Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>
713001
  Лазо С. "Лабухи" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 3/4. – С. 17-28. – ISSN 0131-8136
713002
   "Лаврентьевские чтения по математике, механике и физике", всесоюзная конф., 2-я. Киев. 1985. – К., 1985. – 233с.
713003
   "Лаври Гаусса не дають мені спати" : Зі "Щоденника Георгія Вороного" студентських 1885-1890-х років // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 2 (16). – С. 25-29. – ISSN 1819-7329
713004
  Москалець В. "Лад" чи "мір"? - важка проблема української національної ідеї // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 1 (47). – С. 8-15. – ISSN 1810-2131
713005
  Зайцева А.В. "Лайкнуть" библиотеку // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 5 (25). – С. 30-33. – ISSN 2072-3849


  Социальная сеть как пространство библиотечного обслуживания.
713006
  Асадуллаев С. "Лайли и Маджнун" в фарсиязычной литературе : биобиблиогр. обзор / С. Асадуллаев ; Ленинабад. гос. пед. ин-т им. С.М. Кирова. – Душанбе : Дониш, 1981. – 208 с.
713007
  Привалова С. "Лакмус модерності" хатян (критика М. Сріблянським творчості М. Семенка) // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10


  Досліджуються особливості критики М. Сріблянського (Шаповала) на адресу футуриста М. Семенка, діяльність якого стала підтвердженням того, що модерністична модель творчості "хатян" виявилася суто теоретичною; порівнюються творчі традиції українських і ...
713008
  Черненко В.А. "Лакунные государства" и "кротовые норы" культуры // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – № 579-1 : Наука, культура, постмодерн. – С. 195-200. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
713009
  Грунин Михаил "Лакшери" как лакмус индустрии : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 30-32
713010
   "Ламбада" Карибского моря : "За успехи и развитие туризма - выездного" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 56-57
713011
   "Лампу", за яку проголосували майже дві тисячі киян, відкрито! / прес-служба МОН України інформує // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (162). – С. 3. – ISSN 1682-2366


  8 грудня у КПІ ім. Ігоря Сикорського відбулося офіційне відкриття інноваційної високотехнологічної лабораторії електроніки та прототипування "Лампа".
713012
  Кехаїдис Димітрис [Лаври та олеандри / Димітрис Кехаїдис, Елені Ков"яра. – Афіни : Ерміс, 1985. – 110 с., 4 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Театр ; 3])
713013
   [Лавриненку Юрію Олександровичу - 65] // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН ; Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України ; редкол.: С.І. Мельник, В.В. Моргун, М.М. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 3. – C. 332-332. – ISSN 2518-1017


  "...30 вересня 2017 року виповнюється 65 років відомому вченому в галузі селекції та генетики рослин, біотехнології, рослинництва, зрошуваного землеробства, доктору сільськогосподарських наук, професору, члену-кореспонденту НААН, заступнику директора з ...
713014
   Ла-Куэва-де-лос-Кристалес. Минеральные своды : Экспедиция // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 78-91 : Фото. – ISSN 1029-5828
713015
   Лабораторна діагностика. – Київ
№ 2. – 1998
713016
   Лабораторна діагностика. – Київ
№ 3. – 1998
713017
   Лабораторна діагностика. – Київ
№ 4. – 1998
713018
   Лабораторна діагностика. – Київ
№ 2. – 1999
713019
   Лабораторна діагностика. – Київ
№ 3. – 1999
713020
   Лабораторна діагностика. – Київ
№ 4. – 1999
713021
   Лабораторна діагностика. – Київ
№ 1. – 2000
713022
   Лабораторна діагностика. – Київ
№ 2. – 2000
713023
   Лабораторна діагностика. – Київ
№ 3. – 2000
713024
   Лабораторна діагностика. – Київ
№ 4. – 2000
713025
   Лабораторна діагностика. – Киев
№ 2. – 2001
713026
   Лабораторна діагностика. – Киев
№ 3. – 2001
713027
   Лабораторна діагностика. – Киев
№ 4. – 2001
713028
   Лабораторна діагностика. – Киев
№ 2. – 2002
713029
   Лабораторна діагностика. – Киев
№ 3. – 2002
713030
   Лабораторна діагностика. – Киев
№ 4. – 2002
713031
   Лабораторна діагностика : Науково-практичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2003. – і російська
713032
   Лабораторна діагностика : Науково-практичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2003. – і російська
713033
   Лабораторна діагностика : Науково-практичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2003. – і російська
713034
   Лабораторна діагностика : Науково-практичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2003. – і російська
713035
   Лабораторна діагностика : Науково-практичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2004. – і російська
713036
   Лабораторна діагностика : Науково-практичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2004. – і російська
713037
   Лабораторна діагностика : Науково-практичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2004. – і російська
713038
   Лабораторна діагностика : Науково-практичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2004. – і російська
713039
   Лабораторна діагностика : Науково-практичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2005. – і російська
713040
   Лабораторна діагностика : Науково-практичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2005. – і російська
713041
   Лабораторна діагностика : Науково-практичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2005. – і російська
713042
   Лабораторна діагностика : Науково-практичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2005. – і російська
713043
   Лабораторна діагностика : Науково-практичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2006. – і російська
713044
   Лабораторна діагностика : Науково-практичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2006. – і російська
713045
   Лабораторна діагностика : Науково-практичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2006. – і російська
713046
   Лабораторна діагностика : Науково-практичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2006. – і російська
713047
   Лабораторна діагностика : науково-практичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2007. – і російська
713048
   Лабораторна діагностика : науково-практичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2007. – і російська
713049
   Лабораторна діагностика : науково-практичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2007. – і російська
713050
   Лабораторна діагностика : науково-практичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2007. – і російська
713051
   Лабораторна діагностика : науково-практичний журнал / Міністерство охорони здоров"я України. Українське т-во клінічної лабораторної діагностики. – Київ, 1997-
№ 1 (43). – 2008. – і російська
713052
   Лабораторна діагностика : науково-практичний журнал / Міністерство охорони здоров"я України. Українське т-во клінічної лабораторної діагностики. – Київ, 1997-
№ 2 (44). – 2008. – і російська
713053
   Лабораторна діагностика : науково-практичний журнал / Міністерство охорони здоров"я України. Українське т-во клінічної лабораторної діагностики. – Київ, 1997-
№ 3 (45). – 2008. – і російська
713054
   Лабораторна діагностика : науково-практичний журнал / Міністерство охорони здоров"я України. Українське т-во клінічної лабораторної діагностики. – Київ, 1997-
№ 4 (46). – 2008. – і російська
713055
   Лабораторна діагностика : науково-практичний журнал / Міністерство охорони здоров"я України. Українське т-во клінічної лабораторної діагностики. – Київ, 1997-
№ 1 (47). – 2009. – і російська
713056
   Лабораторна діагностика : науково-практичний журнал / Міністерство охорони здоров"я України. Українське т-во клінічної лабораторної діагностики. – Київ, 1997-
№ 2 (48). – 2009. – і російська
713057
   Лабораторна діагностика : науково-практичний журнал / Міністерство охорони здоров"я України. Українське т-во клінічної лабораторної діагностики. – Київ, 1997-
№ 4 (50). – 2009. – і російська
713058
   Лабораторна діагностика : науково-практичний журнал / Міністерство охорони здоров"я України. Українське т-во клінічної лабораторної діагностики. – Київ, 1997-
№ 1 (51). – 2010. – і російська
713059
   Лабораторна діагностика : науково-практичний журнал / Міністерство охорони здоров"я України. Українське т-во клінічної лабораторної діагностики. – Київ, 1997-
№ 2 (52). – 2010. – і російська
713060
   Лабораторна діагностика : науково-практичний журнал / Міністерство охорони здоров"я України. Українське т-во клінічної лабораторної діагностики. – Київ, 1997-
№ 3 (53). – 2010. – і російська
713061
   Лабораторна діагностика : науково-практичний журнал / Міністерство охорони здоров"я України. Українське т-во клінічної лабораторної діагностики. – Київ, 1997-
№ 4 (54). – 2010. – і російська
713062
   Лабораторна діагностика : науково-практичний журнал / Міністерство охорони здоров"я України. Українське т-во клінічної лабораторної діагностики. – Київ, 1997-
№ 2 (56). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
713063
   Лабораторна діагностика : науково-практичний журнал / Міністерство охорони здоров"я України. Українське т-во клінічної лабораторної діагностики. – Київ, 1997-
№ 3 (57). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
713064
   Лабораторна діагностика : науково-практичний журнал / Міністерство охорони здоров"я України. Українське т-во клінічної лабораторної діагностики. – Київ, 1997-
№ 4 (58). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
713065
   Лабораторна діагностика : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України. Українське т-во клінічної лабораторної діагностики. – Київ, 1997-
№ 1 (67). – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
713066
   Лабораторна діагностика : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України. Українське т-во клінічної лабораторної діагностики. – Київ, 1997-
№ 2 (68). – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
713067
   Лабораторна діагностика : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Українське т-во клінічної лабораторної діагностики ; ДУ "Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 3 (69). – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
713068
   Лабораторна діагностика : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Українське т-во клінічної лабораторної діагностики ; ДУ "Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 4 (70). – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
713069
   Лабораторна діагностика цитомегаловірусної інфекції в дітей раннього віку: порівняльний аналіз ефективності серологічного та швидкого культурального методів і полімеразної ланцюгової реакції / М.В. Абдуллаєва, А.Ф. Фролов, Н.Є. Федорова, М.Г. Меджидова, Адуєва, СІМ, М.В. Дегтярьова, Ю.Н. Воронцова, Г.А. Алямовська, Е.С. Кешищан, А.А. Кущ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-6. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Обстежено 50 дітей у віці від одного дня до одного року, яких було розділено на дві групи: 23 із клінічними ознаками ЦМВІ (1-ша група), 27 - без специфічних ознак ЦМВІ (2-га група). Для діагностики ЦМВІ використано методи: тіФА для виявлення анти-ЦМВ ...
713070
  Боленбах Г. Лабораторна книжка для глиняної промисловості / Герман Боленбах ; вид. опрацювали Г. Боленбах та Е. Кіфер ; Перекл. з нім. М.М. Лозинський. – Харків : Держвидав України, 1930. – 156 с. – (Науково-технічна бібліотека)
713071
  Філатов І.В. Лабораторна оцінка та клінічне обгрунтування нового відбиткового альгінатного матеріалу зі знезаражуючими властивостями : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Філатов Ігор Вікторович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
713072
   Лабораторная диагностика = Laboratory diagnostics : науно-практический журнал / Міністерство охорони здоров"я України. Українське т-во клінічної лабораторної діагностики. – Киев, 1997-
№ 3 (49). – 2009. – мова резюме англ. та укр.
713073
  Черныш В.А. Лабораторная диагностика кишечных инфекций / В.А. Черныш. – Москва, 1984. – 107с.
713074
   Лабораторная обработка фотоматериалов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1959. – 207с.
713075
  Петрова Г.Н. Лабораторная оценка стабильности остаточной намагниченности горных пород / Г.Н. Петрова. – М., 1961. – 104с.
713076
   Лабораторная посуда и аппараты из фарфора и термостойкого стекла. – М., 1955. – 56с.
713077
   Лабораторная работа "Галогены и их соединения". – Л., 1961. – 8с.
713078
   Лабораторная работа № 11 "Изучение закона Ома для переменного тока". – Горький, 1971. – 8с.
713079
   Лабораторная работа № 4 "Измерение теплоемкости воздуха". – М., 1966. – 7с.
713080
   Лабораторная работа № 8 "Изучение явления Пельтье". – Горький, 1971. – 10с.
713081
  Тюниляйнен М.И. Лабораторная работа №24 / М.И. Тюниляйнен, М.А. Шумилов. – Свердловск, 1962. – 12с.
713082
   Лабораторная работа по физике : Электричество (метод. указания) Работа № 14. Определение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли тангенс-буссолью. – Волгоград, 1966. – 15 с.
713083
   Лабораторная работа по физике : Электричество (метод. указания) Работа № 15. Исследование свойств сегнетоэлектриков. – Волгоград, 1966. – 22 с.
713084
   Лабораторная работа по физике. Электричество (метод. указания). Работа № 16. Исследования процессов намагничивания ферромагнитных материалов. – Волгоград, 1966. – 24с.
713085
   Лабораторная работа: Аппроксимация. – Рига, 1987. – 32с.
713086
  Ангерер Э. Лабораторная техника / Э. Ангерер ; пер. с нем. Е.М. Брумберга ; под ред. проф. К.П. Яковлева. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1934. – 152 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 144-149
713087
   Лабораторная техника органической химии. – М., 1966. – 751с.
713088
  Коростелев П.П. Лабораторная техника химического анализа / П.П. Коростелев; под ред. А.И. Бусева. – Москва : Химия, 1981. – 311 с.
713089
   Лабораторная химическая посуда. – М., 1963. – 327с.
713090
  Манько В. Лабораторне вимірювання коефіцієнта тертя кочення // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 110-113. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 3). – ISSN 2519-254X
713091
  Магочий Лабораторне вирощування національної свідомості / Магочий, Павло-Роберт // Критика. – Київ, 1998. – Жовтень, (число 10). – С. 4-6


  Князівство Монако.
713092
  Краснова М.В. Лабораторний екологічний контроль в системі моніторингу довкілля та екологічного контролю / М.В. Краснова, О.А. Шомпол // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 251-260. – ISBN 978-617-566-151-2
713093
  Дегтярьова Н.І. Лабораторний і польовий практикум з генетики / Н.І. Дегтярьова. – Київ : Вища школа, 1973. – 272 с. : ил., табл.
713094
  Ковальчук В. Лабораторний метод визначення стійкості рослин роду Rhododendron L. до Erysiphe azalea // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 68-71. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  "Аналізуючи ступінь ураження рослин роду Rhododendron, які зростають на території Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна, установлено, що Rhododendron japonicum (A. Gray) Suring найбільше пошкоджується E. azaleae, а зовсім не пошкоджується ...
713095
  Голмс Г. Лабораторний підручник колоїдної хімії. / Г. Голмс. – Х-К, 1933. – 192с.
713096
   Лабораторний практикум "Електрика та магнетизм" : для студ. природничих фак-тів. – Київ : Київський університет, 1999. – 130с.
713097
   Лабораторний практикум "Механіка та молекулярна фізика" : для студ. природничих фак-тів. – Київ : Київський університет, 1997. – 88 с.
713098
   Лабораторний практикум "Програмні засоби роботи з базами даних" : навчально-практичний посібник / Степанов В.П. [та ін.] ; МОНУ ; Харків. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 256 с. – ISBN 978-966-676-408-2
713099
  Кияновський О.М. Лабораторний практикум в курсі загальної фізики для студентів природничо-наукових і технічних спеціальностей // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 81-85. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
713100
  Більченко М.М. Лабораторний практикум з аналітичної хімії. Кількісний аналіз : навч. посібник для студ. ВНЗ / М.М. Більченко. – Суми : Університетська книга, 2013. – 141, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 141. – ISBN 978-966-680-331-6
713101
  Більченко М.М. Лабораторний практикум з аналітичної хімії. Кількісний аналіз : навч. посібник для студ. ВНЗ / М.М. Більченко. – Суми : Університетська книга, 2014. – 141, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 141. – ISBN 978-966-680-331-6
713102
   Лабораторний практикум з генетики : методичні вказівки до лабораторних робіт для студ. фак-ту біомедичних технологій. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 30 с. – ISBN 966-388-126-7
713103
   Лабораторний практикум з гідротехнічних споруд : навч. посібник / Хлапук М.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2017. – 105, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 105. – ISBN 978-966-327-348-8
713104
   Лабораторний практикум з загальної фітовірусології / М.Д. Мельничук, В.Є. Кожукало, С.О. Смирнова, Г.Г. Мартин; Мельничук М.Д., Кожукало В.Є., Смирнова С.О., Мартин Г.Г. – Київ : НАУ, 2002. – 268 с. – ISBN 966-95967-4-2
713105
   Лабораторний практикум з курсу "Чисельні методи". – К., 1991. – 72с.
713106
  Клос Є.С. та ін. Лабораторний практикум з молекулярної фізики. : посібник / Є.С. та ін. Клос. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1978. – 166с.
713107
   Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Бази даних кінцевих користувачів" : навч.-практ. посібник / [Степанов В.П. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 226, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 214. – ISBN 978-966-676-509-6
713108
  Єгоршин О.О. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Економіко-математичні методи та моделі: економетрика" : навчально-практичний посібник / Єгоршин О.О., Малярець Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 148 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 124. – ISBN 978-966-676-467-9
713109
  Поляков А.О. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Захист інформації в інформаційних системах" : навчально-практичний посібник / Поляков А.О., Євсеєв С.П., Огурцов В.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 208 с. : табл. – Бібліогр.: с. 206. – ISBN 978-966-676-507-2
713110
  Степанов В.П. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Інформатика II" : навч.-практ. посібник / Степанов В.П., Бурдаєв В.П., Кузьменко С.В. ; М-во освіти та науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 206, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 205. – ISBN 978-966-676-554-6
713111
   Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Інформаційна безпека" : навчально-практичний посібник / С.В. Кавун, В.В. Носов, В.В. Огурцов, О.В. Манжай ; МОНУ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-676-276-7
713112
  Степанов В.П. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Комп"ютерні технології в маркетингу" : навчально-практичний посібник / Степанов В.П., Чен Р.М., Купрейчик І.В. ; МОН України ; Харківський нац.економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 196 с. – ISBN 978-966-676-338-2
713113
  Задачин В.М. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Моделювання систем" : навчально-практичний посібник / Задачин В.М., Конюшенко І.Г. ; МОН України ; Харківський нац.економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 212 с. – ISBN 978-966-676-337-5
713114
   Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Публікація баз даних в Інтернеті" : навчально-практичний посібник / [Степанов В.П. та ін.] ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 320 с. – ISBN 978-966-676-450-1
713115
   Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" : навч. посібник / [Е.Ю. Железнякова та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 182, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 181. – ISBN 978-966-676-633-8
713116
   Лабораторний практикум з об"єктно-орієнтованих технологій розробки прикладних програм : навч. посібник / Литвинов В.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Чернігів : Видавництво Чернігівського державного інституту економіки і управління, 2014. – 348, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2188-53-0
713117
  Лебедєва І.Л. Лабораторний практикум з оптимізаційних методів і моделей навчальної дисципліни "Економіко-математичні методи та моделі" : навч.-практ. посібник / Лебедєва І.Л., Норік Л.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 214, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 214. – ISBN 978-966-676-531-7
713118
  Леновенко А.М. Лабораторний практикум з основ загальної електроніки / А.М. Леновенко. – Львів, 1976. – 116 с.
713119
  Лепеха М.П. Лабораторний практикум з програмування / М.П. Лепеха, П.И. Чаленко. – Київ, 1975. – 128с.
713120
   Лабораторний практикум з твердотільної електроніки : [навч. посіб.] / [Павлик Б.В. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 129, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: c.127-128. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Назва обкл.: Практикум з твердотільної електроніки. – Бібліогр.: с. 120-122. – ISBN 978-966-613-987-3
713121
  Савчин Л.С. Лабораторний практикум з фізики : метод. пос. / Л.С. Савчин. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 1972. – 87с.
713122
   Лабораторний практикум з фізики рідких кристалів : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.І. Гриценко [та ін.] ; за ред. М.І. Гриценка ; М-во освіти і науки України. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 141, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-527-090-5
713123
  Мєняйлов М.Є. Лабораторний практикум з фізики. : навч. посібник / М.Є. Мєняйлов. – Київ : Вища школа, 1972. – 304с.
713124
   Лабораторний практикум із екології (основ екології) : навч. посібник / М. О. Клименко, О.А. Ліхо, К.П. Турчина [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 248, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 218-230. – Бібліогр.: с. 231-232. – (Кафедра екології ; Навчальна серія). – ISBN 978-966-327-378-5
713125
  Стецюк В.В. Лабораторний практикум із загальної геоморфології : для студентів географічних, геолог. та природничо-географ. ф-тів вищих навч. закладів України / В.В. Стецюк, С.В. Міхелі, Т.І. Ткаченко; КНУТШ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Обрії, 2008. – 96с. – ISBN 966-95774-0-6
713126
   Лабораторний практикум із загальної екології (та неоекології) : навч. посібник / М.О. Клименко, А.М. Прищепа, І.М, Борщевська [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2017. – 273, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 257-269. – Бібліогр.: с. 270-273. – (Кафедра екології ; Навчальна серія). – ISBN 978-966-327-345-7
713127
   Лабораторний практикум: Метод психічних реакцій. – К., 1997. – 69с.
713128
  Петров В. Лабораторний практикум: проблеми, методика, техніка / В. Петров, І. Милютченко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 1 (50). – С. 35-39. – ISSN 1562-529Х
713129
  Демків А.М. Лабораторні дослідження викидів токсичних сполук в процесі згоряння твердих побутових відходів / А.М. Демків, В.Л. Сидоренко, С.І. Азаров // Техногенно-екологічна безпека : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.А. Андронов, В.В. Вамболь [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 3 (1/2018). – С. 85-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2522-1892
713130
  Стасюк С.Р. Лабораторні дослідження процесів знезалізнення підземних вод фізико-хімічним методом // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 106. – C. 43-48. – ISSN 0507-2166
713131
  Кобинец А. Лабораторні заняття з "Агенційної журналістики" як спосіб вироблення у студентів базових навичок для роботи над новинним контентом // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2020. – Т. 1 (76). – С. 85-99. – ISSN 2522-1272
713132
  Шухова Е.В. Лабораторні заняття з зоології. / Е.В. Шухова, О В. Сердюкова, . – К, 1978. – 112с.
713133
  Дегтярьова Н.І. Лабораторні заняття та екскурсії із загальної біології / Н.І. Дегтярьова. – К, 1976. – 192с.
713134
  Дегтярьова Н.І. Лабораторні заняття та екскурсії із загальної біології : посібник для вчителів / Н.І. Дегтярьова. – 2-е вид. перероб. – Київ : Радянська школа, 1984. – 168 с.
713135
  Бондар А.Д. Лабораторні і практичні роботи у вищій школі / А.Д. Бондар, Л.А. Ранська. – Київ, 1977. – 78с.
713136
   Лабораторні роботи в дистанційному навчанні / Ю. Жарких, С. Лисоченко, Б. Сусь, О. Третяк, А. Шкавро // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 5 (48). – С. 45-52. – ISSN 1562-529Х
713137
   Лабораторні роботи з курсу "Електропружність" : метод. вказівки до проведення лабораторних робіт / КНУТШ ; [ упоряд.О.В. Борисейко, В.М. Нікітенко, І.А. Улітко ]. – Київ : Київський університет, 2009. – 43 с.
713138
   Лабораторні роботи з математичної логіки для студентів четвертого курсу механіко-математичного факультету. – Київ : Вид-во КДУ, 1984. – 68с.
713139
  Балезін С.А. Лабораторні роботи з неорганічної хімії : посібник для хім. спец. вищих учбових закладів / С.А. Балезін ; Г.С. Разумовський ; А.І. Філько ; під ред. проф. С.А. Балезіна. – Київ : Держтехвидав, 1954. – 240 с.
713140
  Корольова М.Р. Лабораторні роботи з німецької мови / М.Р. Корольова, З.М. Турова. – Київ, 1969. – 59с.
713141
  Рудий В.Г. Лабораторні роботи з німецької мови. / В.Г. Рудий. – Львів, 1972. – 50с.
713142
   Лабораторні роботи з програмного конструювання. – Київ : Київський університет, 2001. – 172с.
713143
   Лабораторні роботи з синтаксису сучасної української мови. – Чернівці
1. – 1981. – 60с.
713144
  Чепуренко В.Г. Лабораторні роботи з фізики в середнії школі / В.Г. Чепуренко. – Київ : Радянська школа, 1962. – 256 с.
713145
  Чепуренко В.Г. Лабораторні роботи з фізики в середнії школі / В.Г. Чепуренко. – Київ : Радянська школа, 1969. – 263 с.
713146
  Руденко Н.Є. Лабораторні роботи з французької мови / Н.Є. Руденко. – Київ, 1968. – 104с.
713147
  Муляк О.І. Лабораторні роботи і задачі з органічної хімії : навч. посібник / О.І. Муляк, В.В. Карп"як, М.Д. Обушак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 151, [1] с. – Бібліогр.: с. 146-148. – ISBN 978-617-10-0262-3
713148
   Лабораторні роботи та домашні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Методи обчислень" : для студентів мех.-мат. факультету. – Київ, 2006. – 32 с.
713149
   Лабораторні роботи та практичні вправи з загальної і неорганічної хімії. – Київ-Львів, 1947. – 271с.
713150
  Артемова Л. Лабораторні роботи як навчальне дослідження під час аудиторних занять // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 44-52. – ISSN 1682-2366


  Лабораторная робота з гуманітарних дисциплін розглядається як навчальне наукове дослідження. Вивчення змісту окремих тем і питань методами наукового дослідження активізує пізнавальну навчальну діяльність студентів.
713151
  Речмедіна М.В. Лабораторні роботі з німецької мови для студентів спеціальніх факультетів / М.В. Речмедіна. – Київ
Вип. 1. – 1972. – 55 с.
713152
  Тотмаков А.В. Лабораторно-бригадная система обучения / Аспир. А.В. Тотмаков. – Москва : Изд. бюро МГИ, 1931. – 50, [14] с., 1 вкл. л. табл. : табл. – Без тит. л.. - Частью напечатано на пишущей машине, частью написано от руки и стеклографировано. - На правах рукописи
713153
  Ворох А. Лабораторно-бригадний метод навчання в системі вищої інженерної освіти України (кінець 20-х - початок 30-х років 20 ст.) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (958). – С. 50-53. – ISSN 0131-6788
713154
  Петербургский А.В. Лабораторно-практические занятия для лаборантов / А.В. Петербургский, В.П. Замота. – М, 1969. – 256с.
713155
  Тихонов Г.В. Лабораторно-практические занятия по ветеринарной паразитологии / Г.В. Тихонов. – Москва : Госельхозгиз, 1958. – 204с.
713156
  Брянцев Б.А. Лабораторно-практические занятия по защите растений от вредителей и болезней / Б.А. Брянцев, Т.Л. Доброзракова. – Москва ; Ленинград, 1953. – 244 с.
713157
  Брянцев Б.А. Лабораторно-практические занятия по защите растений от вредителей и болезней / Б.А. Брянцев, Т.Л. Доброзракова. – 2-е. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1959. – 256 с.
713158
  Кременецкий Н.Г. Лабораторно-практические занятия по зоологии. Уч.-метод. пособие для студ. / Н.Г. Кременецкий. – М., 1949. – 104с.
713159
  Широких Д.П. Лабораторно-практические занятия по методике преподавания биологии / Д.П. Широких, Г.С. Нога. – Москва, 1981. – 142с.
713160
  Кобазаев И.А. Лабораторно-практические занятия по органической химии / И.А. Кобазаев. – М., 1958. – 188с.
713161
   Лабораторно-практические занятия по фитопатологии. – Кишинев, 1961. – 136с.
713162
  Нестеров А.И. Лабораторно-практические занятия по школьной гигиене / А.И. Нестеров, А.А. Камаева. – М., 1964. – 23с.
713163
   Лабораторно-практические работы по физике и метрике полупроводниковых приборов. – Москва, 1965. – 96 с.
713164
  Яковлев Ф.И. др. Лабораторно-практические работы учащихся / Ф.И. др. Яковлев. – М, 1963. – 231с.
713165
  Манойленко Н. Лабораторно-практичне заняття з методики трудового навчання до визначення ергономічної оцінки навчального середовища // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 159-165. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 3). – ISSN 2519-254X


  "Розкриті особливості і шляхи організації і проведення лабораторно-практичних занять з методики трудового навчання, наведений оптимальний обсяг відомостей для підготовки студентів-майбутніх вчителів технологій до виконання експериментальних завдань до ...
713166
  Авраменко О.А. Лабораторно-практичні заняття з механізації тваринництва і птахівництва : Учбов. посіб. для технікумів / О.А. Авраменко. – Київ : Урожай, 1969. – 194с.
713167
  Боєчко Ф Ф. Лабораторно-практичні заняття з органічної хімії : посібник для вчителів / Ф Ф. Боєчко, В.М. Найдан, А.К. Грабовий. – Київ : Радянська школа, 1984. – 160 с.
713168
  Ніколайчук В.І. Лабораторно-практичні роботи з грунтознавства. / В.І. Ніколайчук, П.П. Білик. – Ужгород, 1997. – 112с.
713169
  Журавель А.А. Лабораторное и натурное исследование реологии вмещающих пород Кузнецкого бассейна : Автореф... канд .техн.наук: / Журавель А. А.; АН Каз. ССР, Объед. уч. сов. От-ние физ. мат. наук. – Алма-Ата, 1971. – 21л.
713170
  Котовщикова М.А. Лабораторное изучение состояния гиперкоагуляции : Автореф... д-ра биол.наук: 102 / Котовщикова М.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1968. – 35л. – Бібліогр.:с.32-35
713171
  Меньшиков Г.Г. Лабораторное изучение элементов программирования для простейших микроЭВМ: Учеб. пособие. / Г.Г. Меньшиков. – Л., 1987. – 76с.
713172
  Клавен А.Б. Лабораторное исследование кинематической структуры установившегося равномерного потока в гладком призматическом русле. : Автореф... канд. технич.наук: 278 / Клавен А.Б.; Гос. геол. ин-тут. – Л., 1969. – 20л.
713173
   Лабораторное моделирование динамических процессов в океане. – Новосибирск, 1990. – 186с.
713174
   Лабораторное моделирование динамических процессов в океане. – Новосибирск, 1991. – 97с.
713175
   Лабораторное моделирование последовательного аэробного и анаэробного разложения нефтепродуктов в загрязненном нефтью верховом торфе / И.И. Толпешта, С.Я. Трофимов, М.И. Эркенова, Т.А. Соколова, А.Л. Степанов, Л.В. Лысак, А.М. Лобаненков // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 360-372 : рис., табл. – Библиогр.: 62 назв. – ISSN 0032-180Х
713176
   Лабораторное моделирование процессов контактной электризации облачных частиц. – Л., 1985. – 87с.
713177
  Котляр В.И. Лабораторное развитие musca autumnalis deg, 1776 (dipteria: muscidae) экспериментальное изучение биологии и микробиологического метода борьбы с ней : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Котляр В.И.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1974. – 30л.
713178
  Рыклис С.Г. Лабораторное руководство по синтезу промежуточных продуктов и красителей / С.Г. Рыклис, М.П. Высоцкая. – Киев, 1958. – 192с.
713179
   Лабораторное руководство по хроматографическим и смежным методам. – М.
1. – 1982. – 398с.
713180
   Лабораторное руководство по хроматографическим и смежным методам. – Москва : Мир
2. – 1982. – 405-783 с.
713181
  Швачко Е. Лабораторное социологическое исследование толерантности // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 1. – С.137-152
713182
  Англа Ж. Лабораторные животные. Мышь. Строение и препаровка ее : с раскладной моделью в 3 крашенных таблицах и 2 рисунками в тексте : (Les animaux de laboratorie) / Ж. Англа, д-р естеств. наук, препаратор при Каф. зоологии в Сорбонне ; Пер. с фр. д-ра К.З. Яцуты, прозектора при кафедре анатомии И. В.-М. Академии. – Санкт-Петербург : Изд. журн. "Практическая медицина" (В.С. Эттингер), 1906. – 14, [2] с., 1 с.складной модели
713183
   Лабораторные животные. Разведение, содержание, использование в эксперименте. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1983. – 383с.
713184
  Бычкова Н.И. Лабораторные задания для обучения устной речи на начальном этапе в языковом вузе. : Автореф... Канд.пед.наук: 731 / Бычкова Н.И.; Киев.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – К, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
713185
  Чуканцов С.М. Лабораторные задачи по математике / С.М. Чуканцов. – Москва, 1961. – 104 с.
713186
  Винниченко П.Ф. Лабораторные занятия и внеклассные работы по зоологии / П.Ф. Винниченко. – Ленинград, 1953. – 172с.
713187
  Винниченко П.Ф. Лабораторные занятия и внеклассные работы по зоологии / П.Ф. Винниченко. – 2-е изд. – Ленинград, 1957. – 187с.
713188
   Лабораторные занятия по ботанике: Раздел "Клетка". – Казань, 1985. – 72с.
713189
  Крищанович В.Я. Лабораторные занятия по геодезии : учеб. пособ. для географич. ф-тов ун-тов / В.Я. Крищанович, Р.А. Жмойдяк, Б.А. Медведев. – Минск : Вышэйшая школа, 1968. – 172 с. + 3 карти
713190
   Лабораторные занятия по зоологии с основами экологии животных. – Москва, 1986. – 96с.
713191
  Крищанович В.Я. Лабораторные занятия по картографии : задания и методич. указания для студ. географич. ф-тов ун-тов / В.Я. Крищанович; Министерство высшего, среднего специального и профессионального образования БССР ; Белорусский госуниверситет им. В.И. Ленина. – Минск : Белгосуниверситета им. В.И. Ленина, 1960. – 118 с.
713192
   Лабораторные занятия по курсу "Исследование операций". – Киев, 1978. – 24с.
713193
   Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. – Москва : Высшая школа, 1990. – 399 с. – ISBN 5-06-001025-2
713194
  Сальников А.И. Лабораторные занятия по основам естествознания / А.И. Сальников. – Казань, 1980. – 95с.
713195
   Лабораторные занятия по физике : учеб.пособие. – Москва : Наука, 1983. – 704с.
713196
  Шабельская Э.Ф. Лабораторные занятия по физиологии растений: для биол. спец. / Э.Ф. Шабельская. – Минск, 1981. – 142с.
713197
  Ахметов И.З. Лабораторные и дикие грызуны : (содерж., разведение и использ. в опытах) / Ахметов И.З. ; АН УзССР Ин-т физиологии, Ин-т зоологии и паразитологии. – Ташкент : Фан, 1981. – 124 с. : ил. – Библиогр.: с. 120-123
713198
   Лабораторные и практические занятия по технологии продуктов животноводства для студентов зоотехнического факультета. – Новосибирск, 1961. – 106с.
713199
   Лабораторные и практические занятия по физике : учеб. пособие для студентов зоотехн. и ветеринарн. заоч. ф-тов. – Саратов : СЗВИ, 1961. – 143 с.
713200
   Лабораторные и практические работы по методике преподавания математики. – Москва : Просвещение, 1988. – 221с.
713201
  Ахметов Н.С. Лабораторные и семинарские занятия по неорганической химии : [для хим.-технол. спец. вузов] / Н.С. Ахметов, М.К. Азизова, Л.И. Бадыгина. – Москва : Высшая школа, 1979. – 255 с. : ил.
713202
  Ахметов Н.С. Лабораторные и семинарские занятия по неорганической химии : учеб. пособиедля студ. хим.-технол. спец. вузов / Н.С. Ахметов, М.К. Азизова, Л.И. Бадыгина. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1988. – 303 с. : ил.
713203
   Лабораторные и специальные методы исследования в судебной медицине. – Москва, 1975. – 456с.
713204
   Лабораторные исследования 1901 - 1911 г.г. : Труды сети опытных полей Всероссийского общества сахарозаводчиков. – Киев, 1911. – 233 с.
713205
   Лабораторные исследования аэрономических реакций : Труды симпозиума по лабораторным исследованиям аэрон. реакций. Торонто, Канада, 3-4 сент. 1968 г. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 228с.
713206
  Виноградов И.В. Лабораторные исследования в практике судебно-медицинской экспертизы / И.В. Виноградов. – Москва, 1966. – 235с.
713207
   Лабораторные исследования влияния колебания уровня грунтовых вод на состояние и содержание легких нефтепродуктов в геологической среде / Н.К. Парамонова, Г.И. Голуб, И.Н. Запольский, О.И. Логвиненко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 3. – С. 42-54 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
713208
   Лабораторные исследования влияния колебания уровня грунтовых вод на состояние и содержание легких нефтепродуктов в геологической среде / Н.К. Парамонова, Г.И. Голуб, И.Н. Запольский, О.И. Логвиненко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 4. – С. 77-87 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
713209
   Лабораторные исследования механических свойств мерзлых грунтов. – М.-Л.
2. – 1936. – 136с.
713210
   Лабораторные исследования при инженерно-геологических раблотах. – М.-Л.
3. – 1939. – 72с.
713211
   Лабораторные исследования при инженерно-геологических работах. – М.-Л.
3. – 1939. – 72с.
713212
  Медведева О.А. Лабораторные исследования процесса намыва дамбы хвостохранилища / О.А. Медведева, С.Н. Киричко, Т.Д. Кондратюк // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 175-183 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1607-4556
713213
   Лабораторные методики к практикуму физико-химических и физических методов анализа. – М.
1. – 1973. – 111с.
713214
  Рудиков Н.И. Лабораторные методы дифференциальной диагностики возбудителей некоторых нейровирусных инфекций (бешенство, ИЭМЛ, болезнь Ауески) : Автореф... канд. биол.наук: / Рудиков Н.И.; Всесоюз. ин-т эксперим. ветеринарии. Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. – Москва, 1964. – 18л.
713215
   Лабораторные методы исследования мерзлых пород : Учебное пособие для вузов. – Москва : Московский университет, 1985. – 351с.
713216
   Лабораторные методы исследования минералов, руд и пород. – 3-е изд. – М., 1988. – 296с.
713217
  Рапопорт Ф.М. Лабораторные методы получения чистых газов. / Ф.М. Рапопорт, А.А. Ильинская. – М, 1963. – 419с.
713218
  Ильин Р.С. Лабораторные оптические приборы : учеб. пособие / Р.С. Ильин. – Москва : Машиностроение, 1966. – 496 с.
713219
  Белая И.Е. Лабораторные предикторы прогноза у больных с острым инфарктом миокарда, сочетанным с неалкогольной жировой болезнью печени / И.Е. Белая, В.И. Коломиец, Э.К. Мусаева // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 135-139. – ISSN 2224-0586
713220
  Лоскутов В.И. Лабораторные приборы для измерения расхода жидкостей и газов / В.И. Лоскутов. – Москва, 1955. – 256 с.
713221
  Правдин П.В. Лабораторные приборы и оборудование из стекла / Правдин П.В. – Москва : Химия, 1978. – 304 с.
713222
  Правдин П.В. Лабораторные приборы и оборудование из стекла и фарфора : Справ. пособие / Правдин П.В. – Москва, 1988. – 336 с.
713223
  Агрономов А.Е. Лабораторные работы в органическом практикуме / А.Е. Агрономов, Ю.С. Шабаров. – Москва, 1974
713224
  Бурова З.И. Лабораторные работы и тесты / З.И. Бурова. – М., 1980. – 112с.
713225
  Кулиш Л.Ю. Лабораторные работы к 1-й части учебника английского языка Р.И.Гальперина / Л.Ю. Кулиш, Е.П. Лялько. – Киев
2. – 1969. – 34с.
713226
  Новицкая Т.М. Лабораторные работы к учебнику английского языка для технических вузов / Т.М. Новицкая. – Москва, 1976. – 125с.
713227
  Новицкая Т.М. Лабораторные работы к учебнику английского языка для технических вузов / Т.М. Новицкая. – М, 1983. – 112с.
713228
  Кулиш Л.Ю. Лабораторные работы к учебнику английского языка Р.И.Гальперина / Л.Ю. Кулиш. – Киев
1. – 1969. – 47с.
713229
  Осокина Р.С. Лабораторные работы к учебнику Р.И.Гальперина / Р.С. Осокина. – К.
Ч. 2. – 1971. – 63с.
713230
  Расулов Сирадж Джанга оглы Лабораторные работы как средство активизации познавательной и практической деятельности учащихся : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Расулов Сирадж Джанга оглы; Азер. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1974. – 32л. – Бібліогр.:с.32
713231
  Кулиш Л.Ю. Лабораторные работы по аудированию / Л.Ю. Кулиш, И.В. Михалева. – К.
2. – 1973. – 81с.
713232
  Кулиш Л.Ю. Лабораторные работы по аудированию / Л.Ю. Кулиш, И.В. Михалева. – Киев
Вып. 3. – 1974. – 50 с.
713233
  Кулиш Л.Ю. Лабораторные работы по аудированию / Л.Ю. Кулиш, И.В. Михалева. – Киев
Вып. 4. – 1974. – 53 с.
713234
  Кулиш Л.Ю. Лабораторные работы по аудированию / Л.Ю. Кулиш, И.В. Михалева. – Киев
Вып. 5. – 1977. – 49 с.
713235
  Кислая С.В. и Ризванова З.В. Лабораторные работы по аудированию для студ. нем. групп II курса фак-тов романо-германской филологии и международных отношений. / С.В. и Ризванова З.В. Кислая. – К.
Вып. 3. – 1974. – 21 с.
713236
  Кулиш Л.Ю. Лабораторные работы по аудированию для студентов 1-3 курса ф-та романо-германсокй филологии / Л.Ю. Кулиш. – Киев
1. – 1971. – 101 с.
713237
  Добровольский В.В. Лабораторные работы по географии почв с основами почвоведения : учеб. пособие для студентов геогр. фак-тов пед. ин-тов / В.В. Добровольский. – изд. 2-е, дополн. и перераб. – Москва : Просвещение, 1973. – 143 с.
713238
  Изох В Лабораторные работы по голографии / В Изох. – Минск : Издательство БГУ, 1975. – 135 с.
713239
  Медведева Л.М. Лабораторные работы по грамматике английского языка / Л.М. Медведева. – Киев, 1969. – 112 с.
713240
  Куприевич О.А. Лабораторные работы по грамматике английского языка / О.А. Куприевич, Р.С. Осокина. – К, 1973. – 64с.
713241
  Герасименко Г.А. Лабораторные работы по грамматике английского языка (для студентов 1-3 курсов) / Г.А. Герасименко. – Киев : КГУ
Вып.2 : Модальные глаголы. – 1971. – 63с.


  Сборник лабораторных работ для магнитофона по грамматике английского языка предназначен для студентов факультетов и институтов иностранных языков. В нем разработана одна из наиболее трудных для усвоения тем английской грамматики- модальные глаголы.
713242
  Ткаченко Ю.М. Лабораторные работы по грамматике для студентов 1 курса факультета иностранных языков университета / Ю.М. Ткаченко. – Х, 1976. – 74с.
713243
  Чаповский Е.Г. Лабораторные работы по грунтоведению и механике грунтов / Е.Г. Чаповский. – 3-е изд., исправ. и доп. – Москва : Недра, 1966. – 304с.
713244
  Хиленко В.И. Лабораторные работы по импульсной технике / В.И. Хиленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 96с.
713245
  Белозеров Ю.С. Лабораторные работы по курсу "Антенны и устройтсва СВЧ" / Ю.С. Белозеров, К.Н. Птицын. – Горький, 1969. – 87 с.
713246
  Деева К.А. Лабораторные работы по курсу "Аэрометоды в геоморфологических исследованиях" / К.А. Деева, В.Б. Попова. – Саратов, 1971. – 41с.
713247
  Васильева З.В. Лабораторные работы по курсу микробиологии / З.В. Васильева. – Москва, 1967. – 84с.
713248
  Попиков И.Г. Лабораторные работы по курсу общей электротехники в неэнергетических втузах. : Автореф... канд. пед.наук: / Попиков И.Г.; Москов. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Москва, 1949. – 12 с.
713249
  Сулейманов Х.С. Лабораторные работы по математике как средство повышения эффективности обучения в восьмилетней школе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Сулейманов Х.С.; МВ и ССО АзССР. Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1973. – 24л.
713250
  Нестерова Р.Б. Лабораторные работы по математическому анализу : Методич. пособие для студ. I-го курса механико-математич. ф-та / Р.Б. Нестерова. – Саратов
Ч. 1. – 1990. – 28с.
713251
  Нестерова Р.Б. Лабораторные работы по математическому анализу : Методич. пособие для студ. I-го курса механико-математич. ф-та / Р.Б. Нестерова. – Саратов
Ч. 2. – 1990. – 16с.
713252
  Чмырь В.Д. Лабораторные работы по материаловедению для столяров и плотников : [учеб. пособие для сред. ПТУ] / В.Д. Чмырь. – 6-е изд., перераб. идоп. – Москва : Высшая школа, 1984. – 111с. – Библиогр.: с. 109. – (Профессионально-техническое образование)
713253
  Юсупов Т.М. Лабораторные работы по металловедению / Т.М. Юсупов. – Ашхабад, 1980. – 72с.
713254
  Гинцбург Б.Б. Лабораторные работы по металловедению в средних специальных учебных заведениях. : Автореф... Канд.пед.наук: / Гинцбург Б.Б.; М-во просвещения РСФСР. – Л, 1957. – 9л.
713255
  Соболь К.С. Лабораторные работы по немецкому языку с использованием лингафонного кабинета для студентов 1-х курсов институтов и факультетов иностранных языков / К.С. Соболь. – Х, 1976. – 53с.
713256
  Балезин С.А. Лабораторные работы по неорганической химии : учеб. пособие для хим. спец. высших учеб. заведений / С.А. Балезин ; Г.С. Разумовский ; А.И. Филько ; под общ. ред. проф. С.А. Балезина. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1948. – 288 с.
713257
  Васильева З.Г. Лабораторные работы по общей и неорганической химии / З.Г. Васильева. – Москва : Химия, 1979. – 336 с.
713258
  Васильева З.Г. Лабораторные работы по общей и неорганической химии / З.Г. Васильева. – Ленинград : Химия, 1986. – 286 с.
713259
  Семишин В.И. Лабораторные работы по общей химии. / В.И. Семишин. – М., 1971. – 272с.
713260
  Усик В.П. Лабораторные работы по общей электротехнике / В.П. Усик, Б.М. Вахольский. – Москва : Высшая школа, 1972. – 143 с.
713261
  Крищюнене Б.П. Лабораторные работы по оптике / Б.П. Крищюнене, Г. Мисюнас. – Вильнюс : Издательство Вильнюсского университета, 1982. – 116 с.
713262
  Крищюнене Б.П. Лабораторные работы по оптике / Б.П. Крищюнене. – Вильнюс : Издательство Вильнюсского университета, 1986. – 56 с.
713263
  Калик А.С. Лабораторные работы по переводу : для студ. 4 курса ф-та международ. отношений и переводческого отд. / А.С. Калик, А.С. Шаванда. – Киев, 1972. – 74 с.
713264
  Курашвили Е.И. Лабораторные работы по переводу английской научно-технической литературы / Е.И. Курашвили. – Москва, 1976. – 108с.
713265
  Фурцев М.Е. Лабораторные работы по рудничному электроприводу / М.Е. Фурцев. – К, 1965. – 109 с.
713266
   Лабораторные работы по синтаксису современного русского языка (для студентов филологических факультетов всех форм обучения). – Черновцы : ЧГУ
Вып. 1. – 1983. – 37, [3] с.
713267
  Рубашкин А.Г. Лабораторные работы по сопротивлению материалов / А.Г. Рубашкин. – 2-е изд. – Москва, 1966. – 168 с.
713268
   Лабораторные работы по спецпрактикуму "Ядерная электроника" : для студ. физич. фак. – Киев : КГУ, 1984. – 43с.
713269
  Иванов В.А. Лабораторные работы по теории приближений и численному анализу / В.А. Иванов. – Саратов, 1983. – 31 с.
713270
  Эйчис А.П. Лабораторные работы по учебнику французского языка / А.П. Эйчис, 1969
713271
  Эйчис А.П. Лабораторные работы по учебнику французского языка / А.П. Эйчис, 1969
713272
  Фетисов В.А. Лабораторные работы по физике : для уч-ся 8-10 кп / В.А. Фетисов. – Москва, 1957. – 208 с.
713273
  Метс Лабораторные работы по физике / Метс, ГА. – Таллин
1. – 1958. – 76 с.
713274
   Лабораторные работы по физике. – Москва, 1964. – 100 с.
713275
   Лабораторные работы по физике : Механика. Работа № 9. Точное взвешивание. – Волгоград, 1966. – 18 с.
713276
   Лабораторные работы по физике : Механика. Работа № 12. Определение скорости полета пули с помощью баллистического маятника. – Волгоград, 1966. – 12 с.
713277
   Лабораторные работы по физике : Механика. Работа № 3. Изучение законов кинематики и динамики поступательного движения на машине атвуда. – Волгоград, 1966. – 13 с.
713278
   Лабораторные работы по физике : Механика. Работа № 6. Определение модуля упругости по изгибу. – Волгоград, 1966. – 9 с.
713279
   Лабораторные работы по физике : Механика. Работа № 3. Изучение законов кинематики и динамики поступательного движения на машине атвуда. – Волгоград, 1966. – 13 с.
713280
   Лабораторные работы по физике : Механика. – Волгоград
Работа № 16 : Определение коэффициента внутреннего трения жидкости по методу Стокса. – 1966. – 11с.
713281
  Фетисов В.А. Лабораторные работы по физике (Пособие для учащихся 8-10-х классов) / В.А. Фетисов. – Изд. 2-е. – Москва, 1959. – 224 с.
713282
  Фетисов В.А. Лабораторные работы по физике (Пособие для учащихся 8-10-х классов) / В.А. Фетисов. – Изд. 3-е, переработ. – Москва, 1961. – 238 с.
713283
   Лабораторные работы по физике. Механика : работа № 13 "Определение скорости звука в воздухе методом стоячей волны" : задание для студентов. – Волгоград : [б. и.], 1966. – 18 с.
713284
   Лабораторные работы по физике. Механика, молекулярная физика, электричество и магнетизм. – Москва, 1961. – 184с.
713285
   Лабораторные работы по физике. Механика. Работа № 1. Измерение линейных размеров тел. – Волгоград, 1966. – 32с.
713286
   Лабораторные работы по физике. Механика. Работа № 10. Упругий центральный удар шаров. – Волгоград, 1966. – 14с.
713287
   Лабораторные работы по физике. Механика. Работа № 11. Определение ускорения свободного падения с помощью оборотного маятника. – Волгоград, 1966. – 14с.
713288
   Лабораторные работы по физике. Механика. Работа № 14. Определение отношения удельных теплоемкостей газов. – Волгоград, 1966. – 15с.
713289
   Лабораторные работы по физике. Механика. Работа № 15. Определение коэффициента поверхностного натяжения методом поднятия жидкости в капилярах. – Волгоград, 1966. – 17с.
713290
   Лабораторные работы по физике. Механика. Работа № 17. Определение коэффициента линейного расширения. – Волгоград, 1966. – 18с.
713291
   Лабораторные работы по физике. Механика. Работа № 4. Определение момента инерции твердых тел. – Волгоград, 1966. – 10с.
713292
   Лабораторные работы по физике. Механика. Работа № 8. Изучение сухого трения. – Волгоград, 1966. – 17с.
713293
  Пастушенков Г.А. Лабораторные работы по фонетике и орфоэпии современного русского языка. / Г.А. Пастушенков. – Калинин, 1970. – 40с.
713294
   Лабораторные работы по химии. – Рига, 1988. – 60с.
713295
   Лабораторные работы по химии (общетеоретическая часть). – Рига, 1982. – 108с.
713296
   Лабораторные работы по химии и технологии полимерных материалов. – М., 1965. – 393с.
713297
   Лабораторные работы по химии: Общая часть. – Рига, 1978. – 103с.
713298
   Лабораторные работы по химии: Специальная часть. – Рига, 1988. – 132с.
713299
   Лабораторные работы по численным методам. – Рига
2. – 1989. – 60с.
713300
  Довгялло М.А. Лабораторные работы по электричеству в средней школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Довгялло М.А. ;. – Черкассы. – 4 с.
713301
  Довгялло М.А. Лабораторные работы по электричеству в средней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Довгялло М.А.;, 1951. – 4л.
713302
  Будов А.Ф. Лабораторные работы по электропитанию радиоустройств. / А.Ф. Будов. – К, 1965. – 156с.
713303
   Лабораторные работы по электроразведке для студ. IV курса. – Казань, 1968. – 12с.
713304
   Лабораторные работы по электротехнике. – Москва, 1977. – 152 с.
713305
  Ястребов О.И. Лабораторные работы по электротехнике и основам электроники / О.И. Ястребов. – Киев : Урожай, 1966. – 340 с.
713306
  Граудиня Л.Я. Лабораторные работы по ядерной физике. / Л.Я. Граудиня, Г.Л. Резвая. – Рига, 1978. – 85с.
713307
   Лабораторные работы физического практикума с применением ЭВМ. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета
вып. 1. – 1975. – 108 с.
713308
  Хиль М.Д. Лабораторные работы. / М.Д. Хиль. – Л., 1971. – 176с.
713309
  Григорьева Л.А. Лабораторные рабты по грамматике немецкого языка. Глагол. Konjunktiv. / Л.А. Григорьева, И.Я. Харитонова; КГУ им.Т.Г.шевченко. – Киев : КГУ
Вып.1. – 1971. – 50с.
713310
  Дубинин Эдуард Михайлович Лабораторные эксперименты, направленные на исследование процессов в магнитосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Дубинин Эдуард Михайлович; Научно-исследовательский ин-т ядерной физики, 1975. – 12л.
713311
  Фридман Э.П. Лабораторный двойник человека / Э.П. Фридман. – Москва, 1972. – 198с.
713312
  Дегтярева Н.И. Лабораторный и полевой практикум по генетике / Н.И. Дегтярева. – Киев : Вища школа, 1979. – 288 с.
713313
   Лабораторный практикум медицинской паразитологии. – Л., 1959. – 488с.
713314
  Дембовский Л.М. и др. Лабораторный практикум по аналоговым вычислительным машинам / Л.М. и др. Дембовский. – Минск, 1978. – 112с.
713315
  Бавтуто Г.А. Лабораторный практикум по анатомии и морфологии растений : [учеб. пособ. для биол. спец. пед. ин-тов] / Г.А. Бавтуто. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 352 с. : ил. – Библиогр.: с. 344
713316
   Лабораторный практикум по аэрогазодинамике. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1980. – 287 с.
713317
   Лабораторный практикум по биохимии. – Ашхабад, 1983. – 73 с.
713318
  Плис А.И. Лабораторный практикум по высшей математике : для втузов / А.И. Плис, Н.А. Сливина. – Москва : Высшая школа, 1983. – 208 с.
713319
  Киселев М.И. Лабораторный практикум по геодезии : для учащихся строит. техникумов по спец. 1202 "Пром. и гражд. стр-во" и 1225 "С.-х. и гражд. стр-во" / Киселев М.И., Лукьянов В.Ф. – Москва : Стройиздат, 1987. – 214 с. – Библиогр.: с. 209
713320
  Вилькер Д.С. Лабораторный практикум по гидромеханике / Д.С. Вилькер. – Москва, 1959. – 352с.
713321
  Пелешенко В.И. Лабораторный практикум по грунтоведению и гидрогеологии с основами инженерной геологии / В.И. Пелешенко. – Киев : Киевский университет, 1968. – 67с.
713322
  Соколина Ф.М. Лабораторный практикум по зоологии беспозвоночных / Ф.М. Соколина, Р.Я. Дыганова. – Казань, 1986. – 72с.
713323
  Котович Г.Н. Лабораторный практикум по импульсной технике / Г.Н. Котович, Г.С. Станке, М.А. Усанов. – Рига, 1969. – 118 с.
713324
  Лукьянов В.Ф. Лабораторный практикум по инженерной геодезии : учеб. пособ. для студ. строит. спец-тей вузов / В.Ф. Лукьянов. – Москва : Недра, 1990. – 334 с. – ISBN 5-247-00802-2
713325
   Лабораторный практикум по инженерной геодезии и основам геологии. – Красноярск, 1976. – 76с.
713326
  Люблинский Р.Н. Лабораторный практикум по исследованию систем управления на персональных компьютерах: Учеб. пособие. / Р.Н. Люблинский, Б.П. Овечкин. – Барнаул, 1987. – 73с.
713327
   Лабораторный практикум по курсу "Вычислительные машины дискретного действия". – М., 1966. – 308с.
713328
  Еременко А.М. Лабораторный практикум по курсу "Вычислительные машины, программирование и информатика" / А.М. Еременко. – Днепропетровск, 1988. – 52с.
713329
  Жуковский П.В. Лабораторный практикум по курсу "Кристаллофизика и методы исследования структур" : для студентов специальности 0629 "Полупроводниковые и микроэлектронные приборы" / П.В. Жуковский. – Минск : БПИ
Ч. 2 : Реальные кристаллы. – 1985. – 49 с.
713330
  Брюханов Ю.А. Лабораторный практикум по курсу "Линейные процессы" / Ю.А. Брюханов, М.В. Кириков. – Ярославль, 1978. – 114 с.
713331
  Любушкин А.Т. Лабораторный практикум по курсу "Математическое моделирование в химии". / А.Т. Любушкин, Ю.Л. Подкопаев. – Алма-Ата, 1976. – 94с.
713332
  Белоусова В.Н. Лабораторный практикум по курсу "Методы исследования адсорбентов и катализаторов" / В.Н. Белоусова, Г.М. Зелева. – Томск, 1977. – 110с.
713333
   Лабораторный практикум по курсу "Механика деформируемого твердого тела". – Куйбышев, 1982. – 111с.
713334
  Бумай Ю.А. Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" : для студ. энергетич. спец. / Ю.А. Бумай. – Минск : БПИ
Ч. 2 : Механика. Молекулярная физика. – 1981. – 55 с.
713335
   Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" / Бумай Ю.А. – Минск : БПИ
Ч. 2 : Электричество и магнетизм. – 1983. – 60 с.
713336
   Лабораторный практикум по курсу "Общая химия". – М.
1. – 1970. – 54с.
713337
  Павлов Н.Ф. Лабораторный практикум по курсу "Полезные ископаемые" для студ. 4 курса специальности "Гидрогеология и инженерная геология" / Н.Ф. Павлов; Гомельск. гос. ун-т. – Гомель
Часть 3. – 1982. – 33с.
713338
   Лабораторный практикум по курсу "Радиотехнические цепи и сигналы". – Москва : [б. и.], 1976. – 176 с.
713339
   Лабораторный практикум по курсу "Радиотехнические цепи и сигналы" / В.В. Бавыкина, В.Ф. Камсков, Б.Л. Кащеев, В.П. Моисеев; В.В. Бавыкина, В.Ф. Камсков , Б.Л. Кащеев, В.П. Моисеев ; Б.Л. Кащеев. – 2-е изд., перерб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1985. – 208 с.
713340
   Лабораторный практикум по курсу "Физическая химия". – Минск, 1980. – 66с.
713341
  Садов Ф.И. Лабораторный практикум по курсу "Химическая технология волокнистых материалов" / Ф.И. Садов, Н.М. Соколова, И.А. Шиканова. – М., 1955. – 428с.
713342
   Лабораторный практикум по курсу "Численное моделирование задач физики и техники на ЦВМ". – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1974. – 182 с.
713343
   Лабораторный практикум по курсу "Экономика машиностроительной промышленности". – М., 1984. – 176с.
713344
   Лабораторный практикум по курсу "Электронные приборы". – Куйбышев, 1974. – 100 с.
713345
  Дагаев М.М. Лабораторный практикум по курсу общей астрономии : учеб. пособие / М.М. Дагаев. – Москва : Высшая школа, 1963. – 316 с.
713346
  Дагаев М.М. Лабораторный практикум по курсу общей астрономии : учеб. пособие / М.М. Дагаев. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва : Высшая школа, 1972. – 284 с.
713347
  Кираковский Н.Ф. Лабораторный практикум по курсу общей теплотехники / Н.Ф. Кираковский, И.А. Недужий. – Киев, 1966. – 199с.
713348
  Буза М.К. Лабораторный практикум по математическом уобеспечению ЭВМ. / М.К. Буза, Л.В. Певзнер. – Минск : Вышэйшая школа
3. – 1984. – 135с.
713349
   Лабораторный практикум по математическому анализу. – Гомель
1. – 1977. – 70с.
713350
   Лабораторный практикум по математическому анализу. – Минск : Вышэйшая школа, 1991. – 197 с.
713351
   Лабораторный практикум по математическому обеспечению ЭВМ : Учебн. пособие для студ. вузов / Авторы: М.К. Буза, А.Л. Духович, Л.В. Певзнер, В.В. Рябый. – Минск : Вышейшая школа
Ч. 1 : Программирование ввода-вывода. – 1982. – 223 с.
713352
  Буза М.К. Лабораторный практикум по математическому обеспечению ЭВМ / М.К. Буза. – Минск
Ч. 2. – 1983. – 173с.
713353
  Гринберг Б.Г. Лабораторный практикум по металловедению и термической обработке / Б.Г. Гринберг, Т.М. Иващенко. – Москва, 1968. – 320 с.
713354
   Лабораторный практикум по металлографии и физическим свойствам металлов и сплавов. – М., 1966. – 248с.
713355
  Васин Р.А. Лабораторный практикум по механике деформируемых твердых тел / Р.А. Васин, Д.В. Георгиевский, И.М. Керштейн. – Москва, 1990. – 166с.
713356
  Кийко И.А. Лабораторный практикум по механике деформируемых тел / И.А. Кийко, Б.П. Кишкин. – Москва, 1969. – 52с.
713357
  Алексеев В.П. Лабораторный практикум по механике для биологов : учеб. пособие / В.П. Алексеев, М.В. Кириков, В.И. Ярмоленко ; Гос. ком. РСФСР по делам науки и высшей школы, Ярослав. гос. ун-т. – Ярославль, 1991. – 83 с. : табл.
713358
  Алферов Г.В. и др. Лабораторный практикум по механике управляемого движения с использованием мини-ЭВМ. / Г.В. и др. Алферов. – Ленинград, 1989. – 84с.
713359
  Ягодкин В.М. Лабораторный практикум по микроэлектронике / В.М. Ягодкин, Н.М. Гарифуллин. – Уфа, 1986. – 84 с.
713360
  Торопов Н.А. Лабораторный практикум по минералогии : Учебное пособие / Н.А. Торопов, Л.Н. Булак. – Ленинград : Сройиздат, 1969. – 240с.
713361
   Лабораторный практикум по общей и прикладной механике. – Москва, 1963. – 235 с.
713362
  Сидоров Н.С. Лабораторный практикум по общей психологии / Н.С. Сидоров, В.Ф. Иванов. – Чебоксары, 1983. – 96 с.
713363
   Лабораторный практикум по общей физике : учеб. пособие. – Москва : Просвещение, 1985. – 351с.
713364
   Лабораторный практикум по общей химии. – Изд. 2-е, доп. – М., 1972. – 191с.
713365
   Лабораторный практикум по общей химии. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1976. – 319с.
713366
  Добротворский И.Н. Лабораторный практикум по основам теории цепей / И.Н. Добротворский. – Москва, 1986. – 191 с.
713367
  Горловский И.А. и др. Лабораторный практикум по пигментам и пигментированным лакокрасочным материалам / И.А. и др. Горловский. – Л, 1990. – 240с.
713368
  Кабардин Г.А. Лабораторный практикум по программированию на ДВК / Г.А. Кабардин. – Новосибирск, 1988. – 75 с.
713369
  Солин Н.Н. Лабораторный практикум по радиофизике / Н.Н. Солин, Г.П. Яровой. – Куйбышев
Ч. 2. – 1974. – 56 с.
713370
  Лутовинов В.И. Лабораторный практикум по светотехнике / В.И. Лутовинов. – Москва, 1948. – 112 с.
713371
  Филатов Ю.Е. Лабораторный практикум по сопротивлению материалов. / Ю.Е. Филатов. – Иваново, 1978. – 84с.
713372
  Гребенщиков Г.Ф. Лабораторный практикум по техническим средствам обучения / Г.Ф. Гребенщиков. – Ашхабад, 1977. – 99с.
713373
  Григорьев А.П. Лабораторный практикум по технологии пластических масс : в двух частях / А.П. Григорьев, О.Я. Федотова ; под ред.. В.В. Коршака. – изд. 2-е перер. и доп. – Москва : Высшая школа
Ч. 1 : Полимеризационные платические массы. – 1977. – 248 с.
713374
  Григорьев А.П. Лабораторный практикум по технологии пластических масс : в двух частях / А.П. Григорьев, О.Я. Федотова ; под ред.. В.В. Коршака. – изд. 2-е перер. и доп. – Москва : Высшая школа
Ч. 2 : Поликонденсационные и химически модифицированные платические массы. – 1977. – 264 с.
713375
  Григорьев А.П. Лабораторный практикум по технологии пластических масс / А.П. Григорьев, О.Я. Федотова. – М., 1986. – 495с.
713376
  Григорьев А.П. Лабораторный практикум по технологии поликонденсационных пластических масс / А.П. Григорьев, О.Я. Федотова. – М., 1971. – 232с.
713377
  Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины / Л.А. Бергштейн, И.Е. Харит. – Л, 1971. – 176с.
713378
  Андросик А.С. Лабораторный практикум по технологии сельськохозяйственных продуктов : [для агр. и экон. фак. с.-х. ин-тов] / Андросик А.С., Шмалько В.С. – Москва : Колос, 1964. – 191 с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для высших сельськохозяйственных учебных заведений)
713379
  Базакуца В.А. и др. Лабораторный практикум по физике : учеб. пособие / В.А. и др. Базакуца. – Харьков : Издательство Харьковского университета
Ч. 1. – 1969. – 244 с.
713380
  Потлог Т.П. Лабораторный практикум по физике : по курсу "Электричество и магнетизм" для студентов 2 курса / Т.П. Потлог, И.К. Андроник, К.И. Антонюк; МГУ. Физический факультет. Кафедра приклад. физики и информатики. – Кишинев, 2003. – 159 с. – ISBN 9975-70-225-2
713381
  Архипов Ю.А. Лабораторный практикум по физическим основам электровакуумной технологии / Ю.А. Архипов ; под ред. Ю.Г. Альтшулера. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та
Ч. 1 : Газы и металлы. – 1975. – 215 с.
713382
  Торопцева А.М. Лабораторный практикум по химии и технологии высокомелекулярных соединений / А.М. Торопцева. – Ленинград, 1972. – 415 с.
713383
  Горловский И.А. и др. Лабораторный практикум по химии и технологии пигментов / И.А. и др. Горловский. – Л, 1978. – 224с.
713384
  Юшкевич Николай Александрови ч Лабораторный практикум по электричеству и пути повышения его эффективности в подготовке учителя физики. (На материале курса общей физики для физ. специальности пед. ин-тов) : Автореф... канд. пед.наук: / Юшкевич Николай Александрови ч; МП БССР. Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1974. – 28л.
713385
  Шубкина Л.С. Лабораторный практикум с межсессионными заданиями по методике преподавания ботаники. / Л.С. Шубкина, М.И. Бадягина. – М., 1977. – 80с.
713386
  Семенов М.Д. Лабораторный практикум современный взгляд на совершенствование // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 9 (октябрь). – С. 57-61. – ISSN 0321-0383


  На примере курса общей физики рассматривается практика формирования общих умений в вузовском лабораторном практикуме. Предложена схема обобщенной ориентировки в планировании и выполнении лабораторных заданий с элементами творческого подхода. Ее ...
713387
   Лабораторный практикум. Задачи общего практикума по аэромеханике и газовой динамике. – М., 1972. – 116с.
713388
  Бастраков Г.В. Лабораторный спецпрактикум по общей геоморфологии (экспериментальная геоморфология) / Г.В. Бастраков ; Казан. гос. ун-т, Географ. ф-т. – Казань : [б. и.], 1973. – 20 с.
713389
  Прокопенко В.С. Лабораторный эксперимент при изучении оптики : учеб. пособие / В.С. Прокопенко. – Красноярск : Издательство Красноярского университета, 1985. – 108с.
713390
  Христова Т.Є. Лабороторні методи та їх значення для встановлення специфічності життєдіяльності рослин / Т.Є. Христова, Є О. Пюрко, М.М. Мусієнко // Історико-методологічні аспекти фітофізіологічних досліджень в Україні : монографія / Т.Є. Христова, О.Є. Пюрко, М.М. Мусієнко. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2009. – С. 16-25. – ISBN 978-966-197-032-7


  Амбодик-Максимович Нестор Максимович - вчений-енциклопедист, вихованиць Київської академії.
713391
  Куракин А.Т. Лаботаторная обработка кинопленки / А.Т. Куракин, В.И. Глухов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1968. – 104с.
713392
  Білецький В.С. Лабрадор (- мінерал класу силікатів) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 367-368. – ISBN 978-966-02-7998-8
713393
  Ткачук Л.Г. Лабрадорит м.Городища на Шевченківщині / Л.Г. Ткачук. – К, 1934. – 31с.
713394
  Никитич Л.А. Лабриола / Л.А. Никитич. – М, 1980. – 200с.
713395
  Булавин М.Я. Лава / М.Я. Булавин. – Воронеж, 1956. – 259с.
713396
  Головин Г.Н. Лава / Г.Н. Головин. – Киев, 1974. – 210с.
713397
  Білецький В.С. Лава // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 369-370. – ISBN 978-966-02-7998-8
713398
  Головин Г.Н. Лава. Парни твоих лет / Г.Н. Головин. – Донецк, 1975. – 263с.
713399
   Лава: Светлое слово о Черном камне. – М., 1995. – 110с.
713400
  Коломасов В.М. Лавгинов / В.М. Коломасов. – Саранск, 1959. – 216с.
713401
  Коломасов В.М. Лавгинов / В.М. Коломасов. – М., 1975. – 107с.
713402
   Лавджой (Lovejoy) Артур Онкен // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 782-783. – ISBN 966-316-069-1
713403
  Борроу Дж. Лавенгро мастер слов, цыган, священник / Дж. Борроу. – Л., 1967. – 663с.
713404
  Усенко П.М. Лави ідуть каесемові / П.М. Усенко. – Київ, 1933. – 32 с.
713405
  Усенко П.М. Лави ідуть каесемові / П.М. Усенко. – Київ, 1948. – 144 с.
713406
  Беди Р.С. Лавина / Р.С. Беди. – М., 1961. – 145с.
713407
  Ефимцов И Т. Лавина / И Т. Ефимцов, . – Орджоникидзе, 1963. – 240с.
713408
  Мошковский А.И. Лавина / А.И. Мошковский. – М, 1967. – 190с.
713409
  Яндиев Дж. Лавина : стихи разных лет / Джамалдин Яндиев ; пер. с ингуш. – Москва : Советская Россия, 1967. – 220 с.
713410
  Молдокматов А. Лавина : поаксть / Абдыкалый Молдокматов ; авториз. пер. с кирг.Ю.Смышляева. – Фрунзе : Кыргызстан, 1968. – 155 с.
713411
  Рибак Н. Лавина : Драма / Н. Рибак, І. Савченко. – Київ : Мистецтво, 1970. – 92с. – (Б-ка сучасної драматургії ; №18)
713412
  Крно М. Лавина : роман / М. Крно; Пер. со словацкого Л.С. Каганова. – Москва, 1975. – 304 с.
713413
  Хубиев Н. Лавина : стихи / Н. Хубиев; пер. с карачаев. – Москва : Современник, 1975. – 78 с.
713414
   Лавина / Грюн, , Макс, фон дер. – М, 1989. – 270с.
713415
  Болдырев С.Н. Лавина с горы Юкспор / С.Н. Болдырев. – Москва : Советская Россия, 1976. – 87 с.
713416
  Болдырев С.Н. Лавина с горы Юксчорр / С.Н. Болдырев. – Москва, 1984. – 408с.
713417
  Миляков М.В. Лавина. / М.В. Миляков. – М, 1985. – 302с.
713418
   Лавинная и селевая опасность на трассе БАМ. – Москва : Московский университет, 1980. – 189с.
713419
  Алишов Надир Исмаил Лавинная маршрутизация по запросу в компьютерных сетях (систолическая маршрутизация) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 5-9. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статті аналізуються алгоритми лавинної маршрутизації, на базі якої пропонується оригінальний протокол, названий протоколом систолічної маршрутизації, для поширення великих файлів і прикладних програм між багатокількісними користувачами в ...
713420
   Лавинная седиментация в океане. – Ростов -на-Дону, 1982. – 184с.
713421
  Лисицын А.П. Лавинная седиментация и перерывы в осадконакоплении в морях и океанах. / А.П. Лисицын. – М., 1988. – 308с.
713422
  Тагер А.С. Лавинно-пролетные диоды и их применение в технике СВЧ / А.С. Тагер, Вальд-Перлов. – Москва : Советское радио, 1968. – 480 с.
713423
  Беленький С.З. Лавинные процессы в космических лучах / С.З. Беленький. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1948. – 243 с.
713424
  Дьяконов В.П. Лавинные транзисторы и их применение в импульсных устройствах / В.П. Дьяконов. – Москва, 1973. – 207 с.
713425
  Грехов И.В. Лавинный пробой p-n-перехода в полупроводниках / И.В. Грехов, Ю.Н. Сережкин. – Ленинград : Энергия, 1980. – 152 с.
713426
  Войтковский К.Ф. Лавиноведение : Учебное пособие для вузов / К.Ф. Войтковский. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1989. – 156с.
713427
  Погребной С.А. Лавиной стали и огня / С.А. Погребной. – М., 1989. – 126с.
713428
  Треніна А.С. Лавинонебезпека // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 24-25 : фото
713429
  Петрунь А.С. Лавинонебезпека // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 26 : фото
713430
  Северский И.В. Лавиноопасные районы Казахстана / И.В. Северский, В.П. Благовещенский. – Алма-Ата, 1990. – 165с.
713431
   Лавиноопасные районы Советского Союза. – Москва : Московский университет, 1970. – 199с.
713432
  Северский И.В. Лавины - грозная стихия гор / И.В. Северский. – Алма-Ата, 1980. – 152с.
713433
  Стуков Г.А. Лавины - грозное явление природы : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 66-69 : Рис. – ISSN 0016-7207
713434
  Стуков Г.А. Лавины - грозное явление природы (Окончание. Начало см. в № 1 за 2007 г.) : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 67-73 : Рис. – ISSN 0016-7207
713435
  Тушинский Г.К. Лавины (возникновение и защита от них) / Г.К. Тушинский. – Москва : Госиздат географической литературы, 1949. – 215с.
713436
   Лавины в районах трассы БАМа. – Москва : Гидрометеоиздат, 1984. – 173с.
713437
  Тушинский Г.К. Лавины и защита от них на геолого-разведочных работах / Г.К. Тушинский. – М., 1957. – 108с.
713438
  Щербаков М.П. Лавины и условия их формирования в Киргизии : Автореф... Канд.геогр.наук: / Щербаков М.П.; АН СССР.Ин-т географии. – Москва, 1966. – 22л.
713439
   Лавины Приэльбрусья. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 131с.
713440
   Лавины Сахалина и Курильских островов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 180с.
713441
  Лосев К.С. Лавины СССР : (распространение, районирование, возможности прогноза) / К.С. Лосев; Под ред.В.Л.Шульца и Н.Ф.Дроздовской. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 132с.
713442
  Штритматтер Э. Лавка : Роман / Э. Штритматтер. – Москва : Радуга, 1986. – 527с.
713443
  Диккенс Ч. Лавка древностей / Ч. Диккенс. – Москва, 1950. – 568с.
713444
  Диккенс Ч. Лавка древностей / Ч. Диккенс. – Горький, 1957. – 592с.
713445
  Диккенс Ч. Лавка древностей : пер. с англ. / Ч. Диккенс. – Москва : Художественная литература, 1978. – 479 с. : ил. – (Классики и современники ; Зарубежная классическая литература)
713446
  Диккенс Ч. Лавка древностей / Ч. Диккенс. – Москва, 1979. – 624с.
713447
  Диккенс Ч. Лавка древностей : [роман] / Чарльз Диккенс ; [пер. с англ. Н. Волжиной]. – Москва : Детская литература, 1980. – 624с. : іл.
713448
  Диккенс Ч. Лавка древностей / Ч. Диккенс. – Москва, 1981. – 624с.
713449
  Диккенс Ч. Лавка древностей : [роман] / Чарльз Диккенс ; [пер. с англ. Н. Волжиной ; предисл. Д. Урнова]. – Москва : Правда, 1983. – 623 с. : ил.
713450
  Диккенс Ч. Лавка древностей / Чарльз Диккенс ; [пер. с англ. Н. Волжиной]. – Москва : Детская литература, 1984. – 624 с. : ил.
713451
  Диккенс Ч. Лавка древностей / Ч. Диккенс. – Москва, 1986. – 622с.
713452
  Мао Дунь Лавка Линя / Мао Дунь. – М., 1955. – 88 с.
713453
  Варшавский И.И. Лавка сновидений / И.И. Варшавский. – Ленинград, 1970. – 271с.
713454
  Амаду Ж. Лавка чудес : [роман] / Жоржи Амаду ; [худож. Т.В. Толстая] ; пер. с португ. – Москва : Радуга, 1986. – 333, [1] с. : ил.
713455
  Рудньева Софья Лавка чудес Жоржи Амаду : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 5 (2824). – С. 110-117 : Фото
713456
  Пазухін Е.М. Лавоподібні паливовміщуючі маси 4-го блока Чорнобильської АЕС: фіз-хім. властивості, сценарій утворення, вплив на навколишнє середовище. : Автореф... доктор техн.наук: 21.06.01 / Пазухін Е.М.; НАН України. Міжгалуз. наук.-техн. центр "Укриття". – Чорнобиль, 1999. – 36л.
713457
  Леквеишвили И.С. Лавр Грузии / И.С. Леквеишвили. – Тбилиси, 1962. – 15 с.
713458
  Костенко І. Лавра Івана Мазепи // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2009. – № 02 (242), січень. – С. 8
713459
  Костенко Ірина Лавра Мазепи // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2009. – № 1/2 (102/103). – С. 34-35
713460
  Ботвинник М.В. Лавренитий Зизаний Тустановский - педагог, просветитель и гуманист второй половины XVI - начала XVII века : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Ботвинник М.В.; АН Белорусской СССР, ин-т ботаники. – Минск, 1970. – 19л.
713461
  Антонов Михаил Лаврентий - предтеча Михаила // Свет : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2009. – № 3. – С. 48-53. – ISSN 0868-488Х


  Лаврентій Берія.
713462
  Варшавский Л.Р. Лаврентий Авксентьевич Серяков 1824-1881 / Л.Р. Варшавский. – Москва-Ленинград : Искусство, 1949. – 34, [2] с.
713463
  Ботвинник М.Б. Лаврентий Зизаний / Ботвинник М.Б. – Минск : Наука и техника, 1973. – 200 с.
713464
  Сливка Ю. Лаврентій Берія і Україна. 1953 рік / Юрій Сливка; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип`якевича. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2005. – 60с.
713465
  Лук"яненко О.В. Лаврентій Берія: героїзація та анафема у свідомості освітян // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ; Полтав. регіон. осередок ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та ін. – Полтава, 2011. – № 2 (26). – С. 109-115. – ISSN 2075-1451
713466
  Рева Л.Г. Лаврентій Зизаній - автор першого Церковно-слов"янського словника (1596), Церковнослов"янської граматики (1596), "Катехізису" (1626), педагог, полеміст, проповідник та перекладач // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2009. – 2008 рік : Церква і музеї: втрати XX століття. – С. 103-113. – ISBN 978-966-651-756-5
713467
  Мельник Н. Лаврентій Іванович Зизаній-Тустановський (педагог-догослов) // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 2000. – Т. 3 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. Біблія на теренах України. – С. 47-53. – ISBN 966-7631-03-6
713468
  Нагорна Л.П. Лаврентій Йосипович Картвелішвілі / Л.П. Нагорна. – Київ, 1976. – 167с.
713469
  Щербина В.І. Лаврентій чи Діонісій? / В.І. Щербина. – Б.м. : Б.в. – 3с. – Окремий відбиток
713470
   Лаврентьевские чтения по математике, механике и физике, (9-11 сентября), Киев. 1985. – К., 1985. – 21с.
713471
   Лаврентьєв Михайло Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 268-269. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
713472
   Лаврентьєв Михайло Олексійович (1900-1980) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 253. – ISBN 978-966-439-754-1
713473
  Безущак О.О. Лавренюк Ярослав Васильович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 380. – ISBN 978-966-02-7998-8
713474
  Кругляк Ю. Лаври і терни = байки, мініатюри, пародії, фейлетони, поеми / Ю. Кругляк. – Київ : Дніпро, 1972. – 136 с.
713475
  Круглов Ю.М. Лаври і терни / Ю.М. Круглов. – К, 1972. – 135с.
713476
   Лавришівське Євангеліє XIV століття : вид. факсим. типу : дослідження / [Л. Гнатенко та ін. ; упоряд.: В. Корнієнко ; пер. з пол. Н. Волченко, А. Лясковського ; Укр. культурний фонд]. – Факсим. вид. – Київ : Горобець, 2018. – 466, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - За сприяння Укр. культурного фонду, в рамках програми "Повертаємо в Україну культурну спадщину". - Лавришівське Євангеліє є власністю Нац. музею в Кракові. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2377-40-8


  Рукопис містить текст 3 Євангелія (за Яном, Матеушем та Лукасом) і фрагменти Євангелія за Марком, написані на 183 пергаментних картах (22х31 см) у двох колонках з написом. 18 мініатюр включають: повний перегляд Архангела Михаїла, портрети трьох ...
713477
   Лавріщева Катерина Михайлівна // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 40-49. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
713478
   Лавріщева Катерина Михайлівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 254. – ISBN 978-966-439-754-1
713479
   Лавров П.Л. : Библиография трудов. – Москва, 1987. – 184с.
713480
  Дука М.В. Лавров Павло Арсентійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 231. – ISBN 96966-8060-04-0
713481
   Лавров Павло Арсентійович (1903-1973) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 254. – ISBN 978-966-439-754-1
713482
  Аляєв Г.Є. Лавров Петро Лаврович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1031. – ISBN 966-316-069-1
713483
  Володин А.И. Лавров. / А.И. Володин, Б.С. Интенберг. – Москва, 1981. – 319с.
713484
  Горбик Р. Лавровий чи терновий. Літературні премії віддзеркалюють відносини між суспільством і владою // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 42 (207). – С. 52-53. – ISSN 1996-1561
713485
  Слонимский М.Л. Лавровы / М.Л. Слонимский. – Москва-Л., 1964. – 248с.
713486
  Меламед Ц.А. Лавровый веник / Ц.А. Меламед. – Рига, 1962. – 231с.
713487
  Паустовский К.Г. Лавровый венок / К.Г. Паустовский. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 478 с.
713488
  Корж Л.П. Лаврська дзвіниця / Л.П. Корж. – Київ, 1983. – 40 с.
713489
  Кучерук О. Лаврська монастирська школа // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 353-365.
713490
  Щульц Ірина Лаврська скарбниця / Щульц Ірина, Герелес Катерина, Жидченко Володимир // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 136-141 : фото
713491
  Крайня О.О. Лаврський автограф початку XX століття - Володимир Зноско // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 65-71. – ISBN 978-966-651-576-9
713492
   Лаврський альманах : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури: збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-518-051-7
Вип. 1. – 1999
713493
   Лаврський альманах : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури: збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-518-002-9
Вип. 2. – 1999
713494
   Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7671-25-9
Вип. 3 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – 2001
713495
   Лаврський альманах : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури: збірник наукових праць: спецвип. № 1. – Київ. – ISBN 966-7671-27-5
Вип. 4, спецвип. 1 : Київськє Церковно-Історичнє та архєологічнє товариство /К.К. Крайній. – 2001
713496
   Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7671-25-9
Вип. 5 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – 2001
713497
   Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ : ВІПОЛ
Вип. 6, спецвип. 2 : Синопсис Київський / І.В. Жилєнко. – 2002. – 194 с.
713498
   Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ : ВІПОЛ
Вип. 7 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – 2002. – 356 с.
713499
   Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ : ВІПОЛ
Вип. 8, спецвип. 3 : Пам"яті М.Ю. Брайчевського. – 2002. – 182 с.
713500
   Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ : ВІПОЛ
Вип. 10, спецвип. 4 : Мар"яна Нікітенко на зорі християнського Києва. – 2003. – 100, [1] с.
713501
   Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ : ВІПОЛ
Вип. 11 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – 2003. – 191, [1] с.
713502
   Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ : ВІПОЛ
Вип. 12 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – 2004. – 212 с.
713503
   Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ : ВІПОЛ
Вип. 13, спецвип. 5 : Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Семантика. Стилістика / А.Ю. Кондратюк. – 2004. – 160 с.
713504
   Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ : Фенікс
Вип. 15, спецвип. 6 : До 80-річчя Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. – 2006. – 212 с.
713505
   Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ : Фенікс
Вип. 16 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – 2006. – 188 с.
713506
   Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ : Фенікс
Вип. 18, спецвип. 7 : Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація рукописної пам"ятки другої половини 17 ст. – 2007. – 116 с.
713507
   Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ : Фенікс
Вип. 19 : Києво-Печерської лавра в контексті української історії та культури. – 2007. – 200 с.
713508
   Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ : Фенікс
Вип. 20 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – 2008. – 206, [2] с.
713509
   Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ : Фенікс
Вип. 21, спецвип. 8 : Печерська фортеця та Київський Арсенал: нові дослідження. – 2008. – 190, [2] с.
713510
   Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ : Фенікс
Вип. 21, спецвип. 8 : Печерська фортеця та Київський арсенал: нові дослідження. – 2008. – 192 с.
713511
   Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ : Фенікс
Вип. 22 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – 2008. – 196, [4] с.
713512
   Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради М.Е. Громова ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ : Фенікс
Вип. 24 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – 2009. – 215, [1] с.
713513
   Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко, В.М. Рекеда [та ін.]. – Київ : Фенікс
Вип. 23, спецвип. 9 : Дослідження монастирських печерних клмплексів. – 2010. – 162, [1] с.
713514
   Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради М.Е. Громова ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ : Фенікс
Вип. 25 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – 2010. – 183, [1] с.
713515
   Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ : ДП "НВЦ"Пріоритети"
Вип. 26 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – 2012. – 206, [2] с.
713516
   Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ : НВЦ"Пріоритети"
Вип. 27, спецвип. 10 : Дослідження печерних комплексів Києво-Печерська лаври. – 2012. – 375, [1] с.
713517
  Пітателєва О. Лаврський модерн // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 112-117.
713518
  Пітателєва Олена Лаврський модерн : Камо грядеши? / Пітателєва Олена, Пристаєцький Юрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 112-117 : Фото
713519
   Лаврський модерн = Lavra"s arte nouveau : орнаменти Трапезної палати і церкви / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [текст: О. Пітателєвої ; фотозйомка: Я. Литвиненка ; переклад: О. Лятавської]. – Київ : Фенікс, 2008. – [16] с. : кольор. фотоіл. – Кн. описана за обкл. - Текст продубльовано англ.
713520
  Полюшко Г. Лаврський музей культів та побуту і перетворення його у 1920-х роках на історико-культурний заповідник // Українська художня культура: історія та сучасні проблеми : зб. наук. праць / О.І. Безгін, С.В. Оляніна, Ю.О. Коренюк, І.С. Ходак, І.С. та ін. Кочарян. – Львів : Інститут культурології НАМ України, 2012. – С. 40-56. – ISBN 978-966-2241-27-3
713521
  Бойчук М. Лаврським художнім майстерням ім. Івана Їжакевича - 130 років // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11 червня (№ 99). – С. 11
713522
   Лаврук Тетяна Миколаївна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 127-128. – ISBN 978-966-439-961-3
713523
   Лаврук Титяна Миколаївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 121-122 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
713524
  Малиновский В.В. Лаврушка. / В.В. Малиновский. – Москва, 1967. – 88с.
713525
  Білецький В.С. Лавсоніт ( - рідкісний мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 399. – ISBN 978-966-02-7998-8
713526
  Семенов А. Лавуазье - предан, казнен. возвеличен (к 220-летию со дня опубликования "Метода химической номенклатуры") / А. Семенов, Е. Семенова // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 46-55. – ISSN 1812-867Х


  Лавуазьє Антуан Лоран - засновник французької науки хімії
713527
  Дорфман Я.Г. Лавуазье / Я.Г. Дорфман. – Москва-Ленинград, 1948. – 436с.
713528
  Энгельгардт М.А. Лавуазье его жизнь и научная деятельность : Биогр. очерк М.А. Энгельгардта : С портр. Лавуазье, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. А. Траншель, 1891. – 79 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: "Главнейшие источники" (с. 2). – (Жизнь замечательных людей. биографическая библиотека Ф. Павленкова ; Вып. 96)
713529
  Милютин В.И. Лаг отсчитывает мили. / В.И. Милютин. – М, 1963. – 175с.
713530
  Треус В.Д. Лагенарія / В.Д. Треус. – К., 1958. – 36с.
713531
   Лагери смерти. – Москва, 1944. – 75 с.
713532
  Евтюхов Н. Лагерная жизнь / Н. Евтюхов. – Л. – 61с.
713533
  Пушкар О. Лагерний триптих = Obozowy Tryptyk : спогади / Олег Пушкар. – Варшава : Український архів, 1994. – 272 с. : іл. – ISBN 83-86112-02--6
713534
  Котенев Л. Лагерные встречи. / Л. Котенев. – М, 1954. – 88с.
713535
  Мазур Владимир Лагерфельду нравится // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 6/7. – С. 16-19 : фото
713536
  Белоконная Л.А. Лагеря труда и отдыха для старшекласников / Л.А. Белоконная, З.П. Лашук. – М, 1986. – 78с.
713537
  Городской Я.З. Лагерь / Я.З. Городской. – Х., 1932. – 212с.
713538
  Петровац И. Лагерь в горах / И. Петровац. – М., 1986. – 206с.
713539
  Белецкий Е. Лагерь в горах. / Е. Белецкий, Гр. Сожин. – Ленинград : Молодая гвардия, 1935. – 123с.
713540
  Озеров М.Е. Лагерь дружбы / М.Е. Озеров. – Симферополь, 1965. – 56с.
713541
  Вольф Маркус Лагерь под звездами : альпинизм / Вольф Маркус, Тредуэй Алекс, Кубица Йозеф // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 10 (163). – С. 64-77 : Фото. – ISSN 1029-5828
713542
  Свирский А.И. Лагерь смерти. Рассказы. / А.И. Свирский. – 4-е изд. – Москва-Л., 1924. – 133с.
713543
  Санакоев Ш.П. Лагерь социализма - мощный оплот мира и безопасности народов / Ш.П. Санакоев. – Москва, 1955. – 40с.
713544
  Симонов К.М. Лагерь уничтожения / К.М. Симонов. – Ставрополь : Краевкнигоиздательство, 1944. – 38с.
713545
  Журба Т.Г. Лагідна земля / Т.Г. Журба. – Дніпропетровськ, 1982. – 40с.
713546
  Сидоренко Віктор Лагідні Каймани / Сидоренко Віктор, Макдугалл Дон // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 126-134 : фото
713547
   Лагодехский заповедник.. – Тбилиси, 1941. – 100с.
713548
  Лозовой С.П. Лагонакское нагорье / С.П. Лозовой. – Краснодар, 1984. – 160с.
713549
  Держански Иван Лагонимическая лексика: болгарско–украинские параллели / Держански Иван, Сирук Олена // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2017. – Т. 42, № 1. – С. 21-37. – ISSN 0204-8701
713550
  Лере Ж. Лагранжев анализ и квантовая механика : пер. с фр. / Ж. Лере. – Москва : Мир, 1981. – 260 с.
713551
  Пятов П.Н. Лагранжев формализм для системы со связями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Пятов П.Н.; Ин-т физики высоких энергий. – Протвино, 1991. – 7л.
713552
  Ключковский Ю.Б. Лагранжева формулировка классической релятивистской механики системы частиц с прямым взаимодействием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Ключковский Ю.Б. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
713553
  Клочковский Ю.Б. Лагранжева формулировка классической релятивистской механики системы частиц с прямым воздействием : Дис... канд. физ-матнаук: / Клочковский Ю.Б.; АН УССР. Львовский филиал математ физики ин-та математики. – Львов, 1977. – 154л.
713554
  Любимов Б.Я. Лагранжево описание динамики турбулентного движения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Любимов Б.Я.; МГУ им. М.В.Ломоносова. НИИ ядерной физики. – Москва, 1971. – 10л.
713555
  Васильев В.А. Лагранжевы и лежандровы характеристические классы / В.А. Васильев. – Москва : МЦНМО, 2000. – 312 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 301-310. – (Новые математические дисциплины). – ISBN 5-900916-41-3
713556
  Мищенко Александр Сергеевич Лагранжевы многообразия и метод канонического оператора / Мищенко Александр Сергеевич, Борис Юрьевич. Стернин, Шаталов Виктор Евгеньевич. – Москва : Наука, 1978. – 352с.
713557
  Затовская Алевтина Алексеевна Лагранжевы тепловые гидродинамиечеиске флуктации и движение молекул жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Затовская Алевтина Алексеевна; Одесск. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 16л.
713558
  Іващенко Г. Лагранжіан космологічного скалярного поля з узагальненим кінетичним членом і спостереження наднових / Г. Іващенко, В. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-27. – (Астрономія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто космологічне скалярне поле, лагранжіан якого містить кінетичний член, що може відрізнятися від станда-ртної квадратичної форми за похідними поля. На основі даних останніх спостережень за надновими типу Іa побудовано потенціали поля для ...
713559
   Лагранжово-ейлеровий підхід до розв"язання оберненої задачі конвективної дифузії / С.І. Ляшко, Д.А. Клюшин, В.В. Семенов, К.В. Шевченко // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 10
713560
  Кузнецов О.П. Лагуна / О.П. Кузнецов. – М., 1985. – 207с.
713561
  Христофоров В.Г. Лагуна предательская / В.Г. Христофоров. – Магадан, 1976. – 191с.
713562
  Порт В.А. ЛАД - Ландшафт. Архітектура. Дизайн. Лад - Порядок.Згода. Мир = LAD - Landscape. Architecture. Design / Вікторія Порт. – Київ : ArtHuss, 2017. – 611, [1] с. : іл., кольор. фотоіл. – Бібліогр.: с. 607-610. – ISBN 978-617-7518-00-5
713563
  Москалець В.П. Лад - українська національна ідея / В.П. Москалець, С.Д. Сворак // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 33-43
713564
  Москалець Віктор Лад - українська національна ідея / Москалець Віктор, Сворак Степан // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 238-243. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті здійснено психологічно-політологічну інтерпретацію значних історичних фактів, документів, сьогоденних реалій із метою виявлення архетипових засад української національної ідеї (ідеалу). Доведено, що психологічно-політичним підґрунтям ...
713565
  Асеев Н.Н. Лад : стихи последних лет / Н.Н. Асеев. – Москва : Советский писатель, 1961. – 151с.
713566
  Асеев Н.Н. Лад : стихи последних лет / Н.Н. Асеев. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Советский писатель, 1963. – 106 с.
713567
  Белов В.И. Лад / В.И. Белов. – Москва, 1982. – 289с.
713568
  Белов В.И. Лад / В.И. Белов. – Л., 1984. – 349с.
713569
  Белов В.И. Лад / В.И. Белов. – Архангельск, 1985. – 302с.
713570
  Белов В.И. Лад / В.И. Белов. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1989. – 420с.
713571
  Кабкова О.В. Лад мистецького твору та читацькі уявлення про лад: новелістика Е. По // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 194-196. – ISBN 966-8188-10-1
713572
  Родичев Н.И. Лада-ладушка / Н.И. Родичев. – М., 1968. – 48с.
713573
  Блынский Д.И. Лада / Д.И. Блынский. – М, 1966. – 111с.
713574
  Крупняков А.С. Лада / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола, 1972. – 240с.
713575
  Ворскло В. Лада = Lada : поезії / Віра Ворскло. – Торонто : Гомін України, 1977. – 469, [27] с. : портр. – Парал. тит. англ.
713576
  Кузьмичев И.К. Лада, или Повесть о том, как родилась идея прекрасного и откуда русская краста стала есть / И.К. Кузьмичев. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 301с. – ISBN 5-235-00750-6
713577
  Мерзликин Л.С. Лада. / Л.С. Мерзликин. – Барнаул, 1970. – 144с.
713578
  Нечерда Б.А. Лада. Шевченко. : поеми / Б.А. Нечерда. – Одеса : Маяк, 1965. – 97 с.
713579
  Донець Г. Ладан // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 30. – ISSN 1814-5078


  Дорогоцінна ароматична смола ладан
713580
  Патудин А.В. Ладанник крымский Cistus tauricus J. et C. Presl. : Автореф... канд.биол.наук: 03.094 / Патудин А.В.; Ун-т дружбы народов. – М, 1970. – 22л.
713581
   Ладейная кукла. – Рига, 1982. – 256с.
713582
  Сенкевич Г.І. Ладижинські етюди / Г.І. Сенкевич, А.І. Степаненко. – К., 1972. – 111с.
713583
  Пачовський В.М. Ладі й Марєні : Терновий огонь мій ; Лірична драма з іллюстраціями / Василь Пачовський. – Львів : [Наклад В. Боберського. Вид. Ф. Федорців ; З друк. Ставропиг. Ін-та під зарядом М. Рефця], 1912. – 200 с. : іл. – (Новітня бібліотека ; № 15-18)
713584
  Исаев Е.А. Ладнонь на плече / Е.А. Исаев. – М, 1974. – 30с.
713585
  Михайлов А.И. Ладо Гудиашвили / А.И. Михайлов. – Москва, 1968. – 138с.
713586
  Златкевич Л.Л. Ладо Гудиашвили / Л.Л. Златкевич. – Тбилиси, 1971. – 203с.
713587
   Ладо Гудиашвили. – Москва, 1987. – 333 с.
713588
  Нахупрешвили Г. Ладо Кецховели / Г. Нахупрешвили, Б. Гамрекели. – М.-Л., 1940. – 72с.
713589
   Ладо Кецховели : Сборник документов и материалов. – Тбилиси : Сабчота Сакартвело, 1969. – 254 с. : ил.
713590
  Кецховели Л. Ладо Кецховели (1876-1903) : сборник / Л. Кецховели; под ред. Л. Берия и Г. Бройло. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1938. – 80 с., 8 л. ил.
713591
   Ладо Кецховели (1876-1903) : сборник материалов и документов. – Москва : Гос. соцэгиз, 1941. – 54 с.
713592
  Берия Л.П. Ладо Кецховели 1876-1903 / Л. Берия. – [Москва] : Партиздат ЦК ВКП(б), 1937. – 30 с., 5 вкл. л. – (Жизнь замечательных большевиков)
713593
  Правдюк О.А. Ладові основи української народної музики. / О.А. Правдюк. – К., 1961. – 196с.
713594
  Рождественский В.А. Ладога / В.А. Рождественский. – Ленинград, 1945. – 83с.
713595
  Горелова Э.М. Ладога / Э.М. Горелова. – Ленинград : Лениздат, 1974. – 142с.
713596
   Ладога. – Л., 1985. – 320с.
713597
   Ладога.. – Петрозаводск, 1969. – 188с.
713598
   Ладога.. – Л., 1990. – 189с.
713599
  Дианова Л.Д. Ладожанка / Л.Д. Дианова. – Л., 1979. – 110с.
713600
  Кирпичников А. Ладожская жемчужина в Балтийском море // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 9. – С. 37-40. – ISSN 0235-7089


  В Старій Ладозі знайдена древня емблема держави Російської
713601
  Данини М.Н. Ладожский лед / М.Н. Данини. – Л, 1983. – 343с.
713602
  Межиров А.П. Ладожский лед. / А.П. Межиров. – М, 1965. – 128с.
713603
  Калесник С.В. Ладожское озеро / С.В. Калесник. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 159с.
713604
  Калесник С.В. Ладожское озеро : (Физико--географическая характеристика и хозяйственное использование) / С.В. Калесник. – Ленинград, 1975. – 29с.
713605
  Григорьев С.В. Ладожское озеро как объект хозяйственного использования / С.В. Григорьев, А.Г. Люллин. – Ленинград : Наука, 1975. – 124 с.
713606
  Хлебников В.В. Ладомир / В.В. Хлебников. – Элиста, 1984. – 159с.
713607
  Хлебников В.В. Ладомир : Поэмы / Велимир Хлебников. – Москва : Современник, 1985. – 100с. : цв. ил. – (Российская поэма)
713608
  Еремин И.А. Ладони / И.А. Еремин. – Хабаровск, 1972. – 94с.
713609
  Софронов А.В. Ладони братьев / А.В. Софронов. – Москва, 1969. – 352с.
713610
  Кочербитов А.М. Ладони друга / А.М. Кочербитов. – Воронеж, 1976. – 95с.
713611
  Евстратов В.Н. Ладони земли / В.Н. Евстратов. – Калининград, 1966. – 31с.
713612
  Поливин Н.Г. Ладони моря / Н.Г. Поливин. – М, 1969. – 156с.
713613
  Романенко Л.Н. Ладони подорожника / Л.Н. Романенко. – Рига, 1969. – 80с.
713614
   Ладони, пахнущие хлебом.. – Волгоград, 1971. – 319с.
713615
  Щипачев С.П. Ладонь : новые стихи 1962-1964 / С.П. Щипачев. – Москва, 1964. – 190с.
713616
  Шатилов Н.Е. Ладонь / Н.Е. Шатилов. – Х., 1965. – 31с.
713617
  Тулкун Ладонь доверия : стихи и поэма / Тулкун. – Москва : Советский писатель, 1978. – 103 с.
713618
  Саакова В.Г. Ладонь любви / В.Г. Саакова. – Краснодар, 1991. – 174с.
713619
  Благов Н.Н. Ладонь на ладони / Н.Н. Благов. – М., 1973. – 173с.
713620
   Ладонь поэта.. – М., 1964. – 123с.
713621
  Ягупова С.В. Ладушкин и Кронос / С.В. Ягупова. – Киев, 1987. – 254с.
713622
  Гончаров В. Лады / В. Гончаров. – Москва : Художественная литература, 1975. – 215 с.
713623
  Сигурдссон Й О. Ладья Исдагжии / Й О. Сигурдссон. – Москва, 1966. – 192 с.
713624
  Дженкинс Н. Ладья под пирамидой. / Н. Дженкинс. – М, 1986. – 125с.
713625
  Майзелис И.Л. Ладья против пешек / И.Л. Майзелис. – М, 1956. – 171с.
713626
   Лажнік Володимир Йосипович (до 70-річчя від дня народження) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 156-157. – (Серія: Географічні науки ; № 9 (393)). – ISSN 1729-360Х


  До ювілею Володимира Лажніка, професора кафедри міжнародних відносин і регіональних студій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
713627
  Коваль Ю.Ю. ЛАЗ-695 - перший український автобус (за архівними креслениками ЦДНТА України) // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; гл. ред. И.Е. Тарапов ; редкол.: Холип Ю.В., Тарапова Е.И., Круглова В.В. [и др.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (64/65). – С. 24-29. – ISSN 1811-2404
713628
  Маканин В. Лаз. / В. Маканин. – Минск, 1991. – 176с.
713629
  Баракорсо Х. Лазар // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 148-150. – ISSN 0208-0710
713630
  Сафронова О.В. Лазар Баранович - письменник і друкар XVII ст. сучасний подільський слід // Подільський книжник : альманах / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін ; Вінниц. обл. універсальна наукова б-ка ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Кароєва ; ред. С.В. Лавренюк ; відп. за вип. Л.Б. Сеник. – Вінниця, 2019. – Вип. 8 (2015 р.)-9 (2016 р.). – С. 77-85


  "Лазар Баранович - письменник, ректор Києво_Могилянської колегії, релігійний діяч, меценат, одна з центральних постатей у суспільно-культурному житті України другої половини XVII ст.".
713631
  Шаповал Ю.І. Лазар Каганович / Ю.І. Шаповал. – Киев, 1994. – 40с.
713632
   Лазар Личеновски:. – Скопіе, 1979. – 28с.
713633
  Корпусова В.М. Лазар Мойсейович Славін - директор Інституту археології Академії наук України // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 1. – С. 31-39. – ISSN 0235-3490
713634
   Лазарев Василий Иванович // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 60 : фото. – ISSN 0016-7126
713635
  Островский Б.Г. Лазарев. / Б.Г. Островский. – М., 1966. – 176с.
713636
  Ного Р.П. Лазарева субота : балада / Раjko Петров Ного. – 2-о изд. – Београд : Српска кньижевна задруга, 1990. – 63, [6] с. – (Мала библиотека Српске кньижевне задруге)
713637
   Лазаревич Іван Павлович (1829-1902) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 254. – ISBN 978-966-439-754-1
713638
  Базиянц А.П. Лазаревский институт в истории отечественного востоковедения / А.П. Базиянц; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1973. – 224 с. – Библиогр.: с. 209-218
713639
  Плосков Ф.П. Лазаревское взморье / Ф.П. Плосков. – Краснодар, 1979. – 95с.
713640
  Губіцький Є.В. Лазаревський Олександр Матвійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 232. – ISBN 96966-8060-04-0
713641
  Худицький В. Лазаренківська республіка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 26 січня-1 лютого (№ 3). – С. 10


  Наприкінці минулого року в актовій залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася Урочиста академія, присвячена 100-річчю від дня народження академіка Євгена Лазаренка. Із вітальним словом до присутніх звернувся ректор ЛНУ ...
713642
   Лазаренко Андрій Созонтович (1901-1979) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 254. – ISBN 978-966-439-754-1
713643
   Лазарица или Боj на Косову : народна епопеjа у 24 песме. – Фототипско изд. – Београд : Српска кньижевна задруга, 1988. – X, 271, [6] с. – Вих. дан. ориг.: Београд, 1906. – ISBN 86-379-0078-Х
713644
  Ивановски Г. Лазарополе / Г. Ивановски. – Скопіе, 1951. – 67с.
713645
  Василева М. Лазаруване / М. Василева. – София, 1982. – 88с.
713646
  Каріков С. Лазарус фон Швенді та його оцінка конфесійних відносин у Німеччині другої половини XVI ст. // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 124-127. – ISBN 978-966-485-045-9
713647
   Лазарь Алексеевич Хныгин. – М, 1958. – 63с.
713648
  Выгодованец Н.И. Лазарь Баранович - украинский писатель второй половины XVII в. : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Выгодованец Н.И.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1971. – 24л.
713649
  Киркевич В. Лазарь Баранович // Достопримечательности Украины. История и культура : альманах Виктора Киркевича : всеукраинский независимый вневедомственный научно-популярний журнал / дир. В. Кондратюк ; глав. ред. А. Сєриков. – Киев, 2018. – № 7/12. – С. 200-203
713650
  Руденок В.Я. Лазарь Баранович и возрождение Черниговского Ильинского монастыря // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2005. – 2004 рік : Музейне збереження пам"яток сакрального мистецтва. Історія, сучасна практика і майбутнє. – С. 507-513. – ISBN 966-7671-23-2
713651
   Лазарь Гадаев: скульптура. – М., 1989. – 21с.
713652
  Костина Е.М. Лазарь Дубиновский / Е.М. Костина. – М., 1969. – 12с.
713653
  Лившиц М.Я. Лазарь Дубиновский / М.Я. Лившиц. – М., 1987. – 15с.
713654
  Лившиц М.Я. Лазарь Исаакович Дубиновский / М.Я. Лившиц. – М., 1961. – 69с.
713655
  Раппопорт Л.А. Лазарь Раппопорт : книжная графика. Плакат. Каталог выставки / Л.А. Раппопорт. – Москва : Советский художник, 1982. – 11 с.
713656
  Лазебник С. Лазебник Юхим Антонович : [спогади] / Станіслав Лазебник // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 167-170. – ISBN 978-966-2726-03-9
713657
  Забіяка І.М. Лазебник Юхим Антонович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 472-473. – ISBN 978-966-02-7998-8
713658
   Лазебник Юхим Антонович (1912-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 255. – ISBN 978-966-439-754-1
713659
  Пришивалко А.П. Лазер-волшебник / А.П. Пришивалко, Л.Г. Астафьева. – Минск : Народная асвета, 1985. – 104 с.
713660
  Зуев В.Е. Лазер-метеоролог / В.Е. Зуев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 179с.
713661
  Татарников В.Т. Лазер-труженик / В.Т. Татарников. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
713662
  Тартаковський В.К. Лазер в комп"ютері (до 100-річчя магнітного запису) // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 10-17. – ISSN 1605-9875
713663
  Конончук Г.Л. Лазер з квазіізотропним резонатором в магнітному полі / Г.Л. Конончук, В.В. Стукаленко, Д.С. Фарина // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 309-315. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Детально описано установку та наведено результати вимірів повороту площини поляризації (ППП) двомодового випромінювання лазера з квазіізотропним резонатором у слабкому поздовжньому магнітному полі (МП). Знайдено 4 області значень МП, в яких залежність ...
713664
  Буравлев Ю.М. Лазер обрабатывает материалы. / Ю.М. Буравлев. – М., 1986. – 48с.
713665
  Зуев В.Е. Лазер покоряет небо / В.Е. Зуев. – Новосибирск, 1972. – 191с.
713666
  Хлебодаров Н.И. Лазер приходит в поле / Н.И. Хлебодаров. – М., 1980. – 94с.
713667
  Борисов Ю.П. Лазер служит человеку / Ю.П. Борисов. – Москва, 1973. – 73 с.
713668
  Висоцький В.З. Лазери / В.З. Висоцький. – Київ : Наукова думка, 1973. – 166 с.
713669
  Лисиця М.П. Лазери в науці і техніці / М.П. Лисиця, І.М. Халімонова. – Київ : Наукова думка, 1986. – 168 с.
713670
  Зуєв В.О. Лазери і напівпровідники / В.О. Зуєв, Г.О. Сукач. – Київ : Знання, 1973. – 47 с.
713671
  Юштін Костянтин Едуардович Лазерна поляриметрія об"єктів з ізотропною деполяризацією : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Юштін К.Е.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
713672
  Юштін Костянтин Едуардович Лазерна поляриметрія об"єктів з ізотропною деполяризацією : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Юштін К.Е.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 140 л. + Додатки: л.120-140. – Бібліогр.: л.118-119
713673
  Григорук В.І. Лазерна спектроскопія : навч. посібник / В.І. Григорук, П.А. Коротков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 263, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 258-259. – ISBN 978-966-439-944-6
713674
  Скибіцька М.І. Лазерна та температурна ініціація проростання насіння дикорослих злаків / М.І. Скибіцька, К.О. Скварко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 82-83. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Показано специфічну чутливість насіння до температурного фактора та стимулюючу дію лазерних випромінювань на ростові процеси у багатьох трав"янистих рослин.
713675
  Лисиця М.П. Лазерна техніка: досягнення і перспективи розвитку / М.П. Лисиця, І.М. Халімонова. – К., 1981. – 59с.
713676
  Бурлій П.В. Лазерна ударна хвиля як механізм трансформації дефектної структури напівпровідника / П.В. Бурлій, О.С. Городниченко, В.А. Гнатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 378-386. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі узагальнення літературних даних та експериментів щодо опромінення варізонних епітаксійних шарів CdхHg1-xTe розглянуто вплив лазерно-індукованих ударних хвиль на властивості напівпровідників з метою подальшого з"ясування механізмів ...
713677
  Мочарський В.С. Лазерна ударно-хвильова обробка поверхонь виробів із конструкційних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.07 / Мочарський Віталій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
713678
  Григорук В.І. Лазерна фізика : Підручник / В.І. Григорук, П.А. Коротков, А.І. Хижняк. – Київ : Леся, 1997. – 480 с. – ISBN 966-7166-13-9
713679
  Григорук В.І. Лазерна фізика : Підручник / В.І. Григорук, П.А. Коротков, А.І. Хижняк. – 2-е вид-ня. – Київ : Леся, 1999. – 528с. – ISBN 966-7166-09-0
713680
   Лазерная аналитическая спектроскопия. – Москва : Наука, 1986. – 316с.
713681
  Ринкевичюс Б.С. Лазерная анемометрия / Б.С. Ринкевичюс. – М., 1978. – 159с.
713682
   Лазерная анемометрия, дистанционная спектроскопия и интерферометрия : справочник / В.П. Клочков, Л.Ф. Козлов, И.В. Потыкевич, М.С. Соскин; под общ.ред. Соскина М.С. – Киев : Наукова думка, 1985. – 759с.
713683
  Лазнева Э.Ф. Лазерная десорбция / Э.Ф. Лазнева. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1990. – 199 с.
713684
   Лазерная десорбция/ионизация (ЛДИ МС) полимерного координационного соединения серебра (I) на основе N-{бис[диэтиламино]фосфорил}бензенсульфонаміду / Ю.О. Шатрава, О.В. Севериновская, В.А. Овчинников, В.М. Амирханов, В.А. Покровский // Хімія, фізика та технологія поверхні : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ, 2016. – Т. 7, № 1. – С. 31-34. – ISSN 2079-1704
713685
  Приезжев А.В. Лазерная диагностика в биологии и медицине / А.В. Приезжев, В.В. Тучин, Л.П. Шубочкин. – Москва : Наука, 1989. – 237 с.
713686
  Кугейко М.М. Лазерная диагностика и спектроскопия : Учебное пособие для студ. высш. учебн. зав. / М.М. Кугейко. – Минск : Издательство Белорусского университета, 2002. – 275с. – ISBN 985-445-664-1
713687
  Пятницкий Л.Н. Лазерная диагностика плазмы / Л.Н. Пятницкий. – Москва : Атомиздат, 1976. – 424 с.
713688
   Лазерная диагностика плазмы : материалы междунар. школы-семинара. – Минск : ИТМ, 1978. – 142 с.
713689
  Ринкевичюс Б.С. Лазерная диагностика потоков / Б.С. Ринкевичюс. – М., 1988. – 63с.
713690
  Ринкевичюс Б.С. Лазерная диагностика потоков / Б.С. Ринкевичюс. – М., 1990. – 287с.
713691
  Колесников В.М. Лазерная звукозапись и цифровое радиовещание / В.М. Колесников. – Москва, 1991. – 214 с.
713692
   Лазерная и когерентная спектроскопия : Пер. с англ. / Дж. Стейнфелд, П. Хаустон, Т. Шмальц, У. Флайгер, Р. Шумейкер, Ч. Харрис, У. Брейланд, Ф. Новак, Дж. Фридман, Р. Хохштрассер; Летохов В.С,. – Москва : Мир, 1982. – 629с.
713693
  Коронкевич В.П. Лазерная интерферометрия / В.П. Коронкевич, В.С. Соболев, Ю.Н. Дубнищев. – Новосибирск : Наука, 1983. – 212 с.
713694
   Лазерная интерферометрия. – Москва, 1989. – 114 с.
713695
  Голубев А.Н. Лазерная интерферометрия больших расстояний : научное издание / А.Н. Голубев, В.А. Ханов; зав. ред. О.И. Паркани. – Москва : Недра, 1991. – 134 с. – ISBN 5-247-02359-5
713696
  Райзер Ю.П. Лазерная искра и распространение разрядов / Ю.П. Райзер. – Москва : Наука, 1974. – 308с.
713697
   Лазерная корреляционная спектроскопия в биологии : [монография]. – Киев : Наукова думка, 1987. – 255 с. : ил., табл. – Библиогр.: 267 назв.
713698
  Скляров О.П. Лазерная краевая задача для активного прямого кругового цилиндра с зеркалами на торцах в осесимметричном случае в областях высоких частот : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.02 / Скляров О.П. ;. – Ленинград, 1975. – л.
713699
  Александров Е.Б. Лазерная магнитная спектроскопия / Е.Б. Александров, В.С. Запасский; Алексндров Е.Б., Запасский В.С. ; АН СССР. – Москва : Наука, 1986. – 278 с. – (Академия чтения)
713700
  Быковский Ю.А. Лазерная масс-спектрометрия / Ю.А. Быковский, В.Н. Неволин. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 129 с.
713701
  Посудин Ю.И. Лазерная микрофлуориметрия биологических объектов / Ю.И. Посудин. – Киев : Вища школа, 1985. – 110с.
713702
  Соснин Э.А. Лазерная модель творчества (от теории доминанты - к синергетике культуры) : Учеб.пособие / Э.А. Соснин, Пойзнер Борис Николаевич; Под ред.А.В.Войцеховского;Мин.общ.и профес.образ.Российской Федерации.Томский гос.ун-т. – Томск : Томский ун-т, 1997. – 148с. – ISBN 5-7511-0948-1
713703
  Жаров В.П. Лазерная оптико-акустическая спектроскопия / В.П. Жаров, В.С. Летохов. – Москва : Наука, 1984. – 320с.
713704
  Гусев В.Э. Лазерная оптоакустика / В.Э. Гусев, А.А. Карабутов. – Москва : Наука, 1991. – 303с. – ISBN 5-02-014172-0
713705
   Лазерная пикосекундная спектроскопия и фотохимия биомолекул. – М., 1987. – 251с.
713706
  Захаров Ю.П. Лазерная плазма и лабораторное моделирование нестационарных космических процессов : монография / Ю.П. Захаров. – Новосибирск : ИТПМ АН СССР, 1988. – 221 с.
713707
  Хакен Г. Лазерная светодинамика : Пер. с англ. / Г. Хакен. – Москва : Мир, 1988. – 350с. – ISBN 5-03-000937-Х
713708
  Шереметьев А.Г. Лазерная связь / А.Г. Шереметьев, Р.Г. Толпарев. – Москва : Связь, 1974. – 384 с.
713709
   Лазерная спектроскопия атомов и молекул : Пер. с англ. – Москва : Мир, 1979. – 432с.
713710
  Летохов В.С. Лазерная спектроскопия колебательно-возбуждённых молекул / Летохов В.С. – Москва : Наука, 1990. – 277с.
713711
  Лобко В.В. Лазерная спектроскопия поглощения молекул в интенсивном инфракрасном поле. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Лобко В.В.; АН СССР. – Троицк, 1979. – 18л.
713712
  Ок Ш.М. Лазерная спектроскопия полупроводников группы А2В6 : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Ок Ш. М.; МГУ, Физ. фак. – М., 1977. – 18л.
713713
  Свечников Г.С. Лазерная спектроскопия полупроводников типа А5 В6 С7 : Автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук : 01.04.10 / Свечников Г.С. ; АН УССР, Ин-т полупров. – Киев, 1980. – 15 с.
713714
  Шмиглюк М.И. Лазерная спектроскопия экситонов в полупроводниках / М.И. Шмиглюк, П.И. Бардецкий. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 124с.
713715
  Демтредер В. Лазерная спектроскопия: Основные принципы и техника эксперимента : Пер.с англ. / В. Демтредер. – Москва : Наука, 1985. – 607 с.
713716
  Карлов Н.В. Лазерная термохимия / Н.В. Карлов, Н.А. Кириченко, Б.С. Лукьянчук. – Москва : Наука, 1992. – 295 с.
713717
  О"Шиа Лазерная техника / О"Шиа. – Москва : Атомиздат, 1980. – 256 с.
713718
   Лазерная техника и технология : Уч. пос. для студ. технич. вузов. – Москва : Высшая школа
Кн. 4 : Лазерная обработка неметаллических материаллов. – 1988. – 191 с.
713719
   Лазерная техника и технология : Уч. пос. для студ. технич. вузов. – Москва : Высшая школа
Кн. 5 : Лазерная сварка металлов. – 1988. – 206 с.
713720
   Лазерная техника и технология : Уч. пос. для студ. технич. вузов. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-001208-5
Кн. 6 : Основы лазерного термоупрочнения сплавов. – 1988. – 158 с.
713721
   Лазерная техника и технология : Уч. пос. для студ. технич. вузов. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-001252-2
Кн. 7 : Лазерная резка металлов. – 1988. – 126 с.
713722
  Коваленко В.С. Лазерная технология / В.С. Коваленко. – К, 1989. – 278с.
713723
  Верховский Е.И. Лазерная технология в производстве интегральных микросхем / Е.И. Верховский. – Москва, 1990. – 54 с.
713724
  Дьюли У. Лазерная технология и анализ материалов / У. Дьюли. – Москва : Мир, 1986. – 504 с.
713725
  Посудин Ю.И. Лазерная фотобиология / Ю.И. Посудин. – Киев : Вища школа, 1989. – 245с.
713726
  Летохов В.С. Лазерная фотоионизационная спектроскопия / В.С. Летохов. – Москва : Наука, 1987. – 320 с.
713727
  Гончарук О.О. Лазерне спікання інструментальних композитів з кубічним нітридом бору : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.07 / Гончарук Олексій Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
713728
  Яровой Л.К. Лазерний допплерівський віброметр з поточним налаштуванням оптимальних параметрів трихвилевого фото змішування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 53-58. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
713729
   Лазерний допплерівський віброметр зі зворотнім зв"язком в напівпровідниковому лазері / В.В. Ємелянов, К.В. Отто, В.І. Розумнюк, Г.К. Отто, Л.К. Яровой // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 77-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропонований та створений лазерний допплерівський віброметр зі зворотнім зв"язком в напівпровідниковому лазері для отримання сигналів вібрації манометрових амплітуд на значній відстані від об"єкту спостережень. Відмінною особливістю віброметра є ...
713730
  Лерман Л.Б. Лазерний нагрів твердого тіла в умовах конвективного теплообміну / Л.Б. Лерман, Л.В. Породько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 353-358. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто теплові ефекти, обумовлені лазерним опроміненням поверхні твердого тіла в умовах конвективного теплообміну з урахуванням кінцевої швидкості поширення тепла у твердому тілі. Для розв"язання одновимірного нестаціонарного неоднорідного рівняння ...
713731
  Зеленський С.Є. Лазерний пінцет // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 7
713732
  Довгий Я. Лазерний практикум : Навчальний посібник / Я. Довгий; Мін-во освіти і науки України; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 210с. – ISBN 966-613-218-4
713733
  Киричинський Б.Р. Лазерний промінь і організм / Б.Р. Киричинський. – Київ, 1972. – 118с.
713734
   Лазерний скануючий профілограф-профілометр як спектральний інструмент для дослідження шорсткості / С.О. Колєнов, Є.М. Смирнов, Л.М. Ільченко, Ю.В. Пільгун // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 373-380. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано новий метод дослідження шорсткості поверхонь на основі аналізу двовимірних просторово-частотних спектрів цих поверхонь. Пропонуються для розгляду нові параметри, які характеризують шорсткість за напрямком та за просторово-частотними ...
713735
  Сікора Любов Степанович Лазерні інформаційні технологі синтезу робастних автоматичних систем управління : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Сікора Л.С.; НАНУ ін-тут інформац. інфраструктури. – Львів, 2001. – 36 с.
713736
  Готра З.Ю. Лазерні методи обробки в мікроелектроніці / З.Ю. Готра, Я.В. Бобицький. – Львів : Світ, 1991. – 165 с.
713737
  Дзюба В.Л. Лазерні та електронні пучки в матеріалообробці : навч. посібник / В.Л. Дзюба, І.В. Волков ; за ред. В.Л. Дзюби ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2010. – 314, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310. – ISBN 978-966-590-827-2
713738
  Левицький С.М. Лазерно-індуковане формування бар"єрних структур для ядерних детекторів та розробка термоелектричних перетворювачів енергії на основі халькогенідів другої та четвертої груп : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Левицький Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 54 назви
713739
  Павлинюк О.Р. Лазерно-індуковані поверхневі структури та вплив транспорту поверхневого заряду на електрогідродинамічні явища : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Павлинюк Олег Романович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 120 арк. – Додатки: арк. 119-120. – Бібліогр.: арк. 105-118
713740
  Ишков Ю.М. Лазерно-спектральный анализ включений рудоносных флюидов в минералах / Ю.М. Ишков, Ф.Г. Рейф. – Новосибирск, 1990. – 93с.
713741
  Протопопов В.В. Лазерное гетеродинирование / В.В. Протопопов, Н.Д. Устинов. – Москва : Наука, 1985. – 288с.
713742
  Межерис Р.М. Лазерное дистанционное зондирование / Р.М. Межерис. – Москва, 1987. – 550 с.
713743
   Лазерное дистанционное зондирование растительности. – Ленинград, 1987. – 168с.
713744
   Лазерное зондирование атмосферы. – Москва : Наука, 1976. – 155с.
713745
   Лазерное зондирование атмосферы из космоса. – Л., 1988. – 216с.
713746
  Зуев В.Е. Лазерное зондирование индустриальных аэрозолей / В.Е. Зуев, Б.В. Кауль, И.В. Самохвалов; Кабанов М.В. – Новосибирск : Наука, 1986. – 188 с.
713747
   Лазерное зондирование тропосферы и подстилающей поверхности / Зуев В.Е. – Новосибирск : Наука, 1987. – 262 с.
713748
   Лазерное и электроэрозионное упрочнение материалов. – М., 1986. – 275с.
713749
   Лазерное излучение. – Москва, 1977. – 192 с.
713750
   Лазерное излучение в турбулентной атмосфере. – М., 1976. – 277с.
713751
  Геллер Ю.И. Лазерное индуцирование нелинейных резонансов в сплошных спектрах / Ю.И. Геллер, А.К. Попов; Отв. ред. Г.М. Заславский. – Новосибрск : Наука, 1981. – 160с.
713752
  Синяк В.А. Лазерное расщепление ДНК / В.А. Синяк, Ю.Г. Шекун. – Кишинев, 1991. – 80с.
713753
  Лямшев Л.М. Лазерное термооптическое возбуждение звука / Л.М. Лямшев. – Москва : Наука, 1989. – 237 с.
713754
  Чалтыкян Р.О. Лазерностимулированные процессы в полимеризационных системах : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.06 ; 02.00.04 / Чалтыкян Рубен Оганесович ; Акад. наук Укр. ССР. Ин-т химии высокомолекуляр. соединений. – Киев, 1988. – 40 с. – Библиогр.: 39 назв.
713755
   Лазерные геодезические приборы в строительстве. – М., 1988. – 200с.
713756
   Лазерные доплеровские скоростемеры для измерения низкоскоростных потоков жидкости и газа. – Новосибирск, 1970. – 30с.
713757
   Лазерные допплеровские измерители скорости. – Новосибирск, 1975. – 164 с.
713758
   Лазерные измерительные системы. – Москва, 1981. – 456 с.
713759
   Лазерные интерферометры : сб. науч. статей. – Новосибирск : ИАЭ, 1978. – 117 с.
713760
  Минаев И.В. Лазерные информационные системы космических аппаратов / И.В. Минаев. – Москва, 1981. – 271с.
713761
  Дубоносов С.П. Лазерные каналы в космической связи / С.П. Дубоносов, А.Г. Драбкин, В.И. Маккавеев. – Москва, 1975. – 64 с.
713762
  Каминский А.А. Лазерные кристаллы / А.А. Каминский. – Москва : Наука, 1975. – 256 с.
713763
  Бондаренко А.Н. Лазерные методы возбуждения и регистрации акустических сигналов / А.Н. Бондаренко. – М, 1989. – 115с.
713764
  Архипов В.А. Лазерные методы диагностики гетерогенных потоков : учеб. пособ. / В.А. Архипов ; под ред. И.М. Васенина ; НИИ прикл. математики и механики при Томском гос. ун-те. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1987. – 139 с. : ил. – Библиогр.: с. 134-137 (50 назв.)
713765
   Лазерные методы получения полупроводниковых структур и их исследование. – Кишинёв : Штиинца, 1988. – 99 с.
713766
  Зуев В.Е. Лазерные навигационные устройства / В.Е. Зуев, В.Я. Фадеев. – Москва : Радио и связь, 1987. – 160 с.
713767
  Голубь Б.И. Лазерные оптико-электронные приборы для записи информации / Б.И. Голубь, Б.С. Введенский. – М., 1989. – 59с.
713768
  Кременчугский Л.С. Лазерные пироэлектрические приемные устройства / Л.С. Кременчугский, А.Я. Шульга. – Киев, 1979. – 29 с.
713769
  Федоров Б.Ф. Лазерные приборы и системы летательных аппаратов / Б.Ф. Федоров. – Москва : Машиностроение, 1979. – 268 с.
713770
  Росс М. Лазерные приемники / М. Росс. – Москва : Мир, 1969. – 520 с.
713771
   Лазерные пучки. Нелинейные эффекты в средах. – Хабаровск, 1988. – 97 с.
713772
   Лазерные системы. – Новосибирск : Наука, 1980. – 208с.
713773
   Лазерные системы. – Новосибирск, 1982. – 162 с.
713774
  Дюррани Т. Лазерные системы в гидродинамических измерениях / Т. Дюррани, К. Грейтид. – Москва, 1980. – 337 с.
713775
  Стариков А.Д. Лазерные системы на неодимовом стекле с высокой яркостью излучения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Стариков А.Д. ; Гос. оптич. ин-т. – Ленинград, 1973. – 17 с.
713776
  Пратт В.К. Лазерные системы связи / В.К. Пратт. – Москва : Связь, 1972. – 232 с.
713777
  Ямбаев Х.К. Лазерные створофиксаторы для контроля прямолинейности при монтаже оборудования укорителей. / Х.К. Ямбаев. – М., 1975. – 70с.
713778
   Лазерные устройства вывода информации. – Минск, 1983. – 120с.
713779
   Лазерные фосфатные стёкла. – Москва, 1980. – 352 с.
713780
  Гуськов С.Ю. Лазерный "ключ" к термоядерной энергии / С.Ю. Гуськов, В.Б. Розанов. – Москва : Знание, 1986. – 61 с.
713781
  Бычков С.И. и др. Лазерный гироскоп / С.И. и др. Бычков. – М, 1975. – 421с.
713782
  Иванов И.П. Лазерный Доплеровский метод для измерения параметров движения ледников. : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.05 / Иванов И.П.; Гос. оптич. ин-тут им. С.И.Вавилова. – Л., 1975. – 27л.
713783
   Лазерный локальный спектральный анализ минералов. – Алма-Ата, 1975. – 84 с.
713784
  Смирнов Сергей Лазерный луч - сварщик шедевров // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 3


  Реставраторы Гос. Эрмитажа разработали новые технологические методы спасения произведений искусства из металлов : малогабаритные лазеры
713785
  Сухов Л.Т. Лазерный спектральный анализ : физические принципы / Л.Т. Сухов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 139 с.
713786
  Филюков А.А. Лазерный термоядерный синтез / А.А. Филюков. – Москва : Знание, 1975. – 64с.
713787
  Чабанов В.Е. Лазерный ультразвуковой контроль материалов / В.Е. Чабанов. – Л., 1986. – 230с.
713788
  Шир Луна Лазером и силиконом. Красота и пластика // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 108 : фото
713789
   Лазеры : сборник статей. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1963. – 470 с.
713790
  Карлов Н.В. Лазеры / Н.В. Карлов, П.П. Пашинин, А.М. Прохоров. – Москва : Знание, 1971. – 32 с. – (Библиотечка "Физика наших дней")
713791
  Григорьянц В.В. Лазеры / В.В. Григорьянц. – Москва, 1975. – 64 с.
713792
   Лазеры. – Москва, 1977. – 152 с.
713793
  Федоров Б.Ф. Лазеры : Основы устройства и применение / Б.Ф. Федоров. – Москва : ДОСААФ СССР, 1988. – 189 с.
713794
   Лазеры в авиации. – Москва, 1982. – 160 с.
713795
  Орлов В.А. Лазеры в военной технике / В.А. Орлов. – М., 1976. – 174с.
713796
  Скогорев В.П. Лазеры в геодезии / В.П. Скогорев. – производственное издание. – Москва : Недра, 1987. – 121 с.
713797
  Чернышев В.Н. Лазеры в космосе, на земле и под водой / В.Н. Чернышев. – Москва : Воениздат, 1964. – 104 с.
713798
   Лазеры в криминалистике и судебных экспертизах. – Киев, 1986. – 231 с.
713799
  Алешкевич В.А. Лазеры в лекционном эксперименте / В.А. Алешкевич, Д.Ф. Киселев, В.В. Корчажкин ; под ред. Л.В. Левшина. – Москва : МГУ, 1985. – 135 с. : ил. – Библиогр.: с. 135
713800
   Лазеры в народном хозяйстве. – Москва, 1986. – 141 с.
713801
   Лазеры в народном хозяйстве. – Москва, 1988. – 109 с.
713802
   Лазеры в народном хозяйстве. – Москва, 1989. – 126 с.
713803
  Смирнов Б.М. Лазеры в науке и технике / Б.М. Смирнов, А.В. Елецкий. – Москва : Знание, 1971. – 46 с.
713804
   Лазеры в общем физическом практикуме. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 112 с.
713805
  Чернышев В.Н. Лазеры в системах связи / В.Н. Чернышев, А.Г. Шереметьев, В.В. Кобзев. – Москва : Связь, 1966. – 320 с.
713806
  Аристов Михаил Лазеры и GPS рулят дорожно-строительной техникой : в фокусе // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 6 (15). – Бібліогр.: 7 назв
713807
  Себрант Ю.В. Лазеры и живая ткань / Ю.В. Себрант, М.П. Троянский. – Москва, 1972. – 32с.
713808
  Соболев Н.А. Лазеры и их будущее / Н.А. Соболев. – Москва : Атомиздат, 1968. – 189 с.
713809
  Федоров Б.Ф. Лазеры и их применение / Б.Ф. Федоров. – Москва : ДОСААФ, 1973. – 161 с.
713810
  Пышкин С.Л. Лазеры и их применение / С.Л. Пышкин. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1982. – 178 с.
713811
  Евтихиев Н.Н. Лазеры и их применение в измерительной технике / Н.Н. Евтихиев, В.Ф. Папуловский, К.П. Цветаев. – Москва, 1973. – 134 с.
713812
  Мансуров А.Н. Лазеры и их применение в преподавании физики : книга для учителя / А.Н. Мансуров. – Москва : Просвещение, 1984. – 88 с.
713813
  Захаров В.М. Лазеры и метеорология / В.М. Захаров, О.К. Костко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 62с.
713814
   Лазеры и наследственность растений. – Минск, 1984. – 175с.
713815
   Лазеры и термоядерная проблема : сборник переводных статей. – Москва : Атомиздат, 1973. – 216 с.
713816
  Фридрихов С.А. Лазеры и управляемый термоядерный синтез / С.А. Фридрихов. – Ленинград : Знание, 1977. – 32с.
713817
  Дунская И.М. Лазеры и химия / И.М. Дунская. – Москва : Наука, 1979. – 163 с.
713818
  Башкин А.С. Лазеры и химия / А.С. Башкин. – Москва, 1981. – 64 с.
713819
   Лазеры на алюмоиттриевом гранате с неодимом. – Москва, 1985. – 145 с.
713820
  Кейси Х. Лазеры на гетероструктурах / Х. Кейси, М. Паниш. – Москва : Мир
Т. 1 : Основные принципы. – 1981. – 299 с.
713821
  Кейси Х. Лазеры на гетероструктурах / Х. Кейси, М. Паниш. – Москва
Т. 2. – 1981. – 364 с.
713822
  Одулов С.Г. Лазеры на динамических решетках : Оптические генераторы на четырехволновом смешении / С.Г. Одулов, М.С. Соскин, А.И. Хижняк. – Москва : Наука, 1990. – 272 с.
713823
   Лазеры на красителях : пер. с англ. – Москва : Мир, 1976. – 329 с.
713824
  Степанов Б.И. Лазеры на красителях / Б.И. Степанов. – Москва : Знание, 1979. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 12 : Физика)
713825
   Лазеры на неодимовом стекле / А.А. Мак, Л.Н. Сомс, В.А. Фромзель, В.Е. Яшин; Мак А.А. – Москва : Наука, 1990. – 287 с. – ISBN 5-02-014182-8
713826
  Аникиев Ю.Г. Лазеры на неорганических жидкостях / Аникиев Ю.Г., Жаботинский М.Е., Кравченко В.Б. ; под ред. М.Е. Жаботинского. – Москва : Наукка, 1986. – 247, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 237-248
713827
  Алейников В.С. Лазеры на окиси углерода / Алейников В.С., Масычев В.И. – Москва : Радио и связь, 1990. – 312 с.
713828
  Степанов Б.И. Лазеры на основе органических красителей / Б.И. Степанов, А.Н. Рубинов. – Минск, 1970. – 36 с.
713829
   Лазеры на основе сложных органических соединений и их применение : Тезисы 3 Всесоюзной конференции (Ужгород, 10-12 сентября 1980 г.). – Минск, 1980. – 418с.
713830
   Лазеры на самоограниченных переходах атомов металлов / В.М. Батенин, В.В. Бучанов, М.А. Казарян, И.И. Климовский, Э.И. Молодых; В.М. Батенин, В.В. Бучанов, М.А. Казарян, И.И. Климовский, Э.И. Молодых; Под общ. ред. В.М. Батенина. – Москва : Научная книга, 1998. – 544с. : илл. – ISBN 5-7871-00-36-0
713831
  Маршалл Т.С. Лазеры на свободных электронах : пер. с англ. / Т.С. Маршалл. – Москва : Мир, 1987. – 238с.
713832
  Хивенс О. Лазеры на твердых веществах. / О. Хивенс. – М., 1964. – 120-178с.
713833
  Войтович А.П. Лазеры с анизотропными резонаторами / А.П. Войтович, В.Н. Севериков. – Минск, 1988. – 270 с.
713834
   Лазеры с перестраиваемой частотой. – Киев, 1973. – 384 с.
713835
   Лазеры с перестраиваемой частотой. – Новосибирск, 1980. – 124 с.
713836
  Херман Й. Лазеры сверхкоротких световых импульсов / Й. Херман, Б. Вильгельми. – М., 1986. – 368с.
713837
  Степанов Б.И. Лазеры сегодня / Б.И. Степанов. – Минск : Вышэйшая школа, 1977. – 128 с.
713838
  Григорьянц В.В. Лазеры сегодня и завтра / В.В. Григорьянц, В.Ф. Золин. – Москва, 1966. – 47с.
713839
  Кузнецова Людмила Михайловна Лазеры сегодня и завтра : Рек.указ.лит.в помощь лектору / Кузнецова Людмила Михайловна. – Москва : Знание, 1978. – 48с.
713840
  Степанов Б.И. Лазеры сегодня и завтра / Б.И. Степанов. – Минск : Наука и техника, 1987. – 127 с.
713841
   Лазеры сегодня и завтра : Пособие по немецкому языку для тех. вузов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 96с.
713842
  Лендьел Б. Лазеры. Генерация света с помощью вынужденного излучения / Б. Лендьел. – Москва, 1964. – 208 с.
713843
  Тарасов Л.В. Лазеры: действительность и надежды / Л.В. Тарасов. – Москва : Наука, 1985. – 176 с.
713844
  Собецький С.П. Лазня виганяє біль і смуток // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 5
713845
  Губельман М. Лазо / М. Губельман. – Москва, 1947. – 303с.
713846
   Лазо Сергей, 1938. – 218с.
713847
   Лазо Сергей. – Владивосток, 1957. – 8с.
713848
   Лазо Сергей. – Владивосток, 1979. – 344 с.
713849
   Лазо Сергей. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 208 с.
713850
   Лазовский заповедник. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 206 с. : ил. – ISBN 5-10-001024-X
713851
  Притчин Г.И. Лазорев цвет / Г.И. Притчин. – Волгоград, 1963. – 236с.
713852
  Шолохов М.А. Лазоревая степь / М.А. Шолохов. – М, 1926. – 174с.
713853
  Погодин Р.П. Лазоревый петух моего детства / Р.П. Погодин. – М., 1983. – 495с.
713854
  Погодин Р.П. Лазоревый петух моего детства / Р.П. Погодин. – М., 1988. – 462с.
713855
  Зульфикаров Т.К. Лазоревый странник на золотой дороге... / Т.К. Зульфикаров. – М., 1991. – 379с.
713856
   Лазоренко Олена Володимирівна ( 1943-2012) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 255. – ISBN 978-966-439-754-1
713857
  Колесников В.С. Лазорики: Рассказы и повесть. / В.С. Колесников. – Ставрополь, 1983. – 383с.
713858
  Білецький В.С. Лазуліт ( - рідкісний мінерал ) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 485. – ISBN 978-966-02-7998-8
713859
  Воейков А.А. Лазурит / А.А. Воейков. – Алма-Ата, 1980. – 112с.
713860
  Иванов В.Г. Лазуриты СССР / В.Г. Иванов, А.Н. Сапожников. – Новосибирск : Наука, 1985. – 172с.
713861
  Погодин Р.П. Лазурният петел на моето детство / Р.П. Погодин. – Пловдив, 1984. – 455 с.
713862
   Лазурное побережье Турции // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 36-37 : фото
713863
  Иванов А. Лазурный берег Кавказа. Краткий путеводитель по Черноморскому побережью Кавказа / А. Иванов, П. Михайлов. – Москва, 1956. – 70с.
713864
  Мохнач Константин Лазурный канкан : gallery / Мохнач Константин, Михальчук Сергей // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 3. – С. 64-73 : Фото
713865
  Бедзик Ю.Д. Лазурь : Роман / Ю.Д. Бедзик; Пер. с укр. Л. Кедриной. – Москва : Профиздат, 1976. – 288с.
713866
  Гришин Н.Н. Лазурь / Н.Н. Гришин. – Ярославль, 1976. – 79с.
713867
  Печенкин В.К. Лазутчик Ясырь : роман / В.К. Печенкин. – Свердловск, 1991. – 542с.
713868
   Лазы долины Айдер // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 92-96 : фото
713869
  Міщанин В. Лазьківські гончарі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – C. 77-81
713870
  Лютий Т. Лайбах-проект як "інтелектуальна провокація": цей неможливий Славой Жижек // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.57-63
713871
  Павлухин А.П. Лайда - берег голубиный / А.П. Павлухин. – Владивосток, 1968. – 79с.
713872
  Граудиня М.Э. Лайдзенский и канадский говоры : Автореф... канд. филол.наук: / Граудиня М. Э.; Ин-т языка и лит. АН Латв.ССР. – Рига, 1958. – 18л.
713873
  Мейер Лайза Минелли: История жизни / Мейер, , Джордж. – Смоленск : Русич, 1997. – 400с. – ISBN 5-88590-817-6
713874
  Рейхмане Л.А. Лаймдот Мурниек. / Л.А. Рейхмане. – М., 1974. – 103с.
713875
  Гриценко В. Лайнер солідарності і дружби // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 5


  "Нобелівська премія за 2012 рік у галузі фізики присуджена французові Сержу Арошу та американцю Девидові Вайнленду. Цікава обставина: один із найактивніших співробітників групи Ароша - випускник нашого університету (фізичний факультет, кафедра оптики) ...
713876
  Латишев М.С. Лайнери перетинають континенти / М.С. Латишев. – К, 1973. – 127с.
713877
  Чичкина Светлана Лайнеры Holland America Line загружаются на 100% // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 30 : Фото
713878
  Виноградова Р.П. Лайнус Полінг - видатний вчений, політичний діяч, двічі лауреат Нобелівської премії / Р.П. Виноградова, В.М. Данилова, К.Г. Виноградова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4/5 (142). – С. 7-12. – ISSN 2518-7104


  Є.О.Патон - професор Київського політехнічного інституту, де очолював кафедру мостів, був деканом інженерго-будівельного факультету.
713879
  Марочко В. Лайонз Юджин // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 230-231. – ISBN 978-617-642-388-1


  Лайонз Юджин - американський письменник, кореспондент телеграфної агенції "United Press" у Москві.
713880
  Васильев О.А. Лайош Гавро / О.А. Васильев, М.Ф. Дмитренко. – Москва, 1977. – 127 с.
713881
  Фекете Д. Лайош Кошут / Д. Фекете. – Москва, 1978. – 302с.
713882
  Огнянов Л. Лайпцигският процес и образът на Георги Димитров в драмата / Л. Огнянов, 1955. – 18 с.
713883
  Галата С. Лайфаки від практиків - 2 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 вересня (№ 34). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793


  Найкращі практики, які застосовують освітяни країни.
713884
   Лайфхаки від НАЗК для декларантів // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 лютого (№ 8). – С. 11
713885
  Хворостяний І. Лайфхаки з української / розмову вела Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 13 лютого (№ 5). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Для майбутніх абітурієнтів стартував безкоштовний онлайн-курс із подготовки до ЗНО з української мови. Курс розробила і записала громадська спілка "Освіторія". У його основі - лекції кандидата філологічних наук, учителя української мови і літератури ...
713886
  Перепелиця А. Лайфхаки подачі позовної заяви за новим КАСУ // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 лютого (№ 8). – С. 34-35


  "Великі перемоги починаються з малого, а виграшні судові спори – з грамотно складеної та прийнятої судом до провадження позовної заяви".
713887
  Кавалёва А.В. Лакалізацыя мемарыяльных айконімау, утвораных ад прозвішчау дзяржаўных дзеячау // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – S. 74-78. – ISSN 2522-493X


  The article deals with the oikonyms on the present-day territory of Belarus, which were renamed as a result the denomination in the XXth century. Such placenames are based on the statesmen’s surnames. The oikonyms, which were lost because of ...
713888
   Лакан (Lacan) Жак // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 783-784. – ISBN 966-316-069-1
713889
  Бенвенуто С. Лакан в современной мысли // Лакан сегодня / С. Бенвенуто, А. Луччи. – Київ : ПВУЗ МИГП, 2017. – С. 84-130. – ISBN 978-966-97479-3-8


  Лакан Жак-Марі-Еміль (1901-1981), французький психоаналітик та психіатр, який зробив значний внесок у теорію психоаналізу, філософію та літературознавство.
713890
  Бенвенуто С. Лакан в современном психоанализе // Лакан сегодня / С. Бенвенуто, А. Луччи. – Київ : ПВУЗ МИГП, 2017. – С. 51-83. – ISBN 978-966-97479-3-8


  Лакан Жак-Марі-Еміль (1901-1981), французький психоаналітик та психіатр, який зробив значний внесок у теорію психоаналізу, філософію та літературознавство.
713891
  Бенвенуто С. Лакан сегодня = Lacan oggi / Серджио Бенвенуто, Антонио Луччи ; пер. с ит. [Г.И. Фурман] ; науч. ред. перевода: С.Г. Уварова, В.В. Милотворская ; Междунар. ин-т глубинной психологии ; Укр. ассоц. психоанализа. – Київ : ПВУЗ МИГП, 2017. – 294, [1] с. : ил. – На обл. указ. только 1-й авт.: Сержио Бенвенуто. – Библиогр.: с. 280-282. – ISBN 978-966-97479-3-8
713892
  Азарова Ю.О. Лакан, топология и сцена психоанализа : науч.-аналит. обзор / Ю.О. Азарова ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2018. – 59, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 55-59 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-968-285-542-5
713893
  Чиров М.В. Лаканианская апофатика: Бог и реальное // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 117-119
713894
   Лакатос (Lakatosh) Імре // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 785-786. – ISBN 966-316-069-1
713895
   Лаки Бирмы. Каталог выставки. – М., 1982. – 54с.
713896
   Лаки и краски в вашем доме. – М., 1989. – 205с.
713897
  Киселев В.С. Лаки и олифы / В.С. Киселев. – М.-Л., 1931. – 52с.
713898
  Бианки К. Лаки из сложных эфиров целлюлозы. Сырье, его свойства и требования, предъявляемые к нему производством; принципы построения лаков и примеры их составления, техническое оборудование заводов. / К. Бианки, А. Вайэ. – Л., 1935. – 310с.
713899
   Лаки электроизоляционные. – М., 1954. – 14с.
713900
  Корниенко М. Лаковая миниатюра : каталог / М. Корниенко. – Москва : Советский художник, 1990. – [32] с.
713901
   Лаковая миниатюра [Електронний ресурс] : Мстера, Федоскино, Палех, Холуй, Ликино-Дулево. – Москва : Кордис & Медиа, 2001. – 1 DVD. – Продолжит. 59 мин. - Без возрастн. ограничений- Загл. с этикетки видеодиска. – (Народные промыслы России)


  Народные промыслы России. Секреты мастерства. Свидетельства патриархов. Династии. Лучшие изделия. История промысла. Тебе, Россия, русский наш талант : в конце 17 в. в поселке Мстера Владимирской области появились первые произведения лаковой ...
713902
  Коромыслов Б.И. Лаковая миниатюра Мстеры / Б.И. Коромыслов. – Ленинград, 1972. – 167с.
713903
  Супрун Лаковая миниатюра Федоскино / Супрун, л.Я. – М., 1987. – 318с.
713904
   Лакокрасочная промышленность. – М.-Л., 1935. – 218с.
713905
   Лакокрасочные материалы и покрытия. – СПб., 1991. – 509с.
713906
   Лакокрасочные покрытия. – М., 1968. – 640с.
713907
  Карен Лакомство из Африки : здоровье / Карен, Ланж // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 30 : Фото
713908
  Этвуд М. Лакомый кусочек / М. Этвуд. – Л, 1981. – 312с.
713909
  Залесная Светлана Лаконичный сад с видом на Днепр / Залесная Светлана, Король Валерий // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 32-39 : фото
713910
  Буниятова И.Р. Лакотивные и направительные синтаксемы в среднеанглийском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Буниятова И. Р.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1989. – 203л. – Бібліогр.:л.201-203
713911
   Лакоткань и стеклолакоткань электроизоляционные. – Москва, 1977. – 48 с.
713912
  Волынская В. Лакримариум : рассказы / Вероника Волынская. – Киев : Саммит-Книга, 2018. – 285, [3] с. – (САММИТ-КНИГА : с книгой - по жизни !). – ISBN 978-617-7560-97-4
713913
  Халилов Х.М. Лакский песенный фольклор. / Х.М. Халилов. – Махачкала, 1959. – 154с.
713914
  Жирков Л.И. Лакский язык. Фонетика и морфология / Жирков Л.И. ; Акад. наук СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1955. – 155 с.
713915
  Хайдаков С.М. Лакско-русский словарь / С.М. Хайдаков. – М, 1962. – 424с.
713916
   Лакснесс Х.К.. – М., 1963. – 44с.
713917
   Лактат натрия - выбор для инфузионных растворов с резервной щелочностью / А.С. Соколов, А.В. Коршунов, В.С. Рустамова, А.Л. Чернов // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 63-69. – ISSN 2224-0586
713918
  Кожанова Г.И. Лактобактерии полости рта в норме и при кариесе зубов. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.096 / Кожанова Г.И.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1970. – 15л.
713919
  Моронж"ю Лаку-Лабарт, платонічна смерть / Моронж"ю, Жан-Батист // Критика. – Київ, 2007. – Квітень, (число 4). – С. 31


  Філіп Лаку-Лабарт - філософ, германіст, театральний діяч, професор естетики Страсбурзького університету.
713920
  Беляневич О.А. Лакуни в господарському договірному праві та способи їх заповнення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 78-89
713921
  Орличенко О.В. Лакуни в іспанській та українській мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 163-167. – ISBN 966-581-373-0
713922
  Булатова А.Г. Лакцы в XIX -- начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Булатова А. Г.; Дагест.ГУ. – Махачкала, 1969. – 19л.
713923
  Варма Вриндаванглал Лакшми-бай / Вриндаванглал Варма // Деви Чоудхурани : Исторический романы / Чоттопаддхай Бонкимчондро. – Москва : Художественная литература, 1989. – С.145-478
713924
  Варма Вриндаванлал Лакшми Бай, Рани Джханси / Варма Вриндаванлал. – Москва, 1964. – 382 с.
713925
   Лалангамена. – Москва, 1985. – 445 с.
713926
   Лалангамена. – М., 1988. – 445с.
713927
  Афанасьев Г.Е. Лалли Толандаль и его процесс о государственной измене : публичная лекция : [оттиск] / Г.Е. Афанасьев. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1900. – [4], 69 с.
713928
   Лалу. – М., 1963. – 254с.
713929
  Кочетов А.Н. Ламаизм / А.Н. Кочетов. – Москва : Наука, 1973. – 199 с.
713930
   Ламаизм в Бурятии 18-начала 20 века. – Новосибирск, 1983. – 235с.
713931
  Герасимова М К. Ламаизм в Забайкалье во второй половине 19 начала 20 веков. : Автореф... Канд.ист.наук: / Герасимова К.М,; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1952. – 18 с.
713932
   Ламаизм в Калмыкии. – Элиста, 1977. – 112с.
713933
  Бакаева Эльза Петровна Ламаизм в Калмыкии XVII-началаXX вв. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.07 / Бакаева Эльза Петровна ; АН СССР. – Москва, 1989. – 23 с.
713934
  Жуковская Н.Л. Ламаизм и ранние формы религии. / Н.Л. Жуковская. – Москва, 1977. – 199с.
713935
  Скрынникова Т.Д. Ламаистская церковь и государство. Внешняя Монголия, XVI - нач. XX в. / Т.Д. Скрынникова. – Новосибирск, 1988. – 101с.
713936
  Маковій Я.В. Ламаїзм як містична релігія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 117-118. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
713937
  Короткий В.А. Ламанський Володимир Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 200. – ISBN 966-06-0393-2
713938
   Ламантин. – М., 1986. – 404с.
713939
  Шпарман Анке Ламантины. Грации под угрозой : животные / Шпарман Анке, Скерри Брайан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 12 декабрь. – С. 126-135. – ISSN 1029-5828
713940
  Тошков Михаил Ламар / Тошков Михаил. – София, 1977. – 360с.
713941
  Беляев М.М. Ламарк, его жизнь и учение / М.М. Беляев. – Москва, 1936. – 56с.
713942
  Ле-Дантек, Феликс Ламаркизм и дарвинизм : Обзор некоторых видов / Ф. Ле-Дантек ; , доц. общ. эмбриологии в Сорбонне ; пер. с франц. Г. Котляра под ред. Н. Яковлева, проф. Спб. Горнаго института. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Книгоиздат и кн. маг. О.Н. Поповой ; [Тип. А.Е. Колпинского], 1900. – [2], II, 207 с. – (Образовательная библиотека ; Серия 3, № 10)


  Пер.: Котляр, Гдаль Абрамович
713943
  Кущук Т. Ламаючи стереотипи... // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (88). – С. 18-21


  Досвід діяльності молодіжного центру «М-Формація» в м. Бердичеві
713944
  Барендрегт Х.П. Ламбда-исчисление. Его синтаксис и семантика / Х.П. Барендрегт ; пер. с англ. Г.Е. Минца ; под ред. А.С. Кузичева. – Москва : Мир, 1985. – 606 с. : ил. – Библиогр.: с. 574-586
713945
  Котляревский С.А. Ламеннэ и новейший католицизм / С.А. Котляревский. – Москва : Тип. скоропеч. А.А. Левенсон, 1904. – X, 628, II с.
713946
  Богуславский В.М. Ламетри / В.М. Богуславский. – Москва : Мысль, 1977. – 159 с. – (Мыслители прошлого)
713947
  Вермишев М.К. Ламинарная естественная конвекция замкнутой вертикальной полости с проницаемыми боковыми стенками. : Автореф... канд. техн.наук: 01.053 / Вермишев М.К.; АН УССР. – К., 1971. – 24л.
713948
  Никольская С.Б. Ламинарное движение жидкости в радиальных вращающихся каналах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Никольская С. Б.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1978. – 11л.
713949
  Авраменко А.А. Ламинарное течение в пористом плоском криволинейном канале / А.А. Авраменко, Т.В. Сорокина, Т.Б. Басок // Прикладна гідромеханіка : науковий журнал / НАНУ, Інститут гідромеханіки. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 2007. – Т. 9, № 4
713950
  Ульев Л.М. Ламинарные течения в соосных конических каналах : Монография: В 2-х томах / Л.М. Ульев; Под ред. Л.Л. Товажнянского; Мин-во образования и науки; Нац. технический ун-т " Харьковский политехнический институт". – Харьков. – ISBN 966-593-423-6; 966-593-424-4
Т.1. – 2006. – 660с.
713951
  Ульев Л.М. Ламинарные течения в соосных конических каналах : Монография: В 2-х томах / Л.М. Ульев; Под ред. Л.Л. Товажнянского; Мин-во образования и науки Украины; Нац. технический ун-т " Харьковский политехнический институт". – Харьков. – ISBN 966-593-423-6; 966-593-432-5
Т.2. – 2006. – 760с.
713952
  Суслов О.Н. Ламинарный многокомпонентный частично ионизированный пограничный слой на проницаемой поверхности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 024 / Суслов О.Н. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Ин-т механики. – Москва, 1972. – 7 с.
713953
  Жеенбаев Ж. Ламинарный плазмотрон / Ж. Жеенбаев, В.С. Энгельшт. – Фрунзе, 1975. – 83с.
713954
  Лойцянский Л.Г. Ламинарный пограничный слой / Л.Г. Лойцянский. – Москва : Физматлит, 1962. – 479 с.
713955
  Авдуевский В.С. Ламинарный пограничный слой в сжигаемом газе на пористой или испаряющейся поверхности пир малых продольных градиентах давления / Авдуевский В.С. ; М-во авиац. промышленности СССР. – Москва : Оборонгиз, 1956. – 20 с.
713956
  Авдуевский В.С. Ламинарный пограничный слой на пористой пластине с теплообменом и диффузией / В.С. Авдуевский, Е.Н. Оброскова. – Москва : [б. и.], 1959. – 96 с. – Отпечатано на ротапринте
713957
  Колешко С.Б. Ламинарный пограничный слой при одновременном протекании колебательной и диссоциационной релаксации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Колешко С.Б.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1969. – 10л.
713958
  Пилявская Татьяна Григорьевна Ламинарный пограничный слой разбавленных суспензий жестких эллипсоидальных частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Пилявская Татьяна Григорьевна; КГУ. – К., 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.14
713959
  Резников Б.И. Ламинарный пограничный слой с градиентом давления на термически разрушающейся поверхности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Резников Б.И.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Ленинград, 1968. – 13л.
713960
  Щербак Ю. Ламії. Образи-візії Миколи Нєдзєльского // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 239-244. – ISBN 978-966-8917-14-1
713961
  Наумов Володимир Аркадійович Ламінарні та турбулентні полідисперстні двофазові потоки з взаємодією частинок та міжфазовим масообміном : Автореф... докт. технічн.наук: 01.02.05 / Наумов Володимир Аркадійович; АНУ. Ін-т гідромеханіки. – К., 1993. – 46л.
713962
  Ульєва Л.М. Ламінарні течії та теплообмін у співвісних конічних каналах хіміко-технологічного обладнання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.17.08 - процеси та облад. хім. технол. / Ульєва Л.М.; Л.М. Ульєв ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2008. – 39 с. – Бібліогр.: 48 назв
713963
  Старченко В.І. Ламка експресія доби : Світла сторона : поезія / Віталій Старченко. – Дніпро : Ліра, 2017. – 198, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-383-850-2
713964
  Скотт В. Ламмермурская невеста : [роман] / В. Скотт ; [пер. с англ. В. Тимирязева]. – Москва : Мир книги ; Литература, 2010. – 303, [1] с. – (Шедевры мировой литературы). – ISBN 978-5-486-01796-4
713965
  Кисилевский В.Е. Лампа А. Ладина / В.Е. Кисилевский. – Ростов -на-Дону, 1989. – 296с.
713966
  Черкашин Н.А. Лампа бегущей волны / Н.А. Черкашин. – М, 1983. – 286с.
713967
  Нго Тат То Лампа гаснет. / Нго Тат То. – М., 1958. – 109с.
713968
  Колдуелл Ерскін Лампа горить цілу ніч / Колдуелл Ерскін. – Київ, 1963. – 195с.
713969
  Колдуелл Е. Лампа горить цілу ніч. Біля свого порога : романи ; [пер. з англ.] / Е. Колдуелл; Ерскін Кондуелл. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 295 с.
713970
   Лампа обратной волны, 1965. – 158с.
713971
   Лампа с бегущей волной. – М.-Л., 1952. – 231с.
713972
  Борхвардт Г.К. Лампа с холодным катодом / Г.К. Борхвардт. – Л.-Л., 1953. – 64с.
713973
   Лампа, зажжённая в полдень. – М., 1986. – 270с.
713974
  Иванов Г.В. Лампада / Г.В. Иванов. – Петроград
1. – 1922. – 123с.
713975
  Зорин М. Лампе моей не гаснуть... / М. Зорин. – Рига, 1976. – 503с.
713976
   Лампека Ростислав Дмитрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 255-256. – ISBN 978-966-439-754-1
713977
  Слободяник М.С. Лампека Ростислав Дмитрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 499. – ISBN 978-966-02-7998-8
713978
   Ламповая панель, 1959. – 4с.
713979
   Ламповая панель под ламы "Резерв" и ВИ1-5(20), 1959. – 4с.
713980
  Павличенко Е.М. Ламповщик. Рассказы / Е.М. Павличенко. – Новосибирск, 1959. – 64с.
713981
  Лопатин Б.А. Ламповые гальванометры постоянного тока / Б.А. Лопатин. – Л.-М, 1952. – 191с.
713982
  Евтянов С.И. Ламповые генераторы / С.И. Евтянов. – Москва, 1967. – 384 с.
713983
  Жуховицкая В.П. Ламповые генераторы дециметровых волн : Расчет и проектирование / В.П. Жуховицкая, Г.М. Уткин. – Москва, 1972. – 100 с.
713984
  Васильев А.С. Ламповые генераторы для высокочастотного нагрева / А.С. Васильев. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва-Ленинград, 1965. – 83с.
713985
  Листов В.Н. Ламповые радио-передатчики / В.Н. Листов. – Харьков, 1930. – 136 с.
713986
   Ламповые схемы для измерения времени. – Москва
Ч. 1. – 1951. – 288 с.
713987
   Ламповые схемы для измерения времени. – Москва
Ч. 2. – 1951. – 284 с.
713988
   Ламповые усилители. – Москва, 1951. – 464 с.
713989
  Бялик Г.И. Ламповые широкополосные усилители / Г.И. Бялик. – 3-е. – Москва-Ленинград, 1960. – 112 с.
713990
   Ламповый генератор с самовозбуждением. – Горький, 1966. – 13с.
713991
  Гольдреер И.Г. Ламповый каскад с обратной связью / И.Г. Гольдреер. – М.-Л., 1954. – 88с.
713992
  Марголин М.Г. Ламповый усилитель мощности. (Анализ и расчет). / М.Г. Марголин. – М.-Л., 1957. – 110с.
713993
   Лампроиты. – Москва : Наука, 1991. – 300с.
713994
   Лампы обратной волны миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов волн / Е.М. Гершензон, М.Б. Голант, А.А. Негирев, В.С. Савельев; Девятков Н.Д. – Москва : Радио и связь, 1985. – 136 с.
713995
   Лампы с бегущей и обратной волной / Рыбалко, Г, , . – М., 1959. – 62с.
713996
  Ёркин Лампы с холодным катодом / Ёркин. – 2-е изд., перераб и доп. – Москва, 1972. – 97 с.
713997
  Кораблев Л.Н. Лампы с холодным катодом. / Л.Н. Кораблев. – М., 1961. – 176с.
713998
   Лампы электрические осветительные и светотехническая аппаратура. – Москва, 1968. – 352 с.
713999
   Лампы электронные различного назначения и электронно-лучевые трубки. – Москва, 1960. – 824 с.
714000
  Леонов Сергей Ламфа Тиффани : мировая вещь / Леонов Сергей, Гребер Райан // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 30 : Фото
<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,