Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у січні 2014 року.Dr. Heidegger's Experiment and Other Stories / Nathaniel Hawthorne. - Kyiv : Znannia, 2013. - 182 p. - (Lego ergo vivo). - (English Learner's Library ; 2013, No. 4). - ISBN 978-617-07-0133-6 Dr. Heidegger's Experiment and Other Stories / Nathaniel Hawthorne. – Kyiv : Znannia, 2013. – 182 p. – (Lego ergo vivo). – (English Learner's Library ; 2013, No. 4). – ISBN 978-617-07-0133-6

   


   Nathaniel Hawthorne (1804-1864) is a leading 19th century American novelist of note who stood at the origin of national American culture. Interpenetration of reality and fantasy, mysterious concurrencies, tricks of symbols, employing moral allegories - all these features are characteristic for Hawthorne's dark romanticism. At the same time, his psychological observations are extremely accurate, and his images - exceedingly plastic. Some of Hawthorne's best-known short stories are included in this collection.
   Натаніель Готорн (1804-1864) - видатний майстер американської прози ХІХ століття, що стояв біля витоків національної американської культури. Для романтичної поетики Н. Готорна характерні взаємопроникнення реальності й фантастики, загадкові збіги, символічна гра, використання моральних алегорій. Водночас його психологічні спостереження є дуже точними, а образи надзвичайно пластичними. До збірки увійшли найвідоміші новели письменника.

СТИСЛИЙ ЗМІСТThe Son of the Wolf / Jack London. - Kyiv : Znannia, 2013. - 206 p. - (Lego ergo vivo). - (English Learner's Library ; 2013, No. 5). - ISBN 978-617-07-0144-2 The Son of the Wolf / Jack London. – Kyiv : Znannia, 2013. – 206 p. – (Lego ergo vivo). – (English Learner's Library ; 2013, No. 5). – ISBN 978-617-07-0144-2

   


   Jack London (1876-1916) was an outstanding American writer, publicist and public figure, the author of numerous adventure stories and tales. The collection "The Son of the Wolf" (1900) consists of nine tales of the so called "Northern cycle" which tell about the life of gold-diggers and the native population of Alaska. The writer, in an extremely masterly manner, unites the description of the hard realities of people's life on the boundless expanses of the north with the spirit of romance and adventures, shows the man's courage and endurance, willpower and fortitude under the conditions of bitter struggle for existence.
   Джек Лондон (1876-1916) - видатний американський письменник, публіцист і громадський діяч, автор численних пригодницьких романів та оповідань. Збірка "Син Вовка" (1900) об'єднує дев'ять творів так званого північного циклу, що розповідають про життя старателів і корінного населення Аляски. Письменник надзвичайно майстерно поєднує зобра­ження суворих реалій життя людей на безкрайніх просторах Півночі з духом романтики і пригод, показує мужність і витримку, силу волі й витривалість людини в умовах жорстокої боротьби за існування.

СТИСЛИЙ ЗМІСТThree men in a boat (to say nothing of the dog) / Jerome K. Jerome. - Kyiv : Znannia, 2014. - 270 p. - (Lego ergo vivo). - (English Learner's Library ; 2014, No. 1). - ISBN 978-617-07-0159-6 Three men in a boat (to say nothing of the dog) / Jerome K. Jerome. – Kyiv : Znannia, 2014. – 270 p. – (Lego ergo vivo). – (English Learner's Libra­ry ; 2014, No. 1). – ISBN 978-617-07-0159-6

   


   Jerome Klapka Jerome was an English writer of note, humorist and playwright. In his best literary masterpiece - the comic travelogue Three Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog) - there is neither biting satire nor harsh mockery, but, instead, with brilliant and favourable humour, the author shows the comicality of customary life-like situations. Instead of a serious guidebook to the Thames, the author presented the readers with the splendid and unforgettable portrait of Victorian England. Jerome's heroes are very racy and nice, and the jokes - funny and witty, that is why the book is still extremely popular in the world.
   Джером Клапка Джером - відомий англійський письменник-гуморист і драматург. У його найкращому творі - повісті "Троє у човні (якщо не рахувати собаки)" немає ні різкої сатири, ні жорсткого глузування, а натомість із блискучим і доброзичливим гумором показано комізм звичайних життєвих ситуацій. Замість серйозного путівника Темзою автор подарував читачам яскравий і незабутній портрет вікторіанської Англії. Герої Джерома дуже колоритні й симпатичні, а жарти смішні та дотепні, тому книга й досі залишається надзвичайно популярною у світі.

СТИСЛИЙ ЗМІСТАмериканські казки / Л. Френк Баум ; пер. з англ. Олекси Негребецького. - Київ : Знання, 2014. - 143 с. - (Lego ergo vivo). - ISBN 978-617-07-0137-4 Американські казки / Л. Френк Баум ; пер. з англ. Олекси Негребецького. – Київ : Знання, 2014. – 143 с. – (Lego ergo vivo). – ISBN 978-617-07-0137-4

   


   Лаймен Френк Баум (1856-1919) - американ­ський письменник і драматург, всесвітньо відомий кла­сик дитячої літератури, чиї книги неоднора­зово екранізувались і породили велику кількість наслі­дувань і пародій. Збірка "Американські каз­ки" (1901) містить 12 дивовижних і повчальних істо­рій, тон розповіді в яких більш сатиричний і насмішкуватий, ніж зазвичай у дитячих оповіданнях. Прості, але поетичні казки Френка Баума дають змогу відволіктися від проблем реального світу й зануритися в царство фантазії, тому будуть ціка­вими для читачів будь-якого віку.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТАналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / С.М. Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк та ін. ; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. - Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. - 2-ге вид., виправл. і доповн. - Київ : Знання, 2013. - 615 с. - ISBN 978-617-07-0152-7 Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / С.М. Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк та ін. ; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. – Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Київ : Знання, 2013. – 615 с. – ISBN 978-617-07-0152-7

   


   На основі досягнень світової економічної науки з урахуванням особливостей перехідної економіки України у підручнику розглянуто теоретичні основи макро- і мікроекономіки. Особливу увагу приділено макроекономічним показникам, питанням споживання та економічного зростання, безробіття та інфляції, монетарній і фіскальній політиці, світовій економіці, а також теоріям поведінки споживача, функціонування ринкового механізму та ринкових структур. Підручник устаткований таблицями, рисунками, переліком основних понять і термінів, а також контрольними запитаннями та завданнями. Найважливіша перевага підручника - поєднання глибокого змісту з лаконічністю і доступністю викладу матеріалу.
   Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів­, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами аналітичної економії.

СТИСЛИЙ ЗМІСТВеликий Гетсбі / Ф. Скотт Фіцджеральд ; пер. з англ. Андрія Пехника. - Київ : Знання, 2014. - 198 с. - (Lego ergo vivo). - ISBN 978-617-07-0162-6 Великий Гетсбі / Ф. Скотт Фіцджеральд ; пер. з англ. Андрія Пехника. – Київ : Знання, 2014. – 198 с.& nbsp;– (Lego ergo vivo). – ISBN 978-617-07-0162-6

   


   Френсіс Скотт Кей Фіцджеральд (1896-1940) - видатний американський письменник, представник "втраченого покоління". "Великий Гетсбі" (1925) є найвідомішим романом Ф.С. Фіцджеральда і типовим твором "епохи джазу". Автор надзвичайно майстерно передав приховану за карнавальною яскравістю життя психологічну надломленість післявоєнного покоління. Це захоплююча й вишукана казка про Америку 20-х років минулого століття, в якій показано американську мрію, що обернулася трагедією.
   Зникнення та інші оповідання / Елізабет Гас­келл. - Київ : Знання, 2013. - 158 с. - (Lego ergo vivo). - (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську ; 2013, № 6). - ISBN 978-617-07-0155-8 Зникнення та інші оповідання / Елізабет Гас­келл. – Київ : Знання, 2013. – 158 с.& nbsp;– (Lego ergo vivo). – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську ; 2013, № 6). – ISBN 978-617-07-0155-8

   


