Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>
718001
  Наєнко М. "...мого слова свічечка горить". Володимир Забаштанський // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 345-349. – ISBN 978-966-439-809-8
718002
  Музичко О. "Мовна стаття 1978 року: Україна та Грузія" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 серпня - 1 вересня (№ 154/155)


  У Тбілісі - спонтанна демонстрація, у Києві - сотні ряджених вітають російських хомут...
718003
  Євграфова А.О. "Мовне обличчя" воєнної агресії: медійний контент // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 57-62


  У статті розглядається широкий спектр політико- та психосоціальних проблем, актуалізованих в Україні воєнними подіями, які презентовані в медійному дискурсі в бінарних мовних стереотипах.Центральним аспектом дослідження виступають компоненти бінарних ...
718004
  Каленич В. "Мовне питання" на сторіінках регііональноїї преси // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 18-25


  У статті розглянуто особливості висвітлення "мовного питання" у регіональній пресі, подаються міркування щодо мовної ситуації в державі після ухвалення закону про мову. У роботі також визначається вплив газетних текстів на формування національних ...
718005
  Шумлянський С. "Мовне питання" після парламентських виборів: від політичної кон"юктури до державної політики // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 97-105.
718006
   "Мовний" закон: крапки над "і" розставить час / Підготував М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 17 (326). – С.24


  В обговоренні Закону № 5029 VI "Про засади державної мовної політики" на зустрічі Президента України В. Януковича з представниками інтелігенції Криму взяли участь: екс-президент України Л. Кравчук, поет, Герой України Іван Драч , ректор Київського ...
718007
  Литвинець І.І. "Мовчазні" стають борцями / І.І. Литвинець. – К., 1972. – 131с.
718008
  Варецька С. "Мовчання і письмо" у творчості Герти Мюллер // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 50-55. – ISSN 2307-2261
718009
  Фарід Алваш "Мовчання не може бути вибором!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 20 вересня (№ 168). – С. 11


  500 видатних ізраїльтян закликали припинити окупацію Палестини і відкрити шлях до майбутнього країни.
718010
  Назаровець С.А. "Могилянський протокол": рекомендації щодо вдосконалення редакційних політик українських наукових видань / С.А. Назаровець, Т.О. Ярошенко // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 56-59. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  У статті представлено рекомендації групи видавців, науковців та бібліотекарів щодо використання редакторами вітчизняних наукових видань чітких та зрозумілих способів поширення результатів наукових досліджень.
718011
  Толстая Т. "Могу и палкой с гвоздем по лицу ударить" / беседовал Юрий Володарский // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; гл. ред. А. Кабанов. – Киев, 2017. – № 3/5 (137/139) : Время собирать тексты. – С. 82-90
718012
  Каганович Л.М. "Могут быть... уволены без выдачи выходного пособия" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 8 : Александр Невский жизнь и житие. – С. 110-114. – ISSN 0235-7089


  О том, как срочно проводили полную украинизацию.
718013
  Карышева Т. "Могучая кучка" / Т. Карышева. – М., 1954. – 43с.
718014
  Чичкина Светлана "Мода в Сочи, Сочи в моде!" : Фестиваль моды вписан в бюджетную строку города-курорта. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 124-125 : Фото
718015
  Мацько Л. Мовна особистість А. Малишка як лінгвокультурологічний феномен // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 78. – C. 7-11. – ISSN 0201-419
718016
  Скалевська Г.О. Мовна особистість Джона Ешбері в контексті сучасного українського перекладознавства // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 153-160


  Стаття присвячується розкриттю особливостей мовної особистості видатного американського поета двадцятого століття Джона Ешбері. Досліджуються лінгвістичні та екстралінгвістичні чинники, що визначають дану мовну особистість, аналізується рівень та ...
718017
  Лисиченко Т.Ю. Мовна особистість Максима Рильського в контексті поетичних шукань початку XX ст. // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 34/36 (290/292). – С. 60-63


  У становленні М.Т. Рильського як поета і мовної особистості важливу роль відіграли сімейне виховання й освіта, оточення української культурної еліти кінця XIX - початку XX ст.Ці фактори зумовили інтелектуалізм, що рано виявився у майбутнього поета, ...
718018
  Черемська О.С. Мовна особистість Олекси Синявського в історії Харківської філологічної школи 20-30 рр. XX ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 47-53. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
718019
  Верзун Л.В. Мовна особистість перекладача як експресивно-стилістичний фактор перекладу художнього твору // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 72-76
718020
  Іваницька М.Л. Мовна особистість перекладача як чинник впливу на продукт перекладу (на матеріалі роману Б. Лєберта "Крейзі") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 147-159


  У статті досліджується вплив мовної особистостї перекладача на відтворення оригіналу на матеріалі перекладу роману Беньяміна Лєберта “Крейзі”, виконаного Софією Онуфрів. Аналіз перекладацьких рішень дозволив виокремити риси мовної особистості ...
718021
  Корольова В.В. Мовна особистість персонажа сучасної української драми абсурду // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 44-47. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
718022
  Дика Н. Мовна особистість сучасного вчителя-словесника в умовах модернізації освіти // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 9 (161), вересень. – С. 31-34


  Висвітлено поняття "мовна особистість сучасного вчителя-словесника" в умовах модернізації освіти. Згадується професор КУ - Мацько Л.
718023
  Мацько Л. Мовна особистість Тараса Григоровича Шевченка як чинник формування українських філологів // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 174-190. – ISSN 2304-9383
718024
  Космеда Т. Мовна особистість Тараса Шевченка як дзеркало розвитку української мови сер. XIX ст.: проблемні аспекти // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 139-148. – ISSN 2304-9383
718025
  Голубовська І.О. Мовна особистість як лінгвокультурний феномен // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 25-32. – Бібліогр.: Літ.: с. 32-33; 18 п.


  У статті узагальнюються існуючі точки зору на поняття "мовна особистість", уточнюється його структура з огляду на участь мовної особистості у комунікативних актах, окреслюються обрії вивчення цього складного феномена як предмет зіставної ...
718026
  Радзієвська Т.В. Мовна особистість, мовна гра, лінгвістичні концепти крізь призму роману В.В. Набокова "The Real Life of Sebastian Knight" // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 146-155. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821
718027
  Карпенко Є.Д. Мовна оцінка в сучасних ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 153-160


  Стаття присвячена проблемі наявності оціночних понять у сучасних ЗМІ, їх впливу на суспільство, меті їх використання. У роботі наведено приклади з сучасних українських ЗМІ. Досліджено природу оцінки у ЗМІ. Статья посвящена проблеме оценочных понятий в ...
718028
  Жалко Т.Й. Мовна парадигма рекламних повідомлень // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 36. – С. 148-153
718029
  Бірюкова О. Мовна парадигма у перекладознавчому просторі: симетрія та асиметрія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 385-394. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
718030
  Калита О. Мовна підготовка студентів-юристів засобами інноваційних технологій / Олена Калита, Галина Скуратівська // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 133-139. – ISSN 0320-3077
718031
  Пасинок В.Г. Мовна підготовка студентів як загальнопедагогічна проблема / В.Г. Пасинок; МОУ. Харьківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 1999. – 154с. – ISBN 966-7728-04-8
718032
  Ковтун О.В. Мовна підготовка фахівців авіаційної галузі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 74-77
718033
  Бонаренко А. Мовна поведінка майбутніх учителів: генезис, корекція // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.56-59. – ISSN 0131-6788
718034
  Корж А.В. Мовна політика - вагома складова суспільних реформ кінця XX-початку XXI ст. // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 597-604. – ISSN 1563-3349
718035
  Вусик Г.Л. Мовна політика 20-30 років в Україні та її вплив на розвиток освітньої справи мовами національних меншин // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 36-40. – ISBN 966-594-420-7
718036
  Куць О.М. Мовна політика в державотворчих процесах України : Навчальний посібник для поглибленого вивчення студентами проблем політології / О.М. Куць; МОіНУ. ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2004. – 275 с. – ISBN 966-623-280-4
718037
   Мовна політика в Україні / за матеріалами газети "День" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 10. – С. 4-6


  16-17 квітня в Конгресійній залі Національного університету "Києво-Могилянська академія" відбувався публічний звіт групи науковців, які кілька років працювали над проектом "Мовна політика в Україні: антропологічні, лінгвістичні аспекти та подальші ...
718038
  Шульженко Світлана Мовна політика в Україні (1917-1940) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 40-42. – Бібліогр. в кінці ст.
718039
  Матета О.А. Мовна політика в Україні: національна консолідація чи політичний ризик / О.А. Матета, О.С. Доскач // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 113-121
718040
  Ярмоленко М.І. Мовна політика в УРСР у 40-80-х роках XX століття // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (65), травень - червень. – С. 365-377
718041
  Васильченко М. Мовна політика держави та відбір документів у бібліотеки - проблеми національної ваги / Микола Васильченко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 1 (43). – С. 31-35. – ISSN 1811-377X


  Стислий огляд історії дискримінації української мови і комплектування публічних бібліотек творами титульної нації.
718042
  Вітман К. Мовна політика Естонії: джерела і наслідки застосування // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 55-65.
718043
  Бедзіля Ю. Мовна політика ЗМІ в політичному середовищі (на прикладах сучасних періодичних видань Закарпаття) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 6-17
718044
  Стріха М. Мовна політика й мовне законодавство України // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2001. – № 5/6. – С.9-20
718045
  Сіромський Р. Мовна політика Квебекського уряду Рене Левека (1976-1985 рр.) // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року, Чернівці / Міжнародна конференція з Канадознавства. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – С. 105-110
718046
  Вітман К.М. Мовна політика Латвії як механізм інтеграції латвійського суспільства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 532-540. – ISSN 1563-3349
718047
  Вітман К.М. Мовна політика Молдови - заручник геополітики // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 37-39. – ISSN 0868-8117
718048
  Шевчук Г. Мовна політика після Помаранчевої революції / Г. Шевчук, Н. Трач // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – Вип. 37 : Мовознавчі студії. – С. 97-104. – Бібліогр.: С. 103-104; 21 назва
718049
  Єпик Л.І. Мовна політика радянської влади в Україні (1918-1923 рр.): між інтернаціоналізмом і "червоним патріотизмом" // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 37-43
718050
  Вітман К.М. Мовна політика республіки Вірменії // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 42-43. – ISSN 0868-8117
718051
  Поліщук Ю. Мовна політика російської влади в Україні (кінець XVIII - середина XIX ст.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (78), липень - серпень. – С. 218-240
718052
   Мовна політика та мовна ситуація в Україні : аналіз і рекомендації / за ред. Ю. Бестерс-Дільгер. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 364с. – На тит. арк.: Проект INTAS "Language Policy in Ukraine: Anthropological, Linguistic and Further Perspectives" (2006-2008). – ISBN 978-966-518-461-4
718053
   Мовна політика та мовна ситуація в Україні : аналіз і рекомендації / [за ред. Юліане Бестерс-Дільгер]. – 2-ге вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 364 с. – Додатки: с. 340-363. - На тит. арк.: Проект INTAS "Language Policy in Ukraine: Anthropological, Linguistic and Further Perspectives" (2006-2008). – ISBN 978-966-518-547-5
718054
  Лапушанська О.В. Мовна політика у галузі освіти: теоретико-правові основи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 363-366


  У даній статті автором зроблено спробу наукового аналізу сучасної доктрини та законодавчих актів, норми яких регулюють мовну політику Української держави у галузі освіти. За підсумками дослідження надано авторські визначення, зроблено висновки та ...
718055
  Дацюк В. Мовна політика України мовою закону. Хронологія подій 2010-2012 років // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 серпня (№ 31/32)
718056
  Панасюк Л.В. Мовна політика урядів Української держави 1917-1920 рр. в освітній царині // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 165-167
718057
  Князев Надія. Мовна політика Уряду Юлії Тимошенко // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 95-103. – Бібліогр.: С. 102; 16 назв
718058
  Мазука Л.І. Мовна політика щодо освіти національних меншин в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2013. – № 4 (29). – С. 106-112. – ISSN 2306-5664
718059
  Пелагеша Н.Є. Мовна політика як інструмент розвитку комунікативного простору Європейського Союзу // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 28-39
718060
  Карпчук Н.П. Мовна політика як основа ефективної публічної сфери Європейського Союзу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 21 (246). – С. 65-68. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
718061
  Чередник Наталія Мовна політика як складова політики мультикультуралізму в Канаді / Чередник Наталія, Чередник Юлія // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 2 (2). – С. 28-34
718062
  Кобанець А.В. Мовна політика як фактор впливу на суспільну свідомість (на прикладі видання "Громадська думка" / "Рада" (1905-1914)). // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 69-73.
718063
  Савойська С.В. Мовна політика: закордонний досвід для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 120, (ч. 2). – С. 30-40. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовано позитивні і негативні аспекти мовної політики закордонних держав, де двомовність, багатомовність і мультикультуралізм створюють багато проблем. Зазначено, що мовні конфлікти в Україні мають політичне забарвленняі пов"язані із ...
718064
  Лопушинський І. Мовна політика: понятійний апарат та її сутнісні характеристики щодо галузі освіти // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 413-419. – Бібліогр.: с.418-419 (15 назв).
718065
  Рибалкін С.В. Мовна поліфонія в поетичному доробку Мухаммада Бенніса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 227-233


  У статті подано огляд творчості сучасного марокканського поета, прозаїка, літературного критика і суспільного діяча Мухаммада Бенніса ( нар. 1948). На прикладі авторських перекладів було розглянуто характерні особливості віршового та критичного доробку ...
718066
  Нечипоренко М.Ю. Мовна практика героїв роману Ю. Андруховича "Рекреації" та особливості її відтворення у перекладах різноструктурними мовами // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 196-205. – ISBN 966-581-727-2
718067
  Гнатюк Л.П. Мовна практика і мовна свідомість Григорія Сковороди // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 17 : На пошану професора Світлани Яківни Єрмоленко. – С. 65-75.
718068
  Богданова І. Мовна практика харківських романтиків у формуванні мови української ліричної поезії // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 70-73.
718069
  Рибалка Я.І. Мовна природа і функції епітета в сучасній дитячій літературі / Я.І. Рибалка, О.К. Степаненко // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 17. – С. 144-152. – ISSN 2313-4593
718070
  Мельник С. Мовна проблема в контексті українського романтизму // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 256-260


  У статті аналізується мовна проблема в контексті українського романтизму. Автор зосереджує увагу на розвитку мовного дискурсу на почпткових етапах романтичної традиції
718071
  Рижко О. Мовна проблематика в греко-католицьких мас-медіа // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 32-39


  У статті проаналізовано документи УГКЦ і публікації греко-католицьких видань, в яких ідеться про розуміння суті та функцій мови. Також означено усвідомлення загроженості української мови в Україні та основні аспекти висвітлення мовної проблематики, до ...
718072
  Біловус Л. Мовна проблематика в інформаційному просторі українців США / Леся Біловус // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)
718073
  Луцишин А. Мовна проблематика в сучасній філософії: прагматичний аспект // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 3 (123). – С. 132-136. – ISSN 1728-9343
718074
  Осовська І.М. Мовна репрезентація асоціативного комплексу образів FAMILIE в німецькомовному етнопросторі // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 94-98. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
718075
  Гонсалєс-Муніс Мовна репрезентація гендера в поезії Едріенн Річ // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 22-28. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (2)). – ISSN 2312-2919
718076
  Яроцька Г.С. Мовна репрезентація економічної свідомості в російській лінгвокультурі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02 / Яроцька Галина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 34 с. – Бібліогр.: 53 назви
718077
  Кость І. Мовна репрезентація емоції радості : (На матеріалі трилогії Ірини Вільде "Метелики на шпильках") // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 17. – С. 86-94. – ISBN 966-7773-70-1
718078
  Янченко Ю.А. Мовна репрезентація емоцій як засіб персоналізації в поетичному мовленні Аркадія Казки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 76-79. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
718079
  Калашник В.С. Мовна репрезентація зіткнення етнічних концептосфер у драматичній поемі Лесі Українки "Бояриня" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 88-91. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
718080
  Калашник В. Мовна репрезентація зіткнення етнічних концептосфер у драматичній поемі Лесі Українки "Бояриня" // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 339-343. – ISSN 2223-1196
718081
  Руда Н.В. Мовна репрезентація категорії демінутивності (на матеріалі української, англійської та латинської мов) // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 365-385. – ISBN 978-966-439-842-5
718082
  Руда Н.В. Мовна репрезентація категорії демінутивності: універсальне та ідіоетнічне : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Руда Н.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
718083
  Руда Н.В. Мовна репрезентація категорії демінутивності: універсальне та ідіоетнічне : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Руда Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 305 л. + Додатки: л.226-305. – Бібліогр.: л. 185-225
718084
  Угрин Т.В. Мовна репрезентація українських політиків у французьких медіа в 2004-2009 роках // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 386-391


  У статті подаються основні результати проведеного автором аналізу мовної репрезентації українських політиків у французькому медійному дискурсі 2004–2009 років. Після стислого обґрунтування об"єкту дослідження, мети, основних завдань та актуальності ...
718085
  Селігей П.О. Мовна свідомість : структура, типологія, виховання / Пилип Селігей ; НАН України ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебені. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 118, [2] с. : іл. – Бібліограф. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-595-6
718086
  Гнатюк Л.П. Мовна свідомість і мовна практика Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжкової традиції : дис. ... д-ра філологічних наук : 10.02.01 / Гнатюк Л.П. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010. – 497 л. – Бібліогр.: л. 430-497
718087
  Гнатюк Л.П. Мовна свідомість і мовна практика Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Гнатюк Л.П. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 28 назв
718088
  Собуцький М.А. Мовна свідомість і мовно-культурні стереотипи межі VI - VII століть (Ісідорові "Етимології") // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 60-62. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 6)


  Досліджуються конкретні прояви ранньосередньовічної диглосії в мовній теорії та мовній практиці Ісідора Севільського.
718089
  Гапченко О. Мовна свідомість людини як об"єкт лінгвістичних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 31-34. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто статус мовної свідомості людини в сучасному мовознавстві, її види, одиниці й методи дослідження. The status of linguistic consciousness is examined in modern linguistics, its aspects, units and research methods in the article.
718090
  Болтівець С. Мовна свідомість народу: напучування митрополіта Іларіона - Івана Огієнка // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 1 (41). – С. 29-32
718091
  Коць Т.А. Мовна свідомість у синхронії та діахронії // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Україн. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 49-56. – ISSN 0027-2833
718092
  Гнатюк Л. Мовна свідомість як об"єкт досліджень у західноєвропейській лінгвістиці (огляд німецькомовних праць) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 73-83. – ISSN 0320-3077


  У статті здійснено огляд праць німецькомовних лінгвістів (передусім німецьких та австрійських), які досліджують мовну свідомість у різних аспектах, зокрема мовну свідомість людей минулого, мовну свідомість діалектоносіїв, гендерну мовну свідомість, ...
718093
  Терехова Д.І. Мовна свідомість як об"єкт психолінгвістичних досліджень // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 194-201.
718094
  Горбик Р. Мовна ситуаціія на сторіінках україїнськоїї розважальноїї преси другоїї половини 20--х рр.. XX ст.. // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 26-37


  У статті розглянуто проблему оцінювання політики українізації в матеріалах розважальної ілюстрованої періодики другої половини 20-х рр. ХХ ст. Результати дослідження вказують на усвідомлення неефективності українізації авторами видань, документовані ...
718095
  Ломака О. Мовна ситуація в системі засобів масової інформації на Кіровоградшині у другій половині XX століття // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 23-26. – (Історичні науки ; вип. 1 (41), червень). – ISSN 2078-2128
718096
   Мовна ситуація в Україні та дискусії навколо українського правопису : Семінар. – Київ, 2002. – 72 с.
718097
  Данилюк Н.О. Мовна ситуація в Україні та європейський досвід // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 7-14. – Бібліогр.: Літ.: с. 13-14; 27 назв. – ISSN 1729-360Х
718098
  Жорнова О.І. Мовна ситуація в Україні та російськомовна спільнота (аналіз та інтерпретація емпіричних даних) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-27. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається ставлення російськомовної спільноти до мовної ситуації в Україні. Змістовими складниками такого ставлення є спрямованість на підтримку змін у наявній мовній ситуації, урахування мовних інтересів різних етнічних груп, а також роль ...
718099
  Ющук І.П. Мовна ситуація в Україні у світлі українського та міжнародного законодавства // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 136-141. – ISBN 978-966-1673-17-4
718100
  Узунов С. Мовна ситуація в Україні: білінгвізм чи диглосія? // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (44). – С. 81-93. – ISSN 0320-3077


  У статті розглянуто загальні соціолінгвістичні поняття білінгвізму та дилгосії, схарактеризовано мовну ситуацію в Україні. Зроблено висновок, що в Україні в кінці XX-на початку XXI століття мовна ситуація має ознаки диглосії, а не білінгвізму, що ...
718101
  Ковалів Ю.І. Мовна ситуація в Україні: коментар філолога (за матеріалами преси) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 290-301
718102
   Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом / НАНУ, Інститут політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; [ ред. кол.: О.М. Майборода, М.І. Шульга, В.П. Горбатенко та ін. ]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2008. – 398 с. – ISBN 978-966-02-4849-6
718103
  Черненко Г. Мовна ситуація в Україні: шляхи гармонізації // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 3-13. – ISSN 1682-3540
718104
  Кулигіна Н. Мовна ситуація в Японії VII-X ст. та процес становлення японської китайськомовної поезії кансі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 522-529


  Стаття містить аналіз мовної ситуації в Японії VII – X ст. та процесу становлення японської китайськомовної поезії кансі. Статья содержит анализ языковой ситуации в Японии VII – X вв. и процесса становления японской китайскоязычной поэзии канси. The ...
718105
  Загнітко А.П. Мовна ситуація Донеччини: типологійний і соціолінгвістичний виміри / А.П. Загнітко, І.О. Кудрейко // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 49-66. – ISBN 978-966-1673-17-4
718106
  Собуцький Михайло Анатолійович Мовна ситуація західноєвропейського середньовіччя в аспекті мовно-культурної взаємодії : Автореф... доктора філолог.наук: 10.02.15 / Собуцький Михайло Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 32л.
718107
  Собуцький Михайло Анатолійович Мовна ситуація західноєвропейського середньовіччя в аспекті мовно-культурної взаємодії : Дис... доктора філологічнихнаук: 10.02.15 / Собуцький Михайло Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 457л. – Бібліогр.:л.390-457
718108
  Собуцький М.А. Мовна ситуація західноєвропейського середньовіччя в аспекті мовно-культурної взаємодії : Автореф...док.філолог.наук:10.02.15 / Собуцький М.А.;КНУТШ. – Київ, 1999. – 32с. – Бібліогр.:с.26-29
718109
  Лисак Н. Мовна ситуація і мовна політика в республіці Ірландія та Північній Ірландії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 123-131. – ISSN 0320-8370
718110
  Кочерган М. Мовна ситуація і мовна політика в Україні // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 2 (10). – С. 18-23. – ISSN 1819-7329
718111
  Гетьман З.О. Мовна ситуація Каталонії: від диглосії до білінгвізма // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 82-85. – ISBN 966-581-295-6
718112
  Залізняк Г.М. Мовна ситуація Києва: день нинішній та прийдешній / Наук.-дослід. ін-тут соц.- економ. пробл. Києва; Ганна Залізняк, Лариса Масенко. – 2-е вид., зі змінами. – Київ : Урок Української, 2002. – 32 с. – Українознавчі зошити "Уроку Української": Вип.1
718113
  Залізняк Г.М. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній / Г.М. Залізняк, Л.Т. Масенко; Науково-дослід. ін-тут соц.- економ. пробл. Києва. – Киев : КМ Академія, 2001. – 95 с. – ISBN 966-518-128-9
718114
  Соколова С. Мовна ситуація Києва: погляд зовні // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – № 4. – С. 3-17. – ISSN 1682-3540
718115
  Огуй О. Мовна ситуація на Буковині в австрійський період: динаміка крайових мов у соціолінгвістичному аспекті (1774-1918) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 250-255. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (269) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
718116
  Сюсько М. Мовна ситуація на Закарпатті (20-30 роки 20 ст.) : орієнтація на українську літературну мову // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 354-370
718117
  Ковач Л. Мовна ситуація та мовна політика в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 138-158
718118
  Фудерер Т. Мовна ситуація України в категоріях концепції Клода Ажежа // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 62-71. – Бібліогр.: С. 70-71; 15 назв
718119
  Шумлянський С. Мовна ситуація: виміри кофліктності // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 39-42
718120
  Горбань Т.Ю. Мовна складова етнонаціональних відносин у російській імперії: український вимір (кінець ХІХ- початок ХХ ст.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 8 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – С. 161-169.
718121
  Кравченко О.В. Мовна складова національної культурної політики в Україні // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 56-66
718122
  Пілик В. Мовна специфіка інформаційних жанрів турецької газети // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – C. 247-251
718123
  Ковальчук І.А. Мовна специфіка спілкування в Інтернеті // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – Вип. 37 : Мовознавчі студії. – С. 45-48. – Бібліогр.: С. 48; 5 назв
718124
  Рєзнікова Н.В. Мовна специфіка українсько-японського поетичного перекладу // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 3. – С. 86-94. – ISSN 1608-0599
718125
  Семашко Т.Ф. Мовна стереотипізація сенсорного сприйняття в українській лінгвокультурі : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Семашко Тетяна Федорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017. – 490, [649] арк. – Додатки: [649] арк. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 433-490
718126
  Кузьміна К.А. Мовна структура і явище номіналізації у перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 203-206. – ISBN 966-7890-03-1
718127
  Кузьміна К.А. Мовна структура і явище номіналізації у перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 206; 7 поз.
718128
  Белецька А.В. Мовна сугестія політичного дискурсу сучасної партійної преси України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 50-53


  У статті наводяться результати дослідження оцінної лексики публіцистики сучасної партійної преси. На матеріалі газет, засновниками яких є політичні партії України, показано, що актуалізація емотивності текстів є не тільки стилістичним засобом ...
718129
  Бойко А. Мовна сугестія як інструмент маніпулювання під час політичного виступу // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 279-285


  У статті висвітлені основні аспекти мовленнєвої сугестії та рівні, на яких вона відбувається. За допомогою промов сучасних політичних діячів, було проаналізовано, яким чином відбувається маніпуляція за допомогою слів, словосполучень та речень. Розкрито ...
718130
  Піскун О. Мовна та етнокультурна складові ідентифікаційних процесів (на матеріалах Південної Слобожанщини і Бєлгородщини: порівняльний аспект) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 101-106. – ISBN 966-02-3167-9


  У статті на основі результатів анкетування та власних польових матеріалів автора розкрито особливості мовної та культурної ідентифікації населння обстеженої території. З"ясовано думку респондентів щодо функціонування української та російської мов на ...
718131
  Білодід І.К. Мовна типізація персонажів роману "Прапороносці" О. Гончара // Наукова сесія, 6-а. Тези доповідей. Філологія. – Київ, 1948. – C. 7-9
718132
  Сухомлин О.Ю. Мовна толерантність у журналістському тексті: параметри категорії // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 42-47


  Статтю присвячено явищу мовної толерантності як самостійному феноменові медіатексту. Увагу зосереджено на параметрах досліджуваного явища, різних підходах до його розуміння і трактування у журналістикознавчому дискурсі. Виокремлено засоби мовної ...
718133
  Гуйванюк Н. Мовна толерантність як соціолінгвістична категорія // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 37-46. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 2)
718134
  Сахарчук Л.І. Мовна триєдність та соціальне спілкування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-11. – (Іноземна філологія ; Вип. 30)


  Присвячено актуальній проблемі сутності мови та пов"язаних з нею функцій, які реалізують мову як інструмент соціального спілкування.
718135
  Пономарів О.Д. Мовне багатство - мовленнєве різнобарв"я = Синонімічне різноманіття мови // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 9, травень. – С. 7-10
718136
  Маленицька О. Мовне бачення Всевишнього в поезії Богдана Ігоря Антонича // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 159-168. – ISSN 2304-9383
718137
  Стойкова Г.Г. Мовне будівництво у Вінницькій області // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 154-160
718138
  Васютенко І.О. Мовне вираження концепту серце в поетичній мові Миколи Бажана // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 31-37
718139
  Семиряк В.Д. Мовне вираження невербальних компонентів спілкування у гуморесках Остапа Вишні // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 109-112. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
718140
  Коваленко Г. Мовне вираження семіотичного характеру моди // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 205-209. – Бібліогр.: Літ.: С. 208-209 ; 15 поз.(тільки іноземними мовами);. – ISBN 966-7825-79-5


  Існує думка, що мода є своєрідною семіотичною системою. Предмети одягу можна розглядати як знаки, які несуть певну інформацію. Метою цієї статті є розкриття семіотичної суті моди через аналіз лінгвістичного матеріалу - текстів, присвячених моді.
718141
  Шевчук В. Мовне віддзеркалення основних державно-правових категорій Київської Русі в контексті досвіду лінгвістичної реконструкції права // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 198-203. – ISBN 978-2-919320-35-6
718142
  Фоменко О.С. Мовне відображення американської національної ідентичності в кодах культури (на матеріалі прізвиськ американських штатів і міст) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 303-316. – Бібліогр.: Літ.: С. 323; 14 поз.
718143
  Андрійченко Ю.В. Мовне відображення емотивних структур у складі художнього тексту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 3-5. – ISBN 966-581-622-5
718144
  Верьовкін В.В. Мовне відображення концептуальних уявлень людини про війну в греко-римському, давньослов"янському і давньогерманському культурних просторах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 22-32


  Статтю присвячено ідентифікації концептуальних уявлень людини про війну та їх вербалізації в греко-римському, давньослов"янському і давньогерманському культурних просторах в контексті багатогранної проблеми еволюції античних поглядів на феномен війни в ...
718145
  Бистров Я.В. Мовне втілення фрактальної моделі концентричних кіл у структурі біографічного наративу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 40-47


  У статті представлено фрактальну динаміку розвитку біографічного наративу із застосуванням моделі концентричних кіл. Самоорганізація біографічного наративу в романі Б. Елліса “Lunar Park” досягається прирощенням і дисипацією смислових елементів на ...
718146
  Козьмук Б. Мовне законодавство і мовна політика потребують вдосконалення. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.70-72. – ISSN 0132-1331
718147
  Горда О. Мовне законодавство і розвиток функції української мови у школах Галичини (друга половина XIX ст.) // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 46-54. – Bibliogr.: С. 52-54; 28 назв
718148
  Курінний О.В. Мовне законодавство України: основні засади, актуальна проблематика й шляхи подолання суперечностей // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 105-135. – ISBN 978-966-1673-17-4
718149
  Козловська Л. Мовне коло кольору в сучасній українській поезії // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 373-375
718150
  Радевич-Винницький Ярослав Мовне мислення білінгва в умовах непаритетної двомовності // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 89-97. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються природа мовного мислення, особливості мовного мислення білінгва, аберації мовного мислення в умовах українсько-російської двомовності.
718151
  Сокирко О. Мовне небуття // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 23 (240). – С. 22-25. – ISSN 1996-1561


  Що буде з країною років через 10, якщо запрацює мовний закон
718152
  Абакумов О. Мовне невігластво та українофобія знаного метра поезії // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 1-7 марта (№ 9). – С. F 4-5


  "Потішив" візит Оксани Шкоди до оргкомітету "Із протидії вступу України до Митного союзу" ("З УПА в комсомол" // "2000", №6, 8-14 лют., 2013, A1, A6-7). Один з членів зазначеного форуму, поет Д. В. Павличко, скористався нагодою, аби виразити свою ...
718153
  Семака Л. Мовне обличчя державного службовця // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2013. – № 3 (86). – С. 16-18


  Інтерв"ю з докт. філолог. наук, зав. кафедрою мови та стилістики Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Наталією Шумаровою про культуру мовлення.
718154
  Черненко Г. Мовне обличчя ейджизму: до постановки проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-44. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему мови дискримінації за віком - ейджизму. Особливу увагу приділено ціннісному концепту ПОВАГА і його деформації в дискримінаційний концепт НЕПОВАГА ДО МОЛОДШИХ. The problem of the language of ageism is discussed. Special attention is ...
718155
  Перемолова О. Мовне оформлення людського досвіду як набуття істини для себе // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 128-134.
718156
  Белей Л.Л. Мовне очуднення як інструмент маніпулятивного творення "русинської" мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 19-31. – ISSN 0027-2833
718157
  Кебуладзе В. Мовне питання // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 9 (485), 3-9.03.2017 р. – С. 42. – ISSN 1996-1561


  "Небажання говорити й писати українською свідчить не так прагнення захистити право на користування рідною російською, як небажання покинути комфортну багнюку "русского мира".
718158
  Лисюк Н. Мовне питання в дзеркалі сучасного фольклору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 50-53. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі сучасного міського фольклору, що побутує в Україні, досліджено ставлення його носіїв до двох близькоспоріднених мов (української та російської) та їх соціолектів, і продемонстровано їх симбіоз у практичній площині та протиставлення - у ...
718159
  Румянцева С.С. Мовне питання в діяльності національної інтелігенції Наддніпрянської України (1900-1917 рр.) : Автореф. дис. ... канд. історичн. наук:07.00.01 / Румянцева С.С.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
718160
  Румянцева Світлана Сергіївна Мовне питання в діяльності національної інтелігенції Наддніпрянської України (1900 - 1917 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Румянцева Світлана Сергіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 196 л. – Бібліогр.: л.: 181 - 196
718161
  Рубашова С.О. Мовне питання в діяльності українських громад 60-х рр. ХІХ сторіччя // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 8 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – С. 133-136.
718162
  Дзьомба Н. Мовне питання в публіцистичному дискурсі українських шістдесятників // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 227-238. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
718163
  Безверха Т. Мовне питання в сучасній державній політиці України // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 4. – С. 93-99.
718164
  Казакевич О. Мовне питання у науково-публіцистичній спадщині Сергія Шелухіна // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 80-84


  У статті проаналізовано погляди громадсько-політичного діяча, правознавця, письменника Сергія Шелухіна на мовне питання в Україні на початку ХХ ст. В статье проанализированы взгляды общественно-политического деятеля, юриста, писателя Сергея Шелухина ...
718165
  Ковач Л. Мовне питання у працях зарубіжних і українських дослідників // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 74-80
718166
  Клинченко Т. Мовне питання як предмет політичної боротьби і громадського дискурсу // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна Академія наук України. – Київ, 2000. – С. 155-165. – (Політологія і етнологія ; Вип. 12). – ISBN 966-02-1643-0
718167
   Мовне питання. МОН і громадські активісти дійшли згоди щодо поправок до статті 7 законопроекту "Про освіту" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 24 жовтня (№ 41/42). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Представники Міністерства освіти і науки України та громадські активісти знайшли порозуміння та напрацювали спільний текст поправок до статті 7 законопроекту "Про освіту".
718168
  Мацнєва Є.А. Мовне регулювання у поліетнічному суспільстві // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 100-106. – ISSN 1728-3671
718169
  Ткаченко О. Мовне самоствердження українців на тлі історичного досвіду народів світу // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 96-130. – ISBN 966-95452-3-9


  Розглядається проблема мовного самоствердження українців, що простежується на широкому тлі історичного досвіду народів світу. Автор аналузує його в контексті процесів, що відбувалися в Україні протягом століть, і набули особливого значення в період ...
718170
  Христич Н. Мовний аналіз портретних описів персонажів детективних оповідань // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 413-422


  Стаття присвячена феномену портретного опису, який досліджується на матеріалі англійських детективів Конана Дойля та Агати Крісті. Лінгвістичнийй аспект вивчення портретних описів художнього тексту являє собою особливий інтерес для дослідників на ...
718171
  Назаревич Г.Я. Мовний антропоцентризм французького речення : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Назаревич Г.Я.; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – 190л. – Бібліогр.: л.158-190
718172
  Назаревич Г.Я. Мовний антропоцентризм французького речення : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук:10.02.05 / Назаревич Г.Я.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
718173
  Бутиріна М. Мовний аспект вивчення стереотипів масової свідомості // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 46-50
718174
  Котигоренко В.О. Мовний аспект державної етнополітики в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 2 (3). – С. 137-146.
718175
  Фронощук М. Мовний аспект діяльності українських видавництв релігійної літератури // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 136-143


  Аналізується мовний аспект репертуару вітчизняних видавництв релігійної літератури, досліджуються принципи формування згаданого репертуару та особливості перекладу книжок релігійного характеру з метою визначення того, наскільки обґрунтованими є ...
718176
  Тарнавський М.Т. Мовний аспект національно-патріотичного виховання. Уроки історії та реалії сучасності // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 295-306. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
718177
   Мовний баланс України // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 9. – С. 69-89. – ISSN 0585-8365
718178
  Моклиця А.В. Мовний вимір гротескного образу (роман В. Гомбровича "Фердидурке") // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 1. – С. 106-111. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
718179
  Ковач Л.Л. Мовний вимір міжрегіональних протиріч в сучасній Україні // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 72-78. – ISBN 978-966-171-277-4
718180
  Фоменко О. Мовний вимір феномену американизація // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 635-643. – ISBN 966-581-481-8
718181
  Шкіцька І. Мовний вияв позитивної поведінки інтелектуальних якостей адресата в ситуаціях маніпулювання // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 80-83


  Розкрито особливості вербалізації позитивної оцінки інтелектуальн. якостей адресата в ситуаціях міжособистісного маніпулювання. Визначено мовні засоби, що найчастіше репрезентують згаданий різновид оцінки в маніпулятивному дискурсі.
718182
  Куляс П. Мовний експеремент Оксани Забужко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.92-96


  Художньо-стильові особливості книги О.Забужко "Шевченків міф України"(К.:Абрис,1997)
718183
  Дунь Н. Мовний експеримент у зоровіршуванні (переважно в шахопоезії та паліндромії) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1 (589). – С. 57-66. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються мовні експерименти в царині української візуальної поезії, переважно на прикладах шахопоезії та паліндромії
718184
  Горобець В.Й. Мовний етикет в українській епістолярії XVIII ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С. 40-48.
718185
  Голікова Н.С. Мовний етикет у художньо-літературному дискурсі // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 32-38
718186
  Богдан Світлана Мовний етикет українців: традиції і сучасність / Богдан Світлана. – Київ : Рідна мова, 1998. – 476с. – ISBN 5-7707-9731-2; 5-7707-9730-4
718187
  Богдан С. Мовний етикет як елемент мовної каотини світу волинян (За твором Бориса Харчука "Волинь") // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.11-14. – ISSN 0130-5263
718188
  Гульпа Д. Мовний етикет як об"єкт дослідження в угорському та українському мовознавстві // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 223-227. – ISBN 978-966-8760-98-3
718189
  Сокіл Б. Мовний закон для народних та середніх шкіл у Галичині 1867 року та дискусії навколо нього // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 101-109. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
718190
  Воробйова Г.Ю. Мовний імідж політика // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 69
718191
  Радевич-Вінницький Мовний компонент ідентичності в неодномовному суспільстві: українські реалії // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С.203-216


  Розглядається природа ідентичності індивіда і спільноти, мовний компонент ідентичності української етнічної та української політичної нації, різні вияви та причини аберацій в українській ідентичності (біетнічність, відкладеність, дифузність, ...
718192
  Бєляков О. Мовний конфлікт між журналістом та аудиторією // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 23-24
718193
  Курінний О. Мовний конфлікт України // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 4-7.
718194
  Курінний О. Мовний конфлікт України: деякі уточнення // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 4-8.
718195
  Гавдида Н. Мовний концепт невербального доробку Якова Струхманчука / Н. Гавдида, Л. Назаревич // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 105-108. – ISSN 2411-4146


  У статті крізь призму інтермедіальності проаналізовано ілюстрації Я. Струхманчука до сатири "Ревун" О. Маковея, нарису "Дві сили" М. Козоріса, шаржів на М. Грушевського, М. Козоріса, Д. Рудика, Д. Загула, М. Кічуру та ін. Розглянуто проблему аналізу ...
718196
  Хентшель Г. Мовний ландшафт Центральної України: українська мова, російська мова, "суржик" / Г. Хентшель, О.О. Тараненко // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 3-25. – ISSN 0027-2833
718197
  Фаріон І. Мовний лібералізм в освіті: українська стоп!!! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 2


  Щодо "...антиукраїнськомовного Закону про освіту, проголосованого 6 жовтня в першому читанні у ВР 277-ма депутатами Закону про освіту (3491-д від 04.04.2016)".
718198
  Белей Л.Л. Мовний маркетинг як інструмент мовної політики // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 3-12. – ISSN 0027-2833
718199
  Пасюрківська М.В. Мовний образ бика, вола й тура у польській та українській фразеології // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 194-201. – ISBN 966-581-589-Х
718200
  Данилюк Н. Мовний образ Божої Матері в Євангелії та в поезії Тараса Шевченка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 252-263. – ISSN 2304-9383
718201
  Пасюрківська М.В. Мовний образ ворона, ворони та сороки у польській фразеології // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 244-250. – ISBN 966-638-142-7
718202
  Фінчук А. Мовний образ жінки в газетному дискурсі волинських ЗМІ // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – С. 56-59. – ISSN 2226-8669
718203
  Чечель Н. Мовний образ культури українського романтизму // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 18-27


  Виходячи із розуміння мови як соціокультурного й психологічного феномену, в статті відтворено мовний образ культури українського романтизму. З огляду на теорію масових комунікацій канадійського філософа Г. Маклюєна, український театр XIX cm. ...
718204
  Сирко І. Мовний образ людини в текстах щоденника М. Галабурди-Чигрин // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 201-211. – ISSN 2304-9383
718205
  Войцева О.А. Мовний образ польського моряка в повісті З. Батко "Ласкаві океани" // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 29-37


  Статтю присвячено дослідженню мовних засобів, за допомогою яких Зигмундт Батко у повісті "Ласкаві океани" змоделював образ польського моряка. Встановлено, що мовна особистість моряка формується в процесі фахової діяльності, а категорійний статус цього ...
718206
  Піддубна Н.В. Мовний образ священослужителя в "Співомовках" Степана Руданського // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 160-168. – ISSN 2312-0665


  До 180-річчя від дня народження письменника.
718207
  Щепанська Х. Мовний образ серця в баладах Т. Шевченка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 156-161. – (Серія філологічна ; Вип. 57). – ISSN 2078-5534
718208
  Красавіна В. Мовний образ України, українського народу в історичних романах про добу козацтва // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 266-268
718209
  Гоцинець І.Л. Мовний образ Чорнобиля в поезії Бориса Олійника // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 167-171
718210
  Бавус Т. Мовний образ як компонент мовно-національної та індивідуально-авторської картин світу / Тетяна Бавус // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 242-247. – (Серія філологічна ; вип. 63). – ISSN 2078-5119
718211
  Щепанська Х.А. Мовний образ, концепт, вербальний символ і їх функціювання в художньому тексті // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 66-71
718212
  Марчук Л. Мовний портрет інтелігента - мешканця Кам"янця-Подільського // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 181-188. – Бібліогр.: С. 187; 13 назв.
718213
  Квіренко Л.О. Мовний портрет носіїв берлінського міського діалекту // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 232-239


  Стаття присвячена дослідженню мовного портрету носіїв берлінського міського діалекту. Розглянуто природу та структуру мовної особистості та мовного портрету. На основі аналізу статей із щоденної берлінської газети "Берлінер Моргенпост" визначено ...
718214
  Сологуб Н.М. Мовний портрет Яра Славутича / Надія Сологуб. – Київ ; Вінніпег : Дніпро ; Українська Вільна Академія Наук, 1999. – 152 с. – Бібліогр.: с. 146-149. – ISBN 0-919867-00-7
718215
  Фабрична Я. Мовний портфель з перекладу для майбутніх викладачів англійської мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт" ; голов. ред. С.Ю. Ніколаєва. – Київ, 2017. – № 1 (89). – С. 39-50. – ISSN 1817-8510
718216
  Колодько Т.М. Мовний потенціал викладача іноземної мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 245-252


  У статті проаналізовано роль викладача іноземної мови в сучасному навчальному процесі; розглянуто шляхи та засоби зрощення мовного потенціалу викладача; акцентовано увагу на необхідності врахування сучасних мовних стратегій у викладанні. В статье ...
718217
  Скубашевська О. Мовний потенціал викладача іноземної мови: проблема зрощення // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 219-223. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
718218
   Мовний простір граматики: актуальні студії : зб. наук. праць : на честь 60-річчя чл.-кор. НАН України Анатолія Загнітка / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; [редкол.: І. Вихованець та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – 484, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-639-659-7
718219
  Алтухов В. Мовний простір Донбасу: чи є українська мова державною? // Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 79-86. – ISBN 978-966-397-111-2
718220
  Пепа В. Мовний психоз // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 березня (№ 13). – С. 6, 7
718221
  Лінькова Д. Мовний пуризм чи глобалізація? // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 248-252
718222
  Коротіч Т.А. Мовний рівень аналізу художнього тексту (на прикладі позначень кольору та світла) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 205-209. – ISBN 966-581-498-2
718223
  Фаріон І. Мовний рубікон з поляками: Люблинська унія 1569 року // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 11-17 серпня (№ 32). – С. 10


  Рубіконовою подією для України в загальнополітичному й мовному плані стала Люблинська унія 1569 року. Унійний акт, затверджений сеймом 1 липня 1569 року, проголошував утворення нової федеративної держави "двох народів" (українці до них не належали) – ...
718224
  Сербенська О.А. Мовний світ Івана Франка : статті, роздуми, матеріали / Олександра Сербенська ; Мін-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006. – 372 с. – ISBN 966-613-474-8
718225
  Загнітко А. Мовний світ Олекси Тихого та мовнодержавні реалії сьогодення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19-25 січня (№ 3). – С. 7
718226
  Загнітко А. Мовний світ Олекси Тихого та мовнодержавні реалії сьогодення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 26 січня - 1 лютого (№ 4). – С. 10


  Парадоксально те, що на 26-му році Незалежності Української Держави вся спадщина Олекси Тихого надзвичайно актуальна, змінилися лише адресати офіційних звернень.
718227
  Сологуб Н.М. Мовний світ Олеся Гончара / Н.М. Сологуб. – К., 1991. – 136с.
718228
  Юрченко Т. Мовний світ Павла Загребельного // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 321-324. – ISBN 978-966-2248-36-4
718229
  Сандуляк В.С. Мовний світ поеми "Катерина" Тараса Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 5 (297). – С. 29-32
718230
  Домилівська Л.В. Мовний світ Ю. Яновського : монографія / Людмила Домилівська ; за ред. Шевченко Л.І. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Київський університет, 2011. – 196 с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 164-195. – ISBN 978-966-439-400-7
718231
  Швець Я.І. Мовний символ як особливий мовний знак // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 225-228. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
718232
  Гладка Валентина Анатоліївна Мовний синкретизм питальних та відносних займенників у французькій мові : діахронія та синхронія : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 02. 05 / Гладка В. А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 14 назв
718233
  Гладка В.А. Мовний синкретизм питальних та відносних займенників у французькій мові: діахронія та синхронія : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.05 - романські мови / Валентина Анатоліївна Гладка; Чернівецький нац. ун-т ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2006. – 207л. – Бібліогр.: л.175-205
718234
  Москалюк В. Мовний соціокод як комунікативна реальність національного соціуму // Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / В. Ільганаєва, Х. Ельбесхаузен, О. Горошко, О. Холод, А. [та ін.] Sуnоwіес. – Київ : КНУКіМ, 2015. – С. 124-155. – ISBN 978-966-8299-26-2
718235
  Негода М.М. Мовний стандарт та діалект у Італії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 289-292


  Статтю присвячено дослідженню питання становлення літературної мови та впливу діалектів на її формування, а також питань, пов"язаних із визначенням часу виникнення загальнонародної літературної італійської мови та ролі діалектів у її самоідентифікації. ...
718236
  Грибок О.М. Мовний стереотип та його функціонування в дискурсі (на матеріалі німецької мови) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 120-124. – Бібліогр.: Літ.: с. 124; 16 п. – ISSN 1729-360Х
718237
  Жаборюк І.А. Мовний та мовленнєвий аспекти англійської структури be + - ed : посібник з граматики сучасної англійської мови для студ. вищ. навч. закладів / І.А. Жаборюк, О.А. Жаборюк ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2007. – 168 с. – Бібліогр.: с. 161-162. – ISBN 978-966-318-776-1
718238
  Седлерова А.І. Мовний та позамовний контекст перекладацького доробку В. Підмогильного (на матеріалі перекладів з французької мови) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Седлерова Аліна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 237 л. – Додатки: л. 235-237. – Бібліогр.: л. 196-234
718239
  Седлерова А.І. Мовний та позамовний контекст перекладацького доробку В. Підмогильного (на матеріалі перекладів з французької мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Седлерова Аліна Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
718240
  Ніка О. Мовний узус і "проста мова" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 31-34. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Норми "простої мови" були засновані на ії суспільному узусі. На прикладах конкретних текстів показані спільні, інтегрувальні риси, що дають можливість потрактовувати літературну мову цих творів як одну, українсько-білоруську, та відмінні, що дозволяють ...
718241
  Попович Н. Мовний фактор у просторі державної влади // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 1 (12). – С. 38-47
718242
  Шутяк Л.Б. Мовний фактор у процесі розбудови Української держави / Л.Б. Шутяк, І.О. Собко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 208-215
718243
  Звонська Л.Л. Мовний феномен грецького койне та аттикізму // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 138-145. – Бібліогр.: 33 назв. – ISBN 978-966-171-013-8
718244
  Левко О.В. Мовний феномен грецької патристики золотої доби: когнітивно-дискурсивні виміри : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Левко Олександр Вадимович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2012. – 219 л. – Додатки: л. 218-219. – Бібліогр.: л. 191-217
718245
  Левко О.В. Мовний феномен грецької патристики золотої доби: когнітивно-дискурсивні виміри : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Левко Олександр Вадимович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
718246
  Гнатюк Л.П. Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції : монографія / Л.П. Гнатюк ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Київський університет, 2010. – 446, [1] с. – Бібліогр.: с. 375-446. – ISBN 978-966-439-269-0
718247
  Іванченко Р.Г. Мовний штамп в літературній практиці / Р.Г. Іванченко. – Львів, 1965. – 32с.
718248
  Шумова Н. Мовні "пороги сміливості" сучасних мас-медіа // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 119-125.


  У статті йдеться про процес демократизації мовлення у сучасному медійному просторі, який співіснує з процесом інтелектуалізації та разом з ним відображає стан і перспективи розвитку стилістичної палітри ЗМК. The article is about language ...
718249
  Шпак В. Мовні аспекти видавничої галузі // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 248-253


  У пропонованій статті робиться аналіз видавничої галузі у мовному аспекті, прослідковуються основні історичні тенденції розвитку, що спостерігаються протягом існування незалежної України, на прикладі друкованих ЗМІ та книжкової продукції. Зроблено ...
718250
  Саєнко С.Г. Мовні аспекти нації в сучасній Європі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 181-189


  Європа з її багатоголоссям різних мов, різних культур, складною і заплутаною історією кожної з її держав не може спрощено одноманітно трактувати концепт "нації". Він на вимоги часу еволюціонує, наповнюється новими значеннями і орієнтується у своїй ...
718251
  Моісеєнко О.Ю. Мовні аспекти спілкування за допомогою електронної пошти // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
718252
  Моісеєнко О.Ю. Мовні аспекти спілкування за допомогою електронної пошти // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 244-247. – ISBN 966-581-231-9
718253
  Свиридюк Л.А. Мовні аспекти сучасного молодіжного роману в українській та німецькій літературах (на матеріалі романів Л. Дереша, С. Ушкалова, Б. Лєберта) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 494-498. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
718254
  Тетерич О.М. Мовні аспекти української етнополітики // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 337-347. – ISBN 978-617-619-161-2
718255
  Бацевич Ф.С. Мовні аспекти формування абсурду в п"єсах Миколи Куліша // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 172-178. – ISSN 2312-0665
718256
  Костенко Л. Мовні аспекти юриспруденції // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 132-134
718257
  Пилипенко Р. Мовні бар"єри (МБ) у міжкультурній комунікації (на матеріалі німецькомовних ділових текстів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 242-247
718258
  Лисюк Н. Мовні війни 2014 року // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 ( 353), січень - лютий. – С. 23-31. – ISSN 0130-6936


  У статті зосереджено увагу на мовних іграх, які мали широке розповсюдження протягом 2014 року. Ці ігри розглянуто як жанровий різновид сучасного міського фольклору. Описано їх основні типи та способи творення. Матеріалом для аналізу слугували: ...
718259
  Больман І. Мовні війни в Європі = La bataille des langues en Europe : Европейська хартія регіональних або меншинних мов / Івон Больман ; пер. з фр. Світлана Гринцевич. – Київ : К.І.С., 2007. – 280 с. – ISBN 966-7048-75-6
718260
  Тищенко К. Мовні дарунки давніх сусідів: від скіфів до хозарів / К. Тищенко; Лінгвістичний музей КНУТШ; Редакція журналу "Урок української". – Київ : Урок української, 2004. – 32 с.
718261
  Кузьменко Ю. Мовні дебати // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)


  21 лютого до Дня рідної мови в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбулася академічна дискусія на тему сучасного стану української мови в країні, української ідеї і культури загалом, а також розглядалося питання мовної політики нашої ...
718262
  Гапченко О.А. Мовні запозичення як результат діалогу культур // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 90-94
718263
  Шевченко Л.Ю. Мовні засоби активізації сприймання газетного тексту (на матеріалах газети "Україна молода" 2007-2011 рр.) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 57-67


  Маркованим засобом активізації сприймання газетного матеріалу є сенсорна лексика, яка увиразнює його архітектонічні елементи і сприяє виконанню ними текстових функцій. Sensorial vocabulary is a marking mean of activation of the perception of the ...
718264
  Буран В. Мовні засоби вербалізації концепту УКРАЇНА у німецькомовній пресі // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – C. 29-36. – (Бібліотека інституту філології)


  Стаття присвячена дослідженню способів реалізації концепту УКРАЇНА в рамках німецькогомовного газетного дискурсу, що охоплює такі країни як Німеччина, Австрія, Швейцарія. Концепт УКРАЇНА є динамічною ментальною одиницєю, яка розвивається і ...
718265
  Андрійченко Ю.В. Мовні засоби вираження емотивності в текстах художніх творів Г.Г. Маркеса // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 3-8
718266
  Андрійченко Ю.В. Мовні засоби вираження емотивності у творчості Габріеля Гарсіа Маркеса : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Андрійченко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 193л. – Бібліогр. : л.168-193
718267
  Андрійченко Ю.В. Мовні засоби вираження емотивності у творчості Габріеля Гарсіа Маркеса : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.02.05 - Романські мови / Андрійченко Юлія Валеріївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
718268
  Андрійченко Ю.В. Мовні засоби вираження емотивності у творчості Габріеля Гарсія Маркеса : Автореферат дис. ... канд.філологічних наук: спец. 10.02.05-Германські мови / Андрійченко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібл.8 назв
718269
  Волкова І.В. Мовні засоби вираження емоцій у сучасній українській прозі / І.В. Волкова, О.О. Алєксєєва // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 111-117
718270
  Близнюк О.П. Мовні засоби вираження емоційної категорії співчуття в оригіналі та перекладі (на прикладі роману О. де Бальзака "Ежені Гранде") // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 29-33. – ISBN 966-638-08406
718271
  Огаркова Г.А. Мовні засоби вираження концепту "кохання" як культурно-специфічного феномену // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-65. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Присвячено аналізу концепту "кохання" - елементу концептуальної та мовних картин світу. Проаналізовано мовні засоби вираження концепту "кохання" як культурно-специфічного феномену. Приділено увагу проблемі лакунарності та неперекладності номінативних ...
718272
  Рижикова М.Д. Мовні засоби вираження лаудації у видавничих рекламних оголошеннях (на матеріалі англійськой мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – C. 241-245


  У статті досліджуються особливості лаудації в англомовних видавничих рекламних оголошеннях: визначаються та описуються лексичні одиниці, граматичні конструкції, стилістичні та риторичні прийоми, що використовуються в цьому жанрі лаудативного ...
718273
  Мацько Л. Мовні засоби вираження національної ідентичності у поетичній творчості Тараса Шевченка / Любов Мацько // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 178-186. – ISSN 0320-3077
718274
  Корольова Н.О. Мовні засоби вираження німецької національної ментальності у творах Томаса Манна: лінгвокультурний аспект : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Корольова Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 262 арк. – Додатки: арк. 223-262. – Бібліогр.: арк. 192-222
718275
  Корольова Н.О. Мовні засоби вираження німецької національної ментальності у творах Томаса Манна: лінгвокультурний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Корольова Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.:13 назв
718276
  Турчин В. Мовні засоби вираження сновних концептуальних понять у поезії Г.Гейма / В. Турчин, М. Турчин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 71-84. – Бібліогр.: Літ.: С. 83-84; 19 поз. – (Германська філологія ; Вип. 551/552)
718277
  Скідченко О.А. Мовні засоби вираження соціального статусу в сучасній англійській мові : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.04 / Скідченко О.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 19л.
718278
  Кательникова М. Мовні засоби відображення паралінгвістичних актів у художньому дискурсі // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 106-109
718279
  Даскалюк О. Мовні засоби волевиявлення у творах Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 80-87. – ISSN 2413-0923
718280
  Козик Є.А. Мовні засоби впливу в текстах сучасної реклами // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 73-80. – ISSN 2311-2697
718281
  Нестеренко Н.П. Мовні засоби втілення темпоральних трансформацій у романі П. Загребельного "Тисячолітній Миколай" / Н.П. Нестеренко, В.М. Терещенко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 186-190
718282
  Плющ П.П. Мовні засоби гумору в "Енеїді" І. Котляревського : Спецкурс / П.П. Плющ. – Київ : Видавництво КУ, 1959. – 68 с.
718283
  Стасюк О.С. Мовні засоби дисфемізації парламентській комунікації ФРН та Швеції // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 458-467


  У статті розглядаються мовні засоби дисфемізації, які використовуються в парламентській комунікації ФРН та Швеції. Основна увага приділяється лексико семантичним засобам дисфемізації, таким як метафоричне перенесення та генералізація значення, а також ...
718284
  Анісімов А.В. Мовні засоби для опису об"єктно-оріентованих атрибут них граматик / А.В. Анісімов, П.П. Кулябко, О.П. Кулябко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 75-78. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  На основі теорії об"єктно-орієнтованих атрибутних граматик пропонується мова МІ; аналізуються можливості цієї мови. Ключові слова: об"єктно-орієнтовані атрибутні граматики, мови програмування. On the base of the object-oriented attribute grammar ...
718285
  Юрковська М. Мовні засоби досягнення комічного ефекту у комедійному відеотексті // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 74-91. – (Германська філологія ; Вип. 408/409)
718286
  Бабире О.В. Мовні засоби екобрендингу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 51-57


  Стаття присвячена аналізу сучасних мовних засобів екобрендингу. Розглянуто нові ключові еколексеми в різнотипних текстах екологічного спрямування, поява яких свідчить про постійну зміну тенденцій в уявленні про екологію як науку та принципи ...
718287
  Щербачук Л. Мовні засоби експлікації відчуттів у творчій палітрі Олеся Гончара (на матеріалі романів "Собор", "Тронка") / Лідія Щербачук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 342-346. – ISSN 0320-3077
718288
  Гоца Е. Мовні засоби експресивності в романі І. Чендея "Птахи полишають гнізда" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 180-182. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
718289
  Халчанська О. Мовні засоби ефективності переконання під час спілкування // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 15. – С. 95-100. – ISSN 2075-1486
718290
  Непийвода Н.Ф. Мовні засоби інформаційного комфорту // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 93-97
718291
  Наконечна Ю.С. Мовні засоби концептуалізації світу в англомовних віршованих творах для дітей : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Наконечна Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
718292
  Наконечна Ю.С. Мовні засоби концептуалізації світу в англомовних віршованих творах для дітей : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Наконечна Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 255 л. – Додаток: с. 253-255. – Бібліогр.: л. 221-252
718293
  Подшивайлова Г.М. Мовні засоби маніпулятивного впливу в політичному дискурсі ( на матеріалі друкованих російськомовних ЗМІ України) : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Подшивайлова Г.М. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
718294
  Кам"янець Анжела Мовні засоби маніпуляції в медійному дискурсі та відтворення їх у перекладі // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 170-177. – ISSN 2078-340X
718295
  Стасюк О.С. Мовні засоби оцінки образу сучасної України в публіцистичних текстах ФРН та Швеції // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 50-56


  У статті розглянуто мовні засоби, які використовуються для оцінки образу сучасної України в публіцистичних текстах ФРН та Швеції. Аналіз матеріалу демонструє домінування негативної оцінки сучасної України в ЗМІ цих держав.
718296
  Циркунова І.В. Мовні засоби реалізації іронії їх відтворення в іспансько-українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 240-245


  У статті розглядаються засоби реалізації іронії на різних рівнях, а також принципи створення іронічного ефекту. На матеріалі творів іспаномовних авторів та їх українських перекладів проаналізовано засоби відтворення іронії, виявлено основні ...
718297
  Будь О. Мовні засоби реалізації концепту свобода в блогосфері: компаративний аспект // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 26-29. – (Бібліотека інституту філології)


  Статтю присвячено вивченню лінгвокогнітивної природи концепту СВОБОДА. Досліджуються механізми мовного оформлення блогу та мовних засобів вербалізації концепту СВОБОДА.
718298
  Трубіцина О.С. Мовні засоби реалізації сугестії в китаємовній масовій комунікації (на прикладі інтерв"ю Ху Цзіньтао іноземним ЗМІ) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 126-131. – ISSN 1608-0599
718299
  Шелякіна А.В. Мовні засоби репрезентації побожності в американській картині світу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 357-343


  У статті розглядаються паремії, фразеологія американського й британського походження, крилаті вирази, що репрезентують побожність американців, визначено їхню роль у формуванні американської мовної картини світу. В статье рассматриваются паремии, ...
718300
  Волощук І. Мовні засоби репрезентації сучасної англомовної воєнної маркованої лексики та термінології: шляхи утворення / І. Волощук, Г. Усик // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 363-368. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
718301
  Бондаренко В. Мовні засоби ритмізації українських народних лікувальних замовлянь // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 3-14. – ISSN 0320-3077


  Висвітлено окремі моменти становлення - його співвідношення з обрядом, історію наукових досліджень замовлянь, спроби класифікації, особливості виконання. Особливу увагу приділено ритму як основному чиннику дієвості замовляння. Проаналізовані фонетичні, ...
718302
  Любарець Н. Мовні засоби ритмізації художньої прози романів Вірджинії Вулф : (на прикладі роману "Кімната Джейкоба") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 126-130
718303
  Кісьміна К.О. Мовні засоби створення ефекту комічного в скетчі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 181-186


  Стаття фокусує увагу на такому виді комічного дискурсу як скетч у французькому мовному просторі. У дослідженні подано огляд мовних засобів у скетчах Р. Дево та особливості їх використання для досягнення комічного ефекту. В статье сфокусировано ...
718304
  Соколова І.В. Мовні засоби створення мотивації сприйняття нформаційно-рекламного типу тексту // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С, 76-81. – Бібліогр.: С. 81 ; 5 назв
718305
  Самойленко О. Мовні засоби створення образу Петербурга (на матеріалі поеми "Сон" Т. Шевченка і "Додатка" до III частини "Поминок" А. Міцкевича // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 267-270
718306
  Сугак С. Мовні засоби та стратегії політичної боротьби в опозиційній пресі (напередодні виборів 2004 р.) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 84-103


  У статті зроблена спроба дослідити розгортання політичної боротьби напередодні виборів в опозиційній пресі України, зокрема, виділити основні стратегії та засоби, до яких удаються журналісти в описі політичних діячів та політичного життя в державі. ...
718307
  Мариненко І. Мовні засоби творення парадоксального гумору в анекдоті // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 214-219. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
718308
  Фурдуй М. Мовні засоби увиразнення рекламних текстів // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 100-125
718309
  Коваль А.П. Мовні засоби української прогресивної публіцистики кінця ХІХ - початку ХХ ст : Дис... канд. філолог.наук: / Коваль А.П.; КДУ ім Т.Г.Шевченка, Філологічний факультет. – К, 1954. – 329л. – Бібліогр.:л.317-327
718310
  Рось А. Мовні засоби формалізації результатів здійснення заходів з інформаційної боротьби та їх послідовності у часі / А. Рось, І. Молдавчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 110-114. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Для формалізації завдань планування інформаційної боротьби на основі формально-логічного підходу запропоновано мовні засоби подання результатів здійснення заходів з інформаційної боротьби та їх послідовності у часі. For formalization of planning tasks ...
718311
  Підгорна А.Б. Мовні засоби формування текстів науково-технічної реклами // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 251-259
718312
  Лесюк М. Мовні засоби характеристики людини в новелах Онуфрія Манчука // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 364-372. – ISBN 978-966-2763-81-2
718313
  Назаревич Л. Мовні засоби як вираження духовної культури українців у новелістиці Василя Стефаника // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті окреслено художній світ Василя Стефаника. Методологічною базою послугували праці М. Гайдеґґера, С. Кіркегора, Е. Фромма, Л. Виготського, Ю. Кузнецова, М. Коцюбинської, Т. Бойка. На основі аналізу низки новел В. Стефаника охарактеризовано ...
718314
  Нікітюк І.В. Мовні засоби як компонент структури індівідуально-авторської картини світу Тоні Моррісон // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 172-180. – ISBN 966-581-589-Х
718315
  Півень В. Мовні знаки Івана Світличного // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 26 : Мовознавство. – С. 205-213. – ISSN 1728-9572
718316
  Лавриненко С.Т. Мовні знаки концептуалізації правової культури у фольклорному тексті : (лінгвокультурологічний аналіз різних жанрів українського фольклору) : монографія / С.Т. Лавриненко ; за ред. д-ра філол. наук, проф. А.К. Мойсієнка ; М-во освіти і науки України, Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 466, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 411-467. – ISBN 978-966-489-271-8
718317
  Бибик С. Мовні знаки повсякденної культури в сучасній газетно-журнальній публіцистиці : на матеріалі лексики діалогізованого повідомлення // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 51-58. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано співвідношення функціональних і стилістичних параметрів повсякденної розмовно-побутової та газетно-журнальної мови.
718318
  Жайворонок В.В. Мовні знаки української етнокультури в антропоцентричному висвітленні // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 58-64. – ISSN 0027-2833


  У статті йдеться про антропоцентричний підхід до розгляду мовних явищ, навіяний "антропологічною силою слова". Розглядаємо мовні формули, які є продуктом антропоморфічного світосприймання, а також знакові концепти української етнокультури батько і мати.
718319
  Радчук В. Мовні знаряддя історії та футурології // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 133-137. – ISSN 1728-9343
718320
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ, 1996-. – ISBN 966-581-102-9
[Вип. 1]. – 1998. – 229 с.
718321
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ, 1996-. – ISBN 966-581-148-7
[Вип. 2]. – 1999. – 178 с.
718322
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ, 1996-. – ISBN 966-581-231-9
[Вип. 3]. – 2000. – 394 с.
718323
   Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск. – Київ, 1996-. – ISBN 966-7890-03-1
[Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – 2001. – 542 с.
718324
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ, 1996-. – ISBN 966-581-295-5
Вип. 5. – 2001. – 276 с.
718325
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць. – Київ : Прайм-М, 1996-. – ISBN 966-581-295-6
Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – 2002. – 275, [4] с.
718326
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць. – Київ : Прайм-М, 1996-. – ISBN 966-581-295-6
Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – 2002. – 320, [4] с.
718327
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць. – Київ : Логос, 1996-. – ISBN 966-581-388-9
Вип. 7. – 2002. – 590, [4] с.
718328
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-. – ISBN 966-594-420-7
[Вип. 8]. – 2003. – 335 с.
718329
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 9. – 2003. – 380 с.
718330
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-. – ISBN 966-581-481-8
Вип. 10. – 2004. – 735 с.
718331
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 1996-. – ISBN 966-7825-79-5
Вип. 11, кн. 1. – 2004. – 295 с.
718332
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 12, ч. 2. – 2004. – 301 с.
718333
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 1996-. – ISBN 966-8188-06-3
Вип. 13. – 2004. – 301 с.
718334
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 1996-. – ISBN 966-8188-07-1
Вип. 14, кн. 1. – 2004. – 286 с.
718335
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 1996-. – ISBN 966-8188-08-X
Вип. 14, кн. 2. – 2004. – 301 с.
718336
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 15. – 2004. – 167 с.
718337
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 1996-
Вип. 18, кн. 1. – 2005. – 320 с.
718338
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 18, кн. 2. – 2005. – 307 с.
718339
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 22, ч. 1. – 2007. – 223 с.
718340
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 22, ч. 2. – 2007. – 219 с.
718341
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 24, ч. 1. – 2008. – 359 с.
718342
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 24, ч. 2. – 2008. – 349 с.
718343
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 24, ч. 3. – 2008. – 334 с.
718344
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 24, ч. 4. – 2008. – 153 с.
718345
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 25, ч. 1. – 2009. – 311 с.
718346
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 25, ч. 2. – 2009. – 199 с.
718347
   Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 31. – 2010. – 439 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
718348
   Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 32. – 2010. – 527 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
718349
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 33. – 2011. – 428 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
718350
   Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 34. – 2011. – 395 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
718351
   Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 36. – 2011. – 571 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
718352
   Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 37. – 2011. – 516 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
718353
   Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 38. – 2012. – 495 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
718354
   Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 39. – 2012. – 494 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
718355
   Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 40. – 2012. – 375 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
718356
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 41, ч. 1. – 2012. – 415 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
718357
   Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 41, ч. 2. – 2012. – 479 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
718358
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 42, ч. 2. – 2012. – 529 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
718359
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 42, ч. 1. – 2012. – 465 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
718360
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 2 (44). – 2013. – 350 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
718361
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 43, ч. 1. – 2013. – 308 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
718362
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 43, ч. 2. – 2013. – 307 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
718363
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 43, ч. 3. – 2013. – 324 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
718364
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 43, ч. 4. – 2013. – 343 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
718365
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 46, ч. 1. – 2013. – 571 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
718366
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 46, ч. 2. – 2013. – 533 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
718367
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 46, ч. 3. – 2013. – 427 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
718368
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 46, ч. 4. – 2013. – 429 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
718369
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 49. – 2014. – 299 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
718370
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 50, ч. 1. – 2014. – 499 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
718371
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 50, ч. 2. – 2014. – 558 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
718372
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 1 (52). – 2015. – 512 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
718373
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 2 (53). – 2015. – 400 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
718374
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 51. – 2015. – 663 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
718375
  Фіщенко М.В. Мовні і позамовні характеристики блогінгу та мікроблогінгу як різновиду інтернет-жанру // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 154-160


  У роботі розглянуто мовні і позамовні характеристики блогінгу та мікроблогінгу. Зроблено висновок про те, що Твіттер є однією із провідних форм інтернет-комунікації.
718376
  Маленко О.О. Мовні ігреми в постмодерному поетичному тексті: від авторської нарації до комунікативної ідентичності героя // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 125-130
718377
  Агеєва В.П. Мовні ігри й повернення історії: парадокси українського постмодернізму // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 37-41


  Авторка обстоює тезу про тяглість модерністських тенденцій у сучасній українській літературі, про взаємовплив модерністських та постмодерністських поетик. Ідеться, зокрема, про історичну прозу, настанови на перепрочитання й переоцінку вітчизняної ...
718378
  Єрмоленко С.С. Мовні ілюстрації як метамовний образ довколомовної дійсності // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 44-46. – ISSN 1729-360Х
718379
  Єрмоленко С.С. Мовні ілюстрації як складник лінгвістичного тексту: до постановки проблеми // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 91-100. – (Серія "Філологія" , Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
718380
  Гриценко С. Мовні інновації: від імпульсу до усталеності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-52. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі української поезії XVII ст. простежується процес запозичення латинізмів та їх еволюція від мовної інновації до усталеності (загальновживаності).
718381
  Гнатюк Л. Мовні картини світу дво- і кількамовної особистості // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 71-75
718382
  Шарманова Н.М. Мовні кліше в мас-медійній комунікації: особливості маніпулятивного впливу // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 210-226. – ISSN 2305-3852


  У статті проаналізовано питання маніпуляції масовою свідомістю за допомогою стандартизованих стереотипних одиниць з мови новітніх українських медіа. Масовий мовний вплив на реципієнта осмислюється з погляду лінгвопрагматики. Використання мовних кліше ...
718383
  Жлуктенко Ю.О. Мовні контакти : Проблеми інтерлінгвістики / Ю.О. Жлуктенко. – Київ : Вид-во Київського, 1966. – 135с.
718384
  Дочу А.Р. Мовні контакти і запозичення як чинник формування тематичних груп лексики (на матеріалі англійського орнітонімікону) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Дочу Аліна Рашитівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ, 2013. – 273 л. – Додаток: л. 216-273. – Бібліогр.: л. 187-215
718385
  Дочу А.Р. Мовні контакти і запозичення як чинник формування тематичних груп лексики (на матеріалі англійського орнітонімікону) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Дочу Аліна Рашитівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
718386
  Чередниченко О. Мовні контакти у сучасному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-6. – (Іноземна філологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні тенденції розвитку мовних контактів у добу глобалізації. Analized are the main trends in language contacts development under globalization.
718387
  Штурнак О. Мовні контакти як об"єкт вивчення. (Огляд літератури) // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 119-130.
718388
  Гвоздяк О.М. Мовні контакти як суттєвий чинник збагачення словникового складу // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 96-103. – ISBN 978-966-2303-00-1
718389
  Тищенко К.М. Мовні контакти: свідки формування українців / Костянтин Тищенко ; КНУТШ ; Лінгвістичний музей. – Київ : Авілон-Плюс, 2006. – 416с. – ISBN 966-95856-3-5
718390
  Мінчак Г.Б. Мовні контрасти як засіб увиразнення конотативної семантики ідеологічно забарвлених номінативних одиниць (на матеріалі української публіцистики періоду незалежності) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 79-84. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821
718391
  Громова Н. Мовні контрасти як засоби експресивності у творах О. Забужко та Ю. Андруховича // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 357-360
718392
   Мовні конфлікти і гармонізація суспільства : Матеріали наукової конференції, 28-29 травня 2001 року. – Київ : Київський університет, 2002. – 222с. – ISBN 966-594-413-4
718393
  Яворська Г.М. Мовні конфлікти: штучні чи реальні? // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 67-77. – ISBN 978-966-1673-17-4
718394
  Качан Л.В. Мовні концепти часу // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 100-103. – (Філологічні науки ; № 2)
718395
  Гренджа І.М. Мовні концепти числа у фольклорному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 214-219
718396
  Юр"єва О.Г. Мовні маніпуляції в політичних комунікаціях // Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2005. – № 9/10. – С. 32-33. – ISSN 0868-8117
718397
  Каустов А.В. Мовні маркери та мовленнєві прийоми реалізації тактики наклепу в англійському художньому дискурсі XVIст. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 68-74. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
718398
  Гулай А. Мовні меридіани // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 5 : фото


  Свій перший ювілей відзначив Клуб поліглотів (25-те засідання), організований за спільною ініціативою факультету навчання іноземних громадян та студентства, що прагне завдяки мові пізнати культуру й традиції багатоликого світу. За останній місяць ...
718399
  Сворак Н.Я. Мовні механізми впливу на масову свідомість у сучасних газетних текстах // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 203-208
718400
  Корчагіна О. Мовні механізми маніпуляції свідімостю читачів (на матеріалах газет Ворошиловградської (Луганської) області 1938–1953 рр.) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 37-42
718401
  Мерзлікін О.В. Мовні механізми формування оцінки в екологічному дискурсі (на матеріалі іспанської мови) / О.В. Мерзлікін, Г.А. Кальченко // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 229-233. – Бібліогр.: 15 назв.
718402
  Готько Н.В. Мовні моделі духовної культури як контекст формування освітньо–виховної філософії в інтеграції Cхідної і Західної парадигм суспільного розвитку. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
718403
  Мариненко П.І. Мовні моделі початку діалогу в іспанській мові в діахронічному аспекті (XVI-XVIII століття) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 164-171


  У статті йдеться про мовні моделі початку діалогу в іспанській мові в XVI-XVIII століттях. Були виявлені найпоширеніші способи відкриття діалогу в діахронічному аспекті шляхом аналізу іспанських театральних творів XVI-XVIII століття. Розглядається ...
718404
  Богуцький В.М. Мовні моделі простору як культурно-національний феномен ( на матеріалі української, англійської та іспанської мов ) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Богуцький В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 265 л. + Додатки : л. 232-265. – Бібліогр.: л. 196-231
718405
  Богуцький В.М. Мовні моделі простору як культурно-національний феномен (на матеріалі української, англійської та іспанської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15. / Богуцький В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
718406
  Яворська Г.М. Мовні наративи та їхня роль у русинському питанні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 1 (42). – С. 24-30. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
718407
  Касяненко Д. Мовні норми acquis communautaire і переклад // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 17-21. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (48)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню мовних норм правового доробку ЄС з метою визначення специфіки їх відтворення різними цільовими мовами. Визначено вимоги до мови нормативно-правових актів ЄС, з"ясовано її характерні властивості, зумовлені наднаціональною ...
718408
   Мовні обов"язки громадян України = І першим було слово, і слово було Бог, і слово було Богом / Українська світова спілка професійних учителів // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 11-17 вересня (№ 36). – С. 5


  Мова - основа твоєї мудрості, життєдіяльності, твоя духовна, психологічна, фізична сила, засіб зв"язку в сім"ї й з усім українським народом, запорука існування та утвердження народу. Рідна мова - найважливіший навчальний предмет, через який здобуваєш ...
718409
  Лісняк Н. Мовні образи жита і пшениці у лемківських народних піснях // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 47-51. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
718410
  Костянтинова С.В. Мовні образи як знак української ментальності: практикум неокласиків // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 218-223. – ISBN 966-8188-07-1
718411
  Кокоза Г.А. Мовні одиниці на позначення одягу як засіб реалізації соціального статусу суб"єкта в англомовному публіцистичному дискурсі // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 2 (17). – С. 5-15. – Бібліогр.: Літ.: с. 14-15; 17 п.+ 7 ілюстр. – ISSN 2075-4205
718412
  Шестель О.Г. Мовні ознаки авторського стилю поезії Івана Липи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 499-502. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
718413
  Маленицька О. Мовні ознаки романтизму в поетичній спадщині Левка Боровиковського // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 152-157
718414
  Коцюба О.П. Мовні особливості відтворення побуту та культури українських селян у творах Й. Рота // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 62-67


  У статті аналізуються мовні засоби репрезентації повсякденного життя й культури українського народу у творах Й. Рота. В статье анализируются языковые средства отображения повседневной жизни культуры украинского народа в произведениях Й. Рота. The ...
718415
  Тендітна Н. Мовні особливості втілення образу смерті в прозі Є. Пашковського та О.У. Ульяненка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 372-375
718416
  Гольтер І. Мовні особливості героїв роману Дж. Д. Селінджера "Над прірвою у житі" як показник розвитку культури середини ХХ ст. // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 219-226
718417
  Волосенко І.В. Мовні особливості молодіжних блогів у німецькомовному інтернет-дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 105-110


  Статтю присвячено дослідженню молодіжного блогового спілкування у німецькомовному інтернет-дискурсі. Розкрито лінгвокультурну феноменальність мови блогерів у галузі культуротворчості, що розглянуто в контексті медійних трансформацій мовної свідомості ...
718418
  Кисілевський К. Мовні особливості наддністрянського гнізда // Записки наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 283-297. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
718419
  Кульчинський О.Б. Мовні особливості османської хроніки "Історія Наїми": автор versus норма // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 64. – C. 60-72. – ISSN 1682-671Х
718420
  Мрачковська І. Мовні особливості поезії бітників в перекладі Юрія Андруховича // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 220-230. – (Бібліотека інституту філології)


  Стаття досліджує особливості українських перекладів американської поезії 1940-1950-х років, здійснених Юрієм Андруховичем, в аспекті досягнення адекватності та еквівалентності, основною передумовою яких є аналіз лінгвокультурного поля та специфіки ...
718421
  Фурманкевич Н. Мовні особливості радіореклами // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 136-143.
718422
  Яворська Іванна Юліанівна Мовні особливості сучасного англомовного ділового контракту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 259-266. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведені лінгвістичні характеристики сучасного англомовного ділового контракту, правила формування його структури. Наведено класифікацію контрактів, яка враховує аналіз мовних одиниць. Запропоновано певні шляхи уникнення непорозумінь між ...
718423
  Фецко І.М. Мовні особливості термінів на позначення довідкових музейних елементів та інформаційних структур // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 228-232. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті проаналізовано особливості термінів на позначення довідкових музейних елементів та інформаційних структур з погляду походження, розглянуто синонімічні відношення в українській музейній термінології, виявлено низку граматичних ознак термінів ...
718424
  Подворна Т.П. Мовні особливості українського та російського перекладу англійських складнопідрядних речень у прозивих текстах XIX - XXI століття // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 121-125. – Bibliogr.: Літ.: С. 125; 14 поз.
718425
  Зайцева С.В. Мовні особливості української блогосфери / С.В. Зайцева, Н.В. Левун // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 278-290. – ISSN 2313-4437
718426
  Раєвська І.В. Мовні особливості умбрійських діалектів у діатопному аспекті з урахуванням ізоглос та проблеми їх класифікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 165-175


  Статтю присвячено аналізу мовних ознак умбрійських субдіалектів у діатомному аспекті та порівнянню їх з рисами, притаманними діалектам суміжних областей. Простежено вплив суміжних діалектів на субдіалекти вивчаємої групи на фонетичному, лексичному та, ...
718427
  Цимбаленко Є.С. Мовні парадокси у глобалізаційних процесах // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 45-51


  У статті досліджуються мовні парадокси, що властиві новітнім інформаційно-комунікаційним ресурсам в Інтернеті. З"ясовуються найтиповіші парадоксальні випадки використання мовно-лінгвістичних з собів. Аналізуються та система тизуються мовні парадокси в ...
718428
  Поліщук В. Мовні питання в доробку Василя Доманицького // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 101-115. – ISSN 1682-3540
718429
  Литвиненко В. Мовні питання українського сьогодення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 36-39. – (Журналістика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Викладено думку стосовно можливих змін в українському законодавстві щодо мовної політики держави. У центрі статті - сучасний стан української мови та можливості її розвитку у світлі ймовірного прийняття чи неприйняття ряду законопроектів Верховною ...
718430
  Білявська Т. Мовні погляди Івана Франка : (на матеріалі статті "Говоримо на вовка - скажімо і за вовка") // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 36-39. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
718431
  Мацько Л.І. Мовні погляди Панаса Мирного // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 250-257. – ISBN 978-966-660-472-2
718432
  Тур О.М. Мовні помилки в ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання" // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 51-55. – ISSN 2409-9805
718433
  Гірняк С. Мовні портрети української галицької інтелегенції: Уляна Кравченко, Константина Малицька, Іван Франко // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 103-121. – ISSN 1682-3540
718434
  Ажнюк Л.В. Мовні права і юридична лінгвістика // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 142-150. – ISBN 978-966-1673-17-4
718435
  Ажнюк Л.В. Мовні права особи: спроба когнітивного моделювання // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 13-23
718436
  Ажнюк Б.М. Мовні права як категорія соціолінгвістики // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 3-11. – ISSN 0027-2833
718437
  Ажнюк Б. Мовні права: колективні й індивідуальні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 84-93. – ISSN 1026-9932
718438
  Руда О. Мовні преференції киян сьогодні // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
718439
  Пономаренко А. Мовні пріоритети молодих літераторів // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 181-182
718440
  Космеда Т.А. Мовні пріоритети українця: прогноз О. Потебні і реальність XXI століття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 21-26. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
718441
  Благовірна Н. Мовні проблеми на межі XIX - XX ст. у контексті розвитку видавничої справи в Україні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 298-305. – Bibliogr.: Літ.: 304-305; 34 назв. – ISSN 1729-360Х
718442
  Студентова Т. Мовні проблеми студенських видань (на матеріалах преси міста Миколаєва) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 235-239
718443
  Вишенський В.А. Мовні проблеми у викладанні математики // Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – С. 78. – ISBN 5-77-63-2310-X
718444
  Богуцький В.М. Мовні просторові орієнтири як засіб об"єктивації внутрішнього світу людини (на матеріалі української, англійської та іспанської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 83-86. – Бібліогр.: Літ.: С. 86 ; 4 поз.
718445
  Коваль Т. Мовні процеси в сучаному медіатексті: аспекти газетного дискурсу // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 13-18


  Проаналізовано мовностилістичні особливості українського газетного дискурсу, на матеріалі газети "Україна молода" простежено основні лінгвістичні процеси і тенденції, характерні для сучасного медіатексту. The linguistic and stylistic features of the ...
718446
  Сологуб Н. Мовні реалії іншого часу і простору (про особливі слововживання у творах Івана Багряного) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 81-86. – ISSN 0201-419
718447
  Маленко О.О. Мовні реалії сьогодення в аспекті професійної компетентності словесника // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 7/8 (479/480), березень. – С. 12-17
718448
  Сахащик О.І. Мовні реалії та способи їх перекладу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 85-87. – Бібліогр.: Літ.: с. 87; 5 п. – ISSN 1729-360Х
718449
  Малунова Г. Мовні рефлексії індоєвропейського *pent-: лінгвокультурний і когнітивний аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 410-414


  Дане дослідження присвячене аналізу і.-є. кореня *pent-, мовні рефлексії котрого у низці давніх індоєвропейських мов засвідчують певні семантичні варіації. У статті детально розглянуто давньогрецьку (po,ntoj) та латинську (pons, pontis m) рефлексії ...
718450
  Алєксєєва І.О. Мовні рівні та комунікативна ситуація: лінгвокультурологічний аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 3-11. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-171-165-4
718451
   Мовні сайти в мережі Інтернет як складова частина українознавчих ресурсів : Дидактичний матеріал. – Київ, 2006. – 28с.
718452
   Мовні свідки формування українців // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 36-45. – ISSN 0130-5263


  Інтерв"ю-презентація в редакції "Дивослова" нової праці відомого мовознавця професора Костянтина Тищенка
718453
  Сніцар В.П. Мовні символи архаїчної правосвідомості давніх германців і слов"ян // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 107-114. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821
718454
  Домилівська Л.В. Мовні символи ідіостилю Ю. Яновського з семантикою "гендерна ознака" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – C. 451-461


  У статті розглядається проблема розуміння авторської художньої свідомості в контексті аналізу мовних домінант ідіостилю письменника. Зокрема досліджено мовні символи ідіостилю Ю. Яновського з семантикою "гендерна ознака" в аспекті інтерпретації ...
718455
  Щибрик Т.П. Мовні стереотипи з ядерними емотивними частками як проекції існуючих у свідомості німецького народу концептів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 570-575


  У статті йдеться про національно-культурну специфіку мовних стереотипів з ядерними емотивними частками, які відображають існуючі у свідомості мовців концепти. В статье речь идет о национально-культурной специфике языковых стеоретипов с ядерными ...
718456
  Бабич Н. Мовні стереотипи, "Ноу хау" та устетичність сучасних ЗМІ / Н. Бабич, О. Жук // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 175-182. – ISSN 2078-1911
718457
  Базиляк Наталія Мовні стратегії в полікультурному просторі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 85-90. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізуються суперечності існування мовних стратегій у сучасному полікультурному середовищі; підкреслюється необхідність вивчення мов народів світу, що становить основу взаєморозуміння людей, їх полікультурної взаємодії.
718458
  Базиляк Наталія Мовні стратегії в полікультурному просторі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 85-90. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізуються суперечності існування мовних стратегій у сучасному полікультурному середовищі; підкреслюється необхідність вивчення мов народів світу, що становить основу взаєморозуміння людей, їх полікультурної взаємодії.
718459
  Скубашевська Ольга Станіславівна Мовні стратегії в полікультурному середовищі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 45-51. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті стверджується, що полікультурність в освіті й різнобічний, поліпредметний і міждисциплінарний підхід до змісту знань, забезпечення інтеграції навчальних дисциплін, змістовна інтерпретація взаємозв"язків людини з природою і суспільством - шлях, ...
718460
  Соловей Е. Мовні стратегії Володимира Свідзінського / спілкувався Тарас Головко
718461
  Соловей Е. Мовні стратегії Володимира Свідзінського / розмову вів Тарас Головко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 29 березня (№ 54)


  Літературознавець Е. Соловей розказала "Дню" про архівні знахідки і долю поета "Розстріляного Відродження".
718462
  Глушкова Т. Мовні та екстралінгвальні чинники творення ідіостилю газети // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 13-15. – (Журналістика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема творення індивідуального образу газетного видання. Зокрема, в ній наголошується на важливості мовних і екстралінгвістичних засобів у формуванні ідіостилю друкованого ЗМІ. The article is dedicated to the problem of individual ...
718463
  Грабська А. Мовні та інші засоби впливу на читача в газеті "БЛІК" // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 225-232


  У статті виокремлено та проаналізовано деякі прийоми, що їх застосовують журналісти газети "БЛІК" для впливу на цільову аудиторію відповідно до специфіки "жовтого" видання, завдань матеріалів та масовокомунікаційних ефектів, яких намагаються досягти ...
718464
  Пономарів О. Мовні та інші факти з життя сучасної України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 2-8 липня (№ 26). – С. 5


  "Київ з новою владою зазнав такого мовного зросійщення, якого не було навіть у радянський період".
718465
   Мовні та літературні зв"язки України з країнами Сходу / Ін-т філології КНУТШ ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України ; [за ред., передмова І.П. Бондаренка]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – 472 с. – ISBN 987-966-489-058-5


  Системно осмислено здобутки критики, історії й теорії української літератури. У хронологічній послідовності проаналізовано основні праці з цих ппитань, подано їх як органічну частину світового літературознавства. Для студентів-філологів, учителів
718466
  Попова Л.М. Мовні та позамовні фактори впливу на визначення знака в сучасній семіотиці // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 509-514
718467
  Омелянчук О.В. Мовні та позамовні чинники розвитку енантіосемії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 219-224. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 978-966-171-013-8
718468
  Білозерська Л. Мовні табу у німецьких та українських рекламних текстах // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 42-45
718469
  Волинчик О.С. Мовні технології гендерної психографії в російських публіцистичних текстах мас-медіа : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.02 / Волинчик О.С.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
718470
  Стативка Ю.І. Мовні технології як безпековий ресурс держави в умовах інформаційної війни // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 452-459. – ISBN 978-966-428-404-9
718471
  Данилич В.С. Мовні традиції в історії формування іспанської національної мови (на прикладі функціонування гемінатів у текстах літературних пам"яток) // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
718472
  Данилич В.С. Мовні традиції в історії формування іспанської національної мови (на прикладі функціонування гемінатів у текстах літературних пам"яток) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 113-118. – ISBN 966-581-231-9
718473
  Поворознюк Р.В. Мовні труднощі при перекладі українських та американських протокольних промов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 282-288. – ISBN 966-581-231-9
718474
  Косаренко О.І. Мовні форми в системі права // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 23-28
718475
  Іванова О.Ю. Мовні форми прояву культурно-лінгвістичної свідомості білінгвів (на прикладі іспанського суспільства) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 295-300
718476
  Чечель О. Мовні формули з дієслівним компонентом у науковому гуманітарному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 412-418


  У статті здійснено спробу визначити найтиповіші мовні формули з дієслівним компонентом у науковому гуманітарному тексті та проаналізувати їх структурно-семантичні характеристики. В статье предпринята попытка определить типичные речевые формулы с ...
718477
  Дима Г.М. Мовні характеристики ділових листів (на матеріалі німецької мови) / Г.М. Дима, Н.В. Курінна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 108-113. – (Серія "Філологічні науки")
718478
  Федоренко В.Л. Мовні цікавинки. Нестандартні дидактичні матеріали / В.Л. Федоренко. – Харків : Основа, 2006. – 320с. – (Біб-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.9 (34)). – ISBN 966-333-395-2
718479
  Папіш В.А. Мовні штрихи до психологічного портрета М. Коцюбинського (на матеріалі новели "Сон") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 146-153
718480
  Ягупова Л.М. Мовно-географічна варіативність системи середньоверхньонімецьких префіксальних іменників : [ монографія ] / Л.М. Ягупова; МОНУ; Донецький нац. ун-т; ред. кол.: В.Д. Каліущенко, О.Л. Бессонова та ін. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – 608с. – (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження ; Том 4). – ISBN 978-966-639-321-3
718481
  Пуніна О. Мовно-етикетні одиниці на позначення прощання й прихильності в епістолярію письменників І пол. ХХ ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 61-68. – ISSN 1728-9572
718482
  Пуніна О. Мовно-етикетні одиниці на позначення прощання й прихільності в епістолярію письменників І пол. ХХ ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 61-68. – ISSN 1728-9572
718483
  Козирський В.Г. Мовно-етнічна передісторія / В. Козирський, О. Маловічко. – Київ : Сталь, 2012. – 144 с. : табл., іл. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 142-144. – ISBN 978-617-676-012-2
718484
  Денискіна Г.О. Мовно-жанрова еволюція анекдота в газетних текстах // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 227-230


  У статті простежується мовно-жанрова еволюція анекдоту в газетних текстах, розглядаються такі його види, як первинний (традиційний) анекдот і сучасний (міський) анекдот, описується їх структура і найбільш уживані мовні засоби, а також аналізується ...
718485
  Ніколаєва Л.О. Мовно-інформаційна обробка тексту при навчанні усного і письмового монологічного мовлення іноземною мовою / Л.О. Ніколаєва, І.О. Журавльова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 80-85.
718486
  Савойська С.В. Мовно-комунікативна політика як специфічна область державної політики в поліетнічному соціумі: теоретико-історіологічний аналіз : монографія / С.В. Савойська. – Київ : Просвіта, 2013. – 422, [2] с. – Бібліогр.: с. 370-422. – ISBN 978-966-2133-94-3
718487
  Голікова Н.С. Мовно-комунікативні девіації в українському соціокультурному просторі // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 15-27


  У статті досліджуються типові порушення різних норм сучасної української літературної мови, що є причинами невдалої комунікації спілкувальників. З опертям на розроблене в комунікативній і прагматичній лінгвістиках поняття девіації як комунікативної ...
718488
  Орлова О. Мовно-комунікативні основи формування культури діалогічного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 102-107. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (278)). – ISSN 1729-360Х
718489
  Івашків-Ващук Мовно-концептуальний простір ідилій Теокріта : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Івашків-Ващук Орислава Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
718490
  Івашків-Ващук Мовно-концептуальний простір ідилій Теокріта : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Івашків-Ващук Орислава Василівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2016. – 226 арк. – Додатки: арк. 200-226. – Бібліогр.: арк. 169-199
718491
  Масенко Л Мовно-культурна ситуація в Україні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.7-11. – ISSN 0130-5263
718492
  Курушина М.А. Мовно-культурна специфіка онімів українських чарівних казок // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 61-67
718493
  Лазаренко О. Мовно-культурне життя українського суспільства у XVII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 330-334. – ISBN 966-7865-75-4
718494
  Собуцький М.А. Мовно-культурний простір західно-європейського середньовіччя / М.А. Собуцький. – К., 1997. – 207с.
718495
  Калакура О. Мовно-культурний розвиток сучасної польської меншини в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 34. – С. 238-253. – (Курасівські читання - 2006). – ISBN 966-02-4242-5
718496
  Данилич В.С. Мовно-культурний феномен середньовічної Іберо-Романії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 33-43


  У статті розглядаються питання історії та теорії функціонування мови епохи ранньої середньовічної Іберо-Романії. В статье рассматриваются вопросы истории и теории функционирования языка эпохи ранней средневековой Иберо-Романии. The problems of the ...
718497
  Монастирська-Терещенко Мовно-культурні ареали в тюркському та слов"янському фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 22-31


  Системна організація мовно-культурних ареалів привертає до себе увагу фахівців у цій галузі (див., приміром, такі розвідки, як [23; 15; 13] та ін.). Так, на матеріалі ареальних досліджень східний характер російської культури доводили дослідники різних ...
718498
  Новикова А.В. Мовно-культурні виміри перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 318-321. – ISBN 966-7890-03-1
718499
  Новикова А.В. Мовно-культурні виміри перекладу (До проблеми інтеркультуральності в перекладах) // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ. : С. 318-321; 4 поз.
718500
  Кононенко В.І. Мовно-культурні процеси в освітньому просторі // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 2 ( 60). – С. 2-5


  В статті висвітлюється значення комплексного підходу до мовної освіти з урахуванням мовно-культурної ситуації в державі.
718501
  Гейко Т.М. Мовно-культурні трансформації в контексті глобалізації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 111-116


  У статті репрезентовано спільні онтологічні риси мови та культури, розглянуто трансформації культурної парадигми кінця ХХ - початку ХХI ст., визначено основні характеристики та роль глобалізації як універсальної рушійної сили у динаміці сучасних ...
718502
  Лещук Т. Мовно-літературний та творчо-науковий світ : збірка уривків літературних творів Тихона Лещука / Тихон Лещук. – Львів : [Сполом], 2009. – 550 с. – ISBN 978-966-665-509-0
718503
  Жовтий О.О. Мовно-міфологічні символи в концепції О.О. Потебні й гіпотеза імпліцитної міфонімії // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 86-89. – ISBN 978-2-919320-34-9
718504
  Мацько Л.І. Мовно-освітні проблеми сучасного українського суспільства // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 87-93. – ISBN 978-966-660-472-2
718505
  Савойська С. Мовно-освтні проблеми у працях І.Огієнка // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 133-136
718506
  Кравчук А.Є. Мовно-політична ситуація на Волині в кінці XVI століття // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 147-154
718507
  Савойська С. Мовно-політичний конфлікт: історіографія проблеми // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 9. – С. 57-59
718508
  Фаріон І. Мовно-політичний світогляд видатного фізика і богослова Івана Пулюя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 листопада (№ 45). – С. 7
718509
  Фаріон І. Мовно-політичний світогляд видатного фізика і богослова Івана Пулюя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 листопада (№ 44)
718510
  Фаріон І. Мовно-політичний світогляд Івана Пулюя // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 235-245. – ISSN 2413-0923
718511
  Савойська Світлана Мовно-політичний сепаратизм як поняття // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 101-111. – Бібліогр. в кінці ст.
718512
  Савойська С.В. Мовно-політичний сепаратизм як фактор дестабілізації національної єдності українського суспільства в умовах пострадянської трансформації / С.В. Савойська. – Київ : Просвіта, 2011. – 408 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2133-57-8
718513
  Савойська С.В. Мовно-політичні конфлікти у сфері освіти (на матеріалах південно-східного регіону) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 53-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються мовно-політичні конфлікти, які мають місце у сфері освіти на Південному Сході України. Автор стверджує, що зазначена проблема може поширитися й на інші регіони держави, якщо мовне питання і надалі буде ігноруватися державною ...
718514
  Шумик М. Мовно-правничі аспекти зовнішньоекономічних договорів (на матеріалі українсько-польських контрактів) // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2012. – Т. 1. – С. 44-48. – ISSN 2306-028X
718515
  Марченко Н. Мовно-соціальна концепція поповнення лексичного складу німецької мови у ХХ ст. (сто найпопулярніших слів ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 32-34. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сто найпопулярніших лексичних одиниць ХХ ст. у Німеччині, обраних носіями мови, з погляду соціолінгвістичних досліджень. Мовні одиниці є словами як власного творення, так і запозиченими, а вживаються як у літературній, так і у професійній ...
718516
  Нагорняк М. Мовно-стилістична характеристика новин радіо "Свобода" та радіо Бі-Бі-Сі // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 58-61. – Бібліогр.: Літ.: с. 61; 3 п.
718517
  Малявська Ю.П. Мовно-стилістичні засоби формування образу гетери у діалогах Лукіана (на матеріалі "Діалогів гетер") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 475-481


  У статті розглядаються мовно-стилістичні засоби формування образу гетери на матеріалі "Діалогів гетер" Лукіана. Визначено характерні мовні та поетичні засоби (тропи та фігури), якими послуговується автор для створення образів своїх героїнь.
718518
  Бочарнікова А.М. Мовно-стилістичні особливості авестійських Гатів (на матеріалі Гату №46) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 132-140


  У статті розглянуті специфічні риси тексту Гату No 46. Проаналізовано характер побудови тексту, його функціонально-смислове призначення, жанрову і стильову належність, визначені мовні засоби вираження цілісності тексту, розглянуті лексичні повтори в ...
718519
  Козоріз О.П. Мовно-стилістичні особливості поезії Ду Фу в українському озвученні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 64-68. – (Східні мови та літератури ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються переклади творів Ду Фу українською мовою.
718520
  Копач Т.М. Мовно-стилістичні особливості слогана як однієї із форм реклами (на матеріалі німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 87-91. – ISBN 966-594-420-7
718521
  Онишенко Ю.К. Мовно-стилістичні труднощі українських перекладів у сфері програмного забезпечення // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 298-302. – ISBN 978-966-581-958-5
718522
  Коломієць Л.В. Мовно-стильові виміри творчого методу перекладача: на матеріалі українських перекладів Шекспірових сонетів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 192-202. – ISBN 966-581-231-9
718523
  Коломієць Л.В. Мовно-стильові виміри творчого методу перекладача: На матеріалі українських перекладів Шекспірових сонетів // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
718524
  Безлепкіна Олена Мовно-стильові особливості прози Євгенія Замятіна // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 91-96. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Стаття становить собою спробу виявлення деяких мовних особливостей у прозі Є. Замятіна на матеріалі ранніх творів письменника. Відштовхуючись від ключових моментів, пов"язаних з еволюцією стилю автора, сформульовано загальні стилістичні домінанти, ...
718525
  Безлепкіна О. Мовно-стильові особливості прози Євгенія Замятіна // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3. – С.91-96. – ISSN 0236-1477
718526
  Кальницька Л. Мовно-стильові особливості творів О.П. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 276-282.
718527
  Дзісь Б.А. Мовно-структурні особливості перекладу службових листів німецького військового діловодства українською мовою // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 118-125
718528
  Букачук Х.В. Мовно-текстові форми реалізації неусвідомленого садизму: від Тараса Шевченка до Дмитра Білого // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 119-124. – ISSN 1810-2131
718529
  Бєсєдна Л.Л. Мовно-термінологічні проблеми законодавства України : монографія / Бєсєдна Л.Л., Гладківська О.В. ; [за заг. ред. Гладківської О.В.] ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інформатики і права. – Київ : ПанТот, 2015. – 126, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 102-114 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1531-40-5
718530
  Венгренівська М.А. Мовно-філософська картина світу в поезії Філіпа Жаккотте, інтерпретована українськими перекладачами // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 72-82. – ISBN 966-638-142-7
718531
  Пуніна О. Мовноетикетні одиниці на позначення вибачення в епістолярію письменників ХХ ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 16 : Мова. – С. 149-155. – ISSN 1728-9572
718532
  Браташ О. Мовноетикетні формули в епістолярній спадщині І.Я.Франка // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 3. – С. 82-90
718533
  Семеног О. Мовнокомунікативна особистість студента-філолога у сучасній освітній парадигмі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 43-45
718534
  Супрун Л.В. Мовноментальні особливості комунікаційної системи "Літературно-наукового вістника" / Л. В. Супрун ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2012. – 505, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 451-506. – ISBN 978-966-621-542-3
718535
  Загнітко А. Мовносоціумна граматика: теоретичні засади. Динаміка морфологічного роду іменників // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 7/8 (159/160), липень - серпень. – С. 43-49
718536
  Ціхоцький І. Мовностилістична амплітуда ранньої прози Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 26-30. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
718537
  Олійник О. Мовностилістична обізнаність - основа прокурорської риторики // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 131-135. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
718538
  Олійник О. Мовностилістична обізнаність - основа прокурорської риторики // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 131-135. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
718539
  Столярова А.А. Мовностилістична та композиційна специфіка текстів інструкцій до побутової техніки новогрецькою мовою // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 374-381


  У статті досліджено композицію та провідні мовностилістичні особливості сучасних текстів інструкцій до побутових електроприладів новогрецькою мовою, виявлено та пояснено їхні причини. В статье исследуются композиция и основные лингвостилистические ...
718540
  Нагорняк М. Мовностилістична характеристика новин радіо "Свобода" та радіо Бі-Бі-Сі // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 63-72
718541
  Левчук І. Мовностилістичний вияв авторського "я" в літературно-критичних працях Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 94-99. – ISSN 2413-0923
718542
  Науменко Н. Мовностилістичні аспекти співтворчості письменника з критиком у дзеркалі епістолярію / Наталія Науменко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 198-203. – ISSN 0320-3077
718543
  Слінчук В.В. Мовностилістичні засоби актуалізації гендерних понять // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 109-113


  У статті розглядаються основні мовностилістичні засоби формування сучасного гендерного дискурсу на сторінках преси. Досліджуються структура та зміст концептів "чоловік – жінка", "хлопець – дівчина". Аналіз сприятиме розширенню наукового бачення ...
718544
  Слінчук В. Мовностилістичні засоби актуалізації молодіжних тендерних концептів у текстах мас-медіа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 27-29. – (Журналістика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання гендерної спрямованості мовних засобів конструювання образів сучасного молодого покоління. The article deals with the specific problems of gender in the linguistic means of modelling the image of the contemporary youth.
718545
  Фіголь Н.М. Мовностилістичні засоби в заголовному комплексі сучасної періодики // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 109-114


  У статті аналізуються різноманітні типи заголовків сучасних періодичних видань, мовностилістичні способи та засоби їх увиразнення. The paper analyzes the different types of titles of contemporary periodicals, linguistic tools and methods for their ...
718546
  Горецька С.Д. Мовностилістичні засоби вираження авторської позиції у журналістських матеріалах із проблем наркоманії // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  У статті на матеріалі української газетної періодики розглядаються мовностилістичні засоби вираження основних концептів та їх подальший вплив на формування авторської позиції журналіста під час висвітлення теми наркоманії.
718547
  Бокшань Г.І. Мовностилістичні засоби вираження аксіологічних домінант у філософській ліриці Анатолія Кичинського / Г.І. Бокшань, А.І. Бокшань // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 177-184
718548
  Гаврилова Я.Л. Мовностилістичні засоби впливу на аудиторію (на матеріалах преси Півдня України) : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Гаврилова Яна Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2012. – 191 л. – Додатки: л. 175-191. – Бібліогр.: л. 149-174
718549
  Гаврилова Я.Л. Мовностилістичні засоби впливу на аудиторію (на матеріалах преси Півдня України) : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Гаврилова Яна Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
718550
  Логвиненко О. Мовностилістичні засоби пресових видань в українській діаспорі (на прикладі сучасних жіночих журналів) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 219-224


  Розглядаються мовностилістичні засоби подання публіцистичних матеріалів на сторінках українських ЗМІ за кордоном, специфіка висвітлення тематики сучасного становища українки у світі й мовна культура періодичних видань. Considered linguistic and ...
718551
  Маєвська Н. Мовностилістичні засоби реалізації авторської прагматики в романі Девіда Ніколлса "One day" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 67-71. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (269) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
718552
  Бабире О. Мовностилістичні засоби реалізації іронії у комунікації на екотематику (на матеріалі соціальних медіа) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-29. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено аналізу мовностилістичних засобів реалізації іронії у комунікації на екотематику. Іронічний характер соціальних медіа розглядається на лексичному, синтаксичному та текстовому рівнях. Було виявлено і проаналізовано стилістичні фігури і ...
718553
  Вернигора О. Мовностилістичні засоби сучасних дитячих видань української діаспори (на прикладі журналу "Веселка", м. Пряшів) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 138-143


  Йдеться про особливості добору й подачі публіцистичних та художніх матеріалів для дітей у сучасній діаспорній періодиці, розглядаються мовностилістичні засоби організації текстів. The article concerns the peculiarities of selection and presentation of ...
718554
  Слінчук В.В. Мовностилістичні засоби творення гендерних образів молоді (за матеріалами друкованих мас-медіа) : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Слінчук В.В.; КНУТШ Інститут журналістики. – Київ, 2006. – 194л. – Бібліогр.:л. 172-194
718555
  Слінчук В.В. Мовностилістичні засоби творення гендерних образів молоді (за матеріалами друкованих мас-медіа) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Слінчук В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
718556
  Мариненко І. Мовностилістичні засоби творення комічного в гуморі Євромайдану // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 88-98


  Статтю присвячено аналізові мовностилістичних джерел комізму політичних анекдотів періоду Євромайдану (листопад 2013 р. - березень 2014 р.). Для визначення найдієвіших мовностилістичних засобів було зібрано політичні анекдоти й анекдотичні вислови, що ...
718557
  Ільченко О.А. Мовностилістичні модифікації преси XXI ст.: природа й наслідки // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 157-161


  Стаття присвячена вивченню модифікацій мови сучасної преси, що має екстралінгвістичне підгрунтя. Ці зміни зафіксовані в експлікації функцій преси, у презентації стосунків адресанта й адресата, у жанровій системі. The article is devoted to the ...
718558
  Ломоносова К.С. Мовностилістичні особливості жанру кіноанонсу // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 125-129


  У статті розглядаються мовностилістичні особливості кіноанонсів як текстів малої форми в контексті їх жанрової специфіки. The article examines language and stylistic features of trailers as texts of short form in the context of their genre ...
718559
  Жалко Т. Мовностилістичні особливості молитви у конфесійному стилі української мови // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 90-99. – ISSN 2304-9383
718560
  Самойлова І.В. Мовностилістичні особливості нарисів і заміток у журналі "Кіевская Старина" (1882-1906 рр.) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 68-76


  Статтю присвячено вивченню стилістичних особливостей двомовних матеріалів, надрукованих у періодичному журналі "Кіевская Старина" останніх десятиріч ХIХ - початку ХХ століть. Розглянуто текстові фрагменти українською мовою як експресивні структурні ...
718561
  Герман І. Мовностилістичні особливості періодичної преси Запоріжжя 20-х років: основні шляхи вдосконалення літературних норм та стилю // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 106-118
718562
  Горецька С. Мовностилістичні особливості політичного позиціонування в матеріалах засобів масової інформації (періоду президентської виборчої кампанії 2003-2004 років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-18. – (Журналістика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено аспекти політичного позиціонування за допомогою мовностилістичних засобів. Clause is devoted to studying of aspects of political positioning by means of language and stylistic means.
718563
  Лебедева-Гулей Мовностилістичні особливості публіцистики Віталія Карпенка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 55-64. – Бібліогр.: Літ.: с. 64; 26 п.


  У статті розглянуто і проаналізовано мовностилістичні особливості публіцистики відомого журналіста, науковця, професора, багатолітнього редакторагазети "Вечірній Київ" Віталія Карпенка.
718564
  Привалова С. Мовностилістичні особливості роману "Повія" Панаса Мирного / С. Привалова, О. Рижак // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 13-16
718565
  Пономарів О. Мовностилістичні поради // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.29-32
718566
  Пономарів О.Д. Мовностилістичні поради: привабливість і підступність паронімів // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 4. – С. 27-30
718567
  Сізова К.Л. Мовностильова специфіка сучасних українських літературознавчих текстів / К.Л. Сізова, Н.М. Алексеєнко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 134-137


  У статті аналізуються мовностильові особливості сучасного літературознавчого тексту, розглядаються тенденції галузевої терміносистеми, звертається увага на певні суттєві відмінності літературознавчих текстів від решти наукових текстів. The article ...
718568
  Мочкодан І. Мовностильовий вимір художньої моделі світу у прозі Богдана Нижанківського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – № 10 (634). – С. 51-60. – ISSN 0236-1477
718569
  Пушко В. Мовностильові особливості творів Ю. Яновського "Чотири шаблі" і "Вершники" / В. Пушко, О. Дібцева // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 170-173
718570
  Кудрявцева Н.С. Мовнофілософська картина світу в термінах слов"янських мов: між Заходом і Сходом // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 68-81. – ISSN 0027-2833
718571
   Мово рідна, слово рідне. – Київ, 1989. – 286 с.
718572
  Горболіс Л. Мововизначеність як грань конкордистської етики Володимира Винниченка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 34-37
718573
  Зимомря М.І. Мовознавець з широким поглядом на світ. Слово про Тетяну Корольову // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 3-9. – (Лінгвістичні науки ; № 22)


  Стаття присвячена Корольовій Т.М., доктору філол. наук, проф., зав. кафедрою перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики ДЗ "ПНПУ ім. К.Д. Ушинського".
718574
  Мацько Л.І. Мовознавець і мовотворець Максим Рильський // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 312-317. – ISBN 978-966-660-472-2
718575
  Дем"яненко О.Ф. Мовознавство-наука про мову / О.Ф. Дем"яненко. – Київ, 1966. – 31с.
718576
  Товкайло Т. Мовознавство - одна із творчих граней М. Максимовича // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 220-225. – ISBN 966-8547-39-X
718577
   Мовознавство. – К, 1965. – 286с.
718578
   Мовознавство : орган відділу літератури, мови і мистецтвознавства Академії наук Української РСР : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 6, листопад - грудень. – 1972. – 96 с.
718579
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1995
718580
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1995
718581
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1995
718582
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1995
718583
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1995
718584
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1995
718585
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1996
718586
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 1996
718587
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 1996
718588
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1996
718589
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1997
718590
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1997
718591
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1997
718592
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1997
718593
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1997
718594
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1997
718595
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1998
718596
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1998
718597
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1998
718598
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1998
718599
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1998
718600
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1998
718601
   Мовознавство : науково-теоретичний ж-л. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1999
718602
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 1999
718603
   Мовознавство : науково-теоретичний ж-л. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 1999
718604
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1999
718605
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2000
718606
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2000
718607
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 2000
718608
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2000
718609
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2001
718610
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2001
718611
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2001
718612
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2001
718613
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2001
718614
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2001
718615
   Мовознавство : Науково-теоретичний журна. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2002
718616
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2002
718617
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 2002
718618
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2002
718619
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2003
718620
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2003
718621
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2003
718622
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2003
718623
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2003
718624
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2004
718625
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2004
718626
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2004
718627
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5/6. – 2004
718628
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2005
718629
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2005
718630
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3/4. – 2005
718631
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2005
718632
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2005
718633
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2006
718634
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2006
718635
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2006
718636
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2006
718637
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2006
718638
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2007
718639
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2007
718640
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2007
718641
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 2007
718642
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2007
718643
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2008
718644
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2008
718645
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 2008
718646
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2008
718647
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2009
718648
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2009. – мова резюме англ., укр.
718649
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3/4. – 2009. – мова резюме англ., укр.
718650
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2009. – мова резюме англ., укр.
718651
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2009. – мова резюме англ., укр.
718652
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2010
718653
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2010
718654
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 2010
718655
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2010
718656
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2011. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
718657
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2011
718658
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2011
718659
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2011
718660
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
718661
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
718662
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2012
718663
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2012
718664
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2012
718665
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2012. – мова резюме англ.,укр.
718666
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2012
718667
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2012
718668
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2013
718669
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2013. – Резюме англ., укр. мовами
718670
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2013. – Резюме англ., укр. мовами
718671
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2013. – Резюме англ., укр. мовами
718672
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
718673
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2014. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
718674
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2014. – Резюме англ., укр. мовами
718675
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2014. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
718676
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2014. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
718677
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2014. – Резюме англ., укр. мовами
718678
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2014. – Резюме англ., укр. мовами
718679
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2015. – Резюме англ., укр. мовами
718680
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2015. – Резюме англ., укр. мовами. - Вип. журн. на пошану акад. НАН України Г.П. Півторака з нагоди його 80-річчя та 50-річчя наукової діяльності
718681
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2015. – Резюме англ., укр. мовами. - Вип. журн. на пошану акад. НАН України Г.П. Півторака з нагоди його 80-річчя та 50-річчя наукової діяльності
718682
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2015. – Резюме англ., укр. мовами. - Вип. журн. на пошану акад. НАН України Г.П. Півторака з нагоди його 80-річчя та 50-річчя наукової діяльності
718683
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2015. – Резюме англ., укр. мовами
718684
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2015. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
718685
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2016. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
718686
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2016. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
718687
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2016. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
718688
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2016. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
718689
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2016. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
718690
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Україн. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2016. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
718691
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Україн. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2017. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
718692
  Дергач Д.В. Мовознавство в Київському університеті Святого Володимира: наукова творчість Михайла Максимовича // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 31-37
718693
  Білецький А. Мовознавство в школі // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 41-42
718694
  Шевченко Л.І. Мовознавство і психосемантика: "інтелектуалізація" в епістемологічних перетинаннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 33-35. – (Східні мови та літератури ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Присвячено актуальній теоретичній проблематиці множинності дослідницьких дискурсів в аналізі мови як інтелектуальної субстанції.
718695
   Мовознавство і школа. – К, 1981. – 220с.
718696
  Сележан Й.Ю. Мовознавство Івана Огієнка // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 8 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – С. 187-290.
718697
  Німчук В.В. Мовознавство на Україні в 14- 17 ст. / В.В. Німчук; АН Української РСР. Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1985. – 223с.
718698
   Мовознавство на Україні за п"ятдесят років. – Київ : Наукова думка, 1967. – 453, [3] с.
718699
  Безпаленко А. Мовознавство серед інших природничих наук: інтерференція впливів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-35. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Висловлено думку, що мовознавство є природничою наукою, висунуто гіпотезу, що Ч. Дарвін зазнав ідейно-концептуального впливу з боку братів Гумбольдтів; постулати Н. Бора екстрапололюються на лінгвістику. The author claims that Llinguistics is a ...
718700
   Мовознавство: [китайська мова ] : вправи та пояснення. – Пекін, 1985. – 743с. – Видання китайською мовою. – ISBN 7-8343-0845-3
718701
  Малюга Н.М. Мовознавство: упровадження результатів пізнання у практику сучасної школи : [посібник] / Н.М. Малюга ; М-во освіти і науки України. Криворіз. нац. ун-т, Криворіз. пед. ін-т, Каф. укр. мови. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ "КНУ", 2014. – 110 с. : табл. – Бібліогр.: с. 57-60
718702
  Гриценко О.В. Мовознавці про "Грамматику" О. Павловського // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 166-172. – (Філологічні науки ; № 1)
718703
  Степаненко М.І. Мовознавча Полтавщина : довідник / Микола Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2014. – 565, [3] с. : іл., портр. – Покажч.: с. 558-566. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8798-75-7
718704
  Ціхоцький І. Мовознавча проблематика Львівської школи франкознавства // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 358-369. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
718705
  Любарська Л. Мовознавча спадщина Івана Франка // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 322-324
718706
  Собуцький М.А. Мовознавче і культурологічне наповнення понять: "народна латина"; "середньовічна латина" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-57. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Розглядаються різні аспекти змісту та обсягу понять народної, класичної й середньовічної латини, необхідні для точного визначення стосунків спадкоємності між ними.
718707
   Мовознавчий вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : [Чабаненко Ю.А.]. – ISBN 978-966-493-304-6
Вип. 16/17. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
718708
  Карікова Н.М. Мовознавчий вплив нормалізаторів 20-х рр. XX ст. на мову красного письменства: дієприкметникові пасивні конструкції у ранніх прозових творах Б. Антоненка-Давидовича // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 204-209. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  Стаття присвячена розглядові питання про вплив рекомендацій мовознавців 20-х років 20 ст. на мову тогочасного красного письменства, зокрема на вживання Б. Антоненком-Давидовичем дієприкметникових пасивних конструкцій.
718709
  Саєнко В. Мовознавчий дискурс у драматургії Миколи Куліша в контексті розвитку культури і процесів українізації/контрукраїнізації 1920-1930-х років і сучасності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (9). – С. 64-74. – (Серія: Філологія)


  Філологічна п’єса М. Куліша «Мина Мазайло» - раритетний зразок вітчизняної і світової культури ХХ ст., прикметний поєднанням досконалого драматургічного тексту з науковим трактатом про самобутність і красу української мови, що виступає головним, хоч і ...
718710
  Шульгач В.П. Мовознавчі інтереси П.А. Тутковського // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 56-66
718711
  Задорожний В. Мовознавчі мініатюри // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 3 (113). – С. 58-64


  Серія мовознавчих мініатюр присвячена пекучій і, на жаль, хронічно актуальній проблеме українського літературного мовлення, власне, його культури. тобто відповідності його тому, що становить літературно-нормативний стандарт української мови. Проблема ...
718712
  Задорожний В. Мовознавчі мініатюри // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 1 (119). – С. 45-49
718713
  Суховій О.О. Мовознавчі погляди А.П. Могили і становлення сучасної діалектологічної школи в Київському університеті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 202-205
718714
  Олексенко В.П. Мовознавчі погляди Івана Огієнка в контексті розвитку української лінгвістичної думки XX сторіччя // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 150-162. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті проаналізовано творчу діяльність видатного українського мовознавця, професора Івана Огієнка, обгрунтовано наукові пріоритети вченого в дослідженні української мови, з"ясовано важливість ідей науковця у становленні української лінгвістичної ...
718715
  Вакуленко С.В. Мовознавчі погляди Івана Орнатовського в оцінці Олександра Потебні : до питання про наступність ідей у харківській традиції // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 41-51. – ISSN 0027-2833
718716
  Пономаренко А. Мовознавчі погляди Івана Франка в рецепції сучасних дослідників // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 174-177
718717
  Степаненко М.І. Мовознавчі погляди Панаса Мирного // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2006. – № 25. – С. 6-9
718718
  Секереш Н. Мовознавчі праці Євгена Чикаленка періоду еміграції (Відень, Прага, Подєбради; 1919-1929 рр.) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 399-403
718719
  Зорівчак Р.П. Мовознавчі роздуми в листах професора Юрія Олексійовича Жлуктенка (до сториччя від дня народження) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 38-67. – ISSN 0027-2833


  У цій публікації подано листів професора Юрія Олексйовича Жлуктенка до перекладознавця та германіста Роксолани Петрівни Зорівчак, яка в 60-80-ті роки працювала над кандидатською та докторською дисертаціями з перекладознавства.
718720
   Мовознавчі студії. – К, 1968. – 216с.
718721
   Мовознавчі студії. – Киев : Наукова думка, 1976. – 124 с.
718722
   Мовознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2005-
Ч. 1. – 2006. – 122 с.
718723
   Мовознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2005-
Ч. 2. – 2007. – 203 с.
718724
  Бичкова Т. Мовознавчі студії рукописних збірників апокрифів // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 740-76.
718725
  Куйбіда Х. Мовознавчі традиції дослідження прикметника як самостійної чаcтини мови (на матеріалі давньогрецької мови) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 80-84. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
718726
  Фаріон І. Мовосвіт композитора Миколи Лисенка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 21-27 січня (№ 3). – С. 6-7
718727
  Фаріон І. Мовосвіт композитора Миколи Лисенка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 11-17 лютого (№ 6). – С. 6-7
718728
  Фаріон І. Мовосвіт композитора Миколи Лисенка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 6-7
718729
  Фаріон І. Мовосвіт композитора Миколи Лисенка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 4-10 лютого (№ 5)
718730
  Фаріон І. Мовосвіт Миколи Лисенка // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 4 (22). – С. 16-35. – ISSN 2224-0926
718731
  Плясун О.М. Мовосимвол "ріка" в кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна" // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 171-177
718732
  Баран Ганна Мовостиль віршованої молитви Василя Стуса // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 1. – С. 100-104. – Бібліогр. в кінці ст.
718733
  Михно Л.П. Мовостиль Івана Огієнка: експресія синтаксичних структур // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 130-134. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  Стаття присвячена спробі окреслити специфіку синтаксичної організації наукового стилю викладу Івана Огієнка.
718734
  Чопик Я.М. Мовотворча індивідуальність Івана Огієнка як етнонаціональний феномен // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 335-339. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
718735
  Коваль О.В. Мовотворчість "неокласика" Миколи Зерова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 109-112. – (Філологічні науки ; № 1)
718736
  Мацько Л.І. Мовотворчість Івана Котляревського і розвиток нової української літературної мови // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 131-140. – ISBN 978-966-660-472-2
718737
  Грищенко С. Мовотворчість Ольги Кобилянської і літературна мова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 238-242
718738
   Мовотворчість Т.Г. Шевченка : соціолінгвістичні студії / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й іноземної філол. та мистецтвознав., Центр історії та розвитку укр. мови ; [редкол.: І.С. Попова, Н.С. Голікова, В.В. Корольова]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 275, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2607-82-6
718739
  Єрмоленко С.Я. Мовотворчість Тараса Шевченка в слов"янській рецепції XIX-XXI ст. / С.Я. Єрмоленко, А.К. Мойсієнко, Л.П. Гнатюк // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 100-112. – ISSN 0027-2833


  Мовотворчість Тараса Шевченка розглянуто як об"єкт славістичних студій, здійснених поза межами України впродовж 19-21 ст. Наведено оцінки, які дали мові й індивід. стилю Т. Шевченка дослідники-славісти - білоруський (М. Богданович), швед. (А. Єнсен), ...
718740
  Мойсеєнко А. Мовотворчість Тараса Шевченка в слов"янській рецепції XIX - XX ст. / А. Мойсеєнко, С. Єрмоленко // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Спец. випуск, присвячений XV Міжнародному з"їзду славістів. – С. 47-65
718741
  Попович А.С. Мовотворчість українських письменників у рецепції Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 184-190. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті проаналізовані наукові праці Іана Огієнка щодо особливостей мови художніх творів українських письменників.
718742
  Маляренко Л.Л. Мовою братерства. / Л.Л. Маляренко. – К., 1975. – 48с.
718743
  Владич Л.В. Мовою графіки / Л.В. Владич. – Київ, 1967. – 248с.
718744
  Брехуненко Віктор Анатолійович Мовою джерел: Гійом Левассер де Боплан. "Опис України". Матеріали до уроків історії України в 8 класі // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 47-49
718745
  Брехуненко Віктор Анатолійович Мовою джерел: Гійом Левассер де Боплан. "Опис України". Матеріали до уроків історії України в 8 класі // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 47-49
718746
   Мовою джерел: Еріх Лясота про козацьку раду на Січі : (матеріали до уроків історії України у 8 класі) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-46
718747
  Крижанівський О. Мовою джерел: Сима Цянь про Цінь Шіхуанді // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 49.
718748
  Вакуленко Д.Т. Мовою драматичних образів / Д.Т. Вакуленко. – Київ, 1988. – 47с.
718749
  Мельничук Ю.С. Мовою серця : статті, памфлети, гуморески / Ю.С. Мельничук. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 340 с.
718750
   Мовою статистики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Березень (№ 3)


  . Інформація про те, що за 1993-1997 роки в університеті відкрито нові спеціальності та спеціалізації (їх перелік).
718751
   Мовою фактів і музейних експонатів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 8)


  В університеті відкрилася виставка "Концтабір Освенцим - український вимір". Про жертв однієї з найбільших нацистських фабрик смерті - українців концтабору Освенцим - розповідає експозиція виставки.
718752
   Мовою цифр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)


  В університеті працюють 2033 науково-пед. працівники. Функціоннує 160 кафедр.
718753
   Мовою цифр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Статистичні дані Київського національного університету за 2010 рік
718754
  Абрамян А.Г. Мовсес Хоренаци. / А.Г. Абрамян. – Ереван, 1962. – 84с.
718755
  Щербина О.Ю. Мовчазний обман у праві як аргументативний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-34. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (112)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається обман як аргументативний феномен, виділяється та аналізується такий різновид обману в юридичній аргументації, як мовчазний обман, визначається його особливість. Виходячи з особливостей різновидів обману в юридичній аргументації, ...
718756
  Мікульонок І.О. Мовчазні "мешканці" мертвого міста // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 38-39


  Мурал-арт в Чорнобилі.
718757
  Габе Д. Мовчазні герої / Д. Габе. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 199 с.
718758
  Копиленко О. Мовчання / О. Копиленко. – Москва, 1943. – 24 с.
718759
  Лазарева А. Мовчання еліт // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 17 (182). – С. 32-34. – ISSN 1996-1561


  Європа радикалізується. Ультраправі та ультраліві з тих, хто ще не був при владі або щойно до неї прийшов, борються за уподобання виборців.
718760
  Білий О. Мовчання інтелектуалів / О. Білий, В. Козловський // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 6. – С. 42-52. – ISSN 0235-7941
718761
  Заморська Ю.В. Мовчання на тлі особливостей комунікативної поведінки японців // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 188-193


  Комунікації японців притаманна імпліцитність та широке застосування невербальних засобів. В статті на прикладах розглядаються особливості такої комунікації – неоднозначні вирази, замовчування, вагання та паузи, усмішка та сміх, ввічливість і, зокрема, ...
718762
  Бондаренко С. Мовчання ситих і голод убієнних // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 24 листопада (№ 45). – С. 2, 6


  Гарет Річард Воен Джоунс — валійський журналіст, який уперше у західній пресі заявив під власним іменем, що в Україні у 1932—1933 роках відбувся Голодомор. Його репортаж був надрукований з поміж інших також у газетах "Manchester Guardian" та "New York ...
718763
  Сливинський О. Мовчання як ієрогліф: до проблеми жанрово-наративної гри у прозі болгарських неомодерністів // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 153-160. – ISSN 0203-9494
718764
  Білаш О.І. Мовчать віки... : З останніх творів композитора і поета / Олександр Білаш; Упоряд. Линник М.П. – Київ : Київська правда, 2006. – 120с. – ISBN 966-7270-60-2
718765
  Близнець В.С. Мовчун. Землянка : повісті / В.С. Близнець. – Київ, 1972. – 306 с.
718766
  Анічэнка У.В. Мовы усходніх славян / У.В. Анічэнка. – Мінск, 1989. – 318 с.
718767
  Портер К.А. Могила // Альманах Перекладацької Майстерні 2000-2001. – Львів ; Дрогобич, 2002. – Т. 1 : Художні переклади. – С. 81-86. – ISBN 966-7996-28-Х
718768
  Колли Л.П. Могила баронессы Крюденер в Крыму : по поводу происходящей вооруж. борьбы между Россией и Германией : (Изд. предназначается для чтения народа и учащихся нач. нар. шк. ст. возраста под руководством учителей). – [Симферополь], 1912. – 10 с. – Авт. указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Изв. Таврической ученой архивной комиссии. Т. 48, с. 212-221


  На с. 1 дарственная надпись, подписанная автором
718769
  Юрезанский В.Т. Могила в огнях / В.Т. Юрезанский. – Харків, 1930. – 30с.
718770
  Браун К. Могила для Бойда / К. Браун. – Минск, 1997. – 507с.
718771
  Сегеда С. Могила Івана Сірка: історія, міфи, дослідження // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 4 (124), липень - серпень. – С. 786-797. – ISSN 1028-5091
718772
  Горбенко С. Могила Мотрони Кочубей // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 10
718773
  Карнасевич Наталя Могила на краю села // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 18
718774
  Лидин Г В. Могила неизвестного солдата / Г В. Лидин, . – М., 1933. – 194с.
718775
  Муравьев В.Б. Могила Неизвестного солдата / В.Б. Муравьев. – М., 1987. – 62с.
718776
  Никитин Н.Н. Могила Пан бурлея / Н.Н. Никитин. – Харьков. – 211с.
718777
  Анцишкін І. Могила Сірка - шлях через століття // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (квітень - червень). – С. 16-19. – ISSN 1814-5078
718778
  Руссов А. Могила солдата / А. Руссов. – М, 1948. – 46с.
718779
  Шестопал П.Л. Могила Т.Г. Шевченка / П.Л. Шестопал. – Київ, 1954. – 99 с.
718780
   Могила Т.Г.Шевченка. – Харків, 1938. – 66с.
718781
  Нефедьев К.М. Могила Таме-Тунга / К.М. Нефедьев. – Челябинск, 1967. – 366с.
718782
  Нефедьев К.М. Могила Таме-Тунга / К.М. Нефедьев. – Челябинск, 1990. – 381с.
718783
  Нефедьев К.М. Могила Таме-Тунга / К.М. Нефедьев. – Челябинск, 1991. – 381с.
718784
  Юрченко І. Могила Тараса Шевченка в літературному доробку провідників духовності Канівщини XIX століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 5 (686). – С. 53-54. – ISSN 0130-5263
718785
  Машталір А. Могила Тараса Шевченка у пам"яткникоохоронній політиці Української Центральної Ради і Гетьманату // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 6 (102) листопад - грудень. – С. 21-25
718786
  Кронін А. Могила хрестоносця : Роман / А. Кронін. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 380с.
718787
  Клюкин Н. Могилев / Н. Клюкин. – Минск, 1963. – 124с.
718788
  Мелешко В.И. Могилев в XVI - середине XVII в. / В.И. Мелешко. – Минск, 1988. – 262с.
718789
  Бородина В.П. Могилевская область : географический очерк / В.П. Бородина. – Минск, 1962. – 135с. – (Области Белорусской ССР)
718790
  Скоряк Г.А. Могилів-Подільський / Г.А. Скоряк. – Одеса : Маяк, 1969. – 28с. : іл.
718791
  Фиалко Е Е. Могилы вооруженных женщин Рогачикского курганного поля // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (12) : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Результати досліджень. – С. 25-39. – ISSN 2227-4952
718792
  Браун К. Могилы, которые я раскапываю / К. Браун. – Москва : Эй-Ди, 1993. – 494с. – ISBN 5-85869-005-Х
718793
  Люта Т. Могилянський "Theatrum Gloriae " Івана Мазепи // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 1 (183). – С. 54-63. – ISSN 0131-2685
718794
   Могилянські історико-філософські студії / Національний ун-т" Києво-Могилянська академія" ; [ редкол.: Ткачук М.А. (гол. редкол.), Бичко І.В., Бондаревська І.А. та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 422 с. – ISBN 978-966-518-507-9
718795
   Могилянські студії : Навчальні плани, анотації дисциплін, професорсько-викладацький склад. – Київ : КМ Академія, 2003. – 384с.
718796
   Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ
1996-1997. – 1998
718797
   Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ
за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – 2000
718798
   Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7671-23-2
2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – 2001
718799
  Гривінський Р. Могилянці - 399! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16 жовтня (№ 193). – С. 2


  День народження відсвяткували театралізованою ходою, благодійним ярмарком та чемпіонатом із шахів.
718800
  Даниленко О.В. Могильний Леонід Петрович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 31 : фото


  Професорсько-викладацький склад кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Могильний Леонід Петрович - кандидат історичних наук, доцент.
718801
  Кухаренко Ю.В. Могильник Брест-Тришин. / Ю.В. Кухаренко. – М., 1980. – 128с.
718802
  Сорокин В.С. Могильник бронзовой эпохи Тасты-Бутак I в Западном Казастане / Сорокин В.С. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – № 120 : Могильник бронзовой эпохи Тасты-Бутак I в Западном Казастане / Сорокин В.С. – C. 1-207
718803
  Навацкайте О. Могильник Вершвай. : Автореф... канд.ист.наук: / Навацкайте О.; АН Литовской ССР.Ин-т истории. – Вильнюс, 1957. – 16л.
718804
  Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен / А.А. Гаврилова. – М.-Л., 1965. – 113с.
718805
  Андрух С.И. Могильник Мамай-Гора II : Монография / С.И. Андрух; Ин-т археологии НАНУ; Запорожский государственный университет. – Запорожье. – ISBN 966-599-053-5
Кн.2. – 2001. – 282 с.
718806
  Андрух С.И. Могильник Мамай-Гора ІІ / С.И. Андрух; Ин-тут археологии НАН Украины. Запорож.госуд.ун-тет. – Запорожье, 2001. – 284с. – ISBN 966-599-053-5
718807
  Чиндина Л.А. Могильник Релка на Средней Оби / Л.А. Чиндина. – Томск, 1977. – 192с.
718808
  Матющенко В.И. Могильник у д. Ростовка вблизи Омска / В.И. Матющенко, Г.В. Синицына. – Томск, 1988. – 132с.
718809
  Івакін В.Г. Могильники давньоруського Києвоподолу: особливості еволюції та основні етапи функціонування // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 71-77. – ISSN 2218-4805
718810
  Вихляев В.И. Могильники населения бассейнов рек Суры и Мокши II-VII вв. : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Вихляев В.И.; Моск. гос. ун-т. – М., 1972. – 18л.
718811
   Могильники черняховской культуры. – М, 1979. – 206с.
718812
   Могильники черняховской культуры. – М, 1988. – 183с.
718813
  Костомаров Н.И. Могильные предания / Н.И. Костомаров. – 223-240 с.
718814
  Маурин Е. Могильный цветок.Возлюбленная фаворита : Романы / Е. Маурин. – Харків : Прапор, 1995. – 238с. – (Историко-авантюрний роман). – ISBN 5-7766-0187-8;5-7766-0593-8
718815
  Рогачев В. Могла ли Аляска остаться российской землей? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 14/15. – С. 22-23. – ISSN 0234-1670
718816
  Серебряков Л. Могло быть иначе... / Л. Серебряков. – Нальчик, 1970. – 110с.
718817
  Буряківець Ю. Мого життя межінь = Midsummer of my life : поезії / Юрій Буряківець. – Нью Йорк : Вільна думка, 1984. – 638 с. : портр. – Дод. тит. арк. англ.
718818
  Ярема С.І. Мого народу гілочка тернова : [ художньо-документальне видання ] / Сергій Ярема. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2008. – 312с. – ISBN 978-966-331-205-7
718819
  Суворова А.А. Могольские сады : образ рая, символ власти // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6. – С. 28-38. – ISSN 0869-1908


  Садово-парковое искусство Великих Моголов (I пол. XVI в.) в Индии
718820
  Гаврилів О. Могорич / Орест Гаврилів. – Львів : Сорока Т.Б., 2015. – 57, [2] с. – Зміст: Могорич ; Курінь ; Півідіот ; Самопал ; Рекет домів ; Оглядини. – ISBN 978-966-2598-45-2
718821
  Дмитричев Т.Ф. Могосторонняя дипломатия США : теория и практика / Т.Ф. Дмитричев. – Москва : Международные отношения, 1981. – 288 с.
718822
  Виктория Малая Могрен : Провожаем весну на колесах. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 96 : Фото
718823
  Делич Лідія (JlnflНJа ДелиЬ) Могу Турски, и могу Мановски...(о роману Мирjане ДетелиЬ) // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 384-409. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті аналізується роман сербської авторки М. Детелич "Легенда про зникнення" про таємничий окультний античний орден доркаси (homo universalis), який пережив катастрофу в Атлантиді.Розглядаються інтермедіальні та інтертекстуальні зв"язки прозового ...
718824
  Нароков Н.В. Могу! / Н.В. Нароков. – М, 1991. – 365с.
718825
  Задорнов Н.П. Могусюмка и Гурьянович / Н.П. Задорнов. – М., 1957. – 270с.
718826
  Задорнов Н.П. Могусюмка и Гурьянович / Н.П. Задорнов. – Рига, 1969. – 336с.
718827
  Зигель Ф.Ю. Могут ли с неба падать камни? / Ф.Ю. Зигель. – М, 1956. – 12с.
718828
  Земляк К.П. Могутні джерела / К.П. Земляк. – Київ, 1965. – 159с.
718829
  Неріс С. Могутні імена / С. Неріс. – Київ : Молодь, 1952. – 32 с.
718830
  Лещенко М.Н. Могутній виступ селянства / М.Н. Лещенко. – Київ, 1972. – 48с.
718831
  Єфременко Є. Могутній засоб організації активності мас / Є. Єфременко. – К, 1959. – 182с.
718832
  Голубушин Ю.С. Могутній прискорювач суспільного прогресу. / Ю.С. Голубушин, В.І. Михайловський. – К., 1973. – 211с.
718833
  Терефера І.Я. Могутній прискорювач суспільного розвитку / І.Я. Терефера. – К., 1974. – 48с.
718834
  Перелома В.О. Могутній фактор прискорення / В.О. Перелома. – К., 1986. – 79с.
718835
  Тичина Павло Могутність нам дана : Статті та промови / Тичина Павло. – Київ : ДЛВ, 1953. – 216с.
718836
  Бичатін В.Ю. Могутня зброя атеїстів / В.Ю. Бичатін. – Київ, 1966. – 47 с.
718837
  Стафійчук І.П. Могутня зброя партії / І.П. Стафійчук. – К, 1985. – 280с.
718838
  Гапочка П. Могутня ідейна зброя більшовизму : (До 10-річчя виходу в світ праці Й.В.Сталіна "Короткий курс історії ВКП(б)") / П. Гапочка. – Київ : Укрполітвидав, 1948. – 20с.
718839
  Ремезовський І.Д. Могутня ідейна зброя в боротьбі за комунізм / І.Д. Ремезовський. – К., 1966. – с.
718840
  Ємельяненко Г.Г. Могутня ідейна зброя в боротьбі за марксистський світогля на Україні / Г.Г. Ємельяненко. – Київ, 1959. – 44 с.
718841
  Суздальцев В.В. Могутня ідейна зброя комуністів усього світу. / В.В. Суздальцев. – К., 1962. – 48с.
718842
  Шумило Микита Могутня й чарівна // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 9 (666). – С. 37-42. – ISSN 0130-5263
718843
  Зацепілін Г.Ф. Могутня перетворююча сила нашої епохи / Г.Ф. Зацепілін. – Київ, 1961. – 52с.
718844
   Могутня Радянська держава. – К, 1972. – 208с.
718845
   Могутня сила новаторства. – К, 1978. – 88с.
718846
  Ковалевський Б.П. Могутня сила побудови комунізму / Б.П. Ковалевський. – Київ, 1962. – 195с.
718847
  Вороб`йов В.Ф. Могутня сила. Ленін В.І. і питання літературної критики:/ Літературно-критичний нарис/ / В.Ф. Вороб`йов. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 259с.


  Книга присвячена вивченню деяких аспектів багатющої науково-естетичної спадщини В. І.Леніна, його поглядів на літературу й мистецтво, ленінського розуміння суті літературно-художньої критики та її значення для творчої роботи письменників і духовного ...
718848
  Воробйов В.Ф. Могутня сила: В.І. Ленін і питання літературної критики / В.Ф. Воробйов. – Київ, 1980. – 260с.
718849
  Рашидов Ш.Р. Могутня хвиля : роман / Ш.Р. Рашидов. – Київ : Дніпро, 1966. – 401 с.
718850
  Рашидов Ш.Р. Могутня хвиля : роман / Ш.Р. Рашидов. – Київ : Дніпро, 1972. – 303 с.
718851
  Плачинда Г. Могутньому // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 23-29 жовтня (№ 43). – С. 8


  Спогади про Сергія Плачинду разом з його донькою Галиною.
718852
  Черкасов Н.Г. Могуча поступь советской индустрии / Н.Г. Черкасов. – М, 1959. – 45с.
718853
  Рашидов Ш.Р. Могучая волна : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва, 1964. – 351 с.
718854
  Рашидов Ш.Р. Могучая волна : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Советский писатель, 1969. – 328 с.
718855
  Рашидов Ш.Р. Могучая волна : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Военное издательство, 1970. – 320 с.
718856
  Рашидов Ш.Р. Могучая волна : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Советский писатель, 1979. – 319 с.
718857
  Гордеева Е.М. Могучая кучка / Е.М. Гордеева. – Изд. 2-е, доп. – М, 1966. – 325с.
718858
  Зорина А.П. Могучая кучка / А.П. Зорина. – М.-Л., 1967. – 104с.
718859
  Зорина А.П. Могучая кучка / А.П. Зорина. – Изд. 2-е. – Л., 1973. – 96с.
718860
  Крюков А.Н. Могучая кучка / А.Н. Крюков. – Л, 1977. – 270с.
718861
   Могучая поступь советской экономики. – М, 1977. – 326с.
718862
  Рудой Могучая сила интернациональной солидарности. / Рудой, Г.Н. Чистяков. – М., 1980. – 35с.
718863
   Могучая сила коммунистической идейности. – Л, 1961. – 337с.
718864
  Макаренко А.А. Могучая сила пролетарской солидарности / А.А. Макаренко. – Москва, 1976. – 319с.
718865
  Косенко О.И. Могучая сила созидания: (К 50-летию стаханов. движения). / О.И. Косенко, М.Г. Валитов. – М., 1985. – 39с.
718866
  Трофимов А.Н. Могучая социалистическая держава / А.Н. Трофимов ; [ред. М.П. Меньшиков]. – Сталинград : Областное книгоиздательство, 1947. – 31, [1] c.
718867
  Епишев А.А. Могучее оружие партии / А.А. Епишев. – М., 1973. – 319с.
718868
  Гусейн Мехти Могучее содружество / Гусейн Мехти. – Баку, 1964. – 235с.
718869
  Тяглов И Могучее средство / И Тяглов, . – Калинин, 1954. – 32с.
718870
   Могучее средство воспитания. – Л, 1978. – 144с.
718871
   Могучей поступью. – Москва, 1959. – 44с.
718872
   Могучие источники Победы. – Киев, 1984. – 263с.
718873
  Ожинская М.И. Могучий арсенал воспитания молодежи / М.И. Ожинская, А.С. Василенко. – К., 1984. – 167с.
718874
  Кусто Могучий властелин морей / Кусто, , Жак-Ив. – М., 1977. – 186с.
718875
  Урастыров К. Могучий Дьагарыма / К. Урастыров. – Якутск, 1983. – 407с.
718876
  Урастыров К. Могучий Дьагарыма / К. Урастыров. – Новосибирск, 1984. – 415с.
718877
  Алтаев Ал. Могучий слепец / Ал. Алтаев, Ар. Феличе. – Москва, 1959. – 375с.
718878
  Казанский И.А. Могучий Союз / И.А. Казанский. – М, 1968. – 350с.
718879
  Журухин И.Ф. Могучий сплав / И.Ф. Журухин. – М., 1971. – 128с.
718880
   Могучий талант. – Москва : Советская Россия, 1981. – 272 с.
718881
  Денисенко И.М. Могучий ускоритель / И.М. Денисенко. – Москва, 1971. – 72с.
718882
  Савинов К.И. Могучий фактор мира и стабильности в международных отношений: к 25-летию Варашав. договора. / К.И. Савинов. – М., 1980. – 153с.
718883
  Кобринец П.Н. Могучий фактор мужества и героизма / П.Н. Кобринец. – Минск, 1985. – 158с.
718884
   Могучий фактор национально-языкового развития. – Фрунзе, 1981. – 313с.
718885
  Сейтлиев К. Могучий шрифт : стихи и поэма / К. Сейтлиев. – Москва : Правда, 1958. – 32 с.
718886
  Евгеньев М. Могущественный фактор борьбы за коммунизм / М. Евгеньев. – К., 1950. – 88с.
718887
  Воронцов В.В. Могущество знания / В.В. Воронцов. – Москва, 1979. – 320с.
718888
  Хозин Г.С. Могущество и бессилие / Г.С. Хозин. – М., 1986. – 269с.
718889
  Кочетков Г.Б. Могущество и бессилие компьютера / Г.Б. Кочетков. – Москва, 1988. – 79 с.
718890
  Седова Л.Н. Могущество имиджа : Учебное пособие / Седова Л.Н; Мин-во образования и науки Украины; Харьковский нац. экон. ун-т. – Харьков : ХНЭУ. – ISBN 966-676-075-4
Ч.2. – 2005. – 400с.
718891
   Мода - дітям. – Київ
20. – 1982. – 15с.
718892
  Лагода О.М. Мода - маніфестація культури свободи особистості в добу глобалізації // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 194-202
718893
   Мода. – Київ, 1970. – 49с.
718894
   Мода houte tourism. 7 видов туризма, которые мы выбираем : Mass-туризм. Buse-туризм. Red-кий туризм. Show-туризм. Diskovery-туризм. Native-туризм // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 3. – С. 41-76 : Фото
718895
  Мельник М.Т. Мода в контексті художніх практик 20 століття : Автореф. дис. ... кандидата мистецтвознавства: 26.00.01 / Мельник М.Т.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 4 назв.
718896
  Федорова Л.Л. Мода в языке и коммуникации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 220-219. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В ноябре 2012 состоялась очередная 9-тая конференция Института лингвистики МГУ, посвященная проблемам моды.
718897
   Мода від "Юнони" : модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 10-15 : Фото
718898
  Антонюк Іван Мода для ялинки : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 22-25 : Фото
718899
  Воронин М.Л. Мода и время / М.Л. Воронин. – Київ, 1985. – 33с.
718900
  Андреева И.А. Мода и культура одежды / И.А. Андреева. – Москва, 1987. – 63с.
718901
  Шубин Г.Г. Мода и эстетическая культура / Г.Г. Шубин. – М., 1987. – 59с.
718902
  Мацукенвич А.А. Мода или спорт: скейтбординг, виндсерфинг / А.А. Мацукенвич, Н.В. Шершаков. – М., 1989. – 46с.
718903
  Нестер Л. Мода і гендер у романі Томаса Майнеке "Томбой" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 303-307. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто проблеми гендерних студій на матеріалі роману Томаса Майнеке "Томбой". Висвітлено головні питання пошуку та межі гендерної ідентичності крізь призму такого статево специфічного чииника, як мода та одяг. Презентація себе як визначеного типу ...
718904
  Кривоцюк М.Ю. Мода і здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 37-39 : рис.
718905
  Куц Г. Мода і лібералізм: колізії темпоральності // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 71-76
718906
  Дубровина А.В. Мода как знак цивилизации, выраженный в костюме // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 11. – С. 25-29. – ISSN 2073-9702


  Представлена еволюція народного костюма в послідовності взаємодії цінностей, традиції і новизни. Показаний сучасний пріоритет винятковості, виражений за допомогою костюма.
718907
  Гуцол С.Ю. Мода как неомифологический нарратив // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 75-80. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
718908
  Гуцол С.Ю. Мода как неомифологический нарратив // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 75-80. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
718909
  Петров Л.В. Мода как общественное явление = (анализ в социально-коммуникативном аспекте) / Л.В. Петров. – Ленинград, 1974. – 32с.
718910
  Чернодед А.Б. Мода как объект социокультурного анализа // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 10. – С. 88-93. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена феномену моды как социокультурному явлению. Проанализированы основные теории явления моды. Показано, что проблеме исследования моды как объекта социокультурного анализа посвящено много работы ученых в области социологии, культурологии, ...
718911
  Башкатова Д.А. Мода как объект философского осмысления и лингвистического анализа // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С.164-172. – ISSN 0869-0499
718912
  Бадьйор Д. Мода на велике німе // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 1 (999). – С. 72-75. – ISSN 0868-9644


  У сучасної моди на старе є позитивний момент - звернення до спадку німого кінематографа.
718913
  Шубина В.С. Мода на короля Умберто : повести, рассказы / В.С. Шубина. – М., 1991. – 329с.
718914
  Верстюк І. Мода на платформи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 1лютого - 8 лютого (№ 4). – С. 14


  У світі онлайн-освіта стає дуже популярним способом вкладення часу, не менш популярним, ніж бари, спортзали, виїзди за місто, перегляди політичних дебатів та футбольних матчів. Кризові періоди примушують людей шукати додаткові знання, оскільки вони ...
718915
   Мода на сельдь под пеплом от Рене Родзепи. Скандинавский пирог : тренди // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 32-33 : Фото
718916
  Горобець Марися Мода на Українське : Сезон моди // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 132-137 : Іл.
718917
  Поссемайер Инес Мода от природы : райские птицы / Поссемайер Инес, Ламан Тим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 122-137 : Фото. – ISSN 1029-5828
718918
  Волчик А. Мода по-галицки // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 11. – С. 93-98.


  Дизайнер Роксолана Богуцкая
718919
  Клименко В. Мода по-українськи: три історії і трохи географії // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 2/3 (999). – С. 44-49. – ISSN 0868-9644
718920
  Тканко О. Мода та нова "естетична свідомість" в Україні кінця 20 - початку 21 століття // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 122-129. – ISSN 0236-4832
718921
  Гончаренко Н.А. Мода як вияв культури людства: сучасні тенденції // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 109-110
718922
  Нечипоренко А. Мода як дискурс візуального порядку: теоретичні аспекти // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 162-174. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
718923
  Бабенко Н.Б. Мода як об’єкт соціокультурних досліджень // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 156-165
718924
  Лавошник В.С. Мода як один з видів невербальної комунікації (на матеріалі французької мови) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 41-46. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
718925
  Кущик І.В. Мода як символічна мова культури. Відображення епохи в трансформації костюму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 179-180
718926
   Мода"81. – Киев, 1980. – 32с.
718927
   Мода"90. – Москва, 1989. – 32с.
718928
  Аршавская Н.М. Мода, вкус, красота / Н.М. Аршавская, Л.С. Щербакова. – Москва, 1991. – 221с.
718929
  Бастрыкин А.И. Мода, кумиры и собственное "я" / А.И. Бастрыкин, Э.Б. Ширяев. – Л., 1988. – 172с.
718930
  Мотяшов В.П. Мода, престиж, личность / В.П. Мотяшов. – Москва : Педагогика, 1986. – 128 с.
718931
   Мода: за и против. – М., 1973. – 287с.
718932
  Барановський О.І. Мода: формування та проблеми / О.І. Барановський, П.А. Ліпавська. – К., 1989. – 48с.
718933
  Желев Ж. Модалните категории / Ж. Желев. – София, 1979. – 137с.
718934
  Калениченко М.М. Модальна база простого речення: логіко-семантичні та граматичні критерії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 192-196
718935
  Калениченко М.М. Модальна основа та семантичні характеристики безособових речень // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 48-55. – ISSN 2075-437X


  Статтю присвячено аналізу модальності речення. Модальність інтерпретується як конструктивний елемент речення у будь-якій функції. Основну увагу приділено аналізу семантичних ознак, які складають комплексне і багатошарове розуміння модальності. Статья ...
718936
  Звонська Л.Л. Модальна семантика футуральних форм у давньогрецькій мові // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 57-64. – Бібліогр.: с. 63-64; 24 поз.


  У давньогрецькій мові поєднання логічного і чуттєвого категорії майбуття виражається у модальній семантиці форм футурума (імперативного, евентуального, потенційного, будітативного, фінгального, профетивного), яку в процесі розвитку мови перебирають на ...
718937
  Грошева И.А. Модальная личность : портрет с отклонениями // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3 (299). – С.82-88. – ISSN 0132-1625
718938
  Павлов В.Т. Модальная логика / В.Т. Павлов. – Киев, 1982. – 112 с.
718939
  Ивлев Ю.В. Модальная логика / Ю.В. Ивлев. – Москва : МГУ, 1991. – 224с.
718940
  Лобовиков В.О. Модальная логика оценок и норм с точки зрения содержательной этики и права. / В.О. Лобовиков. – Красноярск, 1984. – 270с.
718941
  Попова Г.Ф. Модальная оценка как смысловой компонент текста комической направленности (на матер. француз. художественной прозы) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Попова Г.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1985. – 25л.
718942
  Горделий З.П. Модальная стурктура текста эссе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Горделий З. П.; Моск. гос. лингв. ун-т. – М., 1991. – 23л.
718943
  Охріменко В.І. Модальне значення деонтичної необхідності (на матеріалі італійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 3-13


  У статті розглядаються дискурсивні характеристики модального значення деонтичної необхідності, окреслюється смислова структура засобів його вираження. Встановлено, що в основі модального значення деонтичної необхідності знаходиться диспозиція до ...
718944
  Биценко А.Ю. Модальне значення необхідності в німецьких юридичних текстах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-28. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  Розглядаються засоби вираження модального значення необхідності в німецьких юридичних текстах.
718945
  Охріменко В.І. Модальне значення необхідності, контамінованої волевиявом (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 304-313


  У статті розглядаються дискурсивні характеристики модального значення необхідності, контамінованої волевиявом, окреслюється смислова структура засобів його вираження. Показано кореляцію між внутрішньою формою модальної одиниці та мовними засобами у ...
718946
  Охріменко В.І. Модальне значення необхідності, контамінованої диспозитивною установкою (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 197-207


  У статті розглядаються дискурсивні характеристики модального значення необхідності, контамінованої диспозитивною установкою, окреслюється смислова структура засобів його вираження. Показано кореляцію між внутрішньою формою модальної одиниці та мовними ...
718947
  Охріменко В.І. Модальне значення проблематичної достовірності в емотивному контексті: модель сенсорно-рефлективно-емоційного синтезу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 121-128
718948
  Кожамєтов А.Т. Модальне керування інтервальними системами / А.Т. Кожамєтов, Р. Мустафаєва, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 121-128. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається система звичайних лінійних диференціальних рівнянь з невизначеними коефіцієнтами, що знаходяться у деяких інтервалах. Досліджується задача знаходження параметрів керування, при яких замкнена система має коефіцієнти характеристичного ...
718949
  Косаревська Н.В. Модальне керування лінійними системами канонічного вигляду із запізненням / Н.В. Косаревська, Д.Я. Хусаїнов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 201-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розв"язується задача модального керування лінійними системами канонічного вигляду із запізненням. Надається алгоритм побудови параметрів керування, при яких замкнена система має характеристичний квазіполіном заданого вигляду.
718950
  Хусаїнов Д.Я. Модальне керування системами нейтрального типу / Д.Я. Хусаїнов, А.Ф. Іванов, А.Т. Кожаметов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 286-293. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі досліджуються лінійні стаціонарні системи керування нейтрального типу. Розглянута задача модального керування, тобто знаходження параметрів оберненого розв"язку, при яких замкнена система має характеристичне рівняння з наперед заданими ...
718951
  Охріменко В.І. Модальний модифікатор "magari" як маркер контамінації модальних значень епістемічної можливості та епістемічної вірогідності (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 225-236
718952
  Охрименко В.І. Модальні висловлення запереченої можливості в італійській мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 290-298


  У статті здійснюється класифікація модальних висловлень заперечної можливості, зумовленї об"єктивними та суб"єктивними чинниками з погляду теорії прототипів. The article deals with classification of modal meanings of negative possibility caused by ...
718953
  Падалка Ю.М. Модальні відмінності в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 321-328


  Статтю присвячено дослідженню та класифікації модальних відмінностей в іспанській мові. Статья посвящена изучению и классификации модальных различий в испанском языке. This article is dedicated to research and classification of modal differences in ...
718954
  Головань В.О. Модальні дієслова як морфологічний засіб модерації категоричності в парламентському дискурсі (на матеріалі засідань європейського парламенту) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 282-290


  Стаття присвячена дослідженню та опису використання модальних дієслів як одного з морфологічних засобів модерації категоричності в дискурсі Європейського парламенту. Дискурс засідань Європейського парламенту характеризується деякими мовленнєвими ...
718955
  Красненко О. Модальні засоби вираження припустимості, можливості, необхідності та сумніву (на матеріалі французьких текстів із міжнародних відносин) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 175-180. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (268) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
718956
  Ущина В.А. Модальні засоби суб"єктного позиціонування в англомовному медіа-дискурсі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 93-97
718957
  Охрименко В.І. Модальні значення проблематичної достовірності у висловлюваннях імплікації дії/перебігу подій (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 369-377
718958
  Шкільняк О.С. Модальні логіки немонотонних часткових предикатів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 141-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
718959
  Бистров Я. Модальні маркери у контексті теорії можливих світів біографічного наративу (на матеріалі англомовної художньої прози) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 45-50. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
718960
  Коваленко А.В. Модальні розвинення в прямій та оберненій задачах перетворення частково когерентного оптичного поля лінійною системою : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Коваленко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 158л. – Дисертація. – Бібліогр. : л.145-158
718961
  Коваленко А.В. Модальні розвинення в прямій та оберненій задачах перетворення частково когерентного оптичного поля лінійною системою : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук :01.04.05 / Коваленко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
718962
  Ігіна З.О. Модальні слова як мовне вираження логічних модальностей (на матеріалі англомовної художньої прози 19 - 20 ст.) // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 51-54. – (Філологічні науки)
718963
  Стельмах М.Ю. Модальні функції дієслівних часових форм в класичній перській мові // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 130-136. – ISSN 1682-671Х
718964
  Марусинець М.М. Модальні частки української мови: діагностичний і дидактичний контекст // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 261-265. – ISSN 2307-4558


  Стаття присвячена опрацюванню критеріїв виокремлення модальних часток української мови. Визначено природу, обсяг і структуру лінгвістичної категорії модальності. Модальність потрактовано як гетерогенну когнітивно-прагматичну категорію, що ...
718965
  Марусинець М.М. Модальні частки української, німецької та угорської мов як засоби посилення релевантності висловлення // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 122-127
718966
  Куликовська Н.І. Модальність гендерно маркованих фразеологічних одиниць ті їх місце і роль в системі мови // Література та культура Полісся : Наукове видання / Ніжинський держ. педагогічний університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2006. – Вип. 33 : Північне Полісся в історико-культурному контексті. – С. 55-64.
718967
  Костик О.І. Модальність дієслова may як гнучкий засіб передачі найтонших відтінків думки // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 165-173.
718968
  Кубічка Є.А. Модальність зображень впорядкованих множин : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : cпец. 01.01.08- математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика / Кубічка Є.А. ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 123 л. – Бібліогр.: л. 119-123
718969
  Кубічка Є.А. Модальність зображень впорядкованих множин : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.01.08 / Кубічка Є. А.; Євген Андрійович Кубичка; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
718970
  Охріменко В.І. Модальність і модус: еволюція трактовок // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 255-265. – ISBN 978-966-581-885-4
718971
  Скибицька Н.В. Модальність і пресупозиція як дві взаємодоповняльні категорії оечення (на матеріалі англійської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 309-316. – ISBN 966-638-08406
718972
  Штрифанова Катерина Модальність і тональність у фантазії для лютні XVI століття // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 7-21. – ISSN 1728-6875
718973
  Телецька Т.В. Модальність об"єктивної можливості та необхідності у сучасній французькій мові (комунікативно-прагматичний аспект) / Т.В. Телецька, І.В. Панченко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 433-439. – Бібліогр.: Літ.: с. 439; 7 п.
718974
  Смущинська І.В. Модальність персоніфікованого розповідача (на матеріалі сучасної французької літератури) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 110-115. – ISBN 966-581-498-2
718975
  Тріщук О.В. Модальність реферативного тексту // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 116-122. – Бібліогр.: Літ.: с. 121-122; 29 п.


  Досліджуються мовні засоби вираження впевненості /невпевненості які дозволяють референту (автору реферативного тексту) впливати на читача, переконувати його в тому, що повідомлення відповідає дійсності.
718976
  Проценко О. Модальність різних джерел інформації у висвітленні конфлікту // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 127-131. – Бібліогр.: Літ.: с. 131; 4 п.
718977
  Смущинська І.В. Модальність тексту та художня інформація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-58. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  З"ясовано роль авторської модальності в контексті художнього твору. Модальність визначено не тільки як основну текстоформуючу категорію, але і як особливий пласт художньо-текстової інформації.
718978
  Романишин В. Модальність топосу міста у "перехресних стежках" Івана Франка та в "цинамонових крамницях" Бруно Шульца // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 237-241
718979
  Ніка О. Модальність у взаємозв"язках класичної логіки і лінгвістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-33. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано розвиток модальності у класичній логіці та логічний напрямок у лінгвістиці. It is analyzed development of modality in classic logic and logical direction in linguistics.
718980
  Смущинська Ірина Вікторівна Модальність французького художнього тексту: типи та засоби вираження : Дис... доктора філологічних наук: 10.02.05. / Смущинська Ірина Вікторівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 478 л. + Додатки: л.475-478. – Бібліогр.: л.432-474
718981
  Смущинська Ірина Вікторівна Модальність французького художнього тексту: типи та засоби вираження : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.02.05 / Смущинська І.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 39 с. – Бібліогр.: 32 назв.
718982
  Никифорак М. Модальність юридичної відповідальності: невідворотність, довільність, неможливість / М. Никифорак, О. Максимюк // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 94-105. – ISBN 978-966-306-020-4
718983
  Никифорак М. Модальність юридичної відповідальності: невідворотність, довільність, неможливість / М. Никифорак, О. Максимюк // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 37-39
718984
  Падалка Ю.М. Модальність як лінгвістична та філософська категорія // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 133-139


  У статті проаналізовано походження, запровадження, історія розвитку поняття "модальність". Представлено погляди на категорію модальності Арістотеля, І. Канта, М. Епштейна. Розглянуто питання співвідношення лінгвістики та філософії в межах розгляду ...
718985
  Гніздечко О.М. Модальність як модусна категорія англомовного наукового тексту // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 68-73.
718986
  Барміна Є.О. Модальність як перекладознавча проблема // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 27-35
718987
  Андрієвська Е.М. Модальність як чинник відтворення згоди/незгоди у французькому діалозі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-44. – (Іноземна філологія ; Вип. 30)


  Розглядається роль модальності як первісної основи відтворення згоди/незгоди у французькому діалозі. При цьому розмежовуються поняття об"активної та суб"єктивної модальності. Згода/незгода в діалогічному спілкуванні обумовлюється саме ...
718988
  Невська Ю.В. Модальність, оцінка, евідентність, емпатія: проблема визначення // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 185-192. – ISSN 2312-0665


  На матеріалі епістолярію М. Куліша.
718989
  Мартыненко В.В. Модально-временная организация предложений в текстах советского конституционного законодательства : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Мартыненко В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 16л.
718990
  Мартыненко Вера Вадимовна Модально-временная организация предложений в текстах советского конструкционного законодательства : Дис... канд.филолог.наук: 10.01.01 / Мартыненко Вера Вадимовна; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1988. – 240л. – Бібліогр.:л.240-240
718991
  Самотоина Алла Григорьевна Модально-диктальные сочетания с неэксплицитным модусом в соврем. англ. языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Самотоина Алла Григорьевна; Московск. гос. лингвист. ун-т. – Москва, 1991. – 26 с.
718992
  Педченко С. Модально-експресивний потенціал видільних та вказівних партикулятивів // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 122-129. – ISSN 2075-1486
718993
  Педченко С. Модально-прагматична ідентифікація означально-видільних часток // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 133-138. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
718994
  Холод У. Модально-прагматичний дискурс текстів постмодерної літератури (на матеріалах чеських та українських перекладів) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 127-136. – ISSN 2075-437X


  У статті аналізується проблема перекладу чеською мовою текстів сучасної української літератури періоду постмодернізму. Ця проблема полягає не у відмінності мовних систем, а у відмінності так званої культурної ситуації текста поригіналу й текста ...
718995
  Саенкова Н.А. Модально-приглагольные частицы было и бывало и конструкции, образуемые при их участии в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Саенкова Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 22л.
718996
  Колотова М.В. Модальное значение будущего простого и будущего сложного в современном французском языке : Автореф... канд. филологич.наук: / Колотова М.В.; 1-й Ленингр. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Л., 1953. – 13л.
718997
  Асмыкович Иван Кузьмич Модальное управление динамическими системами : Автореф... канд. физ.-матнаук: 01.01.02 / Асмыкович Иван Кузьмич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
718998
  Кузовков Н.Т. Модальное управление и наблюдающие устройства / Н.Т. Кузовков. – М, 1976. – 184с.
718999
  Михневич Л Модальность как информационный компонент смысла текста : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.19 / Михневич Л,; Москов. гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1986. – 24 с.
719000
  Енакиева Е.В. Модальность сочетаний глаголов haben, sein, brauchen, glauben, suchen, verstehen, wissen, lsdden, heissen, machen с инфинитивом в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Енакиева Е.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 14 с.
<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,