Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>
719001
   "Комсомолка" в строю. – М, 1977. – 207с.
719002
  Бурков Б.С. "Комсомолка" в шинели / Б.С. Бурков. – М., 1975. – 239с.
719003
  Шукюров С.Д. "Комсомольская поэма" Самеда Вургуна. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шукюров С.Д.; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1964. – 24л.
719004
  Матухно Ю. "Комсомольское рождество" как элемент советской антирелигиозной пропаганды 1920-х годов // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 100-104. – ISBN 978-966-171-783-0
719005
  Сюндюков І. "Кому заповім престол свій..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26-27 травня (№ 88/89). – С. 21


  "Пастки" й проблеми передачі влади в історії України.
719006
  Кралицький А. "Кому мила єсть Отчина..." : Оповідання / А. Кралицький. – Ужгород, 1998. – 109с. – ISBN 996-7242-16-1
719007
  Беседина Т.А. "Кому на Руси жить хорошо" -- революционно-демократическая поэма о народе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Беседина Т.А.; АН СССР., 1953. – 19 с.
719008
  Штыров А. "Кому я душу исповедую..." : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 4. – С. 72-85. – ISSN 0027-8238
719009
  Борисенко М.В. "Комунальна утопія" більшовиків у дискурсі тоталітарної культури (1920-1930-і роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 62-65. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено зміні комунального проекту як засобу трансформації повсякденного життя українців у сталінський період. This article is devouted to changes of soviet communal project, as way to transforming of ukrainian life style in Stalin"s time.
719010
  Лук"янчук Г. "Комунізм - це пофарбований в червоне фашизм" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 26 серпня - 9 вересня (№ 33/34). – С. 8
719011
  Штейнле О.Ф. "Комунізм для обраних": привілеї та пільги номенклатурної еліти УРСР (1944-1953рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 83-94. – ISSN 2076-1554
719012
  Межва Л. "Комунізм завдав Україні не меншої шкоди, аніж фашизм" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 20 (73). – С. 30-32


  Академік Ігор Юхновський про три напрямки, що мають зробити Україну успішною
719013
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 2. – 1998
719014
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 3. – 1998
719015
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 4. – 1998
719016
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 5. – 1998
719017
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 6. – 1998
719018
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 7. – 1998
719019
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 8. – 1998
719020
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 9. – 1998
719021
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 10. – 1998
719022
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 11. – 1998
719023
   Компьютеры + программы. – Киев. – ISSN 1605-2463
№ 12. – 1998
719024
   Компьютеры и средства связи : научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 1. – 2009
719025
   Компьютеры и средства связи : научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 2. – 2009
719026
   Компьютеры и средства связи : научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 5. – 2009
719027
   Компьютеры и средства связи : научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 6. – 2009
719028
   Компьютеры и средства связи : научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 7. – 2009
719029
   Компьютеры и средства связи : научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 8. – 2009
719030
   Компьютеры и средства связи : научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 9. – 2009
719031
   Компьютеры и средства связи : научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 10. – 2009
719032
   Компьютеры и средства связи : научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 11. – 2009
719033
   Компьютеры и средства связи : научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 12. – 2009
719034
   Компьютеры и средства связи : научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 7. – 2010
719035
   Компьютеры и средства связи : научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 8. – 2010
719036
   Компьютеры и средства связи : научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 9. – 2010
719037
   Компьютеры и средства связи : научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 10. – 2010
719038
   Компьютеры и средства связи : научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 11. – 2010
719039
   Компьютеры и средства связи : научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 12. – 2010
719040
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 2. – 2008
719041
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 3. – 2008
719042
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 4. – 2008
719043
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 9. – 2008
719044
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 10. – 2008
719045
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 1. – 2009
719046
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 2. – 2009
719047
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 5. – 2009
719048
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 6. – 2009
719049
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 7. – 2009
719050
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 8. – 2009
719051
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 9. – 2009
719052
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 10. – 2009
719053
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 11. – 2009
719054
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 1. – 2010
719055
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 9. – 2010
719056
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 10. – 2010
719057
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 11. – 2010
719058
   Компьютеры, сети, программирование. – Киев, 2001-
№ 12. – 2010
719059
  Безруков Н.Н. Компьюторные вирусы / Н.Н. Безруков ; АН СССР. – Москва : Наука, 1991. – 160 с. – (Серия "Кибернетика - неограниченные возможности и возможные ограничения")
719060
  Андреев В. Комроты шестнадцать : повесть / Андреев В. – Ленинград : ГИХЛ, 1937. – 74 с.
719061
  Первомайський Л.С. Комса : оповідання / Л.С. Первомайський. – Полтава : Плужанин, 1927. – 31 с.
719062
  Первомайський Л.С. Комса : оповідання / Л.С. Первомайський. – Одеса, 1929. – 31 с.
719063
  Балябин В.И. Комса / В.И. Балябин. – Иркутск, 1973. – 196с.
719064
  Полухин Ю.А. Комсмосольская площадь. / Ю.А. Полухин. – М., 1963. – 100с.
719065
  Муратов Ігор Комсографік Поезії / Муратов Ігор. – Харків-Київ, 1933. – 58 с.
719066
   Комсомол- 68. – М, 1969. – 526с.
719067
   Комсомол- боевой помошник партии 1918-1983. – Москва : ИНИОН, 1984. – 347 с. – (Сер. "Пробл. истории СССР" / АН СССР, ИНИОН)
719068
   Комсомол- в пятом, завершающем. – М, 1976. – 409с.
719069
   Комсомол- в четвертом, определяющем. – М, 1975. – 409с.
719070
   Комсомол- горячая планета. – Уфа, 1968. – 144с.
719071
   Комсомол- шеф военно-морского флота. – М, 1943. – 51с.
719072
   Комсомол- это юность моя. – М, 1970. – 128с.
719073
  Евсюков Г.Ф. Комсомол-боевой помощник КПСС на ударных стройках Южного Украла. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Евсюков Г.Ф.; Спец.ученый совет по истории КПСС. – М, 1971. – 22л.
719074
  Федорчак П.С. Комсомол -- активний помічник Комуністичної партії у боротьбі за дострокове виконання семирічки в галузі важкої індустрії : Дис... канд. іст.наук: / Федорчак П.С.; КДУ ім.Т.Г.Шевчкнка. Каф. іст. КПРС. – Київ, 1963. – 251л. – Бібліогр.:л.І-ХІХ
719075
  Хвостенко С.П. Комсомол -- активный помощник Коммунистической партии в борьбе за восстановление и развитие сельского хозяйства в 1943-1950 гг. : фвтореф. дис. ... канд. ист. наук / Хвостенко С.П. ; М-во высш. образования СССР. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
719076
  Черкашина-Нагорная Нина Константиновна Комсомол -- активный помощник партии в борьбе за воспитание социалистической дисциплины труда сельской молодежи (1966-1970 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Черкашина-Нагорная Нина Константиновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 204л. – Бібліогр.:л.179-204
719077
  Журавлева Г.И. Комсомол -- активный помощник партии в подготовке учительских кадров в период строительства фундамента социализма 1926-1932 гг. : (На матер. РСФСР): Автореф... канд ист.наук: / Журавлева Г. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 26л.
719078
  Петруня Н.А. Комсомол -- активный помощник партии в строительстве социализма в Западных областях УССР (1939-1958 гг.) : Дис... канад. ист.наук: 07.00.01 / Петруня Н. А.; КГУ. – К., 1986. – 284л. – Бібліогр.:л.192-284
719079
  Лагунова Н.Т. Комсомол -- активный помощник партии по атеистическому воспитанию молодежи : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Лагунова Н.Т.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1980. – 23л.
719080
  Лебедев К.М. Комсомол -- боевой помощник коммунистической партии в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.) : Автореф... док. ис.наук: / Лебедев К.М.; ЛГУ. – Л., 1964. – 37л. – Бібліогр.:с.37
719081
  Жохова А.С. Комсомол -- боевой помощник партии в развертывании социалистического соревнования на селе в годы ВОВ : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Жохова А. С.; Высш. комс. шк. при ЦК ВЛКСМ. – М., 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
719082
  Терещенко Р Комсомол -- верный помощник Коммунистической партии в борьбе за скоростное строительство объектов металлугргической промышленности Украины (1958-1962 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Терещенко Р К.; ДГУ. – Днепропетровск, 1969. – 21л.
719083
  Агаев Г.Р. Комсомол -- верный помощник Коммунистической партии в борьбе за социалистическую индустриализацию страны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Агаев Г.Р.; М-во высш.образования СССР. – Баку, 1957. – 20л.
719084
  Красноплахина Л.С. Комсомол -- верный помощник Коммунистической партии в развертывании социалистического соревнования в годы четвертой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Красноплахина Л.С.; Моск. гос. пен. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 16л.
719085
  Легась И.Е. Комсомол -- верный помощник партии в борьбе за дальнейший подъем и развитие сельского хозяйства в 1950-1955 гг. (На материалах Молдавской ССР) : Дис... канд. ист.наук: / Легась И. Е.; ИПКП маркс.-лен. при КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1956. – 281л. – Бібліогр.:л.I-XIV
719086
  Рапохин А.А. Комсомол -- помощник КПСС в интернациональном воспитании советской молодежи : Автореф... Канд.ист.наук: / Рапохин А.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1961. – 18л.
719087
  Яремчук Виталий Дмитриевич Комсомол -- помощник КПСС в коммунистическом воспитании школьной молодежи. 1976-1980 гг. : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Яремчук Виталий Дмитриевич; КГУ. – Киев, 1981. – 223л. – Бібліогр.:л.198-223
719088
  Кузнецова И.В. Комсомол -- помощник партии в идейно-политическом воспитании сельской молодежи. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.570 / Кузнецова И.В.;. – Воронеж, 1971. – 22л.
719089
  Боданова Э.К. Комсомол -- помощник партии в интернациональном воспитании рабочей молодежи : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Боданова Э. К.; ЛГУ. – Л., 1974. – 22л.
719090
  Николаева Г Комсомол -- помощник партии в интернациональном воспитании рабочей молодежи в период развертывания коммунистического строительства (На матер. респ. Поволжья) : Автореф... канд. ист.наук: / Николаева Г А.; Казан.ГУ. – Казань, 1968. – 22л.
719091
  Железникова Н.А. Комсомол -- помощник партии в коммунистическом воспитании молодежи в годы семилетки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук: / Железникова Н. А. ; Сарат.ГУ. – Саратов, 1972. – 22 с.
719092
  Евстратова А.И. Комсомол -- помощник партии в коммунистическом воспитании рабочей молодежи в годы первой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.570 / Евстратова А.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1972. – 24л.
719093
  Хазанов Б.Я. Комсомол -- помощник партии в организации партизанской борьбы на окупированной территории в годы Великой Отечественной войны : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Хазанов Б.Я.; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва, 1977. – 26л.
719094
  Стафийчук И.П. Комсомол -- помощник партии в политической работе среди населения оккупированных районов Украины. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Стафийчук И.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1968. – 16л.
719095
   Комсомол - 68 : Интервью, информации, статьи и очерки. – [Москва] : [Молодая гвардия], 1969. – 526 с. : ил.
719096
  Снітчук М.О. Комсомол - активний будівник комуністичного суспільства. Партійне керівництво комсомолом / М.О. Снітчук. – Київ, 1969. – 45с.
719097
  Мельников В.В. Комсомол - активны йпомощник Коммунистической партии в культурном строительстве СССР в первой пятилетке : Дис... канд.ист.наук: / Мельников В.В.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1956. – 288л. – Бібліогр.:л.1-16
719098
  Антонюк А.В. Комсомол - активный помошник партии : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Антонюк А.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
719099
  Климов А.А. Комсомол - активный помощник Коммунистической партии в борьбе за дальнейший подъем промышленности. 1937 - июнь 1941 гг. (На матер. Донбасса) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Климов А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1973. – 27л.
719100
  Федорчак П.С. Комсомол - активный помощник Коммунистической партии в борьбе за досрочное выполнение семилетки в области тяжелой индустрии. (На матер. зап. областей Укр. ССР за 1959-1961 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Федорчак П.С. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. истории КПСС. – Киев, 1963. – 31 с.
719101
  Павенков В.Г. Комсомол - активный помощник коммунистической партии в борьбе за просвещение молодежи 1918-1920 гг. (на матер. Петрограда и губернии) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Павенков В.Г. ; ЛГУ. – Ленинград, 1980. – 18 с.
719102
  Айдосов Аблай Хангереевич Комсомол - активный помощник Коммунистической партии в дальнейшем развитии и освоении орошаемого земледелия Казахстана (1966 - 1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Айдосов Аблай Хангереевич; Каз. гос. ун-т им. С.М,Кирова. – Алма-Ата, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.25
719103
  Антипин Л.Ф. Комсомол - активный помощник областной партийной организации в борьбе за социалистическое преобразование Тувы (1925-1956 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Антипин Л.Ф.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 26л.
719104
  Черкашина-Нагорная Комсомол - активный помощник партии в борьбе за воспитание социалистической дисциплины труда сельской молодежи (1966-1970 гг.): (На матер. УССР). : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Черкашина-Нагорная Н.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 25л.
719105
  Черкашина-Нагорная Комсомол - активный помощник партии в борьбе за воспитание социалистической дисциплины труда сельском молодежи. (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Черкашина-Нагорная Н.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 25л.
719106
  Булатов В.Н. Комсомол - активный помощник партии в военно-патриотическом воспитании молодежи в предвоенные годы (1937 -- июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Булатов В. Н.; ЛГУ. – Л., 1979. – 20л.
719107
  Квицинаи Джони Джокиевич Комсомол - активный помощник партии в коммунистическом воспитании будущих специалистов в студенческих отрядах (1971-1980 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Квицинаи Джони Джокиевич ; Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 1981. – 25 с.
719108
  Петруня Наталья Анатольевна Комсомол - активный помощник партии в строительстве социализма в западных областях УССР (1939-1958 гг.) Историография проблемы : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Петруня Наталья Анатольевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
719109
  Грачев Юрий Гелиевич Комсомол - активный помощник партии в трудовом воспитании учащихся общеобразовательных школ (1976-1985 гг. на материалах Украины) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Грачев Юрий Гелиевич; Киевск. гос. ун-т. – К., 1988. – 202л. – Бібліогр.:л.179-202
719110
  Грачев Ю.Г. Комсомол - активный помощник партии в трудовом воспитании учащихся общеобразовательных школ (1976-1985 гг. На материалах Украины) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01. / Грачев Ю. Г.; КГУ. – К., 1988. – 24л.
719111
  Палкин Вадим Андреевич Комсомол - активный помощник партии по руководству пионерским движением 1922-1941 гг. (на материалах Украины) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Палкин Вадим Андреевич; ДГУ. – Донецк, 1982. – 235л. – Бібліогр.:л.202-233
719112
  Ененко М.П. Комсомол - активный помощник партийных организаций в сооружении всесоюзных ударных строек в Западной Сибири (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Ененко М.П.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1968. – 27л.
719113
  Канапин А.К. Комсомол - боевой помощник Коммунистической партии в борьбе за выполнение четвертой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Канапин А.К.; Акад. обществен. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1953. – 16л.
719114
  Смоляков А.В. Комсомол - боевой помощник Коммунистической партии в разгроме иностранной военной интервенции и белогвардейщины на Дальнем Востоке (1920-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Смоляков А.В.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1967. – 16л.
719115
   Комсомол - бойовий помічник партії Леніна-Сталіна : Короткий покажчик рекомендованої літератури. – Харків : Книжкова палата УРСР, 1949. – 48 с.
719116
   Комсомол - в третьем, решающем. – Москва, 1974. – 419с.
719117
   Комсомол - верный помощник ВКП(б) : Рекомендательный указатель литературы. – Москва : Тип. Библиотеки им. В.И. Ленина, 1948. – 192 с.
719118
  Джанибеков У.Д. Комсомол - верный помощник и резерв партии. / У.Д. Джанибеков. – Алма-Ата, 1964. – 54с.
719119
  Мамедов И.М. Комсомол - верный помощник Коммунистической партии в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства (1930-1934 гг.) По материалам Азерб. комсомольской организации : Автореф... канд. ист.наук: / Мамедов И.М.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1955. – 20л.
719120
  Петровцев В.А. Комсомол - верный помощник Коммунистической партии в годы Великой Отечественной войны. (По материалам Арханг., Вологод. и Мурман. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: / Петровцев В.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 20л.
719121
  Заметин И.И. Комсомол - верный помощник коммунистической партии в идейно-политическом воспитании советской молодежи в годы четвертой пятилетки. (На материалах Рост. и Сталингр. обл.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Заметин И.И. ; Ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ. – Киев, 1954. – 16 с.
719122
  Сорин Ю.Н. Комсомол - верный помощник партии в борьбе за восстановление и развитие промышленности и сельского хозяйства в 1944-1950 гг. (На матер. Молдавии) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сорин Ю.Н. ; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 17 с.
719123
  Легась И.Е. Комсомол - верный помощник партии в борьбе за дальнейший подъем и развитие сельского хозяйства в 1950-1955 гг. (На матер. МСС) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Легась И. Е. ; МВО СССР, ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Киев, 1956. – 16 с.
719124
  Корнеев Н.П. Комсомол - верный помощник партии в коммунистическом воспитании молодежи в годы семилетки 1959-1965 гг. (По материалам Ленинградской, Новгородской и Псковской областей) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Корнеев Н.П.; ЛГУ. Кафедра истории КПСС. – Псков, 1971. – 24л.
719125
   Комсомол - гордість Вітчизни. – Київ, 1978. – 14 с.
719126
  Свалова М.А. Комсомол - моя судьба : Рекоменд. указ. лит. / М.А. Свалова. – Москва, 1978. – 44с.
719127
  Липилин Ю.А. Комсомол - надежный помощник партии, ее боевой резерв : К 60-летию ВЛКСМ / Ю.А. Липилин. – Ленинград, 1978. – 16 с.
719128
   Комсомол - надійний помічниик і бойовий резерв партії : Рекоменд. бібліогр. покажчик. – Київ, 1987. – 56 с.
719129
  Иванов В.Н. Комсомол - помощник большевистской партии в борьбе за становление и упрочение Советской власти / В.Н. Иванов. – Москва, 1948. – 32с.
719130
   Комсомол - помощник ВКП(б) в годы послевоенного строительства. – Москва : Военное издательство, 1949. – 40 с. – (В помощь изучающим Устав ВЛКСМ ; Вып. 4)
719131
  Хламкин В.А. Комсомол - помощник Коммунистической партии в борьбе за социалистическую индустриализацию Урала в годы первой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Хламкин В.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Специализир. совет по истории КПСС. – М., 1971. – 14л.
719132
  Фателевич Л.Н. Комсомол - помощник коммунистической партии в идейно-политическом воспитании рабочей молодежи в условиях развитого социалистического общества. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Фателевич Л.Н.; ОГУ. – Одесса, 1974. – 40л.
719133
  Чернышкина Н.Я. Комсомол - помощник Коммунистической партии в интернациональном воспитании молодежи 91959-1965 гг. На матер. КалмАССР. Волгогр. и Саратов. обл.) : Автореф... канд. истор.наук: 570 / Чернышкина Н.Я.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. Каф. истории КПСС. – Саратов, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.24
719134
  Павленко В.Д. Комсомол - помощник Коммунистической партии в организации работы тыла в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Павленко В.Д.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 25л.
719135
  Калачева Александра Николаевна Комсомол - помощник Коммунистической партии в подготовке специалистов с высшим образованием в годы восьмой пятилетки. (На материалах Рост. обл. и Краснодар. краевой парт. и комс. организаций) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Калачева Александра Николаевна; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1975. – 31л.
719136
  Архипов В.И. Комсомол - помощник Коммунистической партии в социалистическом строительстве в западных областях Белоруссии накануне Великой Отечественной войны. : Автореф... наук: 07.00.01 / Архипов В.И.; Белорусск. гос. унив. – Минск, 1975. – 32л.
719137
  Калинина В.Н. Комсомол - помощник Коммунистической партии Советского Союза в борьбе за подготовку и проведение сплошной коллективизации (1928-1931 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Калинина В.Н.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 16 с.
719138
  Лимаренко Анатолий Васильевич Комсомол - помощник КПСС в завершении строительства социализма. 1952-1958 гг. (На материалах Нижнего Поволжья) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Лимаренко Анатолий Васильевич; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1979. – 25л.
719139
  Яремчук Виталий Дмитриевич Комсомол - помощник КПСС в коммунистическом воспитании школьной молодежи (1976-1980 гг. На материалах Украины) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Яремчук Виталий Дмитриевич; КГУ. – К., 1981. – 24л.
719140
  Островский В.Б. Комсомол - помощник партии в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Островский В.Б.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1953. – 30 с.
719141
  Сокольникова Л.И. Комсомол - помощник партии в восстановлении народного хозяйства (1921-1925 гг.) (На материалах Ниж. Поволжья) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Сокольникова Л.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 16л.
719142
  Харламов А.Е. Комсомол - помощник партии в государственном и хозяйственном строительстве / А.Е. Харламов. – [Москва] : Молодая гвардия, 1949. – 72 с.
719143
  Сухов В.Н. Комсомол - помощник партии в интернациональном воспитании молодежи в период меджу XXIII и XXIV съездами КПСС. (На матер. Лен. организации ВЛКСМ). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сухов В.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
719144
  Сыроваткин Н.И. Комсомол - помощник партии в мобилизации молодежи на разгром врага в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) (По матер. Нижнего Поволжья). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сыроваткин Н.И.; Саратов. гос. ун-т им. Чернышевского. Каф. истории КПСС. – Астрахань, 1975. – 28л.
719145
  Фокин Аркадий Васильевич Комсомол - помощник партии в совершенствовании системы политической учебы молодежи в период между XXIII и XXV съездами КПСС. (На мат. Татар. АССР) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Фокин Аркадий Васильевич; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 27л. – Бібліогр.:с.27
719146
  Смирнова Белла Валентиновна Комсомол - помощник партии в укреплении общественного порядка (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Смирнова Белла Валентиновна; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1978. – 20л.
719147
  Любин И.Г. Комсомол - помощник партии в улучшении работы военно-патриотических организаций по воспитанию молодежи на боевых и революционных традициях. (1965-1971 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Любин И.Г.; Одес. гос. ун-тет. – Одесса, 1980. – 23л.
719148
   Комсомол - стране Советов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 87с.
719149
  Павлов С.Е. Комсомол - университет воспитания / С. Павлов. – [Москва] : Молодая гвардия, 1962. – 80 с. – (Комсомольскому активисту)
719150
  Липатов А. Комсомол - шеф Военно-Морского флота / А. Липатов. – Москва : Военное издательство, 1947. – 55 с.
719151
  Смирнов В.Н. Комсомол - школа общественно-политической деятельности советской молодежи. / В.Н. Смирнов. – Москва, 1969. – 32с.
719152
  Вульфов Б.З. Комсомол - школа общественной активности старшеклассников / Б.З. Вульфов. – Москва, 1976. – 64 с.
719153
  Багирзаде Ахад Зульфугар оглы Комсомол Азербайджана - верный помощник Коммунистической партии в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг : Автореф... канд. ист.наук: / Багирзаде Ахад Зульфугар оглы; МВО СССР Азерб. гос. ун-т им С.М.Кирова. – Баку, 1958. – 37л.
719154
  Саилов С.А. Комсомол Азербайджана - верный помощник партии в борьбе за подъем сельского хозяйства (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Саилов С.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 28л.
719155
  Мангасарян Б.Н. Комсомол Азербайджана - помощник Коммунистической партии в борьбе за выполнение второго пятилетнего плана развития народного хозяйства в области промышленности (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мангасарян Б.Н.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1962. – 23л.
719156
   Комсомол Азербайджана в цифрах : Стат. сборник. – Баку : Гянджлик, 1975. – 81 с., 1 л. табл.
719157
  Попова В.А. Комсомол активный помощник Коммунистической партии в мобилизации молдежи на самоотверженный труд в первый период Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Попова В.А.; КГУ. – К., 1977. – 27л.
719158
  Барсегян Альберт Хачатурович Комсомол Армении-помощник партии в борьбе за дальнейшее развитие промышленности республики в годы четвертой пятилетки. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Барсегян Альберт Хачатурович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 40л.
719159
  Аветисян Г.А. Комсомол Армении в борьбе за социалистическую индустриализацию (1926-1932 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Аветисян Г.А. ; Ком-т высш. и сред. спец. образования Совета Министров Арм.ССР. – Ереван, 1960. – 36 с.
719160
  Шахназарян Р.Р. Комсомол Армении в годы восстановления народного хозяйства. : Автореф... канд.ист.наук: 07.570 / Шахназарян Р.Р.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1970. – 20л.
719161
  Парфенов В.Я. Комсомол Белоруссии -- активный помощник партии в деле культурного строительства. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Парфенов В.Я.; Ин-т истории партии ЦК КПБ филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1973. – 26л.
719162
  Сучков К.П. Комсомол Белоруссии - активный помощник Коммунистической партии в коммунистическом воспитании рабочей молодежи в годы пятой пятилетки (1951-1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сучков К.П.; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии. – Минск, 1974. – 25л.
719163
  Петрашкевич А.Л. Комсомол Белоруссии - активный помощник Коммунистической партии в мобилизации молодежи на выполнение семилетнего плана развития народного хозяйства (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Петрашкевич А.Л.; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1967. – 22л.
719164
  Шульга Л.А. Комсомол Белоруссии - активный помощник Коммунистической партии в трудовом воспитании сельской молодежи (1961-1968 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Шульга Л.А.; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии. Филиал ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – Минск, 1970. – 84л.
719165
  Бригадин Петр Иванович Комсомол Белоруссии - активный помощник партии в культурном строительстве (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бригадин Петр Иванович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 19л.
719166
  Алышевская С.И. Комсомол Белоруссии - активный помощник партии в культурном строительстве республики в годы второй пятилетки (1922-1937) : Автореф... канд. пед.наук: 07.00.01 / Алышевская С. И.; Минск. гос. ин-т им. Горького. – Минск, 1978. – 24л.
719167
  Медяник Владимир Ильич Комсомол Белоруссии - активный помощник партии в организации социалистического соревнования на промышленных предприятиях республики в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Медяник Владимир Ильич; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1978. – 25л.
719168
  Дахия С.Ф. Комсомол Белоруссии - верный помощник КП(б)Б в индустриализации республики (1926-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Дахия С.Ф.; Ин-т истории партии при ЦК КПБ - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1971. – 23л.
719169
  Бабчинский А.И. Комсомол Белоруссии - помощник Коммунистической партии в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства (1930-1934 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Бабчинский А.И.; БГУ. – Минск, 1956. – 16л.
719170
  Молочко Г.Н. Комсомол Белоруссии - помощник партии в коммунистическом воспитании колхозной молодежи (1951-1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Молочко Г.Н.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
719171
  Ермашкевич Григорий Иванович Комсомол Белоруссии - помощник партии в подготовке и воспитании кадров сельских механизаторов (1928-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 001 / ермашкевич Григорий Иванович; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1972. – 26л.
719172
  Шевела Г.Н. Комсомол Белоруссии в борьбе против немецко-фашистких захватчиков в годы Великой Отечественной войны в тылу врага (июнь 1941- июль 1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шевела Г. Н.; АН БССР, Ин-т ист. – Минск, 1963. – 24л.
719173
  Бартошевич Г.Г. Комсомол Белоруссии в Великой Отечественной войне : документы и материалы / ред. Г.Г. Бартошевич. – Минск : [б. и.], 1988. – 496 с.
719174
  Бобейко И.М. Комсомол Бессарабии в годы революционного подполья / И.М. Бобейко, Я.М. Копанский. – Кишинев : Госиздат Молдавии, 1958. – 85 с., [4] л. ил. : ил. – ([40 лет ВЛКСМ]. Страницы из истории комсомола Молдавии)
719175
   Комсомол Богодухівщини - на передові позиції 2-ї вирішальної більшовицької колгоспної весни. – Богодухів : Вид. РК ЛКСМ, 1931. – 16 с.
719176
   Комсомол Буковини : Покажчик літератури: До 70-річчя комсомолу України. – Чернівці
Вип. 2 : 1968-1988 рр. – 1989. – 116с.
719177
  Кудряш Ю.И. Комсомол Бурятии-помощник областной партийной организации в коммунистическом воспитании молодежи в начальный период развертывания строительства коммунизма. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Кудряш Ю.И.; Ленингр.пед.ин-т. – Л, 1969. – 23л.
719178
  Дылыков Ю.Г. Комсомол Бурятии -- активный помощник партии в период строительства социализма : Автореф... Канд.ист.наук: 07.570 / Дылыков Ю.Г.; Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1971. – 24л.
719179
  Кривенький А.И. Комсомол в борьбе за единство своих рядов (1921-1932 гг.): Уч. пособие / А.И. Кривенький. – Москва, 1980. – 114с.
719180
  Кафтанов С.В. Комсомол в борьбе за передовую науку и культуру. / С.В. Кафтанов. – Москва, 1949. – 32с.
719181
  Сутулов Л. Комсомол в борьбе с религией / Л. Сутулов. – М., 1929. – 79с.
719182
  Ацаркин А.Н. Комсомол в борьбе с троцкизмом : 1923-1927 гг. / А.Н. Ацаркин, Д.Н. Галкова. – Москва : МГУ, 1985. – 190 с.
719183
   Комсомол в боях за родину. – М, 1942. – 371с.
719184
  Ковшаров Н. Комсомол в восстановлении промышленности БССР : (1946-1950 гг.) / Ковшаров Н. ; М-во высш., сред. спец. и проф. образования БССР. – Минск : Изд-во М-ва высш., сред. спец. и проф. образования БССР, 1961. – 73 с.
719185
   Комсомол в вузе : Опыт, проблемы, методика. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 271 с. – Библиогр.: с. 263-269
719186
   Комсомол в вузе. – 3-е изд., доп. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 206 с. – (Библиотека комсомольского активиста)
719187
   Комсомол в годы Великой Отечественной войны. – М, 1965. – 24с.
719188
  Шелепин А.Н. Комсомол в годы Великой Отечественной войны Советского Союза / А.Н. Шелепин. – М, 1949. – 28с.
719189
  Лебедев К.М. Комсомол в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны *1918-1920 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: / Лебедев К. М.; ЛГУ. – Л., 1962. – 47л.
719190
  Озеров Л.С. Комсомол в годы первых пятилеток / Л.С. Озеров. – Москва, 1959. – 48с.
719191
  Озеров Л.С. Комсомол в годы первых пятилеток / Л.С. Озеров. – Москва : Знание, 1978. – 64 с. – (Библиотечка "60 лет ВЛКСМ")
719192
  Харламов А.Е. Комсомол в годы послевоенного строительства / А.Е. Харламов. – М, 1949. – 32с.
719193
  Ковалев И.Я. Комсомол в защите Родины / И.Я. Ковалев. – К, 1968. – 56с.
719194
  Денисов С.Г. Комсомол в культурном строительстве на селе в годы восстановления народного хозяйства СССР (1921-1925 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Денисов С.Г. ; АОН при ЦК КПСС , Каф. ист. сов. гос-ва. – Москва, 1969. – 23 с.
719195
   Комсомол в период Великой Отечественной войны. – М, 1949. – 24с.
719196
   Комсомол в период Великой Отечественной войны. – М, 1949. – 24с.
719197
   Комсомол в подпольной и партизанской борьбе против немецко-фашистских захватчиков (июнь 1941 -- 1944 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Буденная Л. Г,; Буденная Л. Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 20 с.
719198
  Буденная Л.Г. Комсомол в подпольной партизанской борьбе против немецко-фашистских захватчиков. Июнь 1941-1944 г. (На материалах Винницкой, Житомирской и Хмельницкой обл. : Дис. ... канд. ист. наук: / Л.Г. Буденная ; ИПК препод. обществ. наук при КГУ. – Киев : [Б, и.], 1969. – 263 л. – Библиогр.: л. 1-14
719199
  Большаков В.И. Комсомол в политической системе развитого социализма / В.И. Большаков ; Кишин. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 159 с. – Библиогр. в примеч.: с. 135-158
719200
   Комсомол в профтехучилище. – М, 1977. – 207с.
719201
  Большаков В.И. Комсомол в советском обществе / В.И. Большаков ; под ред. А.М. Лисецкого ; Кишинев. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Кишинев : Штиинца, 1972. – 103 с.
719202
  Маринов А.А. Комсомол в солдатской шинели / Маринов А.А. – Москва, 1988. – 190 с.
719203
  Кошелев Николай Александрович Комсомол в строю армейском / Кошелев Николай Александрович. – М., 1985. – 134с.
719204
   Комсомол в техникуме. – М, 1980. – 239с.
719205
  Пивненко А.С. Комсомол в условиях развитого социализма / А.С. Пивненко. – К., 1981. – 158с.
719206
   Комсомол в Швейцарии. – М, 1924. – 112с.
719207
   Комсомол в школе. – М, 1972. – 303с.
719208
  Жвания Г.К. Комсомол Грузии-помощник партии в борьбе за установление и упрочнение Советской власти / Г.К. Жвания. – Тбилиси, 1957. – 133с.
719209
  Хурцилава Константин Сандроевич Комсомол Грузии в борьбе за завершение социалистической реконструкции народного хозяйства (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Хурцилава Константин Сандроевич; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 32л.
719210
  Мачарашвили Натела Васильевна Комсомол Грузии в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства (1927-1933 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Мачарашвили Натела Васильевна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 27л.
719211
  Чхаидзе В.Ф. Комсомол Грузии в борьбе за социалистическую индустриализацию страны (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Чхаидзе В.Ф.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1967. – 23л.
719212
  Карумидзе В.И. Комсомол Грузии в годы борьбы за мощный подъем народного хозяйства (1953-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Карумидзе В. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1964. – 26л.
719213
   Комсомол Грузии в цифрах и фактах. – Тбилиси, 1971. – 100с.
719214
  Аликберов З.М. Комсомол Дагестана - боевой помощник областной партийной организации в осуществлении задач семилетнего плана / З.М. Аликберов ; О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР, Дагест. отд-ние. – Махачкала, 1960. – 42 с. – 40 лет комсомолу Дагестана
719215
  Аликберов З.М. Комсомол Дагестана в цифрах и фактах / З.М. Аликберов. – Махачкала, 1960. – 74с.
719216
  Шабанов Л.В. Комсомол Дальневосточной республики в борьбе за освобождение края от иностранных интервентов и белогвардейцев (1920-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шабанов Л.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 15л.
719217
  Кузнецов А.В. Комсомол Днепропетровской обл. -- верный помощник партийной организации в борьбе за восстановление народного хозяйства (1943-1945 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Кузнецов А. В.; ИПКП маркс.-лен. при КГУ. – К., 1950. – 176л. – Бібліогр.:л.I-XII
719218
  Кузнецов А.В. Комсомол Днепропетровской области -- верный помощник партийных организаций в борьбе за восстановление народного хозяйства : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кузнецов А.В. ; Ин-т. повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1950. – 20 с.
719219
  Прозоров А.К. Комсомол Дона - помощник партии в борьбе за сплошную коллективизацию сельского хозяйства. (1928-1930 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Прозоров А.К.; Ростов. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов-на-Дону, 1950. – 16 с.
719220
  Андрианов В.И. Комсомол Дона в борьбе за выполнением постановления февральского пленума ЦК ВКП(б) / В.И. Андрианов. – Ростов-на-Дону : [б. и.], 1949. – 28 с. – (В помощь комсомольцу-агитатору)
719221
  Кушников А.Н. Комсомол Дона в борьбе за поъем общественного живодтноводства / А.Н. Кушников. – Ростов-на-Дону, 1961. – 23с.
719222
  Беляшов А.М. Комсомол Донбасса - активный помощник Коммунистической партии в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие угольной промышленности в 1946-1950 гг. : Дис... канд. ист. наук: / А.М. Беляшов ; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – Киев : [б. и.], 1959. – 270 л. – Библиогр.: л. I-XVI
719223
   Комсомол Донбасса. – Донецк, 1971. – 55с.
719224
  Аветисян Г.А. Комсомол Закавказья в борьбе за победу Советской власти и осуществление политики Коммунистической партии в первые годы социалистического строительства : автореф. ... д-ра ист. наук / Аветисян Г.А. ; Ин-т ист. партии при ЦК КП Грузии, Филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1966. – 64 с.
719225
  Аветисян Г.А. Комсомол Закавказья под знаменем пролетарского интернационализма / Г.А. Аветисян ; АН АрмССР. – Ереван : Издателство АН АрмССР, 1968. – 266 с.
719226
  Сегеда Т.С. Комсомол Закарпатья в борьбе за идейно-политическое воспитание молодежи. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Сегеда Т.С.; МВ и ССО УССР.Ужгорд.гос.ун-т. – Ужгород, 1974. – 34л.
719227
  Бобер А М. Комсомол Западной Белоруссии -- помощник КПЗБ в борьбе за социальное и национальное освобождение трудящихся. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Бобер М.А,; Белорусск.гос.ун-т. – Минск, 1976. – 24л.
719228
  Тодосиенко З.Т. Комсомол Западной Сибири - активный помощник Коммунистической партии в борьбе за создание колхозного строя (1927-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Тодосиенко З.Т.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1973. – 27л.
719229
  Базаркина Р.С. Комсомол Западной Сибири - активный помощник партии в борьбе за социалистическую индустриализацию (1926-1937 гг) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Базаркина Р.С. ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1969. – 23 с.
719230
  Грабовский С.И. Комсомол Западной Сибири в борьбе за повышение трудовой и политической активности молодежи в предвоенные годы (1937-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Грабовский С. И.; МВ и ССО РСФСР, Новосиб. ГУ. – Новосибирск, 1974. – 21л.
719231
  Шумейко И.М. Комсомол Западной Украины - активный помощник Коммунистической партии в борьбе за единство демократической молодежи и создание антифашистского народного фронта (1934-1938 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шумейко И.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. истории КПСС. – Киев, 1967. – 23 с.
719232
  Шумейко І.М. Комсомол Західної України - активний помічник Комуністичної партії в боротьбі за єдність демократичної молоді і створення антифашинстського народного фронту (1934-1938 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Шумейко І.М.; КДУ. Каф. іст. КПРС. – К., 1966. – 296л.
719233
  Солодков В.Т. Комсомол и Военно-Морской Флот / В.Т. Солодков. – К., 1985. – 48с.
719234
  Сидорик В.Г. Комсомол и Вооруженные Силы / В.Г. Сидорик. – Москва, 1977. – 64с.
719235
   Комсомол и высшая школа. – М, 1968. – 271с.
719236
  Смирнов А. Комсомол и девушки / А. Смирнов. – Ленинград : Прибой, 1929. – 116, [2] с.
719237
  Зубков В.А. Комсомол и коммунистическое воспитание молодежи (1918 - июнь 1941 гг.) / В.А. Зубков. – Ленинград, 1978. – 176с.
719238
   Комсомол и коммунистическое воспитание школьников. – М, 1975. – 156с.
719239
  Ершов А. Комсомол и кооперация / А. Ершов. – Москва : Изд. Центросоюза, 1925. – 31 с.
719240
  Аликбероов З.М. Комсомол и молодеж в период ВОВ(1941-1945 гг) (По материалам Дагестанской АСССР : Автореф... канд. ист.наук: / Аликбероов З. М.; Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1955. – 22л.
719241
   Комсомол и молодежная печать. – М, 1973. – 319с.
719242
   Комсомол и молодежь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : Материалы к указателю литературы. В 4-х вып. – Москва
Вып. 1. – 1973. – 172 с.
719243
   Комсомол и молодежь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : Материалы к указателю литературы. В 4-х вып. – Москва
Вып. 2. – 1973. – 339 с.
719244
   Комсомол и молодежь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : Материалы к указателю литературы. В 4-х вып. – Москва
Вып. 3. – 1973. – 608 с.
719245
   Комсомол и молодежь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : Материалы к указателю литературы. В 4-х вып. – Москва
Вып. 4. – 1973. – 888 с.
719246
  Афтенюк С. Комсомол и молодежь Молдавии в годы Великой Отечественной войны / С. Афтенюк, Д. Елин, С. Левит. – Кишинев : Госиздат Молдавии, 1958. – 60 с., [5] л. ил.
719247
  Ковалев И.Я. Комсомол и оборона Родины / И.Я. Ковалев. – К, 1975. – 207с.
719248
  Лысенко Е.Г. Комсомол и охрана природы / Е.Г. Лысенко, И.Г. Терентьев. – Москва, 1978. – 175с.
719249
   Комсомол и перестройка. – М, 1989. – 191с.
719250
  Ершов Т.И. Комсомол и пионерская организация / Т.И. Ершов. – М, 1949. – 32с.
719251
  Ершова Т.И. Комсомол и пионерская организация / Т.И. Ершова ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : [Правда], 1949. – 32 с.
719252
  Мазурова Л.С. Комсомол и подготовка рабочих в системе трудовых резервов БССР / Л.С. Мазурова. – Минск, 1964. – 300с.
719253
   Комсомол и подростки. – М, 1971. – 286с.
719254
   Комсомол и пятилетка 1971-1975. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 224 с., 40 л. ил.
719255
  Глух Е.Г. Комсомол и развитие системы внешкольной воспитательной работы с детьми (1945-1975) / Е.Г. Глух. – М, 1977. – 125с.
719256
   Комсомол и социалистическое соревнование. – М, 1973. – 215с.
719257
   Комсомол и социалистическое соревнование : Выборочный указатель литературы. – Москва, 1974. – 44 с.
719258
  Трушков Комсомол и спорт / [А. Трушков, Р. Незвецкий, А. Середа]. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 176 с., 8 л. ил. : ил.
719259
  Трушков В.И. Комсомол и спорт / В.И. Трушков. – Москва, 1980. – 64с.
719260
   Комсомол и спорт. – 2-е изд. – М, 1981. – 208с.
719261
  Беман Э.К. Комсомол и физкультурное движение / Э.К. Беман. – Москва, 1959. – 32с.
719262
  Оленев И.Е. Комсомол и флот / И.Е. Оленев. – Москва, 1958. – 64с.
719263
   Комсомол и формирование коммунистической убежденности молодежи : Сб. науч. тр. – Москва : ВКШ, 1977. – 106 с.
719264
   Комсомол и формирование политической культуры молодежи : Сб. науч. тр. – Москва : ВКШ, 1988. – 176, [1] с.
719265
  Дударева З.Г. Комсомол и юные пионеры / З.Г. Дударева. – М, 1958. – 86с.
719266
  Черній А.М. Комсомол і атеїстична культура молоді / А.М. Черній. – Київ, 1986. – 199с.
719267
  Башлоев Магомед Локманович Комсомол Кабардино-Балкарии - верный помощник партии в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства 1943-1961 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Башлоев Магомед Локманович; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1963. – 19л.
719268
  Коган Р. Комсомол Казахстана -- активный помощник Коммунистической партии в осуществлении мероприятий по дальнейшему развития хлопкозавода. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Коган Р.; ЛГУ. – Л, 1977. – 24л.
719269
  Суюншалиев Х.Ж. Комсомол Казахстана - активный помощник Коммунистической партии в культурном строительстве (1928-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Суюншалиев Х.Ж.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1969. – 24л.
719270
  Сыргабаев Ш.Ю. Комсомол Казахстана - боевой помощник Коммунистической партии в борьбе за победу колхозного строя (1929-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сыргабаев Ш.Ю.; МВ и ССО КазССР. Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1973. – 34л.
719271
  Фаизов К. Комсомол Казахстана - помощник коммунистической партии в социалистической индустриализации республики (1928-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Фаизов К.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1968. – 29л.
719272
  Калистратова Д.Н. Комсомол Казахстана в борьбе за освоение Экибастузского угольного бассейна (1948-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Калистратова Д.Н.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1965. – 21л.
719273
  Шереник М.С. Комсомол Казахстана в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шереник М. С.; Каза.ГУ. – Алма-Ата, 1966. – 23л.
719274
  Виноградов М.А. Комсомол Калининской области в Великой Отечественной войне Советского Союза /1941/1945 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Виноградов М.А.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1952. – 16 с.
719275
  Шаймуханов Д.А. Комсомол Караганды в борьбе за уголь в послевоенный период (1946-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шаймуханов Д.А.; Казахск. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра истории СССР. – Алма-Ата, 1959. – 40л.
719276
  Токтогулов А. Комсомол Киргизии активный помощник партии в борьбе за крутой подъем сельского хозяйства 91953-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Токтогулов А.; Казах. гос. ун-т. – Фрунзе, 1962. – 20л.
719277
  Микац В.А. Комсомол Краснознаменного Балтийского флота в первый период Великой Отечественной войны Советского Союза -- июнь 1941 -- ноябрь 1942 гг. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Микац В.А.; ЛГУ. – Л, 1968. – 20л.
719278
  Погосов А. Комсомол лагеря Шмидта / А. Погосов. – Москва, 1935. – 152с.
719279
  Думберг Г.А. Комсомол Латвии -- помощник Коммунистической партии в борьбе за восстановление и развитие промышленности республики. : Автореф... Канд.ист.наук: / Думберг Г.А.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1967. – 18л.
719280
   Комсомол Латвии за 30 лет. – Рига, 1950. – 108с.
719281
  Максимова В.Е. Комсомол Ленинграда -- активный помощник партии в борьбе за социалистическую индустриализацию страны (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Максимова В. Е.; ЛГУ. – Л., 1968. – 14л.
719282
  Сеутов Л.А. Комсомол Ленинграда - верный помощник партии в идейнополитической работе с молодежью в период героической обороны города. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сеутов Л.А.; ЛГУ. – Л., 1977. – 17л.
719283
  Тикуйшис А. Комсомол Литвы -- помощник Коммунистической партии в бороьбе против фашистской диктатуры в 1927-1940 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Тикуйшис А.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1972. – 34л.
719284
   Комсомол Литвы от съезда к съъезду. – Вильнюс, 1978. – 64с.
719285
  Панченко Г.И. Комсомол Молдавии - активный помощник партийной организации республики в годы Великой Отечественной войны (1941-945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Панченко Г.И.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 16л.
719286
  Нягу М.А. Комсомол Молдавии - помощник партии по коммунистическому воспитанию молодежи в период развернутого строительства коммунизма (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Нягу М.А.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1969. – 21л.
719287
   Комсомол Молдавии в документах и материалах. – Кишинев : Картя молдовеняскэ
[Ч. 1] : 1918-1941 гг. – 1971. – 392 с.
719288
   Комсомол Молдавии в документах и материалах. – Кишинев : Картя молдовеняскэ
Ч. 2 : 1941-1958 гг. – 1975. – 400 с.
719289
   Комсомол Молдавии в документах и материалах. – Кишинев : Картя молдовеняскэ
Ч. 3 : Деятельность ЛКСММ в условиях развитого социализма : (1959-1975). – 1977. – 363 с.
719290
   Комсомол Молдавии в цифрах и фактах. – Кишинев, 1970. – 34с.
719291
  Глазунов Д.И. Комсомол Мордовии в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Глазунов Д.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1958. – 15л.
719292
  Воскресенская Н.А. Комсомол Москвы - верный помощник Коммунистической партии в период героической обороны столицы и разгрома немецко-фашистских войстк под Москвой (июнь-декабрь 1941 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Воскресенская Н.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1954. – 16л.
719293
  Шелкопляс Н. Комсомол на кооперативном фронте / Н. Шелкопляс. – 2-е, испр. и доп. – Москва, 1928. – 83с.
719294
   Комсомол на путях перестройки. – М, 1988. – 172с.
719295
  Степанов П. Комсомол на разведку и изучение недр / П. Степанов. – Москва-Л., 1932. – 32с.
719296
  Евдокимов А.А. Комсомол на стройке кохозов / А. Евдокимов. – Ленинград : Прибой, 1929. – 88 с.
719297
   Комсомол на ударних будовах : Бесіда про книги. – Київ : Молодь, 1985. – 24 с.
719298
  Добродеева А Т. Комсомол Нижнего Поволжья -- активный помощник партии в выполнении четвертого пятилетнего плана. : Автореф... канд.ист.наук: 07.570 / Добродеева Т.А,; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1970. – 24л.
719299
  Шестова Л.П. Комсомол Нижнего Поволжья - помощник коммунистической партии в создании и развитии пионерской организации (1922-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шестова Л.П.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1979. – л.
719300
  Войпилов Геннадий Юрьевич Комсомол Нижнего Поволжья - помощник партии в выполнении заданий восьмой пятилетки в промышленности : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Войпилов Геннадий Юрьевич; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1978. – 19л.
719301
  Футорянский Л.И. Комсомол Оренбуржья - помощник коммунистической партии в гражданской войне против внутренней контрреволюции и империалистической интервенции : Автореф... канд. ист.наук: / Футорянский Л.И.; ЛГУ. Кафедра истории КПСС. – Л., 1964. – 19л.
719302
  Лясоцький Я. Комсомол Польщі у боротьбі / Я Лясоцький ; переклав О.Ж. – Харків : Держвидав України Юнацький сектор, 1927. – 100, [4] с.
719303
  Орлов В.И. Комсомол Приморья в борьбе и труде. 1920-1957 / В.И. Орлов. – Владивосток, 1958. – 64с.
719304
  Дудченкро Е.М. Комсомол Приморья в период иностранной интервенции и гражданской войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Дудченкро Е.М.; М-во высш.и сред.спец.образования УССР. – К, 1963. – 25л.
719305
   Комсомол республик представляет писателей - лаурятов премии комсомола за 1969-1970 гг.. – М, 1972. – 400 с.
719306
   Комсомол республик представляет писателей и поэтов - лауреатов премии комсомола за 1967 год. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 287, [1] с..
719307
   Комсомол республик представляет писателей и поэтов - лауреатов премий ленинского комсомола за 1968 год. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 287, [1] с.
719308
   Комсомол республик представляет писателей и поэтов - лаурятов премии комсомола за 1971-1972 гг.. – М, 1973. – 302с.
719309
  Моллаева М. Комсомол республик Средней Азии в борьбе за ликвидацию неграмотности населения (1925-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Моллаева М.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1970. – 24л.
719310
   Комсомол родины В.И. Ленина. – Ульяновск, 1975. – 312с.
719311
   Комсомол Российской Федерации : История(1918-1970): Библигр. указ. лит., поступ. в центр. б-ки Москвы в 1969-1979 гг. – Москва
Вып. 1. – 1982. – 156с.
719312
  Дубоносов Д.И. Комсомол Ростовской области в борьбе за восстановление и развитие промышленности в послевоенной сталинской пятилетке (1946-1950 г.г.) : Автореф... кандид. ист.наук: / Дубоносов Д.И.; Ростовский на-Дону гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов-на-Дону, 1952. – 16 с.
719313
  Маркашов Ю.Н. Комсомол Рудного Алтая -- помощник коммунистической партии в борьбе за развитие тяжелой промышленности : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Маркашов Ю.Н.; МГУ. – М., 1973. – 27л.
719314
  Ладехин Ю.И. Комсомол Севера - боевой помощник Коммунистической партии в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Ладехин Ю.И. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 20 с.
719315
  Малиев Н.Д. Комсомол Северной Осетии - помощник партии в борьбе за построение коммунизма (1956-1961 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Малиев Н.Д. ; Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. – Орджоникидзе, 1964. – 20 с.
719316
  Павленко А.И. Комсомол Северо-Запада РСФСР - активный помощник партии в борьбе за восстановление и развитие сельского хозяйства в годы четвертой пятилетки. (1946-1950 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Павленко А.И. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1980. – 22 с.
719317
  Волчкова К.В. Комсомол Советской Литвы - верный помощник партии в проведении коллективизации сеольского хозяйства республики : Автореф... канд. ист.наук: / Волчкова К.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Л., 1955. – 16л.
719318
  Новиков Ю.В. Комсомол Ставрополя - боевой помощник партии в борьбе за сплошную коллективизацию сельского хозяйства (1928-1930 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Новиков Ю.В.; Ростов. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1953. – 16л.
719319
  Хорошайлов Н.Ф. Комсомол Сталинской области - верный помощник партийных организаций в борьбе за восстановление и развитие угольной и металлургической промышленности (1943-1949 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Хорошайлов Н.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 248, 13л. – Бібліогр.:л.1-12
719320
  Хорошайлов Н.Ф. Комсомол Сталинской области - верный помощник партийных организаций в борьбе за восстановление и развитие угольной и металлургической промышленности (1943-1949 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Хорошайлов Н.Ф. – Киев, 1950. – 15 с.
719321
  Сабатовский Ю.Л. Комсомол Сумщины в период борьбы за построение социализма и защиты его завоевания (1918-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сабатовский Ю. Л.; ХГУ. – Х., 1970. – 25л.
719322
  Лагунов К.Я. Комсомол Таджикистана -- активный помощник Коммунистической партии в борьбе за послевоенный подъем хлопководства республикип (1945-1954) : Автореф... канд. ист.наук: / Лагунов К.Я.; М-во высш. образования СССР. Таджик. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Сталинабад, 1957. – 16л.
719323
  Балтаев А.С. Комсомол Татарии-помощник Коммунистической партии в борьбе за построение социализма /1933-1937 гг./ : Автореф... канд. ист.наук: / Балтаев А.С.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1954. – 19л.
719324
   Комсомол Татарии в цифрахи фактах. – Казань, 1958. – 56с.
719325
  Мурадов М.Н. Комсомол Туркменистана в борьбе за построение социализма в республике (1925-1937 гг.) / М.Н. Мурадов. – Ашхабад, 1988. – 260с.
719326
  Потапчик Н.С. Комсомол у боротьбі проти релігійників - шкідників соціалістичного будівництва / Н.С. Потапчик. – Харків-Київ, 1930. – 63с.
719327
   Комсомол у технічнім поході. – Х, 1930. – 103с.
719328
  Куваков Р.Ш. Комсомол Ужного Урала -- активный помыщник Коммунистической партии по идейно-политическому воспитанию молодежи. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Куваков Р.Ш.; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1979. – 23л.
719329
  Ганиев Камалидин Комсомол Узбекистана - активный помощник партии в борьбе за досрочное выполнение второго пятилетнего плана (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ганиев Камалидин; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1979. – 20л.
719330
  Тагаев Э. Комсомол Узбекистана - помощник в борьбе за выполнение заданий четвертой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Тагаев Э.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1978. – л.
719331
  Арипов И.С. Комсомол Узбекистана в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства (1925-1934 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Арипов И.С. ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1964. – 17 с.
719332
  Скороченко Ю.А. Комсомол Украины -- активный помощник ком.партии в повышении производительности труда шахтеров : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Скороченко Ю.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 26 с.
719333
  Пшегодский С.В. Комсомол Украины -- активный помощник Коммунистической партии в борьбе с троцкизмом и в осуществлении плана социалистического строительства. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Пшегодский С.В.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1973. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
719334
  Дьяченко Ф.Ф. Комсомол Украины -- активный помощник Коммунистической партии в осуществлении шефства города над селом. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Дьяченко Ф.Ф.; Канд.гос.ун-т. – Львов, 1981. – 24л.
719335
  Пушкина Л.А. Комсомол Украины -- активный помощник Коммунистической партии в подготовке молодежи к защите Социалистического Отечества в предвоенные годы. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Пушкина Л.А.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
719336
  Навка И.А. Комсомол Украины -- активный помощник Коммунистической партии в развитии угольной промышленности : Автореф... Канд.ист.наук: / Навка И.А.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1983. – 15 с.
719337
  Федоров И.А. Комсомол Украины -- активный помощник Коммунистической партии Советского Союза в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства (1928-1934 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Федоров И.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра истории КПСС. – К., 1958. – 320л. – Бібліогр.:л.І-ІХ
719338
  Цымбал Е.И. Комсомол Украины -- активный помощник партии в борьбе за востпитание социалистической дисциплины труда молодых рабочих угольной и металлургической промышленности в годы четвертой пятилетки (1946-19 : Автореф... канд .ист.наук: / Цымбал Е. И.; КГУ. – Киев, 1961. – 19л.
719339
  Лактионова Н.К. Комсомол Украины -- активный помощник партии в коммунистическом воспитании рабочей молодежи (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Лактионова Н.К.; Ин-т ист. партии при ЦК Компартии Украины. Фил. ин-та марксизса-ленинизма при ЦК КПСС. – К., 1979. – 27л.
719340
  Мельничук Л.С. Комсомол Украины -- боевой помощник коммунистической партии в мобилизации молодежи республик на героический труд в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Мельничук Л.С.;. – Киев, 1987. – 17 с.
719341
  Черненко Н.С. Комсомол Украины -- верный помощник и резерв КПСС в коммунистическом воспитании рабочей молодежи (1959-1970 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Черненко Н.С.; МВ И ССО УССР. Киевск. техн. ин-т пищ. пром. – К., 1976. – 163л. – Бібліогр.:л.155-163
719342
  Михайлюк В.С. Комсомол Украины - активный помощник Коммунистической партии в борьбе за выполнение первого пятилетнего плана в области промышленности (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Михайлюк В.С.; Москов. гос. пед.ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 21л.
719343
  Сергиенко В.И. Комсомол Украины - активный помощник Коммунистической партии в борьбе за досрочное сооружение важнейший предприятий горнорудной промышленности в годы семилетки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сергиенко В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. истории КПСС. – Киев, 1967. – 21 с.
719344
  Ткаченко А.Д. Комсомол Украины - активный помощник Коммунистической партии в борьбе за технический прогресс в промышленности в период между ХХІ и ХХІІІ съездами КПСС : Дис... канд. истор.наук: / Ткаченко А.Д.; МВ и ССО УССР. Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1976. – 213л. – Бібліогр.:л.197-213
719345
  Яковенко Ю.Ф. Комсомол Украины - активный помощник Коммунистической партии в интернациональном воспитании молодежи : Дис... канд. ист.наук: / Яковенко Ю.Ф.; КГУ. Каф. истории КПСС естествен. фак-тов. – К., 1970. – 255л. – Бібліогр.:л.I-XIV
719346
  Яковенко Ю.Ф. Комсомол Украины - активный помощник коммунистической партии в интернациональном воспитании молодежи (1961-1966 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Яковенко Ю.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с.
719347
  Скорченко Юрий Александрович Комсомол Украины - активный помощник Коммунистической партии в повышении производительности труда шахтеров (1966-1970 г.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Скорченко Юрий Александрович; Киевск. гос. ун-т. – К., 1984. – 225л.
719348
  Челомбитько Н.И. Комсомол Украины - активный помощник Коммунистической партии в развитии международных связей советской молодежи в период между XXIII и XXIV съездами КПСС : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 00.01 / Челомбитько Н.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 29 с. – Бібліогр.:с.29
719349
  Мищенко Г.П. Комсомол Украины - активный помощник Коммунистической партии в развитии общественного животноводства (1952-1955) : Автореф. дис.... канд. ист. наук / Мищенко Г.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. истории КПСС. – Киев, 1957. – 31 с.
719350
  Федоров И.А. Комсомол Украины - активный помощник Коммунистической партии Советского Союза в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства (1930-1934 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Федоров И.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. маркс.-лен. – Киев, 1956. – 17 с.
719351
  Цымбал Е.И. Комсомол Украины - активный помощник партии в борьбе за воспитание социалистической дисциплины труда молодых рабочих угольной и металлургической промышленности в годы четвертой пятилетки (1946-1950) : Дис... канд. ист.наук: / Цымбал Е.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1960. – 318л. – Бібліогр.:л.306-318
719352
  Матейко Роман Михайлович Комсомол Украины - активный помощник партии в борьбе за подъем культурно-технического уровня сельской молодежи в период между XXII и XXIII съездами КПСС : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Матейко Роман Михайлович ; МВ и ССО УССР , Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1975. – 36 с.
719353
  Серищев Я.М. Комсомол Украины - активный помощник партии в коммунистическом воспитании молодежи в период между ХХ и ХХII съездами КПСС : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Серищев Я.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 27 с.
719354
  Трафяк М.В. Комсомол Украины - активный помощник партии в коммунистическом воспитании сельской молодежи (1961-1970 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Трафяк М.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 25 c. – Бібліогр.:с.24-25
719355
  Липовский А.Ф. Комсомол Украины - активный помощник партии в коммунистическом воспитании студенческой молодежи (1959-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Липовский А.Ф.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
719356
  Шефель С.В. Комсомол Украины - активный помощник партии в правовом воспитании молодежи (1971-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шефель С.В.; ХГУ. – Х., 1981. – 26л.
719357
  Николаевнко И.И. Комсомол Украины - активный помощник партии в развитии движения за коммунистический труд в промышлености республики (1958-1961 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Николаевнко И. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 28 с.
719358
  Павленко В.Я. Комсомол Украины - активный помощник партии по подготовке молодежи к защите Родины. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Павленко В.Я.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 24л.
719359
  Мельничук Лидия Семеновна Комсомол Украины - боевой помощник Коммунистической партии в мобилизации молодежи республики на героический труд в годы Великой Отечественной войны : Дис... канд.ист.наук: 07.00.01 / Мельничук Лидия Семеновна; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1987. – 251л. – Бібліогр.:л.196-246
719360
  Черненко Н.С. Комсомол Украины - верный помощник и резерв КПСС в коммунистическом воспитании рабочей молодежи (1959-1970 гг.) (На матер. Киев., Донецкой, Харьков. и Днепропетр. обл.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Черненко Н.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1977. – 25л.
719361
  Шевчук И.Я. Комсомол Украины - верный помощник партии в борьбе за выполнение послевоенной пятилетки в области промышленности (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шевчук И. Я.; ИПКП макрс. лен. при КГУ. – Киев, 1953. – 16 с.
719362
  Шевчук И.Я. Комсомол Украины - верный помощник партии в борьбе за выполнение четвертой пятилетки в области промышленности (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шевчук И. Я.; ИПКП макрс. лен. при КГУ. – Львов, 1953. – 20л.
719363
  Сидельцева В.Б. Комсомол Украины - помощник коммунистической партии в борьбе за научно-технический прогресс в сельском хозяйстве в 166-1970 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сидельцева В.Б.; Харьков. гос. ун-т. – Х., 1981. – 24л.
719364
  Полякова Д.И. Комсомол Украины - помощник партии в воспитании рабочей молодежи на героических традициях советского народа (1961-1966 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.570 / Полякова Д.И. ; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 26л.
719365
  Хома Ярослав Иванович Комсомол Украины - помощник партии в патриотическом и интернациональном воспитании молодежи (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Хома Ярослав Иванович; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1979. – 24л.
719366
  Михайловский И.Н. Комсомол Украины в борьбе за построение социализма в СССР (1925-1937) / И.Н. Михайловский. – ЛЬвов, 1966. – 319с.
719367
  Шакало Н.Б. Комсомол Украины в борьбе против интервентов и внутренней контрреволюции в 1918-1920 гг. : Автореф. дис... канд. истор. наук : / Шакало Н.Б. ; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 26 с.
719368
  Стафийчук И.П. Комсомол Украины в партизанском движении 1941 - 1944 гг / И.П. Стафийчук. – М, 1968. – 96с.
719369
  Малиновская Виктория Викторовна Комсомол Украины в период строительства развитого социализма в СССР : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Малиновская Виктория Викторовна; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1982. – 15л.
719370
  Чоломбитько М.І. Комсомол України -- активний помічник Комуністичної партії в розвитку міжнародних зв"язків радянської молоді в період між ХХІІІ і ХХІV з"їздами КПРС : Дис... канд. іст.наук: / Чоломбитько М.І.; КДУ. – К., 1972. – 250л.
719371
  Білан В.Ю. Комсомол України - активний помічник Комуністичної партії в боротьбі за відбудову промисловості республіки в роки Великої Вітчизняної війни (1943-1945) : Дис... канд. іст.наук: / Білан В. Ю.; КДУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1957. – 257л. – Бібліогр.:л.I-VIII
719372
  Білан В.Ю. Комсомол України - активний помічник Комуністичної партії в боротьбі за поповнення робітничого класу кваліфікованими кадрами у період Великої Вітчизняної війни (1943-1945 рр.) / В.Ю. Білан ; МВО УРСР, Відділ викладання суспільних наук. – Київ : КДУ
Вип. 3. – 1958. – С. 133-149
719373
  Шевчук І.Я. Комсомол України - вірний помічник в боротьбі за виконання четвертої п"ятирічки в галузі промисловості (1946-1950 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Шевчук І.Я.; ІПК викл. маркс.-лен. при КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1953. – 258, Хл. – Бібліогр.:л.І-Х
719374
   Комсомол України - помічник партії. – Одеса
1. – 1970. – 128с.
719375
   Комсомол України - помічник партії. – Одеса
2. – 1970. – 128с.
719376
   Комсомол України - помічник партії. – Одеса
3. – 1970. – 14с.
719377
   Комсомол України : Бібліографічний показчик. – Київ : Молодь, 1969. – 187с.
719378
  Табачник Д.В. Комсомол України / Д.В. Табачник, В.М. Ростальний. – К, 1990. – 47с.
719379
   Комсомол України : Сторінки історії. Події. Портрети. – Київ : ІнЮре, 2004. – 716с. – ISBN 966-313-168-3
719380
  Міщенко Г. Комсомол України в боротьбі за піднесення громадського тваринництва / Г. Міщенко. – Київ, 1957. – с.
719381
  Шакало М.Б. Комсомол України в боротьбі проти інтервентів та внутрішньої контрреволюції в 1918-1920 рр. : Дис... канд. історич.наук: / Шакало М.Б.; Мін-во вищої освіти СРСР. Ін-тут підвищ. кваліф. виклад. маркс.-лен. при КДУ ім. Т.Шевченка. – К., 1950. – 252л. – Бібліогр.:л.230-252
719382
   Комсомол України в десятій п"ятерічці. – К, 1981. – 335с.
719383
  Косуха П.І. Комсомол України виконує заповіти Леніна / П.І. Косуха. – Київ, 1963. – 40с.
719384
  Баннова В.И. Комсомол Урала - помощник Коммунистической партии в борьбе за восстановление промышленности и транспорта (1921-1925 гг.) : автореф. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Баннова Валентина Исаевна ; Урал. гос. ун-т. – Свердловск, 1977. – 22 с.
719385
  Гула В. Комсомол УРСР на початку Великої Вітчизняної війни в радянській науковій літературі // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 278-281. – ISBN 978-966-171-795-3
719386
  Зуев А.Д. Комсомол Харькова - верный помощник партийной организации в борьбе за досрочное выполнение четвертой сталинской пятилетки в области промышленности (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зуев А.Д.; Харьковский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1953. – 16 с.
719387
  Танцюра В.И. Комсомол Харьковщины - активный помощник Коммунистической партии в борьбе за выполнение семилетки в промышленности (1959-1965) : Автореф... канд. ист.наук: / Танцюра В.И.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Кафедра истории КПСС. – Харьков, 1966. – 32л.
719388
  Марченко Ю.В. Комсомол Чечено-Ингушетии -- активный помощник областной партийной организации в борьбе за развитие промышленности республики (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Марченко Ю.В.; Высш. комс. школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.23
719389
   Комсомол шеф авиации : Сборник. – 2-е изд. – [Москва] : Молодая гвардия, 1931. – 30, [2] с. – (Библиотека 9 Всесоюзного съезда ВЛКСМ)
719390
  Гуцу В.Ф. Комсомол школы - организатор воспитания сознательной дисциплины старшеклассников / В.Ф. Гуцу. – Кишинев, 1987. – 93с.
719391
  Шамраев В.С. Комсомол Южного Урала -- активный помощник Коммунистической партии в борьбе за развитие черной металлургии. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.00. / Шамраев В.С.; Моск.ун-т. – М, 1972. – 25л.
719392
  Федченко М.Н. Комсомол Южного Урала - активый помощник партии в коммунистическом воспитании трудящейся молодежи в годы четвертой пятилетки. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Федченко М.Н.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 23л.
719393
  Молоткіна В. Комсомол як філія комуністичної партії в українському молодіжному русі в 1920–1930-і рр. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 184-189. – ISSN 2309-9356


  У статті показано, як у процесі становлення тоталітарного радянського режиму комсомол перетворився з незалежної молодіжної організації у філію комуністичної партії. З"ясовано, що компартія брала на себе формування кадрів комсомольських працівників й ...
719394
  Ясуками Комсомол Японии / Ясуками. – М, 1934. – 32с.
719395
  Ясуками. Комсомол Японии / Ясуками., 1934. – 32с.
719396
  Забелин Б.А. Комсомол Ярославской губернии : Автореф... канд.ист.наук: / Забелин Б.А.;. – М, 1950. – 15л.
719397
  Забелин Б.А. Комсомол Ярославской губернии : Автореф... канд.ист.наук: / Забелин Б.А.;. – Москва, 1950. – 15л.
719398
  Давидюк А.Г. Комсомол, молодежь, отечество / А.Г. Давидюк, В.И. Токмань. – Москва, 1968. – 47с.
719399
  Вульфов Б.З. Комсомол. Учитель. Ученик / Б.З. Вульфов, В.Д. Иванов. – Москва, 1989. – 139с.
719400
  Дмитриев В.А. Комсомола верные сыны / В.А. Дмитриев. – Краснодар, 1990. – 92с.
719401
   Комсомола отряд боевой. – Л, 1980. – 174с.
719402
   Комсомоле, доле моя. – Київ : Молодь, 1979. – 378 с.
719403
  Вежнин В. Комсомолец из волчьей стаи // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 9/10. – С 66-73
719404
  Мугуев Х.-М. Комсомолец Тан-Чи / Х.-М. Мугуев. – Москва, 1938. – 72с.
719405
  Безыменский А.И. Комсомолия : стихи 1918-1968 годов о комсомоле и молодежи / А.И. Безыменский ; ил. А. Бобров. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 208 с.
719406
   Комсомолия на марше. – Грозный, 1977. – 138с.
719407
   Комсомолия технологического. – Л, 1959. – 144с.
719408
   Комсомолія. – Київ : Біб-ка газети "Пролетарська правда" ; Трест "Київ-друк.", 1930. – 45 с.
719409
  Кожушний М.П. Комсомолка Зоя. / М.П. Кожушний. – 48с.
719410
  Аренштейн А.И. Комсомолка Оля и декабрист Раевский : рассказы о красных следопытах / А.И. Аренштейн. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 158 с.
719411
  Антонюк А.В. Комсомоль - активный помощник партии в воспитании рабочей молодежи в духе непримиримости к буржуазной идеологии (на материалах Украинской ССР 1971 - 1980 гг). : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Антонюк А.В.; КГУ им. Т.Г.ШЕвченко. – К., 1987. – 220л. – Бібліогр.:л.184-210
719412
   Комсомольск-на-Амуре. – Хабаровск, 1982. – 176с.
719413
   Комсомольск-на-Амуре. – Хабаровск, 1982. – 176с.
719414
   Комсомольск. – Хабаровск, 1947. – 280с.
719415
   Комсомольск. – Київ : Мистецтво, 1976. – 46с.
719416
   Комсомольска організація промислового підприємства. – К
1. – 1959. – 96с.
719417
   Комсомольска слава України. – К, 1971. – 240с.
719418
   Комсомольская героика Великой отечественной войны и комсомол сегодня : Рекомендательный указатель литературы. – Ленинград, 1972. – 40 с.
719419
  Слинченко В.И. Комсомольская группа / В.И. Слинченко, Н.А. Несвитенко. – Москва, 1962. – 80с.
719420
  Любимов С.П. Комсомольская группа тракторной бригады / С.П. Любимов. – М., 1952. – 64с.
719421
  Варсобин А.К. Комсомольская группа. / А.К. Варсобин. – Москва, 1959. – 64с.
719422
  Скобелкин П.И. Комсомольская группа. / П.И. Скобелкин. – Москва, 1964. – 71с.
719423
  Стасюк Н.А. Комсомольская доблесть / Н.А. Стасюк. – М, 1977. – 192с.
719424
  Богданов Н.В. Комсомольская домна / Н.В. Богданов. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1948. – 31с.
719425
   Комсомольская и пионерская книга : Библиграфический справочник изд. Молодая Гвардия октябрь 1922 - июль 1926. – Москва-Ленинград : Молодая Гвардия ; [Мосполиграф], 1926. – 364 с.
719426
   Комсомольская и пионерская организация в школе. – Горький, 1957. – 114 с.
719427
  Рут Н.А. Комсомольская и пионерская организация в школе : Библиографический указатель / Н.А. Рут. – Москва : Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1957. – 24 с.
719428
   Комсомольская и пионерская работа в школе. – М, 1953. – 112с.
719429
  Хорев П.Ф. Комсомольская и рабочая молодежь Петрограда на защите своего города под руководством большевиков в период упрочения Советской власти и в годы иностр.воен.интервенц. и гражд.войны.(окт.1917-дек.1919г : Автореф... кандид. историч.наук: / Хорев П.Ф.;. – Ленинград, 1950. – 12 с.
719430
  Збанацкий Ю. Комсомольская кепка. Баллада о знамени : Две повести: Для средн. и ст. шк. возраста / Ю. Збанацкий. – Москва : Детская литература, 1973. – 192с.
719431
   Комсомольская организация в ученическом коллективе школы. – М, 1990. – 112с.
719432
  Воробьев А.А. Комсомольская организация и воспитание сержантов / А.А. Воробьев. – Москва, 1955. – 63с.
719433
  Бурков Б.С. Комсомольская организация и правление колхоза / Б.С. Бурков. – 2-е изд. – Москва, 1948. – 48с.
719434
   Комсомольская организация Московского университета. – М, 1984. – 33с.
719435
  Корнешов Л.К. Комсомольская организация школы / Л.К. Корнешов. – Москва, 1963. – 223 с.
719436
  Колмакова М.Н. Комсомольская организация школы в борьбе за знания / М.Н. Колмакова. – М., 1951. – 128с.
719437
  Колчин Ф. Комсомольская организация школы. / Ф. Колчин. – Курск, 1955. – 55с.
719438
  Романов А.Н. Комсомольская периодическая печать и ее значение как источника истории ВЛКСМ (ноябрь 1917 г.-1920 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Романов А. Н. ; Моск. ин-т нар. хоз. – Москва, 1968. – 24 с.
719439
   Комсомольская песня. – М, 1950. – 239с.
719440
  Уткин И.П. Комсомольская песня / И.П. Уткин. – Иркутск, 1973. – 144с.
719441
   Комсомольская песня : [сборник песен / составитель О. Мухина]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1983. – 256 с. – Миниатюрное издание в суперобл.
719442
   Комсомольская песня моя. – Москва, 1970. – 308с.
719443
  Алексеенко М.И. Комсомольская печать на Дальнем Востоке / М.И. Алексеенко. – Владивосток, 1986. – 148с.
719444
  Пукинский Б.К. Комсомольская площадь / Б.К. Пукинский. – Л, 1965. – 44с.
719445
  Цвелих Т.И. Комсомольская подпольная организация Молодая Гвардия и значение ее деятельности для воспитания советской молодежи : Автореф... канд. пед.наук: / Цвелих Т. И.; Киев. пед. ин-т. – Киев, 1949. – 15 с.
719446
  Вургун Самед Комсомольская поэма / Вургун Самед; пер. с азерб. А.Адалис и В.Сергеев. – Баку : Детюниздат, 1961. – 119 с.
719447
  Вургун Самед Комсомольская поэма / Вургун Самед; пер. с азерб. А.Адалис и В.Сергеев. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 126 с.
719448
  Вургун Самед Комсомольская поэма / Вургун Самед; пер. с азерб. В.Кафарова. – Баку : Азернешр, 1977. – 128 с.
719449
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
2 июля (№ 141). – 2013. – 24 с.
719450
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
3 октября (№ 220). – 2013. – 24 с.
719451
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
4 июля (№ 143). – 2013. – 24 с.
719452
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
5 декабря (№ 274). – 2013. – 24 с.
719453
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
5 сентября (№ 196). – 2013. – 24 с.
719454
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
6-12 декабря (№ 275). – 2013. – 40 с.
719455
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
9 июля (№ 147). – 2013. – 24 с.
719456
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
11 июля (№ 149). – 2013. – 24 с.
719457
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
11 апреля (№ 79). – 2013. – 24 с.
719458
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
12 сентября (№ 202). – 2013. – 24 с.
719459
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
13-19 сентября (№ 203/37). – 2013. – 40 с.
719460
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
14 ноября (№ 256). – 2013. – 24 с.
719461
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
15 августа (№ 179). – 2013. – 24 с.
719462
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
16 травня (№ 103). – 2013. – 24 с.
719463
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
20 июня (№ 133). – 2013. – 24 с.
719464
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
24 сентября (№ 212). – 2013. – 24 с.
719465
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
28 ноября (№ 268). – 2013. – 24 с.
719466
   Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
30 октября (№ 243). – 2013. – 24 с.
719467
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
1 октября (№ 216). – 2014. – 24 с.
719468
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
2 мая (№ 107). – 2014. – 24 с.
719469
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
6 марта (№ 50). – 2014. – 24 с.
719470
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
7 мая (№ 98). – 2014. – 24 с.
719471
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
12 ноября (№ 252). – 2014. – 16 с.
719472
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
13 декабря (№ 279). – 2014. – 16 с.
719473
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
18 червня (№ 131). – 2014. – 24 с.
719474
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
19 сентября (№ 206). – 2014. – 16 с.
719475
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
22 октября (№ 234). – 2014. – 24 с.
719476
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
22 мая (№ 109). – 2014. – 24 с.
719477
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
23 июля (№ 159). – 2014. – 24 с.
719478
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
24 октября (№ 236). – 2014. – 16 с.
719479
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
24 июня (№ 136). – 2014. – 24 с.
719480
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
25 февраля (№ 42). – 2014. – 24 с.
719481
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
25 ноября (№ 263). – 2014. – 16 с.
719482
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
26 июня (№ 138). – 2014. – 24 с.
719483
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
27 сентября (№ 213). – 2014. – 16 с.
719484
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
31 июля (№ 165). – 2014. – 24 с.
719485
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
2 октября (№ 216). – 2015. – 16 с.
719486
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
20 марта (№ 60). – 2015. – 16 с.
719487
   Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
22 мая (№ 106). – 2015. – 16 с.
719488
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 2000
719489
   Комсомольская правда в Украине : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
6 июля (№ 121). – 2000. – 16 с.
719490
   Комсомольская правда в Украине : киевсикй выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
14 июля. – 2000
719491
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 1. – 2001
719492
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 2. – 2001
719493
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 3. – 2001
719494
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 4. – 2001
719495
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 5. – 2001
719496
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 6. – 2001
719497
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 7. – 2001
719498
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 8. – 2001
719499
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 9. – 2001
719500
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 10. – 2001
719501
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 11. – 2001
719502
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 12. – 2001
719503
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 13. – 2001
719504
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 14. – 2001
719505
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 15. – 2001
719506
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 16. – 2001
719507
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 17. – 2001
719508
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 18. – 2001
719509
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 19. – 2001
719510
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 20. – 2001
719511
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 21. – 2001
719512
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 22. – 2001
719513
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 23. – 2001
719514
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 24. – 2001
719515
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 25. – 2001
719516
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 26. – 2001
719517
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 27. – 2001
719518
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 28. – 2001
719519
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 29. – 2001
719520
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 30. – 2001
719521
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 31. – 2001
719522
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 32. – 2001
719523
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 33. – 2001
719524
   Комсомольская правда в Украине. – Київ, 1925-
№ 34. – 2001
719525
  Жадько Виктор Алексеевич Комсомольская пресса как средство нравственного воспитания молодежи. (на материалах комсомольских газет Украины) : Дис... канд. философ.наук: / Жадько Виктор Алексеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 184л. – Бібліогр.:л.165
719526
  Чернец В.И. Комсомольская пресса как средство повышени социальной активности молодежи в условиях совершенствования развитого социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Чернец В.И.; КГУ. – К., 1984. – 24л.
719527
  Чернец Василий Игнатьевич Комсомольская пресса как средство повышения социальной активности молодежи в условиях совершенстования развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Чернец Василий Игнатьевич; КГУ. – К., 1984. – 190л.
719528
   Комсомольская путевка : [стихи / сост. Н.Ф. Аверина ; худож. В. Кадочников]. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1970. – 185, [10] с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
719529
   Комсомольская работа в вузе. – М, 1953. – 95с.
719530
   Комсомольская работа в вузе. – Саратов, 1969. – 108с.
719531
   Комсомольская работа в вузе. – Саратов, 1969. – 108с.
719532
  Скотеле Солвейга Теодоровна Комсомольская работа в вузе : Библиогр. указ. / Скотеле Солвейга Теодоровна. – Рига, 1982. – 15с.
719533
   Комсомольская работа в колхозе. – М, 1951. – 40с.
719534
   Комсомольская работа в колхозе. – М, 1951. – 40с.
719535
   Комсомольская работа в Советской Армии и Флоте. – М, 1956. – 152с.
719536
   Комсомольская работа в Советской Армии и Флоте. – М, 1969. – 213с.
719537
   Комсомольская работа в Советской Армии и Флоте. – 2-е изд. – М, 1972. – 253с.
719538
   Комсомольская работа в Советской Армии и Флоте. – М, 1985. – 287с.
719539
   Комсомольская работа в школе. – М, 1980. – 256с.
719540
   Комсомольская работа на предприятии. – М, 1951. – 128с.
719541
  Гарышев Н.Н. Комсомольская самокатная / Н.Н. Гарышев, И.В. Душенков. – Л., 1974. – 254с.
719542
  Цукерман В. Комсомольская сатира. / В. Цукерман, Г. Щенников, 1958. – 66с.
719543
  Давыдов Д.И. Комсомольская совесть / Д.И. Давыдов. – Сталинград, 1958. – 72с.
719544
  Слука О.Г. Комсомольская строка / О.Г. Слука. – Минск, 1984. – 125с.
719545
   Комсомольская юность Абхазии. – Сухуми, 1958. – 72с.
719546
  Липатов В.С. Комсомольские диалоги / В. Липатов, Е. Спехов. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 160 с. : ил. – (Библиотека комсомольского активиста)
719547
  Лосанова Л.А. Комсомольские и пионерсике традиции в Киргизии / Л.А. Лосанова. – Фрунзе, 1958. – 28с.
719548
  Андреев В.А. Комсомольские мили / Андреев В.А. ; [предисл. В. Сабанеева]. – Калининград : Калининградское книжное издательство, 1978. – 358 с.
719549
  Маринов А. Комсомольские организации вооруженных сил Союза ССР / А. Маринов, Г. Шатунов, А. Корабельщиков. – Москва : Военное издательство, 1946. – 124 с.
719550
  Степанов Г.И. Комсомольские организации Гомельской и Полесской областей в борьбе против немецко-фашистксих захватчиков в годы Великой Отечественной войны в тылу врага. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Степанов Г.И.; МП БССР.Минск.гос.пед.ин-т. – Минск, 1973. – 28л.
719551
  Чакшова Л.А. Комсомольские организации Западной Сибири в борьбе за осуществление культурной революции на селе (1926-1932 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чакшова Л.А.; МВ и ССО РСФСР. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1980. – 23л.
719552
  Шатунов Г.П. Комсомольские организации Советской Армии - передовой отряд армейской молодежи. / Г.П. Шатунов. – Москва, 1953. – 132с.
719553
   Комсомольские песни. – М, 1948. – 160с.
719554
   Комсомольские песни. – Омск, 1974. – 40с.
719555
   Комсомольские поэты 20-х годов. – Л, 1988. – 688с.
719556
  Языков И.И. Комсомольские собрания в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Языков И.И.; АПН. Науч.-исслед. ин-т теории и истории педагогики. – Москва, 1953. – 17 с.
719557
   Комсомольский-на-Амуре музей советского изобразительного искусства : каталог. – Ленинград : Художник РСФСР, 1974. – 201, [11] с.
719558
  Губарев В. Комсомольский билет / В. Губарев. – Москва : Трудрезервиздат, 1951. – 125 с. : ил.
719559
  Корнеева И.С. Комсомольский билет / И.С. Корнеева, А.Т. Ляшенко. – 4-е, доп. и перераб. – Москва, 1986. – 158с.
719560
  Громыко Н.И. Комсомольский комитет / Н.И. Громыко. – Москва, 1959. – 349с.
719561
   Комсомольский кружок. – М, 1925. – 56с.
719562
  Грудинин О.Г. Комсомольский патруль : записки начальника штаба / О.Г. Грудинин. – Ленинград : Советский писатель, 1958. – 253с.
719563
  Смирнов И.А. Комсомольский политкружок / И.А. Смирнов. – Москва, 1949. – 112с.
719564
  Суровцев Б. Комсомольский прожектор / Б. Суровцев, А. Шевцов. – Л, 1966. – 96с.
719565
   Комсомольский прожектор. – М, 1976. – 142с.
719566
  Манина А. Комсомольский проспект / А. Манина. – М., 1966. – 72с.
719567
  Алексеев Н.А. Комсомольский проспект / Н.А. Алексеев. – Алма-Ата, 1978. – 63с.
719568
  Купчик М. Комсомольский секретарь / М. Купчик. – Ростов-на-Дону : Ростиздат, 1946. – 70 с.
719569
   Комсомольский характер. – М, 1968. – 224с.
719570
  Розін Н. Комсомольскі оповідання / Н. Розін. – Одеса, 1938. – 108с.
719571
  Гусейнов А.А. Комсомольско-молодежная печать Азербайджана (1919-1976 гг.) / А.А. Гусейнов. – Баку, 1976. – 63с.
719572
   Комсомольско-молодежный коллектив - школа управления и воспитания молодых производственников. – Пермь, 1984. – 138 с.
719573
  Кузин В.Н. Комсомольско-молодежный коллектив / В.Н. Кузин, И.П. Смирнов. – Москва, 1981. – 159 с.
719574
  Криворотенко В.Г. Комсомольско-пионерские посты / В.Г. Криворотенко, К.И. Подыма. – М., 1986. – 78с.
719575
  Зыков В.П. Комсомольское братство / В.П. Зыков. – Красноярск, 1988. – 269с.
719576
   Комсомольское племя. – Краснодар, 1947. – 39с.
719577
   Комсомольское племя. – М, 1958. – 210с.
719578
   Комсомольское племя. – М, 1968. – 463с.
719579
  Зенов М.С. Комсомольское поручение / М.С. Зенов. – Смоленск, 1953. – 48с.
719580
  Блатин М.А. Комсомольское поручение / М.А. Блатин. – М, 1963. – 48с.
719581
  Блатин М.А. Комсомольское поручение / М.А. Блатин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 96 с. : ил. – (Библиотечка комсомольского активиста : Раздумья, споры, поиски)
719582
  Новиков А.Н. Комсомольское поручение. / А.Н. Новиков. – Москва, 1974. – 47с.
719583
  Глязер С. Комсомольское рождество / С. Глязер. – Москва : Молодая гвардия, 1930. – 96 с.
719584
   Комсомольское сердце. – М, 1969. – 253с.
719585
  Харламов А.Е. Комсомольское собрание / А.Е. Харламов. – Москва : Молодая гвардия, 1943. – 32с.
719586
  Харламов А.Е. Комсомольское собрание / А.Е. Харламов. – [Москва] : Молодая гвардия, 1947. – 32 с. – (Библиотечка секретаря сельской комсомольской организации)
719587
  Киселев В.С. Комсомольское собрание / В.С. Киселев, В.А. Сущевич. – Москва, 1971. – 128с.
719588
  Бабаев С.А. Комсомольское собрание / С.А. Бабаев, Б.И. Матвеев. – Л, 1984. – 120с.
719589
   Комсомольское строительство. – М, 1975. – 236с.
719590
   Комсомольское строительство. – М, 1984. – 574с.
719591
   Комсомольской юности певец : (К 75-летию со дня рождения М.А. Светлова) ; Реком. список лит-ры. – Москва, 1978. – 10 с.
719592
   Комсомольскому групоргу. – М, 1970. – 239с.
719593
   Комсомольскому групоргу. – М, 1971. – 239с.
719594
   Комсомольскому прожектористу. – Саратов, 1970. – 56с.
719595
  Булава Леонід Комсомольськ - центр залізорудної промисловості України = Економіка країни / Булава Леонід, Федій Олександр // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 11
719596
  Донченко О. Комсомольська глушина / О. Донченко. – Харків, 1927. – 55 с.
719597
  Олексієнко З. Комсомольська група у колгоспі / З. Олексієнко. – Київ, 1950. – 52с.
719598
  Кравченко Є.С. Комсомольська лінія / Є.С. Кравченко. – Київ, 1969. – 99 с.
719599
   Комсомольська організація школи. – Київ : Радянська школа, 1981. – 160 с. – (Педагогична бібліотека)
719600
   Комсомольська слава України. – Київ : Молодь
Кн. 3. – 1973. – 290 с.
719601
  Гусаров В.П. Комсомольська штурмова / В.П. Гусаров. – К, 1965. – 182с.
719602
  Карпов М.О. Комсомольське пильне око. (Про участь комсомольских організацій в держ. и госп. будівництві). / М.О. Карпов, В.Ф. Семеняка. – Київ, 1963. – 32с.
719603
  Кожушний М.П. Комсомольське серце. / М.П. Кожушний. – К., 1976. – 79с.
719604
  Корнєєва І.С. і Ляшенко А.Т. Комсомольський квиток / І.С. і Ляшенко А.Т. Корнєєва. – Москва, 1976. – 130с.
719605
   Комсомольський промінь. – К, 1963. – 86с.
719606
   Комсомольський рейд по виявленню порушень трудової дисципліни // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 4


  14 жовтня комітет ЛКСМУ провів перший рейд по виявленнню порушень трудової дисципліни в університеті. Рейдом було охоплено історичний, механіко-математичний та фізичний факультети.
719607
  Лиходід М.Х. Комсомольський характер. Лірика. / М.Х. Лиходід. – К., 1976. – 63с.
719608
   Комсомольські багаття. – К., 1987. – 161с.
719609
  Собко В.М. Комсомольські ночі : Повісті / В.М. Собко. – Київ : Молодь, 1967. – 327с.
719610
  Комарніцький О.Б. Комсомольські осередки і студентство педагогічних вишів радянської України у 30-ті рр. XX ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 35-36
719611
   Комсомольські пісні. – Київ, 1958. – 192с.
719612
  Первомайський Л.С. Комсомольські повісті : повісті / Л.С. Первомайський. – Київ ; Харків : Держлітвидав, 1935. – 295 с.
719613
   Комсомольцам о программе и уставе ВЛКСМ. – М, 1936. – 160с.
719614
   Комсомольці - на вирішальні ділянки боротьби за руду. – Кривий Ріг, 1932. – 23с.
719615
  Бегунов П. Комсомольці Софіївської МТС у боротьбі за опанування техніки та агронауки / Бегунов П. – Харків : Молоді більшовики, 1934. – 48 с.
719616
  Волков В Г. Комсомольцы-активные помощники партийной организации / В Г. Волков, . – Иваново, 1950. – 48с.
719617
  Нелаев В.А. Комсомольцы-моряки в боях за Родину / В.А. Нелаев. – М, 1970. – 207с.
719618
  Нелаев В.А. Комсомольцы-моряки в боях за Родину / В.А. Нелаев. – 2-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1973. – 223 с. : ил. – (Библиотека школьника)
719619
  Шепель В.М. Комсомольцы-производственники / В.М. Шепель. – М, 1958. – 55с.
719620
  Борунов А.Д. Комсомольцы - боевые помощники партийной организации / А.Д. Борунов. – Москва, 1954. – 47с.
719621
  Курбатов Ю.А. Комсомольцы "Электростали" - XXIV съезду КПСС. / Ю.А. Курбатов, В.В. Прибытков. – Москва, 1971. – 24с.
719622
  Тупиков П. Комсомольцы в дебрях Африки / П. Тупиков. – Москва, 1923. – 96с.
719623
  Скляренко И. Комсомольцы впереди. / И. Скляренко. – Симферополь, 1956. – 43с.
719624
  Душутина А А. Комсомольцы всегда впереди : Рекомендательный указатель литературы / А А. Душутина, . – Москва, 1974. – 48 с.
719625
  Левкин Б. Комсомольцы города-героя / Б. Левкин. – М, 1944. – 112с.
719626
  Кузнецова А.М. Комсомольцы Зауралья в борьбе за подготовку и проведение сплошной коллективизации сельского хозяйства / А.М. Кузнецова. – Курган, 1963. – 40 с.
719627
  Султанов А.М. Комсомольцы и молодежь - покорители целины / А.М. Султанов. – Москва, 1959. – 38с.
719628
   Комсомольцы и молодежь в боях за Сталинград. – Сталинград, 1951. – 128с.
719629
  Жучкова Н. Комсомольцы колхозного села / Н. Жучкова. – Москва, 1943. – 46с.
719630
   Комсомольцы колхозного села. – Молотов, 1953. – 54с.
719631
  Видюков И.М. Комсомольцы Красной Армии в боях за Родину : (В помощь комсомольцу-агитатору / Полковник И. Видюков. – [Москва] : Молодая гвардия, 1943. – 32 с.
719632
  Видюков И.М. Комсомольцы Красной Армии в боях за Родину / Полковник И. Видюков. – Москва : Воен. изд-во Нар. ком. обороны, 1943. – 63 с. – Без обл.
719633
  Бабичев Г.С. Комсомольцы Крыма - активные помощники партии в Великой Отечественной Войне (1941-1944) : Автореф... канд. ист.наук: / Бабичев Г.С.; КГУ им Т.Г.Шевченко. Кафедра истории КПСС. – К, 1959. – 26л.
719634
  Бабичев Г.С. Комсомольцы Крыма - активные помощники партии в Великой Отечественной войне. (1941-1944 гг). : Дис... канд. истор.наук: / Бабичев Г.С.; Киевск. гос. ун-т им. Т.Шевченко.Кафедра истории КПСС. – К., 1958. – 281л.
719635
   Комсомольцы МТС. – Москва, 1955. – 72с.
719636
  Максакова Л. Комсомольцы на шахте / Л. Максакова. – М, 1943. – 32с.
719637
   Комсомольцы нашего города. – Воронеж, 1968. – 100с.
719638
  Перевалов Н.Ф. Комсомольцы полка / Н.Ф. Перевалов. – М, 1959. – 45с.
719639
  Коротеев В. Комсомольцы Сталинграда / В. Коротеев, В. Левкин. – [Москва] : Молодая гвардия, 1949. – 109 с.
719640
  Тюриков В.И. Комсорг батальона / В.И. Тюриков. – Ташкент, 1971. – 109с.
719641
   Комсорги. – К, 1966. – 73с.
719642
   Комсорги : [Сб. очерков о комс. вожаках 20-70 гг.]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1978. – 239 с. : ил. – (Песни отцов допоем)
719643
   Комсоргові школи. – К, 1975. – 168с.
719644
  Кулиш А.И. Комсоргу студенческой группы / А.И. Кулиш, Н.Ф. Головатый. – К., 1980. – 86с.
719645
  Шот Микола Кому - біда, а кому - вигідна каламутна вода // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 6-7
719646
  Єржабек Ч. Кому - життя, кому - смерть / Ч. Єржабек. – К., 1960. – 156с.
719647
  Сищук Олексій Кому - землі? : мораторій на продаж, можливо, знімуть наприкінці року // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 16-17


  У квітні Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин спільно з громадською організацією "Інститут розвитку аграрних відносин" провів спухання стосовно проектів законів "Про ринок земель" (реєстр. N2 2143 та № 2143-1). Перший ...
719648
  Сищук Олексій Кому - землі? : мораторій на продаж, можливо, знімуть наприкінці року // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 16-17


  У квітні Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин спільно з громадською організацією "Інститут розвитку аграрних відносин" провів спухання стосовно проектів законів "Про ринок земель" (реєстр. N2 2143 та № 2143-1). Перший ...
719649
   Кому - сльозы, кому - пир... : GEOскоп. Зоология // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 164 : Фото. – ISSN 1029-5828
719650
  Вітович І. Кому "Нобеля"? Першими назвали лауреатів премії з медицини // Україна молода. – Київ, 2019. – 8 жовтня (№ 112). – С. 5


  "7 жовтня група вчених отримала Нобелівську премію з медицини і фізіології за відкриття способу реакції клітин на присутність кисню. Про це повідомляється на сайті Нобелівського комітету".
719651
  Ковальчук Н. Кому "світить" майбутнє: мобільному супутниковому зв"язку через Інтернет // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 159-164. – ISBN 966-95840-5-1
719652
  Лендєл В.М. Кому автомашину? / В.М. Лендєл. – Ужгород, 1971. – 32с.
719653
   Кому багато дано. – К., 1988. – 191с.
719654
  Шляхтерман В. Кому бесславие, а кому бессмертие. Знаменитый советский разведчик Анатолий Гуревич - прототип легендарного Штирлица - оказался незаслуженно обойден наградами // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 23. – С. 6-7


  Гуревич Анатолий Маркович (7 ноября 1913, Харьков, Российская империя - 2 января 2009, Санкт-Петербург, Россия) - сотрудник советской военной разведки ГРУ, майор ГРУ, разведчик-нелегал, один из руководителей "Красной капеллы".
719655
  Піддубний С.В. Кому Боги відкрили свої таємниці / Сергій Піддубний. – Голованівськ : Піддубний В.С., 2018. – 253, [3] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 250-255. – ISBN 978-966-97772-1-8
719656
   Кому був вигідний голодомор? : Статті. – Київ : МАУП, 2003. – 56с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-274-8
719657
  Романчук О. Кому в Україні вигідний Євразійський союз? // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 11/12 (217/218). – С. 1-3
719658
  Самойлов Юрій Кому в Україні потрібна "П"ята свобода"? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 2. – С. 30-32 : фото. – ISSN 1998-8044
719659
  Буданин В.И. Кому вершить суд : повесть о Петре Красикове / В.И. Буданин. – Москва : Политиздат, 1975. – 392 с. – (Пламенные революционеры)
719660
  Буданин В.И. Кому вершить суд : повесть о Петре Красикове / В.И. Буданин. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1984. – 399 с. – (Пламенные революционеры)
719661
  Вишня Остап Кому веселе : Гуморески про культурне будівництво / Вишня Остап. – 2-е вид. – Київ : Червоний шдях, 1925. – 46с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Б-ка селянина. Серія красного письменства ; №27)
719662
  Вишня Остап Кому веселе, а кому й сумне : З додатком нових гуморесок / Вишня Остап. – 3-е вид. – Харків : ДВУ, 1927. – 75с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
719663
  Стрєлко В. Кому вигідна дискредитація НАНУ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 лютого - 2 березня (№ 7). – С. 12


  "Останнім часом посилилася кампанія з дискредитації Національної академії наук України. Кому це вигідно? Авторами публікацій в Інтернеті є нікому не відомі в науковому світі особи, які сміють зневажливо розводитися про науку й учених, особливо ...
719664
  Сіренко В. Кому вигідна корупція в судах? // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 440-446. – ISSN 2219-5521
719665
  Беляневич О. Кому вигідна так звана "реформа" системи юросіб // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-28 лютого (№ 7/8)


  Які ризики створює вимога провести реорганізацію підприємств під час війни?
719666
  Каратницький А. Кому вигідні міфи про Другу світову? / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8 травня (№ 80). – С. 10-11


  Член ради директорів громадської ініціативи Міжнародної організації "Українсько-єврейська зустріч" Адріан Каратницький: "Твердження про існування нібито нацистських тенденцій в Україні - абсурдне".
719667
  Яковенко Ю.І. Кому війна, а кому інформаційна чи воєнна соціологія // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / В.С. Бакіров. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 24-32. – ISSN 2073-9591
719668
  Сокирко О. Кому всміхається Роджер // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 15 (283). – С. 44-48. – ISSN 1996-1561


  Розквіт морського піратства завжди був зворотним боком розвитку економіки, інтенсифікації торгівлі та виникнення слабоструктурованих суспільств.
719669
   Кому выгоден миф о советской военной угрозе. – М, 1986. – 263с.
719670
  Дячук О. Кому держава допоможе "матеріально"? Та чи можна захистити дисертацію, маючи одну високоякісну публікацію // Світ. – Київ, 2019. – Квітень (№ 13/14). – С. 2
719671
  Петренко Є. Кому дістанеться спадок Назарбаєва? // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 19 січня (№ 3). – С. 4
719672
  Бардин В.М. Кому доверить коллектив / В.М. Бардин. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1989. – 92, [3] с. – Библиогр.: с. 94
719673
  Усатенко П. Кому довіримо українську науку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24 червня - 1 липня (№ 23). – С. 12


  Науковий комітет Нацради з науки і технологій обиратимуть переважно іноземні вчені світового рівня. Однією з основних новацій нового Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (діє від 16 січня 2016 р.). є зміна принципів формування ...
719674
  Жулинський М.Г. Кому довірити облаштування справедливої держави? Національна еліта - духовний щит на порозі глобалізації // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 78-90. – ISBN 978-966-00-0899-6


  Згадується Френсіс Фукуяма.
719675
  Коваленко Г.Я. Кому достанется планета / Г.Я. Коваленко. – М, 1967. – 119с.
719676
  Пелікан Я. Кому ж належить Біблія? Історія Святого Письма крізь століття = Whose Bible is it? A history of the Scriptures through the ages / Ярослав Пелікан ; [пер. з англ. Д. Морозова ; наук. ред. Ю. Вестель ; Центр св. Климента спілкування та діалог культур]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 385, [7] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 375-385 та в підрядк. прим. – (Biblioteca Clementina). – ISBN 978-966-378-204-1
719677
  Макклинтик М. Кому же еще верить, как не вам? // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2006. – № 8. – С.60-65. – ISSN 0132-0831
719678
  Боронь О. Кому з братів Лазаревських адресовано Шевченків лист від 20 грудня 1847 року? // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Л. Кореновська, Н.П. Малютіна [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 33-42. – ISSN 2312-6809
719679
  Гольдман В.Б. Кому завтра быть хлеборобом / В.Б. Гольдман. – М., 1975. – 63с.
719680
  Чепурний О.О. Кому захищати інтереси потерпілого // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.92-97. – Бібліогр.: 11 назв.
719681
   Кому зі студентів знову "йти до школи". Деяким студентам українських вишів, що здобули середню освіту у Республіці Польща, доведеться отримати ще й український атестат // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 29 вересня (№ 196)


  У Міністерстві освіти наголошують, що такі документи, як swiadectwo ukonczenia technikum, swiadectwo ukonczenia liceum ogolnoksztalcacego, не можуть бути визнані в Україні як такі, що надають право вступу на програми вищої освіти.
719682
  Знаменский В.А. Кому и зачем нужна наука механика / В.А. Знаменский. – Воронеж, 1987. – 65 с.
719683
  Усиков А.Я. Кому и как назначаются государственные пенсии / А.Я. Усиков, А.А. Забозлаев. – Москва, 1960. – 157 с.
719684
  Баганець О. Кому і навіщо потрібен такий законопроект? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 березня (№ 9/10)
719685
  Павлишенко Михайло Кому й навіщо потрібна приватизація землі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 25-28. – Бібліогр. в кінці ст.


  Земля - основний засіб виробництва сільськогосподарської продукції, своєрідна комора корисних копалин, територія розміщення фабрик, заводів тощо. Одне слово, джерело всього, що є основою життя на нашій планеті. Українська земля має великий, але не ...
719686
  Павлишенко Михайло Кому й навіщо потрібна приватизація землі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 25-28. – Бібліогр. в кінці ст.


  Земля - основний засіб виробництва сільськогосподарської продукції, своєрідна комора корисних копалин, територія розміщення фабрик, заводів тощо. Одне слово, джерело всього, що є основою життя на нашій планеті. Українська земля має великий, але не ...
719687
  Листопад О. Кому керувати національним парком // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Березень (№ 11/12)
719688
  Антоненко Е. Кому корисна зимова сплячка? // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Січень (№ 1)


  Про спортивне життя факультетів університету розповідає відповідальний за спортивну роботу в КУ.
719689
  Підсуха О.М. Кому кують зозулі / О.М. Підсуха. – Київ, 1973. – 319 с.
719690
  Цветков С. Кому мешала Бастилия? // Наука и жизнь : Научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 7


  Історія тюрем у Франції
719691
   Кому можуть зменшити пенсію в наступному році? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-30 листопада (№ 46/47)
719692
  Стародуб Н. Кому море по коліна // Київський університет. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 6


  "Студенти Інституту журналістики КНУ не лише опановують мистецтво написання матеріалів для ЗМІ, працюють під час прямих ефірів, знімають відеосюжети, а й створюють неймовірні культурно-мистецькі проекти. Одним із останніх став "Читач року", проведений ...
719693
  Гаврилів О. Кому мріяти / Орест Гаврилів. – Львів, 2005. – 50с.
719694
   Кому муляє рівний доступ до освіти? / матеріали "круглого столу" підготувала Тетяна Моісеєва // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2013. – № 1/2. – С. 80-84


  Система ЗНО, котру підтримує близько половини українців, потребує розвитку, а не скасування, вважають експерти.
719695
   Кому мы идем на помощь. – М, 1939. – 30с.
719696
  Микитенко Ю. Кому на "Ъ", кому на "The"... : вірш // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 4-7. – ISSN 0320-8370
719697
  Біленко Василь Кому на Гібралтар // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 24-30 : фото
719698
  Бандуренко Є. Кому на добро, а кому під ребро / Є. Бандуренко. – К, 1960. – 226с.
719699
  Зиборов Е.А. Кому на роду написано.... / Е.А. Зиборов. – Калининград, 1988. – 445с.
719700
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо : поэма / Н.А. Некрасов ; рис. С. Романовича. – Москва ; Ленинград : Госиздат Детской литературы НКП РСФСР, 1922. – 120 с. – (Школьная библиотека ; № 48)
719701
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – Москва-Л., 1928. – 111с.
719702
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – Москва-Л., 1933. – 260с.
719703
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – Москва, 1934. – 280с.
719704
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – Ленинград, 1935. – 63с.
719705
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – Куйбышев, 1937. – 270с.
719706
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – Горький, 1944. – 381с.
719707
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – Саратов, 1946. – 343с.
719708
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – Кострома, 1947. – 331с.
719709
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – Куйбышев, 1948. – 340с.
719710
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – Москва, 1971. – 383с.
719711
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – Москва, 1971. – 343с.
719712
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – Л., 1972. – 263с.
719713
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – Москва, 1975. – 304с.
719714
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – Москва, 1977. – 445с.
719715
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо : [поэма] / Н.А. Некрасов ; худож. В. Смирнов (Палех). – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1978. – 246 с. : цв. ил.
719716
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – Ленинград, 1979. – 263 с.
719717
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – Москва, 1981. – 367с.
719718
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо / Н.А. Некрасов. – Москва, 1984. – 285с.
719719
  Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо : поэмы, стихотворения / Николай Некрасов ; [послеслов. и примеч. Л.А. Скубачевской]. – Харьков : Фолио, 2012. – 380, [2] с., [1] л. портр. – Примеч.: с. 373-378. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6048-8
719720
  Некрасов Н. Кому на Руси жить хорошо : поэмы, стихотворения / Николай Некрасов ; [послесл. и прим. Л.А. Скубачевской]. – Харьков : Фолио, 2012. – 380 с., [2] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5693-14
719721
  Некрасов М.О. Кому на Русі жити добре / М.О. Некрасов. – Київ, 1938. – 276 с.
719722
  Олексіюк М. Кому належать гроші на вашому поточному рахунку? / М. Олексіюк, І. Прокоп"єв // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 14-15
719723
  Ткаченко Л. Кому належить "Педагогічний оскар-2023"? // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Грудень (№ 45/46)


  У межах проведення IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика" відбулося нагородження переможців Усеукраїнського конкурсу "Педагогічний оскар-2023".
719724
   Кому належить "скифське золото"? Однозначна відповідь на складне питання Амстердамського окружного суду / О. Яворська, М. Суханов, Ю. Федорчук, О. Лубчук // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 127-139. – ISSN 1026-9932
719725
  Низовий М.А. Кому належить друкарська спадщина Івана Федорова (Федоровича) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 54 - 61
719726
  Селіванов О. Кому належить право на фірмове найменування (фірму) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.71-75. – ISSN 0132-1331
719727
  Селіванов А. Кому належить право на фірмове найменування (фірму)? // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.103-110
719728
  Сергійчук В. Кому не болить вічна рана України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 1 червня (№ 21/22). – С. 5


  "У недавньому інтерв"ю російському сайту "Историческая экспертиза" доктор історичних наук Георгій Касьянов раптом заклопотався про дискомфорт тих дослідників, які стверджують, що від Голодомору 1932 - 1933 років в Україні загинуло не більше ніж 3, 9 ...
719729
  Латышев Г.В. Кому не день... / Г.В. Латышев. – Ярославль, 1990. – 62с.
719730
  Цукерман Кэтрин Кому не достанется молока? "Я молоко не перевариваю!" // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 42-43 : фото
719731
  Тарновський М.Ю. Кому не сниться спокій : повість / М.Ю. Тарновський. – Львів : Каменяр, 1987. – 176 с.
719732
  Костриця М.Ю. Кому не сподобались краєвиди України (П.А. Тутковський) / М.Ю. Костриця, Г.П. Мокрицький // Репресоване краєзнавство (20 - 30-і роки) / Л.Л. Бабенко, С.С. Бабенко, Г.П. Білоус, М.М. Біляшівський, Б.М. та ін. Біляшівський. – Київ : Рідний край, 1991. – С. 73-79. – ISBN 5-7707-1396-8
719733
  Жук Ю. Кому невигідний Петлюра // Регіон бандерівський / Я. Заворотний ; вид. Є. Недищук ; голов. ред. Л. Кравцова-Антонюк [та ін.]. – Нововолинськ, 2013. – № 1 (11). – С. 5-7
719734
  Бусол О. Кому невігідна легалізація нарізної вогнепальної зброї? / розмову вів Максим Іллюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 24-30 березня (№ 12). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
719735
  Матяш М. Кому нести свой мозок и душу? Медична психологія: в пошуках істини... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 листопада (№ 44). – С. 13


  "Нещодавно одна моя знайома, яка працює шкільним психологом, розповіла цікаву історію. До неї звернувся колишній учень і попросив порадити гарного психолога, бо розумів, що йому потрібна фахова допомога".
719736
   Кому нужен мир, а кому - война. – Прага, 1981. – 167 с.
719737
  Клод А. Кому нужна война / А. Клод. – Москва, 1949. – 208с.
719738
  Островский З. Кому нужна вражда к евреям. / З. Островский. – М.-Л., 1931. – 62с.
719739
  Скоров Г.Е. Кому нужна Еврафрика / Г.Е. Скоров. – Москва, 1957. – 46с.
719740
   Кому обирати членів НАЗЯВО? // Світ. – Київ, 2018. – Лютий (№ 5/6). – С. 1
719741
  Гладіліна О. Кому однаково?: (До проблеми осмислення поезії Тараса Шевченка та вивчення її у школі) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 12-18
719742
  Кряквин Е.Е. Кому оставаться / Е.Е. Кряквин. – 232. – Москва, 1982. – 232 c.
719743
  Сердюков Н.И. Кому оставаться в живых / Н.И. Сердюков. – Одесса, 1990. – 287с.
719744
  Кочетов В. Кому отдано сердце : публицистика / В. Кочетов. – Москва : Советский писатель, 1963. – 352 с.
719745
  Кочетов В. Кому отдано сердце : публицистика / Всеволод Кочетов. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 320 с.
719746
  Делибес М. Кому отдаст голос сеньор Кайо ? / М. Делибес. – М, 1983. – 287с.
719747
  Кальницкий М. Кому пенсия, кому - богадельня. Что представляло собой социальное обеспечение по старости в царские времена и при советской власти // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2020. – № 13 (665), 12.06.2020. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093
719748
   Кому підвищать пенсії та соцвиплати з 1 березня? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 4-10 лютого (№ 5)


  "Міністерство соціальної політики підготувало проект постанови про підвищення низки пенсій та соціальних виплат".
719749
  Ярошевська Т. Кому повинні належати права на службові винаходи? // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 41-44. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
719750
  Ярошевська Т. Кому повинні належати права на службові винаходи? // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 41-45. – ISSN 0132-1331
719751
   Кому подвластен металл?. – М, 1982. – 47с.
719752
  Шеметов А.И. Кому поет жаворонок. / А.И. Шеметов. – Тула, 1965. – 127с.
719753
  Красовский Л.А. Кому пожинать плоды / Л.А. Красовский. – Красноярск, 1962. – 112с.
719754
  Джэггэрд Виктория Кому покорился космос? // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – май № 104. – С. 60-61 : фото
719755
  Кулакова Г.А. Кому покоряется ляжня / Г.А. Кулакова. – Москва, 1974. – 128с.
719756
   Кому помогать в России. – М, 1991. – 72с.
719757
  Летаев А. Кому поможет рождение нового Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности"? Особенности применения норм на практике // Юридична газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 39)
719758
  Скуба В. Кому потрібен "Бандера-фашист"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 40)


  Лекція аспіранта Гамбурзького університету Гжегожа Россолінського-Лібе як свідчення того, що боротьба за політику пам"яті у Європі триває.
719759
  Скуба В. Кому потрібен "Бандера-фашист"? // Гомін України. – Торонто, 2012. – Рік 64, 20 березня (№ 12). – С. 9


  Лекція Гжегожа Россолінського-Лібе як свідчення того, що боротьба за політику пам"яті у Європі триває.
719760
  Трегуб Г. Кому потрібен демократичний Азербайджан? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 42 (310), 18-24 жовтня. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Перемога Ільхама Алієва на декоративних президентських виборах 9 жовтня свідчить про те, що режим у Баку за мовчазної згоди Заходу заганяє країну чимдалі в аторитарну прірву.
719761
  Субота В. Кому потрібен журнал "Березіль"? На межі знищення - чергове літературне видання // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 28червня (№ 13). – С. 17
719762
  Росіхіна В. Кому потрібен новий закон? // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 5. – С28-29. – ISSN 1726-3077


  Закон "Про місцеве самоврядування"
719763
   Кому потрібна Анкара? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 20-24 : фото. – ISSN 1998-8044
719764
  Андрощук Г. Кому потрібна винахідницька діяльність в Україні? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 12 жовтня (№ 19)
719765
  Самойлов Юрій Кому потрібна українська електронна віза? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 3. – С. 64-66 : фото. – ISSN 1998-8044
719766
  Птахів Семен Кому потрібний туроператорський софт? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 5. – С. 72. – ISSN 1998-8044
719767
  Самойлов Юрій Кому потрібні іноземні турпредставництва? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 72-77 : фото. – ISSN 1998-8044
719768
  Холодилов А.И. Кому поют соловьи / А.И. Холодилов. – Л., 1967. – 172с.
719769
  Сидельников И.В. Кому поют соловьи / И.В. Сидельников. – Воронеж, 1971. – 216с.
719770
   Кому принадлежат австрийские фирмы. – М, 1964. – 138с.
719771
  Попов С.И. Кому принадлежит будущее. / С.И. Попов. – М., 1986. – с.
719772
  Константи Элен Кому принадлежит святыня : Франция / Константи Элен, Волант Ришар // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 4 (157). – С. 58-59 : Фото. – ISSN 1029-5828
719773
  Прицколейт К. Кому приндлежит Западная Германия / К. Прицколейт. – Москва, 1960. – 850с.
719774
  Иванович В.И. Кому пышки, кому шишки / В.И. Иванович. – М, 1958. – 91с.
719775
  Редька Д. Кому саме належать авторські права на твір, створений за допомогою ШІ // Юридична газета. – Київ, 2023. – 18 жовтня (№ 11/12). – С. 22-23
719776
  Кочетов В. Кому светит солнце : роман / В. Кочетов. – Ленинград, 1949. – 200 с.
719777
  Макеев В.Ф. Кому светят звезды / В.Ф. Макеев. – М, 1984. – 240с.
719778
  Тарасенкова Н.Н. Кому сколько отпущено... / Н.Н. Тарасенкова. – М., 1970. – 96с.
719779
   Кому служат церковники и сектанты : сборник статей [из журн. "Спутник агитатора" и газ. "Безбожник"]. – Ярославль : Ярославское обл. изд., 1938. – 172 с.
719780
  Дмитрук К.Е. Кому служили й служать зрадники з так званої автокефалії / К.Е. Дмитрук. – Київ : Знання, 1977. – 46 c.
719781
  Эдельман А.И. Кому служит "богоизбранность". / А.И. Эдельман. – Ужгород, 1985. – 160с.
719782
  Троценко И.Д. Кому служит "зеленая Европа". / И.Д. Троценко. – М., 1982. – 64с.
719783
  Шахнович М.И. Кому служит "религия Израиля"? / М.И. Шахнович. – Москва : Прибой, 1929. – 77 с.
719784
  Шахнович М.И. Кому служит "религия Израиля"? / М.И. Шахнович. – 2-е изд. доп. – Москва : Прибой, 1930. – 92 с.
719785
  Скачко А.Б. Кому служит бюджет США, / А.Б. Скачко. – М., 1959. – 87с.
719786
  Басманов М.И. Кому служит современный троцкизм / М.И. Басманов. – Москва : Политиздат, 1974. – 111 с. – (Попул. б-чка "Актуальные вопросы междунар. жизни")
719787
  Селюк М.Р. Кому служить військова Феміда? Практика судочинства військових судів України / Микола Селюк. – Київ, 2003. – 346с. – ISBN 966-7863-26-3
719788
  Кошицький Іван Олексійович Кому сняться мавки / Кошицький Іван Олексійович. – К., 1978. – 359с.
719789
  Вільний В.М. Кому співають жайвори / В.М. Вільний. – Київ, 1976. – 191 с.
719790
  Чамлай Б.Ф. Кому стяться кислиці / Б.Ф. Чамлай. – Дніпропетровськ, 1974. – 48с.
719791
  Морозов Е.С. Кому суждено жить / Е.С. Морозов. – Самара, 1991. – 511с.
719792
  Правик Ю. Кому та для чого потрібна реклама ? // Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.52-53. – ISSN 1605-9875
719793
  Седнев В.В. Кому улыбается Будда? / В.В. Седнев. – К, 1986. – 296с.
719794
  Санин В.М. Кому улыбается океан / В.М. Санин. – Москва, 1967. – 223с.
719795
  Тучинский Л.И. Кому улыбается удача / Л.И. Тучинский. – Киев, 1990. – 135с.
719796
  Сарнов Б.М. Кому улыбался Блок / Б.М. Сарнов. – Москва : Правда, 1988. – 48 с.
719797
  Воскрекасенко С.І. Кому хвала, кому хула : сатира і гумор / Сергій Воскрекасенко. – Київ : Радянська школа, 1952. – 128 с.
719798
  Кралюк П. Кому це потрібно? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 6). – С. 5


  Заява Міністерства культури про можливу заборону Греко-католицької церкви знаходиться не так у правовій чи релігійній, як у політичній площині.
719799
  Лагода В.К. Кому чолом, кого помелом : сатира, гумор, лірика, пісні / В.К. Лагода. – Київ : Дніпро, 1973. – 291 с.
719800
  Ковалев Д.М. Кому что дорого / Д.М. Ковалев. – Минск, 1982. – 208с.
719801
  Білецький М.С. Кому що... : гумор і сатира / М.С. Білецький ; худож. Ю.О. Козюренко. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 70 с. : іл.
719802
  Песков Е.Б. Кому это выгодно / Е.Б. Песков, Б.А. Шабад. – Москва, 1958. – 63с.
719803
  Леров Л.М. Кому это выгодно? / Л.М. Леров. – Москва, 1979. – 48с.
719804
  Веселицкий А Кому это выгодно? / А Веселицкий. – Москва, 1980. – 247с.
719805
   Кому это выгодно?. – Киев : Политиздат Украины, 1980. – 141 с.
719806
  Булычев К. Кому это нужно? : фантастич. истории / Кир Булычев ; [худож. В. Зуйков]. – Москва : Редакционно-издательская фирма "РИФ", 1991. – 350, [1] с. : ил. – ISBN 5-85950-015-7
719807
  Лахірі Д. Кому яке діло : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 50-74. – ISSN 0320 - 8370
719808
  Карівець І.В. Кому, коли і як викладати філософію? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 42. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
719809
  Болтівець С. Кому, як і чим служить український психолог?. // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 3 (69). – C. 127-132. – ISSN 1810-2131
719810
  Боконбаев Д. Комуз : избранные стихи : переводы с киргизского / Д. Боконбаев. – Ленинград : Советский писатель, 1947. – 94 с. : 1 портр.
719811
  Усенбаев А. Комуз : стихи и поэмы / Алымкул Усенбаев ; пер. с кирг. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 144 с.
719812
  Беренштейн Л.Ю. Комуістична партія - організатор масового колгоспного руху в країні : матеріали до лекції з курсу "Історія КПРС" про програми для вищих учбових закладів СРСР на 160 годин / Л.Ю. Беренштейн ; Укр. Академія сільськогосподарських наук, Учбова частина, Кафедра марксизму-ленінізму. – Київ : [б. в.], 1958. – 32 с.
719813
  Георгіаді Н.Г. Комулятивно-цільовий підхід до формування інтегрованої системи управління економічним розвитком машинобудівного підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 55-58 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
719814
  Гордієнко К. Комуна на хуторі Куличка / К. Гордієнко. – Харків, 1930. – 72 с.
719815
  Гаращук І.В. Комунальна (муніципальна) власність як форма публічної власності: узагальнення підходів до інтерпретації // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 36. – С. 135-148. – ISSN 1993-0941
719816
  Сидоренко Володимир Комунальна власність - джерело наповнення місцевих бюджетів / Сидоренко Володимир, Корніюк Віктор; підгот. В. Корніюк // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-43


  Вітчизняним законодавством передбачено, що органи місцевого самоврядування мають право володіти, розпоряджатися та користуватися комунальним майном, створювати й утримувати власні структури управління комунальною власністю. Проте на практиці ця ...
719817
  Сидоренко Володимир Комунальна власність - джерело наповнення місцевих бюджетів / Сидоренко Володимир, Корніюк Віктор; підгот. В. Корніюк // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-43


  Вітчизняним законодавством передбачено, що органи місцевого самоврядування мають право володіти, розпоряджатися та користуватися комунальним майном, створювати й утримувати власні структури управління комунальною власністю. Проте на практиці ця ...
719818
  Бедрій Р. Комунальна власність в Україні: конституційно-правове забезпечення. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 162-167. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
719819
  Гущик С. Комунальна власність на землю: становлення, сутність, реалізація // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-22.
719820
  Бурашнікова О.С. Комунальна власність як об"єкт місцевого самоврядування // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 136-143. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
719821
  Апанасенко К. Комунальна власність як самостійна форма власності: ознаки, співвідношення з державною формою власності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 8. – С.31-35. – ISBN 966-667-078-Х
719822
  Апанасенко К. Комунальна власність як самостійна форма власності: ознаки, співвідношення з державною формою власності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 35-38. – ISSN 0132-1331
719823
  Алексєєв В. Комунальна власність: проблеми та перспективи // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.200-206
719824
  Шкільняк М.М. Комунальна власність: становлення та проблеми розвитку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 90-95. – ISSN 2309-1533
719825
  Соколова А.К. Комунальна та інші форми власності на ліси в новому Лісовому кодексі України // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 123-129. – ISSN 0201-7245
719826
  Снєжкін Ю. Комунальна теплоенергетика: що пропонують науковці / підготував Дмитро Шулікін // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Грудень (№ 45/46). – С. 7
719827
  Вологодцев Іп. Комунальне господарство в містах України / Іп. Вологодцев, Іс. Каплунов. – Харків, 1930. – 68с.
719828
  Борисенко М. Комунальне господарство Києва в 1920-1930-х роках // Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди К-ра іст. та культ. України. – Тернопіль, 2006. – Вип. 18 : Присвячений пам"яті О.С.Якименка. – С. 230-233. – ISBN 966-8029-58-5
719829
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 0869-1231
Вип. 130. – 2016. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130)
719830
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 0869-1231
Вип. 132. – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132)
719831
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 0869-1231
Вип. 133. – 2017. – 44 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Економічні науки)
719832
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 0869-1231
Вип. 134. – 2017. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
719833
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 0869-1231
Вип. 135. – 2017. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135)
719834
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 0869-1231
Вип. 136. – 2017. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Економічні науки)
719835
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 137. – 2017. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
719836
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 138. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Еконоиічні науки)
719837
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 139. – 2017. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
719838
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 6 (145). – 2018. – 72, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Економічні науки)
719839
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 7 (146). – 2018. – 305, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
719840
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 140. – 2018. – 150 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
719841
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 141. – 2018. – 66 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Економічні науки)
719842
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 142. – 2018. – 278 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
719843
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 143. – 2018. – 54 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Економічні науки)
719844
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 144. – 2018. – 122 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
719845
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 1 (147). – 2019. – 277, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
719846
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 2 (148). – 2019. – 119, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Економічні науки)
719847
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 3 (149). – 2019. – 187, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
719848
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 4 (150). – 2019. – 99, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Економічні науки)
719849
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 5 (151). – 2019. – 125, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
719850
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 6 (152). – 2019. – 249, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
719851
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 7 (153). – 2019. – 85, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Економічні науки)
719852
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Т. 1, вип. 154. – 2020. – 344 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
719853
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Т. 2, вип. 155. – 2020. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Економічні науки)
719854
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Т. 3, вип. 156. – 2020. – 225, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
719855
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Т. 4, вип. 157. – 2020. – 195, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
719856
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Т. 5, вип. 158. – 2020. – 105, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Економічні науки)
719857
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Т. 6, вип. 159. – 2020. – 195, [5] c. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
719858
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Т. 7, вип. 160. – 2020. – 63 [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Економічні науки)
719859
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Т. 1, вип. 161. – 2021. – 339, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
719860
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Т. 2, вип. 162. – 2021. – 113, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Економічні науки)
719861
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Т. 3, вип. 163. – 2021. – 249, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
719862
  Борисенко М. Комунальне господарство та умови життя киян в 1920–1930-х роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 108-113
719863
  Курінний Є. Комунальне управління:ознаки принципи , поняття // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.25-29. – ISSN 0132-1331
719864
  Череп А.В. Комунальний банк як інвестиційна складова соціально-економічного розвитку територіальних громад / А.В. Череп, С.О. Осипенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 314-319. – ISSN 2222-4459
719865
  Чепіга Т.М. Комунальний майновий комплекс міста: сучасний стан та проблеми управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 133-136. – Бібліогр.: 14 назв
719866
  Ананасенко К. Комунальний сектор економіки: генезис, зміст та значення поняття // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 51-55. – Бібліогр.: на 22 пункти. – ISSN 0132-1331
719867
  Зима Д.Л. Комунальний фінансовий контроль: поняття та проблеми розвитку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.81-86. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
719868
  Герасименко Н.О. Комунальні банки: реалії і перспективи правового регулювання // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень ; Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2013. – № 2 (36). – С. 81-86. – ISSN 1681-6277
719869
  Апанасенко К. Комунальні господарські об"єднання: актуальні проблеми правового регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
719870
  Луговий В. Комунальні коледжі США: досвід для України // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Травень - червень (№ 3). – С. 4-5


  В Україні відповідно до Закону "Про вищу освіту" (2014 р.) значних змін зазнають вищі навчальні заклади I та II рівнів акредитації. Надмірна кількість університетів, академій та інститутів і сумарно завеликі обсяги підготовки фахівців у них призводять ...
719871
  Сечін С. Комунальні підприємства "Бюро технічної інвентарізації" мають право на існування // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 3. – С. 29-31.
719872
   Комунально-житлове господарство УРСР. – Київ, 1940. – 284с.
719873
  Ісаков П.М. Комунально-побутове забезпечення ув"язнених і засуджених до позбавлення волі в УСРР 1923 року // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2015. – № 1 (9). – С. 51-68
719874
  Морозова Марина Комунальное путешествие : В курсе // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 88-91 : Фото
719875
  Еренбург І. Комунарова люлька / І. Еренбург. – К, 1924. – 32с.
719876
  Симеонова Й. Комуникативен подход в обучението по чужд език / Й. Симеонова. – София, 1982. – 70с.
719877
  Любашенко О.В. Комуникативна дистанція в процесі особистісно-орієнтованої співдіяльності навчання мов // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 34-38. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття присвячена виявленню проблем особистісно-орієнтованого навчання мов. Автор пропонує побудову педагогічного дискурсу шляхом скорочення комунікативної дистанції. Статья посвящена выявлению проблем личностно-ориентированного обучения языкам. Автор ...
719878
  Исусов М. Комунистическата партия и революционният процес в България 1944/1948 / М. Исусов. – София, 1983. – 336с.
719879
  Стефанов Ц. Комунистическият и антифашисткият печат през времето на фашистката диктатура в България. / Ц. Стефанов. – София, 1960. – 334с.
719880
  Филипов Д. Комунистическото общество / Д. Филипов. – София, 1982. – 408с.
719881
  Цонков Гено Комунистът и революционният прелом / Гено Цонков. – София : Партиздат, 1989. – 148 с.
719882
  Калакура О. Комунізація етнокультурного життя Галичини: історико-політологічний вимір // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 116-131. – ISBN 978-966-97599-1-7


  Також йдеться о русифікації Вищої школи.
719883
  Калакура О. Комунізація освітньо-культурних процесів у Галичині як засіб денаціоналізації краю // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 1 (87), січень - лютий. – C. 12-28. – ISSN 2524-0137
719884
  Ніколаєнко І.І. Комунізм -- жива творчість мас. / І.І. Ніколаєнко. – К, 1962. – 194с.
719885
   Комунізм - живе втілення ідей Великого Жовтня. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1967. – 211с.
719886
  Хрущов М.С. Комунізм - мир і щастя народів : В 2-х т. / М.С. Хрущов. – Київ : Держполітвидав
Т. 2 : Жовтень-грудень 1961 р. – 1962. – 347 с.
719887
  Слободенко А.М. Комунізм - наша мета / А.М. Слободенко, В.П. Діденко. – К., 1960. – 50с.
719888
   Комунізм - наша мета. – К, 1963. – 60с.
719889
  Зацепілін Г.Ф. Комунізм - прапор світового революційного руху / Г.Ф. Зацепілін. – Київ, 1964. – 64с.
719890
  Прожогін В.Є. Комунізм - це рівність усіх / В.Є. Прожогін. – К., 1964. – 59с.
719891
  Рябцев В.П. Комунізм / В. Рябцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 203-204. – ISBN 966-642-073-2
719892
   Комунізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 773. – ISBN 966-316-069-1
719893
  Михальченко М.І. Комунізм // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 230-231. – ISBN 978-966-02-7304-7
719894
  Харитонов А. Комунізм 2.0 на шляху України // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 33/34 (717/718), 20.08 - 02.09.2021. – С. 63. – ISSN 1996-1561
719895
  Єфіменко Г.Г. Комунізм vs. українське націєтворення в радянській Україні (1917-1938 рр.): сприяння, поборювання чи вимушене замирення? // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 114-132. – ISSN 0130-5247
719896
  Мехеда М.І. Комунізм будувати молодим / М.І. Мехеда. – Львів, 1969. – 68с.
719897
  Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928) / С. Кульчицький. – Київ : Основи, 1996. – 396с. – ISBN 966-500-005-5
719898
  Зязюн І.А. Комунізм і естетичний розвиток особи / І.А. Зязюн. – Київ, 1972. – 172с.
719899
  Ковалевський Б.П. Комунізм і класи / Б.П. Ковалевський. – Київ, 1965. – 143с.
719900
  Гутянський С.К. Комунізм і культура / С.К. Гутянський. – Київ, 1968. – 48с.
719901
  Лось В.Є. Комунізм і нації / В.Є. Лось. – Київ, 1965. – 36с.
719902
  Шпорлюк Р. Комунізм і націоналізм : Карл Маркс проти Фрідріха Ліста / Р. Шпорлюк; Переклав з анг. Г.Касьянов. – Київ : Основи, 1998. – 479с. – ISBN 966-500-008-Х
719903
  Худушин Ф.С. Комунізм і оновлення землі. / Ф.С. Худушин. – К., 1962. – 171с.
719904
  Драчов В.К. Комунізм і особиста власність / В.К. Драчов. – Київ, 1963. – 40с.
719905
   Комунізм і побут. – К, 1963. – 339с.
719906
  Колобков В.В. Комунізм і проблеми гуманізму / В.В. Колобков. – Київ, 1970. – 47с.
719907
  Санойца К. Комунізм і проблеми національностей у Центрально-Східній Європі в XX столітті. Польська Народна Республіка та її "національні парадокси" // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 3 (93) : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть Ч. 2. – С. 111-125. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
719908
  Ярославський Є. Комунізм і релігія / Є. Ярославський. – К, 1937. – 49с.
719909
  Ярославський Є. Комунізм і релігія / Є. Ярославський. – К, 1938. – 48с.
719910
  Колобков В.В. Комунізм і релігія / В.В. Колобков. – Київ, 1961. – 26с.
719911
  Нікітін С.Д. Комунізм і розвиток продуктивних сил / С.Д. Нікітін. – Київ, 1963. – 39с.
719912
  Донченко Р.І. Комунізм і свобода творчості / Р.І. Донченко. – Київ, 1964. – 44с.
719913
  Грідчин В.Ф. Комунізм і суспільний поділ праці / В.Ф. Грідчин. – Київ, 1968. – 108с.
719914
  Передерій В.Ф. Комунізм і суспільний прогрес / В.Ф. Передерій. – Київ, 1977. – 48с.
719915
  Лисенко О.Я. Комунізм і формування особи / О.Я. Лисенко. – К., 1978. – 48с.
719916
  Горбунова А.В. Комунізм і християнство у розумінні М. Бердяєва (за працею "Джерела і смисл російського комунізму") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 279-280. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
719917
   Комунізм перемагає. – К, 1961. – 227с.
719918
  Агеєва В. Комунізм під знаком тризуба // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 23 серпня (№ 30). – С. 15


  Книжка Олександра Ірванця "Харків. 1938" - одна з 16, що увійшли до довгого списку "Книги року ВВС". Про неї розповідає член журі конкурсу Віра Агеєва.
719919
  Мазур В.Н. Комунізм починається сьогодні / В.Н. Мазур. – К, 1960. – 64с.
719920
  Тичина П.Г. Комунізму далі видні : поезії / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав, 1961. – 62 с.
719921
  Гуменюк О.І. Комунікативна активність громадян у соціальних мережах у контексті впровадження освітніх реформ: програма дослідження // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 6 (20). – С. 63-72. – ISSN 2411-1449
719922
  Мефанік М.С. Комунікативна діяльність інженера-педагога у професійному навчанні учнів професійно-технічного навчального закладу // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 149-156. – ISSN 2074-8922


  "...У статті відмічено особливість професійного навчання учнів професійно-технічного навчального закладу та особливості комунікативної діяльності."
719923
  Омельченко І.М. Комунікативна діяльність у структурі свідомості і самосвідомості: феноменологія і ноуменологія // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2018. – № 1 (13). – С. 20-35. – ISSN 2226-4078
719924
  Ілляшенко С.М. Комунікативна ефективність групи у Facebook як інструменту просування випускової кафедри на ринку науково-освітніх послуг / С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна, Н.С. Ілляшенко // Маркетинг і цифрові технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Окландер М.А. – Одеса, 2018. – Т. 2, № 1. – С. 83-95. – ISSN 2522-9087


  Викладено результати аналізу і кількісної оцінки за авторською методикою комунікативної ефективності сторінки (групи) випускової кафедри університету у соціальній мережі Facebook. Визначено основні напрями комунікативного впливу та їх адресатів. ...
719925
  Горбач С.С. Комунікативна засоби вираження стратегії ухиляння від відповіді // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 395-399. – ISSN 1729-360Х
719926
  Арістова Н.О. Комунікативна компетентність майбутніх філологів: сутність, зміст, структура // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 9-15. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (11)). – ISSN 2411-264X
719927
  Диба О.П. Комунікативна компетентність як складова професійності менеджера культури // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 3. – С. 103-111. – ISSN 2409-9805


  Метою статті є характеристика комунікативної компетентності як складової професійності менеджера культури. Методологія дослідження базується на аналізі професійної компетентності в аспекті специфіки фаху менеджера культури; узагальненні та виявленні ...
719928
  Петрович А. Комунікативна культура викладача та проблеми у комунікації зі студентами у вищих навчальних закладах / А. Петрович, М. Ковтун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 63-66. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається комунікативна культура викладача вищої школи та проблеми, які виникають у процесі роботи зі студентами. Проаналізовано поняття "комунікативна культура", його зміст і компоненти. Комунікація між викладачем і студентом виступає як спосіб ...
719929
  Кулик О.Д. Комунікативна культура особистості майбутнього фахівця: логічно впорядковане та мозаїчне в ієрархії споріднених понять // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 11. – С. 96-113. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729
719930
  Дячук В.П. Комунікативна культура прямого телевізійного ефіру : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Дячук В. П. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
719931
  Малик Ю.І. Комунікативна культура як складова професійної культури майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 127-132. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
719932
  Мацько Л.І. Комунікативна лінгвістика : навч.-метод. посібник / Л.І. Мацько, О.М. Калита, С.І. Поворознюк ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т укр. філології та літ. творчості ім. Андрія Малишка. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – 255, [1] : іл. – Бібліогр.: с. 230-236 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-931-040-8
719933
  Велика К. Комунікативна методика навчання іноземним (англійської) мовам та її ефективність. Інноваційний підхід навчання за допомогою "skyp" // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 214-221
719934
  Сирінський Р.А. Комунікативна методологія як основа розробки неконфронтаційних моделей етнополітики : Автореф. дис... канд. філософських наук: 09.00.03. / Сирінський Р.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв.
719935
  Римаренко С.Ю. Комунікативна модель мовної політики Молдови / С.Ю. Римаренко, С.В. Савойська // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2. – C. 97-102. – ISSN 2519-2949
719936
  Рибачук О. Комунікативна основа суспільно-владної взаємодії у контексті розвитку соціального партнерства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 8 (265), серпень. – С. 11-14. – ISSN 2076-9326


  Статтю присвячено дослідженню соціокомунікативних практик влади та громадськості з погляду застосування мережевого (горизонтального) підходу. Проаналізовано основні чинники ефективної ін-формаційної взаємодії в системі "влада — суспільство" як ...
719937
  Білошицька В.О. Комунікативна особистість як феномен політичної лінгвокультури (на матеріалі аналітичних статей українських, англійських та французьких масмедіа) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Білошицька Валерія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
719938
  Бойченко М.І. Комунікативна парадигма дослідження культури // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 5-9. – Бібліогр.: 13 назв.
719939
  Хожаіж І.В. Комунікативна перспектива загальнопитальних висловлень у сучасному французькому художньому дискурсі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Хожаіж Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – 189 арк. – Бібліогр.: арк. 167-189
719940
  Дегтяренко М.О. Комунікативна поведінка бізнесменів в англомовному медійному інтерв"ю : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Дегтяренко Марина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 304, [2] арк. – Додатки: арк. 280-304, [2]. – Бібліогр.: арк. 5, 211-279 та в додатках: [2] арк.
719941
  Радевич-Винницький Ярослав Комунікативна поведінка білінгвів у ситуації непаритетної двомовності: психолінгвістичний аспект // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 224-232. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядається ставлення білінгвів до співвикористовуваних мов, вплив використовуваної мови на мовленнєву поведінку білінгва, особливості породження і сприйняття мовлення в ситуації українсько-російської двомовності.
719942
  Вільчинська С. Комунікативна раціоналізація і специфіка історико-філософського наслідування в Україні (на прикладі антропологічної концептуалізації) // Філософія і методологія наукового пізнання : колект. монографія / Ю. Вільчинський, С. Бондар, Л. Рижко, В. Деркач, С. та ін. Вільчинська. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 128-144. – ISBN 978-966-483-893-8
719943
  Корольов І.Р. Комунікативна ситуація "виправдання": функціонально-прагматичний та лінгвокультурний аспекти (на матеріалі української, російської та англійської художньої прози 19 ст.) : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.02.15 - загальне мовознавство / Корольов І.Р.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2008. – 238л. – Бібліогр.: л.236-238
719944
  Яценко Г. Комунікативна складова дистанційного навчання : аналіз поняття та рівні реалізації // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 88-94.
719945
  Баюра Д. Комунікативна складова діяльності підприємств - емітентів / Д. Баюра, А. Халковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 68-70. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито теоретичні засади формування зв"язків з інвесторами на підприємстві як основної частини комунікаційної політики компанії-емітента; визначено роль емітента в досягненні найкращого результату шляхом прямого чи опосередкованого донесення ...
719946
  Давидова І. Комунікативна складова концепції управління знаннями // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 1 (258), січень. – С. 11-14. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено комунікативну сутність концепції управління знаннями, яка розглядається як умова і характеристика існування сучасного соціуму
719947
  Подвірна Н. Комунікативна складова у відносинах між владою та суспільством // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1. – C. 96-108. – ISSN 2522-1663
719948
  Кухарева-Рожко Комунікативна специфіка неповних конструкцій у науково-технічному тексті // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 118-126


  У статті Визначено комунікативну специфіку неповних конструкцій у і науковому тексті. Показано механізм монолінгвістичного відновлення логі-ко-граматичного суб"єкта під час редагування українських науково-техніч-Щ них текстів. Описано сконденсовані ...
719949
  Голі-Оглу Комунікативна спрямованість й особливості творення народного ритуального дискурсу // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 215-223. – ISSN 1728-9572
719950
  Шаповалова Г. Комунікативна стратегія сучасних українських журналів для жінок // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 97-101. – (Філологія ; Вип. 20)
719951
  Сорокіна Л.Є. Комунікативна стратегія як одиниця мовленнєвого спілкування // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 453-455. – Бібліогр.: Літ.: с. 455; 11 назв. – ISSN 1729-360Х
719952
  Спинка Л.А. Комунікативна теорія як інструмент побудови національної ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 65. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
719953
  Шевченко О. Комунікативна утопія в українському контексті // Критика. – Київ, 2001. – Квітень, (число 4). – С. 26-28


  Юрген Габермас — німецький філософ і соціолог, представник нової генерації "франкфуртської школи".
719954
  Бондаренко В.В. Комунікативне лідерство як основа формування компетентного інженера-педагога // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 20-26. – ISSN 2074-8167
719955
  Миколаєць А.П. Комунікативний аспект спільної діяльності між чиновниками і неприбутковими організаціями // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 83-85. – ISSN 2306-6814
719956
  Килимник Т.М. Комунікативний збій як когнітивно-комунікативне явище // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 167-173
719957
  Стефанишин К.Л. Комунікативний підхід до створення навчально-методичних матеріалів із дисципліни "Українська мова як іноземна" / К.Л. Стефанишин, М.П. Тишковець // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 218-220
719958
  Злотник О.Й. Комунікативний простір музичного мистецтва України кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Злотник Олександр Йосипович ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 7 назв
719959
  Девтеров І.В. Комунікативний процес і мовна ситуація в інтернеті // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 162-166. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглядаються основні комунікативні механізми та особливості мовних форм в Інтернеті. Акцентується увага на проблемі мовної різноманітності у кіберпросторі.
719960
  Гнідець У. Комунікативний процес. Візуалізація образу дитини-читача як спосіб здійснення комунікативного процесу у літературі для дітей та юнацтва // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 68-74
719961
  Булах М.Б. Комунікативний статус перифразу в медіа: стилістична аспектологія : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Булах Майя Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 17 с. + додаток. – Бібліогр.: 18 назв
719962
  Булах М.Б. Комунікативний статус перифразу в медіа: стилістична аспектологія : Lис. ... канд. філол. наук : 10.02.14, 035 / Булах Майя Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [Б. и.], 2017. – 238, 1-275 арк. – Додатки: арк. 1-275. - Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 233-235
719963
  Малій А. Комунікативні аспекти діалогу в п"єсах Г. Пінтера // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 130-135
719964
  Ткач О.І. Комунікативні відносини громадянського суспільства да державних суб"єктів соціальної політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 344-353
719965
  Хоменко Т. Комунікативні девіації сучасного інформаційного потоку // Пам"ять століть відтворена у слові / Ред. кол.: А.В.Денисенко, М.П.Присяжний, В.П.Прокопенко та ін. – Київ : ІВЦ "Планета", 2004. – С. 190-195. – ISBN 966-7522-02-4
719966
  Биркун Л.В. Комунікативні завдання для початкової школи: перший рік навчання : в 2-х ч. / Л.В. Биркун, Н.О. Колтко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.6(6). Червень 2003 р.). – ISBN 966-8245-39-3; 966-8245-42-3 (Ч.1)
Ч.1. – 2003. – 80 с.
719967
  Славова Л.Л. Комунікативні максими успішності політичного дискурсу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 353-362
719968
  Спинка Л.А. Комунікативні механізми легітимації політичних інститутів в умовах глобалізації (соціально-філософський аналіз) : Дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Спинка Л.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 183л. – Бібліогр.: л.169-183
719969
  Швед Г.О. Комунікативні особливості англомовних рекламних текстів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 22-25. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  Розгядаються екстралінгвістичні фактори, які обумовлюють вибір та функціонування мовних одиниць у рекламному тексті. Основними чинниками впливу, на думку автора, є природа і властивості самого товару чи послуги, комунікативний намір автора рекламного ...
719970
  Бацевич Флорій Комунікативні особливості вигуку ну в сучасному українському мовленні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 31-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
719971
  Бутенко Н.Ю. Комунікативні процеси у навчанні : підручник / Н.Ю. Бутенко ; МОНУ ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 383 с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університета. – ISBN 966-574-586-7
719972
  Бутенко Н.Ю. Комунікативні процеси у навчанні : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Н.Ю. Бутенко, В.М. Приходько, Н.І. Федоренко; за заг. ред. Н.Ю. Бутенко ; МОНУ ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 334 с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-650-2
719973
  Акімова А.О. Комунікативні складові професійної діяльності державних службовців // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 35-38. – ISBN 978-617-7139-11-8
719974
  Кокоза Г.А. Комунікативні стратегії і тактики персоналізації публіцистичного дискурсу мовними одиницями на позначення одягу // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 40-44. – Бібліогр.: С. 44 ; 8 поз.
719975
  Коротич К. Комунікативні стратегії погрози та подолання страху в дискурсі української преси ХХ - ХХI століть: мовні механізми впливу на реципієнта // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 140-144. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 1)
719976
  Апалат Г.П. Комунікативні стратегії респондента в інтерв"ю Дональда Трампа для "Нью Йорк Таймс" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 400-405


  У статті розглянуто комунікативні стратегії Дональда Трампа в інтерв’ю, яке він дав "Нью-Йорк Таймс" 23 листопада 2016 року: стратегію інформування та стратегію демонстрації ставлення респондента до репліки інтерв’юера, виокремлено неконфліктні та ...
719977
  Варцаба Н.В. Комунікативні технології у процесі іміджмейкінгу та особливості їх застосування у сфері іміджу корпорації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 4. – С. 102-109. – ISSN 2409-9805


  Мета дослідження – це визначення ролі, місця комунікативних технологій в процесі формування іміджу, виділення актуальних комунікативних технологій та описання особливостей використання технологій у сфері побудови іміджу корпорації. Методологія ...
719978
  Бутиріна М.В. Комунікативні фактори функціонування публіцистичних текстів (на матеріалі журналів "Літературно-науковий вісник" і "Питання філософії та психології") : Автореф...канд.філолог.наук:10.01.08 / Бутиріна.М.В.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.13-14
719979
  Бутиріна М.В. Комунікативні фактори функціонування публіцистичних текстів (на матеріалі журналів "Літературно-науковий вісник" і "Питання філософії та психології") : Автореф...канд.філолог.наук:10.01.08 / Бутиріна М.В.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.13-14
719980
  Латик М. Комунікативно--епістемічні ознаки англійських модальних дієслів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 74-79. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
719981
  Кондратенко Н. Комунікативно-дискурсивні дослідження в сучасному українському мовознавстві: тенденції та перспективи // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65). – С. 64-73. – ISSN 1682-3540


  Статтю присвячено дослідженню комунікавно-дискурсивного-наукового підходу до аналізу мовних явищ в українському мовознавстві.
719982
  Свінцицька О.В. Комунікативно-дискурсивні параметри сучасної англомовної письмової лекції (у контексті Болонського процесу) // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 113-117. – Бібліогр.: С. 117; 6 назв
719983
  Мукомела Людмила Аркадіївна Комунікативно-економічна конкуренція та концентрація як фактори ефективної діяльності друкованих ЗМІ (з досвіду сучасної преси ФРН) : Дис...канд.філолог.наук:10.01.08 / Мукомела Людмила Аркадіївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 194л. – Бібліогр.:л.178-194
719984
  Байоль О.В. Комунікативно-когнітивна репрезентація інтриги в драматургічному дискурсі Теннессі Вільямса // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 21-26
719985
  Годісь Ю.Я. Комунікативно-когнітивні засади мотиваційного жанру "мистецтво успіху" (на матеріалі англомовних текстів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Годісь Юлія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
719986
  Березовська Л.І. Комунікативно-мовленнєва компетентність як складник процесу професійної підготовки майбутніх соціальних працівників // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 37-40. – (Педагогічні науки ; № 1 (126)). – ISSN 2414-5076
719987
  Корольова В.В. Комунікативно-прагматична організація сучасної української драми : монографія / Валерія Корольова ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2016. – 381, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 326-381 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-799-4
719988
  Ковальчук В.А. Комунікативно-прагматична спрямованість питань в інтерв"ю з точки зору проблем перекладу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 108-113. – ISBN 966-581-623-3
719989
  Власенко М.С. Комунікативно-прагматичний аспект іспанського законодавчого тексту : Автореф...канд. філолог. наук: 10.02.05 / Власенко М.С.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 21с. – Бібліогр.:с.17
719990
  Мерзлікіна О.В. Комунікативно-прагматичний аспект функціонування прислів"їв у художніх текстах. : 10.02.05. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Мерзлікіна О. В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с.
719991
  Столярова А.А. Комунікативно-прагматичні виміри новогрецьких законодавчих документів (на матеріалі кримінального, кримінально-процесуального кодексів Греції та інших юридичних текстів) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.14 - класичні мови. Окремі індоєвропейські мови (новогрецька мова) / Столярова А.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 268л. + Додаток: л.222-268. – Бібліогр.: л.200-221
719992
  Коновець Сніжана Павлівна Комунікативно-прагматичні особливості актуалізації фразеологізмів у дискурсі сучасної преси (за матеріалами іспанських періодичних видань) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Коновець С.П.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
719993
  Слободян М. Комунікативно-прагматичні особливості вживання частки "геть" в художньому стилі // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 43-49. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
719994
  Кікало А.В. Комунікативно-прагматичні особливості спортивного тексту Французської преси : Дис... Канд. філолог.наук: 10.02.05 / Кікало А.В.; Ужгородський держ. уні-тет. – Ужгород, 1995. – 154л. – Бібліогр.:л.130-145
719995
  Завальнюк І. Комунікативно-прагматичні функції та стилістичні вияви вставних одиниць у сучасному українському газетному мовленні // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 15-32. – ISSN 1682-3540
719996
  Павліченко Л.В. Комунікативно-рольова диференціація учасників дискурсу допиту // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 145-154. – ISSN 2311-2697


  Статтю присвячено особливостям комунікативно- рольової диференціації комунікативних суб"єктів дискурсу допиту. Вектор дослідження спрямований на виявлення індикаторів і характеристик ідентифікації. The article is devoted to the peculiarities of ...
719997
  Сінченко Є.І. Комунікативно-семантична категорія суб"єктивної модальності та імпліцитний спосіб її передачі у французькому художньому тексті // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 103-107. – ISSN 1729-360Х
719998
  Скловськи І.З. Комунікативно-соціокультурний простір - феномен європейської парадигми суспільства нескореної України / І.З. Скловськи, О.І. Скловська, В.І. Аксьонова // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 41-45. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
719999
  Водовоз Л.М. Комунікативно-функціональні засади дослідження модальності // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 57-64. – (Філологічні науки)
720000
  Преснер Р. Комунікативно орієнтований підхід до навчання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 12-19. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "…Зроблено висновок про необхідність застосування комунікативно орієнтованого підходу до навчання іноземної мови у немовному ВНЗ, оскільки він максимально наближує навчальний процес до реальної мовної ситуації, розвиває професійно комунікативні, ...
<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,