Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у жовтні 2014 року.An Ideal Husband. The Importance of Being Earnest / Oscar Wilde. - Kyiv : Znannia, 2014. - 224 p. - (English Library). - ISBN 978-617-07-0206-7 An Ideal Husband. The Importance of Being Earnest / Oscar Wilde. – Kyiv : Znannia, 2014. – 224 p. – (English Library). – ISBN 978-617-07-0206-7

   


   Oscar Wilde (1854-1900) was an outstanding Irish writer, playwright, poet, essayist, an unsurpassed master of aphorism and paradox. His giftedness revealed itself in various genres, but comedies occupy a special place in O. Wilde's creative heritage. Owing to their staginess, lively dialogues, witty epigrams pronounced by the characters, sparkling, sometimes even absurd, humour, his plays passed into golden reserves of the world literature, ran through numerous theatrical productions and screen adaptations. Two Wilde's best known comedies are put forward to the readers in this collection.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІдеальний чоловік. Як важливо бути серйозним / Оскар Вайльд. - К. : Знання, 2014. - 224 с. - (English Library). - ISBN 978-617-07-0206-7 Ідеальний чоловік. Як важливо бути серйозним / Оскар Вайльд. – К. : Знання, 2014. – 224 с. – (English Library). – ISBN 978-617-07-0206-7

   


   Оскар Вайльд (1854-1900) - видатний ірландський письменник, драматург, поет, есеїст, неперевершений майстер афоризму й парадокса. Його обдарування виявилося у різних жанрах, але особливе місце у творчому спадку О. Вайльда належить комедіям. Завдяки сценічності, живим діалогам, сповненим дотепності гострим епіграмам, виголошуваним персонажами, іскрометному, іноді навіть абсурдному гумору ці п'єси увійшли до золотого фонду світової літератури, витримали велику кількість театральних постановок та екранізацій. Увазі читачів пропонуються дві найвідоміші комедії О. Вайльда.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТThe Roads We Take and Other Stories / O. Henry. - Kyiv : Znannia, 2014. - 206 p. - (English Library). - ISBN 978-617-07-0193-0 The Roads We Take and Other Stories / O. Henry. – Kyiv : Znannia, 2014. – 206 p. – (English Library). – ISBN 978-617-07-0193-0

   


   William Sydney Porter (1862-1910), known by his pen name O. Henry, was an outstanding American writer, world-famous master of a short story genre. By his humor and humanism, he turns the humdrum of the humble folk's life into edifying fairy-tales about eternal values, and it's of no consequence where the scene is laid: though it were in the Wild West or in the concrete gutter of New York. The present collection includes the most vivid, more than once screened O. Henry's works from his extremely rich and varied creative heritage.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТДороги, які ми вибираємо, та інші оповідання / О. Генрі ; пер. з англ. Олександра Гончара. - К. : Знання, 2014. - 206 с. - (English Library). - ISBN 978-617-07-0194-7 Дороги, які ми вибираємо, та інші оповідання / О. Генрі ; пер. з англ. Олександра Гончара. – К. : Знання, 2014. – 206 с. – (English Library). – ISBN 978-617-07-0194-7

   


   О. Генрі (Вільям Сідні Портер, 1862-1910) - видатний американський письменник, всесвітньо визнаний майстер жанру короткої оповіді. Своїми гумором та гуманізмом він перетворює прозу життя маленьких людей на повчальні казки про вічні цінності, і байдуже, де відбувається дія - на Дикому Заході чи в бетонних нетрях Нью-Йорка. До збірки увійшли найбільш яскраві та неодноразово екранізовані твори О. Генрі з його надзвичайно багатої і різнопланової літературної спадщини.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТThe Son of the Wolf / Jack London. - Kyiv : Znannia, 2015. - 206 p. - ISBN 978-617-07-0207-4 The Son of the Wolf / Jack London. – Kyiv : Znannia, 2015. – 206 p. – ISBN 978-617-07-0207-4

   


   Jack London (1876-1916) was an outstanding American writer, publicist and public figure, the author of numerous adventure stories and tales. The collection "The Son of the Wolf" (1900) consists of nine tales of the so called "Northern cycle" which tell about the life of gold-diggers and the native population of Alaska. The writer, in an extremely masterly manner, unites the description of the hard realities of people's life on the boundless expanses of the north with the spirit of romance and adventures, shows the man's courage and endurance, willpower and fortitude under the conditions of bitter struggle for existence.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТВсесвітня історія : навч. посіб. / Б.М. Гончар, В.М. Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко, С.П. Стельмах. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2014. - 895 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-617-07-0187-9 Всесвітня історія : навч. посіб. / Б.М. Гончар, В.М. Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко, С.П. Стельмах. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2014. – 895 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-617-07-0187-9

   


   Посібник дає змогу учням і студентам при підготовці до іспитів поновити, доповнити, систематизувати знання із всесвітньої історії. Структура, виклад фактичного матеріалу зорієнтовані на програми вищих навчальних закладів. Враховуючи досвід підготовки абітурієнтів і студентів, автори подають матеріал таким чином, щоб допомогти їм зрозуміти логіку змін у суспільному житті, історичного процесу в цілому. Особливу увагу приділено питанням, недостатньо висвітленим у сучасних підручниках.
   Для учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів, студентів, аспірантів, усіх, хто цікавиться історією.

СТИСЛИЙ ЗМІСТДілова культура дипломата : навч. посіб. / Н.Л. Тимошенко. - К. : Знання, 2014. - 199 с. - ISBN 978-617-07-0145-9 Ділова культура дипломата : навч. посіб. / Н.Л. Тимошенко. – К. : Знання, 2014. – 199 с. – ISBN 978-617-07-0145-9

   


   У пропонованому посібнику розглянуто основні складові ділової культури дипломатів, їхні професійно-особистісні характеристики. Визначено норми і принципи виконавської дисципліни та ефективності, нетворкінгу, тайм-менеджменту, ефективного спілкування (письмового та усного), використання сучасних засобів зв'язку, проведення ділових­ бесід, поведінки під час ділових поїздок. Приділено увагу питанням­ взаємодії з представниками ЗМІ за різних обставин, особливостям ділового іміджу дипломата, правилам і нормам етикету під час ділових їж, питанням конфіденційності та безпеки у роботі дипломата­, особливостям ділової культури співробітника закордон-ної дипломатичної установи, проявам культурологічного шоку, проб­лемним питанням перебування сім'ї дипломата у довгостроковому відрядженні.
   Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, дипломатів-практиків.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономічна теорія: Політекономія : підручник / за ред. В.Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 9-те вид., доповн. - К. : Знання, 2014. - 710 с. - (Класичний університетський підручник). - ISBN 978-617-07-0157-2 Економічна теорія: Політекономія : підручник / за ред. В.Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 9-те вид., доповн. – К. : Знання, 2014. – 710 с. – (Класичний університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0157-2

   


   Це нове видання добре відомого в Україні підручника з економічної теорії. Його найважливіші особливості: системний і енциклопедичний характер висвітлення законів і категорій економічної теорії, глибокий аналіз, виваженість оцінок і висновків, оригінальність і лаконічність подання матеріалу. Підручник устаткований необхідними таблицями, рисунками, графіками, глосарієм, запитаннями для самоконтролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу і забезпечує можливість використання новітніх освітніх технологій, зокрема дистанційних методів навчання, придатний для комп'ютерних технологій організації навчального процесу.
   Розраховано насамперед на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Підручник буде корисним також науковцям, керівникам та службовцям державних установ, працівникам комерційних структур, усім, хто прагне оволодіти економічною теорією.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ (згорнути)

   Передмова

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Глава 1. Предмет і метод економічної теорії

   Зародження й основні етапи розвитку економічної теорії як науки
   Предмет економічної теорії та еволюція у його визначенні різними школами
   Методи пізнання економічних процесів і явищ та їхня класифікація
   Економічні категорії, закони та принципи. Пізнання і використання економічних законів
   Функції економічної теорії
   Економічна теорія як теоретико-методологічна база інших економічних наук
   Навчальний тренінг

Глава 2. Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси

   Сутність та структура економічних потреб суспільства
   Економічний закон зростання потреб
   Економічні інтереси, їхня класифікація та взаємодія
   Мотиви та стимули ефективного господарювання
   Навчальний тренінг

Глава 3. Економічна система суспільства. Відносини власності

   Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку
   Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи. Типи економічних систем
   Власність, її сутність, форми і місце в економічній системі
   Місце і роль людини в економічній системі
   Навчальний тренінг

Глава 4. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік

   Сутність і закономірності еволюційного переходу економічної системи до наступного типу
   Перехідні економічні системи: зміст і основні риси
   Криза і розпад командно-адміністративної системи та необхідність переходу економіки постсоціалістичних країн до ринкових відносин
   Концепції переходу постсоціалістичних країн до ринкової економіки
   Формування інституційних та економічних умов переходу країн до нової системи господарювання
   Навчальний тренінг

Глава 5. Форми організації суспільного виробництва та їхня еволюція

   Сутність і структура суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво
   Основні фактори суспільного виробництва та їхній взаємозв'язок
   Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники
   Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне
   Економічні та неекономічні блага. Товар і його властивості
   Альтернативні теорії вартості
   Закон вартості, його сутність та функції
   Навчальний тренінг

Глава 6. Теорія грошей і грошового обігу

   Теоретичні концепції виникнення і сутності грошей
   Функції грошей та їхня еволюція
   Грошовий обіг і його закони
   Грошова система, її структурні елементи й основні типи
   Валютні курси. Конвертованість грошей
   Інфляція, її сутність, причини, види і соціально-економічні наслідки
   Навчальний тренінг

Розділ ІІ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Глава 7. Ринкова економіка: суть, структура та інфраструктура

   Ринкове господарство як невід'ємна складова товарного виробництва
   Риси, структура та функції ринку
   Основні суб'єкти ринкової економіки
   Держава як суб'єкт ринкового господарства
   Інфраструктура ринку
   Навчальний тренінг

Глава 8. Попит і пропозиція. Теорія ринкової рівноваги

   Сутність попиту і фактори, що його визначають
   Пропозиція: зміст і фактори, що на неї впливають
   Еластичність попиту і пропозиції
   Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
   Навчальний тренінг

Глава 9. Конкуренція і монополія у ринковій економіці

   Конкуренція, її суть і економічні основи. Закон конкуренції
   Види економічної конкуренції
   Методи конкурентної боротьби
   Монополія: причини виникнення, суть та основні форми
   Антимонопольна політика держави. Антимонопольне законодавство
   Навчальний тренінг

Глава 10. Підприємництво у ринковій економіці

   Зміст, основні принципи та ознаки підприємництва
   Теорії та моделі підприємництва
   Організаційно-правові форми підприємництва
   Класифікація підприємств за розміром. Малий бізнес. Нові види підприємницької діяльності
   Навчальний тренінг

Глава 11. Капітал. Витрати виробництва і прибуток

   Капітал як економічна категорія товарного виробництва
   Структура авансованого капіталу. Витрати виробництва, їхня сутність та класифікація
   Прибуток на капітал і фактори, що його визначають. Економічна роль прибутку
   Кругооборот і оборот промислового капіталу. Амортизація і відтворення основного капіталу
   Навчальний тренінг

Глава 12. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки

   Аграрні відносини, їхній зміст і особливості
   Земельна рента, її сутність, види і механізм утворення
   Ринок земельних ресурсів. Ціна землі
   Агропромислова інтеграція й агропромисловий комплекс
   Державна політика регулювання і підтримки сільськогосподарського виробництва
   Навчальний тренінг

Глава 13. Доходи, їхні джерела й розподіл

   Сутність, види та джерела формування доходів. Номінальні і реальні доходи
   Функціональний розподіл доходів: марксистська та маржиналістська концепції
   Попит на ресурси та чинники, що його визначають, в теорії граничної продуктивності
   Ціноутворення на ринку праці. Заробітна плата як явище ринку
   Економічна рента і трансфертний дохід у складі заробітної плати. Форми і системи заробітної плати
   Вплив держави та профспілок на функціонування ринку праці
   Персональний розподіл доходів. Сімейні доходи, їх рівень, джерела і структура
   Навчальний тренінг

Глава 14. Економіка невизначеності, ризику і страхування

   Невизначеність і ризиковість сучасної ринкової економіки
   Спекуляція та її роль в умовах ринку
   Страхування як засіб обмеження рівня ризиковості
   Навчальний тренінг

Розділ ІІІ. ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Глава 15. Національне виробництво і відтворення

   Зміст, види та пропорції національного (суспільного) відтворення
   Теоретичні моделі суспільного відтворення
   Система національного рахівництва: необхідність виникнення, зміст, цілі
   Концепції та принципи побудови системи національних рахунків
   Основні макроекономічні показники СНР
   Навчальний тренінг

Глава 16. Макроекономічна нестабільність і економічне зростання

   Циклічність економічного розвитку як прояв макроекономічної нестабільності. Теорії циклічних коливань
   Класифікація економічних циклів за тривалістю та їх характеристика. Середні цикли та їх фази
   Нециклічні коливання економіки
   Безробіття, його зміст, причини, види, форми. Рівень безробіття. Наслідки впливу безробіття на економіку
   Економічне зростання: зміст, типи, чинники
   Концепції та найпростіші моделі економічного зростання
   Навчальний тренінг

Глава 17. Фінансова система

   Необхідність, зміст, структура та функції фінансів
   Фінансова система. Державний бюджет. Бюджетний дефіцит і державний борг
   Теорія оподаткування
   Навчальний тренінг

Глава 18. Кредитна система

   Необхідність, зміст і принципи функціонування кредиту
   Форми і функції кредиту
   Кредитна система та її структура
   Навчальний тренінг

Глава 19. Урядове регулювання національної економіки

   Об'єктивна необхідність, зміст та моделі урядового регулювання економіки
   Цілі, засоби та методи урядового впливу на економіку
   Основні напрями та межі урядового впливу на економіку
   Навчальний тренінг

Розділ ІV. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Глава 20. Інтернаціоналізація господарського життя і світовий ринок

   Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки як основа формування світового господарства
   Форми міжнародних економічних відносин (МЕВ). Концепції трансформації
   Всесвітній ринок товарів та послуг
   Торговельний і платіжний баланси країни
   Зміст і структура світової валютної системи
   Сутність, причини, форми і тенденції розвитку міграції робочої сили
   Навчальний тренінг

Глава 21. Глобалізація економіки та загальноцивілізаційні проблеми людства

   Глобалізація як закономірний процес світогосподарського розвитку
   Сутність, ознаки та рівні глобалізації економіки
   Суперечності глобалізації та її моделі
   Взаємопов'язаність і передумови вирішення глобальних проблем
   Навчальний тренінг

Альфред Нобель
Лауреати премії банку Швеції з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля
Глосарій
ПіслямоваЕксперимент доктора Гайдеґґера та інші оповідання / Натаніель Готорн ; пер. з англ. Ганни Лелів. - К. : Знання, 2014. - 182 с. - (English Library). - ISBN 978-617-07-0190-9 Експеримент доктора Гайдеґґера та інші оповідання / Натаніель Готорн ; пер. з англ. Ганни Лелів. – К. : Знання, 2014. – 182 с. – (English Library). – ISBN 978-617-07-0190-9

   


   Натаніель Готорн (1804-1864) - видатний майстер американської прози ХІХ століття, що стояв біля витоків національної американської культури. Для романтичної поетики Н. Готорна характерні взаємопроникнення реальності й фантастики, загадкові збіги, символічна гра, використання моральних алегорій. Водночас його психологічні спостереження є дуже точними, а образи - надзвичайно пластичними. До збірки увійшли найвідоміші новели письменника.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТЗникнення та інші оповідання / Елізабет Гаскелл ; пер. з англ. Ігоря Андрущенка. - К. : Знання, 2013. - 158 с. - (English Library). - ISBN 978-617-07-0195-4 Зникнення та інші оповідання / Елізабет Гаскелл ; пер. з англ. Ігоря Андрущенка. – К. : Знання, 2013. – 158 с. – (English Library). – ISBN 978-617-07-0195-4

   


   Елізабет Гаскелл (1810-1865) - англійська письменниця ХІХ століття, автор кількох соціальних романів, а також різноманітних за тематикою повістей, оповідань, нарисів, у яких органічно поєднуються риси романтизму і реалізму. До цієї збірки увійшли вибрані твори Е. Гаскелл, написані у жанрі готичної прози. Автор майстерно передає характерну для готичної традиції атмосферу жаху й таємничості, водночас легко і без педантизму вплітаючи в оповідь вікторіанські моральні настанови і демонструючи витончене почуття гумору.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія пострадянських країн : підручник / Т.В. Орлова. - К. : Знання, 2014. - 511 с. - (Університетський підручник). - ISBN 978-617-07-0090-2 Історія пострадянських країн : підручник / Т.В. Орлова. – К. : Знання, 2014. – 511 с. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0090-2

   


   Пропонована книга - перший не тільки в Україні, а й на всьому пострадянському просторі підручник, у якому розглядається історія нових незалежних держав (колишніх республік СРСР) від зародження протестних настроїв та рухів до сьогодення. На основі аналізу політичних, економічних, соціальних та інших процесів показано провідні тенденції, досягнення і проблеми становлення й розвитку цих країн. Висвітлено роль особистісного фактора в історії нових незалежних держав. Окремо проаналізовано історичну спадщину Союзу в житті кожної з країн, враховуючи спільні риси в їхньому розвиткові та причини відмінностей, підсумовано досвід понад 20-річного незалежного існування.
   Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, які спеціалізуються в галузі міжнародних відносин або історії, політології, соціології, журналістики, всіх, кого цікавить історія пострадянських країн.

СТИСЛИЙ ЗМІСТНевеличка драма : роман на одну частину / Валер'ян Підмогильний. - К. : Знання, 2014. - 294 с. - (Скарби). - ISBN 978-617-07-0204-3 Невеличка драма : роман на одну частину / Валер'ян Підмогильний. – К. : Знання, 2014. – 294 с. – (Скарби). – ISBN 978-617-07-0204-3

   


   "Невеличка драма" Валер'яна Підмогильного (1901-1937) належить до нового для української літератури типу інтелектуального роману. Цей твір - своєрідний психологічний зріз життя людини в Україні в 1920-ті роки. Кажучи словами відомого літературного критика Ю. Шереха, це твір про двох. Головні герої уособлюють у собі не тільки чоловіче й жіноче начала, але й різні світогляди, різне бачення щастя - "щастя розумової величі" і "щастя чуттєвої величі". Роман читається із захопленням і спонукає читача до роздумів над природою людини, сенсом життя, суперечностями між розумом і почуттям, почуттям і обов'язком.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТПосольство і консульство: організація і форми роботи : навч. посіб. / О.П. Сагайдак, П.Д. Сардачук ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : Знання, 2014. - 317 с. - ISBN 978-617-07-0209-8 Посольство і консульство: організація і форми роботи : навч. посіб. / О.П. Сагайдак, П.Д. Сардачук ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К. : Знання, 2014. – 317 с. – ISBN 978-617-07-0209-8

   


   У навчальному посібнику всебічно розкрито місце і роль дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном у реалізації зовнішньополітичного курсу України. Основна мета - чітко окреслити специфіку дипломатичної та консульської служби, висвітлити практику виконання нагальних завдань.
   Для студентів факультетів міжнародних відносин, дипломатів-практиків, усіх, хто цікавиться питаннями дипломатичної служби.

СТИСЛИЙ ЗМІСТСеред темної ночі ; Під тихими вербами : повісті / Борис Грінченко. - К. : Знання, 2014. - 326 с. - (Класна література). - ISBN 978-617-07-0184-8 Серед темної ночі ; Під тихими вербами : повісті / Борис Грінченко. – К. : Знання, 2014. – 326 с. – (Класна література). – ISBN 978-617-07-0184-8

   


   Дилогія Бориса Грінченка (1863-1910) "Серед темної ночі", "Під тихими вербами" - один із кращих творів в українській літературі, написаних на рубежі ХІХ-ХХ століть. Уже з перших сторінок читач поринає в реальний світ народних характерів, впізнаванних облич і проблем. На прикладі життя родини Пилипа Сиваша ми бачимо соціальне розшарування села, руйнацію родинних зв'язків, традицій, і це спонукає замислитись, чому люди так часто завдають одне одному горя і страждань, що треба зробити, щоб світ став добрішим? Це вічні проблеми, тому вони залишаються актуальними і сьогодні. Книга від початку до кінця читається з великим інтересом і, незважаючи на драматичність долі головних персонажів у цьому складному і жорсткому світі, підводить читача до усвідомлення важливості в житті людини справедливості й краси, які єднають серця, просвітлюють душу, без чого не можна з упевненістю дивитися в майбутнє і бути щасливим.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТСкажений чорнобильський собака : вибрані твори / Євген Гуцало. - К. : Знання, 2014. - 221 с. - (Скарби). - ISBN 978-617-07-0170-1 Скажений чорнобильський собака : вибрані твори / Євген Гуцало. – К. : Знання, 2014. – 221 с. – (Скарби). – ISBN 978-617-07-0170-1

   


   У наведених творах Євгена Гуцала (1937-1995) перед нами постає життя хлопчиків і дівчаток, сповнене захоплюючих­ пригод, мандрівок, несподіваних зустрічей та вчинків, складних, нерідко драматичних, а часом і кумедних ситуацій, зухвалих витівок - усього того, що й творить неповторний світ дитинства. Читача захоплює цікавий сюжет, який стрімко розвивається і тримає в напрузі, а головне - дух благородства, здатність юних щиро співчувати, проявити наполегливість, волю і попри всілякі перешкоди прийти на допомогу слабшому. Приваблює також сповнена гармонії та поезії мова письменника.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТСучасна цінова політика / А.В. Волошенко. - К. : Знання, 2014. - 239 с. - (Сучасна наука). - ISBN 978-617-07-0200-5 Сучасна цінова політика / А.В. Волошенко. – К. : Знання, 2014. – 239 с. – (Сучасна наука). – ISBN 978-617-07-0200-5

   


   У монографії досліджуються еволюція і сучасний стан цінової політики як у національному, так і в глобальному вимірах. Особлива увага приділяється питанням розробки основних засад державної системної цінової політики в умовах глобалізаційних ризиків, що перманентно зростають. Запропонована модель оптимального поєднання ринкових регуляторів та системи інституційних впливів на ціноутворення в контексті загальнодержавної стратегії економічного розвитку.
   Книга розрахована на науковців, викладачів економічних спеціальностей, аспірантів, фахівців у галузі управління національним господарством.

СТИСЛИЙ ЗМІСТФилософские смыслы: содержание, авторы, история / В.Л. Павлов. - К. : Знання, 2014. - 279 c. - ISBN 978­617­07­0197­8 Философские смыслы: содержание, авторы, история / В.Л. Павлов. – К. : Знання, 2014. – 279 c. – ISBN 978­617­07­0197­8

   


   Исследуются специфика функционирования основных философских смыслов (субстанция, общество, личность, мировоззрение, разум, свобода, справедливость, смысл жизни, символ и др.), взаимосвязь в них объективного и субъективного, общего, особенного, единичного. Анализируются исторические контексты бытия смыслов, эволюция их содержания. Критически оцениваются философские интерпретации феномена Бога и роли религии в жизни общества и человека.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТЦей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex