Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>
715001
  Кагарлицька О. "Микола працював для України безоплатно" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 24 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 8


  Відомий письменник, правозахисник Микола Кагарлицький.
715002
  Руденко Р. "Микола Руденко завжди вірив, що Україна проб"ється і прославиться..." // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 173-191. – ISBN 978-966-399-815-2
715003
  Котляр Павел "Микробы могут годами летать вокруг света" // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 64-70 : фото
715004
  Мареш Т. "Микроистория" - возрождение региональной истории на польской почве // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 67-80. – ISBN 978-966-02-4741-3
715005
  Полякова А. "Микроистория" как основополагающий элемент поэтики Асорина // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В. Сидоренко, І. Безгін, Г. Веселовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 6 : Творчість та новітні технологічні аспекти мистецької освіти в Україні (Київ). – C. 169-176
715006
   (Микола Хавронюк) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 25-31 травня (№ 21). – С. 2. – ISSN 1992-9277


  Колектив видавництва "Юрінком Інтер" та редакція газети "Юридичний вісник України" вітають з Днем народження доктора юридичних наук, професора кафедри кримінального права і кримінології КНУ імені Тараса Шевченка Миколу Хавронюка.
715007
   [Микола Олексійович Корж] // Вісник ортопедії, травматології та протезування : український науцково-практичний журнал / ВГО "Укр. асоц. ортопедів-травматологів", ВГО "Укр. асоц. спорт. травматології, хірургії коліна та артроскопії, ДУ "Ін-т травматології та ортопедії НАМН України" ; голов. ред. Г.В. Гайко. – Київ, 2017. – № 2 (93). – С. 86-87. – ISSN 0132-2486


  "...12 серпня 2017 року виповнилось 70 років заслуженому діячеві науки і техніки України, доктору медичних наук, професору Миколі Олексійовичу Коржу."
715008
   [Микола Стражеско] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 32. – ISBN 966-7060-92-6
715009
   [Микола Холодний] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 32. – ISBN 966-7060-92-6
715010
   [Микола Шлєпаков] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 54. – ISBN 966-628-104-X
715011
  Ковальчук В.В. Микола Миколайович Боголюбов (1909-1992) // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 192-196. – ISBN 978-966-194-005-4
715012
   Микола Миколайович Єременко - літописець Чернігівського краю : (рекомендаційний бібліографічний список) / Відділ культури і туризму Чернігівської район. держ. адміністрації Запорізької обл. ; Чернігівська район. центральна б-ка ; [уклад. К. Череп, ред. Т. Большакова]. – Чернігівка : Пенежко В.А., 2011. – 16 с. – До 55-річчя від дня народження. – (Дослідники рідного краю ; Вип. 1)
715013
  Кольцов С.В. Микола Миколайович Криворучко (1887-1939) / С.В. Кольцов. – Дніпропетровськ, 1969. – 126с.
715014
  Мельник С.М. Микола Миколайович Паше-Озерський // Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу / С.М. Мельник. – Київ : Київський університет, 2000. – С. 29-40. – ISBN 966-594-133-X
715015
  Книшов Г.В. Микола Михайлович Амосов - громадянин України. Розвиток його ідей // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2013. – № 9/12. – С. 5-7. – ISSN 0868-8117
715016
  Белевцова Н.Л. Микола Михайлович Беляєв (1840-1944) як педагог / Н.Л. Белевцова, І.С. Яворська // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2013. – Вип. 3. – С. 11-17
715017
  Телегань О.П. Микола Михайлович Пржевальский / О.П. Телегань. – Київ : Радянська школа, 1953. – 104с. : ил. + карта
715018
   Микола Михайлович Ткач : біобібліогр. покажчик / Чернігів. обл. універс. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; [уклад.: К.А. Герасименко, Н.В. Романчук ; ред.: І.Я. Каганович]. – Чернігів : Чернігівська ОУНБ ім. В.Г. Короленка, 2013. – 70 с. – (Серія "Письменники - наші земляки")
715019
  Бутенко А. Микола Міхновський - адвокат, політик, громадський діяч // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 333-368. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
715020
  Смогоржевська І. Микола Міхновський - самовідданий борець за національне визволення // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 145-150. – ISSN 0869-3595
715021
  Гак Анатоль Микола Міхновський // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 5/6 (187/188). – С. 37-39
715022
  Турченко Ф.Г. Микола Міхновський VS Михайло Грушевський та Володимир Винниченко (доба Центральної Ради: березень 1917 - січень 1918 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 109-121. – ISSN 2076-8982


  Стаття присвячена порівняльному аналізу поглядів на державно-політичний статус України М. Міхновського, з одного боку, і М. Грушевського й В. Винниченка - з іншого. Гостра дискусія між видатними речниками самостійницького і ...
715023
  Савченко Г.П. Микола Міхновський і зародження українського руху в російській армії (березень 1917 р.): спомини Михайла Грушевського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 344-354. – ISBN 978-617-7133-95-6
715024
  Микула В. Микола Міхновський основоположник українського революційного націоналізму // Фенікс : [журнал молодих : неперіод. вид. Товариства української студіюючої молоді ім. М. Міхновського] / [ТУСМ ім. М. Міхновського]. – Мюнхен ; Дітройт, 1955. – Рік 4, зошит 6. – С. 71-80
715025
  Ситник В. Микола Міхновський про формування національно свідомої особистости як суб"єкта українського державотворення // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія. – Київ, 2006. – Кн. 12. – С. 78-88. – ISSN 0042-9422
715026
  Зінкевич Р.Д. Микола Міхновський та український військовий рух // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 14-28. – ISSN 2313-5603
715027
  Губський С.І. Микола Міхновський як основоположник ідеології українського націоналізму та його концепція побудови незалежної України // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 92-103. – ISBN 978-966-428-404-9
715028
  Медвідь Ф. Микола Міхновський як речник української національної ідеї // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2001. – № 5/6. – С.45-47
715029
  Вельможко В. Микола Міхновський, безкомпромісний державник // Народне слово : загальнополітична газета Української Народної Партії. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 15/16). – С. 6, 8
715030
  Григор"єва О. Микола Міхновський. Життя проти течії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 20-26 квітня (№ 15). – С. 15


  За життя його часто зневажали, боялися, вважали небезпечним. Він пізнав ненависть опонентів і зраду колишніх друзів. Його погляди поділяло лише невелике коло однодумців, для інших він був зарозумілим демагогом, шовіністом і авантюристом. По трагічній ...
715031
  Завальнюк І.О. Микола Міхновський: імперіалістичний план українського політичного діяча // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 63-65
715032
  Александрович В. Микола Мороховський Петрахнович. Вершина львівського малярства XVII століття // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2015. – № 1 (210) : Мистецька спадщина Львова. – С. 2-19. – ISSN 0131-2685
715033
  Шапіро О. Микола Мурашко та його учні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14 лютого (№ 27). – С. 12


  Микола Іванович Мурашко — український художник і педагог. Дядько Олександра Мурашка (1875—1919) — українського живописця, педагога і громадського діяча.
715034
  Данилюк-Кульчицька Микола Мушинка - видатний словак та великий українець // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 46-49
715035
  Ребрик Н. Микола Мушинка - почесний доктор п"ятьох університетів України // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 201-203. – ISSN 2520-6419


  Пряшівський професор Микола Мушинка, академік Національної академії наук України, який недавно (20 лютого ц. р.) відзначив 80-ліття з дня народження, належить до найвизначніших науковців України. Досі він був почесним професором або доктором (Doctor ...
715036
  Карась Г. Микола Мушинка і українська фольклорна та музична культура (ювілейні узагальнення з нагоди 80-річчя вченого) // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 23-27. – ISSN 2520-6419
715037
  Жук П. Микола Негода і студія ім. В. Симоненка // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 4. – ISBN 978-966-493-419-5
715038
  Спіркіна О.О. Микола Негода: життя та творчість // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукр. зб. наук. праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – Число 20. – С. 90-97. – (Серія : Історичні науки ; вип. 4, ч. 2)
715039
  Петренко А. Микола Новиков (1744-1818) та його науково-історичні видання в колекції університету св. Володимира // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 5. – С. 148-154. – ISSN 0869-3595
715040
  Борисенко В. Микола Обушний. Ядути: село і люди. - К.: Вид-во "Техніка", 2011. - 218 с. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 286
715041
  Гожик П.Ф. Микола Олександрович Айбулатов / П.Ф. Гожик, О.Ю. Митропольський, Є.Ф. Щнюков // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 93-94 : Фото. – ISSN 1726-5428
715042
  Берзін П.С. Микола Олександрович Оболонський-судовий медик на службі науки кримінального права // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 513-525. – ISBN 978-617-7020-05-8
715043
  Гарчев П.І. Микола Олександрович Руднєв / П.І. Гарчев. – Х., 1973. – 114с.
715044
  Герасімов Є.Н. Микола Олександрович Щорс / Є.Н. Герасімов, М. Ерліх, 1942. – 56с.
715045
  Журавльов Д.В. Микола Олександрович Щорс // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 341-343. – ISBN 978-966-14-1182-0
715046
  Гайдай М. Микола Олексійович Грінченко (1888-1942) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 173-177. – ISSN 1728-6875
715047
   Микола Олексійович Корж // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 3 (608), июль - сентябрь. – C. 112-113. – ISSN 0030-5987


  Доктору медичних наук, проф. М.О. Коржу 12 серпня 2017 року виповнилося 70 років.
715048
  Черняков Б.І. Микола Олексійович Лукаш : Коротка хроніка життя й творчості / Б.І. Черняков; Акад. наук вищої школи України. – Київ, 2004. – 79с. – (Кролевець і Кролевеччина : Матеріали для історико-краєзнавчих досліджень ; Вип.5). – ISBN 966-8005-03-1(серія)
715049
  Купіна С.В. Микола Олексійович Максимейко : на тлі суспільно-політичного і культурно-наукового життя України наприкінці ХІХ - першої половини ХХ ст. / Купіна Світлана Вікторівна. – Харків : [Б.в.], 2009. – 128 с. : портр. – Бібліогр.: с. 91-127
715050
  Кущ О.П. Микола Олексійович Некрасов / О.П. Кущ, Т.О. Воробйова. – Львів, 1953. – 32с.
715051
   Микола Олексійович Носко : біобібліогр. покажчик : до 60-річчя з дня народження / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наук. б-ка, Наук.-бібліогр. від. ; [уклад. Н.П. Шуляр ; відп. ред. Г.Г. Макарова]. – Чернігів : ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2013. – 74, [1] с. : портр. – (Серія "Наукова спадщина викладачів ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка")
715052
  Журавльов Д.В. Микола Олексійович Скрипник // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 348-351. – ISBN 978-966-14-1182-0
715053
  Бабко Ю.В. Микола Олексійович Скрипник. (Про видатного діяча Комуністич. партії, першого голову Радянського уряду України. 1872-1933) / Ю.В. Бабко, І.О. Білокобильський. – Київ, 1967. – 202с.
715054
  Макаренко Д.Є. Микола Омелянович Макаренко / Д.Є. Макаренко. – Київ : Наукова думка, 1992. – 168 с.
715055
  Чернов А. Микола Омелянович Степаненко // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 183-185. – ISSN 2075-1222
715056
  Логвиненко М.С. Микола Островський -- художник слова / М.С. Логвиненко. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 216 с.
715057
  Островська К. Микола Островський / К. Островська, О. Мазуркевич. – Київ : Радянська школа, 1953. – 55 с.
715058
   Микола Островський. – К. : Радянський письменник, 1954. – 352 с.
715059
  Островська Микола Островський / Островська, О. Лазарєва. – К. : Молодь, 1955. – 56 с.
715060
  Островська Р.П. Микола Островський / Р.П. Островська. – Київ : Молодь, 1974. – 416 с.
715061
  Островська Р.П. Микола Островський / Р.П. Островська. – Київ : Молодь, 1976. – 263 с.
715062
  Яковлєв Г.М. Микола Островський / Г.М. Яковлєв. – К : Молодь, 1977. – 80 с.
715063
  Вядро Ш.Я. Микола Островський та його читачі / Ш.Я. Вядро. – Київ : Радянська школа, 1962. – 160 с.
715064
  Глотов О. Микола Островський чи князь Острозький? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 листопада (№ 214/215). – С. 13


  Про роль історичних постатей у формуванні зародків державного мислення.
715065
   Микола Островський. Спогади про письменника. – К., 1974. – 415с.
715066
  Островська Р.П. Микола Островський: Біографічна повість / Р.П. Островська. – К. : Молодь, 1985. – 192 с.
715067
  Щербак Микола Микола Павлович Дашкевич - повернене ім"я визначного українського вченого : [рецензія] // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 117-119
715068
  Марченко Н.П. Микола Павлович Дашкевич: визнаний і незнаний діяч української науки // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 81-102
715069
  Конопка Н. Микола Павлович Ковальський - керівник осередку УІТ в Острозі // Наукові записки : [збірник наукових праць] / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 477-488. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-62-1
715070
   Микола Павлович Мащенко / НСПУ, Київська організація НСПУ // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 31 травня (№ 11). – С. 6
715071
  Безгін І.Д. Микола Павлович Мащенко. Дійсний член (академік) Академії мистецтв України // Академіки. Життя в мистецтві / І.Д. Безгін. – Київ : ІПСМ АМУ, 2006. – Ч. 1. – С. 132-143. – ISBN 966-96714-2-6
715072
  Забайрачний І.А. Микола Павлович Тарногродський. / І.А. Забайрачний. – Одеса, 1972. – 120с.
715073
  Виврот Т.М. Микола Павлович Хоменко (до 100-річчя від дня народження) // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – С. 126-131. – ISBN 978-617-7021-29-1


  М.П. Хоменко - український математик, який спеціалізувався в галузі геометрії, топології та теорії графів. З 1960 по 1961 рік працював на посаді доцента кафедри геометрії КДУ ім. Т.Г. Шевченка, був заступником декана, виконуючим обов"язки декана ...
715074
   Микола Пантелеймонович Семененко. – К., 1974. – 64с.
715075
  Сохань С. Микола Петров: життя серед книг і рукописів / Світлана Сохань ; [відп. ред.: Л.А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2015. – 412 с. : табл., портр. – Імен. покажч.: с. 376–406. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-02-7807-3
715076
  Бухальська М. Микола Петров: торування шляху в історичну науку України // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 1. – С. 160-168. – ISSN 0869-3595
715077
  Ковальчук В.В. Микола Петрович Авенаріус (1835-1895) // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 176-1ё82. – ISBN 978-966-194-005-4
715078
  Шпаков А.П. Микола Петрович Глущенко : [життєвий і творчій шлях заслуж. діяча мистецтв УРСР] / А.П. Шпаков. – Київ : Держ вид-во образотворч. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1962. – 46 с. : 23 л. іл.
715079
  Корж М.О. Микола Петрович Новаченко - велике бачиться здалеку (1898–1966 рр.) : [екролог] / М.О. Корж, С.Д. Шевченко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 2 (607), апрель - июнь. – C. 105-109. – ISSN 0030-5987


  "50 років тому пішов із життя великий організатор, видатний учений, блискучий педагог, талановитий лікар, член-кореспондент АМН СРСР, заслужений діяч науки України, доктор медичних наук, професор Новаченко М.П.".
715080
  Гримайло Я.В. Микола Петрович Трублаіні / Я.В. Гримайло. – Харків, 1948. – 26 с.
715081
  Гримайло Я.В. Микола Петрович Трублаіні / Я.В. Гримайло. – Київ
1. – 1949. – 15 с.
715082
   Микола Петрович Щербак : [біобібліографічне видання : до 90-річчя з дня народження] / НАН України ; [укладач Н.Р. Калмикова ; авт. вступ. ст.: Г.В. Артеменко та ін. ; відп. ред. О.М. Пономаренко]. – Київ : [б. в.], 2014. – 79, [1] с., [2] арк. фот. – Сер. засн. у 1968 р. - Рез. укр., англ., рос. – (Бібліографія вчених України)
715083
  Чіп Б.М. Микола Пимоненко : біографічний роман / Б.М. Чіп, О.Г. Оганесян. – Київ : Молодь, 1983. – 255 с.
715084
  Пимоненко М.К. Микола Пимоненко / М.К. Пимоненко. – Київ, 1983. – 108с.
715085
   Микола Пирогов після операцій тримав руки в кишенях // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 33 (386), 31 серпня 2017. – С. 6
715086
  Кот С. Микола Плав"юк: тридцять три роки біля керма ОУН. 1979 - 2012 // Українське слово. – Київ, 2013. – 13-19 березня (№ 11). – С. 6-7
715087
   Микола Плав"юк: Україна - життя моє = Mykola Plawiuk:Ukraine - it"s my life. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 966-7018-60-1; 966-7018-66-0 (Т.1)
Т.1 : Від селянського сина - до державника/В.Терен, Ю. Хорунжий. – 2002. – 352с.
715088
  Рубан В.В. Микола Попов / В.В. Рубан. – Київ, 1985. – 128с.
715089
   Микола Прокопович Василенко. – К., 1990. – 53с.
715090
  Філіппенко Р. Микола Рєдін - український радянський історик // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 652-659. – ISSN 2310-3310


  До сторіччя від дня народження.
715091
  Михайлюта О. Микола Руденко - провісник ідей громадянського суспільства в Україні // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 11. – С. 23-26
715092
  Стех Я. Микола Руденко і Гельсинська група в Україні // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 27 листопада (№ 48). – С. 9. – ISSN 0027-8254
715093
  Власенко І. Микола Руденко: "Мені на бога нарікати гріх. Я сам цю долю визначив для себе" // Україна. Наука і культура / НАН України; Тов-во "Знання" України. – Київ, 2008. – Вип. 34. – С. 273-289. – ISSN 0206-8001
715094
  Чернова М.В. Микола Рябінін / М.В. Чернова. – К., 1973. – 79с.
715095
  Мінко Є. Микола Рябчук: "Я за те, щоб уникати медіасистеми, яка деградує до такого ступеня" // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2009. – № 7/8 (65/66). – С. 56-61
715096
  Заславський І.Я. Микола Садовський - перекладач Олександра Пушкіна // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 55-60
715097
  Бабанська Н. Микола Садовський і Марія Заньковецька: творчий дует // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 243-248. – ISSN 1997-4264
715098
  Василько В.С. Микола Садовський та його театр / В.С. Василько. – Київ, 1962. – 196 с.
715099
  Слободян В. Микола Садовський у кіно // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 249-253. – ISSN 1997-4264
715100
  Боньковська О. Микола Садовський у Львові (1920-1921) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 263-271. – ISSN 1997-4264
715101
   Микола Самійлович Вашуленко - мовознавець, учений, методист : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка ; [упоряд. Л.М. Айвазова та ін. ; наук. ред. П.І. Рогова, Л.О. Пономаренко ; бібліогр. ред. Л.О. Пономаренко]. – Київ, 2011. – 137, [1] с. : портр. – (Серія "Академіки НАПН України" ; вип. 19)
715102
  Коваленко В.П. Микола Святоша - перший князь-інок на Русі // Слов"яни і Русь: археологія та історія : зб. праць на пошану дійс. члена НАН України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя / НАН України, Ін-т археології ; [відп. ред.: Г.Ю. Івакін]. – Київ : Стародавній Світ, 2013. – С. 105-113. – ISBN 978-966-2608-12-0
715103
   Микола Сингаївський // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 лютого (№ 4). – С. 1,2


  Некролог. Творчий портрет українського письменника класика української сучасної пісні Миколи Федоровича Сингаївського
715104
   Микола Сингаївський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 лютого (№ 9). – С. 11, 13
715105
  Кошелівець І. Микола Скрипник / Іван Кошелівець ; [обкл. Якова Гніздовського]. – Мюнхен : Сучасність, 1972. – 342, [1] с. – Бібліогр.: с. 278-336 та в підрядк. прим.
715106
  Мацевич А.Ф. Микола Скрипник / А.Ф. Мацевич. – К., 1990. – 212с.
715107
  Шпак В. Микола Скрипник : Більшовик із національним ухилом // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 1 (33). – С. 14-16
715108
   Микола Сліпченко // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 36-37. – ISSN 0130-1799
715109
   Микола Сом // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 14). – С. 2


  Пам"ять про українського письменника Миколу Сома
715110
   Микола Сом / НСПУ, Київська організація НСПУ // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 5 квітня (№ 7). – С. 5
715111
   Микола Стороженко = Mykola Storozhenko / [ автор проекту В. Войтович ; фото В. Орлов, В. Моруженко, В. Кліпцевич ]. – Київ : Дніпро, 2008. – 184 с. : іл. – ISBN 966-578-198-7
715112
  Філатов А. Микола Стороженко: Космічне осмислення "Кобзаря" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 8 (1016). – С. 32-37. – ISSN 0868-9644
715113
  Калита В.Т. Микола Стражеско / В.Т. Калита. – К, 1977. – 200с.
715114
  Мандебура О. Микола Сумцов і проблеми соціокультурної ідентичності : [монографія] / Олеся Мандебура ; НАН України ; Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД, 2011. – 276 с. – Бібліогр.: с. 250-272. – ISBN 978-966-02-6236-2
715115
  Шаповал Л. Микола Сумцов та його народознавчі студії // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 191-197. – ISSN 2222-5250
715116
  Іваннікова Л. Микола Сумцов як дослідник історії фольклористики Півдня України // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 67-74. – ISBN 978-96602-6551-6


  Стаття проливає світло на історію написання праць М. Сумцова "Современная малорусская этнография" ("Сучасна малоросійська етнографія"), "Об этнографическом изученни Екатеринославской губернии" ("Про етнографічне вивчення Катеринославської губернії"), ...
715117
  Винницький А. Микола Теодотович Біляшевський / А. Винницький. – Київ, 1926. – 13с.
715118
  Винницький А. Микола Теодотович Біляшевський / А. Винницький. – Київ, 1926. – 13с.
715119
  Наняк Ю. Микола Терентійович Улезко як перекладач “Фауста” Йогана Вольфганга фон Гете // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 238-243. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
715120
  Молинь Валентина Микола Тимків - майстер широкого творчого діапазону // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 58-60


  Микола Петрович Тимків ( 1909-1985) — народний майстер різьблення на дереві, родом з Косова (Галичина)
715121
   Микола Тимофійович Картель : біобібліографія / НАНУ, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка ; [ укладач, ред., перекладач В.Є. Клименко ; авт. вступ. статті Л.О. Бєлякова, Ю.О. Тарасенко ;]. – Київ : Академперіодика, 2008. – 123 с. – До 60-річчя члена-кореспондента НАН України Миколи Тимофійовича Картеля. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-107-6
715122
   Микола Тимошик : Наукові праці. Журналістика. Публіцистика. Біобібліографічний покажчик 1978-2003. – Київ : Наша культура і наука, 2003. – 92с. – (Біобібліографічні покажчики). – ISBN 966-7821-12-0
715123
  Гур"єв Б.М. Микола Тихонов / Б.М. Гур"єв. – Київ, 1976. – 151с.
715124
  Андрєєв В. Микола Тищенко: нові матеріали до біографії / В. Андрєєв, Л. Немченко // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.265-269 : Фото. – ISBN 966-7089-17-7
715125
  Лисецький С. Микола Топчій як тінь забутих предків // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 252-259. – ISBN 966-7170-47-0


  Топчій Микола Павлович - укр. кінооператор (1905-1973)
715126
  Сиротюк М.Й. Микола Трублаїні / М.Й. Сиротюк. – К, 1956. – 172с.
715127
  Томенко М.Д. Микола Трублаїні. / М.Д. Томенко. – К., 1989. – 156с.
715128
  Михайличенко-Сафонова Микола Трублаїні. "Шхуна "Колумб" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 26 (318). – С. 17-25
715129
  Бенькалович Н. Микола Устиянович: сторінки біографії // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 275-285. – ISBN 966-7379-70-1
715130
  Онопрієнко В. Микола Федоров : засновник філософії космізму // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 1 (15). – С. 10-11. – ISSN 1819-7329
715131
  Березюк Н. Микола Федорович Сумцов - перший бібліограф етнографічної науки в Україні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 40-44. – ISSN 2076-9326


  Розкрито бібліографічну спадщину видатного українського історика, етнографа, мистецтвознавця, літературознавця, бібліографа, професора Харківського університету М. Сумцова.
715132
  Безгін І.Д. Микола Філаретович Колесса. Дійсний член (академік) Академії мистецтв України // Академіки. Життя в мистецтві / І.Д. Безгін. – Київ : ІПСМ АМУ, 2006. – Ч. 1. – С. 80-93. – ISBN 966-96714-2-6
715133
  Голомб Л. Микола Філянський - "краси земної пілігрим" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 7/8 (676/677), липень - серпень. – С. 71-75. – ISSN 0130-5263


  У статті розглянуто творчість М. Філянського у контексті у країнського модернізму.
715134
   Микола Фоменко: обираючи майбутній фах, необхідно орієнтуватися не тільки на отримання вищої освіти, а й на побудову успішної кар"єри // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 3 червня (№ 22). – С. 5. – ISSN 2219-5793
715135
  Лясковець М. Микола Хвильовий : легенда та дійсність / М. Лясковець. – Зальцбург ; Інсбрук : Звено, 1948. – 23 с. – (Бібліотека "Звено" ; Ч. 2)
715136
  Жулинський М.Г. Микола Хвильовий / М.Г. Жулинський. – К., 1991. – 30с.
715137
  Донцов Д. Микола Хвильовий // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 1 (90), січень - лютий. – С. 129-137
715138
  Гаєвська Н.М. Микола Хвильовий : навч.-метод. посібник / Н.М. Гаєвська, О.В. Пилипей, Л.Б. Стрюк. – Київ : Логос, 2015. – 256 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 28-66, наприкінці тем та в підядк. прим. – ISBN 978-966-171-820-2
715139
  Муслієнко О.В. Микола Хвильовий "Колонії, вілли...": театральні компоненти у структурі тексту // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 144-149. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  Інтермедіальний аналіз новели М.Хвильового "Колонії вілли..." проявляє апеляції українського модерніста до п"єси А.Чехова "Вишневий сад". Аналіз специфіки функціонування у тексті новели театральних компонентів дозволяє відстежити емоційний та смисловий ...
715140
  Констанкевич І. Микола Хвильовий і концептуалізація європейського прямування української літератури 1920-років // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 156 -159. – ISBN 966-8110-14-5
715141
  Констанкевич І. Микола Хвильовий і концептуалізація європейського прямування української літератури 1920-х років // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 156-159. – ISBN 966-8110-14-5
715142
  Голобородько Я.Ю. Микола Хвильовий очима сучасника (з есею Івана Дніпровського "Микола Хвильовий") // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 12 (340). – С. 32-35
715143
  Тарасенко В. Микола Хвильовий та Артем Сокіл: діалог авторів та творів // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 67-78. – ISSN 2308-1902
715144
  Ленська С.В. Микола Хвильовий та Іван Дніпровський: стратегії творчої взаємодії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 56-60. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  У статті простежені особисті й творчі взаємозв"язки між письменниками, здійснена спроба виявити риси сходження / відштовхування між ними на прикл. оповідання І. Дніпровського "Марія радости", що зіставляється з новелою М. Хвильового "Я (Романтика)". ...
715145
  Кириленко В.А. Микола Хвильовий як продовжувач української філософії національної ідеї в УРСР у 1920-х роках // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 47 : Історико-філософські студії. – С. 46-49
715146
  Дзюба І. Микола Хвильовий: "азіатський ренесанс" і "психологічна Європа" / Іван Дзюба. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 48 с. – ISBN 966-518-335-4
715147
  Піскунова О. Микола Хвильовий: "Творчий хронотоп" як подія містичного дискурсу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 132-138. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
715148
  Мовчан Р. Микола Хвильовий: стилістична невправність чи гра словом? // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 131-134.
715149
  Узунколаева А. Микола Хвильовий: трансгресія як підвалина сакрального світовідчуття // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 30-31. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)


  Метою студії є прочитання священного у зв"язку із трансгресивністю на матеріалі художньої прози М. Хвильового
715150
  Ляшук Л. Микола Хлєбніков як критик перших позитивістів і їхнього предтечі // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (4). – С. 30-37. – ISSN 2306-3974
715151
  Дроздовський Д. Микола Холодний у житті і творчості // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (645). – С. 52-55. – ISSN 0130-5263
715152
  Шмиговська В.В. Микола Холодний: "Лише ті наші міркування входять до золотого фонду науки, які витримали подвійну перевірку їх істинності" // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 4. – С. 93-98. – ISSN 1726-5428
715153
  Дзюба С. Микола Холодний: спростування міфів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 24 жовтня (№ 21). – С. 4, 5
715154
  Лебеденко Є.Ю. Микола Християнович Бунге - видатний представник Київської школи поліцейського права // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 294-298. – ISBN 978-617-7133-95-6
715155
   Микола Християнович Бунге // Історія економічних учень : хрестоматія : навчальний посібник / КНУТШ ; за ред. В.Д. Базилевича ; [уклад. : В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – С. 636-640. – ISBN 978-966-346-746-7
715156
  Василик О.Д. Микола Християнович Бунге: фінансист, педагог, державний діяч : теорія фінансів / О.Д. Василик, Є.М. Бойко, Я.В. Онищук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 17-23. – Бібліогр.: 3 назви
715157
  Черемних В. Микола Хрієнко - журналіст: романтик, авантюрист, філософ, трудяга ?... // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 12. – С. 17-22


  Випускник факультету журналістики Київського університету іметі Т.Шевченко
715158
   Микола Хрієнко // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.62-64
715159
  Федосов В.М. Микола Цитович - фундатор науки про місцеві фінанси / В.М. Федосов, П.І. Юхименко, С.В. Бойко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 10 (179). – С. 113-124
715160
  Лопушинський І. Микола Чернявський як послідовний і незламний борець за незалежність української держави // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 126-130
715161
  Сивкова І. Микола Чернявський: грані світогляду // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 83-87. – (Філологічні науки)
715162
  Ворончак М. Микола Чулко - живописні поривання // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 130-131. – ISSN 0130-1799
715163
  Василюк О.В. Микола Шарлемань: напровесні заповідної справи / Василюк Олексій. – Київ : ПВТП "LAT&K", 2017. – 414, [1] с., [20] арк. фотоіл. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 125-132, 136-157, в кінці публікацій та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7061-35-8
715164
  Василюк О. Микола Шарлемань: сторінки біографії видатного природоохоронця // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 1 (113), січень - лютий. – С. 40-47
715165
  Задорожний Микола Микола Швець: " Моє покликання - навчати дітей" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 34-35 : Фото
715166
  Дзюба І. Микола Шлемкевич // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 121-164


  Фрагмент з майбутньої книги "На трьох континентах. Паралелі, альтернативи та взаємодоповнення в українській літературі": Європа. Америка. Австралія".
715167
  Іллеш Б. Микола Шугай / Б. Іллеш. – К., 1925. – 79с.
715168
  Ольбрахт І. Микола Шугай, розбійник / І. Ольбрахт. – Львів, 1952. – 176с.
715169
  Ольбрахт І. Микола Шугай, розбійник / І. Ольбрахт. – Братіслава, 1956. – 226с.
715170
  Ольбрахт І. Микола Шугай, розбійник / І. Ольбрахт. – Ужгород, 1990. – 493с.
715171
  Скляренко С.Д. Микола Щорс : друга книга роману "Шлях на Київ" / С.Д. Скляренко. – Київ : ДЛВ, 1939. – 273 с.
715172
  Левенко А. Микола Щорс / А. Левенко. – К., 1948. – 51с.
715173
  Герасимов Є. Микола Щорс / Євгеній Герасимов. – Київ : Держ. вид-во політ. літ-ри УРСР, 1949. – 83 с.
715174
  Герасимов Є.Н. Микола Щорс / Є.Н. Герасимов. – К., 1955. – 92с.
715175
  Ісакович В.М. Микола Щорс / В.М. Ісакович. – К, 1957. – 104с.
715176
  Черевченко О.І. Микола Юрченко. / О.І. Черевченко. – Х., 1966. – 25с.
715177
  Грузська Л. Микола Юхимович Костриця - педагог, вчений-географ, організатор краєзнавчого руху в Україні // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 104-113
715178
  Дзевелюк А.В. Микола Юхимович Чижов про статус та призначення енциклопедії права // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 49. – С. 354-361


  Згадується К.А. Неволін, його погляди шодо "енциклопедії права".
715179
  Матяш І. Микола Яковченко // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2006. – № 5. – С.36-41. – ISSN 1562-3238
715180
   Микола Янович Азаров : біобібліогр. покажчик / Книжк. палата України ім. І. Федорова ; [уклад.: М.І. Сенченко (кер.) та ін. ; відп. ред. М.М. Ілларіонова]. – Київ : Парламент. вид- во, 2013. – 277, [2] с., [12] арк. фотогр. : табл. – Імен. покажч.: с. 229-236. - Покажч. назв: с. 237-278. – ISBN 978-966-611-896-4
715181
  Лісовий П. Микола Ярош в полум"ї революції : роман-хроніка / П. Лісовий (псевд.). – [Київ] : Книгоспілка, 1929. – 236 с.
715182
  Рудинський М.Я. Микола Ярошенко / М.Я. Рудинський. – Полтава, 1919. – 12с.
715183
  Небрат В. Микола Яснопольський - основоположник територіальної фінансової економетрії // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 247-257. – Бібліогр. на 11 пунктів. – ISSN 1562-0905
715184
  Злупко С.М. Микола Яснопольський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 221-222. – ISBN 966-346-208-6
715185
  Носов Л. Миколаівський обласний самодіяльний оркестр народних інструментів / Л. Носов. – К, 1953. – 36с.
715186
  Головченко В. Миколаїв-батьківщина одного із найвідоміших єврейських діячів XX століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 10-11 серпня (№ 140/141)


  Рабин Менахем-Мендл Шнеєрсон був...суднобудівником.
715187
  Шрамко Г.І. Миколаїв над Дністром / Г.І. Шрамко; Васильєв В. – Львів, 1973. – 50с.
715188
   Миколаїв у борні. – Одеса, 1969. – 215с.
715189
  Умеренков О.М. Миколаїв, вулиця Бондаренка, 13. / О.М. Умеренков. – Одеса, 1974. – 55с.
715190
  Пінгін Г. Миколаївська астрономічна обсерваторія / Г. Пінгін, Ж. Пожалова, Н. Ольшанська // Пам"ятки України : науковий альманах / М-во культури і туризму України ; вид. А. Сєриков ; голов. ред. О. Рибалко [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 70-81
715191
  Мицик С. Миколаївська громадська бібліотека у святковій культурі Миколаєва кінця XIX - початку XX ст. / Сергій Мицик // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 11 (184). – С. 31-34. – ISSN 2076-9326


  Розкрито діяльність Миколаївської громадської бібліотеки в рамках святкової культури Миколаївщини кінця XIX - початку XX ст. Акцентується увага на таких заходах як публічні лекції, народні читання, музичні ранки.
715192
  Коренєв І.О. Миколаївська область / І.О. Коренєв. – Київ : Радянська школа, 1958. – 104с. – (Області Української РСР)
715193
  Макушина Г.І. Миколаївське Адміралтейство (1788-1911 рр.): деякі питання сучасної історіографії Півдня України // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 303-309. – ISBN 978-966-927-169-3
715194
  Левченко Л. Миколаївське і Севастопольське військове губернаторство : історія створення та засади функціонування // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 161-182. – ISBN 978-966-02-4741-3
715195
  Велика Валерія Миколаївське чудо : Україна. Миколаївщина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 8. – С. 32-33 : Фото
715196
  Авраменко О.І. Миколаївський слід академіка М.Є. Слабченка // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 259-271. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
715197
   Миколаївський художній музей імені В.В.Верещагіна. – К., 1974. – 10с.
715198
   Миколаївський художній музей імені В.В.Верещагіна. – Київ, 1984. – 144с.
715199
  Виборний П.М. Миколаївщина : путівник по пам"ятних місцях / П.М. Виборний. – Одеса, 1970. – 140с.
715200
   Миколаївщина. – Київ, 1979. – 172с.
715201
  Кириєнко С.І. Миколаївщина : українознавчі аспекти музичної фольклористики // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 264-269. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
715202
  Гудзевата Марина Миколаївщина. Енергія Півдня // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 118-122 : фото
715203
  Шабліовський Є.С. Миколай Гаврилович Чернишевський. / Є.С. Шабліовський. – К., 1978. – 62с.
715204
   Миколай Крушевський : біобібліографічний покажчик. – Луцьк : Терен, 2005. – 136с. – ISBN 966-8575-13-X
715205
   Миколай Щорс.. – К., 1949. – 36с.
715206
  Теракопян Л.А. Миколас Слуцкис / Л.А. Теракопян. – Москва, 1976. – 295 с.
715207
  Кишкин Л.С. Миколаш Алеш и чешская культура / Л.С. Кишкин. – М, 1978. – 267с.
715208
  Олійник В. Миколв Пирогов і Україна // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 2. – С. 60-77


  До 200-ліття від дня народження Миколи Івановича Пирогова (13.11.1810 - 23.11.1881) - видатного хірурга, педагога, винахідника гіпсової пов"язки й внутрішньовенного наркозу, основоположника пластичної хірургії й топографічної анатомії.
715209
   Миколі Данилович Пістуну - 80 років // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 1 (66) : 80-річчю кафедри економічної та соціальної географії присвячується. – С. 122
715210
   Миколі Даниловичу Пістуну - 80! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 76-77. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
715211
   Миколі Дмитренку - 60 // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (661). – С. 58-59. – ISSN 0236-1477
715212
   Миколі Івановичу Козакову - 60 років! // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 1. – С. 126. – ISSN 1023-2427
715213
  Губерський Л. Миколі Михальченку - перші 70! / Леонід Губерський // Раціональний романтик : до 70-річчя М.І. Михальченка / [уклад. Шайгородський Ю.Ж.]. – Київ : Центр соціальних комунікацій, 2011. – С. 15-19. – ISBN 978-966-2589-03-0
715214
  Мушинка М. Миколі Неврлому виповнилося сто років! // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 15 листопада (№ 217). – С. 12


  У Братиславі відзначає сто років чеський та словацький україніст, академік Національної академії наук України Микола Неврлий.
715215
   Миколі Новикову - 70! // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2003. – № 3 (36) : травень - червень. – С. 37-38
715216
   Миколі Олександровичу Клименку - 70 // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 128-129. – ISSN 2077-4893
715217
   Миколі Попову - 80 // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 2 (68) : березень - квітень. – С. 143-144
715218
  Грицак Я. Миколі Рябчукові у його відсутності Fetschrift // Критика. – Київ, 2013. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 18-20. – ISSN 1563-6461
715219
   Миколі Федоровичу Бабієнку – 80 // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 120. – ISSN 2221-1055


  Про провідного вченого економіста-аграрника, професора, заслуженого працівника сільського господарства України Бабієнко Миколу Федоровича.
715220
  Конверський А.Є. Миколі Федосійовичу Тарасенку - 60! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-5. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  Ця стаття присвячена ролі М.Ф. Тарасенка в українській філософській думці.
715221
  Лыньков М.Т. Миколка-паровоз : повесть / М.Т. Лыньков; авториз. пер. с белорус. А.Рубиной. – Москва : Детгиз, 1955. – 128 с.
715222
  Симоненко Л.А. Микологическая лексика украинского языка : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Симоненко Л.А. ; Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – Киев, 1973. – 20 с.
715223
  Кульгавина И.В. Микологическая флора декоративных растений Апшеронского полуострова : Автореф... канд. биол.наук: / Кульгавина И.В.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1967. – 19л.
715224
  Курсанов Л.И. Микология / Л.И. Курсанов. – М.-Л, 1933. – 436с.
715225
  Курсаков Л.И. Микология / Л.И. Курсаков. – Изд. 2-е. – М, 1940. – 480с.
715226
  Мюллер Э. Микология = Пер. с нем. Для биологов, медиков, студентов / Э. Мюллер, В. Леффлер. – Москва : Мир, 1995. – 343. – ISBN 5-03-002999-0
715227
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 29, № 2. – 1995
715228
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 29, № 3. – 1995
715229
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 29, № 4. – 1995
715230
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 29, № 5. – 1995
715231
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 29, № 6. – 1995
715232
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 29, № 1. – 1995
715233
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 30, № 1. – 1996
715234
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 30, № 2. – 1996
715235
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 30, № 3. – 1996
715236
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 30, № 4. – 1996
715237
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 30, № 5. – 1996
715238
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 30, № 6. – 1996
715239
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 31, № 1. – 1997
715240
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 31, № 2. – 1997
715241
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 31, № 3. – 1997
715242
  Ярошенко Т.В. Микология и фитопатология в Харьковском университете в послеоктябрьский период (1917-1955) / Т.В. Ярошенко. – Харьков, 1955. – С. 196-226
715243
  Кудряшева З.Н. Микология с основами фитопатологии. / З.Н. Кудряшева. – Минск, 1968. – 284с.
715244
  Каган Г.Я. Микоплазма - инфекция в культурах ткани / Г.Я. Каган, И.В. Раковская. – Ленинград : Медицина, 1968. – 174 с.
715245
  Балашова В.В. Микоплазмы и железобактерии / В.В. Балашова. – Москва : Наука, 1974. – 65с.
715246
  Борхсениус С.Н. Микоплазмы: молекулярная и клеточная биология, патогенность, диагностика / С.Н. Борхсениус, О.А. Чернова. – Ленинград : Наука, 1989. – 155 с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 131-151
715247
   Микориза и другие формы консортивных отношений в природе. – Пермь, 1978. – 87с.
715248
   Микориза и другие формы консортивных связей в природе. – Пермь, 1980. – 103с.
715249
   Микориза и другие формы консортивных связей в природе. – Пермь, 1981. – 127с.
715250
   Микориза и другие формы консортивных связей в природе. – Пермь, 1983. – 76с.
715251
   Микориза и другие формы консортивных связей в природе. – Пермь, 1989. – 96с.
715252
   Микориза растений. – М., 1963. – 432с.
715253
  Катенин А.Е. Микориза растений южной части тундры и лесотундры северо-востока Европейской части СССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Катенин А. Е.; АН СССР. Ботан. ин-т им. В, Л,, Комарова. – Л., 1967. – 20л.
715254
  Церлинг Г.И. Микориза, ее роль и значение при выращивании сеянцев лиственницы с степных усовиях : Автореф... канд. биол.наук: / Церлинг Г. И.; МГУ. – М., 1963. – 22л.
715255
  Шубин В.И. Микоризные грибы Северо-Запада европейской части СССР: экол. характеристика. / В.И. Шубин. – Петрозаводск, 1988. – 175с.
715256
  Селиванов И.А. Микосимбиотрофизм как форма консортивныхсвязей в растительном покрове СССР / И.А. Селиванов. – М, 1981. – 231с.
715257
  Саркисов А.Х. Микотоксикозы / А.Х. Саркисов. – М., 1954. – 216с.
715258
  Махмудова Р.С. Микотоксикологическая характеристика зерна поздней уборки и перезимовавшего в поле в условиях Целиноградской области : Автореф... канд. биол.наук: / Махмудова Р.С.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Биол. фак. – Алма-Ата, 1966. – 16л.
715259
  Келли А. Микотрофия у растений / А. Келли. – М, 1952. – 240с.
715260
  Лобанов Н.В. Микотрофность древесных растений / Н.В. Лобанов. – Москва, 1953. – 232с.
715261
  Рудаков О.Л. Микофильные грибы, их биология и практическое значение / О.Л. Рудаков. – Москва, 1981. – 159с.
715262
  Ульянищев В.И. Микофлора Азербайджана. / В.И. Ульянищев. – Баку
1. – 1952. – 335с.
715263
  Ульянищев В.И. Микофлора Азербайджана. / В.И. Ульянищев. – Баку
3. ч. 1. – 1960. – 255с.
715264
  Ульянищев В.И. Микофлора Азербайджана. / В.И. Ульянищев. – Баку
4. – 1967. – 352с.
715265
   Микофлора Армянской ССР. – Ереван
1. – 1967. – 256с.
715266
   Микофлора Армянской ССР. – Ереван
2. – 1971. – 382с.
715267
   Микофлора Армянской ССР. – Ереван
5. – 1980. – 543с.
715268
  Морочковская Г.С. Микофлора Велико-Анадольского лесничества и полезащитных лесонасождений Донецкой области : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Морочковская Г.С.; КГУ. – К., 1968. – 15л.
715269
  Шаинидзе Отар Топанович Микофлора влажной субтропической зоны Аджарии : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Шаинидзе Отар Топанович; Ин-т ботаники АН ГрССР. – Тбилиси, 1981. – 19л.
715270
  Кальвиш Т.К. Микофлора воздух хлебозаводов, ее источники и меры предупреждения плесневения готовой продукции : Автореф... канд. биол.наук: / Кальвиш Т.К.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1964. – 19л.
715271
  Эшонкулов Н. Микофлора злаковых и бобовых растений Кашкадарьинской области Узбекской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.11 / Эшонкулов Н.; МГУ. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1973. – 21л.
715272
  Архипова В.Д. Микофлора и болезни желудей на Украине. : Автореф... наук: / Архипова В.Д.; КГУ им,Т.Шевченко. – Киев, 1956. – 12л.
715273
  Шток Д.А. Микофлора и вопросы биологии возбудителей усыхания кормовых растений южного Кызылкума. : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Шток Д.А.; АН УзССР. Объед. Уч. совет по ботанич. профилю Отд. хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1969. – 16л.
715274
  Красов Л.И. Микофлора и грибные болезни древесных и кустарниковых пород Ростовской области. : Автореф... канд. биол.наук: / Красов Л.И.; Ростов. гос. ун-тет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1955. – 24л.
715275
  Бункина И.А. Микофлора и грибные болезни зеленых насаждений городов ипоселков Дальнего Востока / И.А. Бункина. – Владивосток, 1971. – 79с.
715276
  Жуков А.М. Микофлора и фитопатологическое состояние осинников верхнего правого Приобья и Присалаирья : Автореф... канд. биол.наук: / Жуков А. М.; АН СССР, Сиб. от-ние, Объед. уч. сов. по биол. наукам. – Новосибирск, 1968. – 22л.
715277
  Нагорный П.И. Микофлора кавказской виноградной лозы / П.И. Нагорный. – Тифлис, 1930. – 209с.
715278
   Микофлора Кюрендага, Малого и Большого Балханов. – Ашхабад, 1979. – 169с.
715279
  Авакян К.Г. Микофлора лесов Цахкуняцкого хребта. : Автореф... Канд.биол.наук: 094 / Авакян К.Г.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 26л.
715280
  Соломахина В.М. Микофлора основных типов леса Западного Полесья УССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Соломахина В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. низших растений. – Киев, 1954. – 14 с.
715281
  Погосян В.А. Микофлора плодово-ягодных и орехоплодных растений Армянской ССР : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Погосян В.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 25л.
715282
  Попушой И.С. Микофлора плодовых деревьев Молдавской ССР. : Автореф... доктор биол.наук: / Попушой И.С.; ВНИИ защиты растений. – Л., 1964. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
715283
  Попушой И.С. Микофлора плодовых деревьев СССР. / И.С. Попушой. – М., 1971. – 465с.
715284
  Ордин А.П. Микофлора ризосферы растений и почв каменной степи. : Автореф... Канд.биол.наук: / Ордин А.П.; Ин-т микробиологии Акад.наук СССР. – М, 1957. – 20л.
715285
  Батикян Айкуш Гургановна Микофлора свежих и переработанных растительных пищевых продуктов и токсигенные свойства ее представителей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Батикян Айкуш Гургановна; АН Арм.ССР. Ин-т ботаники. – Ереван, 1981. – 25л.
715286
  Булавская Е.С. Микофлора светло-серых лесных почв и изменение ее под влиянием агротехники : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Булавская Е.С. ; Горьк. с. х. ин-т. – Горький, 1967. – 22 с.
715287
  Мелик-Хачатрян Микофлора Северо-Восточной Армении. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мелик-Хачатрян Д.Г.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1960. – 26л.
715288
   Микофлора Северо-Западного Туркменистана и Заунгуских Каракумов. – Ашхабад, 1983. – 136с.
715289
  Имерлишвили В.И. Микофлора средней части Кахетинского Кавкасиони. : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Имерлишвили В.И.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1968. – 23л.
715290
  Хохлачева Валентина Евгеньевна Микофлора тутового шелкопряда и меры борьбы с патогенными видами грибов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Хохлачева Валентина Евгеньевна; Ташкентский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1981. – 22л.
715291
  Ахмедова Ф.Г. Микофлора юго-западных отрогов Тянь-Шаня : Автореф... канд. биол.наук: / Ахмедова Ф.Г.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1966. – 26л.
715292
   Микро- и макрофауна позднего фанерозоя Юго-Запада СССР : сборник. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 95с.
715293
   Микро- и макроэволюция. – Тарту, 1980. – 236с.
715294
  Вечканов Г.С. Микро- и макроэкономика : Энциклопедический словарь / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. – Санкт-Петербург : Лань, 2001. – 352с. – ISBN 5-8114-0250-3
715295
   Микро- и макроэкономика : Учебное пособие. – Минск : Книжный дом. Мисанта, 2004. – 224с. – ISBN 985-428-751-3
715296
  Вечканов Г.С. Микро- и макроэкономика. Энциклопедический словарь / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. – Санкт-Петербург : Лань, 2000. – 352с. – (Учебники для вузов, специальная литература). – ISBN 5-8114-0250-3


  Более 1700 основных, наиболее употребляемых терминов, свыше 200 графиков, диаграмм, схем. Для студентов,аспирантов,докторантов, преподавателей, экономистов, всех, кто интересуется микро- и макроэкономической теорией и практикой.
715297
  Алексеева В.Е. и др. Микро- и макроэкономика: Задачи, упражнения, математическое обеспечение / В.Е. и др. Алексеева. – Санкт-Петербург : Михайлов В.А. – ISBN 5-8016-0007-8
т.2. – 1997. – 448с.
715298
  Белозуб Л.Г. Микро- и мезобентос рисовых полей : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.18 / Белозуб Л.Г. ; АН УССР , Ин-т гидробиологии. – Киев, 1981. – 26 с.
715299
  Иванега И.Г. Микро- и мезобентос устьевых областей северо-западного Причерноморья. : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.18 / Иванега И.Г.; АН УССР. Ин-тут биологии юж. морей им. А.О.Ковалевского. – Севастополь, 1876. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
715300
  Джуртубаев М.М. Микро- и мейобентос некоторых биолтопов Одесского залива и сопредельных акваторий, закономерности распределения и роль в биоценозах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.18 / Джуртубаев М.М. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 20 с.
715301
  Балашов Е.П. Микро- и мини-ЭВМ. / Е.П. Балашов. – Л., 1984. – 376с.
715302
  Черонис Н.Д. и Ма Т.С. Микро- и полумикрометоды органического функционального анализа / Н.Д. и Ма Т.С. Черонис. – М., 1973. – 576с.
715303
  Черонис Н. Микро- и полумикрометоды органической химии / Н. Черонис. – М., 1960. – 521с.
715304
   Микро-, макроэкономика : Практикум. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Литера Плюс, 1994. – 432с.
715305
   Микро-, макроэкономика : Практикум. – 3-е изд., испр. и допол. – Санкт-Петербург : Литера Плюс, 1998. – 512 с. – шифр дубл 33(Микр). – ISBN 5-88770-016-5
715306
  Романова Е.Н. и др. Микро-климатология и ее значение для сельского хозяйства / Е.Н. и др. Романова. – Ленинград, 1983. – 245с.
715307
  Аникин А.Г. Микро-методика термического и структурно-термического анализа органических веществ : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Аникин А.Г. ; Институт общей и неорганической химии им. акад. Н.С. Курнакова Академии наук СССР. – Москва, 1950. – 19 с.
715308
  Поляков С.С. Микро ЭВМ индивидуального пользования на уроках физики в средней школе / С.С. Поляков. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1987. – 48с.
715309
  Каганов М.И. Микро... и макро... / М.И. Каганов. – М, 1986. – 64с.
715310
  Суржовский А. Микроаврал : Рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 6. – С. 52-56. – ISSN 0131-8136
715311
  Аксененко А.Ф. Микроанализ и оценка внутрихозяйственных резервов / А.Ф. Аксененко. – Москва, 1980. – 127с.
715312
   Микроанализ и растровая электронная микроскопия : пер. с фр. – Москва : Металлургия, 1985. – 408 с.
715313
  Байцар Б. Микроанализ производительности вычеслительных систем / Б. Байцар. – М, 1983. – 360с.
715314
  Гурвич Е. Микроанализ российской пенсионной системы / Е. Гурвич, Ю. Сонина // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 27-51. – ISSN 0042-8736
715315
  Стрепков С.М. Микроанализ углеводного комплекса растительных веществ. : Автореф... канд.биол.наук: / Стрепков С.М.; Акад.наук Союза ССР.Ин-т биохимии. – М, 1950. – 12л.
715316
  Кедров Б.М. Микроанатомия великого открытия / Б.М. Кедров. – К, 1970. – 248с.
715317
  Шуватов Л.П. Микроаппаатура для регистрации по радио некоторых физиологических функций. / Л.П. Шуватов. – М., 1959. – 124с.
715318
  Девятова В.А. Микроаэрологические исследования нижнего километрового слоя атмосферы / В.А. Девятова. – Л, 1957. – 144с.
715319
  Умаров М.М. Микробактерии в почвах (свойства, распространение, особенности аминокислотного обмена) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 096 / Умаров М.М. ; МГУ , Биолого-почвенный ин-т. – Москва, 1972. – 23 с.
715320
  Матаруева И.А. Микробиальные процессы в естественных водоемах и рыбоводных прудах Амурского бассейна : Автореф... канд. биологич.наук: 03.096 / Матаруева И.А.; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии. – К., 1970. – 24л.
715321
  Мелберга А.Г. Микробиальный планктон и сток в реках Даугава и Лиелупе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мелберга А.Г. ; АН Латв.ССР , Отд-ние хим. и биол. наук АН Латв.ССР. – Рига, 1967. – 19 с.
715322
  Ангелевски А. Микробиологиjа на водата, храната и воздухот / А. Ангелевски. – Скопjе : НИП "Студентски збор", 2000. – 277с. – ISBN 9989-45-131-1
715323
  Гулий В.В. Микробиологическая борьба с вредными организмами / В.В. Гулий, Г.М. Иванов, М.В. Штерншис; под ред. Фадеева Ю.Н. – Москва : Колос, 1982. – 272 с. : табл. 13, илл.17, библиогр. 478 назв.
715324
   Микробиологическая деструкция органических остатков в биогеоценозе : Всесоюзное совещание. Тезисы докладов. – Москва, 1987. – 99 с.
715325
  Кутовая О.В. Микробиологическая и микроморфологическая характеристика крайнеаридных пустынных почв Илийской впадины (Казахстан) / О.В. Кутовая, Е.С. Василенко, М.П. Лебедева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 1297-1309 : табл., рис. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0032-180Х
715326
  Крисс А.Е. Микробиологическая океанография / А.Е. Крисс; АН СССР, Институт микробиологии. – Москва : Наука, 1976. – 269 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 260-267
715327
   Микробиологическая очистка воды от поверхностно-активных веществ. – К., 1988. – 184с.
715328
  Юровская Е.М. Микробиологическая очистка промышленных сточных вод / Е.М. Юровская. – Киев, 1984. – 160с.
715329
  Фихман Б.А. Микробиологическая рефрактометрия / Б.А. Фихман. – М, 1967. – 280с.
715330
  Богдановская Ж.Н. Микробиологическая трансформация целлюлозно-содержащих материалов / Ж.Н. Богдановская. – Минск, 1986. – 55с.
715331
  Сыромятникова М.Г. Микробиологическая характеристика дальневосточных консервов. : Автореф... канд. биол.наук: / Сыромятникова М.Г.; АН СССР. Дальневосточный филиал им. В.Л.Комарова. – Владивосток, 1952. – 20л.
715332
  Янкявичюс К.К. Микробиологическая характеристика залива Куршю-Марес и некоторых озер Литовской ССР : Автореф... кандидата биол.наук: / Янкявичюс К.К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 26л.
715333
  Даукшта А.С. Микробиологическая характеристика Латвийских озер различных типов : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Даукшта А.С.; Вильнюсск. гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 23л.
715334
  Ленчина Людмила Григорьевна Микробиологическая характеристика некоторых водоемов-охладителей тепловых электростанций юга Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Ленчина Людмила Григорьевна; АН УССР. Ин-т гидробиологии. – К., 1980. – 23л.
715335
  Аливердыева Л.А. Микробиологическая характеристика основных типов водоемов Дагестана : Автореф... канд. биол.наук: / Аливердыева Л. А.; АН АзССР, Отд-ние биол. наук. – Махачкала, 1965. – 24л.
715336
  Гурфель Д.Б. Микробиологическая характеристика процесса мочки канатника в различных условиях водного и воздушного режима. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гурфель Д.Б.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 18 с.
715337
  Сагидулаев Н.С. Микробиологическая характеристика различных типов водоемов низовьев дельты Аму-Дарьи : Автореф... канд. биол.наук: / Сагидулаев Н. С.; АН Каз.ССР, Объед. уч. сов. ин-то почвовед. ботан, микробил. и вирусол. – 21л.
715338
  Скалон И.С. Микробиологическая характеристика ризосферы растений естественный сообществ сухостепной и пустынно-степной подзон Центрального Казахстана. / И.С. Скалон, 1965. – С. 151-168
715339
  Цыбань А.В. Микробиологическая характеристика северо-западной части Черного моря : Автореф... канд. биол.наук: / Цыбань А. В.; ОГУ. – Одесса, 1966. – 21л.
715340
  Паносян А.К. Микробиологическая характеристика соланчаков Армянской ССР в связи с вопросом их освоения. / А.К. Паносян. – Ереван, 1948. – 234с.
715341
  Канатчинова М.К. Микробиологические аспекты изучения отходов промышленности как источников микроэлементов : Автореф... канд. биол.наук: / Канатчинова М.К.; Объедин. учен. совет ин-тов почвоведения, ботаники, микробиологии и вирусологии. – Алма-Ата, 1966. – 20л.
715342
  Марфенина О.Е. Микробиологические аспекты охраны почв. / О.Е. Марфенина. – М, 1991. – 118с.
715343
  Колесников В.А. Микробиологические и биохимические основы получения хереса глубинным методом : Автореф... кандидата биол.наук: / Колесников В.А.; АН КазССР. Объедин. учен. совет ин-тов почвоведения, ботаники, микробиологии и вирусологии. – Алма-Ата, 1965. – 16л.
715344
  Воронов С.И. Микробиологические и биохимические особенности горных почв Киргизии / С.И. Воронов; АН КиргССР. – Фрунзе : Илим, 1986. – 286с.
715345
  Чуканов Н.К. Микробиологические и биохимические процессы при консервировании кормов метабисульфитом натрия : Автореф... канд. биол.наук: / Чуканов Н.К.; АН КазССР. Объедин. учен. совет ин-тов почвоведения, ботаники, микробиологии и вирусологии. – Алма-Ата, 1965. – 22л.
715346
  Оспанова М.Ш. Микробиологические и биохимические факторы улучшения качества кумыса и удлиннения срока хранения. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.07 / Оспанова М.Ш.; АН Каз.ССР.Объединенный ученый совет ин-тов почвоведения, ботаники, микробиологии и вирусологии. – Алма-Ата, 1973. – 23л.
715347
  Коган И.Б. Микробиологические и ферментативные процессы при окультуривании лугово-солончаковатой почвы. : Автореф... Канд.биол.наук: / Коган И.Б.; Рост.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 29л.
715348
   Микробиологические исследования в Западной Сибири. – Новосибирск, 1976. – 144с.
715349
  Родина А.Г. Микробиологические исследования водоемов. / А.Г. Родина. – М.-Л., 1950. – 68с.
715350
  Эгамбердиев Н.Б. Микробиологические исследования дрожжей при непревывном брожении в первичном виноделии Узбекистана. : Автореф... Канд.биол.наук: 096 / Эгамбердиев Н.Б.; АН СССР.Ин-т микробиол. – М, 1968. – 24л.
715351
  Находкина В.З. Микробиологические исследования и контроль отдельных станций сахарного производства : Автореф... кандидата техн.наук: / Находкина В.З.; Киевский технол. ин-т пищевой пром-сти. – Киев, 1966. – 23л.
715352
  Сысуева А.Ф. Микробиологические исследования Кременчугского водохранилища в период его становления. : Автореф... канд. биол.наук: / Сысуева А.Ф.; АН УССр. Ин-т микробиологии. – К., 1963. – 16л.
715353
  Ломова М.А. Микробиологические исследования процесса биологической очистки сточных вод сульфитно- и сульфатноцеллюлозного производства. : Автореф... Канд.биол.наук: / Ломова М.А.; Гос.науч-исслед.ин-т.озорного и речного рыбного хозяйства. – Л, 1965. – 18л.
715354
  Ворошилова Е.А. Микробиологические исследования ризосферы кок-сагыза : Автореф... канд. биол.наук: / Ворошилова Е.А.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. Кафедра антибиотиков и микробиологии. – К., 1952. – 10л.
715355
  Ворошилова Е.А. Микробиологические исследования ризосферы кок-сагыза : Дис... канд. биол.наук: / Ворошилова Е. А.; КГУ, Каф-ра антибиотиков и микробиолгии. – К., 1952. – 135л. – Бібліогр.:л.120-135
715356
  Смалий В.Т. Микробиологические исследования ризосферы пшеницы. : Автореф... Доктора биол.наук: / Смалий В.Т.; АН УССР.Отд.биол.наук. – К, 1965. – 24л.
715357
  Ромейко И.Н. Микробиологические исследования ризосферы хмеля : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ромейко И. Н. ; КГК , Каф. антибиот. и микробиологии. – Киев, 1954. – 8 с.
715358
  Ромейко И.Н. Микробиологические исследования ризосферы хмеля : Дис... канд. биологнаук: / Ромейко И.Н.; КГУ. – К, 1954. – 149л. – Бібліогр.:л.132-149
715359
   Микробиологические методы борьбы с аргасовыми клещами. – Фрунзе, 1976. – 99с.
715360
  Вейзер Ярослав Микробиологические методы борьбы с вредными насекомыми : Болезни насекомых / Вейзер Ярослав; Под ред. Гилярова М.С. – Москва : Колос, 1972. – 640с. : 25 таблиц, 83 рисунка
715361
   Микробиологические методы борьбы с загрязнением окружающей среды : тезисы докладов конференции Пущино, 22-24 декабря 1975 г. – Пущино, 1975. – 116 с.
715362
   Микробиологические методы борьбы с эктопаразитами птиц. – Фрунзе : Илим, 1976. – 141с.
715363
   Микробиологические методы защиты окружающей среды. – Пущино, 1988. – 186с.
715364
  Одинцова Е.Н. Микробиологические методы определения витаминов / Е.Н. Одинцова. – М., 1959. – 380с.
715365
   Микробиологические методы определения витаминов, аминокислот и антибиотиков. – Москва : Колос, 1968. – 160 с.
715366
  Одинцова Е.Н. Микробиологические мтеоды определения витаминов : Автореф... докт. биол.наук: / Одинцова Е. Н.; АН СССР,Ин-т микробиологии. – М., 1961. – 16л.
715367
  Красильников Н.А. Микробиологические основы бактериальных удобрений / Н.А. Красильников. – Москва-Ленинград, 1945. – 80с.
715368
  Карамшук З.П. Микробиологические основы почвозащитного земледелия / З.П. Карамшук. – Алма-Ата, 1989. – 198с.
715369
  Квасников Е.И. Микробиологические основы силосования кормов в условиях Узбекистана / Е.И. Квасников, М.Г. Сумневич. – Ташкент, 1953. – 104с.
715370
  Жатова А.Е. Микробиологические особеннтости мочки стеблей конопли при аэрации мочильной жидкости : Автореф... канд. техн.наук: / Жатова А. Е.; Костром. те-нол. ин-т. – Кострома, 1966. – 20л.
715371
  Гинзбург-Карагичева Микробиологические очерки / Гинзбург-Карагичева. – Москва ; Ленинград, 1932. – 96 с.
715372
  Илялетдинов А.Н. Микробиологические превращения азотсодержащих соединений в почве / А.Н. Илялетдинов. – Алма-Ата, 1976. – 284с.
715373
  Северина Л.О. Микробиологические превращения желчных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Северина Л. О.; АН СССР, Ин-т хим. природ. соед. – М., 1969. – 24л.
715374
  Гвоздяк П.И. Микробиологические превращения сердечных гликозидов : Автореф... кандидата биол.наук: / Гвоздяк П.И.; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного. – Киев, 1964. – 14л.
715375
   Микробиологические препараты. – Рига, 1976. – 214с.
715376
   Микробиологические проблемы замкнутых эклогических систем. – Новосибирск : Наука, 1981. – 197 с. : табл., ил. – Библиогр.: 414 назв.
715377
  Романенко В.И. Микробиологические процессы в водохранилищах различных типов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Романенко В.И. ; АН СССР, Ин-т микробиол. – Москва, 1964. – 20 с. – Бібліогр.:с.19
715378
  Ершов В.В. Микробиологические процессы в почвах естественных лугов Карелии : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Ершов В.В.; Уральский филиал. Ин-т экологии растений и животных. – Петрозаводск, 1969. – 22л.
715379
   Микробиологические процессы в почвах Западной Сибири. – Новосибирск, 1982. – 188с.
715380
  Тен Х.М. Микробиологические процессы в почвах островов Притихоокеанской зоны / Х.М. Тен. – М., 1977. – 180с.
715381
  Туев Н.А. Микробиологические процессы гумусообразования. / Н.А. Туев. – М., 1989. – 236с.
715382
  Марголина Г.Л. Микробиологические процессы деструкции в пресноводных водоемах / Г.Л. Марголина; Отв. ред. А.Г. Кочарян. – Москва : Наука, 1989. – 119 с. : ил., табл. – Библиогр.: 214 назв. – ISBN 5-02-003283-2
715383
   Микробиологические процессы и производство. – Рига, 1964. – 156с.
715384
  Кузнецов С.И. Микробиологические процессы круговорота углерода и азота в озёрах / С.И. Кузнецов, А.И. Саралов, Т.Н. Назина; АН СССР, Институт микробиологии. – Москва : Наука, 1985. – 213 с. : табл., ил. – Список лит.: с. 181-211
715385
  Имшенецкий А.А. Микробиологические процессы при высоких температурах / А.А. Имшенецкий. – М.-Л., 1944. – 163с.
715386
  Мерекенова Г.Х. Микробиологические процессы при силосовании растительного сырья с различной степенью измельчения и влажности. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.096 / Мерекенова Г.Х.; АН Казахской ССР. – Алма-Ата, 1972. – 26л.
715387
  Романенко В.И. Микробиологические процессы продукции и деструкции органического вещества во внутренних водоемах / В.И. Романенко. – Л., 1985. – 295с.
715388
   Микробиологический биосинетз аминокислот. – Рига, 1977. – 79с.
715389
   Микробиологический биосинтез лизина. – Рига, 1974. – 112с.
715390
  Дмитриева В.С. Микробиологический контроль активности антибиотических препаратов : (практическое руководство) / В.С. Дмитриева, С.М. Семенов. – Москва : Медицина, 1965. – 364 с.
715391
   Микробиологический метод защиты растений от вредителей, болезней и сорняков. – Кишинев, 1989. – 125с.
715392
  Крамаренко Л.Е. Микробиологический метод поисков сульфидных руд / Л.Е. Крамаренко. – Москва : ОЦНТИ ВИЭМС, 1974. – 53 с.
715393
  Никитна Е.В. Микробиологический мониторинг наземных экосистем / Е.В. Никитна. – Новосибирск, 1991. – 218с.
715394
  Сулейманов Я.И. Микробиологический режим залива им. С.М.Кирова Каспийского моря (Малый и Большой Кызылагач. заливы). : Автореф... канд. биол.наук: / Сулейманов Я.И.; АН АзССР. Ин-т зоологии. – Баку, 1967. – 25л.
715395
  Огай Д.К. Микробиологический синтез алкалоидов / Д.К. Огай, А. Зуннунджанов. – Ташкент, 1991. – 136с.
715396
  Лобанок А.Г. Микробиологический синтез белка на целюлозе. / А.Г. Лобанок, В.Г. Бабицкая. – Минск : Наука и Техника, 1976. – 232 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 204-229
715397
  Воробьева Л.И. Микробиологический синтез витаминов / Л.И. Воробьева. – Москва, 1982. – 168с.
715398
  Дворникова Т.П. Микробиологический синтез и превращения индольных соединений. / Т.П. Дворникова. – Кишинев, 1980. – 61с.
715399
  Волова Т.Г. Микробиологический синтез на водороде / Т.Г. Волова. – Новосибирск : Наука, 1985. – 117 с.
715400
  Цыренов В.Ж. Микробиологический синтез нуклезидфосфатов / В.Ж. Цыренов. – М., 1990. – 199с.
715401
  Красильников А.П. Микробиологический словарь-справочник / А.П. Красильников. – Минск : Беларусь, 1986. – 351 с.
715402
  Дударев Е.И. Микробиологическое исследование мочки льна в естественных и искусственных водоемах : Автореф... канд. с.-х.наук: / Дударев Е.И.; Ин-т сельск. хоз-ва. – Минск, 1953. – 16л.
715403
  Дудченко В.Г. Микробиологическое исследование некоторых торфов Украинской ССР : Автореф... Канд.биол.наук: / Дудченко В.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 12л.
715404
  Андреюк Е.И. Микробиологическое исследование некоторых торфокомпостов : 09.00.01 ; Дис. ... канд. биолог. наук / Андреюк Е.И. ; АН УССР ; Ин-т микробиологии им. Д.К.Заболотного. – Киев, 1954. – 192 л. – Бібліогр. : л. 177-192
715405
  Шинкарева Т.А. Микробиологическое исследование разложения растительности, запахиваемой при подготовке торфяных (фрезерных) полей : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шинкарева Т.А. ; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. – Киев, 1966. – 27 с.
715406
  Гавришова Н.А. Микробиологическое исследование советского участка Дуная в связи с его загрязнение и процессами самоочищения : Дис... канд. биол.наук: / Гавришова Н.А.; АН СССР. Ин-т гидробиологии. – Киев, 1967. – 189л. – Бібліогр.:л.165-189
715407
  Стельмашук В. Микробиологическое обезвреживание фосфорорганических отравляющих веществ в природной воде / В. Стельмашук, М. Салек // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 3. – С. 35-43 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1726-5428
715408
  Фонкен Г. Микробиологическое окисление / Г. Фонкен; Коста А.Н. – М, 1976. – 239с.
715409
  Нурахов Д.Б. Микробиологическое окисление анабазина : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Нурахов Д.Б.; Казах. гос. ун-т. Биол. фак-т. – Алма-Ата, 1972. – 22л.
715410
  Посадская М.Н. Микробиологическое окисление органических отходов замкнутой экологической системы, включащей человека. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Посадская М.Н.; АН КазахССР. Ин-т микробиологии и вирусологии. – Алма-Ата, 1979. – 24л.
715411
  Федоров М.В. Микробиология / М.В. Федоров. – М.-Л., 1934. – 256с.
715412
  Кашкин П.Н. Микробиология / П.Н. Кашкин. – 3-е изд. перераб. – Ленинград : Медгиз, 1958. – 346 с.
715413
  Кашкин П.Н. Микробиология / П.Н. Кашкин. – 3-е изд. перераб. – Л., 1958. – 346с.
715414
  Федоров М.В. Микробиология / М.В. Федоров. – 6-е изд., переработ. и доп. – М., 1960. – 351с.
715415
  Сутин И.А. Микробиология / И.А. Сутин. – 5-е изд., испр. и доп. – М., 1966. – 359с.
715416
  Германов Н.И. Микробиология / Н.И. Германов. – Москва : Просвещение, 1969. – 227 с. : ил.
715417
  Лебедева М.Н. Микробиология / М.Н. Лебедева. – 2-е изд., переработ. – Москва : Медицина, 1969. – 392 с.
715418
  Новикова Г.А. Микробиология / Г.А. Новикова. – Москва, 1970. – 40 с.
715419
  Тимаков В.Д. Микробиология / В.Д. Тимаков. – Москва : Медицина, 1973. – 512 с.
715420
  Бакулин Н.А. Микробиология / Н.А. Бакулин. – М, 1976. – 424с.
715421
  Гусев М.В. Микробиология / М.В. Гусев, Л.А. Минеева. – Москва : Московский университет, 1978. – 384 с. : ил.
715422
  Мудрецова-Висс Микробиология / Мудрецова-Висс. – М., 1978. – 240с.
715423
  Асонов Н.Р. Микробиология : учебное пособие для студентов высших с-х. учебных заведений / Н.Р. Асонов. – Москва : Колос, 1980. – 312с. : ил.
715424
  Тимаков В.Д. Микробиология / В.Д. Тимаков. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1983. – 512 с.
715425
  Кочемасова З.Н. Микробиология / З.Н. Кочемасова, С.А. Ефремова, Ю.С. Набоков. – Москва : Медицина, 1984. – 352 с.
715426
  Гусев М.В. Микробиология : учебник / М.В. Гусев, Л.А. Минеева. – 2-е изд. – Москва : МГУ, 1985. – 376 с. : ил., табл. – Библиогр.: 45 назв.
715427
  Мудрецова-Висс Микробиология / Мудрецова-Висс. – 5-е, перераб. – М., 1985. – 256с.
715428
  Черкес Ф.К. Микробиология : [Учеб. для фельдш.-лаб. и сан.-фельдш. отд-ний] / Ф.К. Черкес, Л.Б. Богоявленская, Н.А. Бельская ; под ред. Ф.К. Черкес. – Москва : Медицина, 1986. – 511 с. – (Учебная литература : для учащихся медицинских училищ)
715429
  Чурбанова И.Н. Микробиология : Учеб. для вузов по спец."Рациональное использование водных ресурсов и обезвреживание пром. стоков" / И.Н. Чурбанова. – Москва : Высшая школа, 1987. – 239с.
715430
  Мишустин Е.Н. Микробиология : Учебник для студ. высш. учеб. заведен. по агрономическим специальностям. / Е.Н. Мишустин, В.Т. Емцев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 368с.
715431
   Микробиология. – Киев : Вища школа, 1987. – 200с.
715432
  Асонов Н.Р. Микробиология : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Н.Р. Асонов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 350с.
715433
  Гусев М.В. Микробиология : учебник / М.В. Гусев, Л.А. Минеева. – Изд. 3-е переработ. и доп. – Москва : Московский университет, 1992. – 448 с. – ISBN 5-211-01640-8
715434
   Микробиология : Учебник для студ. фармацевтических ин-тов ы фармацевтических факультетов медиц. вузов / А.А. Воробьев, А.С. Быков, А.С. Пашков, А.М. Рыбакова. – Москва : Медицина, 1994. – 288с. – (Учебная лит-ра. Для студ. мед. ин-тов). – ISBN 5-225-00907-7
715435
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 64, № 2. – 1995
715436
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 64, № 3. – 1995
715437
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 64, № 4. – 1995
715438
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 64, № 5. – 1995
715439
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 64, № 6. – 1995
715440
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 64, № 1. – 1995
715441
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 65, № 1. – 1996
715442
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 65, № 2. – 1996
715443
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 65, № 3. – 1996
715444
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 65, № 4. – 1996
715445
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 65, № 5. – 1996
715446
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 65, № 6. – 1996
715447
  Асонов Н.Р. Микробиология / Н.Р. Асонов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Колос, 1997. – 352с. – (Учебники и учеб. пособия для студентов вузов). – ISBN 5-10-003160-3
715448
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 66, № 1. – 1997
715449
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 66, № 2. – 1997
715450
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 66, № 3. – 1997
715451
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 66, № 6. – 1997
715452
   Микробиология : Учебник для студ. фармацевтических и медиц. вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1998. – 336с. – (Учебная литература для студ. фарм. вузов). – ISBN 5-225-04411-5
715453
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 70, № 1. – 2001
715454
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 70, № 2. – 2001
715455
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 70, № 3. – 2001
715456
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 70, № 4. – 2001
715457
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 70, № 5. – 2001
715458
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 70, № 6. – 2001
715459
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 71, № 1. – 2002
715460
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 71, № 2. – 2002
715461
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 71, № 4. – 2002
715462
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 71, № 5. – 2002
715463
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 71, № 6. – 2002
715464
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 71, № 3. – 2002
715465
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 71, № 4. – 2002
715466
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Том 72, № 1. – 2003
715467
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 72, № 2. – 2003
715468
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 72, № 3. – 2003
715469
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 72, № 6. – 2003
715470
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 72, № 4. – 2003
715471
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 72, № 5. – 2003
715472
   Микробиология : Руководство к лабораторным занятиям. Учебное пособие / И.Л. Дикий, И.И. Сидорчук, И.Ю. Холупяк, Н.Е. Шевелева, М.М. и др. Великая; И.Л. Дикий, И.И. Сидорчук, И.Ю. Холупяк, Н.Е. Шевелева, М.М. Великая и др.; Под ред. И.Л.Дикого; МОНУ; М-во здравоохранения Украины; Нац. фармацевтический ун-т. – Киев : Професіонал, 2004. – 594с. – ISBN 966-8556-51-8


  В учебнике обобщены современные достижения в области медицинской , фармацевтической, санитарной и химической микробиологии
715473
  Гусев М.В. Микробиология : Учеб. для студ. вузов / М.В. Гусев, Л.А. Минеева; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – 5-е изд., стереотип. – Москва : Academia, 2004. – 462с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник / Ред. совет серии: В.А. Садовничий (предс.), О.С. Виханский, А.К. Голиченков и др.). – ISBN 5-7695-1097-8
715474
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Том 73, № 1. – 2004
715475
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Том 73, № 2. – 2004
715476
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 73, № 3. – 2004
715477
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Том 73, № 6. – 2004
715478
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Том 73, № 4. – 2004
715479
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 73, № 5. – 2004
715480
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 74, № 3. – 2005
715481
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 74, № 4. – 2005
715482
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 74, № 1. – 2005
715483
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 74, № 2. – 2005
715484
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 74, № 5. – 2005
715485
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 74, № 6. – 2005
715486
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Том 75, № 1. – 2006
715487
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Том 75, № 2. – 2006
715488
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Том 75, № 3. – 2006
715489
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 75, № 4. – 2006
715490
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 75, № 5. – 2006
715491
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 75, № 6. – 2006
715492
   Микробиология : учебник для студентов вузов / И.Л. Дикий, И.Ю. Холупяк, Н.Е. Шевелева, М.Ю. Стегний; И.Л. Дикий, И.Ю. Холупяк, Н.Е. Шевелева, М.Ю. Стегний ; под ред. И.Л. Дикого ; МОНУ ; Мин-во здравоохранения Украины ; Национальный фармацевтический университет. – 2-е изд. – Киев : Профессионал, 2007. – 624 с. – ISBN 966-8556-49-6
715493
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 76, № 1. – 2007
715494
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 76, № 2. – 2007
715495
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 76, № 3. – 2007
715496
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 76, № 4. – 2007
715497
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 76, № 5. – 2007
715498
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 76, № 6. – 2007
715499
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 77, № 1. – 2008
715500
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 77, № 2. – 2008
715501
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 77, № 5. – 2008
715502
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 77, № 6. – 2008
715503
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 77, № 3. – 2008
715504
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 77, № 4. – 2008
715505
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 78, № 2. – 2009
715506
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 78, № 1. – 2009
715507
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 78, № 3. – 2009
715508
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 78, № 4. – 2009
715509
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 78, № 5. – 2009
715510
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 78, № 6. – 2009
715511
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 79, № 5. – 2010
715512
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 79, № 6. – 2010
715513
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 79, № 1. – 2010
715514
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 79, № 2. – 2010
715515
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 79, № 3. – 2010
715516
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 79, № 4. – 2010
715517
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 80, № 3. – 2011
715518
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 80, № 1. – 2011
715519
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 80, № 2. – 2011
715520
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 80, № 4. – 2011
715521
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 80, № 5. – 2011
715522
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 80, № 6. – 2011
715523
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 81, № 1. – 2012
715524
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 81, № 2. – 2012
715525
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 81, № 3. – 2012
715526
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 81, № 4. – 2012
715527
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 81, № 5. – 2012
715528
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 81, № 6. – 2012
715529
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 82, № 1. – 2013
715530
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 82, № 2. – 2013
715531
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 82, № 6. – 2013
715532
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 82, № 5. – 2013
715533
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 82, № 4. – 2013
715534
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 82, № 3. – 2013
715535
  Пяткин К.Д. Микробиология (с вирусологией и иммунологией) / К.Д. Пяткин, Ю.С. Кривошеин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1981. – 512с.
715536
  Грегори Ф. Микробиология атмосферы / Ф. Грегори. – М., 1964. – 371с.
715537
  Ситников А.П. Микробиология брожния / А.П. Ситников. – 3-е изд. – М.-Л., 1936. – 332с.
715538
   Микробиология в опытах. – М., 1953. – 276с.
715539
  Жвирблянская А.Ю. Микробиология в пищевой промышленности / А.Ю. Жвирблянская, О.А. Бакушинская. – Москва : Пищевая промышленность, 1966. – 452 с.
715540
  Палладин В.И. Микробиология в сельском хозяйстве / В.И. Палладин. – Л, 1924. – 243с.
715541
  Муромцев Г.С. Микробиология в сельском хозяйстве / Г.С. Муромцев. – М., 1975. – 64с.
715542
  Максимова Э.А. Микробиология вод Байкала / Э.А. Максимова, В.Н. Максимов. – Иркутск : Иркутский университет, 1989. – 168 с.
715543
  Каменецкий И.И. Микробиология для средних медшкол / И.И. Каменецкий. – Москва; Ленинград, 1938. – 184 с.
715544
  Смирнова Т.А. Микробиология зерна и продуктов его переработки / Т.А. Смирнова, Е.И. Кострова. – М., 1989. – 159с.
715545
   Микробиология и биохимия разложения растительных материалов. – М., 1988. – 332с.
715546
  Пименова М.Н. Микробиология и вирусология / М.Н. Пименова. – 2-е изд. – М, 1986. – 29с.
715547
  Выгодский Г.В. Микробиология и иммунология стафилококковых заболеваний / Г.В. Выгодский. – Москва, 1950. – 168с.
715548
   Микробиология и научно-технический прогресс. – К., 1983. – 186с.
715549
   Микробиология и производство. – Вильнюс, 1981. – 343с.
715550
  Смирнова А.М. Микробиология и профилактика стафилококковых инфекций / А.М. Смирнова. – Л., 1977. – 215с.
715551
  Гулая Н.К. Микробиология Капчагайского водохранилища / Н.К. Гулая. – Алма-Ата : Наука, 1983. – 140 с. : ил., табл. – Библиогр.: 153 назв.
715552
  Нобл У.К. Микробиология кожи человека / У.К. Нобл. – М., 1986. – 496с.
715553
  Чуканов Н.К. Микробиология консервирования трудносилосуемых растений / Н.К. Чуканов, А.К. Попенко. – Алма Ата, 1986. – 200с.
715554
  Жатова А.Е. Микробиология мочки конопли в регенерированной мочильной жидкости : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Жатова А. Е.; ВНИИ микробиологии. – Л., 1974. – 19л.
715555
   Микробиология на службе сельскому хозяйству. – М., 1959. – 311с.
715556
  Штейнхауз Э. Микробиология насекомых / Э. Штейнхауз. – Москва, 1950. – 768с.
715557
  Ротмистров М.Н. и др. Микробиология очистки воды / М.Н. и др. Ротмистров. – К., 1978. – 268с.
715558
  Аристовская Т.В. Микробиология подзолистых почв / Т.В. Аристовская. – Москва; Ленинград : Наука, 1965. – 187с.
715559
  Корсакова М.П. Микробиология почвенных процессов / М.П. Корсакова. – Л. – 21с.
715560
  Корсакова М.П. Микробиология почвенных процессов / М.П. Корсакова. – Л., 1929. – 21с.
715561
  Виноградский С.Н. Микробиология почвы : Проблемы и методы. Пятьдесят лет исследований / С.Н. Виноградский. – Москва : Изд-во АН СССР, 1952. – 792 с.
715562
  Пяткин К.Д. Микробиология с вирусологией и иммунологией / К.Д. Пяткин. – 3-е изд., перераб. – М., 1971. – 352с.
715563
  Генкель Микробиология с основами вирусологии : учебное пособие / Генкель, ПА. – Москва : Просвещение, 1974. – 271 с. : ил.
715564
  Пименова М.Н. Микробиология с основами вирусологии / М.Н. Пименова. – М, 1980. – 24с.
715565
  Лукомская К.А. Микробиология с основами вирусологии : учеб. пособие для ст. пед. ин-тов по биол. и хим. спец. / К.А. Лукомская. – Москва : Просвещение, 1987. – 192 с.
715566
  Лабинская А.С. Микробиология с техникой микробиологических исследований / А.С. Лабинская. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1972. – 480 с.
715567
  Утевский Н.Л. Микробиология с техникой микробиологических исследований / Н.Л. Утевский. – 5-е изд., перераб. – М., 1975. – 472с.
715568
  Лабинская А.С. Микробиология с техникой микробиологических исследований / А.С. Лабинская. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1978. – 394 с. : ил.
715569
  Утевский Н.Л. Микробиология с техникой микробиологических исследований. / Н.Л. Утевский. – 4-е изд., перераб. – М., 1965. – 423с.
715570
  Никитинский Я.Я. Микробиология скоропортящихся продуктов / Я.Я. Никитинский, Б.С. Алеев. – М-Л, 1934. – 97с.
715571
  Имшенецкий А.А. Микробиология целлюлозы / А.А. Имшенецкий; АН СССР, Институт микробиологии. – Москва : АН СССР, 1953. – 440 с.
715572
  Туманский В.М. Микробиология чумы. микробиологические основы диагностики чумы. / В.М. Туманский. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1958. – 268с.
715573
  Макиров К.А. Микробиология, вирусология и иммунология / К.А. Макиров. – Алма-Ата : Казахстан, 1974. – 371 с. : ил.
715574
  Чистяков Ф.М. Микробиология. / Ф.М. Чистяков, Мудрецова-Висс. – М., 1957. – 256с.
715575
  Пяткин К.Д. Микробиология: с вирусологией и иммунологией / К.Д. Пяткин, Ю.С. Кривошеин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 512с.
715576
  Мишустин Е.Н. Микробиология: Учебник для высш. с.-х. учеб. заведен. по агр. спец. / Е.Н. Мишустин, В.Т. Емцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 351с.
715577
  Датта А.К. Микробиостратиграфия и геологическая история Камбейского нефтеносного бассейна Индии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Датта А.К.; М-во геологии и охраны недр СССР. Всесоюз. нефт. науч.-исслед. геологоразвед. ин-т "ВНИГРИ". – Л., 1962. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
715578
  Максимова Э.А. Микробиоценозы донных отложений Байкала / Э.А. Максимова. – Иркутск, 1991. – 160 с.
715579
   Микробная деградация пестицидов. – Кишинев, 1991. – 78с.
715580
  Ротмистров М.Н. Микробная деструкция синтетических органических веществ / М.Н. Ротмистров, П.И. Гвоздяк, С.С. Ставская ; АН УССР, Ин-т коллоидной химии и химии воды. – Киев : Наукова думка, 1975. – 223 с.
715581
   Микробная конверсия. – Рига, 1990. – 158с.
715582
   Микробная коррозия и ее возбудители. – К., 1980. – 287с.
715583
  Фриде К.А. Микробная опасность и борьба с ней / К.А. Фриде. – М.-Л., 1941. – 48с.
715584
   Микробная экология новорожденных: особенности формирования микробиома и профилактика его нарушений / Д.С. Янковский, Ю.Г. Антипкин, Г.С. Дымент, Т.К. Знаменская, Е.Е. Шунько, Ю.В. Давыдова // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / ВДНЗУ "Буковин. держ. мед. ун-т ; ВГО "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 93-105. – ISSN 2226-1230
715585
   Микробное население мирового океана. – М., 1964. – 298с.
715586
   Микробные ассоциации и их функционирование в почвах Западной Сибири. – Новосибирск, 1979. – 280с.
715587
   Микробные биомассы и их метаболиты. – Рига, 1972. – 131с.
715588
  Рубан Е.Л. Микробные липиды и липазы / Е.Л. Рубан. – М., 1977. – 216с.
715589
  Лях С.П. Микробные меланины / С.П. Лях, Рубан, ЕЛ. – Москва : Наука, 1972. – 185 с.
715590
  Безбородов А.М. Микробные метаболиты- ингибиторы ферментов / А.М. Безбородов. – Москва : Наука, 1986. – 96с. : табл. – Бібліогр.: с. 88-96
715591
   Микробные метаболиты. – М., 1979. – 222с.
715592
  Кожевин П.А. Микробные популяции в природе / П.А. Кожевин. – М., 1989. – 175с.
715593
  Кожевин П.А. Микробные популяции в природе / П.А. Кожевин. – Москва : Московский университет, 1989. – 170 с. : табл., ил. – Библиогр.: 316 назв. – ISBN 5-211-00462-0
715594
   Микробные сообщества и их функционирование в почве. – К., 1981. – 278с.
715595
  Мишке И.В. Микробные фотогормоны в растениеводстве. / И.В. Мишке. – Рига, 1988. – 150с.
715596
  Маринеску К.М. Микробные ценозы мелиорируемых почв. / К.М. Маринеску. – Кишинев, 1991. – 153с.
715597
  Лях С.П. Микробный меланигогенез и ег функции / С.П. Лях; АН СССР, Институт микробиологии. – Москва : Наука, 1981. – 274 с. : табл., ил. – Библиогр.: Бибилиогр.: с. 235-272
715598
  Наумова Р.П. Микробный метаболизм неприродных соединений / Р.П. Наумова. – Казань, 1985. – 240с.
715599
  Малашенко Ю.Р. и др. Микробный метаболизм неростовых субстратов / Ю.Р. и др. Малашенко. – Киев : Наукова думка, 1987. – 189 с. : ил., табл. – Библиогр.: 538 назв.
715600
   Микробный полисахарид ксантан. – К., 1989. – 211с.
715601
  Лобанок А.Г. Микробный синтез на основе целлюлозы. / А.Г. Лобанок. – Минск, 1988. – 259с.
715602
   Микробный синтез ферментов и получение их препаративных форм. – Рига, 1983. – 132с.
715603
   Микробный синтез экзополисахаридов на С1-С2-соединениях. – К., 1992. – 210с.
715604
  Пестушко Валерий Микробы - создатели полезных ископаемых : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 54-55
715605
  Егоров Н.С. Микробы антагонисты и биологические методы определения антибиотической активности / Н.С. Егоров. – Москва : Вышэйшая школа, 1965. – 212 с.
715606
  Крисс А.Е. Микробы в океанских глубинах / А.Е. Крисс. – М, 1960. – 40с.
715607
  Гнучева В.В. Микробы в природе и жизни человека / В.В. Гнучева. – Л., 1953. – 36с.
715608
   Микробы в природе и жизни человека. – Л., 1953. – 36с.
715609
  Конский В.Н. Микробы и вирусы : Рассказ о книгах / В.Н. Конский. – Одесса, 1954. – 44с.
715610
  Эльберт Б.Я. Микробы и вирусы / Б.Я. Эльберт. – Минск, 1960. – 544с.
715611
  Мишустин Микробы и зерно. / Мишустин, Л.А. Трисвятский. – М., 1963. – 292с.
715612
  Рыбаков Н.И. Микробы и космос / Н.И. Рыбаков. – М, 1962. – 31с.
715613
  Гарднер А.Д. Микробы и ультрамикробы. Бактерии, вирусы и бактериофаг : бактерии, вирусы и бактериофаг / А.Д. Гарднер. – Москва ; Ленинград, 1936. – 91с.
715614
  Петров Д.Ф. Микробы на службе сельскому хозяйству / Д.Ф. Петров. – М., 1965. – 152с.
715615
  Борю С.И. Микробы против микробов / С.И. Борю. – Куйбышев, 1953. – 28 с.
715616
  Самсонова А.С. Микробы против микробов / А.С. Самсонова; АН БелорусССР; Ин-т микробиологии. – Минск : Наука и техника, 1985. – 70с.
715617
  Румянцев С.Н. Микробы, эволюция, иммунитет / С.Н. Румянцев. – Л., 1984. – 175с.
715618
  Мятликова Е.А. Микробые ценозы заповедного чернозема Приазовья. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.07 / Мятликова Е.А.; Ан УССР.Ин-т микробиолог.и вирусологии. – К, 1980. – 25л.
715619
  Коваленко П.Н. Микробюретика новой конструкции / П.Н. Коваленко
1. – 1946. – С. 140-143
715620
  Вострова Г.А. Микровоззренческий аспект проблемы смысла жизни : Дис... канд. филос.наук: 09.00.05 / Вострова Г. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1983. – 159л. – Бібліогр.:л.138-159
715621
  Хилд М. Микроволновая диагностика плазмы = Plasma diagnostics with microwaves / М. Хилд, С. Уортон; пер. с англ. Д.К. Акулиной под ред. И.С. Шпигеля. – Москва : Атомиздат, 1968. – 392с.
715622
  Мелков Г.А. Микроволновая модуляция света на ферромагнетиках. / Г.А. Мелков, С И. Мелищук, В.Д. Тронько // Радиотехника и радиоэлектроника, 1979. – №2
715623
  Богородский В.В. Микроволновая радиометрия земных покровов / В.В. Богородский, А.И. Козлов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 272 с.
715624
  Ефимова А.С. Микроволновая резонансная терапия в клинической практике. Вступительное слово акад. А. С. Ефимова // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1996. – Т. 4, № 1. – С. 122-123. – ISSN 1023-2427
715625
  Кузьменко А.Н. Микроволновая резонансная терапия в профилактике и лечении парезов желудочно-кишечного тракта после операций на толстой кишке / А.Н. Кузьменко, И.Е. Соловьев, А.В. Тофан // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2000. – Т. 8, № 1. – C. 104-108. – ISSN 1023-2427


  In this paper we used the method Sit`ko-MRT for preventive maintetance and treatment of paresis digestive tract after operations on the colon. It is shown, that after the course of treatment the faster and proof normalization contractile functions ...
715626
  Крупнов А.Ф. Микроволновая спектроскопия / А.Ф. Крупнов. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
715627
  Мировицкий Д.И. Микроволноводная оптика и голография / Д.И. Мировицкий, И.Ф. Будагян, В.Ф. Дубровин. – Москва : Наука, 1983. – 320 с.
715628
  Мелков Г.А. Микроволновой импеданс эпитаксиальных пленок высокотемпиратурных сверхпроводников / Г.А. Мелков, В.Ю. Малышев, А.В. Багада // ФТН. – №12
715629
  Кюн Р. Микроволновые антенны / Р. Кюн. – Ленинград, 1967. – 518 с.
715630
  Ерофеичев В.Г. Микроволновые исследования фотоэлектрических свойств слоев сульфида свинца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ерофеичев В.Г.; Гос. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1963. – 15л.
715631
  Мамлеев А.Х. Микроволновые спектры циклических молекул с инверсионным движением (C4H8S и C4H8Ge) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Мамлеев А.Х.; МГУ. – М., 1974. – 20л.
715632
   Микроволновые технологии в телекоммуникационных системах / Т.Н. Нарытник, В.П. Бабак, М.Н. Ильченко, С.А. Кравчук. – Київ : Техніка, 2000. – 304с. – ISBN 966-575-043-7
715633
  Мицук В.Е. Микроволновый эффект Штарка на атомных линиях водорода в плазме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мицук В.Е.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1962. – 12л.
715634
  Сухарев Евгений Микроволокно. В чем разница? // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 50-53 : фото
715635
  Волков В.С. Микровязкоупругость в теории вязкоупругости линейных полимеров : Дис... физ.-мат.наук: / Волков В. С.; АН СССР, Ин-т нефтехим. синтеза. – М., 1978. – 159л.
715636
  Волков Валерий Степанович Микровязкоупругость в теории вязкоупругости линейных полимеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Волков Валерий Степанович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1978. – 23л.
715637
  Горбатов Д.С. Микрогрупповой анализ факторов распространения слухов // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 5. – С. 30-38. – ISSN 0205-9592
715638
   Микродиагностика редкометальных минералов. – Москва : Наука, 1979. – 248с.
715639
  Неговелов С.Ф. Микродинамика влажности почвы под подсолнечником и кукурузой : Автореф... канд. биол.наук: / Неговелов С.Ф.; Ростовский гос. ун-т им. В.М.Молотова. Краснодарский гос. пед. ин-т. – Ростов-на-Дону, 1953. – 7 с.
715640
  Назаров Анатолий Иосифович Микродинамика пословного чтения / Назаров Анатолий Иосифович, Соколов Роман Владимирович // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 147-154. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Чтение текста рассматривается как процесс непрерывного взаимодействия между значениями дискретных слов и смысловыми образами, возникающими на основе последовательно воспринимаемых значений. Для изучения характера и динамики этого взаимодействия ...
715641
  Любченко А.П. Микродиффузия элементов при кристаллизации железоуглеродистых сплавов. : Автореф... доктор техн.наук: / Любченко А.П.; Харьков. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1965. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
715642
   Микродозиметрия : пер. с англ. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 192 с.
715643
   Микродозиметрия : Сб. лекций 6 всесоюз. совещания-семинара "Прикл. аспекты радиац. физики". – Москва : МИФИ
Ч. 1. – 1989. – 168 с.
715644
   Микродозиметрия : Сб. лекций 6 всесоюз. совещания-семинара "Прикл. аспекты радиац. физики". – Москва : МИФИ
Ч. 2. – 1989. – 169-352 с.
715645
   Микродозиметрия. Труды симпозиума по микродозиметрии. – М., 1971. – 270с.
715646
   Микродозиметрия: Материалы всесоюз. семинара "Прикл. аспекты радиац. физики". – Л., 1986. – 386с.
715647
  Воронова Галина Ивановна Микрозападинные формы рельеа и методы их изучения. (На примере отд. районов УССР) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.04 / Воронова Галина Ивановна; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
715648
  Перфильев Б.В. Микрозональное строение иловых озерных отложений и методы его исследования / Б.В. Перфильев; Отв. ред. Кузнецов С.И. – Ленинград : Наука, 1972. – 215с.
715649
  Лапутина И.П. Микрозонд в минералогии / И.П. Лапутина. – Москва : Наука, 1991. – 138с.
715650
  Бузакова А.М. Микрозообентос и придонный зоопланктон Днепровского водохранилища (озеро Ленина) в связи с условиями его существования в каскаде : Автореф... канд. биол.наук: / Бузакова А. М.; ДГУ, НИИ гидробиологии. – Днепропетровск, 1967. – 19л.
715651
  Минский М.Ю. Микроисторический метод и макроисторический вывод // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С.67-76. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
715652
  Кузнецова О.В. Микроисторический подход в религиоведении: изучение женских практик // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 152-154
715653
  Марчилашвили К.М. Микрокалориметрическое исследование адсорбции насыщенных углеводородов С1С4 и Со2 на высококремнистых синтетических цеолитах типа и оффретита.. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Марчилашвили К.М.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 22л.
715654
  Воробьева Вера Петровна Микрокалориметрическое определение энтальпий образования боратов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Воробьева Вера Петровна; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.17
715655
  Анатычук И Л. Микрокалориметрия / И Л. Анатычук, О.Я. Лусте. – Львов : Вища школа, 1981. – 158 с.
715656
  Кальве Э. Микрокалориметрия. Применение в физической химии и биологии : Пер.с фр. / Э. Кальве, А. Прат. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 477с.
715657
  Блох А.Ш. Микрокалькукляторы в школе / А.Ш. Блох. – Минск : НАРОДНАЯ АСВЕТА, 1986. – 100с.
715658
  Виленкин Н.Я. Микрокалькулятор - школьнику / Н.Я. Виленкин. – Москва, 1986. – 94с.
715659
  Груздев Н.М. и др. Микрокалькулятор в кораблевождении / Н.М. и др. Груздев. – М., 1991. – 303с.
715660
  Гайштут А.Г. Микрокалькулятор в руках учителя физики : пособие для учителей / А.Г. Гайштут. – Киев : Радянська школа, 1988. – 123 с.
715661
  Любимов К.В. Микрокалькулятор на занятиях по физике в 7 классе : учеб. пособие / К.В. Любимов. – Москва : Просвещение, 1985. – 47 с.
715662
  Трохименко Я.К. Микрокалькулятор, ваш ход! / Я.К. Трохименко, Ф.Д. Любич. – Москва : Радио и связь, 1985. – 223с.
715663
   Микрокалькуляторы. – М., 1984. – 127с.
715664
  Поснов Н.Н. Микрокалькуляторы "Электроника БЗ" в учебной лаборатории / Н.Н. Поснов, М.Ф. Поснова. – Минск : Издателство БГУ им. В.И. Ленина, 1981. – 192 с.
715665
  Барановская Г.Г. Микрокалькуляторы в курсе высшей математики / Г.Г. Барановская, И.Н. Любченко. – Киев : Вища школа, 1987. – 287с.
715666
  Куланин Е.Д. Микрокалькуляторы в курсе математики. / Е.Д. Куланин. – М., 1989. – 172с.
715667
  Романовский Т.Б. Микрокалькуляторы в рассказах и играх / Т.Б. Романовский. – Рига, 1984. – 120с.
715668
  Романовский Т.Б. Микрокалькуляторы в рассказах и играх / Т.Б. Романовский. – Минск, 1987. – 191с.
715669
  Романовский Т.Б. Микрокалькуляторы в рассказах и играх / Т.Б. Романовский. – Киев, 1989. – 223с.
715670
  Романовский Т.Б. Микрокалькуляторы в рассказах и играх / Т.Б. Романовский. – 3-е изд. – Рига, 1989. – 191с.
715671
  Шелест А.Е. Микрокалькуляторы в физике : Справочное пособие / А.Е. Шелест. – Москва : Наука, 1988. – 272с. – ISBN 5-02-013793-6
715672
  Пухначев Ю.В. Микрокалькуляторы для всех. / Ю.В. Пухначев, И.Д. Данилов. – Москва : Знание, 1986. – 189с.
715673
  Кравченко О.А. Микрокалькуляторы и микроЭВМ / О.А. Кравченко. – Минск, 1988. – 156с.
715674
  Пак М. Микрокалькуляторы на уроках химии / М. Пак. – М, 1988. – 61с.
715675
  Поснова М.Ф. Микрокалькуляторы с программным управлением в учебной лаборатории / М.Ф. Поснова. – Минск : Университетское, 1985. – 206 с.
715676
  Афанасьев А.Г. Микрокапсулирование и некоторые области его применения / А.Г. Афанасьев. – Москва, 1982. – 64с.
715677
  Афанасьев А.Г. Микрокапсулирование и некоторые области его применения / А.Г. Афанасьев. – Москва, 1982. – 64с.
715678
  Мечетин В.Ф. Микрокаротаж и его применение на месторождениях Юго-Западной Туркмении. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Мечетин В.Ф.; Совет Азерб.ин-т нефти и химии. – Баку, 1967. – 21л.
715679
  Альпин Л.М. Микрокаротаж с применением плоского поля / Л.М. Альпин. – Москва : Недра, 1979. – 110с.
715680
  Петухова М.Б. Микрокинематографическое и цитологическое изучение культур клеток при вирусных инфекциях : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.06 / Петухова М.Б.; АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Д.И.Ивановского. – М., 1973. – 20л.
715681
  Кравченко А.Т. Микрокиносъемка в биологии / А.Т. Кравченко. – М., 1963. – 176с.
715682
  Щербань Михаил Ильич Микроклимат естественных и преобразованных ландшафтов равнинной части Украинской ССР : Дис... доктор географ.наук: 11.00.09 / Щербань Михаил Ильич; МВ И ССО УССР, КГУ. Географ. ф-тет. Каф. метеорологии и климатологии. – Киев, 1974. – 253л. – Бібліогр.:л.І-ХХІХ
715683
  Щербань М.И. Микроклимат естественных и преобразованных ландшафтов равнинной части Украинской ССР : Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.09 / Щербань М.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 53 с. – Бібліогр.:с.48-52
715684
  Гольцберг И.А. Микроклимат и его значение в сельском хозяйстве / И.А. Гольцберг. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1957. – 68с.
715685
  Щербань М.И. Микроклимат и климат, их связь и зависимость // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1978. – Вип. 20. – С. 134-139. – Бібліогр.: 9 назв
715686
  Сапожникова С.А. Микроклимат и местный климат / С.А. Сапожникова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1950. – 242с.
715687
  Муминов Ф.А. Микроклимат и тепловой баланс картофельного поля : Автореф... канд. геогр.наук: / Муминов Ф.А.; Акад. наук Узбек.ССР. Ин-т математики и механики им. В.И.Романовского. – Ташкент, 1958. – 11л.
715688
  Ларевцева С.И. Микроклимат и тепловой баланс лесостепи на примере лесостепной дубравы "Лес на Ворскле" : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Ларевцева С.И.; ЛГУ, Геогр. фак. – Л., 1975. – 24л.
715689
  Берсиров Т.Г. Микроклимат и тепловой баланс орошаемого кукурузного поля в степной зоне Кабардино-Балкарской АССР. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Берсиров Т.Г.; Кабардино-Балкарский гос.ун-т. – Нальчик, 1966. – 26л.
715690
  Каримов Х.Х. Микроклимат и физиологические особенности овощных культур в условиях пленочных укрытий / Х.Х. Каримов, Р.С. Арифова. – Душанбе, 1979. – 76с.
715691
  Таранков В.И. Микроклимат лесов Южного Поморья / В.И. Таранков. – Новосибирск, 1974. – 223с.
715692
   Микроклимат пленочных укрытий и растений. – Ленинград, 1974. – 76с.
715693
  Песков П.И. Микроклимат пойм рек. (На примере рек Европ. территории Союза) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Песков П.И. ; Глав. геофиз. обсерватория. – Ленинград, 1967. – 28 с.
715694
  Нонг Тхи Лок Микроклимат речных долин. (На примере Днепра) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.09 / Нонг Тхи Лок ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 17 с.
715695
   Микроклимат севера степной полосы Нижнего Поволжья. – Саратов, 1974. – 87с.
715696
  Ковалева Л.Е. Микроклимат семьи / Л.Е. Ковалева. – М, 1979. – 96с.
715697
   Микроклимат СССР. – Л., 1967. – 286с.
715698
  Ибрагимова Э.А. Микроклимат хлопкового поля в условиях орошаемого земледелия Азербайджанской ССР : Автореф. дис... канд. географ. наук / Ибрагимова Э.А. ; Глав. упр. гидромет. службы при Совете Мин. СССР ; Глав. геофизич. обсерватория. – Ленинград, 1967. – 30 с.
715699
  Ибрагимов Э.А. Микроклимат хлопкового поля в условиях орошаемого земледелия Азербайджанской ССР. : Автореф... канд. географ.наук: / Ибрагимов Э.А.; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1967. – 30л.
715700
  Стойчев С.В. Микроклимат холмистого рельефа и его влияние на культуру винограда. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.00.09 / Стойчев С.В.; Одесск.гидрометеорол.ин-т. – Одесса, 1985. – 26л.
715701
  Шелейховский Г . Микроклимат южных городов / Г . Шелейховский. – М., 1948. – 120с.
715702
  Романова Е.Н. Микроклиматическая изменчивость основных элементов климата / Е.Н. Романова. – Ленинград, 1977. – 279с.
715703
   Микроклиматические и климатические исследования в Прикаспийской низменности. – М., 1953. – 168с.
715704
   Микроклиматические наблюдения в совхозах и колхозах. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 58 с.
715705
  Щербань М.И. Микроклиматология / М.И. Щербань. – Київ : Київський університет, 1968. – 212с.
715706
  Щербань М.И. Микроклиматология : Учебн. пособ. / М.И. Щербань. – Киев, 1985. – 224с.
715707
  Несмелова Е.И. Микроклиматология : Условия формирования микроклиматческих режимов. Учебное пособие / Е.И. Несмелова, М.Г. Филиппова; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геогр. фак-тет. – Москва : МГУ, 1995. – 165с. – ISBN 5-211-03024-9
715708
  Несмелова Е.И. Микроклиматология : Эксперемент и моделирование в микроклимотологии / Е.И. Несмелова, М.Г. Филиппова; МГУ им. М.В.Ломоносова. Географ. фак-тет. – Москва : Изд-во МГУ, 1997. – 85с. – ISBN 5-211-03680-8
715709
  Касымов Х.К. Микрокомпоненты нефтей Западдного и Южного Узбекистана : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Касымов Х. К.; Ин-т геологий и разведки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1965. – 19л.
715710
  Романовский Т.Б. Микрокомпьютер в школе / Т.Б. Романовский. – Киев, 1986. – 238с.
715711
  Хирн Д. Микрокомпьютерная графика : пер. с англ. / Д. Хирн, М.П. Бейкер. – Москва : Мир, 1987. – 351 с.
715712
  Брусенцов Н.П. Микрокомпьютерная система обучения "наставник" / Н.П. Брусенцов. – Москва : Наука, 1990. – 224 с.
715713
  Брусенцов Н.П. Микрокомпьютеры / Н.П. Брусенцов. – Москва : Наука, 1985. – 208с.
715714
   Микрокомпьютеры в физиологии. – Москва, 1990. – 383с.
715715
  Мак-Кланг Микрокомпьютеры для юристов. / Мак-Кланг. – М, 1988. – 141с.
715716
  Козаченко В.Ф. Микроконтроллеры: Руководство по применению 16-разрядных микроконтроллеров Intel MCS-196/296 во встроенных системах управления / В.Ф. Козаченко. – Москва : ЭКОМ, 1997. – 688 с. – ISBN 5-7163-0015-4
715717
  Чекалов К.А. Микрокосм Ф. Бероальда дн Вервиля (поема "Повесть о червях, прядущих шелк") // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2009. – № 1 (31). – С. 94-100. – ISSN 1562-1391
715718
  Арыстанов А.К. Микрокредитование как форма поддержки малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.40-46. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
715719
  Грезин А.К. Микрокриогенная техника / А.К. Грезин, В.С. Зиновьев. – М., 1977. – 230с.
715720
  Позднякова В.Т. Микрокристаллоскопические реакции на алкалоиды. / В.Т. Позднякова. – К, 1960. – 164с.
715721
  Позднякова В.Т. Микрокристаллоскопический анализ фармацевтических препаратов и ядов / В.Т. Позднякова. – Москва, 1968. – 228с.
715722
  Коренман И.М. Микрокристаллоскопия. / И.М. Коренман. – М.Л., 1947. – 320с.
715723
  Коренман И.М. Микрокристаллоскопия. / И.М. Коренман. – М., 1955. – 432с.
715724
  Матюшенко Н.И. Микролегирование литой аустенитной стали ниобием, цирконием, лантаном : Автореф... канд. техн.наук: 320 / Матюшенко Н.И.; АН УССР. Объединен. учен. совет техн. наук. – К., 1968. – 14л.
715725
  Браун М.П. Микролегирование стали / М.П. Браун. – Киев, 1982. – 303 с.
715726
  Гольдштейн Я.Е. Микролегирование стали и чугуна. / Я.Е. Гольдштейн. – Москва-Свердловск, 1959. – 199с.
715727
  Моро У. Микролитография : принципы, методы, материалы. В двух частях / У. Моро. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-001716-X
Ч. 1. – 1990. – 606 с.
715728
  Моро У. Микролитография : принципы, методы, материалы: в двух частях / У. Моро. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-001717-8
Ч. 2. – 1990. – 632 с.
715729
  Нефедова Е.А. Микрологическая лексика архангельских говоров : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Нефедова Е. А.; МГУ,Фил. фак. – М., 1977. – 26л.
715730
  Браун У.Ф. Микромагнетизм : Пер.с англ. / У.Ф. Браун. – Москва : Наука, 1979. – 159 с.
715731
  Пастушенков Ю.Г. Микромагнетизм магнитно-твердых материалов : учебное пособие / Ю.Г. Пастушенков. – Тверь, 1990. – 71 с.
715732
  Петропавловский Н.В. Микромагнетоника / Н.В. Петропавловский. – М., 1991. – 57с.
715733
  Федюк В.И. Микромагнитная съемка и ее геологические возможности / В.И. Федюк. – М, 1958. – 64с.
715734
  Белик Н.И. Микроманометры / Н.И. Белик. – Киев, 1953. – 152 с.
715735
  Кривоногов Ю.А. Микромашинные комплексы систем коллективного пользования / Ю.А. Кривоногов. – К., 1986. – 150с.
715736
   Микромашнные геофизические комплексы. – Новосибирск, 1988. – 80с.
715737
  Дорфман В.Ф. Микрометаллургия в микроэлектронике / В.Ф. Дорфман. – Москва, 1978. – 272 с.
715738
  Сеттон О.Г. Микрометеорология : Исследование физических процессов в нижних слоях атмосферы / О.Г. Сеттон. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 356с.
715739
  Овсянкина В.В. Микрометод количественного исследования фотоэмиссионных слоев : Автореф... кандид. химич.наук: / Овсянкина В.В.;, 1951. – 6 с.
715740
  Нидерль Дж. Микрометоды количественного органического анализа / Дж. Нидерль, В. Нидерль. – М.-Л., 1949. – 276с.
715741
  Коган С В. Микрометоды фазового анализа сплавов. Диаграмма равновесия системы индий-свинец : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Коган В.С,; Акад.наук УССР. – Харьков, 1951. – 9 л.
715742
  Гринюк Владимир Дмитриевич Микромеханизм деформации кристаллических полимеров : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Гринюк Владимир Дмитриевич; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1987. – 14л.
715743
  Мартин Д.У. Микромеханизмы дисперсионного твердения сплавов / Д.У. Мартин. – Москва, 1983. – 166 с.
715744
  Ванин Г.А. Микромеханика композиционных материалов / Г.А. Ванин. – Киев, 1985. – 302с.
715745
  Радиньш И.П. Микромеханика ползучести армированных пластиков при простых видах нагружения. : Автореф... канд.техн.наук: 01.02.04 / Радиньш И.П.; Рижский политехн.ин-т. – Рига, 1981. – 17л.
715746
  Максимович Г.Г. Микромеханические исследования свойств металлов и сплавов. / Г.Г. Максимович. – К., 1974. – 243с.
715747
  Ройтман И.М. Микромеханический метод испытания металлов / И.М. Ройтман, Я.Б. Фридман. – Москва : Оборонгиза, 1950. – 135 с.
715748
   Микроминиатюризация в радиоэлетронике. – М., 1964. – 44с.
715749
  Васильев А.В. Микроминиатюризация военной электронной аппаратуры / А.В. Васильев. – Москва, 1969. – 171с.
715750
   Микроминиатюризация высокочастотных радиоустройств. – Рязань, 1973. – 172 с.
715751
  Азарх С Микроминиатюризация радиоэлектронной аппаратуры / С Азарх, , Е.А. Фрид. – Москва-Ленинград, 1963. – 79с.
715752
  Белевцев А.Т. Микроминиатюризация радиоэлектронной аппаратуры / А.Т. Белевцев. – М.-Л., 1965. – 256с.
715753
   Микроминиатюризация радиоэлетронной аппаратуры. – Ленинград, 1962. – 272 с.
715754
  Коробан А.Т. Микроминиатюризация устройства памяти / А.Т. Коробан. – М, 1977. – 86с.
715755
  Малорацкий Л.Г. Микроминиатюризация элементов и устройств СВЧ / Л.Г. Малорацкий. – Москва, 1976. – 216 с.
715756
  Долкарт В.М. Микроминиатюрные аэрокосмические цифровые вычислительные машины / В.М. Долкарт. – М., 1967. – 348с.
715757
  Волков В.М. Микроминиатюрные транзисторные усилители / В.М. Волков, В.П. Попов, В.К. Степаненко. – Киев, 1973. – 208 с.
715758
   Микромир жизни. – М., 1965. – 238с.
715759
  Емельянов И.П. Микромир электроэнцефалограммы / И.П. Емельянов. – Новосибирск, 1978. – 222с.
715760
  Вульф Натан Микромир. Маленький, маленький мир // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – январь № 112. – С. 116-127 : фото
715761
  Загуляева З.А. Микромицеты- разрушители бумаги и некоторые меры борьбы с ними : Автореф... наук: / Загуляева З.А.;. – Л, 1964. – 18л.
715762
  Приходько С.Л. Микромицеты дикорастущих травянистых растений бассейна реки Ала-Арча / С.Л. Приходько. – Бишкек, 1991. – 136с.
715763
  Лугаускас А.Ю. Микромицеты окультуренных почв Литовской ССР / А.Ю. Лугаускас. – Вильнюс, 1988. – 262с.
715764
  Лугаускас А.Ю. Микромицеты окультуренных почв Литовской ССР / А.Ю. Лугаускас. – Вильнюс, 1988. – 263с.
715765
  Хабибуллина Ф.М. Микромицеты подзолистых и болотно-подзолистых почв в подзоне средней тайги на северо-востоке европейской части России / Ф.М. Хабибуллина, Е.Г. Кузнецова, И.З. Васенева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 1228-1234 : табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0032-180Х
715766
   Микромицеты почв. – К, 1984. – 263с.
715767
  Лугаускас А.Ю. Микромицеты ризосферы кормовых растений и их антигонистические свойства. : Автореф... Канд.биол.наук: / Лугаускас А.Ю.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1962. – 19л.
715768
  Оразов Х.Н. Микромицеты целинных почв Туркменистана. / Х.Н. Оразов. – Ашхабад, 1989. – 293с.
715769
  Васильева Л.Н. Микромицеты юга Магаданской области : Автореф... канд. биол.наук: 13.00.05 / Васильева Л.Н.; АН СССР. Дальневост. науч. центр. – Владивосток, 1979. – 24л.
715770
  Кошкелова Елена Николаевна Микромицеты Южного Туркменистана / Кошкелова Елена Николаевна. – Ашхабад
Т. 1. – 1977. – 328 с.
715771
  Глушанков Е.П. Микромодификация метода ионообменной хроматографии для определения гексозофосфатов в стандартных препаратах и в экстрактах сердечной мышцы : Автореф... кандидата биол.наук: / Глушанков Е.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 18л.
715772
  Зайцев Ю.В. Микромодульные схемы / Ю.В. Зайцев, А.Н. Марченко. – Москва, 1972. – 80 с.
715773
   Микроморфологическая и микробиологическая диагностика первичного почвообразования на днище искусственного понижения в условиях полупустыни Северного Прикаспия / М.П. Лебедева, О.В. Кутовая, М.Л. Сиземская, С.Ф. Хохлов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 1332-1348 : рис., табл. – Библиогр.: 50 назв. – ISSN 0032-180Х
715774
  Начева Любовь Васильевна Микроморфологические и гистохимические исследования покровных тканей и кишечника некоторых дигенетических трематод в норме и при действии антгельминтикоз : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Начева Любовь Васильевна; АН КазССР. Ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1977. – 20л.
715775
  Гребенщинков В Микроморфологические и гистрохимические исследования половой системы и гаметогенеза некоторых трематод в номе при действии атнгельминтиков : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Гребенщинков В М.; АН КССР, Ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1984. – 19л.
715776
  Сташайтис Ю.Н. Микроморфологические исследования тканей фасциол при воздействии некоторыми антгельминтиками. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.19 / Сташайтис Ю.Н.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
715777
  Матвиишина Ж.Н. Микроморфологические особенности антропогеновых ископаемых почв Приазовья и северного Крыма и их значение для палеогеографических реконструкций // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 21. – С. 109-117 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
715778
   Микроморфологический метод в исследовании генезиса. – Москва, 1966. – 172с.
715779
  Финогенова С.П. Микроморфологическое исследование нейросекретного аппарата паразитических нематод : Автореф... канд. биол.наук: 03.107 / Финогенова С.П.; Мин. с.-х. СССР, Всесоюз. с.-х. акад. Всесоюз. ин-т гельминтологии. – М., 1972. – 15л.
715780
   Микроморфология антропогенно измененных почв. – Москва : Наука, 1988. – 216с.
715781
  Майская Ж.Н. Микроморфология антропогеновых ископаемых почв Среднего Приднепровья : Дис... канд.географич.наук: 11.690 / Майская Ж.Н.; АН УССР, ин-т геологическ.наук. – К., 1971. – 289л. – Бібліогр.:л.252-289
715782
  Майская Ж.Н. Микроморфология антропогеновых ископаемых почв Среднего Приднестровья : Автореф... канд. геогр.наук: / Майская Ж. Н.; МВССО УССР, КГУ, Географ. фак. – К., 1972. – 23л.
715783
  Оя А.А. Микроморфология и минералогический состав почв на желто-серой карбонатной морене : Автореф... канд.с-х.наук: 06.01.03 / Оя А.А.; Ленингр.с-х.ин-т. – Л-Пушикин, 1975. – 20л.
715784
  Матвиишина Ж.Н. Микроморфология плейстоценовых почв Украины / Ж.Н. Матвиишина. – К., 1982. – 144с.
715785
  Галактионова Эмилия Васильевна Микроморфология покровов, сперамтогенез, эмбриональное развитие некоторых амфилинид : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Галактионова Эмилия Васильевна; АН КазССР. ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1985. – 22л.
715786
  Соколова Лариса Александровна Микроморфология раннего развития некоторых цестод-циклофиллидей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Соколова Лариса Александровна; АН КазССР. Объедин. учен. совет Ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
715787
  Русанова Г.В. Микроморфология таежных почв / Г.В. Русанова. – Л., 1987. – 147с.
715788
   Микромощная электроника. – Москва, 1967. – 288 с.
715789
   Микромощные интегральные схемы. – Москва, 1975. – 255 с.
715790
  Аринчин Н.И. Микронасосная деятельность скелетных мышц при их растяжении / Н.И. Аринчин, Г.Ф. Борисевич. – Минск, 1986. – 110с.
715791
  Кузнецов А.В. Микронезия - последняя подопечная территория / А.В. Кузнецов. – М., 1987. – 62с.
715792
  Репина С.А. Микронеоднородности ростовых зон кристаллов как результат фракционирования РЗЭ / С.А. Репина, В.В. Хиллер, Е.П. Макагонов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1108-1123 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7525
715793
   Микронеоднородность касситерита. – М., 1981. – 219с.
715794
  Лебедева С.И. Микронеоднородность тантало-ниобатов : (по данным микроминералогических исследований) / С.И. Лебедева, И.Д. Беляева, Л.С. Дубакина. – Москва : Наука, 1985. – 109с.
715795
   Микроорганизм почв и растительность Северо-восточной части Азербайджанской ССР. – Баку, 1989. – 95с.
715796
  Поспелов В.П. Микроорганизмы-симбионты животных и их значение / В.П. Поспелов. – 5с.
715797
  Поспелов В.П. Микроорганизмы-симбионты животных и их значение / В.П. Поспелов. – С.127-132. – Отд.оттиск из Т.IV, №3 Известия Гос.Ин-та Опытной Агрономии
715798
  Рубенчик Л.И. Микроорганизмы -- биологические индикаторы. / Л.И. Рубенчик. – К, 1972. – 163с.
715799
  Квасников Е.И. Микроорганизмы -- деструкторы нефти в водных бассейнах / Е.И. Квасников, Т.М. Клюшникова. – Киев : Наукова думка, 1981. – 131 с. : ил., табл. – Библиогр.: с.116-130
715800
   Микроорганизмы - возбудители болезней растений : справочник. – Киев : Наукова думка, 1988. – 549с. – ISBN 5-12-000298-6
715801
  Громов Б.В. Микроорганизмы - паразиты водорослей / Б.В. Громов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1976. – 160 с. : ил., табл. – Библиогр.: 328 назв
715802
   Микроорганизмы - продуценты биологически активных веществ. – Минск, 1973. – 244с.
715803
   Микроорганизмы - продуценты биологически активных веществ. – Рига, 1984. – 193с.
715804
  Головко Э.А. Микроорганизмы в аллелопатии высших растений / Э.А. Головко. – К., 1984. – 199с.
715805
   Микроорганизмы в борьбе с вредителями лесного хозяйства. – Москва, 1966. – 255с.
715806
   Микроорганизмы в борьбе с вредными насекомыми и клещами. – Москва : Колос, 1976. – 584с.
715807
  Потков Л.А. Микроорганизмы в жизни растений. / Л.А. Потков. – М., 1959. – 192с.
715808
  Балыкин А.В. Микроорганизмы в загрязненной среде / А.В. Балыкин. – Фрунзе : Илим, 1990. – 128с.
715809
   Микроорганизмы в защите растений. – Иркутск, 1983. – 155с.
715810
   Микроорганизмы в защите растений от вредных насекомых. – Иркутск, 1978. – 158с.
715811
  Шамис Д.Л. Микроорганизмы в земледелии. / Д.Л. Шамис. – Алма-Ата, 1954. – 38с.
715812
   Микроорганизмы в искусственных экосистемах. – Новосибирск, 1985. – 191с.
715813
   Микроорганизмы в космическом полете. – К., 1983. – 155с.
715814
  Фомин А.Е. Микроорганизмы в природе / А.Е. Фомин. – Саратов, 1953. – 60с.
715815
   Микроорганизмы в сельском хозяйстве. – М., 1963. – 460с.
715816
   Микроорганизмы в сельском хозяйстве. – М., 1970. – 404с.
715817
   Микроорганизмы в сельском хозяйстве. – М., 1986. – 166с.
715818
   Микроорганизмы в экосистемах озер и водохранилищ. – Новосибирск, 1985. – 115с.
715819
  Крисс А.Е. Микроорганизмы и биологическая продуктивность водоемов / А.Е. Крисс. – Москва, 1954. – 24с.
715820
  Жилевич А.В. Микроорганизмы и вирусы: форфологические, физиологические и антигенные свойства / А.В. Жилевич, Д.К. Ринкужа, У.Э. Виестур. – Рига : Зинатне, 1992. – 278 с. : табл., ил. – Библиогр.: 55 назв. – ISBN 5-7966-0595-X
715821
  Руссель С. Микроорганизмы и жизнь почвы. / С. Руссель. – Москва, 1977. – 224с.
715822
   Микроорганизмы и их реакция на действие физических и химических факторов. – Алма-Ата, 1983. – 232с.
715823
  Рубенчик Л.И. Микроорганизмы и космос. / Л.И. Рубенчик. – К, 1968. – 116с.
715824
  Рубенчик Л.И. Микроорганизмы и микробиальные процессы в соляных водоемах УССР / Л.И. Рубенчик. – Киев, 1948. – 118с.
715825
   Микроорганизмы и низшие растения - разрушители материалов и изделий. – М., 1979. – 256с.
715826
   Микроорганизмы и органическое вещество почв. – М., 1961. – 300с.
715827
   Микроорганизмы и охрана почв. – Москва, 1989. – 203с.
715828
  Береснева В.Н. Микроорганизмы и плодородие почв. Стенограмма публичной лекции / В.Н. Береснева. – Л, 1954. – 16с.
715829
  Родина А.Г. Микроорганизмы и повышение рыбопродуктивности прудов. / А.Г. Родина. – М.-Л., 1958. – 174с.
715830
  Мишустин Е.Н. Микроорганизмы и продуктивность земледелия. / Е.Н. Мишустин. – М., 1972. – 343с.
715831
  Мишустин Е.Н. Микроорганизмы и самоочищение почвы. / Е.Н. Мишустин, М.И. Перцовская. – М., 1954. – 652с.
715832
   Микроорганизмы и среда. – Рига, 1962. – 144с.
715833
   Микроорганизмы как компонент биогеоценоза / Мишустин Е.Н. – М., 1984. – 161с.
715834
  Рубенчик Л.И. Микроорганизмы как фактор коррозии бетонов и металлов. / Л.И. Рубенчик. – К, 1950. – 64с.
715835
  Омелянский В.Л. Микроорганизмы как химические реактивы / В.Л. Омелянский. – Ленинград : Науч. химико-технич. изд-во, 1924. – 54с.
715836
  Красильников Н Микроорганизмы почвы и высшие растения / Н Красильников; АН СССР, Институт микробиологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 463 с.
715837
   Микроорганизмы почвы и их взаимоотношения с высшими растениями. – Казань, 1971. – 88с.
715838
   Микроорганизмы почвы и их роль в урожайности растений. – М., 1961. – 122с.
715839
   Микроорганизмы почвы и растение. – Минск, 1972. – 243с.
715840
  Агаджанян А Д. Микроорганизмы ризосферы озимой пшеницы и кукурузы -- продуценты биологически активных соединений и их влияние на высшие растения. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.07 / Агаджанян Д.А,; АН Арм.ССР. – Ереван, 1975. – 40л.
715841
  Теппер Е.З. Микроорганизмы рода Nocardia и разложение гумуса / Е.З. Теппер. – М., 1976. – 199с.
715842
  Гулий В.В. Микроорганизмы, полезные для биометода / В.В. Гулий, Т.В. Теплякова, Г.М. Иванов; Коломиец Н.Г. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1981. – 272 с.
715843
  Затула Д.Г. Микроорганизмы, рак и противоопухолевый иммунитет / Д.Г. Затула. – К., 1985. – 247с.
715844
  Жижченко Б.П. Микропалеонтологические методы стратиграфических построений в нефтегазоносных областях / Б.П. Жижченко. – Москва, 1968. – 340с.
715845
  Подобина В.М. Микропалеонтология : учебное пособие / В.М. Подобина; Рецензент Маркова Л.Г. – Томск : Томский ун-т, 1985. – 181с.
715846
   Микропалеонтология : Учебник. – Москва : МГУ, 1995. – 256 с. – ISBN 5-211-03386-8
715847
   Микропалеонтология океанов и морей. – Москва, 1974. – 201с.
715848
  Тимофеев Б.В. Микропалеофитологическое исследование додевонских отложений : Автореф... докт. геол .минер.наук: / Тимофеев Б. В.; Гос. геол .ком. СССР, Все. нефт. науч. исслед. геол. развед. ин-т. – Л., 1963. – 38л. – Бібліогр.:с.34-38
715849
  Тимофеев Б.В. Микропалеофитологическое исследование древних свит / Б.В. Тимофеев; Отв. ред. Обручев С.В. – Москва; Ленинград : Наука, 1966. – 148 с.
715850
  Мосейкин В.В. Микропетрография горных пород : учебное пособие / В.В. Мосейкин. – М., 1986. – 89с.
715851
  Рудченко В.В. Микропластическая деформация и дислокационная гистерезисная неупругость моно- и поликристаллов металлов и сплавов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Рудченко В.В. ; Томский гос. ун-т. – Томск, 1980. – 20 с.
715852
   Микропластичность : пер.с англ. – Москва : Металлургия, 1972. – 340 с.
715853
  Головин С.А. Микропластичность и усталость металлов / С.А. Головин, А. Пушкар. – М., 1980. – 239с.
715854
  Пугачев В.П. Микрополитика и постсоветская государственность // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.39-48. – ISSN 0869-0499
715855
  Пугачев В.П. Микрополититика в мотивации трудовых ресурсов современной России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.129-144. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
715856
  Нефедов Е.И. Микрополосковые излучающие и резонансные устройства / Е.И. Нефедов, В.В. Козловский, А.В. Згурский. – Киев : Тэхника, 1990. – 158 с.
715857
  Петрова В.В. Микропористость анодных оксидных пленок алюминия / В.В. Петрова. – Петрозаводск, 1992. – 96с.
715858
  Межелайтис Э. Микропоэмы / Э. Межелайтис. – Москва : Советский писатель, 1975. – 256 с.
715859
  Булей Г. Микропрограммирование. / Г. Булей. – Москва : Мир, 1973. – 128с.
715860
  Хассон С. Микропрограммное управление / С. Хассон. – Москва : Мир
Вып. 1. – 1973. – 240 с.
715861
  Хассон С. Микропрограммное управление / С. Хассон. – Москва : Мир
Вып. 2. – 1974. – 477 с.
715862
  Емельянов-Ярославский Микропрограммное управление в цифровых вычислительных машинах : Автореф... канд. техн.наук: / Емельянов-Ярославский Л.Б.; Гос. комитет СОвета Министров СССР по радиоэлектронике НИИСЧЕТМАШ. – М., 1960. – 8л.
715863
  Страусс Э. Микропроцессор 80286 / Э. Страусс. – Рязань, 1992. – 224с.
715864
  Александров Е.К. Микропроцессор 80386 / Е.К. Александров, Ю.Л. Рудня. – Санкт-Петербург, 1995. – 274с.
715865
  Брамм П. Микропроцессор 80386 и его программирование / П. Брамм, Д. Брамм. – Москва : Мир, 1990. – 448 с.
715866
  Паппас К. Микропроцессор 80386: справочник / К. Паппас, У. Марри. – М., 1993. – 320с.
715867
  Григорьев В.Л. Микропроцессор i486. Архитектура и программирование. / В.Л. Григорьев. – Москва : Гранал
1. – 1993. – 346 с.
715868
  Григорьев В.Л. Микропроцессор i486. Архитектура и программирование. / В.Л. Григорьев. – Москва : Гранал
2-3-4. – 1993. – 382 с.
715869
  Бродин В.Б. Микропроцессор і486.Архитектура, программирование, интерфейс / В.Б. Бродин, И.И. Шагурин. – Москва : ДИАЛОГ-МИФИ, 1993. – 240 с.
715870
  Ульяницкий Е.М. Микропроцессорная система релейной защиты энергоблоков / Е.М. Ульяницкий. – Ростов -на-Дону : Ростовский университет, 1990. – 157 с.
715871
   Микропроцессорная техника. – Москва, 1986. – 111 с.
715872
   Микропроцессорная техника. – К., 1988. – 74,6с.
715873
   Микропроцессорная техника. – К., 1992. – 85с.
715874
  Блинов Н.Н. Микропроцессорная техника и ЭВМ в медицинской интроскопии / Н.Н. Блинов. – Москва : Знание, 1986. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 4 ; Радиоэлектроника и связь)
715875
   Микропроцессорная техника и электромеханические устройства в автоматических системах. – Томск, 1987. – 120с.
715876
  Белик А.В. Микропроцессорная техника на уроках химии / А.В. Белик, Е.И. Данилина. – Челябинск, 1988. – 111с.
715877
  Ломака М.В. Микропроцессорное управление приводами / М.В. Ломака, И.В. Медведев. – М., 1990. – 95с.
715878
   Микропроцессорное управление технологическим оборудованием микроэлектроники / А.А. Сазонов, Р.В. Корнилов, Н.П. Кохан, М.Н. Кузнецов, Е.В. Поддубный; Сазонов А.А. – Москва : Радио и связь, 1988. – 262 с.
715879
   Микропроцессорные вычислительные устройства управляющих систем. – М., 1988. – 223с.
715880
   Микропроцессорные защиты оборудования электроэнергетических систем. – Сыктывкар, 1986. – 172 с.
715881
   Микропроцессорные кодеры и декодеры. – М., 1991. – 184с.
715882
   Микропроцессорные комплекты БИС на основе интегральной инжекционной логики. – Москва, 1984. – 247 с.
715883
   Микропроцессорные комплекты интегральных схем. – М., 1982. – 191с.
715884
   Микропроцессорные комплекты повышенного быстродействия. – М, 1981. – 167с.
715885
  Березенко А.И. и др. Микропроцессорные комплекты повышенного быстродействия / А.И.Березенко, Л.Н.Корягин, А.Р.Назарьян. – Москва : Радио и связь, 1981. – 168с. – (Массовая б-ка инженера "Электроника" ; №29)
715886
   Микропроцессорные контроллеры для регулирования и управления технологическими процессами. – М., 1989. – 63с.
715887
  Соботка З. Микропроцессорные системы / З. Соботка, Я. Стары. – М, 1981. – 494с.
715888
   Микропроцессорные системы автоматического управления. – Ленинград : Машиностроение, 1988. – 365с.
715889
   Микропроцессорные системы в электроэнергетике. – Киев, 1988. – 232 с.
715890
  Вадова З.Г. Микропроцессорные системы для реализации параллельныхх поточных систем / З.Г. Вадова. – Москва, 1984. – 39с.
715891
   Микропроцессорные системы и их применение. – К., 1990. – 83с.
715892
  Юэн Ч.К. Микропроцессорные системы и их применение при обработке сигналов / Ч.К. Юэн. – М., 1986. – 296с.
715893
   Микропроцессорные системы и персональные ЭВМ. – Киев, 1993. – 72 с.
715894
   Микропроцессорные системы и персональные ЭВМ. – К., 1994. – 70с.
715895
   Микропроцессорные системы и ПЭВМ. – К., 1991. – 107с.
715896
   Микропроцессорные системы и устройства как основа компьютеризации. – М., 1987. – 138с.
715897
   Микропроцессорные системы контроля и управления. – Рига, 1984. – 148с.
715898
   Микропроцессорные системы контроля и управления. – Рига, 1985. – 124,8с.
715899
   Микропроцессорные системы контроля и управления. – Рига, 1987. – 127с.
715900
   Микропроцессорные системы контроля и управления. – Рига, 1989. – 92с.
715901
   Микропроцессорные системы контроля и управления. – Рига, 1990. – 144 с.
715902
  Власенко В.А. Микропроцессорные системы неразрушающего контроля качества изделий электронной техники / В.А. Власенко, О.И. Шкодин. – Киев, 1990. – 143 с.
715903
  Байда Н.П. Микропроцессорные системы поэлементного диагностирования РЭА / Н.П. Байда. – Москва, 1987. – 254 с.
715904
   Микропроцессорные системы управления в робототехнике. – М., 1984. – 175с.
715905
   Микропроцессорные системы управления структурно-сложными техническими объектами. – Ташкент, 1990. – 56с.
715906
   Микропроцессорные системы управления электроэнергетическими объектами : материалы І Всесоюзной научно-технической конференции "Проблемы комплексной автоматизации электроэнергетических систем на основе микропроцессорной техники". – Киев : Институт электродинамики АН УССР
Ч. 1. – 1990. – 198 с.
715907
   Микропроцессорные системы цифровой обработки сигналов. – Минск, 1990. – 50с.
715908
  Прангишвили И.В. Микропроцессорные системы. / И.В. Прангишвили, Г.Г. Стецюра. – М., 1980. – 237с.
715909
   Микропроцессорные системы: Материалы Всесоюзной конференции 16-19 мая. – Челябинск, 1984. – 271с.
715910
   Микропроцессорные системы: Тезисы докладов 2 Всесоюзной научно-технич. конференции. – Челябинск, 1988. – 147с.
715911
  Баумс А.К. Микропроцессорные средства / А.К. Баумс. – Рига, 1977. – 234с.
715912
  Гребнев В.В. Микропроцессорные средства аппаратуры передачи и обработки информации / В.В. Гребнев. – М., 1987. – 54с.
715913
  Щелкунов Н.Н. Микропроцессорные средства и системы / Н.Н. Щелкунов, А.П. Дианов. – Москва, 1989. – 287с.
715914
   Микропроцессорные средства обработки и отображения информации в системах управления и связи. – М., 1988. – 158с.
715915
  Недашковский В.М. Микропроцессорные средства связи ЭВМ с объектами испытаний. / В.М. Недашковский, Ю.Л. Свалов. – М., 1988. – 48с.
715916
   Микропроцессорные средства, разработка и пременение. – К., 1985. – 94с.
715917
  Шевкопляс Б.В. Микропроцессорные структуры / Б.В. Шевкопляс. – Москва, 1986. – 263 с.
715918
  Шевкопляс Б.В. Микропроцессорные структуры / Б.В. Шевкопляс. – 2-е изд. – Москва : Радио и связь, 1990. – 511 с.
715919
  Ушкар М.Н. Микропроцессорные устройства в радиоэлектронной аппаратуре / М.Н. Ушкар. – Москва : Радио и связь, 1988. – 128 с.
715920
  Лосев В.В. Микропроцессорные устройства обработки информации / В.В. Лосев. – Минск, 1990. – 131с.
715921
  Юэ Гуан Микропроцессорные устройства управления силовыми полупроводниковыми преобразователями : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Юэ Гуан; КПИ. – К., 1993. – 16л.
715922
   Микропроцессорный комплект БИС высокого быстродействия К1800 / В.-Б.Б. Абрайтис, С.Ю. Седаускас, Пятраускас, А.-В.В; В.-Б.Б. Абрайтис, С.Ю. Седаускас, А.-В.В. Пятраускас. – Москва : Радио и связь, 1986. – 185 с. : рис. – Библиогр.: Бибилиогр.: с. 184-185. – (Массовая библиотека инженера "Электроника")
715923
  Белоус А.И. Микропроцессорный комплект БИС серии К 1815 для цифровой обработки сигналов / А.И. Белоус, О.В. Подрубный, В.М. Журба. – Москва : Радио и связь, 1992. – 256 с.
715924
   Микропроцессорный комплект К1810. (структура, программирование, применение) : Справочник. – Москва : Высшая школа, 1990. – 270с. – ISBN 5-06-000821-5
715925
   Микропроцессоры. – Рига, 1975. – 200с.
715926
  Макглин Д.Р. Микропроцессоры / Д.Р. Макглин. – М, 1979. – 224с.
715927
  Бедрековский М.А. Микропроцессоры / М.А. Бедрековский. – М, 1981. – 71с.
715928
  Бедрековский М.А. Микропроцессоры / М.А. Бедрековский. – М, 1981. – 94с.
715929
   Микропроцессоры. – М.
Вып. 1 : Нестеров И.В. Архитектура и ее оценка. – 1984. – 104с.
715930
  Шаньгин В.Ф. Микропроцессоры / В.Ф. Шаньгин, А.Е. Костин; Преснухин Л.Н. – Москва : Высшая школа
Вып. 2 : Щашьгин В.Ф. Организация вычислительного процесса. – 1984. – 119 с.
715931
  Воробьев Н.В. Микропроцессоры / Н.В. Воробьев, В.Д. Вернер. – Москва
Вып. 3 : Воробьев И.В. Элементарная база. – 1984. – 104с.
715932
   Микропроцессоры. – М.
Вып. 4 : Горбунов В.Л. Основы построения на ЭВМ. – 1984. – 143с.
715933
   Микропроцессоры. – М.
Вып. 5 : Васильев П.В. Аппараратурно-программмные средства. – 1984. – 95с.
715934
   Микропроцессоры. – М.
Вып. 6 : Горячев В.В. Информационно-управляющие системы. – 1984. – 120с.
715935
   Микропроцессоры. – М.
Вып. 7 : Фролов Г.И. Автоматизированнве системы контроля. – 1984. – 87с.
715936
   Микропроцессоры. – Москва : Высшая школа
Вып. 8 : Горбунов В.Л., Панфилов Д.И. Лабораторный практикум. – 1984. – 104 с.
715937
   Микропроцессоры. – Москва : Высшая школа
9. – 1985. – 96с.
715938
  Самофалов К.Г. Микропроцессоры / К.Г. Самофалов. – Киев : Техніка, 1986. – 277 с.
715939
  Шилейко А.В. Микропроцессоры / А.В. Шилейко, Т.И. Шилейко. – Москва : Радио и связь, 1986. – 112с.
715940
   Микропроцессоры. – Москва : Высшая школа
Кн. 1. – 1986. – 495с.
715941
   Микропроцессоры. – Москва : Высшая школа
Кн. 2. – 1986. – 383с.
715942
   Микропроцессоры. – Москва : Высшая школа
3. – 1986. – 351с.
715943
   Микропроцессоры. – М., 1987. – 62с.
715944
  Токхейм Р. Микропроцессоры / Р. Токхейм. – Москва, 1987. – 335 с.
715945
   Микропроцессоры. – Минск : Вышэйшая школа
1 : Архитектура и проектирование. – 1987. – 416с.
715946
   Микропроцессоры. – Минск
2 : Средства сопряжения. – 1987. – 303с.
715947
   Микропроцессоры. – Минск : Вышэйшая школа
3. – 1987. – 287с.
715948
  Токхайм Р. Микропроцессоры / Р. Токхайм. – Москва : Энергоатомиздат, 1988
715949
   Микропроцессоры : Уч. пособие для сред. ПТУ. В 5-ти кн. – Москва : Высшая школа
Кн. 1. – 1988. – 174с.
715950
   Микропроцессоры : Уч. пособие для сред. ПТУ. В 5-ти кн. – Москва : Высшая школа
Кн. 2. – 1988. – 142с.
715951
   Микропроцессоры : Уч. пособие для сред. ПТУ. В 5-ти кн. – Москва : Высшая школа
Кн. 3. – 1988. – 142с.
715952
   Микропроцессоры : Уч. пособие для сред. ПТУ. В 5-ти кн. – Москва : Высшая школа
Кн. 4 : Средства отладки/Муренко Л.Л. – 1988. – 159 с.
715953
   Микропроцессоры. – М., 1989. – 47с.
715954
  Самофалов К.Г. Микропроцессоры / К.Г. Самофалов, О.В. Викторов. – 2-е издание. – Киев : Тэхника, 1989. – 311с.
715955
  Черник Г.В. Микропроцессоры "сельского профиля" / Г.В. Черник. – М., 1988. – 256с.
715956
  Варламов И.В. Микропроцессоры в бытовой технике / И.В. Варламов, И.Л. Касаткин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1990. – 101с.
715957
  Варламов И.В. Микропроцессоры в бытовой технике. / И.В. Варламов, И.Л. Касаткин. – Москва : Радио и связь, 1987. – 80 с.
715958
  Вуд Алек Микропроцессоры в вопросах и ответах / Вуд Алек. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 185с.
715959
  Мирский Г.Я. Микропроцессоры в измерительных приборах / Г.Я. Мирский. – Москва : Радио и связь, 1984. – 161 с.
715960
  Горн Л.С. и др. Микропроцессоры в приборах для радиационных измерений / Л.С. и др. Горн. – Москва : Атомиздат, 1979. – 112 с.
715961
   Микропроцессоры в системах контроля и управления. – Пенза, 1987. – 91с.
715962
   Микропроцессоры в системах контроля и управления. – Пенза, 1989. – 90с.
715963
  Мысливец Н.Л. Микропроцессоры в системах управления / Н.Л. Мысливец, С.В. Шлепков. – Л., 1982. – 80с.
715964
  Сусов В.С. Микропроцессоры в телевидении / В.С. Сусов, А.В. Храмов, В.И. Петренко. – Москва : Радио и связь, 1991. – 183 с.
715965
  Залманзон Л.А. Микропроцессоры в управлении и связи / Л.А. Залманзон, Е.И. Пупырев. – М., 1982. – 64с.
715966
   Микропроцессоры в химической промышленности. – М., 1988. – 135с.
715967
  Каган Б.М. Микропроцессоры в цифровых системах / Б.М. Каган, В.В. Сташин. – М, 1979. – 193с.
715968
  Лихтциндер Б.Я. Микропроцессоры и вичислительные устройства в радиотехнике / Б.Я. Лихтциндер, В.Н. Кузнецов. – Киев, 1988. – 271с.
715969
  Калабеков Б.А. Микропроцессоры и их применение в системах передачи и обработки сигналов / Б.А. Калабеков. – Москва : Радио и связь, 1988. – 367с.
715970
  Корниенко Д.И. Микропроцессоры и их роль в ускорении научно-технического прогресса / Д.И. Корниенко. – М, 1986. – 40с.
715971
  Прангишвили И.В. Микропроцессоры и локальные сети микро-ЭВМ в распределенных системах управления. / И.В. Прангишвили. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 272с.
715972
  Рафикузаман М. Микропроцессоры и машинное проектирование микропроцессорных систем : в 2-х кн. / Рафикузаман М. ; пер. с англ. : Е.К. Масловского, Л.В. Шабанова. – Москва : Мир
Кн. 1. – 1988. – 311 с. : илл.
715973
  Рафикузаман М. Микропроцессоры и машинное проектирование микропроцессорных систем : в 2-х кн. / Рафикузаман М. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-001136-6
Кн. 2 / пер. с англ. : А.А. Менна, Л.В. Шабанова. – 1988. – 284 с.
715974
  Соучек Б. Микропроцессоры и микро-ЭВМ / Б. Соучек. – М., 1979. – 519с.
715975
  Шилейко А.В. Микропроцессоры и микро-ЭВМ / А.В. Шилейко. – М., 1980. – 64с.
715976
  Шерстнева Л.А. Микропроцессоры и микро-ЭВМ / Л.А. Шерстнева, В.Г. Никитин. – Казань, 1985. – 117с.
715977
   Микропроцессоры и микро-ЭВМ : Рек.указ.лит. – Москва : Знание, 1986. – 15с.
715978
  Прангишвили И.В. Микропроцессоры и микро-ЭВМ, / И.В. Прангишвили. – М., 1979. – 231с.
715979
  Гивоне Д.Д. Микропроцессоры и микрокомпьютеры: Вводный курс. / Д.Д. Гивоне, Р.П. Россер. – Москва : Мир, 1983. – 464 с.
715980
  Абрайтис В.-Б.Б. Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем : справочник / В.-Б.Б. Абрайтис, Н.Н. Аверьянов, А.И. и др. Белоус; Шаханов В.А. – Москва : Радио и связь
Т. 1. – 1988. – 368 с.
715981
  Аверьянов Н.Н. Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем : справочник / Н.Н. Аверьянов, А.И. Березенко, Ю.И. и др. Борщенко; Шаханов В.А. – Москва : Радио и связь
Т. 2. – 1988. – 368 с.
715982
  Балашов Е.П. Микропроцессоры и микропроцессорные системы. / Е.П. Балашов, Д.В. Пузанков. – М., 1981. – 326с.
715983
  Хвощ С.Т. Микропроцессоры и микроЭВМ в системах автоматического управления / С.Т. Хвощ. – Ленинград : Машиностроение, 1987. – 638с.
715984
  Кудрявцев Г.Г. Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического облуживания средств связи / Г.Г. Кудрявцев, И.А. Мамзелев. – Москва, 1989. – 134 с.
715985
  Никитюк Н.М. Микропроцессоры и мокро-ЭВМ / Н.М. Никитюк. – М, 1981. – 168с.
715986
  Басманов А.С. Микропроцессоры и однокристальные микроЭВМ / А.С. Басманов, Ю.Ф. Широков. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 127с.
715987
  Холленд Р.Ч. Микропроцессоры и операционные системы / Р.Ч. Холленд. – Москва, 1991. – 190с.
715988
  Залманзон Л.А. Микропроцессоры и управление потоками жидкостей и газов / Л.А. Залманзон. – Москва : Наука, 1984. – 320с.
715989
   Микропроцессоры и устройства автоматики в системах управления технологическими процессами. – Иваново, 1985. – 156с.
715990
  Лю Микропроцессоры семейства 8086/8088 / Лю, Ю-Чжен, Г. Гибсон. – Москва : Радио и связь, 1987. – 512с.
715991
  Жукевич А.Б. Микропроцессоры системы элетрогидропривода с релейным управлением : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Жукевич А. Б.; Одесск. политехн. ин-т. – Одесса, 1993. – 16л.
715992
  Королев Л.Н. Микропроцессоры, микро- и мини- ЭВМ / Л.Н. Королев. – Москва : Московский университет, 1988. – 212с.
715993
  Фролов Г.И. Микропроцессоры. Автоматизированные системы контроля объектов : учеб. пособие для вузов / Г.И. Фролов, Р.А. Гембецкий. – Москва : Высшая школа, 1984. – 87 с.
715994
  Нестеров П.В. Микропроцессоры. Архитектура и ее оценка / П.В. Нестеров. – Москва : Высшая школа, 1984. – 104с.
715995
  Зайцева Л.П. Микропроцессоры: в поисках информации / Л.П. Зайцева, О.Г. Чупрына. – М., 1988. – 127с.
715996
   Микропроцессоры: организация, припенение, терминология. – М., 1988. – 59с.
715997
   Микропроцессоры: системы программирования и отладки. – М., 1985. – 272с.
715998
   Микропроцессоры: социально-экономические аспекты внедрения. – М., 1989. – 222с.
715999
  Гришин Ю.П. Микропроцессры в радиотехнических системах / Ю.П. Гришин, Ю.М. Казаринов, В.М. Катиков. – Москва, 1982. – 280 с.
716000
  Коняхин В.И. Микрорайон. / В.И. Коняхин. – М, 1981. – 127с.
<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,