Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у квітні 2012 року.Банківські операції : навчальний посібник / О.Т. Левандівський, П.Е. Деметер. – Київ : Знання, 2012. – 464 с. – Бібліогр.: с. 459-462. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-577-7

   


   У посібнику на основі фінансово-економічної теорії, банківської практики і чинного законодавства розкрито суть банківської діяльності в умовах ринкових економічних відносин. Досліджується сутність банку; порівнюється банківська діяльність зарубіжних країн з банківською діяльністю України; описується банківський менеджмент і банківський маркетинг; аналізується банківська діяльність на основі традиційних операцій у сучасних умовах; приділена увага безготівковому платіжному обороту; акцентується увага на цінних паперах та валютних операціях. Посібник містить тестові завдання до кожного розділу.
   Видання може слугувати навчально-практичним посібником для викладачів і студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів (бакалаврів, спеціалістів), а також середніх спеціальних закладів економічного спрямування.

СТИСЛИЙ ЗМІСТГеографія. Тести для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання : навчальний посібник / П.О. Масляк, С.П. Капіруліна. – Київ : Знання, 2012. – 488 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-639-2

   


   Це унікальний навчальний посібник. Серед інших він вирізняється тим, що спрямований не лише на тренувальні вправи, актуалізацію знань, активізацію мислення, а й на безпосередню психологічну підготовку до незалежного зовнішнього оцінювання. За своєю будовою, формою подання матеріалу посібник до дрібниць відображає тести у зошитах, які пропонуються учням під час зовнішнього незалежного оцінювання. Цим посібник сприятиме формуванню психологічної впевненості учня у готовності до тестування. За змістом посібник відповідає чинній програмі з географії для загальноосвітніх навчальних закладів. Робота над виконанням тестових завдань стане для випускників серйозним тренінгом і допоможе кожному пересвідчитися у власній готовності до зовнішнього незалежного оцінювання з географії.
   Для випускників загальноосвітніх навчальних закладів та абіту­рієнтів, а також студентів географічних факультетів.Гроші та кредит : навчальний посібник / С.М. Колотуха, С.А. Власюк. – Київ : Знання, 2012. – 495 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 487-495. – ISBN 978-966-346-949-2

   


   У навчальному посібнику висвітлено теоретичні аспекти функціонування грошей та кредиту в умовах ринкового середовища. Особлива увага приділяється таким питанням, як еволюція теорії грошей, кредиту, банківської та кредитної систем, становлення ринку цінних паперів. Посібник підготовлено на основі типової навчальної програми з дисципліни "Гроші та кредит", затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, і він відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується прикладами, таблицями, схемами, малюнками. До кожного розділу додаються тести, робота над якими дасть можливість студентам перевірити і закріпити набуті знання.
   Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців, економістів-практиків.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкологічний маркетинг : навчальний посібник / О.В. Прокопенко. – Київ : Знання, 2012. – 319 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 311-319. – ISBN 978-966-346-633-0

   


   Системно висвітлено теоретичні та практичні аспекти впровадження у практику діяльності вітчизняних підприємств концепції екологічного маркетингу. Посібник містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення. У практикумі наведено аналітичні та графічні вправи, тести, кросворди, практичні завдання і зразки розв'язання найбільш складних завдань.
   Для викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих­ навчальних закладів, а також слухачів шкіл бізнесу, керівників підприємств, працівників маркетингових і екологічних підрозділів, інших фахівців, чия діяльність пов'язана з екологічним маркетингом.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономічна діагностика : навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – Київ : Знання, 2012. – 298, [22] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-282. – ISBN 978-966-346-992-8

   


   У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та прикладні засади економічної діагностики, зокрема сутність економічної діагностики, її роль у системі менеджменту підприємства, принципи здійснення, структуру типової системи економічної діагностики й усі її елементи, зарубіжний і вітчизняний досвід економічної діагностики, уніфіковано матричну модель вибору бізнес-індикаторів під час здійснення цільової діагностики, інструментарій діагностики фінансового стану, кредитоспроможності, загрози банкрутства, конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, розвитку, потенціалу підприємства. Матеріал враховує особливості нормативно-правового забезпечення еконо­мічної діагностики.
   Для студентів вищих закладів освіти, наукової спільноти, фахівців-аналітиків, представників державних органів влади, рейтингових агентств, фінансово-кредитних установ та інших зацікавлених осіб.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія України : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навчальний посібник / Микола Лазарович, Наталія Лазарович. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 438 с. – Бібліогр.: с. 435-438. – (Систематизуємо знання) . – ISBN 978-966-346-938-6

   


   Цей посібник підготовлено на основі багаторічного досвіду викладання авторами історії України. За змістом він охоплює події з найдавніших часів до сьогодення і відповідає програмі нормативного курсу з історії України для студентів вищих навчальних закладів. Високий науковий рівень видання органічно поєднується з доступною формою подання матеріалу у вигляді відповідей на питання, які виносяться на іспит. У кінці книги наведено таблицю найважливіших історичних подій. У посібнику є все, що треба знати для того, щоб успішно скласти іспит.
   Для студентів денної та заочної форм навчання, учнів середніх навчальних закладів, які готуються до зовнішнього незалежного оцінювання, абітурієнтів, усіх, хто готується складати іспит з "Історії України".

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія української культури : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 4-те вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 271 с. – Бібліогр.: с. 268-270. – ISBN 978-966-346-975-1

   


   Розглядаються історія і теорія становлення та розвитку української культури в контексті еволюції світової цивілізації. Основна увага­ приділяється висвітленню малодосліджених проблем ХІХ-ХХ століть: українізації як культурологічному феномену, історії формування вітчизняної інтелігенції, процесу ідеологізації духовного життя в Україні в роки радянської влади. Аналізуються та узагальнюються сучасні тенденції розвитку культури України. Навчальний посібник значною мірою створено на основі архівних матеріалів, досі не введених у науковий обіг. Видання підготовлено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи.
   Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, науковців, усіх, кого цікавлять проблеми історії та теорії культури.

СТИСЛИЙ ЗМІСТКримінологія : навчальний посібник / О.Є. Михайлов, А.В. Горбань, В.В. Міщук. – Київ : Знання, 2012. – 568 с. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-649-1

   


   У посібнику на основі сучасних підходів до визначення структури і змісту кримінології розглядаються система, методологія та історія кримінології, завдання та перспективи її розвитку. Автори аналізують злочинність, особистісні риси злочинців, причини та умови злочинів як у загальному плані, так і відповідно до конкретних видів злочинів та їх особливостей. Значну увагу приділено проблемі попередження злочинності. При підготовці посібника враховані результати сучасних досліджень злочинності як в Україні, так і в інших країнах, а також досвід боротьби з цим негативним суспільним явищем в умовах українського суспільства останнього десятиліття. У кінці книги наведено словник кримінологічних термінів.
   Для студентів та аспірантів юридичних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також працівникам правоохоронних органів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЛогопсихологія : навчальний посібник / С.Ю. Конопляста, Т.В. Сак ; за ред. М.К. Шеремет. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 293, [3] с. – Бібліогр.: с. 284-293. – ISBN 978-966-346-951-5

   


   У посібнику розкриваються науково-теоретичні та методологічні засади логопсихології як самостійної галузі спеціальної психології з урахуванням сучасних досягнень психолінгвістики, нейропсихології, спеціальної психології, логопедії. Обґрунтовуються закономірності психічного розвитку нормальної дитини і дитини, яка має патологію. Розглядається структура розвитку дитини з порушеннями мовлення, аналізується систематика порушень мовленнєвого розвитку з урахуванням сучасних класифікацій мовленнєвих розладів. Наводяться практичні моделі психокорекційної допомоги дітям з різними формами мовленнєвих порушень.
   Розраховано на студентів дефектологічних факультетів педагогічних вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, а також логопедів-практиків, спеціальних психологів, корекційних педагогів та інших фахівців відповідного профілю.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМенеджмент організацій : навчальний посібник / В.І. Гуменник, Ю.С. Копчак, О.С. Кондур. – Київ : Знання, 2012. – 503 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 398-399. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-731-3

   


   У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи менеджменту, його функції, принципи і методи управління; основи вироблення та ухвалення рішень в управлінні різними підсистемами організації; методи керування виробничими процесами. Крім того, розглядаються шляхи забезпечення ефективності діяльності організацій: побудова структур і систем управління, їх проектування і моделювання.
   Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться проблемами сучасного менеджменту.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМіжнародні валютно-кредитні відносини : навчальний посібник / Н.І. Патика. – Київ : Знання, 2012. – 567 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 527-538. – ISBN 978-966-346-780-1

   


   У посібнику розкриваються сутність і механізм функціонування світових валютних систем, валютних ринків, особливості здійснення валютних операцій; призначення міжнародних фінансових організацій, мета їх створення, завдання, функції, принципи та напрями їхньої діяльності. Аналізується співпраця України із міжнародними фінансовими організаціями. Теоретичний матеріал подано за модульним принципом організації навчального процесу. До кожного модуля додаються запитання і завдання для самоконтролю та тестові завдання. У кінці книги наводяться глосарій, список літератури та додатки із довідковими матеріалами.
   Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів­, працівників організацій, пов'язаних із міжнародною валютно-кредитною діяльністю.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОрганізація, планування та управління на підприємствах лісового і садово-паркового господарств : навчальний посібник / Є.І. Сенько. – Київ : Знання, 2012. – 487 с. – Бібліогр.: с. 453-457. – ISBN 978-966-346-958-4

   


   У навчальному посібнику узагальнено і систематизовано теоретичні напрацювання та практичний досвід з організації, планування й управління на державних підприємствах лісового та комунальних підприємствах садово-паркового господарств. Подано характеристику цих підприємств, їх склад і структуру, організацію виробничого процесу. Висвітлено оперативне управління виробництвом, режим роботи, використання засобів праці, організацію технічного нормування як інструмента вдосконалення організації праці й планування виробництва. Чільне місце відведено дослідженню лісогосподарської діяльності та проблемам сталого лісокористування, організації лісокультурних робіт, охороні лісу, боротьбі зі шкідниками лісу, організації мисливських угідь, відпуску деревини на пні, організації рубань догляду та головного користування. Значна увага приділена організації садово-паркового господарства, зокрема плануванню, виконанню робіт з благоустрою території, організації утримання міських зелених насаджень, організації менеджменту та основ обліку. Матеріал посібника ґрунтується на концепції сталого розвитку.
   Для студентів вищих навчальних закладів, підприємців, науковців, які цікавляться проблемами удосконалення організації, планування й управління на підприємствах лісового та садово-паркового господарств.

СТИСЛИЙ ЗМІСТРозвиток вищої освіти та економіка знань : монографія / І.С. Каленюк, О.В. Куклін. – Київ : Знання, 2012. – 343 с. – Бібліогр.: с. 309-343. – (Сучасна наука) . – ISBN 978-966-346-948-5

   


   У монографії досліджено еволюцію наукової думки про сутність та роль освіти у соціально-економічному розвитку суспільства, розкрито економічні детермінанти й суспільні результати функціонування інституту вищої освіти. Проаналізовано закономірності становлення інформаційного суспільства й економіки знань, тенденції трансформації умов і чинників розвитку вищої освіти, основні вектори орієнтації її розвитку на потреби економіки знань. Систематизовано функції вищої освіти, детально розглянуто її економічну функцію та особливості реалізації цієї функції в Україні. Досліджено тенденції трансформації економічного механізму функціонування вищих навчальних закладів. Обґрунтовано стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти України, запропоновано напрями внутрішніх організаційних змін у системі вищої освіти, визначено основні цілі, інструменти та форми економічної політики держави щодо формування системи вищої освіти, адекватної до потреб економіки знань.
   Для науковців, керівників і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, аспірантів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної економічної науки й освіти.

СТИСЛИЙ ЗМІСТСучасні інформаційні технології : навчальний посібник / В.І. Косинський, О.Ф. Швець. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Знання, 2012. – 318, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-966-9

   


   У навчальному посібнику розкрито основні принципи створення цифрових інформаційних технологій, особливості використання комп'ютерних програмно-технічних засобів для обробки економічної інформації та базові засади електронної економіки. Наведений ілюстративний матеріал, досконала структурованість розділів та підрозділів книги допоможуть читачеві швидше та легше оволодіти сучасними інформаційними технологіями. У кінці кожного розділу подано навчальний тренінг, що включає основні поняття, контрольні запитання і завдання та літературу, необхідні для закріплення здобутих знань і навичок.
   Для студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також викладачам, науковцям, економістам-практикам та підприємцям, які використовують у роботі комп'ютерну техніку та інформаційні технології.

СТИСЛИЙ ЗМІСТТеорія і методика професійної освіти : навчальний посібник / [З.Н. Курлянд та ін.] ; за ред. З.Н. Курлянд. – Київ : Знання, 2012. – 390, [2] с. – Бібліогр.: с. 361-376. – ISBN 978-966-346-908-9

   


   У навчальному посібнику розкриваються наукові засади, мета, завдання і принципи професійної освіти, особливості педагогічного процесу у професійній школі різних ступенів (ПТУ, коледжі, технікуми, ВНЗ), що забезпечують як середню фундаментальну професійну підготовку, так і підготовку фахівців вищої кваліфікації. Розглядаються принципи, методи, форми організації навчання у професійно-технічних навчальних закладах, професійних коледжах, училищах, а також у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації; особливості організації самостійної роботи учнів і студентів у таких закладах; методика викладання предметів професійно-технічного циклу, методи педагогічних досліджень із проблем професійної підготовки спеціалістів.
   Посібник призначений для студентів, магістрантів, аспірантів та викладачів вищих професійних навчальних закладів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТУкраїнська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / А.Я. Середницька, З.Й. Куньч ; [за ред. канд. філол. наук. Г.Л. Вознюка]. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2012. – 215 с. – Бібліогр.: с. 210-215. – ISBN 978-966-346-952-2

   


   У посібнику вміщено теоретичний матеріал, який охоплює основні питання курсу "Українська мова за професійним спрямуванням". До кожної теми подано практичні завдання, що допоможуть закріпити на практиці здобуті знання. Цьому сприятиме і словничок правильного слововживання, призначений для самоперевірки у процесі виконання завдань. Система підсумкових контрольних робіт дасть змогу викладачеві оцінити рівень засвоєння студентами навчального матеріалу, а також може бути використана для самоконтролю.
   Для студентів технічних спеціальностей, викладачів, а також тих, хто цікавиться питаннями культури української мови.Фінанси : підручник / [С.І. Юрій та ін.] ; за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2012. – 687 с. : іл., табл. – До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-346-964-5

   


   Час - динамічна категорія людського буття. Нещодавно велись бурхливі дискусії стосовно змісту першого видання фундаментального підручника "Фінанси". І от економічні реалії сьогодення вимагають переосмислення змісту фінансово-економічних явищ і процесів, нових інсталяцій для дефініцій, що їх описують. Отже, 2-ге видання підручника - це спроба внести корективи й доповнення у тлумачення класичних аксіом фінансової науки. У підручнику викладено теоретичні основи функціонування фінансів відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань "Економіка і підприємництво". Розкрито історичні етапи становлення й розвитку фінансів та фінансової науки, сутність фінансів як економічної категорії та їх роль у процесі суспільного відтворення. Розглянуто особливості функціонування фінансової, бюджетної та податкової систем, роль фінансового механізму в реалізації фінансової політики. Креативно висвітлено зміст і призначення фінансів суб'єктів господарювання, міжнародних фінансів, фінансового і страхового ринків, фінансів домогосподарств. Ґрунтовно охарактеризовано фінансову безпеку держави, механізм державного кредиту та функціонування соціальних позабюджетних фондів. Значну увагу приділено характеристиці фінансових систем зарубіжних країн. Матеріали підручника допоможуть студентам зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки радикальних змін, що відбувалися і відбуваються в економіці України.
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, працівників фінансових органів та установ, усіх, хто бере активну участь у зміц­ненні економічної могутності держави Україна.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ (згорнути)

ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ ЯК ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСІВ
   1.1. Предмет фінансової науки
   1.2. Сутність фінансів
   1.3. Необхідність та характерні особливості фінансів
   1.4. Функції фінансів
   1.5. Фінансова система
   ПРАКТИКУМ
РОЗДІЛ 2. ГЕНЕЗИС І ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСІВ
   2.1. Фінанси як економічна категорія
   2.2. Історичний характер фінансів
   ПРАКТИКУМ
РОЗДІЛ 3. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ НАУКИ
   3.1. Історичні передумови виникнення фінансової науки та її роль у суспільстві
   3.2. Сутність та структура фінансової науки
   3.3. Зміст системи фінансових наукових знань та інструментарій фінансової науки
   3.4. Розвиток фінансової науки у XV-XIX ст.
   3.5. Світова фінансова наука у XX ст.
   3.6. Розвиток фінансової науки у сучасний період
   ПРАКТИКУМ
РОЗДІЛ 4. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВЕ ПРАВО
   4.1. Фінансова політика, її сутність, види і значення
   4.2. Фінансовий механізм та його роль в реалізації фінансової політики
   4.3. Поняття та система фінансового права
   ПРАКТИКУМ
РОЗДІЛ 5. ПОДАТКИ. ПОДАТКОВА СИСТЕМА
   5.1. Сутність, необхідність та види податків
   5.2. Податкова політика держави
   5.3. Податкова система України
   5.4. Організація податкової роботи та діяльність Державної податкової служби
   ПРАКТИКУМ
РОЗДІЛ 6. БЮДЖЕТ. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА
   6.1. Соціально-економічна сутність, необхідність та призначення бюджету
   6.2. Бюджетна політика і бюджетний механізм
   6.3. Бюджетний устрій та бюджетна система
   6.4. Економічна сутність і склад доходів бюджету
   6.5. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація
   6.6. Бюджетні права та бюджетна ініціатива
   6.7. Бюджетний процес
   ПРАКТИКУМ
РОЗДІЛ 7. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ
   7.1. Поняття стану бюджетного фонду та дефіциту бюджету
   7.2. Соціально-економічні наслідки бюджетного дефіциту
   7.3. Джерела фінансування дефіциту бюджету та їх класифікація
   7.4. Методи обмеження та шляхи скорочення дефіциту бюджету
   ПРАКТИКУМ
РОЗДІЛ 8. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ
   8.1. Економічна природа й роль державного кредиту
   8.2. Форми державного кредиту і класифікація державних позик
   8.3. Державний борг: сутність та соціально-економічні наслідки
   8.4. Управління державним боргом
   ПРАКТИКУМ
РОЗДІЛ 9. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ. БЮДЖЕТНИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ І ФІНАНСОВЕ ВИРІВНЮВАННЯ
   9.1. Основи теорії місцевих фінансів
   9.2. Сутність, функції та принципи організації місцевих фінансів
   9.3. Місцеві фінансові інститути та їх характеристика
   9.4. Роль місцевих фінансів у економічній системі держави
   9.5. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання
   ПРАКТИКУМ
РОЗДІЛ 10. СОЦІАЛЬНІ ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ
   10.1. Необхідність, зміст і роль соціальних позабюджетних фондів
   10.2. Становлення та розвиток соціальних позабюджетних фондів
   10.3. Загальна характеристика соціальних позабюджетних фондів
   10.4. Вітчизняна практика функціонування соціальних позабюджетних фондів
   ПРАКТИКУМ
РОЗДІЛ 11. ФІНАНСИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
   11.1. Теоретичні засади господарювання. Сутність суб'єктів господарювання та ознаки їх ідентифікації
   11.2. Сутність фінансів суб'єктів господарювання
   11.3. Основи організації фінансів суб'єктів підприємницької діяльності
   11.4. Фінанси суб'єктів підприємницької діяльності
   11.5. Особливості організації фінансів суб'єктів підприємництва - фінансових установ
   11.6. Фінанси організацій та установ, створених органами виконавчої влади
   11.7. Фінанси об'єднань громадян
   11.8. Фінансова діяльність підприємців - фізичних осіб
   ПРАКТИКУМ
РОЗДІЛ 12. ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ
   12.1. Домогосподарство як інституційна економічна одиниця та суб'єкт фінансових відносин
   12.2. Теоретичні основи фінансів домогосподарств
   12.3. Бюджет домогосподарства, його структура. Сукупні ресурси і сукупні витрати домогосподарств
   12.4. Заощадження домогосподарств, їх класифікація, мотиви та чинники
   12.5. Фінансова поведінка домогосподарств
   12.6. Особисті фінанси, їх розвиток в умовах ринку
   ПРАКТИКУМ
РОЗДІЛ 13. СТРАХУВАННЯ ТА СТРАХОВИЙ РИНОК
   13.1. Об'єктивна необхідність і суть страхового захисту. Страхові фонди як джерело забезпечення страхового захисту
   13.2. Економічна природа і сутність страхування
   13.3. Функції і принципи страхування
   13.4. Класифікація страхування
   13.5. Поняття страхового ринку, його структура та елементи інфраструктури
   13.6. Державне регулювання у сфері страхування
   ПРАКТИКУМ
РОЗДІЛ 14. ФІНАНСОВИЙ РИНОК
   14.1. Фінансовий ринок у системі економічних відносин
   14.2. Сегментація фінансового ринку
   14.3. Характеристика інструментів фінансового ринку
   14.4. Суб'єкти фінансового ринку
   14.5. Фінансові посередники: класифікація та функціональне призначення
   ПРАКТИКУМ
РОЗДІЛ 15. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
   15.1. Сутність фінансового менеджменту
   15.2. Фінансові рішення, їх розробка, прийняття та реалізація
   15.3. Мета й основні завдання фінансового менеджменту
   15.4. Стратегія і тактика фінансового менеджменту
   15.5. Принципи й функції фінансового менеджменту, їхня характеристика
   15.6. Механізм фінансового менеджменту, його сутність і складові
   ПРАКТИКУМ
РОЗДІЛ 16. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
   16.1. Сутність та функціональне призначення міжнародних фінансів
   16.2. Міжнародний ринковий механізм перерозподілу фінансових ресурсів і капіталу
   16.3. Міжнародний неринковий перерозподіл фінансових ресурсів
   ПРАКТИКУМ
РОЗДІЛ 17. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ
   17.1. Економічна безпека як багаторівнева система: поняття та базові елементи
   17.2. Фінансова безпека в системі економічної безпеки держави: сутність і декомпозиція
   17.3. Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави
   ПРАКТИКУМ
РОЗДІЛ 18. ФІНАНСИ КРАЇН З РОЗВИНУТОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ
   18.1. Ідейно-теоретичні та сутнісно-концептуальні засади фінансів у західній фінансовій науці
   18.2. Фінансові системи країн з розвинутою ринковою економікою
   18.3. Фінансова система Сполучених Штатів Америки
   18.4. Фінансова система Японії
   18.5. Фінансова система Німеччини
   18.6. Фінансова система Великої Британії
   18.7. Фінансова система Франції
   ПРАКТИКУМ
РОЗДІЛ 19. ФІНАНСИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
   19.1. Етапи економічної інтеграції в Європі. Фінансова політика у контексті поглиблення європейської інтеграції
   19.2. Валютно-фінансова конвергенція та особливості організації фінансів Європейського Союзу
   19.3. Бюджет Європейського Союзу. Бюджетна стратегія і бюджетний процес
   19.4. Гармонізація податкової політики країн Європейського Союзу
   19.5. Валютна інтеграція і спільна валютна політика ЄС
   19.6. Основні інституції ЄС та їх роль у формуванні єдиної фінансової політики
   ПРАКТИКУМ
ГЛОСАРІЙХімія. Тести : навчально-методичний посібник / Д.Д. Луцевич ; за ред. Б.С. Зіменковського. – Київ : Знання, 2012. – 592 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-805-1

   


   Навчальне видання містить типові тестові завдання різного рівня складності з усіх розділів шкільного курсу хімії, складені відповідно до Програми з хімії для учнів середніх загальноосвітніх закладів.
   Для учнів шкіл, ліцеїв та гімназій, які бажають поглибити свої знання з хімії, готуються до ЗНО з хімії або до хімічних олімпіад, а також для слухачів підготовчих відділень ВНЗ та вчителів хімії.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ


Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex