Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>
715001
  Тарасов Д. " Копірайтні війни: Три століття трансатлантичної битви" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12. – С. 4-5. – ISSN 1608-6422
715002
  Гуро И. "Конь мой бежит..." / И. Гуро, А. Андреев. – Москва, 1987. – 252с.
715003
  Лисенко А.Б. "Координаційні полімери на основі 1,2,4, - тріазолвмісних лігандів" : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Лисенко Андрій Борисович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 446 арк. – Додатки: арк. 397-446. – Бібліогр.: арк. 359-396
715004
  Мельничук А. "Копитами вдарте, вороні..." Пісня, яку забороняли // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 1 грудня (№ 46). – С. 11


  У ці грудневі дні виповнюється 105 років від дня народження незабутнього Платона Воронька.
715005
   "Коптские ткани", выставка. Ленинград.1978. – Л, 1978. – 71с.
715006
  Мегела І.П. "Корабель дурнів" як алегорія Ноєвого ковчега // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 259-267. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглядаються літературно-художні твори, побудовані на метафорі "корабля дурнів". Визначається їх зв"язок з ньютонівською механістичною картиною світу в ранні періоди та квантовою фізикою в добу постмодернізму, розкривається характер відношень ...
715007
  Гучков А.И. "Корабль потерял свой курс" / А.И. Гучков. – Москва, 1991. – 63с.
715008
  Веймарн Е.В. "Корабль" на Каче / Е.В. Веймарн, М.Я. Чореф. – Симферополь, 1976. – 86с.
715009
  Ковалевская В.Б. Конь и всадник : пути и судьбы / В.Б. Ковалевская. – Москва : Наука, 1977. – 152 с.
715010
  Льюис К.С. Конь и его мальчик / К.С. Льюис. – Москва, 1992. – 73с.
715011
  Трубицын К.В. Конь и конское снаряжение в текстах берестяных грамот Великого Новгорода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 42-49. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
715012
  Сослани Ш. Конь и Кэтевана / Ш. Сослани. – 2-е изд. – М., 1935. – 128с.
715013
  Сослани Ш. Конь и Кэтевана / Ш. Сослани, 1937. – 248с.
715014
  Сослани Ш. Конь и Кэтевана / Ш. Сослани. – М., 1966. – 447с.
715015
  Сослани Ш. Конь и Кэтевана / Ш. Сослани. – М., 1984. – 384с.
715016
  Быковский Егор Конь и трепетная лань // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 74-83 : фото
715017
  Блейман М.Ю. Конь Ивана Грозного : рассказы о кинорежиссерах / М.Ю. Блейман. – Москва : Бюро пропаганды советского киноискусства, 1974. – 48 с. : ил.
715018
  Черкасов А.Т. Конь рыжий / А.Т. Черкасов, П.Д. Москвитина. – М, 1979. – 799с.
715019
  Черкасов А.Т. Конь рыжий / А.Т. Черкасов, П.Д. Москвитина. – Красноярск, 1980. – 748с.
715020
  Черкасов А.Т. Конь рыжий : в 3-х томах / А.Т. Черкасов. – Красноярск : Книжное издательство
Т. 2 : Конь рыжий. – 1985. – 774 с.
715021
  Черкасов А.Т. Конь Рыжий / А.Т. Черкасов, П.Д. Москвитина. – Красноярск, 1972. – 796с.
715022
  Астафьев В.П. Конь с розовой гривой : рассказы / Виктор Астафьев. – Москва, 1964. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 9)
715023
  Астафьев В.П. Конь с розовой гривой : рассказы / Виктор Астафьев ; ил.: Ю. Лихачев. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1965. – 184 с.
715024
  Астафьев В.П. Конь с розовой гривой : рассказы : для сред. и ст. школьного возраста / Виктор Астафьев ; ил.: С. Косенков. – Воронеж : Центр.-Чернозем. книжное издательство, 1968. – 200 с.
715025
   Конь с розовой гривой.. – М., 1988. – 480с.
715026
   Конь, обгоняющий время. – М., 1988. – 240с.
715027
  Ипполитов П. Коньки / П. Ипполитов. – Москва, 1934. – 316с.
715028
   Коньки.. – 2-е изд., доп. и испр. – К., 1937. – 44с.
715029
   Конькобежный и велосипедный спорт.. – М., 1951. – 20с.
715030
  Ипполитов П. Конькобежный спорт / П. Ипполитов. – М.-Л, 1927. – 100с.
715031
  Мельников Я Конькобежный спорт / Я Мельников. – М., 1951. – 32с.
715032
   Конькобежный спорт. – Москва, 1974. – 342с.
715033
   Конькобежный спорт. – Москва
Вып. 1. – 1980
715034
   Конькобежный спорт. – Москва
Вып. 2. – 1980
715035
  Подарь Г.К. Конькобежный спорт в ЛЮСШ / Г.К. Подарь, Е.П. Степаненко. – М., 1971. – 256с.
715036
  Кучменко В.Н. Конькобежный спорт в СССР / В.Н. Кучменко. – М., 1952. – 32с.
715037
  Кучменко В.Н. Конькобежный спорт в СССР / В.Н. Кучменко. – М., 1953. – 32с.
715038
   Конькобежный спорт в СССР.. – М., 1952. – 96с.
715039
  Травкина Р.Н. Конькобежный спорт в школе / Р.Н. Травкина. – Москва : Просвещение, 1964. – 103 с.
715040
  Травкина Р.Н. Конькобежный спорт в школе / Р.Н. Травкина. – М, 1964. – 109с.
715041
   Конькобежный спорт.. – М., 1951. – 144с.
715042
   Конькобежный спорт.. – М., 1953. – 56с.
715043
   Конькобежный спорт.. – М., 1954. – 56с.
715044
   Конькобежный спорт.. – М., 1954. – 88с.
715045
  Петров Н.И. Конькобежный спорт. / Н.И. Петров. – Л., 1955. – 200с.
715046
  Степаненко Е.П. Конькобежный спорт. / Е.П. Степаненко. – М., 1956. – 155с.
715047
   Конькобежный спорт.. – М., 1957. – 83с.
715048
  Степаненко Е.П. Конькобежный спорт. / Е.П. Степаненко. – М., 1967. – 184с.
715049
   Конькобежный спорт.. – М., 1972. – 40с.
715050
  Стенин Б.А. Конькобежный спорт. / Б.А. Стенин, В.Г. Половцев. – М., 1990. – 175с.
715051
   Коньок-горбуньок. Балет на 4 дії.. – Київ, 1935. – 16с.
715052
  Троицкий Н.А. Коньюгация бактерий / Н.А. Троицкий. – Минск : Наука и Техника, 1978. – 151с.
715053
  Евгеньев М.Б. Коньюгация политенных хромосом и кроссинговер в межвидовых гибридах : Автореф... канд. биол. наук: 103 / Евгеньев М.Б.; АН СССР. – М, 1970. – 31л.
715054
  Гаврош О. Коньяк з дощем : [ збірка поезій ] / Олександр Гаврош. – Київ : Факт, 2009. – 164 с. – (Зона Овідій). – ISBN 978-966-359-240-4
715055
  Кручина Е. Коньяк, арманьяк, кальвадос / Евгений Кручина. – Москва : Эксмо : ББПГ, 2012. – 301, [3] с. : ил., фотоил. – ISBN 978-5-93679-173-4
715056
  Горбонос Ф.В. Кооператив як форма прояву відносин // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2004. – № 9. – С. 26-32
715057
   Кооператив: сегодня и завтра.. – Донецк, 1989. – 95с.
715058
  Марьяновский В.А. Кооперативая собственность при социализме / В.А. Марьяновский. – Москва, 1989. – 126 с.
715059
  Галат Л.М. Кооперативи та гібридні форми економічної співпраці малих товаровиробників у плодоовочевій галузі України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, травень. – С. 70-78 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
715060
  Артеменко І.А. Кооперативна власність та її місце у ринкових трансформаціях в Україні // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2004. – № 1. – С. 28-33. – Бібліогр.: на 28 пунктів. – (Економічні науки)
715061
  Мащенко С. Кооперативна гра з нечіткою множиною дозволених коаліцій / С. Мащенко, В. Моренець // XXVI international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : August 24-28, 2015 : abstracts : Odessa, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 115. – ISBN 978-966-8725-10-4
715062
  Скакальська І.Б. Кооперативна діяльність української еліти Волинського воєводства (1921–1939 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 28-31. – ISSN 2076-1554
715063
  Радзивілюк В. Кооперативна ідентичність за законодавством України у світлі кооперативних принципів // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 6. – С. 43-56. – ISSN 1026-9932
715064
  Гладкий С. Кооперативна ідея і правова ідеологія в Радянській Україні: анатомія антогонізму // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 6. – С. 75-78.
715065
  Бабій Л.В. Кооперативна поведінка компаній у міжнародному бізнесі ( на прикладі компаній-авіаперевізників : дис. ... канд.економічних наук. Спец.08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Бабій Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 233л. + Додатки: л. 185-212. – Бібліогр.: л. 214-233
715066
  Бабій Л.В. Кооперативна поведінка компаній у міжнародному бізнесі (на прикладі компаній-авіаперевізників) : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Бабій Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
715067
  Дука А. Кооперативна природа діяльності кредитних спілок та їх роль у підвищенні рівня життя населення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 96-99. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досвід розвитку ринку фінансових послуг кредитних спілок. Сформульовано напрями розвитку цього ринку в Україні. The experience of development of credit union"s financing services market is analyzed. The directions of development of this ...
715068
  Гриценко В. Кооперативна природа кредитних спілок та пріоритети їх розвитку в умовах конкуренції / В. Гриценко, В. Литвин // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 198-207. – ISSN 1818-5754
715069
   Кооперативна та індивідуальна трудова діяльність.. – К, 1989. – 224с.
715070
  Фрейман Г. Кооперативна технологія навчання як засіб формування громадської позиції старшокласників на уроках історії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 30-32
715071
  Рымарук А.И. Кооперативная и индивидуальная трудовая деятельность : Вопросы и ответы / А.И. Рымарук. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 270 с. – ISBN 531900477Х
715072
   Кооперативная и индивидуальная трудовая деятельность.. – К, 1989. – 237с.
715073
  Нечаев Н. Кооперативная книготорговля на Украине / Н. Нечаев. – Х., 1929. – 41с.
715074
  Юрманова Е.А. Кооперативная модель хозяйствования в решении социально-экономичкских проблем депрессивных территорий (Западноевропейский опыт) // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 3 (42). – С. 29-33. – (Економічні науки)
715075
  Стародубровская В.Н. Кооперативная собственность в сельском хозяйстве социалистических стран. / В.Н. Стародубровская. – М, 1970. – 352с.
715076
  Кислица Т.В. Кооперативная собственность в современных условиях : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кислица Т.В.; Мин-во науки, высшей школы и технической политики РФ, Комитет по высшей школе, Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1992. – 24л.
715077
  Гниденко Татьяна Васильевна Кооперативная собственность и формы ее экономической реализации при социализме : Автореф... канд. экономич.наук: 08.00.01 / Гниденко Татьяна Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 21л.
715078
  Гниденко Татьяна Васильевна Кооперативная собственность и формы ее экономической реализации при социализме : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гниденко Татьяна Васильевна; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1990. – 177л. – Бібліогр.:л.158-177
715079
   Кооперативная собственность при социализме: возможности и перспективы развития.. – М, 1989. – 183с.
715080
  Барг Михаил Зиновтьевич Кооперативная сфера товарного обращения в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Барг Михаил Зиновтьевич; Ленингр. фин.-экон. ин-т. – Л., 1977. – 23л.
715081
  Салова Нинель Федоровна Кооперативная торговля в системе производственных отношений развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Салова Нинель Федоровна; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
715082
  Сафаров З. Кооперативная торговля в Узбекистане / З. Сафаров. – Ташкент, 1965. – 40с.
715083
  Калашник Анатолий Яковлевич Кооперативная торговля и ее роль в повышении уровня жизни сельского населения. (На материалах УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Калашник Анатолий Яковлевич; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
715084
  Сидоров Н.П. Кооперативная торговля на новом этапе Стенограмма публичной лекции... / Н.П. Сидоров. – Москва, 1947. – 31с.
715085
  Осадько М.П. Кооперативная форма сельскохозяйственного производства при социализме / М.П. Осадько. – М, 1963. – 120с.
715086
  Шалов И.С. Кооперативная чайная / И.С. Шалов. – Москва, 1918. – 70с.
715087
  Лісниченко Т.М. Кооперативне житлове будівництво / Т.М. Лісниченко. – 2-е, переробл. і доп. – Київ, 1969. – 158 с.
715088
  Захарченко П.П. Кооперативне законодавство УСРР 1920-х рр.: комплексне історико-правове дослідження // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 755-758. – ISSN 1563-3349
715089
  Гладкий С. Кооперативне законодавство як засіб модернізації суспільства в Радянській Україні періоду НЕП // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 90-94.
715090
  Козловська Б Г. Кооперативне навчання на заняттях з іноземної мови / Б Г. Козловська, // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 145-150. – (Серія "Педагогіка" ; № 2)
715091
  Толстов Р.Д. Кооперативне підприємництво в Україні та характер його фінансово-кредитної підтримки в період непу (1921-1928 рр.) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 117-130. – ISSN 0320-4421
715092
   Кооперативне право : Підручник для студ.ВЗО. – Київ : Ін Юре, 1998. – 332с. – ISBN 966-7183-24-6
715093
  Семчик В.І. Кооперативне право. На захист кооперативів // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 472-474. – ISBN 978-617-7021-00-0
715094
  Твердомед К. Кооперативне страхування в Україні в період непу (1921-1929) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.135-140. – ISSN 0132-1331
715095
  Михайлець В.А. Кооперативне та конфліктне спілкування: узагальнення теоретичної бази // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 329-336


  У статті узагальнено погляди на комунікативне і конфліктне спілкування та лінгвістичні й екстралінгвістичні чинники, що впливають на вдалий перебіг комунікації. У контексті типології взаємодії між людьми у світлі комунікативної лінгвістики визначені ...
715096
  Шемшученко Ю.С. Кооперативне, аграрне, земельне та енергетичне право // На перехресті століть : вибрані праці : до 75-річчя від дня народження / Ю.С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 284-360. – ISBN 978-966-8602-87-0
715097
  Власенко В.М. Кооперативний досвід міжвоєнної української політичної еміграції в Румунії // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 203-206. – ISBN 966-7686-12-8
715098
  Половець В.М. Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861-1917рр.) / В.М. Половець. – Чернігів : Деснянська Правда, 1996. – 204с. – ISBN 966-502-001-3
715099
  Кишакевич Л.Ю. Кооперативний рух на західноукраїнських землях в кінці ХІХ - на початку ХХ століття // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 65-71. – (Серія економічна ; вип. 1)
715100
  Голець В. Кооперативний рух на Північному Лівобережжі в НЕПУ (1921-1927 рр.) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 2. – С.93-98
715101
  Ленченко Ф.І. Кооперативний рух на Україні та його діячі (1866-1921 р.р.) : навч. посібн. для студ. кооперативних навч. закладів / Ф.І. Ленченко. – Київ : [б. в.], 2000. – 144 с.
715102
  Фареній І.А. Кооперативний рух у Наддніпрянській Україні в другій половині XIX - на початку ХХ століття / І.А. Фареній ; НАН України, Ін-т історії. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2008. – 432 с. : іл., фот., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-693-198-9
715103
   Кооперативний спіновий перехід в ціаногетерометалічних каркасах на основі азинових лігандів / В.М. Гіюк, О.А. 1 Голуб, С. Шова, А. Ротару, І.О. Фрицький, І.О. Гуральський // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 112
715104
  Юргелевич С. Кооперативні банки // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 3. – С.33-36


  Зарубіжний досвід ролі держави в розвитку кредитної кооперації
715105
  Ходакевич С.І. Кооперативні банки як ефективний інструмент фінансування аграрного сектору: історія, зарубіжний досвід і можливості для України / С.І. Ходакевич, О.С. Коваленко // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2016. – Вип. 2 (28). – С. 157-171. – ISSN 2310-9734
715106
  Ільницька А. Кооперативні діячі Галичини кінця XIX - першої половини XX ст. (на матеріалах фонду фотографій Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 549-570. – ISSN 2524-0315
715107
  Голець В. Кооперативні кадри Північного Лівобережжя в період НЕПУ (1921-1928) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – № 4. – С.76-78
715108
  Слав"юк Р.А. Кооперативні кредитні установи у фінансовому забезпеченні розвитку аграрного бізнесу : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 96-103 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
715109
  Худицький В. Кооперативні містечка. Як вирішити житлову проблему за допомогою житлово-будівельних кооперативів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 9


  "За твердженням фахівців, гостроту житлової проблеми в Україні найбільше визначає глибокий розрив між купівельною спроможністю громадян та ринковими цінами на житло. І цей розрив продовжує зростати. Але велосипед винаходити не потрібно, - він уже ...
715110
  Олесневич Л.О. Кооперативні міфи і капіталістична дійсність. Західноукраїнська буржуазна кооперація (1883-1939) / Л.О. Олесневич. – К., 1974. – 168с.
715111
  Гладкий С. Кооперативні об"єднання в організаційному механізмі реалізації законодавства про кооперацію УСРР у 20-х роках ХХ ст. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 138-141
715112
  Чепка В.В. Кооперативні об"єднання в сільському господарстві: функціонування та фінансування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 125-128


  Статтю присвячено дослідженню розвитку кооперативних об"єднань на основі малих та середніх аграрних підприємств та створенню дієвої моделі кредитної кооперації в сільському господарстві.
715113
  Гончаренко Владислав Васильович Кооперативні організації: економічна природа і проблеми відродження в Україні : Автореф... канд. ек.наук: 08.00.01 / Гончаренко Владислав Васильович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 17л.
715114
  Федорець М.С. Кооперативні принципи в організації бухгалтерського обліку кредитних спілок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 394-399. – ISSN 0321-0499
715115
  Семчик В.І. Кооперативні принципи і проблеми права колективної власності // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 470-472. – ISBN 978-617-7021-00-0
715116
  Башнянин Г.І. Кооперативні системи: проблеми трансформації за умов ринкової транзиції / Г.І. Башнянин, А.Г. Драбовський, В.В. Іжевський. – Львів : Львівська комерційна академія, 2009. – 414 с. – ISBN 978-966-1537-49-0
715117
  Буханівський Л. Кооперативні союзи України / Л. Буханівський. – К, 1928. – 122с.
715118
  Нерян С. Кооперативні стратегії аргументації в соціальних мережах // Діалог. Медіастудії : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами та видавничої справи ; редкол.: О. Іванова, І Грєбцова, М. Польовий [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 26. – С. 96-113. – ISSN 2308-3255
715119
  Дідківська Л.В. Кооперативні форми господарювання в Україні у період НЕПу // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 135-153. – ISSN 0320-4421
715120
  Федоренко С.В. Кооперативно-інтерактивні методи навчання у формуванні міжкультурної компетентності студентів (з досвіду вищої освіти США) // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ, 2018. – № 2 (94). – С. 12-18. – ISSN 1817-8510


  "Висвітлено роль кооперативно-інтерактивних методів у формуванні міжкультурної компетентності студентів у вищій школі США. Окреслено погляди зарубіжних дослідників на сутність поняття «міжкультурна компетентність». Охарактеризовано основні риси ...
715121
  Боровиков Владимир Григорьевич Кооперативно-колхозная собственность и характер труда в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Боровиков Владимир Григорьевич; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1974. – 18л.
715122
  Ергазиев И. Кооперативно-колхозное движение в Казахстане в период борьбы за социалистическую индустриализацию СССР (1926-1929 гг.) : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Ергазиев И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – Москва, 1954. – 16с.
715123
   Кооперативно-колхозное строительство в Казахстане (1917-1927 гг.) : Документы и материалы. – Алма-Ата : Казахстан, 1988. – 256 с.
715124
  Айтиев Т.А. Кооперативно-колхозное строительство в Казахстане в период перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Айтиев Т.А.; АН Каз. ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Алма-Ата, 1953. – 16 с.
715125
   Кооперативно-колхозное строительство в СССР. – М, 1991. – 426с.
715126
   Кооперативно-колхозное строительство в СССР, 1917-1922.. – М, 1990. – 396с.
715127
  Попов Г.В. Кооперативное движение в Бирме / Г.В. Попов. – М, 1980. – 133с.
715128
  Уэбб Б. Кооперативное движение в Великобритании / Б. Уэбб. – 2-е изд. – Харьков, 1918. – 159с.
715129
  Уэбб Б. Кооперативное движение в Великобритании / Б. Уэбб. – 3-е изд. – Харьков, 1919. – 127с.
715130
  Жук П.Г. Кооперативное и индивидуальное жилищное строительство / П.Г. Жук. – Москва, 1967. – 79с.
715131
  Пудиков Д.С. Кооперативное и индивидуальное жилищное строительство / Д.С. Пудиков. – 2-е изд. – М, 1989. – 176с.
715132
  Зевакин С.Г. Кооперативное и индивидуальное жилищное строительство. / С.Г. Зевакин, С.А. Чернецов. – М., 1989. – 160с.
715133
   Кооперативное излучение и статистика фотонов : межвуз. сб. науч. трудов. – Ленинград : ЛПИ, 1986. – 131 с.
715134
  Мулен Э. Кооперативное принятие решений / Э. Мулен. – Москва, 1991. – 463 с.
715135
  Севликянц Г.С. Кооперативное производство и управление им на современном этапе (на матер. Тадж. ССР) : Автореф... докт. экон.наук: / Севликянц Г. С.; ЛГУ. – Душанбе, 1969. – 42л.
715136
  Кучина Э.В. Кооперативное строительство на юге Казахстана в первые годы Советской власти (1917-1921 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кучина Э.В.; Тюмен. гос. ун-т. – Тюмень, 1975. – 32л.
715137
   Кооперативные деформационные процессы и локализация деформации.. – К, 1989. – 319с.
715138
  Петросян Л.А. Кооперативные дифференциальные игры и их приложения / Л.А. Петросян, Н.Н. Данилов. – Томск, 1985. – 278с.
715139
   Кооперативные и неравновесные процессы в системе экситонов большой плотности. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 206 с.
715140
  Доценко С.И. Кооперативные игры в задачах о назначении // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: В.М. Булавацький, М.М. Войтович, І.П. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (124). – С. 30-42. – ISSN 0868-6912


  The application of cooperative game theory to assignment problem is considered. Twо cooperation models are induced, in which the most/less productive agents are exempt from work. Such models are called " boss game " and " housekeeper game " ...
715141
  Добротэ Н. Кооперативные иллюзии в экономической литературе буржуазно-помещичьей Румынии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Добротэ Н. ; МГУ. – Москва, 1964. – 18 с.
715142
  Гончаренко Владислав Васильевич Кооперативные организации: экономическая природа и проблемы возрождения в Украине : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гончаренко Владислав Васильевич; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 185л. – Бібліогр.:л.162-169
715143
  Конев С.В. Кооперативные переходы белков в клетке / С.В. Конев. – Минск, 1970. – 203с.
715144
  Яковлева В.Ф. Кооперативные поставки в промышленности СССР / В.Ф. Яковлева. – М., 1963. – 164с.
715145
  Кузина Л.А. Кооперативные эффекты в спектральныхд и энергетических свойствах водородных связей, образованных аминогруппой . : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Кузина Л.А.; С-Перербург.гос.ун-т. – С-Петербург, 1992. – 14л.
715146
  Андреев А.В. Кооперативные явления в оптике : сверхизлучение, бистабильность, фазовые переходы / А.В. Андреев, В.И. Емельянов, Ю.А. Ильинский. – Москва : Наука, 1988. – 286, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 281-287. – (Современные проблемы физики)
715147
  Клепко В.В. Кооперативные явления в растворах полимеров в гидрогелях. : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Клепко В.В.; Ин-тут химии высокомолекулярных соед. АН УССР. – К., 1989. – 18л.
715148
  Лофман С.Е. Кооперативный библиотечно-информационный комплекс / С.Е. Лофман, М.с. Рудняева. – М., 1979. – 79 с.
715149
   Кооперативный городской продовольственный магазин : Организация и техника торговли. – Москва, 1948. – 308 с.
715150
  Яковлев М.Н. Кооперативный накул крупного рогатого скота и овец / М.Н. Яковлев. – М, 1929. – 59с.
715151
  Крамаренко А.А. Кооперативный план В.И.Ленина и его осуществление в СССР / А.А. Крамаренко. – Л., 1960. – 28с.
715152
  Блохин А.А. Кооперативный сектор экономики / А.А. Блохин, Е.А. Иванова. – Москва : Знание, 1989. – 61, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Экономика ; 11 / 1989)
715153
  Иванова Е.А. Кооперативный уклад в экономике / Е.А. Иванова, С.А. Шашнов. – М, 1991. – 173с.
715154
  Каплан Михаил Данилович Кооперативный эффект Яна-Теллера и его проявления в акустических, магнитных и диэлектрических свойствах кристаллов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.07 / Каплан Михаил Данилович; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1985. – 32л.
715155
  Пепеляева Л.В. Кооперативы / Л.В. Пепеляева. – Новосибирск, 1990. – 80с.
715156
  Годлевский П.Л. Кооперативы / П.Л. Годлевский, В.П. Орлова. – Волгоград, 1991. – 174с.
715157
   Кооперативы в Западной Европе. – М, 1989. – 190с.
715158
  Глинкина С.П. Кооперативы в экономике социалистических стран / С.П. Глинкина. – М, 1989. – 141с.
715159
  Ситников П.И. Кооперативы и аренда в производстве / П.И. Ситников. – М, 1989. – 46с.
715160
  Коняев Н.И. Кооперативы и индивидуальная трудовая деятельность / Н.И. Коняев. – Куйбышев, 1989. – 134с.
715161
   Кооперативы нового типа. – М, 1989. – 206с.
715162
   Кооперативы сегодня и в будущем. – М, 1989. – 302с.
715163
  Ватман Д.П. и др. Кооперативы: квартира, дача, гараж / Д.П. и др. Ватман. – Москва, 1982. – 288с.
715164
  Скибицкий К.В. Кооперативы: прововые основы организации и деятельности / К.В. Скибицкий. – К, 1988. – 47с.
715165
  Рымарук А.И. Кооперативы: формы, организация работ, перспективы развития / А.И. Рымарук. – К., 1988. – 152с.
715166
  Соколов В.я. Кооператору о бухгалтерском учете. / В.я. Соколов. – М., 1991. – 318с.
715167
  Племнек А. Кооперация - действенный способ оптимизации расходов / Александр Племнек // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2009. – № 9 (154). – С. 18-21. – ISSN 1726-6726
715168
  Крылов В. Кооперация - основа стабильного развития сельских территорий // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2012. – № 11. – С. 73-77. – ISSN 0235-2443
715169
  Семчик В.І. Кооперация - путь возрождения села // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 474-480. – ISBN 978-617-7021-00-0
715170
  Козьяков Н.И. Кооперация / Н.И. Козьяков. – М. -Л., 1930. – 48с.
715171
  Гребенюк В.П. Кооперация / В.П. Гребенюк. – М., 1982. – 79с.
715172
  Глушецкий А А. Кооперация : роль в современной экономике / А А. Глушецкий, . – М, 1991. – 159с.
715173
  Басамыгина И.Н. Кооперация библиотек : науч.-метод. пособ. / И.Н. Басамыгина, А.А. Трофименко. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 96 с. – (Серия "Библиотекарь и время. 21 век" / отв. ред О.Р. Бородин ; № 68). – ISBN 5-85129-175-3
715174
  Вигодзинский В. Кооперация в Германии / В. Вигодзинский. – Москва, 1918. – 320 с.
715175
   Кооперация в деле переработки животных продуктов.. – М, 1918. – 43с.
715176
  Мамедова М Н. Кооперация в Иране / М Н. Мамедова, . – М, 1973. – 144с.
715177
  Наумов В.К. Кооперация в Италии / В.К. Наумов. – М, 1989. – 182с.
715178
  Завьялов П.С. Кооперация в мире капитала: Международные аспекты промышленного кооперирования / П.С. Завьялов. – Москва, 1979. – 216с.
715179
  Козьяков Н.И. Кооперация в пятилетке / Н.И. Козьяков. – М. -Л., 1929. – 42с.
715180
  Борисов С.В. Кооперация в рыночных условиях хозяйствования: сущность, противоречия и проблемы развития : Дис... канд.эконом.наук: 08.01.01 / Борисов С.В.; КУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1996. – 184л. – Бібліогр.:л.162-184
715181
  Хейсин М.Л. Кооперация в сельском хозяйстве / М.Л. Хейсин. – Ленинград, 1926. – 115с.
715182
  Андреев А.А. Кооперация в социалистическом строительстве : приложение: Резолюция XIII съезда РКП(б) "О кооперации" / А.А. Андреев. – Москва : Гудок, 1924. – 71 с.
715183
   Кооперация в СССР.. – М, 1989. – 32с.
715184
  Масленников В.П. Кооперация в странах Азии и Африки / В.П. Масленников. – Москва, 1988. – 134с.
715185
   Кооперация в странах социализма.. – М, 1985. – 223с.
715186
  Шейко П.В. др. Кооперация в сфере социального обслуживания сельского населения / П.В. др. Шейко. – Киев, 1988. – 65с.
715187
  Семенов Е.В. Кооперация деятельности как проблема исторического материализма. / Е.В. Семенов. – Новосибирск, 1983. – 176с.
715188
   Кооперация и аренда. – М
Кн. 1. – 1989. – 381с.
715189
   Кооперация и аренда.. – М
Кн. 2. – 1989. – 287с.
715190
  Целлариус В. Кооперация и борьба за социализм / В. Целлариус. – 3-е изд., переработ. – Х., 1926. – 208с.
715191
  Уэбб С. Кооперация и государство будущего / С. Уэбб. – М, 1918. – 15с.
715192
  Соколов Н.Н. Кооперация и демократия / Н.Н. Соколов. – Москва, 1918. – 15с.
715193
  Пажитнов К.А. Кооперация и ее отношение к профсоюзному движению, / К.А. Пажитнов. – 2-е. – Пг., 1918. – 64с.
715194
  Булатов И.Г. Кооперация и ее роль в подготовке сплошной коллективизации. / И.Г. Булатов. – Москва, 1960. – 200с.
715195
   Кооперация и искусство : сборник статей: Игоря Грабаря, Н. Романова, Абрама Эфроса, П. Эттингера и А. Чаянова. – Москва : Типография Н.А. Сазоновой, 1919. – 80 с.
715196
  Арманд Л. Кооперация и народные дома : с рис. в тексте / Арманд Л. – 3-е изд. – Москва : Изд-во Всерос. Центр Союза потребит. обществ, 1918. – 15 с.
715197
  Герасимов Е.Н. Кооперация и перестройка / Е.Н. Герасимов. – К., 1989. – 31с.
715198
  Семчик В.И. Кооперация и право. / В.И. Семчик. – К., 1991. – 143с.
715199
  Флейснер Г. Кооперация и рабочее движение / Г. Флейснер, 1919. – 55с.
715200
  Печалова Л.В. Кооперация и решение социальных проблем на Северном Кавказе в ХХ в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 127-129. – ISSN 0042-8779
715201
  Мещеряков Н.Л. Кооперация и социализм / Н.Л. Мещеряков. – М, 1920. – 111с.
715202
  Бурков В.Л. Кооперация как специфический способ самоорганизации природы и общества // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1990. – Вып. 72
715203
  Покотилова Валентина Ивановна Кооперация как теория и практика хозяйственной организации : Дис... канд. экон. наук: 08.00.01 / Покотилова Валентина Ивановна; КГУ. – Київ, 1992. – 141л.
715204
   Кооперация производства в системе экономических отношений.. – Новосибирск, 1987. – 120с.
715205
  Белов В. Кооперация России и Германии в области транспортно-логистических услуг // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 30-44. – ISSN 2074-6040


  В статье рассматриваются вопросы сотрудничества между Россией и Германией в области логистики и транспорта, которое становится одной из самых динамичных частей российско-германской хозяйственной кооперации в сфере услуг.
715206
  Тотомианц В.Ф. Кооперация среди детей и юношества / В.Ф. Тотомианц. – М, 1918. – 156с.
715207
  Ахмеев Г.Н. Кооперация труда / Ахмеев Г.Н. – Москва : Знание, 1964. – 32 с. – (Новое в жизни, науке, технике. 3 серия. Экономика ; 21)
715208
  Лущук А.П. Кооперация труда в системе экономических отношений развитого социализма (потенциальные и реальные факторы движения) : Дис... докт. экон.наук: 08.00.01 / Лущук А. П.; М-во с.х. СССР, Одесск. с.х. ин-т. – Одесса, 1983. – 417л. – Бібліогр.:л.391-417
715209
  Лущук А.П. Кооперация труда в системе экономических отношний развитого социализма (потенциальные и реальные факторы движения) : Автореф дис. ... д-ра эконом. наук: / Лущук А.П. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 45 с.
715210
  Хицков И.Ф. Кооперация, управление, организация в сельском хозяйстве / И.Ф. Хицков. – Воронеж, 1991. – 166с.
715211
   Кооперация.Указатель литературы.. – Х, 1918. – 136с.
715212
  Тихонов Владимир Александрович Кооперация: за и против / Тихонов Владимир Александрович. – Москва : ПИК, 1991. – 348с.
715213
  Микитюк О.П. Коопераційні відносини як основа формування середовища малого бізнесу (соціально-філософський аспект) // Наукові праці аспірантів економічного факультету : збірник наукових праць / КНУТШ ; редкол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 156-164. – ISBN 966-7317-92-7
715214
  Коваль Ф. Кооперація - економічно-соціальний і національно-культурний фундамент державотворення України / Федір Коваль; Львівське обласне тов-во "Український кооперативний рух". – Львів : ТУКР, 2006. – 80с. – (Кооперація матеріальна і духовна сила народу ; Ч.6)
715215
  Коваль Ф. Кооперація - феномен національно-духовного відродження України / Федір Коваль; Львівське обласне тов-во "Український кооперативний рух". – Львів : ТУКР, 2006. – 65с. – (Кооперація матеріальна і духовна сила народу ; Ч. 7)
715216
  Щербіна О.С. Кооперація бібліотек України в напрямі збереження національної документальної спадщини / О.С. Щербіна, О.С. Шевчук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 4. – С. 32-38. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи – визначити напрями кооперації бібліотек України в аспекті збереження національної документальної спадщини
715217
  Саковська О.М. Кооперація в аграрному виробництві: сучасні виклики та перспективи розвитку // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 2 (6). – С. 32-45
715218
  Борисов Сергій Васильович Кооперація в ринкових умовах господарювання: суть, протиріччя та проблеми розвитку : Автореф... канд. економ.наук: 08.01.01 / Борисов Сергій Васильович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 23л.
715219
  Малік М.Й. Кооперація в системі кредитного забезпечення аграрного сектора економіки // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 84-91
715220
  Бебко С. Кооперація закладів вищої освіти в умовах глобальної конкуренції // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 3 (23). – С. 17-25. – ISSN 2411-5215
715221
  Саркісова О.Ю. Кооперація і взаємодія у світі сучасних тенденцій розвитку суспільства, освіти і професійної підготовки // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 204-208. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
715222
  Голець В.В. Кооперація і неп (20-ті роки 20 ст.) / В.В. Голець. – Чернігів : Просвіта, 2006. – 244с. – ISBN 966-7743-52-7
715223
  Чернявська Л. Кооперація інформаційних ресурсів бібліотечних закладів як фактор удосконалення інформатизації суспільства // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С.170-186. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4595-2 (вип. 19)
715224
  Коваленко І. Кооперація освітянських бібліотек в інформаційному забезпеченні національної науки й освіти // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 6 (212). – C. 40-41. – ISSN 1029-7200


  10 квітня 2012 р. фахівці Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського на базі Науково-педагогічної бібліотеки міста Миколаєва провели регіональний науково-практичний семінар щодо об"єднання зусиль у формуванні єдиного ...
715225
  Шарий Г. Кооперація селян - найважливіший традиційний суспільний інститут // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 23-25
715226
  Безус Р.М. Кооперація та інтеграція в аграрному бізнесі / Р.М. Безус, Л.С. Крючко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, березень. – С. 3-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
715227
  Шиндирук І.П. Кооперація та корпоратизація в системі економічної співпраці господарюючих суб"єктів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 7 (261). – С. 54-59. – ISSN 2221-1055
715228
  Горкіна Л. Кооперація у контексті ліберально-демократичної концепції модернізації суспільства // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (594). – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х
715229
  Горкіна Л. Кооперація у контексті ліберально-демократичної концепції модернізації суспільства. // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 4-15. – ISSN 0131-775Х
715230
  Березівський П. Кооперація у розвитку сільських територій // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 33-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
715231
  Тимченко Ю.В. Кооперація як економічна організація // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 146-151.
715232
  Вілегжаніна Т. Кооперація як засіб успішного функціонування бібліотек в інформаційному середовищі // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 4 (62). – С. 4-6. – Бібліогр.: 3 назв.
715233
  Круглікова В.В. Кооперація як необхідна форма розвитку промислового виробництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 48-50 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
715234
  Рибчак О.С. Кооперація як основний регуляторний механізм розвитку підприємницької діяльності аграрної сфери / О.С. Рибчак, Н.В. Бондаренко, О.М. Кобилянський // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6, березень. – С. 20-26 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
715235
  Покотилова Валентина Іванівна Кооперація як теорія і практика господарської організації : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 / Покотилова Валентина Іванівна; МОУ; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1992. – 17с.
715236
  Коверзнев В.О. Кооперація як форма економічної співпраці: господарсько-правовий аспект // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 13-15. – ISBN 978-966-7496-99-9
715237
  Гладкий С. Кооперація, держава, право: теоретична модель історико правового аналізу взаємозв"язків // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 17-21.
715238
  Туган-Барановський М. Кооперація, соціально-економічна природа її та мета / М. Туган-Барановський. – Київ : Друк. Дніпровського Союзу Споживчих Союзів. – 140 с.


  Известный классик экономической науки, первый министра финансов Украины, основатель Украинской Академии наук и первого академик-экономист, корифей украинского высшего экономического образования
715239
  Туган-Барановський Кооперація, соціяльно-економічна природа її та мета / Михайло Туган-Барановський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 436-443. – ISBN 966-346-208-6
715240
  Смоленцов В.П. Кооперирование и межхозяйсвенные отношения / В.П. Смоленцов, Г.Т. Гойгел. – М., 1978. – 271с.
715241
  Лавренюк М.К. и др. Кооперирование колхозов с промышленными предприятиями / М.К. и др. Лавренюк. – Киев, 1988. – 31с.
715242
  Васильева Е.Н. Кооперирование крестьянства в африканских странах социалистической ориентации / Е.Н. Васильева. – Москва, 1984. – 107с.
715243
  Латыш А.А. Кооперирование личных хозяйств населения с общественным производством / А.А. Латыш. – К, 1988. – 75с.
715244
  Кузьмин О. Кооперирование на мировом туристическом рынке / О. Кузьмин, А. Гайдук // Журнал европейской экономики : научный журнал / Тернопольский национальный экономический университет. – Тернополь, 2007. – Т. 6, (№ 2). – С.151-165. – ISSN 1684-906Х
715245
   Кооперирование предприятий по созданию производственных систем.. – К., 1988. – 80с.
715246
  Каминский А.Е. Кооперирование сельского хозяйства Китая / А.Е. Каминский. – М., 1959. – 167с.
715247
  Голиков В. Кооперирование сельского хозяйства СССР. / В. Голиков. – М, 1983. – с.
715248
  Йонас Б.Я. Кооперирование специализированных строительно-монтажных организаций. / Б.Я. Йонас, В.С. Михайлов. – Москва : Стройиздат, 1989. – 96 с.
715249
  Грайворонский В.В. Кооперированное аратство МНР / В.В. Грайворонский. – Москва, 1982. – 215 с.
715250
  Микитюк О.П. Кооперування діяльності суб"єктів господарювання як засіб підвищення їх соціальної відповідальності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 214-220
715251
  Оніпко Т. Кооперування населення України в 20-ті роки XX ст.: досвід розширення соціальної бази // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 24-31
715252
  Крисальний О.В. Кооперування підприємств у створенні централізованіх фондів РАПО / О.В. Крисальний. – К, 1984. – 54с.
715253
  Микитюк О.П. Кооперування підприємств як засіб підтримки їх конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 151-155


  Розкривається значення такого засобу підвищення конкурентоспроможності підприємств як кооперування, визначаються його особливості для різних форм взаємодії суб"єктів господарювання.
715254
  Микитюк Оксана Петрівна Кооперування суб"єктів підприємництва в транзитивній економіці : Дис. ... доктор економ. наук: 08.01.01 / Микитюк О.П.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 207 л. + Додатки: л.208-218. – Бібліогр.: л.188-207
715255
  Микитюк О.П. Кооперування суб`єктів підприємництва в транзитивній економиці : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.01.01 / Оксана Петрівна Микитюк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
715256
  Скворцов А.М. Коопративные переходы в полимерных цепях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 076 / Скворцов А.М.; Ан СССР.Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л, 1970. – 12л.
715257
  Іваницький С.О. Кооптація в системі формування органів представницької демократії адвокатури: рго et сопtга // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 8 (167). – С. 18-21
715258
   Коорданационные соединения переходных элементов.. – Кишинев, 1983. – 144с.
715259
  Саєнко О.І. Координати / О.І. Саєнко. – Харків, 1965. – 43 с.
715260
   Координати = Co-ordinates. – [Мюнхен] : Сучасність
Т. 1 : Антологія сучасної української поезії на заході / упоряд.: Б. Бойчук, Б.Т. Рубчак ; вступ. ст. І. Фізера ; обкл. роботи Л. Гуцалюка. – 1969. – XXXII, 363, [9] c. – Назва корінця: Координати - антологія поезії. – Бібліогр.: с. 347-363
715261
   Координати = Co-оrdinates. – [Мюнхен] : Сучасність
Т. 2 : Антологія сучасної української поезії на заході / упоряд.: Б. Бойчук, Б.Т. Рубчак ; обкл. роботи Л. Гуцалюка. – 1969. – 487 с. – Назва корінця: Координати- антологія поезії. – Бібліогр.: c. 451-475
715262
  Загірняк Д. Координати вищої школи України відносно моделей вищої освіти / Д. Загірняк, О. Кратт // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 1 (233). – С. 28-39. – ISSN 2409-9260
715263
  Тельнюк-Адамчук Координати навколополюсних зірок за гарвардськими спостереженнями 1897 року / Тельнюк-Адамчук, О.В. Данільцев, О.Я. Грегуль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-38. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Виконано нову редукцію двох гарвардських платівок, які отримані та виміряні століття тому. для редукції використані дані зірок із каталогу Tycho-2. Отримано екваторіальні координати 578 зірок, 13 - 17 зоряної величини в радіусі 0,5[градуса] навколо ...
715264
  Маланчій М. Координати особистісно-професійного розвитку особового складу Державної прикордонної служби України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 110-117. – ISSN 2414-4436
715265
  Король А.К. Координати полюса Земли с 1915.8 до 1929.0 гг. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Король А. К.; АН УССР, Глав. астроном. обсерват. – Киев, 1949. – 7 с.
715266
  Александров О. Координати та підсилення критичних зображень в гравітаційно-лінзових системах: поправки другого порядку у околі симетричного каспу / О. Александров, В. Жданов, С. Коваль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-11. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Знайдені та проаналізовані поправки до аналітичних асимптотичних формул, що описують координати та підсилення критичних зображень точкового джерела у околі каспу каустики. Показано, що у випадку, коли лінзове відображення є симетричним відносно осі ...
715267
  Зарванська І. Координатне (посткоординатне) індексування в електронному просторі як ефективний засіб створення пошукового образу документа // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 27-31. – ISSN 2076-9326
715268
  Кондратюк О.В. Координатне інтегрування різнорідних картографічних матеріалів у ГІС-Кордон : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 33-38 : Табл., мал. – Бібліогр.: 7 назв
715269
  Самороковский В.М. Координатно-графический метод исследования почерка. / В.М. Самороковский. – Воронеж, 1973. – 32с.
715270
  Скриганов М.М. Координатные и спектральные асимптотики в задаче рассеяния для уравнения Шредингера. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Скриганов М.М.; АН СССР.Мат.ин-т. – Л, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
715271
  Пугачев Я.И. Координатные условия в общей теории относительности и их применение к расчету гравитационных и электромагнитных полей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пугачев Я.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1956. – 7л. – Бібліогр.:с.7
715272
  Кушнир И.А. Координатный и векторный методы решения задач / И.А. Кушнир. – Киев : Астарта, 1996. – 416с. – ISBN 5-7707-96-88-Х
715273
  Ринк И.А. Координаты / И.А. Ринк. – М., 1970. – 135с.
715274
  Келль Н. Координаты Гаусса-Крюгера и их применение : практическое руководство для геодезистов, землемеров, маркшейдеров, топографов и гидрографов / Н. Келль. – 2-е изд. доп. – Москва; Ленинград : ОНТИ НКТП, 1932. – 156 с.
715275
  Христов В.К. Координаты Гаусса-Крюгера на эллипсоиде вращения : монография / В.К. Христов. – Москва : Геодезиздат, 1957. – 263 с.
715276
   Координаты действия.. – М., 1976. – 223с.
715277
  Барабаш Леонид. Сергеевич Координаты детекторы для физики высоких энергий : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.01 / Барабаш Леонид. Сергеевич; Объед. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1991. – 24 с.
715278
  Абламонов П.Ф. Координаты дружбы / П.Ф. Абламонов. – Москва : ДОСААФ, 1974. – 104 с., [8] л. ил.
715279
  Федорченко Максим Координаты земельного рынка Украины // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 2. – С. 12-16 : Фото. – Бібліогр.: 22 назв.
715280
  Лактионов А. Координаты индивидуального опыта / А. Лактионов. – Харьков : Бизнес Информ, 1998. – 492с. – ISBN 966-7080-62-5
715281
  Лактионов А.Н. Координаты индивидуального опыта / А.Н. Лактионов ; МОНУ ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – 2-е изд. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2010. – 366 с. – ISBN 978-966-623-641-1
715282
  Полубинский В.И. Координаты мужества : ( о людях советской милиции) / В.И. Полубинский. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 112с.
715283
  Колесников Ю.А. Координаты не известны / Ю.А. Колесников. – Москва : ДОСААФ, 1980. – 222с.
715284
  Колесников Ю.А. Координаты неизвестны. / Ю.А. Колесников. – М., 1982. – 238с.
715285
   Координаты подвига.. – Челябинск, 1968. – 364с.
715286
  Лебединский А.Я. Координаты сердца. Стихи / А.Я. Лебединский. – Донецк, 1973. – 55с.
715287
  Буткевич О.В. Координаты творчества / О.В. Буткевич. – Л., 1976. – 184с.
715288
  Лившиц С.Е. Координаты тревоги / С.Е. Лившиц. – Магадан, 1967. – 80с.
715289
  Жданов В.И. Координаты Ферми и радиоинтерферометрические наблюдения / В.И. Жданов, А.Н. Александров // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 24-28. – (Астрономія ; Вип. 32)


  С использованием геоцентрических координат Ферми исследованы релятиистские поправки для радиоинтерферометрического времени задержки. Показано, что на уровне точности 10 -12 с необходимо учитывать, кроме ранее найденных, поправку, вызванную ...
715290
  Шекли Р. Координаты чудес / Р. Шекли. – М, 1993. – 510с.
715291
  Заячкивский Игорь Степанович Координаты чудес : Фантастика, увидевшая свет в книжных издательствах на русском языке (1945-1990 гг.): Опыт библиографического указателя / Заячкивский Игорь Степанович. – Львов : Каменяр, 1994. – 292с.
715292
  Зеленая Дарья Координаты чудес // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 150-155 : фото
715293
  Недогреева А.И. Координационная деятельность городского Совета народных депутатов / А.И. Недогреева. – Киев, 1982. – 132 с.
715294
  Мирошник И.М. Координационная парадигма развития и система психологической координации: пути эволюции способностей человека будущего // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 145-162. – ISSN 2073-8528
715295
  Хо Уилем Координационная полимеризация 4-метилпентена-1 и сополимеризация его с некоторыми другими мокомерами : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Хо Уилем; АН СССР. Ин-т нефтехимич. синтеза. – М., 1971. – 18л.
715296
  Казанник А.И. Координационная функция местных Советов депутатов трудящихся / А.И. Казанник. – Иркутск, 1974. – 69с.
715297
  Казанник А.И. Координационная функция местных советов депутатов трудящихся в современный период (на материалах Восточной Сибири) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.711 / Казанник А.И.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1970. – 22л.
715298
  Скопенко В.В. Координационная химия : Практикум; /Учеб. пособие для хим. фак. ун-тов/ / В.В. Скопенко, В.В. Григорьева. – Київ : Вища школа, 1984. – 232 с. : граф. – Библиогр.: с.228-230 (74 назв.)
715299
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 1. – 1995
715300
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 2. – 1995
715301
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 3. – 1995
715302
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 4. – 1995
715303
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 5. – 1995
715304
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 6. – 1995
715305
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 7. – 1995
715306
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 8. – 1995
715307
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 9. – 1995
715308
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 10/11. – 1995
715309
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 12. – 1995
715310
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 1. – 1996
715311
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 3. – 1996
715312
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 5. – 1996
715313
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 4. – 1996
715314
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 6. – 1996
715315
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 7/8. – 1996
715316
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 9. – 1996
715317
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 10. – 1996
715318
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 11. – 1996
715319
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 12. – 1996
715320
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 2. – 1996
715321
   Координационная химия. – Москва : Наука. – ISSN 0132-344Х
Т. 23, № 2. – 1997
715322
   Координационная химия. – Москва : Наука. – ISSN 0132-344Х
Т. 23, № 3. – 1997
715323
   Координационная химия. – Москва : Наука. – ISSN 0132-344Х
Т. 23, № 4. – 1997
715324
   Координационная химия. – Москва : Наука. – ISSN 0132-344Х
Т. 23, № 5. – 1997
715325
   Координационная химия. – Москва : Наука. – ISSN 0132-344Х
Т. 23, № 6. – 1997
715326
   Координационная химия. – Москва : Наука. – ISSN 0132-344Х
Т. 23, № 1. – 1997
715327
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 2. – 2002
715328
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 4. – 2002
715329
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 3. – 2002
715330
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 1. – 2002
715331
   Координационная химия. – Москва, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 5. – 2002
715332
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 6. – 2002
715333
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 7. – 2002
715334
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 8. – 2002
715335
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 9. – 2002
715336
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 10. – 2002
715337
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 11. – 2002
715338
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 12. – 2002
715339
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 29, № 2. – 2003
715340
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 29, № 3. – 2003
715341
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 4. – 2003
715342
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 5. – 2003
715343
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 29, № 6. – 2003
715344
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 7. – 2003
715345
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 8. – 2003
715346
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 29, № 9. – 2003
715347
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 10. – 2003
715348
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 11. – 2003
715349
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 29, № 12. – 2003
715350
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 1. – 2003
715351
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 1. – 2004
715352
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 2. – 2004
715353
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 3. – 2004
715354
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 4. – 2004
715355
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 30, № 5. – 2004
715356
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 6. – 2004
715357
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 7. – 2004
715358
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 8. – 2004
715359
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 9. – 2004
715360
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 30, № 10. – 2004
715361
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 11. – 2004
715362
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 12. – 2004
715363
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 31, № 1. – 2005
715364
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 31, № 2. – 2005
715365
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 31, № 4. – 2005
715366
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 31, № 5. – 2005
715367
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 6. – 2005
715368
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 7. – 2005
715369
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 8. – 2005
715370
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 9. – 2005
715371
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 10. – 2005
715372
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 11. – 2005
715373
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 12. – 2005
715374
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 31, № 3. – 2005
715375
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 32, № 2. – 2006
715376
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 32, № 6. – 2006
715377
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 32, № 3. – 2006
715378
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 32, № 4. – 2006
715379
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 32, № 5. – 2006
715380
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 32, № 1. – 2006
715381
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 32, № 11. – 2006
715382
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 32, № 12. – 2006
715383
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 32, № 7. – 2006
715384
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 32, № 8. – 2006
715385
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 32, № 9. – 2006
715386
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 32, № 10. – 2006
715387
   Координационная химия : Учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 020101.65 - "Химия" / В.В. Скопенко, А.Ю. Цивадзе, Л.И. Савранский, А.Д. Гарновский. – Москва : Академкнига, 2007. – 487с. – ISBN 978-5-94628-287-1
715388
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 7. – 2007
715389
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 8. – 2007
715390
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 9. – 2007
715391
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 10. – 2007
715392
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 11. – 2007
715393
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 12. – 2007
715394
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 2. – 2007
715395
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 3. – 2007
715396
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 4. – 2007
715397
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 5. – 2007
715398
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 6. – 2007
715399
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 1. – 2007
715400
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 10. – 2008
715401
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 11. – 2008
715402
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 12. – 2008
715403
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 3. – 2008
715404
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 1. – 2008
715405
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 2. – 2008
715406
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 4. – 2008
715407
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 5. – 2008
715408
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 6. – 2008
715409
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 7. – 2008
715410
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 8. – 2008
715411
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 9. – 2008
715412
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 1. – 2009
715413
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 2. – 2009
715414
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 3. – 2009
715415
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 12. – 2009
715416
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 4. – 2009
715417
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 5. – 2009
715418
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 6. – 2009
715419
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 7. – 2009
715420
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 8. – 2009
715421
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 9. – 2009
715422
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 10. – 2009
715423
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 11. – 2009
715424
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 2. – 2010
715425
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 3. – 2010
715426
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 4. – 2010
715427
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 5. – 2010
715428
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 7. – 2010
715429
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 6. – 2010
715430
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 10. – 2010
715431
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 12. – 2010
715432
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 11. – 2010
715433
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 8. – 2010
715434
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 1. – 2010
715435
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 9. – 2010
715436
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 1. – 2011
715437
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 2. – 2011
715438
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 3. – 2011
715439
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 7. – 2011
715440
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 6. – 2011
715441
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 4. – 2011
715442
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 5. – 2011
715443
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 10. – 2011
715444
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 12. – 2011
715445
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 11. – 2011
715446
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 8. – 2011
715447
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 9. – 2011
715448
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 2. – 2011
715449
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 1. – 2012
715450
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 2. – 2012
715451
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 3. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
715452
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 4. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
715453
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 5. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
715454
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 6. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
715455
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 7. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
715456
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 8. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
715457
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 9. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
715458
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 10. – 2012. – мова резюме англ., рос. співпадає з мовою статті
715459
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 12. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
715460
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 11. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
715461
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 1, январь. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
715462
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 12, декабрь. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
715463
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 9, сентябрь. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
715464
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 10, октябрь. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
715465
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 2, февраль. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
715466
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 3, март. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
715467
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 4, апрель. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
715468
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 6, июнь. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
715469
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 5, май. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
715470
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 8, август. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
715471
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 7, июль. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
715472
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 11, ноябрь. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
715473
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 2, февраль. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
715474
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 3, март. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
715475
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 6, июнь. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
715476
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 5, май. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
715477
   Координационная химия / Рос. акад.наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 1, январь. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
715478
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 7, июль. – 2014. – С. 385-448. – Резюме на рус., англ. яз.
715479
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 12, декабрь. – 2014. – С. 579-640. – Резюме на рус., англ. яз.
715480
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 8, август. – 2014. – С. 385-448. – Резюме на рус., англ. яз.
715481
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 9 сентябрь. – 2014. – С. 385-448. – Резюме на рус., англ. яз.
715482
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 10, октябрь. – 2014. – С. 579-640. – Резюме на рус., англ. яз.
715483
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 11, ноябрь. – 2014. – С. 641-696. – Резюме на рус., англ. яз.
715484
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 4, апрель. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
715485
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 2. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
715486
   Координационная химия / Рос. акад.наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 1. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
715487
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 3. – 2015. – С. 129-192. – Резюме на рус., англ. яз.
715488
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 6. – 2015. – С. 257-320. – Резюме на рус., англ. яз.
715489
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 7. – 2015. – С. 387-448. – Резюме на рус., англ. яз.
715490
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 8. – 2015. – С. 449-512. – Резюме на рус., англ. яз.
715491
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 4. – 2015. – С. 193-256. – Резюме на рус., англ. яз.
715492
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 9. – 2015. – С. 513-576. – Резюме на рус., англ. яз.
715493
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 11. – 2015. – С. 641-704. – Резюме на рус., англ. яз.
715494
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 12. – 2015. – С. 705-768. – Резюме на рус., англ. яз.
715495
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 10. – 2015. – С. 577-640. – Резюме на рус., англ. яз.
715496
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 5. – 2015. – С. 257-320. – Резюме на рус., англ. яз.
715497
  Барбанель Ю.А. Координационная химия F-элементов в расплавах / Ю.А. Барбанель. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 143 с. : ил. – Библиогр.: с. 139-142 (72 назв.)
715498
  Москвин А.И. Координационная химия актиноидов / А.И. Москвин. – Москва : Атомиздат, 1975. – 288 с.
715499
  Абраменко В.Л. Координационная химия оксо- и диоксогалогенидов молибдена (6+) и вольфрама (6+) / В.Л. Абраменко ; [отв. ред.: С.Г. Кривоколыско] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Восточноукр. нац. ун-т им. Владимира Даля. – Луганск : ВНУ им. В. Даля, 2012. – 202, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 177-199. – ISBN 978-966-590-963-7
715500
  Маширов Л.Г. Координационная химия перхлората уранила : Автореф... канд. хим.наук: 02.084 / Маширов Л.Г.; Радиевый ин-т им. В.Г.Хлопина. – Л., 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.19
715501
   Координационная химия редкоземельных элементов : методическое пособие. – Москва : Московский университет
Ч. 1. – 1974. – 170с.
715502
   Координационная химия редкоземельных элементов. – Москва : Московский университет, 1979. – 253 с.
715503
  Мачхошвили Реваз Иванович Координационная химия соединений металлов с гидразидами : Автореф... докт. химич.наук: 02.00.01 / Мачхошвили Реваз Иванович; АН СССР. Ин-т общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова. – Москва, 1979. – 64л.
715504
  Волков С.В. Координационная химия солевых расплавов / С.В. Волков, В.Ф. Грищенко, Ю.К. Делимарский. – Киев : Наукова думка, 1977. – 331с.
715505
  Шмидт Ф.К. Координационно-химические основы металлокомплексного катализа / Ф.К. Шмидт. – Иркутск, 1981. – 75с.
715506
  Швец В.А. Координационное и валентное состояние некоторых ионов переходных металлов на поверхности окисных катализаторов и их роль в образовании поверхностных комплексов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 056 / Швец В. А.; Моск. физ. техн. ин-т. – 21л.
715507
   Координационное совещание по актуальным проблемам славяноведения.. – М., 1961. – 76с.
715508
   Координационное совещание по сравнительному и типологическому изучению романских языков.. – Л., 1964. – 99с.
715509
  Рудашевский В.Д. Координационное управление -- резерв перестройки / В.Д. Рудашевский. – Москва : Экономика, 1990. – 254 с.
715510
   Координационные и полимерные соединения.. – Кишинев, 1991. – 159с.
715511
  Панкова Л.Н. Координационные отношения в иннервации мышц-антагонистов. : Автореф... канд. биол.наук: / Панкова Л.Н.; Москов. гор. пед.ин-т им. В.П.Потемкина. Каф. физиологии человека и животных. – Москва, 1953. – 11л.
715512
  Скопенко В.В. Координационные полимеры кобальта (ІІ), никеля (ІІ), меди (ІІ) и цинка (ІІ) с оксимами пирувиламинокислот / В.В. Скопенко, Р.Д. Лампека, И.О. Фрицкий // Докл. АН УССР. Сер. Б. : АН УССР, 1990. – №1
715513
  Скопенко В.В. Координационные селеноцианатные соединения некоторых лантаноидов / В.В. Скопенко, М.В. Копа // Укр. хим. журн., 1981. – №8
715514
  Скопенко В.В. Координационные селеноцианаты лантаноидов, включающие гексаметилфосфорамид / В.В. Скопенко, В.Я. Зуб, А.С. Тряшин // Укр. хим. журн., 1977. – №11
715515
  Скопенко В.В. Координационные селеноцианиды лантаноидов с нонаметилимидодифосфорамидом / В.В. Скопенко, А.С. Тряшин, Л.А. Клунник // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1979. – №3
715516
  Питиримов Б.З. Координационные соедиения в системах хлорид щелочного металла - трихлорид хрома и их энергетическая устойчивость : Автореф... канд. хим.наук: / Питиримов Б.З.; ЛГУ. – Л., 1966. – 21л.
715517
  Бузаш В.М. Координационные соединеия 3d -- элементов с бициклическими лигандами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Бузаш В. М.; АН УССР, Ин-т общ. и неорган. химии. – К., 1979. – 19л.
715518
  Братушко Ю.И. Координационные соединения 3d-переходных металлов с молекулярным кислородом / Ю.И. Братушко. – Киев : Наукова думка, 1987. – 167с.
715519
  Куйдина Р.А. Координационные соединения sb(3) с некоторыми азотсодержащими органическими лигандами : Автореф. дис.... канд. хим. наук : 02.00.01 / Куйдина Р.А. ; АН КазССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 19 с.
715520
  Камысбаев Дуйсек Хайсагалиевич Координационные соединения Sb(III) и Sb(V) с некоторыми органическим веществами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Камысбаев Дуйсек Хайсагалиевич; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1978. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
715521
   Координационные соединения галогенидов и тиоцианатов некоторых редкоземельных элементов с гексаметилфосфорамидом / В.В. Скопенко, Г.В. Цинцадзе, КереселидзеЛ.Б, Т.М. Кублашвили // Укр. хим. журн., 1977. – №9
715522
  Сейфуллина И.И. Координационные соединения германия(IV) с анионами лимонной, винной и ксиларовой кислот / И.И. Сейфуллина, Е.Э. Марцинко ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : ОНУ, 2015. – 146, [1] с. : ил., табл. – Аннот. парал. рус., укр. – Библиогр.: с. 128-144. – ISBN 978-617-689-115-4
715523
  Орлова Л.В. Координационные соединения двухвалентных металлов и тетрахлоридов 4 группы СО -оксианилами ароматических альдегидов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Орлова Л.В.; Ростовский ордена Труд.Красного Знамени Гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 24л.
715524
  Герасимчук Николай Николаевич Координационные соединения железа (П) с ацидолигандами метанидного и амидного типов : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Герасимчук Николай Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 189л. – Бібліогр.:л.176-189
715525
  Герасимчук Н.Н. Координационные соединения железа /2/ с ацидолигадами метанидного и амидного типов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Герасимчук Н.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1985. – 25л.
715526
  Узакбергенова З.Д. Координационные соединения кобальта (III) с 2-гидроксиминокарбоновыми кислотами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Узакбергенова З. Д.; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1995. – 18л.
715527
  Скопенко В.В. Координационные соединения кобальта (ІІ), никеля (ІІ) и меди (ІІ), содержащие трифенилфосфиноксид и N(CN)2 и C(CN)3 - группы / В.В. Скопенко, В.Ф. Болелый // Укр. хим. журн., 1982. – №7
715528
  Узакбергенова Замира Досназаровна Координационные соединения кобальта (ІІІ) 2-гидроксиминокарбоновыми кислотами : Дис... канд. химич.наук: 02.00.01 / Узакбергенова Замира Досназаровна; КУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1995. – 161л. – Бібліогр.:л.150-161
715529
  Скандеров Т.С. Координационные соединения кобальта, никеля и меди с оксимами пирувиламидов и пирувиламинокислот. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.01 / Скандеров Т.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 20л.
715530
  Искендеров Турганбай Сейлханович Координационные соединения кобальта, никеля и меди с оксимами пирувиламидов и пирувиламинокислот. : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Искендеров Турганбай Сейлханович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1996. – 164л. – Бібліогр.:л.152-164
715531
  Гудима Андрей Олегович Координационные соединения лантаноидов с бисфосфориальными амидными лигандами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Гудима Андрей Олегович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 18л.
715532
  Гудима Андрей Олегович Координационные соединения лантаноидов с бисфосфорильными адмидными лигандами : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Гудима Андрей Олегович; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 156л. – Бібліогр.:л.126-156
715533
  Сычев А.Я. Координационные соединения марганца в катализе. / А.Я. Сычев, В.Г. Исак. – Кишинев : Штиинца, 1990. – 321 с.
715534
  Домашевская О.А. Координационные соединения меди (II) и никеля (II) с нитрозосодержащими ацидолигандами метанидного типа : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Домашевская О.А. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 26 с. – Библиогр.: 14 назв.
715535
   Координационные соединения меди (II), включающие этилендиамин / В.В. Скопенко, В.Н. Савицкий, Л.И. Савранский, А.Е. Швелашвили // Коорд. химия, 1976. – №12
715536
  Домашевская О.А. Координационные соединения меди /11/ и никеля /11/ с нитрозосодержащими ацидолигандами метанидного типа : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Домашевская О.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 182 л. – Библиогр.: л. 168-182
715537
   Координационные соединения меди(II) на основе этилового эфира 5-(2-пиридил)-1,2,4-триазолилуксусной кислоты, их кристалохимические характеристики и возможный механизм образования / Д.Н. Хоменко, Р.А. Дорощук, О.А. Егоров, Р.Д. Лампека // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 5/6. – С. 22-27. – ISSN 0041-6045


  Синтезированы три координационных соединения меди с этиловым эфиром 5-(2-пиридил)-1,2,4-триа-золилуксусной кислоты (HL).
715538
   Координационные соединения металлов в медицине.. – Киев, 1986. – 215с.
715539
  Векуа Н.Н. Координационные соединения металлов ІІ группы с дигразидами дикарбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Векуа Н.Н.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 24л.
715540
  Цивадзе А.Ю. Координационные соединения металлов с краун-лигандами / А.Ю. Цивадзе. – Москва : Наука, 1991. – 396 с. – ISBN 5-02-001444-3
715541
  Коган В.А. Координационные соединения металлов с основаниями шиффа и их аналогами. : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.01.,02.00.04 / Коган В.А.; МВ и ССО РСФСР. – Ростов н/Д, 1975. – 49л.
715542
  Метревели Д.П. Координационные соединения металлов с формулгидразином. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Метревели Д.П.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1978. – 18л.
715543
  Кафтанат Валентина Никитична Координационные соединения некоторых 3d-элементов с полидентатными лигандами на основе диацетилмоноксима : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Кафтанат Валентина Никитична ; Кишиневск. гос. ун-т. – Кишинев, 1979. – 17 с.
715544
   Координационные соединения нитратов некоторых лантаноидов с нонаметилимидодифосфорамидом / В.В. Скопенко, Г.В. Цинцадзе, Т.И. Кублашвили, Л.Б. Кереселидзе // Укр. хим. журн., 1980. – №6
715545
  Зубарев В.Н. Координационные соединения переходных металлов с некоторыми функциональными производными 1, 2, 3-трикетонов. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Зубарев В.Н.; Кишинев. гос. ун-тет. – Кишинев, 1972. – 18л.
715546
  Олой Б.Т. Координационные соединения переходных металлов с оксимом, тиосемикарбазоном и селеносемикарбозоном 8-хинолинальдегида : Автореф... канд. хим.наук: / Олой Б. Т.; Киш.ГУ. – Кишинев, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.16
715547
  Негряцэ Н.Я. Координационные соединения переходных металлов с селеносемикарбазонами диацетилмоноксима и пировиноградной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Негряцэ Н.Я.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1972. – 19л.
715548
  Абубакиров Р.Ш. Координационные соединения полиаминов, синтез, каталитические свойства : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Абубакиров Р.Ш.; АН СССР. – М, 1987. – 24л.
715549
  Березин Б.Д. Координационные соединения порфиринов и фталоцианина / Б.Д. Березин ; АН СССР, Ин-т биохимии им. А.Н. Баха. – Москва : Наука, 1978. – 280 с. : ил. – Библиогр.: с. 266-278
715550
  Скопенко В.В. Координационные соединения псевдогалогенидов кадмия с бензимидазолами / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб, А.С. Тряшин // Укр. хим. журнал, 1974. – №9
715551
  Нагорная Л.К. Координационные соединения псевдогалогенидов металлов с ацетил- и бензоилгидразином. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Нагорная Л.К.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1979. – 21л.
715552
   Координационные соединения СО NI и Си с фосфорилированным оксидом / В.В. Скопенко, Л.Н. Морозова, Р.Д. Лампека, А.А. Толмачев // Журн. неорган. химии, 1991. – №1
715553
   Координационные соединения таллия (І) и серебра (І) с бензоилцианоксимат-ионом / В.В. Скопенко, В.В. Пономарева, Ю.А. Симонов, К.В. Домасевич // Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1994. – Том 39, №8
715554
  Скопенко В.В. Координационные соединения тиоцианатов некоторых металлов (ІІ) с гексаметилфосфорамидом / В.В. Скопенко, А.С. Тряшин, В.Я. Зуб // Укр. хим. журнал, 1974. – №7
715555
  Скопенко В.В. Координационные соединения тория (IV) , содержащие трис (диметиламино) -фосфиноксид / В.В. Скопенко, Л.А. Клунник // Укр. хим. журн., 1983. – №2
715556
   Координационные соединения уранила тетрацидотипа / В.В. Скопенко, Е.И. Иванова, С.Г. Андреева, Х. Келер // Докл. АН УССР Сер. Б. : АН УССР, 1985. – №3
715557
  Скопенко В.В. Координационные соединения уранила, содержащие дицианамидные группы / В.В. Скопенко, Е.И. Иванова, Х. Келер // Укр. хим. журн., 1981. – №10
715558
  Лях В.И. Координационные способности школьников / В.И. Лях. – Минск, 1989. – 159с.
715559
  Скопенко В.В. Координационные тио- и селеноцианатные соединения цинка и кадмия с бензоксазолами / В.В. Скопенко, В.Н. Савицкий, П.В. и др. Гиляновский // Укр. хим. журн., 1975. – №11
715560
   Координационные тио- и селеноцианаты лантаноидов с октаметилдифосфорамидом / В.В. Скопенко, А.С. Тряшин, К.В. Ткаченко, С.В. Ключко // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1981. – № 9
715561
  Скопенко В.В. Координационные тиоцианаты лантаноидов с нонаметилимидодифосфорамидом / В.В. Скопенко, А.С. Тряшин, Л.А. Клунник // Укр. хим. журн., 1979. – №8
715562
  Сергеева А.Н. Координационные цианиды переходных металлов с однородными и смешанными лигандами / А.Н. Сергеева. – Львов : Вища школа, 1983. – 79 с.
715563
   Координационный план важнейших научно-исследовательских работ по гуманитарным наукам на 1963-1970 годы.. – Иркутск, 1963. – 59с.
715564
   Координационный план основных мероприятий универсальных и специализированных научно-методических центров по оказанию методической помощи библиотекам страны на 1975 г.. – М., 1975. – 34с.
715565
   Координационный Совет "Регионы России - Московское соглашение" пополнился тремя регионами : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 6-10 : Фото
715566
   Координационный совет в Пензе охватил уже более трех четвертей страны : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 8 : Фото
715567
  Парахина Наталья Координационный совет можно считать всероссийским : Тр-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 6 : Фото
715568
  Парахина Наталья Координационный совет прошел испытание временем : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 8
715569
  Казанник А.И. Координация в системе функций местных Советов / А.И. Казанник. – Томск, 1980. – 192с.
715570
  Козлов Ю.М. Координация в управлении народным хозяйством СССР / Ю.М. Козлов. – М, 1976. – 170с.
715571
  Богомолова И.Г. Координация внешней политики стран социалистического содружества : учеб. пособ. / И.Г. Богомолова ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений, Кафедра истории междунар. отношений и внешней политики СССР. – Москва : Московский государственный институт международных отношений, 1981. – 134 с.
715572
   Координация двигательных и вегетативных функций при мышечной деятельности человека.. – Москва-Л., 1965. – 140с.
715573
  Калиниченко В.И. Координация деятельности и взаимодействие органов научно-технической информации Украинской ССР / В.И. Калиниченко, Т.В. Нестеровская. – Киев, 1978. – 28 с. – (Организация и совершенствование работы органов научно-технической информации, пропаганды и научно-технических библиотек ; 19)
715574
  Цыктор З. Координация и взаимодействие печати, радиовещания и телевидения кае средства повышения эффективности их деятельности (на прим. печати, радиовещ. и телвид. в ПНР с учетом опыта СССР) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Цыктор З.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1981. – 27л.
715575
  Сокольский Координация и гидрирование на металлах. / Сокольский, Я.А. Дорфман. – Алма-Ата, 1975. – 216с.
715576
  Хенрици-Оливэ Координация и катализ / Хенрици-Оливэ, С. Оливэ. – Москва : Мир, 1980. – 421 с.
715577
  Жубанов Б.А. Координация и катализ полимеризации олефинов / Б.А. Жубанов, Н.Д. Заворохин. – Алма-Ата, 1987. – 255с.
715578
  Белович А. Координация инвестиционной деятельности стран СЭВ / Александр Белович. – Москва : Экономика, 1984. – 136 с.
715579
  Васильченко Н. Координация как этап взаимодействия библиотек // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 3 (29). – С. 15-16. – ISSN 1811-377X
715580
  Арефьева Е.П. Координация комплектования библиотечных фондов : лекция по курсу "Библиотечные фонды" для студ. библиот. фак. / Е.П. Арефьева ; М-во культуры РСФСР, Моск. гос. ин-т культуры. – Москва, 1978. – 51 с.
715581
   Координация комплектования иностранной литературы.. – Л., 1963. – 96с.
715582
   Координация комплектования книжных фондов.. – М., 1983. – 198с.
715583
  Иконников И.С. Координация народнохозяйственных планов социалистических стран / И.С. Иконников. – М., 1964. – 132с.
715584
  Моторин И. Координация народнохозяйственных планов стран-членов СЭВ : опыт, проблемы, перспективы / И. Моторин, А. Барковский. – Москва : [Б. и.], 1987. – 55 с.
715585
  Иванова Л.П. Координация народнохозяйственных планов стран СЭВ / Л.П. Иванова. – М, 1963. – 32с.
715586
  Пучков А.Г. Координация научных исследований в условиях НТР. / А.Г. Пучков. – Минск, 1988. – 174с.
715587
  Скопенко В.В. Координация нитрозодицианметанида в гексаметилфосфортриамидных комплексах лантаноидов / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб // Укр. хим. журн., 1978. – №12
715588
  Чхаидзе Л.В. Координация произвольных движений человека в условиях космического полета / Л.В. Чхаидзе. – 2-е изд., испр.и доп. – М, 1968. – 136с.
715589
  Каретников А.Д. Координация работы различных видов транспорта / А.Д. Каретников. – М, 1964. – с.
715590
   Координация работы различных видов транспорта. / Каретников А.Д., Комаров А.В. – М., 1964. – 200с.
715591
  Гордон М.П. Координация сбыта перевозок промышленной продукции / М.П. Гордон. – М, 1978. – 62с.
715592
   Координация справочно-библиографической работы библиотек.. – М., 1965. – 116с.
715593
   Координация справочно-библиографической работы в области техники.. – М., 1967. – 39с.
715594
  Попович Ф О. Координаційна діяльність органів прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 40-46.
715595
   Координаційна рада КНУ звітує // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 3


  Про діяльность Координаційної ради в КНУ імені Тараса Шевченка.
715596
  Малхазов О.Р. Координаційна структура та її роль в управлінні руховою діяльністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 39-42. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто психофізіологічний зміст координаційної структури, визначено її роль і місце в управлінні руховою діяльністю. Наводяться дані власних досліджень, що уточнюють і поглиблюють уявлення про психологічні механізми управління руховою діяльністю.
715597
  Магурчак А.М. Координаційна та культурно-просвітна робота Андрія Жука в лавах Союзу Визволення України: маловідомі сторінки // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 83-87. – ISSN 2227-183Х
715598
  Клименко Н.П. Координаційна та культурно-просвітня робота Івана Крип"якевича в Крайовому Комітеті військових могил: маловідомі сторінки // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 31-37. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Досліджено діяльність Івана Крип’якевича в «Краєвому комітеті охорони військових могил» Галичини. Показано передумови та процес формування комітету, проведення акцій організації у вимірі вшанування пам’яті полеглих героїв України. Висвітлено особливий ...
715599
  Скопенко В.В. Координаційна хімія : Навчальний посібник / В.В. Скопенко, Л.І. Савранський. – Київ : Либідь, 1997. – 336 с. – ISBN 5-325-00846-3
715600
  Скопенко В.В. Координаційна хімія : Практикум: Підручник для студ. хім. фак. ун-тів / В.В. Скопенко, В.Я. Зуб; Київський нац. університет імені Тараса Шевченка; Хімічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 332 с. – ISBN 966-594-314-6
715601
  Скопенко В.В. Координаційна хімія : Підручник для студ. хімічних спеціальностей вищих навч. закл. / В.В. Скопенко, Л.І. Савранський. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Либідь, 2004. – 424с. – ISBN 966-06-0319-3
715602
  Фрицький І.О. Координаційна хімія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 416-417. – ISBN 978-966-02-7304-7
715603
  Амірханов В.М. Координаційна хімія карбациламідофосфатів : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Амірханов Володимир Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-тет, Каф. неорган. хімії. – Київ, 2002. – 330 арк. + Додатки: л. 252 - 330. – Бібліогр.: арк. 225 - 252
715604
  Амірханов Володимир Михайлович Координаційна хімія карбациламідофосфатів : Автореф. дис. ... докт. хім. наук: 02.00.01 / Амірханов В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 34 с.
715605
  Хемчян І.І. Координаційні зв"язки - основа успішної взаємодії бібліотек освітянської галузі України // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 298-308. – ISBN 978-966-529-203-6
715606
  Довгань І.М. Координаційні полімери біфункціональних лігандів, що містять хіральну платформу спірогептану / І.М. Довгань, К.В. Домасевич // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 9
715607
  Говор Є.В. Координаційні полімери іонів металів з біфункціональними містковими лігандами на основі 1,2,4-тріазолу : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Говор Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
715608
  Говор Є.В. Координаційні полімери іонів металів з біфункціональними містковими лігандами на основі 1,2,4-тріазолу : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01. / Говор Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 191,[9] л. – Додатки: [9] л. – Бібліогр.: л. 168-191
715609
  Лисенко А.Б. Координаційні полімери на основі 1,2,4,-тріазолвмісних лігандів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Лисенко Андрій Борисович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
715610
  Нікітін С.О. Координаційні сполуки 3d- металів з 2-аміно-4(5Н)-кетопохідними піролу та тіофену : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Нікітін С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 154 л. + Додатки : л. 148-154. – Бібліогр.: л. 131-147
715611
   Координаційні сполуки 3d-металів з 1-(3-толуіл)-2-аміно-3-бензтіазоліл-4(5Н)-кетопіролом / С.О. Нікіїін, А Т. Воловненко, Г.В. Паламарчук, О.В. Шишкін, Р.Д. Лампека // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 7/8. – С. 75-79. – ISSN 0041-6045


  Синтезовано ліганд 1-(3-толуіл)-2-аміно-3-бензтіазоліл-4(5Н)-кетопірол (HL) та 3 нові координаційні сполуки з йонами ЗЛиеталів на його основі. На підставі ІЧ- та 1Н ЯМР-спектроскопії запропоновано бідентатну координацію ліганду через атом азоту ...
715612
  Труш Єлизавета Анатоліївна Координаційні сполуки 3d-металів з карбациламідофосфатами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Труш Є.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
715613
  Труш Єлізавета Анатоліївна Координаційні сполуки 3d-металів з карбациламідофосфатами : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Труш Єлізавета Анатоліївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 220л. + Дадатки: л. 156 - 220. – Бібліогр.: л.136 - 156
715614
  Давиденко Ю.М. Координаційні сполуки 3d-металів з нехелатуючими піразольними лігандами : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Давиденко Юлія Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 218 л. – Додатки: л. 194-218. – Бібліогр.: л. 166-193
715615
  Давиденко Ю.М. Координаційні сполуки 3d-металів з нехелатуючими піразольними лігандами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Давиденко Юлія Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр. : 19 назв
715616
  Присяжна Олена Володимирівна Координаційні сполуки 3d-металів з тетрадентатними відкритоланцюговими лігандами оксимного типу : Дис... канд. хімічних наук: 02.00.01. / Присяжна Олена Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 176 л. + Додаток: л. 170-176. – Бібліогр.: л. 153-169
715617
  Присяжна Олена Володимирівна Координаційні сполуки 3d-металів з тетрадентатними відкритоланцюговими лігандами оксимного типу : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Присяжна О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
715618
  Плутенко М.О. Координаційні сполуки 3d-металів на основі полінуклеативних лігандів оксимно-гідразонового типу : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Плутенко Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 196 арк. – Додатки: арк. 181-196. – Бібліогр.: арк. 179-180
715619
  Плутенко М.О. Координаційні сполуки 3d-металів на основі полінуклеативних лігандів оксимно-гідразонового типу : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Плутенко Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
715620
  Нікітін С.О. Координаційні сполуки 3d - металів з 2-аміно - 4(5Н) - кетопохідними піролу та тіофену : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Нікітін С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
715621
   Координаційні сполуки Eu (III), Sm (III) та Tb (III) і металополімери на їх основі / О.О. Роговцов, Я.В. Федоров, О.С. Бережницька, І.О. Савченко // XX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України : XX UCIC : 17-20 верес. 2018 р. : тези доповідей / Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених. – Дніпро : Ліра, 2018. – C. 33. – ISBN 978-966-981-038-0
715622
   Координаційні сполуки деяких 3d-металів з біс(3,5-диметил-1H-піразол-4-іл)селенідом / Д.В. Кисельов, В.А. Овчинніков, В.М. Амірханов, О.І. Піддубна, О.М. Пузій // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 43
715623
  Губіна Катерина Євгенівна Координаційні сполуки деяких металів з аналогами антиракових препаратів фосфорамідного типу : Дис....канд.хімічних наук:02.00.01 / Губіна Катерина Євгенівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 172л. + Додатки:л.152-172. – Бібліогр.:л.132-152
715624
  Губіна Катерина Євгенівна Координаційні сполуки деяких металів з аналогами антиракових препаратів фосфорамідного типу : 02.00.01. Автореф. дис. ... канд. хім. наук / Губіна Катерина Євгенівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18 с.
715625
   Координаційні сполуки кобальту та купруму з N, N"- дибензил-N""- трихлорацетилфосфортриамідом / Ю.О. Шатрава, В.О. Зозуля, В.А. Овічінніков, Т.Ю. Слива, В.М. Амірханов, С.В. Шишкіна // XX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України : XX UCIC : 17-20 верес. 2018 р. : тези доповідей / Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 72. – ISBN 978-966-981-038-0
715626
   Координаційні сполуки кобальту та купруму з N,N"-дибензил-N""-трихлорацетилфосфортриамідом / В.О. Зозуля, Ю.О. Шатрава, В.А. Овчинніков, В.М. Амірханов // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 49
715627
   Координаційні сполуки кобальту та купруму з КАФ лігандом N,N"-дибензил-N""-трихлорацетилфосфортриамідом / В. Зозуля, Ю. Шатрава, Т. Слива, В. Овчинніков, В. Амірханов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 27-31. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  На основі ліганду карбациламідофосфорного типу (КАФ ліганду) N,N"-дибензил-N""-трихлорацетилфосфортриаміду (HL) синтезовано ди- та тетрамерні координаційні сполуки: кобальту(ІІ) Co2L4(СH3OH)2 та купруму(ІІ) Cu4L4(OCH3)4. Склад та будову синтезованих ...
715628
  Каряка Н.С. Координаційні сполуки лантаноїдів з лігандами карбациламідофосфатного типу - сенсибілізаторами люмінесценції : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Каряка Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 172 арк. – Додатки: арк. 155-172. – Бібліогр.: арк. 131-154
715629
  Каряка Н.С. Координаційні сполуки лантаноїдів з лігандами карбациламідофосфатного типу - сенсибілізаторами люмінесценції : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Каряка Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
715630
  Олишевець І.П. Координаційні сполуки лантаноїдів з моно- та біс-хелатуючими лігандами карбацил- та сульфоніламідофосфатного типу : дис. ... д-ра філософії : 102, 10 / Олишевець Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 190 арк. – Додатки: арк. 171-190. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 152-170
715631
  Голеня І.О. Координаційні сполуки міді (2) та заліа (3) з піридилгідроксамовими кислотами : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Голеня І.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 193л. + Додатки: л.188-193. – Бібліогр.: л.173-187
715632
  Голеня І.О. Координаційні сполуки міді (2) та заліа (3) з піридилгідроксамовими кислотами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Голеня І.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
715633
   Координаційні сполуки міді з карбацилфосфортриамідними лігандами. Будова М4-оксигенвмісних тетрамерних комплексів міді / К.Є. Губіна, В.М. Амірханов, Є.А. Труш, В.А. Овчинніков, К.В. Домасевич, Святек-Козловська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-57. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Взаємодією розчинів КАФ лігандів із солями міді(ІІ), синтезовано тетрамерні координаційні сполуки загального складу [Cu4(L1)4([мю4]-O)(OCH3)2](I) (де Н L1 = ди(піролідил)-N-трихлор-ацетилфосфортриамід) і [Cu4(NН(СН2СН2)2О)4([мю4]-O) ...
715634
  Плюта Н.І. Координаційні сполуки на основі 3d-металів з полідентатними N- або N, O-донорними лігандами: синтез, структура та властивості : дис. ... д-ра філософії : 102 ; 10 / Плюта Наталія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 219 арк. – Додатки: арк. 170-219. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 147-169
715635
  Голуб О.А. Координаційні сполуки на поверхні. Специфіка утворення та будови, приклади застосування // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 14 : Хімічний факультет. – С. 98-117
715636
  Дударенко М.М. Координаційні сполуки нікелю(ІІ) та міді (ІІ) з бідентатними лігандами оксимного, амідного та гідроксаматного типів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук:02.00.01 / Дударенко М.М.; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
715637
  Дударенко Микола Михайлович Координаційні сполуки нікелю(ІІ) та міді(ІІ) з бідентатними лігандами оксимного, амідного та гідроксаматного типів : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Дударенко Микола Михайлович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 140 л. – Бібліогр.: 127 - 140
715638
  Курандо Світлана Володимирівна Координаційні сполуки оксидів сірки (IV) і сірки (VI) з азотовмісними органічними основами : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.23 / Курандо Світлана Володимирівна; Фіз.-хім. ін-т захисту навколишнього середовища і людини при Одеському держ. уні-теті ім. – Одеса, 1995. – 22л.
715639
  Захарченко Б.В. Координаційні сполуки паладію (II) з 5-заміщеними-3-(2-піридил)-1,2,4-триазолами : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Захарченко Борис Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 264 с. – Додатки: с. 191-264. – Бібліогр.: с. 172-190
715640
  Захарченко Б.В. Координаційні сполуки паладію (II) з 5-заміщеними-3-(2-піридил)-1,2,4-триазолами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Захарченко Борис Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 21, включ. обкл. – Бібліогр.: 24 назви
715641
  Ковальська С Н. Координаційні сполуки перехідних металів з гетероциклічними енамінонітрилами / С Н. Ковальська, С Н. Каряка, О О. Кулешова // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 31
715642
  Ващенко О.В. Координаційні сполуки ураніл-іону на основі похідних 1,2,4-триазолів : дис... канд. хім. наук: 02.00.01 / Ващенко Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 251 арк. – Додатки: арк. 168-251. – Бібліогр.: арк. 149-167
715643
  Ващенко О.В. Координаційні сполуки ураніл-іону на основі похідних 1,2,4-триазолу : автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Ващенко Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назва
715644
  Середюк М.Л. Координаційні сполуки феруму (II) з п"яти і шестичленними N-гетероциклічними лігандами: будова, спінові і фазові переходи : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01, 02.00.04 / Середюк Максим Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 367 арк. – Додатки: арк. 330-367. – Бібліогр.: арк. 294-329
715645
  Гіюк В.М. Координаційні сполуки феруму (II) зі спиновим переходом: створення функціональних матеріалів та їхня інтеграція у мікро- та наноконструкції / В.М. Гіюк, Ю.М. Сулейманов, І.О. Фрицький // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: Р.Є. Гладишевський, Г.Я. Колбасов, К.Д. Першина [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 87, № 11/12. – С. 3-20. – ISSN 2708-129X
715646
  Середюк М.Л. Координаційні сполуки феруму(II) з п"яти і шестичленними N-гетероциклічними лігандами: будова, спінові і фазові переходи : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 ; 02.00.04 / Середюк Максим Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 50 назв
715647
  Штоквиш О.О. Координаційні сполуки цинку з 5-заміщеними-3-(2-піридил)-1,2,4-триазолами / О.О. Штоквиш, Р.Д. Лампека // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 42
715648
  Дерець В.А. Координаційні управлінські відносини між органами виконавчої влади // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 447-449. – ISBN 966-660-151-6
715649
  Желєзко А. Координаційні центри краєзнавчих досліджень в Україні в 20-х роках XX ст. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 104-111. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 4)
715650
  Шатрава Ю.О. Координаційно-хімічні властивості деяких фосфорильованих карбамідів і сульфамідів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Шатрава Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 187 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 153-166 арк.
715651
  Шатрава Ю.О. Координаційно-хімічні властивості деяких фосфорильованих карбамідів і сульфамідів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Шатрава Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
715652
  Лемпека Р.Д. Координаційно-хімічні властивості оксимної групи в структурних аналогах амінокарбованих кислот та дипептидів : Дис... докт. хім.наук: 02.00.01 / Лемпека Р. Д.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 348л. – Бібліогр.:л.328-344
715653
  Лампека Р.Д. Координаційно-хімічні властивості оксимної групи в структурних аналогах амінокарбонових кислот та дипептидів : Автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Лампека Р.Д.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 42 с.
715654
  Гаєвський І.М. Координація антилегалізаційних заходів на рівні суб"єкта первинного фінансового моніторингу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 157-163. – ISSN 2306-9082
715655
  Гуцалюк М. Координація боротьби з комп"ютерною злочинністю // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.116-121. – ISSN 0132-1331
715656
  Потебенько М.О. Координація боротьби з організованою злочинністю і корупцією в Україні та за кордоном // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.7-20. – ISSN 1609-0462
715657
  Мороз П. Координація бюджетної та грошово-кредитної політики України з метою стимулювання економічного зростання // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9/10 (117). – С. 86-95. – ISSN 1605-2005
715658
  Гломозда Д.К. Координація в асинхронних обчислювальних мережах : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Гломозда Д.К. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 239 л. + Додаток: л. 138-239. – Бібліогр.: л. 124-137
715659
  Гломозда Д.К. Координація в асинхронних обчислювальних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Гломозда Д.К. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
715660
  Сирота А.І. Координація взаємовідносин Уряду і Національного банку України: окремі напрями вдосконалення законодавства // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 4 (14). – С. 31-34
715661
  Коваленко О.Є. Координація взаємодії програмних агентів у системах ситуаційного управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 183-189 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
715662
  Мамутов В. Координація господарсько - правових досліджень // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.535-540
715663
  Продан Т.Я. Координація грошово-кредитної і бюджетної політики та їх вплив на ефективність макроекономічного зростання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 54-58. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Визначено вплив грошово-кредитної і бюджетної політики на економіку країни. Побудовано модель оцінки впливу грошово-кредитної та бюджетної політики на рівень економічного зростання. Influence of monetary and budgetary policy on the economy of country ...
715664
  Мороз П.А. Координація грошово-кредитної та бюджетної політики в забезпеченні економічного зростання : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Мороз Павло Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
715665
  Мороз П.А. Координація грошово-кредитної та бюджетної політики в забезпеченні економічного зростання : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мороз Павло Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ, 2014. – 203 л. – Додаток: л. 197-203. – Бібліогр.: л. 175-196
715666
  Голомша М. Координація діяльності - протидія злочинності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.123-128
715667
  Печенкін І. Координація діяльності з протидії злочинності та корупції як один із пріоритетних напрямівроботи прокурора // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 2 (382). – С. 24-27. – ISSN 2313-559X
715668
  Заворотний Я. Координація діяльності правоохоронних органів держав—членів Європейського Союзу // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 125-128.
715669
  Ліщишин П. Координація діяльності правоохоронних органів з питань протидії тяжким злочинам проти особи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 46-55.
715670
  Кальман О. Координація діяльності правоохоронних органів із запобігання і протидії корупції: вимоги нового законодавства / О. Кальман, О. Гладун // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 85-90
715671
  Гардецький О. Координація діяльності правоохоронних органів як ефективний важіль боротьби зі злочинністю // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 50-57.
715672
  Корнаш І. Координація діяльності правоохоронної діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.17-18
715673
  Костюк І.К. Координація і управління державною службою в країнах Балтії // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 84-86. – ISBN 978-617-7139-11-8
715674
  Марцин В.С. Координація інвестиційної діяльності в регіонах в умовах глобалізації : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 159-167. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
715675
  Новерсалюк А.А. Координація інвестиційної діяльності в регіоні / А.А. Новерсалюк, О.В. Ксенченко // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 396-401. – (Право. Економіка. Управління)
715676
  Лопух К. Координація монетарних підходів у здійсненні стабілізаційної політики в країнах Європейського Союзу та Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 33-36 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-3944
715677
  Колесник В.П. Координація науково-освітніх зв"язків України і Польщі (правничо-інноваційний аспект) // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 95-96. – ISBN 978-966-600-659-5
715678
  Корюкалов М.В. Координація політики із надання зовнішньої допомоги між державами-членами та інституціями ЄС // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 539-545. – ISSN 2076-1554
715679
  Толстов С. Координація політики США та ЄС у реагуванні на українську кризу // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 16-21. – (Політичні науки)
715680
  Толстов С. Координація політики США та ЄС у реагуванні на українську кризу // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 6-11. – (Історичні науки)
715681
  Годуєв О. Координація правоохоронної діяльності - дієвий механізм у зниженні рівня злочинності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 57-62
715682
  Ващенко А.М. Координація правотворчої діяльності як основа реформування правової системи України // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 16-18. – ISBN 978-966-940-085-7
715683
  Береза А.В. Координація регіональної політики в урядах країн ОЕСР // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 377-385
715684
  Ступницький О.І. Координація рекламної стратегії зі стратегіями інших елементів комплексів комунікації та маркетингу (практика оптимізації формування рекламного бюджету) // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 51-61


  У статті проаналізовано особливості формування міжнародних рекламних стратегій і основні методи розрахунків рекламного бюджету, здійснено їх групування, ранжування за ефективністю і витратами на застосування. Запропоновано методичні рвкомендації з ...
715685
  Супруненко Л.А. Координація транскордонного співробітництва на державному рівні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 37-42
715686
  Бідак П.П. Координація управління державним боргом з фіскальною та монетарною політиками // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 25-29
715687
  Онищенко В.О. Координація управління державним боргом із грошово-кредитною та фіскальною політикою в системі забезпечення фінансової безпеки / В.О. Онищенко, В.В. Тополь // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 1 (38), лютий. – С. 3-11
715688
  Зима Д.Л. Координація фінансового контролю: зміст та юридична природа // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 70-75. – (Правознавство ; Вип. 348)
715689
  Богдан Т.П. Координація фіскальної політики та механізми обмеження державного боргу й дефіциту в ЄС // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (268 ). – С. 24-42 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2305-7645
715690
  Головко М. Координація фіскальної та монетарної політик країн Європейського Союзу в умовах фінансової глобадізації // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 79-83. – ISSN 2078-5860
715691
  Козюк В. Координація фіскальної та монетарної політики в умовах глобалізації: інтеграція старих і нових ідей // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 59-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1811-3141
715692
  Рудан В. Координація фіскальної та монетарної політики як умова розвитку економіки України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 6 (108). – С. 69-84 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
715693
  Шкворець Ю.Ф. Координація фундаментальних досліджень в Україні у 70-80-х роках минулого сторіччя // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 22-26. – ISSN 0374-3896
715694
  Приходько А.М. Координація як основа формування паратаксису // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 83-89. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7


  У статті розглядається проблема паратаксису під кутом зхору синтактики, логіки, семантики і прагматики; ставиться питання про співвідношення координативних і субортинативних чинників конституювання паратаксису
715695
  Алчинов В.М. Координирующая роль ООН в решении глобальных экономических проблем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 56-59.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
715696
  Ревка О.В. Координування процесів тромбоутворення та фібринолізу за участі клітин крові : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.04 / Ревка Ольга Володимирівна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2020. – 26 с. – Бібліогр.: 15 назв
715697
  Бойчук Л.М. Координуюче керування в технічних і природних системах : Автореф. дис... д-ра техн. наук: 01.01.11 / Бойчук Л. М.; АН України, Ін-т кіберн. – Київ, 1992. – 32с.
715698
  Генс Л.Ю. Коорт / Л.Ю. Генс. – Москва, 1959. – 34 с.
715699
  Шалата М. Копа : Поезії / М. Шалата. – Дрогобич : Відродження, 1997. – 95с. – ISBN 966-538-033-8
715700
  Обушний М. Копа як самоврядний орган сільської громади // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 16-20. – ISBN 978-617-640-241-1
715701
  Важа Пшавела Копала / Важа Пшавела; Пер. с груз. В Серебрякова. – Тбилиси : Заря Востока, 1945. – 16с. – Наст. имя: Разикашвили Лука Павлович
715702
  Федоровський О. Копальні багацтва на Україні / О. Федоровський. – Харків, 1920. – 55 с.
715703
  Біленко Д.К. Копальні грунти гори Пивихи / Д.К. Біленко. – Київ. – (Всеукраїнська Академія наук. Труди Природничо-Технічного Відділу: вип. 1, 2.8. 10, 1930 "Четвертинний період" ; Вип. 1, 2)
1-2. – 1930. – С. 75-95
715704
  Хаггард Г.Р. Копальні царя Соломона; Прекрасна Маргарет / Г.Р. Хаггард. – Київ, 1992. – 432 с.
715705
  Полюхович Юрій Копан. Долина втраченого раю : terra incognita / Полюхович Юрій, Талах Віктор // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 102-106 : Фото
715706
  Клічак В. Копана гора : лірика / Василь Клічак. – Київ : Просвіта, 2017. – 199, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7201-46-4


  У пр. № 1747373 напис: Дорогому Михайлові Кузьмовичу Наєнкові із давньою приязню і вдячністю. 9 листопада 2017. Підпис
715707
   Копаниця Любов Миколаївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 216-217. – ISBN 978-966-439-754-1
715708
  Репво С.Л. Копань Василь Стапанович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 420. – ISBN 978-966-02-7304-7
715709
   Копань Василь Степанович (1937-2020) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 217. – ISBN 978-966-439-754-1
715710
  Глущенко С. Копаться в роскоши // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 26 декабря (№ 52). – С. 8-9. – ISSN 1563-6755


  С правовой точки зрения решение Европейского суда вносит ясность в обоснование применения селективной дистрибуции желанием защитить имидж предметов роскоши.
715711
  Султанова Б.А. Копеечники / Б.А. Султанова. – Фрунзе, 1976. – 125с.
715712
  Строгов И.С. Копейка / И.С. Строгов. – Л., 1979. – 87с.
715713
  Смирнов Л.В. Копейная звезда / Л.В. Смирнов. – Москва, 1986. – 158с.
715714
  Авдеева Т. Копенгаген - 2009 : провал, успех или момент истины? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 61-79. – ISSN 0130-9625
715715
  Бирская Екатерина Копенгаген. Уик-энд в Копенгагене // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 1. – С. 38-42 : фото
715716
  Агибалов С. Копенгагенское соглашение - новая парадигма решения климатической проблемы / С. Агибалов, А. Кокорин // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 115-132. – ISSN 0042-8736
715717
  Булгакова Мар"яна Копенгагенська угода: політична декларація чи юридично обов"язкова домовленість // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2010. – № 6/7 (46/47). – С. 16-18
715718
  Швець А.М. Копенгагенські критерії членства в ЄС: умови адаптації та дотримання в режимі воєнного стану // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні" : 20 трав. 2022 р., м. Хмельницький / "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 29-31. – ISBN 978-617-7572-54-0
715719
  Кравченко О.П. Копенгагенські критерії як "концепція європейської інтеграції для України" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – 128-133
715720
  Фалалєєва Г Л. Копенгагенські критерії як чинники розбудови європейської інтеграції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 117-127. – ISSN 2220-1394
715721
  Крашенинников А.И. Коперация в современном мире / А.И. Крашенинников. – М., 1987. – 143с.
715722
  Баев К.Л. Коперник / К.Л. Баев. – Москва : МГО, 1935. – 216 с. – Библиогр.: с. 213-215. – (Жизнь замечательных людей)
715723
   Коперник Николай. : К 500-летию со дня рождения. Список юбилейных материалов за 1972-1973 гг. – Киев, 1973. – 21 с.
715724
  Мазко О. Коперник українського слова. До 250-річчя від дня народження Івана Котляревського // Україна молода. – Київ, 2019. – 24 вересня (№ 106). – С. 12


  Є митці, здатні особливо тонко відчувати душу народу, національну його своєрідність, слухати зболений голос поколінь, який щиро звірить усі таємниці, розкаже про печалі, злигодні та світлу віру в майбуття, аби просто бути почутим.
715725
  Азархін В.А. Коперник. Бруно. Галілей : творці геліоцентр. системи Всесвіту / В.А. Азархін, В.С. Горський. – Київ : Наукова думка, 1974. – 198 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Наук.-попул. література)
715726
  Рыбка Е. Коперник. Человек и мысль : пер. с польск. / Е. Рыбка, П. Рыбка. – Москва : Мир, 1973. – 326 с.
715727
  Тарасенко Н.А. Коперниканская революция в концепции научных революций Т. Куна // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
715728
  Нугаев Р.М. Коперниканская Революция: Интертеоретический контекст // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 110-120. – ISSN 0042-8744
715729
   Коперниканская революция: социокультурные истоки. – М., 1991. – 33с.
715730
  Гурев Г.А. Коперниковская ересь в прошлом и настоящем / Г.А. Гурев. – 3-е изд., перераб. – Харьков : Пролетар, 1931. – 99 с.
715731
  Гурев Г.А. Коперниковская ересь в прошлом и настоящем / Г.А. Гурев. – 3-е изд., перераб. – Москва : Государственное антирелигиозное издательство, 1937. – 291 с.
715732
   Копєйчиков Володимир Володимирович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 16. – ISBN 966-7024-23-1
715733
   Копєйчиков Володимир Володимирович (1923-2002) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 217. – ISBN 978-966-439-754-1
715734
  Пошелюжная К. Копи в центр // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 20 февраля (№ 8). – С. 1, 24-25. – ISSN 1563-6755


  Анализ ключевых изменений национальных "правил копирайта", которые правительство поставило во главе угла нового законопроекта.
715735
  Хаггард Г.Р. Копи царя Соломона. Прекрасная Маргарет : [романы ; пер. с англ.] / Генри Райдер Хаггард. – Москва : Детгиз, 1957. – 575 с. – (Библиотека приключений)
715736
  Хаггард Г.Р. Копи царя Соломона. Прекрасная Маргарет / Г.Р. Хаггард. – Москва : Правда, 1991. – 475 с.
715737
  Хаггард Г.Р. Копи царя Соломона: Роман / Г.Р. Хаггард. – Иркутск, 1982. – 238с.
715738
  Хаггард Г.Р. Копи царя Соломона; Прекрасная Маргарет: Романы / Г.Р. Хаггард. – Саранск, 1991. – 463с.
715739
  Хаггард Г.Р. Копи царя Соломона; Священный цветок; Дитя из слоновой кости: Романы / Г.Р. Хаггард. – М, 1992. – 524с.
715740
  Филиппова Татьяна Копии не работают! // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 1. – ISSN 1727-4893
715741
  Петр І Копии с писем государя Петра Великого 1700 по 1725 год. – Москва : Имп. О-во истории и древностей российских при Моск. ун-те, 1882. – [2], 28 с. – Чтения в Имп. О-ве истории и древностей российских при Моск. ун-те. 1881 г., кн. 4
715742
  Семенюк Г.Ф. Копиленко Олександр Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 425. – ISBN 978-966-02-7304-7
715743
   Копиленко Олександр Любимович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 17. – ISBN 966-7024-23-1
715744
  Александров Б.А. Копилка витаминов / Б.А. Александров. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 144 с. – (Со ступеньки на ступеньку)
715745
  Александров Б.А. Копилка витаминов / Б.А. Александров. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Просвещение, 1966. – 118 с.
715746
  Юрковский В.В. Копилка живого опыта. / В.В. Юрковский, В.В. Юрковская. – М., 1970. – 80с.
715747
  Стрелкова Ирина Борисовна Копилка идей и мудрых советов : искусство результативного управления // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 37-40. – ISSN 1727-4893


  В начале апреля 2008 г. прошла третья Школа директоров городских и районных сетей публичных библиотек Беларуси "Искусство результативного управления современной библиотекой".
715748
  Стрелкова Ирина Борисовна Копилка идей и мудрых советов : искусство результативного управления // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 37-40. – ISSN 1727-4893


  В начале апреля 2008 г. прошла третья Школа директоров городских и районных сетей публичных библиотек Беларуси "Искусство результативного управления современной библиотекой".
715749
  Стешенко М.В. Копилов Іван Михейович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 426. – ISBN 978-966-02-7304-7
715750
  Станибула С.А. Копинг-стратегии студентов с различным типом привязанности // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2018. – Вып. 1 : 2017 год. – С. 97-100. – ISSN 2616-700X
715751
  Каганов Александр Копирайт: с права - налево // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 186-188 : фото
715752
  Иванова Копирайтинг: Секреты составления рекламных и PR-текстов / К.А. Иванова. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2006. – 160с. – ISBN 5-469-01108-9
715753
  Слуцкин А.А. Копировальные процессы и материалы репрографии и малой полиграфии / А.А. Слуцкин, В.И. Щеберстов. – М., 1971. – 160с.
715754
  Френкель М.И. Копирование и обводка чертежей тушью / М.И. Френкель. – Москва : Оборонгиз, 1948. – 79 с.
715755
  Грачев Н.П. Копиручет : практическое руководство по применению копировально-карточного метода учета / Н.П. Грачев и Н.В. Фолькман; под ред. М.А. Левенсона и статьей М.Я. Гольдгубера. – Москва : Издательство наркомторгов СССР и РСФСР, 1930. – 250 с.
715756
  Осетров К.В. Копиручет / К.В. Осетров. – 3-е, испр. и доп. изд. – Москва ; Ленинград : Союзоргучет, 1932. – 260 с.
715757
  Тригубенко В.В. Копистенський Захарія (?-1627) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 65-70. – ISBN 966-06-0367-3
715758
  Смуток І. Копистинські у Перемишльській землі в XVI - XVII ст.: генеалогічне дослідження // Генеалогічні записки / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; НАН України. – Львів, 2011. – Вип. IX (нової серії III). – С. 52-68. – ISSN 2074-8345
715759
  Яременко А. Копить на вырост // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 20. – ISSN 1563-6755


  Пока государство не вырастит профессионалов, способных расследовать нарушения прав ИС в Clear Net и Dark Web, правообладателям придется испробовать все способы защиты своих прав.
715760
   Копишинський Олександр Васильович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 45
715761
  Рубашов М.Б. Копищанська трагедія / М.Б. Рубашов. – К, 1974. – 117с.
715762
  Опанасюк О.Є. Копище / О.Є. Опанасюк. – Київ, 1975. – 158с.
715763
  Каспаров Б.М. Копия Дюрера / Б.М. Каспаров. – Краснодар, 1961. – 205с.
715764
   Копия отчета о НИР., 1983. – 38с.
715765
  Білецький В.С. Копіапіт (- мінерал за назвою м. Копіапо, Чилі ) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 433. – ISBN 978-966-02-7304-7
715766
   Копійка Валерій Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 217-218. – ISBN 978-966-439-754-1
715767
  Брехт Б. Копійчаний роман / Б. Брехт. – К, 1965. – 375с.
715768
  Брехт Б. Копійчаний роман / Б. Брехт; Пер. з німецької. – Київ : Дніпро, 1973. – 527с.
715769
  Брехт Б. Копійчаний роман. Матінка Кураж та її діти. Кавказьке крейдяне коло : пер. з нім. / Бертольт Брехт ; [передм. Дм. Затонського]. – Київ : Дніпро, 1987. – 512 с. : іл.
715770
  Пожоджук Р. Копілефт - унікальна правова конструкція // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 1 (133). – С. 31-36
715771
  Шебанова В.І. Копінг-поведінка і механізми подолання стресу // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 289-296. – ISBN 978-966-8063-99-49
715772
  Карпенко З. Копінг-ресурс ментальної солідарності як чинник розбудови сучасного українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 10-12. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується феномен ментальної солідарності, яка розглядається як основа консолідації сучасного українського суспільства. This article analyzes the phenomenon of mental solidarity, which is considered as a basis for the consolidation of ...
715773
  Грандт В.В. Копінг-ресурси як чинник професійного здоров"я представників екстрених служб: вектори психологічної ефективності збереження професійної надійності // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 97-102
715774
  Станібула С.А. Копінг-стратегії із різним типом прихильності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 39-42. – (Серія "Психологія" ; вип. 6). – ISSN 2415-7384
715775
  Карамушка Л. Копінг-стратегії керівників закладів загальної середньої освіти: зв"язок із задоволеністю роботою та організацією / Л. Карамушка, Ю. Снігур // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 44-53 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2411-3190
715776
  Любіна Л.А. Копінг-стратегії поведінки студентів з різним рівнем стресостійкості // Феномен кризи: філософські та соціально-психологічні шляхи попередження і подолання : колектив. монографія / А.С. Борисюк, Н.І. Зорій, М.П. Тимофієва, О.І. Павлюк, Л.А. та ін. Любіна. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 131-141. – ISBN 978-617-7611-78-2
715777
  Мартіросян М.В. Копінг-стратегії професійної стійкості особистості адвоката : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Мартіросян Марина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
715778
  Пічурін В.В. Копінг-стратегії студентів і психологічна готовність до професійної праці // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 53-59 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
715779
  Крайніков Е. Копінг-стратегії та механізми психологічного захисту особистості у подоланні емоційного вигорання в адвокатському середовищі / Е. Крайніков, К. Пільков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 71-74. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено результати емпіричного дослідження зв"язку між переважаючими копінг-стратегіями та механізмами психологічного захисту, що використовуються адвокатами із синдромом емоційного вигорання. У адвокатів зі сформованим синдромом емоційного ...
715780
   Копінг-стратегії у зв"язку з психофізіологічними характеристиками кваліфікованих спортсменок-гандболісток / С.В. Федорчук, Д.Д. Іваскевич, О.В. Борисова, І.О. Когут, В.Л. Маринич // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 3-10 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2709-2070
715781
  Ткачук Т.А. Копінг-стратегії як складові копінг-поведінки особистості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 7 (184). – С. 43-48
715782
  Богучарова О.І. Копінг-стратегії як фактор "позитивної" адаптації вимушених мігрантів / О.І. Богучарова, Н.В. Ткаченко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 27-36. – (Серія: Психологія ; вип. 22). – ISSN 2414-9268
715783
  Карамушка Л.М. Копінг-стратегії: сутність, підходи до класифікації, значення для психологічного здоров"я особистості та організації / Л.М. Карамушка, Ю.С. Снігур // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 23-30. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 55). – ISSN 2072-4772
715784
  Пилипенко О.І. Копінг-стратегія арт-тренігу як превентивна технологія освіти // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 430-452. – ISSN 2219-438X
715785
  Звєгинцова М. Копірайтинг та особливості його викладання майбутнім фахівцям у галузі соціальних комунікацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (279), жовтень. – С. 20-24. – ISSN 2076-9326
715786
  Блинова Н.М. Копірайтинг як діяльність зі створення онлайнового контенту / Н.М. Блинова, О.В. Кирилова // Communications and communicative technologies : науковий журнал / М-во освіти інауки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Демченко В.Д., Бутиріна М.В., Підмогильна Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 18. – С. 13-21. – ISSN 2617-1813
715787
  Андрощук Г. Копірайтний тролінг: стан та механізми протидії // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 7. – C. 33-37. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1608-6422
715788
  Андрощук Г.О. Копірайтний тролінг: стан, зогрози, механізм протидії // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 6-22. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
715789
  Літавський Т. Копіювання оголошень в інтернеті правомірно? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 12 жовтня (№ 19)
715790
  Сенчило В.Л. Коплексный подход к формированию научно-атеистических убеждений старшекласников средней общеобразовательной школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Сенчило В.Л. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1979. – 28 с.
715791
  Манріке Хорхе Копли, що їх склав Дон Хорхе Манріке на смерть свого батька // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 136-141. – ISSN 0320 - 8370
715792
  Тищик Б. Копне судочинство в Україні та особливості його здійснення (XIV-XVIII ст.) / Б. Тищик, М. Бедрій // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 68-75. – ISSN 0132-1331


  У статті з"ясовано суть та особливості здійснення копного судочинства на українських землях у ХІV-ХVІІІ ст. Проаналізовано стадії копного судочинства, слідчі та інші процесуальні дії, які здійснювались копними судами. Досліджено доказову систему, що ...
715793
  Бедрій М.М. Копні суди в державно-правовій системі Гетьманщини (1648-1783) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 45-51
715794
  Медєнцев А.Н. Копні суди в Україні ХІ V - ХVІ століття // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.141 - 145
715795
  Огородник І.В. Копнін Павло Васильович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 146-148. – ISBN 5-325-00792-0
715796
  Курас І. Копнін Павло Васильович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 449-450. – ISBN 966-642-207-7
715797
   Копнін Павло Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 385. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
715798
   Копнін Павло Васильович (1922-1971) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 218. – ISBN 978-966-439-754-1
715799
  Ефремов В.П. Копны света / В.П. Ефремов. – М, 1981. – 79с.
715800
  Процев"ят Т. Копняка - під зад! Росія де юре - фіктивний член Ради Безпеки ООН // Україна молода. – Київ, 2022. – 28 грудня (№ 41)


  33-й президент США Гаррі Трумен, виступаючи перед делегатами на установчій конференції Організації в Сан-Франциско, наголошував, що постійні члени Ради Безпеки мають особливу місію: «Відповідальність великих держав полягає в тому, щоб служити народам ...
715801
   Кополімер бутилметакрилату з метил-(4-метакрилокси)-бензоатом як основа композиції для виготовлення фоточутливих мембран / Л.М. Гуменюк, Я.С. Михальонок, Л.М. Момот, Л.О. Вретік, А.Ф. Бурбан // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 51 : Хімічні науки. – С. 13-17


  Радикальною полімеризацією ситезовано ряд зразків полі(бутилметакрилату) з різною молекулярною масою та кополімер бутилметакрилату з метил-(4-метакрилокси)-бензоатом. Методом ІЧ-спектроскопії доведено наявність фотоактивних ланок ...
715802
   Кополімери N-вінілкарбазолу з антраценвмісними метакрилатами та фотонапівпровідникові шари на їхній основі / Н. Березина, В. Сиромятніков, Гребенюк-Морозова, І. Лисова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-22. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Розроблено кополімери 9-антрилметилового та 9-антрилетилового естерів метакрилової кислоти з N-вінілкарбазолом та з 3-йод-N-вінілкарбазолом. Досліджено спектральні та електрофотографічні властивості синтезованих кополімерів. Плівки на основі цих ...
715803
  Березіна Н.О. Кополімери на основі 9-вінілкарбазолу - інформаційні середовища для засобів сучасної техніки : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Березіна Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 130л. – Бібліогр.: л.120-130
715804
  Березіна Н.О. Кополімери на основі 9-вінілкарбазолу - інформаційні середовища для засобів сучасної техніки : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.06 / Березіна Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
715805
  Ковіня М.В. Кополімери на основі акрилонітрилу як стабілізатори орієнтації рідкого кристалу : Автореф. дис. ...канд. хім. наук: 02.00.06 / Микола Вікторович Ковіня; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
715806
  Ковіня Микола Вікторович Кополімери на основі акрилонітрилу як стабілізатори орієнтації рідкого кристалу : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.06 / Ковіня М. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 138 л. – Бібліогр.: л.124-138
715807
  Пилипенко О.І. Копоративні права як предмет застави: обліковий аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 41-45. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 2)
715808
  Овсянников О.В. Копорье : Ист.-архит. очерк / О.В. Овсянников. – Ленинград : Лениздат, 1976. – 119 с. : ил.
715809
  Манжола В.А. Коппель Олена Арнольдівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 437. – ISBN 978-966-02-7304-7
715810
   Коппель Олена Арнольдіївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 218-219. – ISBN 978-966-439-754-1
715811
  Коренев А.М. Копрессоры холодильных машин: Уч.пособ. / А.М. Коренев. – М., 1977. – 48с.
715812
  Пасемко І.П. Копровський Ян / І.П. Пасемко, Р.П. Радишевский // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 438. – ISBN 978-966-02-7304-7
715813
  Кравченко О.В. Коптілов Віктор Вікторович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 127-128
715814
   Коптілов Віктор Вікторович (1930-2009) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 219. – ISBN 978-966-439-754-1
715815
  Ернштедт П.В. Коптские тексты / П.В. Ернштедт. – М.-Л., 1959. – 216с.
715816
  Ернштедт П.В. Коптские тексты Государственного Эрмитажа / П.В. Ернштедт ; Акад. наук СССР. Отд-ние литературы и языка. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1959. – 191 с. : ил. – Библиогр.: с. 7-8 (27 назв.)
715817
  Еланская А.И. Коптский язык. / А.И. Еланская. – М, 1964. – 121с.
715818
  Мельник В. Коптські манускрипти у фондах ватиканської апостольської бібліотеки: етапи формування та дослідження колекцій // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2,3/4,5/6 (1117/1122). – С. 301-313. – ISSN 0320-8370


  Коптська книжкова культура - пряме продовження давньоєгипетської та грецької книжкових традицій у пізньоантичному й середньовічному Єгипті. Коптська мова та література датуються кінцем III століття - у зв’язку з появою писемних пам’яток, - існували та ...
715819
  Зинькина Ю.В. Копты в современной истории Египта // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 2 (643). – С. 29-35. – ISSN 0321-5075
715820
  Гребінь В.В. Копчак (- річка у Саратському районі Одеської області та Молдові) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 442. – ISBN 978-966-02-7304-7
715821
  Антипин В.М. Копытные / В.М. Антипин. – Алма-Ата, 1941. – с.
715822
  Чермных Н.А. Копытные животные в условиях Севера / Н.А. Чермных. – Л., 1980. – 173с.
715823
  Филонов К.П. Копытные животные и крупные хищники на заповедных территориях / К.П. Филонов. – Москва : Наука, 1989. – 251с.
715824
   Копытные звери. – Москва : Лесная промышленность, 1977. – 278с.
715825
  Сысоев В.М. Копытные звери (По Брэму, Сэнт-Илеру и др.) / В. Сысоев. – Москва : Изд. Д.П. Ефимова ; [Тип. О-ва распростр. полезны книг], 1905. – 66с. : ил.
715826
  Макарова О.А. Копытные звери завидовского заповедно-охотничьего хозяйства под Московой в связи с многолетними интродуктивными опытами : Автореф... канд. биол.наук: / Макарова О. А.; МСХ,Всез. с. х. ин-т заочн. образ. – М., 1971. – 24л.
715827
  Соколов И.И. Копытные звери. / И.И. Соколов. – М.-Л.
1. – 1959. – 1-640с.
715828
  Данг Зуй Хунь Копытные и хищные ДемократическойРеспублики Вьетнам : Автореф... канд. биол.наук: / Данг Зуй Хунь; Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н.Северцова АН СССР. – М., 1968. – 14л.
715829
  Верещагин Н.К. Копытные Северо-Запада СССР (история, образ жизни и хозяйственное использование) / Н.К. Верещагин, О.С. Русаков. – Ленинград, 1979. – 309с.
715830
   Копытные фауны СССР. – Москва : Наука, 1975. – 352с.
715831
   Копытные фауны СССР. – Москва : Наука, 1980. – 395с.
715832
  Бромлей Г.Ф. Копытные Юга Дальнего Востока СССР / Г.Ф. Бромлей, П С. Кучеренко, . – Москва : Наука, 1983. – 305с.
715833
  Матвеев В.Ф. Копыто Пегаса / В.Ф. Матвеев. – Кемерово, 1973. – 136с.
715834
  Рубашов М.Б. Копыщенская трагедия / М.Б. Рубашов. – Москва : Советский писатель, 1982. – 280 с.
715835
  Музич В.П. Копье масая, или Мамалыга на экваторе и другие рассказы / В.П. Музич. – Кишинев, 1988. – 121с.
715836
  Прозоровский Л.В. Копье Черного Принца / Л.В. Прозоровский. – Рига, 1962. – 250с.
715837
  Калинина Н. Копье, свеча, молоток. Европейские аукционы // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 11 (107). – С. 76-85. – ISSN 1812-867Х
715838
  Беркеши А. Копьеносцы : роман / А. Беркеши, Д. Кардош ; [пер. с венг. М. Попова и Ф. Осколкова]. – Москва : Воениздат, 1964. – 407 с. : ил.
715839
  Мовчан П.М. Кора : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1968. – 78 с.
715840
  Полынов Б.Б. Кора выветривания / Б.Б. Полынов. – Ленинград : АН СССР
Ч.1. – 1934. – 242с.
715841
   Кора выветривания. – Москва : АН СССР
вып.1 : Геология, минералогия, процессы выветривания, минеральные мксторождения. – 1952. – 280с.
715842
   Кора выветривания. – Москва : АН СССР
вып.2 : Геология, минералогия, процессы выветривания, минеральные месторождения. – 1956. – 456с.
715843
   Кора выветривания. – Москва
Вып. 16. – 1978
715844
   Кора выветривания. – Москва
Вып. 17. – 1980
715845
   Кора выветривания. – Москва
В. 18. – 1983
715846
  Джавахишвили Э.А. Кора выветривания горных пород восточной части южного склона Большого Кавказа. / Э.А. Джавахишвили. – Тбилиси, 1980. – 143с.
715847
  Слукин А.Д. Кора выветривания и бокситы Сибирской платформы / А.Д. Слукин, Ж.В. Домбровская. – М, 1979. – 118с.
715848
  Слукин А.Д. Кора выветривания и бокситы Чадобецкого поднятия / А.Д. Слукин, Ж.В. Домбровская. – М, 1973. – 126с.
715849
   Кора выветривания и гипергенное рудообразование. – Москва : Наука, 1977. – 286с.
715850
   Кора выветривания и связанные с ней полезные ископаемые : Материалы 4 Всесоюзного литологического совещания. – Киев : Наукова думка, 1975. – 238с.
715851
   Кора выветривания и связанные с ней полезные ископаемые.. – Київ, 1975. – 240с.
715852
   Кора выветривания как источник комплексного минерального сырья. – Москва : Наука, 1988. – 191с.
715853
  Аскоченский Б.В. Кора выветривания карбонатных пород верхнего мела Воронежской антеклизы / Б.В. Аскоченский, В.П. Семенов. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1973. – 176 с. – Библиогр.: с. 172-175
715854
  Таджибаева П.Т. Кора выветривания ультрасосновых пород Казахстана и полезные ископаемые / П.Т. Таджибаева, Д.В. Пономарев. – Алма-Ата, 1980. – 203с.
715855
   Кора выветривания.. – М.
3. – 1960. – 396с.
715856
   Кора выветривания.. – М.
4. – 1962. – 288с.
715857
   Кора выветривания.. – М.
6. – 1963. – 320с.
715858
   Кора выветривания.. – М.
9. – 1965. – 156с.
715859
   Кора выветривания.. – М.
7. – 1966. – 232с.
715860
   Кора выветривания.. – М.
8. – 1967. – 256с.
715861
  Курцин И.Т. Кора головного мозга и внутренние органы / И.Т. Курцин. – Ленинград, 1952. – 28с.
715862
  Пшоник А.Т. Кора головного мозга и рецепторная функция организма. / А.Т. Пшоник. – Москва, 1952. – 367с.
715863
   Кора и верхняя мантия Земли. – Москва : Московский университет
вып.2 : (геология, геохимия, геофизика). – 1975. – 293с.
715864
   Кора и верхняя мантия.. – М., 1967. – 176с.
715865
   Кора и верхняя мантия.. – М., 1968. – 231с.
715866
  Деменицкая Р.М. Кора и мантия Земли / Р.М. Деменицкая. – Москва : Недра, 1967. – 280с.
715867
  Деменицкая Р.М. Кора и мантия Земли / Р.М. Деменицкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1975. – 255с.
715868
  Субботін С.І. Кора і мантія Землі. / С.І. Субботін. – К., 1966. – 38с.
715869
  Самунджан Е.М. Кора надпочечников и опухолевый процесс : Автореф. дис. ... д-ра мед. наук / Самунджан Е.М. ; АН УССР , Объедин. совет биол. наук. – Киев, 1966. – 29 с. – Бібліогр.:с.28-29
715870
  Старун Василь Кора нації : Поезії // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 63-64
715871
  Сизоненко О.О. Корабели : роман / О.О. Сизоненко. – Київ : Молодь, 1960. – 283 с.
715872
  Сизоненко А.А. Корабелы / А.А. Сизоненко. – М., 1965. – 351с.
715873
  Хлебников Г.Н. Корабелы / Г.Н. Хлебников. – Хабаровск, 1982. – 237с.
715874
   Корабелы в боях за город Ленина.. – Л., 1971. – 299с.
715875
   Корабелы.. – М., 1983. – 48с.
715876
  Портер Корабель безумців / Портер, , Кетрін Енн. – К., 1983. – 543с.
715877
  Брант С. Корабель дурнів : вибрані сатири / С. Брант; Пер. з нім. Ф. Скляра. – Київ : Дніпро, 1980. – 152 с.
715878
  Брант С. Корабель дурнів = Das narrenschiff : [поема] / Себастіан Брант ; [пер. з нім. і комент. Ф. Скляра ; худож. Ю. Чаришніков]. – Київ : Грані-Т, 2012. – 138, [2] с. : іл. – Додатк. тит. арк. нім. – ISBN 978-966-465-370-8
715879
  Швед О. Корабель із біженцями затонув у Чорному морі // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ, 2022. – № 7 (610), 17 лютого 2022. – С. 9
715880
  Шкрупська О.О. Корабель надії : автобіографічна віршована публіцистика / Ольга Шкрупська. – Київ : Європейський університет, 2011. – 88 с. – ISBN 978-966-301-201-1
715881
  Арбузова С. Корабель науки сідає на мілину / С. Арбузова, О. Колежук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 вересня (№ 171/172). – С. 6


  Через загрози, що закладаються в бюджет України на 2021 рік.
715882
  Крупкат Г. Корабель приречених / Г. Крупкат. – К, 1960. – 180с.
715883
  Крупкат Г. Корабель приречених / Г. Крупкат. – Київ : Молодь, 1971. – 251с.
715884
   Корабель смерти.. – М., 1923. – 77с.
715885
  Лютий Т. Корабель шаленців : нариси з культури несамовитості, глупоти і безрозсудства : есеї / Тарас Лютий. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. – 215, [5] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-679-377-9
715886
  Чумаков С.В. Корабель шукає бурі. / С.В. Чумаков. – К., 1961. – 96с.
715887
  Гребінь В.В. Корабельна (- річкав Арбузинському і Первомайському районах Миколаївської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 446. – ISBN 978-966-02-7304-7
715888
  Стівенсон Р.Л. Корабельна катастрофа : роман ; для ст. шк. віку / Роберт Льюїс Стівенсон ; пер. з англ. Валерія Бойченко ; післям. Михаила Слабошпицького. – Київ : Веселка, 1984. – 560 с. : іл. – (Бібліотечна серія)
715889
  Шаповалов Г. Корабельна символіка в духовному житті українців у 15-19 ст. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2001. – Т. 7. – С.23-47. – ISBN 966-7089-88-6
715890
  Красюк Н.П. Корабельная радиолокация и метеорология / Н.П. Красюк, В.И. Розенберг. – Л., 1970. – 328с.
715891
  Давыдов З.С. Корабельная слободка / З.С. Давыдов. – М, 1955. – 360с.
715892
  Давыдов З.С. Корабельная слободка / З.С. Давыдов. – 2-е изд. – М, 1965. – 367с.
715893
  Давыдов З.С. Корабельная сторона / З.С. Давыдов. – М, 1957. – 592с.
715894
  Инге Ю.А. Корабельная сторона / Ю.А. Инге. – Москва, 1957. – 165с.
715895
  Давыдов З.С. Корабельная сторона / З.С. Давыдов. – М, 1959. – 595с.
715896
  Ойслендер А.Е. Корабельная сторона / А.Е. Ойслендер. – Москва, 1962. – 118с.
715897
  Поливин Н.Г. Корабельная сторона / Н.Г. Поливин. – М, 1976. – 416с.
715898
  Дробот Г.В. Корабельная сторона / Г.В. Дробот. – М., 1977. – 256с.
715899
  Красовский А.С. Корабельная сторона / А.С. Красовский. – Симферополь, 1980. – 175с.
715900
  Дробот Г.В. Корабельная сторона / Г.В. Дробот. – М., 1984. – 144с.
715901
  Поливин Н.Г. Корабельная сторона / Н.Г. Поливин. – Москва : Советская Россия, 1988. – 400 с.
715902
  Пришвин М.М. Корабельная чаща / М.М. Пришвин. – Москва, 1955. – 228с.
715903
  Татьяничева Л.К. Корабельний бір / Л.К. Татьяничева. – Київ, 1981. – 136 с.
715904
  Татьяничева Л.К. Корабельний бор / Л.К. Татьяничева. – М., 1974. – 400с.
715905
  Январев Э.И. Корабельные баллады. / Э.И. Январев. – Киев, 1977. – 59с.
715906
  Павленко В.Ф. Корабельные самолеты / В.Ф. Павленко. – Москва : Военное издательство, 1990. – 320 с.
715907
  Ленский А.Н. Корабельные склянки / А.Н. Ленский. – М, 1975. – 135с.
715908
  Пысин А.В. Корабельные сосны : лирика / А.В. Пысин; авториз. пер. с белорус. Н. Сидоренко. – [Минск] : Беларусь, 1969. – 191 с.
715909
  Ракушин Ф.Н. Корабельный бор. / Ф.Н. Ракушин. – Саратов, 1968. – 48с.
715910
  Быховский И.А. Корабельных дел мастер / И.А. Быховский. – Л, 1961. – 216с.
715911
  Тайц Р.М. Корабельщики Нарвской заставы / Р.М. Тайц, Т.А. Ермолаев, В.А. Горюнов. – Ленинград, 1967. – 308 с.
715912
  Бадигин К.С. Кораблекрушение у острова Надежды : роман-хроника времен XVI в. для сред. и ст. возраста / Константин Бадигин. – Москва : Детская литература, 1977. – 414 с.
715913
   Кораблекрушение.. – М., 1968. – 104с.
715914
  Сидорченко В.Ф. Кораблекрушения на море / В.Ф. Сидорченко. – Л., 1990. – 296с.
715915
  Кабесса Кораблекрушения. / Кабесса, де Вака Нуньес. – Москва : Мысль, 1975. – 128с.
715916
   Корабли-герои.. – 2-е изд., доп. – М., 1976. – 287с.
715917
  Нельсон Дэниел Корабли-призраки. Призраки озера Онтарио "Хэмилтон" и "Скердж" / Нельсон Дэниел, Кристо Эмори, Шлехт Ричард // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – май № 104. – С. 118-131 : фото, ил.
715918
   Корабли : сборник стихов и прозы. – [Москва] : [Тип. И.Н. Холчев и К°], 1907. – 156 с. – Без тит. л.


  Содержание: Проза: Глава из романа "Тень" / П. Иванов. Счастье: Рассказ / Ив. Бунин. Ложь: Рассказ / Нина Петровская. Снег-радуга: Рассказ / Осип Дымов. Поля: Рассказ / Петр Кожевников. Горбатые: Рассказ / Александр Койранский. Бастилия взята: Рассказ ...
715919
  Овчинникова Наталия Корабли без капитанов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 6 (2933). – С. 96-101 : фото
715920
  Грин А.С. Корабли в Лиссе / А.С. Грин. – Мурманск, 1983. – 296 с.
715921
  Шаповалов Г. Корабли веры : Судоходство в духовной жизни древней Украины / Георгий Шаповалов; Запорожский гос. ун-т; Запорожский обл. краевед. музей. – Запорожье : Дикое Поле, 1997. – 158 с. – ISBN 966-7037-01-0
715922
  Сургучев М.Н. Корабли возвращаются в строй / М.Н. Сургучев. – Симферополь, 1969. – 169с.
715923
  Сургучев М.Н. Корабли возвращаются в строй / М.Н. Сургучев. – Симферополь, 1975. – 366с.
715924
  Сургучев М.Н. Корабли возвращаются в строй / М.Н. Сургучев. – Симферополь, 1978. – 432с.
715925
  Яхонтова М.С. Корабли выходят в море / М.С. Яхонтова. – М, 1945. – 319с.
715926
  Яхонтова М.С. Корабли выходят в море / М.С. Яхонтова. – М, 1947. – 319с.
715927
  Миронов А.Е. Корабли выходят в океан / А.Е. Миронов. – Минск, 1957. – 523с.
715928
  Миронов А.Е. Корабли выходят в океан / А.Е. Миронов. – Минск, 1980. – 391с.
715929
  Гусенков В.П. Корабли выходят на орбиты / В.П. Гусенков. – Иркутск, 1961. – 59с.
715930
  Смирнов Г.В. Корабли и сражения / Г.В. Смирнов. – М., 1987. – 176с.
715931
  Стрехнин Ю.Ф. Корабли идут в Берлин / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва, 1977. – 191с.
715932
  Яхонтова М.С. Корабли идут на бастионы / М.С. Яхонтова. – М, 1956. – 466 с.
715933
  Глоба А. Корабли издалека / А. Глоба. – Москва-Петроград, 1922. – 48с.
715934
  Ладыгина Ольга Корабли Марокко. Капитан пустыни // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 4 (2943). – С. 78-84 : фото
715935
  Крючков Ю.С. Корабли межпланетных пространств / Ю.С. Крючков. – М., 1958. – 72с.
715936
  Шерр С.А. Корабли морских глубин / С.А. Шерр. – М, 1952. – 216с.
715937
   Корабли мысли: Английский и французские писатели о книге, чтении, библиофилах.. – 2-е изд., доп. – Москва : Книга, 1986. – 304 с.
715938
   Корабли мысли: Заруб.писат. о кн., чтении, библиофилах.. – М., 1980. – 335с.
715939
  Ананьин И.А. Корабли нашей юности : воспоминания / Ананьин И.А. – Ленинград : Лениздат, 1968. – 304 с. : ил.
715940
  Басевич В.В. Корабли не умирают / В.В. Басевич, А.А. Цытович. – Москва : Транспорт, 1974. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 174
715941
  Кусков В.П. Корабли Октября / В.П. Кусков. – Л, 1984. – 192с.
715942
  Волков А. Корабли плывут на восход // Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С.94-101. – ISSN 0130-1640


  [Древняя Греция.]
715943
  Бондаренко А.П. Корабли покидают бухту : повесть / А.П. Бондаренко. – Симферополь : Таврия-Плюс, 1972. – 159 с.
715944
  Мухина-Петринская Корабли Санди / Мухина-Петринская. – Москва : Детская литература, 1966. – 271 с.
715945
  Устинов Н.Г. Корабли слежения за космосом. / Н.Г. Устинов. – М., 1969. – 160с.
715946
  Обухов Л.М. Корабли уходят в дозор / Л.М. Обухов. – Ростов-на-Дону, 1959. – 179с.
715947
  Марков Ю. Корабли уходят к планетам / Ю. Марков. – М, 1986. – 176с.
715948
  Миндлин Э.Л. Корабли, степи, товарищи / Э.Л. Миндлин. – Москва, 1963. – 384с.
715949
  Сопот А.С. Корабли. / А.С. Сопот. – Минск, 1989. – 235с.
715950
  Малишко А.С. Кораблик : Вірші / А.С. Малишко. – Київ : Дитвидав, 1960. – 20с.
715951
  Матвеева Н.Н. Кораблик / Н.Н. Матвеева. – Москва, 1963. – 81с.
715952
  Шантир Є.Є. Кораблик : зб. сучасних укр. пісень з нотами / Євген Шантир ; Асоц. діячів естрад. мистецтва України. – Дніпро : Ліра, 2018. – 63, [1] с. : ноти. – На обкл. також: Кораблик. Музично-психологічний проект. www.shantyr.biz. – ISBN 978-966-981-052-6
715953
  Гончаров М.І. Кораблики / М.І. Гончаров. – К, 1979. – 32с.
715954
   Кораблино - село русское.. – М., 1961. – 176с.
715955
  Калінін І. Кораблі вікінгів // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 12–17. – ISSN 2309-9356
715956
  Орлянкін В.І. Кораблі не вмирають / В.І. Орлянкін. – Київ, 1971. – 149с.
715957
  Головко В. Корабль-"черепаха". Прообраз броненосца // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 9 (171). – С. 54-57
715958
  Верн Ж. Корабль-призрак / Ж. Верн. – Москва, 1993. – 352с.
715959
  Д"Аннунцио Г. Корабль : трагедия / Габриэле Д"Аннунцио. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К* ; Типо-лит.Русского т-ва, 1908. – 211 с. – (Универсальная библиотека ; № 58-59)
715960
  Плонский В. Корабль / В. Плонский. – М., 1950. – 204с.
715961
  Браннер Х.К. Корабль / Х.К. Браннер. – М., 1987. – 160с.
715962
  Ляпунов Б.В. Корабль вернулся из космоса. / Б.В. Ляпунов. – М., 1960. – 31с.
715963
  Нормингтон Грегори Корабль дураков / Нормингтон Грегори
715964
  Брант С. Корабль дураков / С. Брант. – Москва, 1965. – 279с.
715965
  Брант С. Корабль дураков : пер. с нем. и латин. / С. Брант; [вступ. статья Б. Пуришева (с. 5-22) ; примеч. Е. Маркович и др. ; ил.: Ю. Красный]. – Москва : Художественная литература, 1971. – 767 с. : 10 л. ил. – В изд. также: Похвала глупости. Навозник гонится за орлом. Разговоры запросто. Письма темных людей / Эразм Роттердамский; Диалоги / Ульрих фон Гуттен. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 33 ; Серия первая. Литература Древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
715966
  Брант С. Корабль дураков / С. Брант. – Москва, 1984. – 270 с.
715967
  Портер Корабль дураков / Портер, , Кэтрин Энн. – М., 1989. – 637с.
715968
  Брант С. Корабль дураков / Пер. Л.Пеньковского; Себастиан Брант. – Обнинск : Институт муниципального управления, 2002. – 240 с. – ISBN 5-900927-28-8
715969
  Брант С. Корабль дураков. Избранное : пер. с нем. / Себастиан Брант ; Ганс Сакс ; [предисл. Б. Пуришева]. – Москва : Художественная литература, 1989. – 477 с.
715970
  Клименченко Ю.Д. Корабль идет дальше : Повесть / Ю.Д. Клименченко. – Ленинград : Советский писатель, 1973. – 440с.
715971
  Клименченко Ю.Д. Корабль идет дальше : Повесть / Ю.Д. Клименченко. – Ленинград : Советский писатель, 1975. – 463с.
715972
  Травен Б. Корабль мертвых / Б. Травен. – М, 1986. – 366с.
715973
  Криг Сюзанна Корабль мечты : Стиль // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 124-134 : Іл. – ISSN 1029-5828
715974
  Лобачева Е.А. Корабль моей мечты. / Е.А. Лобачева. – Горький, 1964. – 64с.
715975
  Лаханин В.В. Корабль на атомной энергии / В.В. Лаханин, Н.М. Шилов. – М, 1957. – 151с.
715976
  Зарян К. Корабль на горе : роман / К. Зарян. – Москва : Советский писатель, 1969. – 423 с.
715977
  Зарян К. Корабль на горе : роман / К. Зарян. – Москва : Известия, 1974. – 413 с.
715978
  Караченцов Н.П. Корабль плывет / Николай Караченцов ; [ ред.-сост. К. Винокуров ]. – Москва : АСТ ; Зебра Е, 2007. – 480с., [ 44 ] л. илл. – (Актерская книга). – ISBN 978-5-17-045522-5
715979
  Шеффауэр Г. Корабль с шампанским / Г. Шеффауэр. – Москва, 1928. – 44с.
715980
  Рудомазина Т. Корабль Тесея, или Цитата и композиция в древнерусской литературе // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 149-158. – ISSN 0042-8795
715981
  Овчаров Н. Корабоплаванесо по българскосо черноморско крайбрєжиє / Н. Овчаров. – София, 1992. – 173с.
715982
  Огар В. Корали з пограничних турнейсько-візейських відкладів Донбасу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-25. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Досліджено пограничні турнейсько-візейські відклади Донбасу (рудник Центральний). Виявлено різкі зміни літології та коралових комплексів, що пояснюються глобальною евстатичною подією. Boundary Tournaisian-Vis?an layers in the Donets basin (Centralny ...
715983
  Сребродольский Б.И. Коралл / Б.И. Сребродольский. – Москва : Наука, 1986. – 132с.
715984
  Сизов Н.Т. Коралловая брошь : Роман / Н.Т. Сизов. – 2-е изд. – Москва : Правда, 1977. – 48с.
715985
  Ньюман Кэти Коралловое царство. Возвращение в царство / Ньюман Кэти, Дубиле Дэвид // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – ноябрь, № 122. – С. 154-164 : фото
715986
  Мариджан Коралловые четки / Мариджан. – Тбилиси, 1958. – 120с.
715987
  Булычев Кир Коралловый замок / Булычев Кир. – Москва, 1990. – 237с.
715988
  Кудинов И.П. Коралловый камень. / И.П. Кудинов. – Барнаул, 1965. – 107с.
715989
  Кардосо О. Коралловый конь : рассказы ; пер. с испанского / О. Кардосо. – Москва : Художественная литература, 1962. – 158 с.
715990
  Фомичев В.Д. Кораллы Rugosa и стратиграфия средне- и верхнекаменноугольных и пермских отложений Донецкого бассейна / В.Д. Фомичев; Отв. ред. Горский И.И. – Москва : Госгеолиздат, 1953. – 622с. – К книге отдельным выпуском прилагается "Атлас" кораллов на 44-х таблицах, (92с.)
715991
  Краснов Е.В. Кораллы в рифовых фациях мезозоя СССР / Е.В. Краснов; Отв. ред. Соколов Б.С. – Москва : Наука, 1983. – 160с.
715992
  Тяжева А.П. Кораллы и брахиоподы нижнего девона Южного урала / А.П. Тяжева, Р.А. Жаворонкова, А.А. Гарифуллина; Отв. ред. Чибрикова Е.В. – Москва : Наука, 1976. – 228с.
715993
  Тяжева А.П. Кораллы и брахиоподы пограничных отложений силура и нижнего девона западного склона Южного урала / А.П. Тяжева, Р.А. Жаворонкова; Отв. ред. Рождественская А.А. – Москва : Наука, 1972. – 184с.
715994
  Рубакин Н.А. Кораллы и люди : Старинное сказание из жизни далекого Востока / Н.А. Рубакин. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Е.Д. Трауцкой ; [Тип. 1-й СПб Трудовой артели], 1909. – 32 с. – (Библиотека для школ и самообразования)
715995
  Штукенберг А. Кораллы и мшанки Верхнего яруса Среднерусского каменноугольного известняка / [соч.] А. Штукенберга // Естественная история губерний Киевского Учебного округа. Палеонтология. – Киев, 1860. – Часть Систематическая : Об ископаемых рыбах губерний Киевского учебного округа: Вып. 1. Рыбы широкочешуйчатые Placodei Ag. и блестячешуйчатые. Ganoidei Ag. : статья А. Роговича, проф. – [2], 54, [5] с., 4 л. ил. : ил.
715996
   Кораллы и рифы фанерозоя СССР : Труды IV Всесоюзного симпозиума по ископаемым кораллам, Тбилиси,1978. – Москва : Наука, 1980. – 231с.
715997
  Альтмарк М.С. Кораллы нижнего карбона Татарии : монография / М.С. Альтмарк. – Казань : Из-во Казанского университета, 1975. – 195 с.
715998
   Кораллы пограничных слоев силура и девона Алтае-Саянской горной области и Урала. – Москва : Наука, 1968. – 170с.
715999
  Улитина Л.М. Кораллы подотряда Cystiphyllina из девона Закавказья. (Семейства Zonophyllidae, Danskophyllidae, Digonophyllidae). : Автореф... канд. биол.наук: / Улитина Л.М.; Акад. наук СССР. Палеонтол. ин-т. – М., 1963. – 17л.
716000
  Абашкина А.В. Кораллы родов Lithostrotion и Diphyphyllum из верхневизейских отложений бассейна Верхней Печоры и их стратиграфическое значение : автореф. дис. ... канд. геолг-минерал. наук / Абашкина А.В. ; Московск. ин-т цветн. металов и золота им. М.И.Калинана. – Москва, 1953. – 15 с.
<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,