   Елізабет Гаскелл (1810-1865) - англійська письменниця ХІХ століття, автор кількох соціальних романів, а також різноманітних за тематикою повістей, оповідань, нарисів, в яких органічно поєднуються риси романтизму і реалізму. До цієї збірки увійшли вибрані твори Е. Гаскелл, написані у жанрі готичної прози. Автор майстерно передає характерну для готичної традиції атмосферу жаху й таємничості, водночас легко і без педантизму вплітаючи в оповідь вікторіанські моральні настанови і демонструючи витончене почуття гумору.
   Elizabeth Gaskell (1810-1865) was an English writer of the 19th century, the author of several "social problem" novels as well as of various as to their subjects tales, stories and essays which organically combine the features of romanticism and realism. This collection includes selected literary works by Elizabeth Gaskell written in the genre of gothic prose. The author, in a masterly manner, portraits the atmosphere of horror and tense mysteriousness so characteristic for the gothic tradition, lightly and without pedantry threads Victorian orientations into the narration with playing a keen sense of humour.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОснови економічної теорії : навч. посіб. / С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - Київ : Знання, 2014. - 423 с. - ISBN 978-617-07-0160-2 Основи економічної теорії : навч. посіб. / С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2014. – 423 с. – ISBN 978-617-07-0160-2

   


   Розглядаються найважливіші закони і категорії економічної теорії, зокрема організація ринкової економіки, ринковий механізм регулювання соціально-економічних відносин, сучасні підходи до управління людськими і матеріальними ресурсами, роль держави та основні інструменти управління економічними процесами. Посібник устаткований необхідними таблицями, рисунками, графіками, питаннями для самоконтролю засвоєних знань. Найважливіша перевага посібника - поєднання глибокого змісту із лаконічністю і доступністю викладу матеріалу. Матеріали посібника апробовані авторами в курсах лекцій, прочитаних слухачам Національної академії державного управління при Президентові України, студентам Львівського національного університету імені Івана Франка, Національ­ного університету "Львівська політехніка", Національного лісотехнічного університету України, Львівського інституту економіки і ту­ризму, ряду інших навчальних закладів. Третє видання перероблене і доповнене.
   Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто бажає здобути або поглибити свої знання в галузі економічної теорії.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОснови лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера : навч. посіб. / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля, В.В. Карманенко. - Київ : Знання, 2013. - 287 с.  - ISBN 978­617­07­0138­1 Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера : навч. посіб. / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля, В.В. Карманенко. – Київ : Знання, 2013. – 287 с. – ISBN 978­617­07­0138­1

   


   Привабливість пропонованого видання полягає в його практичному спрямуванні, зорієнтованому на виявлення, розвиток і вдосконалення особистісних лідерських та професійно­управлінських якостей менеджера. У книзі наводяться інтерактивні групові й індивідуальні завдання і тренінгові вправи, які допоможуть в оволодінні навичками комунікативної майстерності, управління емоційною сферою особистості лідера, стресостійкості, а також формуванні здатності приймати стратегічні рішення, долати конфліктні ситуації, керувати командою тощо. У вправах використано багато інформаційних та ілюстративних матеріалів. Курс розрахований на засвоєння теоретичних концепцій лідерства в сучасній управлінській парадигмі, самодіагностику та розвиток лідерських якостей.
   Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, керівників підприємств, установ та організацій, спеціалістів у галузі управлінського консультування, служб управління персоналом, усіх, не байдужих до проблеми лідерства в особистому чи соціальному вимірах.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОснови лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера. Уроки видатних підприємців : навч. посіб. / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля, В.В. Карманенко. - Київ : Знання, 2013. - 358 с. - ISBN 9786170701541 Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера. Уроки видатних підприємців : навч. посіб. / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля, В.В. Карманенко. – Київ : Знання, 2013. – 358 с. – ISBN 9786170701541

   


   Пропонована книга - це друга частина навчального посібника "Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера". У ній наведено життєві історії найвидатніших підприємців світу ХХ - початку ХХІ ст., які стануть яскравим прикладом для кожного студента, що вивчає курс "Основи лідерства", джерелом натхнення для особистих звершень, допоможуть знайти власну формулу щастя. Історії життя Стіва Джобса, Білла Гейтса, Волта Діснея, Джона Рокфеллера, Генрі Форда, багатьох інших підприємців вражаючі, часом сповнені гіркого смутку, життєвих розчарувань і негараздів, але обов'язково зі світлим, переможним закінченням. Цих людей об'єднує насамперед велике бажання знайти себе, віра у власні сили і непереборне прагнення займатись обраною справою. У цілому книга вселяє в читача надію на краще, на досягнення успіху, породжує заряд ентузіазму і незгасимої наснаги.
   Посібник розрахований на студентів і викладачів вищих навчальних закладів, керівників підприємств, установ, організацій, спеціалістів у галузі управлінського консультування, служб управління персоналом. Книга буде корисною також учням і вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, усім, кого цікавлять питання лідерства.

СТИСЛИЙ ЗМІСТРоксоляна: жінка халіфа й падишаха Сулеймана Великого, завойовника і законодавця : іст. повість з XVI ст. / Осип Назарук. - Київ : Знання, 2014. - 277 с. - (Класна література). - ISBN 978-617-07-0158-9 Роксоляна: жінка халіфа й падишаха Сулеймана Великого, завойовника і законодавця : іст. повість з XVI ст. / Осип Назарук. – Київ : Знання, 2014. – 277 с. – (Класна література). – ISBN 978-617-07-0158-9

   


   Серед творів про Роксолану досі найкращим вважають повість Осипа Назарука "Роксоляна" (1930). Книга насичена драматичним історичним колоритом, романтикою мужності та пригод, любовних очікувань і хви­лювань, гумором, народними піснями, глибиною релігійних і материнських почуттів, цікавими філософ­ськими міркуваннями. Вивчення джерельних матеріалів з історії Туреччини, літератури й етнографії України дало можливість автору з великою майстерністю відтворити епоху і психологічно правдиво змалювати образи головних героїв повісті. За цю тему бралося багато письменників, драматургів, кінорежисерів, як віт­чизняних, так і зарубіжних, але повість О. Назарука залишається неперевершеною.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТСамоменеджмент менеджера : навч. посіб. / Г.Л. Чайка. - Київ : Знання, 2014. - 422 с. - ISBN 978-617-07-0136-7 Самоменеджмент менеджера : навч. посіб. / Г.Л. Чайка. – Київ : Знання, 2014. – 422 с. – ISBN 978-617-07-0136-7

   


   Це унікальний навчальний посібник, у якому висвітлюються сутність, функції, цілі, методи і технології самоменеджменту на основі сучасних підходів до управління і праці менеджера. Розкриваються шляхи формування професійної майстерності менеджера, посилення його креативності і конкурентоспроможності завдяки самовдосконаленню та самоактуалізації. У висвітленні навчального матеріалу автор спирається на наукові доробки вітчизняних і зарубіжних фа­хівців, кращий досвід всесвітньо відомих менеджерів, а також на власний багаторічний досвід управлінської роботи.
   Посібник розрахований насамперед на студентів економічних спеціальностей і викладачів ВНЗ. Книга буде корисною також менеджерам-практикам, усім, кого цікавлять питання самовдосконалення і саморозвитку.

СТИСЛИЙ ЗМІСТСтратегічний аналіз : навч. посіб. / Г.М. Давидов, В.М. Малахова, О.А. Магопець та ін. - 2-ге вид., стер. - Київ : Знання, 2014. - 389 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-617-07-0125-1 Стратегічний аналіз : навч. посіб. / Г.М. Давидов, В.М. Малахова, О.А. Магопець та ін. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2014. – 389 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-617-07-0125-1

   


   У посібнику висвітлено комплекс теоретичних і практичних питань організації і методики стратегічного аналізу, розкрито сутність стратегічного аналізу та його роль в управлінні підприємством, методи і методику стратегічного аналізу. Особливу увагу приділено аналізу стратегії виробничої діяльності підприємства, методиці стратегічного аналізу формування, розміщення та структури капіталу підприємства, порядку проведення стратегічного аналізу показників проектованої фінансової звітності. Посібник містить задачі та практичні ситуації, тестові завдання і питання для самостійного опрацювання.
   Розраховано на студентів, які навчаються за спеціальністю "Облік і аудит". Посібник буде корисним також студентам інших економічних спеціальностей, аспірантам, економістам-практикам.

СТИСЛИЙ ЗМІСТСучасна українська мова: Лексикологія. Фонетика : підручник / А.К. Мойсієнко, О.В. Бас-Кононенко, В.В. Берковець та ін. ; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Знання, 2013. - 340 с. - (Університетський підручник). - ISBN 978-617-07-0022-3 Сучасна українська мова: Лексикологія. Фонетика : підручник / А.К. Мойсієнко, О.В. Бас-Кононенко, В.В. Берковець та ін. ; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 340 с. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0022-3

   


   У підручнику висвітлено найважливіші питання лексикології, фразеології, фонетики сучасної української мови. Зокрема подано системно-семасіологічну характеристику словникового складу української мови, опис основних системних зв'язків у лексиці, розглянуто природу і структуру лексичного значення слова, проблему типології лексичних значень, основи української ономастики та структуру і лексичну базу антропонімів, а також актуальні питання української фразеології і сучасної української лексикографії. Опис одиниць фонетики здійснено в артикуляційному, акустичному і власне лінгвістичному (функціональному) вимірах. При цьому автори спиралися на здобутки фонетичної теорії, власний досвід викладання, а також на дослідження звукової системи української літературної мови, здійснені в лабораторіях експериментальної фонетики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України.
   Для студентів філологічних факультетів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців.

СТИСЛИЙ ЗМІСТСучасна українська мова: Морфологія : підручник / Л.А. Алексієнко, О.М. Зубань, І.В. Козленко ; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Знання, 2013. - 524 с. - (Університетський підручник). - ISBN 978-617-07-0112-1 Сучасна українська мова: Морфологія : підручник / Л.А. Алексієнко, О.М. Зубань, І.В. Козленко ; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 524 с. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0112-1

   


   У підручнику висвітлено найголовніші питання морфології сучасної української літературної мови. Багаторічний досвід авторів у викладанні курсу морфології української мови сприяв виробленню сучасної триєдиної концепції цієї дисципліни - морфемологія, словотвір і парадигмологія. Теоретичною основою курсу морфології є аксіоматика і дихотомії сучасної лінгвістики: мова як система і структура, парадигматичні і синтагматичні аспекти опису мовних одиниць, їх інваріанти й варіанти, синхронні та діахронні явища. Спираючись на традиційні погляди, автори запропонували нові підходи до проблемних питань морфології. Теоретичні положення проілюстровано численними таблицями і схемами, що сприяє унаочненню матеріалу і поглибленню лінгвістичного аналізу.
   Для студентів філологічних факультетів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців.

СТИСЛИЙ ЗМІСТСучасна українська мова: Синтаксис : підручник / А.К. Мойсієнко, І.М. Арібжанова, В.В. Коломийцева та ін. ; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Знання, 2013. - 238 с. - (Університетський підручник). - ISBN 978-617-07-0023-0 Сучасна українська мова: Синтаксис : підручник / А.К. Мойсієнко, І.М. Арібжанова, В.В. Коломийцева та ін. ; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 238 с. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0023-0

   


   У підручнику висвітлено найголовніші питання синтаксису сучасної української літературної мови. Значний досвід авторів у викладанні університетського курсу сучасної української літературної мови уможливив розкриття складних категорійних понять синтаксису й типологічної системи речення як центральної синтаксичної одиниці. Спираючись на традиційні погляди, автори здійснили водночас сміливу спробу розробити нові концептуальні підходи до багатьох проблемних питань граматики, як-от: класифікація неповних та односкладних речень; статус опосередкованих означень у структурі простого речення, аналіз речень із кількома присудками, кваліфікація синтаксичних конструкцій із порівнянням, типологія вставності, перехідні явища в системі складних речень та інші. Теоретичні положення проілюстровано прикладами і схемами, що виразно унаочнюють матеріал і логіку лінгвістичного аналізу.
   Для студентів філологічних факультетів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців. Книга буде корисною також усім, кого цікавить сучасна українська літературна мова.

СТИСЛИЙ ЗМІСТТеорія літератури і основи естетики : навч. посіб. / Н.С. Ференц. - Київ : Знання, 2014. - 511 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-966-346-742-9 Теорія літератури і основи естетики : навч. посіб. / Н.С. Ференц. – Київ : Знання, 2014. – 511 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-742-9

   


   У посібнику розглянуто становлення і розвиток світової естетичної думки від античності до нашого часу. Значну увагу приділено концепціям та методологіям літературознавства, специфіці худож­ньої літератури. Проблеми літературних родів, видів, жанрів, напрямів, течій автор розглядає на багатому літературознавчому матеріалі, використовуючи широкий контекст творів світової літератури.
   Посібник стане у пригоді студентам, аспірантам, викладачам. Він може бути корисним усім, хто цікавиться питаннями теорії літератури.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЦей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex