Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>
710001
  Гречка С.О. "Культурна зброя" як складник консцієнтальної війни проти України // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 53-58


  У статті проаналізовано використання вербальних культурних текстів і витворів мистецтва як засобів гібридної та консцієнтальної війни проти України. Детально розглянуто функціональне призначення та використання культурного контенту з метою пропаганди, ...
710002
  Левіт Д.А. "Культурна опозиція" радянських університетів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 164-175


  Аналізується колишня радянська система ідеологічного контролю за діяльністю університетів та їх культурологічної функції. Ключові поняття: людина, культура, освіта, університет, опозиція, ідеологія. Анализируется бывшая советская система ...
710003
  Долгочуб В. "Культурна пам"ять" у дискурсі та практиках реконструкторів української традиційної культури // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 25-31. – ISSN 0130-6936
710004
  Сенченко М.І. "Культурна революція" в Україні, або управління деградацією / М.І. Сенченко; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 212с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-494-5
710005
  Драмарецький Б. "Культурна революція" початку 1920-х рр., як технологія формування радянського менталітету / Б. Драмарецький, Н. Толубець // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 2 (34), квітень - червень. – С. 190-199. – ISSN 1998-4634
710006
  Овчарук О.В. "Культурна свідомість" як концепт теоретичної культурології // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 3-8. – ISSN 2312-4679


  "Наукова новизна роботи полягає розкритті культурологічної сутності концепту «культурна свідомість». Доведена його теоретична значущість в осмисленні закономірностей, явищ та процесів розвитку культури. Уточнено зміст концепту «культурна свідомість», ...
710007
  Морошкіна Г.Ф. "Культурна" складова концепту "patrimoine culturel" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 298-307. – Bibliogr.: Літ.: с. 307; 21 поз.
710008
  Делюсин Л.П. "Культурная революция" в Китае / Л.П. Делюсин. – Москва, 1967. – 48с.
710009
  Надеев И.М. "Культурная революция" и судьба китайской литературы / И.М. Надеев. – М., 1969. – 149с.
710010
  Желоховцев А.Н. "Культурная революция" с близкого расстояни / А.Н. Желоховцев. – Москва, 1973. – 262с.
710011
  Желоховцев А. "Культурная революция" с близкого расстояния / А. Желоховцев. – Москва : Прогресс, 1975. – 302 с.
710012
  Клименко Г. "Культурне емігранство" Володимира Короленка - закон чи вирок? // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 166-178. – ISBN 978-966-493-554-5
710013
  Шинкаренко О.В. "Культурний поворот" як запит до культурології // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 55-58. – Бібліогр.: 15 назв.
710014
  Орлова О.В. "Культурний туризм" як засіб діалогу культур : культурологія // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 102-106
710015
  Запускалов А.М. "Культурный консерватизм" Р. Скратона: возврат к традициям // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 154-156
710016
  Агафонов В.П. "Культурный" империализм без грима / В.П. Агафонов. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 97 с.
710017
  Грушко Е.А. Культур-маргінальність в проблемному полі ідентичності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 53-59
710018
  Волков Н.В. Культура, быт и нравы населения ГДР / Н.В. Волков. – Москва, 1977. – 91с.
710019
  Дороніна Ю.А. Культура, духовність в інформаційному суспільстві // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 282-285. – (Серія: Соціологія ; № 3 (30)). – ISSN 2075-7190
710020
  Борисова Е. Культура, имена и экономическое развитие / Е. Борисова, А. Кулькова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 1. – С. 81-106 : рис. – Библиогр.: 97 назв. – ISSN 0042-8736
710021
   Культура, искусство, досуг : Англия. США. XX век :Хрестоматия. – Ленинград : [б. и.], 1974. – 464 с.
710022
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 4. – 2002
710023
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 5. – 2002
710024
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 6. – 2003
710025
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 7. – 2003
710026
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 8. – 2003
710027
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 9. – 2003
710028
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 10. – 2003
710029
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 11. – 2003
710030
  Челышов Е.П. Культура, мир , прогресс / Е.П. Челышов. – Ташкент, 1977. – 214с.
710031
  Біленко Т.І. Культура, мовне спілкування та розуміння в контексті перебудови вищої школи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
710032
   Культура, наука, искусство СССР : словарь-справочник. – Москва, 1965. – 320 с.
710033
   Культура, нравственность, человек: сб. ст.. – Ташкент, 1991. – 98с.
710034
   Культура, образование и наука в СССР : Библиогр. указ. – Москва, 1987. – 128с.
710035
   Культура, общение, текст. Сб. ст.. – М., 1989. – 201с.
710036
  Стасіневич Є. Культура, оповита Плющем // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 червня (№ 24). – С. 11


  Леонід Плющ - публіцист, дисидент, математик і правозахисник.
710037
  Ерасов Б.С. Культура, религия и цивилизация на Востоке / Б.С. Ерасов. – Москва, 1990. – 207 с.
710038
  Бойко В.І. Культура, творчість, свобода: діалектика зв’язку // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 7-10
710039
  Артеменко А.П. Культура, техника и труд / А.П. Артеменко. – Харьков : кн. изд-во, 1964. – 116 с.
710040
   Культура, техника, человек: Диалектика взаимосвязи: Сб. ст.. – Владивосток, 1991. – 159с.
710041
  Адуло Т.И. Культура, философия и духовный мир человека: теоретико-методологический аспект / Т.И. Адуло ; под ред. Е.М. Бабосова ; АН БССР, Ин-т философии и права. – Минск : Наука и техника, 1986. – 147 с. : ил. – Библиогр.: с. 144-148
710042
   Культура, философия, образование в стратегиях 21 века : Научное издание / О.Н. Кузь, В.А. Стрижко, П.В. Брунько, Т.Е. Гетало, И.В. и др. Жеребятникова; МОНУ; ХНЕУ; Кузь О.Н., Стрижко В.А., Брунько П.В., Гетало Т.Е., Жеребятникова И.В. и др. – Харьков : ХНЕУ, 2006. – 260с. – ISBN 966-676-169-6
710043
   Культура, философия, право. – Киев
Ч.1. – 1997. – 152с.
710044
   Культура, философия, право. – Киев
Ч. 1. – 1997
710045
   Культура, человек и картина мира: сб. ст.. – Москва : Наука, 1987. – 347с.
710046
  Біблер В.С. Культура. Діалог культур / Володимир Біблер. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 365, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-569-1
710047
   Культура. Искусство. Религия. Проблемы взаимодействия. – Ленинград, 1990. – 40 с.
710048
  Шевченко А.К. Культура. История. Личность / А.К. Шевченко. – Ктев, 1991. – 187с.
710049
  Губерський Л.В. Культура. Ідеологія. Особистість : методолого-світоглядний аналіз / Леонід Губерський, Віктор Андрущенко, Микола Михальченко ; КНУТШ ; Ін-т соціології НАНУ, Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ : Знання України, 2009. – 578 с. – ISBN 966-7999-07-6
710050
  Губерський Л.В. Культура. Ідеологія. Особистість. : Методолого-світоглядний аналіз / Л.В. Губерський, В.П. Андрущенко, М.І. Михальченко; КНУТШ ; Ін-т соціології НАНУ ; Ін-т вищої освіти України. – Київ : Знання України, 2002. – 578 с. – На тит. аркуші деяких примірниках першим автором є В. Андрущенко. – ISBN 966-7999-07-6
710051
   Культура. Религия. Атеизм. – Киев, 1991. – 299 с.
710052
   Культура. Творчество. Человек. – Москва, 1970. – 272 с.
710053
  Кононенко П. Культура. Українська культура: стан, проблеми, перспективи // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 6-11
710054
  Шейко В.М. Культура. Цивілізація. Глобалізація ( кінець ХІХ-початок ХХІ ст.) : Монографія. 2-х т. / В.М. Шейко. – Харків : Основа. – ISBN 5-7768-07-49-2
Т.1. – 2001. – 520с.
710055
  Шейко В.М. Культура. Цивілізація. Глобалізація ( кінець ХІХ-початок ХХІ ст.) : Монографія: В 2-х томах / В.М. Шейко. – Харків : Основа. – ISBN 5-7768-0761-1
Т.2. – 2001. – 400с.
710056
  Колтунюк С.В. Культура.Атеизм.Личность. / С.В. Колтунюк. – К., 1988. – 141с.
710057
  Скуратовский В. Культура: вчера, сегодня, завтра : контексты киномонтажа // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2011. – № 3 (73). – С. 34-51
710058
  Гусев С.С. Культура: конфликты и компромиссы // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 12. – С. 36-46. – ISSN 0235-1188
710059
   Культура: методология исследования, опыт и проблемы преподавания : научно-методический материал по философии, культурологии, истории. – Белгород : Белгородская ГСХА
Ч. 8. – 2003. – 130с.
710060
  Дискин И.Е. Культура: Стратегия социально-экономического развития / И.Е. Дискин. – Москва, 1990. – 107 с.
710061
  Кравченко С.А. Культуральная социология Дж. Александера (генезис. понятия, возможности инструментария) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5 (313). – С.13-22. – ISSN 0132-1625
710062
  Носенок Б.Е. Культуральні дослідження у сучасній французькій гуманітаристиці // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 76-80. – ISSN 2226-0285
710063
  Шейко В.М. Культурація і дигіталізація – ключові тренди вищої культурологічно-мистецької та інформаційно-бібліотечної освіти / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Сташевський А.Я. ; редкол.: Бенч О., Бертелсен О., Благоєвич М. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 68. – C. 63-79. – ISSN 2410-5325
710064
  Шейко В. Культурація особистості - освітній вимір [Харківська державна академія культури] / В. Шейко, Н. Кушнаренко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (201). – С. 23-38. – ISSN 1682-2366
710065
  Мосенкіс Ю.Л. Культури давнього Середземномор"я і походження терміна с р і б л о / Ю.Л. Мосенкіс ; Київ. держ. техн. ун-т буд-ва і архітектури, Каф. українознавства, Редакція період. зб. наук. праць "Мова та історія". – Київ : КДТУБА : Мова та історія, 1995. – 14 с. – Бібліогр. в прим. с. 13-14
710066
  Ращенко А. Культури мають перебувати в діалозі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  В університеті відбулася Друга міжнародна наукова конференція "Китай, Корея, Японія: методологія та практика інтерпретації культур". Організатори заходу -центри сходознавства Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка НАНУ і науково-дослідний центр ...
710067
   Культури нашої надбання. – Ужгород, 1982. – 168с.
710068
  Головко Б.А. Культури філософія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 111. – ISBN 978-966-02-7998-8
710069
  Шидловський П.С. Культурна адаптація первісних мисливців Східної Європи (18 - 10 тис. років тому) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Шидловський П.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 271л. + Додатки: л.236-271. – Бібліогр.: л.201-235
710070
  Шидловський П.С. Культурна адаптація первісних мисливців Східної Європи (18 - 10 тис. років тому) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. історичн. наук: спец. - 07.00.02. - Всесвітня історія / Шидловський П.С. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
710071
  Хоменко М.М. Культурна антропологія / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 220. – ISBN 966-642-073-2
710072
  Зоотарьова К. Культурна антропологія та виклики сучасності // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 14 листоп. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 192-199. – ISBN 978-617-7768-07-3
710073
  Буценко О.А. Культурна безпека як ключовий фактор сучасного соціального розвитку // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 149-152
710074
  Бєлопольська О.А. Культурна біографія артефакту: скіфський казан // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 65-70. – ISSN 1996-9872
710075
  Сулейманова Л. Культурна взаємодія Сходу і Заходу у філософській творчості Е. Фромма // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 304-306. – ISSN 2076-1554
710076
  Вербинська К.О. Культурна візія нової України: стратегічне планування як основа розвитку // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 13-14
710077
   Культурна дипломатія // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 4


  Одним із ad hoc консультантів першого повнометражного фільму про В. Стуса "Заборонений" став випускник ІМВ Б. Токарський. Отримавши диплом магістра міжнародного права, Богдан продовжив навчання на ф-ті сучасних та середньовічних мов Кембриджського ...
710078
  Токарський Б. Культурна дипломатія Богдана Токарського / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7). – С. 5


  "Одним із ad hoc консультантів першого повнометражного фільму про Василя Стуса «Заборонений», який вийшов в український кінопрокат 5 вересня, став випускник ІМВ Богдан Токарський. Отримавши диплом магістра міжнародного права, Богдан продовжив ...
710079
  Самойлов О.Ф. Культурна дипломатія династії Терещенків // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 16. – С. 84-103. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
710080
  Глібова С. Культурна дипломатія Італії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 88-95. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
710081
  Соловчук Л. Культурна дипломатія капели "Дніпро" // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 8). – С. 6


  Улітку Народна хорова капела «Дніпро» Київського національного університету імені Тараса Шевченка відвідала з гастролями Німеччину, Швейцарію та Італію. Першим виступом став грандіозний спільний концерт, присвячений 50-літтю Університету м. Констанц ...
710082
  Осташ І. Культурна дипломатія на Близькому Сході (на прикладі Лівану) // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 22-26. – ISSN 2663-2675
710083
  Ціватий В.Г. Культурна дипломатія Республіки Польща: інституційний та іміджевий аспект (досвід для України) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 295-302. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
710084
  Кукса Н. Культурна дипломатія Росії на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 119-120
710085
  Пересунько Т. Культурна дипломатія Симона Петлюри : "Щедрик" проти "русского мира". Місія Капели Олександра Кошиця (1919–1924) / Тіна Пересунько ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Центр. держ. архів вищих органів влади та упр. України. – Київ : АртЕк, 2019. – 309, [3] с. : табл., іл., портр. – До 100-річчя засн. Укр. Республік. Капели ; До 140-річчя від дня народж. Симона Петлюри ; До 100-річчя європ. прем"єри "Щедрика". - Імен. покажчик: с. 306-307. – Бібліогр.: с. 304-305. – (100 років культурної дипломатії України). – ISBN 978-617-7674-92-3
710086
  Руденко В.Ю. Культурна дипломатія України: стан, проблеми , перспективи // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 239-240
710087
  Траченко К.О. Культурна дипломатія України: стан, проблеми, перспективи // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 250-252
710088
  Карпчук Н. Культурна дипломатія Франції / Н. Карпчук, І. Лозанюк // КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики : журнал студентів факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – Т. 2, № 1. – С. 28-33. – ISSN 2312-9808


  Сучасна світова дипломатія завдячує своєму існуванню й розвитку французам. Саме вони встановили високий стандарт етики ведення зовнішньої політики, розробили методику ведення переговорів, регулювання міжнародних суперечок, налагодження тісних взаємин з ...
710089
  Кучмій О.П. Культурна дипломатія як інструмент зовнішньої політики держави // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 65-66
710090
  Сербіна Н.Ф. Культурна дипломатія як інструмент зовнішньої політики сучасної європейської держави / Н.Ф. Сербіна, О.П. Кучмій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – C. 122-131


  Стаття присвячена культурній дипломатії, за допомогою якої держава може не тільки підвищити ефективність зовнішньої політики, а й підняти престиж власної країни, уряду; подолати упередженість щодо країни; зміцнити міжнародний авторитет держави.
710091
  Петров В.В. Культурна дипломатія як інструмент протидії гібридним загрозам // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 186-190. – ISSN 2226-3209
710092
  Мусієнко Н. Культурна дипломатія: американський вектор // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17-18 червня (№ 106/107). – С. 9


  У центрі Вашингтона відкрилася виставка відомого українського художника Віктора Сидоренка "Пам"ять безсвідомого".
710093
  Руднєва В.Ю. Культурна дипломатія: вдосконалення інформаційної політики держави та перехід до комунікативної політики // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 257-266. – (Серія "Управління" ; вип. 2)
710094
   Культурна дипломатія: інтелектуальні запити світу // Дипломатія без кордонів / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (7). – С. 122-125
710095
  Шкуров В. Культурна дипломатія: нотатки з Греції // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 46-47. – (Політичні науки)
710096
  Мареєв О. Культурна діяльність посольства Німеччини в Україні (1991-2016 рр.) // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 166-173
710097
  Гуменюк О. Культурна діяльність українських студентських організацій у Європі (1920-1939 рр.) // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 236-240
710098
  Малежик Д.І. Культурна діяльність української творчої інтелігенції в повоєнний період (1945-1953 рр.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 166-171
710099
  Головацька О.Я. Культурна діяльність українців Канади як чинник національної десиміляції в 50-ті рр. ХХ ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 5. – С. 400-406.
710100
  Айхтінгер Мартін Культурна домінанта / інтерв"ю взяла Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 1/2 (270). – С. 56-57. – ISSN 1996-1561


  Генеральний директор департаменту культурної політики Федерального міністерства європейських та міжнародних справ Австрії Мартін Айхтінгер про зростання ролі культури у міжнародній дипломатії, її особливий статус в Австрії та митців як рушіїв розвитку ...
710101
  Безугла Р.І. Культурна еліта: культурологічне осмислення феномена // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 194-200
710102
  Макаренко Є.А. Культурна і мовна різноманітність в інформаційному суспільстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 41, ч. 1. – С. 247-250.
710103
  Євдокимова В.В. Культурна і моральна складові як чинники формування розвиненого суспільства в Україні // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 2. – C. 188-207. – ISSN 2518-7600
710104
  Поливач К.А. Культурна і природна спадщина у контексті цілей сталого розвитку України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 4 (100). – С. 62-70. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
710105
  Ломако В. Культурна і природна спадщина як предмет складу порушення законів та звичаїв війни / В. Ломако, В. Базов // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 76-80.
710106
  Пилипенко С.Г. Культурна ідентичність в умовах плинної сучасності // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 126-135. – ISBN 978-617-619-161-2
710107
  Богачов А. Культурна ідентичність і пам"ять // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 6 : Місця пам"яті. – С. 22-28. – ISSN 0235-7941
710108
  Цюпак І.Г. Культурна ідентичність і проблема модернізації сучасного освітнього простору // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 63-69. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (36))
710109
  Гродська Е.Б. Культурна ідентичність новітньої української діаспори в Іспанії // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 2. – С. 113-117. – ISSN 2226-0285
710110
  Смоліна О.О. Культурна ідентичність як динамічне утворення (на прикладі культурної самоідентифікації населення східних областей України) / О.О. Смоліна, А.М. Ополонін // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 171-179. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
710111
  Лисий І.Я. Культурна ідентичність: культурні виміри націй у баченні М. Гібернау // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 11-17. – ISSN 1996-5931
710112
  Кобчінська О.І. Культурна інакшість як філософський акцент Тагара Бен Джеллуна // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 120-126
710113
  Величко В. Культурна індустрія Китаю: наукові засади та реалії розвитку // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 525-538. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
710114
  Ревко А. Культурна інфрастуктура як базис розвитку соціогуманітарного простору регіонів України в умовах трансформаційної економіки // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 3 (15). – С. 130-136. – ISSN 2411-5215
710115
  Палій О. Культурна катастрофа та її витоки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 березня (№ 51/52)


  Російський режисер, син автора "Союзу нерушимого" Андрій Кончаловський вважає, що "Московія" іде до неоліту.
710116
  Нестуля О. Культурна комісія при делегації України на мирних переговорах з Росією 1918 р.: хроніка діяльності / Олексій Нестуля; Всеукраїнська спілка краєзнавців, Полтавське наукове тов-во краєзнавців. – Полтава, 1993. – 64с.
710117
  Хом"якова О.В. Культурна компетенція у вищій освіті // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 73-77. – ISSN 2312-4679


  Розглянуто місце культурної компетенції у вищій освіті та пов"язані з нею дискусійні питання. Особливу увагу приділено ключовим соціальним компетенціям. Спираючись на документи ЮНЕСКО й інших міжнародних організацій та представлені їм наукові розробки, ...
710118
  Світленко С. Культурна компонента в ідеології та діяльності українського національного руху Наддніпрянщини середини 40-80-х рр. XIX ст. // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 81-93. – ISBN 978-966-981-084-7
710119
  Тертична А. Культурна комунікація України з Болгарією у світлі публічної дипломатії 1990-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (550), січень - лютий. – С. 112-125. – ISSN 0130-5247


  Згадується, що окремі аспекти культурно-гуманітарної співпраці України з Болгарією висвітлено в дослідженнях О. Машевського та Г. Мінгазутдінової. - С. 113, 125.
710120
  Гач Н.О. Культурна конотація словосполучень в американському поетичному дискурсі XIX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 250-262


  У статті здійснюється когнітивно-прагматичний аналіз словосполучень в американських віршованих творах XIX ст. з огляду на інтенції автора, а також розглядаються особливості реалізації теми "війна" на рівні словосполучень у рамках культурних, ...
710121
  Вікирчак І. Культурна менеджерка, асистентка Ольги Токарчук Ірина Вікирчак: "Головне - не те, що робиш, а з якими людьми йдеш поруч" / розмову вела Олександра Іванюк // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 17 листопада (№ 46). – С. 1, 4. – ISSN 0027-8254
710122
  Павлова О.Ю. Культурна місія класичного університету // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 74-78. – Бібліогр.: 3 назв.
710123
  Костючок О.В. Культурна належність Києво-Софійського собору за виданням "Архітектура СРСР" (перша половина 1930–х рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 75-79. – ISSN 2076-1554
710124
  Шляхович О.В. Культурна освіченість: міждисциплінарна проблематика у сучасних міжкультурних дослідженнях // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 193-195
710125
  Шевченко Г.П. Культурна особистість: концептуальні ідеї П. Шафера / Г.П. Шевченко, Т.Л. Антоненко, М.В. Безугла // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 134-139. – ISSN 2226-3209
710126
  Шаповал М. Культурна павутина: інтертекстуальність як основа літератури модернізму // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 342-350
710127
   Культурна політика в Україні : аналітичний огляд / О.А. Гриценко, Г.О. Андрес, І.С. Булкіна, Н.К. Гончаренко, В.В. та ін. Дем"ян; [Гриценко О.А., Андрес Г.О., Булкіна І.С., Гончаренко Н.К. та ін.]; Український центр культурних досліджень Міністерства культури і туризму України; ред.-упорядник О. Гриценко. – Київ, 2007. – 160 с. : табл. – ISBN 966-7048-65-9
710128
  Кравченко О.В. Культурна політика в Україні за часів незалежності. Дискурс публічної політики // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 47-57
710129
  Дацюк С. Культурна політика війни // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2017. – № 1 (1051). – С. 8-11 : фото Юрія Сороки. – ISSN 0868-9644
710130
  Савелова М. Культурна політика Європейського Союзу // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київ. славістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (50). – С. 118-122
710131
  Ковальчук Т.І. Культурна політика Європейського Союзу і місце України у формуванні єврокультурних стратегій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 192-196
710132
  Ковальчук Т.І. Культурна політика Європейського Союзу як інтеграційний фактор та інструмент формування загальноєвропейського культурного простору // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 55-64
710133
  Худолій М. Культурна політика Європи: огляд проблематики // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 413-415
710134
  Еппл Майкл Культурна політика і освіта / Еппл Майкл; Пер. з англ. В.Василюка. – Київ : Веселка, 2002. – 158с. – ISBN 966-01-0217-8
710135
  Степовик Д. Культурна політика і політична культура // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 18-24 березня (№ 11). – С. 7


