міді (ІІ) з 2-оксимінопропіоновою кислотою / Т.Ю. Слива, М.М. Дударенко, І.О. Фрицький, Р.Д. Лампека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-29. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Методом рентгеноструктурного аналізу монокристала було досліджено кристалічну та молекулярну будову нейтрального комплексу міді(ІІ) з 2-оксимінопропіоновою кислотою (Н2L) складу [Cu(HL)2*(H2O)2]. Іон міді(ІІ) міститься в центрі симетрії, а оксимні ...
720698
  Сумбаев О.И. Кристалл-дифракционные гамма-спектрометры / О.И. Сумбаев. – Москва, 1963. – 112 с.
720699
  Соснора В.А. Кристалл : стихи / В.А. Соснора. – Ленинград : Советский писатель, 1977. – 94 с.
720700
  Седельщиков В.В. Кристалл железного блеска из окр. д. Шабры (Седельниково) Ниж. Исетской дачи на Урале / В.В. Седельщиков ; ; [Из Минерал.-петрогр. каб. Алексеев. Дон. политехн. ин-та]. – Новочеркасск : Тип. К. Маттисена в Юръеве, 1916. – [1], 6 с., 1 л. ил. : ил.


  На обкл. дарств. надпись: Многоуважаемому Петру Яковлевичу Армашевскому от автора
720701
  Плонский А.Ф. Кристалл и радиоэлетроника / А.Ф. Плонский. – Москва : Знание, 1964. – 40 с.
720702
  Палецкий М. Кристалл небес : очерки, новеллы, стихи / Михаил Палецкий. – 2-е изд. – New York : Gitel, 2008. – 118 с. – ISBN 978-0-9798520-9-1
720703
  Маллин Д.У. Кристаллизация / Д.У. Маллин. – Москва : Металлургия, 1965. – 343 с.
720704
   Кристаллизация. – М, 1970. – 120с.
720705
   Кристаллизация , структурообразование и свойства модифицированного чугуна. – Киев, 1982. – 106 с.
720706
   Кристаллизация алмаза в системах Fe-Co-S-C и Fe-Ni-S-C и роль металл-сульфидных расплавов в генезисе алмазов / Е.И. Жимулев, А.И. Чепуров, Е.Ф. Синякова, В.М. Сонин, А.А. Чепуров, Н.П. Похиленко // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 227-239 : табл., рис. – Библиогр.: 52 назв. – ISSN 0016-7525
720707
  Куранова Инна Петровна Кристаллизация белков и механизм функционирования леггемоглобина и пирофосфатазы по результатам рентгено-структурного исследования : Автореф... д-ра хим.наук: 01.00.10 / Куранова Инна Петровна; Моск. Гос. ун-т им. М.В.Ломносова. – М., 1991. – 68л.
720708
  Дворниченко К.И. Кристаллизация бикарбоната натрия при карбонизации растворов Na2CO3 и NaHCO3 : Автореф... канд. техн.наук: / Дворниченко К.И.; Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Х., 1959. – 14л.
720709
  Захалев И.А. Кристаллизация виннокаменной кислоты из пресыщенных растворов : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Захалев И.А.; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1952. – 12 с.
720710
  Уткин Юрий Сергеевич Кристаллизация гранитного массива Эльджурту (Северный Кавказ) : Автореф... канд. геол.-минер.наук: 04.00.02 / Уткин Юрий Сергеевич; МГУ. Геол. фак. – Москва, 1975. – 28л.
720711
  Нагапетян Л.Б. Кристаллизация гранитоидных расплавов в условиях высокого давления водяного пара. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: 121 / Нагапетян Л.Б.; АН СССР.Ин-т геохимии и аналит.химии. – М, 1969. – 26л.
720712
  Гречный Я.В. Кристаллизация двойных свплавов : Автореф... докт. техннаук: / Гречный Я. В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1961. – 38л.
720713
  Толочко Н.К. Кристаллизация единая и многоликая / Н.К. Толочко. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 87с.
720714
  Хворинов Н.И. Кристаллизация и неоднородность стали / Н.И. Хворинов. – М, 1958. – 392с.
720715
   Кристаллизация и свойства кристаллических веществ. – Ленинград : Наука, 1971. – 96 с.
720716
   Кристаллизация и свойства кристаллов. – Новочеркассы
Вып. 6. – 1979
720717
   Кристаллизация и свойства кристаллов. – Новочеркасск : НПИ, 1981. – 137 с.
720718
   Кристаллизация и свойства кристаллов. – Новочеркасск : НПИ, 1987. – 133 с.
720719
   Кристаллизация и свойства кристаллов. – Новочеркасск : НПИ, 1991. – 136 с.
720720
  Точицкий Э.И. Кристаллизация и термообработка тонких пленок / Э.И. Точицкий. – Минск : Наука и Техника, 1976. – 314 с.
720721
   Кристаллизация и фазовые превращения : Сб.докладов. – Минск : Наука и Техника, 1971. – 376 с.
720722
  Хамский Е.В. Кристаллизация и физико-химические свойства кристаллических веществ / Е.В. Хамский, Е.А. Подозерская, Б.М. и др. Фрейдин. – Ленинград : Наука, 1969. – 135 с.
720723
   Кристаллизация из газовой фазы. – Москва : Мир, 1965. – 344 с.
720724
   Кристаллизация из расплавов. – Москва, 1987. – 318 с.
720725
  Матусевич Л.Н. Кристаллизация из растворов в химической промышленности / Л.Н. Матусевич. – Москва : Химия, 1968. – 304 с.
720726
  Хамский Е.В. Кристаллизация из растворов. / Е.В. Хамский ; АН СССР. Кольский филиал им. С.М. Кирова. – Ленинград : Наука, 1967. – 151 с. : черт.
720727
  Нывлт Я. Кристаллизация из растворов. / Я. Нывлт. – М., 1974. – 150с.
720728
  Никитина Т.П. Кристаллизация кубического нитрида бора : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.08 / Никитина Т. П.; Лен. горн. ин-т. – Л., 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.27
720729
  Сук Н.И. Кристаллизация лопарита в щелочных флюидно-магматических системах (по экспериментальным и минералогическим данным) / Н.И. Сук, А.Р. Котельников, А.А. Вирюс // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 4. – С. 569-588 : рис., табл. – Библиогр.: с. 586-588. – ISSN 0016-7886
720730
  Фрих-Хар Кристаллизация магматического стекла и некоторые вопросы петрогенезиса / Фрих-Хар. – Москва : Наука, 1977. – 120с.
720731
   Кристаллизация металлов. – М, 1960. – 325с.
720732
   Кристаллизация металлов и сплавов в ультразвуковом поле / Чормонов, Х, , . – Алма-Ата, 1980. – 183с.
720733
  Гуткина Н.Г. Кристаллизация многобариевых оптических стекол. : Автореф... Канд.техн.наук: / Гуткина Н.Г.; Гос.ордена Ленина оптич.ин-т. – Л, 1958. – 12л.
720734
  Невьянцева Р.Р. Кристаллизация окиси цинка из раствора в расплаве и газовой фазы : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Невьянцева Р.Р.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объединенный ученый совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 16л.
720735
  Коровкина Е.К. Кристаллизация органических кислот из растворов : Автореф... канд. хим.наук: / Коровкина Е. К.; МГУ, Хим. фак., Каф. физ. хим. – М., 1966. – 17л.
720736
  Манделькерн Л. Кристаллизация полимеров / Л. Манделькерн. – Москва-Ленинград : Химия, 1966. – 336 с.
720737
  Шарплез А. Кристаллизация полимеров / А. Шарплез. – М., 1968. – 200с.
720738
  Асаубеков М.А. Кристаллизация полимеров в вязких средах. : Автореф... наук: 02.075 / Асаубеков М.А.; АН КазССР. Инст. хим. наук. – Алма-Ата, 1972. – 14л.
720739
  Гольштейнайте Зита Владо Кристаллизация полиолефинов в контакте с твердыми поверхностями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Гольштейнайте Зита Владо; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.19-20
720740
  Павлов В.М. Кристаллизация при охлаждении и перемешивании растворов барботирующим воздухом. : Автореф... канд. техн.наук: / Павлов В.М.; МВО СССР. Уральский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1956. – 18л.
720741
  Салли И.В. Кристаллизация при сверхбольших скоростях охлаждения. / И.В. Салли. – К., 1972. – 136с.
720742
  Кухаренко И.А. Кристаллизация сахарозы : / [Из Лаборатории и Опыт. ст. технологии сахарного производства Киевск. политехн. ин-та] / И. А. Кухаренко, , проф. Киевск. политехн. ин-та. – Киев : Изд. Научно-исследовательской каф. Технологии с./х. производств, 1923. – 22, [1] с.


  На обл. дарств. надпись: В библиотеку кафедры химии... Дар от проф. Букреева
720743
  Герт Е.В. Кристаллизация сложеных эфиров целлюлозы. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Герт Е.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1972. – 18л.
720744
  Тихонова А.А. Кристаллизация солев германия из молеулярного пучка в вакууме : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Тихонова А. А.; АН СССР, Ин-т кристаллограф. – М., 1972. – 24л.
720745
  Тильманс Ю.Я. Кристаллизация солей из водных растворов в присутствии примесей разных ионов / Ю.Я. Тильманс. – Фрунзе : Изд-во АН Киргиз.ССР, 1957. – 208 с.
720746
  Подозерская Е.А. Кристаллизация солей из водных растворов различного состава : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Подозерская Е.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Апатиты, 1969. – 15л.
720747
  Соколов В.М. Кристаллизация солей из намагниченных водных растворов : Автореф... кандидата техн.наук: / Соколов В.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1965. – 17л.
720748
   Кристаллизация тонких пленок. – Ташкент : Фан, 1970. – 216 с.
720749
  Попов В.Е. Кристаллизация тугоплавких карбидов из растворов в металлических расплавах и получение композиционных материалов : Автореф. дис.... канд. хим. наук : 05.17.11 / Попов В.Е .; Ленингр. технол. ин-т. – Ленинград, 1979. – 24 с.
720750
  Магомедов Х.А. Кристаллизация эпитаксиальных пленок арсенида галлия из газовой фазы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Магомедов Х. А.; АН СССР, Ин-т кристаллограф. – М., 1966. – 19л.
720751
  Слуцкер А.И. Кристаллитная структура и механические свойства твердых тел. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Слуцкер А.И.; АН СССР.Физ-техн.ин-т. – Л, 1968. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
720752
   Кристаллическая и молекулярная структура 1-оксо-3,5,8-трис (тетрафторпропил) -2,6,7 -триокса-1,4-дифосфабицикло |2,2,2| октана / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб, В.Г. Фундаменский, Л.Н. и др. Марковский // Журн. структур. химии, 1987. – № 1
720753
  Скопенко В.В. Кристаллическая и молекулярная структура 2-гидроксимино-2(4-метилтиазолил-2) ацетамида / В.В. Скопенко, А.А. Мохир, К.В. Домасевич // Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1995. – № 7. – С.117-119. – Бібліог.:с. 119. – ISSN 1025-6415
720754
  Скопенко В.В. Кристаллическая и молекулярная структура 2-хинолилцианоксима. / В.В. Скопенко, Н.Н. Герасимчук, О.А. Жмурко // Докл. АНУССР.Сер.Б., 1992. – №11
720755
   Кристаллическая и молекулярная структура нитрозодицианметанида калия / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб, Г.Г. Садыков, Порай-Кошиц // Укр. хим. журн., 1979. – №9
720756
   Кристаллическая и молекулярная структура тринитратотрис (диметиламино) фосфиноксид неодима (ІІІ) [Nd(No3){OP[N(CH3)2]3}3] / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб, Г.Г. Садиков, Порай-Кошиц // Укр. хим. журнал, 1983. – № 7
720757
   Кристаллическая и молекулярная структура трис- (нитрозодицианметанидо) - тетракис - [трис-(диметиламино) фосфиноксид] неодима ( III) Nd{ONC(CN)2]3}4 / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб, Г.Г. Садиков, В.П. Николаев, Порай-Кошиц // Коорд. химия, 1984. – №9
720758
   Кристаллическая кора в пространстве и времени. Магматизм. – Москва : Наука, 1989. – 261с.
720759
   Кристаллическая кора в пространстве и времени.Метаморфические и гидротермальные процессы. – Москва : Наука, 1989. – 215 с.
720760
  Скопенко В.В. Кристаллическая структура [ a(NCS(OP(NMe2)3)5(NCS)HgCL(SCN)]2 / В.В. Скопенко, В.М. Амирханов, А.А. и др. Капшук // Журн. неорган. химии, 1994. – № 7
720761
   Кристаллическая структура {NdCl(HMPA)5}(PF6)2 / В.В. Скопенко, А.А. Капшук, В.М. Амирханов, В.С. Фундаменский // Укр. хим. журн., 1987. – №3
720762
  Скородзиевский В.С. Кристаллическая структура L-фазы в сплавах кобальта с элементами замещения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Скородзиевский В.С.; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1986. – 23 с.
720763
  Скопенко В.В. Кристаллическая структура Nd [N(СN)2]3OP(NMe2)3 / В.В. Скопенко, А.А. Капшук, Ф.К. Крамаренко // Докл. АН УССР. Сер.Б, 1982. – №4
720764
  Гуань Кристаллическая структура бафертистита : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Гуань Я-Синь; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1963. – 16л.
720765
  Скопенко В.В. Кристаллическая структура бис / нитрозокарбамилцианметанидо / - диаквоникеля (II) ,[Ni{ONC(CN) C(O)NH2}2 2H2O] / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб, Р.Д. Лампека // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1983. – №4
720766
  Ахундов Ю.А. Кристаллическая структура брандизита и кристаллохимия слюдоподобных минералов : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Ахундов Ю.А.; АН АзССР. Ин-т геологии им. Губкина. – Баку, 1964. – 15л.
720767
   Кристаллическая структура гирвасита NaCa2Mg3(PO4)(CO3)(H2O)6- сложного водного фосфат-карбоната с электронейтральными гетерополиэдрическими слоями / С.В. Кривовичев, А.П. Чернятьева, С.Н. Бритвин, В.Н. Яковенчук // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 204-213 : рис., табл. – Библиогр.: с. 212-213. – ISSN 0016-7886
720768
  Гладкова В.Ф. Кристаллическая структура диазоаминобензола и нарушения ее периодичности. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Гладкова В.Ф.; Гос.ин-т прикл.химии. – Л, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.22
720769
  Мурашко Н.В. Кристаллическая структура и магнитные свойства В- б -гидроокисей железа при температурных превращениях в гематит. (Физика магнитных явлений) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Мурашко Н.В.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1971. – 26л.
720770
  Белявина Н.Н. Кристаллическая структура и магнитные свойства сплавов систем скандия, циркония, гафния с галлием и переходными маталлами IV периода : физика твердого тела : Дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.07. / Н.Н. Белявина ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1983. – 198 л. – Библиогр.: л. 180-198
720771
  Белявина Надежда Николаевна Кристаллическая структура и магнитные свойства сплавов систем скандия, циркония, гафния с галлием и переходными металлами IV периода : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Белявина Надежда Николаевна ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
720772
  Капитонова Н.П. Кристаллическая структура и некоторые физические свойства галлоферритов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Капитонова Н.П.; Петрозваод. гос. ун-т им. О.В.Куусинена. – Петрозаводстк, 1966. – 18л.
720773
  Кальная Г.И. Кристаллическая структура и процессы упорядочения в сплавах системы магний-кадмий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кальная Г.И. ; Объедин. учен. совет ин-тов физики , металлофизики и полупроводников АН УССР. – Киев, 1964. – 16 с. – Бібліогр. : с. 15-16
720774
   Кристаллическая структура и свойства металлических сплавов. – Москва, 1978. – 327 с.
720775
  Кон А.Ю. Кристаллическая структура комплексов кобальта (III) С 1, 10-фенантролином : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кон А.Ю.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Кишинев, 1967. – 16л.
720776
  Акатова Ксения Николаевна Кристаллическая структура координационных соединений Со(ІІІ) со сложными органическими аддендами. Применение метода кратных пиков и оврагов к их расшифровке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Акатова Ксения Николаевна; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.лобачевского. – Горький, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
720777
  Барабаш О.М. Кристаллическая структура металлов и сплавов / О.М. Барабаш, Ю.Н. Коваль. – К., 1986. – 598 с.
720778
  Брэгг У.Л. Кристаллическая структура минералов : Фундаментальные труды зарубежных ученых по геологии, геофизике и геохимии / У.Л. Брэгг, Г.Ф. Кларингбулл. – Москва : Мир, 1967. – 390с.
720779
  Курбанов Х.М. Кристаллическая структура проберита : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: / Курбанов Х. М.; АН СССР , Ин-т кристаллографии. – Киев, 1964. – 19 с.
720780
  Буравихин В.А. Кристаллическая структура редкоземельных интерметаллидов : учеб. пособие / В.А. Буравихин. – Иркутск : ИГПИ, 1976. – 280 с.
720781
   Кристаллическая структура трис (нитрозодицианметанидо) - тетракис (гексаметилтриамидофосфата) / В.В. Скопенко, Г.Г. Садиков, Ю.Л. Зуб, Порай-Кошиц // Укр. хим. журн., 1978. – №10
720782
   Кристаллическая структура шестикоординационного комплекса иттербия / В.В. Скопенко, Г.Г. Садиков, Ю.Л. Зуб, Порай-Кошиц // Укр. хим. журн., 1978. – №11
720783
  Перкатюк Игорь Иосифович Кристаллическая структура эпитаксиальных слоев соединений AIVBVI, полученных из паровой фазы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Перкатюк Игорь Иосифович; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1985. – 16л.
720784
  Красникова Г.Н. Кристаллическая структура, упругие и магнитные свойства y(Fe1-x Cox)2, (Y1-xCMx) Co2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Красникова Г.Н.; Львовск. гос. ун-т им. и.Франко. – Львов, 1986. – 18л.
720785
  Гальперин Ф.М. Кристаллическая, электронная и магнитная структура магнитных материалов / Ф.М. Гальперин. – Ленинград, 1960. – 140с.
720786
  Хамский Е.В. Кристаллические вещества и продукты / Е.В. Хамский. – М., 1986. – 222с.
720787
  Ваверан В.А. Кристаллические действующие вещества папоротника раскидистого. : Автореф... Кнд.фармацевт.наук: / Ваверан В.А.; Латвийский гос.ун-т., 1951. – 18 с.
720788
   Кристаллические детекторы. – Москва
Т. 1. – 1950. – 331 с.
720789
   Кристаллические детекторы. – Москва
Т. 2. – 1950. – 332 с.
720790
  Пумпер Е.Я. Кристаллические диоды и триоды / Е.Я. Пумпер. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1953. – 175 с.
720791
  Довгошей Н.И. Кристаллические и аморфные пленки новых сложных полупроводников / Н.И. Довгошей. – Ужгород : Издательство Ужгородского университета, 1986. – 110 с.
720792
  Блецкан Д.И. Кристаллические и стеклообразные халькогениды Si, Ge, Sn и сплавы на их основе : монография в 2-х томах / Д.И. Блецкан ; [ред. Д.М. Федака]. – Ужгород : Закарпаття. – ISBN 966-7703-86-X
Т. 1. – 2004. – 290, [2] c.
720793
  Лучицкий В.И. Кристаллические известняки, чарнокитовые граниты и кинцигиты северной части Украины. / В.И. Лучицкий. – 20с.
720794
  Авдиенко К.И. Кристаллические исследования эпитаксиального роста германия, арсенидов галлия и индия : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 057 / Авдиенко К.И.; Ан СССР. – Новосибирск, 1969. – 20л.
720795
   Кристаллические материалы для оптики и электроники / Нац. акад. наук Украины, НТК "Ин-т монокристаллов" НАН Украины ; под ред. В.М. Пузикова. – Харьков : НТК "Ин-т монокристаллов" НАНУ, 2012. – 543, [1] с. : ил., табл. – 95-летию НАН Украины посвящается. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-02-6636-0
720796
   Кристаллические полиолефины. – М
1. – 1970. – 360с.
720797
   Кристаллические полиолефины. – М
2. – 1970. – 473с.
720798
  Безбородько Н.И. Кристаллические породы окрестностей Винницы на Подолии : геол. путеводитель / Н.И. Безбородько. – Київ : Друкарня Київськ. філії Книгоспілки, 1926. – 22, [2] л. ил. с. : Ил. – (Второй Всесоюзный съезд геологов)
720799
  Костюк В.П. Кристаллические породы районов города Виннцы и их парагенетический анализ : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Костюк В. П.; МВО СССР, Льв.ГУ. – Львов, 1951. – 8 с.
720800
  Лавренко Е.И. Кристаллические сланцы и гнейсы иенгрской серии Алданского щита : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Лавренко Е.И.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. Геологический фак. – Львов, 1953. – 14 с.
720801
  Федорцов Л.М. Кристаллические смесительные детекторы / Л.М. Федорцов, И.Ш. Лещинский. – Москва : Военное издательство, 1960. – 63 с. – (Радиолокационная техника)
720802
  Ли Дэ-юй Кристаллические структуры Ce, Ti, Nb - силикатов ринкита и ниокалита : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Ли Дэ-юй; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1966. – 27л.
720803
  Самусь И.Д. Кристаллические структуры амминов и диоксиминов кобальта (III) с внутрисферными ТИО- и семеноцианатогруппами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Самусь И.Д.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1966. – 20л.
720804
   Кристаллические структуры арсенидов, сульфидов, арсеносульфидов и иханалогов. – Новосибирск, 1964. – 188с.
720805
  Никитин А.В. Кристаллические структуры батисита и клиноэдрита : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никитин А. В.; АН СССР, Ин-т кристаллографии. – М., 1963. – 15л.
720806
  Аширов А. Кристаллические структуры водных боратов индерита и гидробрацита : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Аширов А.; Акад наук СССР, Ин-т кристаллографии. – Москва, 1963. – 33 с. – Библиогр.: с. 32-33
720807
  Матюшенко Н.Н. Кристаллические структуры двойных соединений / Н.Н. Матюшенко. – Справочник. – Москва : Металлургия, 1969. – 304 с.
720808
  Шуберт К. Кристаллические структуры двухкомпонентных фаз. : пер. с нем. / К. Шуберт. – Москва : Металлургия, 1971. – 532с.
720809
  Чернов А.Н. Кристаллические структуры диортосиликатов: Zr-ионообменника (K2ZrSi2O7) и Ва-сульфосиликата иннэлита (Na2Ba3(Ba1K) CaTi[TiO2]2(SO4)2[Si2O7]2). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.057 / Чернов А.Н.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1970. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
720810
  Ротару Василий Константинович Кристаллические структуры и спектры ЭПР координационных соединений двухвалентной меди с лигандами на основе тиосемикарбазонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Ротару Василий Константинович; АН МССР. Отд-ние. физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.14-15
720811
  Мустафаев Н.М. Кристаллические структуры калий, рубидий ортофторобериллатов и кальций-кобальтоарсената розелита. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Мустафаев Н.М.; Ан СССР.Ин-т кристаллографии. – М, 1965. – 22л.
720812
  Мазус М.Д. Кристаллические структуры координационных соединеий Со (III) с полидентатными полиаминовыми лигандами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.18 / Мазус М. Д.; АН МССР, От-ние физ. техн. и матем. наук. – Кишинев, 1974. – 26л.
720813
  Илюхин В.В. Кристаллические структуры ловозерита и рубидиевого ди (мета) фторобериллата. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Илюхин В.В.; АН СССР. Ин-тут кристаллографии. Горьк. гос. ун-тет им. Н.И.Лобачевского. – М., 1962. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
720814
  Симонов Ю.А. Кристаллические структуры медных солей монокарбоновых кислот. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Симонов Ю.А.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Кишинев, 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.19
720815
   Кристаллические структуры неорганических соединений. – Кишинев, 1974. – 187с.
720816
  Дворкин Александр Аркадьевич Кристаллические структуры оснований и кислот диметил-глиоксиматов трехвалентных кобальта и родия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Дворкин Александр Аркадьевич; АН МССР. Отд-ние физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.17
720817
  Шепелев Ю.Ф. Кристаллические структуры пиросиликатов редкоземельных элементов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 046 / Шепелев Ю. Ф.; ЛГУ. – Л., 1971. – 18л.
720818
  Гандымов О. Кристаллические структуры природных стронциевых боратов р-витчита и витчита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.057 / Гандымов О.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1970. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
720819
  Чинь Хан Кристаллические структуры рамзаита, виллемита и его германиевого аналога : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 057 / Чинь Хан.; МГУ. Геол. ф-тет. Каф. кристаллографии и кристаллохимии. – Москва, 1969. – 22 с.
720820
  Горогоцкая Л.И. Кристаллические структуры сингенита и чухровита и место этих минераллов в классе сульфатов : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Горогоцкая Л. И.; АН СССР, Ин-т геол. рудных месторожд., петрограф., минерал. и геохим. – М., 1967. – 18л.
720821
  Евдокименко В.И. Кристаллические структуры соединений магния с редкоземельными и щелочноземельными металлами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Евдокименко В.И.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
720822
  Доника Ф.Г. Кристаллические структуры тройных полупроводниковых фаз в системе ZnS - Gn2S3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Доника Ф.Г.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.15
720823
  Никишова Л.В. Кристаллические структуры фтороборатов магния: -Mg2Bo3F, --Mg2Bo3F, (Mg5(Bo3)3F : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Никишова Л. В.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
720824
  Треушников Е.Н. Кристаллические структуры щелочных циркониевого и кальциевого силикатов (Na2ZrSiO5, Ca3SiO4 Cl2 и Na2Ca3Si3O10). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.057 / Треушников Е.Н.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.21
720825
  Гуров В.С. Кристаллические триоды в аппаратуре проводной связи / В.С. Гуров, А.Г. Мурадян. – Москва : Государственное издательство литературы по вопросам связи и радио, 1955. – 52 с.
720826
  Конев Ю.И. Кристаллические триоды в устройствах автоматического управления / Ю.И. Конев. – Москва : Советское радио, 1957. – 160 с.
720827
  Нортроп Д. Кристаллические ферменты / Д. Нортроп. – Москва, 1950. – 347с.
720828
  Баюков О.А. Кристаллические электрические поля в ферритах-шпинелях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Баюков О.А.; Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
720829
  Бельштерли М.К. Кристаллический кремнезём / М.К. Бельштерли. – Москва ; Ленинград : [б. и.], 1938. – с.
720830
  Равич М.Г. Кристаллический фундамент Антарктической платформы / М.Г. Равич, Е.Н. Каменев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 658с.
720831
  Пап А.М. Кристаллический фундамент Белоруссии / А.М. Пап. – Москва : Недра, 1977. – 127с.
720832
  Педашенко А.И. Кристаллический фундамент средней части Русской платформы / А.И. Педашенко. – Москва : Гостоптехиздат, 1959. – 218с.
720833
  Вяюрюнен Х. Кристаллический фундамент Финляндии / Х. Вяюрюнен. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 295с.
720834
   Кристаллический фундамент Эстонии. – М, 1983. – 208с.
720835
  Брэгг У.Л. Кристаллическое состояние / У.Л. Брэгг. – Москва-Ленинград : ОНТИ НКТП СССР
Т.1 : Общий обзор. – 336с.
720836
   Кристаллогенезис и процессы минералообразования. – Л, 1976. – 124с.
720837
   Кристаллогенезис и процессы минералообразования. – Л, 1976. – 124с.
720838
  Зациха Б.В. Кристаллогенезис и типоморфные особенности минералов ртутного и флюоритового оруденений Украины / Б.В. Зациха. – Киев, 1989. – 189с.
720839
  Галиулин Р.В. Кристаллографическая геометрия / Р.В. Галиулин. – Москва : Наука, 1984. – 136 с.
720840
  Вернадский В.И. Кристаллографические заметки / [соч.] В.И. Вернадского // Симметрия и вывод всех ее кристаллографических видов / Г.В. Вульф. – Варшава, 1897. – 11 с.
720841
  Федоров О.П. Кристаллографические особенности роста и взаимодействия кристаллов с включениями в расплаве : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / Федоров О.П. ; АН Украины, ин-т металлофизики. – Киев, 1992. – 36 с.
720842
  Шафрановский И.И. Кристаллографические представления И.Кеплера и его трактат "О шестиугольном снеге". / И.И. Шафрановский. – Москва, 1971. – 24с.
720843
  Кокшаров К. Кристаллография : Лекціи, читанныя Николаем Кокшаровым, горн. инж., э.-орд. акад. Имп. С.-Петерб. акад. наук, чл.-кор. корол. Акад. наук в Турине ... – Киев : Изд. студентов, 1908. – 240 с.
720844
  Артемьев Д.Н. Кристаллография / Артемьев Д.Н. – Берлин : Изд. И.П. Ладыжникова. – (Б-ка современного знания)
Т. 1 : Кристалл и его симметрия. – 1923. – 160 с. : черт.
720845
  Артемьев Д.Н. Кристаллография / Д.Н. Артемьев, проф. Моск. гос. ун-та. – Берлин : Изд. И.П. Ладіжникова. – (Библиотека современного знания ; 14)
Т. 3. – 1923. – 110 с. : ил.
720846
  Артемьев Д.Н. Кристаллография / Д.Н. Артемьев. – Берлин
4. – 1923. – 160с.
720847
  Болдырев А.К. Кристаллография / А.К. Болдырев. – Ленинград, 1931. – 331с.
720848
  Болдырев А.К. Кристаллография / А.К. Болдырев. – Ленинград : КУБУЧ, 1931. – 331с.
720849
  Болдырев А.К. Кристаллография / А.К. Болдырев. – 2-изд., перераб. и доп. – Ленинград-Москва-Грозный-Новосибирск : ОНТИ, 1934. – 431с.
720850
   Кристаллография : Сборник статей. – Москва-Ленинград : Углетехиздат, 1952. – 263с.
720851
  Попов Г.М. Кристаллография / Г.М. Попов, И.И. Шафрановский. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Госгеолтехиздат, 1955. – 295с.
720852
   Кристаллография. – Л
3. – 1955. – 256с.
720853
   Кристаллография. – Москва : Металургиздат
Вып.5. – 1956. – 286с.
720854
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 4, № 2. – 1959
720855
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 4, № 3. – 1959
720856
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 4, № 4. – 1959
720857
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 4, № 5. – 1959
720858
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 4, № 6. – 1959
720859
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 5, № 2. – 1960
720860
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 5, № 3. – 1960
720861
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 5, № 4. – 1960
720862
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 5, № 5. – 1960
720863
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 5, № 6. – 1960
720864
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 6, № 2. – 1961
720865
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 6, № 3. – 1961
720866
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 6, № 4. – 1961
720867
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 6, № 5. – 1961
720868
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 6, № 6. – 1961
720869
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 7, № 2. – 1962
720870
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 7, № 3. – 1962
720871
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 7, № 4. – 1962
720872
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 7, № 5. – 1962
720873
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 7, № 6. – 1962
720874
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 8, № 2. – 1963
720875
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 8, № 3. – 1963
720876
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 8, № 4. – 1963
720877
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 8, № 5. – 1963
720878
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 8, № 6. – 1963
720879
  Попов Г.М. Кристаллография / Г.М. Попов, И.И. Шафрановский. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1964. – 370с.
720880
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 9, № 2. – 1964. – С. 145-319
720881
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 9, № 3. – 1964. – С. 320-454
720882
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 9, № 4. – 1964. – С. 455-598
720883
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 9, № 5. – 1964. – С. 599-767
720884
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 9, № 6. – 1964. – С. 768-948
720885
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 10, № 2. – 1965. – С. 145-272
720886
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 10, № 3. – 1965. – С. 273-454
720887
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 10, № 4. – 1965. – С. 455-588
720888
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 10, № 5. – 1965. – С. 489-771
720889
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 10, № 6. – 1965. – С. 772-923
720890
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 11, № 3. – 1966. – С. 360-486
720891
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 11, № 4. – 1966. – С. 487-703
720892
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 11, № 5. – 1966. – С. 704-848
720893
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 11, № 6. – 1966. – С. 849-944
720894
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 12, № 2. – 1967. – С. 174-379
720895
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 12, № 3. – 1967. – С. 380-550
720896
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 12, № 4. – 1967. – С. 551-745
720897
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 12, № 5. – 1967. – С. 746-960
720898
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 12, № 6. – 1967. – С. 961-1133
720899
  Лейтвейн Ф. Кристаллография : Сокр.пер. с нем. / Ф. Лейтвейн, Зоммер-Кулачевски. – Москва : Высшая школа, 1968. – 379с.
720900
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 13, № 2. – 1968. – С. 208-374
720901
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 13, № 3. – 1968. – С. 375-583
720902
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 13, № 4. – 1968. – С. 584-756
720903
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 13, № 5. – 1968. – С. 757-950
720904
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 13, № 6. – 1968. – С. 951-1119
720905
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 14, № 4. – 1969. – С. 566-765
720906
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 14, № 5. – 1969. – С. 766-957
720907
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 14, № 6. – 1969. – С. 958-1141
720908
  Попов Г.М. Кристаллография / Г.М. Попов, И.И. Шафрановский. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1972. – 352с.
720909
  Захаренкова Р.С. Кристаллография / Р.С. Захаренкова. – Киев : Вища школа, 1979. – 104 с.
720910
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 25, № 2. – 1980. – С. 208-448
720911
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 25, № 3. – 1980. – С. 449-655
720912
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 25, № 4. – 1980. – С. 656-895
720913
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 25, № 5. – 1980. – С. 896-1120
720914
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 25, № 6. – 1980. – С. 1121-1343
720915
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 26, № 2. – 1981. – С. 216-432
720916
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 26, № 3. – 1981. – С. 433-655
720917
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 26, № 4. – 1981. – С. 656-895
720918
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 26, № 5. – 1981. – С. 896-1135
720919
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 26, № 6. – 1981. – С. 1136-1344
720920
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 27, № 2. – 1982. – С. 216-430
720921
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 27, № 4. – 1982. – С. 640-831
720922
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 27, № 5. – 1982. – С. 832-1040
720923
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 27, № 6. – 1982. – С. 1041-1231
720924
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 28, № 2. – 1983. – С. 216-415
720925
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 28, № 3. – 1983. – С. 416-624
720926
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 28, № 4. – 1983. – С. 625-832
720927
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 28, № 5. – 1983. – С. 833-1056
720928
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 28, № 6. – 1983. – С. 1057-1248
720929
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 29, № 2. – 1984. – С. 191-415
720930
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 29, № 3. – 1984. – С. 416-625
720931
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 29, № 4. – 1984. – С. 626-831
720932
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 29, № 5. – 1984. – С. 832-1039
720933
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 29, № 6. – 1984. – С. 1040-1248
720934
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 30, № 2. – 1985. – С. 211-416
720935
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 30, № 3. – 1985. – С. 417-625
720936
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 30, № 4. – 1985. – С. 626-832
720937
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 30, № 5. – 1985. – С. 833-1040
720938
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 30, № 6. – 1985. – С. 1041-1247
720939
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 31, № 2. – 1986. – С. 216-416
720940
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 31, № 3. – 1986. – С. 417-623
720941
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 31, № 4. – 1986. – С. 624-832
720942
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 31, № 5. – 1986. – С. 833-1040
720943
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 31, № 6. – 1986. – С. 1041-1248
720944
   Кристаллография. – Москва, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 40, № 2. – 1995
720945
   Кристаллография. – Москва, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 40, № 3. – 1995
720946
   Кристаллография. – Москва, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 40, № 4. – 1995
720947
   Кристаллография. – Москва, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 40, № 5. – 1995
720948
   Кристаллография. – Москва, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 40, № 6. – 1995
720949
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 42, № 2. – 1997
720950
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 42, № 3. – 1997
720951
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 47, № 6. – 2002
720952
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 48, № 5. – 2003
720953
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 48, № 6. – 2003
720954
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 49, № 4. – 2004
720955
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 49, № 5. – 2004
720956
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 49, № 6. – 2004
720957
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 49, № 3. – 2004
720958
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 50, № 3. – 2005
720959
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 50, № 6. – 2005
720960
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 51, № 2. – 2006
720961
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 51, № 4. – 2006
720962
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 52, № 1. – 2007
720963
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 52, № 2. – 2007
720964
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 52, № 6. – 2007
720965
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 52, № 3. – 2007
720966
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 52, № 4. – 2007
720967
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 52, № 5. – 2007
720968
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 53, № 6. – 2008
720969
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 54, № 2. – 2009
720970
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 54, № 4. – 2009
720971
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 54, № 5. – 2009
720972
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 54, № 6. – 2009
720973
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 56, № 2. – 2011
720974
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 56, № 1. – 2011
720975
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 56, № 3. – 2011
720976
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 56, № 4. – 2011
720977
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 57, № 2. – 2012
720978
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 57, № 3. – 2012
720979
   Кристаллография / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 58, № 5. – 2013
720980
   Кристаллография / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 58, № 2. – 2013
720981
   Кристаллография / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 58, № 3. – 2013
720982
   Кристаллография / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 58, № 4. – 2013
720983
   Кристаллография / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 58, № 6. – 2013
720984
   Кристаллография ,минералогия и геохимия. – М, 1968. – 76с.
720985
  Бландел Т. Кристаллография белка / Т. Бландел, Л. Джонсон. – Москва, 1979. – 620с.
720986
  Нечаев А,В. Кристаллография геометрическая, физическая и физико-химическая : с 262 рис. в тексте / А.В. Нечаев, проф. – Киев : Изд. "Сотрудника", 1907. – [2], VI, 192 с. : ил.
720987
  Нечаев А,В. Кристаллография геометрическая, физическая и физико-химическая : с 380 рис. в тексте / А.В. Нечаев, проф. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Изд. "Сотрудника", 1909. – [2], VII, 246 с. : ил. – Без тит. л. и отстутст. с. [2], I-VII
720988
  Нечаев А,В. Кристаллография геометрическая, физическая и физико-химическая : с 386 рис. в тексте / А.В. Нечаев, проф. – 3-е изд., испр. и доп. – Петербург ; Киев : Книгоиздат "Сотрудника" ; [Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве"], 1913. – [2], VI, 250 с. : ил.
720989
   Кристаллография и кристаллохимия. – Ленинград
Вып. [?]. – 1982
720990
   Кристаллография и кристаллохимия. – Москва : Наука, 1986. – 325 с.
720991
   Кристаллография и минералогия. – М, 1962. – 28с.
720992
  Шергин И.В. Кристаллография и минералогия / И.В. Шергин, К.К. Хазанович. – Л, 1968. – 88с.
720993
  Гумилевский С.А. Кристаллография и минералогия / С.А. Гумилевский, В.М. Киршон, Г.П. Луговской; Под ред. А.И. Гинзбурга. – Москва : Высшая школа, 1972. – 280с.
720994
  Торопов Н.А. Кристаллография и минералогия / Н.А. Торопов, Л.Н. Булак. – 3-е изд. , перераб. и доп. – Ленинград : Изд-во л-ры по строительству, 1972. – 503с.
720995
  Устимова Л.И. Кристаллография и минералогия : учеб. пособие / Л.И. Устимова. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 111 с.
720996
  Асхабов А.М. Кристаллография и физико-химические основы кристаллизации : учеб. пособие по спецкурсу / Асхабов А.М., Голдин Б.А. ; МВ и ССО РСФСР, Сыктывкарский гос. ун-т. – Сыктывкар : Издательство Пермского университета, 1983. – 92 с.
720997
  Шафрановский И.И. Кристаллография округлых алмазов / И.И. Шафрановский. – Ленинград : Изд-во Ленинградского у-та, 1948. – 132с.
720998
  Махмуд Алия Абдэльхакам Кристаллография приконтактных зон в кристаллических сростках : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 01.04.18 / Махмуд Алия Абдэльхакам; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1977. – 17л.
720999
   Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия. – Москва : Металлургия, 1982. – 631 с.
721000
  Шафрановский И.И. Кристаллография. Метод. указ. для студ. / И.И. Шафрановский, В.А. Мокшевский. – Л., 1959. – 37с.
<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,