Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>
710001
  Вєткін А. "Конвертаційні центри": інституціональні особливості і роль у тіньовій економіці // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 12-19. – ISSN 0131-775Х
710002
  Гандзій О. "Конвоїри намагалися добити прикладами, але люди не давали" // Газета по-українськи. – Київ, 2016. – 21 жовтня (№ 85). – С. 20


  Володимира Свідзінського живцем спалили на корівнику.
710003
  Машкин В.К. "Кондор" оставляет следы / В.К. Машкин. – М., 1983. – 207с.
710004
  Машкин В.К. "Кондор" оставляет следы / В.К. Машкин. – М., 1984. – 207с.
710005
  Травкина Н.М. "Конец" президентства Б. Обамы : (по итогам промежуточных выборов в Конгресс) // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 1 (541). – С. 65-77. – ISSN 0321-2068


  Итоги промежуточных выборов 2014 г. в Конгресс США. Анализ причин победы кандидатов Республиканской партии.
710006
  Єршов П. "Коник-горбоконик" (Уривок) : переклади // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 235-236
710007
  Сиваченко Г. "Конкордизм" В. Винниченка в екзистенціалістському дискурсі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 207-217. – ISBN 966-594-246-8
710008
  Гундорова Т. "Конкордизм" Володимира Винниченка: трагедія однієї утопії // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 82 : Невідомий Винниченко. – С. 6-25. – ISBN 978-966-579-271-0
710009
  Кошова І. "Конкордизм" Володимира Винниченка: у пошуках формули щастя // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 51-64. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  У статті зроблена спроба проаналізувати головні пункти етико-філософського трактату В. Винниченка "Конкордизм - система будування щастя"
710010
   [Конверський Анатолій Євгенович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 81. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
710011
   [Кондилакіс та літописання. – Афіни : Вид-во Е. & М. Захаропулоса. – ([Основна бібліотека ; 33])
Ч. 1. – 315, [4] с. – Видання новогрецькою мовою
710012
   [Кондилакіс та літописання. – Афіни : Вид-во Е. & М. Захаропулоса. – ([Основна бібліотека ; т. 34])
Ч. 2. – 330, [4] с. – Видання новогрецькою мовою
710013
  Шаповалов В.В. Конвенція ООН (1988 р.) "Червонийсписок" (2006 р.) як основа подальшого розвитку судової фармації в удосконаленні контрольно-дозвільної системи обігу прекурсорів в Україні // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 154-166. – ISSN 0201-7245
710014
   Конвенція ООН з прав дитини: шляхи практичного застосування : Методичні рекомендації. – Київ : Науковий світ, 2000. – 38с. – ISBN 966-7722-68-6
710015
   Конвенція ООН з прав дитини: шляхи практичного застосування : Методичні рекомендації. – Київ : Науковий світ, 2001. – 37с. – Бібліогр.:с.37. – ISBN 966-7722-68-6
710016
   Конвенція ООН про боротьбу з транснаціональноюорганізованою злочинністю та додаткові протоколи до неї 15 листопада 2000 р. // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 155-157
710017
  Блажівська Н. Конвенція ООН про використання електронних повідомлень в міжнародних договорах // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 96-101.
710018
   Конвенція ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього 1948 року
710019
  Маринець В.С. Конвенція ООН про права інвалідів та її вплив на українське законодавство у сфері соціального захисту осіб з порушенням слуху // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 503-513. – ISSN 1563-3349
710020
  Мельник В.П. Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю та її роль у здійсненні кодифікації законодавства про соціальний захист // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 93-97. – ISSN 2617-5967
710021
  Мельник О. Конвенція ООН про право несудноплавних видів використання міжнародних водотоків // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 1. – C. 56-61. – ISSN 1814-3385
710022
  Попко В.В. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. (Палермська конвенція): умови прийняття, структура, зміст // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 226-232. – ISSN 2219-5521
710023
   Конвенція Організації Об"єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію : Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми,і покарання за неї, що доповнює Конвенцію. – Київ, 2003. – 56с.


  Неофіційне видання призначене для юристів, що займаються питаннями ратифікації Палермської Конвенції 2000 року
710024
   Конвенція про біологічне різноманіття: громадська обізнаність і участь. – Київ : Стилос, 1997. – 154 с.
710025
   Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля : Мін-во охорони навколишнього природного середовища України ; [ упоряд. Тимочко Т.В. ]. – Київ, 2007. – 34 с. – ISBN 978-966-8670-50-3
710026
   Конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 2008. – Т.45, N 3/4 (179/180) : У 75-ліття голодомору : 1932-1933 / ред. Л. Винар. – С. 229-232. – ISSN 0041-6061


  Документація відзначення роковин Голодомору
710027
  Карпачова Н. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод - основа формування європейських стандартів прав і свобод людини в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 24-42. – ISSN 0132-1331
710028
   Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 215-233. – ISSN 0132-1331
710029
   Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (стаття 7) // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / М. Антонович, К. Бондар, В. Василенко, М. Герасименко, Г. та ін. Журбелюк. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 210. – ISBN 978-966-518-655-7
710030
  Бехруз Х. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та ісламські міжнародно-правові документи (компаративістський аналіз) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 114-118. – ISSN 0132-1331
710031
  Тарнавська М. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод у рішеннях судів у справі Urgenda // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 295-300. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
710032
  Дудаш Т. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод у світлі праворозуміння Страсбурзького суду // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 158-165. – ISSN 0132-1331
710033
   Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні : Офіційне видання. – Київ, 2006. – 176с. – ISBN 966-7630-16-1
710034
  Кампо В. Конвенція про захист прав людини і основополохних свобод 1950 року та Конституційний Суд України (окремі аспекти міжнародно-конформного тлумачення Конституції України) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 186-198. – ISSN 0132-1331
710035
  Климович О.В. Конвенція про захист прав людини та основних свобод як складова внутрішнього права та особливості її застосування національними судами держав-членів Ради Європи : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Климович О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 204л. – Бібліогр. : л.175-204
710036
  Климович О.В. Конвенція про захист прав людини та основних свобод як складова внутрішнього права та особливості її застосування національними судами держав - членів Ради Європи : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Климович О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
710037
  Ярошенко О.М. Конвенція про захист прав та основоположних свобод людини як джерело трудового права України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 92-97. – ISSN 0201-7245
710038
   Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин [Боннська конвенція] // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 1-27. – (Серія "Європейська інтеграція")
710039
  Пламенецька О. Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 120-125. – ISSN 0131-2685
710040
  Левада М. Конвенція про охорону підводної культурної спадщини // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 126-135. – ISSN 0131-2685
710041
   Конвенція про передачу засуджених осіб // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 149-154


  Підписали Конвенцію держави-члени Ради Європи в Страсбурге, 20 березня 1983 року.
710042
  Буяджи Г. Конвенція про право, що застосовується до трастів та їх визначення: перспективи для України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 124-132. – ISSN 1026-9932
710043
  Гальчинський А.С. Конвергентний ринок - методологія перспективи // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (626). – С. 4-20. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
710044
  Мельяченко О.О. Конвергентний шлях розвитку - реальна ідеологічна альтернатива розвитку сучасного суспільства // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 126-128. – ISBN 978-966-654-490-5
710045
  Огар Е.І. Конвергентні медіа для дітей в українському інформаційному просторі // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 1 (71). – С. 184-191. – ISSN 0554-4866
710046
  Мудрак Л.М. Конвергентні нові медіа за особливих умов в Україні в період листопада 2013-квітня 2014 // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 122-129. – ISSN 2310-2837
710047
  Яковченко О.Д. Конвергентні процеси в контексті розвитку української служби "Радіо Свобода" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 15-20. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 10). – ISSN 2078-2551
710048
  Стєкольщикова В.А. Конвергентність класичних та інноваційних інструментів інформаційного досьє крізь призму ефективності журналістського розслідування // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 2 (74). – С. 128-136. – ISSN 0554-4866
710049
  Ригованова В. Конвергентність когнітивного і лінгвістичного напрямку у дослідженні мовної особистості // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 38-44. – Бібліогр.: С. 43; 13 назв
710050
  Гражевська Н.І. Конвергентно-дивергентний розвиток національних економік в умовах фінансіалізації / Н.І. Гражевська, І.В. Шемахіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – С. 14-19. – ISSN 2222-4459
710051
  Конах В.К. Конвергентно-регуляторні органи управління інформаційною сферою за кордоном // Національний інформаційний простір України: проблеми формування та державного регулявання : аналіт. доповідь / В.К. Конах. – Київ : НІСД, 2014. – С. 32-40. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-231-5
710052
  Перестюк М.О. Конвергентность систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием. / М.О. Перестюк, Ю.А. Метропольский // Докл. АН УССР Сер. А. : АН УССР, 1983. – С.11-14
710053
  Ярмолюк В.И. Конвергентные границы западно-тихоокеанского типа и их роль в формировании Центрально-Азиатского складчатого пояса / В.И. Ярмолюк, М.И. Кузьмин, А.А. Воронцов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 12. – С. 1831-1850 : рис. – Библиогр.: с. 1847-1850. – ISSN 0016-7886
710054
  Гаркавец А.Н. Конвергенция армяно-кыпчакского языка к славянским в ХVI-ХVII вв. / А.Н. Гаркавец. – Москва, 1979. – 100с.
710055
   Конвергенция библиометрических проектов / Л.И. Костенко, А.И. Жабин, А.Ю. Кузнецов, Е.А. Кухарчук, Т.В. Симоненко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2016. – Вып. 13. – С. 30-38. – ISSN 2224-1825


  Предложено концепцию конвергенции международных и национальных библиометрических проектов. Обосновано целесообразность выбора Google Scholar в качестве базовой платформы консолидации библиометрических данных. Определены элементы коммуникативного ...
710056
  Дрейзис Ю.А. Конвергенция вербального и визуального в современной китайской поэзии // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 84-90. – (Востоковедение ; № 2, апрель - июнь). – ISSN 0201-7385
710057
  Медведкин Т.С. Конвергенция глобальной рыночной трансформации и научно-техническое развитие евразийского рынка // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 105-112
710058
  Пак Е.М. Конвергенция жанров сетевой журналистики : научно-теоретический журнал // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 268-276. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 2). – ISSN 1813-1921
710059
  Клочкова Ю.А. Конвергенция законодательств в геополитических рамках Европейского Союза // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 2 (53). – С. 28-31. – ISSN 1812-3910


  Создание единого политического союза невозможно без экономической интеграции, которая, в свою очередь, требует правового оформления. Правовое сближение представляется как устранение различий в национальном регулировании посредством договоренностей ...
710060
  Перегудов Сергей Петрович Конвергенция по-российски: "золотая середина" или остановка на полпути? // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 91-108. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
710061
  Якобсон Г.Г. Конвергенция признаков. 3. Внешние паразиты животных из класса насекомых / Г.Г. Якобсон. – 2с.
710062
  Якобсон Г.Г. Конвергенция признаков. I. Способность животных свертываться в шар / Г. Якобсон // Компакт - 252379 / Г.Г. Якобсон. – 2 с.
710063
  Якобсон Г.Г. Конвергенция признаков. II. Крылья мельчайших насекомых / Г. Якобсон // Компакт - 252379 / Г.Г. Якобсон. – 2 с.
710064
  Величковский Б. Конвергенция сознания и технологический прогресс // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2012. – № 1. – С. 12-18. – ISSN 0208-0621


  ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. Успешное развитие нашей цивилизации возможно лишь при условии плодотворного сотрудничества фундаментального и прикладного в когнитивной науке.
710065
  Пивовар С.Ф. Конвергенції теорія / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 204-205. – ISBN 966-642-073-2
710066
  Козюк В.В. Конвергенційні тенденції у сфері інституціональної організації центральних банків в умовах глобалізації: роль МВФ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 170-175
710067
  Бойченко М.І. Конвергенція / М. Бойченко, Т. Кононенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 205-206. – ISBN 966-642-073-2
710068
  Зінчук Т.О. Конвергенція агро-бізнес-структур в новій моделі глобалізаційної економіки / Т.О. Зінчук, Є.В. Левківський // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 7/8 (85). – С. 5-13. – ISSN 2309-1533
710069
  Черняк О.І. Конвергенція витрат на оборонний комплекс та економічного розвитку країни / О.І. Черняк, Г.О. Харламова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 36-41. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Розглянута динаміка світових витрат на оборону та військові конфлікти та їх синергія з економічним розвитком. Використано аналіз сценаріїв та економетричний аналіз для дослідження ефекту конвергенції витрат на оборонний комплекс та економічним ...
710070
   Конвергенція економік України та Європейського Союзу: проблеми і перспективи : зб. наук. праць / [Бажал Ю.М. та ін. ; редкол.: Бажал Ю.М. (відп. ред.) та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." (НаУКМА), Каф. екон. теорії, Центр ім. Жака Моне з європ. студій при НаУКМА. – Київ : ПУЛЬСАРИ, 2012. – 162, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 156. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-615-022-0
710071
   Конвергенція економічних моделей Польщі та України : монографія / [Лук"яненко Д.Г. та ін. ; пер. з пол. Л.М. Бондарчук, А.С. Міхайлєвич] ; за наук. ред. Д. Лук"яненка, В. Чужикова, М. Г. Вожняка ; М-во освіти і науки Укр. ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 719, [1] с. : табл., іл. – Додатки: с. 362-414. – Бібліогр.: с. 678-703. – ISBN 978-966-483-339-1
710072
  Ревчун Б.Г. Конвергенція макро- та мікроекономічних теорій як засіб формування єдиної науки "економікс" // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2013. – С. 31-36. – (Економічні науки ; вип. 24)
710073
  Дикий О.В. Конвергенція маркетингу та стратегії підприємств в умовах глобалізації бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 268-273
710074
  Дикий О.В. Конвергенція маркетингу та стратегії підприємства в умовах глобалізації бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 2. – С. 65-70
710075
  Дубовик О. Конвергенція механізмів оподаткування доданої вартості України та Євросоюзу / О. Дубовик, Т. Ковальчук // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 8 (240). – C. 16-28. – ISSN 2409-9260
710076
  Зарицька І.А. Конвергенція національних банківських систем постсоціалістичних країн в умовах євроінтеграції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 27-41. – ISSN 1993-6788
710077
  Кучерова І.М. Конвергенція національних податкових систем: здобутки та перспективи // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 4 (21). – С. 400-404. – ISSN 2308-1988
710078
  Михайлов Р.В. Конвергенція національних регуляторних політик на страховому ринку ЄС : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Михайлов Роман Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 232 л. – Додатки: л. 196-232. – Бібліогр.: л. 174-195
710079
  Михайлов Р.В. Конвергенція національних регуляторних політик на страховому ринку ЄС : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Михайлов Роман Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
710080
  Щербина В. Конвергенція приватного і публічного права в регулюванні відносин у сфері господарювання // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права (продовження). – С. 21-33. – ISSN 1026-9932
710081
  Баюра Д.О. Конвергенція систем корпоративного управління в умовах глобалізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-35. – Бібліогр.: с. 26-31, 33-34


  Проаналізовано чинники та принципи розвитку конвергенції систем корпоративного управління в умовах глобалізації, надано окремі рекомендації щодо вдосконалення системи корпоративного управління в Україні.
710082
  Баюра Д.О. Конвергенція систем корпоративного управління в умовах глобалізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-35.
710083
  Куцалб-Бонк Конвергенція соціально-економічного простору транскордонного регіону між Україною та ЄС в умовах поглиблення Європейської інтеграції // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 37-40. – ISSN 2071-4653
710084
  Науменко Ж.Г. Конвергенція та дивергенція в регіональній економіці // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2013. – Вип. 52 : Шляхи та механізми реалізації відтворювальної функції національної економіки. – С. 255-261
710085
  Чужиков В. Конвергенція та дивергенція регіонів України (індикативна модель) : Упрвління економікою: теорія і практика / В. Чужиков, Ю. Ревенко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 48-54 : Табл., рис. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0131-775Х
710086
  Панфілова Т.О. Конвергенція та дивергенція сфери державних фінансів країн - членів ЄС і України // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (704). – С. 108-120 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2522-9303
710087
  Тіщенко А. Конвергенція традиційних та інноваційних форм професійного розвитку молодих бібліотекарів // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 17-21. – ISSN 2518-7341


  У статті розглядається конвергенція традиційних та інноваційних форм професійного розвитку молодих кадрів у бібліотеках, а також мотивація молодих бібліотечних кадрів на систематичне удосконалення професійної компетентності
710088
  Катцоулі Е.Ф. Конвергенція у ПІІГІ (країнах - членах Єврозони) / Е.Ф. Катцоулі, Н. Капулас // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Т.11 (№ 4). – С. 436-448. – ISSN 1684-906Х


  ПІІГІ - Португалія, Ірландія, Італія, Греція, Іспанія.
710089
  Єфремов Д.П. Конвергенція України з ЄС за макроекономічними параметрами стан та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 15-19
710090
  Мовсесян А.С. Конвергенція українського ринку медичних інструментів до ринку ЄС // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 246-250 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2306-6806
710091
  Мушникова С.А. Конвергенція як системна основа побудови концепції управління безпекою розвитку промислового підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 336-342. – ISSN 2222-4459
710092
  Федорчук Л.П. Конвергенція як стратегія розвитку сучасних ЗМІ // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 97 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 177-187
710093
  Блавацький С.Р. Конвергенція якісної та масової преси Великобританії (кінець XX - початок XXI століття) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 135-139


  Статтю присвячено аналізу конвергенції загальнонаціональної якісної та масової преси Великобританії наприкінці XX — на початку XXI століть. Автор аргументує, що основним фактором, який вплинув на зближення двох категорій преси, була таблоїдизація ...
710094
  Рубанець Т.В. Конверсиви в сучасній англійській мові: структурно-семантичні, функційні і лінгвокреативні аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Рубанець Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
710095
  Кумахова Зарема Мухадиновна Конверсивные отношения в английской фразеологии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кумахова Зарема Мухадиновна; Моск. гос. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1987. – 24л.
710096
  Громов К.Я. Конверсионные электроны нейтронодефицитных изотопов лютеция и тулия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Громов К.Я. ; Радиевый ин-т АН СССР. – Ленинград, 1957. – 13 с.
710097
  Загоруйко А.Я. Конверсия - морфолого-синтаксический способ словообразования : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Загоруйко А.Я. ; МГУ. – Москва, 1961. – 24 с.
710098
  Высочинский Ю.И. Конверсия - один из способов пополнения словарного состава современного английского языка (на материале отименных глаголов, образованных в первой половине ХХ столетия) : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Высочинский Ю.И.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1970. – 27л.
710099
  Сафронова С.П. Конверсия в древнеанглийском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Сафронова С. П.; МП СРФСР, Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1955. – 15л.
710100
  Васильченко О.Ю. Конверсия в языке В. Шекспира : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Васильченко О. Ю.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1988. – 218л. – Бібліогр.:л.193-216
710101
  Васильченко О.Ю. Конверсия в языке В.Шекспира : Автореф... канд. филос.наук: 10.02.04 / Васильченко О.Ю.; КГУ. – К, 1988. – 16л.
710102
  Васильченко О.Ю. Конверсия в языке В.Шекспира : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Васильченко О.Ю.; КГУ. – К, 1988. – 16л.
710103
  Мелман С. Конверсия и разоружение / С. Мелман. – М., 1990. – 150с.
710104
  Гаевая Л.В. Конверсия и фосфорилирование нуклеозидов иммобилизованными ферментами : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Гаевая, Любовь Валентиновна ; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1985. – 16 с. – Библиогр.: 5 назв.
710105
  Винслав Ю. Конверсия отечественного оборонно-промышленного комплекса: фрагменты ретроанализа и некоторые актуальные выводы // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2006. – № 3. – С. 42-54. – ISSN 0130-9757
710106
  Рященко М.Э. Конверсия типа "прилагательно-глагол" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Рященко М. Э.; Моск.гос. пед. ин-т. – М., 1981. – л.
710107
  Варфоломеев С.Д. Конверсия энергии биокаталическими системами / С.Д. Варфоломеев. – Москва : Московский университет, 1981. – 256 с. : ил. – Бібліогр.: с. 231-254
710108
  Киреев А.П. Конверсия: разоружение во имя развития / А.П. Киреев. – Москва, 1990. – 61с.
710109
  Скнар Ю.Є. Конверсійна обробка цинкових покриттів в розчинах що містять танін : Автореф. дис. ...канд.техн. наук; Спец.05.17.00 / Юрій Євгенович Скнар; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 18с. – Бібліогр.:13 назв
710110
  Нода О.О. Конверсійний ресурс підприємств оборонно-промислового комплексу України як базовий фактор інноваційного розвитку АПК // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.450-451. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
710111
  Куксенко С.П. Конверсійні електроди та функціональні електроліти для літієвих джерел струму : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 01.04.18 / Куксенко Сергій Петрович ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 49 назв
710112
  Демчук І.М. Конверсія N-вмісних сполук конденсату сокової пари виробництва карбаміду в гідразин сульфат : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Демчук Іванна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 27 с. – Бібліогр.: 26 назв
710113
  Пархомчук О.С. Конверсія в контексті еволюції міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 1. – С. 30-37.
710114
  Пархомчук О.С. Конверсія в контексті системної еволюції міжнародних відносин : Автореф. дис. ... д-ра політичних наук: 23.00.04 / Пархомчук О.С.; КНУТШ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2006. – 38с. – Бібліогр.: 37 назв
710115
  Пархомчук О.С. Конверсія в Україні в процесі трансформації сучасної системи міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 152-162.
710116
   Конверсія джгута в постраждалих із масивною зовнішньою кровотечею в разі затримки часу догоспітального етапу / В.О. Крилюк, Д.М. Сурков, І.В. Кузьмінський, М.А. Максименко, О.Є. Крилюк // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 90-95. – ISSN 2312-7104
710117
  Тінка Й. Конверсія масової аудиторії та її вплив на конфігурацію медіа / Й. Тінка, Шт. Крульова // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 26-35. – ISSN 2312-5160


  Досліджено вплив революції в галузі інформаційних технологій та розширення комунікаційних можливостей на роз-виток соціальних і масових комунікацій. Показано, що поява віртуальної реальності змінила значення часопростору і призвела до нової ...
710118
  Лобойко В.О. Конверсія оксиду вуглецю на мідь-цинк-алюмінієвому каталізаторі при знижених співвідношеннях водяної пари до сухого газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Лобойко В.О. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
710119
  Сухорада А.В. Конверсія прикладної геофізики та її "екологізація" - навчально-методичні аспекти : випуск 23 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 32-33. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Проаналізовано тенденції сучасного етапу розвитку прикладної геофізики і принципові корективи навчального процесу вищої школи, які забезпечать адекватну її реакцію на виклик часу.
710120
  Пархомчук Олена Станіславівна Конверсія у контексті системної еволюції міжнародних відносин : Дис. ... доктора політичних наук: 23.00.04 / Пархомчук О.С.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 451л. – Бібліогр.: л.377-451
710121
  Маторіна Н. Конверсія як лінгвістичне явище : (лінгвоісторіографічний аспект) // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 53-59. – ISSN 2411-6548
710122
  Пархомчук О.С. Конверсія як наукова категорія та об"єкт міжнародно-політичного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 11-14. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Присвячено одній з найважливіших проблем - проблемі конверсії. Конверсію піддано науковому аналізу як наукову категорію та об"єкт міжнародно-політичного дослідження. Особливу увагу приділено методам дослідження та сучасному стану її розробки. This ...
710123
  Сандій Л.В. Конверсія як нелінійний (імпліцитний) спосіб номінації (на прикладі англомовних інновацій сфери економіки) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 176-179
710124
  Катернюк В.В. Конверсія як спосіб утворення неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українській мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 212-219. – Бібліогр.: 26 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
710125
  Кульчицький В.І. Конверсія: номінативна сутність та основні моделі (на матеріалі німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 329-337


  В статті розглядаються найбільш продуктивні субстантивні моделі словотвору сучасної німецької мови. Аналізуються їх словотворчі значення і номінативна специфіка. Особлива увага приділяється найпоширенішим словотвірним моделям V- N, A -N, A - V, PI/, P ...
710126
  Зуева Э.В. Конверсные отношения в лексике современного английского языка : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Зуева Э.В.; Лениград. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1980. – 18л.
710127
  Руденко С.В. Конверський Анатолій Євгенович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 245. – ISBN 978-966-02-7304-7
710128
   Конверський Анатолій Євгенович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 213-214. – ISBN 978-966-439-754-1
710129
   Конверський Анатолій Євгенович (1948) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 234. – ISBN 978-966-933-054-3
710130
   Конверський Анатолій Євгенович (нар. 1948) // Логіка : словник-довідник / автор-уклад. М.Г. Тофтул ; [ред. Г.Т. Сенькович]. – Київ : Академія, 2012. – С. 138. – (Nota bene). – ISBN 978-966-580-407-9


  Український логик, який проводить дослідження в галузі логики та методології нацуки, автор кількох підручників із сучасної і традиційної логіки.
710131
  Бурмака М.О. Конвертація валютних іпотечних кредитів як засіб поліпшення платоспроможності позичальників в умовах кризи : ринок фінансових послуг / М.О. Бурмака, К.М. Борисюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 4 (173). – С. 17-26 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
710132
  Марчук Б. Конвертація грошових вимог до товариства з обмеженою відповідальністю на внесок до його статутного капіталу: проблемні питання застосування // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 397-399
710133
  Заяць Т.А. Конвертація соціального капіталу в Україні: суперечності, принципи і перспективи / Т.А. Заяць, В.Л. Жаховська // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (43). – С. 63-79. – ISSN 2072-9480
710134
  Марцинковский Д.Б. Конвертельные цехи большой производительности. / Д.Б. Марцинковский, В.А. Погребинский. – М, 1961. – 204с.
710135
  Шаров А. Конвертируемость валют / А. Шаров. – Фастов : Нива, 1996. – 258с. – ISBN 577079450
710136
  Анулова Г.Н. Конвертируемый рубль? / Анулова Г.Н., Доронин И.Г. – Москва : Знание, 1991. – 63, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Экономика ; 6/1991)
710137
  Будько Євген Конвертовані цінності Саніна : Vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 14-18 : Фото
710138
  Андрусенко Г. Конволюти митрополита Євгенія (Болховітінова) з бібліотеки Києво-Софіївського собору в колекції видань М.І. Новікова у фондах НБУВ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 261-272. – ISSN 2224-9516
710139
  Короткий В.А. Конгейм Юліус Фрідріх / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 222. – ISBN 966-06-0393-2
710140
  Аннинский Л. Конгениальная пара // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 10. – С. 113-117. – ISSN 0235-7089
710141
  Медвідь Л. Конгеніальність і відмінність біблійно-євангельської картини світу у творчості Тараса Шевченка та Лесі Українки // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 3, 2013-2014. – С. 7-15. – ISSN 2225-3246


  "Висвітлено філософський феномен двох геніїв українського народу - Тараса Шевченка і Лесі Українки. Акцентовано увагу на постаті Шевченка-філософа. З’ясовано зміст поняття “Шевченкової картини світу” як певної ойкумени виняткового етично-естетичного ...
710142
  Клочек Г. Конгеніальність шевченкіани Євгена Маланюка // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 124. – С. 3-9. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
710143
  Сербін О. Конгломерат інформаційно-пошукових мов як консолідаційна модель загального механізму впорядкування та пошуку бібліографічної інформації // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено та проаналізовано нові та традиційні систематизаційні форми. Представлено основні засади забезпечення пертинентності класифікаційних систем шляхом формування концептуальної моделі Індексаційного конгломерату іиформаційно-пошукових ...
710144
  Михайліченко М.В. Конгломерат форм організаційного буття університетської освіти: пошук солідарної форми управління // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 260-265. – ISSN 2076-1554
710145
  Герасимов В.В. Конгломераты в структуре финансового капитала: На материалах США / В.В. Герасимов. – Саратов, 1975. – 20 с.
710146
  Крылова М.Д. Конгломераты и псевдоконгломераты раннего докембрия / М.Д. Крылова, А.Н. Казаков, Ф.П. Митрофанов. – Ленинград : Наука, 1989. – 55с.
710147
  Чужиков В.І. Конгломерація медійного бізнесу в ЄС / В.І. Чужиков, А.В. Чужиков // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3, лютий. – С. 13-18. – ISSN 2306-6814
710148
  Глушкова Т. Конгнітивно-прагматичні аспекти газетно-публіцистичного мовлення // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 195-199. – Бібліогр.: Літ.: с.199; 8 п. – ISSN 2078-1911
710149
  Олейников И.Н. Конго / И.Н. Олейников. – Москва, 1959. – 69с.
710150
  Манев Георги Конго / Манев Георги. – София : Наука и изкуство, 1962. – 163с.
710151
  Мілодан Конго / Мілодан, І. – Київ, 1964. – 44с.
710152
  Мерлие М. Конго от колонизации до независимости / М. Мерлие. – Москва, 1965. – 479с.
710153
  Мартынов В.А. Конго под гнетом империализма / В.А. Мартынов. – М, 1959. – 235с.
710154
  Григор"єва Леся Конго слухає Гайтану : vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 8-12
710155
  Олейников И.Н. Конго. Нигерия / И.Н. Олейников. – Москва, 1956. – 30с.
710156
  Бертран Ян Артюс Конго. Река жизни // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 6 (171). – С. 84-97 : фото. – ISSN 1029-5828
710157
  Штюренберг Михаэль Конго. Река жизни / Штюренберг Михаэль, Паннекук Крис // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 124-134 : фото. – ISSN 1029-5828
710158
  Винокуров Ю.Н. Конго. Трудный путь к независимости / Ю.Н. Винокуров. – Москва, 1967. – 200с.
710159
  Бекназар-Юзбашев Конго... третий акт трагедии / Б.Г. Бекназар-Юзбашев. – Москва : Знание, 1964. – 32 с. : ил., карт. – (Новое в жизни, науке, технике : 7 серия. Международная ; 23)
710160
  Лебедев А. Конголезский конфликт и международное сообщество // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 10. – С. 38-43. – ISSN 0321-5075


  Конфлікт в Африці, у Конго
710161
  Ромаш В.С. Конгрегації Києво-Могилянської академії у XVIII столітті // Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату, Київ. православна богословська академія ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 53-56. – ISSN 2311-4258
710162
  Баран О. Конгрегація Пропаганди й українці / Олександер Баран. – Йорктон, 1974. – 37 с. : .
710163
  Пасемко І. Конгрес II: Українська освіта у світовому часопросторі // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 122-123
710164
  Дудко І.Д. Конгрес vs Д. Трамп (до питання про автономність президента у сфері зовнішньої політики США) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. – Київ, 2016. – № 2 (6). – C. 36-54. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х
710165
   Конгрес місцевих та регіональних влад України - консолідація заради майбутнього місцевого самоврядування : Збірник документів і матеріалів (квітень 2002 р. - листопад 2003 р.). – Київ, 2003. – 136с.
710166
   Конгрес місцевих та регіональних влад України:Проблеми регіональної політики Украни. Стан місцевого самоврядування та правова політика Конгресу : Збірник документів і матеріалів (грудень 2003 р.). – Київ, 2004. – 176с. – ISBN 966-7270-35-1
710167
  Білоножко Є. Конгрес молодих дослідників релігії // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2015. – № 4. – C. 227-228. – ISSN 2227-1503


  24 жовтня 2014 р. у КНУ ім. Т. Шевченка пройшов Конгрес молодих дослідниківрелігії "Релігія в сучасній культурі" (до 10-річчя Молодіжної асоціації релігієзнавців). Організаторами заходу виступили кафедра релігієзнавства університету, кафедра ...
710168
  Дудко І. Конгрес у системі зовнішньополітичного механізму США: тенденції постбіполярних часів // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 9. – С. 9-13
710169
  Павлів Б.Д. Конгрес Українських Націоналістів: від збору до збору (1-2-4 8-1993 - 6-16 12 2001) / Павлів Богдан. – Київ, 2002. – 119с.
710170
  Грод П. Конгрес Українців Канади є голосом української громади / розмову вела Лариса Гринда // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 18 жовтня (число 40). – С. 10
710171
  Пономарьова С. Конгрес Українців Канади та його роль у визнанні міжнародною спільнотою Голодомору 1932 - 1933 років геноцидом українського народу // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 34-35
710172
  Каліка В.П. Конгрес: роман-есе у віршах / В.П. Каліка. – Львів, 1989. – 182с.
710173
  Голіна В.В. Конгреси ООН: перспективи використання їх рекомендацій у плануванні та здійсненні заходів запобігання злочинності в Україні / В.В. Голіна, М.Г. Колодяжний // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 169-177. – ISSN 0201-7245
710174
  Гнатюк О. Конгресова діягностика // Критика. – Київ, 2002. – Грудень, (число 12). – С. 18-20


  Конгрес Міжнародної асоціації україністів(МАУ).
710175
  Сисин Ф. Конгресове життя на межі століть // Критика. – Київ, 2001. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 6-8


  Шостий Світовий конгрес центрально-та східноєвропейських студій і дев"ятнадцятий Міжнародний конгрес історичних наук відбулися майже через десять років після того, як було відновлено незалежність України.
710176
   Конгресс-отель DON-PLAZA: как во время кризиса выходить на рынок делового туризма : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 25
710177
   Конгресс-холл "Югорский" расширяет потенциал курорта : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 30
710178
  Демишина Ольга Конгресс - отель "Дон Плаза" в Ростове-на-Дону : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 77 : Фото
710179
  Биджаретти Л. Конгресс / Л. Биджаретти ; пер. с итал. З. Потаповой и предисл. С. Ошерова. – Москва : Прогресс, 1965. – 143 с.
710180
  Травкина Н.М. Конгресс 110-го созыва: демократы у руля законодательной власти // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 9. – С. 71-86. – ISSN 0321-2068


  Внутрішня політика США
710181
  Лакиев Ал. Конгресс в Вашингтоне в 1857 году / Ал. Лакиев. – 333-372с.
710182
  Веремьева Е.М. Конгресс и администрация: новое в расстановке сил // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 5 (61) : Актуальные моменты. Особенности социально-политического положения в США. Формирование научно-технической политики. Положение инженерных кадров. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 29-56
710183
  Семенцов Н.Ю. Конгресс и гражданские права американцев (1945-1953 гг.) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 11 (515). – С. 59-74. – ISSN 0321-2068
710184
  Климов Д.В. Конгресс и Договор по ПРО // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 6 (62) : Актуальные моменты. Конгресс и договор по ПРО. США и малые страны Западной Европы. Система "Боевого управления, связи и разведки". Развитие экономики США до 2011 г. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – C. 10-26
710185
  Троицкий М.А. Конгресс и политика США в отношении Азербайджана в середине 2010-х годов // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 3 (543). – С. 63-73. – ISSN 0321-2068


  После периода самоограничения в отношении партнерства с Азербайджаном США с середины 2010-х годов перешли к активному взаимодействию в сфере экономики и безопасности. Роль Конгресса США в развитии американо-азербайджанских отношений.
710186
  Троицкий М.А. Конгресс и политика США в отношении России // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 2 (518). – С. 57-70. – ISSN 0321-2068
710187
  Самуйлов С.М. Конгресс и торговые отношения США с Россией / С.М. Самуйлов, М.В. Братерский // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 5 (533). – С. 3-22. – ISSN 0321-2068
710188
   Конгресс народов в защиту мира. – М, 1953. – 39с.
710189
   Конгресс народов в защиту мира : Вена 12-19 декабря 1952 года. – Москва, 1954. – 1112с.
710190
  Лазарев М.И. Конгресс народов в защиту мира и основные принципы международного права / М.И. Лазарев. – Москва, 1953. – 72с.
710191
  Хаббард Л.Р. Конгресс объединения : общение! свобода и способность: тексты лекций и глоссарий, Финикс, Аризона, декабрь 1954 / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era
Лекции 1 - 8. – 2005. – [ 7 ], 322 с. + 8 CD-ROM. – Книга в одном футляре с : Конгресс объединения : общение! свобода и способность : главный указатель... / Л. Р. Хаббард и Конгресс объединения : общение! свобода и способность : тексты лекций... ; лекц. 9 -16 / Л. Р. Хаббард
710192
  Хаббард Л.Р. Конгресс объединения : общение! свобода и способность: тексты лекций и глоссарий, Финикс, Аризона, декабрь 1954 / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era
Лекции 9 - 16. – 2005. – [ 7 ] с., с.323-634 + 8 CD-ROM. – Книга в одном футляре с : Конгресс объединения : общение! свобода и способность : главный указатель... / Л. Р. Хаббард и Конгресс объединения : общение! свобода и способность : тексты лекций... ; лекц. 1 -8 / Л. Р. Хаббард
710193
  Хаббард Л.Р. Конгресс объединения : общение! свобода и способность: главный указатель, лекции, материалы для справки и глоссарий / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era, 2005. – [ 9 ], 65 с. : ил. – Книга в одном футляре с : Конгресс объединения : общение! свобода и способность : тексты лекций и глоссарий ; лекц. 1 - 8 / Л. Р. Хаббард и Конгресс объединения : общение! свобода и способность : тексты лекций... ; лекц. 9 -16 / Л. Р. Хаббард
710194
  Михайлов Б.Я. Конгресс производственных профсоюзов США. 1935-1955. / Б.Я. Михайлов. – М., 1959. – 628с.
710195
  Иванов Ю.А. Конгресс США и внешняя политика. / Ю.А. Иванов. – М, 1982. – 214с.
710196
  Савельев В.А. Конгресс США и проблема ограничения вооружений // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 2 (58) : Дискуссии вокруг создания системы всеобщей безопасности. Влияние "ирангейта" на вашингтонскую администрацию. Эффективность в животноводстве США. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 56-73
710197
   Конгресс США и проблемы внешней и военной политики. – М, 1989. – 146с.
710198
  Громыко А.А. Конгресс США. (Выборы, организация, полномочия) / А.А. Громыко. – Москва, 1957. – 191с.
710199
  Димитров Иван Конгрессный туризм выгоден : конгрессный туризм глазами экспертов: Германия, Дубаи, Англия, Чехия, Хорватия, Швейцария, Тайланд, Албена, Тунис. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 78
710200
   Конгрессный туризм глазами экспертов: Германия, Дубаи, Англия, Чехия, Хорватия, Швейцария, Тайланд, Албена, Тунис : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 70-78
710201
   Конгрессный туризм: Диагноз ясен : конгрессный туризм глазами экспертов: Германия, Дубаи, Англия, Чехия, Хорватия, Швейцария, Тайланд, Албена, Тунис. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 70
710202
   Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию : [сб. материалов : в 3 кн.] / Науч.-исслед. ин-т изучения пробл. преступности им. В.В. Сташиса Нац. акад. правовых наук Украины ; [сост.: В.В. Голина, М.Г. Колодяжный] ; под общ. ред. В.В. Голины. – Киев ; Харьков : Ред. журнала "Право Украины" ; Право. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 22). – ISBN 978-966-458-512-2
Кн. 1. – 2013. – 185, [1] с. – Посвящается 20-летию Национальной академии правовых наук Украины. – Библиогр. в подстроч. примеч.
710203
   Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию : [сб. материалов : в 3 кн.] / Науч.-исслед. ин-т изучения пробл. преступности им. В.В. Сташиса Нац. акад. правовых наук Украины ; [сост.: В.В. Голина, М.Г. Колодяжный] ; под общ. ред. В.В. Голины. – Киев ; Харьков : Ред. журнала "Право Украины" ; Право. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 23). – ISBN 978-966-458-513-9
Кн. 2. – 2013. – 181, [1] с. – Посвящается 20-летию Национальной академии правовых наук Украины
710204
   Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию : [сб. материалов : в 3 кн.] / Науч.-исслед. ин-т изучения пробл. преступности им. В.В. Сташиса Нац. акад. правовых наук Украины ; [сост.: В.В. Голина, М.Г. Колодяжный] ; под общ. ред. В.В. Голины. – Киев ; Харьков : Ред. журнала "Право Украины" ; Право. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 24). – ISBN 978-966-458-514-6
Кн. 3. – 2013. – 167, [1] с. – Посвящается 20-летию Национальной академии правовых наук Украины
710205
  Саннікова О.П. Конгруентність як інтегральна властивість особистості психолога // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 2. – С. 36-41
710206
  Волошина Т.В. Конгруенції підстановочних зображень скінченної інверсної симетричної напівгрупи ISn. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обчислено степені транзитивних підстановочних зображень інверсної симетричної напівгрупи ISn . Ключові слова: конгруенція, інверсна симетрична напівгрупа, підстановочне зображення. We have counted the degrees of transitive permutation representations ...
710207
  Пинус А.Г. Конгруэнц-модулярные многообразия алгебр. / А.Г. Пинус. – Иркутск, 1986. – 131с.
710208
  Максимович Г.А. Конгурская ледяная пещера. / Г.А. Максимович. – Молотов. – 4с.
710209
  Шмігер Т. Кондакарна поетика житійної літератури як проблема перекладу // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 68-81. – ISSN 2078-340X
710210
  Жулковський Б. Кондаки в тріодях Київської митрополії доби єрусалимського типікону (самогласні, самоподобні, подобні) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 1 (45) : Театр. Музика. Кіно. – С. 101-115. – ISSN 1728-6875
710211
  Буштян Л.В. Конденсаторно-динамическое торможение электроприводов с асинхронными к.-з. двигателями : Автореф... канд.техн.наук: 232 / Буштян Л.В.; Одес.политехн.ин-т. – Одесса, 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
710212
  Семякин Ф.В. Конденсаторные микрофоны ненаправленного приема : методическое пособие / Ф.В. Семякин. – Ленинград
Ч. 1. – 1972. – 135 с..
710213
   Конденсаторные преобразователи в автоматике и системах управления. – М, 1969. – 72с.
710214
  Ильяшов В.П. Конденсаторные установки промышленных предприятий / В.П. Ильяшов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1983. – 153 с.
710215
  Михайлов И.В. Конденсаторы / И.В. Михайлов, А.И. Пропошин. – М, 1965. – 32с.
710216
  Горячева Г.А. Конденсаторы / Г.А. Горячева, Е.Р. Добромыслов. – Москва, 1984. – 88 с.
710217
   Конденсаторы бумажные герметические проходные типа КПБ до 70а : ГОСТ 6760-53. – Москва, 1959. – 21с.
710218
  Незнайко А.П. Конденсаторы и резисторы / А.П. Незнайко, Б.Ю. Геликман. – Москва, 1974. – 111 с.
710219
  Малинин Р.М. Конденсаторы и сопротивления / Р.М. Малинин. – Москва, 1959. – 175 с.
710220
  Азарх С.Х. Конденсаторы переменной емкости / С.Х. Азарх. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1965. – 328 с. : ил. – Библиогр. в конце книги (
710221
   Конденсаторы при несинусоидальных напряжениях. – Кишинев, 1977. – 100 с.
710222
  Жиров Г.А. Конденсаторы, применяемые в радиотехнике / Г.А. Жиров. – Москва-Ленинград, 1950. – 188 с.
710223
  Ерофеев Виктор Владимирович Конденсаты месторождений Восточной Туркмении как хим. сырье : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Ерофеев Виктор Владимирович; АН ТССР. ин-т химии. – Ашхабад, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
710224
  Левушкина С.В. Конденсации а и -гептилбутиролактонов с аренами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Левушкина С. В.; АН УзССР, Ин-т химии растит. веществ. – Ташкент, 1973. – 20л.
710225
  Лабудинский И.П. Конденсации двутретичных гликолей с бензолом : Автореф... канд. хим.наук: / Лабудинский И.П.; Среднеазиатский гос. ун-т. Каф. органической хим. – Ташкент, 1951. – 8л.
710226
  Рачинский М.З. Конденсационные воды газовых и газоконденсатных залежей. / М.З. Рачинский. – М., 1981. – 83с.
710227
  Джандосова К.Д. Конденсационные катионообменники на оснвое дифенилоксаида : Автореф... канд. хим.наук: / Джандосова К. Д.; АН КазССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 30л.
710228
  Слесарева Л.А. Конденсация L, W --гликолей по реакции Марковникова-Гербе и исследование некоторых свойств полученных продуктов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Слесарева Л.А.; Моск.ин-т тонкой хим.технол. – М, 1980. – 24л.
710229
  Керимова Н.Г. Конденсация а-окисей с карбонильными соедиениями : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Керимова Н.Г.; Ин-т нефти и химии им. М.Азизбекова АН АзССР. – Баку, 1969. – 29л.
710230
  Ильясов Е.Г. Конденсация альфа-тениллития с азот-, серусодержащими гетероциклическими кетонами, синтез некоторых потенциальлно биологически активных гетероциклов. : Автореф... кандидат хим.наук: 02.00.03 / Ильясов Е.Г.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.22
710231
  Мовсумзаде Э.М. Конденсация альфа, бета-ненасыщенным систем с гидридсиланами. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Мовсумзаде Э.М.; Ин-т нефти и химии им. М.Азизбекова. – Баку, 1970. – 32л.
710232
  Нугуманов З.З. Конденсация ароматических шиффоновых оснований с циклическими b-дикетонами : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Нугуманов З.З.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1969. – 18л.
710233
  Адомайтене С.В. Конденсация виниловых эфиров с амидами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Адомайтене С.В. ; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1964. – 15 с.
710234
   Конденсация водяных паров в почвогрунтах и приземном слое : Библиораф. указ. 1877-1987 гг. – Алма-Ата : Наука, 1989. – 76с. – ISBN 5-628-002206-2
710235
  Гончар Н.С. Конденсация и кристаллизация. Математические аспекты теории / Н.С. Гончар. – Киев : Наукова думка, 1991. – 200 с.
710236
  Шведов В.И. Конденсация иминов ацетилаценов с 1,4-хинонами : Автореф... канд .хим.наук: / Шведов В. И.; М-во здравоохран. ССР, Науч. иссл. хим-фарм. ин-т. – М., 1962. – 10л.
710237
  Паулиньш Я.Я. Конденсация индандиона -- 1,3, с алифатическими альдегидами. : Автореф... Канд.хим.наук: 344 / Паулиньш Я.Я.; Риж.политехн.ин-т. – Рига, 1969. – 22л.
710238
  Портнягина В.А. Конденсация карбонильных соединений в о-аминофенилмеркаптанами : Автореф... канд. хим.наук: / Портнягина В.А.; МВО СССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 14л.
710239
  Портнягина В.А. Конденсация карбонильных соединений с о-аминофенилмеркаптанами : Дис... канд. хим.наук: / Портнягина В.А.; КГУ. – Киев, 1954. – 142л.
710240
  Глонти Г.Ш. Конденсация крезолов и нафтолов с непредельными спиртами в присутствии фосфорной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Глонти Г.Ш.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 21л.
710241
  Мушкало Л.К. Конденсация неопределенных карбонильных соединений с 1,2- аминомеркаптанами, 1,2- диаминами и тиоамидами карбоновых кислот : Автореф. дис. ... док. хим. наук / Мушкало Л.К. ; М-во высш. образования УССР, КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1956. – 27 с.
710242
  Мушкало Л.К. Конденсация О-алюмиофенолов с ненаст... / Л.К. Мушкало, 1953
710243
  Коваленко Л.Г. Конденсация о-аминоитеофенола с 2-цикленонами и эпоксикетонами : Дис... канд.хим.наук: / Коваленко Л.Г.; КГУ. – К, 1969. – 151л. – Бібліогр.:л.143-151
710244
  Щейко Д.И. Конденсация О-аминоселенофенола с непредельными карбонильными соединениями : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Щейко Д.И. ; КГУ. – Киев, 1965. – 19 с.
710245
  Коваленко Л.Г. Конденсация о-аминотиофенола с 2-цикленонами и альфа-эпоксикетонами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Коваленко Л.Г. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 25 с.
710246
  Мушкало Л.К. Конденсация ортоаминомиофеско с ацетоном / Л.К. Мушкало, 1951
710247
  Исмаилов П.Х. Конденсация производных акриловой кислоты со спиртами и меркаптанами. : Автореф... канд. хим.наук: / Исмаилов П.Х.; Совет Азерб. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присужд. учен. степеней по химии и нефтепереработке. – Баку, 1967. – 20л.
710248
  Астахова Н.К. Конденсация пропиофенона и метиленбис-пропиофенона с формальдегидом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Астахова Н.К.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1951. – 14 с.
710249
  Исаева Г.Т. Конденсация пропозитивных структур в современном английском языке (к проблеме яз. экономии). : Автореф... наук: 10.02.04 / Исаева Г.Т.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 17л.
710250
  Исаева Галина Тимофеевна Конденсация пропозитивных структур в современном английском языке (к проблеме языковой экономии). : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Исаева Галина Тимофеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 240л. – Бібліогр.:л.185-240
710251
  Исаева Г.Т. Конденсация пропозитивных структур в современном английском языке (к проблеме языковой экономии. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Исаева Г.Т.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
710252
  Баранова А.И. Конденсация серной кислоты в аппаратах барботажного типа без применения холодильников. : Автореф... канд. техн.наук: / Баранова А.И.; Гос. ком-т Совета Министров СССР по химии. – М., 1958. – 18л.
710253
  Черняев Борис Владимирович Конденсация фенола с карбонильными соединениями в присутствии фенолята алюминия : Дис... канд. хим.наук: 02.00.03 / Черняев Борис Владимирович; КПИ им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. – К., 1988. – 224л. – Бібліогр.:л.176-197
710254
  Харченко В.Г. Конденсация циклогесанона с бензальдегидом и фурфролом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Харченко В.Г.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1955. – 16л.
710255
  Солдатова В.А. Конденсация этилена а аллихлорида с алкилхлорциклогексанами и некоторые химические превращения продуктов реакции. : Автореф... канд. хим.наук: / Солдатова В.А.; АН АзССР. Ин-т нефтехим. процессов им. Ю.Г.Мамедалиева. – Баку, 1966. – 21л.
710256
  Вахрушев Б.А. Конденсаційна складова підземного живлення річок і джерел Кримсько-Кавказького карстового регіону // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 283-289 : Табл. – Бібліогр.: 17. – ISBN 966-521-129-3
710257
  Киричевский Г.А. Конденсаційний ріст мікронних крапель етанолу в перехідному режимі / Г.А. Киричевский, В.М. Нужний // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 346-354. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Проведено експериментальне дослідження конденсаційного росту мікронних крапель етилового спирту за допомогою камери Вільсона в діапазоні температур 266...279 К та швидкостей росту (2.7...4.7)х10[верхній індекс -5] кв.см/с в перехідному режимі. З ...
710258
  Колісник П.І. Конденсація водяної пари повітря в грунтах степових районів України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 70-76. – Бібліогр.: 19 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 1)
710259
  Ткаченко К.Д. Конденсація вологи в суглинистих грунтах лісостепу / К.Д. Ткаченко, П.І. Колісник // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 144-148 : Табл.
710260
  Ушкац С.Ю. Конденсація та особливості віріальних розкладів в моделі граткового газу : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Ушкац Світлана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 185 арк. – Додатки: арк. 182-185. – Бібліогр.: арк. 172-181
710261
  Ушкац С.Ю. Конденсація та особливості віріальних розкладів в моделі граткового газу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Ушкац Світлана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 43 назви
710262
  Галущак І. Конденсоване сонце в кишені // Світ. – Київ, 2013. – травень (№ 17/18). – С. 3


  Про наукову розробку науковців НУ "Львівська політехніка" - гнучкі суперконденсатори.
710263
  Гись В.Ю. Конденсовані 1,2,4-тіадіазепін-3,3-діоксиди / В.Ю. Гись, Д.С. Мілохов, Ю.М. Воловенко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 89
710264
   Конденсовані бензотіазоли і бензоімідазоли для ацидиметрії біологічних рідин / М.О. Борисова, В.О. Кир’якулов, А.М. Макеєв, Р.В. Шемеген, Т.Є. Кеда, О.В. Хиля, О.А. Запорожець // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 10
710265
  Солнцев П.В. Конденсовані піридазини - новий клас лігандів для синтезу координаційних полімерів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Солнцев П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
710266
  Солнцев П.В. Конденсовані піридазини - новий клас лігандів для синтезу координаційних полімерів : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Солнцев П.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 199л. + Додатки: л.192-199. – Бібліогр.: л.170-191
710267
  Затовський І. Конденсовані фосфати титану у розплавах поліфосфорних кислот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-26. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Досліджено закономірності утворення фосфатів титану в розплавах поліфосфорних кислот для систем типу Ti–P2O5–Н2O, Ti2O3–P2O5–Н2O, TiN–P2O5–Н2O та в присутності оксидів лужних металі (літій, натрій, калій). Встановлено особливості кристалізації фосфатів ...
710268
  Андреев Г.В. Кондерский массив ультраосновных и щелочных пород / Андреев Г.В. ; отв. ред. Э.Г. Конников ; АН СССР, Сибирское отд-ние, Бурят. филиал, Геолог. ин-т. – Новосибирск : Наука, 1987. – 80 с.
710269
   Кондитерская и макаронная промышленность СССР. – Москва : Государственное техническое издательство, 1930. – 331 с.
710270
  Френкель М.В. Кондитерская промышленность СССР за 15 лет. / М.В. Френкель. – М, 1932. – 32с.
710271
  Морозов Н. Кондитерское изделие времен Чаушеску-от восхищения к поношению. И обратно. // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.32-33. – ISSN 0234-1670


  [Период правления Чаушеску.]
710272
  Олещук В.І. Кондифікована широтно-імпульсна модуляція сигналів регульованих автономних інверторів напруги : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.12 / Олещук В. І.; НАН Укр., Ін-т електродинаміки. – К., 1999. – 34л.
710273
  Протасов Г.А. Кондиции и проекты 1730 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Протасов Г.А.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 17л.
710274
  Волощук С.Н. Кондиционирование воздуха на глубоком руднике. / С.Н. Волощук. – Москва, 1975. – 151с.
710275
  Жадан В.З. Кондиционирование воздуха при хранении сочного растительного сырья : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 194 / Жадан В.З. ; Одес. технол. ин-т пищевой холодильной пром-сти. – Одесса, 1969. – 49 с.
710276
   Кондиционирование опресненной дистилляцией воды. – К, 1990. – 244с.
710277
  Чалий С. Кондиції опозиції // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 10. – С. 32-36. – ISSN 1812--514Х
710278
  Кірічук Тетяна Кондиціонер - друг чи ворог? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 22-23 : фото
710279
  Ільченко Н.В. Кондиціонер чи вентилятор? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 24-25 : фото
710280
   Конділенко Іван Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 289. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
710281
   Конділенко Іван Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 275-276 : фото
710282
  Коротков П.А. Конділенко Іван Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 251-252. – ISBN 978-966-02-7304-7
710283
   Конділенко Іван Іванович (1919-1933) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 214. – ISBN 978-966-439-754-1
710284
   Конділенко Іван Іванович (1919-1993) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 234-235. – ISBN 978-966-933-054-3
710285
  Кононенко Т.П. Кондільяк Етьєн Бонно де // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 346-347. – ISBN 966-316-069-1
710286
  Кусаинова А.К. Кондоминиум по законодательству республики Казахстан // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 3 (66). – С. 30-32. – ISSN 1812-3910
710287
  Яровой А.Ф. Кондопога / А.Ф. Яровой. – Петрозаводск, 1967. – 44с.
710288
  Грау Ш.Э. Кондор улетает / Ш.Э. Грау. – М., 1974. – 352с.
710289
  Бадентер Е. Кондорсе (1743-1794). Інтелектуал у політиці = Condorcet (1743-1794). Un intellectuel en politique / Елізабет Бадентер, Роберт Бадентер ; з фр. пер. С. Глухова ; [худ. оформ. В. Василенка]. – Київ : Юніверс, 2008. – 566, [2] с. – (Серія "Життєписи"). – ISBN 966-8118-57-X
710290
  Кононенко Т.П. Кондорсе (Marquis de Condorcet) Марі Жан Антуан Нікола // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 347. – ISBN 966-316-069-1
710291
  Петров Кондрат Булавин / Петров, (Бирюк). – Ростов -на-Дону, 1951. – 420с.
710292
  Петров Кондрат Булавин / Петров, (Бирюк). – Москва, 1955. – 470 с.
710293
  Петров Кондрат Булавин / Петров, (Бирюк). – Владимир, 1962. – 480 с.
710294
  Петров Кондрат Булавин : Роман / Петров, (Бирюк). – Москва : Художня література, 1970. – 496 с.
710295
  Казека Я. Кондрат Крапива. / Я. Казека. – Москва, 1967. – 142 с.
710296
  Куличкин С.П. Кондратенко / С.П. Куличкин. – М., 1989. – 286с.
710297
   Кондратенко Сергій Вікторивич // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 154. – ISBN 978-966-439-757-2
710298
   Кондратенко Сергій Вікторович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 43-44
710299
  Пронштейн А.П. Кондратий Афанасьевич Булавин / А.П. Пронштейн, Н.А. Минников. – М., 1988. – 133с.
710300
  Задонский Н.А. Кондратий Булавин / Н.А. Задонский. – Москва, 1959. – 207с.
710301
  Готовцева А. Кондратий Рылеев // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2011. – № 2 (1004). – С. 53-59. – ISSN 0130-1640
710302
  Бестужев Н.А. Кондратий Федорович Рылеев : воспоминания Н.А. Бестужева / Н.А. Бестужев ; ред. вступ. ст. и прим. И.М. Троцкого. – Москва : Альциона, 1919. – 63 с. – На обл.: Рылеев. – (Декабристы)


  На кн. № 38744, на обл. фамилия и год 1922
710303
  Мордовченко Н. Кондратий Федорович Рылеев. / Н. Мордовченко. – М.-Л., 1948. – 3-22с.
710304
  Алферова Л.Н. Кондратий Федорович Рылеев. 1795-1826 / Л.Н. Алферова. – Москва, 1951. – 32с.
710305
  Линниченко А. Кондратий Федорович Страшкевич : Некролог / А. Линниченко // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – Эпидемия возвратной горячки в Киеве. – 10с.
710306
  Кабелите Стефания Миколо Кондратович и Литва : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.63 / Кабелите Стефания Миколо; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 24л.
710307
  Куренной Е.Е. Кондратово новоселье: Очерки, публицистика. / Е.Е. Куренной. – Иркутск, 1976. – 183с.
710308
  Курас І. Кондратюк Юрій Васильович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 445-446. – ISBN 966-642-207-7
710309
  Могильний Л.П. Кондратюк Юрій Васильович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 192-195. – ISBN 978-966-8653-95-7
710310
  Галич О. Кондратьев і Україна // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4 (568). – С.30-35. – ISSN 0236-1477
710311
   Кондратьев Н.Д., Макаров Н.П., Чаянов А.В., Челинцев А.Н. : Указатель литературы. – Москва, 1988. – 68с. – (Народное хозяйство СССР)
710312
   Кондратьевой Евдокии Николаевне - 80 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 3. – С. 57 : фото. – ISSN 0016-7126
710313
   Кондратьевщина : (сборник) ; Доклад В.П. Милютина ; Выступления С. Г.Ужанского, А. С. Бондаренко, И. Д. Лаптева...[и др.]. – Москва : Изд. Коммунистической акад., 1930. – 128 с.
710314
   Кондратьєв Юрій Григорович (1953) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 235. – ISBN 978-966-933-054-3
710315
  Кассиль Л.А. Кондуит / Л.А. Кассиль. – Москва : Детская литература, 1988. – 607 с. – В одной книге : Респубика Шкид / Г.Белых, Л.Пантелеев ;
710316
  Кассиль Л.А. Кондуит / Л.А. Кассиль. – М., 1988. – 605с.
710317
  Кассиль Л.А. Кондуит и Швамбрания / Л.А. Кассиль. – Петрозаводск, 1957. – 273с.
710318
  Кассиль Л.А. Кондуит и Швамбрания / Л.А. Кассиль. – Москва, 1967. – 368с.
710319
  Кассиль Л.А. Кондуит и Швамбрания // Школа. Военная тайна. Тимур и его команда / А.П. Гайдар. – Москва : Детская литература, 1977. – 327-580 с.
710320
  Кассиль Л.А. Кондуит и Швамбрания / Л.А. Кассиль. – К., 1990. – 275с.
710321
  Кассиль Л.А. Кондуит и Швамбрания / Л.А. Кассиль. – Москва, 1990. – 254с.
710322
  Кассиль Л.А. Кондуит и Швамбрания. Дорогие мои мальчишки. Линия связи / Лев Кассиль. – Москва : Правда, 1982. – 463 с.
710323
  Кассиль Л.А. Кондуит. Последняя повесть о гимназии / Л.А. Кассиль. – Москва, 1933. – 176с.
710324
  Бейсова М.П. Кондуктометрические методы анализа природных вод. : Автореф... канд. хим.наук: / Бейсова М.П.; АН СССР. Гидрохимич. ин-т. – Новочеркасск, 1961. – 14л.
710325
  Шауб Ю.Б. Кондуктометрические методы в морских исследованиях. / Ю.Б. Шауб. – М., 1988. – 247с.
710326
  Худякова Т.А. Кондуктометрический метод анализа / Т.А. Худякова, А.П. Крешков. – Москва : Высшая школа, 1975. – 207 с.
710327
  Рабинович Ф.М. Кондуктометрический метод дисперсионного анализа / Ф.М. Рабинович. – Л., 1970. – 176с.
710328
  Буракова Т.П. Кондуктометрический метод титрования неводных ростворов органических кислот и аминов с индикацией по току : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Буракова Т. П.; Моск. хим.технол. ин-т им. Менделеева. – М., 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
710329
  Яковлева Т.И. Кондуктометрическое исследование каталогизаторов жидкофазной гидрогенизации : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Яковлева Т.И.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 21л.
710330
  Майофис С.Л. Кондуктометрическое определение слабых оснований и их солей : Автореф... канд. хим.наук: / Майофис С. Л.; Лен. хим. фармац. ин-т. – Л., 1970. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
710331
  Арбатский А.П. Кондуктометрическое титрование электролитов в диоксан-водной среде и полиэлектролитов в воде : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Арбатский А.П.; Горьк. политехн. ин-т им. А.А.Жданова. – Горький, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.27
710332
  Лопатин Б.А. Кондуктометрия / Б.А. Лопатин. – Новосибирск : АН СССР, 1964. – 280 с.
710333
  Лукьянов Ф. Кондуктор выходит из тени // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2010. – № 32 (5141). – С. 24-25. – ISSN 0131-0097


  20 лет спустя после казни Николае и Елены Чаушеску в Бухаресте, похоже, нашли их могилы
710334
  Стрельська Л.І. Кондуфор Юрій Юрійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 217. – ISBN 96966-8060-04-0
710335
   Кондуфор Юрій Юрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 188-189. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
710336
   Кондуфор Юрій Юрійович (1922-1997) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 214-215. – ISBN 978-966-439-754-1
710337
   Кондуфор Юрій Юрійович (1922-1997) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 235. – ISBN 978-966-933-054-3
710338
  Патик Кондуфора в контексті розвитку історичної науки в ХХ ст. в Україні (за матеріалами особового архівного фонду) / Патик, Ю.Ю. Постать // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 16. – С. 151-161. – ISSN 2520-2855
710339
  Мысовская Р.М. Кондцентрация напряжения в пластинках, ославленных криволинейными отверстиями с большими кривизнами в угловых точках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.023 / Мысовская Р.М.; Ан УССР.Ин-т прикладной математики и механики Ан УССР. – Донецк, 1971. – 12л.
710340
  Акмолдоева Бубуира Бородоевна Коневодства в системе традиционного хозяйства киргизов (конец XIX - начало XXв.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.07 / Акмолдоева Бубуира Бородоевна ; МГу им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1983. – 23 с.
710341
  Рогалевич М.И. Коневодство Якутской АССР. / М.И. Рогалевич. – М.-Л., 1941. – 76с.
710342
   Коневоды. – М., 1987. – 48с.
710343
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1930. – 104с.
710344
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1944. – 112с.
710345
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – Москва, 1947. – 96 с.
710346
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – Москва, 1949. – 100 с.
710347
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – Ленинград : Советский писатель, 1951. – 216 с.
710348
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1955. – 73с.
710349
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1961. – 185с.
710350
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1965. – 96с.
710351
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1968. – 144с.
710352
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1974. – 108с.
710353
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов ; худож. М. Карпенко. – Москва : Художественная литература, 1975. – 124 с. : ил. – Мниатюрное издание в суперобл.
710354
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1976. – 334с.
710355
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1976. – 134с.
710356
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1976. – 134с.
710357
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1979. – 134с.
710358
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1983. – 134с.
710359
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов ; [вступ. ст., с. 6-35, слов., прил. В.Г. Уткова ; худож. Г.К. Спирин]. – Москва : Книга, 1984. – 221с. : ил. – В вып. дан. авт.: Петр Петрович [!] Ершов. - Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
710360
   Конек-горбунок. – К., 1986. – 184с.
710361
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1987. – 108с.
710362
  Ершов П.П. Конек-горбунок : Книга для чтения для говорящих на французском языке / П.П. Ершов. – Москва : Русский язык, 1989. – 126с.
710363
   Конек-Горбунок. – Киев, 1986. – 182с.
710364
   Конек-горбунок [Електронний ресурс] : фильм-балет по сказке П. Ершова, по мотивам хореографии А. Сен-Леона, М. Петипа, А. Горского. – Москва : "Кордис&Медиа", 2006. – 1DVD. – заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (Русский классический балет)
710365
  Верхоянцев С.А. Конек-Скакунок : русская сказка / С. Верхоянцев. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Ручеек", 1906. – 72 с. – Экз. дефектный, без обл. и отс. с. 71-72
710366
  Басов-Верхоянцев С.А. Конек-Скакунок : русская сказка / С. Верхоянцев. – 2-е изд., перер. – Петроград : Книгоиздат "Народная воля", 1917. – 64 с.
710367
  Каменский А.А. Коненков / А.А. Каменский. – Москва, 1962. – 371с.
710368
   Коненков / Ю Бычков, А, , ; Ю.А. Бычков. – Москва : Молодая гвардия
Вып. 11. – 1982. – 315 с.
710369
  Бычков Ю.А. Коненков / Ю.А. Бычков. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия
Вып. 15. – 1985. – 315 с.
710370
   Коненков Сергей Тимофеевич. Альбом репродукций. – Москва, 1978. – 383с.
710371
   Коненков Сергей Тимофеевич. Альбом.. – Ленинград, 1978. – 19с.
710372
   Коненков Сергей Тимофеевич. Выставка произведений. Москва. 1975. Каталог. – М., 1975. – 44с.
710373
   Коненков Сергей. Альбом.. – Ленинград, 1977. – 240с.
710374
  Корогод Лариса Петрівна Конепція української національної самосвідомості в політичних поглядях М.Грушевського : Дис... канд. політ.наук: 23.00.01 / Корогод Лариса Петрівна; КУ ім Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 189л. – Бібліогр.:л.171-189
710375
  Рытхэу Ю.С. Конергинская волшебница / Ю.С. Рытхэу. – Магадан, 1960. – 28 с.
710376
  Пащенко Є.М. Конеський Блаже (Канески Блаже) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 277. – ISBN 978-966-02-7304-7
710377
  Дубровин Б.С. Конеу безмолвию / Б.С. Дубровин. – М, 1962. – 175с.
710378
  Гордеева В.И. Конец-молчание... / В.И. Гордеева. – М, 1976. – 235с.
710379
  Иванкин А.В. Конец "Гончих псов" / А.В. Иванкин. – Москва : Военное издательство, 1987. – 336с.
710380
  Ключарев Г.В. Конец "Зимней грозы" / Г.В. Ключарев. – Москва, 1983. – 238с.
710381
  Буханов М.С. Конец "Золотой пуговицы" / М.С. Буханов. – Вологда, 1957. – 142с.
710382
  Сизов Н.Т. Конец "Золотой фирмы" / Н.Т. Сизов. – М., 1972. – 47с.
710383
  Медведев Д.Н. Конец "осиного гнезда" // Это было под Ровно : повести / Д.Н. Медведев. – Москва : Правда, 1987. – С. 199-495. – (Мир приключений)
710384
  Зайченко Николай Конец "Пиратского Вавилона" : Курьезы истории // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 46-47 : Іл.
710385
  Вересов А.И. Конец "Русской Бастилии" / А.И. Вересов. – Ленинград, 1964. – 416с.
710386
  Диковский С.В. Конец "Саго-Мару" / С.В. Диковский. – Москва, 1938. – 48с.
710387
  Диковский С.В. Конец "Саго-Мару" / С.В. Диковский. – Москва : Правда, 1948. – 48 с.
710388
  Диковский С.В. Конец "Саго-Мару" / С.В. Диковский. – Чебоксары, 1983. – 256с.
710389
  Мыциков М.И. Конец "Тайфуна" / М.И. Мыциков. – Киев : Політвидав України, 1985. – 240с.
710390
  Розанов Г.Л. Конец "третьего рейха" / Г.Л. Розанов. – М, 1985. – 350с.
710391
  Розанов Г.Л. Конец "третьего рейха" / Г.Л. Розанов. – 2-е изд. – Москва, 1990. – 380 с.
710392
  Семенов Ю.И. Конец "черной тропы" / Ю.И. Семенов. – Донецк, 1987. – 246с.
710393
  Ляпин А.Д. Конец "Чертовой пасти". (Докум. повесть о подвиге Героя Сов. Союза А.Буюклы). / А.Д. Ляпин. – Петропавловск-Камчатский, 1975. – 72с.
710394
  Муратов Сергей Конец 70-х : сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 144-174
710395
  Чирва Ф.Е. Конец авантюры / Ф.Е. Чирва. – Алма-Ата, 1989. – 222с.
710396
  Вольфсон Б. Конец авантюры барона Врангеля / Б. Вольфсон. – Симферополь, 1940. – 120с.
710397
  Сказкин С. Конец австро-русско-германского союза. / С. Сказкин. – Москва
1. – 1928. – 356с.
710398
  Сказкин С.Д. Конец австро-русско-германского союза. / С.Д. Сказкин. – Москва, 1974. – 272с.
710399
  Булатов И. Конец Алмаса / И. Булатов. – Махачкала, 1973. – 79с.
710400
  Майборода Наталья Конец банковской тайны даже в Швейцарии. Секретные материалы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 12 (2927). – С. 34-41 : фото
710401
  Поляков Ю.А. Конец басмачества / Б.А. Поляков, А.И. Чугунов ; Академия наук СССР. – Москва : Наука, 1976. – 181, [3] с. – (Серия "История нашей Родины")
710402
  Чачко М.И. Конец белого ордена. / М.И. Чачко. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 110 с.
710403
  Зверев М.Д. Конец белого пятна (Об исследовании пустыни Бет-Пак-Далу зоологом В.А.Селевиным) / М.Д. Зверев. – Алма-Ата, 1955. – 100с.
710404
  Рейн Гейнц Конец Берлина / Рейн Гейнц. – Москва, 1948. – 364с.
710405
  Демиденко Э.С. Конец биосферы и биосферной жизни на Земле? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.29-44. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
710406
  Сепульведа Альмарса Альберто Конец биполярной системы и Латинская Америка // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С. 43-57. – ISSN 044-748Х


  [Международная политическая система в эпоху холодной войны.]
710407
  Якутенко Ирина Конец Биткоина. Куда заведет золотая лихорадка ХІ века. Новое золото / Якутенко Ирина, Апресов Сергей // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 4 (2931. – С. 82-89 : фото
710408
  Хабиб А. Конец большого горя / А. Хабиб. – М., 1986. – 192с.
710409
  Ходжер Г.Г. Конец большого дома / Г.Г. Ходжер. – М., 1965. – 112с.
710410
  Ходжер Г.Г. Конец большого дома / Г.Г. Ходжер. – М., 1966. – 407с.
710411
  Ходжер Г.Г. Конец большого дома / Г.Г. Ходжер. – Хабаровск, 1969. – 367с.
710412
  Минна Р.Р. Конец Босого : рассказы и повесть : пер. с эст. / Ромуальд Минна. – Таллин : Ээсти раамат, 1976. – 191 с.
710413
  Лемонье Камиль Конец буржуа / Лемонье Камиль. – Москва : Художественная литература, 1985. – 302с.
710414
  Лемонье Камиль Конец буржуа. / Лемонье Камиль. – М.Л., 1963. – 331с.
710415
  Ху Конец Ван-бо-ки / Ху, Лан-Чи. – Х, 1936. – с.
710416
  Ху Конец Ван-бо-ки / Ху, Лан-Чи. – Х, 1936. – с.
710417
  Толстой Л.Н. Конец века : О предстоящем перевороте : (Статья написана в дек. 1905 г.) / Л.Н. Толстой. – [Санкт-Петербург] : Книгоиздат "Обновление" ; Типо-литогр. [С.М. Муллер], 1906. – 64 с.
710418
  Толстой Л.Н. Конец века : (о предстоящем общественном перевороте) / Л.Н. Толстой. – [Москва] : Изд. "Солдат-гражданин" ; Тип. Изд. Комиссии Моск. Совета Солд. дел, 1917. – 64 с. – (Голос Толстого / Издание "Единение" под ред. В.С. Черткова ; № 13)
710419
  Толстой Л.Н. Конец века : (о предстоящем общественном перевороте) / Л.Н. Толстой // "Одумайтесь!" : Статья по поводу Русско-Японской войны / Л.Н. Толстой. – [Москва] : Изд. "Солдат-гражданин" ; Тип. Изд. Комиссии Моск. Совета Солд. дел, 1917. – 64 с. – (Голос Толстого ; № 7)
710420
  Антокольский П.Г. Конец века : стихи / П.Г. Антокольский. – Москва : Советский писатель, 1977. – 80 с.
710421
  Садовяну И.М. Конец века в Бухаресте / И.М. Садовяну. – Москва, 1986. – 414с.
710422
  Исаев И. Конец вечного спора // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 5. – С. 24-44. – ISSN 0132-2036


  Порівняння християнства з іудаїзмом.Православіє в Росії.
710423
  Рытхэу Ю.С. Конец вечной мерзлоты : роман / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Советская Россия, 1984. – 352 с.
710424
  Туров О. Конец вечной революции // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 35. – С. 48-53


  Політика лівії, Муаммар Каддафи
710425
  Азимов А. Конец вечности : роман / Айзек Азимов ; [пер. с англ. Ю. Эстрина ; послесл. Э.А. Араб-оглы]. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 255 с. : портр. – (Библиотека современной фантастики : в 15 т. ; т. 9)
710426
  Азимов А. Конец вечности : роман : пер. с англ. / А. Азимов ; [послесл.: Р.Б. Сулейманова, Н.Д. Ситько]. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 288 с. : ил. – (Научная фантастика)
710427
  Азимов А. Конец вечности : науч.-фантаст. романы : пер. с англ. / Айзек Азимов ; послесл. Г. Гуревич ; ил. А. Кукушкина. – Москва : Правда, 1990. – 478, [2] с. : ил. – (Мир приключений)
710428
  Азимов А. Конец Вечности / Айзек Азимов ; [пер. с англ. Ю. Эстрина] // [Избранное] : [пер. с англ.] / А. Азимов, Г. Уэллс. – Кишинев : Штиинца, 1983. – С. 281-434 : ил. – (Серия научной фантастики "Икар")
710429
  Азимов А. Конец вечности. Я - робот / Айзек Азимов. – Москва : Все для вас, 1992. – 380, [2] с. – (Американская фантастика : в 14 т. ; т. 7). – ISBN 5-86564-008-9
710430
  Канторович В.Я. Конец Винокурова / В.Я. Канторович. – Ю.-Сахалинск, 1961. – 68 с.
710431
  Чагадаева О. Конец винополии // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 8 : Государственной охране России 130. – С. 141-143. – ISSN 0235-7089


  Россия: государственная инициатива по борьбе с пьянством накануне Первой мировой войны.
710432
  Дженчураев Д. Конец волчьей стаи / Д. Дженчураев. – 2-е изд. – Фрунзе, 1982. – 267с.
710433
  Фомин Д. Конец воображаемого постсоветского благополучия / Д. Фомин, Г. Ханин // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 4 (1599). – С. 17-30. – ISSN 0869-44435
710434
  Щекин Г. Конец времен: пророчества и комментарии : Эсхатологические эссе / Георгий Щекин; МАУП. – Киев : МАУП, 2004. – 152с. – (Библиотека журнала "Персонал"). – ISBN 966-608-462-7
710435
  Федоров Л.А. Конец Гиблой елани / Л.А. Федоров. – Свердловск, 1978. – 191с.
710436
  Голсуорси Д. Конец главы / Д. Голсуорси. – Ленинград : Лениздат, 1960. – 880 с.
710437
  Голсуорси Д. Конец главы : [пер. с англ.] / Джон Голсуорси. – Ленинград : Лениздат, 1961. – 880 с.
710438
  Голсуорси Д. Конец главы : трилогия : пер. с англ. / Д. Голсуорси. – Москва : Гослитиздат
Кн. 1 : Девушка ждет / пер. Е. Голышевой и Б. Изакова. – 1961. – 431 с.
710439
  Голсуорси Д. Конец главы : трилогия : пер. с англ. / Д. Голсуорси. – Москва : Гослитиздат
Кн. 2 : Пустыня в цвету / пер. Е. Голышевой и Б. Изакова. – 1961. – 431 с.
710440
  Голсуорси Д. Конец главы : трилогия : пер. с англ. / Д. Голсуорси. – Москва : Гослитиздат
Кн. 3 : На другой берег / пер. В. Станевич. – 1961. – 431 с.
710441
  Голсуорси Д. Конец главы : трилогия / Джон Голсуорси. – Москва : Правда, 1984. – 718 с.
710442
  Авдеев В.Ф. Конец Губана : повести и рассказы / В.Ф. Авдеев. – Москва : Сов. писатель, 1959. – 322 с. : ил.
710443
  Берзин Ю.С. Конец девятого полка / Ю.С. Берзин. – Ленинград : [б. и.], 1929. – 160 с.
710444
  Берзин Ю.С. Конец девятого полка : повести и рассказы / Ю.С. Берзин : [ил. С.Н. Спицын]. – Ленинград : Советский писатель : Ленинградское отд-ние, 1968. – 262 с. : ил.
710445
  Лисянский А.С. Конец Дикого поля / А.С. Лисянский. – Донецк, 1973. – 127с.
710446
  Самойлов Д. Конец Дон-Жуана : Комедия // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2003. – № 3. – С. 216-225. – ISSN 0042-8779
710447
  Толкунов А.Л. Конец дороги / А.Л. Толкунов. – М., 1985. – 96с.
710448
  Скворцов В.Н. Конец дороги мандаринов. / В.Н. Скворцов. – Москва : Мысль, 1979. – 236с.
710449
  Елисеев Е.С. Конец дощатого городка / Е.С. Елисеев. – Москва, 1959. – 94с.
710450
  Ходза Н.А. Конец дракона / Н.А. Ходза. – Л., 1967. – 151с.
710451
  Тухтабаев Х. Конец Желтого Дива : приключенческий роман / Худайберды Тухтабаев ;. – Ташкент : Еш гвардия, 1976. – 271 с.
710452
  Валлерстайн И. Конец знакомого мира = The end of the world as we know it. Social science for the twenty-first century : Социология 21 века / Пер. с англ. под ред. В.Л.Иноземцева; Центр исследований постиндустриального общества; Иммануэль Валлерстайн. – Москва : Логос, 2003. – 368с. – ISBN 5-94010-255-7
710453
  Кук П.С. Конец Золотого зуба. / П.С. Кук. – Одесса, 1958. – 84с.
710454
  Рачков П.А. Конец и бесконечность философии (концепции, их истоки и историко-смысловое значение) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.3-28. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
710455
  Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало / Л.Н. Гумилев. – Москва, 1994. – 541с.
710456
  Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало : [популярные лекции по народоведению] / Л.Н. Гумилев. – Санкт-Петербург ; Москва : Кристалл ; АСТ, 2002. – 416 с. – Библиогр.: с. 407-412. – (Б-ка мировой литературы ; Вехи истории). – ISBN 5-9503-0026-2
710457
  Райнис Я. Конец и начало : стихи / Я. Райнис. – Рига : Лиесма, 1972. – 251с.
710458
  Митина Душан Конец игры / Митина Душан. – Москва : Радуга, 1988. – 256 с.
710459
  Коробков Г.Я. Конец игры / Г.Я. Коробков. – Волгоград, 1989. – 141с.
710460
  Кортасар Х. Конец игры / Хулио Кортасар; Пер. с испан. – Москва : АСТ. Ермак, 2003. – 192с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-019186-3; 5-9577-0238-2
710461
  Бондарев А. Конец империи зла // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 6 (183), 15 февраля 2018. – С. 54-58
710462
  Подцероб А. Конец исламизма в арабском мире? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 10. – С. 32-46. – ISSN 0130-9625
710463
  Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек = The end of history and the last man / Фрэнсис Фукуяма ; [пер. с англ. М.Б. Левина]. – Москва : АСТ : Ермак, 2004. – 588 с. : табл. – Пер. изд.: Francis Fukuyama. The end of history and the last man, 1992. – Библиогр. в примеч.: с. 506-586. – (Philosophy). – ISBN 5-17-021219-4
710464
  Билинский В. Конец каникулам : роман / Вацлав Билинский ; пер. с пол. М. Игнатова, В. Хорева. – Москва : Радуга, 1984. – 206 с. : ил.
710465
  Калиновский Г.М. Конец караванной тропы / Г.М. Калиновский. – Москва : Советский писатель, 1955. – 176 с.
710466
  Полянов Н.Е. Конец карнавального принца. / Н.Е. Полянов. – М., 1975. – 63с.
710467
  Увейс Я. Конец карьеры Глабба в Иордании / Я. Увейс. – М, 1958. – 111с.
710468
  Островер Л.И. Конец Княжеострова / Л.И. Островер. – Л., 1930. – 292с.
710469
  Левитин М.Е. Конец короля "липы" / М.Е. Левитин. – М, 1962. – 222с.
710470
  Котов Д.Н. Конец кривой тропы. / Д.Н. Котов, С.И. Честнов. – Алма-Ата, 1962. – 127с.
710471
  Аширов Ч. Конец кровавого водораздела : поэма в стихах / Чары Аширов; пер. с туркм. В.Бугаевский. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1952. – 167 с.
710472
  Аширов Ч. Конец кровавого водораздела : поэма в стихах / Чары Аширов; авториз. пер. с туркм. В.Бугаевского. – Москва : Советский писатель, 1953. – 168 с.
710473
  Аширов Ч. Конец кровавого водораздела : повесть в стихах / Чары Аширов; пер. с туркм. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1954. – 168 с.
710474
  Ефанов Л. Конец Крымского ханства : историческая хроника о времени Екатерины Великой с отступлениями, комментариями и документами // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 8. – С. 55-118. – ISSN 0131-8136
710475
  Локтионов М.Г. Конец крьеры / М.Г. Локтионов. – М., 1962. – 193с.
710476
  Якутенко Ирина Конец лампочки Ильича. Премия на будущее / Якутенко Ирина, Блосяк Александр // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 130-135 : фото
710477
  Кекильбаев А. Конец легенды : роман / А. Кекильбаев; пер. с каз. – Алма-Ата : Жалын, 1979. – 240 с.
710478
  Рамазанов Г.З. Конец лета : стихи / Г.З. Рамазанов. – Москва, 1972. – 63 с.
710479
  Глинка М.С. Конец лета / М.С. Глинка. – М, 1985. – 327с.
710480
  Мазаев В.М. Конец лосиного камня / В.М. Мазаев. – Кемерово, 1963. – 95с.
710481
   Конец лотереи "грин-кард"? // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 84-85 : фото
710482
  Полыковский М.И. Конец Мадамин-бека / М.И. Полыковский. – Изд. 2-е, доп. – Ташкент, 1966. – 254с.
710483
  Рзаева Р.О. Конец метанарративов в контексте проблематики прошлого и вызовов будущего // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 23-29. – ISSN 0042-8744
710484
  Рубаков В. Конец науки или новая фаза ее развития? // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 8 (986). – С. 21-30. – ISSN 0130-1640


  Джон Хорган и его книга "Конец науки (взгляд на ограниченность знания на закате Века Науки)", вышедшая в 1996-м, в ней автор заявил, что мир переживает закат фундаментальной науки. "Дальнейшие исследования не дадут великих открытий или революций, а ...
710485
  Баздырев А.Г. Конец Нахаловки : повесть / А.Г. Баздырев. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1958. – 199 с.
710486
  Баздырев А.Г. Конец Нахаловки : повесть / А.Г. Баздырев. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1962. – 228 с.
710487
  Бардем Х.А. Конец недели / Хуан Антонио Бардем, Хавьер Пальмеро, Даниэль Суэйро ; пер. с исп. Т. Злочевской ; вступ. ст. Х. Кобо. – Москва : Искусство, 1981. – 135 с. : ил. – (Б-ка кинодраматургии)
710488
  Бокарев Г.К. Конец недели : пьесы и киноповести / Геннадий Бокарев ; [ил. Ю.Н. Филаненко]. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1984. – 381 с. : ил., 1 л. портр.
710489
  Мерль Р. Конец недели на побережье Зюйдкот / Р. Мерль. – Л., 1972. – 176с.
710490
  Рощина Н.А. Конец низшей ступени варварства у ительменов в первой половине XVIII века : Автореф... канд. ист.наук: / Рощина Н.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 19 с.
710491
  Воробьев Л.И. Конец нового дома / Л.И. Воробьев. – Москва, 1966. – 136с.
710492
  Евдокимов Н.С. Конец ночи / Н.С. Евдокимов. – М., 1962. – 264с.
710493
  Безыменский Л.А. Конец одной легенды / Л.А. Безыменский. – 2-е изд., доп. – Москва : Советская Россия, 1986. – 206 с. : ил.
710494
  Юнга Е. Конец ольской тропы / Е. Юнга, 1937. – 192с.
710495
  Насыбуллин М.Н. Конец опасной тропы : и др. очерки / Магсум Насыбуллин ;. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1968. – 157 с.
710496
  Меркурьев Г.С. Конец операции "Остайнзатц" / Г.С. Меркурьев, Г.В. Савин. – М., 1974. – 168с.
710497
  Каргалов В.В. Конец ордынского ига / В.В. Каргалов. – Москва, 1980. – 152с.
710498
  Каргалов В.В. Конец ордынского ига / В.В. Каргалов. – 2. – Москва, 1984. – 152с.
710499
  Брянцев Г. Конец осиного гнезда / Г. Брянцев. – Ташкент, 1950. – 304с.
710500
  Брянцев Г. Конец осиного гнезда / Г. Брянцев. – Новосибирск, 1952. – 216с.
710501
  Брянцев Г. Конец осиного гнезда : повесть / Г. Брянцев. – Москва : Детская литература, 1970. – 560 с. – В изд. также : Это было под Ровно / Д. Медведев; Продолжение подвига / Николай Томан. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
710502
  Брянцев Г.М. Конец осиного гнезда / Г.М. Брянцев. – Донецк : Донбас, 1989. – 239с.
710503
  Барбу Е. Конец отпуска / Е. Барбу. – Бухарест : [б. и.], 1964. – 34,[5] с. – (Библиогтека "Народная Румыния" ; № 8,1964)
710504
  Янг Яо Конец пекинского консенсуса. Уцелеет ли модель авторитарного роста Китая? // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 3 (41). – С. 12-16
710505
  Немченко Г.Л. Конец первой серии : Повести и рассказы / Г.Л. Немченко. – Москва : Міленіум, 1972. – 304с.
710506
  Кальницкий Я.И. Конец подземного города / Я.И. Кальницкий. – Харьков : Харьковское книжно-газетное издательство, 1950. – 216 с.
710507
  Кальницкий Я.И. Конец подземного города / Я.И. Кальницкий. – Х., 1955. – 216с.
710508
  Драчинский И.И. Конец полосатого заговора / И.И. Драчинский. – М., 1958. – 80с.
710509
  Бродский И. Конец прекрасной эпохи : стихотворения 1964 - 1971 / И. Бродский. – Санкт-Петербург : Пушкинский фонд, 2000. – 128 с. – ISBN 5-89803-053-0
710510
  Федорович В.Ф. Конец пустыни. / В.Ф. Федорович. – Москва, 1931. – 215с.
710511
  Юсупов Ф.Ф. Конец Распутина / Ф.Ф. Юсупов. – М, 1990. – 246с.
710512
  Юсупов Ф.Ф. Конец Распутина / Ф.Ф. Юсупов. – Л, 1991. – 111с.
710513
  Овсянин.П Конец режима Муссолини / Овсянин.П. – М, 1965. – 96с.
710514
  Манов Э. Конец рода Делиц. / Э. Манов. – Москва, 1962. – 336с.
710515
  Гревцов Н.А. Конец романа / Н.А. Гревцов. – Донецк, 1962. – 197с.
710516
  Пастухов В.Б. Конец русской идеологии (Новый курс или новый Путь?) // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2001. – № 1. – С.49-63. – ISSN 0321-2017
710517
  Шелест Г.И. Конец рыжего идола / Г.И. Шелест. – Хабаровск, 1962. – 152с.
710518
  Дубровин В. Конец самодуровки / В. Дубровин. – М, 1934. – 296с.
710519
  Мурашкин М.Г. Конец света - конец всем / Михаил Мурашкин. – Дніпропетровськ : Січ, 2012. – 247, [3] с. – ISBN 978-966-511-407-7
710520
  Шелдон С. Конец света = Doomsday conspiracy : [роман] / Сидни Шелдон ; [пер. с англ. О. Романова]. – Москва ; Киев : Новости ; Альтерпрес, 1995. – 319, [1] с. : ил. – (Мир бестселлера). – ISBN 5-7707-4760-9
710521
  Шелдон С. Конец света / С. Шелдон. – Москва-Белгород, 1995. – 565с.
710522
  Копит А. Конец света с последующим сипозиумом : пьеса в 2-х действиях / Артур Копит ; [Пер. с англ. Е. Симоновой, В. Симонова]. – Москва : Искусство, 1987. – 116 с. – (Современная зарубежная пьеса)
710523
  Моргун Ф.Т. Конец света? / Ф.Т. Моргун. – К., 1991. – 236с.
710524
   Конец свободе : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 25 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
710525
  Кинжалов Р.В. Конец священного круга / Р.В. Кинжалов. – Л., 1988. – 230с.
710526
  Ивонин Ю.Е. Конец Священной Римской империи: новые оценки германской историографии // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 159-169. – ISSN 0042-8779
710527
  Усов В.В. Конец Сгинь-Барона / В.В. Усов. – Смоленск, 1988. – 220с.
710528
  Русаков Э.И. Конец сезона: рассказы. / Э.И. Русаков. – Красноярск, 1979. – 152с.
710529
  Надаш П. Конец семейного романа : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2003. – № 2. – С. 42-105. – ISSN 0012-6756
710530
  Нардаш П. Конец семейного романа : Повесть // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2003. – № 2. – С. 42-105. – ISSN 0042-8795
710531
  Москвин Н.Я. Конец старой школы / Н.Я. Москвин. – М, 1969. – 280с.
710532
  Черменский И.В. Конец тайной нити / И.В. Черменский. – Москва, 1965. – 80с.
710533
  Туренская В.И. Конец тихой обители / В.И. Туренская, П.П. Мелибеев. – М., 1962. – 158с.
710534
  Шапошникова С.С. Конец Тихой улицы / С.С. Шапошникова. – Кишинев, 1968. – 192с.
710535
  Чуйков В.И. Конец Третьего Рейха / В.И. Чуйков. – М, 1973. – 303с.
710536
  Ратиани Г.М. Конец Третьей республики во Франции / Г.М. Ратиани. – Москва : Наука, 1964. – 283 с.
710537
  Миршакар М. Конец Тухматшаева : одноактные пьесы / М. Миршакар; пер. с тадж. – Москва : Искусство, 1957. – 52 с.
710538
  Капустин М.П. Конец утопии? / М.П. Капустин. – М., 1990. – 590с.
710539
  Знаменский О.Н. Конец Учредительного собрания / О.Н. Знаменский. – Ленинград, 1967. – 111с.
710540
  Ленев Г.М. Конец фашистского логова / Ленев Г.М. – Москва : Сов. Россия, 1973. – 255 с., [8] л. ил.
710541
  Гаузнер Ж.В. Конец фильма / Ж.В. Гаузнер. – Л., 1964. – 310с.
710542
  Сергацкова Е. Конец фильма // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 5 (418), 06.02.2015. – С. 48-51. – ISSN 2075-7093


  Как украинский кинорежиссер Олег Сенцов играет главную роль в фильме о "крымских террористах".
710543
  Василенко И.И. Конец фирмы Беняева / И.И. Василенко. – Київ : Молодь, 1981. – 168с.
710544
  Каверин В.А. Конец хазы. / В.А. Каверин. – Л., 1926. – 191с.
710545
  Безуглов А.А. Конец Хитрова рынка / А.А. Безуглов. – М, 1981. – 640 с.
710546
  Безуглов А.А. Конец Хитрова рынка : В полосе отчуждения ; Покушение / Анатолий Безуглов, Юрий Кларов; [авт. послесловий Э. Хруцкий, В. Лессиг ; худож. В. Корольков, К. Фадин]. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 558 с. – (Библиотека избранных произведений о советской милиции)
710547
  Хижняк В.П. Конец черного лета. / В.П. Хижняк. – М., 1990. – 302с.
710548
   Конец черного пирата. Рассказы о том, как был уничтожен америк. самолет-разведчик "Локхид U2". – М., 1960. – 64с.
710549
  Немировский К. Конец черной смерти / К. Немировский. – М., 1974. – 80с.
710550
  Немцев А.Т. Конец Шкандыбина : [повесть] / Немцев А.Т. ; [предисл. Б. Изюмского]. – Ростов-на-Дону : Кн. изд-во, 1971. – 111 с. – (Молодая проза Дона)
710551
  Леонтьев А. Конец эпохи опиумных войн // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 23-29 августа (№34). – С. 3


  "Эпоха Британской империи, открывшаяся опиумными войнами в Китае, завершается Гонконгом и Брекзитом. Как именно завершится эпоха — для истории не суть важно. Но сомнений больших нет — она завершится победой относительно молодой и сегодня самой могучей ...
710552
  Дорошенко К. Конец эпохи позднего железа / Константин Дорошенко. – Киев : LAURUS, 2015. – 313, [2] с. : ил. – Указ. имен: с. 301-314. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2449-70-9
710553
  Васильев В.С. Конец эры академических экономистов // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 7 (475). – С. 3-22. – ISSN 0321-2068
710554
  Васильев В.С. Конец эры академических экономистов // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 6 (474). – С. 3-16. – ISSN 0321-2068
710555
  Мечетная Н. Конец юрского периода // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 37 (425). – С. 44-48


  Отставка Юрия Лужкова завершила єпоху єтого самого влиятельного московского градоначальника и стала самім кадровім решением президента Дмитрия Медведева
710556
  Цуру Сигето Конец японского "экономического чуда" / Цуру Сигето. – Москва, 1981. – 272 с.
710557
  Пшезьдзецкий Е. Конец. Повесть. / Е. Пшезьдзецкий. – М., 1965. – 144с.
710558
  Тихонова Т.П. Конецепция арабского национального Саты, Аль-Хусри : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Тихонова Т. П.; МГУ, ин-т Аз. и Афр. – М., 1980. – 22л.
710559
  Безыменский Л.А. Конецодной легенды / Л.А. Безыменский. – Москва : Советская Россия, 1972. – 159 с.
710560
  Воронцов-Вельяминов Конечна ли вселенная? / Воронцов-Вельяминов. – Ленинград, 1947. – 40с.
710561
  Воронцов-Вельяминов Конечна ли вселенная? / Воронцов-Вельяминов. – Ленинград, 1947. – 40с.
710562
  Яглом И.М. Конечная алгебра, конечная геометрия и коды / И.М. Яглом. – Москва, 1980. – 64 с.
710563
  Головнев Александр Конечная вселенная : Физико-философская концепция / Головнев Александр. – Киев : ВД Дмитра Бураго. – ISBN 966-7825-43-4
Кн.1. – 2002. – 344с.
710564
  Головнев Александр Конечная вселенная : Физико-философская концепция / Александр Головнев. – Киев : ВД Дмитра Бураго. – ISBN 966-7825-43-4
Кн. 2. – 2003. – 348 с.
710565
  Василевский Б.А. Конечная Земля / Василевский Б.А. – Москва, 1988. – 430 с.
710566
  Житомирский М.Я. Конечная определенность и структура нормальных форм локальных отображений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Житомирский М. Я.; Хар.ГУ. – Х., 1983. – 16л.
710567
   Конечная остановка. Одноактные пьесы.. – Йошкар-Ола, 1968. – 36с.
710568
  Адян С.И. Конечно-определенные полугруппы и алгоритмы : Автореф. дис. ... док. физ.-мат. наук / Адян С.И.; Акад. наук СССР, Матем. ни-т им. В.А. Стеклова. – Москва, 1963. – 10 с. – Бібліогр.:с.9-10
710569
  Пилипенко В.Н. Конечно-разностная волновая миграция исходных сейсмограмм общего пункта взрыва во временной области / В.Н. Пилипенко, А.О. Верпаховская, В.В. Гневуш // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 40-48 : рис. – Библиогр.: с. 48. – ISSN 0203-3100
710570
  Верпаховская А.О. Конечно-разностная миграция в трехмерном варианте с распараллеливанием процесса вычислений / А.О. Верпаховская, В.Н. Пилипенко, Е.В. Пилипенко // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 29-38 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1684-2189
710571
  Тамразов П.М. Конечно-разностные гладкости и полиномиальные приближения. / П.М. Тамразов. – К., 1975. – 24с.
710572
  Бардзинский Вячеслав Всеволодович Конечно-разностные гладкости и приближение функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Бардзинский Вячеслав Всеволодович; АН УССР. Ин-т кинематики. – Киев, 1978. – 14л.
710573
  Алексеев П.Н. Конечно-разностные итерационные методы и теория возмущений в расчетных исследования ядерных реакторов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Алексеев П. Н. ; Ин-т атомной энергетики им. Курчатова. – Москва, 1980. – 22 с.
710574
  Сивашинский С.В. Конечно-разностные методы решения смешанных задач для линейных симметричных гиперболических систем первого порядка. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Сивашинский С.В.; АН СССР. Матем. ин-т. – Л., 1970. – 9л.
710575
  Ермольев Ю.М. Конечно-разностный метод в задачах оптимального управления / Ю.М. Ермольев, В.П. Гуленко, Т.И. Царенко. – Киев : Наукова думка, 1978. – 164с.
710576
  Ермольев Ю.М. Конечно-разностный метод в задачах оптимального управления / Ю.М. Ермольев, В.П. Гуленко, Т.И. Царенко. – Киев : Наукова думка, 1978. – 164 с.
710577
  Мазуров Б.Т. Конечно-элементная модель конусообразных форм рельефа для учета их гравитирующего влияния на результаты геодезических измерений / Б.Т. Мазуров, О.И. Некрасова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 42-45 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
710578
  Тайцлин М.А. Конечно порожденные коммутативные полугруппы : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Тайцлин М.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет матем. секции Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1968. – 35л. – Бібліогр.:с.31-35
710579
  Новорусский В.В. Конечноавтоматные системы управления: принципы построения и анализ поведения. / В.В. Новорусский. – Новосибирск, 1982. – 269с.
710580
  Кармин А.С. Конечное и безконечное / А.С. Кармин. – Москва, 1966. – с.
710581
  Свидерский В.И. Конечное и бесконечное / В.И. Свидерский, А.С. Кармин. – Москва, 1966. – 320с.
710582
   Конечное и бесконечное. – К., 1982. – 347с.
710583
  Сайко Э.В. Конечное и бесконечное в динамике человеческого измерения пространственно-временных характеристик социального мира // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 3 (67). – С. 185-195. – ISSN 2073-8528
710584
  Скороход Н.Н. Конечное потребление в системе общественногго воспроизводства продукта. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Скороход Н.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 29л.
710585
  Скороход Наталья Николаевна Конечное потребление в системе общественного воспроизводства продукта : Дис... канд. экономическихнаук: 08.00.01 / Скороход Наталья Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра экономической теории и хоз. практики. – К., 1992. – 187л. – Бібліогр.:л.173-187
710586
  Ведель Я.И. Конечное число интеграций в двухэтапных алгоритмах для решения задач о равновесии / Я.И. Ведель, К.Н. Голубева, В.В. Семенов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, В.М. Булавацький, М.М. Войтович [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (132). – С. 21-32. – ISSN 2706-9680
710587
  Губелабзе Автондил Константинович Конечнозначные стационарные процессы, вопросы статистики : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Губелабзе Автондил Константинович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1986. – 111л. – Бібліогр.:л.108-111
710588
  Губеладзе Автандил Константинович Конечнозначные стационарные процессы, вопросы статистики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Губеладзе Автандил Константинович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 8 с.
710589
  Султанбеков Ф.Ф. Конечномерные алгебры операторов / Ф.Ф. Султанбеков. – Казань, 1986. – 76с.
710590
  Гончарова Светлана Федоровна Конечномерные алгебры целочисленных Р-адических представлений конечных групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Гончарова Светлана Федоровна; АН СССР. Математич. ин-т. – Ленинград, 1979. – 12л.
710591
  Дрозд Ю.А. Конечномерные алгебры. / Ю.А. Дрозд, В.В. Кириченко. – Киев : Вища школа, 1980. – 190с.
710592
  Халмош Пауль Конечномерные векторные пространства / Халмош Пауль; Пер. с англ. Д.Ф. Борисовой и Д.А. Райкова. – Москва : Гос. изд. физ.-мат. лит., 1963. – 262с.
710593
  Архангельский А.В. Конечномерные векторные пространства / Архангельский А.В. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 248 с. – Библиогр.: с. 248 (10 назв.)
710594
   Конечномерные и распределенные системы управления: сб. науч. тр.. – К., 1983. – 144с.
710595
   Конечномерные и распределенные системы управления: сб. науч. тр.. – К., 1986. – 80с.
710596
  Золотаревский В.А. Конечномерные методы решения сингулярных интегральных уравнений / В.А. Золотаревский. – Кишинев, 1991. – 132 с.
710597
  Глазман И.М. Конечномерный линейный анализ в задачах / И.М. Глазман, Ю.И. Любич. – Москва : Наука, 1969. – 476 с.
710598
  Муратов М.А. Конечномерный линейный анализ. I. Линейные операторы в конечномерных векторных пространствах (L) : учеб. пособие / М.А. Муратов, В.Л. Островский, Ю.С. Самойленко ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Киев : Центр учебной литературы, 2011. – 149, [1] с. – Предм. указ.: с. 146-149. – Библиогр.: с. 144-145. – ISBN 978-611-01-0223-0
710599
  Гончарский А.В. Конечнопараметрические обратные задачи астрофизики / А.В. Гончарский. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 192 с.
710600
  Козел В.А. Конечносезонные решения уравнений Sin -гордон и Sh-гордон. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Козел В.А.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1984. – 18л.
710601
  Петренко Раиса Петровна Конечноэлементные алгоритмы решения краевых задач термоупругого состояния непрерывного слитка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Петренко Раиса Петровна; КГУ. – Киев, 1982. – 21л.
710602
  Кравченко Р.П. Конечноэлементные алгоритмы решения краевых задач термоупругого состояния непрерывного слитка : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Кравченко Р.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 18 с. – Библиогр.: 7 назв.
710603
  Мазуров В.Д. Конечнце группы с метациклическими силовскими 2-подгруппами : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Мазуров В. Д.; АН СССР, Сиб. от-ние Сов. матем. скц. Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1967. – 9л. – Бібліогр.:с.7-9
710604
  Трахтенброт Б.А. Конечные автоматы / Б.А. Трахтенброт, Я.М. Барздинь. – Москва : Наука, 1970. – 400 с.
710605
  Цетлин М.Л. Конечные автоматы и моделирование простейших форм поведения : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Цетлин М. Л.; АН СССР, Матем. ин-т. – М., 1964. – 12л.
710606
  Фролов Владимир Дмитриевич Конечные автоматы над прямым произведением свободных полугрупп : Автореф... канд. физ.змат.наук: 01.01.09 / Фролов Владимир Дмитриевич; КГУ. – К., 1989. – 10л.
710607
  Фролов Владимир Дмитриевич Конечные автоматы над прямым произведением свободных полугрупп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Фролов Владимир Дмитриевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 112л. – Бібліогр.:л.108-112
710608
  Ставровский Андрей Борисович Конечные автоматы над прямым произведением свободных полугрупп и групп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Ставровский Андрей Борисович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 91л. – Бібліогр.:л.87-91
710609
  Ставровский А.Б. Конечные автоматы над прямым произведением свободных полугрупп и групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Ставровский А.Б.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 10л.
710610
   Конечные автоматы: эквивалентность и поведение. – Москва, 1984. – 192с.
710611
  Зенкевич Н.А. Конечные антагонестические игры / Н.А. Зенкевич, В.А. Еськова. – Кемерово, 1989. – 85 с.
710612
  Басакер Р. Конечные графы и сети = Finite graphs and networks: an introduction with applications / G. Robert Busacker, L.Thomas Saaty / Р. Басакер, Т. Саати ; пер. с англ. В.Н. Буркова [и др.], под ред. А.И. Теймана. – Москва : Наука, 1974. – 366 с. : ил., черт. – Библиогр. в конце глав
710613
   Конечные группы. – Минск, 1966. – 192 с.
710614
  Шрамов К.А. Конечные группы автоморфизмов алгебраических и комплексных многообразий : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.06 / Шрамов Константин Александрович ; Рос. Акад. наук, Мат. ин-т им. В.А. Стеклова. – Москва, 2020. – 25 с. – Библиогр.: 15 назв.
710615
  Никулин В.В. Конечные группы автоморфизмов келеровых поверхностей типа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Никулин В. В.;. – Москва, 1977. – л.
710616
  Цыбуленко В.В. Конечные группы некоторых систем перестановочных примерных подгрупп : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Цыбуленко В. В.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1973. – 21л.
710617
  Субботин И.Я. Конечные группы определяемые свойствами системы инвариантных подгрупп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Субботин И.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 14 с.
710618
  Дука Н.Г. Конечные группы с заданными системами подгрупп : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 004 / Дука Н.Г.; Ин-т математики. – Киев, 1971. – 12л.
710619
  Ситников В.М. Конечные группы с заданными централизаторами инволюций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Ситников В.М.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1971. – 8л.
710620
  Майер В.Р. Конечные группы с заданными централизаторами элементов : Автореф... наук: 01.01.05 / Майер В.Р.; АН СССР, Сиб. отд. – Новосибирск, 1975. – 9л.
710621
  Дураков Б.К. Конечные группы с заданными централизаторами элементов порядка 3. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Дураков Б.К.; АН СССР. – Новосибирск, 1976. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
710622
  Решко Казимир Антонович Конечные группы с модулярными подгруппами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Решко Казимир Антонович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
710623
  Салук Михаил Иванович Конечные группы с неабнормальными пересечениями подгрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Салук Михаил Иванович; АН БССР. Ин-т математики. – Гомель, 1980. – 6л.
710624
  Левищенко С.С. Конечные группы с нелинейными подгруппами непримарного индекса : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Левищенко С. С.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1973. – 13л.
710625
  Кузенный Н.Ф. Конечные группы с ограничениями для систем примарных подгрупп : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Кузенный Н.Ф.; АН УССР. – К, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.14
710626
  Пальчик Э.М. Конечные группы с перестановочными подгруппами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пальчик Э.М.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 8л.
710627
  Алеев Рифхат Жалялович Конечные группы с разложимыми силовскими 2-подгруппами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Алеев Рифхат Жалялович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Специализир. совет Д002.23.01 при Ин-те математики. – Новосибирск, 1977. – 12л.
710628
  Сидоров Александр Владимирович Конечные группы с системой конечных подгрупп : Дис... кандидата физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сидоров Александр Владимирович; Гомельский ГУ. – Гомель, 1985. – 83л. – Бібліогр.:л.80-83
710629
  Сидоров А.В. Конечные группы с системой формационных групп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / Сидоров А.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 12 с.
710630
  Медведева Р.П. Конечные группы с условиями перестановочности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Медведева Р.П.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1972. – 11л.
710631
  Анищенко Анатолий Григорьевич Конечные группы с центральными перечислениями : Автореф. дис. ... физико-матем. наук : 01.01.03 / Анищенко Анатолий Григорьевич ;. – Киев, 1977. – 14 с.
710632
  Фомин А.Н. Конечные группы с циклическими непримарными нильпотентными подгруппами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 004 / Фомин А.Н. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1969. – 8 с. – Бібліогр.:с.7-8
710633
  Петрачук А.П. Конечные группы, определяемые некоторыми системами дополняемых подгрупп : Дис... каанд. физ-мат.наук: 01.01.06 / Петрачук А. П.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1982. – 111л. – Бібліогр.:л.107-111
710634
  Петравчук Анатолий Петрович Конечные группы, определяемые некоторыми системами и дополняемых подгрупп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Петравчук Анатолий Петрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 7 с.
710635
   Конечные группы. Труды гомельск. семинара. – Минск, 1975. – 231с.
710636
  Мартыненко Н.А. Конечные интегральные преобразования и их применение к исследованию систем с распределенными параметрами : Справочное пособие / Н.А. Мартыненко, Л.М. Пустыльников. – Москва : Наука, 1986. – 303 с.
710637
  Истомина Л.И. Конечные круговые плоскости порядков 2-7. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Истомина Л.И.; Москов. гос. пед. ин-тут. – М., 1973. – 12л.
710638
  Боташев А.И. Конечные методы в теории многомерного ветвления / А.И. Боташев ; АН Киргиз.ССР, Ин-т физики и математики. – Фрунзе : Илим, 1976. – 260 с. – Библиогр.: с. 247-259
710639
  Кривоножко В.Е. Конечные методы решения задач динамического линейного программирования. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Кривоножко В.Е.; АН СССР. Всесоюз. НИИ системных исследований. – М., 1979. – 24л.
710640
  Тутковский П.А. Конечные морены, валунные полосы и озы в южном Полесье. С картой // [Исследования] / П.А. Тутковский. – [Б. м. : б. и., 1903. – 108 с.
710641
  Абалкин Л.И. Конечные народнохозяйственные результаты : сущность, показатели, пути повышения / Л.И. Абалкин. – Москва : Экономика, 1978. – 151 с.
710642
  Субботин И.Я. Конечные неразрешимые группы с инвариаторным условием для нормальных делителей / И.Я. Субботин. – Киев : Ин-т математики, 1977. – 32с.
710643
  Березин А.В. Конечные пластические деформации и разрушение металлов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.023 / Березин А.В. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1972. – 11 с.
710644
  Лидл Р. Конечные поля / Р. Лидл, Г. Нидеррайдер. – Москва : Мир
Т. 1. – 1988. – 430 с.
710645
  Лидл Р. Конечные поля / Лидл Р., Нидеррайдер Г. – Москва : Мир
Т. 2. – 1988. – 822 с.
710646
  Сиразетдинов Ф.Г. Конечные прогибы жесткко пластических круглых пластин и пологих сферических оболочек при динамическом нагружении. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Сиразетдинов Ф.Г.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1980. – 16л.
710647
  Горенстейн Д. Конечные простые группы / Д. Горенстейн. – Москва : Мир, 1985. – 352 с.
710648
  Артемович О.Д. Конечные Р- группы с дополняемыми неабелевыми нормальными делителями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат..наук.: 01.01.06 / Артемович О.Д.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 11 с.
710649
  Артемович О.Д. Конечные Р-группы с дополняемыми неабелевыми нормальными делителями. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Артемович О.Д.; АН УССР.Ин-т математ. – К., 1986. – 95л. – Бібліогр.:л.87-95
710650
  Устюжанинов А.Д. Конечные р-группы с заданными системами метациклических подгрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Устюжанинов А.Д.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 7л. – Бібліогр.:с.7
710651
  Сергейчук В.В. Конечные р-группы, являющиеся расширением абелевой группы при помощи циклической / В.В. Сергейчук. – К., 1974. – 44с.
710652
  Хухро Евгений Иванович Конечные разрешимые и нильпотентные группы и их автоморфизмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Хухро Евгений Иванович; МВ и ССО РСФСР. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1980. – 14л.
710653
  Бусаркин В.М. Конечные расщепляемые группы / В.М. Бусаркин, Ю.М. Горчаков. – Москва : Наука, 1968. – 112 с.
710654
  Драганюк Сергей Владимирович Конечные регулярные группы с Абелевыми 3-максимальными подгруппами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Драганюк Сергей Владимирович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 12л.
710655
  Драганюк Сергей Владимирович Конечные регулярные группы с абелевыми з-максимальными подгруппами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Драганюк Сергей Владимирович; Киев. государственный пединститут им. М.Драгоманова. – К., 1992. – 95л. – Бібліогр.:л.92-95
710656
  Сигиневич А.В. Конечные результаты и показатели деятельности предприятий / А.В. Сигиневич. – Москва : Наука, 1986. – 161 с.
710657
  Воронцовский А.В. Конечные результаты производства и методы их определения / А.В. Воронцовский. – Ленинград, 1987. – 148с.
710658
  Карпов А.И. Конечные результаты производства и совершенствование их хозрасчетного стимулирования на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Карпов А.И.; МВиССО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1986. – 22л.
710659
   Конечные результаты производственного процесса и ресурсы их обеспечения в современных условиях. – Ярославль, 1985. – 126с.
710660
   Конечные результаты сельскохозяйственного труда и его оплата. – М., 1978. – 131с.
710661
  Кравченко Владимир Анатольевич Конечные результаты социалистического производства : содержание, формы выражения , механизм достижения : Дис... канд.эконом.наук: 08.00.01 / Кравченко Владимир Анатольевич; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 191л. – Бібліогр.:л.164-177
710662
  Мельник Анатолий Владимирович Конечные результаты социалистического производства: содержание, показатели, факторы роста : Дис... канд. экон. нау к: 08.00.01 / Мельник Анатолий Владимирович ; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1987. – 166 л. – Бібліогр.: л. 146-166
710663
  Мельник А.В. Конечные результаты социалистического производства: содержание, показатели, факторы роста. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Мельник А.В.; КГУ. – К, 1987. – 24л.
710664
  Кравченко В.А. Конечные результаты социалистического производства: содержание, формы выражения, механизм достижения : Автореф... канд. эконом.наук: 08.0001 / Кравченко В.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 23л.
710665
  Барановский А.И. Конечные результаты. Планирование и оценка / А.И. Барановский. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 159 с. – (Серия "За эффективность и качество")
710666
  Филатова Н.И. Конечные стадии геосинклинального развития Северной и Центральной Джунгарии / Н.И. Филатова. – Москва : Наука, 1972. – 143с.
710667
  Попов А.М. Конечные стационарные подгруппы общего положения линейных полупростых групп Ли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Попов А.М.; МГУ. – М., 1981. – 18л.
710668
  Казаков Дмитрий Игоревич Конечные суперсимметричные модели квантовой теории поля : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Казаков Дмитрий Игоревич; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1987. – 10л.
710669
  Докторов И.П. Конечные факторизуемые группы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Докторов И.П.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.13-16
710670
  Кемени Д.Д. Конечные цепи Маркова / Д.Д. Кемени, Д.Л. Снелл. – Москва : Наука, 1970. – 272 с.
710671
  Оден Дж. Конечные элементы в нелинейной механике сплошных сред / Дж. Оден. – Москва : Мир, 1976. – 464 с.
710672
  Зенкевич О. Конечные элементы и аппроксимация / О. Зенкевич, К. Морган; Пер. с англ. Б.И.Квасова; Под ред. Н.С.Бахвалова. – Москва : Мир, 1986. – 318с. – Библиогр.: с.304-305
710673
  Тихонов В.А. Конечный продукт АПК / В.А. Тихонов. – Москва, 1985. – 264 с.
710674
  Козубенко В.А. Конечный продукт и производительность труда / В.А. Козубенко. – К, 1988. – 189с.
710675
  Усольцева О. Конзистентна оцінка в моделі виживання з похибками вимірювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 45-50. – (Математика. Механіка ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається модель виживання з похибкою вимірювання. Деякі тривалості життя можуть бути цензурованими. Iх розподіл залежить від невідомого параметра, що оцінюється. В статті оцінюється цей параметр, від якого розподіл цензору не залежить. ...
710676
  Усольцева О.С. Конзистентна оцінка в моделі тривалості життя з цензурованими спостереженнями за наявності похибок вимірювання // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 156-162. – ISSN 0868-6904
710677
  Савич І.М. Конзистентність квантильних оцінок у моделях регресії з сильно залежним шумом // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 128-136. – ISSN 0868-6904
710678
  Ольшинський О.В. Конзистентність оцінки методу найменших квадратів у моделі прихованого марковського ланцюга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 112-115. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)
710679
  Іванов О.В. Конзистентність оцінки найменших квадратів амплітуд та кутових частот суми гармонійних коливань у моделях з сильною залежністю // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 80. – С. 55-62. – ISSN 0868-6904
710680
  Поліщук Р.С. Конзистентність оцінки перехідних ймовірностей в авторегресійній моделі з прихованим марківським ланцюгом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядається авторегресійна модель першого порядку з частково прихованим марківським ланцюгом. Будується оцінка методу найменших квадратів для ймовірностей переходу прихованого ланцюга, та доводиться її конзистентність. Наводяться деякі ...
710681
  Максаев А.В. Кони-годы / А.В. Максаев. – М, 1989. – 140с.
710682
  Высоцкий С.А. Кони / С.А. Высоцкий. – Москва, 1988. – 433с.
710683
  Урнов Д.М. Кони в океане / Д.М. Урнов. – Москва, 1983. – 128с.
710684
  Ливанова М. Кони в суде и в сенате // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 2 (114). – С. 102-121. – ISSN 1819-6268


  "17 октября 1888 года царь Александр III с семьей возвращался из Крыма в Петербург. На станции Борки неподалеку от Харькова царский поезд сошел с рельс. Были многочисленные жертвы среди обслуживающего персонала; царская семья чудом уцелела. «Мысль о ...
710685
  Цюпа И.А. Кони вороные / И.А. Цюпа; Пер. с укр. Г. Ушакова. – Москва : Воениздат, 1961. – 48с.
710686
  Кашежева И.И. Кони времени / И.И. Кашежева. – М., 1987. – 108с.
710687
  Андерсон Кони Кони и люди / Шервуд Андерсон : Перев. М. Волосова. – Ленинград ; Москва : Изд. "Петроград" ; [Тип. Пуокра], 1926. – 249, [2] с. – (Библиотека художественной литературы = Шервуд Андерсон ; Перев. а англ. М. Волосова)
710688
  Довидайтис Й.П. Кони Перкунаса : роман / Й.П. Довидайтис; пер. с литов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 368 с.
710689
  Христовски А. Кони под месечина / А. Христовски. – Скопье, 1957. – 48с.
710690
  Катков Н.И. Кони под ясным небом. / Н.И. Катков. – М, 1979. – 270с.
710691
  Высоцкий В.С. Кони привередливые / В.С. Высоцкий. – Москва, 1987. – 29с.
710692
  Кобяков Г.Г. Кони пьют из Керулена / Г.Г. Кобяков, 1971. – 324с.
710693
  Кобяков Г.Г. Кони пьют из Керулена / Г.Г. Кобяков. – Иркутск, 1977. – 317с.
710694
   Коник та Мурашка: грузинська народна казка. – К., 1983. – 12с.
710695
  Ляшенко Г.П. Кониконхии девона центральных и восточных областей Русской платформы / Г.П. Ляшенко; Под ред. Киреевой Г.Д. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1959. – 220с.
710696
  Курас І. Кониський Георгій // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 133-134. – ISBN 966-642-207-7


  Григорій Осипович Кониський (чернече ім"я Георгій) (1717-1795) - український філософ, письменник, проповідник, церковний і культурний діяч. Єдиний єпископ Відомства православного сповідання Російської імперії на території Речі Посполитої.
710697
  Ляпіна Т.О. Кониський Григорій Осипович (Георгій) / Т.О. Ляпіна, Тригубенко, В..В // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 12-1. – ISBN 966-06-0367-3
710698
  Жадько В. Кониський Олександр Якович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 441. – ISBN 978-966-8567-14-8
710699
  Побірченко Н.С. Кониський Олександр Якович (1836-1900) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 394-406. – ISBN 966-06-0367-3
710700
  Ляшко Г.П. Конихонхи полеозоя СССР и их стратиграфическое значение : Дис... докт. геол.-минер.наук: / Ляшко Г. П.; КГУ, ВНИГНИ г. Москва. – К., 1973. – 460л. – Бібліогр.:л.436-460
710701
  Привалов Е.Н. Конические и биоконические резонаторы с частичным диэлектрическим заполнением : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Привалов Е.Н.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 20 с.
710702
  Привалов Е.Н. Конические и биоконическое резонаторы с частичными диэлектрическим заполнением : Дис... канд.физ-мат.наук: 01.04.03. / Привалов Е.Н.;. – Киев, 1985. – 170л. – Бібліогр.:л.159-170
710703
  Громов В.Г. Конические плоские деформации несжимаемого материала : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Громов В.Г.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1963. – 10л.
710704
  Беляев Н.Г. Конические сечения и некоторые высшие кривые в плоскости Лобачевского : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Беляев Н.Г.; Ин-т математики АН УССР. – Черновцы, 1953. – 9 с.
710705
  Висоцький В. Коні вередливі : вибрані поезії / Володимир Висоцький ; [ пер. українською Попов М.В. ]. – Київ : Асканія, 2009. – 298 с. – ISBN 978-966-2203-00-4
710706
  Козаченко В.П. Коні воронії : Дума про матір: Роман / В.П. Козаченко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 453с. – ISBN 5-333-00222-3
710707
  Косач Ю.М. Коні для Андибера / Ю.М. Косач. – Нью-Йорк, 1963. – 32с.
710708
  Коцюбинський М.М. Коні не винні / М.М. Коцюбинський. – 2-е. – Харків, 1929. – 59с.
710709
  Коцюбинський М.М. Коні не винні / М. Коцюбинський ; Інститут Тараса Шевченка ; перед. Юрія Савченка. – [Харьків] : Держвидав України, 1929. – 52 с.
710710
  Коцюбинський М.М. Коні не винні / М.М. Коцюбинський. – 3-є. – Харків, 1930. – 59с.
710711
  Коцюбинський М.М. Коні не винні / М.М. Коцюбинський. – Харків; Київ, 1932. – 40с.
710712
  Коцюбинський М.М. Коні не винні : повість, оповідання / Михайло Коцюбинський. – Харків : Фоліо, 2006. – 317с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3635-7
710713
  Пинзеник В. Коні не винні, або Реформи чи їх імітація / В. Пинзеник. – Київ : Академія, 1998. – 128с. – 33сПинз Шифр дубл. – ISBN 966-580-036-1
710714
  Марочко В. Конквест Роберт // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 203-204. – ISBN 978-617-642-388-1
710715
  Гумилев Николай Конквистадор : Стихотворения / Гумилев Николай; Сост.серии Н.В.Алехина. – Москва : Летопись, 1997. – 502с. – (Мир поэзии). – ISBN 5-88730-015-9
710716
  Хинг А. Конкистадор / А. Хинг. – М, 1984. – 271с.
710717
  Снегирев В. Конкистадоры / В. Снегирев. – Москва, 1936. – 263с.
710718
  Зименков Р.И. Конкистадоры ХХ века / Р.И. Зименков. – Москва : Политиздат, 1990. – 223 с.
710719
  Саїнчук І. Конклюдентні дії в договірних зобов"язаннях // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 181-182
710720
  Гарячук О. Конклюдентні дії, як умова вчинення правочину // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 166-168. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
710721
   Конкорданція поетичних творів Тараса Шевченка = A concordance to the poetic works of Taras Shevchenko. – New York; Edmonton; Toronto : Shevcheko scientific society; Canad. in-t of Ukr. stud. – ISBN 1-895571-39-1
Т.1. – 2001. – ХХХІІІ,773с.
710722
   Конкорданція поетичних творів Тараса Шевченка = A concordance to the poetic works of Taras Shevechenko. – New York-Edmonton ; Toronto : Shevcheko scientific soc.;Canad. in-t of Ukr. stad. – ISBN 1-895571-40-5
Т. 2. – 2001. – С.776-1554
710723
   Конкорданція поетичних творів Тараса Шевченка = A concordance to the poetic Works of Taras Shevchenko. – New York; Edmonton; Toronto : Shevcheko scientific society; Canad. in-t of Ukr. stud. – ISBN 1-895571-41-3
Т.3. – 2001. – С.1555-2502
710724
   Конкорданція поетичних творів Тараса Шевченка = A concordance to the poetic works of Taras Shevechenko. – New York;Edmonton ;Toronto : Shevcheko scientific society; Canad. in-t of Ukr. stad. – ISBN 1-895571-42-1
Т. 4. – 2001. – С.2603-3230
710725
  Винниченко В. Конкордизм // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 82 : Невідомий Винниченко. – С. 26-256. – ISBN 978-966-579-271-0
710726
  Винниченко В.К. Конкордизм : система будування щастя / Володимир Винниченко. – Київ : Український письменник, 2011. – 340, [4] с. – Сер. засн. у 2011 р. – Бібліогр.: с. 24-26. – (До джерел = Ad fontes). – ISBN 978-966-579-291-8


  У пр. №1723369 печатка: Бібліотека Майдану
710727
  Морозова В.А. Конкордия / В.А. Морозова. – Москва, 1967. – 223с.
710728
  Бреслав Б. Конкордия Николаевна Самойлова / Б. Бреслав. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1926. – 16 с. – (Б-чка работницы и крестьянки . Сер. "Биогр." ; № 2)
710729
  Каравашкова С.В. Конкордия Николаевна Самойлова / С.В. Каравашкова, Л.Д. Дюжева. – Москва : Мысль, 1979. – 112 с. – Библиогр.: с. 110-111. – (Партийные публицисты)
710730
  Бурак И.Л. Конкретизация многозначных сочинительных союзов в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Бурак И. Л.; АН БССР, Ин-т языковед. им. Коласа. – Минск, 1988. – 18л.
710731
  Шмелева Г.Г. Конкретизация социалистического права как фактор совершенствования правового регулирования. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Шмелева Г.Г.; Харьков. юрид. ин-т. – Х., 1982. – 16л.
710732
  Шмелева Г.Г. Конкретизация юридических норм в правовом регулировании / Г.Г. Шмелева. – Львов, 1988. – 104с.
710733
  Волошко І.М. Конкретизація абстракцій // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
710734
  Боєва О.С. Конкретизація дефініції "трудовий спір" - крок до ефективного судового захисту трудових прав // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 336-346. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
710735
  Мельниченко М.Ф. Конкретизація і розвиток категорій діалектики на основі досягнень сучасного природничонаукового знання - найважливіший аспект взаємозв"язку філософії і природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
710736
  Бондаренко Т.М. Конкретизація наукових задач у співпраці науки, виробництва та держави, вплив політичних факторів на управлінські важелі й економіку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред.: М.О. Кизим [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4. – C. 41-46. – ISSN 2222-0712
710737
  Гоблик В. Конкретизація наукової задачі як базового методу експериментального дослідження / В. Гоблик, Т. Щербан // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 28-40. – ISSN 2312-5993
710738
  Нікольська О. Конкретизація норм Конституції України як необхідна передумова їх застосування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 29-35
710739
  Радчук О.В. Конкретизація образу: затекст і тезаурус // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 423-428


  На прикладі перекладів В. Мисика і М. Лукаша з Р. Бернза висвітлюється специфіка сприйняття (конкретизації) віддаленого у часопросторі поетичного образу, характер його зв"язку з відображеним життям (позамовною ситуацією, затекстом) і фоновими знаннями ...
710740
  Радчук О. Конкретизація образу: затект і тезаурус // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 186-193. – ISSN 1728-9572


  На прикладі перекладів В. Мисика і М. Лукаша з Р. Бернза висвітлюється специфіка сприйняття (конкретизації) віддаленого в часопросторі поетичного образу, характер його зв"язку з відображеним життям (позамовною ситуацією, затекстом) і фоновими знаннями ...
710741
  Андрущакевич В Ю. Конкретизація правових норм: поняття та природа // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 39-44
710742
  Зварич Р. Конкретизація та верифікація розуміння альтерглобалізації // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 1 (60), січень - березень. – C. 3-16. – ISSN 1684-906Х
710743
  Делікатна Л.С. Конкретизація як лексична трансформація в романі Гі де Мопассана "Любий друг" та його українському перекладі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 165-166. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
710744
  Стельмащук З. Конкретизація як спосіб передачі аспектуального значення багатократності дії в англо-українського художнього перекладі // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 58-61. – Бібліогр.: Літ.: с. 61; 12 поз.
710745
  Айдинян А. Конкретизований зміст вини в окремих складах злочинів, що передбачають загибель людей (людини) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 205-206
710746
  Провотар О.І. Конкретна алгоритміка / О.І. Провотар, О.О. Провотар // Компьютерная математика : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев, 2016. – Вып. 2. – С. 87-93
710747
  Провотар О.І. Конкретна алгоритміка / О.І. Провотар ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Жешувський ун-т. – Київ : Наукова думка, 2017. – 125, [1] с. – Бібліогр.: с. 124-125. – ISBN 978-966-00-1641-5
710748
  Єфремов С.О. Конкретна життєва ситуація протиправної поведінки особи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 78-84. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье рассматривается один из важнейших вопросов проблемы преступного поведения - вопрос о конкретной жизненной ситуации, выступающей в качестве одной из его детерминант. Предпринимается попытка дать логическое определение понятия "конкретная ...
710749
  Грэхем Р.Л. Конкретная математика = Concrete mathematics : матем. основы информатики / [Р.Л. Грэхем, Д.Э. Кнут, О. Паташник ; перевод с английского И.В. Красикова]. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Вильямс, 2010. – 781, [1] с. – Авт. указ. на обороте тит. л.- Предм. указ.: с. 761-781. – Библиогр.: с. 719-751. – ISBN 978-5-8459-1588-7
710750
  Грэхем Р. Конкретная математика. Основание информатики / Р. Грэхем, Д. Кнут, О. Паташник. – Москва : Мир, 1998. – 703с. – ISBN 5-03-001793-3


  Назначение книги дать читателю технику оперирования дискретными объектами. Обучение общим методам ведется на многочисленных примерах, и упражнениях разной степени сложности снабженных ответами. Книга раскрывает тайну американского образования.
710751
  Радченко С. Конкретні дії для розв"язання конкретних проблем культурної спадщини під час війни та після неї // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: М.І. Григорчук, Б.В. Гриньов, І.І. Гук [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 17, № 5 (97), вересень - жовтень. – С. 30-31. – ISSN 1819-7329
710752
   Конкретні методи наукових досліджень у сфері менеджменту та безпеки організацій // Організація наукових досліджень у сфері менеджменту та безпеки організації : підручник / В. Бліхар, О. Омельчук, В. Вовк, М. Бліхар, М. та ін. Копитко. – Хмельницький : Видавництво ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 240-289. – ISBN 978-617-7572-50-2
710753
  Бініон М. Конкретні орієнтири. Як розвиватимуться двосторонні відносини між Києвом і Лондоном // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 33/34 (717/718), 20.08 - 02.09.2021. – С. 66-67. – ISSN 1996-1561
710754
  Малышко Л.Н. Конкретно-историческая обусловленность человеческой деятельности / Л.Н. Малышко. – Киев, 1983. – 176 с.
710755
  Кутковой О.А. Конкретно-исторический характер диалектики сознательности и стихийности в воздействии общества на природу : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кутковой О.А.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1986. – 22л.
710756
  Белый Олег Васильевич Конкретно-исторический характер художественного мышления и проблема героя в литературе социалистического реализма : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Белый Олег Васильевич; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1977. – 26л.
710757
  Поломошнов Борис Евгеньевич Конкретно-историческое содержание физического труда и его развитие в условиях научно-технической революции : Дис... канд. фил.наук: 09.00.01 / Поломошнов Борис Евгеньевич; КГУ. – К, 1987. – 163л. – Бібліогр.:л.148-164
710758
  Поломошнов Борис Евгеньевич Конкретно-историческое содержание физического труда и его развитие в условиях научно-технической революции : Автореф... кандидата философскихнаук: 09.00.01 / Поломошнов Борис Евгеньевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 16л.
710759
  Поломошнов Борис Евгеньевич Конкретно-историческое содержание физического труда и его развитие в условиях научно-технической революции : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Поломошнов Борис Евгеньевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 16л.
710760
  Салтанова І.М. Конкретно-історичне і символічне в поетичному світі роману А. Карпентьєра "Вік просвітництва" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 76-77
710761
  Горак Г.І. Конкретно-історичний харатер суб"єкта суспільного розвитку // Філософська думка : науково-теоретичний журнал Інституту філософії АН УРСР. – Київ, 1984. – № 5, вересень - жовтень. – С. 39-46. – ISSN 0130-5719
710762
  Конверський А.Є. Конкретно-наукові джерела проблеми логічного обгрунтування знання в Арістотеля
710763
  Козлов В.А. Конкретно-социологические исследования в области права / В.А. Козлов, Ю.А. Суслов. – Л., 1981. – 111с.
710764
  Лапаева В.В. Конкретно-социологические исследования в праве. / В.В. Лапаева. – Москва, 1987. – 142 с.
710765
   Конкретно-социологические исследования в правовой науке. Материалы науч. конф. 26-27 окт. 1965 г. Киев.. – К., 1967. – 192с.
710766
  Хмара Г.И. Конкретно-социологическое изучение системы политического просвещения. (По материалам Ленингр. парт. организации, 1961-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Хмара Г.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Кафедра истории КПСС. – Л., 1966. – 18л.
710767
   Конкретно-социологическое изучение состояния религиозности и опыта атеистического воспитания. – М., 1969. – 283с.
710768
  Замогильный Сергей Иванович Конкретно-эмпирические формы ценностных установок молодежи России и Монголии / Замогильный Сергей Иванович, Ставропольский Юлий Владимирович, Дорждагва Тогооч // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 140-155. – Бібліогр.: с. 143, 152. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
710769
  Таболич Елена Владимировна Конкретно-языковые черты в просодической структуре английского вопроса. (Экспериментально-фонетическое исследование анализ-синтез-анализ) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04, 10.02.01 / Таболич Елена Владимировна; Киевск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1983. – 20л.
710770
  Кисельов А. Конкретно про відкриття офшорної фірми // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 3. – С.22-26
710771
  Буржанский В. Конкретно про мерчендайзинг // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 6. – С.12-19


  мерчендайзинг- (від англ.): мистецтво торгувати
710772
   Конкретно, деловито, оперативно : сборник. – Донецк, 1980. – 127с.
710773
   Конкретно, творчески, эффективно. – М., 1986. – 284с.
710774
  Васильев В.П. Конкретное социологическое исследование идеологической работы / В.П. Васильев. – Москва : Мысль, 1984. – 144 с. – Библиогр.: с. 136-143
710775
  Налетов И.З. Конкретность философского знания / И.З. Налетов. – Москва, 1986. – 235с.
710776
  Баринова Г.И. Конкретность, деловитость : сборник : (XXVII съезд КПСС : за высокую эффективность идеол., полит.-воспитат. работы) / сост. Г.И. Баринова. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 223, [1] с.
710777
  Постоев И.И. Конкретные вопросы экономики, планирования и организации управления производством развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки / И.И. Постоев. – Волгоград : ВолгПИ, 1987. – 116 с.
710778
  Суслов Ю.А. Конкретные исследования и развитие социологии права / Ю.А. Суслов. – Л., 1983. – 143с.
710779
   Конкретные исследования современных религиозных верований.. – М., 1967. – 244с.
710780
  Земсков А.И. Конкретные модели и проекты открытого доступа / А.И. Земсков, Я.Л. Шрайберг // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 34-44. – ISSN 0130-9765
710781
  Фатнева В.Д. Конкретные основы слов, обозначающих абстрактные понятия. (По матер. числительных). : Автореф... канд. филолог.наук: 677 / Фатнева В.Д.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 18л.
710782
  Леви П. Конкретные проблемы функционального анализа / П. Леви. – Москва, 1967. – 510с.
710783
  Зарицкий П.В. Конкреции в углях и вмещающих породах среднего карбона западной части Донецкого бассейна : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Зарицкий П.В.; ХГУ. – Х., 1956. – 15л.
710784
   Конкреции докембрия : Сборник научных трудов. – Ленинград : Наука, 1989. – 246с.
710785
  Зарицкий П.В. Конкреции и значение их изучения / П.В. Зарицкий. – Харьков, 1985. – 176с.
710786
   Конкреции и конкреционный анализ. – М., 1977. – 248с.
710787
   Конкреции и конкреционный анализ.. – Л., 1970. – 162с.
710788
   Конкреции и конкреционный анализ. (всесоюз. науч. конф. 27-28 ноября 1973 г.). – Х., 1973. – 190с.
710789
  Зарицкий П.В. Конкреции угленосных отложений Донецкого бассейна / П.В. Зарицкий. – Харьков, 1959. – 240с.
710790
   Конкреционные новообразования чернозема типичного, черноземовидных солонцеватых почв юга Тамбовской низменности / Ф.Р. Зайдельман, А.С. Никифорова, Л.В. Степанцова, Т.В. Красина, В.Н. Красин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 654-669 : рис., табл. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0032-180Х
710791
  Дрозд Т.І. Конкреційні силіцити Волино-Поділля та їх гемолого-економічна оцінка : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Дрозд Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 156 арк. – Додатки: арк. 146-156. – Бібліогр.: арк. 131-145
710792
  Дрозд Т.І. Конкреційні силіцити Волино-Поділля та їх гемолого-економічна оцінка : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 04.00.19 / Дрозд Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
710793
  Люльєв Ю.Б. Конкські остракоди Причорноморської западини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 23-28. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геології ; № 11)
710794
  Кузьменко В.И. Конктактные задачи для упругопластических слоистых тел. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Кузьменко В.И.; Мв и ССО СССР. – Днепропетровск, 1981. – 21л.
710795
  Гудков Андрей Конкуати-Дули - территория шимпанзе : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 126-133 : Фото
710796
  Дячук Л.В. Конкубінат у візантійському праві класичної доби // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 117-123. – ISSN 1563-3349


  Досліджуються проблеми правового регулювання конкубінату в період середньо-візантійського права в умови християнської ціннісної парадигми.
710797
  Рисс М.О. Конкукренція як провідна форма господарського механізму світової економіки // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 84. – С. 42-47. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
710798
  Поєдинок О. Конкур майбутніх юристів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 16-22 березня (№ 11). – С. 3. – ISSN 1992-9277


  7 березня в Києві пройшов Національний раунд щорічного міжнародного студентського конкурсу судових дебатів з міжнародного права імені Бена Телдерса (Telders International Law Moot Court Competition). Організатором національного раунду виступила ...
710799
   Конкур проєктів досліджень для підтримки молодих учених / прес-служба НАПН України // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Січень - лютий (№ 1). – С. 1


  30 січня відбулося засідання президії НАПН України. Вчені зокрема затвердили: формування галузевої тематики наукових досліджень НАПН України, виконання яких розпочинається в 2021 році; результати конкурсу проєктів наукових досліджень для підтримки ...
710800
  Бенедисюк С. Конкуренійне право: задачі для юристів / С. Бенедисюк, А. Кремньова // Юридична газета. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 15). – С. 26-27
710801
  Пахневич Алексей Конкуренкты из Неандерталя : Pro Et Contra / Пахневич Алексей, Фирсова Наталья // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 26-35 : Іл.,Карта
710802
  Пархомчук Т. Конкурент чи каталізатор? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 2 жовтня (№ 183). – С. 9


  Переведення Донецького національного університету у Вінницю - це шанс для старту нових наукових та освітніх проектів у місті. Як тут готуються зустрічати "переселенця"?
710803
  Макарський О. Конкурент, з яким варто дружити // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 6. – С. 31-34
710804
  Пріхно А. Конкуренти Гааги // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 травня (№ 19/20). – С. 22-23. – ISSN 1992-9277


  Чому та як українські суди мають розслідувати воєнні злочини росіян?
710805
  Дубровик А. Конкуренти змінили тактику. А ми? Прем"єр-міністр РФ розпорядився кардинально змінити стратегію розвитку ІТ - галузі. В Україні такого документа взагалі немає, але ми все одно обігруємо сусіда на цьому полі, кажуть експерти / А. Дубровик, М. Юзич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14 листопада (№ 208). – С. 7


  Дані Асоціації "Інформаційні технології України": найвищі показники працевлаштування ІТ-спеціалістів - 76% від загальної кількості випускників зайнятих в ІТ-індустрії дає Національний університет "Києво-Могилянська академія". На четвертому - Київський ...
710806
  Калечиць В.В. Конкуренти природи. (Пластмаси на Україні) / В.В. Калечиць. – Київ, 1963. – 46с.
710807
  Зернецька О.В. Конкурентна боротьба в Інтернеті та за Інтернет // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С.44-50


  Мета статті - дослідити головні тенденції конкурентної боротьби в Інтернеті; вивчити негативний вплив його подальшої комерціалізації на глобальну Інтернет - спільноту, маючи на увазі пов"язані із цим різноманітні труднощі щодо захисту відкритого вебу, ...
710808
  Олександрова К.С. Конкурентна боротьба в сучасному міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 55-56


  Розглянуто глобалізаційні процеси як переломний етап розвитку світового господарства.
710809
  Верескун М.В. Конкурентна боротьба і конкурентоспроможність крупних корпоративних структур // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 61-72. – (Економічні науки ; Вип. 1 (23)). – ISSN 2225-6725
710810
  Борисенко З. Конкурентна боротьба. Про реформу конкурентної політики // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 12


  "У пошуках шляхів виходу з регулярних криз у нас зазвичай пропонують традиційний перелік вольових заходів, які роками влада намагається реалізовувати, однак насправді це не приводить до відчутних позитивних зрушень. Тут не потрібно винаходити ...
710811
  Здоревський О.О. Конкурентна взаємодія молекул пероксиду водню та води з центрами впізнавання макромолекули ДНК : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Здоревський Олексій Олександрович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
710812
  Лєткова К.Ю. Конкурентна галузь у системі конкурентоспроможності національної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 70-72


  Розглянуто рещільтати дослідження основних умов формування конкурентоспроможності текстильної промисловості.
710813
  Галушка О.М. Конкурентна девальвація валюти як прояв неопротекціонізму в сучасному світовому господарстві : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Галушка Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 245 арк. – Додатки: арк. 226-245. – Бібліогр.: арк. 199-225
710814
  Галушка О.М. Конкурентна девальвація валюти як прояв неопротекціонізму в сучасному світовому господарстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Галушка Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21c. – Бібліогр.: 12 назв
710815
  Шевченко Л.С. Конкурентна діагностика юридичної фірми: світова практика та ії запровадження в Україні // Економічна теорія та право : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 1 (24). – С. 76-86. – ISSN 2411-5584
710816
  Марков В.В. Конкурентна здатність сортів люцерни до видів злакових культур, її природа і можливість використання у насінництві : Автореф... наук: 06.01.05 / Марков В.В.; Ін-тут землеробства Української акад. аграрних наук. – К., 2000. – 18л.
710817
  Филюк Г. Конкурентна культура в системі заходів конкурентної політики // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 3. – С. 46-58. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1811-3141
710818
  Денисова І. Конкурентна первага - не просто "мрія" а умова виживання в сучасному бізнесі // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 3. – С. 54-55. – ISSN 1810-7923
710819
  Грущинська Н.М. Конкурентна позиція України в міжнародному поділі праці // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 90-93. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
710820
  Циганов О. Конкурентна позиція українських банків з іноземним капіталом / О. Циганов, І. Веселий // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 54-60. – ISSN 1728-9343
710821
  Паламарчук Г.М. Конкурентна політика в перехідній економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.20-25
710822
  Яструбський М.Я. Конкурентна політика в Україні на сучасному етапі економічного розвитку / М.Я. Яструбський, Я.В. Кузнєцов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 433-438. – ISSN 0321-0499
710823
  Медведєв А. Конкурентна політика в умовах модернізації економіки // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 40-46
710824
  Филюк Г. Конкурентна політика держави в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-47. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні засади конкурентної політики держави, здійснено аналіз співвідношення понять "конкурентна політика", "антимонопольна політика", "антимонопольне регулювання". In the article it was researched the theoretical basis of competitive ...
710825
  Ульянов К.Є. Конкурентна політика держави в умовах глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 24-28


  Проаналізовано основні проблеми формуванн та реалізації конкурентної політики в умовах глобалізації. Окреслені основні заходи щодо підвищення ефективності конкурентної політики в Україні.
710826
  Гурова К.Д. Конкурентна політика держави в умовах економічної глобалізації // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 58-68. – (Серія "Економічна теорія та право" ; № 1 (8)). – ISSN 2218-8010
710827
  Ясько Ю.І. Конкурентна політика держави: сутність, принципи та механізм реалізації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 15, серпень. – С. 118-124. – ISSN 2306-6814
710828
  Шнирков О.І. Конкурентна політика Європейського Союзу : Монографія / О.І. Шнирков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 217с. – ISBN 966-594-482-7
710829
  Шнирков О.І. Конкурентна політика Європейського Союзу = Competition policy of the EU : навч. посібник / О.І. Шнирков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 110, [1] с. : іл., табл. – За підтримки програми "Навчання впродовж життя" Європейського Союзу. - Другий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 102-104. – ISBN 978-966-439-554-7
710830
  Уманців Ю. Конкурентна політика на ринку банківських послуг у контексті глобалізації // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 5. – С. 55-71. – ISSN 1605-2005
710831
  Магас В.М. Конкурентна політика на ринку нафтопродуктів України: загальнодержавний контекст і регіональна специфіка / В.М. Магас, К.С. Кантур // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 111-119 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1562-0905
710832
  Уманців Ю.М. Конкурентна політика на ринку страхових послуг України / Ю.М. Уманців, М.С. Дворак // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 104-117. – Бібліогр.: с. 105, 107, 109-117


  Проаналізовано особливості реалізації конкурентної політики на ринку страхових послуг. Систематизовано порушення конкурентного законодавства на страховому ринку України, визначено напрями їх подальшого недопущення. Запропоновано низку заходів, які ...
710833
  Уманців Ю.М. Конкурентна політика на ринку страхових послуг України / Ю.М. Уманців, М.С. Дворак // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 104-117. – Бібліогр.: с. 105, 107, 109-117


  Проаналізовано особливості реалізації конкурентної політики на ринку страхових послуг. Систематизовано порушення конкурентного законодавства на страховому ринку України, визначено напрями їх подальшого недопущення. Запропоновано низку заходів, які ...
710834
  Уманців Ю.М. Конкурентна політика на ринку страхових послуг України / Ю.М. Уманців, М.С. Дворак // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 104-117.
710835
  Лозова Г. Конкурентна політика Німеччини в умовах економічних криз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-44. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  Робота присвячена аналізу формування та розвитку конкурентної політики Німеччини в період економічних криз, визначенню національних тенденцій в цій сфері, а також оцінки ефективності заходів державного регулювання для відновлення економіки. The ...
710836
  Паламарчук О.М. Конкурентна політика та ефективне використання інвестиційних ресурсів у промисловості України / О.М. Паламарчук, Г.М. Паламарчук // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 94-100.
710837
  Хрустальова Конкурентна політика у системі антикризових заходів держави / Хрустальова, .В.В. // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 10-13
710838
  Куліш Л.П. Конкурентна політика у системі інструментів державного регулювання економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 126-131. – ISSN 2306-6806
710839
  Уманців Ю.М. Конкурентна політика у системі чинників активізації економічного розвитку / Ю.М. Уманців, А.С. Дуцька // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – С. 29-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519
710840
   Конкурентна політика України отримала високу оцінку // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 28-43


  Делегація АМК України взяла участь у презентації експертного Огляду конкурентного законодавства та політики України (Женева, липеннь 2013).
710841
  Филюк Г.М. Конкурентна політика України та напрями її вдосконалення в умовах глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 3-8
710842
  Борисенко З. Конкурентна політика як передумова ефективності ринку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 28-32. – ISSN 0131-775Х
710843
  Юдіцький О.Л. Конкурентна політика як складова механізму державного регулювання в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 96-99. – Бібліогр.: 10 назв
710844
  Слав"янська Н. Конкурентна регуляція глобального руху капіталів : теорія і практика / Н. Слав"янська, В. Щербак // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 6. – С. 74-76. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
710845
  Петрущак Тетяна Іванівна Конкурентна розвідка в інформаційному просторі / Петрущак Тетяна Іванівна, Михаленич Соломія Іванівна, Живко Віктор Вікторович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 163-171. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті висвітлено основні параметри розвитку конкурентної розвідки, її спорідненість з економічною та діловою розвідкою, а також відмінність. Досліджено особливості економічного шпигунства та роль конкурентної розвідки в системі прийняття ...
710846
  Приятельчук О.А. Конкурентна розвідка як запорука ведення успішної бізнес-діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 274-275
710847
  Ланде Д. Конкурентна розвідка як технологічний підхід при здійсненні антимонопольної діяльності / Д. Ланде, В. Безулик // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (45). – С. 18-25
710848
  Бараннік Р. Конкурентна розвідка; уявність та реальність / Р. Бараннік, І. Зубач // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 72-77. – ISSN 0132-1331
710849
  Чорнодід І. Конкурентна соціальна позиція країни: порівняльний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 94-99. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається сутність конкурентної позиції країни та проводиться порівняльний аналіз за міжнародними індексами та показниками. Також характеризуються конкурентні соціальні переваги країни. Реальний стан конкурентних соціальних переваг ...
710850
  Кузнецова І. Конкурентна стратегія лідирування за витратами: сутність, особливості та підходи до реалізації / І. Кузнецова, В. Горбатюк // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2021. – № 1/2 (278/279). – С. 59-65. – ISSN 2409-9260
710851
  Юринець О.В. Конкурентна стратегія на засадах нового маркетингу / О.В. Юринець, О.Я. Марущак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 405-412. – ISSN 0321-0499
710852
  Липов В.В. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації : Конкурентна стратегія інтеграції України у міжнародний економічний простір // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 4 (677). – С. 3-17 : рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2522-9303
710853
  Липов В.В. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації : Вихідні засади геоекономічного аналізу та прогнозування стратегії розвитку України в умовах глобалізації // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 3 (676). – С. 21-35 : рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2522-9303
710854
  Кияк А.Т. Конкурентна стратегія транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світогосподарського розвитку : Автореф... канд. економ.наук: 08.05.01 / Кияк А.Т.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
710855
  Гасанов Гейдар Конкурентная борьба крупной компании : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-29. – Бібліогр.: 10 назв
710856
  Стасюкевич С.М. Конкурентная борьба на хлебном рынке Северной Маньчжурии в 1920-х гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 125-137. – ISSN 0042-8779
710857
  Гурьева Ю.Н. Конкурентная позиция организации в сфере недвижимости // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 24-26. – ISBN 978-617-7069-02-6
710858
  Шаститко А. Конкурентная политика в период кризиса / А. Шаститко, С. Авдашева, С. Голованова // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 54-69. – ISSN 0042-8736
710859
  Костусев А.А. Конкурентная политика в Украине : Монография / А.А. Костусев; МОиНУ; КНЭУ. – Киев : КНЭУ, 2004. – 310с. – ISBN 966-574-595-6
710860
  Кохно П. Конкурентная разведка в высокотехнологическом оборонно-промышленном производстве // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 114-134. – ISSN 0207-3676
710861
  Липов В.В. Конкурентная стратегия развития Украины в условиях глобализации // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2018. – № 3 (668). – C. 21-35. – ISSN 2522-9311
710862
  Липов В.В. Конкурентная стратегия развития Украины в условиях глобализации. ІІ. Конкурентная стратегия интеграции Украины в международное экономическое пространство // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2018. – № 4 (669). – C. 3-17. – ISSN 2522-9311
710863
  Чернелевська О.Л. Конкурентне законодавство України: формування, зміст та розвиток : Дис. ... канд. юрид. наук: Спец. 12.00.04 - господар. право, господар.-процес. право / Олена Леонідівна Чернелевська ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 206л. – Бібліогр.: л.191-206
710864
  Чернелевська О.Л. Конкурентне законодавство України: формування, зміст та розвиток : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.04 / Олена Леонідівна Чернелевська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
710865
  Гвоздь В. Конкурентне законодавство: рік у фокусі / В. Гвоздь, А. Боднар // Юридична газета. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 16). – С. 20-21
710866
  Гончарова Н.П. Конкурентне поле формування національного промислового потенціалу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 242-248


  Викладено концептуальні положення формування конкурентоспроможного промислового потенціалу України на засадах формування ринкової інноваційної моделі розвитку.
710867
  Лайкова М.С. Конкурентне право ЄС: питання історичного розвитку й сучасного стану // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 249-254. – ISSN 0201-7245
710868
  Валітов С.С. Конкурентне право України : навчальний посібник / С.С. Валітов ; МОН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 432 с. – ISBN 966-667-225-1
710869
   Конкурентне право України : навч. посібник / [О.О. Бакалінська та ін.] ; за ред. В.С. Щербини, І.В. Лукач ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2017. – 378, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 376-378 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7507-57-3
710870
   Конкурентне право України : навч. посібник / [О.О. Бакалінська та ін.] ; за ред. В.С. Щербини, І.В. Лукач ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2020. – 378, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 376-378 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7507-57-3
710871
  Андрощук Г.О. Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції / Г.О. Андрощук, С.В. Шкляр ; Наук.-дослід. ін-т інтелект. власності Нац. акад. прав. наук України ; Всеукр. громад. орг-ція "Асоціація протидії недобросовісній конкуренції" ; Адвокатське об"єднання "Arzinger". – Київ : Юстініан, 2012. – 471, [1] с. : іл. + CD. – Додатки: с. 265-461. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8257-88-9
710872
  Яворська Т.В. Конкурентне регулювання страхового підприємництва України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 115-122 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
710873
  Довгань Ж. Конкурентне середовище в банківській системі України в контексті забезпечення її фінансової стійкості // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 39-46. – ISSN 1818-5754


  Визначено поточні тенденції розвитку конкурентного середовища на ринку банківських послуг України з точки зору впливу на стійкість банківської системи. Обґрунтовано масштаби впливу іноземного капіталу на розвиток банківської конкуренції в контексті ...
710874
  Костусєв О.О. Конкурентне середовище в Україні: стан та тенденції розвитку / О.О. Костусєв, М.В. Пугачова // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 4. – С. 19-25.
710875
  Мелушова І.Ю. Конкурентне середовище підприємств: сутність та види / І.Ю. Мелушова, О.В. Прокопова, К.О. Твердохліб // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред. В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 11 : Діалектична єдність національних і глобальних інтересів. – C. 379-385. – ISSN 2222-4459
710876
  Завертаний Д.В. Конкурентне середовище ринку АПК України: сучасний стан // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 194-197. – ISBN 978-966-927-199-0
710877
  Дзюбановська Н. Конкурентне середовище як структурна складова моделювання кредитно-депозитної політики банку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 92-97. – ISSN 1818-5754
710878
  Бочарова Ю.Г. Конкурентне співробітництво як стратегічна альтернатива конкуренції в умовах глобалізації // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 298-303. – ISSN 1993-0259
710879
  Жулинський М. Конкурентне суспільство. Культурний фактор // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 серпня - 1 вересня (№ 154/155)


  Зневажливе ставлення російської імперської верхівки до української мови нагадує ставлення султанської влади в Туреччині до мови простих турків. Після скасування султанату в Туреччині з ініціативи Мустафи Кемаля була проведена мовна революція - заміна ...
710880
   Конкурентни позиции на университетите и висшите училища на пазара на труда в България : [пазарен интерес и конкурентни предимства в професионалния избор] : (материали от науч.-практическа конф.) / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Фак. по икон. и социални науки [та ін. ; изслед. колект.: М. Сотирова (ръководител на проекта) та ін. ; съст. и науч. ред.: М. Сотирова]. – Пловдив ; София : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски", 2010. – 221 с. : іл., табл. – На тит. арк. також: Заключителен етап от проект на тема "Пазарна оценка на публичните и частните инвестиции в човешки капитал, формиран в степените на висшето образование". Реализиран на основата на конкурс на Нац. фонд "Научни изследвания" ... – ISBN 978-954-423-636-6
710881
  Полтавська Є.О. Конкурентний аналіз : навчальний посібник / Полтавська Є.О., Іващенко Г.А., Куліков П.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177-186. – ISBN 978-966-676-474-7
710882
  Бабак І. Конкурентний аналіз підприємства як умова його успішного розвитку (реструктуризації) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 339-345. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
710883
  Балан В.Г. Конкурентний аналіз та конкурентоспроможність підприємства // Стратегічне управління : практикум / В.Г. Балан. – Київ : Наукова столиця, 2018. – С. 183-242. – ISBN 978-617-7649-01-3
710884
  Зюкова І.О. Конкурентний аналіз як інструмент управління стратегічним розвитком підприємства // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-7.
710885
  Маринович В.В. Конкурентний бенчмаркінг у забезпеченні економічної безпеки суб"єктів господарської діяльності // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Ун-т банківської справи Нац. банку України (м. Київ). – Харків, 2012. – Вип. 2 (13). – С. 156-161


  У статті розглядається поняття "конкурентний бенчмаркінг" уточнюється термін "конкурентний бенчмаркінг", визначається місце конкурентного бенчмаркінгу у забезпеченні економічної безпеки суб"єктів господарської діяльності.
710886
   Конкурентний потенціал небанківських фінансових інститутів на ринку кредитних ресурсів / А.С. Криклій, З.М. Васильченко, Л.М. Алексеєнко, І.С. Каракулова // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 10. – С. 8-10
710887
  Гуменюк О. Конкурентний потенціал України- динаміка структурних і якісних змін // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 60-67. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
710888
  Молдаван Л. Конкурентний розвиток малого і середнього підприємництва у сільському господарстві: проблеми і шляхи вирішення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-11. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  Досліджено конкурентний розвиток малого і середнього підприємництва у сільському господарстві. Визначено проблеми та запропоновано шляхи їх вирішення. Исследованы конкурентное развитие малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве. ...
710889
  Болдирєв К.О. Конкурентний стан інвестиційно-інноваційного характеру економіки України // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 3 (15). – С. 13-18. – ISSN 2221-8440
710890
  Бережна Г.В. Конкурентні виклики для українських компаній на міжнародних ринках // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 4-8. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (75)). – ISSN 1814-1161
710891
  Дуцька А. Конкурентні відносини в умовах функціонування різних типів ринкових структур в економіці // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 118-126 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
710892
  Длугопольський О. Конкурентні відносини на глобальному ринку освітніх послуг // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 96-107. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240


  З огляду на необхідність підвищення якості освітніх послуг розглянуто особливості фінансування освіти в розвинутих країнах і країнах, що розвиваються. Проаналізовано освітні послуги в Україні, визначено елементи, які варто запровадити в нашій державі ...
710893
  Луцишин З. Конкурентні девальвації у валютних війнах: фінансові проекції неопротекціонізму / З. Луцишин, Н. Резнікова // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 48-65. – ISSN 1811-9824
710894
  Данько Ю.І. Конкурентні засади сталого розвитку сільських територій // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 70-76 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1562-0905
710895
  Олійник Я. Конкурентні засади формування експортного потенціалу регіонів України / Я. Олійник, С. Запотоцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 6-10. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано теоретико-методичні засади формування конкурентоспроможного експортного потенціалу на регіональному рівні. Проведено оцінку зовнішньоекономічної діяльності регіонів України та запропоновано систему заходів з удосконалення конкурентних ...
710896
  Білявська В. Конкурентні засади формування ринку зерна в Україні: суспільно-географічний аспект вивчення / В. Білявська, К. Атрощенко, С. Запотоцький // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 74-85


  Охарактеризовано сучасний стан та регіональні особливості зернового виробництва в Україні. Розкрито фактори формування попиту й цін на ринку зерна. Визначено основні засади забезпечення конкурентоспроможності зернового ринку. Охарактеризированы ...
710897
  Дикий О.В. Конкурентні маркетингові стратегії та їх застосування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 59-61


  Розглянуто питання життєвого циклу товару як спробу створити аналітичну основу для визначення маркетингової стратегії.
710898
  Уманців Ю. Конкурентні механізми регулювання діяльності корпоративних структур // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11/12 (119). – С. 29-45 : рис. – Бібліогр. : 32 назв. – ISSN 1605-2005
710899
  Торб"як М.П. Конкурентні механізми регулювання ринку страхових послуг України / М.П. Торб"як, Залєвська-Шишак // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 58-61 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
710900
   Конкурентні моделі безпечного розвитку України в умовах інституціональної нестабільності та викликів глобального середовища / А.І. Мокій, К.І. Антонюк, М.І. Флейчук, О.І. Іляш // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (312). – С. 21-37. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
710901
   Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті : монографія / [Д.Г. Лук"яненко та ін.] ; за ред. Д.Г. Лук"яненко, Л.Л. Антонюк ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т вищої освіти. – Київ : КНЕУ, 2019. – 374, [7] c. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 351-372 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-926-262-2
710902
   Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті : [міжнародна монографія] : монографія / [Д.Г. Лук"яненко та ін.] ; за ред. Д.Г. Лук"яненка, Л.Л. Антонюк ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т вищої освіти. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2021. – 463, [7] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. також: Міжнародна монографія. – Бібліогр.: с. 435-461 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-926-349-0
710903
  Запотоцька І.В. Конкурентні особливості експортного потенціалу регіонів України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 45-49
710904
  Скуратовський Ю.М. Конкурентні партійні системи: основні властивості та перспективи становлення в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 707-714. – ISSN 1563-3349
710905
  Могильний О.М. Конкурентні переваги аграрних секторів України та Польщі / О.М. Могильний, Н.А. Герасименко // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 55-74 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
710906
  Неізвестна С.І. Конкурентні переваги альтернативних джерел енергії в Україні / С.І. Неізвестна, К.В. Міхальова // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 181-184. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 1). – ISSN 0869-0782
710907
  Лубенченко О.Е. Конкурентні переваги аудиторських фірм. Процедури з оцінки якості аудиторських послуг // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 130-134. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
710908
  Тищенко О. Конкурентні переваги банків / О. Тищенко, Г. Азаренкова, В. Сословський // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 20-24.
710909
  Молчанова Е.Ю. Конкурентні переваги в реалізації зовнішньоекономічної стратегії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 41-44. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економіка ; вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз зовнішньоторговельного балансу України як критерію ідентифікації конкурентних переваг країни та вибору торговельного партнера. Показано вплив наявних конкурентних переваг на вибір торговельних партнерів та реалізацію пріоритетів ...
710910
  Бондаренко М.П. Конкурентні переваги в системі теоретико-понянійного апарату конкурентоспроможності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 73-75
710911
  Стеценко В.В. Конкурентні переваги вищого навчального закладу: сучасний зміст // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 197-206. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  Досліджуються конкурентні переваги сучасного вищого навчального закладу на прикладі ВНЗУ "Полтавський університет економіки і торгівлі". Зазначається, що конкурентоспроможність сфери освіти має прояв у зовнішніх та внутрішніх конкурентних перевагах, що ...
710912
  Позняк С.В. Конкурентні переваги і конкуреноспроможність // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 1. – С. 50-54
710913
  Пашко М.М. Конкурентні переваги й формування капіталів корпорації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 198-202


  Висвітлюється проблема стратегічного управління формуванням конкурентних переваг і розвитку корпорації в постіндустріальну епоху на основі системно-інтеграційної концепції підприємства шляхом виділення різних типів капіталів. Problem of strategic ...
710914
  Ганущак-Єфіменко Конкурентні переваги кластерооб"єднаних підприємств на ринку : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 143-147. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
710915
  Соколовська І.П. Конкурентні переваги малих банків для розвитку національної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 251-256. – ISSN 2222-4459
710916
  Шуста Т.Н. Конкурентні переваги міжнародного маркетингу та напрями їх застосування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 76-79. – (Економіка ; Вип. 42)


  Аналізуються можливості застосування методів міжнародного маркетингу в Україні.
710917
  Шульц С.Л. Конкурентні переваги міжрегіонального економічного співробітництва у розвитку підприємницьких мереж / С.Л. Шульц, Л.З. Кіт // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 29-32. – ISSN 2071-4653
710918
  Шлюсарчик Б. Конкурентні переваги на основі пропозиції в теорії міжнародної торгівлі // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.10-17
710919
  Скавронська І. Конкурентні переваги національної економіки на світовому ринку туристичних послуг // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 396-402. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
710920
  Микитюк О. Конкурентні переваги підприємств в коопераційних відносинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 83-88. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовані підходи до визначення конкурентних переваг та перспектив їх використання. Визначено такий напрям реалізації конкурентних переваг як коопераційні відносини суб"єктів господарювання. В статье проанализированы подходы к ...
710921
  Чорна М.В. Конкурентні переваги підприємств ритейлу: фактор і результат конкурентних відносин / М.В. Чорна, Н.М. Смольнякова, А.М. Волосов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 32-40. – ISSN 2222-4459
710922
  Якименко Н.В. Конкурентні переваги підприємств торгівлі / Н.В. Якименко, В. Федорова // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 116-121. – ISSN 2075-4892
710923
  Мурашко І. Конкурентні переваги підприємства / І. Мурашко, М. Гуцан // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 189-196. – ISBN 978-617-7768-14-1
710924
  Отенко В.І. Конкурентні переваги підриємницької діяльності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 : Податкова віддача регіонів України: проблеми і перспективи. – С. 290-295. – ISSN 2222-4459
710925
  Галас Л.І. Конкурентні переваги розвитку зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (99). – С. 55-60. – ISSN 1562-0905
710926
  Михайлик Ганна Вікторівна Конкурентні переваги та шляхи їх формування на машинобудівних підприємствах України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 130-136. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто проблему формування конкурентних переваг вітчизняних машинобудівних підприємств. Проаналізовано підходи до визначення сутності та джерел конкурентних переваг, визначено їхні основні характеристики та критерії класифікації, ...
710927
  Семикіна М. Конкурентні переваги трудових послуг на ринку праці: сутність, оцінка, методи соціально-економічного забезпечення / М. Семикіна, Н. Василенко // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 161-168. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економічні науки ; № 5-1). – ISSN 1684-9949
710928
  Кривенко М.Л. Конкурентні переваги у діяльності підрозділу транснаціональної корпорації на внутрішньому ринку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 27-31.
710929
  Пирець Н.М. Конкурентні переваги українського експорту в контексті світового розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 11-16
710930
  Ігнатенко М.М. Конкурентні переваги як джерела організаційно-економічних пріоритетів розвитку фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств / М.М. Ігнатенко, Л.Ю. Леваєва, Л.О. Мармуль // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, травень. – С. 4-10 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
710931
  Туніцька Ю.М. Конкурентні переваги як основа забезпечення конкурентоспроможності підприємства за умов відкритості національного ринку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 159-165
710932
  Гаврилюк С.П. Конкурентні переваги як основа розробки стратегії туристських підприємств // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.76-80. – (Економічні науки ; № 2)
710933
  Мазур В. Конкурентні позиції підприємств гірничо-металургійного комплексу України : управління економікою:теорія і практика / В. Мазур, О. Скороход // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 4-18 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
710934
  Ярошенко Ю. Конкурентні позиції та фінансова стійкість виробничо-економічних систем : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 53-55 : Табл.
710935
  Єршова Г.В. Конкурентні позиції України серед країн СНД у залученні прямих іноземних інвестицій // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 102-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
710936
  Куреда Н.М. Конкурентні позиції української енергетики / Н.М. Куреда, В.В. Коміссарова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 129-134. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
710937
  Куреда Н.М. Конкурентні позиції української енергетики / Н.М. Куреда, В.В. Коміссарова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 129-134. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
710938
  Рак Н. Конкурентні стратегії банків в умовах економіки знань // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 282-292. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
710939
  Степаненко А.І. Конкурентні стратегії банків України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 129-136
710940
   Конкурентні стратегії безпеки розвитку України у глобальному середовищі : монографія / [Д.А. Антонюк, К.І. Антонюк, І.Г. Бабець та ін.] ; за заг. ред. Анатолія Мокія ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : [б. в.], 2019. – 871, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-02-8934-5
710941
  Соколюк Г.О. Конкурентні стратегії виробничого підприємства: особливості вибору та умови реалізації : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 163-169 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
710942
  Прус Л. Конкурентні стратегії вищих навчальних закладів // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 4. – С. 26-30
710943
  Білоус А. Конкурентні стратегії зовнішньоекономічної діяльності фінансових компаній // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 97-98
710944
  Ігнатюк А.І. Конкурентні стратегії компаній на глобальних галузевих ринках // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 36-50


  У статті досліджуються причини виникнення та умови існування глобальних конкурентних відносин у сучасній економіці. Здійснено аналіз існуючих визначень глобального галузевого ринку та глобальних компаній, надано їх характеристику та відмінності від ...
710945
  Соколов Ф.С. Конкурентні стратегії міжнародних компаній автомобільної промисловості // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. С.І. Архієреєва, І.О. Дерід, В.І. Сідорова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 135-137. – ISBN 978-966-285-568-5
710946
  Дмитрієв І. Конкурентні стратегії на ринку страхування заставного майна та життя заставодавців / І. Дмитрієв, А. Євсєєв // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 37-40. – ISSN 1993-0259
710947
  Борисенко З.М. Конкурентні стратегії розвитку виробництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 23-27.
710948
  Лазарєва О.В. Конкурентні стратегії розвитку сільськогосподарського землекористуваня // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 5 (48), листопад. – С. 90-96. – ISSN 2218-1199
710949
  Гаврилюк О.В. Конкурентні стратегії ТНК у глобальному середовищі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 39-47.


  У статті проаналізовано функціонування ТНК та їх конкурентні стратегії в умовах глобалізації. The article deals with activity and competitive strategies of TNC"s under the conditions of globalization.
710950
  Терещенко І.О. Конкурентні стратегії управління підприємством / І.О. Терещенко, Д.І. Білецька // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 82-87. – ISSN 2306-6792
710951
  Кривошеєва В.В. Конкурентні стратегії фінансових установ на ринку кредитних послуг фізичним особам // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 139-143. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
710952
  Боліла Марія Миколаївна Конкурентні стратегії фірм на світовому ринку та особливості їх реалізації в умовах України ( на матеріалах ринку побутової техніки) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Боліла М.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
710953
  Боліла М.М. Конкурентні стратегії фірм на світовому ринку та особливості їх реалізації в умовах України (на матеріалах ринку побутової техніки) : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / М.М. Боліла ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2004. – 187 л. – Бібліогр.: л. 172-187
710954
  Єхануров Ю.І. Конкурентність держави Україна: безпековий вимір // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 6-10


  У данній статті розглянуто актуальні проблеми формування національної безпеки України під впливом внутрішніх і зовнішніх викликів. In the article the actual problems of forming of national safety of Urraine are considered under influence of internal ...
710955
  Задоя А.О. Конкурентність національної економіки та іноземні інвестиції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 19-24
710956
  Филюк Г. Конкурентно-монопольні тенденції в глобальній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-18. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Досліджено діалектику взаємодії конкуренції і монополії в економічній системі в умовах глобалізації. Розкрито економічні наслідки такої взаємодії. Исследована диалектика взаимодействия конкуренции и монополии в экономической системе в условиях ...
710957
  Болдырев К.А. Конкурентно-мотивационный характер повышения конкурентоспособности творческого потенциала квалифицированных работников // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 378-382. – ISSN 2222-4459
710958
  Саниахметова Н. Конкурентное законодательство в государствах с развитой рыночной экономикой // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.5-8
710959
  Баринов А Н. Иншакова Конкурентное законодательство в прогнозируемой динамике развития : монография / Н.А. Баринов, А.О. Иншакова, М.Ю. Козлова ; под ред. Н.А. Баринова, А.О. Иншаковой. – Москва : Юрлитинформ, 2013. – 170, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-4396-0373-2
710960
   Конкурентное законодательство Украины : Юридический сборник. – Київ, 2002. – 310с. – ISBN 966-651-040-5


  Вошли основные нормативно-правовые акты по вопросам защиты экономической конкуренции при осуществленные предпринимательской деятельности. Для предпринимателей, руководителей, менеджеров, юристов, государственных служащих, научных работников
710961
  Тотьев К.Ю. Конкурентное право (правовое регулирование конкуренции) : Учебник / К.Ю. Тотьев. – Москва : РДЛ, 2000. – 352с. – Библиогр.:с.338-344. – ISBN 5-93840-001-5
710962
   Конкурентное преимущество с AAS // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 7-8 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
710963
  Черваньов Д. Конкурентноздантість та менеджмент підприємств / Д. Черваньов, Л. Названова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність та зміст поняття конкурентоздатність, як ключового елементу ринкової економіки; визначено основні об"єкти, фактори та методи її оцінки; обгрунтовано необхідність формування нової концепції менеджменту підприємства, орієнтованої на ...
710964
  Реутов В.Є. Конкурентноздатність підприємства: критерії, показники і методики оцінювання // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 65-67 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
710965
  Черваньов Д.М. Конкурентноздатність та менеджмент підприємств / Д.М. Черваньов, Л. Названова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 11-16
710966
  Сафаров М. Конкурентноспособность страхового рынка в условиях глаболизации // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 44-47. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В данной работе раскрываются сущность, факторы и перспективы развития страхового бизнеса. Анализируется состояние страховой отрасли, её взаимосвязь с текущими социально-экономическими проблемами. In the given work the essence, factors and prospects ...
710967
  Тігіпко С. Конкурентноспроможна банківська система% можливості досягнення та забезпечення в Україні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 2. – С. 63-70. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1605-2005
710968
  Антонюк Б.О. Конкурентноспроможний розвиток Китаю в XXI столітті // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Бубенок О.Б., Онищенко О.С., Отрощенко І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 41-48. – ISSN 2409-904X
710969
  Лютий І. Конкурентноспроможність банків в умовах глобалізації та лібералізації руху капіталу / І. Лютий, О. Юрчук // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 18-25.
710970
  Корнєєв В. Конкурентноспроможність банків України в умовах лібералізації ринків фінансових послуг : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 14-17 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
710971
  Шлапак О. Конкурентноспроможність вітчизняного м"ясного скотарства // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 48-51 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-3944
710972
  Дишко І.Ю. Конкурентноспроможність вітчизняної лісопродукції: віповідальність рівнів якості та витрат вимогам світового ринку : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 26-32 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
710973
  Синюченко М.І. Конкурентноспроможність національної економіки: дослідження ефективності факторів зростання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 7 : Відновлювальна енергетика - важливий напрям диверсифікації світового енергоринку. – С. 14-17. – ISSN 2222-4459
710974
  Юрченко О.Є. Конкурентноспроможність України на світовому ринку туризму в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 307-315


  У статті показана динаміка туристських прибуттів по макрорегіонах світу в першому десятилітті ХХI ст. Проаналізована конкурентоспроможність України на світовому туристському ринку. Проведена типологія регіонів країни за характером туристської ...
710975
  Невмержицька М.В. Конкурентноспроможність як ідеологічна основа формування нового типу особистості // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 97-98
710976
  Самборська-Музичко Конкурентноспроможність як об"єкт аналізу при формуванні стратегії банку // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 17, № 1. – С. 181-188. – ISSN 1993-0259
710977
  Черленяк І.І. Конкурентноспроможність, конкуренція, ринок: макросистемні аспекти // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 28-31. – ISSN 1728-6220
710978
  Кравченко Л.О. Конкурентноспроможнсть продукції та її оцінка / Л.О. Кравченко, О.О. Парнак // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 31-35. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.3 (112)). – ISSN 2078-2128
710979
  Розанова Н. Конкурентные взаимодействия в отрасли информационных технологий : мировой опыт и Россия // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 91-106. – ISSN 0042-8736
710980
  Розанова Н. Конкурентные взаимодействия в отрасли информационных технологий: мировой опыт и Россия // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 91-106. – ISSN 0042-8736
710981
  Вовк И. Конкурентные позиции экономики Украины в контексте проблемы создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 2. – С. 95-100.
710982
  Гиберт К.А. Конкурентные преимущества и недостатки промышленного сектора Германии // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 2 : Российская Федерация в мировом хозяйстве: позиции и новые задачи. – С. 48-52. – ISSN 2074-6040
710983
  Кныш М.И. Конкурентные стратегии : Учебное пособие / М.И. Кныш. – Санкт-Петербург, 2000. – 284с. – ISBN 5-86983-039-7
710984
  Николайчук В. Конкурентные стратегии на рынке услуг // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 11. – С. 2-6
710985
  О"Шонеси Конкурентный маркетинг. Стратегический подход = Competitive marketing. A strategic approach / О"Шонеси; Дж. О"Шонесси ; [пер. с англ.: С. Жильцов и др.]. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 857, [7] с. : ил., табл. – Имен. указ.: с. 828-830. - Предм. указ.: с. 830-853. - Указ. фирм и торговых марок: с. 853-857. - Парал. тит. л. англ. -Пер. изд.: Competitive marketing a strategic approach / John O"Shaughnessy. London, 1984. – Библиогр. в примеч. в конце гл. – (Бизнес-класс / под науч. ред. Д.О. Ямпольской). – ISBN 5-318-00030-4


  Показана вся панорама маркетинговой деятельности, начиная от разработки стратегии фирмы, анализа потребительского поведения, проведения маркетинговых исследований до создания и продвижения товара на рынок
710986
  Семин Р.Н. Конкурентный процесс и его особенности в сфере предложения и спроса // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 43-49. – ISSN 1728-8878
710987
  Петегирич Л.Б. Конкурентоздатність робочої сили в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 207-209. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто особливості функціонування ринку робочої сили в перехідній економіці.
710988
  Горбашко Е.А. Конкурентоспособность промышленной продукции / Е.А. Горбашко. – Санкт-Петербург, 1991. – 64с.
710989
  Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление : Учебное пособие / Р.А. Фатхутдинов. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 312с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000313-4
710990
  Шевченко Л.С. Конкурентоспроможність бізнесу (підприємства) : навч. посібник у питаннях і відповідях / Шевченко Людмила Степанівна. – Харків : Право, 2022. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 308-311 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-998-397-8
710991
  Амоша О. та інш. Конкурентоспроможність вітчизняного промислового виробництва та проблеми вступу України до Світової організації торгівлі // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.70-73. – ISBN 966-654-102-5
710992
  Лєткова К.Ю. Конкурентоспроможність галузі як складова конкурентоспроможності національної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 203-206. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто актуальну проблему конкурентоспроможності українських галузей, а саме, галузі текстильної промисловості, покращення її конкурентних позицій, знаходження нових конкурентних переваг та підвищення рівня конкурентоспроможності економіки України ...
710993
  Жибак М.М. Конкурентоспроможність зерновиробництва та інноваційні чинники її забезпечення / М.М. Жибак, Г.М. Христенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, травень. – С. 4-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
710994
  Мазурок П. Конкурентоспроможність і проблеми зайнятості молоді // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 3. – С.111-114
710995
  Квачова Т.В. Конкурентоспроможність інтелектуального продукту на світовому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 202-203. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Активна купівля-продаж об"єктів інтелектуальної власності приводить до встановлення і розвитку особливого ринку - ринку інтелектуальних товарів і послуг.
710996
  Піддубна Л. Конкурентоспроможність послуг міжнародного туристичного страхування // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2020. – № 3/4 (276/277). – С. 111-123. – ISSN 2409-9260
710997
  Гавриш О.А. Конкурентоспроможність промислових підприємств : монографія / О.А. Гавриш, А.Д. Кухарук, Т.В. Іванова ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 132–152. – ISBN 978-966-622-743-3
710998
   Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів : за матеріалами праць наук. групи : монографія / [Л.В. Шірінян, М.І. Арич, К.В. Багацька та ін.] ; за наук. ред. проф. Лади Василівни Шірінян ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Ліра-К, 2020. – 402, [2] с. : портр., табл., іл. – Авт. зазнач. на с. 3-6. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7844-40-1
710999
  Білорус О. та інш. Конкурентоспроможність у сучасному глобальному світі // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 9. – С.7-11. – ISBN 966-7825-54-Х
711000
  Коклюнов О.М. Конкурентоспроможність як стабілізуючий фактор розвитку економіки // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.16-18
<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,