  Маленький спогад про Миколу Плав"юка.
710136
  Бугрій В.С. Культурна політика незалежної України в період її реформування // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 19-25. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 55). – ISSN 2312-1866
710137
  Баладинська І. Культурна політика Польщі в стосунку до сучасної України // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – C. 209-217
710138
  Культенко В.П. Культурна політика та політична культура : кореляція понять та феноменів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 137. – С.140-145
710139
  Кравченко О.В. Культурна політика України: культурологічні аспекти концептуалізації та репрезентації : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.04 / Кравченко Олександр Васильович ; М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – 33 с. – Бібліогр.: 41 назва
710140
  Здіорук С.І. Культурна політика України: національна модель у європейському контексті : аналіт. доповідь / [Здіорук С.І., Литвиненко О.М., Розумна О.П. ; за ред. С.І. Здіорука] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 57, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-181-3
710141
  Худолій М. Культурна політика України: огляд проблематики // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 78-80
710142
  Драч Ю. Культурна політика як один із зовнішньополітичних інструментів французької дипломатії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 10 (295). – С. 9-10
710143
   Культурна політика: методологічні, правові, економічні проблеми : Збірник наукових праць. – Київ : УЦКД Мінкультури України, 1995. – 64с.
710144
  Худолій М.В. Культурна політика: основні підходи до визначення поняття // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 132-136. – ISSN 2226-3209
710145
  Данилюк І. Культурна психологія як окремий напрям етнічної психології // Соціальна психологія : український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 86-93.
710146
  Власов М.М. Культурна революція / М.М. Власов. – Київ, 1969. – 24 с.
710147
  Орлова Т.В. Культурна революція / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 220-221. – ISBN 966-642-073-2
710148
  Добрускін М.О. Культурна революція в європейських країнах народної демократії / М.О. Добрускін. – Київ, 1958. – 44с.
710149
  Бевзенко Л. Культурна регуляція соціальної поведінки в ситуації нестабільності : на прикладі практик успіху // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 2 квітень - червень. – С. 98-119. – ISSN 1563-3713
710150
  Денисенко С.Н. Культурна релевантність міжмовних контрастів (в аспекті питання культурної специфіки у фразеології) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 43-45. – ISBN 966-581-295-5
710151
  Вергеліс О. Культурна реформа. Вигляд з хвоста // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 вересня (№ 32). – С. 1, 4


  "Низка скандалів різної резонансності потрясла жарке повітря цього літа у зв"язку з запровадженням "культурної реформи". Особливо тієї її частини, котра стосується конкурсів у закладах культури. В Одеському українському театрі ім. В.Василька художнього ...
710152
  Атаманчук-Ангел Культурна речовина // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 131-140
710153
  Назаров Н.А. Культурна роль лексикографічної діяльності Памви Беринди на тлі західноєвропейської філології XVI-XVII століть // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 275-282


  Стаття показує освоєння і трансформації західноєвропейської лексикографічної традиції у "Лексиконі" П. Беринди. Статья показывает освоение и трансформации западноевропейской лексикографической традиции в "Лексиконе" П. Беринды. The article shows ...
710154
  Арзуманова Т.В. Культурна самобутність та міжкультурний діалог українців і росіян Харківської губернії у XIX ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1055. – С. 70-75. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 16). – ISSN 2227-6505
710155
  Бедзик Д. Культурна сила : Комедія на одну дію / Д. Бедзик. – Харків : ДВУ, 1929. – 27с.
710156
  Литвин Т. Культурна ситуація постмодерну: плюралізм як антитеза ідентичності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 40-43. – (Серія "Філософія" ; вип. 13). – ISBN 966-7631-79-6
710157
  Бурбело В.Б. Культурна складова дискурсивної компетенції мовця // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 57-60. – ISBN 966-7890-03-1
710158
  Бурбело В.Б. Культурна складова дискурсивної компетенції мовця // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: 60; 5 назв
710159
  Годованська О. Культурна складова національної ідентичності українських трудових мігрантів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 380-388. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
710160
  Цирфа Ю. Культурна складова формування зовнішньополітичної ідентичності держави в сучасному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 100-101
710161
  Здановська В. Культурна спадщина - позачасова цінність // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (80). – С. 35-37


  Запропоновано перелік видань 2015-2017 рр., які стануть у нагоді при організації різноманітних заходів у бібліотеках у рамках Року культурної спадщини
710162
  Сліпушко О. Культурна спадщина античного Криму: русько-український інтерпретаційний дискурс // Книжність середньовічної Києворуської держави : Європейська модель мислення : посіб. для студентів ВНЗ / О. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 17-28. – ISBN 978-617-7442-64-5
710163
   Культурна спадщина в Атласній геоінформаційній системі сталого розвитку України = Cultural heritage the atlas geoinformational system of sustainable development of Ukraine / [Руденко Л.Г. та ін.] ; за ред. Л.Г. Руденка ; НАН України, Ін-т географії. – Київ : Інститут географії НАН України, 2018. – 172 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 6. - На тит. арк. дані парал. укр., англ. - Зміст, вступ, рез. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8682-5
710164
  Романовський В.С. Культурна спадщина в класифікаційних схемах українського пам"яткознавства й історичного джерелознавства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 26-34
710165
  Компан О.С. Культурна спадщина в світлі марксистсько-ленінсокої теорії / О.С. Компан. – Київ, 1970. – 20 с.
710166
  Заєць Л. Культурна спадщина Волині у періодиці громадських товариств Правобережної України (остання третина ХIX – початок ХХ ст.): історіографічний огляд // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 18 : Спеціальність "Історія". – С. 79-92


  Значний масив матеріалу з означеної проблеми диктує необхідність його історіографічного аналізу, який дасть можливість узагальнити результати наявних досліджень, визначити основні завдання з проблеми та окреслити перспективи майбутніх досліджень. ...
710167
  Тютюнник Ю.Г. Культурна спадщина і ландшафтне різноманіття // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 38-61. – ISBN 966-531-142-5
710168
   Культурна спадщина і національна політика історичної пам"яті // Політика історичної пам"яті в контексті національної безпеки України : аналіт. доповідь / В.М. Яблонський, В.С. Лозовий, О.Л. Валевський, С.І. Здіорук, С.О. та ін. Зубченко. – Київ : НІСД, 2019. – С. 67-77. – ISBN 978-966-554-315-2
710169
  Семена М. Культурна спадщина на невизнаній території // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16-17 травня (№ 87/88). – С. 10


  Процес включення кримських пам"яток до Всесвітнього списку ЮНЕСКО призупинено. Що далі?
710170
  Денисенко О.А. Культурна спадщина про Українську революцію 1917–1921 років у формуванні історичної пам"яті // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 13-24. – ISSN 2078-0133
710171
  Святненко А.В. Культурна спадщина протоієрея Києво-Софійського собору П.Г. Лебединцева // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 326-328. – ISBN 978-966-452-103-8
710172
  Верменич Я. Культурна спадщина Середземномор"я в генезисі південноукраїнських міст // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (348). – С. 147-160. – ISSN 0869-3595
710173
   Культурна спадщина Слобожанщини. Історія та краєзнавство : зб. наук.-попул. ст. : [доп. та повідомл. учасників іст.-краєзнав. секції п"ятої та шостої міжнар. наук. конф."Слобожанські читання", Харків, 29-30 листоп. 2001 р. та 24-25 жовт. 2002 р.]. – Харків : Курсор. – ISBN 966-7810-60-7
Число 1. – 2003. – 167, [1] с., [1] арк. карта : іл. – Імен., геогр. покажч.: с.154-161. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.
710174
  Поливач К.А. Культурна спадщина та ії вплив на розвиток регіонів України / К.А. Поливач ; [наук. ред.: Л.Г. Руденко] ; НАН України, Ін-т географії. – Київ : Інститут географії НАН України, 2012. – 208 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 181-202. – ISBN 978-966-02-6681-0
710175
  Барна С. Культурна спадщина Тернопільщини // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 48-57. – ISSN 0131-2685
710176
  Денисенко Г. Культурна спадщина у формуванні історичної пам"яті: події 1941-1942 рр. В пам"ятках // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 40-55. – ISSN 2222-5250
710177
   Культурна спадщина України : правові засади збереження, відтворення та охорони культурно-історичного середовища : збірник офіційних документів. – Київ : Істина, 2002. – 336с. – ISBN 966-7613-23-2
710178
   Культурна спадщина України : бібліогр. покажчик / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Б-ка ; [уклад.: В.В. Степко, Г.О. Стешенко, Т.В. Улятовська, А.А. Чернявська ; наук. ред. Т.В. Улятовська ; відп. за вип. Ю.І. Горбань]. – Київ : КНУКіМ, 2012. – 92, [2] с. – Геогр. покажч.: с. 82-92
710179
  Троєльнікова Л.О. Культурна спадщина України в контексті формування сучасного художньо-освітнього простору // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 79-84
710180
  Денисенко Г. Культурна спадщина України у формуванні історичної пам"яті народу / Г. Денисенко, О. Денисенко // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 139-150. – ISSN 2222-5250
710181
   Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж. – щоріч. наук. вид. – Київ : НАКККіМ. – ISBN 978-966-452-250-9
Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко (голов. ред.) та ін.]. – 2017. – 254, [2] с. : іл. – Назва обкл.: Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека. – Бібліогр. в кінці ст.
710182
  Зараховський О.Є. Культурна спадщина Черкащини як туристичний ресурс // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 181-187. – ISSN 2226-0285
710183
  Єпіфанов О.В. Культурна спадщина як важливий елемент системи національних цінностей Української держави // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (49). – С. 15-22. – ISSN 2413-1342
710184
  Антоненко В.С. Культурна спадщина як історико-культурний та науково-пізнавальний ресурс туризму: проблеми питання / В.С. Антоненко, І.П. Крупа // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 37-44. – Бібліогр.: 17 назв.
710185
  Пивовар І.В. Культурна спадщина як об"єкт адміністративно-правової охорони // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 165-176
710186
  Кудерська Н.І. Культурна спадщина як об"єкт культурної політики держави // Право культурної спадщини України : загальна частина : підручник / Н.І. Кудерська. – Київ : НАКККіМ, 2014. – C. 6-12. – ISBN 978-966-452-170-0
710187
  Титова О. Культурна спадщина як чільна складова державотворчих процесів сучасної України // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 3-6. – ISSN 2078-0850
710188
  Шуткевич О. Культурна спадщина: анексована, втрачена, розкрадена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 1 листопада (№ 197). – С. 10-11


  Пам"ятки окупованого Криму стали головною темою міжнародної конференції у Вінниці.
710189
  Шорсткіна О. Культурна співпраця Михайла Драгоманова та західноукраїнських інтелектуалів: історіографічний аспект (перша третина ХХ століття) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 72-79


  Висвітлюється внесок науковців у дослідження проблеми культурної співпраці видатного українського мислителя та вченого Михайла Драгоманова та чільних представниківінтелектуальної еліти Галичини, Буковини та Закарпаття першої третини ХХ ст.Аналізуються ...
710190
  Семененко Н. Культурна стратегія і стратегеми Національної філармонії України: естетичні виклики епох // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 1 (49) : Театр. Музика. Кіно. – С. 56-63. – ISSN 1728-6875
710191
  Виткалов С.В. Культурна сфера Рівненщини як сегмент її духовного становлення (на прикладі діяльності галереї європейського живопису "Євро-арт") // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 44-51
710192
  Розовик О. Культурна сфера села в період реформування АПК України (1991-2000 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 171-173
710193
  Мазепова О. Культурна схема rudarbayesti (стриманість) у складі перської системи ввічливості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 27-30. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено одну з найбільш показових для перської системи ввічливості культурних схем – rudarbayesti (стриманість), яка має істотний вплив на всі види соціальної взаємодії в Ірані. Вивчення механізмів функціонування цієї культурної схеми сприятиме ...
710194
  Мазепова О.В. Культурна схема sekastenafsi (самоприниження) у складі перської системи ввічливості ta"arof // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 241-249
710195
  Дубас О.П. Культурна та ідеологічна глобалізація: виклики для інформаційного простору України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 201-207
710196
  Федорчук Л. Культурна тематика в ефірі France 24: уроки для України / Л. Федорчук, Н. Пушкарук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 202-208. – (Серія "Журналістика" ; вип. 46). – ISSN 2078-7324
710197
  Гумницька Н. Культурна традиція: першооснова збереження національної ідентичності та формування глобального українського простору // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 3-11. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2
710198
  Николаєва В.І. Культурна трансформація медійного простору інформаційного суспільства / В.І. Николаєва, Ю. Якименко // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., АмошаО.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 1 (74). – С. 42-48. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
710199
  Настояща К.В. Культурна форма як агент міжкультурного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-20. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто поняття "культурної форми", дано ґрунтовний аналіз цього соціального феномена як продукту діяльності певної культури. Досліджено типологію культурних форм, варіанти їх апробації та роль у міжкультурному дискурсі як одного з факторів ...
710200
  Копієвська О.Р. Культурна функція держави як предмет наукового аналізу // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 122-125
710201
  Головченко М.Ф. Культурна функція як невід"ємна складова образу сучасної держави // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 8-20. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
710202
  Маслікова І.І. Культурна цінність та поліфункціональність суспільного простору міської площі: історико-культурологічний контекст // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (5). – С. 88-92. – ISSN 2616-9967


  У статті досліджуються зміни в організації та функціонуванні суспільного простору в містах у контексті соціокультурної динаміки - від часів Античності до сьогодення. Виявляються соціокультурні особливості відкритого міського простору в античній Греції ...
710203
  Шевченко Л.М. Культурна штучність романтичної стилістики в умовах українського ліризму і в формуванні мистецьких засад фортепіанної гри від XIX на XX століття // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 176-183. – ISSN 2312-4679
710204
  Пирогов Г.Н. Культурная агрессия / Г.Н. Пирогов. – Москва : Советская Россия, 1986. – 109 с.
710205
  Матвеенко В.В. Культурная адаптация иммигрантов в российском и канадском обществах в условиях технологического развития : культура и управление // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 55-60. – ISSN 2073-9702


  В статье анализируется влияние ИКТ на процессы культурной адаптации иммигрантов в многокультурных обществах. Предложена модель адаптации иммигрантов в принимающее общество, основанная на данных результатов сравнительного исследования содержания ...
710206
  Кон И.С. Культурная антропология телесных наказаний. Телесные наказания детей // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 97-109. – ISSN 0042-8744
710207
  Панибратцев А.В. Культурная глобализация и задачи современного образования // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 10. – С. 52-57. – ISSN 2073-9702
710208
  Чон Докхен Культурная глобализация: тогда и сейчас // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2019. – T. 15, № 1 : Дорога к обновлению: Корея в начале ХХ века. – С. 32-35. – ISSN 1738-8252
710209
  Барсук В.Л. Культурная деятельность : опыт социологических исследований / В.Л. Барсук, В.И. Волков, Л.И. Иванько и др. ; отв. ред. Л.Н. Коган ; АН СССР, Урал. науч. центр. – Москва : Наука, 1981. – 238 с.
710210
   Культурная деятельность населения : демографический аспект : сб. ст. – Москва, 1988. – 126 с.
710211
  Цыплаков Д.А. Культурная динамика традиций и новаций : образовательный аспект // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (28). – С.70-75. – ISSN 1811-0916
710212
  Циватий В. Культурная дипломатия и диалог культур азербайджанских диаспорных организаций в полицентричном мире: XXI века: институциональный и внешнеполитический дискурсы // Кавказознавчі читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; НАН Азербайджану, Ін-т кавказознавства ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. – С. 59-69
710213
  Филановская Т.А. Культурная диффузия : обретения и потери (на примере становления хореографического образования в России) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 2. – С. 55-60. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматривается роль фактора культурной диффузии в становлении системы хореографического образования России. Определен механизм возникновения и динамики развития национальной школы танца как результат заимствования и синтеза европейских пед. ...
710214
  Галустян Д.О. Культурная жизнь армянских колоний средневековой Польши (XVI-XVII вв.) / Д.О. Галустян. – Ереван, 1981. – 162 с.
710215
   Культурная жизнь в СССР, 1928-1941: Хроника. – Москва, 1976. – 816 с.
710216
   Культурная жизнь в СССР, 1941-1950: Хроника. – Москва, 1977. – 524 с.
710217
   Культурная жизнь в СССР, 1951-1965: Хроника. – М., 1979. – 679с.
710218
   Культурная жизнь в СССР, 1966-1977: Хроника. – М., 1981. – 847с.
710219
   Культурная жизнь в СССР. 1917-1927. Хроника. – Москва, 1975. – 768 с.
710220
  Пустовалова А. Культурная жизнь горьковчан в годы Великой Отечественной войны. Библиотеки, печать и издательское дело // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 44-45
710221
  Бахрамова М.В. Культурная жизнь Дербента в XVI-XVIII веках // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 209-212. – ISSN 2076-1554
710222
  Степанов З.В. Культурная жизнь Ленинграда / З.В. Степанов. – Ленинград, 1976. – 288с.
710223
   Культурная жизнь Сибири 17-20 вв. : Сборник еауч. трудов. Бахрушинские чтения. – Новосибирск : НГУ, 1981. – 159 с.
710224
  Хван М.С. Культурная идентичность Бразилии в эпоху глобализации // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 2. – С. 74-90. – ISSN 0044-748Х
710225
  Кузьмина С.Л. Культурная идентичность образовательного пространства современного Крыма : виртуальные отражения // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С. 79-87
710226
  Геркерова А.М. Культурная карта Европы глазами студентов факультета иностранных языков // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 4 (145). – C. 30-38. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
710227
  Краузе А.А. Культурная матрица техногенной цивилизации : аксиомы и ценности / А.А. Краузе, А.С. Сафонова, О.Д. Шипунова // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.7-10. – ISSN 2073-9702


  Предложен философский анализ культурной матрицы современной цивилизации через выявление мировоззренческих доминант техногенного общества. Автор делает вывод, что анализ базовых аксиоматических установок позволяет наиболее наглядно показать связь ...
710228
   Культурная Москва. – Москва, 1923. – 139с.
710229
  Сабадаш Ю.С. Культурная парадигма в творческом наследии Николая Рериха / Ю.С. Сабадаш, Ю.М. Никольченко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 91-95. – ISSN 2226-3209
710230
  Николаева А.Д. Культурная парадигма как основа социокультурной модернизации региональной системы образования / А.Д. Николаева, О.П. Осипова // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 3, ч. 1. – С. 49- 51. – ISSN 2073-9613


  В статье проведен анализ культурной парадигмы системы образования, ее вариативной модели - социокультурному подходу в образовании на материале Концепции социокультурной модернизации образования в Республике Саха (Якутия).
710231
   Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры : Сборник материалов. – Москва : Либерия, 2002. – 238с. – ISBN 5-85129-139-7
710232
  Бабякина Е.П. Культурная политика в условиях становления гражданского общества // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 5. – С. 58-64. – ISSN 2073-9702


  В статье предлагается культурологический анализ одного из исторических типов культуры, приходящегося на период неолита. Характеризуется образ жизни общества этой исторической эпохи, разбирается структура культуры. Проводится анализ всех элементов и ...
710233
  Водопьянова Е. Культурная политика Европейского Союза и вызовы времени // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 112-122. – ISSN 0201-7083
710234
  Маевский Г.С. Культурная политика современной России: институты и тенденции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.77-87. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
710235
  Живков Т. Культурная политика социализма / Т. Живков. – София, 1985. – 374 с.
710236
  Крупская Н.К. Культурная работа в колхозах / Н.К. Крупская. – Москва-Ленинград, 1930. – 32 с.
710237
   Культурная ревлюция - составная часть ленинского плана социалистического строительства: реф. сб.. – М., 1981. – 336с.
710238
  Гладкая Л.В. Культурная революция - закономерность развития нового мира / Л.В. Гладкая. – Одесса, 1972. – 101 с.
710239
  Васина Э.Л. Культурная революция / Э.Л. Васина. – Москва, 1968. – 35 с.
710240
  Щербина Д.Г. Культурная революция в ГДР и борьба СЕПГза ее осуществление : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.570 / Щербина Д.Г. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 32 с.
710241
  Каландадзе Ц.П. Культурная революция в Грузии / Ц.П. Каландадзе. – Тбилиси, 1963. – 111 с.
710242
  Арнольдов А.И. Культурная революция в европейских странах народной демократии / А.И. Арнольдов. – Москва, 1956. – 47 с.
710243
  Безносиков Я.Н. Культурная революция в Коми АССР / Я.Н. Безносиков. – Москва, 1982. – 296 с.
710244
  Худавердян К.С. Культурная революция в Советской Армении. 1920-1940. / К.С. Худавердян. – Ереван, 1966. – 304с.
710245
  Грабарь Т.Ф. Культурная революция в СССР - составная часть ленинского плана построения социализма (1917-1937) / Т.Ф. Грабарь. – Москва, 1968. – 95 с.
710246
  Лисенков М.М. Культурная революция в СССР и армия / М.М. Лисенков. – М., 1977. – 220с.
710247
   Культурная революция в СССР и духовное развитие советского общества. – Свердловск, 1974. – 605с.
710248
   Культурная революция в СССР. 1917-1965 гг.. – М., 1967. – 472с.
710249
  Михайлов П.М. Культурная революция в Чувашии / П.М. Михайлов. – Чебоясары, 1957. – 103 с.
710250
  Смирнов К.П. Культурная революция и задачи коммунистического воспитания трудящихся при переходе от социализма к коммунизму / К.П. Смирнов, К.И. Чуркин. – М., 1972. – 1-32с.
710251
  Мельников В.В. Культурная революция и комсомол / В.В. Мельников. – Ростов -на-Дону, 1973. – 282с.
710252
  Козлов В.А. Культурная революция и крестьянство, 1921-1927: (По материалам европ. части РСФСР) / В.А. Козлов. – Москва, 1983. – 215 с.
710253
  Васина Э.Л. Культурная революция и некоторые проблемы коммунистического воспитания / Э.Л. Васина. – Москва, 1970. – 60 с.
710254
  Луначарский А.В. Культурная революция и общественность / А.В. Луначарский. – Москва-Ленинград, 1929. – 32 с.
710255
  Мамадов А. Культурная революция и пути дальнейшего развития социалистической культуры таджикского народа : Автореф... канд. филос.наук: / Мамадов А.; Таджикск. гос. ун-т. – Сталинабад, 1955. – 27л.
710256
  Привалова Л.Ф. Культурная революция как социально-политический фактор развития социалистической демократии. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Привалова Л.Ф.; АОН при ЦК КПСС. Каф. научного коммунизма. – М., 1970. – 22л.
710257
  Григулевич И.Р. Культурная революция на Кубе / И.Р. Григулевич. – Москва, 1965. – 304 с.
710258
  Куето С.В. Культурная революция на Кубе и особенности ее развития : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Куето С. В. Х.; КГУ. – К., 1985. – 188л. – Бібліогр.:л.168-188
710259
  Куето Х С.В. Культурная революция на Кубе и особенности ее развития : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Куето С.В.Х.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 22 с.
710260
   Культурная революция на Урале.. – Свердловск, 1966. – 310с.
710261
  Бердникова Л.Н. Культурная революция. Лекция по курсу научного коммунизма / Л.Н. Бердникова. – Москва, 1970. – 32 с.
710262
  Сизоненко А.И. Культурная составляющая - важный компонент внешней политики Испании // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 11. – С. 32-35. – ISSN 044-748Х
710263
  Мокшанова Е.В. Культурная среда библиотеки: интерпретация понятия // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 68-73. – ISSN 0130-9765


  Основываясь на терминологическом анализе понятий культурная среда, социальная среда, библиотечная среда, сделана попытка дефиниции понятия культурная среда библиотеки. Представлено содержание культурной среды библиотеки, показана ее роль как ресурса ...
710264
  Орлова В.И. Культурная среда производственного коллектива. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Орлова В.И.; МВ и ССО РСФСР.Урасльк.гос.ун-т. – Свердловск, 1973. – 25л.
710265
  Александер Культурная травма и коллективная идентичность / Александер, // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2012. – № 3. – С. 6-40. – ISSN 1562-2495
710266
  Вульф Е.В. Культурная флора Земного шара / Е.В. Вульф. – Ленинград, 1987. – 328 с.
710267
   Культурная флора СССР : Орехоплодные / Вульф Е.В. – Москва ; Ленинград, 1936. – 354 с.
710268
   Культурная флора СССР : Овощные пасленовые (томат, бакалажан, черный паслен, дынная груша, перец, физалис, мандрагора). – Москва ; Ленинград, 1958. – 532 с.
710269
   Культурная флора СССР. Люцерна, донник, пажитник.. – В. 1. – Москва ; Ленинград, 1950. – 528 с.
710270
   Культурная флора СССР. Хлебные злаки, Пшеница. / Вульф Е.В. – М.-Л., 1935. – 435с.
710271
   Культурная флора СССР. Хлебные злаки, Рожь, ячмень, овес. / Вульф Е.В. – М.-Л., 1936. – 447с.
710272
   Культурная флора СССР. Ягодные. / Вульф Е.В. – Москва ; Ленинград, 1936. – 285 с.
710273
  Мищук А.Н. Культурная ценность современного искусства // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 4. – С. 14-19. – ISSN 2073-9702
710274
  Кошарний І.Я. Культурне будівництва у Дрогобицькій області за роки Радянської влади (1939-1950 рр) : Дис... канд. іст.наук: / Кошарний І.Я.; Дрогобицький пед. ін-т. – Дрогобич, 1952. – 2362л.
710275
  Лісевич І.Т. Культурне будівництво в Народній Польщі / І.Т. Лісевич. – Київ, 1986. – 207с.
710276
  Розовик Д.Ф. Культурне будівництво в Україні у 1917-1920 рр. : до 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Дмитро Розовик ; КНУТШ. – Київ : Аквілон-Плюс, 2011. – 543, [1] с. – Імен. покажч.: с. 531-541. – Бібліогр.: c. 442-494 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2172-16-4
710277
   Культурне будівництво в Українській РСР. 1917-1927. Зб. докум. і матеріалів.. – К., 1979. – 663с.
710278
   Культурне будівництво в Українській РСР. 1928- черв. 1941. Зб. докум. і матеріалів. – К., 1986. – 415с.
710279
   Культурне будівництво в Українській РСР. Важливіші рішення Ком. партії і Рад. уряду 1917-1959 рр. : збірник документів : в 2-х т., 1959. – 884с.
710280
   Культурне будівництво в Українській РСР. Важливіші рішення Ком. партії і Рад. уряду 1917-1959 рр. Зб. докум. в 2-х т.. – К.
1. – 1960. – 884с.
710281
   Культурне будівництво в Українській РСР. Важливіші рішення Ком. партії і Рад. уряду 1917-1960 рр. Зб. докум. в 2-х т.. – К.
2. – 1961. – 664с.
710282
   Культурне будівництво в Українській РСР.черв. 1941-1950. Зб. докум. і матеріалів.. – К., 1989. – 572с.
710283
  Холевчук В.М. Культурне будівництво на Радянській Буковині в 1940-1965 рр. : Дис... канд. історич.наук: / Холевчук В.М.; КДУ. Каф. історії СРСР. – К., 1968. – 325л. – Бібліогр.:л.316-324
710284
  ПриходькоА Культурне будівництво на Україні (за 1925-26 та 1926-27 рр.) / ПриходькоА, 1927. – 111с.
710285
  Шевчук Г.М. Культурне будівництво на Україні у 1921-1925 рр. / Г.М. Шевчук. – Київ, 1963. – 435с.
710286
   Культурне будівництво Української Радянської Соціалістичної Республіки. (Стат. довідник). – К., 1940. – 103с.
710287
  Величко Валентин Культурне виробництво і культурний продукт у Китаї та їхнє значення для України // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 50-52
710288
  Шимчишин М.М. Культурне виробництво та митець (роман Персиваля Еверетта "Стирання") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (52). – С. 68-76


  У статті проаналізовано роман Персиваля Еверетта «Стирання» (2001) у контексті культурного виробництва пізнього капіталізму. Сьогодні мистецька продукція інтегрована в товарне виробництво. Відтак економічні зиски детермінують природу літературних ...
710289
  Веліулаєва Е.І. Культурне відродженння кримських татар (наприкінці XX - початку XXI ст.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 75-84. – ISBN 966-7352-66-8
710290
  Замлинська Олена Володимирівна Культурне життя в Україні у 1943-1953 роках : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Замлинська Олена Володимирівна; Нац. АН України, Ін-т історії України. – Київ, 1995. – 219л. – Бібліогр.:л.196-217
710291
  Замлинська Олена Володимирівна Культурне життя в Україні у 1943-1953 роках : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Замлинська Олена Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. Істор. фак. – Київ, 1995. – 21л.
710292
  Юрчук В.І. Культурне життя в Україні у повоєнні роки: світло і тіні : Наукове видання / В.І. Юрчук; НАНУ. Ін-тут національних відносин і політології. – Київ : Україно, 1995. – 80с. – ISBN 5-7707-8541-1
710293
   Культурне життя в Україні. Західні землі : [документи і матеріали]. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ. – ISBN 966-02-2711-6
Том 3 : 1966-1971. – 2006. – 856с.
710294
   Культурне життя в Україні. Західні землі: докум. і матеріали. – К.
1. – 1995. – 746с.
710295
  Чорна Л.М. Культурне життя і освіта національних меншин міста Києва у 1920-х - 1930-х роках : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Чорна Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 249 л. – Бібліогр.: л. 183-249
710296
  Чорна Л.М. Культурне життя і освіта національних меншин міста Києва у 1920-х - 30-х роках : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Чорна Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
710297
  Антоненко О.М. Культурне життя Мелітополя початку XX століття: панорама та провідні тенденції // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 111-121. – ISSN 2226-2180
710298
  Титаренко Д.М. Культурне життя на Донбасі під час нацистської окупації // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.67-84. – ISSN 0130-5247
710299
  Бортник Л.А. Культурне життя повоєнного Харкова (1946-1956 рр.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 641. – С. 188-193. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 7). – ISSN 0453-8048
710300
  Гулей Т. Культурне життя сучасного міста в номінативних одиницях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 348-357


  У статті розглядається виникнення та функціонування в англійській мові номінативних одиниць на позначення міських реалій, які утворилися в результаті урбанізаційних процесів, що вплинули на формування міських культурних осередків, а також освітніх та ...
710301
  Синьоок Г. Культурне життя української діаспори (на матеріалі збірки новел Докії Гуменної "Серед хмаросягів") // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 45-50. – (Філологічні науки)
710302
   Культурне життя. Бюлетень інформації Одеського обл. управл. культури.. – Одеса, 1958. – 32с.
710303
  Цимбалюк Н.М. Культурне залучення як перспективний напрям розвитку культурно-мистецької освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 20-24


  В останні десятиріччя одним із основних напрямів культурної політики країн Західної Європи та США стає діяльність, спрямована на заохочення більшої кількості людей до участі у культурно-мистецькій діяльності. Цей напрям позиціонується як проблема ...
710304
  Сиддик Атік Рахман Культурне значення Бахчисарая періоду Кримського ханства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 17-18. – ISSN 2076-1554
710305
  Сагуйченко В.В. Культурне значення ідеї університету // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 336-339. – ISSN 2076-1554
710306
   Культурне і наукове життя // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1961. – Рік 25, число 2 (98). – С. 21-24
710307
  Біленко Т. Культурне мовлення в діалозі як риса інтелігента // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 21-28. – ISBN 978-966-2248-90-6
710308
  Дуна Н.Г. Культурне підґрунтя соціально-економічного розвитку Німеччини / Н.Г. Дуна, Е.І. Кухар // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 56-60. – ISSN 2222-4459
710309
  Каннінгем У.Г. Культурне провідництво: культура успіху в освіті = Cultural leadership: the culture of excellence in education / Уільям Г. Каннінгем, Донн В. Грессо ; [ пер. з англ. О.Б. Кагановського ]. – Харків : Каравела, 2003. – 304с. – ISBN 966-586-104-2
710310
  Яшенкова О.В. Культурне різноманіття та ефективна ділова комунікація // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 264-268. – ISBN 966-581-295-5
710311
  Пєтухова О. Культурне різноманіття: концептуальні та правові засади міжкультурного співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 143-148
710312
  Ярмиш Є.О. Культурне роздоріжжя в структурі роману С. Нотебоома "Ритуали" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 460-464
710313
  Вітман К.М. Культурне розмаїття як механізм нейтралізації конфліктогенного потенціалу етнічності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 643-647. – ISSN 1563-3349
710314
  Денисюк Ж.З. Культурне середовище інтернету у функціонуванні аксіосфери суспільства // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 177-184. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
710315
  Кузьминська О.Д. Культурне співробіництво Української РСР з братніми республіками / О.Д. Кузьминська. – Київ, 1988. – 80 с.
710316
  Гуменюк А.Г. Культурне співробітництво як складова відносин між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 31-37. – (Європейські дослідження)
710317
  Макаренко Н. Культурне та суспільне життя німецьких поселенців на Півдні України в кінці XIX - початку XX століття / Н. Макаренко, О. Печеніжська // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 98-102


  Досліджуються різні аспекти культурного та суспільного життя німецьких поселенців на Півдні України в кінці ХІХ та на початку ХХ ст.: в галузі освіти, суспільно-громадського життя, національної політики, видавничої справи, релігії, взаємовідносини з ...
710318
  Волошина Т.В. Культурне тло і мова перекладу / Т.В. Волошина, Е.І. Костильова // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 84-88. – ISSN 0207-8287
710319
  Кондрашова-Діденко Культурне укорінення сучасної кризи країнової економіки / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 56-62


  Доведено, що культура є одночасно і причиною сучасної кризи національної економіки, і шляхом виходу з неї. The article is devoted to the analysis of the essence and particularities of the modern crisis of economy of a country.
710320
  Янчук І.О. Культурний аналіз релігії в інтерпретативній антропології К. Гірца // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 183-186
710321
  Дружиніна Є.С. Культурний архетип героя: константні та динамічні компоненти : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Дружиніна Євгенія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійськ. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
710322
  Фролова В. Культурний аспект інтеграції біженців у суспільство приймаючої сторони // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 153-157.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
710323
  Клдименко О.А. Культурний вимір глобалізації: взаємообумовленість виникнення і тенденції зростання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 246-257
710324
  Ковальчук Т. Культурний вимір середземноморської політики ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 73-74
710325
  Бентя Ю.В. Культурний герой сентименталізму в жанрово-стильовій картині світу : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бентя Юлія Валентинівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
710326
  Ковпак В.А. Культурний гранд-наратив на сторінках преси світового українства як смисловий базис для системи координат сучасної культурної традиції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 4-11. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (38)). – ISSN 2219-8741
710327
  Біловус Л. Культурний дискурс україномовної періодики діаспори США як чинник збереження національної ідентичності // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 100-107. – ISSN 1998-4634
710328
  Корнієнко В.В. Культурний діалог Україна – Франція в контексті діяльності національних культурних центрів // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 86-90
710329
  Давимука С.А. Культурний імператив соціально-економічного розвитку: цивілізаційний аспект = Cultural imperative of socio-economic development: civilization aspect : монографія / [С.А. Давимука, Л.І. Федулова] ; ДУ "Ін-т регіон. досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, 2019. – 525, [2] с. : іл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. - Дод. тит. арк., зміст, передм., післям. англ. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9170-6
710330
  Ємельяненко Л.М. Культурний імператив соціально-економічного розвитку: цивілізаційний аспект // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (96). – С. 163-166. – ISSN 1562-0905
710331
  Голіков О.С. Культурний капітал у подвійному конструюванні соціокультурних нерівностей: ціннісно-нормативний аспект // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 217-221. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
710332
  П"ятецька О.С. Культурний капітал як нематеріальна форма капіталу // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С.І. Дем"яненко. – Київ, 2014. – № 33. – С. 36-43
710333
  Кудінова А. Культурний капітал: соціально-економічний аналіз // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8. – С. 8-12
710334
  Афоніна О.С. Культурний код і "подвійне кодування " в мистецтві : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Афоніна Олена Сталівна ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 36 назв
710335
  Мацибок-Стародуб Культурний код малої прози Дарії Віконської // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 19-27
710336
   Культурний код України у художньому просторі пейзажу : католог виставки / Нац. музей Тараса Шевченка ; Ін-т проблем сучасного мистецтва Нац. акад. мистецтв України ; [підгот.: Т. Чуйко, М. Юр ; фот.: А. Євглевська, М. Юр]. – Київ : Софія А, 2017. – 127, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-617-7031-60-3
710337
  Шалінський І.П. Культурний код українського плаката революції гідності : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Шалінський Ігор Петрович ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2017. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
710338
  Шип Н.А. Культурний компонент державотворення та євроінтеграції України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 279-282. – ISSN 2076-1554
710339
  Харченко О.В. Культурний компонент староанглійського рунічного алфавіту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 232-237. – ISBN 966-581-295-5
710340
   Культурний контекст соціальної самоорганізації : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2006. – 312с. – Пар. тит. арк. англ. та рос. мовами
710341
  Голубовська І.О. Культурний концепт "self" як відбиття англо-американської ментальності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 97-100. – ISBN 966-8188-07-1
710342
  Фенко М.Я. Культурний концепт як утілення синергетичних інформаційних потоків // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 119-123. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
710343
  Ніколенко А.Г. Культурний концепт, мовні образи і символ як мова лінгвокультури // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 290-296


  У статті узагальнено поняття культурного концепту на основі багатоаспектної панорами сучасної концептології і досліджуються культурні концепти, мовні образи і символи через призму лінгвокультурології. В статье обобщено понятие культурного концепта на ...
710344
  Компанець М. Культурний космос Григорія Гавриленка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 32-35. – ISSN 0130-1799
710345
  Муніч Н.В. Культурний ландшафт і сталий розвиток у шкільній географічній освіті // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (123). – С. 27-31 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
710346
  Звіряка А. Культурний ландшафт у формуванні території м. Києва // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 227-236
710347
  Сом-Сердюкова Культурний ландшафт: роздуми про київську ситуацію // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 14-17. – ISSN 0130-1799
710348
   Культурний ландшафт: теорія і практика / МОНУ ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинсько ; [та ін.] ; [за ред. Г.І. Денисика]. – Вінниця : Едельвейс, 2010. – 204 с. – ISBN 978-966-2462-02-9
710349
  Михайлова Н.В. Культурний матеріалізм: Р. Вільямс, Дж. Долімор, А. Сінфілд // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 103-107
710350
  Козлик І.В. Культурний обмін і взаємозв"язки між Заходом і Сходом за часів історико-культурної доби європейського Середньовіччя // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядипл. пед.освіти. – Київ, 2005. – № 11/12 : Світло Сходу. Ч. 2. – С.47-49. – Бібліогр.: в примітк. (30 поз.)
710351
  Поліщук Я. Культурний образ Києва: XX століття // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (18), лютий. – С. 59-63
710352
  Колодій Антоніна Культурний плюралізм і етнонаціональна політика // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 34-51
710353
  Литвиненко О. Культурний плюралізм і проблеми ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-36. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
710354
  Моргун О.А. Культурний поліцентризм українського етносу і проблема національної ідентифікації // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 335-340. – ISBN 978-966-177-064-4
710355
  Бугайова В.О. Культурний проект режисера естради і масових свят // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 157-164. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325


  Розглядається проблема браку робочих місць для сучасних випускників кафедри режисури, пропонуються реальні практичні поради щодо її усунення і вирішення. Аналізується питання фінансування діяльності режисера, описуються канали отримання коштів, форми ...
710356
  Руснак Ю.М. Культурний простір буковинської весільної обрядовості / Ю.М. Руснак, Н.О. Філіпчук // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 41-46. – ISSN 2312-4679
710357
  Злобіна Т.Г. Культурний простір України - історична пам"ять - толерантність // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 274-280
710358
  Черниш М.О. Культурний простір України у контексті нинішніх практик мультикультурних суспільств // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 50-53. – ISSN 2226-0285
710359
  Барна О.С. Культурний простір як поле формування національно-політичних ідентичностей // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 252-263. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
710360
  Балагура О. Культурний рівень педагога в умовах інформатизації суспільства // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч 2/3. – С. 153-156.
710361
  Балагура О. Культурний рівень педагога в умовах інформатизації суспільства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 133-135
710362
  Фільова Т.В. Культурний розвиток 1920 - поч. 1930-х рр. у контексті політики уряду УРСР // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 73-81
710363
  Шевель І.П. Культурний розвиток соціальних конфліктів та соціальних рухів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 13-19. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
710364
  Михайлов О.О. Культурний розвиток українського села в роки соціалістичного будівництва (1929-1941) / О.О. Михайлов. – К., 1963. – 160с.
710365
  Купрійчук В.М. Культурний розвиток українського суспільства в 1917-1920 роках // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 209-212
710366
  Добіна Т.Г. Культурний світ української еліти в творчій спадщині Бориса Лятошинського // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 176-181. – ISSN 2226-0285
710367
  Фоменко О.С. Культурний символ Six degrees of separation як прецедентний феномен сучасної англосфери // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 125, (ч. 2). – С. 13-24. – ISSN 2308-6912


  У 1929 році угорський письменник Фрідеш Каринті в оповіданні "Ланки ланцюга" висловив думку про те, що всі мешканці планети Земля є значно ближчими одне до одного, ніж це може здаватися на перший погляд, і що потенційно кожна людина може встановити ...
710368
  Капшару В. Культурний спадок К. Бринковяну та І. Мазепи // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 332-334
710369
  Злобіна Т.Г. Культурний та політичний націоналізм в сучасній Україні // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 70 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С.59-68
710370
  Сиваченко Г. Культурний трансфер - нова методологія компаративістики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 3 (699), березень. – С. 71-81. – ISSN 0236-1477
710371
  Герій О. Культурний трансфер: стиль Корнеліса Флоріса в інтерпретації Йоганна Пфістера // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1189-1197. – ISSN 1028-5091
710372
  Дичковський С.І. Культурний туризм індустріальної епохи: глобальні та локальні перспективи // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2020. – № 2. – С. 17-26. – ISSN 2226-3209
710373
  Кулік В.В. Культурний туризм та його екзистенційна сутність // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 86-91. – Бібліогр.: 7 назв
710374
  Божко Л.Д. Культурний туризм: від старого змісту до нової концепції // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 90-102. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325


  Розглянуто засади культурного туризму та проаналізовані умови, які зумовили його активний розвиток наприкінці ХХ — поч. ХХІ ст. Підкреслюється, що цьому сприяло нове розуміння культури в суспільному розвиткові й усвідомлення необхідності збереження ...
710375
  Авер"янова Н. Культурний універсум національного буття українців в образотворчості Тараса Шевченка ( до 195-річчя від дня народження) // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 196-200. – ISBN 978-966-439-138-9
710376
  Ковальчук Т.І. Культурний фактор європейської інтеграції (на прикладі Європейського Союзу) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Ковальчук Т.І. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв.
710377
  Ковальчук Т.І. Культурний фактор європейської інтеграції (на прикладі Європейського Союзу) : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Ковальчук Т. І.; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2009. – 226 л. – Бібліогр.: л. 200-226
710378
  Кітляр К. Культурний фактор у формуванні державної репутації // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 106-108
710379
  Драбовська В.А. Культурний фон діалектної лексики американського заходу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 76-81


  В статті розглядаються два західно-американських діалекта, "Chicano" і "Texian", як культурний феномен, що сформував певні ставлення та асоціації із мовою та культурою американців. Ілюстративні приклади із сучасної американської прози наочно ...
710380
  Мельник Людмила Культурний центр України у Москві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 227-228
710381
  Кириченко І.О. Культурний чинник інформаційної безпеки у стратегіях зовнішньої політики США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.148-152. – Бібліогр. в кінці ст.
710382
  Тарасюк І.В. Культурний шок як один із чинників адаптації та реадаптації мігрантів до нового соціокультурного середовищ // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 232-241


  У статті наведено приклади й проаналізовано чинники впливу та труднощі адаптації мігрантів до нового соціокультурного середовища, а також описано категорії, які впливають на силу та тривалість явища культурного шоку.
710383
  Гирич І. Культурництво і політичний чин Старої громади // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 286-292. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
710384
  Кобижча Н.І. Культурницька діяльність Б.Д. Грінченка: світоглядний аспект : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кобижча Наталія Іванівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
710385
  Кобижча Н.І. Культурницька діяльність Бориса Грінченка: світоглядний аспект : монографія / Н.І. Кобижча ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 203, [1] с. – Бібліогр.: с. 169-203. – ISBN 978-617-7320-87-5
710386
  Лазарєва В. Культурницька діяльність Пантелеймона Куліша // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 113-115
710387
  Поліщук Я. Культурницька місія Бориса Грінченка // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 45-48. – ISSN 0130-5263
710388
  Поліщук Я. Культурницька місія Бориса Грінченка // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 1 (130), січень. – С. 3-7


  У статті окреслюється значення культурницької діяльності видатного письменника, видавця та науковця кінця ХІХ - початку ХХ ст. Бориса Грінченка.
710389
  Лисий І. Культурницький захист українства. Богдан Кістяківський проти Петра Струве // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 7 (801). – С. 118-120. – ISSN 0868-4790
710390
  Манько М.О. Культурницький чинник формування української національної еліти в добу Центральної Ради 1917-1918 рр. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 247-252. – ISBN 978-966-551-327-8
710391
  Кротова О. Культурні адаптації верхньопалеолітичних мисливців Азово-Чорноморських степів // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 48-49. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
710392
  Северинова М.Ю. Культурні архетипи "софійність" та "Слово" як основа музично-драматичного потенціалу (на прикладі творчості Г. Гаврилець) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 75-84
710393
  Калетнік А.А. Культурні асоціації в неокласичному тексті Максима Рильського // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 34-41
710394
  Варбан С. Культурні аспекти стратегій сталого розвитку регіонів гагаузької автономії у Молдові // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 305-313
710395
  Іваненко Оксана Анатоліївна Культурні взаємини Франції та України наприкінці 18 - у першій половині 19 століття : Автореф. дис. ... канд.істор. наук: 07.00.02 / Іваненко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
710396
  Іваненко Оксана Анатоліївна Культурні взаємини Франції та України наприкінці 18 - упершій половині 19 століття : Дис. ... канд. історичних наук: 07.00.02 / Іваненко О.А.: КНУТШ. – Київ, 2004. – 198л. – Бібліогр.: л. 174-198
710397
  Сащук Г.М. Культурні виміри інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 366-376
710398
  Михалюк О.І. Культурні відносини Кримського ханства першої половини XIII - XVIII ст. у контексті дипломатії та етикету // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 67-74
710399
  Павлишин О. Культурні втрати Галичини // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 7 (227). – С. 68-73. – ISSN 0131-2685
710400
  Лютий І.О. Культурні діалоги у контексті Євро 2012 / І.О. Лютий, О.О. Мотузенко // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 11 квітня - 18 квітня (№ 17/18)


  На базі КНУТШ працюють два спеціалізовані освітньо-культурні центри - Центр італійської мови при Інституту філології та Центр географічних та культурних досліджень Італії при географічному факультеті
710401
  Дояр Л.В. Культурні заклади Кривого Рогу: історичний огляд // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 6. – С.131-140. – ISBN 966-551-159-9
710402
  Попова І.В. Культурні засади і правове забезпечення екобезпечного розвитку трансформаційного суспільств // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 123-136
710403
  Атаманенко І.Б. Культурні засади стратегічного управління бізнес-організацією // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126), жовтень : Політологія. Соціологія. – C. 136-142. – ISSN 2077-1800
710404
  Сащук Г.М. Культурні засади формування інформаційного суспільства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 58-66


  Розглядаючи явище культури інформаційного суспільства, автор звернувся до аналізу тих загальнокультурних основ, тих соціальних меж, в яких відбувається процес становлення ""нового культурного ландшафту", який адекватно відбиває "новоцивілізаційний ...
710405
  Колибанова К.В. Культурні зв"язки України з Сербією і Чорногорією у XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 52-57. – (Історичні науки ; вип. 30). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
710406
  Кротюк Світлана Федорівна Культурні зв"язки України і Веймарської Німеччини (1921-1932 рр.) : Дис... канд. історич.наук: 07.00.03 / Кротюк Світлана Федорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 187л. – Бібліогр.:л.174-186
710407
  Кротюк С.Ф. Культурні зв"язки України і Веймарської Німеччини (1921-1932 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.03 / Кротюк С.Ф.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 18 с.
710408
  Пішванова Т. Культурні зв"язки України і регіону Донбасу з Китаєм кінця 40-х - початку 50-х років ХХ сторіччя // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 6 (90). – С. 80-84. – ISSN 1728-9343
710409
  Кураєв Олексій Олексійович Культурні зв"язки України і Франції у другій половині XIX - на поч. ХХ ст. (1851-1917 рр.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.03 / Кураєв Олексій Олексійович; Ін-т історії України АН України. – К., 1992. – 18л.
710410
  Керецман Надія Павлівна Культурні зв"язки українського, чеського та словацького народів в останній третині XIX - на початку XX ст. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Керецман Надія Павлівна; Ужгородський Держ. ун-т. – Ужгород, 1992. – 21л.
710411
  Іванова К.А. Культурні зміни в контексті глобалізації // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 26-31
710412
  Ситнік І. Культурні і дикі форми Brassica - джерело нового вихідного матеріалу в селекції Brassica napus L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Вивчені біологічні особливості та господарсько-цінні ознаки деяких видів роду Brassica з метою їх використання для створення нового вихідного матеріалу в селекції ріпаку на стійкість до біотичних і абіотичних факторів навколишнього середовища. The ...
710413
  Фомішина В.М. Культурні і релігійні детермінанти прогресивного розвитку домінуючих світових економік / В.М. Фомішина, І.А. Плющик // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 96-97
710414
  Хорунжа Г. Культурні ідентичності Східної Галичини ранньомодерного часу та їх візуалізація у семантиці орнаментики архітектури м. Бережан // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 135-141. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2
710415
  Костенко Н. Культурні ідентичності: перетворення і визнання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.69-88. – ISSN 1563-3713
710416
  Величко В.В. Культурні індустрії Китаю: регіональний вимір : монографія / Валентин Величко ; Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Львів : Українська академія друкарства, 2019. – 301, [1] c. : іл., табл. – Назва обкл., тит. арк. парал. укр., кит. - Текст частк. англ., кит. – Бібліогр.: с. 259-265. – ISBN 978-966-322-492-3


  У пр. № 1737044 напис : В дар бібліотеці Інституту міжнародних відносин. Величко. 29.11.19
710417
  Олійник О.С. Культурні індустрії: соціальна сутність, стан та перспективи розвитку в Україні : автореф. дис. ... канд. культурології : спец.: 26.00.01. - теор. та іст. культури / Олійник О.С. ; Київський нац. ун-т культури і мистецтво. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
710418
  Тащенко А.Ю. Культурні коди : монографія / А.Ю. Тащенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Держ. ун-т інформ.- комунікат. технологій. – Київ : Вид-во ДУІКТ. – ISBN 978-966-2970-64-7
Ч. 1 : Аудіальна та візуальна репрезентація соціальних статусів. – 2011. – 270 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198-228
710419
  Тащенко А.Ю. Культурні коди : монографія / А.Ю. Тащенко ; Київ. екон. ін-т менеджменту. – Київ : Вид-во ІПК Держ. служби зайнятості України. – ISBN 978-617-649-025-8
Ч. 2 : Продукування та використання кодів соціальної дійсності. – 2014. – 398 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 101-164 та в підрядк. прим.
710420
  Кочерга С. Культурні коди драми-феєрії "Лісова пісня" Лесі Українки у світлі гнозису // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 6-14. – ISSN 1728-9572


  У статті розглядаються парадигма поганства та християнства у тексті драми-феєрії "Лісова пісня"
710421
  Щербак О.В. Культурні коди з онімним компонентом у комерційній телерекламі: впливовий аспект // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2016. – № 26. – С. 20-25. – ISSN 2307-4558
710422
  Шербачук Л. Культурні коди через призму негації у фразеологічній системі української мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 476-481


  В статті характеризуются особливості репрезентації культурних кодів через призму фразеологічної негації (заперечення). В статье характеризуются особенности репрезентации культурних кодов через призму фразеологической негации (возражения).
710423
  Тащенко А.Ю. Культурні коди як засіб соціальної ідентифікації у повсякденних практиках : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Тащенко Анна Юріївна ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. вкл. обкл. – Бібліогр.: 27 назв
710424
  Тащенко А.Ю. Культурні коди як засіб соціальної ідентифікації у повсякденних практиках : дис. ... канд. соц. наук : 22.00.04 / Тащенко Анна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 394 арк. – Додатки: арк. 234-394. – Бібліогр.: арк. 217-233
710425
  Радзік Р. Культурні контексти відходу від правди: приклади польські і не тільки // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціол. асоц. України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Бєлова Л.О., Гаспаріні А., Герпфер К. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 19/20, № 1/2. – С. 19-31. – ISSN 2077-5105


  Стаття присвячена аналізу причин появи постправди, що актуалізувалися не лише в сучасності, але й у досить віддаленому минулому. Наведено низку понять, що за своїм змістом є близькими до поняття "постправда". Підкреслемо, що існування пост правди ...
710426
  Фідкевич О. Культурні концепти як елементи соціокультурної складової навчання мов національних меншин в умовах полікультурності в Україні // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 137-138. – ISBN 978-966-644-365-9
710427
  Денисик Г.І. Культурні ландшафти міжзонального геоекотону "лісостеп-степ" Правобережної України / Г.І. Денисик, Л.О. Безлатня. – Вінниця : Твори, 2018. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-221. – (Серія "Антропогенні ландшафти Правобережної України"). – ISBN 978-617-7710-11-9
710428
  Сушик Л. Культурні ландшафти на теренах природних національних парків // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2010. – С. 225--231. – (Географія ; Вип. 21). – ISBN 966-7874-09-5
710429
  Колпак Т.В. Культурні моделі гендерної ідентичності у жінок // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 190-201 : рис., табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2410-1249
710430
  Бєлокуров Д. Культурні олімпіади - соціокультурний феномен олімпійського руху сучасності // Теорія і методика фізичного виховання і спорту : науково-теоретичний журнал / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 99-103. – ISSN 1992-7908
710431
  Єршов В. Культурні осередки України: Бердичів // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 5 (430), травень. – С. 33-37
710432
  Сміт Е.Д. Культурні основи націй : ієрархія, заповіт і республіка / Ентоні Д. Сміт ; [пер.: Петро Таращук ; ред.: Ірина Давидко, Лесь Белей]. – Київ : Темпора ; ECEM Медіа Україна, 2010. – 311, [1] с. – Бібліогр.: с. 242-300. – ISBN 978-966-8201-77-6


  Праця Ентоні Сміта, визначного британського політолога, присвячена вивченню особливостей формування різних типів націй у культурологічному розрізі. Автор розглядає три типи націй: ієрархічні, побудовані на заповіті та республіканські. особливістю ...
710433
  Друздєв О. Культурні пам"ятки гарнізонного храму св. ап. Петра і Павла (костел єзуїтів) у Львові: каплиця св. Бенедикта // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 2 (34), квітень - червень. – С. 76-85. – ISSN 1998-4634


  У статті розкрито історію появи та функціонування каплиці святого Бенедикта у львівському костелі о. Єзуїтів. Проаналізовано зв"язки фундатора каплиці з львівським осередком Товариства Ісуса, а також причини появи нової святині у храмі та значення, яке ...
710434
  Кулаковська І.М. Культурні пам"ятки Житомирщини як атракції етнокультурного туризму : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кулаковська Ірина Миколаївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
710435
  Любченко О.М. Культурні парадигми паркового відпочинку // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 159-165
710436
  Буркало І.Ф. Культурні перетворення на Закарпатті за роки Радянської влади // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 44-50. – (Серія історії ; № 9)
710437
  Яцків П.М. Культурні перетворення на Станіславщині за роки Радянської Влади (1939-1949 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Яцків П.М.; Ін-т підвищення кваліф. викладачів основ марксизму-ленінізму при КДУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1950. – 216л.
710438
  Лесів М. Культурні перехрестя : українська писанка в Канаді в контексті західної естетики // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 76-81. – ISSN 0130-6936
710439
  Дьяченко А.С. Культурні підстави тематизації ляльки у жанрі хоррор // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 91-93
710440
  Сухомлинов О.М. Культурні пограниччя: новий погляд на стару проблему : монографія / Олексій Сухомлинов ; М-во освіти і науки України, Бердян. ун-т менеджменту і бізнесу, Спілка польських вчених Бердянська. – Донецьк : Юго-Восток, 2008. – 211, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 182-190 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-374-297-7
710441
  Охріменко М. Культурні послуги - місцевій громаді // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (89). – С. 7-9


  Соціальні проєкти у ОУНБ ім. Д. І. Чижевського м. Кропивницького сприяють активізації взаємодії між бібліотекарями, громадою та владою
710442
  Філіпенко Д.О. Культурні права і свободи: міжнародний і європейський контекст // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 221-225.
710443
  Строган А.Ю. Культурні права особи в національних та міжнародних нормативно-правових актах : порівняльний аналіз = державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 95-97
710444
  Мацькевич М. Культурні права та свободи людини і громадянина в Україні: ціннісно-правовий аспект // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 208-214. – ISSN 0132-1331
710445
  Мацькевич М. Культурні права та свободи людини і громадянина: поняття та сутність // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 18 (303). – С. 16-18
710446
  Хижняк О.В. Культурні практики і культурні права іноземних студентів у контексті соціальної дії: досвід case study // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 12. – С. 42-48. – ISSN 2077-1800
710447
  Климко І.Г. Культурні практики туризму в контексті глобалізаційних проблем сучасності // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 298-302. – ISSN 2076-1554
710448
  Павлова О.Ю. Культурні практики університету: між дисципліною та дискурсом // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 4. – С. 3-7. – ISSN 2226-3209


  "Метою дослідження є аналіз культурних практик університету та їх історичної динаміки. Основна увага приділяється класичній моделі університету та ії трансформаціям".
710449
  Гавеля О.Р. Культурні пріоритети сучасної студентської молоді України: особливості релігійного, естетичного, мистецького і літературного вибору // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 3. – C. 165-170. – ISSN 2226-3209
710450
  Поплавський М. Культурні проєкти як інструменти цифрової дипломатії // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. Поплавський М.М. ; редкол.: Балаклицький М., Банкаускайте-Серейкєне Габія, Галич В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Число 2 (6). – С. 12-22. – ISSN 2616-7948
710451
  Бобош Я. Культурні процеси у професійному малярстві Західної України 70—80-х років ХІХ століття // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1428-1435. – ISSN 1028-5091
710452
  Тупан М.-А. Культурні прояви і самототoжності романтичних "я" // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 210-215. – ISBN 978-606-745-014-9


  "У можливій парадигмі романтичних типів на першому місці в хронологічному порядку знаходиться мрійливий преромантик, відділений від свого контингенту, щоб навідувати сцени минулого чи проектувати майбутнє, усамітнений невблаганною долею сумний ...
710453
  Сав"як Н. Культурні реалії комунікативних стратегій і тактик, використовуваних у комунікативній ситуації "спілкування закоханих" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 121-127
710454
  Ведмедєв М.М. Культурні ресурси продуктивності мислення: філософсько-методологічний аналіз : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.02 / Ведмедєв Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 391 л. – Бібліогр.: л. 356-391
710455
  Ведмедєв М.М. Культурні ресурси продуктивності мислення: філософсько-методологічний аналіз : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.02 / Ведмедєв Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 33 с. – Бібліогр.: 27 назв
710456
  Фоменко О.С. Культурні символи в пісні Біллі Джоела "We didn"t start the fire" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 370-377


  У статті аналізуються культурні символи, що згадуються у пісні Біллі Джоела "We didn"t start the fire", визначаються лексико-тематичні групи символів, описуються ономастичні характеристики символів, представлених власними назвами. В статье ...
710457
  Фоменко О.С. Культурні символи як спосіб мовної об"єктивації концепту ENGLISHNESS // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – C. 451-463. – Bibliogr.: Літ.: с. 463; 19 назв


  Культурні символи Англії. Культурные символи Англии. The cultural symbols of England.
710458
  Лантінова Г.С. Культурні смисли економічної освіти: методологічні перспективи феноменологічного аналізу // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 117-124. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 2))


  В статті розглядаються методологічні можливості сучасної феноменології у дослідженні культурних смислів економічної освіти. Феноменологічні експлорації у проблемному полі економічної освіти дозволяють розкрити смислові зв’язки між різними сегментами ...
710459
  Сагуйченко В.В. Культурні смисли і людинотворчий потенціал безперервної освіти
710460
  Сагуйченко В.В. Культурні смисли і людинотворчий потенціал безперервної освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 295-299. – ISSN 2076-1554
710461
  Рудакевич О. Культурні та ідеологічні засади національної моделі конституціоналізму // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 19 (328). – С. 12-15
710462
  Шевель Анжеліка Культурні та природоохоронні традиції Глухівщини // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 160-162


  Розглянуто культурні та природоохоронні традиції Глухівщини, проаналізовано пам’ятки історії, культури, природи. Акцентовано увагу на тому, що в народному мистецтві Глухівщини є чимало своєрідних рис, що свідчать про взаємозв’язок з різними ...
710463
  Копієвська О.Р. Культурні традиції у формуванні національної ідентичності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 194-201. – ISSN 2225-7586
710464
  Слуквін М. Культурні трансформації. Спроба соціологічного розрізнення трансформацій // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 64-66. – ISBN 978-966-171-811-0
710465
  Жулєньова О. Культурні універсалії, інваріантість та еквівалентність: їхня роль у реалізації крос-національніх досліджень // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 3, липень - вересень. – С.139-150. – ISSN 1563-3713
710466
  Орлов Ю.В. Культурні фактори оцінок політичних злочинів у міжнародному вимірі // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 20-31. – ISSN 2304-4556


  Проаналізована сутність культурних факторів оцінки політичних злочинів у міжнародному вимірі. Встановлено, що геополітичні конфронтації є одним із проявів конфлікту культур та цивілізацій. Тому в контексті міжнародного виміру культурний фактор проявляє ...
710467
  Дуденко Т.В. Культурні цінності в цивільному обороті України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 33-38. – ISSN 0201-7245
710468
   Культурні цінності Європи : [збірник] / за ред. Ганса Йоаса і Клауса Вігандта ; [пер. з нім.: К. Дмитренко, В. Швед ; наук. ред.: О. Вєдров, В. Приходько]. – Київ : Дух і Літера, 2014. – 551, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. нім. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Європейського Форуму). – ISBN 978-966-378-351-2
710469
  Аманмурадов Н. Культурні цінності музеїв Туркменістану у формуванні засад діалогу культур // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 8-14. – ISSN 2312-4679
710470
  Данько-Сліпцова Культурні цінності політичної комунікації у ЗМІ // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 175-177
710471
  Гавеля О.М. Культурні цінності студентів вишів України в аспекті їх полікультурної компетентності // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 58-62. – ISSN 2226-0285
710472
   Культурні цінності України: втрати. Шляхи повернення : Державна програма. – Київ, 1999. – 14с.
710473
  Фурман Я. Культурні цінності як предмет контрабанди // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 100-102. – ISSN 0132-1331
710474
  Акуленко В. Культурні цінності як розмінні монети українських національних інтересів // Пам"ятки України: національна спадщина / Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Укр. фонд культури, Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред Д. Чобіт ; редкол.: О. Бакуменко, Є. Букет, М. Бур"янова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 20-28
710475
  Клекот Е. Культурні цінності. Співпраця і проблема претензій у польсько-українських відносинах / Ева Клекот, Пйотр Косєвський ; переклад М. Боянівської. – Варшава : Фонд ім. Стефана Баторія, 2006. – 24 с. – ISBN 83-89406-68-3
710476
  Коноваленко А.С. Культурні чинники макромаркетингового середовища ринку продуктів харчування для дітей // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 57-61. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6806
710477
  Юрковська М.М. Культурні явища у гуморі сучасних англомовних анімаційних фільмів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 550-558. – Бібліогр.: Літ.: с. 558; 11 назв
710478
  Котов Павел Культурній код: Тибетская танка. Пробуждение в красках // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 20-22 : рис.
710479
  Донець П.М. Культурно-, лингво-, и дискурсивно-специфические смыслы в межкультурной коммуникации // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 107-109. – ISBN 966-7890-03-1
710480
  Гусельцева М.С. Культурно-аналитический подход в психологии и методологии междисциплинарных исследований // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 5. – С.17-27. – ISSN 0042-8841
710481
  Гусельцева М.С. Культурно-аналитический подход к феноменам креативности, неадаптивности и гениальности // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 17-29. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Анализируются междисциплинарные исследования креативности и гениальности рубежа XIX - XX вв. Обсуждаются проблемы методологии исследования феноменов творчества, традиции сопоставления гениальности и помешательства, возможности психологической типологии ...
710482
  Гусельцева М.С. Культурно-аналитический подход к феномену информационной социализации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 3 (63). – С. 26-34
710483
  Есакова М.Н. Культурно-антропологическая парадигма науки о переводе (на примере романа М.А.Булгакова "Мастер и Маргарита" и его переводов на французский и греческий языки) / М.Н. Есакова, Э.К. Харацидис // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 114-126. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
710484
  Зельцер В.Дж. Культурно-антропологический подход к семейной психотерапии: мифы и магия / В.Дж. Зельцер, М.Р. Зельцер // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 6. – С.93-103. – ISSN 0042-8841
710485
  Лубська М.В. Культурно-антропологічне обґрунтування природи права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз ролі і місця правових ідей у функціонуванні права і обґрунтуване їх значення для еволюції права, правосвідомості й правового менталітету. The author is analysing the role and place of legal ideas in the functioning of law and ...
710486
  Авєтісян М.Г. Культурно-антропологічний вимір художнього простору живопису Е. Гоппера та Е. Ваєта // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 64-66. – ISBN 978-966-285-410-7
710487
  Авєтісян М.Г. Культурно-антропологічний вимір художнього простору живопису Е. Хоппера та Е. Уайета // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 176-183. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687
710488
  Шелякіна А. Культурно-антропологічний портрет сучасного американця: мовні засоби репрезентації // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 212-221. – ISBN 966-7773-70-1
710489
  Діденко В.П. Культурно-антропологічні напрями в історичній науці США наприкінці XX- на початку XXI століття : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Діденко В.П.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 200 л. – Бібліогр.: л. 175-200
710490
  Діденко В.П. Культурно-антропологічні напрями в історичній науці США наприкінці XX- на початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Діденко Вікторія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
710491
  Семин В.М. Культурно-бытовая среда как предмет социологического изучения. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Семин В.М.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1979. – 20л.
710492
   Культурно-бытовые процессы на юге Украины : сб. ст. – Москва, 1979. – 191 с.
710493
  Токмаков В.М. Культурно-бытовые различия между городом и деревней и их преодоление в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Токмаков В.М. ; МВ и ССО , Харьков. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1975. – 21 с.
710494
   Культурно-бытовые традиции бурят и монголов: сб. ст.. – Улан-Удэ, 1988. – 160с.
710495
  Алєксєєнко А. Культурно-видовищні споруди 1920 - 1930-х / А. Алєксєєнко, О. Дождьова // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 12 (209). – С. 58-65. – ISSN 0131-2685


  Історія клубного будівництва.
710496
  Морщакова О.С. Культурно-виховні впливи в освітній ситуації сучасності // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 2. – С. 20-24. – ISSN 2226-0285
710497
  Грабарь Н.Г. Культурно-воспитательная деятельность библиотеки вуза по формированию личности студента // Библиотека в системе академических ценностей университета : монография / В.И. Астахова, Н.Г. Грабарь, И.К. Журавлева, И.В. Козицкая, Н.И. и др. Лазаренко. – Харьков : Издательство НУА, 2017. – С. 158-181. – ISBN 978-966-8558-96-6


  Розглянуто історичний аспект розвитку масової роботи в діяльності бібліотек. Аналізуються інноваційні підходи до виховної діяльності бібліотек ВНЗ м. Харкова.
710498
   Культурно-воспитательная деятельность как фактор ускорения развития социалистического общества: сб. науч. тр.. – Л., 1987. – 175с.
710499
  Михалева Н.А. Культурно-воспитательная деятельность сельского Совета / Н.А. Михалева. – М, 1964. – 35с.
710500
  Мельник П.И. Культурно-воспитательная деятельность Советского государства в период постепенного перехода от социализма к коммунизму : Дис... канд.филос.наук: / Мельник П.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1953. – 263л. – Бібліогр.:л.1-8
710501
  Мельник П.И. Культурно-воспитательная деятельность Советского государства в период постепенного перехода от социализма к коммунизму : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Мельник П.И. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 17с.
710502
  Лиходедов М Ф. Культурно-воспитательная деятельность советского государства. : Автореф... Канд.филос.наук: / Лиходедов Ф.М,; Акад.наук СССР. – Москва, 1951. – 16 л.
710503
  Керимов И.А. Культурно-воспитательная деятельность Советского социалистического государства во второй главной фазе его развития. (По материалам Азербайдж. ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: / Керимов И.А.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Баку, 1954. – 20л.
710504
   Культурно-воспитательная работа профкома. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 239с.
710505
   Культурно-воспитательная работа профсоюзов: уч. пособие. – М., 1989. – 256с.
710506
  Исмаилов М.С. Культурно-воспитательная роль Советского государства в период строительства коммунизма. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Исмаилов М.С.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1968. – 18л.
710507
  Лашин А.Г. Культурно-вспитательная деятельность Советского государства / А.Г. Лашин. – М, 1955. – 192с.
710508
  Саєнко С.Г. Культурно-генетична спільність реалій і кордони


  Розглянуто культурологічні складові мовних реалій, як елемент створення і подолання існуючих кордонів.
710509
  Фокіна В.І. Культурно-глобалізаційний вимір самоідентифікації української молоді // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 365-375
710510
  Савчук І.І. Культурно-громадська праця родини Грушевських у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (в контексті діяльності Марії Сильвестрівни Грушевської та Марка Федоровича Грушевського) / І.І. Савчук, С.А. Журавльов // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 36-41. – ISSN 2076-1554


  Згадуються М.Драгоманов, М. Костомаров, М. Грушевський.
710511
  Моісеєва Т. Культурно-громадські здобутки українців Австралії (за матеріалами вітчизняної преси) // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 59-63


  Аналізуються публікації української преси про українську спільноту в Австралії, звертається увага на особливості інформаційно-духовного відображення життя діаспори на п"ятому континенті. The article analizes the publications of the Ukrainian media on ...
710512
  Циватий В.Г. Культурно-гуманитарная и институциональная модель дипломатии Китайской Народной Республики (КНР): историко-политические традиции и современность // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 164-167. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
710513
   Культурно-дозвіллєва сфера України: динаміка змін та перетворень : Монографія / Ю.М. Ключко, В.Д. Ковтун, Л.О. Троєльнікова, Н.М. Цимбалюк; МКМУ; Український центр культурних досліджень. НПБУ. – Київ, 2004. – 180с. – ISBN 966-7547-31-0
710514
  Домаренко Е.В. Культурно-досуговая деятельность библиотеки : Научно-практическое пособие / Е.В. Домаренко. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2006. – 80с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 44). – ISBN 5-85129-175-3
710515
   Культурно-досуговая деятельность. Перспективы развития и проблемы регулирования: сб. науч. тр.. – Свердловск, 1991. – 108с.
710516
  Логвин М.М. Культурно-духовна спадщина Полтавської області як туристичний ресурс / М.М. Логвин, Т.О. Гусаковська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 129-134. – Бібліогр.: 7 назв.
710517
  Куриленко І. Культурно-екзистенціальні модуси в контексті української інтелектуальної романістики 20-х років XX століття // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 158. – С. 112-117. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
710518
  Кочура Наталія Культурно-естетична генонема українського національного світогляду // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 252-257. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті автор ставить за мету дослідити особливості формування культурно-естетичної генонеми українського національного світогляду під впливом факторів природного середовища та їх похідних.
710519
  Кочура Н.М. Культурно-естетичний вимір гуманітарної безпеки України // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 197-206
710520
  Шумська О. Культурно-естетичні аспекти вивчення літературних явищ у теорії емергенці Вольфганга Ізера // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 191-195. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
710521
  Турчиняк Я. Культурно-естетичні константи книжкової графіки Мирона Левицького 1960-х - 1990-х рр. // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2019. – Вип. 39. – С. 252-264. – ISSN 0236-4832
710522
  Чорний О.О. Культурно-естетичні мотиви в історії філософсько-освітніх ідей України // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 10-14. – ISSN 2226-3209
710523
  Зінченко В.М. Культурно-етичні вимоги до поведінки працівників органів внутрішніх справ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 56-59
710524
  Халілова Л.С. Культурно-етнографічні відмінності весільних обрядодій етнічних груп кримських татар // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 162-167. – ISSN 2226-2180


  "Проаналізовано специфіку весільної обрядовості різних етнічних груп кримських татар. Дослідження показали, що три тюркомовні групи (яли бойці – південнобережні татари, тати – татари гірського Криму, ногайці – степові мешканці Криму) відрізняються одна ...
710525
  Сухова Т.В. Культурно-жанрова мотивація лексики староукраїнських купчих другої половини XVII-XVIII стю // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 80-87


  Стаття присвячена дослідженню функціонального аспекту використання лексики в текстах староукраїнських купчих другої половини XVII - XVIII ст. This article is devoted to research of functional aspect of vocabulary use in old ukrainian purchase ...
710526
  Лосев В.С. Культурно-идеологические коды становления экологического сознания // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 8. – С. 133-139. – ISSN 0235-1188
710527
  Черняк К. Культурно-интелектуальное демонстративное потребление: попытка социологической концептуализации // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 211-218. – ISSN 2077-5105
710528
  Тихонова Е. Культурно-историческая память населения Ирака как механизм конструирования современной реальности // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 81-84
710529
  Гусельцева М.С. Культурно-историческая психология и "вызовы" постмодернизма // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 3. – С.119-131. – ISSN 0042-8841
710530
  Коул М. Культурно-историческая психология: наука будущего / М. Коул. – Москва : Когито-Центр, 1997. – 432 с. – ISBN 5-89353-007-1
710531
  Гусельцева М.С. Культурно-историческая психология: от классической - к постклассической картине мира // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 1. – С.99-116. – ISSN 0042-8841
710532
  Лукьяненко А.М. Культурно-историческая роль Болгарии в судьбах славянства вообще, России - в частности / А.М. Лукьяненко. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", 1913. – [2], 27 с. – Отд. оттиск Труды Киевской дух. Академии, 1913, март, с. 355-381
710533
  Брушлинский А.В. Культурно-историческая теория мышления / А.В. Брушлинский. – Москва : Высшая школа, 1968. – 128 с.
710534
  Крупчанов Л.М. Культурно-историческая школа в русском литературоведении : Учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. 2101 "Рус. яз. и лит." / Л.М. Крупчанов. – Москва, 1983. – 223 с.
710535
  Тарасов Н., Моравский С. Культурно-исторические картины из жизни Западной Европы IV-XVII веков. : с 12 иллюстрациями / Н.Г. Тарасов и С.П. Моравский. – Москва : [Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1903. – XII, 196 с., 12 л. ил.
710536
  Тарасов Н., Моравский С. Культурно-исторические картины из жизни Западной Европы IV-XVII веков. : с 12 иллюстрациями / Н.Г. Тарасов и С.П. Моравский. – 3-е изд. – Москва : [Типо-лит. т-ва И.Д. Сытина], 1914. – VIII, 194, [1] с., 12 л. ил.
710537
  Тарасов Н. Культурно-исторические картины из жизни Западной Европы IV-XVII веков. / Н.Г. Тарасов, С.П. Моравский. – Москва, 1924. – 147 с. : 10 л. ил.
710538
  Сподарец Н.В. Культурно-исторические эпохи в литературе : учеб.-метод. пособие / Н.В. Сподарец ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Одесск. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Филолог. ф-т. – Одесса : Одесский национальный университет, 2012. – 149, [3] с. – Библиогр.: с. 120-130
710539
  Балуян С.Р. Культурно-исторический детерминизм развития языковой тестологии в США // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 19-21. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются культурно-исторические детерминанты развития языковой тестологии США. Анализируются причинно-следственные связи между культурно-историческими условиями и состоянием языковой тестологии в США.
710540
  Хохлич Н.П. Культурно-исторический очерек Чехии : Все деньги от продажи этой брошюры поступают в пользу лазарета Киевского Учебного Округа для раненых воинов / Н.П. Хохлич. – Киев, 1916. – 36 с.
710541
  Глозман Ж.М. Культурно-исторический подход как основа нейропсихологии ХХІ века // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 4. – С.62-68. – ISSN 0042-8841
710542
  Кизима В.В. Культурно-исторический процесс и проблема рациональности / В.В. Кизима. – Київ, 1985. – 214 с.
710543
  Потапчук Т. Культурно-ідентифікаційна функція освіти // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 46-50
710544
  Мостяєв О. Культурно-інтелектуальні перспективи українства в епоху постмодернізації // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У контексті європейського цивілізаційного процесу визначаються основні перспективи постмодернізації - завершення постмо дерного світоглядного перевороту, інформатизація, зростання ролі традицій та релігії, вироблення універсальних загальнолюдських ...
710545
  Вєдєнєєв Д.В. Культурно-інформаційний вплив сучасного світу та історична свідомість української політичної нації
710546
  Вєдєнєєв Д.В. Культурно-інформаційний вплив сучасного світу та історична свідомість української політичної нації // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 3 : Історія. – С. 3-10. – ISSN 2226-3209
710547
  Вельдбрехт О.О. Культурно-історична еволюція уявлення про творчу особистість // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 10 (127). – С.67-71
710548
  Гарасим Я.І. Культурно-історична концепція фольклору в працях Михайла Драгоманова // Нариси до історії української фольклористики : навчальний посібник / Я.І. Гарасим. – Київ : Знання, 2009. – С. 135-171. – ISBN 978-966-346-596-8
710549
  Кіктенко В.О. Культурно-історична модель китайської науки Бенджаміна А. Ельмана // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 63-73. – ISSN 1608-0599
710550
  Бортнікова Наталія Юрієвна Культурно-історична поліфонія західних аксіологічних концепцій (морально-етичний аспект) : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.07 / Бортнікова Наталія Юрієвна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
710551
  Бортнікова Н.Ю. Культурно-історична поліфонія західних аксіологічних концепцій (морально-етичний аспект) : 09.00.07 ; Дис. ... канд. філос. наук / Бортнікова Н.Ю. ; Київ. лінгв. ун-т. – Київ, 1998. – 191л. – Бібліогр. : л. 180-191
710552
  Сосенко Ксенофонт Культурно-історична постать старо-українських свят Різдва і Щедрого Вечора / Сосенко Ксенофонт. – Львів, 1928. – 350с.
710553
  Гурбанська А.І. Культурно-історична та персональна тематика як літературна реальність та її вияв у творчості Гр.Тютюнника // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 4. – С. 5-11
710554
  Павленко С.Г. Культурно-історична тематика етюдів Анатолія Дімарова // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 114-120


  Статтю присвячено аналізові поетики етюдів А. Дімарова на матеріалі збірки «Самосуд». Досліджуються особливості тематики, стилю, нарації творів та схеми побудови сюжетів. Звернено увагу на специфіку національних образів, особливості гумору, ...
710555
  Михед О. Культурно-історична трансформація концепту "прозорості": від антиутопії до реаліті-роману // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 350-357. – (Бібліотека інституту філології)
710556
  Турган О.Д. Культурно-історична універсалія ярмарку в творчості Ю. Липи // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 217-221. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
710557
  Гарасим Ярослав Іванович Культурно-історична школа в історії української фольклористики : Дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Гарасим Ярослав Іванович; Львівський держ. ун-тет ім. І.Я.Франка. – Львів, 1997. – 196л. – Бібліогр.:л.174-196
710558
  Гарасим Ярослав Іванович Культурно-історична школа в історії української фольклористики : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Гарасим Ярослав Іванович ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 22 с.
710559
  Гарасим Я.І. Культурно-історична школа в українській фольклористиці / Ярослав Гарасим ; [вступ. сл. В. Івашків ; відп. ред. І. Денисюк ; ред. Я. Прихода]. – Львів : Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1999. – 142, [2] с. – Імен. покажч.: с. 141-142. – Бібліогр.: с. 128-140 та в підрядк. прим. – ISBN 966-613-011-4
710560
  Лобанова К. Культурно-історичне пізнання в філософській творчості Георга Зіммеля // XIV Харківські студентські філософські читання: до 230-річчя Артура Шопенгауера : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, [17 трав. 2018 р.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 29-30. – ISBN 978-966-285-491-6


  Георг Зіммель — німецький філософ і соціолог єврейського походження, один із головних представників пізньої "філософії життя". Розробляв переважно проблеми філософії, культури та соціології.
710561
  Пролеєв С. Культурно-історичне покликання університету // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С. 31-38. – ISBN 966-01-0371-9
710562
  Скиба О.Л. Культурно-історичний вимір стилю наукового мислення // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 172-175. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))
710563
  Найрулін А. Культурно-історичний компонент в епістолярії М. Коцюбинського (теоретичні зауваження) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 91-99. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534


  У статті розглянуто вираження культурно-історичного компонента в епістолярії М. М. Коцюбинського. Наголошено, що культурно-історичний компонент в епістолярному тексті виявляє себе у двох аспектах - лінгвістичному й культурологічному - і містить ...
710564
  Гусельцева М. Культурно-історичний підхід В.А. Роменця: ідея культури та ідеї в культурі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 92-105. – ISSN 1810-2131
710565
  Гарасим Я.І. Культурно-історичний підхід при вивченні дум у фольклористичних дослідженнях Філарета Колесси // Нариси до історії української фольклористики : навчальний посібник / Я.І. Гарасим. – Київ : Знання, 2009. – С. 260-269. – ISBN 978-966-346-596-8
710566
  Бойченко І.В. Культурно-історичний тип / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 221-222. – ISBN 966-642-073-2
710567
  Хамідова Н. Культурно-історичний характер професійно-технічної освіти в контексті ціннісних орієнтацій сучасного українського суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 423-426. – ISSN 2076-1554
710568
  Мазоха Г.С. Культурно-історичні аспекти публіцистики Олени Теліги // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 47-54. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
710569
  Гунчик І.О. Культурно-історичні аспекти розвитку французької графіки і орфографії з V до XVIII століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 109-121. – ISBN 966-581-481-8
710570
  Олійник О.М. Культурно-історичні аспекти формування сфери гостинності // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 1. – С. 97-100. – ISSN 2226-3209
710571
  Гамалія К.М. Культурно-історичні виміри вчення М.І. Вавилова про центри походження культурних рослин // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 56-60
710572
  Копилов С.О. Культурно-історичні джерела поняття автентичності у сучасній психології // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 161-169. – ISBN 978-617-689-193-2
710573
  Чижевський Д. Культурно-історичні епохи (1949) // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 3, 2013-2014. – С. 328-341. – ISSN 2225-3246


  Праця Д. Чижевського "Культурно-історичні епохи" (1949).
710574
  Даренська В. Культурно-історичні етапи самоусвідомлення української національної ідентичности // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 24-27
710575
  Гайдулін О.О. Культурно-історичні і методологічні основи філософської парадигми права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.86-89. – ISBN 966-568-656-9
710576
  Стоян С.П. Культурно-історичні метаморфози символізму в європейському образотворчому мистецтві : монографія / С.П. Стоян ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Міленіум, 2014. – 358, [1] с. – Бібліогр.: с. 321-358 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8364-14
710577
  Кохан Вікторія Культурно-історичні пам"ятки Опішні : (присвячується Міжнародному дню пам"яток і визначних місць) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 139-141. – ISSN 0869-3595
710578
  Гоцька Є.М. Культурно-історичні передумови виникнення Ханафітського мазгабу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 11-14


  Розкрито особливості мусульманського права, а саме аспекти, що вплинули на формування та діяльність Ханафітського мазгабу. Аналіз наукової літератури засвідчив, що класифікація правових шкіл та галузей мусульманського права тісно пов"язана з питаннями ...
710579
  Брижнік В.М. Культурно-історичні підстави сучасної цивілізаційної кризи // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 91-103


  Стаття присвячена виявленню залежності соціальних реалій сьогодення від динамізму символічних змістів у культурних просторах людства. The article is devoted the exposure of dependence of present social realities on dynamism of symbolic senses in ...
710580
  Залізняк Л.Л. Культурно-історичні провінції території України у первісну добу // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-15. – ISSN 0235-3490
710581
  Скакун І. Культурно-історичні процеси в Україні на початку ХХІ століття // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 3 (11). – C. 60-63. – ISSN 2311-9896
710582
  Наливайко Д.С. Культурно-історичні спільноти й міжнаціональний літературний процес (на матеріалі літератур средньовіччя) // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 10-26. – ISBN 966-8474-40-6
710583
  Гриненко М.А. Культурно-історичні та теоретичні джерела формування філософських поглядів М. Шлемкевича // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 56-64


  Виявлено і проаналізовано основні філософські погляди М. Шлемкевича, проаналізовано історичні та культурні умови їх формування, здійснено короткий огляд основних робіт мислителя. Выявлены и проанализированы основные философские взгляды М. Шлемкевича, ...
710584
  Русинко-Бомбик Культурно-історичні умови розвитку української літературної мови в Чехословаччині міжвоєнної доби // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 181-188. – ISSN 2413-0923


  "Стаття присвячена аналізу екстралінгвальних чинників, які впливали на функціонування та розвиток різних стилів української літературної мови на теренах Чехословаччини міжвоєнної доби. Йдеться, зокрема, про те, що українська діаспора, яка тут ...
710585
  Іванова О.Ю. Культурно-лінгвіністична свідомість білінгвів як передумова нормалізації міноритарних мов (на прикладі іспанського суспільства) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 146-151. – ISBN 978-966-171-013-8
710586
  Зубець Н. Культурно-лінгвістична діяльність нетрадиційних медіа на сучасному етапі розвитку української мови // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 29-35. – ISBN 978-617-7196-23-4
710587
  Іванова О.Ю. Культурно-лінгвістична свідомість білінгів як передумова нормалізації мінори тарних мов (на прикладі іспанського суспільства) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 34. – C. 25-36
710588
  Мінгазутдінов А. Культурно-масова робота серед воїнів-визволителів України (1943-44 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 21-24. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  На основі опублікованих та архівних матеріалів узагальнено досвід культурно-масової роботи серед воїнів Українських фронтів під час визволення України від німецько-фашистських загарбників. The experience of cultural work among the soldier masses of ...
710589
  Старка В. Культурно-масове життя сільського населення Західної України в умовах суспільних трансформацій 1939-1941 років // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 1 (15). – С. 21-31. – ISSN 2518-7732


  Сучасне культурно-масове життя західноукраїнського селянства є унікальним симбіозом звичаїв, що своїм корінням сягають часів Австро-Угорщини, із вкрапленнями польської міщанської та радянської пролетарської культур. Дослідження явищ і процесів, що ...
710590
  Кузнецов А.М. Культурно-массовая деятельность военных музеев в 1918-1991 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С.70-73. – ISSN 0321-0626
710591
  Даринский А.В. Культурно-массовая работа в здравницах и на турбазах / А.В. Даринский. – Москва, 1980. – 112 с.
710592
   Культурно-массовая работа профсоюзов: сб. офиц. материалов. – 2-е изд., доп. – М., 1977. – 334с.
710593
  Юхновец П.П. Культурно-массовая работа среди сельской молодежи. / П.П. Юхновец, 1948. – 71с.
710594
  Авдеева В.В. Культурно-мировоззренческая ложь // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 183-191. – ISSN 2076-1554
710595
  Островський Ю. Культурно-мистецька діяльність Ігоря Соневицького 1950-1960-х років (на основі архівних матеріалів) // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: О. Катрич, Н. Сиротинська, Т. Мазепа [та ін.]. – Львів, 2019. – Число 1 (31). – С. 78-85. – ISSN 2224-0926
710596
  Богданець А. Культурно-мистецька діяльність Ф. Ернста у Києві (1920-30-ті рр.) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 320-324. – ISBN 978-966-95419-8-7
710597
  Кобчінська О.І. Культурно-мистецька комунікація як комплексна проблема франкофонних гуманітарних студій // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 88-93


  У статті сфокусовано увагу на ролі культурного діалогу як конститутивного фактора сучасної мультикультурної прози. Наголошено на методологічному значенні цієї проблеми при літературознавчому дослідженні письма франкофонних митців. В статье ...
710598
  Мірошниченко Ю.П. Культурно-мистецька проблематика провідних газет України та світу : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Мірошниченко Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 16, [1] с. – Бібліогр.: 9 назв
710599
  Мірошниченко Ю.П. Культурно-мистецька проблематика провідних якісних газет України та світу : дис. ... канд. з соц. комунікацій : 27.00.01 / Мірошниченко Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 157 арк. – Бібліогр.: арк. 138-157
710600
  Даценко Петро Харитонович Культурно-мистецька спадщина Житомирщини у вимірах українського духовного життя 19 - першої третини 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Даценко П.Х.; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
710601
  Підгурний І.С. Культурно-мистецька спадщина Поділля у художніх фотографіях Михайла Грейма (др. пол. XIX - поч. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Підгурний І.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
710602
  Буравченко Д.А. Культурно-мистецьке відродження в часи Української революції: місце і роль громадської ініціативи ( 1917-1920 рр. ) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Буравченко Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 11 назв.
710603
  Буравченко Д.А. Культурно-мистецьке відродження в часи Української революції: місце і роль громадської ініціативи (1917-1920 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Буравченко Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 234 л. – Бібліогр. : л. 188-234
710604
  Церковна В. Культурно-мистецьке життя Ізмаїльщини у 1945-1953 рр. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 192-203. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
710605
  Борейко Г.Д. Культурно-мистецьке життя Рівненщини 50–60-х років ХХ століття: питання історіографії / Г.Д. Борейко, В.Ю. Петрів // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 123-127. – ISSN 2226-0285
710606
  Виткалов С.В. Культурно-мистецьке життя Рівненщини періоду державної незалежності України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Виткалов С.В. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
710607
  Борейко Г.Д. Культурно-мистецьке життя Рівненщини у 50-60-ті роки ХХ століття : монографія / Г.Д. Борейко ; М-во освіти і науки України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем"янчука, 2013. – 204 с. : табл. – Бібліогр.: с. 173-203. – ISBN 978-966-7359-69-0
710608
  Спіркіна О. Культурно-мистецьке життя Черкаського регіону (1991-2001 рр.): загальна характеристика // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 78-83. – ISSN 1998-4634
710609
  Спіркіна О.О. Культурно-мистецьке життя Черкаської області у перше десятиріччя незалежності України у контексті національного відродження: джерелознавчий аналіз // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 84-91. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
710610
  Шульц А Н. Культурно-мистецьке середовище Кам"янеччини та його роль у становленні художника Дмитра Жудіна / А Н. Шульц, // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 25. – С. 316-325. – ISSN 2077-9542
710611
  Туріна О.А. Культурно-мистецьке середовище як чинник творчої соціалізації особи : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Туріна О.А. ; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
710612
  Кюнцлі Р.В. Культурно-мистецький простір українського села за сучасних умов : кореляція унікального й універсального : монографія / Р.В. Кюнцлі ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасних умов мистецтва. – 2017 : ННВК "АТБ", 2017. – 407, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 376-407 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2042-24-5
710613
  Мішалов В.Ю. Культурно-мистецькі аспекти генези і розвитку виконавства на харківській бандурі : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Мішалов В.Ю. ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 21 назва
710614
  Скрипка Х.В. Культурно-мистецькі аспекти діяльності української діаспори Великобританії (друга половина XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Скрипка Христина Василівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
710615
  Гавдида Н. Культурно-мистецькі взаємини Богдана Лепкого у краківський період // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 168-176
710616
  Борисова О. Культурно-мистецькі відносини України та Республіки Польща в 2010 - 2012-х рр. // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 13-14. – ISBN 978-966-600-646-5
710617
  Петронецька Н. Культурно-мистецькі зв"язки Лесі Українки та Італії // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 133-134. – ISBN 978-966-600-646-5
710618
  Новоженець-Гаврилів Культурно-мистецькі процеси в середовищі української діаспори кінця 1940 - 1970-х років: поліваріантність художнього досвіду : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Новоженець-Гаврилів Галина Павлівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
710619
  Ущапівська О.М. Культурно-мистецькі процеси Донеччини в умовах соцреалізму : 40-60-ті роки ХХ ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 81-85
710620
  Нестеренко П. Культурно-мистецькі часописи в реаліях незалежної України // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 3 (699), березень. – С. 104-112. – ISSN 0236-1477
710621
  Кагамлик С. Культурно-місійний провід України впродовж тисячоліття / С. Кагамлик, А. Ціпко // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
710622
  Пономарів О. Культурно-мовний аспект засобів масової інформації // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 червня (№ 22). – С. 6
710623
  Зербіно А.Д. Культурно-мовні особливості мовленнєвих актів згоди/незгоди в сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 23-26. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
710624
  Головата Л. Культурно-наукове видавництво при Українському національному об"єднанні в протектораті Чехії й Моравії, 1941-1944: від створення до ліквідації // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1043-1053. – ISSN 1028-5091
710625
  Манько М.О. Культурно-науковий потенціал діячів Центральної ради // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – C. 107-113. – ISSN 2312-2587
710626
  Ніколаєнко О.О. Культурно-національна ідентичність в контексті сучасних студій культурної пам"яті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 61-64. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу культурно-національної ідентичності в контексті сучасних студій культурної пам"яті. На матеріалах есеїстики Юрія Андруховича та поезії Сергія Жадана здійснюється аналіз процесу віднайдення істановлення культурно-національної ...
710627
  Ніколаєнко О.О. Культурно-національна ідентичність в контексті сучасної української літератури : дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Ніколаєнко Олександра Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 212 арк. – Бібліогр.: арк. 188-212
710628
  Ніколаєнко О.О. Культурно-національна ідентичність в контексті сучасної української літератури : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Ніколаєнко Олександра Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
710629
  Ніколаєнко О.О. Культурно-національна ідентичність в контексті феміністичного дискурсу (на матеріалі романістики О. Забужко) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 51-57


  У статті розглядається культурно-національна ідентичність в контексті феміністичного дискурсу. На матеріалах романістики О. Забужко демонструється, що, порушуючи традиційний патріархальний порядок, жінка вивільнюється з-під влади репресивної ...
710630
  Ніколаєнко О.О. Культурно-національна ідентичність і сучасна меморіальна епоха // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 162-164
710631
  Ніколаєнко О.О. Культурно-національна ідентичність у контесті травматичного досвіду (на матеріалі збірки С. Жадана "Вогнепальні та ножові" // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 449-451
710632
  Грушевський М.С. Культурно-національний рух на Україні в XVI-XVII віці / Мих Грушевський ; / [Худож. В.Г. Кричевський]. – Вид. 2-е. – Київ Львів : [Друк С.В. Кульженко], 1912. – [6], 248 с. : іл., фот., портр.


  В кн. портр. О. Сангушка, К.К. Острозького, К. Корнякта, Єремії II. - Пояснення до ілюстрацій: с. 245-246. - Хронольогічний порядок памяток, звідки подані ілюстрації: с. 247-248.
710633
  Грушевський М.С. Культурно-національний рух на Україні в XVI-XVII віці / Мих Грушевський ; / [Худож. В.Г. Кричевський]. – 2-е вид. – [Київ] : [Вид. Дніпропетровського Союзу Впоживчих Союзів України], 1919. – 248 с.


  В кн. поpтp. О. Сангушко, К.К. Остpозького, С. Остpозької, К. Коpнякта, Єpемії II. - Пояснення до ілюстpацій: с. 245-246. - Хpонольогічний поpядок пам"яток, звідки подані ілюстpації: с. 247-248
710634
  Корольов Д. Культурно-національні багатства України: поляки // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 24-31 декабря (№ 45)


  Взаємовідносини між українцями та поляками давні й тісні і водночас - дуже складні, вкрай суперечливі. Протягом століть польські пани пригнічували українців, ставили перешкоди розвиткові їхньої культури, силою нав"язували католицьку віру, придушували ...
710635
  Вишневский М.И. Культурно-образовательиый философский синтез как предпосылка формирования интеллектуальной элиты // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 2. – С. 17-25. – ISSN 2078-7782
710636
  Михайлева Е.Г. Культурно-образовательная среда вуза: теоретико-методологические проблемы становления и развития в современных условиях // Библиотека в системе академических ценностей университета : монография / В.И. Астахова, Н.Г. Грабарь, И.К. Журавлева, И.В. Козицкая, Н.И. и др. Лазаренко. – Харьков : Издательство НУА, 2017. – С. 29-55. – ISBN 978-966-8558-96-6


  Здійснено аналіз сутності поняття "культурно-освітнє середовище ВНЗ" у системі понять "соціальне середовище", "культурне середовище", "освітнє середовище", "соціокультурне середовище". Окреслено роль бібліотек у цьому процесі.
710637
  Бондарь Т.И. Культурно-образовательная среда инновационного учебного заведения как условие развития креативного кадрового потенциала // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 70-75
710638
  Чибисова Н.Г. Культурно-образовательная среда как главный фактор воспитания [ХГУ "НУА"] // Дорогу осилит идущий.. : монография / Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова Е.В. (отв. ред.), Астахова В.И., Батаева Е.В. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – С. 159-185. – ISBN 978-966-8558-83-5


  До 25-летнего юбилею Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия".
710639
   Культурно-образовательные и воспитательные аспекты олимпийского движения и олимпийского спорта // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2016. – № 3. – С. 57-62. – ISSN 1992-7886
710640
  Клюхина А.И. Культурно-образовательные компетенции личности в эпоху глобализации // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 57-63. – ISSN 2073-9702
710641
  Зверко Т.В. Культурно-образовательные практики студентов в условиях активизации академической мобильности // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 142-148
710642
  Кизченко В.И. Культурно-образовательный уровень рабочего класса Украины в конце XIX--начале ХХ в. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кизченко В.И. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1968. – 20 с.
710643
  Кочерга Н.К. Культурно-образовательный уровень сельских тружеников как фактор совершенствования социалистического образа жизни : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 09.00.02 / Кочерга Н.К.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
710644
  Кочерга Надежда Константиновна Культурно-образовательный уровень сельских тружеников как фактор совершенствования социалистического образа жизни (на материалах УССР в 70- е годы) : Дис... канд.ист.наук: 09.00.02 / Кочерга Надежда Константиновна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1985. – 211л. – Бібліогр.:л.178-211
710645
  Хижняк З. Культурно-освітнє життя в Україні XVI - XVIII століть // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 32-41
710646
  Попп Р. Культурно-освітнє життя Дрогобича у повоєнні роки (1944-1953) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 442-449. – ISBN 978-966-02-5080-2
710647
  Іваненко О. Культурно-освітнє життя євреїв на теренах Київської губернії у 1860-1870-х рр. // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.В. Віднянський, О.А. Іваненко, Л.М. Алексієвець [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 26. – C. 225-247. – ISSN 2411-345X
710648
  Андрухів І. Культурно-освітнє життя на Станіславщині в умовах нацистського окупаційного режиму / І. Андрухів, В. Ковалик // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – .С. 78-83. – ISSN 1728-9343
710649
  Нікітіна Н. Культурно-освітнє середовища ВНЗ як умова і засіб професійного розвитку студентів: полікультурннй аспект // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (83). – С. 66-75. – ISSN 2077-1827
710650
  Топилко О.В. Культурно-освітні заходи національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника на прикладі програми "Музейне дозвілля для дітей і дорослих" // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 144-148
710651
  Невінчана І. Культурно-освітні ідеї М. Драгоманова в контексті формування української нації // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 32-36. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 4)
710652
  Терегуз І.О. Культурно-освітні ідеї М. Драгоманова в контексті формування української нації // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 167-176. – ISBN 978-966-660-735-8
710653
  Ковальчук Л. Культурно-освітні ідеї розбудови національної школи у педагогічній спадщині Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 620-633
710654
  Борисов В.Л. Культурно-освітні процеси у м. Дніпропетровську в умовах німецько-фашистської окупації (1941-1943) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 84-90. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
710655
  Панфілова Т.О. Культурно-освітні та молодіжно-спортивні товариства й організації Західної України (20-30-і роки XX століття") // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 26-34. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))
710656
  Кізченко В.І. Культурно-освітній рівень робітничого класу України напередодні революції 1905-1907 років / В.І. Кізченко. – Київ, 1972. – 162 с.
710657
  Дейнега І.І. Культурно-освітній рух та Національне відродження Наддніпрянської України / стаття друга, перша у № 1, 2011 // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 2 (73) : березень- квітень. – С. 73-86


  "...Під впливом розвитку ідеологічних віянь на українських землях виникло питання про освіту. Після відкриття Московського університету постало питання, переважно серед української шляхти, про заснування університету в Україні; зрозумілим було те, що ...
710658
  Радіонова Н.В. Культурно-освітній статус академічної книги на Слобожанщині ХІХ ст. // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 11-18. – (Філософія ; вип. 52 (ч. 2)). – ISSN 2312-1947
710659
  Андрусишин Б. Культурно-освітній фактор у державотворчих процесах Української Народної Республіки доби Української Центральної Ради // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 117-135. – ISSN 1026-9932
710660
  Масюк С.О. Культурно-освітня діяльність "Просвіти" (березень 1917 - 1920 рік) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 87-95. – (Історія ; вип. 34)


  Висвітлюється історія Київського культурно-просвітницького товариства "Просвіта".
710661
  Стахієва Н.В. Культурно-освітня діяльність В.М. Перетца // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики" : 21-22 беpез. 2013 р. / "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики", міжнар. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2013. – С. 230-235
710662
  Колосова О. Культурно-освітня діяльність Гетьманату П. Скоропадського: характеристика на основі джерельної бази та історіографія проблеми // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 33-36
710663
  Молоткіна Валентина Костянтинівна Культурно-освітня діяльність громадських організацій України в умовах непу (1921-1929 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Молоткіна В.К.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 225л. + Додатки: л. 216 - 225. – Бібліогр.: л. 181 - 216
710664
  Молоткіна Валентина Костянтинівна Культурно-освітня діяльність громадських організацій України в умовах НЕПу (1921-1929 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Молоткіна В.К.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. + Додатки: л. 216 - 225. – Бібліогр.: 7 назв
710665
  Гуз Анатолій Михайлович Культурно-освітня діяльність земських установ в Україні (1864-1914 рр.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Гуз Анатолій Михайлович; КГУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 205л. – Бібліогр.:л.204-205
710666
  Гуз Анатолій Михайлович Культурно-освітня діяльність земських утстанов в Україні ()1968-1914 рр. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Гуз Анатолій Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
710667
  Крот В. Культурно-освітня діяльність Михайла Грушевського у період Української революції на шпальтах часопису «Книгар» // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 1. – С. 58-63. – ISSN 1998-4634
710668
  Ухач Васиь Зіновійович Культурно-освітня діяльність організації українських націоналістів (1929-1944 рр.) : Дис... канд. історич.наук: 07.00.01 / Ухач Васиь Зіновійович; Нац. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1998. – 216л. – Бібліогр.:л.185-209
710669
  Ухач Василь Зіновійович Культурно-освітня діяльність організації українських націоналістів (1929-1944 рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Ухач Василь Зіновійович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 15 с.
710670
  Буравський О. Культурно-освітня діяльність Римо-католицької церкви на Правобережній Україні та Білорусі на початку XX ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 37-41. – ISSN 1998-4634
710671
  Білан М.Я. Культурно-освітня діяльність сільських Рад у 60-70-х роках : (на матеріалах Української РСР) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 20-24. – (Історичні науки ; вип. 32). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  Розкриваються основні форми і методи культурно-освітньої діяльності сільских Рад Української РСР у 60-70-х років. Дається аналіз недоліків у роботі сільрад республіки в досліджуваний період, причин їх виникнення.
710672
  Герцюк Д. Культурно-освітня діяльність товариства "Бойківщина" у Галичині (1927–1939 рр.) // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 2/95 (106). – С. 72-83


  "У першій третині ХХ ст. у Галичині відбувалися активні процеси українського національно-культурного відродження. Діяла розгалужена мережа культурно-освітніх, наукових, господарсько-економічних, фізкультурно-спортивних та ін. товариств і організацій, ...
710673
  Гуменюк О.А. Культурно-освітня діяльність українських студентів у країнах Центрально-Східної Європи в 1920 - 1939 рр. : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.01 / Гуменюк О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 193 л. – Бібліогр.: л. 161-193
710674
  Гуменюк О.А. Культурно-освітня діяльність українських студентів у країнах Центрально-Східної Європи в 1920 - 1939 рр. : автореф.дис. ... канд. історичних наук :07.00.01 / Гуменюк О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
710675
  Гуменюк О. Культурно-освітня діяльність української студентської еміграції в країнах Центрально-Східної Європи в 1920-1930-ті рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 90-95
710676
  Пижик Андрій Миколайович Культурно-освітня політика в добу директорії УНР (1918-1920 рр.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Пижик Андрій Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 19л.
710677
  Пижик Андрій Миколайович Культурно-освітня політика в добу Директорії УНР (1918-1920 рр.) : Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Пижик Андрій Миколайович ; КУ ім. Т. Шевченка. – К, 1998. – 196 л. – Бібліогр.:л.181-196
710678
  Лі Сябінь Культурно-освітня політика Китаю другої половини XX - початку XXI ст.: аналітичний підхід // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівського" : з проведенням Круглого столу, 21-22 жовт. 2010 р. / "Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівського", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Сталь, 2010. – С. 163-172. – ISBN 978-966-1555-63-0
710679
  Турков В. Культурно-освітня політика радянської держави щодо болгарського населення України у 20-30-их рр. ХХ ст. (джерелознавчий аспект) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 98-102. – ISSN 1998-4634
710680
  Давлюк О.Ф. Культурно-освітня політика Української держави (травень - грудень 1918 р.) // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 51-52


  У статті висвітлено основні напрямки культурно-освітньої політики Української Держави гетьмана Павла Скоропадського. У статті розглядається період заснування Української академії наук у Києві. Першими дійсними членами призначено Д. Багалія, М. Петрова, ...
710681
  Шарошкіна Н.Г. Культурно-освітня робота бібліотеки як соціального інституту // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 3 (80). – С. 85-91
710682
  Рогожа М.М. Культурно-освітня робота в українському повоєнному селі. Історіографічні проблеми // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 58-67. – (Історія ; вип. 22)


  На основі принципів об"єктивності та історизму аналізуються документи і література що висвітлюють культурно-освітню роботу в українському повоєнному селі. Обгрунтовується необхідність утвердження нових підходів до наукової розробки актуальних проблем ...
710683
  Добротвор В.Д. Культурно-освітня робота на селі / В.Д. Добротвор. – Київ, 1967. – 148 с.
710684
   Культурно-освітня робота народних музеїв. Консп. лекції. – Харків, 1965. – 27 с.
710685
   Культурно-освітня робота серед жінок.. – Х., 1954. – 39с.
710686
  Таранов А.П. Культурно-освітня робота сільських Рад. / А.П. Таранов. – К., 1955. – 44с.
710687
  Тронь-Радомська Культурно-освітня сфера як фактор збереження національної ідентичності українців (за матеріалами діяльності Українського центрального комітету - УЦК) // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (383), січень - лютий. – С. 37-46. – ISSN 2664-4282


  "У статті розглянуто особливості культурної діяльності Українського центрального комітету (УЦК) впродовж 1939–1944 років. Акцентовано увагу на централізованому підході українців щодо управління культурними справами в Генеральній губернії. На основі ...
710688
  Рябчикова Ф. Культурно-освітня та популяризаторська діяльність етнографічного відділу Волинського науково-дослідного музею (1920-1931 рр) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 208-215. – ISSN 2222-5250
710689
  Побережніченко А. Культурно-пізнавальний туризм в Пекіні // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 220-223
710690
  Грановська В.Г. Культурно-пізнавальний туризм Херсонщини: стан та перспективи подальшого розвитку / В.Г. Грановська, Т.М. Стукан // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, травень. – С. 37-42 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
710691
  Наулко В.І. Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Київ : Наукова думка, 2019. – 150, [2] с., [1] арк. портр. : портр. – Бібліогр.: с. 133-137 та в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
710692
  Товстоляк Н. Культурно-побутове середовище садиби Качанівка наприкінці XIX - на початку XX ст. // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 83-90. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
710693
  Долгова В.Н. Культурно-политический диалог России и Великобритании на рубеже XIX - XX веков // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 6-13. – ISSN 1728-3671
710694
  Крылова З.В. Культурно-политическое просвещение трудящихся РСФСР на современном этапе. : Автореф... канд. ист.наук: / Крылова З.В.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории совет. о-ва. – М., 1965. – 16л.
710695
  Вілков В.Ю. Культурно-політична бінарність сенсів-значень поняття "нація": тенденції формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-43. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз етимології культурно-політичної бінарності сучасного поняття "нація". В статье предложен анализ этимологии культурно-политической бинарности современного понятия "нация". The article presents analysis of the etymology of ...
710696
  Стонене В. Культурно-просветилеьная деятельность комиссариата по литовским делам и Советского правительства Литвы в1917-1919 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Стонене В.; Вильнюс гос.ун-т. – Вильнюс, 1964. – 16л.
710697
  Иорданский Н.Н. Культурно-просветительная деятельность кооперативных союзов и объединений / Н.Н. Иорданский. – Москва, 1919. – 143 с.
710698
  Хохлов В.Ф. Культурно-просветительная деятельность местных Советов депутатов трудящихся РСФСР : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Хохлов В.Ф.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Юрид. фак. – Л., 1969. – 14л.
710699
  Шилов М.В. Культурно-просветительная деятельность местных Советов Казахстана на современном этапе. (По материалам сел. местности 1957-1965 гг.) : Автореф... кандидата юрид.наук: / Шилов М.В.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Юрид. фак. – Алма-Ата, 1965. – 19л.
710700
  Красильников Ю.Д. Культурно-просветительная деятельность развитого социалистического общества / Ю.Д. Красильников. – Москва, 1983. – 79 с.
710701
  Косых Е.Н. Культурно-просветительная деятельность среди трудящихся Сибири в 1914-1917 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Косых Е. Н.; Том.ГУ. – Томск, 1980. – 18л.
710702
  Щербаков Д.Н. Культурно-просветительная работа - важнейшее средство коммунистического воспитания масс / Д.Н. Щербаков, Г.В. Ангелов. – Одесса, 1970. – 56 с.
710703
  Зеленецкий Н М. Культурно-просветительная работа / Н М. Зеленецкий, . – Ленинград, 1960. – 207 с.
710704
  Ремизова Т.А. Культурно-просветительная работа в 1917-1925 гг. / Т.А. Ремизова. – Москва, 1968. – 102 с.
710705
   Культурно-просветительная работа в армии и на флоте: уч. пособие. – М., 1977. – 319с.
710706
  Татищева Марианна Дмитриевна Культурно-просветительная работа в Белоруссии в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Татищева Марианна Дмитриевна; МВ и ССО РСФСР. Московск. гос. историко-архивный ин-т. – М., 1979. – 23л.
710707
   Культурно-просветительная работа в Вооруженных Силах СССР : уч. для высш. воен.-полит. уч-щ. – М., 1984. – 335с.
710708
  Митяева О.И. Культурно-просветительная работа в деревне в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) / О.И. Митяева. – М., 1964. – 56с.
710709
  Рукосуева В.В. Культурно-просветительная работа в Красноярском крае в годы довоенных пятилеток (1928-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Рукосуева В.В.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 17л.
710710
  Моциэнок В.Э. Культурно-просветительная работа в период второй пятилетки (по материалам областей Центрального Черноземья) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.571 / Моциэнок В.Э. ; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 23 с.
710711
  Гусев Д.И. Культурно-просветительная работа в период наступления социализма по всему фронту и завершения социалистической реконструкции народного хозяйства / Д.И. Гусев. – Москва, 1967. – 100 с.
710712
  Фрид Л.С. Культурно-просветительная работа в России в годы революции 1905-1907 годов / Л.С. Фрид. – М., 1956. – 48с.
710713
  Фрид Л.С. Культурно-просветительная работа в России до Великой Октябрьской социалистической революции и ее роль в формировании революционного мировоззрения трудящихся масс / Л.С. Фрид. – М., 1967. – 63с.
710714
  Ремизова Т.А. Культурно-просветительная работа в РСФСР /1921-1925 гг./ / Т.А. Ремизова. – Москва, 1962. – 256 с.
710715
  Куземо С.М. Культурно-просветительная работа в сельской местности Западной Сибири в годы семилетки : Автореф... канд. ист. наук: 07.571 / Куземо С.М.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1970. – 27л.
710716
  Караджаева Л.К. Культурно-просветительная работа в Советском Туркменистане / Л.К. Караджаева. – Ашхабад : Ылым, 1988. – 130 с.
710717
   Культурно-просветительная работа в социалистических странах. Науч. реф. сб.. – М., 1976. – 50с.
710718
  Слива А.И. Культурно-просветительная работа в Среднем Поволжье и на Южном Урале в годы семилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Слива А.И.; Куйбышев.гос.пед.ин-т. – Куйбышев, 1973. – 24л.
710719
   Культурно-просветительная работа в СССР. Уч. пособие. – М., 1974. – 272с.
710720
  Генкин Д.М. Культурно-просветительная работа в странах социалистического содружества / Д.М. Генкин. – Ленинград, 1984. – 74 с.
710721
  Гарипова З.Г. Культурно-просветительная работа в Татарии в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) / З.Г. Гарипова. – Казань, 1985. – 159 с.
710722
  Савченко А.М. Культурно-просветительная работа в условиях совершенствования социализма (1971-1980 гг.) / А.М. Савченко. – М., 1986. – 29с.
710723
   Культурно-просветительная работа в целинных районах. – М., 1961. – 56с.
710724
   Культурно-просветительная работа и социально-творческая активность масс в условиях развитого социализма: межвуз. сб.. – Челябинск, 1983. – 176с.
710725
   Культурно-просветительная работа на путине. – М., 1951. – 32с.
710726
   Культурно-просветительная работа на селе. – Казань, 1958. – 60с.
710727
  Гомжин Василий Федорович Культурно-просветительная работа на селе Среднего Поволжья в годы Первой пятилетки (1928-1932) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Гомжин Василий Федорович; Куйб. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1975. – 27л.
710728
  Марголина С.М. Культурно-просветительная работа на селе. / С.М. Марголина. – М., 1948. – 39с.
710729
   Культурно-просветительная работа на селе. Сб. мат.. – М., 1950. – 432с.
710730
  Байшуаков А. Культурно-просветительная работа сельских и аульных Советов / Абжами Байшуаков. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1959. – 31 с.
710731
  Медведев А. Культурно-просветительная работа сельских Советов / А. Медведев, Ф. Хлыстов. – М, 1953. – 88с.
710732
  Таранов А.П. Культурно-просветительная работа сельских Советов. / А.П. Таранов. – М., 1957. – 44с.
710733
   Культурно-просветительная работа среди молодежи. – Свердловск, 1954. – 48с.
710734
   Культурно-просветительная работа. Уч. пособие. – М., 1969. – 495с.
710735
   Культурно-просветительные учреждения - помощники партии в коммунистическом воспитании трудящихся, 1971. – 32с.
710736
  Гонцова С.К. Культурно-просветительные учреждения БССР / С.К. Гонцова. – Минск, 1985. – 160 с.
710737
   Культурно-просветительные учреждения Казахстана.. – Алма-Ата, 1961. – 12с.
710738
   Культурно-просветительные учреждения профсоюзов: справоч. пособ.. – М., 1989. – 352с.
710739
  Харватова В. Культурно-просветительные учреждения РСФСР в борьбе за воспитание строителей социализма в первой пялитетке. : Автореф... Канд.ист.наук: / Харватова В.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1962. – 14л.
710740
   Культурно-просветительные учреждения.. – М., 1970. – 16с.
710741
  Галин С.А. Культурно-просветительные центры столицы / С.А. Галин. – Москва, 1978. – 36 с.
710742
   Культурно-просветительская деятельность декабристов в Сибири. Метод. рекоменд.. – Иркутск, 1973. – 28с.
710743
  Яцина О.А. Культурно-просвітний рух на Харківщині у висвітленні української преси (1907-1914 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 82-84
710744
  Бережна Н. Культурно-просвітницька діяльність А. Ніковського // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 13-16
710745
  Сидоренко Т.В. Культурно-просвітницька діяльність бібліотек Півдня України (друга половина XIX - перше десятиліття XXI ст.): історіографія дослідження // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 4-13. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Подано історіографічній огляд літератури з проблем культурно-просвітницької діяльності бібліотек Півдня України (друга половина XIX - перше десятиліття XXI ст.). Аналізуються джерела та виокремлюються етапи дослідження проблеми. Розглянуто питання, ...
710746
   Культурно-просвітницька діяльність в сучасних умовах : тези наук. конф. – Київ, 1994. – 183 с.
710747
  Фощан Я. Культурно-просвітницька діяльність Георгія Кониського на теренах Білорусі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-49. – (Українознавство ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто діяльність Георгія Кониського як носія українських традицій у соціокультурній сфері Білорусі. The article reveals the activity of Heorhiy Konysky, a man of the Ukrainian traditions in the socio-cultural aspect of Belarus.
710748
  Димченко М.В. Культурно-просвітницька діяльність закладів та організацій культури Придністровського регіону Республіки Молдова у пострадянський період (1991-2006 рр.) : Автореф. дис. ... канд. культурології : спец.: 26.00.06 - прикладна культурологія, культурні практики / Димченко М.В. ;Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 28 названий
710749
  Герун В. Культурно-просвітницька діяльність Івана Наумовича у 1880-ті рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 90-95. – ISSN 1728-9343
710750
  Герун В. Культурно-просвітницька діяльність Івана Наумовича у 1950-х - на початку 1860-х рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 94-99. – ISSN 1728-9343
710751
  Кагамлик Світлана Романівна Культурно-просвітницька діяльність Києво-Печерської лаври в другій половині 17-18 ст. : Авторевф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Кагамлик С.Р.; Ін-тут історії України. НАНУ. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
710752
  Нікітін Ю.О. Культурно-просвітницька діяльність на Лівобережжі та Слобожанщині у другій половині XIX ст. // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 25/26 (449/450), вересень 2016 р. – С. 7-12
710753
  Сидоренко В Т. Культурно-просвітницька діяльність наукових бібліотек півдня України (кінець XX-XXI ст.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 46-55. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 49). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто розвиток культурно-просвітницької діяльності наукових бібліотек Півдня України (кінець XX - XXI ст.); визначено форми роботи. Досліджено мультимедійні форми експонування документів науковими бібліотеками у XXI ст. Обґрунтовано, що ...
710754
  Захарова Н.Б. Культурно-просвітницька діяльність Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918-2008) : автореф. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Захарова Н.Б. ; НАН України , Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
710755
  Зенкова Л. Культурно-просвітницька діяльність полтавських кооператорів у період української національної революції // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 61-64
710756
  Катренко А.М. Культурно-просвітницька діяльність Полтавської та Чернігівської громад (початок 60-х pp. XIX ст.) / А.М. Катренко, С.О. Рубашова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 4-6. – (Історія ; вип. 40)


  Проаналізовано різні вияви культурно-просвітницької діяльності українських громад початку 60-х рр. XIX ст., зроблено висновки про значення, указано на загальне політичне спрямування цієї діяльності.
710757
  Ямкова О.М. Культурно-просвітницька діяльність та національно-патріотичне виховання в таборах інтернованих українців у Чехословаччині в 1919-1924 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 56-59. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  На основі джерелознавчого аналізу архівних документів, науково-історичних праць і мемуарів українських громадсько-політичних діячів розглянуто основні напрямки і зміст культурно-просвітницької діяльності та національно-патріотичного виховання в таборах ...
710758
  Лазарович М. Культурно-просвітницька діяльність Українських Січових Стрільців у роки Першої світової війни / Микола Лазарович. – Тернопіль : Тайп, 2003. – 114с. – (Б-ка щорічника "Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє" ; Вип. №7 ; Історія). – ISBN 966-99230-0-1
710759
  Кагамлик С. Культурно-просвітницька діяльність українців-ієрархів Російської Православної Церкви // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 151-174. – ISBN 978-617-640-241-1
710760
  Гриценко Г. Культурно-просвітницька діяльність українців і білорусів у міжвоєнний період // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Галик В., Петречко О., Андрєєв В. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 35-47. – (Серія "Історія" ; вип. 42). – ISSN 2312-2595
710761
  Малиновська В. Культурно-просвітницька діяльність Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 3 (215). – С. 39-42. – ISSN 1029-7200
710762
  Коваленко С.М. Культурно-просвітницька діяльність Чеського товариства ім. Яна Амоса Коменського у м. Києві (вересень 1907 - червень 1914 р.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 64-73. – ISSN 2222-4203
710763
  Сажок О. Культурно-просвітницька діяльність Шепетівського Архангело-Михайлівського братства в 1890-х рр. // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – Число 12. – С. 41-46. – ISSN 2305-9389
710764
  Кутузова Г. Культурно-просвітницька діяльність Ю. Крашевського на Волині // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 5. – С. 70-74. – ISSN 2306-028X
710765
  Полупанов Д. Культурно-просвітницька політика уряду П.М. Врангеля у Криму (1920) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 89-96. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866


  10 травня 1918 р. було відкрито, як філію університету Св. Володимира у Криму, медичний факультет. 14 жовтня 1918 р. на базі філії університету Св. Володимира було утворено Таврійський університет. До його складу входило п"ять факультетів: ...
710766
  Лихачова Тетяна Культурно-просвітницька робота серед біженців-поляків з Царства Польського в роки Першої світовоъї війни // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – Вип.10. – С. 86-94
710767
  Соколов В.Ю. Культурно-просвітницька та бібліотечна діяльність народних домів комітетів піклування про народну тверезість в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (17). – C. 64-94. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  До 200-річчя Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
710768
  Захарова Н. Культурно-просвітницька функція національної бібліотеки в умовах державотворення : (з досвіду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 49-54. – ISSN 1029-7200
710769
  Кагамлик С. Культурно-просвітницькі осередки українських православних ієрархів ранньомодерного часу як консолідаційний чинник українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті досліджуються культурно-просвітницькі осередки в Києві, Чернігові, Харкові та Переяславі, які творилися під патронатом українських православних ієрархів ранньомодерного часу. Визначено, що українські архієреї, які стояли на чолі Київської ...
710770
  Парасунько Б.П. Культурно-просвітницькі товариства в громадському русі Росії на початку ХХ століття : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Парасунько Богдан Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 215 л. – Бібліогр.: л. 179-215
710771
  Парасунько Б.П. Культурно-просвітницькі товариства в громадському русі Росії на початку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Парасунько Богдан Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
710772
  Парасунько Б. Культурно-просвітницькі товариства в становленні громадянського суспільства Росії початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 22-25. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається діяльність культурно-просвітницьких товариств в Російській імперії на початку ХХ століття. Розкрита їхня структура, форми роботи та взаємодія з державою. This article is devoted to the problem of cultural-educations societies in ...
710773
  Шмонина Т. Культурно-психологические особенности поведения студентов из арабских стран / Т. Шмонина, Л. Атраментова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 6 (49). – С. 40-42. – ISSN 1562-529Х
710774
  Тульвисте Пеэтер Культурно-психологическое развитие вербального мышления. / Тульвисте Пеэтер. – Таллин, 1988. – 341с.
710775
  Музиченко Г. Культурно-релігійні детермінанти політичних процесів в Україні: історія та сучасність // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 192-203
710776
  Сергеев Д.В. Культурно-семантические стратегии преодоления культурного кризиса в общественном сознании // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 28-36. – ISSN 0042-8744
710777
  Саенко Н.Р. Культурно-символическая политика в отношении городской скульптуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 80-84. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается взаимообусловленность символического текста городской скульптуры и государ. символической политики. Показаны различия между тоталитарной и современной рос. культурно-символической политикой в отношении установки/демонтажа скульптурных ...
710778
  Сватко Ю.І. Культурно-символічна картина світу латинського християнського Середньовіччя: онтологічний вимір // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – С. 26-59. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 5). – ISSN 2617-1678
710779
  Задирака К.І. Культурно-соціальні функції анонімних форумів // Магістеріум : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: Собуцький М.А., Більченко Є.В., Бондаревська І.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 68 : Культурологія. – C. 22-26. – ISSN 1996-9872
710780
   Культурно-спортивные комплексы: теория и практика организации и управления: уч. пособие. – Л., 1988. – 131с.
710781
   Культурно-спортивный комплекс. – М., 1985. – 109с.
710782
  Дударев Культурно-спортивный комплекс / Дударев. – Киев, 1989. – 104 с.
710783
  Шкурєєв К.І. Культурно-тематичні витоки дитячих балетів українських композиторів на вітчизняній сцені (II пол. XX ст.) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 515-521. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про еволюцію тем та сюжетів балетного театру за ідеологічних умов стагнації та застарілої державницької політики щодо виховання підростаючого покоління. Висновки. Звернення українських композиторів ...
710784
  Селицкий В.И. Культурно-технический подъем ленинградских рабочих в годы второй пятилетки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Селицкий В.И. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 16 с.
710785
  Мякинин Б.А. Культурно-технический подъем рабочего класса СССР в период постепенного перехода от социализма к коммунизму. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мякинин Б.А.; М-во высш.образования СССР.Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1956. – 21л.
710786
  Иовчук М.Т. Культурно-технический подъем трудящихся и его перспективы в период перерастания социализма в коммунизм / М.Т. Иовчук. – Москва, 1960. – 28 с.
710787
  Коршунова Л.С. Культурно-технический рост рабочего класса в период перехода к коммунизму (По матер. Приднепров. экон. р-на) : Автореф... канд. экон.наук: / Коршунова Л. С.; КИНХ. – К., 1966. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
710788
  Кулатов О. Культурно-технический рост рабочего класса Киргизии в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кулатов О.; МГУ , Ист. фак. , Каф. истории СССР советского периода. – Москва, 1968. – 17 с.
710789
  Рагимов К.А. Культурно-технический рост рабочихд и инженерно-технических работников тяжелой промышленности Азербайдажана ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Рагимов К.А.; АН АзССР.Ин-т истории. – Баку, 1965. – 21л.
710790
   Культурно-технический уровень колхозного крестьянства и пути его повышения.. – Саратов, 1972. – 161с.
710791
  Олейник Е.М. Культурно-технический уровень трудящихся, важнейшие условия и социально-экономичческие последствия его роста на современном этапе коммунистического строительства : Автореф... канд .экон.наук: / Олейник Е. М.; Хар.ГУ, Каф. поли. экон. – Х., 1967. – 25л.
710792
  Заваженко Тетяна Михайлівна Культурно-філософський постмодерн Ф.Джеймісона: неомарксистський проект : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Заваженко Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
710793
  Заваженко Тетяна Михайлівна Культурно-філософський постмодерн Ф.Джеймісона: неомарксистський проект : Дис. ... канд. філос. : 09.00.05 / Заваженко Т. М. ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 166 л. – Бібліогр.: л. 151-166
710794
  Корольков Д.М. Культурно-хозяйственные мероприятия, как средство зациты сада от вредителей / Д.М. Корольков. – Москва, 1922. – 44 с.
710795
   Культурно-хронологічна варіабельність епігравету Середнього Подніпров"я / В.П. Чабай, Д.В. Ступак, А.П. Весельський, Д.В. Дудник // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 5-31. – ISSN 0235-3490
710796
   Культурно-цивилизационный диалог и пути гармонизации межэтничных и межконфессиональных отношений в Крыму : сборник научных работ / Крымское отд. Ин-та востоковед. им. А.Е. Крымского НАН Украины ; Всеукр. ассоциация обшественных орг. "Альраид" ; [ редкол. : Айбабин А.И. (гл. ред.), Сидоренко В.И., Коноплев В.В. и др. ]. – Симферополь : [ Б. и. ], 2008. – 280 с.
710797
  Арзуманов Игорь Ашотович Культурно-цивилизационный дуализм Запад – Восток в контексте тантралогии XX–XXI вв. // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С. 34-38. – ISSN 2073-9702
710798
  Шпик І. Культурно-цивілізаційне самоствердження болгар наприкінці XII–на початку XIII ст.: історична інерція та світоглядно-ментальні чинники // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 28-41. – ISSN 0203-9494


  "У статті зроблено спробу заглибитись у потаємні закутки самосвідомості болгарських еліт кінця ХІІ–початку ХІІІ ст., тобто тих найдіяльніших людей, котрі прагнули відновлення власної держави, знайшли у собі сили розпочати визвольну боротьбу та, ...
710799
  Глотов Б.Б. Культурно-цивілізаційний вибір українського народу : монографія / Б.Б. Глотов, Д.В. Вітер ; Академія мистецтв України, Ін-т культурології. – Київ, 2009. – 318 с. – ISBN 978-966-452-016-1
710800
   Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна : особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / [Білий О.В. та ін.] ; кер. авт. кол. і наук. ред. А.І. Кудряченко ; НАН України, Ін-т європ. дослідж. – Київ : Ін-т європ. дослідж., 2010. – 404, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 403-404. – Бібліогр. наприкінці розд. та у підрядк. приміт. – ISBN 978-966-388-331-1
710801
  Кудряченко А. Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: спільне й особливе // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 20 (281). – С. 2-4
710802
  Мазуренко А. Культурно-цивілізаційний чинник у зовнішній політиці (на прикладі США та ФРН) // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 92-95
710803
  Бойко А. Культурно-цивілізаційний чинник у формуванні євроінтеграційної політики уряду Р. Ердогана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 10-13. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817


  Питання вступу Турецької Республіки до Європейського Союзу є однією з центральних проблем історії міжнародних відносин. Витоки цього питання варто шукати ще у процесах, які сформували сучасну турецьку державність, тобто у часи правління першого ...
710804
  Рогова О.В. Культурно-цивілізаційні аспекти тероризму в умовах глобалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 311-319. – ISBN 966-628-134-1
710805
  Рибак О.С. Культурно-ціннісні орієнтації студентів з різним рівнем етнічної ідентичності : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Рибак Оксана Степанівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
710806
  Василеску Г.Я. Культурно-эстетическое развитие советского человека / Г.Я. Василеску. – Кишинев, 1985. – 108 с.
710807
  Козлова Т.О. Культурно-языковые контакты и эволюция английского лексикона на терриории Австралии // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 65-68. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
710808
  Більо Л.М. Культурно–освітня діяльність Волинського краєзнавчого музею (1991–2016 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 92-99. – ISSN 2076-1554
710809
  Пуйда Р.Б. Культурно–просвітницька та благодійна діяльність Митрополита Андрея Шептицького в патріотичному вихованні української молоді // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 68-71. – ISSN 2076-1554
710810
  Парамонов Н. Культурно - технический рост трудящихся СССР / Н. Парамонов. – Москва : Московский рабочий, 1956. – 135 с.
710811
  Брушлинский В А. Культурно историческая теория мышления / В А. Брушлинский, . – Москва, 1968. – 104 с.
710812
  Філонова В. Культурно маркована лексика як джерело національно-культурної інформації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 143-147
710813
  Кравець К. Культурно марковані зображальні засоби конструювання рекламного повідомлення в українській і японській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 60-64
710814
  Гордиенко А.В. Культурное взаимодействие Сургутского Приобья с южными территориями в эпоху раннего средневековья // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 170-175. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
710815
  Булмистре Я.Э. Культурное влияние Англии на Санкт-Петербург и российское общество в первой половине XVIII века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 58-62. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена исследованию влияния Англии на российское общество и развитие культуры Санкт-Петербурга в эпоху Просвещения. Указывается на значительность англ. влияния в первой пол. XVIII в. Используется системный подход, который позволяет наиболее ...
710816
  Старовойтенко Е.Б. Культурное время личности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 3 (67). – С. 62-74. – ISSN 2073-8528
710817
   Культурное достояние палестинского народа: сб.. – М., 1985. – 246с.
710818
  Мелехин Б.И. Культурное и научное общение народов / Б.И. Мелехин. – Воронеж, 1968. – 230с.
710819
   Культурное наследие Африки: науч.-аналит. обзор. – М., 1987. – 47с.
710820
   Культурное наследие Востока: пробл., поиски, суждения.. – Л., 1985. – 383с.
710821
   Культурное наследие Древней Руси : Истоки, становление, традиции: Сборник статей. – Москва : Наука, 1976. – 460 с.
710822
  Хайруллаев М.М. Культурное наследие и история философской мысли / М.М. Хайруллаев. – Ташкент, 1985. – 262с.
710823
  Асеков И.Х. Культурное наследие и советская поэзия кумыков / И.Х. Асеков. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1972. – 174 с.
710824
  Кошман Л.В. Культурное наследие как фактор исторической памяти // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 7-15. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
710825
   Культурное наследие народов Востока и современная идеологическая борьба. – Москва : Наука, 1987. – 271 с.
710826
  Окольникова С.А. Культурное наследие Хакасии как объект региональных программ и проектов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 3. – С. 53-58. – ISSN 2073-9702
710827
   Культурное наследие: библиотеки, архивы, музеи в сети Интернет // Библиотека в эпоху перемен: философско-культурологические и информационные аспекты : информационный сборник (Дайджест) / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2009. – Вип. 3 (43) : Виртуальная реальность и культура єпохи интернета. – С. 76-92
710828
  Кучмаева И.К. Культурное наследие: современные проблемы / И.К. Кучмаева; отв.ред. А.И. Арнольдов. – Москва : Наука, 1987. – 173, [2] с.
710829
  Эрн В. Культурное непонимание : ответ С.Л. Франку // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [14] с.
710830
  Стрельцов Ю.А. Культурное общение в клубе. / Ю.А. Стрельцов. – М,, 1977. – 42с.
710831
  Смелов С.П. Культурное преобразование естественных кормовых угодий в СССР / С.П. Смелов. – Москва, 1953. – 46с.
710832
  Савельева Культурное развитие Башкирии за годы первых сталинских пятилеток (1926-1940 гг.) : Автореф... канд. истнаук: / Савельева (Садыкова) А. Ш.; Моск. гор. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 15 с.
710833
  Марченко Ю.Г. Культурное развитие рабочего класса Сибири (1921-1928 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Марченко Ю.Г.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1973. – 26л.
710834
  Фролов Юрий Михайлович Культурное развитие сибирского крестьянства (1920-1928 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Фролов Юрий Михайлович; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1975. – 26л.
710835
  Клименков И.Ф. Культурное развитие Советских рабочих в условиях научно-технической революции. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Клименков И.Ф.;. – Минск, 1978. – л.
710836
   Культурное развитие советской сибирской деревни: сб. ст.. – Новосибирск, 1980. – 384с.
710837
  Попов К. Культурное развитие современной Болгарии / К. Попов. – София : Пресс, 1982. – 110 с.
710838
  Дремова Л.И. Культурное развитие современной сибирской деревни / Л.И. Дремова. – Новосибирск, 1986. – 100 с.
710839
  Виноградова С.М. Культурное разнообразие в современном мире // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2010. – № 4. – С. 44-47
710840
  Щекин Г. Культурное разнообразие мира: пути и препятствия / Г. Щекин; МАУП; Георгий Щёкин. – Київ : МАУП, 2003. – 44с. – ISBN 966-608-270-5
710841
  Демир Гекхан Культурное разнообразие современного мира и культурная идентичность // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 27-30
710842
  Мурасова А.Р. Культурное самоопределение студентов в процессе обучения иностранному языку: результаты диагностики // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 85-87. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
710843
  Фиалковская О. Культурное своеобразие модуса комического: художественные стратегии и знаковый код(на матеріалі п"єс М.Коляди та О. Богаєва) Культурное своеобразие модуса комического: художественные стратегии и знаковый код (на материале пьес Н. Коляды и О. Богаева) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 38-43. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817
710844
  Воробей Н.С. Культурное сотрудничество Белорусской ССР и Европейских социалистических стран 1956-1965 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Воробей Н.С. ; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1966. – 23 с.
710845
  Мирзаев Асат Культурное сотрудничество республик Средней Азии с Народной Республикой Болгарией. / Мирзаев Асат. – Ташкент, 1989. – 67с.
710846
  Тендерес Л.П. Культурное строительво на Украине в период борьбы партии за социалистическую индустриализацию страны (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тендерес Л. П.; МВО СССР, ИПКП макрс. лен. при КГУ. – Киев, 1951. – 25 с.
710847
  Фомин А.И. Культурное строительствао в первые годы Советской власти / А.И. Фомин. – Харьков, 1987. – 151с.
710848
  Альтерович О.Н. Культурное строительство - дело миллионов / О.Н. Альтерович. – Москва, 1969. – 196 с.
710849
   Культурное строительство Армянской ССР. Статист. сб.. – Ереван, 1962. – 123с.
710850
  Мансимов А.А. Культурное строительство в азербайджанской деревне (1951-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мансимов А.А.; АН АзССР. Ин-т ист. – Баку, 1966. – 24л.
710851
  Керимов Сабир Мулкум оглы Культурное строительство в азербайджанской деревне в 1928-1932 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Керимов Сабир Мулкум оглы; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1973. – 26л.
710852
  Мамедов Самед Алекпер оглы Культурное строительство в Азербайджанской деревне в 1959-1965 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Мамедов Самед Алекпер оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1981. – 24л.
710853
  Мамедов Чингиз Гасан оглы Культурное строительство в Азербайджанском селе в восьмой пятилетке : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Мамедов Чингиз Гасан оглы; Азерб.ССР. Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1980. – 25л.
710854
  Умаралиев А.М. Культурное строительство в Андижанской области в период довоенных пятилеток (1928-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 751 / Умаралиев А.М.; АН УзССР. Ин-т истории и археологии. – Ташкент, 1968. – 23л.
710855
  Кузыев Р.У. Культурное строительство в Башкирской АССР в годы четвертой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузыев Р.У.; Казан.ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Уфа, 1958. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
710856
  Сафонова О.В. Культурное строительство в белорусской деревне (1926-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сафонова О. В.; АН БССР, Отд. общест. наук. – Минск, 1975. – 21л.
710857
  Пейсахович А.Я. Культурное строительство в Белорусской ССР в 1943-1945 гг. / А.Я. Пейсахович. – Минск, 1961. – 68с.
710858
  Поустовский П.Г. Культурное строительство в Буковине за годы Советской власти (1940-1950 гг.) : Автореф.. дис. ... канд. ист. наук: / Поустовский П.Г.; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1954. – 16 с.
710859
   Культурное строительство в Вологодской области, сб. ст.. – Вологда, 1958. – 159с.
710860
   Культурное строительство в Воронежской губернии. 1918-1928 гг. Сб. док.. – Воронеж, 1965. – 372с.
710861
  Майсурадзе Д.Г. Культурное строительство в Грузинской ССР в послевоенный период (1945-1962 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: / Майсурадзе Д. Г.; Ин-т ист. ареол. и этногр. АН ГССР. – Тбилиси, 1965. – 79л.
710862
  Тикадзе И.Н. Культурное строительство в Грузинской ССР и его финансирвоание (в послевоенный период 1946-1960 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Тикадзе И. Н.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1962. – 25л.
710863
  Мартиросян М.Г. Культурное строительство в деревне Армянской ССР (1920-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Мартиросян М.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 20л.
710864
  Морозов А.И. Культурное строительство в деревне во втоной пятилекте (193-1937 гг. На материалах Ленингр. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Морозов А.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 18л.
710865
  Ушаков Николай Михайлович Культурное строительство в деревне Южного Урала в годы первой пятилетки (1926-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Ушаков Николай Михайлович; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 24л.
710866
  Торба А.В. Культурное строительство в Донбассе в условиях развитого социалистического общества 1959-1970 гг. (На матер. Ворошиловгр. и Донецкой обл.). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Торба А.В.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1973. – 38л.
710867
  Кошарный И.Я. Культурное строительство в Дрогобычсой области за годы Советской власти (1939-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кошарный И.Я.; Дрогобычский гос. пед. ин-т. Каф-ра истории. – Киев, 1952. – 22 с.
710868
   Культурное строительство в европейских странах социализма. Сб. ст.. – К., 1975. – 288с.
710869
  Кошарный И.Я. Культурное строительство в западных областях Украинской ССР (1939-1958 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Кошарный И.Я.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1972. – 74л.
710870
  Пономаренко Ю.Ф. Культурное строительство в западных областях Украинской ССР (1950-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Пономаренко Ю.Ф.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории сов. общества. – М., 1961. – 19л.
710871
  Канапин А.К. Культурное строительство в Казахстане / А.К. Канапин. – Алма-Ата, 1964. – 367 с.
710872
   Культурное строительство в Казахстане (1918-1932 гг.) Сб. докум. и мат.. – Алма-Ата
1. – 1965. – 567с.
710873
  Сулейменов Р.Б. Культурное строительство в Казахстане в годы второй и третьей пятилеток (1933-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сулейменов Р.Б.; МВ и ССО Каз. ССР. Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1961. – 19л.
710874
  Хабиев Х. Культурное строительство в Казахстане в период социалистической реконструкции народного хозяйства и создания экономического фундамента социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хабиев Х.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1957. – 19л.
710875
   Культурное строительство в Киргизии. 1918-1929 гг. Сб. докум. и мат.. – Фрунзе
1. – 1957. – 410с.
710876
  Новак Г.М. Культурное строительство в Китайской Народной Республике. / Г.М. Новак. – М., 1959. – 48с.
710877
  Попов А.А. Культурное строительство в коми деревне на этапе развитого социализма / А.А. Попов. – Сыктывкар, 1982. – 39с.
710878
  Наякшин К.Я. Культурное строительство в Куйбышевской области за 30 лет. / К.Я. Наякшин. – Куйбышев, 1947. – 27 с.
710879
  Иванова З.М. Культурное строительство в левобережной Молдавии в первые годы Советской власти / З.М. Иванова. – Кишинев, 1984. – 207с.
710880
  Михайлов Г.И. Культурное строительство в МНР / Г.И. Михайлов. – М, 1957. – 223с.
710881
   Культурное строительство в Московской области за годы Сов. власти. Библиогр. указ. лит-ры за 1917-1970 гг.. – М., 1973. – 255с.
710882
  Добрускин М.Е. Культурное строительство в народной Болгарии / М.Е. Добрускин. – Москва, 1957. – 132 с.
710883
   Культурное строительство в Нижегородской губернии, 1917-1927: докум. и мат.. – Горький, 1988. – 294с.
710884
  Макейкина Р.П. Культурное строительство в Новгородской губерни в 1921-1917 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Макейкина Р. П.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 20л.
710885
  Ильина Г.И. Культурное строительство в Петрограде, окт. 1917-1920 годов / Г.И. Ильина. – Ленинград, 1982. – 240 с.
710886
  Манаенков А.И. Культурное строительство в послевоенной деревне (1946-1950) / А.И. Манаенков. – М, 1991. – 63с.
710887
  Кольцов А.В. Культурное строительство в РСФСР в годы первой пятилетки (1928-1932) / А.В. Кольцов. – Москва-Ленинград, 1960. – 208 с.
710888
   Культурное строительство в РСФСР: докм. и мат.. – М.
2, ч. 1. – 1985. – 398с.
710889
   Культурное строительство в РСФСР: докм. и мат.. – М.
2. – 1986. – 382с.
710890
   Культурное строительство в РСФСР: докм. и мат.. – М.
3. – 1989. – 373с.
710891
   Культурное строительство в Северной Осетии : сб. докум. и мат. : в 2-х т. – Орджоникидзе : Ир
Т. 2 : 1941–1977. – 1983. – 350с.
710892
  Текиев Василий Дотдиевич Культурное строительство в Северной Осетии в 1946-1970 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Текиев Василий Дотдиевич; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1973. – 25л.
710893
  Клочко В.Ф. Культурное строительство в советской деревне в годы второй пятилетки (1933-1937) / В.Ф. Клочко. – Москва, 1956. – 144 с.
710894
  Номинханов Д Д.Ц. Культурное строительство в Советской Калмыкии (1917-1967 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Номинханов Д.Ц.Д.; АОН при ЦК КПСС. Каф истории сов. общества. – М., 1967. – 15л.
710895
  Партизпанян Я.Н. Культурное строительство в Советской Латвии в 1940 и 1941 годах : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Партизпанян Я.Н. ; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1965. – 21 с.
710896
   Культурное строительство в Советской Молдавии. Сб. ст.. – Кишинев, 1974. – 282с.
710897
  Джамбулатова З.К. Культурное строительство в Советской Чечено-Ингушетии (1921-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Джамбулатова З. К.; Ин-т ист., археол. и эктногр. АН ГССР. – Тбилиси, 1965. – 25л.
710898
  Данияров С.С. Культурное строительство в Советском Киргизстане (1918-1930) / С.С. Данияров. – Фрунзе, 1963. – 184 с.
710899
  Ильин Г.В. Культурное строительство в СССР в годы борьбы за упрочнение и развитие социалистического общества (1937-1941) : Учебное пособие по курсу культурно-просвеительная работа / Г.В. Ильин. – Москва, 1965. – 110 с.
710900
   Культурное строительство в СССР, 1917-1927: разраб. единой гос. политики в обл. культуры: докум. и мет.. – М., 1989. – 381с.
710901
  Шаповалова О.Ф. Культурное строительство в Центрально-Черноземной области в годы первой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шаповалова О.Ф.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1954. – 17л.
710902
   Культурное строительство в Черкасской области, 1917-1980 гг.: Сб. докум. и мат.. – Днепропетровск, 1989. – 270с.
710903
  Лаказова П.К. Культурное строительство в Черкесии в годы довоенных сталинских пятилеток (1928-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лаказова П.К.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. ист. ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
710904
   Культурное строительство в Чувашской АССР на этапе развития социализма : Сб. ст. – Чебоксары, 1985. – 164с.
710905
   Культурное строительство в Чувашской АССР. Сб. докум.. – Чебоксары
кн.1. – 1965. – 400с.
710906
  Маамяги В.А. Культурное строительство в Эстонской ССР / В.А. Маамяги. – Таллин, 1954. – 12с.
710907
   Культурное строительство Горьковской области. 1917-1957. Сб. ст.. – Горький, 1957. – 328с.
710908
   Культурное строительство и народное здравоохранение Туркменской ССР (1924-1957 гг.). – Ашхабад, 1957. – 43с.
710909
  Сергеев Т.С. Культурное строительство и формирование социалистического быта в чувашской деревне в годы предвоенных пятилеток. : Автореф... Канд.ист.наук: / Сергеев Т.С.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 20л.
710910
  Тарасюнь А.В. Культурное строительство на Камчатке (1917-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Тарасюнь А.В.; АН СССР. Дальневост. науч. центр. Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. – Владивосток, 1971. – 21л.
710911
  Куценко И.Я. Культурное строительство на Кубани (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Куценко И.Я.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1963. – 25л.
710912
  Иваненко Л.А. Культурное строительство на селе в западных областях УССР в IV пятилетке (1946-1950) : Автореф... канд. ист.наук: / Иваненко Л.А.; АН УССР. Совет отд. обществ. наук. – Львов, 1955. – 16л.
710913
  Холевчук В.Н. Культурное строительство на советской Буковине в 1940-1965 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Холевчук В.Н. ; Киевский гос. ун-т. – Киев, 1968. – 24 с.
710914
  Биргер Л.И. Культурное строительство на Средней Волге в годы первой пятелетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Биргер Л.И.; Куйбышевский гос.пед.ин-т. – Куйбышев, 1966. – 24л.
710915
  Гутянский С.К. Культурное строительство на Украине в годы гражданской войны. : Автореф... Доктора ист.наук: / Гутянский С.К.; АН УССР. – К, 1961. – 20л.
710916
  Тендерес Л. Культурное строительство на Украине в период борьбы партии за социалистическую индустриализацию страны (1926-1929 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Тендерес Л.; МВО СССР. Ин-т повышения квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1951. – 284л. – Бібліогр.:л.I-XII
710917
   Культурное строительство на Херсонщине, 1921-1987: сб. докум. и материалов. – Симферополь, 1988. – 271с.
710918
   Культурное строительство РСФСР. Ст. сб.. – М., 1958. – 459с.
710919
  Каниметов А. Культурное строительство Советской Киргизии в четвертой (первой послевоенной) пятилетке. (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Каниметов А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1954. – 16л.
710920
   Культурное строительство современной советской деревни. Библиография.. – М., 1973. – 129с.
710921
   Культурное строительство СССР. – М, 1956
710922
   Культурное строительство СССР. Статист. сб.. – М.-Л., 1940. – 268с.
710923
   Культурное строительство Туркменской ССР. стат. сб.. – Ашхабад, 1960. – 131с.
710924
  Пастушенко Л.К. Культурное строительство у малых народов Дальнего Востока в годы первых пятилеток : Автореф... канд.ист.наук: 571 / Пастушенко Л.К.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
710925
   Культурное творчество народных масс.. – М., 1970. – 135с.
710926
  Шаблій О.А. Культурноспецифічне у мові права та лінгвістичних роботах з права // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 306-310. – ISBN 966-594-420-7
710927
  Соляник А.А. Культурноцентрическая модель модернизации высшего библиотечно-информационного образования // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Спецвипуск 40. – С. 31-41


  На основе анализа современных тенденций развития высшего библиотечно-информационного образования в Европе предложена концептуальная модель его модернизации в Украине. На основі аналізу сучасних тенденцій розвитку вищої бібліотечно-інформаційної освіти ...
710928
  Луначарский А.В. Культурные задачи рабочего класса / А.В. Луначарский. – Птгр, 1919. – 24с.
710929
  Бергер А. Культурные задачи реформации : Введение в биографию Лютера ; Пер. с нем. / Арнольд Бергер ; Под ред. проф. Г.В. Форстена. – Санкт-Петербург : Тип. А. Пороховщикова, 1901. – [4], II, 432, VI, [2], V с. – На шмуцтит. авт. и загл. также на нем. яз.: Die Kulturaufgaben der Reformation, von Arnold C. [!] Berger, Privatdozent an der Universitat Bonn
710930
  Мадиевский С.А. Культурные и научные связи и сотрудничество МССР с зарубежными социалистическими странами : Автореф... канд. ист.наук: / Мадиевский С. А.; Киш.ГУ. – Кишинев, 1969. – 16л.
710931
   Культурные и научные связи между СССР и МНР: сб. ст.. – М., 1981. – 279с.
710932
  Колыбанова Камилла Владимировна Культурные и общественные связи Украины с Сербией в XVIII веке : Автореф... канд. историч.наук: 07.00.03 / Колыбанова Камилла Владимировна; Ужгородск. гос. ун-т. – Ужгород, 1989. – 25л.
710933
   Культурные и общественные связи Украины со странами Европы: сб. науч. тр.. – К., 1990. – 220с.
710934
   Культурные и хозяйственные традиции народов Западной Сибири: межвуз. сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1989. – 139с.
710935
   Культурные интересы и запросы сельского населения, пути их удовлетворения и развития средствами культурно-просветительной работы: межвуз. сб. науч. тр.. – М., 1981. – 167с.
710936
  Ушакова Ю. Культурные коды вестиментарной моды // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 272-281. – ISSN 2410-2601
710937
  Ройфе А.Б. Культурные коды неологизмов в фантастической литературе // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 118-122. – Бібліогр.: с. 118-121
710938
  Аладжов А. Культурные контакты праболгаров на Кавказе и Северном Причерноморье // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 3. – C. 92-96
710939
  Алексеева М.В. Культурные луки / М.В. Алексеева. – Москва : Сельхозгиз, 1960. – 303 с.
710940
  Олихова Е.О. Культурные особенности в употреблении терминов родства (на примере китайских кровнородственных понятий) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 12. – С. 11-15. – ISSN 2073-9702


  В статье, в соответствии с гипотезой о лингвистической относительности, проводится анализ терминов "мама" и "мать" в китайском языке, демонстрируется возможность выявления аксиологических доминант этнической культуры и особенностей национальной картины ...
710941
   Культурные памятники Кореи. – Пхеньян, 1957. – 217с.
710942
   Культурные портреты городов. Одесса. Мама, не горюй // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; гл. ред. А. Кабанов. – Киев, 2019. – № 12/2 (167/169), декабрь 2019 - февраль 2020 : Двойственность искусства. – С. 28-53


  Галин Мария Семеновна (н. 1958), Морозовская Ирина, Комаров Владимир, Голубовский Евгений (н. 1936), Шпилюк Олександр Семенович (Алик Шпилюк), Хаит Валерий Исаакович (н. 1939), Ройтбурд Александр, Урывский Иван, Деменок Евгений (н. 1969), Боришполец ...
710943
  Ванюшкина Л.М. Культурные практики как инструмент модернизации общенаучной подготовки студентов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 11. – С. 56-63. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются проблемы формирования новой образовательной парадигмы, обусловленной изменениями социокультурной ситуации и современной культурной ориентацией общества. Обосновывается необходимость отказа от ориентации на узкую ...
710944
  Кабанов П.И. Культурные преобразования в Курской области / П.И. Кабанов. – Воронеж, 1968. – 232 с.
710945
  Дрейер О.К. Культурные преобразования в развивающихся странах / О.К. Дрейер. – Москва, 1972. – 270 с.
710946
  Кадыров А. Культурные преобразования в северных районах Таджикистана (1917-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Кадыров А.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1969. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
710947
  Афанасьева А.И. Культурные преобразования в Советской Карелии, 1928-1940 / Афанасьева А.И. – Петрозаводск : Карелия, 1989. – 277, [2] с.
710948
  Ворончанина Н.И. Культурные преобразования в современном Тунисе / Н.И. Ворончанина. – Москва, 1978. – 140 с.
710949
  Яцков П.М. Культурные преобразования в Станиславской области в годы Советской власти (1939-1949 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Яцков П.М.; Институт повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Киевском гос. университете им. Т.Г.Ше. – Киев, 1951. – 15 с.
710950
  Яремченко Борис Петрович Культурные преобразования на селе - 1970-1980 гг. (На материалах Украинской ССР) : Автореф... доктора историческихнаук: 07.00.02 / Яремченко Борис Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 48л.
710951
  Яременко Борис Петрович Культурные преобразования на селе 1970-1980-е годы (На материалах Украинской ССР) : Автореф... доктора историческихнаук: 07.00.02 / Яременко Борис Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 48л.
710952
  Яремченко Борис Петрович Культурные преообразования на селе -- 70-80-е гг. : Дис... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Яремченко Борис Петрович; Укр. сельскохоз. академия. – К., 1989. – 444л. – Бібліогр.:л.397-444
710953
  Штайн О. Культурные различия и коалиционная война. Немецкий взгляд на болгар во время Первой мировой войны 1915-1918 гг. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 50-52. – ISSN 2070-9773
710954
  Соловьева А.Н. Культурные различия как основа этнической идентичности в контексте глобализации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 3 ( 59). – С.23-33
710955
  Коростелина К.В. Культурные размерности и кросскультурная адаптация // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.114-133
710956
  Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи / П.М. Жуковский. – Москва : Советская наука, 1950. – 596с.
710957
  Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи / П.М. Жуковский. – Изд. 3-е перераб. и доп. – Ленинград, 1971. – 752с.
710958
  Янушевич З.В. Культурные растения Северного Причерноморья : палеоэтноботанические исследования / З.В. Янушевич; Отв. ред. Негру А.Г. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 91с.
710959
  Вехов В.Н. Культурные растения СССР / В.Н. Вехов; Работнов Т.А. – Москва : Мысль, 1978. – 326с. : 40 л. ил.
710960
  Янушевич З.В. Культурные растения Юго-Запада СССР по палеоботаническим исследованиям : монография / З.В. Янушевич. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 214с.
710961
   Культурные растения: Принципы устройства экспозиций. – М., 1981. – 237с.
710962
  Козырев А.В. Культурные реформы Петра Первого / А.В. Козырев. – Ставрополь, 1948. – 18с.
710963
  Аггеева И.А. Культурные связи в советско-канадских отношениях в 1950-е - начале 1960-х годов. По новым архивным материалам // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 6. – С. 65-79. – ISSN 0130-3864
710964
   Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в. Проблемы взаимоотношений Польши, России, Украины, Белоруссии и Литвы в эпоху Возрождения.. – Москва : Наука, 1976. – 360с.
710965
   Культурные связи народов Средней Азии и Кавзказа: Древность и средневековье: сб. ст.. – М., 1990. – 191с.
710966
  Лимонов Ю.А. Культурные связи России с европейскими странами в 15-17 вв. / Ю.А. Лимонов. – Л., 1978. – 272с.
710967
  Худавердян К.С. Культурные связи Советской Армении: крат. ист. очерк. / К.С. Худавердян. – Ереван, 1977. – 161с.
710968
  Кашлев Ю.Б. Культурные связи: важный фактор разрядки / Ю.Б. Кашлев. – Москва : Знание, 1976. – 80 с.
710969
  Берлинскене А.А. Культурные свялзи Литовской ССР с зарубежными странами. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Берлинскене А.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1973. – 30л.
710970
  Колодиева С. Культурные сокровища ливийской Сахары // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 3 (41). – С. 124-133


  Архитектурные памятники прошлого и рисунки наскальной живописи. Какие только ассоциации не рождают у современного человека эти рисунки, созданные 12 тысяч лет назад.
710971
  Жерносенко И.А. Культурные стратегии модернизации образования: принципы саморазвития // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 19-24. – ISSN 1811-0916
710972
   Культурные традиции и современность: сб. обзоров. – М., 1989. – 200с.
710973
   Культурные традиции народов Сибири: сб. ст.. – Л., 1986. – 260с.
710974
  Тарасенко Т. Культурные ценности Китая в рекламном тексте // General and specialist translation/interpretation : theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology a. Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [etc. ; голов. ред.: А.Г. Гудманян ; редкол.: З.З. Кіквідзе та ін.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 155-160. – ISBN 978-617-646-453-2
710975
  Трубицын Д.В. Культурный детерминизм в концепции модернизации : философско-методологический анализ // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С.39-55. – ISSN 0042-8744
710976
  Кряжев А.Я. Культурный досуг трудящихся при социализме. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Кряжев А.Я.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 20л.
710977
  Фудель И. Культурный идеал К.Н. Леонтьева // К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг. : антология : [в 2 кн.] / Северо-Запад. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. ин-т ; [сост.: А.П. Козырев, А.А. Корольков]. – Санкт-Петербург : Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1995. – Кн. 1/ отв. ред. Д.К. Бурлака : / отв. ред. т. Д.К. Бурлака. – С. 160-180. – (Серия "Русский путь"). – ISBN 5-88812-008-1


  Про Леонтьєва Костянтина Миколайовича (1831-1891) - російського філософа, соціального мислителя, публіциста, дипломата.
710978
  Никишина Е.Н. Культурный капитал как фактор неопределенности и трансакционных издержек // Вестник Московского университета. Серия 6 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-21. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
710979
  Синичкин Павел Культурный код: "Весна" Сандро Боттичелли. Высшая добродетель Венеры // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 30-31 : фото
710980
  Котов Павел Культурный код: "Завтрак на траве" Эдуарда Мане.Тело как оскорбление // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 38 : фото, рис.
710981
  Котов Павел Культурный код: "Лютнист" Караваджо. Зашифрованный Христос // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 24-25 : рис.
710982
  Воробьев Павел Культурный код: "Менины" Веласкеса. Страница книги отражений // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 32-33 : фото
710983
  Котов Павел Культурный код: "Явление Христа народу" Александра Иванова. Писатель в народе // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 4 (2871), апрель. – С. 34-35 : фото
710984
  Шифрин Михаил Культурный код:"Бурлаки на Волге" Ильи Репина. Один за всех, и все за одного // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 32-33 : рис.
710985
  Альмяшова Л.В. Культурный концепт "хлебный суп" как фрагмент языковой картины мира (на материале русского и немецкого языков) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 7. – С. 22-27. – ISSN 2073-9702


  Работа посвящена описанию отдельных фрагментов языковой картины мира, опосредованных языковыми составляющими. Представлен концептуальный анализ одного из элементов понятийной сферы человеческой деятельности - пищи. Предложена интерпретация языковых ...
710986
  Лавренова О.А. Культурный ландшафт как метафора // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 6. – С. 92-101. – ISSN 0235-1188
710987
  Стрелкова-Зыль Культурный менеджмент как проект // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 3 (23). – С. 28-32. – ISSN 2072-3849


  Статья о о расвитии проектной деятельности (проектного менеджмента) в библиотечной сфере.
710988
  Кизченко В.И. Культурный облик пролетариата Украины в период империализма / В.И. Кизченко. – Киев : Наукова думка, 1990. – 226 с. – ISBN 5-12-001179-9
710989
   Культурный обмен Болгарии.. – София, 1962. – 24с.
710990
   Культурный обмен: 10 лет после Хельсинки : сборник. – М., 1985. – 183 с.
710991
  Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции VIII- V вв. до н.э. / А.И. Зайцев. – Ленинград, 1985. – 208 с.
710992
  Херсковиц М. Культурный подход к социологии / М. Херсковиц, М. Уиллей // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 36-44. – ISSN 1606-951Х
710993
  Ребкало В.А. Культурный потенциал перестройки / В.А. Ребкало. – К., 1989. – 47с.
710994
  Арнольдов А.И. Культурный прогресс в развитом социалистическом обществе. / А.И. Арнольдов. – Москва, 1977. – 62с.
710995
   Культурный прогресс: философские проблемы / Арнольдов А.И. – М., 1984. – 326с.
710996
  Козловский В.П. Культурный смысл: генезис и функции / В.П. Козловский. – Киев, 1990. – 126 с.
710997
  Федорова И.Л. Культурный туризм как вид туристической десятельности // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 18. – С. 136-142. – (Географічні науки). – ISSN 1729-360Х
710998
  Скорченко Ю.А. Культурный туризм как форма трансграничного сотрудничества / Ю.А. Скорченко, С.В. Цехош, И.В. Цехош // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 36-44


  В статье рассмотрены некоторые тенденции и перспективы развития культурного туризма как формы трансграничного сотрудничества. Ключивые слова: культурный туризм, глобализация,культурное наследие, этнокультура,фольклор, обычаи. У статті розглянуті деякі ...
710999
  Манаенков А.И. Культурный фронт в годы Великой Отечественной войны / А.И. Манаенков. – М, 1988. – 62с.
711000
  Жукова Марина Культурный шок от туризма : Практика / Жукова Марина, Кнышова Елена // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 45 : Фото
<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,