Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>
720001
  Григорьев Ал.А. "Космическая" экскурсия по общему землеведению : География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 7. – С. 18-21. – Бібліогр.: 6 назв
720002
  Якубин А.Л. "Космическое измерение" в сочинском эскизе политики памяти РФ // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 179-181
720003
  Тарковська-Гасанова "Космічний злет" кінорежисера Тарковського розпочався в Каневі / записала Надія Кир"ян // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 травня (№ 19). – С. 13
720004
   "Космічний класичний" [Електронний ресурс. Відеозапис] : ФТФ 1951 - 2011. – [Б. м.] : [б. в.]. – 1 DVD+R. – 60-річчю фізико-технічного факультету ДНУ ім. О. Гончара присвячується. - Назва з етикетки контейнеру
720005
  Мазаний В. "Космічний"...похресник Уласа Самчука з NASA // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2022. – 29 січня (№ 1/2). – С. 24


  Астрофізик українського походження, головний науковець дослідницьких програм Центру космічних польотів NASA, доктор Теодор Костюк.
720006
  Прокопенко М. "Космонавти відпочиватимуть на ядрах комет..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18 жовтня (№ 187). – С. 7


  На 80-му році життя помер Клим Іванович Чурюмов, астроном зі світовим ім"ям і дитячий письменник.
720007
   "Космополітъ": стильно и удобно // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 10-11 : фото. – ISSN 1998-8044
720008
  Васильєв В. "Космос - це справа, яку не зробиш самотужки" / інтерв"ю взяв Олександр Дорошенко // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 23 березня (№ 57). – С. 4-5
720009
  Клічак В. "Космос Марка Черемшини" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 8 (922), серпень. – С. 130-133. – ISSN 08-68-4790-1


  Поема-цикл.
720010
  Крушевская Наталья "Космос" открывает звездную летопись : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 12 : Фото
720011
  Кандель П. "Косовская битва": арьергардные бои // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 9. – С. 25-32. – ISSN 0131-2227
720012
  Шапошніков "Косовський прецедент" як фактор дестабілізації міжнародної проблеми невизнаних держав / Шапошніков, О // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 190-192
720013
  Антипович К. "Костка Наперський" / К. Антипович // Костка Наперський : історична повість з XVII віку / В. Оркан. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1930. – С. 3-12. – (Бібліотека історичної повісті і роману)
720014
  Варікос Васос [Костас Варналіс. Костас Каріотакіс / Варікос Васос. – Афіни : Плетрон, 1978. – 193 с. – Видання грецькою мовою
720015
  Дімарас К.Т. [Костіс Паламас, його творчий шлях : філологічні студії / К.Т. Дімарас; За ред.Г.П.Саввідіс. – Вид. 3-е. – Афіни : Нефели, 1989. – 167 с. – ([Література та критика / за ред. Г.П. Саввідіс ; Nо. 2[). – ISBN 960-211-049-Х
720016
  Дмитриев Ю.И. Космическая "геология" / Ю.И. Дмитриев. – Москва : Знание, 1969. – 48 с.
720017
  Егоров Виталий Космическая археология. За древностями в космос // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 38-47 : фото. – ISSN 1029-5828
720018
  Кордюм Е.Л. Космическая биология и медицина в Украине: история и перспективы // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А. , Грачев О.О., Джозефсон П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (89). – С. 87-110. – ISSN 0374-3896
720019
  Журавлев Андрей Космическая бомбардировка. Уральский феномен // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – апрель, № 115. – С. 63 : фото
720020
  Молчанов А.Ф. Космическая гавань / А.Ф. Молчанов, А.А. Пушкарев. – Москва, 1982. – 15с.
720021
   Космическая газодинамика. – Москва : Мир, 1972. – 444 с.
720022
  Шилкин А.Н. Космическая геоскопия как метод изучения глубинной структуры / А.Н. Шилкин. – Саратов, 1982. – 129с.
720023
  Кондратьев К.Я. Космическая дистанционная индикация облаков и влагосодержания атмосферы / К.Я. Кондратьев, В.В. Мелентьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 203с.
720024
  Григорьев А.А. Космическая индикация ландшафтов Земли / А.А. Григорьев; Под ред.К.Я.Кондратьева. – Ленинград : ро, 1975. – 165 с.
720025
  Авдуевский В.С. Космическая индустрия / Авдуевский В.С., Успенский Г.Р. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1989. – 566, [3] c. : ил. – Библиогр.: с. 561-565
720026
  Гриценко Г.Е. Космическая кибернетика // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 101-106. – ISBN 978-966-622-589-7
720027
  Добронравов В.В. Космическая навигация / В.В. Добронравов. – Москва, 1956. – 32с.
720028
  Уманский С.П. Космическая одиссея / С.П. Уманский. – Москва : Мысль, 1988. – 287с.
720029
  Пестушко Валерий Космическая погода : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 54
720030
  Каменнов П.Б. Космическая программа Китая // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 9 (662). – С. 9-16. – ISSN 0321-5075
720031
  Хозин Г. Космическая программа США в 70-х годах // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США. – Москва, 1974. – № 11. – С. 158-169
720032
  Григорьев Ю.Г. Космическая радиобиология / Ю.Г. Григорьев. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 175 с. : ил.
720033
  Петрович Н.Т. Космическая радиосвязь / Н.Т. Петрович. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1979. – 279 с.
720034
  Белоус В.С. Космическая рулетка Пентагона / В.С. Белоус. – Москва : Изд-во Агентства печати "Новости", 1988. – 238, [1] с., [16] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 236-239. – ISBN 5-7020-0014-5
720035
   Космическая страница : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 4 (157). – С. 32 : Фото. – ISSN 1029-5828
720036
  Крестьяшин С.И. Космическая съемка для градостроительства / С.И. Крестьяшин. – Москва : Стройиздат, 1981. – 159с.
720037
   Космическая съемка и тематическое картографирование : Методика обработки многозональных снимков : сборник. – Москва : Московский университет, 1979. – 232 с.
720038
   Космическая технология : (сб. статей). – Москва, 1980. – 418 с.
720039
  Лемоник Майкл Космическая уборка : большая идея // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 7. – С. 20-22 : Фото
720040
  Скуридин Г.А. Космическая физика и космические аппараты / Г.А. Скуридин. – Москва : Знание, 1970. – 63 с.
720041
  Урмаев М.С. Космическая фотограмметрия : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Аэрофотогеодезия" / М.С. Урмаев. – Москва : Недра, 1989. – 279 с. – ISBN 5-247-01273-9
720042
  Тюфлин Ю.С. Космическая фотограмметрия при изучении планет и спутников / Ю.С. Тюфлин. – Москва : Недра, 1986. – 247 с.
720043
  Лаврова Н.П. Космическая фотосъемка : учеб. пособ. для студ. геодезич. спец-тей вузов / Н.П. Лаврова. – Москва : Недра, 1983. – 288 с.
720044
  Гонин Г.Б. Космическая фотосъемка для изучения природных ресурсов / Г.Б. Гонин. – Ленинград : Недра, 1980. – 319с.
720045
   Космическая фотосъемка и геологические исследования / Гонин Г.Б. – Ленинград : Недра, 1975. – 416с.
720046
  Смит Г.О. Космическая чума. / Г.О. Смит. – Киев : Зовнішторгвидав, 1992. – 319с.
720047
   Космическая экология. – Киев : Наукова думка, 1985. – 176 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 148-174
720048
  Данжи Дж. Космическая электродинамика : пер. с англ. / Дж. Данжи. – Москва : Госатомиздат, 1961. – 205 с.
720049
  Полетавкин П.Г. Космическая энергетика / П.Г. Полетавкин. – М, 1981. – 151с.
720050
   Космическая эра. – М., 1970. – 420с.
720051
  Кайкова Елена Космически просто: "Ехать!" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 38 : Фото
720052
   Космические аппараты. – М., 1975. – 200с.
720053
   Космические аппараты. – М., 1983. – 319с.
720054
   Космические аппараты и искусственные спутники. – М., 1961. – 112с.
720055
  Перов В.Д. Космические аппараты исследую Луну / В.Д. Перов, Ю.И. Стахеев. – Москва, 1979. – 64 с.
720056
  Агалаков В.С. Космические аппараты исследуют природные ресурсы / В.С. Агалаков, А.Ш. Сире. – Москва : Знание, 1976. – 50 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; № 4 ; Науки о Земле)
720057
  Аллен Д. Космические биосферы / Д. Аллен, М. Нельсон ; пер. с англ. А.Н. Божко ; под ред. В.С. Городинской ; послесл. Ю.А. Школенко. – Москва : Прогресс, 1991. – 126, [1] с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Библиогр. в примеч. в конце разделов
720058
  Борзенко С.А. Космические богатыри / С.А. Борзенко, Н.Н. Денисов; из зиписных книжек кор. "Правды". – Москва : Правда, 1964. – 48 с.
720059
  Горбацкий В.Г. Космические взрывы / В.Г. Горбацкий. – Москва, 1967. – 190 с.
720060
  Горбацкий В.Г. Космические взрывы / В.Г. Горбацкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1972. – 208 с.
720061
  Горбацкий В.Г. Космические взрывы / В.Г. Горбацкий. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1979. – 203 с.
720062
  Владимирский Б.М. Космические воздействия и эволюция биосферы / Б.М. Владимирский, Л.Д. Кисловский. – Москва : Знание, 1986. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Космонавтика, астрономия ; № 1)
720063
  Кузнецов А.Д. Космические воздействия на атмосферу / А.Д. Кузнецов, В.Ф. Логинов. – Ленинград : ЛПИ, 1984. – 160 с.
720064
  Шир Луна Космические горы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – сентябрь, № 120. – С. 88-89 : фото
720065
  Леонов А. Космические дали / А. Леонов, А. Соколов. – Москва, 1972. – 36 с.
720066
   Космические данные. – Москва
№ 1. – 1982
720067
   Космические данные. – Москва
№ 2/3. – 1982
720068
   Космические данные. – Москва
№ 2,4 за 1981. – 1982
720069
   Космические данные. – Москва
№ 5 за 1981. – 1982
720070
   Космические данные. – Москва
№ 6/8 за 1981. – 1982
720071
   Космические данные. – Москва
№ 8. – 1982
720072
   Космические данные. – Москва
№ 9. – 1982
720073
   Космические данные. – Москва
№ 9/10 за 1981. – 1982
720074
   Космические данные. – Москва
№ 11/12 за 1981. – 1982
720075
   Космические данные. – Москва
№ 1. – 1983
720076
   Космические данные. – Москва
№ 2. – 1983
720077
   Космические данные. – Москва
№ 10 за 1982. – 1983
720078
   Космические данные. – Москва
№ 11 за 1982. – 1983
720079
   Космические данные. – Москва
№ 12 за 1982. – 1983
720080
   Космические данные. Месячный обзор. – Москва
№№ 7,10. – 1976
720081
   Космические данные. Месячный обзор. – Москва
№№ 1-6,8-12. – 1977
720082
   Космические данные. Месячный обзор. – Москва
№№ 1-3,7,10. – 1978
720083
   Космические данные. Месячный обзор. – Москва
№№ 3-5. – 1979
720084
   Космические данные. Месячный обзор. – Москва
№ 4 за 1978. – 1979
720085
   Космические данные. Месячный обзор. – Москва
№ 5 за 1978. – 1979
720086
   Космические данные. Месячный обзор. – Москва
№ 6 за 1978. – 1979
720087
   Космические данные. Месячный обзор. – Москва
№ 7 за 1978. – 1979
720088
   Космические данные. Месячный обзор. – Москва
№№ 7-10 за 1979 год. – 1980
720089
  Дмитриев А.С. Космические двигатели будущего / А.С. Дмитриев, Кошелев, в.А. – М., 1982. – 64с.
720090
   Космические двигатели: состояние и перспективы. – М., 1988. – 454с.
720091
  Рохлин Александр Космические дожди : Алтай. Байконур. С.Плоске // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 66-80. – ISSN 1029-5828
720092
  Бычков В.Н. и др. Космические жидкостно-ракетные двигатели / В.Н. и др. Бычков. – М, 1976. – 64с.
720093
  Савченко Г.Я. Космические информационные технологии и их применение для техногенно-экологического мониторинга и решения хозяйственных задач / Г.Я. Савченко, В.И. Волошин, Е.И. Бушуев // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 44-50 : Рис., табл. – ISSN 1726-5428
720094
  Трифонов В.Г. Космические исследования - геологии / В.Г. Трифонов, В.И. Макаров. – М, 1987. – 44с.
720095
   Космические исследования. – Москва
Т. 13, в. 4. – 1975
720096
  Келдыш М.В. Космические исследования / М.В. Келдыш, М.Я. Маров. – М, 1981. – 191с.
720097
   Космические исследования. – СПб., 1991. – 200с.
720098
   Космические исследования. – Москва
Т. 33, № 1. – 1995
720099
   Космические исследования. – Москва
Т. 33, № 2. – 1995
720100
   Космические исследования. – Москва
Т. 33, № 3. – 1995
720101
   Космические исследования. – Москва
Т. 33, № 4. – 1995
720102
   Космические исследования. – Москва
Т. 33, № 5. – 1995
720103
   Космические исследования. – Москва
Т. 33, № 6. – 1995
720104
   Космические исследования. – Москва
Т. 34, № 2. – 1996
720105
   Космические исследования. – Москва
Т. 34, № 3. – 1996
720106
   Космические исследования. – Москва
Т. 34, № 4. – 1996
720107
   Космические исследования. – Москва
Т. 34, № 5. – 1996
720108
   Космические исследования. – Москва
Т. 34, № 6. – 1996
720109
   Космические исследования. – Москва
Т. 34, № 1. – 1996
720110
   Космические исследования. – Москва
Т. 35, № 1. – 1997
720111
   Космические исследования. – Москва
Т. 35, № 2. – 1997
720112
   Космические исследования. – Москва
Т. 35, № 3. – 1997
720113
   Космические исследования. – Москва
Т. 35, № 4. – 1997
720114
   Космические исследования. – Москва
Т. 35, № 5. – 1997
720115
   Космические исследования. – Москва
Т. 35, № 6. – 1997
720116
   Космические исследования. – Москва
Т. 44, № 4. – 2006
720117
   Космические исследования. – Москва
Т. 44, № 1. – 2006
720118
   Космические исследования. – Москва
Т. 44, № 2. – 2006
720119
   Космические исследования. – Москва
Т. 44, № 3. – 2006
720120
   Космические исследования. – Москва
Т. 44, № 5. – 2006
720121
   Космические исследования. – Москва
Т. 44, № 6. – 2006
720122
   Космические исследования. – Москва
Т. 45, № 3. – 2007
720123
   Космические исследования. – Москва
Т. 45, № 4. – 2007
720124
   Космические исследования. – Москва
Т. 45, № 5. – 2007
720125
   Космические исследования. – Москва
Т. 45, № 6. – 2007
720126
   Космические исследования. – Москва
Т. 45, № 1. – 2007
720127
   Космические исследования. – Москва
Т. 45, № 2. – 2007
720128
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 1. – 2008
720129
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 2. – 2008
720130
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 3. – 2008
720131
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 4. – 2008
720132
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 5. – 2008
720133
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 6. – 2008
720134
   Космические исследования. – Москва
Т. 47, № 1. – 2009
720135
   Космические исследования. – Москва
Т. 47, № 2. – 2009
720136
   Космические исследования. – Москва
Т. 47, № 3. – 2009
720137
   Космические исследования. – Москва
Т. 47, № 4. – 2009
720138
   Космические исследования. – Москва
Т. 47, № 5. – 2009
720139
   Космические исследования. – Москва
Т. 47, № 6. – 2009
720140
   Космические исследования. – Москва
Т. 48, № 5. – 2010
720141
   Космические исследования. – Москва
Т. 48, № 1. – 2010
720142
   Космические исследования. – Москва
Т. 48, № 2. – 2010
720143
   Космические исследования. – Москва
Т. 48, № 3. – 2010
720144
   Космические исследования. – Москва
Т. 48, № 4. – 2010
720145
   Космические исследования. – Москва
Т. 48, № 6. – 2010
720146
   Космические исследования. – Москва
Т. 49, № 1. – 2011
720147
   Космические исследования. – Москва
Т. 49, № 2. – 2011
720148
   Космические исследования. – Москва
Т. 49, № 3. – 2011
720149
   Космические исследования. – Москва
Т. 49, № 5. – 2011
720150
   Космические исследования. – Москва
Т. 49, № 6. – 2011
720151
   Космические исследования. – Москва
Т. 49, № 4. – 2011
720152
   Космические исследования. – Москва
Т. 50, № 1. – 2012
720153
   Космические исследования. – Москва
Т. 50, № 5. – 2012
720154
   Космические исследования. – Москва
Т. 50, № 2. – 2012
720155
   Космические исследования. – Москва
Т. 50, № 3. – 2012
720156
   Космические исследования. – Москва
Т. 50, № 4. – 2012
720157
   Космические исследования. – Москва
Т. 50, № 6. – 2012
720158
   Космические исследования. – Москва
Т. 51, № 1. – 2013
720159
   Космические исследования. – Москва
Т. 51, № 5. – 2013
720160
   Космические исследования. – Москва
Т. 51, № 6. – 2013
720161
   Космические исследования. – Москва
Т. 51, № 2. – 2013
720162
   Космические исследования. – Москва
Т. 51, № 3. – 2013
720163
   Космические исследования. – Москва
Т. 51, № 4. – 2013
720164
   Космические исследования. – Москва
Т. 52, № 1. – 2014
720165
   Космические исследования. – Москва
Т. 52, № 2. – 2014
720166
   Космические исследования. – Москва
Т. 52, № 3. – 2014
720167
   Космические исследования. – Москва
Т. 52, № 6. – 2014
720168
   Космические исследования. – Москва
Т. 52, № 4. – 2014
720169
   Космические исследования. – Москва
Т. 52, № 5. – 2014
720170
   Космические исследования. – Москва
Т. 53, № 1. – 2015
720171
   Космические исследования. – Москва
Т. 53, № 2. – 2015
720172
   Космические исследования. – Москва
Т. 53, № 3. – 2015
720173
   Космические исследования. – Москва
Т. 53, № 4. – 2015
720174
   Космические исследования. – Москва
Т. 53, № 6. – 2015
720175
   Космические исследования. – Москва
Т. 53, № 5. – 2015
720176
   Космические исследования. – Москва
Т. 54, № 1. – 2016
720177
   Космические исследования. – Москва
Т. 54, № 2. – 2016
720178
   Космические исследования. – Москва
Т. 54, № 3. – 2016
720179
   Космические исследования в 1981. – Москва, 1982
720180
  Коврижкин С.В. Космические исследования в Японии / С.В. Коврижкин. – М., 1979. – 159с.
720181
   Космические исследования геологических объектов литосферы. – Ташкент, 1988. – 160с.
720182
   Космические исследования и охрана окружающей среды. – К., 1986. – 14с.
720183
  Базурин Р.Г. Космические исследования и развитие науки / Базурин Р.Г. – Москва : Знание, 1965. – 47с. – (Новое в жизни, науке, технике : 9 серия ; 9 : Физика. Математика. Астрономия)
720184
   Космические исследования на Украине. – Киев
Вып. 12. – 1978
720185
   Космические исследования на Украине. – Киев
Вып. 13. – 1979
720186
   Космические исследования на Украине. – Киев
Вып. 14. – 1980
720187
   Космические исследования на Украине. – Киев
Вып. 15. – 1981
720188
   Космические исследования на Украине. – Киев
Вып. 16. – 1982
720189
  Сидоренко В А. Космические исследования окружающей среды и природных ресурсов Земли / В А. Сидоренко. – Москва, 1982. – 79с.
720190
   Космические исследования природных комплексов Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1983. – 176 с.
720191
   Космические исследования, выполнены в СССР в 1976 г.. – Москва, 1977
720192
   Космические исследования, выполнены в СССР в 1979 г.. – Москва, 1980
720193
   Космические исследования, выполнены в СССР в 1980 г.. – Москва, 1981
720194
  Райченко Л.В. Космические источники ионизации земной атмосферы (обзор) / Л.В. Райченко, Г.В. Мельник // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 3. – С.40-63 : рис. – Библиогр.: с. 55-63. – ISSN 0203-3100
720195
  Бобков В.Н. Космические корабли / В.П. Бобков, В.С. Сыромятников. – Москва : Знание, 1984. – 64 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике. Космонавтика, астрономия ; 11)
720196
  Рынин Н.А. Космические корабли. / Н.А. Рынин. – Л, 1928. – 81-160с.
720197
  Мысовский Л.В. Космические лучи / Л.В. Мысовский. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1929. – 131 с.
720198
  Скобельцын Д.В. Космические лучи / Д.В. Скобельцын. – Москва; Ленинград : ОНТИ, 1936. – 331с.
720199
  Яносси Л. Космические лучи / Л. Яносси. – Москва, 1949. – 464 с.
720200
  Жданов Г.Б. Космические лучи / Г.Б. Жданов. – Москва, 1952. – 24 с.
720201
  Жданов Г.Б. Космические лучи / Г.Б. Жданов. – Москва : Воениздат, 1954. – 36 с.
720202
  Добротин Н.А. Космические лучи / Н.А. Добротин. – Москва, 1954. – 320 с.
720203
  Добротин Н.А. Космические лучи / Н.А. Добротин. – Москва, 1963. – 127 с.
720204
  Росси Б. Космические лучи : пер. с англ. / Б. Росси. – Москва : Атомиздат, 1966. – 236 с.
720205
   Космические лучи. – М.
10. – 1969. – 208с.
720206
   Космические лучи. – Москва
№ 18. – 1978
720207
   Космические лучи. – Москва
№ 19. – 1978
720208
   Космические лучи. – Москва
№ 20. – 1979
720209
   Космические лучи : материалы 7 европ. симпозиума. – Ленинград : ФТИ, 1980. – 402 с.
720210
   Космические лучи. – Москва
№ 21. – 1980
720211
   Космические лучи. – Москва
№ 22. – 1983
720212
   Космические лучи. – Москва
№ 23. – 1983
720213
  Дорман Л.И. Космические лучи в магнитном поле Земли / Л.И. Дорман, В.С. Смирнов, М.И. Тясто. – Москва : Наука, 1971. – 399с.
720214
  Мирошниченко Л.И. Космические лучи в межпланетном пространстве / Л.И. Мирошниченко. – Москва : Наука, 1973. – 159 с.
720215
   Космические лучи в межпланетном пространстве и ионосфере Земли. – Алма-Ата : Наука, 1982. – 208 с.
720216
  Топтыгин И.Н. Космические лучи в межпланетных магнитных полях / И.Н. Топтыгин. – Москва : Наука, 1983. – 302 с.
720217
   Космические лучи и изотопная экология : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1988. – 120 с.
720218
  Наумов Вадим Александрович Космические лучи и нейтрино низких энергий в атмосфере земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Наумов Вадим Александрович; АН СССР. Ин-т ядерных исследований. – М., 1988. – 15л.
720219
   Космические лучи и проблемы космофизики. – Новосибирск : СО АН СССР, 1965. – 295 с.
720220
   Космические лучи и солнечный ветер. – Новосибирск : Наука, 1981. – 224 с.
720221
  Кузьмин А.И. Космические лучи и солнечный ветер. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Кузьмин А.И.; Ин-т.ядерной физики. – Новосибирск, 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
720222
   Космические лучи и элементарные частицы : Рекоменд. обзор лит-ры. – Москва, 1960. – 12 с.
720223
  Бондаренко В.М. Космические лучи исследуют недра / В.М. Бондаренко. – Москва : Атомиздат, 1967. – 106 с. : ил. – (Научно-популярная библиотека)
720224
  Бондаренко В.М. Космические лучи исследуют недра / В.М. Бондаренко. – Москва : Атомиздат, 1967. – 106 с.
720225
  Любимов Г.П. Космические лучи малых энергий в межпланетной среде и солнечная активность. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.08 / Любимов Г.П.; МГУ. – М., 1979. – 27л.
720226
  Гинзбург В.Л. Космические лучи у Земли и во Вселенной / В.Л. Гинзбург. – Москва, 1961. – 48 с.
720227
  Гинзбург В.Л. Космические лучи у Земли и во Вселенной / В.Л. Гинзбург. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1967. – 96 с.
720228
  Дорман И.В. Космические лучи, ускорители и новые частицы / И.В. Дорман. – Москва : Наука, 1989. – 227с.
720229
  Дорман И.В. Космические лучи. Исторический очерк / И.В. Дорман. – Москва : Наука, 1981. – 192с.
720230
   Космические лучи. Каталог данных 1957-1974 : материалы Мирового центра данных Б. – Москва : АН СССР, 1976. – 48 с.
720231
  Паркер Е.Н. Космические магнитные поля, их образование и проявления : пер. с англ. / Е.Н. Паркер. – Москва : Мир
Ч. 1. – 1982. – 608 с.
720232
  Паркер Е.Н. Космические магнитные поля, их образование и проявления : пер. с англ. / Е.Н. Паркер. – Москва : Мир
Ч. 2. – 1982. – 480 с.
720233
   Космические мазеры : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Мир, 1974. – 213 с.
720234
  Гейнцельман А. Космические мелодии / А. Гейнцельман. – Неаполь, 1951. – 268с.
720235
  Микиша А.М. Космические методы в геодезии / А.М. Микиша. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. – в приложении этого номера: хроника космонавтики. – (Космонавтика, астрономия ; № 9 ; Новое в жизни, науке, технике)
720236
  Кац Я.Г. Космические методы в геологии / Я.Г. Кац. – Москва, 1976. – 248с.
720237
  Рябухин А.Г. Космические методы в геологии / А.Г. Рябухин. – М., 1988. – 145с.
720238
  Калинин Г.П. Космические методы в гидрологии / Г.П. Калинин, В Ю. Колосов Курилова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 183с.
720239
  Большаков А.А. Космические методы в океанологии / А.А. Большаков. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. : ил. – (Новое в жизни, науке и технике : Космонавтика, астрономия / О-во "Знание" ; 6 ; Космонавтика, астрономия)
720240
  Книжников Ю.Ф. Космические методы географических исследования : (для физико-географов) / Ю.Ф. Книжников, В.И. Кравцова. – Москва : Московский университет, 1981. – 53с.
720241
  Виноградов Б.В. Космические методы землеведения / Б.В. Виноградов, К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 192с.
720242
   Космические методы изучения биосферы. – Москва : Наука, 1990. – 144 с. : табл. – ISBN 5-02-005865-3
720243
  Виноградов Б.В. Космические методы изучения природной среды / Б.В. Виноградов. – Москва : Мысль, 1976. – 285с.
720244
  Кравцова В.И. Космические методы изучения природной среды / В.И. Кравцова. – Москва : Издательство Московского университета, 1992. – 136с.
720245
   Космические методы изучения природной среды Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1983. – 193с.
720246
  Делеур М.С. Космические методы изучения снежного покрова Земли / М.С. Делеур. – Ленинград, 1980. – 77 с.
720247
   Космические методы изучения среды. – Москва, 1990. – 143с.
720248
   Космические методы исследований природной среды. – Л., 1977. – 123с.
720249
  Герман М.А. Космические методы исследования в метеорологии : Учебник / М.А. Герман. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 351с.
720250
  Галахов В.Л. Космические методы исследования океана / В.Л. Галахов. – Л., 1979. – 88с.
720251
  Галахов В.Л. Космические методы исследования океана. / В.Л. Галахов. – Л., 1977. – 72с.
720252
  Кравцова В.И. Космические методы картографирования : учеб. пособ. для студ., обуч. по направлению "География и картография", спец. "Картография" / В.И. Кравцова; под ред. Ю.Ф. Книжникова. – Москва : МГУ, 1995. – 240 с. – ISBN 5-211-03073-7
720253
  Афанасьев Игорь Космические мишени : арсенал / Афанасьев Игорь, Суворов Андрей, Новичков Алексей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 114-118 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
720254
  Губарев В.С. Космические мосты / В.С. Губарев. – М, 1976. – 208с.
720255
  Бугаев Э.В. Космические мюоны и нейтрино / Э.В. Бугаев, Ю.Д. Котов, И.Л. Розенталь. – Москва : Атомиздат, 1970. – 319 с.
720256
  Чернышев В.В. Космические обитаемые станции / В.В. Чернышев. – М., 1976. – 158с.
720257
  Коваль А.Д. Космические полеты / А.Д. Коваль. – Москва, 1971. – 48с.
720258
  Базыкин В.В. Космические полеты и их атеистическое значение / В.В. Базыкин, В.Н. Комаров. – Москва : [б. и.], 1959. – 30 с. : ил. – (Знание в массы / О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР)
720259
   Космические полеты на кораблях "Союз" : Биомедицинские исследования. – Москва : Наука, 1976. – 412с. – (Научные результаты исследований в космических полетах)
720260
  Маркелова Л.П. Космические поселения, или Зачем человек обживает космос: Для сред. и ст. возраста. / Л.П. Маркелова, Н.П. Александров. – Тула, 1981. – 176с.
720261
  Мелуа А.И. Космические природоохранные исследования / А.И. Мелуа. – Ленинград : Наука, 1988. – 172с.
720262
  Гольдовский Д.Ю. Космические программы западноевпропейских стран / Д.Ю. Гольдовский. – М., 1978. – 64с.
720263
  Гольдовский Д.Ю. Космические программы западноевпропейских стран / Д.Ю. Гольдовский. – М., 1987. – 63с.
720264
  Базалук О.А. Космические путешествия - путешествующая психика : курс лекций / О.А. Базалук. – Киев : КНТ, 2012. – 423, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 335-423, в конце лекций и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-373-698-3
720265
   Космические путешествия : наука, образование, практика : материалы Международной научно-практической конференции, 2 декабря 2010 года / [Киев. ун-т туризма, экономики и права и др. ; редкол.: В.К. Федорченко и др.]. – Киев, 2010. – 253, [1] с. : ил. – На рус. и укр. языках. – Библиогр. в конце ст.
720266
   Космические путешествия : [коллектив. монография] / [авт. тома: Базалук О.А., Березюк И.В., Буряк В.В. и др. ; под ред. О.А. Базалука] ; Междунар. филос.-космологическое о-во. – Харьков : МФКО ; ФЛП Коваленко. – ISBN 978-966-2079-43-2
Т. 2. – 2012. – 236, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 235-236. – Библиогр. в конце гл.
720267
  Горьков В.Л. Космические радиолинии / В.Л. Горьков. – Москва, 1986. – 63 с.
720268
  Копик Анатолий Космические радиолинии : Планетарий // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 26-34


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
720269
   Космические радиотехнические комплексы. – М., 1967. – 582с.
720270
  Владимирский Б.М. Космические ритмы в магнитосфере, ионосфере, в атмосфере, в среде обитания, в биосфере-ноосфере, в земной коре / Б.М. Владимирский, В.Я. Нарманский, Н.А. Темурьянц ; под ред. и с предисл. проф. С.Э. Шноля. – Симферополь : [б. и.], 1994. – 173 с. : ил., табл. – Загол. обл.: Космические ртимы. - Указ.: с. 168-173. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-7780-0708-6


  Дар Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
720271
  Кауфман У. Космические рубежи теории относительности : пер. с англ. / У. Кауфман. – Москва : Мир, 1981. – 352 с.
720272
  Лебедев А.А. Космические системы наблюдения / А.А. Лебедев, О.П. Нестеренко. – Москва, 1991. – 221с.
720273
  Алексеев С.М. Космические скафандры вчера, сегодня, завтра / С.М. Алексеев. – Москва, 1987. – 63с.
720274
  Кравцова В.И. Космические снимки : методич. руководство / В.И. Кравцова, Е.К. Козлова, Ю.И. Фивенский; под ред. Ю.Ф. Книжникова. – Москва : Московский университет, 1985. – 128 с.
720275
   Космические снимки при изучении морфотектоники и геодинамики Сибирской платформы. – Л., 1990. – 159с.
720276
  Мелуа А.И. Космические снимки рассказывают / А.И. Мелуа. – К., 1987. – 125с.
720277
  Нариманов Е.А. Космические солнечные электростанции / Е.А. Нариманов. – М., 1991. – 63с.
720278
  Петров В.П. Космические станции погоды / В.П. Петров. – Москва : Наука, 1966. – 119с.
720279
  Михайлов В.П. Космические стартовые комплексы / В.П. Михайлов. – Москва : Знание, 1979. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; № 4 ; Космонавтика, астрономия)
720280
  Гонин Г.Б. Космические съемки Земли / Г.Б. Гонин. – Ленинград : Недра, 1989. – 255с.
720281
  Хаснулин В.И. Космические тайны вашего самочувствия / В.И. Хаснулин. – Москва, 1992. – 178с.
720282
  Шилов Ю.А. Космические тайны курганов / Ю.А. Шилов. – Москва, 1990. – 267 с.
720283
  Назаров Г.А. Космические твердотопливные двигатели / Г.А. Назаров, В.И. Прищепа. – М., 1980. – 64с.
720284
   Космические траектории : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 243 с.
720285
   Космические траекторный змерения. – М., 1969. – 499с.
720286
  Холшевников К.В. Космические трассы / К.В. Холшевников. – Ленинград : Знание, 1990. – 31 с.
720287
  Бовин А.Е. Космические фантазии и земная реальность / А.Е. Бовин. – Москва : Советская Россия, 1986. – 108, [2] с. – (По ту сторону)
720288
  Гиндилис Л.М. Космические цивилизации (Проблемы контакта с внеземным разумом) / Л.М. Гиндилис. – Москва : Знание, 1973. – 64 с.
720289
  Лесков Л.В. Космические цивилизации: проблемы эволюции / Л.В. Лесков. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
720290
   Космические циклы и ритмы жизни. – Москва : Знание, 1981. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; № 8 ; Биология)
720291
  Ванке В.А. Космические энергосистемы. / В.А. Ванке. – Москва, 1990. – 144с.
720292
  Худяков С.А. Космические энергоустановки / С.А. Худяков. – Москва, 1984. – 64с.
720293
  Пеневин И.Г. Космические ядерные ракетные двигатели. / И.Г. Пеневин. – М, 1978. – 64с.
720294
  Регистан Г. Космические ямбы / Г. Регистан. – Москва, 1979. – 112с.
720295
  Борисов Максим Космический "фуникулер" : Планетарий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 22-28 : Фото
720296
   Космический астрометрический эксперимент "Ломоносов" : сб. науч. трудов. – Москва : Издательство Московского университета, 1992. – 192 с.
720297
  Нусинов М.Д. Космический вакуум и надежность космической техники / М.Д. Нусинов. – Москва : Знание, 1986. – 64 с.
720298
  Бондаренко Н.А. Космический вальс : [фантаст. повесть] / Николай Бондаренко ; ил. Э. Валиев. – Ташкент : Еш гвардия, 1979. – 174 с. : ил.
720299
  Школенко Ю.А. Космический век / Ю.А. Школенко. – М, 1986. – 190с.
720300
  Энгельн Хеннинг Космический взрыв - начало начал. Большой взрыв. Острова во времени / Энгельн Хеннинг, Харф Райнер, Вибе Дмитрий // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 38-49 : фото. – ISSN 1029-5828
720301
  Маклаков В.В. Космический генотип античного мышления : порядок и хаос в античном космогенезисе и миросозерцании (часть ІІ) / В.В. Маклаков, А.Е. Коломейцев // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 3 (53). – С. 33-41. – ISSN 1680-2721
720302
   Космический госпиталь. – М., 1972. – 411с.
720303
  Макаренко А.Н. Космический источник энергии в недрах Земли и планет / А.Н. Макаренко. – Saarbrucken : LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 199 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 167-186. – ISBN 978-3-659-64215-9
720304
  Левант Я. Космический ключ : научно-фантастическая повесть / Я. Левант. – Оренбург, 1963. – 232 с.
720305
  Фельдман В. Космический корабль Украины в бурлящем океане проблем земных // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 15-21 декабря (№ 50). – С. 3-4


  О сложных проблемах отечественной космонавтики, о позициях на мировом рынке и о главе Государственного космического агентства Украины Павле Дегтяренко.
720306
   Космический марафон. – М., 1970. – 240с.
720307
  Зубков Л.Б. Космический металл / Л.Б. Зубков. – М, 1987. – 127с.
720308
   Космический мониторинг биосферы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 1. – 1985. – 139 с.
720309
  Кравцова В.И. Космический мониторинг формирования Новой дельты р.Терек / В.И. Кравцова, И.А. Проворова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 2. – С. 36-44 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
720310
   Космический мост. – М., 1967. – 7с.
720311
  Головко В. Космический мусор // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 7 (168). – С. 4-7
720312
  Хайн Тиль Космический мусор. Трэш на орбите // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 38-45 : фото. – ISSN 1029-5828
720313
  Эрике К. Космический полет / К. Эрике. – М
1. – 1963. – 586с.
720314
  Эрике К. Космический полет / К. Эрике. – М
2 ; ч1. – 1969. – 572с.
720315
  Эрике К. Космический полет / К. Эрике. – М
2 ; ч2. – 1969. – 572с.
720316
  Эрике К. Космический полет / К. Эрике. – М
2. – 1970. – 744с.
720317
  Поляхова Е.Н. Космический полет с солнечным парусом / Е.Н. Поляхова. – М., 1986. – 302с.
720318
   Космический проект "Ионосат-Микро" / [Андреевский С.Е. и др. ; под общ. ред. С.А. Засухи, О.П. Федорова ; науч. ред.: Л.Ф. Черногор ; редкол.: В.Е. Корепанов и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Гос. косм. агентство Украины, Ин-т косм. исслед. – Киев : Академпериодика, 2013. – 213, [5] с., [10] л. ил. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 212-213. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-360-228-8
720319
   Космический разум : проблемы и суждения / [Гиндилис Л.М. и др. ; редкол.: Л.М. Гиндилис (отв. ред.) и др.] ; Объед. науч. центр проблем космического мышления, Секция "Жизнь и разум во Вселенной". – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2008. – 358, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 356-358. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-86988-187-8
720320
  Первушин А. Космический рейс Германа Титова // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 8. – С. 3-10. – ISSN 0028-1263
720321
  Юрченко В.С. Космический синтакс. / В.С. Юрченко. – Саратов, 1992. – 137с.
720322
  Гришин С.Д. Космический транспорт будущего / С.Д. Гришин, С.В. Чекалин. – М., 1983. – 64с.
720323
  Чичкина Светлана Космический туризм - последний рубеж для экстремалов : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 48-49 : Фото
720324
  Макаренко А.Н. Космический фактор "избыточного" тепловыделения в недрах Земли и планет. Статья 1. Космические ритмы в геологической летописи // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 116-130 : рис. – Библиогр.: 52 назв. – ISSN 0367-4290
720325
  Макаренко А.Н. Космический фактор "избыточного" тепловыделения в недрах Земли и планет. Статья 2. Пространственно-временные закономерности распределения тепловыделяющих зон в недрах Земли // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 83-96 : рис. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0367-4290
720326
  Макаренко А.Н. Космический фактор "избыточного" тепловыделения в недрах Земли и планет. Статья 3. Общие для планет космические причины "избыточного" выделения тепла // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 2. – С. 104-115 : рис. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0367-4290
720327
  Макаренко А.Н. Космический фактор "избыточного" тепловыделения в недрах Земли и планет. Статья 4. Предполагаемая природа теплопроизводящего фактора // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 117-126 : рис. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0367-4290
720328
  Макаренко А.Н. Космический фактор "Избыточного" тепловыделения в недрах Земли и планет. Статья 5. Вероятные теплопроизводящие частицы // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 4. – С. 85-101. – Библиогр.: 64 назв. – ISSN 0367-4290
720329
  Макаренко А.Н. Космический фактор "избыточного" тепловыделения в недрах Земли и планет. Статья 6. Варианты, альтернативные частицам темной материи // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 116-128. – Библиогр.: с. 126-128. – ISSN 0367-4290
720330
  Бейлинсон Я.Л. Космический экслибрис : [к 25-летию первого полета человека в космос] / Я.Л. Бейлинсон. – Москва : Книга, 1986. – 374 с. : 135 ил. – Миниатюрное издание
720331
  Данилкин Н.П. Космическим инженерам 21 века / Н.П. Данилкин. – М, 1988. – 46с.
720332
   Космическое вещество : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 163 с.
720333
  Соботович Э.В. Космическое вещество в земной коре / Э.В. Соботович. – Москва : Атомиздат, 1976. – 159с.
720334
  Соботович Э.В. Космическое вещество в океанических осадках и ледниковых покровах / Э.В. Соботович, Г.Н. Бондаренко, Т.И. Коромысличенко. – Киев : Наукова думка, 1978. – 119с.
720335
   Космическое вещество и Земля. – Новосибирск : Наука, 1986. – 216с.
720336
   Космическое вещество на Земле : ( проблема Тунгусского метеорита). – Новосибирск : Наука, 1976. – 114с.
720337
   Космическое вещество на Земле : сб. науч. трудов / Соботович Э.В. – Киев : Наукова думка, 1982. – 167 с.
720338
   Космическое дистанционное зондирование атмосферного аэрозоля. – Л., 1983. – 216с.
720339
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках). – Киев : Атика. – ISBN 966-7714-71-3
Т. 1 : Общие вопросы космической деятельности. Государственное регулирование / [сост.: И.П. Андрушко, А.В. Беглый, С.А. Негода ; авт. вступ. ст.: Н.Р. Малышева и др. ; пер.: А.В. Кудрявченко и др.]. – 2001. – 445, [3] с. : табл. – Доп. тит. л. англ.
720340
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках). – Киев : Атика. – ISBN 966-8074-40-8
Т. 2 : Межгосударственная кооперация в сфере космической деятельности (СНГ, ЕС, СЕ, ЕКА) / [сост. И.П. Андрушко, Н.Д. Красилич, С.В. Кузнецова, С.А. Негода ; авт. вступ. ст.: И.П. Андрушко ; пер.: И.П. Андрушко и др.]. – 2002. – 429, [3] с. – Доп. тит. л. англ.
720341
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках) : [в 2 кн.]. – Киев : Атика. – ISBN 966-326-114-5
Т. 3, кн. 1 : Космос. Экология. Природные ресурсы Земли / [сост.: И.П. Андрушко, Н.Д. Красилич, С.В. Кузнецова ; пер.: К.Р. Калюжный, А.С. Полторацкий, О.Б. Чеботарев]. – 2005. – 519, [9] с. – Доп. тит. л. англ.
720342
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках) : в 2 кн. – Киев : Атика. – ISBN 966-326-222-2
Т. 3, кн. 2 : Космос. Экология. Природные ресурсы Земли / [сост.: И.П. Андрушко, Н.Д. Красилич, С.В. Кузнецова ; пер.: Н.А. Иваницкая и др.]. – 2006. – 724, [4] с. – Доп. тит. л. англ.
720343
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках). – Киев : Атика. – ISBN 966-326-226-5
Т. 4 : Европейская космическая политика / [сост.: И.П. Андрушко, Н.Д. Красилич, С.В. Кузнецова ; пер.: К.Р. Калюжный, А.С. Полторацкий, О.С. Стельмах]. – 2006. – 285, [3] с. – Текст рус., англ. - Доп. тит. л. англ.
720344
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках) / Нац. косм. агентство Украины ; Нац. акад. наук Украины, Междунар. центр косм. права при Ин-те государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины ; [отв. ред.: Малышева Н.Р., Шемшученко Ю.С.]. – Киев : Атика. – ISBN 978-966-326-423-3
Т. 5 : Дистанционное зондирование Земли / [сост.: И.П. Андрушко, Н.Р. Малышева, С.В. Кузнецова ; пер.: В.П. Непийвода, О.С. Стельмах, Н.Р. Малышева]. – 2010. – 264 с. – Доп. тит. л. англ.
720345
  Гольдин Л.И. Космическое и земное / Л.И. Гольдин. – Москва : Знание, 1989. – 63 с.
720346
  Блэкетт С П.М. Космическое излучение / П.М.С. Блэкетт. – Харьков : ОНТИ НКТП, 1935. – 64 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 63-64
720347
  Дорман Л.И. Космическое излучение в верхней атмосфере / Л.И. Дорман, И.Д. Козин. – Москва : Наука, 1983. – 151с.
720348
   Космическое излучение высокой энергии : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1989. – 200 с.
720349
   Космическое излучение предельно высокой энергии. – Новосибирск : Наука, 1991. – 51 с.
720350
  Христиансен Г.Б. Космическое излучение сверхвысокой энергии / Г.Б. Христиансен, Г.В. Куликов, Ю.А. Фомин. – Москва : Атомиздат, 1975. – 256с.
720351
  Кравцова В.И. Космическое картографирование : учеб. пособ. / В.И. Кравцова; под ред. К.А. Салищева, Ю.Ф. Книжникова. – Москва : Московский университет, 1977. – 168 с.
720352
  Николаев В.А. Космическое ландшафтоведение / В.А. Николаев. – М, 1993. – 81с.
720353
   Космическое материаловедение. – М., 1989. – 478с.
720354
  Фролов В.В. Космическое мышление: новый взгляд на философию Серебряного века // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 4 (42). – С. 36-41
720355
  Матусевич Т.В. Космическое образование: современный философско-педагогический дискурс // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2014. – за 2013 г. – С. 183-189. – ISSN 2307-3705
720356
   Космическое окружение и Земля. – Киев : Наукова думка, 1977. – 136с.
720357
   Космическое оружие. – М., 1964. – 231с.
720358
   Космическое оружие: дилема безопасности. – М., 1986. – 184с.
720359
  Жуков Г.П. Космическое право / Г.П. Жуков. – Москва, 1966. – 296с.
720360
  Нозари Ф. Космическое право / Ф. Нозари. – М, 1979. – 230с.
720361
  Ким Пень Вон Космическое право как отрасль современного международного права : Дис... канд. фридическихнаук: / Ким Пень Вон; Ин-т Международных отношений Киевского Ун-та им. Тараса.Шевченко. – К, 1995. – 165л. – Бібліогр.:л.154-165
720362
  Ким П.В. Космическое право как отрасль современного международного права : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.10 / Ким П.В.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1995. – 27л.
720363
  Фесенков В.Г. Космическое пространство / В.Г. Фесенков. – Алма-Ата : Издательство АН КазахССР, 1948. – 18 с.
720364
  Гуровский Н.Н. Космическое путешествие / Н.Н. Гуровский. – М., 1989. – 188с.
720365
  Перминова В. Космическое путешествие : репертуар / В. Перминова, И. Ремизова // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 11. – С. 18-27
720366
  Логинов Д. Космическое путешествие Карла Густава Юнга // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 4. – С. 36-39. – ISSN 0130-7045
720367
  Шкловский И.С. Космическое радиоизлучение / И.С. Шкловский. – Москва : ГИТТЛ, 1956. – 492 с.
720368
   Космическое содружество. – М., 1980. – 183с.
720369
  Алексеев В.А. Космическое содружество: хроника международных полетов / В.А. Алексеев, А.А. Еременко, А.В. Ткачев ; под ред. А.С. Елисеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1987. – 204, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 206
720370
  Алексеев В.А. Космическое содружество: хроника международных полетов / В.А. Алексеев, А.А. Еременко, А.В. Ткачев ; под ред. А.С. Елисеева. – Москва : Машиностроение, 1988. – 208 c. : ил.
720371
  Бекк Р.М. Космическое сознание / Д-р Р.М. Бекк. – Петроград : Новый человек. – 375 с.
720372
  Брацлавец П.Ф. Космическое телевидение / П.Ф. Брацлавец, И.А. Росселевич, Л.И. Хромов. – Москва, 1967. – 136 с.
720373
  Федоров Б.Ф. Космическое фотографирование / Б.Ф. Федоров, В.Д. Пермяков. – Москва : Недра
Фотографирование и его автоматизация. Космическое фотографирование и обработка изображений. Теория и практика эксплуатации фотоаппаратуры. – 1978. – 351 с.
720374
  Романюк П. Космізм забутих предків або Косів, якого нема // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2018. – № 10/12 (254/256). – С. 28-66. – ISSN 0131-2685
720375
  Аляєв Г.Є. Космізм російський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1028-1029. – ISBN 966-316-069-1
720376
  Козаченко Я Космізм та фемінізм у поезії чиканос // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 214-217


  Розглядаються міфологічні символи, які зустрічаються у поезії чиканос, та фемінізм, який фігурує в їхній поезії
720377
  Панфілов В.О. Космізм як прояв духовної творчості в поезіїТютчева // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 23-26. – ISSN 2077-1800
720378
  Дячук І.Д. Космізм як філософський і науковий напрямок : [навч. посібник] / Ірина Дячук, Валентин Онопрієнко ; [за ред. д. філос. н., проф. Л.Г. Дротянко]. – Київ : Софія-Оранта, 2006. – 128, [1] с. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 966-517-410-1
720379
  Гришина С.В. Космізм: новий підхід до вивчення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 110-115
720380
  Провозін О.П. Космічна апаратура магнітного запису - відтворення мовної інформації для пілотованих об"єктів // Studies in History and Philosophy of Science and Technology : scientific journal / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Т. 30, № 2. – С. 60-68. – ISSN 2617-1929


  Досліджено апаратуру магнітного запису-відтворення (АМЗВ) мовної інформації для першого пілотованого польоту людини в космос, її історію та принцип її роботи. Створена апаратура спочатку була призначена для документування космонавтами своїх вражень від ...
720381
  Авраменко О. Космічна безмежність звичних речей. "Гурзуфські сезони" Анатолія Криволапа // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2022. – № 4 (127) : Портрет художника. – С. 44-51. – ISSN 2222-436X
720382
  Тримбач С. Космічна вертикаль // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12 липня (№ 121). – С. 7


  125 років від дня народження українського кінооператора і фотографа Данила Демуцького.
720383
  Нікітова Н.П. Космічна вікторина, 5 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 1 (191). – С. 30-31
720384
  Хамініч С.Ю. Космічна галузь в економічному вимірі: проблеми та перспективи розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 347-350. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
720385
  Кошова С.П. Космічна галузь в умовах викликів глобалізації // Глобалізаційні виклики сучасності : підручник / Л.Г. Комаха, І.В. Алєксєєнко, В.Л. Гура, З.В. Гбур, Н.Г. та ін. Клименко. – Київ : Київський університет, 2022. – С. 273-349. – ISBN 978-966-933-024-6
720386
  Горбулін В.П. Космічна галузь України: пріоритетні напрями діяльності в нових умовах / В.П. Горбулін, В.С. Шеховцов, А.І. Шевцов // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – С. 5-12. – (Серія "Політика" ; № 1 (38)). – ISSN 2306-5664
720387
  Боровик В. Космічна гонка технологій: місце і роль України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 24-30 червня (№ 24). – С. 6
720388
  Федоров О.П. Космічна діяльність : підходи до розробки стратегії Why space for Ukraine? / О.П. Федоров ; НАН України, Держ. косм. агенство України, Ін-т косм. дослідж. – Київ : Наукова думка, 2019. – 205, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 192-203. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1714-6
720389
  Овчаренко Е. Космічна енергетика // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 39). – С. 15


  Арт-галерея "Мануфактура" презентувала виставку молодого київського художника Дмитра Коваля "Містифікація кохання".
720390
  Фельдман В. Космічна естафета: проблеми галузі та її перспективи // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 23 березня (№ 12). – С. 10-11


  "У Державному космічному агентстві України голова ДКАУ Павло Дегтяренко на зустрічі з громадськістю розповів про найважливіші завдання, виконані у минулому 2017 р., та про перспективи діяльності Агентства, а також відповів на різноманітні запитання."
720391
  Чурюмов К.І. Космічна загроза і кінець світу: реальність і міфи / Чурюмов К.І., Кручиненко В.Г.,Чурюмова Т.К. ; Т-во "Знання" України. – Київ : Знання, 2012. – 48 с. : іл. – Бібліогр.: с. 47. – (Бібліотечка Товариства "Знання" України). – ISBN 978-966-618-268-8
720392
  Біленчук П. Космічна й електронна кіберзлочинність: загрози і виклики нового тисячоліття / П. Біленчук, М. Малій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 11-17 жовтня (№ 41). – С. 14. – ISSN 1992-9277
720393
  Біленчук П. Космічна й електронна кіберзлочинність: загрози і нового тисячоліття / П. Біленчук, М. Малій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
720394
  Біркун Л. Космічна мандрівка з "нашою англійською" // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 14-24.
720395
  Сливко Є.М. Космічна мінералогія : Текст лекцій / Є.М. Сливко; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-тет ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 94 с.
720396
  Голованенко Володимир Космічна місія "Південмашу" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 4 (153). – С. 4-5, 24 : Фото
720397
  Клещонок В. Космічна місія Астрономічної обсерваторії // Світ. – Київ, 2018. – Червень (№ 21/22). – С. 3 : фото Клима Чурюмова


  Про внесок науковців у дослідження космосу розповідає завідувач відділу астрометрії та малих тіл Сонячної системи Астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка Валерій Клещонок. Згадуються вчені В. Федоров (перший директор), М. Хандриков, І. ...
720398
  Чурюмов К. Космічна місія довжиною в 10 років // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 7


  2014 рік увійде до історії науки як рік космічної місії "Розетта" та комети українських астрономів К. Чурюмова та С. Герасименко 7P/Churymov-Gerasimenko, до якої спрямована місія. Адже це космічний експеримент посадки на крижане ядро комети ...
720399
  Грабовський С. Космічна місія інженера Корольова (до 40-річчя смерті головного конструктора) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 263-265. – ISBN 966-7060-98-5
720400
  Дроздовський Д.І. Космічна мова людської душі = Cosmic language of tne human soul / Д.І. Дроздовський. – Одеса : Фенікс, 2004. – 112 с. – ISBN 966-8289-78-1
720401
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 1, № 1. – 1995
720402
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 1, № 2/6. – 1995
720403
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 2, № 3/4. – 1996
720404
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 2, № 5/6. – 1996
720405
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 2, № 1/2. – 1996
720406
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 3, № 1/2. – 1997
720407
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 3, № 3/4. – 1997
720408
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 4, № 1. – 1998
720409
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 4, № 2/3. – 1998
720410
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 4, № 4. – 1998
720411
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 4, № 5/6. – 1998
720412
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1561-8889
Т. 5, № 2/3. – 1999
720413
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1561-8889
Т. 5, № 4. – 1999
720414
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1561-8889
Т. 5, № 5/6. – 1999
720415
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1561-8889
Т. 5, № 1. – 1999
720416
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 6, № 4. – 2000
720417
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 6, № 5/6. – 2000
720418
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 6, № 1. – 2000
720419
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1561-8889
Т. 6, № 2/3. – 2000
720420
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 7, № 2/3. – 2001. – + додаток
720421
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 7, № 1 : Важливі віхи космічної ери /Патон Б.Є., Вавілова І.Б., Негода О.О., Яцків Я.С. – 2001
720422
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал: спецвипуск. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 7, № 4 : Спеціальний випуск присвячено проблемам підготовки радіонавігаційного плану України та перспективам широкомасштабного використання в Україні супутникових навігаційних систем. – 2001
720423
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 7, № 5/6. – 2001
720424
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 8, № 1. – 2002
720425
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 8, № 2/3. – 2002
720426
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 8, № 4. – 2002
720427
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 8, № 5/6. – 2002
720428
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 9, № 1. – 2003
720429
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 9, № 2/3. – 2003
720430
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 9, № 4. – 2003
720431
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 9, № 5/6. – 2003
720432
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 10, № 5/6. – 2004
720433
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 10, № 1. – 2004
720434
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 10, № 2/3. – 2004
720435
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 10, № 4. – 2004
720436
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 11, № 3/4. – 2005
720437
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 11, № 5/6. – 2005
720438
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 11, № 1/2. – 2005
720439
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 12, № 5/6. – 2006
720440
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 12, № 4. – 2006
720441
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 12, № 2/3. – 2006
720442
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 12, № 1. – 2006
720443
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 1. – 2007
720444
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 2. – 2007
720445
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 3. – 2007
720446
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 4. – 2007
720447
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 5. – 2007
720448
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 6. – 2007
720449
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 14, № 2. – 2008. – Резюме укр., англ. мовами
720450
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 14, № 1. – 2008. – Резюме укр., англ. мовами
720451
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 14, № 3. – 2008. – Резюме укр., англ. мовами
720452
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 14, № 4. – 2008. – Резюме укр., англ. мовами
720453
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 14, № 5. – 2008. – Резюме укр., англ. мовами
720454
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 14, № 6. – 2008. – Резюме укр., англ. мовами
720455
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 15, № 2. – 2009. – Резюме укр., англ. мовами
720456
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 15, № 3. – 2009. – Резюме укр., англ. мовами
720457
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 15, № 4. – 2009. – Резюме укр., англ. мовами
720458
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 15, № 5. – 2009. – Резюме укр., англ. мовами
720459
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 15, № 1. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
720460
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 16, № 1. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
720461
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 16, № 2. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
720462
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Національне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 16, № 3. – 2010. – Резюме укр., англ. мовами
720463
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Національне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 16, № 5. – 2010. – Резюме укр., англ. мовами
720464
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Національне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 16, № 6. – 2010. – Резюме укр., англ. мовами
720465
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 1. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
720466
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 2. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
720467
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 3. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
720468
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 4. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
720469
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 5. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
720470
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 6. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
720471
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 1. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
720472
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 2. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
720473
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 3. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
720474
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 4. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
720475
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 5. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
720476
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 6. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
720477
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 19, № 2 (81). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
720478
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 19, № 3 (82). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
720479
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 19, № 4 (83). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
720480
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 19, № 5 (84). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
720481
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 19, № 6 (85). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
720482
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 1 (86). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
720483
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 2 (87). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
720484
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 3 (88). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
720485
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 4 (89). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
720486
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 5 (90). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
720487
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 6 (91). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
720488
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 1 (92). – 2015. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720489
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 2 (93). – 2015. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720490
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 3 (94). – 2015. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720491
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 4 (95). – 2015. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720492
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 5 (96). – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720493
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 6 (97). – 2015. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720494
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред. Б.Є. Патон. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 22, № 5 (102). – 2016. – 70 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720495
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 22, № 3 (100). – 2016. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720496
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 22, № 4 (101). – 2016. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720497
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 22, № 6 (103). – 2016. – 58 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720498
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатічук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 22, № 1 (98). – 2016. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720499
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 22, № 2 (99). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720500
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 23, № 2 (105). – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720501
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 23, № 4 (107). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720502
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 23, № 5 (108). – 2017. – 74 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720503
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 23, № 6 (109). – 2017. – 70 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720504
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 23, № 3 (106). – 2017. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720505
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 23, № 1 (104). – 2017. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720506
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 24, № 3 (112). – 2018. – 85 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720507
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 24, № 1 (110). – 2018. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720508
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 24, № 2 (111). – 2018. – 74 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720509
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 24, № 6 (115). – 2018. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720510
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 24, № 4 (113). – 2018. – 79, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720511
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 24, № 5 (114). – 2018. – 75, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720512
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 25, № 2 (117). – 2019. – 77, [1] с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
720513
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 25, № 3 (118). – 2019. – 80, [1] с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
720514
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 25, № 1 (116). – 2019. – 85, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
720515
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 25, № 6 (121). – 2019. – 85, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720516
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 25, № 5 (120). – 2019. – 86 с. – Резюме укр., англ. мовами
720517
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 25, № 4 (119). – 2019. – 87, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
720518
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 26, № 1 (122). – 2020. – 99 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720519
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 26, № 2 (123). – 2020. – 95, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720520
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 26, № 3 (124). – 2020. – 95, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720521
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 26, № 4 (125). – 2020. – 109, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720522
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 26, № 6 (127). – 2020. – 109, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720523
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 26, № 5 (126). – 2020. – 101, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720524
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 27, № 5 (132). – 2021. – 99, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
720525
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 27, № 6 (133). – 2021. – 117, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
720526
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 27, № 1 (128). – 2021. – 101, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720527
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 27, № 2 (129). – 2021. – 91, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720528
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 27, № 3 (130). – 2021. – 106, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
720529
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 27, № 4 (131). – 2021. – 92, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
720530
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 28, № 1 (134). – 2022. – 79, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
720531
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 28, № 2 (135). – 2022. – 67, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
720532
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 28, № 3 (136). – 2022. – 91, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
720533
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 28, № 4 (137). – 2022. – 87, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
720534
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 28, № 5 (138). – 2022. – 81, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
720535
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 28, № 6 (139). – 2022. – 89, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
720536
   Космічна наука і технологія. Додаток до журналу. – Київ, 2001
720537
   Космічна наука і технологія. Додаток до журналу. – Київ, 2001
720538
   Космічна наука і технологія. Додаток до журналу. – Київ, 2004
720539
   Космічна наука і технологія. Додаток до журналу. – Київ, 2005
720540
   Космічна наука і технологія. Додаток до журналу. – Київ, 2005
720541
   Космічна наука і технологія. Додаток до журналу. – Київ, 2005
720542
  Журавльова Л.В. Космічна політика США в контексті припинення гонки озброєнь / Л.В. Журавльова, Ю.Б. Гончар // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 3 (143). – С. 69-77. – ISSN 2077-1800
720543
  Кушерець В.І. Космічна природа людини: творчий додаток М.Д. Руденка // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 6-7. – ISSN 0868-8117


  Микола Данилович Руденко (1920-2004) – мислитель, письменник, правозахисник завдяки своїй науководослідницькій діяльності суттєво розширив людську свідомість космічного діапазону. Він успішно продовжив вчення таких українських інтелектуалів, як: Г. ...
720544
  Федоров О.П. Космічна програма України та перспективи інноваційного розвитку // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 1 : Інноваційна політика України: проблеми та перспективи. – С. 106-109.
720545
  Шулікін Д. Космічна програма, регіональне замовлення і вибори до НАЗЯВО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 21 січня (№ 1/2). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Комітет рекомендував Верховній Раді за результатами розгляду в першому читанні законопроекту № 9457 "Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2019-2023 роки".
720546
  Мінковський А. Космічна таємниця Лютого / А. Мінковський. – Київ, 1978. – 160 с.
720547
  Розанова А.А. Космічна тема в науковій фантастиці / А.А. Розанова. – Київ, 1966. – 48с.
720548
   Космічна Україна. Переяславщина : альманах / Междунар. филос.-космологическое о-во ; [голова ред. ради Л.К. Каденюк ; ред. рада: В. Коцур, О. Базалук, О. Шкира та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : Центр учб. л-ри, 2012. – 143, [1] с. : іл., фотогр. – (Космічна Україна : просвітн. проект / авт. просвітн. проекту: О.О. Базалук, О.І. Шкира). – ISBN 978-611-01-0363-3
720549
   Космічна УФ озонометрія. Апаратурні проблеми / В.М. Ващенко, А.І. Лоза, Ж.І. Патлашенко, О.Є. Черниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 370-378. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі наукових наробок, отриманих в результаті випробувань та експлуатації дифракційних УФ спектрометрів на штучних супутниках Землі типу "Метеор" визначаються оптимальні шляхи удосконалення апаратури для планетарного контролю озоносфери ...
720550
  Железняк О.О. Космічна фотограмметрія : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.О. Железняк, Л.С. Чубко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2012. – 216, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 205-206. – Бібліогр.: с. 203-204. – ISBN 978-966-598-734-5
720551
  Кайдаш В.Г. Космічна фотометрія високої роздільної здатності як метод виявлення аномалій структури місячної поверхні / В.Г. Кайдаш, Ю.Г. Шкуратов, В.В. Корохін // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 5 (96). – С. 75-89. – ISSN 1561-8889


  Представлен краткий обзор исследований нарушения изначальной структуры лунного грунта, вызванного как искусственными, так и природными факторами. Для выявления таких нарушений используются данные орбитальной фотометрии высокого разрешения в сочетании с ...
720552
  Біленчук П. Космічне партнерство України і США: міжнародна правнича дипломатія в дії / П. Біленчук, Гречанюк-Самойлова // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 8-14 листопада (№ 45). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
720553
  Мицик В.Ф. Космічне походження людини : (за даними української народної творчості) / Мицик Вадим Федорович, Директор Музею історії хліборобства, етнолог, дослідник світогляду українців ; Благод. фонд пам"яті Юрія Миролюбова ; Громад. фонд реконструкції та сприяння збереженню культур. спадщини України. – Київ : Віче Українських Рідновірів ; Об"єднання Рідновірів України ; Товариство оріїв "Перунова Рать", 2005. – 6, [1] с. – Видання описано за обкл. - В надзаг. також: Наук.-практ. конф. "Буття українців"
720554
  Бєглий О.В. Космічне право : навч.-метод. посібник / О.В. Бєглий ; Нац. авіаційний ун-т ; Юрид. ін-т ; Ін-т повітряного і космічного права. – Київ : Освіта України, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-188-020-6
720555
  Шемшученко Ю.С. Космічне право : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.С. Шемшученко ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права. – Київ : Юридична думка, 2012. – 278, [2] с. – Зміст укр., англ., рос. – Бібліогр. : с. 213-218 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-98-6
720556
  Бєглий О.В. Космічне право у структурі міжнародного правопорядку постіндустріального суспільства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 101-108
720557
   Космічне право України : Збірник нормативно-правових актів та міжнародних документів. – Київ : Ін Юре, 1998. – 216с. – ISBN 966-7183-27-0
720558
   Космічне право України : зб. нац. і міжнар. правових актів. – Вид. 4-те, переробл. та доповн. – Київ : Атіка, 2004. – 438, [2] с. : табл. – ISBN 966-326-033-5
720559
   Космічне право України : зб. нац. і міжнар. правових актів. – Вид. 5-те, переробл. та доповн. – Київ : Атіка, 2007. – 462, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-326-272-7
720560
  Малишева Н. Космічне право: перспективи розвитку в міжнародному і національно- правовому контекстах // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.335-349
720561
  Семеняка В.В. Космічне сміття: техногенне забруднення космічного простору // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 115-118. – ISBN 978-617-7363-09-4
720562
  Григоренко С. Космічний "Кобзар" на Чернечій горі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 29 травня (№ 22). – С. 1, 16
720563
  Брижицька С. Космічний "Кобзар" отримав прописку на Тарасовій горі // Світ. – Київ, 2021. – Квітень (№ 13/14)
720564
   Космічний акрод. – К., 1981. – 175с.
720565
  Чурюмов К.І. Космічний апарат "Розетта" летить до ядра комети "Чурюмова-Герасименко" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 28-31
720566
  Борзенко С.О. Космічний випробувач : [про двічі Героя Радянського Союзу льотчика-космонавта генерал-майора Г.Т. Берегового] / С.О. Борзенко, М.М. Денисов. – Київ : Політвидав України, 1970. – 143 с., [6] л. іл. : іл. – (Герої зоряних трас)
720567
  Гнатик Б.І. Космічний гама-телескоп ГАМА-400 // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 6
720568
  Бережний В.П. Космічний Гольфстрім : наук.-фантаст. повість та оповідання / В.П. Бережний. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 223 с.
720569
  Цирфа Ю. Космічний ентузіазм і світові здобутки // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 1 (381). – С. 49-50. – ISSN 2313-559X


  "...Після того, як у листопаді 2014 р. автоматизований модуль Philae здійснив успішний спуск із міжпланетного зонда Rosetta на ядро 67P / Чурюмова - Герасименко і розпочав її дослідження, світ укотре згадав про діяльність нашої держави в космічній ...
720570
  Красовський Г.Я. Космічний моніторинг безпеки водних екосистем із застосуванням геоінформаційних технологій : монографія / Г.Я. Красовський ; Ін-т проблем нац. безпеки ; Рада нац. безпеки і оборони України. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – 480 с. : іл. – ISBN 978-966-1648-07-03
720571
  Греков Л.Д. Космічний моніторинг забруднення земель техногенним пилом / Л.Д. Греков, Г.Я. Красовський, О.М. Трофимчук; Ін-т проблем національної безпеки при РНБО України; Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України. – Київ : Наукова думка, 2007. – 123 с. : іл. – ISBN 978-966-00-0621-7
720572
  Дерюгін І.А. Космічний радіозв’язок / І.А. Дерюгін. – Київ : Т-во "Знання", 1963. – 40с. – (Сер.VІ ; №22)
720573
  Малиновська О. Космічний туризм: стан та перспективи розвитку // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 233-242. – (Серія географічна ; вип. 42). – ISSN 2078-6441


  Згадуються: Павло Апполонович Тутковський - укор. геолог, географ і педагог. Закінчив Кихв. ун-т у 1822 р. У 1884-1895 - консерватор мінералогічного і геологічного кабінетів ун-ту. З 1914 р. - професор Київ. ун-ту. Маркович (Маркевич) Опанас - укр. ...
720574
  Якубовська М. Космічний чар поезії Лілії Золотоноші // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 99-105. – ISSN 0236-1477


  У творчості відомої поетеси Лілії Золотоноші особливо гостро відчувається протистояння людської душі й огрому оточуючого світу. Звідси бере витоки незбагненна сила і просто космічний чар поезії поетеси, у якій вона з книжки до книжки просто пише ...
720575
  Борзенко С.О. Космічні брати : [журналісти - Герої Радянського Союзу про героїзм льотчиків-космонавтів П.І. Бєляєва і О.А. Леонова : Бєляєв Павло Іванович, про нього / С.О. Борзенко, М.М. Денисов. – Київ : Політвидав України, 1969. – 135 с., [6] л. іл. : іл. – (Герої зоряних трас)
720576
  Ручко О. Космічні відеоблогери та їх перша "зброя" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6/7/8 (154). – С. 16-17. – ISSN 2518-7104
720577
  Дума Д.П. Космічні геодезисти / Д.П. Дума; ред. М.І. Сахарова. – Київ : Наукова думка, 1969. – 64 с. – (науково-популярна література)
720578
   Космічні дослідження в Україні 2004-2006. – Київ, 2006. – 96с. : іл. – Звіт підготовлений Інститутом космічних досліджень НАНУ- НКАУ
720579
   Космічні злети України = Ukraine"s space flights : Науково-історичний альманах. – Київ : Український літопис, 2002. – 224 с. : з іл.
720580
  Косарєв М.В. Космічні знімки як фундаментальна основа картографічних матеріалів та геоінформаційних систем / М.В. Косарєв, С.О. Ясенев // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 42-45. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2075-1893
720581
  Біленчук П. Космічні й наземні кіберзагрози в сучасному електронному світі / П. Біленчук, С. Лихова, М. Малій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-15 липня (№ 26-27)
720582
  Біленчук П. Космічні й наземні кіберзагрози в сучасному електронному світі. Системний асиметричний аналіз новітніх ноозасобів пізнання, доказування та розслідування / П. Біленчук, С. Лихова, М. Малій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 20 травня -16 червня (№ 20/23). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
720583
   Космічні й наземні кіберзагрози в сучасному електронному світі. Системний асиметричний аналіз новітніх ноозасобів пізнання, доказування та розслідування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 17-30 червня (№ 24/25). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
720584
  Шохін Б.П. Космічні навігаційні системи: сегмент користувача / Б.П. Шохін, Г.А. Білан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 74-78. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються програмно-технічні комплекси, основною задачею яких є високоточне визначення просторових координат об"єктів. The article deals with program and technical systems to determine spatial attitudes of objects with high accuracy.
720585
  Гелич Ю. Космічні об"єкти як об"єкти цивільних прав // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 93-95
720586
  Єфіменко В. Космічні орбіти астрономів // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 6


  Про наукові дослідження вчених-астрономів нашого університету у галузі космосу та міжнародне співробітництво з російськими вченими щодо реалізації ряду космічних проектів. Згадуються наші вчені: доктор фіз.-матем. наук Б.І. Гнатик, Г.П. Міліневський, ...
720587
  Горовий А. Космічні орбіти Любові Міненко // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 180-187. – ISSN 0208-0710
720588
  Гнатик Б. Космічні промені високих енергій від гіпернових у Галактиці / Б. Гнатик, В. Маслюх // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-30. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  При вибуху Гіпернової ударна хвиля після виходу на поверхню передгіпернової рухається у навколозоряному середовищі з помірнорелятивістською швидкістю ( Г [beta] - 1). Космічні промені, прискорені на фронті такої ударної хвилі, матимуть енергії 1017 - ...
720589
  Гнатик Р. Космічні промені екстремально високих енергій (Е>1020 еВ): потенційні джерела / Р. Гнатик, В. Войцеховський // Кінематика і фізика небесних тіл : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 36, № 3 (213). – С. 47-68. – ISSN 0233-7665
720590
  Данилевський В. Космічні промені й аерозолі в земній атмосфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 15-27. – (Астрономія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817


  Однією з гіпотез для пояснення змін земного клімату є вплив зовнішніх космічних чинників, зокрема космічних променів галактичного походження, які є основним джерелом іонізації молекул у тропосфері. Відомо, що за умов достатньої перенасиченості пари ...
720591
  Колліот Т. Космічні ризики: нове покоління непростих завдань // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 3 (47). – С. 44-45. – ISSN 1810-7923
720592
  Найденов О. Космічні світорозуміння Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 203-207. – ISBN 978-617-7009-24-4
720593
  Крячко І.П. Космічні телескопи-флагмани // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 3/4 (116). – С. 15-17
720594
   Космоаэрогеологические исследования нефтегазоносных районов. – Л., 1989. – 151с.
720595
  Лозицька Н. Космогенний берилій-7 у приземному повітрі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 6-10. – (Астрономія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Вивчено сезонні й річні варіації об"ємної активності берилію-7 у приземному повітрі в чотирьох областях України. Використано вже опубліковані дані за 2005-2019 рр. і нові результати вимірювань Головного центру спеціального контролю в Україні ...
720596
  Ферронский В.И. и др. Космогенные изотопы гидросферы / В.И. и др. Ферронский. – М., 1984. – 268с.
720597
   Космогенные радиоизотопы. – Вильнюс
3. – 1975. – 160с.
720598
  Луянас В.Ю. Космогенные радионуклиды в атмосфере. / В.Ю. Луянас. – Вильнюс, 1979. – 194с.
720599
   Космогенные структуры Земли : (материалы семинара). – Москва : Наука, 1980. – 81с.
720600
   Космогеологические исследования межгорных впадин Средней Азии и Казахстана. – М., 1988. – 8с.
720601
   Космогеологические методы в изучении четвертичного периода. – Л., 1982. – 128с.
720602
   Космогеологическое картирование. – Л., 1984. – 156с.
720603
   Космогеология. – М., 1987. – 239с.
720604
   Космогеология СССР. – Москва : Недра, 1987. – 240 с.
720605
   Космогеологія : Збірка текстів та навчальні завдання з дисципліни "Англійська мова за професійним спрямуванням" для студ. геолог. факультету. – Київ : Обрії, 2003. – 48с.


  Збірка текстів і вправ до навчального курсу "Іноземна мова" (за професійним спрямуванням)
720606
  Геворкян О.С. Космогоническая гипотеза / О.С. Геворкян. – М, 1974. – 144с.
720607
  Гендель М. Космогоническая концепция розенкрейцеров : основной курс по прошлой эволюции человека, его нынешней конституции и будущему развитию : в 2 кн. : пер. с англ. изд. 1911 г. / Макс Гендель. – [Б.м. : Б.и.]. – (Четвертый путь)
Кн. 1. – 1993. – 160 с.
720608
  Гендель М. Космогоническая концепция розенкрейцеров. : основной курс по прошлой эволюции человека, его нынешней конституции и будущему развитию / М. Гендель
Кн.2. – 1993. – 160 с.
720609
  Вольф Космогонические гипотезы. – Санкт-Петербург, 1899. – 80с.
720610
  Степанов М.В. Космогонические мифы в орнаментах степных культур эпохи бронзы / М.В. Степанов. – Киев : Олег Філюк, 2016. – 250, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 207-233, 250. – ISBN 978-617-7122-63-9
720611
  Декарт Р. Космогония / Р. Декарт. – М, 1934. – 326с.
720612
  Винокуров Е.М. Космогония / Е.М. Винокуров. – ё. – Москва, 1984. – 32с.
720613
  Плотин Космогония / Плотин. – Москва : REFL-book ; Ваклер, 1995. – 304 с. – (Философия сквозь века). – ISBN 5-87983-026-8
720614
  Баландин Д.В. Космогония в творчестве Вячеслава Иванова // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 48-58. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Утверждается, что для производства инноваций сегодня необходимо включение исследований практики и ее проблем в круг исследовательских вопросов при разработке инновационных продуктов и решений.
720615
  Даниленко В.Н. Космогония первобытного общества / В.Н. Даниленко. – Фастов-Славутич, 1997
720616
  Стиславский А.В. Космогония Платона // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 49
720617
  Фесенков В.Г. Космогония солнечной системы / В.Г. Фесенков. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1944. – 112 с.
720618
  Сосенко П. Космогонійні виміри дитинства / П. Сосенко, Т. Шевчук // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 25-48


  Виявлено та досліджено дитячі виміри колядних традицій. Космогонію і Різдво свята тлумачено як мітологію і містерію дитинства
720619
  Нетяга В. Космогонічна поетика Б.-І. Антонича // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 27-31. – ISBN 978-966-2133-57-3
720620
  Чмихало І.А. Космогонічний мотив підглядання як виявлення хронічної природи потойбічних істот // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 103-109.
720621
  Тиховська О. Космогонічні міфи у світлі психоаналізу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 101-105. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))
720622
  Масло О. Космогонічні образи в колядках Черкащини // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 110-115


  У статті розглядається система традиційних космогонічних образів у сучасних колядках Черкащини. Особлива увага приділена з"ясуванню регіональної специфіки космогонічних образів в загальноукраїнському контексті побутування. В статье рассматривается ...
720623
  Стадник М.М. Космогонічні та еволюційні учення сучасної православної церкви // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 204-214. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розкрито різні теологічні аспекти, що використовуються представниками православної церкви для обґрунтування коадаптації науки і релігії. Показано, що основою для теологічних обґрунтувань такого процесу є різні метафізичні судження.
720624
  Лавриненко С. Космогонічні та теогонічні міфи в ранньоетнічних світоглядно-релігійних системах східних слов"ян // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 70-78. – ISBN 966-7379-70-1
720625
  Городнюк Н. Космогонія та есхатологія бібліотеки (Х.Л.Борхес, У.Еко, В.Шевчук) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 102-106. – ISBN 966-8110-14-5
720626
  Ширакаци Анания Космография : пер. с древнеармян. / Ширакаци Анания. – Ереван : Издательство АрмССР, 1962. – 128 с.
720627
  Цыгальский В.М. Космография. / В.М. Цыгальский. – 148с.
720628
  Барановський П.П. Космографічний метод дослідження слуху / П.П. Барановський ; Акад. наук УРСР, Ін-т україн. фольклору, Сектор пісенно-музикального фольклору. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1941. – 31 с.
720629
  Шевченко В.П. Космодаміанський Олександр Сергійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 677. – ISBN 978-966-02-7304-7
720630
  Щербаков А.А. Космодром / А.А. Щербаков. – Москва, 1967. – 91с.
720631
  Твердовский В.Н. Космодром / В.Н. Твердовский. – М., 1976. – 160с.
720632
   Космодром. – М., 1977. – 310с.
720633
  Захаров Алексей Космодромы - "Ключ на старт!" : Планетарий // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 26-36 : Іл.
720634
  Чебаненко С. Космолет "Очумелые ручки" : проза: фантастическая повесть // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая орг. "Редакция журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 10. – С. 122-130. – ISSN 0028-1263
720635
  Перехрест В.І. Космологiчнi наслiдки вихрової гiдродигамiки: вихрова i темна енергiї в космосi // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 8. – С. 204-221. – (Серія: Моделювання ; вип. 8). – ISSN 2312-4547
720636
  Кочетов Э.Г. Космологизация = Cosmologization : новый этап мирового развития в контексте гуманитарной космологии : науч. монография / Эрнест Кочетов ; Регион. обществ. организация "Обществ. акад. наук геоэкономики и глобалистики". – Москва : Международные отношения, 2014. – 910, [1] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Рез. англ. - Аннот. англ., нем., фр., итал., исп., араб., кит., яп. - Указ.: c. 777-816. – Библиогр.: с. 751-772 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7133-1445-3
720637
  У И Сян Космологическая теория топологических групп преобразований / У И Сян. – Москва, 1979. – 243 с.
720638
  Бронников К.А. Космологические модели скалярно тензорной теории гравитации / К.А. Бронников, В.Е. Якимов. – К., 1972. – 14 с.
720639
  Анисимов А.Ф. Космологические представления народов Севера / А.Ф. Анисимов ; АН СССР, Музей истории религии и атеизма. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1959. – 106 с.
720640
  Касавин И.Т. Космологический и эпистемиологический дискурс в театре Ульяма Шекспира // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 114-131. – ISSN 0042-8744
720641
  Манджос А.В. Космологическое влияние на острове системы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.030 / Манджос А.В.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1971. – 8л.
720642
  Манджос А.В. Космологическое влияние на островные системы / А.В. Манджос. – К., 1971. – 32с.
720643
  Жук Н. Космология / Николай Жук. – Харьков : Модель Вселенной, 2000. – 464с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – ISBN 966-7875-00-8
720644
  Борис Космология или метафизическое учение о мире : по B. Bowne"y / Борис. – Москва : Типография М.Г. Волчанинова и др.
Вып. 1 : О пространстве и времени. – 1888. – 87 с.
720645
  Федосеева Ю.А. Космология любви в прозе И.А. Бунина и Н.П. Смирнова // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 3 (65/66). – С. 297-301. – ISSN 1606-951Х
720646
  Цховребов З.Л. Космология осетинского нартовского эпоса : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Цховребов З. Л.; АН СССР, Ин-т этногр. – Москва, 1989. – 20л.
720647
  Долгов А.Д. Космология ранней Вселенной / А.Д. Долгов. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 198 с. – ISBN 5-211-00108-7
720648
  Монин А.С. и др. Космология, гидродинамика, турбулентность: А.А. Фридман и развитие его научного наследия / А.С. и др. Монин. – Москва : Наука, 1989. – 325 с.
720649
   Космология. Теории и наблюдения : пер. с англ. – Москва : Мир, 1978. – 465 с.
720650
  Чаругин В.М. Космология: теория и наблюдения / В.М. Чаругин. – Москва : Знание, 1979. – 67с.
720651
  ЧАругин Космология: теория и наблюдения. / ЧАругин. – М., 1979. – 62с.
720652
  Чистяк Д. Космологічна концептосистема в пізній поезії Ж. Роденбаха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 55-58. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі текстів класика бельгійської літератури Ж. Роденбаха розглянуто функціонування космологічної міфопоетичної концептосфери. Простежується ґенеза основних образних і концептуальних парадигм, що генерують особливості авторської картини світу. ...
720653
  Тимошенко Ю. Космологічна метафора-архетип у Шевченковому поетичному світі // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 148-152. – ISBN 966-7759-23-7
720654
  Хмель Віра Андріївна Космологічна семантика колядкового тексту (на матеріалах різдвяного фольклору Рівненщини і Люблінщини) : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.07 / Хмель Віра Андріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
720655
  Хмель Віра Андріївна Космологічна семантика колядкового тексту (на матеріалах різдвяного фольклору Рівненщини і Люблінщини) : Дис... канд. філософ.наук: 10.01.07 / Хмель Віра Андріївна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 2000. – 189л. – Бібліогр.:л.168-185
720656
  Діденко В.О. Космологічне моделювання як момент суперечності теоретичного пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
720657
  Задорожна Л. Космологічний швидкий радіоспалах "SPARK" як нетеплове випромінювання від ударної хвилі навколо надпровідної струни / Л. Задорожна, Б. Гнатик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 36-39. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Надпровідні космічні струни можуть бути потужними джерелами нетеплового випромінювання. Випромінювання від ударної хвилі навколо прикаспової області має характер вузьконаправлених спалахів. Показано, що відкритий у 2007 р. на 64-метровому ...
720658
  Ярош О.А. Космологічні ідеї в суфізмі: сучасні інтерпретації // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 234-236
720659
  Буслаєва К. Космологічні міфомотиви: бінарна опозиція "Вода"/ "Вогонь" як вияв пантеїстичності світовідчуття у творчості Наталени Королевої // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 49-53.
720660
  Бургазлі А.Ю. Космологічні моделі з невзаємодіючими та взаємодіючими ідеальними рідинами і скалярними полями: фонові моделі та їх збурення = Cosmological models with non-interacting and inter-acting perfect fluids and scalar fields: background and perturbations : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Бургазлі Альвіна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 22 с. – Бібліогр. : 19 назв
720661
  Рома А.І. Космологія Аристотеля в християнській картині світу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
720662
  Романенко О.В. Космологія й антропологія у філософії Платона та Веданти // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 37-38
720663
  Колесник І. Космологія синто і екологічна парадигма Японії у XX-XXI ст. / І. Колесник, А. Ворончихіна // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 182-190
720664
  Загороднюк В. Космологія у поетичному світі Богдана-Ігоря Антонича // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 45-52
720665
  Хлопов М.Ю. Космомикрофизика / М.Ю. Хлопов. – Москва, 1989. – 64с.
720666
  Резниченко Г.И. Космонавт-5. / Г.И. Резниченко. – М., 1989. – 141с.
720667
  Чалий Б.Й. Космонавт / Б.Й. Чалий. – Київ, 1961. – 54 с.
720668
  Голованов Я.К. Космонавт № 1 / Я.К. Голованов. – М., 1986. – 78с.
720669
   Космонавт и его Родина. – Москва, 1967. – 351с.
720670
  Денисов В.Г. Космонавт и космический корабль / В.Г. Денисов. – М., 1979. – 158с.
720671
   Космонавт из Воронежа Константин Феоктистов. – Воронеж, 1964. – 83с.
720672
  Денисов В.Г. Космонавт летает...на земле / В.Г. Денисов. – М., 1964. – 152с.
720673
   Космонавт Павел Беляев. – Вологда, 1965. – 142с.
720674
  Путилов Б.А. Космонавт с буровой 711 / Б.А. Путилов. – Свердловск, 1963. – 150с.
720675
  Шурлыгин В.Г. Космонавт Сергеев. / В.Г. Шурлыгин. – Л, 1982. – 126с.
720676
   Космонавтика - вчера, сегодня, завтра. – М., 1989. – 62с.
720677
   Космонавтика - преложено выжить. – М., 1991. – 61с.
720678
  Машкевич Т.В. Космонавтика - сельскому хозяйству / Т.В. Машкевич. – М., 1984. – 96с.
720679
  Попович П.Р. Космонавтика - человечеству / П.Р. Попович. – М., 1981. – 47с.
720680
  Мазокина Г.П. Космонавтика / Г.П. Мазокина. – Москва, 1968. – 176с.
720681
   Космонавтика. – Москва, 1968. – 527с.
720682
   Космонавтика. – 2-е изд. доп. – М., 1970. – 592с.
720683
  Тарасов Е.В. Космонавтика / Е.В. Тарасов. – Москва, 1977. – 216с.
720684
   Космонавтика : энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия, 1985. – 527 с.
720685
  Анашкин Александр Космонавтика : стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 1 (636). – С. 57-59. – ISSN 0132-2036
720686
  Хохлов В.А. Космонавтика (На нем. яз.) / В.А. Хохлов, Н.И. Чебышева. – М., 1978. – 208с.
720687
  Феоктистов К.П. Космонавтика без фонфор и амбиций / К.П. Феоктистов. – М, 1991. – 62с.
720688
  Маркелова Л.П. Космонавтика в пути. / Л.П. Маркелова. – М., 1972. – 176с.
720689
  Гольдовский Д.Ю. Космонавтика за рубежом / Д.Ю. Гольдовский. – М., 1980. – 64с.
720690
  Лупишко Д.Ф. Космонавтика и астрономия в значках. О чем может рассказать небольшая коллекция // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – № 1. – С. 98-113.
720691
  Севастьянов В.И. Космонавтика и научный эксперимент. / В.И. Севастьянов. – М., 1979. – 64с.
720692
  Фаддеев Е.Т. Космонавтика и общество / Е.Т. Фаддеев. – М
1. – 1970. – 47с.
720693
  Фаддеев Е.Т. Космонавтика и общество / Е.Т. Фаддеев, канд. философ. наук. – Москва : Знание. – (В помощь лектору)
Ч. 2. – 1970. – 47 с.
720694
  Урсул А.Д. Космонавтика и социальная деятельнсоть / А.Д. Урсул, А.И. Дронов. – Кишинев, 1985. – 246с.
720695
  Коляда В.М. Космонавтика і атом / В.М. Коляда. – Київ, 1967. – 136с.
720696
   Космонавтика на значках СССР 1957 - 1975 гг.. – М., 1977. – 144с.
720697
  Уманский С.П. Космонавтика сегодня и завтра: кн. для уч-ся. / С.П. Уманский. – М., 1986. – 175с.
720698
  Авдуевский В.С. Космонавтика СССР / [Авдуевский В.С., Алексеев В.С., Ацеров Ю.С. и др. ; Редкол.: Мозжорин Ю.А., (гл. ред.) и др.]. – Москва : Машиностроение : Планета, 1986. – 496с. : ил.
720699
  Денисов В.Г. Космонавтика сьогодні і завтра / В.Г. Денисов. – Київ, 1975. – 279с.
720700
  Войтенко А.М. Космонавтика: достижения, проблемы, перспективы / А.М. Войтенко, В.Г. Денисов. – Київ, 1985. – 49с.
720701
   Космонавтика: состояние и перспективы. – М., 1974. – 64с.
720702
  Кошурникова Р.В. Космонавтом быть хочу / Р.В. Кошурникова. – Москва, 1983. – 146 с.
720703
  Петров Е.А. Космонавты / Е.А. Петров. – М., 1962. – 64с.
720704
  Ребров М.Ф. Космонавты / М.Ф. Ребров. – Москва : Воениздат, 1977. – 255 с.
720705
   Космонавты в Вологде. – Вологда, 1967. – 24с.
720706
  Семенихин Г.А. Космонавты живут на земле / Г.А. Семенихин. – Москва, 1966. – 358с.
720707
  Семенихин Г.А. Космонавты живут на земле : Роман-дилогия / Г.А. Семенихин. – Москва : Воениздат. – (Советский военный роман)
Кн. 1. – 1971. – 342с.
720708
  Семенихин Г.А. Космонавты живут на земле : Роман-дилогия / Г.А. Семенихин. – Москва : Воениздат. – (Советский военный роман)
Кн. 2. – 1971. – 295с.
720709
  Семенихин Г.А. Космонавты живут на земле / Г.А. Семенихин. – Москва, 1976. – 637с.
720710
  Семенихин Геннадий Александрович Космонавты живут на земле : Роман-диллогия / Семенихин Геннадий Александрович; Худ. И.И. Пчелка. – Москва : Воениздат, 1976. – 637с. : 8 л.ил. – (Библ. серия)
720711
  Семенихин Г.А. Космонавты живут на земле : Роман-дилогия / Г.А. Семенихин. – Москва : Воениздат. – (Библ. серия)
Кн. 1-2. – 1976. – 637с.
720712
  Зубарев Б.М. Космонавты исследуют землю / Б.М. Зубарев, В.В. Козлов, В.В. Лебедев. – Москва : Наука, 1991. – 175с.
720713
  Лютый А.П. Космонавты осваивают сварку и выплавляют невиданные металлы // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 9 (113). – С. 19-22
720714
   Космонавты рассказывают. – М., 1964. – 178с.
720715
   Космонавты рассказывают. – М., 1967. – 272с.
720716
  Свойский Б.И. Космонавты с других планет. / Б.И. Свойский. – Куйбышев, 1967. – 80с.
720717
  Сочев А.Н. Космонавты с Лунного остроа / А.Н. Сочев. – Днепропетровск, 1979. – 222с.
720718
  Шаталов В.А., Ребров М.Ф. Космонавты СССР. – Москва : Просвещение, 1977. – 319 с. : ил. – Миниатюрное издание
720719
  Шаталов В.А., Ребров М.Ф. Космонавты СССР / В.А. Шаталов, М.Ф. Ребров. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Просвещение, 1979. – 366 с. – Миниатюрное издание
720720
  Шаталов В.А. Космонавты СССР / В.А. Шаталов, М.Ф. Ребров. – М., 1980. – 192с.
720721
  Шаталов В.А. Космонавты СССР / В.А. Шаталов, М.Ф. Ребров. – М., 1980. – 224с.
720722
  Шаталов В.А. Космонавты СССР / В.А. Шаталов, М.Ф. Ребров. – М., 1981. – 208с.
720723
  Шаталов В.А., Ребров М.Ф. Космонавты СССР : [кн. для учащихся] / В.А. Шаталов, М.Ф. Ребров. – [Изд. 4-е, доп.]. – Москва : Просвещение, 1987. – 383 с. : ил. – Миниатюрное издание
720724
  Романов А.П. Космонвт-два / А.П. Романов. – Москва : Политиздат, 1979. – 112 с.
720725
  Шуляк С.А. Космонімічна лексика в українських замовляннях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 474-480


  У статті розглянуто функціонування космонімічної лексики в українських замовляннях. Звернено увагу на семантику та мовні особливості космонімів у текстах замовлянь. Схарактеризовано функціонально-магічну спрямованість замовлянь як особливого типу ...
720726
  Казначеев В.П. Космопланетарный феномен человека: проблемы комплексного изучения / В.П. Казначеев. – Новосибрск : Наука, 1991. – 304 с.
720727
  Генри О. Космополит в кафе // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 150-151 : Фото
720728
  Орлов Г.П. Космополитизм -- идеология импералистической реакции : Автореф... Канд.филос.наук: / Орлов Г.П.; М-во высш.образования СССР.,Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1955. – 14л.
720729
  Ермоленко Д.В. Космополитизм - идеологическое оружие американского империализма в борьбе за мировое господство : Автореф... канд. филос.наук: / Ермоленко Д.В.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1953. – 20л.
720730
  Модржинская Е.Д. Космополитизм - орудие современной империалистической буржуазии. : Автореф... канд. филос.наук: / Модржинская Е.Д.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1954. – 17л.
720731
   Космополитизм и его особенности на современном этапе. – Иркутск, 1974. – 36с.
720732
  Суковатая В.А. Космополитизм как способ формирования национального самосознания // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 92-95. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
720733
  Плетнев Э.П. Космополитизм капитала и интернационализм пролетариата / Э.П. Плетнев. – М., 1974. – 160с.
720734
  Дальмайр Ф. Космополитизм: в поисках космоса // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 5 (131). – С. 59-76. – ISSN 0321-2017
720735
  Шебанова М.А. Космополитическая идентичность как одна из форм транснациональных идентичностей // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2013. – № 8 (104). – С. 1039-1051. – ISSN 1812-8696
720736
  Бек У. Космополитическое мировоззренние / Ульрих Бек. – Москва : Журнал "Свободная мысль" : Центр исследований постиндустриального общества, 2008. – 312 с. – ISBN 978-5-903844-036
720737
  Клековкін О.Ю. Космополіти // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 312-325. – ISBN 978-966-136-114-9
720738
  Пивовар С.Ф. Космополітизм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 213-214. – ISBN 966-642-073-2
720739
  Зелінський М.Ю. Космополітизм versus інтернаціоналізму? / М.Ю. Зелінський, Л.П. Саракун // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті розглядається сутність феноменів космополітизму (як особливого типу світосприйняття і найбільш адекватного вираження стану транснаціонального простору, що формується під впливом глобалізації) та інтернаціоналізму (як світоглядного принципу, ...
720740
  Галін Тіханов Космополітизм у дискурсивних ландшафтах модерну: два типи артикуляції в епоху Просвіти // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 96-105. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
720741
  Зелінський М.Ю. Космополітизм у сучасній світоглядній матриці світоустрою / М.Ю. Зелінський, Л.П. Саракун // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 85-88


  У статті розглядається дискусійна проблема визначення статусу космополітичного світогляду в матриці сучасного світоустрою. Розкривається співвідношення понять "космополітизм", "космополітизація", "постнаціональність", "транснаціональність". В статье ...
720742
  Драпогуз В.П. Космополітизм як альтернативна світоглядна парадигма усвідомлення світоустрою ХХІ сторіччя / В.П. Драпогуз, Л.П. Саракун // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій ; голов. ред. Т.Д. Суходуб ; редкол.: М.В. Попович, B. Waldenfels, W. Lugowski [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 34. – C. 119-131. – ISSN 2077-8309
720743
  Потіха К.В. Космополітизм як риса високорозвиненого громадянського суспільства у філософсько-політичній спадщині І. Канта // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 15-17
720744
  Голубєва Г. Космополітичні тенденції у Ксенофонта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-17. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Криза полісної ідеології чітко відбилася у поглядах Ксенофонта. Окрім основних ідей, які він розробляв у своїх творах (монархічної, панеллінської та ідеї виховання досконалого громадянина), тут знайшли відображення тенденції, характерні для періоду ...
720745
  Присяжний В. Космос - далекий і близький // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 15 квітня (№ 65)


  Незабаром в Україні запрацюють універсальна наземна станція управління "Перлина" S-діапазону та станція прийому інформації "Надія" Х-діапазону.
720746
  Николаев А.Г. Космос - дорога без конца / А.Г. Николаев. – М, 1974. – 269с.
720747
  Николаев А.Г. Космос - дорога без конца / А.Г. Николаев. – 2-е изд. – М, 1979. – 240с.
720748
  Штерн М.И. Космос - Земле / М.И. Штерн. – М, 1976. – 183с.
720749
  Коваль А.Д. Космос - Земле / А.Д. Коваль, Ю.А. Тюрин. – Москва, 1979. – 112 с.
720750
   Космос - Земле. – Москва, 1981. – 152 с. – (Наука и технический прогресс)
720751
  Колесников Ю.В. Космос - Земле. / Ю.В. Колесников. – М., 1987. – 125с.
720752
  Дружинин И.П. Космос - Земля. Прогнозы / И.П. Дружинин, Б.И. Сазонов, В.Н. Ягодинский. – Москва : Мысль, 1974. – 288с.
720753
  Береговой Г.Т. Космос - землянам : лит. запись Л. Нечаюка / Г.Т. Береговой. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 191 с. : ил. – (Эврика)
720754
  Береговой Г.Т. Космос - землянам : лит. запись Л. Нечаюка / Г.Т. Береговой. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 191 с. : ил. – (Эврика)
720755
  Селиванов А.С. Космос - миру / А.С. Селиванов. – М, 1990. – 63с.
720756
   Космос - моя работа. – М., 1989. – 237с.
720757
   Космос, 1969. – 168с.
720758
   Космос. – Ленинград, 1987. – 223 с.
720759
  Мельников Л. Космос архитектора Гауди // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 26-28. – ISSN 0130-7045
720760
  Бровко И.Б. Космос беден без поэтов... / И.Б. Бровко. – Киев, 1986. – 47с.
720761
  Ларцев В.Г. Космос в советской поэзии / В.Г. Ларцев. – М : Знание, 1977. – 63 с.
720762
  Коваль А.Д. Космос далекий и близкий / А.Д. Коваль. – Л, 1977. – 383с.
720763
   Космос далекий и близкий : Рекомендательный библиографический указатель. – Москва : Книга, 1987. – 96с. – (К 30-летию освоения мирного использования космического пространства)
720764
  Бауэр Вольфган Космос для Самоделкиных : Космос для "чайников" // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 126-142 : Фото. – Бібліогр.1 назва. – ISSN 1029-5828
720765
  Мосенкис Ю. Космос древних индоевропейцев (германская, римская, иранская, индийская, армянская традиции) // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 345-359. – ISBN 978-2-919320-44-8
720766
   Космос древньої України: Трипілля-Троянь. – К., 1992. – 304с.
720767
  Мизун Ю.Г. Космос и биосфера / Ю.Г. Мизун. – Москва : Знание, 1989. – 62 с. – (Новое в жизни,науке, технике. Физика ; №6). – ISBN 5-07-000315-1
720768
  Мизун Ю.Г. Космос и здоровье / Ю.Г. Мизун, П.Г. Мизун. – Москва : Знание, 1984. – 144с.
720769
  Элиаде М. Космос и история : избранные работы / М. Элиаде. – Москва : Прогресс, 1987. – 312с.
720770
   Космос и коммерция. – Москва, 1989. – 40 с.
720771
   Космос и международное право. – Москва, 1962. – 184с.
720772
  Пирадов А.С. Космос и международное право / А.С. Пирадов. – Москва, 1970. – 62с.
720773
   Космос и международное сотрудничество. – М., 1963. – 256с.
720774
  Верещетин В.С. Космос и международное сотрудничество / В.С. Верещетин. – Москва, 1971. – 48с.
720775
  Каменецкая Е.П. Космос и международные организации : международно-правовые проблемы / Е.П. Каменецкая ; АН СССР, Ин-т гос. и права. – Москва : Наука, 1980. – 40 с.
720776
  Жуков Г.П. Космос и международные отношения / Г.П. Жуков. – Москва, 1961. – 40с.
720777
   Космос и метеорология. – М., 1987. – 192с.
720778
  Жуков Г.П. Космос и мир / Г.П. Жуков. – Москва, 1985. – 86с.
720779
   Космос и погода. – Ленинград, 1974. – 111с.
720780
  Мизун Ю.Г. Космос и погода / Ю.Г. Мизун. – Москва : Наука, 1986. – 143с.
720781
   Космос и право. – Москва, 1980. – 139с.
720782
   Космос и проблема всеобщего мира. – Москва, 1966. – 196с.
720783
  Скачков В.А. Космос и проблемы мировой экономики / В.А. Скачков. – мо, 1978. – 168 с.
720784
  Тушинский Г.К. Космос и ритмы природы Земли / Г.К. Тушинский. – Москва : Просвещение, 1966. – 119с.
720785
   Космос и технологии : учеб. пособие / Ф.П. Санин, Е.А. Джур, А.Ф. Санин, В.В. Хуторный; Ф.П. Санин [и др.] ; Нац. косм. агентство Украины, Нац. центр аэрокосм. образования молодежи Украины. – Днепропетровск : АРТ- ПРЕСС, 2005. – 455, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 452-455. – ISBN 966-348-028-9
720786
  Латынина А. Космос и шпионы // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 10. – С. 164-170. – ISSN 0130-7673
720787
   Космос и экология. – М., 1991. – 63с.
720788
  Исаченко И.И. Космос и экономика / И.И. Исаченко. – М, 1979. – 228с.
720789
  Бондарчук Г. Космос и Я. Исповедь / Галина Бондарчук. – Симферополь : Ариал, 2012. – 35, [1] с. – Библиогр.: с. 35. – ISBN 978-617-648-089-1
720790
  Костюк Н.Т. Космос і життя / Н.Т. Костюк. – Київ : Політвидав України, 1965. – 60 с.
720791
  Вишневський В. Космос і туризм / В. Вишневський, С. Шевчук // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 26-28. – ISBN 978-617-7069-38-5
720792
  Отман М. Космос как достояние всего человечества // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 23-30. – ISSN 0130-9625


  50 лет назад Юрий Гагарин впервые в истории человечества полетел в космос. Космонавтика - национальная идея, национальный дух нашего народа
720793
   Космос каким его видят из Вашингтона. – М., 1985. – 269с.
720794
  Задорожний М.П. Космос на Землі (10 вражаючих інопланетних ландшафтів) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 42-43 : фото
720795
  Дубовик Ольга Космос на полотні, або Вишиваємо долю червоними і ... білими нитками // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 130-135 : фото
720796
   Космос на службе мира. – М., 1987. – 34с.
720797
  Скидан О. Космос працює на Полісся / розмову вела Людмила Лобачова // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 6 травня (№ 83)


  Інтерв"ю з ректором Поліського національного університету, доктором економічних наук, професором Олегом Скиданом про ідею створення кластера та його практичне застосування, про роботу Центру космічних технологій та про перспективи розвитку космічної ...
720798
   Космос рядом с нами. – М., 1967. – 96с.
720799
  Мойсеїв І. Космос Тараса Шевченка: поезія, проза, образотворчість : культурологічне дослідження семантики і числокодів / Ігор Мойсеїв ; ВУФЕЦ "Рідна хата". – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 389 с. – (Храм української культури. Кн.3). – ISBN 966-578-199-5
720800
  Сазонов Б.И. Космос у наших дверей / Б.И. Сазонов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 200 с.
720801
  Рабиза Ф.В. Космос у тебя дома / Ф.В. Рабиза. – Москва : Детская литература, 1984. – 111 с.
720802
  Степанишин Б. Космос українського фольклору // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.26-31
720803
  Прокопенко М. Космос Флоріана Юр"єва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 лютого (№ 18/19). – С. 8-9
720804
  Авдеев Ю.Ф. Космос, баллистика, человек / Ю.Ф. Авдеев. – Москва : Советская Россия, 1978. – 268 с. : ил.
720805
  Комаров В.Н. Космос, бог и вечность мира. / В.Н. Комаров. – Москва, 1963. – 215с.
720806
  Присняков В.Ф. Космос, земля, жизнь : Монография / В.Ф. Присняков, Л.М. Приснякова; Ин-тут геотехнической механики НАН Украины. – Дніпропетровськ, 2000. – 190с.
720807
  Черногор Л.Ф. Космос, земля, человек: актуальные проблемы / Л.Ф. Черногор ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2010. – 192 с. – ISBN 978-966-623-632-9
720808
  Ткаченко Г.А. Космос, музыка, ритуал : Миф и эстетика в "Люйши чуньцю" / Г.А. Ткаченко. – М., 1990. – 283с.
720809
  Сорока В. Космос, танки та імпортозаміщення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 31 жовтня (№ 43). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  "...Попри зниження витрат на науково-технічну діяльність і зменшення кількості установ, які займаються інноваційною науково-технічною діяльністю, українська наука продукує рішення світового рівня, має ефективні напрацювання, що вже використовує армія, ...
720810
  Севастьянов В.И. Космос, человек, политика. / В.И. Севастьянов, В.Ф. Пряхин. – М., 1989. – 63с.
720811
  Бордунов В.Д. Космос. Земля. Право / В.Д. Бордунов, В.Н. Марков. – Москва : Международные отношения, 1978. – 133 с. – Библиогр. в примеч.: с. 129-132
720812
  Тукмачов П.П. Космос. Людина. Прогрес / П.П. Тукмачов. – Київ : Либідь, 1990. – 120с.
720813
  Якутенко Ирина Космос. Небо становится ближе // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 88-95 : фото
720814
  Верещетин В.С. Космос. Сотрудничество. Право. / В.С. Верещетин. – Москва, 1974. – 167с.
720815
  Крошкин М.Г. Космос... что мы знаем о нем / М.Г. Крошкин. – Москва : Воениздат, 1966. – 207 с.
720816
  Чекалин С.В. Космос: завтрашние заботы / С.В. Чекалин. – М., 1992. – 208с.
720817
  Лесков Л.В. Космос: наука и мифы / Л.В. Лесков. – Москва : Знание, 1991. – 63 с.
720818
   Космос: Научно-художественный сборник. – Л., 1982. – 176с.
720819
   Космофизические исследования : сб. статей. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1977. – 103 с.
720820
  Кравченко О.М. Космофізика - нова методологія дослідження // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 94-101. – (Серія "Гуманітарні студії")
720821
  Сурков Ю.А. Космохимические исследования планет и спутников / Ю.А. Сурков. – Москва : Наука, 1985. – 309 с.
720822
  Соботович Эмлен Владимирович Космохимия и геохимия изотопов свинца : Автореф... д-ра мед.наук: / Соботович Эмлен Владимирович; Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского АН СССР. – М., 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
720823
  Барсуков В.Л. Космохимия и сравнительная планетология = Cosmochemistry and comparative planetology : [докл. сов. геологов / Междунар. геол. конгр., XXVIII сес., Вашингтон, июль 1989 г.] / отв. ред. В.Л. Барсуков. – Москва : Наука, 1989. – 166, [3] с. : ил. – Библиогр. в конце докл. – ISBN 5-02-003177-1
720824
   Космохимия Луны и планет : труды Советско-Американской конференции. – Москва : Наука, 1975. – 764 с.
720825
   Космохимия метеоритов, Луны и планет : Материалы V Всесоюзного симпозиума. – Киев : Наукова думка, 1980. – 200с.
720826
  Рослий І.С. Космохронологія і періодичність галактичних років за геодинамічними, структурно-тектонічними і палеогеографічними ознаками геохронології // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 4. – С. 115-130 : табл. – Бібліогр.: с. 128-130. – ISSN 0367-4290
720827
  Ломинадзе Т.А. Космоцератиды Кавказа / Т.А. Ломинадзе, А.С. Сахаров; Ред. Химшиашвили Н.Г. – Тбилиси : Мецниереба, 1985. – 63с.
720828
  Бернадский В.А. Коснись травы : стихи / В.А. Бернадский ; [худож. Г. Литвинова]. – Алма-Ата : Жазушы, 1980. – 155 с. : ил.


  Циклы: Ритмы света; Лунный маятник; Отзовись.
720829
  Лазарев Л.Л. Коснувшись неба / Л.Л. Лазарев. – Москва, 1983. – 256с.
720830
  Пелипейко И.А. Косов / И.А. Пелипейко, Я.Ю. Дацюк. – Ужгород, 1983. – 143с.
720831
  Тригубенко В.В. Косов Стефан Адам (Сильвестр) (бл. 16000-1657) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 116-119. – ISBN 966-06-0367-3
720832
   Косовець Олександр Олександрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 55
720833
   Косовець Олександр Олександрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 89-90 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
720834
   Косовець Олександр Олександрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 114. – ISBN 978-966-439-961-3
720835
   Косовець Олександр Олександрович (1951) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 61. – ISBN 966-95774-3-5
720836
  Засенко П.П. Косовиця / П.П. Засенко. – К., 1986. – 133с.
720837
   Косово : Епске народне песме. – Београд : Народна книга, 1965. – 133 с.
720838
  Дунай П. Косово 1999 и Крым 2014: сходства и различия // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2015. – T. 14, № 4. – С. 63-76. – ISSN 1812-1101
720839
  Іщенко Н. Косово відмовляється від війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9 жовтня (№ 184). – С. 3


  Але чекати компромісів з боку Приштини Белграду не варто.
720840
  Маркович М. Косово и европейская цивилизация // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 8 (316). – С. 54-59. – ISSN 0132-1625
720841
  Козин В. Косово на распутье // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2002. – № 3. – С.74-86. – ISSN 0130-9625
720842
  Дубровин Д. Косово провозгласило независимость. Что думают в Западной Европе? / Д. Дубровин, П. Михалев, А. Нарышкин // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 8. – С. 18-19. – ISSN 0234-1670
720843
  Дівак В. Косово, боротьба за незалежність:історія питання та його наслідки // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 107-119
720844
  Александров А. Косово. Камушек, с которого может начаться обвал // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 15/16. – С. 5-9. – ISSN 0234-1670


  Незалежність Косово
720845
  Клименко Олександр Косово. Страсті. Воскресіння // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 62-63
720846
  Клименко Олександр Косово. Страсті. Воскресіння // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 62-63
720847
  Нарышкин А. Косово: вторая попытка // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 30. – С. 16-17. – ISSN 0234-1670
720848
  Искендеров П. Косово: исторические, военно-политические и международно-правовые аспекты проблемы // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 20-34. – ISSN 0130-9625
720849
  Коваль О. Косово: комбатанти знову рвуться в бій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 17-23 червня (№ 23). – С. 6


  "Результати дострокових виборів у самопроголошеному Косово 11 червня привнесли тривогу на Балкани, змусили нервувати не тільки Белград (Сербія не визнає незалежності Косово, вважаючи край своєю територією), а й Москву, і Брюссель. У новому косовському ...
720850
  Мартинов А. Косово: між демократією і колапсом // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 11 жовтня (№ 41). – С. 4
720851
  Черемушкин П. Косово: ни вашим ни нашим // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2007. – № 31. – С. 20-23. – ISSN 0131-0097


  Політична ситуація в Косово
720852
  Антанасиевич И. Косово: тектонический разлом // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 5/6. – С. 46-49
720853
   Косово: хроніка конфлікту // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 73-74


  Після розпаду Югославії на Балканському півострові спалахнула низка конфліктів, котрі мали як історичні, так і етнічні й релігійні причини.
720854
   Косово: хроніка конфлікту // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 73-74


  Після розпаду Югославії на Балканському півострові спалахнула низка конфліктів, котрі мали як історичні, так і етнічні й релігійні причини.
720855
  Колосков Евгений Косовская битва: сражение, решившее судьбу Балкан // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 10 (58). – С. 26-51. – ISSN 1812-867Х
720856
  Лащук Ю.Ф. Косовская керамика 19-20 вв. : Автореф... канд. исткусств.наук: / Лащук Ю.Ф.; АХ СССР. – М., 1957. – 15л.
720857
  Джукич С. Косовская проблема. Возможно ли решение без переговоров? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 1/2. – С. 18-32. – ISSN 0130-9625
720858
  Волкова Г. Косовский прецедент и испанский региональный национализм // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 12. – С. 58-64. – ISSN 0131-2227
720859
  Кандель П.Е. Косовский прецедент и постсоветские конфликты // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 3 : Сепаратизм в современной Европе. – С. 19-38. – ISSN 0235-5620
720860
  Мечетная Н. Косовский синдром // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2014. – Май, № 5. – С. 8-9. – ISSN 2075-7522


  Мир нередко сравнивает Крым с отколовшейся от Сербии Республики Косово.
720861
  Дзюба-Погребняк Косовська (Відовданська) ідея та Перша світова війна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 264-274. – ISSN 2075-437X


  Статья посвящена проблеме функционирования Видовданской идеологии/идеи/мифа в контексте сербской и хорватской литературы о Первой мировой войне, в частности в прозе, поэзии и публицистике М. Црнянского, М. Крлежи, А. Цесарца и других сербских и ...
720862
  Лакішик Д.М. Косовська криза в американо-німецьких відносинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 62-65. – (Історія ; вип. 53)


  Висвітлюється позиція американських та німецьких урядових осіб стосовно Косовської кризи та розв"язання її.
720863
  Крушинський В.Ю. Косовська криза і позиція Великобританії щодо військового співробітництва в Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 3-11


  Статтю присвячено участі Великої Британії у вирішенні Косовського конфлікту в кінці 1990-х років.
720864
  Каменецький М. Косовська проблема від Маркса до Буша // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 27-30.
720865
  Каменецький М. Косовська проблема від Маркса до Буша // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 30-33.
720866
  Каменецький М. Косовська проблема від Маркса до Буша // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 35-38.
720867
  Каменецький Максим Косовська проблема від Маркса до Буша // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 60-77
720868
  Мирончук А. Косовський залік // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 36-41


  Спокійна обстановка у Косово багато в чому зберігається завдяки присутності укр. миротворців
720869
  Федоренко К. Косовський запал для "порохової бочки Європи" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 квітня (№ 13). – С. 6


  "На Балканах, які довгий час залишалися мирним регіоном, об"єднаним прагненням до євроінтеграції, підвищується градус протистояння у старому конфлікті. 26 березня в Косово затримали Марко Джурича, керівника белградської Адміністрації Косова і Метохії, ...
720870
  Цибульник В. Косовський циклон. Президент Сербії закликав до миру і привів армію у бойову готовність // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 червня (№ 20). – С. 5


  "У центрі уваги інформаційних агентств світу знову Західні Балкани. Усі з тривогою очікують подальшого розвитку подій, запитуючи себе: невже в регіон нарешті приходить мир? Чи його знову очікують тисячі смертей? Отже, що ж відбулося? Виступаючи 27 ...
720871
  Старченко Н.Н. Косогор / Н.Н. Старченко. – Тула, 1987. – 139с.
720872
  Каверин В.А. Косой дождь : Повести / В.А. Каверин. – Москва : Советский писатель, 1963. – 455с.
720873
  Крутилин С.А. Косой дождь : повесть / С.А. Крутилин. – Москва : Советская Россия, 1970. – 106с.
720874
  Гордон Д. Косой дождь / Д. Гордон. – М, 1975. – 367с.
720875
  Крутилин С.А. Косой дождь / С.А. Крутилин. – М., 1986. – 108с.
720876
  Каверин В.А. Косой дождь / В.А. Каверин. – Москва : Известия, 1988. – 544 с.
720877
  Букина Л.В. Косой полет / Л.В. Букина. – Москва, 1986. – 110с.
720878
  Копп В.Г. Косой поляритет в псеводоевклидовом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Копп В.Г. ; Казанский гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1953. – 7 с.
720879
  Карапетова С.В. Косой удар по гибкой мембране : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Карапетова С.В. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1973. – 12 с.
720880
  Эль-Сакка Косой удар при гибкой мембране. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Эль-Сакка А.Г.; МГУ. – М, 1967. – 8л.
720881
  Немченко Г.Л. Косолапый. Охотничьи рассказы, услышанные от знаменитых сибирских следопытов Бывал Бывалыча, Слыхал Слыхалыча и Спал Спалыча. / Г.Л. Немченко. – Новосибирск, 1970. – 95с.
720882
  Зуйков В.Н. Косомол на строительстве и освоении магнитогорского металлургического комбината им. Сталина (1929-1933 гг.) : Автореф... канд.наук: / Зуйков В.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1951. – 26 л.
720883
   Косоногов Йосип Йосипович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 168-170. – ISBN 966-02-0537-6
720884
   Косоногов Йосип Йосипович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 55-56
720885
   Косоногов Йосип Йосипович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 110-111 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
720886
   Косоногов Йосип Йосипович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 115. – ISBN 978-966-439-961-3
720887
   Косоногов Йосип Йосипович (1866-1922) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 61-62. – ISBN 966-95774-3-5
720888
   Косоногов Йосип Йосипович (1866-1922) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 225-226. – ISBN 978-966-439-754-1
720889
  Соколовский Николай Иосифович Косоугольные и прямоугольные толстые плиты и массивы на упругом основании : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Соколовский Николай Иосифович; Киев. автомоб.-дор. ин-т. – Киев, 1974. – 20л.
720890
  Кузьмин Л.И. Косохлест / Л.И. Кузьмин. – Пермь, 1991. – 265с.
720891
  Павлов И.М. Коспект лекций по аэрофотосъемке : для студ. аэрофотогеодезической спец. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии / И.М. Павлов, С.И. Родионов ; [отв. ред. А.П. Фатеев]. – Вып. 3. – Новосибирск : НИИГАиК, 1971. – 79 с.
720892
  Проломов М.С. Коспект лекций по курсу "Импульсные и цифровые устройста" / М.С. Проломов. – М, 1979. – 56 с.
720893
  Армашевский П.Я. Коспект лекций по минералогии, читанных на медицинском факультете проф. Армашевским. – 4-е изд. без перемен. – Киев : Изд. Студентов-медиков Киевского ун-та Св.Владимира, 1907. – 76, [2] с., 7 л. черт. : ил.
720894
  Армашевский П.Я. Коспект лекций по минералогии, читанных на медицинском факультете проф. Армашевским. – 5-е изд. без перемен. – Киев : Изд. Студентов-медиков Киевского ун-та Св.Владимира, 1907. – 76, [2] с., 7 л. черт. : ил. – Весь конспект исписан чернилами, добавления к тексту
720895
  Медведев А.К. Коспект лекций по Физиологической химии с приложением краткого руководства для практических работ по качественному и количественному анализу мочи, читанных профессором А.К. Медведевым в Императорском Новороссийском ун-иверситете / сост. ст. мед. С.Г. Лившин при сотруд. студ.-мед.: Г.И. Дороша и В.А. Акулова ; Изд. ред. б. лаборантом при каф. физиологической химии д-ром А.И. Виногрдовым. – 3-е изд., доп. и испр. – Одесса : Склад изд. Кн. маг. "Образование" ; [Коммерческая тип. В.И. Сапожникова], 1911. – IV, 248, V-X с. : ил., табл.


  Ред.: Виноградов, Александр Иванович (1876-)
720896
  Ребиндер П.А. Коспект общего курса коллоидной химии по лекциям акад. П.А.Ребиндера. / П.А. Ребиндер. – М., 1949. – 112с.
720897
  Жураковский Е.Д. Коспективный курс Истории русской литературы : для учащихся в консерватории / Евгений Жураковский. – Москва : Изд. Консерватории
Ч. 1. – 1909. – 312 с. : 1 л. портр.
720898
  Улітіна О. Косплей і авторське право / О. Улітіна, Є. Якуша // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (92). – С. 25-30. – ISSN 2308-0361
720899
  Модржинская Е.Д. Коспополитизм -- империалистическая идеология порабощения наций. / Е.Д. Модржинская. – М, 1958. – 164с.
720900
  Косс-Деньшина Косс-Деньшина Е. : Каталог / Косс-Деньшина; Косс-Деньщина Е. ; Союз художников СССР , Кировское отд. Союза художников РСФСР. – Москва : [ Союз худ. Украины ], 1967. – 5 с. : 5 репрод.
720901
   Коссак. Охримович. Тураш = Kossak. Okhrymovych. Turash : у визвольно-революційній боротьбі. – Торонто : Ліга Визволення України, 1968. – 190, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – (Політична бібліотека Ліги Визволення України : З циклю: Мемуаристика ; ч. 27)
720902
  Малей Антоніна Коста-Брава. Томати в шоколаді : Іспанія /спецрепортаж / Малей Антоніна, Антонюк Ігор // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 38-41 : Фото
720903
  Шелест Тетяна Коста-дель-Соль. Море та мури // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 80-85 : фото
720904
  Романова З.И. Коста-Рика / З.И. Романова. – М., 1968. – 144с.
720905
   Коста-Рика рецепт счастья // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 5. – С. 86-89 : фото
720906
  Крук Анастасия Коста-Рика цартво дикой природы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 2/3. – С. 82-88 : фото
720907
  Исакина Юлия Коста-Рика. Земля уснувших богов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 64-69 : фото
720908
  Зеленский Святослав Коста-Рика. Куда подальше: 7 уединенных отелей // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 5/6 (2956-2957). – С. 36-41 : фото
720909
  Казелла Себастьяно Коста-Рика. Хвала неквапливості : Вояж-колкція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-45 : Фото
720910
  Рютова Т.Ю. Коста-Рика: тревожные времена / Т.Ю. Рютова. – Москва, 1981. – 64с.
720911
  Всеволожский И. Коста Кочиев / И. Всеволожский, Т. Джатиев. – Москва, 1947. – 64с.
720912
  Рау П. Коста Рацин и германската поезиjа. Германска лектира на "Бели Мугри" // Науката и уметноста : науч. конференциjа : Скопjе, 23 апр. 2010 : pасправи / Макед. акад. на науките и уметностите, Науч. друштво "Лаjбниц" од Берлин. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2012. – Кн. 2 : / [уред. одб.: М. Поленаковик (претседател), М. Гурчинов, Г. Старделов и др.]. – С. 87-100. – ISBN 978-608-203-077-7
720913
  Цаллагов В.Н. Коста Хетагуров -- жунралист : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Цаллагов В. Н.; МГУ, Фак. журн., Каф. ист. русск. журн. и лит. – Москва, 1973. – 21л.
720914
  Корзун В.Б. Коста Хетагуров / В.Б. Корзун. – Москва, 1957. – 204 с.
720915
  Кравченко Г.И. Коста Хетагуров / Г.И. Кравченко. – Орджоникидзе, 1961. – 351 с.
720916
  Еремеева Нина Михайловна Коста Хетагуров : Библиогр. указ. за 1887-1975 гг. / Еремеева Нина Михайловна, Дубовик Нина Григрьевна. – Орджоникидзе, 1979. – 296с.
720917
  Цховребова Л.Э. Коста Хетагуров (1859 - 1906) : Библиография / Л.Э. Цховребова. – Сталинир : Госиздат Юго-Осетии, 1959. – 96 с.
720918
  Абаев В.Д. Коста Хетагуров и его время / Абаев В.Д. – Тбилиси : Заря Востока, 1961. – 200 с. : портр.
720919
  Салагаева З.М. Коста Хетагуров и осетинское народное творчество : Автореф... кандид. филологич.наук: / Салагаева З.М.; Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. – Ленинград, 1951. – 13 с.
720920
  Джусоев Н.Г. Коста Хетагуров и русская литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Джусоев Н.Г.; АН СССР. – Ленинград, 1953. – 17с.
720921
  Джусойты Н. Коста Хетагуров. / Н. Джусойты. – Сталинир, 1958. – 372 с.
720922
  Осадченко И.Е. Костаке Негруци / И.Е. Осадченко. – Кишинев, 1984. – 171 с.
720923
  Ферри Г. Косталь-индеец / Г. Ферри. – М., 1992. – 159с.
720924
  Мочос Я. Костас Варналис и литература греческого Сопротивления / Я. Мочос. – М, 1968. – 112с.
720925
  Дальний М. Костеві М. Теличкові сповнилося 75 років // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 9 (391), вересень : вересень. – С. 13
720926
   Костел и чудесные колонны // Сегодня. – Киев, 2015. – 3 июля (№ 120). – С. 30


  "...Короткая история Университета Св. Владимира. На фото университет в царские времена".
720927
  Боцманов Андрей Костел имени наложницы султана / Боцманов Андрей, Ильинский Василий // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – май (№ 92). – С. 46-52 : фото
720928
  Кулински А. Костенец: от древността до днес / А. Кулински. – София, 1982. – 420с.
720929
  Ефименко П.П. Костенки І / П.П. Ефименко. – М.Л., 1958. – 453с.
720930
  Вергунов В.А. Костенко Василь Семенович (1912-2001) - державний та громадський діяч, учений-історик : наук. доповідь / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ : Корзун Д.Ю., 2014. – 19, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
720931
   Костенко Віктор Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 280-281 : фото
720932
  Астаф"єв О.Г. Костенко Наталія Василівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 705. – ISBN 978-966-02-7304-7
720933
   Костенко Наталія Василівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 226. – ISBN 978-966-439-754-1
720934
  Жигулин А.В. Костер-человек / А.В. Жигулин. – Воронеж, 1961. – 79с.
720935
  Федин К.А. Костер : Роман / К.А. Федин. – Москва : Художественная литература, 1962. – 420с.
720936
  Федин К.А. Костер / К.А. Федин. – Москва
1. – 1962. – 87с.
720937
  Федин К.А. Костер / К.А. Федин. – Москва
1. – 1962. – 87с.
720938
  Федин К.А. Костер : Роман / К.А. Федин. – Москва : Советский писатель, 1963
720939
  Марьев Б.М. Костер / Б.М. Марьев. – Свердловск, 1966. – 94с.
720940
  Федин К.А. Костер / К.А. Федин. – Москва
1. – 1967. – 526с.
720941
  Федин К.А. Костер / К.А. Федин. – Москва, 1978. – 640с.
720942
  Колосов М.М. Костер / М.М. Колосов. – М., 1984. – 48с.
720943
   Костер : сборник художественных произведений. – Киев, 1985. – 271 с.
720944
  Федин К.А. Костер / К.А. Федин. – Кишинев, 1985. – 480с.
720945
  Андреев Н.Г. Костер безостый / Андреев Н.Г. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 96 с.
720946
  Сбитнев Ю.Н. Костер в белой ночи / Ю.Н. Сбитнев. – М., 1975. – 528с.
720947
  Байчоров М. Костер в горах : стихи / Магомет Байчоров ; пер. с карачаев. И. Кашпуров. – Ставрополь : Ставроп. кн. изд-во, 1973. – 60 с.
720948
  Петровых М.С. Костер в ночи / М.С. Петровых. – Ярославль, 1991. – 335с.
720949
  Слепнев И. Костер в океане. / И. Слепнев. – М., 1987. – 126с.
720950
  Рудяченко А. Костер гения // Viva! Украина : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2015. – № 6 (268), 24 марта 2015. – С. 40-45. – ISSN 1811-8984


  Пабло Пикассо - гениальный художник и безжалостный ловелас.
720951
  Сологуб Ф.К. Костер дорожный / Ф.К. Сологуб. – Москва-Птгр., 1922. – 45с.
720952
  Джаббаров Д. Костер дружбы : стихи и поэма / Д. Джаббаров. – Ташкент : Издательство литературы и искусства им. Гафура Гуляма, 1976. – 63 с.
720953
  Рябцев В.Ф. Костер жизни / В.Ф. Рябцев. – Якутск, 1970. – 96с.
720954
  Блинов Н.Н. Костер и парус : повесть : [для сред. школ. возраста] / Н.Н. Блинов. – Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1972. – 110 с. : ил.
720955
  Цирихов М.Т. Костер из солнечных лучей : стихи и поэмы / Михаил Цирихов ;. – Орджоникидзе : Ир, 1975. – 111 с.
720956
  Ойслендер А.Е. Костер на берегу / А.Е. Ойслендер. – Москва, 1948. – 164с.
720957
  Никитин С.К. Костер на ветру / С.К. Никитин. – М, 1960. – 343с.
720958
  Багразян Г.С. Костер на ветру : повесть о Люсе Лисиновой / Г.С. Багразян ; [ил. В. Карабут]. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 192 с. : ил.
720959
  Александров Л.А. Костер на горе : повесть / Л.А. Александров; Алевсандров Л.А. ; [ил. А. Ехамов]. – Свердловск : Сред.-Урал. книжное издательство, 1973. – 166 с.
720960
  Рождественский И.Д. Костер на льдине / И.Д. Рождественский. – Москва : Советский писатель, 1960. – 146с.
720961
  Порфирьев Б.А. Костер на льду / Б.А. Порфирьев. – Киров, 1968. – 288с.
720962
  Елагина А.Г. Костер на мысу / А.Г. Елагина. – Москва, 1945. – 106с.
720963
   Костер на острове. Рассказы. – Петрозаводск, 1960. – 199с.
720964
  Фатнев Ю.С. Костер на пристани : стихи / Ю.С. Фатнев. – Москва : Советский писатель, 1983. – 78с.
720965
  Герасин В.И. Костер на снегу / В.И. Герасин. – Воронеж, 1984. – 160с.
720966
  Магомедов М.М. Костер на снегу : повести / Муса Магомедов ;. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 349 с.
720967
  Шевелева Е.В. Костер на снегу / Е.В. Шевелева. – М, 1985. – 326с.
720968
   Костер на снегу. (Повести и рассказы). – Хабаровск, 1973. – 511с.
720969
  Рождественский И.Д. Костер над Енисеем / И.Д. Рождественский. – Москва, 1950. – 132с.
720970
  Гончаров Ю.Д. Костер над обрывом / Ю.Д. Гончаров. – Москва, 1964. – 316с.
720971
  Джалиль М. Костер над обрывом / М. Джалиль. – Москва : Правда, 1987. – 574 с.
720972
  Титов Федор Иванович Костер памяти : рассказы / Титов Федор Иванович. – Петрозаводск : Карелия, 1984. – 174с.
720973
  Жуховицкий Л.А. Костер по четвергам / Л.А. Жуховицкий. – Москва : Советская Россия, 1976. – 88с. – (Писательи время)
720974
  Картавенко М.В. Костер полковника Корчагина: о командующем 7-го гвард. Нежин.-Кузбас. механизир. корпуса / М.В. Картавенко. – Москва, 1988. – 254с.
720975
  Лаптев М.П. Костер рябины красной / М.П. Лаптев. – Челябинск, 1975. – 101с.
720976
  Кузменко С.Е. Костер у моря / С.Е. Кузменко. – Куйбышев, 1960. – 25 с.
720977
  Кузменко С.Е. Костер у моря / С.Е. Кузменко. – Москва, 1966. – 168с.
720978
  Викулов С.В. Костер, что грел тебя / С.В. Викулов. – Москва, 1975. – 126с.
720979
  Маляревский П.Г. Костер. / П.Г. Маляревский. – Иркутск, 1947. – 208с.
720980
  Наровчатов С.С. Костер. / С.С. Наровчатов. – Москва, 1948. – 122с.
720981
   Костер. (Сб. рассказов и очерков. Для сред. шк. возраста). – Орел, 1963. – 144с.
720982
   Костер. Альманах для детей. – Харьков, 1951. – 277с.
720983
  Савин О.М. Костер. Стихи. / О.М. Савин. – Пенза, 1962. – 36с.
720984
   Костерін Сергій Олексійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 226. – ISBN 978-966-439-754-1
720985
  Вешелені О. Костецький оголошує "мистецький безвіз" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11-12 травня (№ 81/82). – С. 30


  Музей книги і друкарства України прийматиме виставку "На горі", яка присвячена одній із найзагадковіших постатей української літератури XX століття.
720986
  Трофимов Б.А. Кости дракона / Б.А. Трофимов. – Москва : Знание, 1964. – 47с.
720987
  Серова М.С. Кости не лгут : Повести / М.С. Серова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. – 384с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-002826-1
720988
  Тоде Эмиль Кости холода : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 49-56. – ISSN 0012-6756
720989
  Судачков В. Костина дружина. / В. Судачков. – Омск, 1947. – 48с.
720990
  Крусс В. Коституционное правопонимание // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 170-175. – ISSN 0132-1331
720991
  Тодыка Ю.Н. Коституционные основы организации и деятельности местных Советов народных депутатов / Ю. Н. Тодыка ; Отв. ред. П.С. Никитюк ; АН МССР, Отд. философии и права. – Кишинев : Штиница, 1979. – 155 с.
720992
   Костицький В.В. // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – C. 228-229. – ISSN 1993-0909


  Виповнилося 60 років з дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, дійсного члена Української екологічної академії, Заслуженого юриста України Василя Васильовича Костицького.
720993
   Костицький Василь Васильович // Будуємо Україну разом / [редкол.: Я.С. Яцків, В.П. Шевченко, З.Т. Назарчук та ін.]. – Київ : Схід-Захід, 2013. – С. 104. – ISBN 978-966-97197-0-6


  Василь Васильович Костицький - український політичний та громадський діяч, екс-голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі. Доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, дійсний член (академік) ...
720994
   Костицький Михайло Васильович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 16-17
720995
  Фурса С.Я. Костицький Михайло Васильович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 33-34. – ISBN 978966-97130-0-1
720996
  Гродзинський Д.М. Костичев Сергій Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 720. – ISBN 978-966-02-7304-7
720997
  Кондратюк Т.О. Костіков Ігор Юрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 723. – ISBN 978-966-02-7304-7
720998
   Костіков Ігор Юрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 226-227. – ISBN 978-966-439-754-1
720999
  Паламарчук В.О. Костіна Ніна Іванівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 726. – ISBN 978-966-02-7304-7
721000
  Оркан В. Костка Наперський : історична повість з XVII віку / Владислав Оркан ; перкл. з польскої Ів. Рильський ; ст. К. Антиповича. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1930. – 162 с. – (Бібліотека історичної повісті і роману)
<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,