Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у квітні 2014 року.The Murders in the Rue Morgue and Other Stories / Edgar Allan Poe. - Kyiv : Znannia, 2014. - 206 p. - (English Library). - ISBN 978-617-07-0173-2 The Murders in the Rue Morgue and Other Stories / Edgar Allan Poe. – Kyiv : Znannia, 2014. – 206 p. – (English Library). – ISBN 978-617-07-0173-2

   


   Edgar Allan Poe (1809-1849) was an outstanding American writer, poet, literary critic and editor, the representative of romanticism. Known, first and foremost, as the author of tales of mystery and the macabre, he is also considered an inventor of the detective fiction genre, and some of his novelle contain the elements of science fiction, horror and fantasy. Psychological analysis and the ability to convey profound truth through phantasmagoria are being combined, in a masterly manner, in his artistic style which is characterised by the condensity and vividness of its images and the balance of its composition. The readers are brought forward the writer's best-known novelle which have been included into the collection.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТДикий : вибрані твори / Григір Тютюнник. - Київ : Знання, 2014. - 223 с. - (Скарби). - ISBN 978-617-07-0101-5 Дикий : вибрані твори / Григір Тютюнник. – Київ : Знання, 2014. – 223 с. – (Скарби). – ISBN 978-617-07-0101-5

   


   Персонажі наведених у цій книжці творів Григора Тютюнника (1931-1980) - звичайні люди, на долю яких випало жити і шукати свій шлях до щастя у повоєнні роки ХХ століття. У буденних реаліях життя письменник зумів побачити їхню глибинну сутність, характерну ознаку часу, долю людини. Г. Тютюнник любить тих людей, про яких пише; написане ним - завжди вистраждане до глибини душі. Тому кожне його оповідання, новела чи повість сприймаються як сповідь. Читача зворушують у його творах правдивість і самобутній характер оповіді, добірна й точна мова персонажів, але найбільше - самовідданість і милосердя людської душі.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТІнтелектуальна власність : підручник / В.Д. Базилевич. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - Київ : Знання, 2014. - 671 с. - ISBN 978-617-07-0123-7 Інтелектуальна власність : підручник / В.Д. Базилевич. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2014. – 671 с. – ISBN 978-617-07-0123-7

   


   У підручнику викладено теоретичні і практичні основи інтелектуальної власності в обсязі, передбаченому навчальною програмою відповідного курсу аудиторних занять для студентів, які опановують професії менеджера, маркетолога, економіста, підприємця, з метою формування відповідних фахових компетенцій. Розглядаються основи розвитку раціоналізаторства і винахідництва, технічної творчості, охорони об'єктів інтелектуальної власності в Україні, порядок проведення патентних досліджень та оформлення заявок на винаходи, промислові зразки, товарні знаки і заяв на раціоналізаторські пропозиції. Висвітлюються питання правових відносин авторів, патентування винаходів за кордоном, патентна документація та міжнародна класифікація винаходів. Наводяться зразки оформлення правових документів на об'єкти інтелектуальної власності.
   Для студентів вищих навчальних закладів економічних факультетів, інженерних спеціальностей, а також науковців і новаторів та всіх, хто цікавиться економікою, маркетинговою діяльністю або підприємництвом і бізнесом.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІнтелектуальний аналіз даних : підручник / О.І. Черняк, П.В. Захарченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Знання, 2014. - 599 с. - (Університетський підручник). - ISBN 978-617-07-0002-5 Інтелектуальний аналіз даних : підручник / О.І. Черняк, П.В. Захарченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2014. – 599 с. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0002-5

   


   У підручнику висвітлено сутність, методи створення та практичного застосування технологій інтелектуального аналізу даних (Data Mining). Детально аналізуються концепції, технології, практичні підходи до побудови сховищ даних та OLAP-технології, нейрокомп'ютерні технології та нейронні мережі. Розкриваються основні поняття теорії асоціативних правил та побудови дерев рішень, еволюційної технології та генетичних алгоритмів, нечіткі методи інтелектуального аналізу даних. Кожен розділ підручника устаткований необхідними ілюстративними матеріалами і тестами. В останньому розділі наведено лабораторні роботи, виконання яких допоможе студентам здобути навички практичного застосування різноманітних технологій інтелектуального аналізу даних для значного класу задач з досвіду діяльності українських підприємств і організацій.
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям, економістам-практикам, які використовують у своїй роботі технології інтелектуального аналізу даних.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЛогістика : навч. посіб. / О.В. Горбенко. - Київ : Знання, 2014. - 315 с. - ISBN 978-617-07-0161-9 Логістика : навч. посіб. / О.В. Горбенко. – Київ : Знання, 2014. – 315 с. – ISBN 978-617-07-0161-9

   


   У навчальному посібнику наводяться основні моделі та методи управління матеріальними потоками, на ґрунтовній теоретичній основі висвітлюються підходи до здійснення логістичних операцій. Значну увагу приділено зарубіжним і вітчизняним здобуткам у питаннях управління запасами, складування, транспортування, а також практичній складовій. Поряд з теорією логістики розкриваються окремі практичні підходи, що використовуються в господарській діяльності вітчизняних підприємств.
   Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, спеціалістів з логістики, а також усіх, хто цікавиться питаннями сучасної логістики.

СТИСЛИЙ ЗМІСТПроблемы устойчивости денежного обращения / С.В. Мищенко. - Москва : Новое знание, 2014. - 399 с. - ISBN 978-5-94735-160-6 Проблемы устойчивости денежного обращения / С.В. Мищенко. – Москва : Новое знание, 2014. – 399 с. – ISBN 978-5-94735-160-6

   


   Монография посвящена исследованию сущности и роли денег в современной экономической системе, становления и развития денежных систем, организации наличного и безналичного денежного обращения, а также решению вопросов обеспечения устойчивости денежного обращения в современных условиях. Освещены основные идеи ведущих научных школ, теоретические и практические подходы к определению стоимости и цены денег, роли денежного обращения и денежно-кредитной политики центральных банков в обеспечении финансовой стабильности и стимулировании экономического роста, разработаны предложения по совершенствованию регулирования денежного обращения. Обобщены украинская и российская практика, а также опыт организации денежного обращения других стран, разработаны предложения по формированию национального платежного пространства, функционированию платежных систем и использованию электронных денег.
   Монография рассчитана на научных работников, сотрудников банковских и финансовых учреждений, аспирантов и студентов высших учебных заведений.

СТИСЛИЙ ЗМІСТСкорбна мати : вибрані твори / Павло Тичина ; упорядкування, примітки та післямова Сергія Гальченка. - Київ : Знання, 2013. - 477 с. - (Класна література). - ISBN 978-966-346-962-1 Скорбна мати : вибрані твори / Павло Тичина ; упорядкування, примітки та післямова Сергія Гальченка. – Київ : Знання, 2013. – 477 с. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-962-1

   


   Творчість молодого Тичини належить до найкращих зразків світової поезії. Лізирзм, образ, біль і радість - основні складові, що вибудовують світогляд автора на засадах естетичного стилю.
   Розрахована на школярів, учителів, усіх, хто цікавиться творчістю поета.

СТИСЛИЙ ЗМІСТТалант : вибрані твори / Степан Васильченко. - Київ : Знання, 2014. - 191 с. - (Класна література). - ISBN 978-617-07-0169-5 Талант : вибрані твори / Степан Васильченко. – Київ : Знання, 2014. – 191 с. – (Класна література). – ISBN 978-617-07-0169-5

   


   Книги Степана Васильченка (1878-1932) уже багато років користуються­ незмінною­ любов'ю читачів. Персонажі оповідань "Мужицька арихметика", "Талант", "Циганка", "Свекор", із яки­ми ми вперше зустрічаємося ще за шкільною партою, запам'я­товуються на все життя. До С. Васильченка мало кому вдавалося так про­никливо заглянути у дитячу душу, з такою чуйністю і делікатністю доторкнутися до неї, інколи із сумом, інколи з лагідним гумором передати радощі й печалі маленької людини, її бурхливі пристрасті, примхи, витівки. Кращим персонажам оповідань письменника притаманні сміливість, мужність, вірність дружбі, здатність захистити слабшого, почуття гідності. Сюжети творів письменника різні, часом сумні, навіть трагічні, але й тоді персонажі цих творів несуть у собі світло надії, віру в краще майбутнє.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТТигролови : роман / Іван Багряний. - Київ : Знання, 2014. - 304 с. - (Скарби). - ISBN 978-617-07-0121-3 Тигролови : роман / Іван Багряний. – Київ : Знання, 2014. – 304 с. – (Скарби). – ISBN 978-617-07-0121-3

   


   За жанром "Тигролови" - класичний багатоплановий пригодницький роман. Він має напружений сюжет, що стрімко розвивається, постійно підтримуючи зацікавленість читача. Тут є і втечі, і переслідування, і полювання на тигра, і зустріч головного героя твору Григорія Многогрішного - талановитого інженера-авіаконструктора з квітучою, гонористою і ніжною юнкою Наталкою - спадкоємицею славетного роду Сірків. Але за карколомністю сюжету перед уважним читачем виразно постає драматична картина історичної долі нашого народу.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТТроє у човні (не кажучи про пса!) / Джером К. Джером ; пер. з англ. Олекси Негребецького. - Київ : Знання, 2014. - 238 с. - (English Library). - ISBN 978-617-07-0177-0 Троє у човні (не кажучи про пса!) / Джером К. Джером ; пер. з англ. Олекси Негребецького. – Київ : Знання, 2014. – 238 с. – (English Library). – ISBN 978-617-07-0177-0

   


   Джером Клапка Джером - відомий англійський письменник-гуморист і драматург. У його найкращому творі - повісті "Троє у човні (не кажучи про пса!)" немає ні різкої сатири, ні жорсткого глузу­вання, а натомість із блискучим і доброзичливим гумором показано комізм звичайних життєвих си­туацій. Замість серйозного путівника Темзою автор подарував читачам яскравий і незабутній портрет вікторіанської Англії. Герої Джерома дуже колоритні й симпатичні, а жарти смішні та дотепні, тому книга й досі залишається надзвичайно популярною у світі.
   Цілющі деревні рослини : навч. посіб.-довід. / Р.М. Лисюк, Я.М. Шляхта. - Київ : Знання, 2014. - 221 с. + 32 с. іл. - ISBN 978-617-07-0063-6 Цілющі деревні рослини : навч. посіб.-довід. / Р.М. Лисюк, Я.М. Шляхта. – Київ : Знання, 2014. – 221 с. + 32 с. іл. – ISBN 978-617-07-0063-6

   


   Авторами посібника-довідника зібрано та систематизовано дані щодо цілющих властивостей деревних рослин України (дерев, кущів та ліан) 79 родів, що застосовуються у науковій і народній медицині. Висвітлено морфологічні ознаки видів, подано діагностичні характеристики рослинної сировини, розглянуто її поширення, біолого-екологічні особливості, господарське значення, лікувальні властивості, використання в офіцинальній та народній медицині.
   Для студентів медичних (фармацевтичних) закладів освіти, які навчаються за спеціальностями напряму 1102 "Фармація" і вивчають фармацевтичну ботаніку, фармакогнозію, ресурсознавство лікарських рослин, а також для майбутніх фахівців з озеленення, ландшафтної архітектури. Буде корисний викладачам та вчителям, біологам, медикам, а також усім, не байдужим до свого здоров'я.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЦей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex